Skip to main content

Full text of "Leabhuir an Tsean Tiomna : ar na dtarruing on teanguidh ughdarach go Gaidhlig : trcham agus sthar"

See other formats
'Mi h 

• ? t I 
6>Ur. av^- LEABHUIR 

TSEAN TIOMNA, 

21t) <t)occu|t 

UILLIAM BHEDEL, PRINTED BY G. & J. GltlERSON & M. KEENE, 

His Majesty's Printers, 
fur the Eiillsli and Forc/gn Bible Sucieti/. 

1B27. Ift'yBij^jH '£1N ZSe^lH T:)0?t)N2l. 5enerjr. 

tebjcjcur, 

<t)euce|\onottiJ, 
jofu^, - 

B]iejtett)>Tn. - 
Kut:, 

1 Satt]uel, 

2 Sdn^uel, 

1 R15, ■ ■ 

2 KJ5, - 

1 3C]\ojt)jc, ■ 

2 3Ci\o)t)]c, • 
6rp4, - 

fefre]!, - 
job, 

Pr^ii>n - 

Se4t)]td)re, - 50 


6cclerJ4t^ftr 


> ~ " 


- 12 


- 40 


Cdjt)t:jc Sljoldjtti, - 


B 


- 27 


h^j^h^ - 


- 


- 66 


- 36 


)e\yexr])4x\\. 


. 


- 52 


- 34 


T^itjdbajn. 


- 


5 


- 24 


©yecjel, - 


- 


- 48 


- 21 


<Ddt)jel, - 


- 


- 12 


4 


\)oxed, - 


- 


- 14 


- 41 


)o^\. 


, 


3 


- 24 


2lii]ov, - 


- 


9 


- 22 


OhA-v)<x\\, 


- 


I 


- 25 


J01)d1), - 


- 


4 


- 29 


2t))Cdl), - 


- 


7 


- 36 


N4I1UUI, - 


_ 


- » 


- 10 


t)db4CCUC, 


. 


3 


- 13 


Sev>4t)jdl), 


. 


- .3 


- 10 


1)45341, - 


- 


- 2 


- 42 


Sec4|\)4li, 


- 


- 14 


- 150 


^4l4CL - 


- 


4 


- 31 

; D •„ 
30- ^"^l 21N 
01)6210 te2lBt)2lH '130 2l)l)210jSj 
<t) 21 M 5 O J K r 1) 6 21 K 5 e> M e S J S. C21JB. 1. 13 2l3ur "CO bu-c e dt] ^6jr] 7 4tJ 

CiAUrus^-D 41] -cotiiVTt) 4 teU;T;jb. 14 H 2l3ur 4 -oub^t: ^)4, Bjo-o 

loc]x4jTJ 4 )-bpeu]v t)ejriie, ^o ^vojij 
S21MN 'co)"4c -DO c|iut;4J'6 <Dl4 T)^tt] ejT)i|\ 4 U 7 4 ijo'jrsce ; 7 bj-or 4]\ 

7'c4i4tt). rot) c6iti<}t4jb, 7 4|iron ^nnT^.pT^» 

2 2l3uf x>o b) 4 ^41411) 341) cm«i4, 7 4|i yot] Uj'cjb, 7 blUsnvjb. 

7 V^or] ; 7 "i^^o [b'j] T30|xc4TDur 4|x 15 2l3ur bj-oj)* tt)4iv xo}i\x)h 4 
-^54jr> 4 4i3ejt) •• 7 "do co|}t>?3 Spjoji- tl^peiiji T)eiir]e, to 'C4b4t: toIujt 4|i 
^"D "De 4 454)'6 T]<1 t)Uii-35'D. 4t) -0^414111 ; 7 ro bj tt]4]i tit)- 

3 2l3uy 4 'oub4T: <D'j4, Bio-otolut 16 2l3ui- -do \^}T]e <t)j4 t>^ loc|t4ti 

4T]T) : 7 TO bj 4t) X^^^X ^^- ttl6]l4 ; 4T) I6c]\4r) 4)- ITIO TO 1^14314-6 

4 2l3ur "CO C0T)r)4<^ ^U 4t) rolUt, 4 l46), 7 4 I6c]\4r) 41* IU34 TO t^)43- 

3Utx iii4)T: [6,] 7 TO ^ojt) 'T))d 'i'o)\i 4T) Ut t)4 ijolTce : 7 V)-^ ]ieul'c4 tti4 <^0 
TfoluT 7 4t] T6|vc4Tti'|*- cce4Tr)d. 

5 213111* TO 3oj|v Oi4 T01) ■cfolur 17 2l3ut "CO tw)3e ""OH 34t 4 
i^, 7 Ton t6]\c4tu)' to 3oi|i x^ X^V^^V- f)^Jti)e, to 'C4b4'c tolwJT 4]i 

OjTCe. 2I3UI* TO bUT ] 41] tlOJt] 7 <At] 41] ■C'C4l4tt). 

tt]4)Te4t] 4T1 CeUT U. 18 2l3Ur to ]rj43l4T 4]\ 41] 16 7 

II 2>3ui- 4 Tub4'c ^3?4, B)OT 4it 41] ojTce, 7 TO lAOH) )Ti]\ 4 rolUT 

tpeii]i 4 iM^Tot] i]4 i]uit3?.^i 7 ^o)1]1]- 7 4 T0|\c4Tur • 7 'C'O cot]4c tjDU 3U]\ 

^T 1]4 l]U)1*5eT4 6 t]4 l]Ujr5^''^>?^' tt]4ir [tJt]]- 

7 2l3ur "CO ]tjT]t]e Ol4 4T] rp^W]^' 19 2l3Ut to buT e 4 [t]6ji]] 7 4T) 

7 TO ]\OJl) t]4 l]yri*3t'C>4 ^46) 4 1*P^U|l ri)4)T§t] 41] C^'C]l4ir)4T l^. 

6 1)4 I]uir3t'c»?^ or C)oij i]4 XV^^^^ • 20 H 2l3ur ^ Tub4T^ 034, "Cus- 

7 TO b) 1tl4tV rJl)- 4)T1t t]4 l)Uir3^"C>4 41t]4C 30 r)0t)1T)U]i 

2l3Ur TO 30J]V <Dl4 T01] tP^Wjt 41) TV^l CO]l|\>73e4C AX] 4 b):v?l 4t]- 

i]^it). 2l3ut "DO buT e 4i] r]6}r) 7 4i] 4111, 7 eui]l4)'c t^'^'C'T^^T e)t:)oU4"6 
iT)4jT^i] 41] T4]i4 U. ot cjot) 1)4 'c4lii)4 4 ybpeuji f ojUejjv 

9 ^ 2I3UV 4 T,ub4r; 'Di4, C|tv?rj- r)eiri)e. 

I3t:e|i i]4 l]VTr3eT4 4t;4 p^oj T]§ti] 4 21 2l3Ut to c]\ux:d)-6 <t))4 ii]iol4 

T]eui0jr;, 7 le)3'C5]i 4 [yt]i] "cjivtt] le)i*: n]6|x4, 7 3<ic -VTle tv^I beo cont- 

7 -co b'l tti4 i^. n3f r. tjoc 7:u34T4]x i]4 l)>?r35p<l- 

10 2l3ur ^o 30)|x Oi4 T01) [v^fv] u^td 30 r}oi]ii)uti to ivejji 4 ce^jejl, 
T)]tTf] "^41411) ; 7 TO c|i"VTt]m34T 1)4 7 34C >?le eui) i*3)<i^'iii)4c to \\.ej]K 4 
T]>;i-3eT to 3oi]i x^ V'^^W'5^ ; 7 ^o cji]e)l : 7 to cor)4c ^)<i 3U]\ ti]4j'C 

con4c tD]4 3UIV iii4i-c [xn].] [xm] . 

11 2I3UI- 4 Tub4'c C)i4, r.U3dT 41] 22 2l3ur TO beTJ4)3 ^)d jdT, 43 
T:4l4ii)reut\, 7 41) Ivrb 41*4 T:o)3t1ol, jt^T, BjoT x^^ ^6111^40 7 ^0^^)01)- 

[7] Cn4^ •C0;]M)T TO be7]t T;0|]t4T 4JT, 7 lj01)4jT 1]4 1]>;1*3^.'C4 41) T«)^ 

TO ]te)ti 4 c}i)ejl, 4 tnbj 4 f jol [41)] T^Jjl^Slb, 7 ljot)4T 4i] eunl^^jt 4|x 41) 

reji] 4]i 41) xrc4l4ni ; 7 to bj ti]4]i 1:^414111. 

-)*n)- 23 2i3ur '00 buT e 4t] i)6)i] 7 4ij 

12 2l3U)*ni3 41] TdUit] it])i]'peu|\, n)d)TeT) 4i] ciij3^T U. 

[7] Ivrb TO bei|v tlolTO ]ie)]\ 4 c)i)eil, 24 "^ 213111* 4 Tub4'C ^14, ru34T 

7 C]t4t) TO beiji -nojiUT, t]oc [4]i4)b] 4 'c4Uii] u4t 4 TY>1 beo TO ]vejn 

4 TJol U?) reji]] TO |\ei^ 4 cii}e>l ; 7 4 cjT)eil, ^Itttj^JT' 7 3<ic v?1e t))-6 

.- TO co^4c "^)4 3Utx tt]4)T; rri^l* T^l^l^^T <*t] •c4l4ti], 7 bejr^c t]4 rdU 

1 " B Na lia)j)tt])-6e. 5ftN6S)S. '5d\i.vdr> 6-Dej). 

n)4T) ro ttej^i a c)T]^jI '■ 7 "^o bj n)d|\ 5U|t4b arj -do r3>?^ T® "c^t >T^e ob4 

fjT). T)oc -co cimcd)"© <t)1d 7 TO iiifje fe- 

25 2I5UT "cro itjrje 'Dld4)t)irijre t)4. 4 H 21 XJ<1^ T^ 3ejT]5^<i)3 tja rjei'n- 

r4ltt]di) -co ]\e)ii d ciriejl, 7 ^JittjejT -od 7 rid rdltfidt) d tiu^iji to cjxut- 

To i^ejiv d conejl, 7 3<^c t;i-6 rn^J'^- dJ3e-6 jd'c, dntd 16 dtj d|x c]tut:dj-6 

^r 4 d T-cdldtTi, TTO tiejjv d cjtjeil . 7 di] 'CJ5V)^2lRM2l <t)jd dt) -cdldtii 7 il<i 

TO corJ4c Did 3U|i \wA^'t rin- ^ T)erii-6d. 

20 I1 2I3U)* d T;ub-4'C Did, Dcun- 5 2I5U)- 3dc 'p^tcr<^t) "oot) tt)4c4e' 

dni d ru)T)ft dt) 4 T]re)lb -pen), "^o yy^\ -00 bj r^ df^T^i t;dldrti, 7 3dc >?l& 

ixejjt d^t cco)*dri)ldCTd ):e)Ti, 7 I'Iotd Ivrb -cor) Ti)<icdJiie f^l to f <:i)- 1^^ : 6)]v 

^J3editt]ur 4)36 6r cjot]n ^1X5^^^ t)') t;u3 dT) 'CJol)e2lRMei Did rtT^-cvrfj 

'Pdi|]i3e, 7 61* cjofj eutildjr dt) dj^ejji, a]v dr) -ccdUtt), 7 t)) []^d)b] T>rt)e to 

7 6t cjotj t)d l)^)|tt)e))-1, 7 or cjoil T)d ')*})<iojT]ie6cdT dt) rdldii). 
Tdltf)dt) >Tle, 7 6r C)otj dT) >?le t)e)te 6 21ct to cu4)t ce6 TW^T '^H 

X\]S)r:ec xM^}'^^T ^V ^^ Trdldtt). Trdldtt), 7 to t^jwc <i3d)T r)d rdl- 

27 2t)d|i t'H "^^ c]iurd)T Did dt) tt)dt) >Tle. 

TU)T)edfj d1ott)<2[)_3 [r^Jt)], d Ti1ori)<5)3 7 2l3ur to cutt) dt) T:j51)^^RM21 
De TO c]iurd)T T^ e; ):ed-|tTd 7 DlddTv^tje [to] lu4)t:)x^T tjd'cdltt)d, 
bdt)Td TO cnuTd)T ye IdT. 7 TO Tl)e)T dt) d poU-T|\6t)d dT)<5l t)d 

28 2l3ur "CO berj>T3 '^1^ '^^y^ 7 ^ tjerd, 7 ■c4)t))3 dt) Tvrtje cutt) bejt T)d 
Tub4'c Did |\1urBjTlT "cojttrdc, 7 dtjdtt) beo. 

tr)euT>T3)T, 7 l1of)d)T di) rdldti), 7 8 IT 213117' to rvT3'*c> <iT) T:j31> 

cv?p)T >*u)b e : 7 bloT ■cl3ednt)ut 621BI121 Did 3<iiiTdT r^ob f oijx df) 

d3vrb or cjot) e)r3 T)d r4)n^3e, 7 or 6Tet) ; 7 ^o c>t]i r^ dt) T>Tf)e to 

cjoi) euijldj-c dt) djejji, 7 or cjot) dt) c!)utt) re ^r\ y)x\. 
>?le riejre bed coDX>?3er <Al^ <it) rrdl- 9 2l3ur dr dt) trcdldtt) to ru3 dt) 

dtt). ^ T:i31)e2lKM2l ^}A, d]i 3dc nle cjxdrj- 

29 IF 2l3ur d Tub4'c 'Ki)d, feuc, T^X ^oc )X T;dit;T)etT)dc Tot) rrnl 7 )r 
ru3 tf)e Tjb 3dc v?le Iv^b to be]]t riol tt)djT; cutt) biT ; cjidfj T)d berd it)d]x 
Td [br>?l] -^ Tjtujtt) t)d ■cdltt)dT), 7 ^n cceuTt)d d U|x dt) 34|XTdT 7 
3dc vTle cjidf), dt) d [brv?l] TOijtdT C|tdtj rtr^ n]dj't^x^ 7 >?lc. 

Cfioji) TO bej|v riol ; bj^^jT r^ T)d bIdT 10 If 2l3ur to cu^jt dbdtj dit)dc 

■Djb. -^r &Tet) TO rlJUCdT t)d 30|ird 7 

30 2l3ur Td 3dc v?le bej-c^c 4 d to )to)t)^T^ dr pt) 1, 7 ^d)t)]3 x]d 
trcdldif), 7 T<5i 3dc "y?le eut) r^ »14je;]\, ccejrjie c^nvjb. 

7 t4 3dc dojijiT xn'^jv^x 4 ^ cT:dl- 1 1 2ljt)tr) dt) c^t Pjrot), d r1 T^) 
dtt), dt) d [brv?lj dt)dtr), [t:u3 tt)e] "cjs ■c;tt)C)oU t1|\e t)db;ld >?le, 4;r [d 
3dc vrle l>Tb 3ldr tt)d|i bIdT : 7 to bj ^X^il] o|i, 

ttjdjt r?. 12 2i3ur jr ^n^'^ ot\ n^ ^;t^e pi) ; 

31 2l3ur "CO coi54c Did 3dc ^oji)- [<^^^] <^r] bTelljutt), 7 ^n cloc 6t)jcr. 
T)1t T^ t)Ted]it)d re, 7, r^uc,X)o [h)] 13 2l3ur djt)tt) dn Tdjtd [l)dbdn] 
30 |\6Tt)d)T: : 7 TO buT e d t)6jt) 7 d OJl)0t) : ;r1 T^H ^Jti)cjollur -clii T)d 
TTjdjT^t) dt) reJTt^ l^- l)6Tj6pjd v^le. 

14 2l3ur d)r)tt) dt) -qiedr dbdrj 
C21JB. 2. ?)jTTecel : d r1 T^H "^^jt d r-cdojb 

I r'jojti Tot) 2irrjn'4- 2i3ur d^ cqt- 

2I1) r§f^)4T U d)\ T)^ r)^on)U3dT. luitT)dT dbdn 6up)^drer- 

21 2li) pordT d]\ t)d o]XTi43dT. 15 H 2t3urT0 3ldc d T:j5t)62lRM2l 

Did di) Tvrtje, 7 TO c>7]i d t)34fiTdT 
2t)2lR r'T) TO ci\1oct)n3?T t)d T)eri)Td 6Tet) e, T<i T^rwS^^ 7 '^^ cutt)Tdc. 
^3ur dt) -cdldtt), 7 d x^^^i >^le. 16 2i3ur TO djrj!) d T:j51J6>21KN21 

2 2l3ur ■^tlHT^ recTtT)dT U TO Did tot) Tvrtje, d3 jidT, Do rontdT 
C|i1ocr)>T3 't>)d d ob4 T)oc to |tjt)e re ; 3dc >Tle c]idf) dtjrd nsoj^'c redTVT3 
7 TO c6iT)t)"v?3 re dfi dt) rerTtJdt) la 6 ru Tjrce 30 r^o^ : 

i)d ob4 v?le T)oc TO ]\}t)e re. 17 21ct to cjidn XfJ^ rt)djTgr4 7 

3 2l3ur TO b^TJdiT 'Djd dt) ref- nlc, t)1 lordjT ru Te 'pt) : 6ji\ d^r<i 
n)d-i 14, 7 TO T)4otT)>r3 e, to b]il3 lo d T)1ord rii tc eu3):d ru 30 Teiinit) 

2 18 ^ 2l3ur -DO ]\^jr> dT) Tjotj^^H- l)U)t )*v>le, 7 30 ttibej-cj itidit ree, )?jof 
N21 <t))d, N'l tiidjt; dti Tonn^ ^ftJ"^ H'^ ttidjTJf )*d 7 vTlc 43>Tb. 

Sor]d\K : -co TDeund ttje cunsn^^tt) "60 6 U 2l3ur ^ tiu4j}t -do cofid)|tc dr) 
jojticubdj-o -66. bet) 30 [fidjb] dr) quv^ ttidjt: cmn bj-o, 

19 2l3U'r d")* dtj rdldit] TO cmfi dt) 730 [jtd^b] ■cdirt^ethdc lejt i)^ T>?ljb, 
t^J5|)6>^RH2l Ojd d Tjvrle be;tec dti 7 Jld cjidfj jot)-ovTl§tT]ld cutti [^o)T)] to 
fridcdj|te, 7 3dc >?le eun df) dej|\ ; 7 Teutjdn) e^3ii'vTr>e, -do 3ldc x) "^4 
•CU3 lejt* cmn 21-D^jtt) [5^"^] T^veucnn t;oj|id-6, 7 to jr t1' 7 "cus tndjv dii 
cjtedT TO sojivp^T t& "^10^ ; 7 31'© be cceuTt^d t^ -p^ii tt^djUe ]ijd ; 7 to jr; 
TO 3o)|v 2lT<dtf) TOj) Y?le Tnl6 b66, d T^- 

te r^l [^ob] djT)tii t6. 7 2I3U)' -DO lioi*3ldT d t^le dji^ot), 

20 2l3U'r TO 30Jtt 21-D^ti) dt)1t1dl)d 7 ^O djtTl)OTd|l 30 []tdbdTd]t] lotti- 

Toi) nle S)\i^e)y, 7 Teut)nb dr) djeijt, r|ocT ; 7 to ):u<I)-6eTd]t TvrU^Td y■^Z'^ 
7 TOT) >?le bejt:ec d ti)dcd)]ie ; dCT to t^ cejle, 7 "c>o |\ji5^Tdt<. r>7U§T>>3e 
2lT^n) T)') ^pitj-c cuT)3t)att) jotticubvro to. Tojb irejT). 

21 If 2l3ur tni3 dt) r:j5lj62lRN2l 8 2l3ur TO cudldT^ 3ut; di) T:j31)- 
Djd coTldT r.\\Q\xs TO -cvrrjtT) djv 21t- 62lRt^2l <t)e d3 tP^^'T'^^^JT^S^'o X^"^ 
Sti], 7 -DO coTv?! -fe : 7 to 3ldc fe -^of) T)3d|iTdT d bpiidit-DdCT dr) Uoj : 7 
■dS dttjdjb, 7 TO T|tvrD te dt) tefijl t)d T^polvs 2lT<^tt) 7 d b^t) idT ye^t] 6 
S)v r)t) ; -i:1dTT)vrn dn T:j51)B21KM21 <De d 

22 2l3ur dt) T:dttl4, TO b^t) dt) tt)edr3 c]tdtj dt) 54]XTdT. 
T:;5t}62iRN2l <D1d dr dt) T>?ne, to 9 H 2l3ur -DO 3oitt dt) t:j51)&^h- 
cutt) -pe bet) Te, 7 tus r^ c"»n <in ^^ ^Jd d]i 2lT4tt), 7 d Tubdjut; ]x)t. 
T>;t)e 1. " C^jr d [b-pvrl] ru ^ 

23 2l3ur d TiibdJiir 2tT4tt), 21 t)0jr ^^0 2l3ut d Tiibdtjtr r&JTJot), C)d 
[JT] ct)4)rt) 1*0 'Dott) ct)4ti)fd, 7 r&ojl cudld tT)e to 3ur dnt^ t)3o)l^'C, 7 "co 
Tott) redjl ; 30)|^'PJ35^ b^t) tj, to cjot) bj e3ld ojXTt), to cjot) 30 [■\yd)d] ir)e 
3U]xdb df dt) b^eji TO b^tjdT ). t)0CTyf3e ; 7 "co -polvrs tt)e ttie -pejT), 

24 Unt)e TJn yy^^v^'o at) rt^ ^ ^^4' ' ^ ^ 213U)' to \k^)v> reirjot), cu Titj- 

7 4 ti)4rdj]t, 7 c§t)36lnT Td tr)t)4o) : )r t^>Tt; 30 [)\d|b] ru t)0CTvr3e ^ 2l|t 

7 bejT t)d t)<ilO)t) fftOjl. I'C Til TOl) C|\dfi, to dttlt) tt);)*) Tjo-c 

25 2I3U)* TO b^Td]i d|i^ot) lotT|t)OCT, n-^c )oxX'^ Te ? 

^^ K^ 7 <^^ ^5^' 7 t)^ ^<1J^ t)<£[)t^e ojjvd. 12 2J3U)* d Tubdj|fc dr) peit, 2lii 

b^t) ru3 rufd Tdtt) [cutt) bejr] dtt^ 

C21JB. 3. yocd)\i, -013 TJ "Cfdtt) Tot) citojfj, 7 Tjt; 

ti)e 

P^cdT dt) TVTt)e. 15 2l3i4f 3edUdT 13 ^Iju)- d Tiibdt)\r; dt) "Clotj^SlR- 

coit)riidr3UT <De riij rhU t)<^t^T)<^- ^^^ '^'^^ l^JT ^H ini^oj, C)\euT [e] ro 

[to] ftttje -cu ? 2l3iir d Tiibdjii-c dti 
21 NOjS TO b) d t)4t:d)|x r)jtf)e t)) buT bedt), 'Do tt)eU d i)<3trdj]t i)m)e me, 7 
ctl3'vrc'e i]S Soit) bejT:^c f^^tj Tr)dc4e to )t tt\e. 

t4 t)Tedtxr)d dt) r,j5t)e>2lKH2l <t)')d. 14 2l3ur d Ttlbdt)tT; dt) T:j5]}6'2lR- 
2l3ur d Tubd)]\r r'l t^JT ^'1 tt)r)4oj, 21 t^2l <t)id |\jr a r)ir4 r)jtiie, 4)0 b|t)3 30 
il^T, 4 T)Tubdi|tT; ^td, Ml lox-cSof -oS r)-ve^x]d tu yo, [d-nil] -nu tt)dlbT3ce o)* 
3dc Sot) c]tdtj T<i t)3d|XTdT ? dt) v?le Si\^r]e)X, 7 ^T 3<^c -vjle dititriiTe 

2 ^3ur d Ttibdj^i-c dr) bet) ivjf dt) dt) tr)dcdj|\e : d|x to bol3 r'I'wbolur 
T)4t:dj|v t))tt)C, "pedTtii^otT "jtce to rii, 7 ludtt]i^T jOTdf rni d|i t^^t >7le 
"coDtdT c|tdtj r)d 30|VT:d : Idete to b^rd ; 

3 2lcT TO rbntdT dt) c|xott] [dr^i] d 15 2l3ur c>TinV*e tt))ri t)4tr)dTUf 
Ufv r)d 30]x'Cd, d TtZbdtji-c ^1d, H) eT)tdT 7 dt) bet), 7 ej^cjiv to thiol 7 4 

)ord p^ te ru^. 7 1)1 bet)t<i)t itjt' fjoiT^; b|\n3v-t-6 r© "co c^nr^, 7 ^1^3- 

'^?3^ 30 bt>?3?:^ TJ^ ^^T- T'"'^ T^t^i d xM^^T<^^)- 

"4 2l3ur 4 Tubdjivt; d r)^t;dtii t))tt)e 16 % 21 Tubdjix-c r^ F'r ^»1 tt)t)^oj, 

tijr at) tt)t)-2Loj, Mj brvrsTT) b4r 30 2t)ejTe6cd tt)e 30 it)6|\ to tojl3jor 7 

Tejbjt). TO rojjiicjusdt ; d t)T6il3§t beujidt 

5 Oj|\ dr^ d xiox ^3 <t)1d dt) r^ 16 -cu cld^ •• 7 ^ot; >-to]v [b'jdr] ^Ton, 7 

4 t))©^!:*^©) -6e ptj, 30 bfojtcedl-cdit to -6ent)d fe iidcTd)t^t)TdCT o]t-c; 
3 IV2 17 2l3ur4'cub4r;r^rel)4'D<itn, *t)o rh^ulc. Stjur -co b) ine<ir <l3 -^n 
bi\i3 30 rt:u3 ru eir'ceco -co ^u-c -co T^r)51)&2lHN2l 4]\ 2lbel 7 <ifx 4 
ti)i)4, 7 3U|t )-c vu -coTi'c|\^t;, ^ji a)T;)T) )o-6bv?i\t;. 

mirJ "c^lot:, -ci p^-c, K) lor^ -cute-, 5 'ilc-D t)i T^^^ "ItT 4?3e^ ^ 3C^Jn» 
[4^4] ^ raldtt) tti<xlUi3re 4 -co rhot) ; t)4 <iii 4 jox5b>?itT:. 2l3ur wO bj C^jn 
a T}-co)l3)or )or<Ar "^u '=>e a^x y^-6 y^\e Ut) -o"{:e)TX3, 7 rdrant^s a relb. 
l4er^ ro betra ; 6 2l3ur <i -cub4-c ai] r.jC)l)B2lKN2l 

IB 'D|io)3nec r6r 7 ri^sbarj^jT) -co jieC^jH' Cjot) r^ b^rvrl ru rei\3dc ? 
beu|ta r^ "OYTt; ; 7 jot^ t:u b?b T)d 7 c]teu-o ird]x cUoch?X) -cu -co cjiut: ! 
TJdltiidn; '^ '^^^ n'J ^u 30 ^n^J^' i)dCTi3Uc- 

19 2^^^\\nrM^)3^^^ordr'cu<i\yS^, r>T3^§? ^- 7 triuiia T]-ced]u)d 7:1130 
T)o 30 b'pjU)3 -cu cuin Tid -calnidti ; 6}\\ ttjajt:, ar^ at] peaca-6 tia h?3e a3 at| 
jr ^iJT'ce -co b^n^i"!^ "^^ ; ^n^ ^T luajt:- ■co\iur- 2l3ur [bj^j-o] a tot) cu3a-c- 
|ter> tu, 7 cuti) Ui^)t:|\)-6 rJ^VloT ^u. r^, 7 niaslocvr-c -cu or <i cioij. 

~20 2l3ur ro 30)|t 2l-64tT) 6uba r><x 8 If 2l3ur 'co c6tti]\^J3 Ca;!] |te T)a 
tT)T)^oj ; -co b]X33 3U|%ab j tri^t:aj]v 4r) -c^txbiiataiii 2lbel : 7 rafaa at), a 
■yjle bco. W^lV- "^^ b^-ca|i a]v at) v]dcdi\\e, 3U]v 

21 *li *t>o 2l-c<itii ttid-,v at) cceu-ctia 7 ej)xj3 C4]t) ru^r ^ 11-^3^^^ ^bel a 
-ca liin^oj -co \im ari T:j5t)&^I^^^2l -Deixbjtarajii, 7 3^!^ ")<^n^ ^- _ 
«t)ja c6t:v?-6 cnojotj, 7 "co eu-D>?3 r^ ^ ^ 2l3ur ^ rubaiitx: an t:j5t)- 
j^o. e2lKH2l ]ve C4}i), C^i-c a [bpn] ro 

22 If 2l3ur -^ -cubajtx-c at] "CjSl)- -cgixbjvarajr* 2lbel f 2l3ur 4 -cubajix-c 
eSlKim <t)1a, "feuc, ^-cS <xr] -c>;t)e a|t re'r^t), Mj rejrjiv ttiir' TJt) : 2li) it^ri 
T)a reutjaii] TT14 aot) a3>?rj r^Jt). r^jor connheu-cns ttjo re|xb]\at;a]x ^ 
ina)cer<i 7 >?lc: 7 4 t)o)r, resla 30 10 2l3ur 4 rub^r; reJTJot)- Cjxtu-c 
ccnnH^ 4 l^iTl aniac, 7 30 rislacr^r) -do jtjfje -cu ? a-c^ 3ut; -pola -co -ceji- 
-por ro c]xat) T)a b^ra. 7 30 r))oxTd'D, b|\ata]i a3 ej^m o\^\nx<x ar ^t) -c-cdX- 
7 30 tn^Jixrer 30 bji-^r : ait). 

23 2i)i a''i)arbu)x r)t) ^^ ^^^t^ ^^ ^^ ^3^1* ^ i)o)r [^^^1 ^ir<i tT)aU- 
T:jol)e2lKr^2l'Djaatf)acar^3-^pra-6 >T3T:e 61) rrcaUtt), t)oc ro or3>?l 
6rei) e, -co r1)-^ox:i\u3a-6 at) ■calajti) a beul -co3laca-c -pola ro-ce]xb|taraii 
at a|x •cu3a'6 e. •d^ ro latit). 

24 2t)a|x It ro 'cjott)^)t) r^ ^^H rv?t)e 12 21 r,ii4 rMoT:]tocur "cii at) -cal- 
attiac, 7 ro c>T)x r^ 43 ^n ccvr-DrhoJ^ ^n), t)j T:nib]\a -perra a t)e]xt;-c>Tr^ 
•CO 3a|x-ca-c 6-cei) Cl-)ei\ub1?)J3 7 clo)-c- a-c •cejT;it)ec_ 7 a-c -ce6|xvr3e bjaf ril 
^tt) lar^t^-ca, t)oc -co jottipo)3e-6 a afir^ -cralait). 

t)3ac >?le T;<iob, -co c6jiT)eur x^^t^ 13_^2l3ur d rubajtx-c Can) l^r ^M 
cixoji) tia beaia. T:T:):y\)eQlHmi, 2lr tt)6 it)o Tp]ot)ur t)a 

tt)a|t -peurvrtt) )otr)ca|i. 
C2l)B. 4. 14 )^euc, ro r'jbjjx tu ir]e 6 ^3^?-6 

t)a ralftjat) t^n 1'5 -^ t)iu3 ; 7 toj^coc^ 

oejt)er Cl^ajt) 7 2lbel. 25 5ejt)e-6 5r 3t)V7r tr)e ; 7 bea-c att) T:e)t:tt)ec 7 

Slier 7 t)a t)^orna-6. att) "ceoix-vTse afir^ ralati) : 7 rnic^a 

^r rn), 3)^ be aj]t bjr rej3eott)ar 
215US ro ln3 2l-6att) ]te t)a Tt)ti^oj njott) [30] tt)>r|ti--)r r© tt)e. 
euba; 7 ro rojijtce-c 1, 7 iui3 l1 15 2l3ur a rub^-c a r:i3p62lKH2l 
C^jt), 7 a rubajiir rl^'Do 3t)03-t?r> ii)e jii)-, U;tt)e rn) 3'"^ ^^ ^^ ^'^ iT-Tlvr^r 
xvrne 01) -cT:j5t)62lKM2l. C^JD' "CO -ceuijrajx a rh^cr t)0)iito 

2 2l3ur ru3 r'J ^ TiJf 4 reiibixa7-4 -cjo3alT:>?r ^JP- 2^3"r ro c-»7|x at) 
2lbel. 2l3tirro bj 2lbel t)a ^ox)a)|xe t:)5l)S2lKM2l c6u]\]<X]\td d]\ Cljatt). 
c4o|tac, 7 ro but> c|i')aT)-y?iie K^>^t) -c^3la ^on-D>?t)e 4 t)a r<i3^Jl 30 -n^iix- 
C<iji). rt"^ ^^ 

3 2l3ur 4 ccjoi) aire r^jtla at), 30 16 If 2l3iir ro cu<:xir) CSn] att)ac 
■C-CU3 C4n) leir ro roijta-c ^d -calinat) ar r1<*3nnri <^n t:)5|)^2lKN2i, 7 CO 
•cdbaiirur rot) T:j51)e2lRl 121. ^)T;|\jb re <l r-cj|i Ho-o, T^ob rbojjt ro 

4 2l3ur 30 -013 2lbel, ttiaiv at) 6-cet). 

cceurt)a ro cejr3)t) a r|xeu-ca 7 rd 17 *7 2l3iir r'o h?3 C<ijt) |x? i)a 
4 t})f)<^o), 7 -co -cojwiceS-D h 7 W^ Tl 4 ^snx to hux> jd-o ISete 2l-6<i)ttj, 
6i]oc : 7 X)0 |i)ne -pe cdtdiji, 7 -cus ■cd|i ejf Sec -co 3e)nPit)>7T] -co, oc-o 
4.;ntn >?nte xio |iej|t <iT)tri4 <i ir)jc, 6i)oc. cceu-o blMs-^il ; 7 "co 3eji) i*e trijc 7 

18 2i3Uf no 6t)oc ]vu3dr) jjidx) : 7 lT)3eTia.. 

ro 5e)t) jjid-D 2t)el]uj4e-l : 7 ~o 3eji) 5 2l3ui* t]4 Uez:e <l|v ttjdj^x 2l^4ii) 
2t)el)uj^el 2t)et;ui*^el : 7 -do 3ej5) 2l)e- >Tl6 bd i)^o] cceu-o 7 -ciijocd-o bl;<i3di) 
tuySel h<xn]ec. j<i-o : 7 -pu^jjv x^ ^^T- 

19 IF 2I3U)- rus i^tiiec -dj^i* bdt) : 6 ^ Sa3ur -co it)dj|v Set; ceu-o 7 CV73 
^ot) -Djob r4 bajHin 2i-c4li, 7 4t) -o-dit^ bljd3t]4, 7 ^o 3e)r) 6t)o)*. 

[bgt)] -Dd|v bdjntf] Sjlldli. 7 2l3ur "CO Tti4 Ser:, rdji ejf 6t)oj 

20 2l3ur ]iu3 2lx?dl) jdbdl : -do be -ro 3ejr,eti)vrt), of cceu-o 7 fef t^blUs- 
tJt) <iir;dj|i 1)4 n|v'y?T]3e ro c6it)i)VT3§t) 4. i)d, 7 to sejT) iiijc 7 ]T)3ei|d. 
bp>?bljb, 7 [t]d r|v-k9n3ft •^S ^ ^l^'J ^^1^" ^ 2l3u-r ^^ h'l<^'^ XSete Slier; >Tle 
r)ej)*. i)do) cceu-D 7 x?4 blj434.)t) -061)3 : 7 

21 2l3ut [x)0 be] djijtt) d -o^t^bftdrr^ ^u4 T^ l^^^r- 

jubdl: TO be fjT) drdjji t)d ^'^'ileTo 9 ^ 2l3u)* ro tt)dj|v 6^0)* T)ocdT) 
SUcdT) dt) cUjivt^c 7 t)d l)Oj\3^jii. bljd3dr), 7 ^o 3&Jt) C4iT]dt]. 

22 2I3UI* SjUdli, ti)d|i dij cceurtjd 10 2l3ut to ttidjjv 61107*, r:d]x ej-p 
■DO ]XU3 T^ilbdl-C^iijti, -p^ii itiUjJi^e d C^jtidii -do 3ejTi§i{}->?T), of cceu-o 7 CYJ3 
iinle ti^ cej]v-ce -do tijor ced]i-Ddcr bljdsr)'^ 'Deu3, 7 ro gejii triJC 7 jt)35T]d. 
IPMjT 7 'MTiiuf] : 7 "oo bj rejjib'i'lijup. 1 1 ^3UX hS l))dr Uete 61)0^ >?le 
"Cfjubdl-C^jn M^^ttidli. ildoj cceur 7 0173 bljdsrid : 7 ru<iJ^ 

23 2l3ut d rubdjixt: idttiec ^le tjd T^ IJ^T- 

itiTi^jb, 2lrdli 7 SjUdli, 6jrr)3 t\e tno 12 U 2l3ur ro rtid}]\ C^jtidti rsf- 
3lo|i ; d tiiti^ tdttiec, e)XT)'s \\hx\ tt)63dr bljdS^i], 7 ^0 3^)^ 2t)dlidld- 
cdjiit: : 6j|t ro tt)d]vbut r>?tie cutfi iijo leel. 
lor, 7 rv?t)e^ ^3 cutti ttio -Docdjjv -peji). 13 2i3uv ro t}id)|\ C-^jtidT), rdji ej)- 

24 2t)4 -6jo3dlt:d|i djx Cli^jt) r^cr 2t)l)d1idldleel ro 5e)titiip?ti, of cceur 
tiojjijr, 30 rejttiJti [rjosdlrdji] d]i L<1- 7 c|-ci\dcdr bljdsdi), 7 ro 3ejt) ttijc 
tfiec TS'^'c 7 T^crit)o-Ddr oj|xjr. 7 )tl3?:^^- 

25 U 2l3ur'ro lu]3 Slrdtri \\e x)A 14 2l3ur rob jdr Uere Cj)^)T)dT) 
ttiTi^o) d ix'jt ; 7 W3 V in^c, 7 'CU3 vrle Ti-^oj cceur 7 "cejc n)bljd3tid : 7 
Ser rdujtr) dj|i : Oj^x [d]i rJTJ]» ^o -pudjji y-e b^-p. 

6|xrn3 t))d 'odtti r'jol ejle d Ti^jt; 2lbel, 1^ ^ ^3i*T 'oo lij^l]^ ^)dlidldleel 
ro ttidtibdr le C^jt)- "CiU r^^^jr 7 CYr3 1>IM3T)^' 7 'co sejrj 

26 2l3u-r ro Slje-c, |tu3d-6 itidc -ro- j-^fxer. 

-TdT) ttidji dii cceur nd ; 7 6i|or ro 16 2i3ur 'co tridJii 2t)d1idUleel, x:<x\i 
30)|i rduittl -oe : dfitoni ro -coyvTS ^'t J^^^&t to 3ejt)ettiv?Ti, of cceur 7 
r^ojtie 34tti 4 djTiin d "CjSlje^lKt^l^l. -njijccdr blldSdt), 7 'co 3eji) ttijc 7 

C21JB. 5. 17 2l3ur ^ob jdr l.2iere 2t)]idlidld- 

leel "vrle of cceur 7 f)6cdr 7 011^3 
Bedrd lid -pj^yejird |ie di) rjljotit). bljd3iid: 7 -pudjji re b^l*. 
25 54tidld ru^r fetioc cutti pldjr- 18 =;[ 2l3ur 'co b) jd'(ier beo ceur 7 
^tiiiidt. T5T3'^'c> 7 rd bljdS^^JHj 7 to 301) 

6tioc. 
21 S6 ro l^bdtt 3ejii^ln3 2l-D>7tt). 2ltj 19 2l3ur 'co tr)dJit jdjier, vd\ie)X 
td 16 jo^dji ctiurdjr ^)d dt) r>;tie, d 6tioc ro sejTi^tti-^ti, of cceur bljd3<itj, 
ccordiiildf 43e ro ]xjfje -pe e ; 7 ro seji) ttiJC 7 7t)3§tid. 

2 'p^it-Dd d3ut bdf)rd ro ctturdj-o 20 2l3ur rob )dr ISeie j-^jter >?le 
re )dr, 7 ro betiYr3 )dr, 7 ro 30 j p. i0oj cceur 7 r^TS'^'^ 7 ^^ iJlMS-^Jt) : 
2l-6^tt) rdjtitti -Djob, dtjrd 16 jotjdjv 7 ru-^Jl^ T^ ^^T- 

Citurdjse-D Idr. 21 I1 2l3ur "oo tTid)|\ 6tioc rtTS^'O 

3 H 2l3ur ro it)d7]i 2l-6dtri ceur 7 7 ci^3 bl)d3r,d, 7 "co 3ejTi 2l)drureldl]. 
c|i)ocdr blidsdfj, 7 ro 3e)t) [itidc] dtj 22 2l3ur ro r^Ju'o^iJl ^t)oc le <Djd, 
d cordttildf yeir], t6 ]\^)]\ d -oedlbd ; 'C'A\\ §jr 5e)i)t^Tid 2l)lidt:ureldli, t:|\| 
7 "cus Set rdjtitt) dj^i. ceur blidsdti, 7 ro 3eiT) tt)ic 7 7ti3et)d« 

5 •23 2l3ur "cob )dv Uerre 6tioc >?le TJH r]^ r]T>So)r\t-6 4|i<ifac t]oc ro [Bj] 

24 2I3U1- -co rh^ub^vi 6noc i\e <Dj4'- ]\S}-cQc. 

7 1)1 ijx^jb] re : o]]\ IU13 ^)d lejr e. 5 If 2l3ur 'co coodjivc <t)U 311^ tt)6|t 

25 H 213111* -vo ttia.i]i ^l)dtuTeUb cjotj-cd at) T^v^ne <i)\x A^ rraUit), 7 
ceu-D 7 ofnio-DdT' 7 T^X tt)blU3il4, 7 S-^c 4oi) b|tert]U3dx> -c^x rttiudint"^ 4 
TO 31TI tdttiec. " c|t6j-6£ [3U|tab] olc e a ccoti)i)>?3e. 

26 2I3UI* TO tiidjix 2l)df;utel4l), rd|i 6 2I3UT to buT aj-qtedc lejt -di) 
eir latnec to 3e)i)eiTi>?n» T&T cceuT tTJSIJ^^IRN^I at) T>?T)e to Teut)att) 
of rtjOTdT 7 T4. blMsajt), 7 TO 3e)t) a|t at) -ccalati), 7 to bj b|\6t) aj)i an 4 
'HJc 7 ?f)3et)a. C|\6jTe. 

27 2I3UV Tob Ut Uere 2t)J)aT:ure- 7 2l3ur a Tiib^r; at) T:j51)621RH21, 
Ul) nle t)<ioj cceuT XVC'5''^'^ 7 t)4oj Sj^ijotT^i''^^ ^^ ^^ 'c>?t)e, to c]xuTajT 
bl)a3T)a : 7 ^ni^jji r^ t)4r- tr)e 6 ^3ajT T)a 'caltt)aT) ; a]v 3iOr) at) 

2B U 2l3ur TO tt)aj]\ Vatnec cewo -cy^e, 7 at) bejr^c, 7 at) t)jt r^jijaj-c^r* 

of ttio-oaT 7 Ta bljas^jT). 7 "co sejt) 7 eut)lajt: at) ajejji : ojjx at aj-cit^c 

tfiac ; Ijott) a t)Teut)aTt). 

29 2l3ur TO 3oj]\ Maojl) Tajijtt) -ce, 8 2lcpruaj)\Na6)>) 3|x-^r4 4^'F)'^3- 
Ta juiT, l3o beufta at) [rjri] tt)ejriltc n>TTft ^t) r;j51)&2lRN2l. 

Tvf) a x:r:So)h aji r)ojb)ie 7 r^ot;aj|\ -^ 9 H 21 ^Mt to 3e)t)el>?3 Maojl) : to 

Urti, TO b)ij3 at) -calajti) to TT)alb?3 bj Na6) t)a TvrT)e t5^eut)r:a, [7] )ott)lat) 

at) T:j5T)e2lHH2l. at) a 3jt)^laca)b, [7] to rl))ulJ4)l Naojlj 

30 2l3ur TO n)a)|\ iAtt)ec, -cdii ejr le t)ja. 

Naojl) TO 3e)t)etr)>7t), CV73 ceuT T)6caT 10 2l3ut to ^eix] Maojt) ritjuii n)ac 

7 cv?3 blja3t)a*, 7 "co 3e)t) n)]c 7 J')- Shett), l)atn, 7 j^tpet;. 

3eai)a : 1 1 <t)o bj at) -calait) tt)^ at) cceuTr)4 

3 1 2l3ut Tob jdT l^e-ce tatt)ec vrle ^1^4)11)36 a btJ4Ti)vrtJ *t)e ; 7 "^Q 
Xex cceuT x^X^o-vd-o 7 t^f it)blja3- ljoT)aT at) ralait) Tto)]xe)3eT). 

i)a : 7 t^^^JI^ T^ ^^T- 12 2l3ur to feuc 't))d a]i at) rral- 

32 ^ 2l3ut TO bj Maojl) cv?3 ceuT att), 7, peiic, to bj y^ 'cpi4a)U]3e ; 6j|i 
brja3at) T^ojt : 7 TO 3ejT) t^aojl) Sl)ett), to rixu^iU 3ac v^le feojl a rbllSC' d]\ 
l}an), 7 japet:, at) -ct^alati). 

13 2l3ut a Tubajjir t)ja tie Na6)l), 
C21JB. 6. V'^WQ c]k)oc a T)>?le feola att) f ja3- 

t)v?TJ ; oj|i Jt l^t) at) ralatt) TUjicoj-p 
<^Uioi)aT T)a T)T^o)t)e. 13 Taj|ti3i|i riijacat^T) ; 7, t^wc, rspJotpTS tt)e 
'ott)at) Tjljon- 14 2l3ut otiTii3a-D jai? tt)a;Ue itjt 4T) ■c-calatt). 
T)a l)aj|xce. 14 f <Deut)a Tvrc xejr} Sjjic -co 

aTn)UT 36pe]\ : to -ceurja tu jot)a)T 
215US r^iila, a T)u<i))x to -cofViSeT^ fa T)aj]ic, 7 cniiTe ^^^ PJc vn^e at "cjs 
i)a T<^o]T)e a|i Tt)^TU3a a]\ Tixntt) T)a 7 4 if)>?c. 
raUiiat), 7 Tiu3aT ji)3§T)a Tojb, 15 2l3ut a t^ T^ [-dt) t:jtnTeut)arT)] 

2 5o bt4caTa)t tr);c <t)e jT)35t)a T)a a]i a T)Teut)a tciI j : a byaT t)a l)4jjice 
i)T.^ojt)e 30 )tabaT^ toMti)ac ; 7 r;u3- [bejp] rpj ceuT ciibaT, a lejceaT 
aTaji it)t)4 cuca to t)^!^ T]iojt)3 to c<£io3aT ciibaT, 7 a l)ai|iTe riijocaT 
-cosjiaTaii. cubaT. 

3 2l3ut a Tt1b4t: 4t) T:j5t)6j2lHH2l, 16 <Do Teui)a -cu t>Tneo3 "^o t)^Jnc, 
^^) bja n)o Spjo]i<^T a cc6ttir)vrTe a3 7 c|ijocf)ocajT tu ) a cciibaT tHu4T ; 
cjijOTjc^r) jijt <iT) tjT-v^tie, to bn'js 31^)1 7 cvTiitJT -cu TO)xut i)^ l)aj]\ce a]x a 
teojl ejtJot) in4 4f) cceuTt)a : 3)TeaT -c^iob ; [tt)a)lle ]\e\ l)trlju3dT, a Tapa, 
bejT a Uere i)a ccenT 7 tJctre 7 at) Tji^t [lP^4] to Tewtja tuj. 
blia3ai). ^ 17 2l3ur, tei^c, in;r^ ti))n rejT), 

4 'Do b^Ta]\ aj-cjre a|i at) T-calati) to bejpjtt) rvTle to ntS^'C' -^ ■^n ■C7:al' 
arj x^^ laetjb t)t) ; 7 tt)4|i at) cceuTt)a an), to t3^Jot 3<ic >?le t^ola, a?) a 
na t;4j3 tJH' 4 T)iiaj]\ •cat)3aTa)x tf)jc [btnl] at)al t)a b^ta t^oj »)?") ' [7j 
'De a t^ec cutt) )t)3eT)a t)a r)T^o)t)e, 7 3ac a [btnlj t^ ^alay) to 3eba t4 
pu3aTaii [cUttj] Tojb, [to t^t^TajxJ b^t- 

6 18 21C-D t^JOT;r<i ■odn]zr]e6c<xj'6 tt]^ 8 ^)o ij^ becv;3jb 5Ut)4, 7 -co rjd 
tt)o cutJiia-D : 7 -cjucv'^ t:u d rx^ec r<i b§Trv?3jb ijei'nsUtjd, 7 rof) eiitjUjr, 7 
i)4j|xc ; ru ):ejf), 7 X)0 tt)jc, 7 x>o bgt], 7 1:4 54c ^o^j-o x>S nubUfj a]i di) 
ttjtjd -DO n)dc tiidjUe ]ijot:. ircdldn), 

19 2l3U)* x?o 34c >?le tp-D be6 x)4 9 <t)o cu4)-6 4 i*^^c 4 to 7 4 -do 
34c nle t^ojl, beu|i>rP ^ T^ 'oo lef cuir) N46;1) 41] r4 i)^;]xc, -|:e|i-54 7 b4n- 
-04 34c vyle [c)tii4l] r-^ Tj^jjvc, -c^it x>4, if^4|v -co 4jrjt] ^j4 -co't-Uiojf). 
3cunio4c beo 434-D ; bej-c rM"© -pe-^- 10 2l3ur ■cSw\ld 4 t)oj^j3 ^l^er U, 

T>4 7 b4t)T4. 30 |t4b4-C4|l nr5?'C4 T)4 -C)l;on4 <X\l 

20 C)o T)eut)l4jt: -co ]iej|v 4 3Cjt)e)l, 4!) ^^41411). 

7-00 i]Si]xr]e)X "CO ^^J^ 4 ccjtjejl, ^4 ^H If 2if)r4 rejrJU34-c ceu-c blj434 
34c nle t)jr> i*l)jubl4r 4t) -cdUii) ro t^oj)* H46jI), 4f)T4 -d4|\4 tt]j, 4T) r^t- 
jvejji 4 cji)ejl; -cjf -co 34c Soi] tt]4'D U -ceu3 -cor) tip, 4f) IS xm V^J^ 
[c;T|j4l] T;juc):4r cu34r>, -c4 ccuti)- "oo bjvjpoT) 4 tpo-p ■cojb(vec4 4 t)4j- 
-046 be6. 3ejT) ttjoj[i nle, 7 -co \)ox}s^d-6 cott]- 

21 2l3Uf 3l4c cu34"o x>d 34c nle ^"^3^' y>X3& T)jtiie. 

bj4r) jt§|i, 7 ci\ntjeoc4'6 tu cu34-d 12 2I3UT t>o bj 4t) ttt^'^'^Tn 4|i 4t) 
[e] ; 7 b34)-6 1)4 h)dx> -oyrcxh 7 "^oih- rt;4l4Tt) c^'Cf;4c4-c U 7 cet:|i4C4-D 

22 2l)4|i to "CO |tjrje M46)l) ; -co |xej|v 13 21511*4 16 tJt] 'pejt) -00 cu-^j-c M46j}) 
4T)v?l^ vi)i> x>o 4jc)t) *D)4 r>e, Ji* 411)- 4 i*rec, 7 Sl)ett), 7 l)4Tt), 7 J4pez;, ttijc 
Uj-o pt) -DO ]tji5e r^. N46j}j, 7 b§T) M46)l), 7 thjujv b4t) 4 

1t)4C leo XJOt) T)x^)]lC ; 

C21JB. 7. ^14 J4-0 -pejt), 7 34c nle 4)t)n))-ce to 

tiej|t 4 cji)ejl, 7 4 t)>?le^j|u)ejr"co |xejii4 

rect: N46;l) 43Uf cn-c -co 34c )*6|tc ccjtjejl, 7 34c t))-6 -ptjdj-c^c -co 1-I)i)4j'c- 

c|ie'cvT|\e-D, T^ 2lj{\c. ll'C4n)jc4t) er 4]v 4t) 7-^41411) -co ]xej|i 4 cjtjejl, 

TJ-vTle. 7 34c >7le eur,ldj-c -co ixejjx 4 cjO^Jl* 

41) ejle eui) r4 34c e4r) cji))4l. 
^oUS 4 -cub4j|i'c 41) T:j51)&21HN21 15 2i3Uf -co cu4T4|v 4 r^e4cl) cutt) 
|\6 N46jl), Tiijit -peji) 7 -co re43 vrle 4fj Na6;l)4ni'-^T)<i)]ic, '):4-co7-):4-66x>4 34c 
7*4 i)<ij|vc : 6]|% TO con4Jt\c ti)e -f-ijieui)- >?le t^ojl, 4t) 4biivTl 4i)4l i)4 b^"c4. 
•C4 Tu 411) tM3t)v?p 4nr^ i)3e;i)el4c _ 16 2l3uy 4 i)t^c4]-6 4 t'^gc, to 

XO- " CU4T4|l 4 t'C^C 'p^]VT4 7 b4r)T4 T^ 

2 <t)4 34c nle b^t;4c 3I41) beujin'o 3<ic nle t^ojl, ti)4]\ to d]'t}\) 13)4 -6e : 
TU l^x 1)4 tSPTb, >*e|iT4 7 b4i)T4 ; 7 7 'co -c|\V7t 41) rj5l)^^H1'^^ 4J|1 4 
TO 1)4 be'C4)-cib i)dc [birvrl] 3I41) r^J3- 

):4 -co, ')C^)VT4 7 b4nT4 17 2I3UI* TO b) 41) T)le 4|l 41) "CCd- 

3 tt)eui)l4)T; tl)4jt 41) CCeUTl)4 41) l4n) C5t|l4C4T l-^ ; 7 TO tT)eTVr3e4T4^ 
4jejll 1)4 rtt>?^) TSl^'D^ 7- b4nT4 ; TO 1)4 l)Vy-}-31Te, 7 to )01t)C)t4T4)t x^T 4 

coi)3rt)4)l r)l beo 4|v 434)t i)4 ^41- i)^J]tc, 7 to •c63b4-6 r«i^T 5 of cjon r)<l 

n)4i) >?le. -£4111)41). 

4 Ojji -per U yox, 7 "co beu|\4 n);n 18 2I3UT "^o ]iu34T4ti i)4 l)nr3J^e= 
>'4 Te)\4 4j|i >*eivcvTtj TO -ohxxsd-t 4|i bu^j-c, 7 to it)e4Tn3^"C'4|i 30 l)4i)ti)6|t. 

41) ■CX;4l4li) C^t:|X4C4T U 7 C§'C]V4C4T 4]l 41) trc4l4tT) ; 7 TO j1t)t)3 4 T)4j|tC 

6j-Dce ; 7 34c v?le T>?le beo t4 i)Tf |x- 4|; U4t4]i i)4 i)v?T3t''^- 

1)4 ti)e r3^J0)*):>?T ti)e t434)'6 t)4 t:4l- 19 2I3U1- to |vu34t4)i i)4 b>TT3J'C'e 

tt)4l) M"©. bu4)T 30 V|J01t)4]tC4C 4]V 41) T;r4l4tt) ; 

5 2I3UI* TO nine tl46)l) TO |iej|itt)4|t 7 ^o b4T4|i i)4 ci)>tc 4|it4 >Tle to [b;] 
TO 4)t;)i) 41) Tjo^e^lRN^l Te vrle. ^o i)eit) 4|x t)4 b-poUc. 

6 %-^\!iX T50 [bj] M45)l) r^ ceuT 20^0^3 cub4)T Teu3 to ejfi)3 41) 
blj434t) T^ojf 4 t]u4jit TO bj 41) Tjle T;>rr3ft Tw<ir ; 7 "^o '):olc4-6 1)4 rlejbre. 
"^'TSfD 4tv 41) T:x;4l4ti). 21 2l3ur "co ew3 34c -y?le te^fijl t^ji 

7 H 2l3ur "CO cu4)T H46)t) 4 r^fc^ co|itv?3 4]t 41) -0^41411), jT)]t ewi)nb, 7 
7 4 ti))c, 7 4 ber), 7 tt)i)-2i 4 it)4c tt)4jUe Si\i^e}X, 7 ^)t)tt)ji)re, 7 3^c ^o^j-o 
tiir, "coi) i)4j|\crTo b]ti3 >Tr3t^ ^<^ ^^ rt)4jt§c r^ti4jter 4|x 4t) ■czdlurt), 7 
ijoT^d. 34c nle Tvrn& • 

7 22 5dc r])x> At) d [ivdjb] dt)^l T)a 7 4 t^lt 'C'O cntx re ^n colutt) dtijdc dr 
bei-A 4 bpolUjxdjb 4 r^ot)-d-6, rot] vTle <i n^JT^c : 

tiJiS -cd [|i4)b] d|\ [tJdUtti] rj^xni), r«^- 11 2l3ur -cSit]}^ di) colutti c>?3e 
d-Ddtv bar- T^n "civar \]6r]0i <x r^^^c ; 7, redd, -do 

23 2l3ur "CO rstvjordT) 3dc Kle rvrl [bj] dt) d 30b 'DnUe63 cjxojTJ old tioc 
beo T)oc -co b) d|v -opTtti t)d rdlTTjdT), -co T;d|]t>?n3 Tl- 2lr dfv drcni Nd6)h 
j-DJlx -cvrne- 7 ber^dc, 7 dt) ifiT) rhn-^"!" 3»1^ rti4otdrd]i T)d liv?r3'^e 6 -Dix-vTin 
ur, 7 eutiUjr; i)e)tT)e; 7 X50 rSN^rd-D T)d rdlttjdt). 

61) -cdiditi jd'D : 7 'CO rdt) Mdojh dn0)t) 12 2i3ur "oo rdr) re r^r r^r i^ ojie, 

[i)d bed-cdj-D], 7 dT) lur "CO [b)]t)droc- 7 -co cnti dt) colutt] dttjdc, t)oc t)d]i 

A)\K rd ti^jjic. rjii cnse d |ijr t)i )r tno. 

24 2i3ur "oo bud-cnS dt) T:vrr3e 6r 13 li 2l3ur 'C^ixld, XA t]^ot)tr)dT> 7 
cjotj i)d 'cdltt)di) ceu"c 7 cd03dT> 14. re ceu-c bl1d3dT), r<^n ceux? [it)i] r<i^ 

ceuT) [16] -cot) tt]j, x>o r)0)\tt)vr3^-6 t)d 
C21JB. 8. bnr3J'c>e ru<ir o^ t;dUtt) ; 7 X)0 driwrs 

bidoj roldc T)d 1)4)|ice, 7 -cdtt)djttc, 7, 
t^]i4ordo t)d X5jle. 20 Buj-cedcdr reuc, -co bj -Sisdj-o t)d rdlttjdt) T^tpitt). 

Ndoji). ■ 14 2i3ur dtjrd -odjid tT)i, djji d r^r- 

tT)d-6 14 rJ''^ce'c -cot) tT)1, x^o b) di) -cd- 
2t5US -co c>?TT)t))3 <t))d djji Mdojt), 7 Idii) -cjitjii). 

3dc donl-6 bed, 7 d t)Y?le S)\\r\ei)X [-co 15 ![ 2l3ur 'oo Idbdjji Ojd |i§Md6jl), 
bj] t)d -pocdjiv r^ T)4)|tc : 7 -co iijtje -cd ]i4-d, 

<Djd 340-6 x)0 -cul -cdix 4t) rdldtT), 7 -co 16 6)]i)3 dttjdc ax dt) dljxc, -cii rejt) 
•Cfvd6T:d-cd|i t)d l)v?r3J'C'e ; 7 ^o b^t), 7 -do tT)jc, 7 tt)t)4 -co tT)dc 

2 <t)o corcd-D tT)d)x dt) cced'ct)d l^f- 

■co)b]t^cd d t)d)3e;t), 7 rYrneo3d T)ejtr)e, 17 Bej|t l§f ^tt)dc 3dc ejtjj-o beo -cS, 
7 X)0 co)r3tT^ 4. t)ref\'cntj o T)eit) ; [bprl] d3d-c, T^ot) >?le reojl, [j-cjii] 

3 2l3ur "CO rjU^x?d]i i)d liiurSJ'oe 6 eut)ld)x;, 7 4j|tt)ejr, d i)vrle tjj-c rn^3- 
bejr d|\ dt) -cdldtT) ^ ccoiiitj-v^se : 7 r^c t)oc rbT)l3)or 4]x dt) r-cdUtt) ; jot)- 
rdjjiejr t)^ cced-D 7 r)d cc4o3dx) Id -co t)ur 30 rlolr^T'^ 30 ljot)tt)dji d|i dt) 
ld3X5V?3^'D t)d l)'y?r3'^e. -ccdldit), 7 30 -^dbdj-o •con^tdc, 7 30 

4 2l3ur "CO c6tt)t)'VT3 d t)4)|xc d)i dt) t)-ceut)d)X) )ott)d"cu3d-c d|i dt) rrdldtt). 
rertT)d-6 tt)j, d|i di) r^f'ij^'C' l^ "ceu3 1» 2i3ur -co cu^j-cMdd J 1) dtt)dc, 7 4. 
-cot) ttij, dji rb^ejb-cjb 2l|id|id-c. tt)jc, 7 d b§t), 7 tt)t)4 d tT)dc tt)d)Ue )tjr •• 

5 ^3iir "CO "cji^ord-cdii T)d l)>?r- 1*J 21 t)"v?le b^t:dc, d t)Vfle tjl-D rht)l3- 
3)-De d 3coti)t)>rDe 3ur dt) -c^cn)d-d 5r> 7 d tjvrle eut), [7] 3dc t)j-c rhn^Ser 
It); : dnrd -c^ctt)d-6 [tt)j], 4]i dt) cccT) d|v dt) •c-cdldti), -co ]\ej|v 4 3C)t)e)l, -co 
[Id] -cot) tt)j, -co corid|\cdr ti)uUv?3e r)4 cud-cdjv dtt)dc dr 4 t)4)|xc. 

Tlj4b. 20 H 2l3ur "CO ]X)tje Modi) dlcdjjx 

6 H 2l3ur t;4]vld, d ccjotj cetJixdcd-D -cot) r;j5t)62lKN2l ; 7 -co 3ldc -c4 
14, 3U]i or3VTl M46jJ) r'^»)e63 T)d i)4j|ice 3dc e)t)b^T;dc 3ldt), 7 'c4 3dc nle eut) 
-co |\)tie [re] : 3l4t)i 7 "cjo-obyrii -cdbdiirur lo)r3e d]\ 

7 2l3ur "CO c>?|i [re] dtt)dc rJ^c, 4 tjdlrojji. 

T)oc -co cud)3 dtt)dc 43 r^f 7 d3 jti)- 21 2l3ur -co bolct)n3 *^^ "^^51)- 
■c^r^ ^)^ 3^1^ 'cjo|itt)>?3^-D T)d l)>?r3J'ce 621KM21 -c^sbdldr* ; 7 d -cubd)|tT: dt) 
riidr 6t) -cdldtt). 'rj51)e2lBM2l dtj 4 c)\6)-ce, Mj tt)jll- 

8 2t)d]i d 3ce4-Dt)4 -co cv?|i re colutt) rJ'c* tt)e 4 ]ijr dt) •cdldtt) 4]\ rot) 4t) 
Ud-6, dtt)dc ; -credCY^t) i)d)i 'C)x4ot;d-C4 -cvrt)e 6 ro 4ti)dc ; 6j)v 4r olc r^t)u4)t)- 
1)4 l)>;r3)'ce 6 43dj'c t)d -cdltijdt) : ^-c cjioiTje dt) T)vrt)e 6t) d 6)3e : t)1 

9 2if t)j brud)|i 41) colutt) A)v cotii- ttio bu4)ir§r ^ne 4 )ijr nl Jr ^^> ^ n'^^s 

l)v?3e -co bof) 4 cojrh 7 "co rJil rJ cvT3e t)j-c beo tt)4)v tdo )itr)e tt)e. 

4 r'c^^ to t)4)|ic 6j|\ -C4 [b4-c4|t] t)4 22 2lt) re-c iT)<:xJlirtr -^t) 'C4l4tt), 1)) 

*)>ir3l'ce 4]x U4f4|i t)4 ■c4lti)4t) v?le. r3>inr)'c> A)WiX)y- 4t) cr'jolcnii 7 4t) 

2itj rn) "to cv?)t 4 i4it) 4ttidc, 7 -co 1U13 ro3tt)d|i, 7 4t) -piUr 7 dt) -c^ri 7 dt) 

>?nte, 7 ^o T;4t|i4)t)3 c>T3e 4 r^e4c j rdtt)ivd-6 7 At) 3e)tt))i^-D, 7 4i) U 7 <i 
T>o t)4j)\c. t)dj-cce. 

10 2i3ur tjo r4t) re ror rtt w one, 

8 C21JB. 0. 30 B^rajcpjSTjedti -di) b63d 4T)r) r^- 

T)euU: 

N46jli43r^3d)lBedtinu3dT>7ri5Ur o 15 2l3tir c>ritineocd)TD ttie ttio cufj- 

<Dlij4. 13 ie coTt)|itd 4. b63d >'rr3&- t^^'C'' ^^^ e4r|\utti -pejT) 7 ll^T^ 7 3^0 

22 Cjofj-cd Cl)dTti, 7 4 rin^^CT. v?le -DV^le beo to T)nle t^^ojl ; 7 t)) 

tjoc^raj-c >Tr3i^e; t)d -clljotj wO TSr^Jof 
215US TO l3etivT3 4Djd Mdojli 7 <i tt)jc, 7 3^c vrle -peold t)1 dr tt)o. 
d TubdJi^T; fijii, Bj3) TOjiirdc, 7 jotq- 1(5 213111* bjdj-D dii b63d dtir^t^euU; 
d-ovTSJ-D, 7 IjoTjdjf) dt) 7:dldtfj. 7 T^uc^d tt])r) ^J]^' lOfJUT 3p ccv?tt)- 

2 2l3ut b'jdJ'C' bu|x T}e3ld 7 buji tjeocd ttie ^ix] cuf}]xdr> bjorbudi) e)-cj]i 
t}Udnidt) djx 3dc >?le diT]tTiJ-ce d]t dt) 43id 7 3dc vrle T>?le beo po t)>7le 
■crdldTT), 7 d^v 3dc -vTle eut) d Tjdjejit, t^^ojl -c^ [lJp?lj d|i di) r-cdldtti. 

dji 3dc >?le T)jx> -cd 3co|]\n'cen [d]i] 17 21311)- d -cubdjiiz; <t))d le M^ojli, 
dT) -crdldtt), 7 d|i )^X3 ^<^ T'^wi^ "^'^^ = ^3 tV^l cStTidji-cd dt) cutjdurd TdiT)3- 
dt) bu]i Ujtt) Tm3d-6 jd-c. T)J3J"] e-Djiuni ^^eii) 7 3^6 >?le t^o)! -04 

3 5<ic nle T)1-6 beo Td ccoj|i^T3eTJ b-pv?! d]i dt) trcdldtt). 

bid"© i)d bjd-D Tjbi*l ; dTti>Tl ttidjt dt) 13 H 2l3ur tnic Ndojl), no cuSj-o 
l>Tb t)3ldji* •CU3 tt)e -6]b d t)>Tle r]]-6. dTt)dc dt -^ t)-^1)ic, -cob Id-o Sljett), 7 

4 2lc"D y:e6)l tt)d)Ue tie t)d l)dr,dti), l)dtt), 7 j^per : 7 ye t)dti) dtrdjji Cl)d- 
[erot)] dt) t>?l5 t)j jotd TJb- t)-^djt). 

"5 2l3ur 30 Te)it))t) bu|i b-pvrl bu|i 19 21 [jid-D xo] -qijuji Tr)dc Md6il) : 
t)dT)tt)d loj|i3te tt))T) : dy Ujrt) d t)>7le 7 <iT ud-cd ro l)oi)d-6 dt) rottjdt) v?le. 
^f^"^ lo)]i3te tt)e J, 7 dt Ujii) <in 20 H 2l3ut 'co t6t>i3 KUojl) [d|i 
T;vrT)e ; dt l^Jti) reiibjidt;.^ 3dc t)x;>?T)e belt;] r)d C]i1d-6dj]ie, 7 "co c-v?}! 3d|i'D- 
jdjitdt tt)c dt)dTt) dt) T>?t)e. d-D tn)^»TiT)<i- 

6 5j'o be rdjii-ct^t T'^^^ "cvTiie, Jt ^^ 21 2l3ut ^o jB t^ ^o t)t}on' 7 "co bj 
"cvTtje •c6t)irtl3'ce)^ d xy;Xxior} : 6j|i )t T^ -^1^ ttietr3e ; 7 -co bj t^ lotr)T)otd d 
^ t)-ce]lb ^e TO )ijije t^ ^i) "c"*?')©- T'CJ3 do d f)d;Umi)- 

7 2l3ut jbt), bj3) roDi-cdc 7 jo- 22 2l3ut "^o cotjd)]ic pdtt), dtd}]\ 
tt)drvr3)r> ; 3e)t)jT 30 l)jott)d,icdc dti Cf)dt)d^)t), d drdj)i loit)t)ot, 7 "^o j^Jt 
4t) trcdldtt), 7 )ott)dTv?3t-6 dt)t). T-^ rjt T^)\b]idT;d|i dtt)>?3- 

8 U 2l3ut TO Ubd))! t))d]ieMd6jl), 23 2l3ut "co 3ldc Shett) 7 Jdpet; 
7 l^e T)d tt)dcdjb tt)d)Ue jiJt^ -^3 1^^"^' bjidr, 7 to cvr)ieTd|i d|i d t)3u<^)U)b 

9 2l3iit WXh t&"C, tt))tJ 'cdjt)3- d)i^ot) [e,] 7 to ciidTd|i d i)TjdJ3 
»)33?T ^10 cw^jidT t^jbtj, 7 l^e buji pol dccv^l, 7 to tol>73eTd|i lott)f)otdt> d 
bu|i n'c'ldJS ; t)dtd)i ; 7 TO b^'^- 1)1 dt)d)3T;e d|\ 

10 2l3ut lie 3dc >?le Tvrle beo dt)d)t 7 t)i t^cdTd)! lott)t)ot d t)dt- 
T^ bprl tt)djUe ]ijb, TO t)eut)ld)T:, to d|i. 

t)^j)it)e)t, TO t)V7le betdc dji -cdldtt) 24 2l3ut to ir)Ut3>?l Ndojl) 6 t)d 
dT^ d3'vrb ; 5t) >Tle Td t)Tec'V7T dtt)dc t'JOT), 7 to T;vr3 cjot to ^ijije d TTjdc 
dt dt) ^j|ic, TO t)VTle b^-cdc Tot) rdl- Tob 6j3e )ijt- 
<lTi). 25 2l3ut ^ Tubdj^i-c x^^ i5o v^,<x-6] 

11 2l3ut 'cdit)3t)eocdiT tt)e tt)o cut)- tt)dlld)3e bjdt Cdt)4dt) ^ t)d theJF^It- 
|i4T> |ijb ; 7 t)) t3nJ0TV>T3t:e)i dit)dc ^c teiT^^lTJ3^ ^J^T T® -^S-^ Ted)t- 
3dc vrle t^^ojl t)t tt ^o ^^ llvrt3)T)b t)d bfi-^j-cjijb. ^ 
Tjlet) ; 7 t)l tt)6 bjdt Tjle df) t)) Jt tt)o 26 2i3ut ^ Tubdijic te ; [5o tt)dT] 
TO t3t^iot tjd T:dltt)dt). b5^>T3e T:)5t)B2lKM2l iDjd Shett) ; 7 

12 2l3ut <i Tubdjji-c <t)1d, [2I3 to] bj^jT Cdt)^dt) t)d t^e^T^^Jt^c ^JS^'- 
c6tt)d|itd dt) cutidjitd TO t)jtt) eTjiutt) 27 <t)o Teupd 't)jd jdpet: 30 t^Jl^- 
tejt) 7 )btJ, 7 3dc vrlft Tv?le beo t§n3' 7 ■^J'ceocdiT t^ -^ bp>"bl'^ Sljett) ; 
t4 [btv?l] tt)djUe |ijb, d t)3e^t)eUc>?b 7 bjdJT Cdt)<^dt) t)d tl)e;r'b)tec dJ3e. 
tJoi]i>TTe: " 28 ^ 2l3ut TO ttidjji Ndojl) Tejt r,d 

13 S>?3Jtt) tt)o bojd d^t^ r,eiiU, 7 Tjlefjd -c]!) ceuT bljd3di) 7 c4o5dT. 
bjdJT t& tt)d]i c6ttid|iT;d ci4t)t)d]itd 29 2l3ut Tob jdT Iderc- blodjl) nl_e, 
^Tjiutt) t&)T) 7 dt) -cdldtt). t)4oj ccetiT 7 c<i03dT bl)d3dt) : 7 1"4 

14 2l3ut dtdti)lv?t) btdt» "^ r]iiS)]\. teb^t- 
x-o bedii4 tt)e t)euU 6t cjotj t)d x;dltt)dt), C21JB. 10. -Dotn, 7 30 oomowidl], 7 2lrn)db, 7 

Sebojm, 7 tt)a(i rJf) 30 Ldt'-d. 
5e)i;e4hT3 t^pniji t'tiac Nd6jl]- 8 20 21 [rid'o] to n)jc l)dn), to ixejjx 4. 
MjitiiioT) 4t) ceu-D 1^)3. zrcjieaba, ro ^lej]! 4 r:x:e\]^td, dt) 4. 

TTjoufcvrb, [7] 4n 4 3cjT])rec>?b. 
21N0JS 4 n-"^"^ T<5 3&n)elY?3 rri4c 21 H <Do Sl)ein it)4|i 4t) cce4'CT)4, 
t>j4o;l), Sliett), t)4tfi, 7)<xi>er:: 7 |iiJ34'6 4t;4))v cloj^e 6beiv -^^le, ■ce]xbix4t:4)]x 
tT])c rojbpt) 7:411 ejt H^ -c)l)0}j4. )4peT: 4t) nipoji, ^iu34-d 7:6-)- r>oi-4i) 

2 H 2t)icj4pet; oonieji, 7 ^tM303, [cU^]. 

72t)4r4j, 7 J4b4t), 7rub4l, 7 ^tiej^fec, 22 CUtj Sheiti: 6l4tti, 7 9lxxu\{, 7 
7 V^x^x- 2l|ip4C]-4'c, 7 iu-D, 7 2ln4iii. 

3 2I3UI* trijc 51lott)e|i; 2lfcet]4i*, 7 23 2l3ur cUf) 2l|x4)Tn ; U)*, 7 t)ul, 7 
Rjp4T;, 7 Vo^d]\Wid\). '5ete\\, 7 '21)4'^. 

4 2l3u-p it);c J4b^)ti ; 6ljt<^1l> 7 "C^- 24 2l3Uf to 3eiti 2l|\p4Ct4T S4I4I] ; 
pf% Cjrcjit}, 7 *t)o-c4i))in- 7 ^o 3ejt) S4I4I) 6be|t. 

5 J1* leo yo ro i^ojtj^-D ojleji) t)4 25 2I3U)* txu34'6 r]4)* tti4c rBbeix: 
i)3)nJ''^^c 4tj 4 b'pe]i4rj>?b; 34c<Jor)-co 4jt3tti ^ojt) -cjob Pele3; oj|i 4-1-4^ 4 
]\ej|t 4 •c'c§t)3T;4, -co ^\€j]v 4 in>?»iT;)|te, kie-cjb -co ^o)tj^'64t) 1:414111 : 7 jocT;4t) 
4fj 4 cc.it))-6^cnb. 4)t)it) 4 '6§]vb|\4t;4]x. 

() IF 2I3U1- tt)jc t)4Tti : Cuft), 7 ^l))T- 26 213117- ro 3e)t) joct;4n 2llnjoT4-D, 
]i^;ti), 7 PIiut:, 7 C41]44T). 7 Sbelep, 7 tj4t<tl^tii4bet, 7 )e]\4l), 

7 2l3Uf tf))c C>)v?i-1) : Seb4, 7 \)4^J- 27 2l3url)^T0]\4tri,7Ur4l,7'Djcl4l). 
l4l), 7S4b'C4li, 7 K-^4tt)4li, 7 S4brec4l) : 28 2I3H1- 0b4l, 7 2lbnn<ie^l, 7 Sheb4, 
7 nijc F44ti)4l); Slieb4 7 *De-o4t]. 29 2I3U)- Opj|x, 7 l)4bjl4l), 7 job4b : 

8 213111* -DO 3eir) Cuxh Hjttlltor'; to [rob] l4x? yo >?le cldn 1007:411. 
•cof4j'D fejTJoti bejt: ti4 -ovrije cun)4f- 30 2I3UT "co bj 4 t)S}x:]xedb 6 Qi)])e- 
,4c 471 411 "^7:41411}. t^' ^^U "^^J*^ "^w 30 Sep4]i, xlj4b Tori 

B4 ir)6]t 411 T?!^ V4^>'i'5^ c 4 l4'c- t:4ojb toj|\. 
4)fv 4T1 'C]'5^Q:'9iHY^]9l ; -yjitie x^^ ^ 31 21 T'^'c^'o itiJC Sliettii "oo ]xe)\K 4 
rubn4'6,e4T0Ti4ir)>?U^jii1|t0T4t}t§l3- 'Ct;|\e4b4, to i\ej|i 4 'ct:^ii3t;4, 4ij 4 
4ine nioji 4 l4T:4;t\ 411 'Cj51)^2lFN2l. bi:i]i4n>rb, 7 to |ie)|i 4 3C)ri)'05C- 

10 2I3U7- hS \)e 7:ox<xc 4 1x1034 t<l 32 2l3Uf 4 tJ<^'C' T^ t:ixe4b4 iti4c 
B4bel, 7 6|iec, 7 21cc4t, 7 C4liieli, 4 M46jl), to jte)|\ 4 ii3ejii^l4c, 4fj 4 ccjt}- 
3C{rjc Sli)i)4j|i. jT^cvrb : 7 le6 7*0 to ixojrj^T ii4 cjidt- 

1 1 2I7- 4t) ■C-C)|l ntl "CO CUdJT 2l)-U|l, ^C4 41)7*4 T0ti)41) 4 1)TJ4)3 1)4 T)len. 

7 T7:6)i\)3i)i3 |-rji))bei), 7 4i) c4t:4)iv Ke- 

l)obor, 7 C4I4I1, C21JB. 11. 

12 2I3U7* Ke7-eii )t)|v ?T)i)jbeli 7 C4- 

Idl): [J7*J C4r4)ti iii5iv 7*)ti. Toji Bb^ibel. 5 M4 'Cx:^r]'^i:d. 10 

13 2l3ut "DO 36)11 2l))7-|i4)iii l,UT)iii, Oe)tl5lvT3 Slieti). 
7 21114111)111, 7 le})4b)iii, 7 1^47)7^11)111, 

14 2I3U7* P4T:nur)tii, 7 C4tlul))iii, 215US ro bj 41) Toiijdi) >?le 4|t e)ti- 
(6 4 •c-c,ji)ii)3 Pli)l)7*r)tii) 7 047)7:0- 7:5ii3>?T 4111^)11, 7 4|i e4i)c6iii]i4T. 
H)iil. 2 2l3ur 7:4iil4, 41V i)4j7*7:|iju34T 

15 U 2l3U7»TO 36)11 0411^41) S)T011 T6)b 6 114)11T toiU' 3^ b7:U41\4T4]\ 

4 ce4T iii4C, 7 1)67:. 7\e)37;e4c 4 7:t;')|\ Sfi)i)4)ii; 7 to cotii- 

16 2I3U7* 41) )ebu7*)7:^c, 7 4ii T,d- \]y^3eyd]\ 41] t*)!}. 

iiloii)7;§c, 7 41) o)|i347-)7:ec, 3 "if 2I3U7* 4 Tubn4T-^ -^01) ]\e ce)le, 

17 2I3U7* 411 l))b)7;ec, 7 41) 7:2l)iicj- olu^JTJ'o, Teui)4in bii)C)T, 7 10)7*0011) 
7:5c, 7 <!') S)i))7;^c, ~ 30 l))oinl4ii )4T. 213U7* )7* b|i)ce to 

1 8 2I3U7- 4t) 7:21i\b4T)r^c, 7 4i) Se- b) 4C4 it)4]t clo)c, 7 pjc 7;4ltt)>?3 to 
itl<Alv)7:^c, 7 41) \)<\^t]d■c)■c^c : 7 i)4 tj- b; 4c4 iii4|t nio)ii7:e4l. 

^J3 V>^ ^O l^7;tl'V73^T4]X 7:]V64b4 1)4 4 2I3U7* 4 TUb|t4T4tt, olu^)7*)T, 
3C4ii^4fi)7:§c 41114C. Teiiii4iii C4tr4)|v Tvrf) 7:6)1), 7 7:o|x 4 

19 2l3U7- TO bj 7:eoi\4tj 1)4 3C4ii^4ii- [iio)7:§cv?t] 4 b4nv 30 1)^11) ; 7 Teui)4iij 
J7:ec o Sli)Toi), uidjx r)3 tu 30 o&lt- 4)iitn tvti') T^ejri, Te3l4 30 rp^^i37r)3 
4t^ 30 5<il*4; Tii4}i tejT ru 30 So- /i) 4fi ye-o ti^t ^4lti)4ii 30 h^Tl^'^e. 

10 5 2l3ur c^jTjjc 4t) T:j5t)<i^R^2l a M<ihop ^o 3ejT)^ri)>7ti -oa. ceu-o bljd^ija 

tjudt -cp^cvTT) t]d cdjritec, 7 ^t) -cvrit 7 -do 3en) ttijc 7 jr)^et]<x. 
•CO ]tjr)er^dt\ c^-^n T)<i r)-D^ojr]e. 24 2l3uir to Tt)dj|i Mdliojv ^do) 

« 2l3ur 4 Tub4-c dt) 'Cjol)62lKM2l, tr)bl)43n^ ^J^cjot, 7 to 3eji) Tend}), 
peuc, [ir] ^o\) d pobdl, 7 jr fc]T)'ct')3^ 25 2l3ur po n|dj|i Mdl)o|i, -cdix ejf 

dT:<^ dcd vfle ; 7 to T;ot>73^'od|i yo ro Teitdli to 3e)nett)v?T), ceuT 7 t)do1 

■cetitidtii: 7 d r]6]X^) co)r)e6cr:<X]x ejx]- tf)bl)d3T)d Teu3, 7 to sejt] tt)jc 7 jtj- 

^TJJT Udtd, Td|\ f -^OjleTdjl d Teut)dtt). 3§ii<^- 

7 2I3 ^UT cu3>rn, Teut)>;Tr)i)e rl^r, 26 2l3ur "do tiidjii TeitdTj ttttbo'D- 
7 bud)T|ijtti d •cedi)3dT, :iot)t)ur il^c dT blid3i)'^> 7'co 3eji) 2lb}idn), Ndi)0|i, 
tt:uj3i:jt tM'd 3l6|i d cejle. 7 ])4l]idt]. 

8 '^t)d|l rjT) TO r3^ou dt) ^^51)- 27 u 2it)ojr d rM'=' to 5^iW^3 

621RN21 6 cejle jdT df x)^ d]\ -peT T)<i t^ljejidli : to 3e)T) Teivdli 2lb|vdtn, 1d- 

•cdliiidT) >?le: 7 "CO r3>TneTd|\ dt) cdr- l30|\, 7 l)^]vdT); 7 "co 36)?) \)S]\dt] ioc. 
d)fi TO T;63b^jl. 28 2l3ur 'CO eu^ \)S]idi] ]xojti)e ^ 

9 jf vjtije TJT) sojix-ceji B<^bel TdjT)tt) ^rdj}i "Ceyxdli dt) d ■cjjx TU'cdJ3 f ejr), 
Tj ; TO cjof) 3U]i budjTj]i dVi TJSt)- ^^ U^T^ t)<i sCdjlTetidc. 

621KM21 dfJrojT) ^5^3^ ^^ TOfti>?T) rrle : 29 2l3ur 'CU3 2ib]vdTii 7 M^VjOji t^tj^ 

7 TO rp!^^)3 dt) t:j5t)fe2lKN2l dr rJn cuctd -. dji)n) ttii)^ Slb^tdtn Sdjx^; ; 7 

jdT d]x -peT tjd TdliiidT) >?le. djT)n) tr)t)<^ t^^fiojv 2t)]lcdl), jt)3Ji) 1)4- 

10 U [2I3 7-0] 3ejT)eldc Shetti: to \^d]], d-td)\\.2^\)jXcd\], 7 dtd}\i )rcd}]. 
[bj] Sfiett) ceiTO bljd^^Jt) T<^o)t' 7 "co 30 21ct to bj Sd|t<^j d.;Tr)]ijT ; t)J 
3ejt) 2l|\TpdCi-dT T)4 bljd3djT) d tjTJdJS [jtdjb] cldt) d]t bjt; djce. 

T)d Tjlet) : 31 H 2l3ur TO 5ldc Teitdl) 2lb|tdtt) 

11 2l3U)* TO itidjji Shetf) t:d|i ejt ^ trjdc, 7 tot; nidc Ij^txdji) tt^dc d ttjjc, 
2lftpdC7-dT TO 3en)en)nr), CV73 cceiiT 7 4 bd)ticlidtt)>rT) Sdji^j, b^t) d n^jc 
bljd3dr), 7 "CO 3e)t) ttijc 7 jp3§n<i- 2lb{tdtt] ; 7 to cud'odji dtrjdc le6 6 U|v 

12 2l3ut TO n)d)]t 2l]tpdcr^T c>?3 T)d 3CdlT^T)dc, to tuI 30 x:)\i Cl^d- 

blld3t)d TeU3 d\K tJ^CJT, 7 TO 3ejT) T)d4)t}: 7 ^<iT)3dTd]l 30 l)<i|ldT),7 TdJC- 

Sdldl). ]i§bn3^'Dd|x dt) XJ^■ 

13 2I3U]* TO tr)dj|i 2l|\pdci*dT, "ndji 32 ^3147* to bjdT ISerte TA]e]xd}] -cS 
eix Sdldh TO 3ejn^i^'^n' cej-qte cedT ceuT 7 cv?3 bljd3tjd, 7 to eu3 Tqtdl] 
7 t;tij bl)d3T)d, 7 "CO ^eit] rt]ic 7 )t)3?n<i- ^H t)<iMt]. 

14 2l3u)- TO ttidjji Sdldli rixjocdT 

bl)d34T), 7 "DO 3e)T) 6beti. C21JB. 12. 

15 21314)- TQ tTidi]\ Sdldl) -cdji ejY 

6be|i TO 3e)t)etT)>rti, cejTCjiecedT 71:11) 5oj]iT5^ 2tb]Un). 10 <Do cudj-p df 

bljd3n^, 7'co3e)ti tn)C7 jT]3et)d. Cdtjddt) -cox] e^jip-c. 11 Seut)>?3 

16 213111* TO n)d j|i 6beit cejtrtte d bet) "Cjie ed3ld. 
bljd3t)d 7 TjtjocdT, 7 TO 3eji) Pele3. 

17 2l3ur TO iTjdjjv ebe]i, -cdii ejr 21M0JS d Tubdj|it; dt) T:J5])62lRM2l 
Pele3 TO 3ejt)edit)-y^i), ce)T;|xe ceuT jxe l)^b]tdtt), 6j|\)3 |i6tt)dT df to tjiv, 
bljd3t)d 7 -cftjocdT, 7 TO 3ejt) rt)jc 7 7 ot 3^0!, 7 6 -cj3 t^rdii, 30 r^l^^^U 
Jt)3et)d. tdji-beiiv-ur tt)Ji-) tujt: : 

18 2I3UI* TO tT)d))t Pele3 tJiijocdT 2 2I3UI- to Teut)d tne cjr)eT tt)6]v 
bl)d3t)d, 7 TO 3e7p Keu. Tjot;, 7 berjoc>TT tne tu, 7 to Tetitjd 

19 2l3ur TO lijdjjv Pele3 ^^1^ ^Jf "1^ "Cditjtt] it)6|i ; 7 b'jdjT ru dT bg^- 
Kett TO 3ejt)edtt)VTf) Td cedT 7 r]So) u3dT: 

ti)bljd3n^' 7 TO 3ejti tt)jc 7 Jt]35il4- -^ 2l3ur bedij6c>TT tt)e dt) ii)ejT b^^- 

20 2l3ur TO tt)dt|v Keu TivjocdT 7 ocut "^ti, 7 tt)d)Ueoc>TT tt)e dt) re 
T<^ bljd3dtt), 7 TO 3ejt) SeitU3. tt)diUeocdr tnl: jf jotidTi-d b^^ocrdji 

21 213U7- TO tt)d)]i Keu, rdiv ej)* Se- rit^bd dt) TOtt)nt) >?le. 

IIU3 TO 3e]t)etr)vrt), t-^ ceuT 7 t^CT 4 H 2t)d)i tJi) to jti1^J3 ^Ibftdtf), tt)4 

it)bl1d3t)d, 7 TO 3ejt) tr))c 7 Jt)3et)d. d Tiibdjii-c dt) T:j51)e;2lKN2l |vj)*; 7 

22 2I3UT TO tt)dtti Se|\u3 -cjijocdT TO cu^jT to-c lej)*: 7 to [bj] 2lb]idtf| 
hl)d-^t)d, 7 TO 3en) Ndhojt. T^f »»)03dT 7 cn3 bl1d3t)d T^ojf d 

23 ?l3Uf TO tt)d))i Se]iU3, x;d|t (§))* t)u4)ii to )tt)T;j3 re d)* ll^M . 

U 5 2l5ur 1^3 2lb|idtn S<i]\^) d Ber), 7 17 2l3ur ^o c|\^jr aT:|ot)62lKN2l 
toe tn-dc 4. '6eixbn<i'n4.t\, 7 a -o'Cdrb^cz: Pi;U|xuo 7 4. ^13 le >)e-(-Uji)t;j3(b tfio}id 
>?le t)oc ro c^i-^Trjise-r^, 7 t]d Ijdijtndtjd -dix for) S1]^H4.) b§Ti 2lb]tdtti. 
i:ud]td-cai\ dfj f)<ii^<iii; 7 -co ciUTa]v J 8 2l3Uf -co 3oj|i pfjdjido 2lbttdtn, 
atfidc 'co'Dul3o -cjit Clidtjd^jt); 7 •cat)- 7 ^ "^ubajtvc, C]'.ed-o [ej )*o [to] pifje 
3dT)dji 30 rjji Cljdnadjt). ru opdti) ? ctxeiD t]<i|i jtj))* x:u -Ddti) 3U{t 

6 U 2l3ur ro 3ludjf 2lbivdti) -cpj-D [bj] ro bet) 1 J 

at) b>*e|xdn 30 }]S)r: Sljjcett), 30 ^letr- 19 C]ie-D p^ T)T)ubdj|xr cii, 21 x) ti)o 
•cec ^Dhoitel). 2l3ur "^o [t^jj at) Cd- -Deixbf )U]i j .' tndjx r)n 'c>o Tred-cp-rnre 
i)S<x\])-c^c df'j t:dt] rin r^n ^Ttl^^n- ^ TrdbdJii-c ttidji tr)t)dOj : VTttie rjt) d 

7 2l3u-p -co ro)Ur)3 dt) "Cjotj^-IR- T)0]r -peuc TO bet), [3db cu3d-c] ), 7 
N21 e -peiti TO 2lbtidii), 7 ^ rubdjjvt:, nf)r)3 ]x6Tr)d"D. 

jr 'COT t^i^'ir^ ^o ^tl^--^ ^n€; ^n "uc- 20 21311)- t:u3 Pl)^ndo ^)T;t)e T<i 
djTp: 7 dtj rJT) x:o lufje r^ dlTojjt ti)nn^Jlt "cS tdojb: 7 to cvr|veTd|v d|v 
TOT) T:j31)6;2iHN2l, i)oc to td;tbe;t} e piibdl e -pejfj, 7 d bgt), 7 d i)>Tle i)jt to 
T^)T) t6. b) d)3e. 

8 2l3ur ro dT;|v>;3 r^ ^r vn 30 

rUdb r^ob fo)]i TO Blierel, 7 ro C2ljB. 13. 

f vrT;3 d pdjUjiit), [d]i Ti)bej'c to] Bl)e- 

rel TOT) -c^ob xi^\\, te, 7 1)4) Tot) <t)o rX^ 21b|idifi dt) 63ipr;. 7 «t)el- 

r^ojbforit: 7 to ^ijfje dlTojii drjxojt] d)3iT )*e tie 10^:. 14 <t)o dtt}Ud")3 

rot) rjol)62lFM2l; 7 to 3oji\ d|\ ^1d 3^lldT utt) d fljof . 

djtjtt) dt) r:j5D62iHN2i. 

9 2I3U)- TO d)x-c]\)^ 2lbitditi, d3 rul 215US to cudjr 2lb]tdtti ru^l* <ir <^^ 
■dji 43>?T) d 3Cott)f)VfTe TOT) r^ob 6 63)pr, e -pejr), 7 •A bet], 7 d t)vjle t))r 
rer- ro b) d)3e, [7 tor it)djUe ]t)"|-, ^ux <^^ 

10 ![ 2i3ttr ro bj 3oitT;d'd^ "d Tj]t; 4|it d T)Ter]- 

7 ro ciidjT 2lb|\dtt) TJor rot) 63)]3'c 2 2I3UI* ro [bj] 2lb|xdtt) \<6 td)Tb;|i 
TO c6tt)t)V73e dt] )-)t) ; 6r' ro [bjj dt) d T)-iiJi\T)ej')*, d T)d)|t3er, 7 d t)6)i. 
SOftTd T6jl5§rdc i'd rrdldti). 3 2l3Uf ro nt)tj3 d^x 43d)T, dt) d 

1 1 2I3U7* -n^jild, d ]]U<X)\i TO bj -1*6 d))-ciijb 6t) -c^ob 6 Te|* cdTOt) 30 
4]i -cgf d bi:o3ur -co Tul d 1— ;^c roq Beimel, 3U1* dt) 4jr d |\djb d p^jlljut) 
^3'?"^' 30 t)TiIbd;|\T r^ T^e Si|idj d d]x -cur, ejTjjv Bl)erel 7 1)^1 ; 

tjgt), }*€uc dt)oj')-, df djtt)e Tdttjfd 30 4 5o b^jr i)d l)dlr6|\d, to njtje )-e 
[b^rv^l] ruT-d dT ti)t)4oj i'3Jdtt)djT |ie dt) i*n) ^li rTui*: 7 to 305)1 2lb|\dti) dtj 
redCYTT) Ojir : pt) d]v djt)ii) dt) "0^51)621)^^21. 

12 Uitt)e fi 'cei'-ecn)drc, dt)u.;^;)i to 5 If 2l3ut lot; tt)d)v dt) ccedTt)d, 
cIl^jT t)d 1)63)pt;)3 tu, 30 r)djbeo]tv?'T t)oc to cu-^jr le 2lb|vdit), to b.^TU|i 
r)dT,^ 21 X) TO <t bedi) ; 7 tt)v?)t'pjT tnjrJ' "CfteuTd, 7 ^liuse^, 7 p<\)UmH) aj3e. 

7 co)ti)T)eocV;T -cu'ir-d beo. 6 2I3UT i)j 'c-^if)jc to T)>*eiidrj d 

13 onrjtt) -cii, dbdj)t, 3U]x tu tt)o T)jott)cu|i, jotjuT 30 t)<jijt;]ieobdjTj)- d 
Tejiibf-jpit ; coji 30 tt)bejt:^fi 30 Tf)d)t; b):ocd))i dcejle: 6j)t ro b1 d Tcdr- 
d|i TO xo^T/^ letr) : 7 30 tt)dJ4i):jT it)d- bdcr cotti:n6)i tJHi 1)4)1 b-pejTi); leo 
T)dtt) d|i TO xo\)X^- coTt)t)>r3e d T)4ot)<i)r. 

14 I1 2l3ur r4]tld, d T)u4j)t 'c4jT))C 7 If 2I311)- TO b) )tT)|t§r^ ejTJti 4or- 
2ib|tdtt) Tot) 63jp'c, TO cor)CdTd|t t)d dj)v)b 4j]U)e)Tj2lb)tdtt),7 4oTdjiijb 4))v- 
})e3jp-c;3dt)bet),3oi_nd)b]p|i6r3JdiT)- t]e)X) lo-c. 2l3Uf to 4)-c)iebdTdii T)d 

4c. Cdt)4di))ri3, 7 T)d Pe]xir)^J3 ^n 'c^n 

15 'Do cot)Cdrd)\ tt)d)x dt) ccedTt)d T^l ^H T<^ riIrdJ3. 

P)t)or)rv?re PJ)4)ido ), - TO tt)6ldTd)i j 8 2l3ur d Tiibdj]!^ 2ro)idti) \\e tor, 
d I4t;d)]x PI)/ vdo: 7 )tU3dT dt) bet) d 5vTrni) tu, T)d b)OT cefjdjjAse d]i bjr 
T"§c 30 -03 Pl)4]ido. " ^TjiuiMVd 7 -cwr^, t)6 JT)|\ it)4oTd;|i)b 

16 2I3U)- TO b) PI)4)ido 30 it)d)'C 7'CdOTd));)b; 6j)i [Jt] r^iib|\d)T:}te jf). 
Ite 2lb|idtt) dj)i V* xo^■■ 7 ro b4rd|i 9 Ndc bp^Utt) rilcdjs "VTle ii6ti)dT f 
c4o))t)3d)3e, 7rdjtt),7 4rd)l)rj|ijof), 7 ovTrjti) -ctl, TCdl>T3 ru >*ejt) )tjort)rd : 
rejt\bjv)3 ):ejv 7 re)|ibjp3 bdi), 7 bdt)- Ti)d [\)d)i l^r 3db] TOt) Ujtt) cle, dtj rm 
^rr<i)l5 7 c4Tt)v?U. 3€^bd tt)jn rot) UjtT) rejr- »)o [tt)4 teiT 

12 So-coti], 1105411) lor. C2l)B. 14. lox: 4|i i)a b|tejt 

■cii] -COT) Unt) rejT, <iO PH l^^cd ttiJtJ 3 <Do ja-od-outxTo >Tle t^e cejle <i 
roT) Ujtt) die. Ti3leti SfiJ-ccjtri, tjoc d\\ be 4t) rdjtfise 

10 ^f 2l3ut ro 7:63 ior; 4. fujle f-^jU-ce. 

1*114.)*, 7 TO co\)d]\\c itejsrec jo|i-D4r) 4 <D4. bljd-cdn) "oeiis "^^ b<J-Dup. 43 

y\e, 30 [n4)b] v?r3^ 30 ttjajf; 4 ti3<tc re^Jl^^'T ^o Cliero|xl4ottieii, 7 ^-ix 4t) 

eut) -cSoh, t>?l "^o rcit]OT 4i) TjoQ- •c{ier br)4'64jt) xeu3 -oo co34"ou|v i)4 

621RH21 Sorott] 7 oottjO]it4l], 164-60?)] ^3>?'6. 

4n)V7l 34j]irn) 4t) T:J3I)621RN21, cof- 5 2l3ur at))-4 cet;|t4tTi4r> blj4'64)i) 

iTj-v?! |\e r4l4it) f]d 1i6)3jp'ce, tt)4]i ^^3 "cew^ -cdjOJC CI]e-co]U4otne|i, 7 t)4 ]\)3- 

■cu3oS64]i: re "CO [bj] t]4 toc4' 7 "^^ bu4jle"DU|i 

11 31?) f; TO to^ Lor ro ):ejt) iiej3- i]<x Kep4tni3 4 i)2l"pre]xor C4t;t0jtti, 7 
r§cjo|iT<Jn) v?l£; 7 "CO diy-cix^-s tov, i)4 Sufntns 4tj ]j4iti, 7 t]4 l;ett]jTt)i3 4 
ro)\\ : 7 -CO T^l>To^-c4|i idX) >*ejt) 34c Sl)4bel) Cj|\j4r.5jtt), 

401), 6 4 cejle. 6 2l3ur t)d l)oj|i)r)3 4t) 4 rlub Sejjt, 

12 <t>o c6ri)T)vr3 2tb]i4n) 4ror|t Cli4- 30 1)^^36 6lp4|ur), t)oc [4r4j Ujti) i\j)- 

T)<^4)1], 7 -DO c6tt)t)>T3 tor 4 CC4)r|xec- 4T) bi:4f4C. 

4)b 4T) ]te)-6r)3, 7 ro fn^^iS [^j p^jUl- '' 2l3ur to i:jUeT4tx, 7 r4r)34T4|i 

ui) Isr pe SoroiJ). 30 1)er]tt]]i-p4r, [e4T0i)] C^Ter, 7 to 

13 2lf- TO [b^T4ii] T^o)t]e SlioTo.it) V>u^)\ex:ii\\. cjijoc t)4 M4tn4lec)rec vrle, 
:S0 l)olc, 7 T)4 bpec4c>?b 4 br)43T)^?p 7 tf)4]x r^H T)<i |)4ttio|x)rj3, to 4]r|i^b- 
4t) i:jol}62iKM2l 30 ]))oi!)U]\c4c. VS l)4reroT]-r4Tn4]i. 

14 ^ 2l3Uy TO ]\^i,X> 41) OJoO^^H- 8 2I3U7* TO CU4)T 415)4C 4t) X^^ t^lS 

H21 lie 2lb{v4ir), r4|i ejx Lor Tn^ref S})OTott), 7 I1I3 3botno|]t4l), 7 )i]3 21t- 
U4T, 1:53 ru4r d T)0]r ^o P7le> 7 reuc it)4l), 7N3Sheb6)jni,7|xj3Bl)el4 [e4T- 
6^ Sj-c 4 b-p>Tl rii to ril4)3, 7 to -cet, oij] So4]\ ; 7 Ti:e]t4T4]i C4r |\ju 4 

7 ront, 7 ri4|\ •. " T)3isfi si)jTT)tf) ; 

15 0)]\ 4T) )^§|i4t) vjle TO c; ru, to He CI)eT0iU46iT)e]v ftjs 6Utn, 7 
beu]v4 ii)jrj Tvr e. 7 to- f ;cl 30 bn4r. ]xe "CjTdl ]v,^ t)4 3Cjr]eT4c, 7 2ln)|t^pel 

16 2l3U"|* TO Te!)4 nie to f jol 4tt)>?l li;3 S})n)^)|t, 7 6<i|xjoc |ij3 6U4r4n; 
lu4)r|ieT t)4 r4bT)4!) : jor|Tnt* it)4T> cejrixe ]V'S'^e ]ie 0^3. 

'j^euT4!] i)ec lu4jriteT i)4 r4ln)4p, 10 2i3u)- to [bj] 3l.etj Si)iTTrf) [Ut) 
T<ij]ieit5, [4ijyo;r)] 4j|\eon)r4iv to f )ol- to] I63>'rb pjce [rdlrij-i^Te] ; 7 to rejr 

V4 1!14j\ 4t] 3CeTT)4. 1XJ3 Sl)0TC1t) 7 O^0tt)0nt4l), 7 TO TTk^r- 

17 6j{t)3, rmb4]l4|\ t:eT4i)-{:e]n?TJ, eTuji jot]r4 tJt); 7 <in i^ej^ 'co tr4Ji\ 
<xT] 4 -^TdT, 7 4n 4 le;reT: 6j]\ to beu- "co rejreT4|i yS^ r^lMb. 

]i4 tnjrj TVTr e. " 1 1 2l3ur ]^U34TU|i leo tt)4)ret Sl)0- 

18 !i Slf) "H) TO 4rti>;3 2lb|\4ti) \d] Tott) 7 5bott)0])t4l) >?le, 7 4 tt)b54T> v?le, 
p-^jUmt), 7 r^jiiic 7T0 c6tT)ri^T3 -i peiT- 7 "co jtn'C)3eT4i\ ]t6tfip4. 

red 2t)li4)nine, t)oc [4r^] 40 6b]\o:), 7 12 2I3UT to 34b4TU]t. Lor, tn4c 
TO d>T|i 1*114 'p4r)TO)t)4troji\ TOT) "CJSt)- '6ettb|i4r4iv 2lb]t4!t)7 (i)od TO ^)r]\eb 
62iH112l. 4SoTO)t:),) 7 4 ii)^o;r„ 7 'co ntl^)3- 

eTUji. 
C2ljB. 14. " 13 IF 2l3uf r^)t)J3 Sor] to cuS)r> 

4r, -?.3ur "^WX ~o 2lb|\4it) 4T) r6b- 

Lor 4]i ]]^ bjtejr. S4o|i'>r4]i le 1)4- |i>?Tec : 6i|\ to ^jrjtjb 7*^ ^ -|te)3red 

b)i4rT) e. 10 Mod be4nuj3re4]t ]ie 2t)l)4in]te, 4t) Tdniojxjred, Te|'.bii4r4 

2l)elc))-eTec. 6] cojl, 7 Teixb|\4r4j|i 2lr)eit : 43111- to 

_ [b-^TU|i] to^ cc6ii)c^T)34l jie 2{b|;4n). 

SioUS r4]\l4, 4 Uerjb 2ltniuipel 1x53 14 II 2l3ut ^ TjU4)ii to du4bTT' 

Sljji)4i|i, 2i|;)od tx)3 6U4f4]t, C[)eT4it- 2lb'|i4Tt] 30 ]i4jb 4 Te|Xb|i4r4)|i 34br4 

l46tt)eji |tl3 6l4Tr), 7 'CjT4l ]iJ3 t)4 i)4 b|x<1j3, ^o <in^nn3 r& [4 f<^^^1r- 

3cjt)|T4d : )3] |-o)3Tm|tr4 ]xu34t 4n 4 r;3 rejq, 

2 00 i)Teiii)4T4|t [1*0] C034T |ie rjij deuT 7 of b-pjix Teu3, 7 '^o ro]\vT3 

Be)t4 |\13 S])OToif), 7 ne Bjtiv^-h tt'13 [74Tt4T)] 30 434t). 

5ctnoi|i4li, Sjt)4b 11)3 2lTtr,4l), 7 Sett)e- 15 2l3ur To^toj?) e T^Jt) t)4 t)<^34)T, 

^e|v tx)3 Sliebojjts), 7 ]il3 Bl)*l4l), e4T- e-jjeji) 7 4 r^|;b)i*)3 r^ T)olTde, 7 "co 

ot) S64|i. b«4jl j^T, 7 TO let) oi]t4 30 I)5b4l), 

13 [dvS] a|t d!) U]ti) cle ico «t)l)dinafcuf . f)e ro bur ^J3|ie oji-c ; af at] t:e t;ioc- 

16 2l3ur t:u3 tjd C|xecd >;le d|x 4 ^ur an)dc A'f -cjnjb ^en) bur t>J5U& 
T]4jr, 7 r<^r "el's ^^l^ -^-n* ^ re|xb|\dt:4 out;. 

to-c, 7 d iTjdjrer, 7 t)d itiT)^ r^r^ 7 tid 5 2l3ur 'CU3 lejr dtrjdc e, 7 d rub- 
T^ojT)e. 4"^, peuc dfjojr 4 H^^l' ^JJtini T]d 

17 ? 2l3ur "^o cudj-D ]tJ3 Sliorotti jteulcd, tti^r^J'DJiilef d'^^)^^§Ttl. 2l3ur 
dttidc T]d cojTJe (rdix ejr 4 TJUe-o o d Tub4'c r^ t^JT. ^Ir tridjiro bldr 
tf)d|\bd-6 Cl)ero|ild6tne|i, 7 ^^o tjd |xJ3- -co f]ol. 

re [-DO bj] T]d >'oc4,) d ti3l§n Sl)dbeli, 6 f 2l3ur "do cjxejx) reJTJOH -^^ T<l 
ed-oot] 3ten dr) |\J3. T?'Cj51)62lRN2l ; 7 -do ttjer r^ TJH "^^ 

18 2l3iir •cii3 2t)elc)rft'oftc ^)3 Sl]S- tjd rJl^eutit^df. 

letn dnidc djt^t) 7 rJOT) : 7 ["oo be] r^- 7 H 2l3ur d Tub4'c r^ T^JTi [^7* 
3d|\r dt) <t>e ]\6 ^}\^-o e. ^ tt)jr)] ^t] r:j3i)62lRN'4 t:u3 drtidc -cu 

19 2l3ur'cob^r)>73 r^^, 7 d-cub4T;, dr U|i t]d 3Cdl-DedT]dc, -co 'Cdb4t: t)d 
[BjoT>] 2lb]xdn) bedFprS'ceoti'Djddr 1^6 Tjpere ^ovrt: cuni d hej-t t^d boJST^tt 
4;|tTDe, r^ibnse tjejttie 7 "cdlttidT) : dsd-o. 

20 2i3ur [30 tTjd-D] b^tinse dt] 'hH 8 2i3ur d -Dub4-crftrjon' ^ "^tijoij- 

dr 1^6 4j]ire, i)oc -DO roj]ib)p. -co T)^jtT]- 621RM21 <Djd, cjofjur bjdr <^ Voy 

T>e dt) -DO l<^)it) : 7 "cus rs ^t*^^^'^' 4 <^3<iTii 30 ttid-D o)3|\5f "c*^^ 1 ■ 

i)>?le tjejre -66. 9 2l3ur d T?iib4T; re |^)r> 5ldc -oditi- 

21 H 2l3ur d 'Dub4'n ti)3 Slio-cotti r^ colpdc t;]ti ttiblld-odt} ^d6 jr- 7 3-^b- 
|ie l)db|tdTri, Tdbdiit f)dttir-^ Tid Vjdt)- dji bdjTj^n ■cj^l nibljd'cdr) -c^ojr, 7 
it)d^d, 7 3ldc dti tii^ojt) 'DYT'c r^Jti- jxejce rjxj ttibljd-Ddt) -o^ojri 7 r^w|\.^r) 

22 ^3ur d X)ubdj|\T: 2lbt\din |\e |\J3 7 coluin 63. 

SboTJOiti, <bo t;63 tfie rw^T ^Ho l^n) 10 2l3ur "co 3ldc r^ Jd-oro v?le 

cutt) dt) rj3t)621HN2l, dt) i)1d dr 1^6 cv?3e, 7 -do ]tdn r^ -^n ^ l^U J^'o, 7 r>ai 

^jjtre redlbn3e t)ejtt)e 7 T;dltT)dt), cni^ 3dc ^ot) cnr> dr cojtje d cejle : 

23 Mdc [t)3ldcrdiT)] itun 5 f T)^l'ce df t))0|i jtojf) r^ T)d hejt). 

30 l)ejUft b]t5j3e, 7 t)dc t)3ldcrdj-6 tije ^11 2l3ur d t)u4j]i •cdt)3dT>d]\ t)d 
ejf))-© [jr] m*T^' 'c>53ld 30 T)djbeo|\t:^, \]ed\)ldj-te d i)rudr d|t t)d cot)dbldc- 
4)0 ]tjtje tne 2lb|tdii) x^^T^^H^ '• WJ^» "do "6)bi|v 2lbfxdtt) jdD. 

24 2lf dtt)-^)!) d tj-cud-DUji t)d l)03^t)- 12 2l3ur 4 t)U<iij|x -do bj dt) 3ixidt) dj 
>T35 7 cvT-D ]iof)d t)d tl)nn'CJ^e -DO cu^j-D "duI ydo), -co -cy^-c co-Dld-c -ciiott) d]t 
Ijott), 2lt)e|i, 6rcol, 7^dtt)iie; 3ldc- 2lb]\dtr) ; 7, r^^c, ro rvyr ildtb^r 

4jr;r nn ^ coTD |io^d. "ooiicd-Dnr tt)6)|i diji. 

13 2l3ur d x>ub4'c r® 1^^ 2lb|tdtf), 
C21JB. 15. Bjo-6 d rjor d3diD 30 -Dejibtrd, 30 

ttibi4]-D -DO yjol i)d ccojtTj^s-cecd d 
Cutji^d-D <t)e |te l)db|tdtt), d3 'Dd)t)3- T)-Diirdj3 [TjdcJ leo r^Jt), 7 ro redt)'VT'D 
tjjuSd-D d 3^Udtf)t)d -66, d rcjit)- re^J^^'T "^^^'^ ; 7 30 tT)be)-D d tjr^ojjir^ 
cjol d Sfjljof ro bej-c ljot)rf)U|t. dcd ce)-c\\.e cer blid3dt) ; 

14 2l3ur tt)dtv dt) 3cert)d dt) c)t)e-D- 
2lN't)j2lJ5t) t)d t)e)'cedt)t)ro r<ijt)J3 roj'), r^ t)redt)nr r^^tijr, beujtdrrd 
bi^jdr^ dt) 'Cj5t)&^HM2l cutt) ^Ibjidtt) bjxeT; o]]id ; 7 t)d -dj<^)3 rn) cjocrdjr 
d r'cdjrbei)dr, d3 |t4r, N^ hnflt3l>T'o dtr)dc tt)dAle |ve tf)4o)t) Tt)6j)i. 
d2lb|tdtt): [)r tt))rj] ro rcldt, [7] 'DO 15 2l3ur t^dcvT-6 rurd cutt) rl)diT;- 
lu^jrer lt6tt)6|t. |tec d r jo-ccdji) ; 7 d-6locr^ •cii d tjdojr 

2 2f3ur d riib4r 2lb]\dtf), 21 T:1)J5I)- roJlM-«^ "I^J"^- 

621KN21 ^)d, c)\edr ro beujid ru IG 2lf r^^H ceT;|tdti)d-D 3eit)eldc 
rdtt), 6 T^jit) d3 jtt)T:er 3<1T) clojtj, 7 "Cjocrdjr rl-^"^ ^^H'lTo d n'jr ^ o)\i t)j 
3utxob e dt) Teljereii r^ ^ *6l)dtt)drcur [brnl] ej3ce|it; t)d bidtt)o]\jr^c joit)l<Jt) 
r§tt)dt)dc tt)6 T:)3e ? r^^f- 

3 2l3ur d rtib4'n 2lb|\drt), "peuc, t)1 17 2l3ur t;<i|xld, d t)u4j)v ro cudir 
•CU3 tnl riol <i^ I'J'^ 'c><ltt) : 7, r^uc, ^ot) dt) 3|ijdt) x^oj, 7 30 ^tdjb rojicd, feuc 
|iU3d-6 dt) tt)o t;)3 d r^ IT o)3|ie o)\dft). r^l^') re-ccd, 7 loqtdfj le Tenjjr t)oc 

4 H 2l3ur, r^wc, [rd)t))3l b]ijdrd|x ro nt)'cJ3 "Citjr t)d corcvrb rn)- 

<ln T:)51)621RN?1 cVt3e, ri ]\^-d, Mj 10 2l?jr<^ 16 cetirt)d r)t) ro |t)!)ft dty 
14 r,eiie}t] \)d^d]\. C21JB. 16. }-U|\rdcc at) r^jT)^?! 

jii-6; <t)0T; fjo^T^ "^"3 tne dT) "cjiip, 6 621KM21 jvjd, T^Hl <iix ro n)di3)f T:|\edf , 

abvTn t)d li6j3jpT;e 30 T]>?3e dr) ri^ut; 7 UfT)b73 "^w r^H) r^ t)d Uit)nb. 

tti6ti, 4t) ri^Uii 6uptx^t:er : 10 2l3ur d -oub4r: dji)3el di] 'CJ5I}' 

19 Md C)i3eT;j5, 7 tjd C)t)ejrJ^)3, 7 fe2lK]12l ]qd, 2t)ej-D;oc>7-6 n]e -do fiol, 
T)d CdiDii]or)]'C)3, [30 lijotfidiacdc, T)dc hu-6 -pej-cjit d djjt- 

20 2l3ur r]d \)}vx:]r:)^, 7 i]4 PejijrJ- t^ ^U )Oftid"Ddti)ldr. 

•CJ3, 7 T)d KepdTni-cj3, 11 2l3ur ^ -oubdjit-c djT)3edl di) 

21 2l3ur T]d I)2ljt]0|xj'cj3, 7 T)d Cd- 'CJ51)S'^iRN'^ l^M, "peuc, [dt;^] -cu 
T)<idnjT:j3, 7 t)d 5ni3^t)^'3' 7 1)^ jft- "coitMc, 7 beu]td ru ttidc, 7 -do beu|xd 
burjrj3. -cu )^v(\d.(b\ x>d)titn d]|v; -co c)OTit) 30 

ccudld dt) T:j51)6>2lHN2i 1D0 budj-6- 
C21JB. 16. t^^iD. 

12 2l3ur bjdj-D re T)d r>ntie >'UTDt;d ; 
■Cojjice-o l}-5[34|t ; 6 OTifpe]! dtiidc [bj^jiS] d Uii) d T)43>?r> 3dc <iot)r>vrTie, 

;. 9 C)o 3l)e)U t1. ^^ bej|xt:ed]i 7 l<itT} 3dc ^ot)x»rt)e T)d <i3>T-6 : 7 cojrt)- 
jfttidel. Tjeoc-v^-o 7-^ ^ UrdJii d -Dejibjidj-c^j vrle. 

13 2l3ur -co 3o;ii )*) dlntt) 4T) T:j5t)- 
SlMOjS T)1 tvu3 Sd|\di, b^T) 2lb|idni, e2lRN2l tdo^ Ubdjji t\jd, riiur^. d 
cldi5 d|i bjt; -66 : 7 ro bj jtjjlt; 63jp'C- <Dl)e no c) tt)e : 6j|v d -cubdJitt; fj, Mdix 
5c djce, -Ddji bdjTjn) D434|v. feuc ttiJn nidjt dt) cceu-oi^d drjto 4 

2 2l3uf d -cub^-c Sdpd'j )te 2lb|\dtti, tj'cJ^JS ^H ^^ "^o cj itie \ 

T^euc d t)ojr, 'DO rojiitturs ^t) 'Cj5l)- 1-1 Ujn]e y;)\\ "oo 30j|\^-6 -oor) •cobd|t 

621KN21 tti))*; 6 bjtejr : jd[];ntti oji-c, Bee|xldl)-^Mx6j : -peuc, [dt;4 -pe] j-oji^ 

•cej3 d T'c^c cmt) tiu^jlr^e ; nob ejnjii didnet 7 Bejien. 
30 b)t>73jfj cldq nd T;<iojb. 2I3U)- t:u3 15 U 2l3UT |vu3 t)^3<i|t tt^dc -oo 

2lb]idni dj|ie no 3l6|i Slidixdj. 2lb]tdtti • 7 "co 3oj]t 2lbttdTti jf ^l^el 

3 2l3ur -oo 3ldc S^jxdl, beii 2lb]tdTti, [it)<i^ 4jt)tfi], n^ nidc t)oc |\U3 t)^3d|t. 
l)43d|i d luntlHt:, dt) 'c63)pT;edc, d 16 213111* 'co [bj] 2lb|\dtti cejtjie -pjt;- 
T)nj^j3 2lb|idtti "o^j-cit^b nejc ttibljdn- cjn 7 te bljd'OTjd n^^oj-p d T)u4jtv |XU3 
oa d ■z€^\^ ClidT)4d)t), 7 •CU3 r1 "^^ Kl^ !)'^3'^1^ JT^I^el n5 2lb|tdn). 

^b|vdTfi ^ TO ioe-jt r)d tnn^oj 4J3ft- 

4 H 2l3ur "CO bj xe ^3 1)^3^1^. 7 ^o C2ljB. 17; 
rojjtcf n j : 7 d r)u4 ^o cofj4c t'j 3^5 

ttdjb n -nontdc, TO bj d ttidJ3Jr^|iedr C.ldoclon dntn4t}4 2lb|idtn 7 Sl)d|tdj. 

t;d|ic>7rt]5c t^d ]tdnd]xc. 9 Oitn-^^sc^li dt) T;jincjU3ed]itdn, 7 

5 2I3U)- d nub4T: Sd|xd) ]\e Ii2lb]idtfi, 16 3eUi:d|i nidc n2lb|idl)dtt) cjij-o 
[Bjon] tr)eu3c6i]v o]\r:xd : ■CU3 ttje njo Sb^ixdlj. 

cdjljt) dn ut; 74 t)u4)|i no coti4c t1 

30 ]\djb roijidc, no bj ttiip "cditcvrr- 215US d t)u-2i)ii no b) 2lb|idtti i)6cdn 7 
tj^c t)d iidndjic: 30 T}n§ut]d dt) 'C)'5\)- t)-^oj tt)bljdnT)d n-^oji*i 'co rdjrbejt) dtj 
e2lHN2l b|xe)redtt)t)ur edn]iutt)rd 7 X:j5De>2lRM2l e i^en) no 2lb|idn), 7 4 
•ctir4. nubd;)\T: jijt, [jr tt)jr)] ^H *t)M Ujler 

6 Slf- d nub4r 2lb]idtt) tie Sd]iSh cutt)dtdc ; rnlbvrl 4tt] f jdnt)v?r^ 7 bj 
'peuc, [d-cd] no cdjl'jt) dn Ujtt) -pejt) ; njot)3tt)dlrd. 

ne«i)d |tjd tt)d]t no cjt;§]i n>rc. 2l3iii* 2 2I3U)- no neut)d tt)e tt)o ciitjpd-D 
d t)u<Jj]\ no tt)drl>T3 Sd]i^j J, no rejr fnixutt) 7 -cu, 7 n)ejneoc>?n tt)e iti 30 

rj 4r 4 r)^3t]>?rj- iidt)tt)6]t. 

7 1[ 2I3U)- -pu^tii djt)3^l dt) T:j51)- 3 2l3ur'corn'n 2lb|idtt)d)idd3>7n: 
621KM21 j Ujtt) )te •cobd]x vrr3e r^t) 7 "co c6tt)|t^jn <Djd |ijr» "o^ T^'Oi 
b-p^^Tdc, Idm) ivjt dt) TTCobdti d)i dt) 4 2l]\ tt)o roiJT^' f^euc^ [dri] Tf)o 
xrpljse 30 Su)i. cunjtdn jijot;, 7 bjijn "cti d rdtdjii 

8 2l3ur d nubdjjfc re, 21 l)<^3dt\, 4 Tt)0|\4)t) cjtjjnec. 

cdjljt) Sh4|\^j, cjd df d rT;<2ijt)J3 ^U • ^ If 2l3ur t)) l)2lb|xdtt) buf 4jt)n) ojit: 
7 c-ij-c d Tj-cejn -cii ? 2l3ur 4 nubdjjxt: 5 ro 4tt)dc, df bun e 'cd)t)tt) 2lb|id- 
rlrj, 2lT:^)tt) d3 •cejteii) 6 |vdnd|ic ti^o \sdvc\\ 6j|t dn dcdjji n)0)\^;t) no cjtiro- 
tt)d)3ifc|iedt Sd]i^)- " ^c-vtB no )\)i]e tt)e tu 

1^ C 2l;jur ro -oeUT^d uje ]\6 roixt^c bedt) S4|uih itjac ru ji'ijtjb "c^t-c; 7 

til, 7 'CO -ceun^i !»}£ cjt)j-6ec4. tdjot:, 7 sojii-pe ru jfvivic -cujriin "ce : 7 ^^lt)3- 

rjocv^j-D ]x;3te afarj drtidc. ijeocaj-o tt))r) ^v,o cijrj]v^i-6 |\ir r)d cuF)- 

7 2l3Uf X)4)t)3t5eoc>7f' itie ttio cufj- ]K<iv x)ow\r,-6e, [7] |\e t)4 fiol t^d ■cid)5. 
^tdTD er|\uni reji) 7 tu, 7 "co f Jol ^"o ji*^ 5^3"J ^1^ To^ jptidel, -co ciidid 

'C)dJ3 dij d \]:Je)^^\dCY!hx1t], v.ux\\ cut]- itl^ "cu; i:euc, tdo ber)>T3 tne e, 7 to 

|tdr) rJOIT^V^^' "^o ^sj"^ ^^n ^hM "ceuTjd ttie rK>ltiid]i e, 7 oj^xlioTjvd-c 30 

-cYizye, 7 ■cor: riol d-o -6)^)3. ll)ot})d]xcdc e; r<i p^ijonyd -60113 3eii}- 

n '2i^ux ^^ beutid it)e t'vrcrj, 7 "cot: -p^f T^ ; 7 "co reui)d tiie cjijer tiioji Tie. 
flol dx) -cjd)3, di] ):e]id?, df) d 13p?l t:u 2\ 2lf' tt]o cuTJ]\d-c rdn)3iieoc'k7-6 tne 

4cud)|\t:, oj|x Cl)dt]<;1d;r) >Tle, tti4 r^H^ ]ie l)jfddc, i)oc beti]\df S^^xdl) rn-cr) 

f joiit>?-6e ; 7 b'MJ'D tne dtt] 'Dl^jd dCd. -drjt^ i)U^)li cJH'ce")-) drjf vi bljd-o'y^iji-i 

9 % 213111* d "cub^'c Old ]\e l)2lbtid- cu3-y?n. 

I)din, Cojri)eu'Dp7r -u itio cutjjid-D ^ d 22 2l3ut "co TcvTji to beii: d3 cdji^r 

r|drbd|iro)t), -cu i^eji), 7 "co fjol dT lUf, 7 ^o cuui-c 'Djd ri^r 6 2lb|\dlidn]. 

x>j<i;3, df) d T]3e)ne;^4cnb. ^ 23 ^_ 2l3ur to 3ldc SlbjuUidtt] [d 

10 2i [ire] xo n)o cu^t^dT, t)oc coti)- ttjdc] Jfitjdel, 7 3dc d jiU3dT d^ d t:)3, 
dUpTr)3 eTjtuitit^. 7 jbfe, 7 to x)oX 7 3<ic dj\ cefjcdT d]i d cv?t dj]i3JT, 
dT TidJ3l D^c -kTle 3en) tT))c bw|i 34.6 -vTle tn^'ofjdc d iti§r3 T^^o^je tjse 
it)er3 b'jdjT r^ rjinc]U3ednt"cd. 2lb|idl)dn], 7 TO •c)ttlcjU3e]]t -peojl d 

1 1 2I3UI* ■c)n]C)U3e]]t'cd)T -peojl bu]i ]veuit)C|t6jcjr) dtj^-d 16 tjt) i^ejt), it)d|\ d 
Iteunjciiojorj ; 7 bUj"© X^^ ^n<il^ cori)- Tub4'n <t))d ii))*. 

djtrd dt) cundiv-cd ^T}\un)i*d 7 jb^e. 24 2l3ur "co [bj] Slbjtdljdtn x\ozAx> 

12 2l3U'r dt) tndC bjdT of U T<iO)'|- 7^;<i01tnbl)dTT)dT^0)tdl)U<i)l\T0'C)tt)- 

§T]v>^b -cjificjoUs^Hipdii e, 3dc >?le cjU3§|HdT e d b^^eoH d ]veuit)cnojcjrj. 
3e)t) ti)jc dfj buji n3e)t)^ldc>?b, dt) -ce 25 2l3ut to [bj] jf it]del d ti)dc rjxj 

bedivcdjv dt))*d -cjs, t]o c^tjocrdjv d]t bljdTt]d Teu3 T<io]"f, d i)ildj]t to -cjitj- 

d)iv3eT 6 comjjTedc dtv bir, T)dc cjU35nidTi e d b^eojl d |xeuiiicnojcjtj. 
[b-p-v^fj To-c f jolt-d. 26 21?) -fd 16 ceuTijd to •c]iiic)U3^ffi- 

13 2lt) Te |xu3d-6 df) TO rj3, 7 dt) "ce dT 2lb|id})dtt), 7 d tt)dc jrtt)del. 
cefjcdT d]t ■cd)]x3^T, 7r ^J3Jt) 4 ttibejr: 27 2l3ur ^ i)>ile t^l^ <iij ^ "cjs, ]tw3- 
'CjM)cjU3e]}t'cd : 7 b)4jT tt)o cutjjidT d^ -^"ci T-^^ t;)3, 7 to cefjcdT djv djus^-o 
bu|i b):e6jl tndji cutJitdT tlonx-v^Te. 6t) cojujisr^c, to r)it)cjU35l)xdT jdT 

14 2l3ur 4tj let)b tt))c 3dt) Tjtt)cjU- n)djUe |i)r. 
3ei|xdT, 3^, tt^bld^TPeojl d |ieiiiT)cnoic)t) 

3df5 -c)tr,cHl3eni4'c, 3^li^P5'6T;e|v dt) C21JB. 18. 

rdtidtt) rJf) <i^t)"<tc 6t) d ipobdl ; TO b)i)t 

re tt)o cutiitdT. 2lb|idl)dit) d3 y^'5<i)l jxdbdT d)i TSl^or 
1.5 H 2I3UT d Tub4t: Ojd |te l)2lbi\d- S})0T0if). 33 Mj e)Te|i3>?Te djirotj 
Ijdft), 21|i rot) Sl)d|x4j TO tt)i)-d, T)j 30))\re t)d tid)t;nebx;dc. 
Tu Sd]\<2ij Tj, dr S^jidl) [b'jdr] 'oditiit) 

nme- ^3us TO rojiris ^n T:joi)e2iHM2i e 

10 2l3ur bettjeoc-VTr ti))r; h 7 "co r^Jt) "©6 d )\e]3T;ec 2D))dit)|\e: 7 to 

beu)id it)e it)dc Tvrct) udfce; rof, r>^3 T^ <i T)TO|\ur t)d pvble d rrer dt) 

beji)eoc>7T tt)e j, 7 bj^jT r'l [^^ ti)^T;4] l<^o) ; 

c)i)edTdc; -cjucpTT txj3re cjt)edTdc 2 21311^ "co r63 riuir ^ fujle 7 "cdtti- 

udjre. 4)xc re, 7, ^euc, t;|'ou|*. r^]y i)d rST^ri) 

17 2lr) tJt) "CO •c>7'c 2lbitdl)dJt) d|i Idjti) ]\)X ; 7, -^ t)iid])v to cot)dj|ic [re 

4 -^Sn^, 7 'CO vijtje 3^)]ve, 7 ^ "cub^r jdT,] to )x)-c i)d 3C0)Je 6 TOjiur t)d 

df) d cjiojTe, 21}) tt)beu|iTdiv [tt)dc] toi) pnble, 7 to cUot) e re;t) 30 Tdldti). 
-cj dr<idcc,iot) d ceuTbl)d-Ddtf)T4ojr f 3 '^'S^T 4 Tub4t:, 21 'C])j51)^2lK- 

7 Sdjidl) dT;<i r)6cdT bljd3t)d T^otr. ^^' ^H^ ruS}\\. tt)e d t)07r C)i)edl dT 

dt) it)beu)\d x) ? tidTdjic, 3nTjit) ril, t)^ l)Jti)'C)3, 6t 

la 2l3ur 4 Tub4c 2lb)\dl)dtt) lie fej^bjr^c- 
<I)jd, 'Do breiji I'joit) 30 tt)4^T Jr«l<^el 4 o>?'c)tt) [jb,] ru3r4 be3^i) VX3^* 

dT rjdTtjnrJ ! 7 m\>ro ^wi^ ccorr^. 7 TeHt)v?T c6v)- 

19 2J3ur d Tttb4r Old, BeufinT TO Tj-v^T f^oj df) ct^afj ; 

16 <-t3tt)^*3 2lbj\d1i4tn C24JB. 13. lie h^JiJSljb 7 \\e <^Dj4. 

5 2l^ur 1^0 B§u]i4 tf)n*J 3nenn <in- ISOcl-cetiso'ccjuc'pdSlbiidljdnjso 
^jf), 7 rol<^TY?3''C' buf\ ccjtojiite; -cdix rejibrd cmi) bejr; t]d cjijer* itjoii cutt]- 
e;r vn nn-ceoTS r^^j ItStip^it) : 6j\i )r afac, 7 30 tnbejzj c)t);-cecd ai) -c6iij>9i) 

4i)Trvr3. 2l3urdrub]i<ix>4]i)-dT), ^evtt)- 19 Oj|v )f djrtji-o "o^tijt^ e 30 

d, n)<X]\ 4. 'cub4t: tu. -ccjubiid dj-cr^e "6^ clojt), 7 x?d reside 

6 2l3ut "DO '6ej'c-pf\j3 2lb|tdl]dfn 'doti Tjd r)d.J3, 7 cojn)ed-Dpv?x> Tljse di) 
pub>?l ttid]t d |id)b S4]idl), 7 d Tub4'c, "CJo^^^lKfjSl ^o reuTjdttj cejix-c 7 
*Dejr>*|xj3 Tp^r rrixj ined-6d ro tijji) b|\ejr;eriiniiJT ; ?o?}U)* 30 r-cjilbjid di] 
ph'rit, ru^iJ'c [e,] 7 reuTjd b43eT)d d|i r:j51)e2lRM\?l dj]v 2lb|idl)d») ^^t) t}lT6 
dT) trcelldc -re. TJO "c^o ldb4 "c^ t:<iob. 

7 2l3Uf T^o ]tir Slbjtdlidtti 3ur -d 20 2l3u"r d -cuh^v dt) T^JoljS^lK- 
t)-^Jt^73e, 7 ■0U3 lerr 1*^03 h\\ixc tn^)^. 7 ^121, <t)o cior] ^u]\ n)6\K c6ti]4c Slio-cotii 
•CU3 -cSsdrjdc [e;] 7 ro rejrv-iijs t^ 7 5^oTt)0]|td1], 7 -do djoq 30 b-pv^ljT? d 

8 2l3Uf -DO 3ldc te nn> 7 bdjne, 7 21 Kdc>?-6 tr]e ^jof d Tj6)'p, 7'|teuc- 
dt) U03, T|oc -DO "D^i-v^s T^i 7 ^o cv?|i v^ tt)^ 4 Tj-ce^lxTid-ouji "citj-D dii)dc -co 
T)d b-pjdrnnrJ [^' ;] 7 "co tSPi"© Ujtf) ivejji d coTt)dr|ic, -c^jtjjc 30 T)>?3e ti^e ; 
|;ju -jJ^oj di) C]id^, 7 d Tud-Dd|xt^n- 7 tt]ur)d t^reiiTjr^X) bj^jTD d fjoT ^3Utt). 

9 If 2l3ur <i rub|idx>d|i |ijr» C^Jt; d 22 2l3uf -co f)Ue-cu]x T)d -c^oj^e d 
[b-jinl] S^|td}) -co bet] ? 2l3ur "CO ii^j-6 tidJ3t;e df tJH' 7 'co cud-cd]i ler |ie 
TejtJOt] : "peuc, t-^^t) pubujl- Sorott] : df -co f ^f 2lb^idlidtt) 30" y:6)U 

10 2i3ur Tco |v4}-6 teJT^oT), 5o rejri)- d Ut;4 dti "Cjotj^^iKMSl. 

7t) T^iUpjr) tt)e cu3d-c -co ]tej|x d;ttirJ^e 23 H 2l3ur -co TrjijdU Slb^adljdttl 4. 

t]d bedrd ; 7, -peuc, S<i|^d}) -co ber) hy:C>'^ux, 7 ^ x?ub4'c, 21 r) T3V'loxyy^'6 tu 

b)<^j-6 Ttjdc djce. 2I3UT "DO cudhr"D 'y^of dt) 'pitieut) tt]d]\4or) ]ijf di) cc;of]- 

S^jidl) [nn] -^ tjTioiiU'i* dt) pubdjl, -DO Tdc ? 

[bj] dj|i d ciil. 24 <Do hxe:)'cj\K 30 bpH c^03dx> 

1 1 21 DOj-r x>o [bj] 2lb]idljdttl 7 Si- ^IF^Wt) d t'CJS -dt)!) r^ c<^-c)%n3 : di) 
|idl) -£io)-'cd, [7] -co cy^]K(yo-d]\ it]0]xS\] -pcujof-yrd tu ir)d|i XJ^ 7 ^^c coj3eold 
-ci T)djtt)'rjn rijit-pd ; [7] -co TOTjt "co "cu d T)ijT: djttOT) dt) c-iio3dj-o -p1]xeuTj 
be)-cd3Sd]tdl]-co]\ej|\ sri-^-cdf r)d tt)bd. [dri] njre '? 

12 Ujtt]e rn) "DO jxjtje S4|\d1) 3ijpe 25 3o tt)d-c -pd-cd tit) tldjrp d -ceut)-* 
jij-ce -j^ejT), •ci jx^-c, Td^i e^t tt)o heji: dti) tt)d|ito, dt) -pIpeuT) -co tT)d|ibd-6 
io)-cd -pojn-fre dt) bp73e tf)e Tol^T' ^T^ t})d)Ue nji* dt) ccjotirdc : 7 30 Tt)bjdr> 
tt)bejr -pojji^e -co n)o rjsejitjd it)d|i dt) -f?)|ieuT) tt)d]i di) cciotjrdc, 30 tt)dr> 
dt) 3ceu-ct)d f T^dxjd -|*jT) iidj-cyj. Ndc t)x;ewt)d B)tejt;- 

13 2I3U)- d -cub4r dt) 'C)5l)fe2lF{tl2l ett) T)d TdlTtjdt) nle ced|xt: ? 

tie 1)2ib|xdl)dtt), C)ieu-D -pd r)-ce4|tT]d " 26 2l3U'r^'Dub4'cdt)'Cjot)62lKM2l, 
S<2i|tdl) 3i))ve, d3 jx^-D, 2lt) -ce]ibt;d ^)d 3ejbjt») d So-coit) cio3dX) -pjneuT) 
30 tr)beu]\d tt)Ji*j ledT)b, t)oc d-cdjtt) d fcjs T^il c^riivrs, d^ TJi) coj3eoln-6 
Xoi]\x^ i tt)e d Tidj-c Y;\e d\i d rot)- 

14 2lt) b^nl 6)i))-6 |t6q\ud)6 d3 dt) 27 2I3U)- d -cubd^tv-c 2lb|\dl)dn) d)t 
•c'Cj5l)62iRN2l ? 2lfj x<^ t)u4)|x cjtjre bpitesti-d -66, peuc dr,o)t, 'co 3db tT)jn 
rjU'FJ'c n)e cusd-c -co -[tejii d)tt)'rJ)^eT)d o]ttr] l<ib4'c )iJT d t>'CJ5))^^J^'^^7 T)dc 
bedrd, 7 b'jdjt) it)dc d3 Sdixdl). [bp?l jo^dti)] df C|\e 7 luij'cixe-c : 

15 2lfj fK) "CO f eiit) S<i]tdl), TD^I |\i-6, 28 C)o b-frej-ceti 30 T-cejr'cedb'y^-D 
Mj r)e|iT)d tT)JtJ 3<in^e; 6)]i ro bj e3ld cu)3^|i -cot) c<i03dT) ,r)^^^^iO • ^^ 
Y?nte. 2l3ur4T'ub4'CteJTJot), t^j%^; TSl^lon^'^ ''^u dt) c-5lt:4 >Tte d]i toT) 
df -co lajrje tu 3i]]xe. " [^x^^'i^] cvToJI^ ^ 2I3UT d -cub4r teJ- 

16 11 2l3ur ^e5|'v3^T!4 pd rJl^ TW^T V^t], ^S sejbjtt) c>;3ep. 7 "oi -j:)'ccj-o 
■^T TH), 7 "c-peucd-cdji ledzr ]teSo-cont) : d,§, x]) X3V-'}0TT'^ ^^ [fl- 

7 -co cu^^j-c 2lbfid1)dtt) le5 "d4 ii)bi\ej'c 29 2I3U)* -co Ub4 T^ "P^T T^T ^ 1^)1% 
d|v d rrljse. 7 d -cttb4'C, <t)o b^^J^JF 30 br'vrS'^JS 

17 2l3ur -co )tij-6 dt) 'C)olj^2lK1^2l, -oifjrcjx) d^. 2i3urdrub4r rerJOT)r 
2lt) 3ceilrj'c tf)e d]v 2lb)tdl)dn) dt) t)j-6 T^j r»euT)d tiie [e] d]\ tot) -ci 'pjrcjo-c. 
r; d-cijtt) -co -cewTidtt) ; 30 2I3U)- d -cub4^ t^ [l^lT'l O i]4 

17 C )-eii3 't)e \^e Sor>v7tti. 5ftMG>SlS. coj|\pe t)d SoT)Oti)j'cec 

b70-D at) T^otjB^lHN^ Tpe^ts^c, 7 l4)b- -doimit ciicd, 7 to -cpT-o t<^ 4') 'co^wT 

•c|\1ocdT) at). 2l5Uf d -du134t; yeji-joi], 7 Sljur <A rub4'C, 5v?rjtti jb d 

4l)tl- "CO 3t]J0TT). ^ 

31 '213111* <x -cuh^x: t^rioii, "peuc 8 ^eucv^-t ^a r]o^y <xvSto A'^mt] xyjdy 
4tiojf , TO 3db me o|tdni Ub4'c ^Jt ^n jTi3et) tja^i i:}otj -^01%, Mutviti] o|\v?b, 
7:'CjoV)62lRN2l: ^o b>-e)-cjii 30 b>*Vr3- lei3l-6 Tdri) <x vcSX)^'^ cu3'yTb attidc. 7 
•cj it)T:ce afj. 2I3111- d -oub-^v feTJOT), TeiJijaj-D ]i)u ti)d|v to c)r^]\ T^ojb : 
Mj X3V-'K>x):d ttie [)] 4)|x 1*011 t'^c^^- ^tiiait] t)d reutivT-o ejrjiT d)]v \]4X y:e]\- 

32 2I3UI- <x Tub4'c rerioMi O t)<x v^bre; 6j|i )i* c>T3e tJ') 'C4^3^'=^^^ >'^ 

lajbeoitdttie^it To<AiT|<3jt] ■• *t)o bi;ejTj]i 9 2I3111* 4 Tub|idr4ix r^t), Sevii* 

30 bp'TSC) Te-j-cTjettidix <xt). 2I3UI* d rM]v. 2I3111* d TubiidTuii [d i\)i*,] Ma 

-Dub4'c i*eji*)oti, H) r3^Joi*i:d tije [j] d]! ^oijdii r^Hilc at) [i^tProJ f^V- cu-^j|\t: 

7-or) at] rejcijeiiiajix. a T'cec, 7 if) i:iil<i)]v le)i* bej-c T}a biie)'c- 

33 2I3UI* TO )tri'ci3 at) 7^j5tj6^R- t't) : "a t)o)i* to Tet)atti t)') )r ti)era 
M21 |\o)tt)e, tt)a]i to tc>?^ T^ "^^ coti)- iijoTi-a, iiaiuufdi). 2I3UT to ySy.'t'^'S- 
]\.St> lie l)2lb|ial)atn : 7 to 1^)11 2lb]\a- eTa^i 30 it)6ji at) 'C03lac, [earot] Lot,] 
t)att) Td Sjr: fe^\). 7 'caT)3aTUii a bi:o3ui* toi) to|\ui* t4 

b|\)i*eT. 
C21JB. 19. 10^2lf TO c-vTueTdji t)a T^o)rie a 

l-^tt) aitiac, 7 TO 'ca)inT)3eTaiv Lot: 
S3i\)oi* T)a 3ca)riteaca T)e)tiiT')aTa. cuca a t'cec, 7 ^o T|i\:?TeTU|\ at) 
15 S^ojiaT Lot;. 31 5eii]eT 2t)lioa)b, to]iui*. 

7 2lititr|oi). 11 2l3ut "oo biia)leTa|i tia T^o)t]e 

TO [b5] a3 TO]iui* at) ■cj'^e le T0)Ue, 6 
215US T:aT)3dTa]i "cS a)ii3^l 30 So- b§3 30 H)6|i : lofjut 3UI1 'c^';]\rrse-c<X]\ 
TO)tr) a3 at) T;}vat:r)6r)-d ; 7 to bj Lot: )aT i:e)T)a3 )aniv?T at) toi\>71*. 
t)a fw)3e a T)3et:a ShoTo)tt) : 7 a i)ua)ii 1 2 If 2I3UI* a TubjxaTuti t)a y:j\i ]xe 
TO cor)4c Lot: [IdT,] to e)]V)3 tiidf to Lot:, 2lt] birvjl a3aT atjy-o e)nec e)le I 
T;ea3tt)a)l i\ni ; 7 to cl<iot) t^ e i:e)T) t^c to clIarijYTt), 7 "c^o ii)aca, 7 T;)t)- 
tt)a)Ue ite i)a 3t)v?i* tJ^r 30 T:alatti : 3ei)a, 7 3)t be <x\\ hj-t ara a3aT afjfa 

2 2I3U1* a Tub4'c ye, peucv?T aT)0)i*, caT;|i\73, T:ab4 [M'd] dtijac ai* a tia)T:- 
a 'c)3e|iT)aTa, laijtvrtti oji-vrb, i:)U)t a 1*J • 

T'cec, 30 t:)3 bu|i t^)iib)i*)3, 7 y:d]]V!-6 13 0)ii r3tt)oi*i:>?tr)iie a t)^)^ te,To 
ajti^eaT ria l)0)Tce, 7)or)h;3 bujtccoi*- c)orj 3U]i f^i* a T)e)3ti)e tt)5ii a l<^t:4 <in 
a, 7 e)|ieoc\?T 1*J^ Twdi* 30 ttioc, 7 T;j51)6>2lKN^ ; 7 "co cv?|i at) "CJolj- 
ltaca)T) 1*J^ ]i6ti)>?b at) btqi T:T:uitiii*. 62lKN'2l )r)e t-^ r3t^J01'- 
2I3UI* a TubjiaTan i*^t), N) beT; af 14 5I3U1- to cii^)t Lor attiac, 7^0 
aT)i^atti A]x at) t:i*|i^)t i^eT t)a iio)Tce. I<^b4 |ie- t-a cl§ii)i)'v'rb, tjoc to poi* a 

3 2l3ur -co r^|v>i3 re ojtia 30 tf)6|v ; )ii3et)a, 7 ^ Tiib^T:, olu4)r)3, r<X's- 
7 TO tH^eTaji a t'^eac c>?3e, 7 to bvy-o a ^3iJvr1 att)ac ; 6)11 r3ii)oi-i:>?-6 
ciiaTaii Toi) t:)3 : 7 to ]x)i)e re 1%''^ ^^ T)ol)62lKN2l at) c^^rajfv ro. 2lf 
Tojb, 7 TO bin^T: re aj\<it) 3at) laj- Tap lei)a clett)t)>T3jb 3U]i ab re|i 11)43- 
b)t), 7 4 TtldTVUx rdt). Y^T e. 

4 ^ 2if r>?^ "CO lv>3eTaii x'i^^T ^-'^i)- ^^ ^ -I3WT ^ i)w<^Jl^ "^o e)|i)3 at) 
3aTUiv T^o)t)e i)a ca)T]iec, (eTot)] ii)a)T)ot), at) rn) ^o bnorx)>?3eTa]i T)a 
T<^o)i)e Sl)OTOtii, TO -cjiticjollaTaii ai) l)a)t)3)l Lot:, a3 |i^t, 6)|i)3, 3ldc to 
■^13, ejTJii rei) 7 03, at) pobal nle bet), 7 -o T)ar )i)3et) t)oc ac^ at) rt> ; 
ar 3ac T:^ob : ^e3la 30 Trcvycre a cc)or)T;a i)a cSii- 

5 2l3iir TO 30)]ieTii|v aji Lot:, 7^ jiec. 

Tub|xaTu|i ]\]y, CSj-c a [brv?liT] i)a "10 2l3ttr ii)d|i to bj a3 Teiit)aii) 

T^o)t)e T:^)t))3 cii3aT a i)oct ? T:^b4 ti)0)Ue, iui3aTU)i r)a T^o)t)e a]v l<i)ii) 

aitiac c«3v?tje jdT, 30 tiibeir a byior d)ii, 7 afi l<A)ti) a ii)i)<i, 7 a)tv l^jii) a 

43'VTr). ^ -61^ lt)3et), ajt in^Jej-c toi) Tjo^J^^lK- 

« 2l3ur to ciiajT Lot: aitiac yd^ H21 3|i4r^ib^l ^^ • 7 ■cusaTun aitiac 

IB ?llt Sl)OT)V?tti. C21JB. 20. CUT] lo-c |ie S h)3n]]d. 

e, 7 -co yv:)^<ipA\\ r.^oh dinv?3 ^o!) 30 H 21311^ -00 cudj-o lor rw^r 
cdr;|iv?5 e. A\x\Ac Ay S6d|v, 7 -do corijTjvfTDe dn at) 

17 If 2l3urt:4nld, d riUd)]i T:u3d- t;rljd.B, 7 <t rUr nisginjd-focdjji;" ojti 
x>Xi\\ A\x\At jdT), 30 iir-ubdjixx: fe, T:e;t "oob 534! lejy c6ii]ijv?-6e ro -ceiiridtf] d 
le trdijdtii ; tj^ -peuc d-o -6j<l53, 7 t)d Sodn : 7 T)0 ijT;|i)l> r^ <i tjtid)«!,e >-e)i) 
1^dt) dijrd |*iej3t:ec •v?le ; "ce-jr -^Ax) 7 Ai<]AX )v,'^^j\. 

T^rljdb, -c^sld -DO J^DtiijU-ne. 31 2l3uf ^ -Dubdjjit; dt) ^j bu-o rjtje 

18 2l3ur_d -01^4- \ox. \m, O! t)j \\)'^ Axs z;j-rob 6;3e, [21t;^] dji x\^t,A}\\ 
\x\A\\ rji], d c!i)3l)ed]ti)d : yo}\\y^ 7 t)j [bpnl] -ovTtje d]t dr) Toir)dT) 

19 }-euc dijojr, >*ud j|i -DO tejib^os- ro bj4r> d3>?ij t>o |;e)|i tf]6-6d di) 
dij7;v?3 3|t^"rd Ax> -iidrdjic, 7 -do tijeu-o- 'ci-<i03'vTl v^le : 

>?3 -cxv -oo ■c]x6cAi]ie, i)oc ro -cdjrbejt) 32 5ludjr, 'cu3din dj|v d]t T)^t;d)|i 

ou rditjrd d3 cutt]-oAc nidT)it]d ; 7 t]! riot) rol, 7 l>?3rjoii] i)^ X'OCA}\x, 30 

teu-onm -cej-cett) r^t) riijdb, 'ce3ld ccojtrjeu-DUtti r'jol 6 A]\ r]Si:Aj\\. 

>Tlc ej3Jt) -DO budji) -odtii, 7 30 b^vrsjij . 33 2l3ur t:ii3drd]v d]t A tj^rd^ji 

b<ir- TJ01I "c^l A r]6]i^cexm' 7 ^o citdj-o dt) 

20 peuc dtjojt, JT ro3wr ^n c^-c- bei} bur rJn^ ^ T^ec, 7 ro lvr3 le t)d 
djtin t^^ -cei-ten) cnce, 7 [ir] '^§3 1 • ll^-f^djji; 7 rj1o|i tr)6'c>?3 ^^^ ^ tju^jji ro 
uc lej3'c§itrdroT;ejr;etr)dfj ru"D, ([d T)e-] iv>3 r) r1or> i)6 d ^nS^i ro ej)ij3 rJ, 
t)dcbg3 j?)7tt}4rjr indi)dtn. 34 2l3ur t:^]\Ia a]i r)d tt^ndc, 30 

21 2l3ur d rub4r repoti jvJTi ?ewc-, t)rubd)]\-c dt) cejrsjt) tur ^t) Jtjseji) 
ro 3db n]e [t;dT;cvTi)3jr] cu3diti Av- rob 0)36, peuc, ro lv?r ti)JXJ d jiejji 
-c^^ojb dt) T)1r 1*J tt)d|i dt) cceurr)d, t)dc lett) drdjji : t:u3dTi) A]\\ -pjor) rol d r)of- 
ttijllre tf)e dt) c4td;]xn, d)|i roi) ^1^ in<i^ ^t) cceurt)d; 7 ej]i]^x^ a x^^c, 
Utbd^ji •cii. [7] Inr lej^^ 30 ccot)3ti)dti] x)ol 6 A\i 

22 ^Dej-crtt^S ojir, •cejt; dtj tiir ; oj|i ij^-cdjii. 

t)j teur>7ifirJ e]i)1r ro reut)dtT) i)o 30 35 21311^ -cusdrdii A]x a t]SiA]]i 

Tjrfcdjr -cii AT) rutJ. Ujttie xm '^o x)o^ rol d t)6jrce tJT) ttid^i dt) 3ceur- 

3oj]\er Sod^i rdjtjH) rot) cSt\XY!'^. t)d, 7 ro ejtiJ3 dt) b^t) rob 6536, 7 ro 

23 H *De)|tJ3 di) 3|i1dt) Ai]i AX] r-cdl- l>?r d)3e, 7 t)jo}i ii)OT:>73 x^Wo^ 4 
dtt) d tju^.j]i ro cu<X)-6 tor d t^ec 30 ijti^Jii ro lv?r XJ X)ox, r)6 A \]uSi]x ro 
Sod|t. ej]tJ3 Xh 

24 21?) xm ^o Kt^ 41) t:j^l)e2lKH2l 3(3 2t)d|i r^ ro b^rd]i rUr 3'J3ei) 
d|v Sljorotti 7 A\x 5hott)o]|idl) ]XY;h 7 to-c -cowxAc A:^S. x]StAj\x. 

'ce;t)e 6t) r7:;j5i)&2lBN2l dtt)dc dr 37 2l3ur ro |iu3 dt) B^t) b^ rJt)e 
rldj-c^tijnitr ; ^l^c, 7 'CU3 2t)6db rdjt)tr) A)]x: a re dt) 

25 2l3ur ro T;ejl3 r^c^r t)d cSj-t- x^V- cettrtjd r^H [dr] StAj]x ro t)d 
V'^cA rjti, 7 d!) rtU^f) nle, 7 ^jcjv^bns 2l)6db)T:edc 3ur d t)ni3. 

t)A ccSfci(x^c nle, 7 dt) t))r ro r-^r 4|v 38 2l3ur dt) b§t) rob 6)36, tiU3 rJ 
di) rrdldtt). tt)dc tt)d]v dt) 3ceurr)d, 7 ro 30]]i Bet)- 

26 H 2lf ro xeuc A bet) t)d r^^js dtt)tt)j rdjt)rt) re: d re x^^ [^r] '^'cdj|i 
■c^ob fjdji re, 7 ro ]\jt)er uA)i:r\e r^- ro clojij 2ltJ)ttjoi) 3ur A t)ru3. 

Inn r;. 

27 H 2l3ur ro ej^vjs 2lb|vdl)dtt) 30 C21JB. 20. 
tnoc d]t indjrjt) 30 T)n3e d ij^j-c A\x 

f§r T^ ^rcojnedt) t::j51)&^K^^2i: Sd|id1) d]t t^d tJdbd^tit; 6 2lb|idl)dtti, 

28 2l3ur 'OO fewc r^ 4]\ Sljorotr) 7 djrio3t:d]i j r^^o^t. 17 213 Ai:co)x\- 
A\\ ol]otf]o|]xdl), 7 d]t rtl^^f) dt) |ie;r- )ur 2lb]idl)d rldt)dJ3cen 2lbjtiielec. 
"cjs >;le, 7 ro ijtf)dj]icr 7, r^uc, ro 

cudjr r^t;^c t)d rj^ie rw^T 4tr)v?l 215US ro ■^\u^)x 2lb|id1idtt) dr X)^ "^ox) 
re-cvrs f ojfxt). ■cj|i bu r^r> 7 "co ^j-citeb ejrjji Cl^drer 

29 1i 2l3ur "c^^tvld, A tjudjjt ro 7 Sujx, 7 'do jtjtje c6tt)t)n'6e d t)oe|id|v. 
T3Nor *t)]d c^j'Cjiecd dt) ]\ejrT;j3, 3U]i 2 2l3ur d rubdjiit; 2lb]idl)dtti d 
cntt)t))3 Old dj]i 2lb]idl)dtf), 7 3111% cvT|t ■C'C^obSI)^|td1i d tt)t)<^, [21] rJttjo rejixb- 
re iot: dtttdc dr Uix d x]S)\x, A x)x\S)\x f m^ J : 7 'co cnjt 2lbjttielec 1^)5 3b^^- 
ro r3FJor re t)d cdjt|vecd dtj A x^Afo d|i r^or 7 "^o ^\ac re S^ixdl). 

ioo t)d c5tt)t)\rc'e. * 3 2lf 'c<i)t)]c €))d 30 l32lbjtnelec 4 

19 C 2 Gvrr 2lb)ii]eUc oSNeSlS. \\eSd]\d\]. 

T)^Jrln)5 X^ tjo'j-Dce, 7 d Tul34- jtjf, rus -co 2lb]tdl)4tn [)4T>,] 7 ^o -djps 
peuc, T)) [b^>;l] )ot]A-c [dx] TDVTiie- inatib Sdjidl) d b^t) r6. 
rtvei* di) n)t)iloj to 3UC ru; o)]v [jfj ^^ 'ii'^ux d -cub-^-c 2lbjtf]elec, T^euc, 
b^t) X'l\^ )i [dr,S\ \\\o -cu-bd)'^ dx "co cojtje : coii)- 

4 21 1* ni "c^jTjJS 2lbjnielec T)d 3d|i : 1)^3 r<i i)^J^ ir Ttfl^ c]t;e|\ ■6>?'c. 
ardTub4-c re, 211:1) )51)e2lKN2l,4T) 16 2l3ur i^e S4|vdli <i rub^r re, 
tj)>?lir)'6 -cu itid]x rJT) cjt]e-6 jor)|n;c ? 'peuc, t:u3 tije -oot; reixbp^r^ ttiile 

5 \]dc d\K -Dub^t; rejpon t^Jottjr^, [bon] d)|i3]-D: r^uc, [4^:4] re T5>rcn 
Sj tr]o -cejiibfiuii 1 1 7 rJT^ ■»)^li ^t) ^<^ roUc rul, to T)>?le -od [bp?!] dT 
3ceurt)4, n*J Ten] <i 'cub4-c, Se ti)o roc4' 7 -^ broc4 <ii T)>Tle [ejle.] 2t)d]i 
'T:e|tb]vdT:4 e, 2lt3Jor}iiS?cer Tnociiojre, pl Tw^Jj^ TJ ^citjur^tl- 

7 ^ t)e)it)C)ont;dr tt]o Idtt), ro tijfje tnjp 17 ^ 2ltj rjt) "do 3UI-D 2lb]id1)djr). 

r<5. ^]d : 7 TO le}3jr *t>1d 2lb)ttielec, 7 d. 

6 2l3ur d rub4'C <t))4 <i T)djrljT)3 b^ij, 7 ^ )rjU^)3; 7 T^U3dTd|i [cUf)]. 
T^'T. Jr r1o]x, jr dj-ctUT Tdtlird 3Uti 6 is Oltv to t|i>?t dx\ 'CJt)l)62lRN2t 
cjxojTe 3ldf) TO ]\)tje ril ro; 6)|i to 30 T<in)3eti d. r)Vrle bfiu -d T;r;j3 2ib)tt)e- 
c6t)>TtT) n]G: 6 pecdT to Teutjdir) dnj lee dji rot) Slj^jvdli b^i) 2lb]i4y)dtt). 
^3djTT;u: >7tT)eV)t) i)d|i lej3 iije T>rr 

bu^jHIi'M- C21JB. 21. 

7 Ujtrie rJt) <ifJO)r ^n"J3 "coi) TJon U] 

bfTjj ojjv [jx] T<^^'^ e, 7 5ujtrJT re d]x oejtjfo jr-d<ic 6 Shdjxdlj. 4 -21 -cjtn- 

To xo\), 7 bjdjT oil be6: 7 ti)UT)d Tjdjr- cjUsentdT. 9 Tej-cen) t)d3d|v d3ur 

)03'cd ru [1,] bjoT d r^or d3dT 30 Jr^n^el. 

bruj36 cu b^r 30 Tejti])T), t;u re)t]' 7 

d]] [triejT] 3<3[bur lef- 215US -c^jtjjs di) T:j5^6>2lKH2t 

8 U)n)e r)') "5^0 ej|vj5 2ib)it)elec 30 Treiicnt) Sfiijtdli tt]d]t d Tub4^ te, 7 
it)oc djv ttidjTjti, 7 ro 3o)|x d re^b5r)3 "co jijije d!) 'C|5V)^2iRM2l to Slj^jidlj 
Vle,^ 7 "CO itj^r ^^ TjejterJ >;le dtj d tt)d|i to ldb4 re. 

3cludr>Tb«: 7 TO IjotjdTdjv t)d T-^ojT)e 2 Ojji to -cojijtceT S^|idl^, 7 |iu3 
Te3ld t^6^^. ti)dc TO 2lbiidlidn) ^d So]x fojiire, df)- 

9 1[ 2ltj r)T) ro 30j]i 2lbjft]elec x<^ tl^tn cj^'ce Td|\ ldb4 <t))d ]\)r- 
Slbjidlidni, 7 d Tub4-cji)r' CjieTTo 3 2l3ur 'CU3 2lbiid1idtt) jr^dc Tdjt)- 
]\}tje -cuxd \}t)e ? 7 cjiGUT d iju]ic6jt nt) djjx dt) ttjdc |iU3dT t5, t)oc to ]\u^ 
TO nine Tt)e rejt) 'cvtt, dr d ■ct:u3 rii S,^|idT} to. 

p|cdT it)6]i o]\dtt) rejT) 7 d]v tj)o ]i)03- 4 2l3ur -oo rjtficiUs^Tn 2lb]idlidtn d 
df? TO^tjtje tju 3t)joTi)d o]tuinrd i)4|i n]dc Jxddc, d\^ ^r]he)t ox IS T<io)r, r<i 
c67]i d Teui)dit). tnd]t TdjTjtj <t>1d Te. 

10 2l3iir d Tuh^-c 2ib)ttielec ]\e 5 2l3ur to b) 2lb|tdlidtti ceuT bljd3- 
t)2lb|tdf)dtti, C]xeTTo cor)4c cu, dr d dt) T-^ojr d ^u<i]]\. TO |m3dT d i})dc 
T)T5t\l)d CU dT) T)1t rj ? jr^4c t5. 

U 2l3ur d Tub4-c 2lb]idlidtti, *Do 6 U 2l3ur d -cnbi-c SS]xd\), t:i)U3 
cjotj 3U|\ x^ojl tne, 00 Tejtrjjt) tjdc <Djd oituirj 3<^jne to TeuTjdtt), [jofjur] 
[brv^l] e3ld ^e rd tj^jTri ; 7 30 invTjt- 3dc d cclv^i) 30 tjTein3>TT 3<3j]ie Ijotii- 
rJ-ce n])xi ^1^ rot) tt)o ii)T)d. 7 2l3ur d Tub4t; rn Cjd d Teu}\dT 

^ 12 2l3iir 30 Te)ti))t) -cdjitjr pt) W -pe l)2lb|idl)dtti, 00 -ccmbiidT S<i|idl> 
r'ntjo Tej]ibrju|\ )■. [jr] Jii3et) Tott) c'jocTo clojn .' 6)|i ]tu3 ttie tt)dc [to] 

^^4 1' ^r t)j ii)t)3en "^oif) ii)4T;4 j; 7 T)d <io)r rotnre- 

t:u3dT t)d ttit)^o) Tdit) ). 8 2i3ur "co r^r ^i) ledi)b, 7 to l)ojl- 

I;} 2l3ur -c^]ild, d t]ii,ii)]i t:u3 <Djd eri) e: 7 to |vjt)e 21b|idl]dft) r^^":^ 

o|vuir)rd jii)cer t^onidtfi 6 -613 iti^tdft, tn6ii dx) \S [ceuTi)d djicojrs^'o jr^^^c 

TO n^jT, tt]e ]\jd, [jrl e ro to cjt)edl- 6 cjc. 

T:urd to Teutjdr "cu o|iuinr^ id 9 H 2l3ur TO cotjdjjxc SS]\d}) ti)dc 

T)3dc ^Tle bdU joFjd •CT:mcrdifi, dbdjji' 1)^3d]v di) 'c63)pT:ec, i]oc to |\u3 r) 

Totri^ r^obrd, [21J re itio Tedt^bj^dt- T2lb|idliditi, d3 ti)d3dT. 

■^^1^ ^- 10 Ujtije r)i) d TuB4t; r1 tie l)2lb)\d- 

14 1i 2l3urT0 3ldc2lbnnelecc-ao)|t- l)dn), 1:6113 dtndc di) b§i) T<.to|ird 7 d 

Jo, 7 rdjfi), 7 o3ldojc, 7 JiJJl^J3' 7 n)dc : 6i]\ i)] bjdis tt)dc i)d itiT)4 T^ojpe 
20 Ji^t^c-D \)d^d\^. C21JB. 22. C§t)3dl 2lbiv4.1)4tti \ie l)2lbjttielec. 

XJ r]d 6j3|ve itidjUe tie iiio ii)4C)*4, ]t)ue ttijfJ oft-c, 30 i)"DeuT)d Tuyd -64111- 

[ed-ootj] t\e \))X'ddc. T'^, 7 'Ooij-ou'cdj-D -di) 4.|v x^x\ t;u. 

11 2l3Uf -DO bj dt) T)j-6 iiS-DojlJS -d 24 2l3ut* d 'oubdjji'c 2lb|\<i>]4il), Oo 
tnljb 2lb|\dl)dn) 4|v Tot) <i it)JC. heund \\\e \t\o lijjotjd. 

12 2I3UI- <i -ciib^T: *Dm |ve l)2lb|vd- 25 2l3ur t:u3 Slb^idljdit) 4ctt)ui'4r) 
!)diii, 114 bjOTD t^ 1)4 r-ojls^f 43dTD 4]i TSlbju^elec x^ -cobdii y^y^O:, i)oc -oo 
toil 4 1)03^111^73, 7 4|i xo\] TO ii)i)4 bet) irjVTij-cjjt 2lbjn)elec 4tfi4c 4|v ej3jti. 
-o<^oj|ve ; t-^ riv^le x))-6 -oS Vj-ou^^-c S-4- 26 %'^ux 4 r)ub4t^ 2lb)iiielec, H) pej- 
|i4li itjoc, ejr^:? ite i)4 3lo|i ; o)i^ )x ^^ "^^^ "l^H cl4 jijlje 4i) i)jf) X) ; i)1otv jhJT 

))*44C 30)llt1^'Ce|l -co f Ijof. 'C»]-4 -6411), 7 1)J 1t)0 -DO CU4l4 111© [e,] 

13 2I3UT t1)4|l 411 3CeUT)t)4 TO li)4C 4f 4 1)7U3. 

1)4 itir!<^ -D^ojjie "OO -ceut}4 ifi)i*j cn)e-6, 27 2l3ut t>o 3I4C 2lb]V4l)4ifi c^oj- 
•co bji)3 3Ui\4b e to -f-1olt4 e. |iJ3, 7 T4)ti), 7 tni3 T2lbjti)elec 54t ; 7 

14 213U1* TO ej|iJ3 2ib|i4li4it) x^X "^^ W)^'^'^V- <il^4oii 0^11341. 

30 11106 4)1 iii4)Tji)5 7 "CO 3l4c 28 ^3Ut TO cnjv 2lbit4li4iti ttf 

411^1) 7 bv?Tel >?t5&5 7 "^113 [ni)] to iiu4jii bo)ti)oo4 Tot) rjxeT 4|v lejr leo 

1)^3^1^' (7 ^o cv^jv 4]t 4 3u4l>Tn [e],) r&H). 

7 41) lei)b, 7 TO c-v^ii. 4)1 Tjub4l ); 7 29 2l3u-r 4 Tub4JiiT; 2lbntielec ]ie 

TO J!1)^)3 Xh 7 "DO bj 4|l -pUT t'^f >?3 l)2lb|l4l)41tl, C]teUT 4f [CJ4U] TO 1)4 

B)iee]t'f'eb4. T^t t)u4i) b4jt))orj4')*o 110c to cnji 

15 If 2l3ut TO c4j'ne-6 4ti -cnTS^ ''^o "^^ -^I^ ^^'"^ • 

bj -)-4ij iiibv^Tel, 7 TO ^6)13 -pj 4i) lei)b 30 213111* 4 Tub4^ -t^ejtJot), 0))^ [i)4] 
7^-il 4oi) TO 1)4 Toit^^b. l*§t i)U4ji) b4ji)Jotj4to 3e4bY?-6 •cur4 

16 2l3ur "DO )n)t;j3rJ, 7^0 fnST^or <ir t>l(5 Ujiiire, )o-r]uf 30 itibejT 1)4 
4)* [4] cojtje r4n)4l 11)4)^; u4t, x^ btj4-6i)v;f j 43Uit) 3UII totrii ii)e 41) t:o- 
"cudjitjii) u|icv?iv)-o)5Te: 6jiv 4 Tub4t; b4|ito. 

-pj, N-d ^4)011) b<ir ^T) le)i)b. 2l3ur to 31 Untie XV^ ^o 30)ii -)*e to ii4jr tJt) 

rn3 Tl -^T [-^l cojtje 4111111, 7 4)1 ^^63- Bee|ii-eb4 ; to cjoij 3uii4b 4^ 'CU34- 

b4)l 4 36t:4 30 li^iiT, TO s-y^l -|*j. t4ii 4|i4oii it))or)4. 

17 2l3ur X50 cu4h?-6 ^j4 3ur 4i) 32 2l)4|i x^ 'co ]t)}5eT4tt cun|v4-D 4 
teji)^: 7 TO 30J11 4)113^1 'De ^1^ p434ii iiiBeeiiteb4 ; 4i} tJ^l "^o ejius 2lbjiiie- 
^ 1t'^5 7 -^ Tub4'c 11)4, CiieT 3oHl§l* lee ru4)*, 43Ui* Plijcol piv)oii)tui- 4 
oivtT, 4 l)<^34|i ? 1)-^ b)OT §314 ojvr ; rl»^3' 7 "oo t)U^T4|i 30 C|iic 1)4 bPl))- 
6jiv TO cim-vT-D 'D)4 3Ut; 41) lejtib it)4]\ Iji^cjii^c. 

4 [b^nl] re. 33 U 213111* TO cn|i [2lbiv4li4tii -y;^-}-- 

18 6j]tJ3, 7:63 tu^T ^') 1^1)^' 7 coi)- cii4rj 4 itiBee|ireb4, 7 to 30)11 4^ TJI 

1141111 4r) TO I4)ni e ; 01|\ TO TeU1l4 1111- 4)1 4111111 41) r;j5i)^^KM2l, 41) «t)j4 
T) cii)e-6 11)011 -6e. bjot;bii4ii. 

19 2l3ur "CO orcvrl 4)j4 4 r>Tle, 7 TO 34 2l3ut t>o -1:411 2lb|t4li4iii^ 4 ccjijc 
co^4c -pi 'Cob4ii -v?i*3e •• 7 'oo mi'cjs 7 114 bptijlifcitiec nioii^i) to Uerib. 

TO Ijoii 41) b-v^Tel TO tiv?i*3e, 7 -cus 

Teoc Toi) l^tib. C21JB. 22. 

20 2I5111* TO b) <D)4 leii* 411 letib ; 7 

TO x^x Te, 7 "CO c6iiiiivr5 i*<^ii b^^t^c, Oiitii34-d 4 Tr)_iiic|U ji*44c t4 ^o^h' 

7 'DO b) 114 x6)3TiU|i. bji4-6. 8 Uiiil4CT 2lbiv4li4tii. 13 

21 2l3ui*T0c6ii)j)n5^bi:4l*'^cPli4- %^o\K6X))xddc. 
|i<5)il • 7 "^^3 4 tt0x;4 b^ii 6^736 6 citjc 

1)4 liesjp-ce. 2ioUS -c^iiU 4 i)Tl4)3 i)4 iiej-c^iiro, 

22 % 2I3UI* -c^ivU -JJ^ ii4itltoji), 3Utv 3U|i •ce4rT'>T3 €)14 2lbii4li4tt), 7 3^ 
Ubi\4T4it 2lb)iiielec, 7 pliiocol pivjorii- iiTub4iivc nn*, 21 2lb|i4l|4iii^ 2i3ui* 4 
Tcojrec 4 tUid3 lie Ii2lbii4li4iii, 43 Tub4^ feinot), }-euc, iiie [4ni*o]- 
]r4-6,l2lr4] ^i4 lect;i*4 r^ i)>?le iij-o 2 2i3ur ^ Tub4)it^ TeiTJotl' 5l4c 
t4 [ilTeuii -cu. " 41)011* TO iii4c, T:4oi)n)4c 4iii4)i) JT<i4c, 

23 211)0)1* 4it 4 r)4Tb4ii-|*oiii T4b4)ii 411 4 bml3it4-6 434T, 7^)11)3 30 cii)c 
T-^iiir4 <D)4to liiioiJYib, i)4c Teui)4 "cu 21)1)011)411, 7 )o-Db-vni. 4ij rm e 11)4 )ot- 
biie43 11)011), i)<l |ie nio ii)4c, i)o iie iti4c bu|iT:4 lo)y3e 4)ii ^ox\ to i)4 x^eib-c^ 
tip n);c : [4t] -co \.%}x- <^^ cjtiejl ro i)od ifiedpii* itufj tv^.t?. 

21 3 H 2l3U'|* TO ejni3 21b|i4>)dtti 30 15 f 2I5UV t^o 30)]i ^iji)3eal at) Tj3- 
inoc d]\ tti^j-cjT), 7 -co ii^ttin'o <i «di-<il, 7 e^tjd -d]i 2lb|ial)dtti dt) -c^a ^u4 ot)edii), 
1\U3 rjdt T^ 634t)dc le]T, 7 4. tiidc 1(3 2!3ui* 4. 'cub-^'c, <Do tiijorjujs ttie 
jT^dC; 7 TO tcojl-c -d!) con^-i rot) jo-D- o]\4tti -pejr), ^T<it) r.j51)fe^RM^ ; "co 
bvTii-c lo}i-3e, 7 ro ej[ii3 x^^T^ 7 "co cjof) 30 t)Te-3|tTj4. -cu 4t] tij-o tJ> 7 t)4 
cu^^j-D 3UT -d tj^j-c r,oc 4. "cubajii-c 'DM coj3)l ru ro ti)4c, "r^OTjiiidc 4ti)-^jt] ; 
|ij1*. 17. 21 Tr)ber)U34.r) 30 ir|be!]oc4"D rfi. 

4 2lt) tJ<) 4]i 41) T;|t§')- Id -co ^63 7 4 tf)eoru34-D 30 n)e)reocu]'r! u)e ro 
2lbit4l)4Tr) 4 fv^e y^X-, 7 "^o cofj^c 4 f jol 4n)U)l 116111^4 t)itt)e, 7tt)4 4 1)3411)- 
t)-^]^ 4 b-p4r U4r). ett) 4]i t:|\^j3 t)4 v4l^3& ; 7 Te;4lboc- 

5 2l3it)- 4 rub4'C 2lbjx4l)4tr) ^xe t)4 v^r ro f jol 3eT;4)re 4 T)^ii)4r : 
634r)4C'v?b, 7-4t)v?rtJ ^v{^o 4 b-pocdjii 4 18 2l3ut 40 ro fjolira bejr 4 r)v?le 
r]dX'A-}l ; 7 ]t4C4)'D ti)JTJ 7 -dr) le4t)b 4tj cn)er 4]i •c4ldtT) be4f}U)3C ; ro cjoT) 
XUT) 7 ro re4i)4tf) ^r|\4'D, 7 'Cjuc'p4tt) 3tqt uri)Un3 'cii roti) 3lo|v. 

cu3>Tb 1-j 4 ixi)-. 19. 21)^ T^i ro ^lU 2lb)i4l)4tt) 4 ccjotj 

6 2l3ut ro 3I4C 2lb|t4l)4tt) cotJ4r 4 03^t)4c ; 7 ro ej|i3eru-|t TU4t, 7 "co 
T)4 l)]orbu|V'C4 lo)T3e, 7 ro cv?)i e 4|v cudr^ 4 T)eir)fecr 30 Bee)i^eb4 ; 7 
tt)vrt) 4 ii)jc JT'^4c ; 7 ^o 3I4C 4t) rejije ro c6it)t)U)r 2ib|\4l)4it) 43 Bee]\teb4. 
1)4 Uni), 7 TSl^n '■ 7 ^o cu4ru]i ie 20 ^ 213111* -c^ixU 1:4 eix t)4 1)6)^- 
cejle. ei)to, 3tiix Ijitjiter r2lb^4l)4n), 43 

7 2I3UI* ~o l<^b4 j'r^4C]ieT)4<i'c4j]\ -ji<^r, peuc, 2t)jlc4l), tt)U]i |xu3 Xf ^04 
Slb|t4l)4ii), 7 4 rub^t:, 21 -^^4 ; 7 -d 41) 3ceurti4 cl4^ ror r^^tbudr^ 

'!DUb4;)ir te^JVJOt), 2I3 1*0 tl)e, 4 tt)JC. H4l)0]l ; 

2I3U)* 4 rub4'c Tejfjoi), p'euc 43 ^o 21 \)ux 4 cejrsn), 7 Buy ^ 'ce]i- 

4^ rejT)e 7 4 co/j4r) ; 4cr c^j-c 4 b^>?l b|\^t4, 7 CeTt)uel ^"64 2l)i4ii), 

4t) ^114!) cutt) t)4 l))orbtt|tT;4 lo)T*3e ? 22 2l3U'r Cl)e'rer, 7 j)4To, 7 P)l- 

8 2t3ur 4 rub4)]iT: 2lb|X4l)4n), 21 r4r, 7jll4ip, 7BeT:uel. 

tt))c, ro 3e4b4 13)4 u4T) ro x^^ ctiit) 23 2I3UT ro 3e)T) Beruel Kebec4}) : 

jorbu]i'C4 \o)X3e : ro cu4ru|v ti)4|x XJ^ ^ ■cocr-c^ f o ]iU3 2t))lc4l) ro M4t)0|i, 

■^<XG\) le cejle. re4bj\^T:4 2lb|\4"l)4ti). 

9 2l3U^ o4i)34r4 3ur 4 i)<J}t; ro 24. 2J3ur ^ le4tj^t), r^ t)30))X'cj 
jtjJT 't))<^ ''^ot4i) ; 7ro]\)r)e 2lbn4l)4it) Keun)4l), |m3 Tnt)4 4t) cceuri)4 "Ce- 
41t;6j|x 4tj- Y), 7*^0 c.v?]\ 41) cofJ4r> 30 b4l), 7 3<tl)d.it)» 7'C]]d\]dx, 7^-^'dc4l). 
re"!* ; 7 ro cet)34)l 4 tt)4c jt44c, 7 ro 

l§3 4 ^ t)4lt;6rit e 4 iidcr^ 4r) co!}v?3. C21JB. 23. 

1 2i3U7- ro f )t) 2lb]x4l)4in 4 Uri) 4- 

it)4c, 7 ro 3l4c 41) t3J^T) ro tr)4b4r 4 2lon' 7 b^t S1)^]t4l). 19 Jot)4r 4 l)4r- 

iT)jc. Ujcce. 

i 1 1i 2l3ur 'CO 30))\ 4)t)3el 4i) t:)5l)- 

62iHM2l46i)eti),7 4rub4r, 2l2lb|i4- 215US ro h) S^)x4l) ceur 7 re4cr 

l)4jit), 21 2ib)i4l)4nt)- 2i3ur 4 riib4t: ti)brj4rt)4 ^jrcjor r^ojT • [bo l)?4r] 

reiTJor), 2I3 )-o tt)e. 1*o bH4ri)4 ber4 Sl)<:i)i4l). 

19 2l3ur 4 rub4'c re^5 M^ bei)4r ro 2 2l3ur T«-^n^ S^)\4l) b^y 4 Ci)ij- 

l^^it) 11)1* ^^1) l^')^' 7 i)^reut) ejfjlr )ijr : 4'c1)-4)\b4 ; 4 r& TH) t)ebiioi) 4 -crjiv 

61)1 4)rt)J5)in ^ n^JT 30 b-pvrl e43l4«t)e Cl)4i)4^i): 7 'C-2i)t))3 2lb)i4>)4in ro reu- 

6|ir, 6 i)^|v cor)v?tJ) rii ro tt)4C, -c^oi)- i)4it) rdjlsjf -p^ Sl)^t^4l), 7 ro 3ul 

tt)4c 411)4)1) u4 J II). x:\\)'te. 

13 2l3urroT:63 2lb)i4l)4it) 4 rujte 3 II 2i3ur x?o ftT 2lbtL4t)4tt) rw^T 

rikir, 7 ^411)4^ r^, 7, r^uc, ro bj 6Ut:4 ^ ^'l4^> 7 "oo Ub4 |iett)4cnb 

r4ob XH "^^ jxej-ce ced'^mX'ce le i)4 Ijer, r4 |t^r, 

ar^o^b 4rro|i: 7 ro cu<i)r 2lb|t4- 4 2lr<i)it)TMtt) co)ii))3'cec7 4it) f)o]i 

1)411) 7 ro 3l4c 41) ]ieit;e, 7 "co roiixbiji cu^|i'c4 43v?bi*e : -cujdjr r4ti) Sir; 

e 11)4 iorbv;iir loir3e 4 i)Jii7: 4 itiic. 41611110^6 43>?b, 30 t)4rl4cvr?j ii)o rt)4b 

11 2I3UV ro 301)1 2lb|i4l)4ii) X)4iif)i) 4t it)o t^ar^c. 

ro ij^l-cfj je1)ob4l)-Jnxel) : if)44re4)i- 5 2l3U')* ro tl^^3l^'^^4 cldt) \)et 

tdiv 3ur 4 t)jU3 ! 21 rlj^b 41) T:j5i)- 2lb)t4])4tt), 43 )i^rVir> 

621RH21 ro cwt>&<^ e. 6 Ci-rr in^e, 4 t'i3e4t)4 : 4 t:^- 
22 5{)acpeldli d|v tjd cet)4c. C2l)B. 23, 24. 2l)r'cni Cljer^t^. 

rojp 4-D U5"cd|i cuth4CT>4c §T)|\>ytje; 2t)f]dcpeUli, Ujtt) t^e 2t)djiin\e : d r^ 
cv7|i-oo tri4lJ atixjojiosd jiojtf) drUjcce fj l)eb|ior) d. r:x:)]\ C}idt)dd;t). 
-c4 bv'ujl d3Ujrj : i)j cojneoc>7-6 ^ot)- 20 2l3ur4ntn^5, 7d ijuajti) [d-cdJdFj, 
-ouiTje d3>?r) d -cutTid luijT:, dc-o 30 "oo |t)ne-D-rdJ3edn jd-o -c'2lb]iditi, it)^ 
tjdrldc-pdTo -DO liidjjtb. f ejlb 4jT:e d-6h?CT;e, 6 tridcnb l)e'c. 

7 2l3U)- -vo x^x 2lb|idlidtn rw^T' 

7 -DO ui})lvr-6 r^ e -pejH "co Ti)V7^T;jii i)d C21JB. 24. 

rjjte, edTDOt) T-o cloH) Ijerr. 

8 2l3ur'co ldb4T^l^'W'^3 M''^, ^M ^Ijer^li 4 "crdbdjjtT: Hebecdl] lejy di* 
X) hu]i \]V]r:jt) 30 iidirldcuH) itio n)4b 2l)eropordti)jd, 67 3db Jr^dc cuj3e 
df ino |id-6d]tc, ej'|*-oj3 [gufii, 7 ldb)i>?3 i)d tJ)i)do) poi^-od j. 

dji ttio fot) |te [)ep|ioi) n)4cShof)<j. 

9 3o^T:^U3d-6 r^'^^ri) w<^)'5) 2l)l)4c- 215US to bj 2lb|\d1idtti ^oxr:d, [7] djt 
peldf),i)oc[d'c<i]di3e,T)ocd'cddi)-Dejii- t)'^wl -^ Idetjb : d3Ut -do bedtjv;3 di) 
ed-D d tT)dc4e ; 4 joitiUi] d 1)43''^ -^^r 'CJ5l)62lRN2l 2lb]idh4in r^ i)U)le t)JT6. 
rju e T?o beu{id r^ "c*^") ^. tn^ f ^^IJ '^ '^^^V <i ■Tub4o 2lb]id1)dtti ]vi)- drj 
i(;t:edrldjCT:eed-D|\u]br;. 'cre;^l5):o3dT;>^3 ^d r^je T)d •cj3, -co 

10 2l3ui*'Dobj 6p|ior)r)dc6tf|i)>?'ced jiMslujt) d ijujle i)it6 -c^ ^tdjb dJ3e, 
t(iedr3 clojrie Qe-c. 2l3Uf -co i-\^^'3'^]i 5*>?^Jtn "clju, cvtjv -co Uit) -pdo) tt)o 
6p|ioT) dr] ])jr:)'cec Slbjidl^dii) d i)ej'(*'D- t^MT^?'^ ; 

edc-o c\ojT]e})et, [edrot)] 3dc Soji] -c^ 3 2I3U)* -cobeujid o|ic d n)jor)U3dr) 

tjTDecvrr? d r^ec d i)3e'cd-c>7b d cdj'c- r:]x^x ^ 'oi:j51)fe2lKN2l, <Djd i)jtt)lie, 

jiec, -c^ ]i^i6, 7 *1)M T)d t:dln)d, rjdc -crjubjid -cil 

1 1 111 lie^-6, d T;)3e|\i)d, ej)-c ^ur^-d : bed -con) Tt)dc -Djt)3§T)U)b t)d sCdijd^i)- 
d ti)d3 -DO bejjxjin 'd^t:, 7<xr]uSrn] dt;d Jt;^c, d itjefc d tj^ij-civ^biuu). 

drj, -co bejimn 'Dvr'ce; 014^4 010)11611)0 4 21c-d ]idcdj-6 -cu -coit) -6uT;dJ3, 7 
-c^iojije bejjutn ^>rc e : 4-6lu;c -do tt)4b. 30 T)>?3e tijo s^ol, 7 -co beujid -cu b^t) 

12 2I3U)* -co un)lv;3 2lbii^l]dtt) e -pejt) "t^otii tijdc )xSdc. 

X10X d ldt;4 luc-D T)d rljie. 5 2l3ur <it ■Dub4'c d tt^^to5^^'^3 

13 2l3U)-x?o Ub4 X^ ^^ l)6p]iot), d ]\)X^ 't)o b^tej-Dj^i t)dcl) inbldri ^^of) djt 
r)ejX'cedc-D pobujl r)<i ^1^^;, 43 jidr^, 4 ttit)4oj tt])X1 ledttjv^t) toi] -cj^i^J : 4^ 
2lc-D tt0 [bejjv] trut^ [u4)t: e], l^[i>?in cc4jt;i;j-6 ir)e -do it)dc -co biieji; 4 lOt 
oit-c, ejx'o \i)un]X^ '• ^o beu|i4 n)jxi ^ot) •c)|i df 4 'cr^;i))c •cu)*4 ? 

43§'c 'dvtt; 4|v 41) it)43 ; 3l4c u^m e, 6 2l3ur 4 iDub4jft'c 2lbi\4l)4tti ]v))*, 
7 4-614) c^j-6 itie ttio tt)4^ ^^5- V^b^XJ "^ox) 4i|ve t)4c t}ibeiqi4 t;u ino 

14 2i3Uf -DO tt^e434 €/p|iot) 2ib|\4- tt)4C 4f) )^ 4 jvl-p- 

1)4111, <i3 li^-D n^r, 7 ^ 2li) t:j51)62lKM2l OU tjitrie, 

15 21 T;)3e4T)4, ejr"^ ]imtnr^ '• Ur t)oc ru3 tr))rJ 6 -els tr)^-c4iv, 7 6 -cnt- 
X)u] 41) -|Je4|\4tl ce)T:]\e ceux? feceKv?5e ttio c)t))'C', 7 t)oc -co l4b4 limti], 7 
43)-D ; C|ie4-D e )^ e4'C|iiiir)To 7 "cuxd ! 'cu3 4 ii))on4 -64tt) 43 ^xd-D, <Dox5 f jol 
nttie tJt) ^-dIujc -co tT)4)|ib. -co betijid n\e d^ 'cut:4)3t) ; C'^\\.X)'6 

16. 2l3ut -013 2lb|\4l)4tr) d)]ie -cGp- x^ '<^^l3^^V-'^^d'z>, 7 t?o beu|i4 ru be4T) 
not) ; 7 'DO tT)e4-DU)3 2lb]i4li4ir) 4r) ^4- "cotr) Ti)4c 4)* ^i. 

3e4-D x>ep|iot), yd tt)4 -c4nt)t3)-6 t^ 4 8 2l3uttt)ut]4l)^jU^v)1* 4t) ti)T)^o) -do 
ijejyrecr; it)4c Ije-c, cejtjte ce4-D fe- lentijnt), 4tj i^ b)4t -cuxd x^o\k ott) 
eel [43'^]» co|\6i)t;4 43 4t) cce4ilui3e. Tt))onnBl*j : 4n)^jt) 13.^ bejjv tt]o ii)4c 4T) 

17 H 2l3ut tii^3 6p]io)T), T)oc -DO [bj] ^^ 4 ]i)-|*. 

4 2t)4cpel4li, 4t c6tti4 2t)li4tt)]ie, 4t) 9 2l3ut "oo cv?|i 4t) ')*e4b'po34'ci'?3 4 
ttl-^3' 7 <i tiu4jtr) -co [bl] 4tj y;, 7 4 t)inle l4ti) -p^oj f Ij4tv?-D 2lb|v4li4in 4 tt)4j3)f- 
C]t4n -DO [bjl -|*4t) ti)4c4e, t)oc -DO [b)] 4t) t:)|i, 7 'CU3 4 tt))oti4 -DO 4 r-c^ojb T)d 
X^d t:e6ii4ti>?b -p^ ccu<i^x:, -do nj^e-o cu)rj?j- 
xj4)i33eT) 14T. _ '' 10 ^ 213U1- -do 3I4C 4 te4^to3^^>i3 

18 <t)db]t4V)4n) tti4]i fejlb 4 l-^r4 "oejc cc^ir)>7U, ro c<^it)v?U)b 4 ii)-^)3- 
cloit)e\)&b, 4t co:irje 4 Tj-D^cvr-D d -(-cec Jfcrji, 7 -do jtt)'C)3 ; (ojjvi^obl] \x)6.o)t) 
d t]3^-cd-6-yTb 4 c^j-cii^cli. " 4 tr)^j3it-D)ti -k?le x^ ^)<^ Utt)nB ;) 7 '^o 

19 H 2I3UT 1)4-6)4)3 TO, "Dodrl-VTC e;|i)3 -y-e, 7 -do cu4)'6 30 2l)etopoT;4- 
2lb|i4l)4tt) S4]\4l) 4 b^i) 4 i)ii4nh ii)U)3e ti))4, 30 c4t;4 M^^o|i. 

23 1 1 213UT- rus 4 d c^itiuU>?b d tei3- 23 ^'^uy d rub^t;, CU Ta|\ dh 
10]] d]\ d t)5lu)TiJb -c^ob d iJiu)3 rot) jr}5?T) jii J snrjtti -cu, j^jr "odtf). 2I13 

J -cn^t T)6n4, [e^irot)] r^n^^ifl dx^-ceTv l]T] lojr'cJH T)'pd3^)l { 

ir)t)<t attiac ro -c^iuttIo [ujtS^]- 24 '2l3ur ^ 'Dub4orirJ|^)r' [2ir]ttiJr^ 

12 2I3U7-4. xMib^z; re 21 ZXjJol)- ir]^^r] B))ctuel rt]dc '^)]])\cd\], i)oc ]tU3 
62lRM2l4't)lietriotr]^)3Jnn^^^^^^^n> TJ "^o ^^^oj^- 

jd|x-k?tn o|iT, jidz^ajT; rait) r^n l6ro, 25 Strub^crlNrTor, 2l'c-^a3Ui^e 

7 -cajtbeit) cjtjelrur 'c^ott) ti)4)3)i*x;)|i rulse 7 bedtJd 30 16]\, 7 S)-c loj-pcji). 
2lb|ial)dii). 26 2l3u'r ro c]\oti) d -cd-^idc d cefj 

13 "peuc, ac^jti) d r^T-^ti) dn to ^-^J^ Tlor, 7 ro ot)6]\>?3 ^e d 'CJ51)6j21KH21. 
|ijf dt] r-cob^ vrr3e ; 7 'cJ3)r JT)3et)d 27 2l3ur £ ■z>ubd)\i-c ye, 5o tt)^^ 
ti)>?nrj}\e t)d cdjrjiec dn)dc ro •cd|i- ber)V73ed'CJ0l)^2lKM2l *Djdtt)o tt)^J5- 
]\>?t)3 nr3«i ■• ^'^^'P 2lb]idl)dtt), T)dc -4 'ced]\tt)nr if)o 

14 2I3UI- 'cj3rer) d cc]xjc, dt) tt)d)3- ttj^JSJ-rt^Jti dfj d 'C|\6c4e 7 dtj dfj^Jne: 
ret) lie T)djbe6|id tt)JT^ 0>?'DJtt) t:u, 4 tr)bejt; 'Ddit)rd 4 d rrllse, ro -cite- 
16^3 4 Uii ro r^)T;ec, 30 tjibe tt)e 6\\y^^ dt) oj5t)&2lRH2l tfje 30 -cy^ 
•ceoc ; 7 d rgujtd VX)-, }^ \ 7 x>o rei^bji^j'citec tt)o x<\^)^)XT.)y^ 

beu|vd itje reoc ro-q c^itijuUv^b tr)4 d 28 2l3U)* ro jiit; d t)6j3ber), 7 ro jfjjir 

cceuri)d ; [30 ttjdT) j Tj] d bgt) [ro] ro tt)\;f)'C)|x Tjse d rt)<^t:4 tid t)e)ren- 
6|ir>73 rui*d "coo f ftj|;b))*§c jt-^dc ; 29 If 213111* ro bj r5|\b)t^'c4 d3 Ke- 

7 iOt i7djz:r))re tt)jp 3U|i tJdjrbejt) -cii becdl), 7d r& "cob djti) ro i^bdt) : 7 

cjijelrui* roit) tt)<^)3)r^)|i. ro \\)t. i^bdt) dtt)dc 3Ut d T)53ldoj<i, 

15 H 2I3UI* T:<^|ild, )">?l "^^ XZ'^V- T^ 3^ T)>T3e d -cob^. 

ro cdjr;, ^^uc, 30 -ccdjtjjc Kebecdl) 30 ^3U'y* -c^^vld, d t)u-2[;h. ro cot54c 
dv,)dc, t)oc |tU3dr ro 'B\\ei:ne\ ^x\dc t^ dt) r^jije cliidJT'e, 7 f]d h\KSix^ej'o -^ 
2t)i)jlcdl), bet) N^lio^t, red|ib|i-^rdj|v l^Ti)>Tb d rejiibre-c^idc, 7 d t)U^)|i ro 
2lb}idl)dti), 7 d yojrec 4 d 3udldjfj. cu^ld b|v)dr|id Kebecdl) d rejiibf-^r;- 

16 2l3ur [ro b)]d t]6j3b^t) jto )*3Jdti)- fidc, d3 )\-ir, ^d|i to ro l<^b4 d 'C63- 
dc lie ttc'v't) nn^fti t)-^ tf)d)3rjot) : 7 ryiO]x Idc |ijr ; 30 r'c^)i))c ^e cr d T)63ld)c ; 
cjOT)tnt)3 eJt^ii -fijd : 7 ro cu^jr )*)of 7 >*euc, ro b) )-e T)d t^T<i^) ^^^^ V^T 
3UT d rrob-c}, 7 ro Ijot) d yoj-cec, 7 T)d c^TT)iiUu)b d3 d rt^obdii. 

'c<^JT)J3 d T)"!-!©!-. " 31 2i3ut d riib^rre, Taitji d t'cec, 

17 2l3ut ro itj-c dt) t^)|ibjr^c ro t;ui-d d-c^ ben>?3e ot) r'r;j5t)62lKN2l ; 
•ce3ii)^jl jijd, 7 d riib4'c, 3n^nt) ru, C]ieur x^ T^dTdt) ru dtt)ul3 • ^^V- "^^ 
lej3 rdtijfd bg3d >?V3^ "c^Sl di* ro 3leiittr)jn'5'C)3,7^j'cro t)d c^it)ulh?b. 
fofcec. 32 H 21311^ -cSji])^ d T:o3ldc roT) 

18 2l3Uf d -cub^rfx^Th }b, d -653- ■cjs : 7 ro T3^oH T^Jpot) d c<^tf)ujU, 
'e|it)d : 7 ro -|i)i^e XJ re^r^Jli, 7 ro lej3 7 'CU3 rujse 7 bjdr ro T)d c-^it)uUd;b, 

po-p d to;^^c 4 <i l^Ji^, 7 'C113 reoc 7 >?T3^ r jofjldr d co^, 7 cor t)d tt)nr)- 
ro. "cjite ro bj lejt- 

19 2i3ti)"c4e)r re-ocdt:^b4'cr6rdt), 33 2l3ur ro cv7|iter bjd'c> t)d V>xid^- 
A x:Vi)6^-c X)-, 'Cdjnieor)3'V7r Tt)e [vTT3e'] ^\^^V V-^ i)<-^ 1"^^ ^ -^cr d riibdjii-c 
Xt>x ror c-^ir)iUh7b, 30 T|)bjr d T)rjol. t^^JTJot), Ml lorv,-D tt)e t)6 30 tiK))-)*; tt)e 

20 2l3ut ro rejrptiJ3V^ 7 "do t^l- ti)o T:ecr4ecr. 2I3U)* d rub4'c t&J" 
Ttj-VTS d roj-cjc df) fd T]titi)4, 7 ro ]ijr d noi),*'2lb4 »<iJ'C. 

■jijt 3i)r d T;rob4 ro T;dnt>?i)3 [nr3^.] -^^ 213117* d ri1b4T; t^, 2lt tt))n 

7 ro rdfiiKTjs r^ cdt})uU>?b nle. 63ldc 2lb|idl)djtt). 

21 2l3ur d3 reut)dr jot)3dr>?i- ro 35 2l3ur ro b^tjv^s d rj51)6>2lHN2l 
j)63ldc, ro bj x\d rocr, rd 'j:euc>?t) d if)o ifi^^^/stfc;)^ 30 rt)6|i ; 7 ro ^4)* re 
T)re4t)d d T J51}&2lKN2l d ru|tuf tor)^ ^'joti '• 7 'cus X^ "^^ rjieurd, 7 43^''^^» 
1)0 ijdc t)re4i)d. 7oii7 43t'^. 7 reJn^jjpS KJi, 7rfrm- 
22 2l3ut r^jild, d t)r jdJ3 i)d ccdttj^U bjr)3 bdt), 7 c4rr)uUl, 7 dxdjl 

A r^^J'c ro 61, 30 |iu3 d ■c63ldc 4 36 213117* Sdjtdl), bet) tt;o it)d)3)r'CJlt 
cliidi'-p^jtje 6jji, lejr-fecel ro cori)- \\\iTi XI ")^c rotf) Tr)ci)3jr^j|i d t)ii<^Jii 
-cjiutt), 7 r4 bjidtr^er rd l<iti)>7b, ro ro h) X) ^vo^rd : 7 df ro f] zn^ X^ 4 
c6n)r)ittff) re;c [fecel] 6;ji. iid;b d}^<i. 37 2l5ur 'CU5 n]o ti)4j3Jr^Jt^ tt)jotj^i tti^ r^ CT^IS^ cli6j|i, t?o t;^b4-c jt)3)t) 
o]xint4, 45 tt^T*-, 1^1 t:jubti^ -cti bet) -D^|xb|t4t:4 Ttio rt0)3Jt'ci|t T>4tf|dc. 
-coin it)<ic -D)i)3ennb T]d. 3C4i3^dii1'cec, 49 2l3ur ^tjojt, it]^ n1 "cur^ 30 cji]- 
.d ij^UTJdjt) 4 tii^YTljtti d coitjtjVTToe : " §lrd 7 3orn^JnJoc |ven) iii4j3)rt;)]t, jt)- 

38 2lcx) ^tdcdj-D Tii 30 -03 tti^x:-cj, t))r -o^tt) : 7 tr]UT)4 T)X)e|iii4 Jtjjr ^<iiti : 
7 30 M"^73& ^1<^ 5^ol, 7 TDO beujxd t;u jofjur 30 t)joir)po)5e t^e ^it ^t) Ujtr) 
bet) ^otn lijdc. -oejt. ^^ ^ <in cl^- 

"39 2l3ur 4. -cub4'c ttutJ t^^itl ti0)3- 50 Sifitojti "oo ri^?34 l'<ibdT) 7 Be- 

Jr^it^, Suji bpej-Dj]i 1)4.6 leaT^d-D at) ^cuel 7 ^ -cubix^i-cuii, Ot) 'CJSO^^lRT^^t 

bei) Ttje. "^1)3 dt) ciijt ; t)) t^ux>tt)V7iDT)e tti^tjt t)^ 

"40 2l3ur ^ 'cub4T; reJTJot) ttmtt), olc -oo |v-di6 |i)oc 
%\) Tj5l)62lRM2l, df c6tiintv a x)u\- 51 ^etic a-c^ Kebec4b dfco cojije, 

ivrtfjrn c>?]i>-3-6 r^ 4 4^1)3^1 lect;, 7 34b cu34'd ^ 7 rni-cjs, 7 b^oT) i)d. 

toi]ibeoc>9'6 1D0 tl}3e ; 7 "^o beujui t})t)4o} 43 tf)4c -co it)4)3)T'C)Iv, tt^^n -do 

t:u b^t) TDOti) tt)4cr4 "cotf) 3^01, 7 tdo lab4 ^ 'Cj51)6j2lKH2l. 

•CJ3 itj^l-c^ : 52 2l3ur x:^nt<i, 4 r]u4 "co cudh73 6-^- 

41 SIF) fT|b)4i*'cut^o]i ottl ttjjonv^btJ, Uc 2lb|val)dtt) 4 ttibitj4.t|i4. -do otjojins 
a t)u<ljiv T;juc^dr tiu 30 t)n3e n)o 3<^ol ; r^ ^ 'C)ol)62lRH2l, 30 T)vr3e ^ -cdUti^ 
7 it)m)d 'ct;u3d)-D rM"^ <^^ [^^^ "orrc,] 53 2l3ur "Cits d r63Uc stride r^oJ'o 
h)S)-t -cu, sUt) otf) tt)lor)v?bn. 43^"^' 7 r^o)-o 6j|t, 7 eu-ovrje^, 7 -cus 

42 2l3ur T;^jt))3 ti)e 4. f)tU3 30 \]y;:s^ [j4r)]-DoKebec<i1i: 7'^^3tt)44cce4r>t)4 
dtirob^, 74-cubjaui% 2l'(::j)Jol)62lKN2l "c^ -c§|ib[utr4 7-04 tT)^i-c4 ijejTre itio]i- 
*bj4.ttio ti)4)3)r^j|i2lb|X4li4tr|,4r)o)Ttti^ lu^jr*. 

fo)^vb)3^tl x^n tt]o fljse 4?) 4. b^ujlnn 54 2i3U'r 4. DiU-cuji 7 "^o jbd-ouji, 
43 rul : ejfjot) 7 4 ttjnij-cjjv to bj t)4 toc4, 7 

43 'Peuc, 4'C^jftl 4 t^r-^ti) 43 4T) 'DO f4t)4T;u|v T^e-o T)4 Ijoj-DCe : 7 -DO 
•c'cob4 >rr3S ; 7 'ce)3eotr)v?i6, 4 t)u^Jtv e)]t3e-DU|i 4 iti4)-D)t) ; 7 4 T!iib4'c tej- 
T:)uc>Mr 4 C4)lji) 4in4c -DO ^4iti>?ti3 T^oi)' C>T|ij-D ^ rjwb4l if)e 30 T)Yr3^ ^Mo 
[;vrr3e.] 7 <l Teu|\4 it)tr) |tj4, Diij^nt] tJ)4)3Jr'CJlv. 

ru Tc^b4 'D4iii be434t) [>?r3e] 4t X)0 55 2l3ur 4 T:ub4'c 4 T>f|ib]\^r4 7 4 

rojrec fve t)4 61. tt)<ic4, ^'41)4-6 4 C4jljil ^3"^^ [^§3^f)] 

44"2l3ur 4 -ceu]i4 XW l^JWtt), jb Ue^e, -Dejc l<i 4 cy^t) 4t IU34 ; 7 t)4 

-jien) [-Deoc], 7 'c4|]teot)3Y?-6 tt)jrJ tt)4 4 -6j^J3fi jtiieocvro n- 
cce4-Dt)4 ro-D c<itT)ullvrb : 30 tii4-6 J f^ 56 2i3ur ^ TDiiB^-c x^Wox) t^m, M4 

4 b^t) -DO c)\) 4T) i:j^])62lKN2l -do ■zo^\\\\^X'5^'^ «)^' ^ f6)]ibj-6 4 'C}'S\)- 

tt34c itio n)4)3)r'C)^. 621BH21 tt)o rutxur ; cn|xjio 4|i rju^<il 

45 2l3itr tY)^ "CO X'S'^V- «1^ "CO l4b4t; ti)e, 30 ]t4cv?r) cutt^ ttio tt)4J3jrt:j|i. 

4 c]t6)-De, peuc, -c^jrjjc Kebecdl) 4tti4c 57 2l3ur 4 -Dub|i4-DUjir4,^ 5oJnrt^ 

7 4 rOj-C^C 4 4 3U4l>?r) ; 7 -DO CU4)"Dr1 ^ C4UJ11, 7 ^^0^^064 X] "^^ ^^Ul. 

rlor 3ur 4 ^obu]t, 7 -do 'C4i]t>?t)3 58 2l3ur -co Sojji.^TD^ Kebec4li, 7 

[v?r3e] : 7 4 -cub4t: ttiJt) l^M. 3uJ"cjtii TDT:j4riv>?3e^4Tti]i -6j, 21t) t^4c>TTi -cu 

■cti, le)3 -D4ti) -Deoc -do 61. lejr ^ ^KKo • 2l3ur 4. Tub4-c r^TJ. 

46 2l3ur 'D0"De)r-p|ij-Dr)n,7T)0lej3 K4c4'd. 

4 rojrec -D^ 3ti4l>Tii, 7 4 -0X^4"^, jb ; 59 2l3ut -co cvn\e"Dii|i 4 rjw^<il I^^- 
7 -DO beu|v4 tt)e •ceoc -do-d c4tt)ulh?b bec4l) [4r)-Dej|\bT-eT;{v4c], 7 4 battle, 7 
tt)4 4r) cce4-Di)4. %\] fj -do jbjof, 7 'CU3 03I4C 2lb|i4b4Tti, 7 4 ii)>?rj-c)|i. 
rlTeoc-o4tiic4tt)iulvrbit]44tjcce4-Dt)4. 60 2l3ur'co ben^?3^-DU|v Kebec4, 7 

47 2l3ur 'CO t^rPTS ^HJTJ "cj, 43 4 ■cub|i4TDU|i KJ^' ^^T "cu 4 ti-DejiibrtUfi, 
1i<i-6 Cj4 -c44b )r)3et) -tn \ 2l3ur 4 bj [4-d tr)^'c4] tnjl-ce t?o ttijUjutinb, 7 
-Dub4'crJn' jT)3et) B\]e'tuel, tt)4c N4- r^lbujSJ^Ir "co f I0I 3S'C'^i'c& ^ Iwc-d le|i 

l)0lt, T)OC -DO |\U3 2l))lc4l) "DO : 7 -DO 'pii4'C M"©. 

cn}t it)jr) r^J*J& cXud-JXi 4 4 t)^3>?x), ei II 2l3ur 'co ej]vj3 Kebec4li, 7 <l 

7 t)4 b|\^jx^e-D 4 4 l<dit)V7b. it)T)<^ c6jtT))T)gcr.4, 7 -do cu4-Ditii 4 1)4 

48 2l3ur -00 c|A0iti ttje rIoT tt]o cetj, c^tf)uUvrb, 7 ro let]4-Dii]t 4t) t:63l4c ; 
7 -co ^•6]\ux 4 r.|51j62lRN2l, 7 t^o 7 "do 34b 4{) 'C63I4C Kebec4}) cY?3e, 7 
benn3 ttie 4 ■Cj5!)62lRN2l 'Dj4 tno too )tn'^)3 T^ojrije. 

»)<i?5Jr^;i^ 2lb|\4li4tii, Tjoc -DO tixeotvv?3 62 2i5ur t;4jT)jc Jr44c 5 t^lje 4 
2§ 5 r;e3ti)4)l )x^<xc 7 Rebecc4. 56H6SJS. 5ejn^lv?3 Jnn-itel. 

T:ob4 idli<ij-]\oi ; 6jfv to 4)r)5 te 4^ tti^cv^b l)et;1i : dFj i*jt) to lidTldjc^-o 

t4 Tlji 5 T>ei*- 2lbixdli<iin, 7 4 bet) S^itdl). 

63 "^su)- TO cu^jT ji*<idc 4tr)dc TO 11 2l3uirT^|\U Tejf bajf 2lb|\dli4ii) 
ii)e<2lb|\4.T -4 dt) Ttidc4e t-iij -ciiit-c r)or)<i : 3U|v ber)>T3 ^U 4 ti)dc JT-<:idc ; 7 to 
7 TO T63 Tw^t 4. tuHe, 7 "CO cofj^c, 7, b) )xSdc t)4. c.oti)t)v?3e l<ijtt) jxe Tobdji 
-peuc, TO Mtuji t]4 c^tijnll 43 -cef. i<iMj-]ioj. 

64 2l3iJf TO -603 Kebftcdh 4 V«J^^ 1- ^ 2lr)oii* 4 TJ^^ To 3e'H)elvr3 jt- 
yu4f ; 7 4 t)u4 "CO cor)4c r'J }y<x<xc, to uj^el tndc 2lb|\al)dtti, ^oc TO ]\U3 1)434 
'^VlUjn3 "COX] c^t'nuU. -dtj 'n63jp'cec cunjul Sl)4|\<ih, T2lb|id- 

65 0)\\ A Tube's r'j V'^T ^ T)63ldc, l)dtn. 

Civi Ije 411 ■^^iH^TJ "ctijdUtir afj r^ 13 2I3UI* A TidTfo 4T)ttidtjd tii4c 
it|4c4e "^o ^§311)^)1 Itjf) f 2I3U)* 4. Tub4'c jytfi>iel, af) 4 ii^nidrjvjb, to ]xej|v 4 
-di) T63UC, 21 x& )*UT iJio ri)J]3)r^nt : t)3ejn5l4c : cctsT Ivnidel Nebdjot ; 7 
>Titiefj to 3ldc X^X) b]idr, 7 to folvTT Cct^, 7 2lTbeel, 7 2t)ibi-dni, 
d li<53d7T. 14 2l3ut 2t))ni14, 43ur 'Dutii^ti, 7 

66 21311^ "DO )v,)X d 'c63ldc TJi*d^c 2l)dtr4, 

d T]v?le 10T T<t i)Te]ti)d x<^- l-'* l)4T4, 7 Tetiid, jeT;u|v, Hdpj'r 

07 2I3U1- •CU3 jt^dc lejf jsopubvjl 7 CeTett)dli. 
4 tt)dt;4 S^fxdl), 7 TO 3db c-vTse Kebec- 16 21 pdT to ttiic Jfitidel, 7 d tl^T 
dl), 7 TO bj T)d itii)ioj dJ3e ; 7 -co xo ^ t)dT)r!idtjd, 6 T)d tiibdjl'cjb, 7 6t)d 
3(i^T'V93 x^y- 7 "CO c6ii)'pu]i'ndCTvr3- ccdjylefjvrb ; -c^ x>'\\n\■^X^ Teu3 to 
eT Jt-^dc Tejt [b^JT] 4 lij^T^. tiejji d ccnjiTec. 

17 2l3ut dV)4T i*o bljdTT]d f^03dl 
C2iJB. 25. jffildel, ceuT 7 rjxjocdT 7 t^ct 

SljocT2lb,tdlidtnrn,Ta,CT»iidr,.7 2l t^.i'^^^^^ ^-oo TTieK5 4rpiondT 7 
f^ « I T> .• 1 .. riw bdr, 7 TO cnn 3eT Td rti-vrn-c n e. 

erlu 7 )dtob ^^ "' ^^ ' ^» ^^3ur TO d^;|bdTun 6 oib^db 

21HM TJ1I "^^3 2lb)idl)dti) bet), 7 ^o be tti^^ to |\dCTd d ccjofj t)d l]2ltr)it jd : [7] 
d l)dii)ti) Ce-cundl). TO T^rc x^ 4 I4'n4 4 Teitbud-c-^ nle. 

2 213111* ]tu3 ri "^o S;niitdt), 7 jocf-di), 19 2I3U)- d r'M^ To 3ejT)ehTT ^r^^dc, 
7 21:)eTdtj, 7 2l))TjdT), 7Jtbdc, 7Sl)Udl). ttidc 2lb)\dl)dti) : to 3en) 21b]idl)dtn 

3 2l3U'|' to 3eT Jocfdt) Sliebd 7 <De- Jt<^dc; 

Tdt). 2l3ut "cob )dT t!)ic'Dl)eTdti2li-ii- 20 2l3ut to bj 7)*-^dc cerjidcdT 
ttnn^ tenipit), 7 LeutfiJir)- blJdTnd T^^ojt d t)u4 '^U3 t^ HebecdH 

4 2l3Uttr]7C 2t)})jTutt) ; 6pdl), d3U)* to t*f)T)<io), jti3^v) Bliex;»el di) Sj|i)di)dc 
6pe]i, 7\)d\]oc, 7 2lb)Td1i, 7 6lTddl)- o PlidTd-^dtt), Tejiibpuji to L4bd dt) 
[l3ob] )dx> xo ujle cldrj Clieriifidli. Sj|ijdt)dc. ^ 

5 If 2l3ut 'CU3 2lb]Adl)dti) d jidjb d)3e 21 2I3UT "oo 3>?t jt^dc dti Tj^t)- 
TJr^dc. 62lf?M2l 4 TOT) 4 tt)t)-2i, to ciotj 30 1 ]tdjb ] 

6 21311^ TO c\o)\) t)d Xedri^t] to bj d3 t1 ^jitijajT ; 7 to ej^X) dT)'Cj5!)^^f^'^''^ 
2lb]tdlidtti, Tus 2lb|vdl)diti TjoTld)CT;e, d 3ujTe, d3Uir to tojuic^t d b^T) Ke- 
7 TO c>?]i x^ 4 T'wbdl IdT 6 t)d ti)dc becdl), 

jt^dc, (d t^T TO bj t*^- -poT beo,) 22 21311^ to |tjtj§T4 di) cldij cetj^juic 
ro)|tit), TOt) t:j|i f o jtv- 4 r-cJS H)^J : 7 4 Tub4t; r JTJ' ['^)^TJ ^14 

7 2l3ut d t)4Tto Ue-ce bljdTt)d f; dr^t, c]ieT d)* d b^v^iyfj tt)d|ti*o ? 
21b|\d1)dttiT)ocTorr)4T^cetiTT|ij'pjt:cjT 2l3ut to cti4jT t^ tJdt]tiU3e Tot) 
7 d cu]3 Teu3 "^o blidTT)d. TJ5t)e-2lKM2l. 

ft 21^ Yj TO t^ojT 2lb]tdl)dtt) dT) [Tpjo- 23 2l3iir 4 Tub4t; d T:)oI)621RH21 

^djT] 7 Teu3 d Tj^oji* toj^T^ T')4J^, n^ |ijd, <t)l)^ cnjCT [dT<^] dTb]iojn, 7 Td 

f^T)TV7T)el<^n'C'0 [bljdTT]d]; 7TOC]\>7r)- cjejl to T4oji)e Telocx;-^ 6t co^vp ; 7 

3eT -cS it)nn'cj|v e-. bj^jT cnieT Tjob df UjTjte i)d d 

2l3ut "DO dTldiceTiiii d itijc jt^dc cjijeT ejle^ 1io)3e^ot)v?T dt) tJtJTt^ 'C'Ot) 

7 Jftiidel e d T)Ud)iT) 2l)1idcpeldl), d Tf^tdti. 

it)<i3 6pnot) ii)dc Slioljv^ df) t^j-cj-c^c 24 1i 2l3iJt d t)u<^j|t to c6jti)ljloi)dT 

i)oc ldT;<ivJ dt cojijft 2i?)1)dti)ne ; Uete d ■cujtttlj'oe, t^uc, [to bjj Tjt i|d 

10 2li) 11)^3 TO cer)'v?3 2lb]id1]drn 6 bjiojtj. 

26" 2 6i*<1u 7 Jdcoh d\K T)dttib|ie)r. C21JB. 25, 26. CuT]d]\i:d-6 'he le ?lb|i4li4tt]. 

25 2l3ur T^^W^ <it) ce-)-c^n) dr\)dc 4 2l3Ut "co beiittd trie ^ ro f jol )ro)]i- 
-re|t3, 50 li>?l)re dnp-^l eu-odc cluii)- 1]ot)4-6 Tti4 ]^^ul-cd Tiejttje, 7 xjo beu]vd 
■cdc ; 7 Tiisd-D-^ 61-4.U XDdJtn 4- ^ne "co-c f jol ^]d ■c)o]x'cdxo >7le ; 7 dtj ro 

26 2I3U)- 1)4. -rjaJS Ti "c^JHJS ^ ^©4" t'ol bej-o vyle cjtjjrec^l t)4. •cdlit]dT) 
b|idt;4 ^ ifj-^c, 7 TO b) 3|ieT ^.34 Ujti) betjuJ3e ; 

-^ f^jl 61-du : 7 'cU3-dT; j^cob T-unttl 5 ^Do cjof) 3U]x -SiOTjrvrs 2lb]idljdtn 

4: 7 TO bj jfildc Tfxj pjrcjT bljdTd Toni 3l6]i, 7 3U|i cSjtijedT trjo cufidtti, 

T^oji* dT]ii^j]i TO |\u3dT MTTdr). ttiajt^Ti-cd, tt]o ]iedcT:d, 7 tr)o TIJ3- 

27 2I3UTTO f:<i)*d.TU]i i]d bildcvrU- e"6. 

)Te : 7 TO bj 6f du t)d -pjdTVTTe 3IJC, 6 1i 2l3ut to c6ti)T)nT Jt^tdc d T)3e- 

T>Tne TOii ib-^c4^ ; 7 TO b) jdcob t)d ]i4. 

Tnrje -pojUejp. d3 «^jr|iedb d bp>Tbljb. 7 '2I3UT to t'i4'P"^?3§'c>4 T-cioiT)e ^d 

28 213111* Tob jotjiTinr) le liji*ddc MSi-ce [te] d -c-c^ob d n\[]S ; 7 d x:nb<g^Tz 
6fdu, TO cjotj 30 T)jte-6 t4^ -pjdTdc ; t^it^or), ^ tmio ^ejjtbt ju]i j : ojjiTob 
<1CT Tob )ot)ir]>?t) le Kebecdli j4cob. e3ld leji* d -ji^t, d tJ ttio bet) j ; d]\ 

29 "ii 2l3U)- TO bji>7r; j^cob b]ioc<2iT) ; ed3ld, [d|i yeitJot)], 30 innttl^jTj)- 
7 T^jiiic B^du 6t) nidc4e, 7 "co [bj] ld3 : n)>?n'C]]t x]d \\S)t.& tr)e -j:^ Kebe- 

30 2l3ut d Ttib4'c B-fdu ]ie JScob, cd\) ; to cjorj 30 [iidjbfj] bjie^Td ^le 
0>r6;ir) tu bedT:>73 trie, lejt^n [ttibjioc- 'pedOTt) u^]i]ie. 

4n]T)Tejji3Y;; 6j]v dr^jit) ld3 ; ujine f, 8 2i3U)"cdtild, d t)U^J|i to bj dq- 
To 3oj|ieT 6T0tti Tdjtn Te. ToJ rdttidU -pdTd, 31111 -peuc 2lbjtr|e- 

31 2l3ur 4 Tiib4t; j<^cob,Kedcledtt] lecl) |ij3 ijd bpJijljy-cniec ditidc df 
)*dn 16 dt)ni3 TO cejit: bejii-ce. '^)f)e6j3, 7 30 b):dcv?T, 7, ireuc, to 

32 2l3ui- d Tub^jjit: 61-du, peuc bj jt^dc, d3 rw3]t^T ]ie t]d i\)\]So) 
d-c3.nr] d3 Tul d Teu3 ; 7 C|\edT dt) Kebecdl). 

■c^]ibd Teuijdf d ce^r-be J iiT:ei*? Tdit) ? 9 2l3U")* to 30)]x 2lb)ftielec JT<^dc, 7 

33 2l3ut d Tub-^T; ]Scoh, 2t)joi)- d Tub4'c, 'peuc, 30 Tenh^H ^ Tl '^o 
i)vr3 T^tiji'd t^rj 16 d r))U3 ; 7 ■CU3 1^ d bet] ) ; 7 cjofjut <i 'cejjt iciitd, 21 t) ttio 
ttijotjd TO : 7 TO |\edc T^ ^ cejjir- Tej]ibf-ju|i j ? 2i3Ut d Tub4'c jfddc 
betji-ce |ie |dcob. ]iJ1*, <Do cjotj 30 t]Tub4'c tt]e, 'D§3ld 30 

34 21t) fi'cu3 j^Xcob d]i<3it) 7 b|ioc<2iti t)eu3irujnTdC}on. 

Ivrbjofj t6 Bfdu ; 7 d Titdjs 7 to jb 10 2l3ur ^ Tubdj^i-c 2lbjttielecfi, 
te, 7 TO ej|\t3 tiidti 7 ^o init;)3 C]iedT e ^o "^o ^\)^e rii l)tje ? to be'j- 
■{lojftje. 21)4 TO "CO "c^cntillS G^t-^u d tj]v 30 Iujtv^'d T>?t)e toi) tt)U)tjt:j|i le-o 
cejtvc-bejure. it)i)^o), 7 30 -c-cjub^^tS cjorjrd o]turi5e. 

11 2l3ut TO dirj 2lbjtt)elec [t^] 
C21JB. 26. T4o)i))b v?le, 43 ^t^T, 5)^ be bet^t^T 

\ilX dti b-p^jt^o, r]6 ]\e x]d t]]r]Soj,^ CYi\\- 
CudjjiT; jt'^dc d tt]edt3 t)d bPliitjt- VS^^-^ 30 Tejtt)J cuit) b^Jt e. 

'c)t)ec. 31 2l3ut d cei)3dl jie 2lb)- 12 ^ 2ltJtoT to fjolcniOT^<ic dt) )'<^ 
ttielec. TurdjT f^, 7 T^4 T^'i bljdTdJ cedTtid 

cedT o)]ieT ; 7 TO ben>T3 dtj Tjoi)- 
21311^ TO bj 30|ird r^f) Tjfi, -cdob 62lKN2l§: 

dtt)yr3 Torj ceuT soji-cd to b) )t]x:e d 13 2l3Ut to f^X)* dt) t:63ldc 30 ttiop, 
Ue-cjb 2lb|\dl)dtfi. 2l3U"p to cI)u4)t> 7 to cttdiT d]i d3^?T, 7 to ^-^7-, r)6 3o 
jr^dc rti4 <^ t^<^^^ 2lb)tt)elec ]iJ3 tjd ]idjb |i6tt)6|\ : 
bP})jljtc1ti^c3o 5&M- I'l C)jti TO bj dJ3e ^edlb -cfiedT, 7 

2 H 2I3UI- TO rbdJtbeiti dti o)51}- r^clb <ioT4eT, 7>Tbj]i tn6]i rej}ibjtec. 
621RH21 e ^e^J to, 7 d Ttib^T, HS \]e)- ^l^uy Tpudt;>73eT4 tjd Phlliyvjr]}'^ 
1^)3 TipT "^c)!) fesjpr ; 4)r)3 r<in '^ii'c- e. 

<lJ3ti)il}t)>-ei-tt]it1'cu)'c. 15 Oj|i d T)ii)le -cljob-^ T4 rocldT^ 

3 C6tt)nnTt'^ilTrcJiip,7bj<itT ttiJtl ttjuj^rjii d -iit^ d Idecjb 2lb]idJidtr) d 
tt]djUe jijox;, 7 bejtjeocdjT ttie -clju : ^r^, to cot3<iT4 t^d PliJljfcJtiJS jdT 
6)\\. 'c\'^T:yi, 7 TO- fjol, to beujid ti]e 7 to ljor)<iT4 jdT to qijdJT. 

t]d •cjojitdf o -v^le ; 7 c6)ttil)or)tnT ttje 16 2l3ur d TitbdJixc 2lbnt)elec [le 
dt) ttjjo^d t)oc 1^3 tt)e T2lb|\dl)dtt) To-c l)jt<^dc, jtn-cjs u-^jtje; 6jfv j^ cilrijdc- 
<i^4 • 'D>73e -cij 30 n]6]\. r\S)x)x\. 

27 )YSdcd^-coc<iil-cZo)hil\ecd. 36M6SJS. 2t)t]^jt3 er<lu. 

1 7 2l3ur "CO jtfl'cj;^ ajt )i, 7 "Co fn^m 30 2I3U)* x>o jtnje r^"^ 'c^ojb, 7 
4 pubnl 4 risl^iiob^H. 7^0 4jr]xjbdT)t). xjo ji^-c^ 7 'o6\dT>^. 

18 I1 2l3ur'coT;ocvTl Jr4^ca ]i)tt)^ 31 2l3ur ^o e)|\3e"04 30 itioc a|i 
7:oih]\ecd 'v?f3e, noc -co T:oclAru]i 4. tfidjxjjt], 7 ru3a.'C4 4. trijond T5<t cejle : 
T)4jtnrJl^ 2lbiuil)diri <i<vt<j ; 6)]i ro co^- 7 -co c>?]\ jt^dc u^^-d )<i-D, 7 'cnn'tj'^e- 
cdrdjv T]d P\])l)Xr:)\])'S )dx> rejy bd])* 'c<j jiotnpd d x^ovcSix]. 

2lbjidlidtii : 7 ^o 30j|i d tjdntndfjd 32 ^[■^ux r;S]\\d xdr] 16 ceuTTTjd, 30 
TO |\e)|x t)d i)dt)tr]dn TO 36)t\ d drd]]i ■ct;^ii3d-c4 t^M^^'JT^S JT^^dc d3uir 3U11 
-c'joh. ^iipo-D^ r6 d -cc^ob d Tob^jt i)oc to 

19 2l3U)* TO frocldTUii ir]U3i)-cj|v toc\d-cu]\, 7 d Tub|idTii|i ]^)Xi P«^- 

jr^dc dnra 3ien, 7 r»^^'^'^^ ^jjrojo ^^n^ nrs^- 

-cob^ V)0|\uj"r3S- 33 2i3ui- TO 30^11 t&ITJO') Sliebdl^ 

20 2l3U)-Tojttitiedt4T)4TU]i4oT4J'ce Te ; vTtn& fj ^X Beeixyebd d)* djtjit) 
0^^114 l^e I)4ot4jIJ JT^^c, d3 ii^T, 21^ Toi) cdr]tn3 6 tJd lejr. 

Ijtje d t;ujT*3e : 7 "co 3oj|v t^ ^-Ajtri nor] 34 H 2l3ur to bj 6t<iu T<i i:lr;c)T 
•cobij. 6tec TO cjotj 30 t)Te]\t)t-^'c> nt)- blj^Tdji) T4o)t d T)Ud)iv 'CU3 to tijij^oj 
|\er^ l^^r- jUTjt jn3?il Bbeei^J ^t) Vljr'cj'cec, 7 

21 2l3ut to •cocldT'^ -cdb-cj ejle, 7 Bdfertid'c jt)3ei) IjBlot^ d Ijirit^j-cec. 
'ce3rtid)T |ve cejle untie fj 1114 dti ccedT- 35 Uoc}] b^ TO)l3]ot j^-cj^e TJf d^c, 
i]d : 7 TO 3oj^i x^ Sjr.\)d\] T<ijt)Tf3 Te 7 to Kebec-iil). 

TJt)- 

22 2I3U)* TO ^riivrs dt 1i» 7 ^o -co- C21JB. 27. 
cv?l -cob^ ejle ; 7 to cjotj t]4 cnji^T-^ 

T)d -^snt) : 'CU3 KelioboT Tdjt)tn 4 ' 7 1^114 .Mcob p]tJott) b^tjdf d ^-cdit rite 

d Tub4r t^> Ojp, d 1)6))* TO jijije dT) c6n)4le d itj-^T^. 41 2l|v ^^ T'}--ud'cn3 

T^j51)&2lKN2l jotjdT TV7n, 7b;d)Ttt)jT 6i*du, jdcob. 43 21ct 'CU3 d it)-^t4 

ljoi)tr)4 -drj-pd TUTdJ3. ^dT^jid 4) 'ce^'c^T. 

23 II 2l3ut "oo cuSj-o ye tu^T ^1* 1i 

30 Beejii-ebd. 215US r^jild, d T)ud)]i to bj jr-^dc 

24 2l3ur T^JtHS 4T) T^j51}62lKH2l -pojiiye, 7 30 ]\dbdTU|i d fuAe ceot-- 
c>?3e T-^ n^J'cce ceuTi^d, 7 d Tub4'c, dc, joijii)* t)dc b'pdjc^T ye^ to 30J11 
[2l)*itjj')')Jtt)jd2lb|\d}idiii 'Cd'c4; t)^bjoT 7*e 6t4u d tt)dc but) TJ'Je;, 7 dTubd^i-c 
^3ld o|ic, 6j|i [dr^jtfin] ^n^Aleitjo-c, 7 |i)f, 21 ti))c. 2l3Uf d Tub4'c t^jfjot) 
be;neocv?t tt)e -cu, 7 ):oj]iljot)pdT to ]ut» Feuc, dc^jiti dn^o. 

f jol, 4 toi) tfio fejiibjf J3 2lb[vdlidii). 2 2l3ur d Tub4^ X^y 'peuc d \)0)X 

25 2l3uf TO c>?ivye dlr6jjv -pu^T <^n dr:Sn^V -cvofcd, t)j b-pujl VJOf Uoj rt]o 
% 7 -co 3oj|t 4 djni dn r:joV)e21KN2l, b^jf Ji3dTi). 

7 TO fu)3)t d pubvrl di) fj : 7 TO roc- 3 OYrtjtr) ru dr,o)i-, 4 d T}-2itbu]i 1^, 
ldT4 teJl^^lTJS JT^^c rob4 di) Tl^l- 3^<^c li4t>1) "co bol3^t) 7 to b63d, 7 

26 11 )x ^n 1i "^o cudjt 2lb]inelec eiti)3 pd tij<^5 dttjdc, 7 'p^s i^jdtdc 
cv?3e 6 Ob^tH' 7 2lliutT<^^ ^oi) t^ t-^itji-d. 

c4'cjb, d3U')* Pl))col cetj yedTt)d d 4 2l3UfTeut)dbjdt yobldfTd tdti), 
tl63. Tot) cjijedl dr iot)tt)"v?n ^^J% 7 -cSh^ 

27 2l3UT^dTub4'C Jt<idC|i)U, CjteuT cu3dit) e, 30 tjjrjt) ; joFjur 30 itlbejf)- 
dx d rr)3rj cu3dtr))*d, 6 r-djvld 'piidr e6cdt tn4i)«ititi rliu fUjl to sebv^f) h^X- 
d3vrb ojiutti, 7 3UI1 cvr]xebd)]i 4 )*)ubd)l 5 2I3U1- to cudldjt Kebecd}) d i]u4 
udjb irie ? TO Ub<i;|i JT*ddc ]te i)d lijdc 6fdu, 

28 2i3U'r d Tub|\dT4td, 'Do cot)- 7 to cudjt Gi'du ydi) ii)d3 Tpjdtdc, 
cdtt)4 30 )vdjb d T:)51)621KN21 30 7 'D<i rdb4r \e)X- 

Tjnec lecrr^A •• 7 d Tubivdtr)4, Bjot d OH 2l3ut to Ub4 Kebecdl) ]ig ]d- 
}]o)x Wor)d §T)iujfj, §T4 ■fT]e 7 rufd, cob d tt)dc, d3 ]vdt, }-euc, to cudl- 
7 TeuijdU) c^t)3dl )ijor ; >?t nie rdrdjjv d3 Ub4r ]\e l)6t4u 

2f) Hdc T)Teui)druTocu|iTv?f5e, 11)4 '^o te|ibi\^r4» d3 it<iit, 
t)4 bei)din4t)e luorr^, 7 11)4 i)dc Tejti)- 7 Tdb4 pjdtdc cu3dn), 7 Teijd bjdT 
dti)4 eFjIt o|ir df ii)d)r, 7 3U)x c\T)xeii)4 robUrT-dtdii), 30 n'jrjF), 7 30 ti)b^ii- 
ii<j[)f}r1)U3or1o^c<in'cd: di)0))*drx;u'r^t >?3)') ru d Urd;]t at) 'Cjo]jC2lBH2l 
i)^c b^t)dj3edt)T:jo62lKH2i. ]\ojtt) i!)o b^)-. 

28 C^l5 n]dvd)]K Mcob. C21JB. 27. B^tjugd-D jacojb. 

8 21 T)ojr 'VTTtie fi, 4 tt))C, ejT^ ]\ein 28 2l3ur tlio|v 4)r)i) e, tn4 -oo B^-ow^t 
5l6]tr4, -DO txejjv d Tjj-D <X]-teo\)ur tt)e d Utii4. cluitidc, tT)4 U1ti)>?b d. -oedji- 
"Ojor. 13n4ic4 er^u. 2l3ur 11)4 f] ro t3efjv?5e 

9 6;]vj5 d \)0)X 3tir ^ TJixed-o, 7 -cdd^ ye e. 

cii34ttir4. ^r fi "D^ lilJon^i) ttidj-ce 6t)d 24 2l3ur 4 ^{154^, 2li) -cu tt)o rij-dc 

34b|tvrb ; 7 ^o -6edti<i itiJTJ 1^'^ i)<i 6r^u T)4 jxijtjb { ^^ur 4. TDub4-c re-l- 

tnbjd-D r^bUfcd -COX) ^z;4, 4tr)vrl ^r TJot), 2lr tr)e. 

joi]it)>?T) lejr- . 25^ 2l3ur <i 'Dub4t; r^. 'C<^^4 l^jitf 

10 2l3ur heu]id)-6 -cux^ e cuiti -cdr- -jijr e, 7 jorn'6 tije -z^fjd-ddc njo ttijc, 
4 co]v 30 TijopT-o re, 7 30 iMbei^eocn'D 30 inbefj^se indT)4iti -cii. %^ux -cu^ t)4. 

'CU rni sebur r^ t)^r- conis^ §,74 -oiUjs • 7 "cus rion c>?3& 

1 1 2l3vit 4 "cub4t; j^cob ^te Kebec- 7 -co jb )*e. 

4l) 4. iT!4'c4, 'peuc, 4t;^ 6r4u ttio 26 ^3uxd-Duh^t: dST^JxSdcixiy, 

■6e\0o]\Sr:^ i]4 r>nt)^ clwit)4c, 7 d'c^ijtiJi-J "C^H^ cu3dtii d \]o)x 7 V^Z ^H^, 4 tt)jc. 
dtf) -DV7T)e tniT) : ^ ^1 2l3ur T;^)t)ic c>r3&, 7 "00 P63 e : 

12 iDo bre)x?)|t30ttio)reoc<n5 tti^t;4 7 "do bolrt]>?3 bdU"D 4 e<diD>73, 7 x^o- 
ttie, 7 30 tt)§rri^'^ W^ ^^4 itj^l-cojix ; 7 bgtjvrs e, 7 d T^ub4t;, ^euc, dt:^ b4- 
30 x.€)vi!ii\us.)x\ tt)4lUc-D o|\4tt) r^)t), 4 Id-D tt]o tijjc tt)^ bdUx> ti)U)3e t)oc to 
tjdj-c T]4 b^^dc-Dd. t3^t)v?3 J T:;5t)62lKH2l. 

13 2l3ur 4 -cnh^-c A li^-c^jji ]iir» 28 Unne )] 30 ■ccy3djT) Ojd -ov^r tjo 
Bjo-6 -oo itj-dUtisd-D 0]tuinr4, 4 ttjjc ; T>\\utx> t^jtije, 7 -do fulr; t)4. rdlirjdi), 7 
4ti]ijt) utT)ln3 ■Tott) 3l5]x, 7 ej|xj3, 7 jotnd-D -^bd 7 rJOT)<i : 

T:4b4 l^^*^ cu3d^ti jd-D. 29 3oT1^^4.T}d pnblecd tejiiBjy -dvjt, 

14 2l3ur TO jtti-cjs re^irJon^ ? 'CU3 7 30 nuiillvrse^ cjt))-65C4 por "onz; ; bj 
\%)X cutf) 4. tii-^r^ jd-D : 7 tjo jijije 4 4-d 'c)3§]tT]4 or cjorj to r)§|ib|t<S]r]t^c, 
ii]d'c4 bjd-D r^^l4rt;4, 4ti)vrl Tob jot)- 7 utt)lY?Tjr tt])c TO tij^r^ rlor T)>rt: : 
■Hj-VT!) le T)4 <2i'c4- 30 tt)^ it)dUn3e 34c -^ot) tr)djUe6cur 

15 2l3ur TO 3UC Kebecdii culdjT t^, 7 30 tr)d b^^vrse d -ce bej^eocur 
t;djr;t)^tt)dc TedTYr3e 6rdu 4 injc -nu. 

btiT rnj^j i)oc TO b) djce 1*4^ t:j3, 7 30 1 2l3ur T.^\\\d, tf]^ d^ liidTce to 
TO c>7|i e 4 j^cob d tijdc Tob 6j3e : cu}\i JxSdc Cjijoc 4 b^t)u3dT jdcob, 7 

16 2l3ur "^o o?ti TJ c|io)ct)e trj^tj^t) t)dc ttiojv 30 ]tdn)J3 j.^cob r^r 4r TJ^^'o- 
1)4 t)34b4 4 4 Un)>Tb, 7 4ii tt))i) 4 i|vrrJ )r^4c 4 Sx:^, d rd x;4ji)J3 etdu 
■rt)UjT)ejl : d T§itb|\-clT;4 <") tJ4Tdc. 

17 2l3iir ru3 d bjdT ii)jljr 7 4 r;4|l^t), 31 2l3U'r "co t^J^Je tf bjdT bldfod 
T)oc TO 3leur Xh 4 Uni) 4 tt)jc j^cob. it)4 d cceTt]4, 7 vu^ cr d -^-^4 e, 7 d 

18 If 2l3iir -cijTjJs re cutt) 4 ^t:4, 7 ^ub4t:|ieT)d 4-64, 61|13)ot tn^r4, 7 
^ Tub4T;, 21 4'c4- 2l3ur d Tub4'c Jt;§T to reH3 d lijjc, coji 30 it)be)tj- 
rejrJoi),2l'c-3int)4f]ro; c)dT:ur4, 4ii)jc? e6c>7T -cdijdn) tt)e. 

1 9 2l3ur 4 Tub4'n J^cob ^e T)d .^^4, - 32 2i3ur 4 Tub4t; jr-^4c 4 ^x;4 jijr, 
5l);rJ 6r4u TO cedTtiidc ; to ]\jT}e Cjd rurd f 2l3ur d ■ou^^-c rejrjof)* 
tt)e ti)d|v d Tubdjiit; -en jijuiti : ej|x)3, 2lr U])X) ^0 tt)dc, to ce)T3j, 6rdii. 
3U)Tjit) Tu, r'^S 7 )^ 'coit) reJ^Sj 30 33 2l3ur to c|iiOTt)n3 Jr^4c to 
if)b^tjn3e 'cdT)dtn it)e. cjij-c ud-cd^Xdc, 7 4 Tub4'c, Cjd l)e, 

20 2l3ur d TubdJii-c Jr44c lie t)d c^j-c d brnl d -ce to |V)^e rl4Tdc, 7 
tr)dc, Cjonur ru4 ^ii coTt)lud'c 7 fl &, 'CU3 cu3dtt)rd e, 7 d TUdJ3 rne Tdsdc 
d n)]C ? 2l3ur 4 Tub4t; x^^V^% ^o ejtjjT rnl T<i)t))c •cur4, 7 TO ber)V73 
cjoi) 30 -crus 4t) r;j5|)B'2iK1i2l TO tr)e e ? 2l3ur r^l*' bidjT re bennje. 
43l)Mr4Tdtt) e. 34 H 2l3ur 4 i]u4 "co ciidldrc 6r4u 
^ 21 2l3ur d Tub4'C Jr44c t^e jdcob, b]X)dT]td ^ ^t<^, to 6)3 n)djUe ]\€; 3d[}x- 
5ulTjtt) "CU, rdnv Ujit) jtjoii), 3oi)3ldc- t;nb ir)6|id r51^^4, 7 d Ti4b4t: ]\e t)d 
rrt) tii, dri))c, d tu Td ]ijii]ib it)o i})dc St^, Beijv?3injr^ [edTot)] it)jrnt)4 d 
6r4u, 1)6 T)dc -cu. ccedTr)d, o d ^^4. 

22 2l3ur 'CO T|ivTT j^cob Uiii) ^le 36 2l3ur d Tub4t; reJTJoi), T^t)<ijt)jc 
t)d ^c4 Jr44c ; 7 TO rP)i) re^riot) e, to T|]ib|i^T4 le ce)l3, 7 IVU3 Xe)X "co 
7 d Tub4r, 21 re TO 3U-C 3ut: jdcob, b§t)dCT. 

4crt)4 UiT)d drl4TUtt)d6r4ind'55. so 2l3ur 4 Tf»l34c reipot), l-^c 
29 «D6b|iot) 6r4u. 5^N6SjS. ^IjfUnS j^cob. 

cojji -cusa-D Mcob TJdnitti d)]r? 6j|i 7*0 ar^ ^v n)3en-t;b tjd cjite, cite^i-o 

luijii) 1110 ce]\r: bejivce ; 7 d i)on% >-euc, 

•IIU3 re if)o be^u5a-D u<inn. 2l5ur ^ C21JB. 28. 

T^ub^t: t^» ^l TjedTD T)4[v cojiijez) t;u 

benu3d-6 ■6<itnT*d ? Cudi]vc j<icob d 2t)eTopo-cdtnjd. 12 

37 213111* TO t^e34 jrddc 7 d -ouV)- Tlidi^bejij^Did T)]ie)tn|ieT]edtTif'dro. 
d)]ir ]ie \]&yAU, peuc, -co lufje trje 13 2l3uf -co -ce;ib -co d 3elldti)i)d. 
e)Xio\] t)d •c}3e|ujd o]ir, 7 TU3 ttje d 

-ce^tbu^.'ijtue -vtI& \]<x ye]\b)yedc^^b -co ; 215US -co 30]]i j^ddc Jdcob, 7 -co 
7 le P)^|\bd|\, 7 le >iot) -co co^nii) n)^ ^er)>?3 e, 7 to djrjn ~e, 7 d Tub^r 
rudf e : 7 c|\ed-c -co -ceut) luocfd d ]iiV. ]^j -cjubixd mi bedt) -cjT]3edTi>Tb 
t)o;r, d tt)jc J C10i)ddjt|. 

38 2i3t(r d ■cub4t: erdu |ie tjd dr^, 2 6j]iJ3, 7int:)3 ru<^r 30 P^'cdi) 
2lii b-jrujl d3d-c dc-c ejt)bedndc-c 2l]xdir|, 30 7:)3 Bljeruel -^^4^0 lij-a-c-^, 
dit)4n), d ^rd]]i .' b§ii>73 trjjtJ [e-d-coT)] 7 3db cu3d-c bet) df TJT) -cji]3edn 
u)jx) "14 di) cced-ct)d O d ^-64- 2l3U"r i^^bdjt), -ceixbix^-cdJii to tii^t-cdjii : 

-co ^63 6)*du d 3ut rudt 7 "CO 3->rl 3 2l3ut " 30 inbedfj>?3e 'DU "vrle 

T^- CUtt)dC-CdC TTU, 7 30 T)Ted|vt)d T-)olii|U|l 

39 2l3u-|* TO -j:]ift34 jt-^dc [^l-SiTCdJii] t;u, 730 biroj|tl]OT)>T3 tu, 30 i()bj -cu 
7 d Tub4r; -|\)T, peuc, bu-ce Ij^j^jieb dT joitidT T^ojtje. 

tulr i)d -cdlnidii, 7 6 -citucT yX^j-ten]- 4 2i5ut 30 -cnu^^i x^ "^^^ b^ijdcT 
T)U1* d TiT»<lT ; 2lb|\dbdti), T>?r; -jtejn, d3U'r Tor xfol 

40 213^* leT cl6jTediTi h)dx tu dT itidjUe ]xjo-c ; 30 T)3^bd -cu ^r5]iedCT 
Bedtrdj-D, 7 b)4j-c ru d3 t&Jiibjf tot; i)d Tut;d)3 drj d bv>?l -cu dT c6)tt)J3- 
-ce]\b|\^td)ji : d3Ut -cjucpvrc d cctijc -cec tjoc ^13 C)jd to Slbjidiidtn. 

d T)Udj|t to 3edbd -cu udCTd]tdi)df, 5 2I3UI* to o^ii jt-^dc, j<^cob d^i 

30 ifibiutT^"^ "^w d c'v?i)3r)oi) "cor yjwbdl, 7 TjttiTj3 -|*e 30 P^TdT)-2l|idTr), 

tfjntjeul. 30 t^bdt) ttidc Be-cuel dt) Sjiv)dt)dc, 

41 I1 2l3ur "oo -pudt;vT3 6tdu jdcob, Te4b]\d'c4 Kebecd^, ii)^'c4 j^cob 7 
d|i 1*01) i)d bedndcTd lg]i bedtj>73 d 61-^u. 

^rdj]v e : 7 d Tub4'c 6v.diu t)d c]t6)Te, 6 H 21 t)udJli ro cor)d-)]\c 6i*4u 3UII 
2l"c<ijT l^e-ce cuttjd dji i*ot) tn^td^x d betjvrs Jf^dc, j^cob, 7 3U]i cuj|x d]t 
b)ro3ui* dn f) tt)v?]xvedr WT1 «]o "o^l^- TJubdl e 30 P-^Td-2l]tdtn, -co r^bdJiir 
b|i^t;dj]v j^cob. tr)T)^ d)* i*jt) ; 7 dtijujl to bedt]U)3 e, 

42 H 2I3UI* TO V^^j-ped-D TO Kebecd 30 'ct:u3 d)'ct)e -65, d3 it^-c, Nj -cjubjtd 
t)d b]ijd'c]tdrd 61-^u d it)jc bii-D rjT)e. -cii bedt) Tjr)3edti Cl)di)<jidn) ; 

2l3ur 'CO c>7|i X) VT ^3wr ^o 50)1^ T) 7 2l3ur 3UI1 uti|lu}3 J^cob Td ^^4 
j-^cob d it)dc Tob 6j3e, 7 d Tubdjjx-c 7 Td tt)^'c4, 7 30 t)Tecuj-6 30 P^Tdt)- 
jiJI*, 'peiic, TO -6eiibii<lrdj|i 6tdu, d|i 2l|idtJ) ; 

TO xo\]x<x, TO be]]v i*e i*ol^i* t5 iiejt), 8 21311)* i^dji to cot)4c 6t4u, t)<i|i 
•jxe [cu|i iiOjiije] -cur^ tijdiibdT. ■cdj'cj )i)3edr)d C!]dT)^dji) |ve t)d 4T;dj]% 

43 2lr)oj'|* dji d rj^-6bdiv-|*o)i), d lijjc, Ji-4dc ; 

un)l>?3 Tott) 3l6|v)-d ; 7 ejjijs 30 i-^bd?) 9 2it5 1^ to cudj-6 6i*<iu cuit) ^piidel, 
if)o -ce|vbf\^r4 30 l)d|xdi) ; 7 7:113 d ccjoT) i)d tnbdi) to bj dJ3e, 

44 2I3U1* i:dT) t)d tocdj]i be3-ciT) TO %)dli<^ldr it]3edt) Jnn^el, liuc 2lbiid- 
l^e-cjb, T)o 30 •c'C]t^o'cv?3 -ped]t3 to 1)dtJ), Tej]\b-fjui\ Hebdjot;!), T^bejcijd 
-oeiibix^rdii ; tnt)d6j dJ3e. 

45 Mo 30 bfrjUj'C 1^§li3 TO -ccjibit^T;-^ 10 !f 213111* to cu-^JT j^cob d tf)dc 
udjT, 7 30 TjTettttidT-v^s 1*6 dT) t]j-6 TO dl* Beejifebd, 7 to 3lu^J1*3ol)^|idT). 
lUne TUiiJi*: dtj 1i c\Ti\i:)T ifJ^H TJOfi ^ 2I3UI' to r:uj]\ln)3 dji jo^dT 
7 TO beu)td tt)e di* 1] tu. CjxedT i:d ^j]iJ3e, 7 to -jrdt) dn i?ed-6 i)d l)6j'cce, 
ccdjUi:;r)i*j jb d|\^oi) d T)eut)lo ? it)d]v to cu^j-d di) 3|t)dt) T^oj ; 7 to 

4(5 2I3UI* d Tubd)|i-c Kebecdl) jve 3ldc cujt to clocujb T)d })STce, 7 to 
ll)l*^dc, dr-^jtt) cu|]\t:d Tott) f^osdl cujjv [^dT tiid|vl d cednd-odJiir, 7 to 
to c)oi)t) )i)3edt) \)er: : it)^ pordt) lu)3 rior r^ t)^)rrn) "CO coTldT. 
j^Gob bei) di* Jt)3^t)>7b l^et, ij)d;i jdT 12 2I3UI- to cotjdjtic d;i*l)T)3, 7 
30 Cutjd]\T;4 J4cob \\e «D)4. C21JB. 28, 29. Jacob d^dx) Vohdi^i. 

if:euc 'o]\eni)\\e d\i x)d cuit Tw^T ^1^ <it) ut, 7 "cS^mc 50 -cj]! i)d r\x>So)r]e 'co^ 
■cdldtih 7 ]v-^n)jc d b<^|]i 30 fUj'cedii)- "C^^iojb f oj|i. 

Tjur ■• 7 1-euc ^)n3)l ^e 4.3 tiU tu^T 2 2I311)* T>4ti)dj|ic ye, 7 ^euc r.o\id\^ 
7 ^3 xredc-D 4. i^iidt 4]i. T-^f) if)<dca.j|ie, 7, 4|i cedTjd, -cji) T;|ieojT5 

13 %'sxvx-, veuc, -oo fed)* 4r) TjSt)- c<^o|xdc i)4. lujse 4)3e ; 6)^ j)- 4.1* at) 
621KH?1 Of a ciof), 7 a -oubajii-c, 21)* -ccobaii y)\) -do bcjivD'))* xiJT3e x;^ 
tn^n at] 'Cj3l)6i2lHN2l <D)a 2lbnali<itt) t;z:iieu-oujb ; 7 -coh) clod tt)o|iaj|i beul 
■cacajii, 7 <Dia jt^ac -. at) v*ea]\arj a]i at) -cobatji. 

ab7;ujlrux)olui3e,X!obcii]iait)e'6-v7rp 3 2I3UT ir ^ofott) -do cjx-v^rjjx^ti* t)a 
e, 7 -dot: fljocT. •c^iea'oa ujle : 7 -do co]\]tu)3e'DjTr at) 

14 213117* bj^j-D TO noltiia]t3ajt)eii) cloc 6 bettl at) -cobatjv, 7-00 be)[iT>jf 
t)a ^4111)41) ; 7 le)rt)eacu)'6 -cii 4ii)4c uif3e- 'co t)4 c<io]\cujb, 7 -do cuj|VDjf 
T)d]\, 7 ToJit, bu-o -cttaj-D, 7 bu"6 re4i- : 41) cloc 1)4 li^^jr ^ejt) a]\ beul at) "cob-^. 
7 bu-D jofja-D )-a, 7 ati to fpU ^^J"^ -^^JT- 

ii)ujnT;)]v \]d -calttjai) ujle beaFjujse. 4 2l3Uf a -Dubaj^t-c j^icob ^xjufat), 21 

15 2l3ut, V^uc, d-cSimy) iii4jUe •r>e4]tb]\^)'Cjie, 3<^ 1)4^ ^Ibp ? 2l3ut 
^ijoc, 7 ciimj-Deocuir* it)e -cu ai)3ac u]le a -cubiia-Daityai), 6 l)^]iat) -oiijtje. 
ball a t)3eiiba Tti, 7 -00 beu]i4 ir)e 4 5 2l3,ui* 4 Tub^'c t^ ]VU, 2lt) 4j'ct)e 
jij)* -oot) TljitJ "cu •• oj]\ t)j y:^3V^ir> tt)e -Djb i^b4i) tr|4c H4I1011 ? 2l3U'r a Tub- 
■cii, t)5 30 t)-oe4|tt]4 tt)e 4i) xyfo -oo IS^- ]\d'ou]\xdr], 21)* d)-br]e -oujij e. 

ajji it)e [ijoz;. 6 2l3ur a -ciibajinc )*<^Ji*^ot), 2lt) 

16 II 2l3ttt -DO itjiiTSUjl j<^cob df bp;lt;ea]t 30 ttiai-c ar3el 2l3ut d 
d coTla'6,7 a -Dtlbajivt;, 00 "cejttjn) d-cd -oiib jta-DUit ')*ai), 2lr;aT;a]x 30 tr)d)-t : 7, 
at) r;)51j62{KiNj2l xd t)aj"cp 7 t)t ]x4jb a -peuc, at;^ K^cel a jt)3eai) as t;eacx; 
fjof a3aiti"|*4. lejf T)a c^ojicujb. 

17 2l3U)* -cobj casla ajjv, 7 a -rub- 7 [21311^] a -oubajit-c t^JtJO'l^ ^cx> 
ajji-c, C]iear> e udit)t)ui3e t)a liaj-cerj '• ceat)a a-p tf)o|v a-c^ ]\6tr)U)ij -oot) lo, t)i 
t)j l)4)t; a]i bjt; to 46-0 -cjs 'De, 7 a t^ ^lo ji* ati) t)4 -cjteaT -do c|vu)f))i;3ax> 4 
to seatra tlajt:eatt)t)ujt- btocajn a cejle ; -cusujTtJ ujt3fi '^o 

18 2l3ut- -oo e^nj3 J^cob 30 tnoc d]i i)a c^ojicnb, 7 eJit3J-6, 7 Jtjsejl-cjs )d-o. 
if)aj-o)t), 7 -co -cos at) cloc -DO cujiiffc 8 2l3ut4. T>iib|iaT)i;]%t-di), Mj y-ed-o- 
[tt)aji] a-Dajjir, 7 to cuj|i tw^T J ■'n<iU it)^oj'D, t)6 30 ^labajT t)a te<ilba itjle a 
wajttje 7 TO TojixT ola d\\ a tiiuUac. btoc4j]t a cejle, 7 30 ccu|\ra)i at) 

19 2I3UI* TO 3oj]i Berel Ta)t)ti) to cloc 6 beul a •cobvr)i ; aij 15 to bej|itt))T 
t)<S;T:]-jt) : acT tut ^<^ b^JT)^ "^^^^ cat:4 ■v^tS^ "oo t)a c-^o]icajb. 

tJT) a|t •crut- 9 IT 2l3ut <iT) t^-^'o t^f "^^ ^J T^ -^3 

20 % 2l3ut "cus j^cob it)5jT, a3 cajt)^ |vju, 'c^)i)jc K^cel le c^o|icnb 4 
]i^T, ^)^ bjotj <D)a Ijott), 7 30 cciijtt)- l)4T:a)i ; 6)|i a t1 "do bj t)a tt)but). 
Teaca tt)e t^n t;u]iut -d btuUnn ^3 10 2l3ut •c^|tla, ^ \\ud)\\ to coti4c 
Tul, 7 30 -cT^jiibita Tait) a|v-^t) ^e a jte, J<Jcob K<2[cel )\\3ed\] L^bat), Tea|ib|v^- 
7 eS-cdc |\e cu]v uttiutt), r4j|i 4 n)Sr:d]\, 7 ca6j]\)3 L-^bajtj Te^- 

21 jofjut 30 ■c'ciuct4.jT tt)e 4 tijt bjt^'c4j|i 4 tii^'C4|i, 3UIV TjxujT J^cob 
30 •cjs v^S-tdyx a t'jo^c^jt) ; atj to Ji) IgJ'c, 7 3U|t cuj |t at) cloc 6 beul at) 
bja)t>at)'Cj5V)62lKN2lt]a^Dl))aa3aii) : -coba^ji, 7 t:u3 vrt3e to •c|\e4T lShdr\ 

22 2l3Ut 4t) Cloct^, T)OC TO CUJjV Te4)tb|\<^C4J|l 4 tt)<^t:4]t. 

tt)e tt)4|i U4it:t)e, bj4jT r)4 tjs Oe : 7 to 11 2l3ut to ^03 Mcob K<2icel, 7 to 

T)v?le t))T T^ -ctJiubfiatni T4it) to beuii4 t;63 tw^T -^ 5^^' 7 "^o 3ujl- 

tt)jt) 30Tea|ib'caaTeacii)a'6TUjT;tJ- 12 2l3iit "co )i))t J<^cob to H^cel, 

3U|\ab e tejt) Tea|ibji^t;a)|\ a \)Sr:d\i, 
C21JB. 29. 7 3U|iob e tt)ac Kebecal) e : 7 to jijr 

tJTJ' 7 ^o itjtt X^^ "^^ 1)^'cajti. 
^T03ait)j^cob ToL^bat)ai\tot)Kacel. 13 2l3ut "c^l^U, a t)uaiit to ciial- 

23 i:u3 te ieal) TO t)a l))otiaT. 28 ujt t^bat) t3^ul<* ^)'c a Te|ibf-^-c]vac, 
Pl)6t t^ J^^cfil ^ F'JT- 31 21c Tt4ij 3U|i t^jr t^ t)4 cojfje, 7 31^!^ ^e4r) |tjt 
T^t ^tt)]ijT. fe, 7 ^W3 p63 t6, 7 ^U3 lejt ^ ^^ '^)3- 

2l3ut "OO jrj^xJ^coh t)4 t)ejT;e tJ ujle to 
21MN tJt) "00 3lu^Jt j^cob dt) d -ctitx- i^b4i). 

31 T,nd]\^r'^d\ jdcob. 36N6SJS. Ttjur t)4 ttibat) ]\e d cejle. 

14 2l3tir ^ rubajivc i<Sbdt) |\ir, )r 80 2l3ur -co i^ifie beil TO Kdcel tti^tt 
T^ejniJT) 3U1V ttu tno crj^jtr) 7 ttifeSjl. ^t) cceu-Dt)a, 7 -cob ^nr^ ^^'1* T^T H4- 
^5ur "CO t^i) aj3e a]i v-ed-6 ttijord. eel t)4 tedli, 7 ro ^vj^e r^inblr ^13^ 

15 I1 2i3ur d rubdJivT: t^bdt) t^e rtc^^ ^H^^'^'^')^ ejle r^t- 

j^cob. 2ii) TO cjof) 3U|v t:u it)o "cedji- 31 H 2l3ur d ilu^JJi to cotjdiitc at) 
bH^x;dj|\, TO TeutjTU r^J^blr T^nira T:j51)e2lHN2l [30 t^jb] T:udz;4Ud>), 
^ T)dj)*cjT ? jfjiT Tdti) c|\euT dt) t;ud|i- x)o ofc>?l -y-e d b|iu : dCT tj6 b'j K^cel 
f Tdl [bUr] TUjr ? d)n)|tj-a 

16 2l3urT0 b^Tdti Tjdrn)3tn <i3 32 2l3ur TO TOJiiic^T Udli, 7 1^3 
t^bdi): d)t)ind!)T;rJtiP1^^^^^1' 7d)t)ti) r'J tndc, 7 ^U3 rlHeilbet) Tdjtitn^m: 
at) Tr6r4 K^cel. 6)|i d Tubdjjxt; ri, 5o Tejiiun to >-guc 

17 2i3iir TO b^TUjituile; bo3d d3 dt) 'CJol)6>2lHM2l 4]x tf^o bu4jTi\eT ; d 
tedl) ; 7 TO bj K^cel r3Mit)dc Ted3- T)o)r dTdtt]d{\ 3it^)Te6cnT tnre^v ttie. 
3T)nrec. 33 2l3ur TO rointce-D d ]\n h 7 

18 2l3ur TO b] 3li^T d3 j^cob d|i itu3 r'J ^^idc ; 7 d Tubdjtvc, Oo cjotj 30 
F4cel; 7d TubdJiic, ]-oj3e5i)ujT it]e ccudl>?Tdi:jol)e2lKN2l30|idjbi:ud'c 
TUic r^cT tf]bl)dTT)d d]i rot] K^cel o]idtti, rus re dT) itidc ro Tdtt] itidtx dT) 
•cjt)3edii'dr 6)3e. 3cedTT]d : 7 ^U3 r1 Sjttieot) Tdjijtii djtt- 

19 2l3urdTub4c U1bdT), ^rrtT^n 34 2l3ur to ttojuxc^t d |\1r J, 7 
•D-^ttird d -c^bdnv-c TiijT^p r]S4i-cSh4r; ]\u^ y) m^c ; 7 to ]i^)t, 21 T)0)r bjdr 
Trjoji ojle : r^i) ^^ t^cdiji. itireji d T)u<^)iirJ -cedn-cd itioin, to cjoP) 

20 2l3ur TO txifje j<icob r^Ui^JT 30 ^"3 ^^ "^N^ii tt^dc t6 : -vrttje r)ij "co 
r^CT ttibl)dTi)d TO [cendc] d]i K<icel ; 30)|^gT iebj Te. 

7 Tpoji rdjbrmSdT TO jdT dCT t)d 35 2l3urTOT:ojtt^c^Tdixjr), 7 t"'3 
tflbed34i) Uere, to tijejT dt) 3|t4T to r1 Tt)dc ; 7 to ]t^)T r), 21 tjojr inolr^ 
bj d]3e Y?n^e. ^Oe ^H t:j5])62lKH2l ; nttje r^) '^t* 

21 H 2l3ur d TubdJiiT J^cob ]\ei^- 3oj|t r'J JUTdl) Tdjtjiii Te, 7 to rc>?I* 
bdt),'C^b4 nio bet) TdiT], (6)ii to cojttj- -co b]\ejt;. 

1)01) tt)e indjuir^n) 30 T)Te]vt)d|\ b^i) Tj. 

22 2l3ur TO c)v>Ttj)3 Libdt) T4o)t)e C21JB. 30. 
T)d l)^)'ce U)le, d brocdnv d cejle, 7 "co 

l^jfje '\-\(i'6 TO)b. Ttjuc t)d r^.^t^dcd Td cejle. 25 Cutj- 

23 2i3i;r t;<X|\ld r^/l 'C^-^i-c T)6i)d, 3U|i ]\dT )icob )\e t)d dt:d)]i cejle. 
3ldc re l-edl) d Ji)3et), 7 30 ^^^3 

cv?3erJot) ^ 7 '^o b1 r^d r)0)v djce. 215US d t)U^)|i to cotjdj)ic Kdcel r]Sc 

24 2l3ur 'CU3 i-iibdt) T^ jt)3)t) ledl), dji 11113 X) cUfj to j^cob, to bj rtjUT; 
Sjlpdl) d cdjllt) T)d 1)iT])lt;. d3 R^cel le t)d Tejt^bpijjt ; 7 d Ttib^t; 

25 2l3ur T^lUd, d|i tt)djT)t), reuc, ]iej<$cob, 'Cdbdjji Tdttjrd cldt), t)o to 
3Utidb ) iedT) TO b) dtj : 7 -^ TilbdJixr 3ed.bdT b^r- 

rejrjot) ]xe L^bdi), C^ieuT dt) i)1t ri to 2 2l3ur to Xdx rtV^^ j^cob d t)^3>?-6 
^)^e -cu )\jmn ^ t)dc d]v rot) K4cel to K^icel ; 7 d TilbdJiv-c re, 2lt) ti^rJ ^'c<i 
)ij^e tiur J reJ^b'jr T-^T-c J >?tt)e rJt) cue-D d t)d)'c 1)e, tjoc to cofjvrti) iiajr T;o]id"6 
rd]t liiell -cu ttje '? to bitof) ? 

26 2l3ur d Tubd)]i-c t^bdt), Hj tfjdjv 3 2l3ur d TubdJii-c r^t^ peuc tt]o 
yjr) dr 3t)<it: TO T^ut)dTi) t)d]\ t)^;rt)e cdjljt) Bjll)d1), bj dT -crjoji djce, 7 
at) ror^l^ "CO -cdbdjjit; dit)dc ]\o)it) beu|x>7T r'J ^^ t^o 3lii)t)tbrJ, co{i 30 
di) ^rJtir'ou- ^ tnb'jd cUrj d3vtti)rd ii)dji dt) scewTijd 

27 C6jtr)lJot) drecTtt)U)t), 7 to be^- -d<^ r^^ojbre. 

>7itii)e J ro TVT-c tt)dix dt) 3cedTi)d d)t 4 2l3ur «U3 r1 "c*^ B)lbd1) d 1)jtjjlT; 

rot) T]d reJI^bjr J to Teut)d Tii Tdii) tt)^ tt)t)-iioj ; 7 to cu4)t )<Jcob t)d 3t)>Xr- 

recT Ti)bl)dTt)d ejle r^r- 5 H 2l3ur TO -cojijtceT B)l\]<x\] 7 ru3 

"28 ^ 2l3ur TO iijFje jScoh rit), 7 to r'j tt)dc to j^cob. 

cc)m)l)ot) d recTfr)-y?t) ; 7 tu3 K^cel d 6 2l3iir d Tiibd)]vrK<^cel, <D5b)ieT- 

ji)3et)T6tt)d|rti)t)<iont)diidt)-3ceuTt)d. 1)^73 'DM iturJ. 7 't)o cu4h?T if)dj\ dtj 

29 2l3ur 'CU3 i^^ibdt) TO HScel d 3ceuTt)d it]o 3tiT:, 7 "^113 tt)dc Tdri) : 

)n'3et) Bjlhdl) d cdjljT), TO bejt T)d ^711)6 vx] tu3 r'J 't>dt) T^jtitt) djtt- 

l))t)jkd;ce. 7 2l3ur Bjl^dl), cwttjdl K4cel, to 
32 Sp^)]tt3 K^cel ]ie ledtj. C21JB. 30. )Scob 43 cfiitjiid-o jie l<ib4jn. 

i^jntce-D dtv'jT J> 7 fw^rl 4n "cxilt^ K^cel, 7 'oo gj^x) 'DU t^j4, 7 -co orcnl 

v]dc "DO )cSo\}. a b|tu. 

8 2l3ur <i ■Dub4T; Kdcel, <T)o rp^JT^i) 23 2l3ur 'co roj||tc§-6 1, 7 ^U3 r^ 
ttje ttidjUe ]xe rP^l^tivrrgc-o niSj^i ]\^i\) ttiac, 7 d -cubajii-c, ^Do cmi 'Dj^:! it]o 
T)ej]tbf-)uj]t, 7 •pu3 ti)e budj"6 : 7 ro tijjoclu a}i ccul. 

^o)]\ X) Nap-dl] -o4)Tin) re. 24 2l3ur ^3 V jorepli ■cA)x\n\ 4j|i ; 

9 If 21 T)udj|i -co cor)4c Ledli, 3U|i 7 ^ "Dub^t:, C^^\\y:)-6 4T] 'CJol)e2lKN2l 
rcnji ri "^o b^xej-c, ro ]\U3 ri 4 Shllpdli ni^c ejle tid c^rj cu34tfi- 

a cdjljTi, 7 ^^3 "CO j^cob ) T)4 nit)<ioj. 25 1 2l3ur t^I^U, 4 t)ii^J]i ]xii3 l?<ic- 

10 2l3ur r-U3 S)lp4li C4)ln) l.e4l) el jo rep h, 30 T)-Dub4j|i'c J4cob |\e t^- 
tti4c -DO )<icob. b4r), Citjx 4]i tn'ib4l ine, 30 i]T)e4or6 

11 2l3u'r 4 ■cub4~ le4li, 21-54 cn'c- tije -coin )orj4-D -pejt), 7 TOtn ■cjjt. 
e4c-D4 43 ■cec-o : 7 -5143 54-D -0411)111 26 'C^b4 ^-6411)] tr]o tr)Ti^ 7 ttio cUr], 
4;|t. 4|x foT) 4 n'ce4ixt)d tt^e -co i* ej]\bii- -crr^y 

12 2l3ur IH13 S)lp4li, c4]11t] te4li, 7 leJ3 -c4iti jTtirec-o : 6]|i Jt TJ^r 'c>v7t; 
4t) -c4|\4 tn4c T;o j-iicob. ttio fejjtbji- -co -|ijt)e ti^e tdvtc. 

13 2l3U'r 4 -cub4jjtt: te4li, )x X^x)^ 27 2l3ur ^'=^uM^^'^^<^?'T. 5ui'c>;tn 
ttiJTj, 6j{t 30)tirJ-c T)^ >1)n3tT)^ bennse -cu, [tti^r] Jotitt)>?t) leer trie, [-Fnt|ij3] : 
"clljoiti : 7 ro 30)tv r1 ^te^U -c4)Titti re. [6;|il -0^:631^111 tiie 30 -ce]tbT;4 3U|i betj- 

14 U 2l3ur ro CU41-6 Reubeti, 4 U)3 4ii T:J5|)^21KM21 ttie 4 "co fotif 4. 
Icierib 'j:63tti4ii\ ii4 cix>rcT)e4c-c4, 7 28 2I3U1- 4 -cub4'n ye, 2litittiTii3 ro 
ru.3i|t tti4T)-oix4c>r3 T4 iri4c4i|\e, 7 7^3 t;u4|\ut'C41, 7 ro beujxd tr)e c^rc e. 
leit M'D ciitti 4 tTi4-c4i]t ie4li. 2lrj ii 29 2I34-1- 4 -ci1b4i]\'c xeiriori iiif, 
4 'cub4T; K^cel ]\e Le4li, 5>i"citti Tnt, Sl-c^SC 4 y)ox 43-31-c cioiiui* ro bi trio 
'C4b4i]t -6^tT}t4, or-o -co iti4Ti-o|\^c -CO yeiixbii- -cuj-c, 7 cio^uT -co b'l t:^i|\t)ei-r 

TTIJC. 4311111. 

15 2l3ur 4 rub4r rip V^^^ ■ATI ^t3 ^0 Oj^ ^T [^53 ro] bi 434-c ru)l 
4T1 cuir tndji itU3 TU tti-pejx [u^nn] 1 7 'c^^Tii3 ti])f J cu34r, 7 4 tjoj-t •c434-cii|t, 
Ti4]x 111)411 leer TTi4iir|t4lc 1110 tiijc ro cuiii belt: ioTii4r4n)4il ; 7 ro be4ti>T3 
bjteir: ii<iiiri iii4|v 4ii eee4rii4 ? 2l3U'r 4ri 'CJ51)&2lKM2l tu 6 'c^n|i3 ^'l^T^ 
4 rub4'C K^cel, Untie xi^ In-c-pi-c -pe cu34r : 7 411011*, c^ liii4l|i 'reuTi4-r ttie 
lecrT4 4 ijocr 4]i yon ti)4Tir]x4c ro xoldtd]i ro ttio -ris -pem iii4|t 4t) 
tiiie. 3ce4rii4 ? 

16 2i3ur •c^lill3 j^eob 4 r'ce4c 611 31 2l3ut 4 rub4T; X^W^r], Ciae4r 
Iti4c4itie tdn ■c|t^'c T16114, 7 ro cu4ir ro beuit4 tiie -6>rc ? 2l3ut 4 riibdijix: 
te4li 4tti4c nd coitje, 7 4 rub4ii\'c, j^cob, Mi 'riub]\4 tu eini'D r4ttii-4 : 
C4ir;ri-6 •cu 'ce4cr liotiiT4 4 T'ce4c, tti.iL ni ru eitji-6 4tti4iii 4]i tr)o fori, 
6111 30 reitiiiii ro cet)>?3 ttie -cit 4i|i be'c6c4r [7] coittieur'}:4r ro 'Ciie4r 4, 
tti4iir|i.^c>?b tiio ti)ic. 2l3ut ro b73 ]\)x- 

le 4 tioi-cce TJtl- 32 K4ci:vt'6 ttiif 1 -c^e 4 b-^nl ro 

17 *^ 2l3ut 'CU3 <Di4 4iite ro l.e4li, •cne4r>^b 434r 4 ii)U3, 7 en^-pj-c trie. 
7 ro -nointc^r ), 7 11113 x) "co Jdeob dji lej-c 4 bprl b4ll4C b^vec, 7 4 b-p-yrl 
411 c>?3e'6 tiidc. roil ^IV-v^ejx rof) 4 tiie'r3 H^ ce.^o]\4c, 

18 2l3ur 4 rub4"C te4li, 'CV13 <t)i4 7 4 hyy^l b4U4c b|te4e 4 trie4r3 114 
iT)o 'cu4it4rr4l -c4tii, ro ciof) 30 mi3 r)3«^b4|x, 43U-)' [if rjobi-oiri] b)4t tt)o 
Ttie ttio c4iliti rotti i:e4-|i : 7 ro 3oj|x ■cu4jiuxr4l'r4. 

Jr^c4]i r4iiiiii -oe. 33 2t)4]xroiii t|tei3e6itur tti-pjixeuri- 

19 2l3ut ro ■cojuice'c l,e4li 4]tj-f-, 7 'C4cr 4|v tiio fot) t4 ti4iiiiriT^4T:4cu3- 
ttU3 411 reir^'C' ^5^c ro J^eob. 4irj, 411 t:4ii tioe-p4t 4tti ttio tu4itur- 

20 2l3ur 4 rub4T; l.e4li, <Do lep?r r4)l ro \Si:<X)]i iSTS-te yeix] • 34c So^ 
<t)l4 ttie le cix6'c tti4iT; ; 4 tioit eonh- il4c bi4 bolide 110 b]\^c 4 triei'3 t)4 
tie6cn3 tti-peiv 43utti, ro ciofj 30 |tu3 ri3^b4|i, 7 rot) 4 ttiei-3 ti4 ce^o|\4c, 
ttie reir)o|i tii4c -co : 7'CU3 x) Sebului) bj4ir ttiey 34rd 4i]x"43tniir4. 
r4iiitr| 4i|i. 34 2l3ut 4 rub4'ci^b4ii, y^euc, ro 

21 2l3ur 114 -cl4i3 fi 1XU3 t1 Iti3e4ii, bi^ejit Ijotn 30 ttibeit x^^ ^o ]\e)]i ro 
7 t:u3 ^)ii4li r4iiiiti vrnte. biii4'cd]xr4. 

22 ^ 2l3ur ro c>TttitiJ5 iDjd 4Jit 35 2l3ur ro -ce4lvr3 x^ ^^ iSxoir] ti4 

33 D p>7c T)oc T>o Bj c|to)*4c 7 bdlUc, 7 4 b^ni^ 7, Kuc, t)1 [n<ijb] lejt ti)4]\ X50 
^nle 3dbd|\ bdjrjjorj ro bj bfiec 7 bdl- bj |\o)n)e. 

l^c, [7] 3dc ^ot) d |\djb b^if <1T), 7 <i 3 H 2I3UV 4 -01^4^; d\] r:j5pe>2lKN2l 
t\<i;b xjof) <t tners t)<^ 3C-2[o|xdc, 7 "cus |te j^cob, "pjU 30 -Dui;-v73 t^)T:\\^-6, 7 
pa-o] <i Mthv^b <x ti)dc. 30 n>?3e "co cit)ed-D ; 7 b'Mjt) tt))rJ 

86 2I3UT TO cvTii ye djfcjoit -cii) U tiiaiUe jijot:. 
j-D^lt 6 -pejt) 7 J^cob : 7 T!0 bed"Cdjr> 4 'il^uy to cvjit j^icob -pjo-)* ikiT, 7 
j^cobaTjcvr-oejleTOTrtv^-d-cnbLdbajT). to 3oj|\ K<icel 7 l-^dl) -pdt) nidcd)|\e 

37 H 2l3ut to 3db j4cob c>?3e 30 T)>T3e d t]\en-c. 
rU-cd 3ldr4 TO qxdti qijTcec 7 to 5 2l3ur ^ Tub^-c ]\)u, C\])u] 3i)V>f 
coU 7 TO ciidf) ct)obi:|idT)Cdc, 7 TO bu]i t)<it;d|\, t)dc [b):>?l] t'l ledtt) tnd|i 
t^jije tJ03d hSr]d jo^rd, 7 'CU3 d|v di) to bj |\6)iT)e ; dCT to h) ^Djd in-^^dii 
tr]hS^ rdj-rb^ndT T0T:^b4t: udT, t)oc letn. 
TO [bjj df) rn^ r^dr;>^X>. 6 2l3ur 4"^^ ^ Voy aprbrj, 30 

88 2I3UT TO X^'TSIT) t)d tl^Td TO T)TedtlT)4 ^pe r^JUb'jf TO bU|V t)^TdJ|t 

t)0CT -j-e, |to)rt)e t)d ■c|xedTd d^ TT)d jieiti >?le cuiijdCTd. 

i)uir)dtxv?b di) rt)d i)6tiiu|v>rb d TjjbTj)* 7 2l3ur t6 tr)^U bu^i n-SlrdJii tne, 7 

>?T3e d t)Udj|x TO t)3T)i- t]d rjtedTd to tr)dl4'c ttjo rudiiutTdl Tejc T)u^Jtie ; 

TOl, d|\ COjX 30 •Ct:OJl|lC^T JdT d T]UdJ|l dCT t)10]t lel3 *t)J4 ''^O TOCd]\ TO 
TO TJ3TJf TOI. Tedt)dlt) Tdtt). 

89 2l3ur "DO rojntcedT i)d rjtedTd 8 2l)d TubdjjxT: re tiid|i to, B'jdjT d 
df c6tT)dj|i T)d rl^r, 7 TO bejixTJi* \]Si\^r]ejx bdUdc T)d rud]iurTdl d3dT ; 
^)\\r]e)X rJ03<ic bii^c 7 bdUdc. d^ tJH "co bj d T)-^j]\T)en* >ile bdUdc : 

40 2l3utTOTedlnTj^cobt)dliu<^jT}, 7 tti^ Tub4'c r^ ttidji ro. But lijdT d 
7 TO c>T|i ^J3Te T)d T;t:]\edT d]i t)d t)dj|tr)e]r r^Oj^c to TudjiurTdl ; dfj 
rt;|xjocv?b, 7 3dc d ttdjb toiJ d rr^vedT rJT) to bj d|i |\u3dTU|i d T)4j]tt]ejr "v^le 
i<JbdT) ; 7 to cu)|V d tJjtedTd r^JI -^^ TJ034C. 

lejt;, 7 T))oii cn|v d -CTJjxeuTvrb L-^bdn) 9 ^d]\. yo to ^xu3 <D1d ^)|xt]ejr Buti 

JdT. T)<ilT;d]l U<^T, 7 'CU3 T-j[ttir4 [14"=?] • 

41 2l3ur "C^fU, 3)T be d^v bj-c ii^)]v 10 2l3ur 'C'^lxU d tiu^n^ '^'^ t^eji^T 
TO cn]^-v <x T)-3;|tt)ejr buT IdjTjjve, 30 d i)^)]xt)e]r, 3"^ ^^3 ttprj t^o r>?le 
ccvr|xt'c> j-^cob T)d rUtJd dr cojtje Jul X^^T^ (7) "co cotjdjuc dti d)rlji)3' 7, 
t)dl]^j|\t)e)r) ^n rn^ nuttidjin^, djicojv reuc, tjd t\ejT;e to b; 43 lejin [dji] d 
30 conrJ'^lT 4 tr)er3 t)d rldr. T)^j|ir)e]r3o[l^'^^^'^w^]TJc>3dc, bdUdc, 

42 2lcT d t)U-ilj|i'TO bjoT d T)^j]\t)ejr 7 ttierctd. 

U3, T)) c^TttfT re ^n ['M*^] • ttiditrojT) 1 r 2l3ur TO \SV>di]\. djT)3el <t)e ]xnm 

30 tnbjoT dt) cvTT buT ld)3e d3 tSh<x^, d tidjrl)T)3, t^ [i\^t], 21 )^cob ; 2l3ur 

7 dt] cv?T buT XSi-o]xe d3 j-^cob. to |\4jt ni^r^ 2lo<Jnn -^^To- 

43 2l3ur T50 r^r ^T) 'co3ldc ]t6 r^jT- 12 2l3ur ^ Tub4'n reJrJot)i "^63 d 
bj|\, 7 TO b) jotrjdT Si\xr]e-)X1 <i)3e, 7 t)ojr TU^T "^o X'^le 7 reuc, r)d t\ejre 

rejnbjr^c r^i^' 7 ren^^5r?c bdt), 7 ini3jor ru^r ^i^ ^ t)<ijtxT)eir [<it:^jt 

c^ir)>?U, 7 dr^tjl. >?le] r1o34c, bdUdc, 7 ttiercrd : ojji 

TO co^4^ ^^'fV 34c d i)Ted|tT)d L^- 
C9im 31 bdno]tr. 

*^^^*^- **^- 13 [2lr] WV ^M Bherel, Stc d|i 

ut)3djT rur^ -dt) udjrtje, [7] tn^jv d|t 
jitiT^tc-c jdcob. 9 ^WX SUt^db <D)d tf)6jTJ3 -ctl tnojT T^it)r4 : d t)ojr ej|iJ3, 

•CU3 ediidc 6 t-^bdT) Tor-^n- 22 r^3 d^ Ttirdj-cr^ ditjdc, 7 rjii 30 "^^v- 

Dojti L^bdT) ^Jt^. 29 2lcT TO feol to 3^o)l. 

^jd ]tejt:^T Tojb. 1 4 2l3ur to rt^e3dJit K^cel 7 tedl] 

7 d Tub|\dTU]v ]\)x^ 12it) brv?i] ror 

215US TO cudl>?T r^ b]ijd^rv<i tt)dc ]io)tj d|i bjt; 1)6 6j3necT d]\ cc6it)4»)e 

t^bdf), d3 ]i4t, Ku3 j<^cob lejr d\] d Tr)3 d|i i)^Td]i '. 
it)ejT [b<i] le d|i iidtdjit ; 7 jr "CO') 15 21 t)e i)dc tner coj3C]t1c 4^;^ dJ3e 

[tjjT] b^ le d]v i)dTd))\ ru-^Jl^ T^ ^i) ^'l^^n • ^Jlt TO ]\e^c re JH. 7 ^o dti- 

3l5)]trJ "^le. cdjt; re tiid^ dr) 3cedTt)d di% T)4l^3t'o 

2 2l3ur TO cotj>7)vc J^cob 3T)v?r V-d- nle. 

34 9 Coj|t Ub^i\) 4|t jicob. C21JB. 31. Spjotjns Ub4t) t)4t p>?bleca. 

16 0)|i d T)nle T'^j'DBitjoi* )\U3 *t)j4 31 H Slsu)* -oo rnS34Jtt j^Jcob, 74 

6 4|i i)4t;4, U] x^ V^ <^V ccv?"DT)e, 7 ^ubdjjvc r^ t^e L<ib4ti, 'Do cjof) 30 
cv^-D 4|i cclojfje : 4 T)oji' v?tne rni, 3Jor> itdjb 64314 o]imt], 7 30 T)rub4'c tt^e, 
be 4 ■Dub4t; €)j4 -ttjorf4, r)e4t)4 e. 5o tn^^ejrjji 30 ttib^t)^<i '^J^S?:']^ ^j^t 

17 U 2lti rJH "CO ejtiJ3 J^cob ru^^r, ej3JT) "Djott). 

7 TO cnt^ 4 nijc 7 4 n)T)^ 4]x c4n)4lb?b. 32 SJ'd be 4ti bjr 3^ b-pif^se ru tdo 

18 2l3ur ^U3 leix <^ -^J^Tjejl* ejle, 7 'C'ee, t|4|i 4b beo e: ^euc 4 Ut;4J|i 4^1 
4 tt)4ojT) >?le T)oc >"u<i)|i re^, S)\\r\^)X ^ r)-D§]tb|v4j-c{v^c tr]^ t4 ejfjj-D 43uni'}*4 
3t)0"6vrD, i)oc i^udjji fe 4 bP^-C'4t)- 'C'O'd cv^x), 7 bej|i cu34d ):e)r) e. Ojji 
2l|i4it), ciitt) jtti'ce4cr' 30 \))x^<xc 4 rjloi^ ej-Djjt J4cob 3U|i 30^-0 K^cel j4"d. 
4r4 4 xrTjfi C!i^t)44jT). 33 2l3ur to cu4)t5 i4b4T) 30 pubv?l 

19 2I3U)* -DO cu^j-6 i^b4f) -^ lotti4'6 j<'^cob 7 30 pubnl ie4T), 7 30 p^bljb 
4 c^ojwc : 7 -DO 50J-0 R^cel r)4 liloti)- 4n x>S cutn4l ; 46-0 ifj bju^Jli re [j4X)] 
^J3e [b<J] le r,4 b^'C4j}i. 4C4. Slf) pt) to cu^jr* r^ 4^ pub>?l 

20 213111' x;o eul6j3 j-^cob ]i6jtf)e 3411 ie4lj, 7 ro cu^jt 4 r^tc 4 bpub>?l 
Fjoi* -DO L-^b4t) 41) S)|x;4i)4c, 6 i)4|v jt)- B<^cel. 
;t TO 3U|v rejr r&- ^4 21 iiojv -oo 3<^b K^itcel r]4 l)iott)- 

21 2t)4]t tJt) TO T;e;r 7*e lejt<^T)vrle 4)3e, 7 to cv?|\ 4 i)U34)iii t]4 cc4tr)uU 
i)JT ro bj 4i3e, 7 to e)}ii3, 7 to cu4)t Mt, 7 -co f v?3 oni4. 2i3UT to tPJot] 
c4|v 4 ii4b>7r), 7 'CU3 4 ^^3'kT-6 (p4 1:114- ^-^^^t) <in pubv?l e;le, 4f nl b-pii^jji x^ 

m fll4b 5l)]le4-D. [)4T.] 

22 2l3Uf -oo liifireT TO i<^b4i) 41) 35 2I3UI* 4 -1164^: TJTJ 1^^ t14 l]^t;4, 
qi^r l^ 3U]t rejt; jicob. M4c>?|xgT) 1:5113 4|v w]6 'c]'^^\\\)<x t)4c 

23 2i3ur TO ^63 4 r)e4|tb]x^j'C|te bired-cv^tnTe^ ej]t3e TW^T 1^6iti4'D ; 6)\\ 
te?)*, 7 TO loi) e 4)tTjo|i ft^T l4 ; 7 ^'«^4 3'}<^'^ T]4 tr)b4i) ojxun). 2l3ui- -do 
tiU34'C'U]i 4jit 4|i rll4b Sbll^T. rpjot) L^b4i) 411 pub>7l, 7 1)) b^Uvljlt T)4 

24 21341)* r^jrjjc I3j4 30 L^b4i) 4i) l)joit)^j3e. 

5)tij4il4c 4 il4Jtl]i)3 r^ r)5;-6ce, 74 86 2l3ur ro b'l ):5]i3 4]v j^cob, 7 

t>uB4'c |iJt, T<ib4 ror 4j|ie i]4c Ujb- ro cS)\\ l.^b4i) : 7 ro t]^t3^^1^ J^cob 

'ott4 rujxe l^cob 30 11)4)7; 1)0 30 r-^iJt;. 7 4 rtib4'c re |\§ L^vb4T), C|te4r [§] 

25 2ltj vji) 1U13 i^b4i) 4|i j^cob. tii4)t)rl)35r ! qie4r [)] it)o co)|v, ax 
a t)oj)- ro rul3iT j^cob 4 pub>?l 4|\ 4i) 4]i lei) t;u con))3e4]vto ij)e ? 

Tlj4b : 7 ro f 11I3JT l.^b4i) 31111 4 37 21 11^)0 4ii Tploi} ru 1110 -ctiurc^t) 
6^|vb]t-i)t;|A)b 4111 f rj4b Seller. >?le, cfieur -pu^iix rii ror <!iiiiieji- -cise 

26 213111* A rub4t: L^b4ij ]\e j^cob, 434111 ? cn^ 4^ro Ax co)\]e \\)o r^]tb- 
ptie4T ro ixifjeru, 1^411 euloi3 t;u34ii tt^j-cii^c 7 ro '6^i^^\\S)'t\\^c.x^ [e], 30 
pjo)* r4itii*4, 7 1:4 ]\U3 inl tiiiii3e4ii4 tiibej]tjr biter ^rixntj 4i\^oi). 

^cr, tii4it b|i<ilj3r)b ro [seubr^oj] 38 2it) y)tc)-o br)4r4iito [4t;4)111] 
e cl6jr§iti ? 43 i:63Tj4n) T>rc ; 111011 'ceil35r4|i ro 

27 Ciie4T ir^]i reit; ru u^jiii 30 c<^o)}i)34T)U^jilil.iro 3.^b4iiiboiii)o?J4 
l^olnsgc, 7 1:^11 eul5j3 ru u^iit), 7 ^ ir])or}Sir], 7 Vi) ru^i3 ^^^ l^eite ro 
l^|x 111 jycu -64111, 30 cc>7ixitj 411 Tiub4l ■ciieur4. 

x^^^x\ -cu tii4ille iie i*ol^T> 7 le C4i)-c- 39 2lii ttiejr to tTi^i\b4T4it ti4 [b^r- 
Uliecr, le r4bv7|v)ii, 7 le cUji^r^S • "^731 ^5 'CU3 tne cu34rt4 e; j)* oituif) 

28 2l3ur p^lt t>?l]ti3 ru r4ni in)t)- -peii) ro bj 4 rjil 4 tiiu34 : AX tiio Uiiii- 
5§il4, 7 ti]o liijc ro P634T ? 21 iiojr 4r TJ to ja^i rur4 e, [ii)^] 34r4r i*<l 16, 
giT) ro itj^e ■cu TUT. 116 [itj-ii] 34r4r 1*4 ii6jrce e. 

29 21t:<^ a 3cuii)4cr ttio UjiiietJ 40 [2t)dit to] to bj iiie ; x^n 16 to 
Doc4it ro re4ii4tii r^t;, 4cr ro Ub4 tei^3^JT 4ii t:ioiviii4c irje, 7 4ii X)oc 1*4 
D)4 7:4^411 11)0111 4. iiejii, 43 |x4t, tiojrce ; 7 ro re4lvf3 corl4T |ieiii 
C4b4iit ror 4iite ii4c l4)beon4 ru |ve ^ulvrb. 

'4cob 30 iii4it; 11^ 30 i*4)-c. 41 2t)4ii xo ro bj tiie i^jrce bl)4'D4i) 

30 2I3U1- 4 11011*, [iii4r^] i)4c At) ro ^13 : ro i:63>Tii trie rvrc cei^ite 
)^euh-cS 3411 iiiiT:|cr, ro cion 30 bli4Tii4 re43 4|\ x^^ to T)4r jr]'5V)y 
i4jb xoT) itiofi oiit; 4 riTJ-^lS TJ3e 7 T^ bri4TT]4 4ii Toi) -c^iiuieii*) ; 7 ro 
:4r4i\, ^4)11)1- 1*111, c]te-^r i^^ii 30JT 4'cpT3 rii 11)0 •cti44rr4l rejc iiu^ijte. 
:tt tt)5 ree ? 42 2^uti4 beir <t)l4 iti<it:4iv, ^j4 

35 D2 I, SlbnaVm, 7 643U jr^dc letn, 30 55 2t3ur 30 ^no<i <if ttidj-rjO "CO 

•cejiiiii) -co cKit'pe^'C) ^11 rm^^l ^ i)on* ^J1^J3 t^bdi) x^^T 7 "^o ^63 re ^ tt))C 

ttje r^Uii). *Do cot)d]\\c 13U it)o let- 7^ )n3^i)<i' 7 "co benns r& M^"- 7 '^o 

•cpoit), 7 r<^ot4ii tno ISu], 7 'CU3 4)^;- -oealns L^bdt) jiju, 7 X50 fjU cutt] d 

reji [-ovrcp] 4 \\e)\\. <i)-ce fejt). 

^43 II 2l3ur "DO Tlte34 L^bat) 7 <i 

■vub^T. |te Jacob, [21 r^-c] t)4 lin)3STi- CajB. 32. 

^ro tn)i)5<i')<i^^' 7 [<iT)] cUnro nio 

cUtJr-t, 7 d t]^)\i\]e)xr& [^ V^'^] 'C^nl<:l'Dd|i <ljT)3^e; Oe dji )Scob. 9 

tn^jjxTiej-pr^ J<i'c?» 7 ^ b-pdjcjo^ rii >?le *t)o )di|i re <^ix <Di]M ^ cojnjeu-D oi)4 

[arj Ijoinr^ J^'C' : 7 cixedx? 'ped-ontt) bjA^-cdii ^ydu. 24 ^o sljl^c -j-e 

-co -reijdit) r^i) ^^ d t]m3 luu ro tnjtj- tie 2ljT)3Jol. 

3eti4 rejt), 1)5 jie T]d cclojr) ^o |tU3d- ^ 

TDdjx? 215US -DO jiti'c)3 jclcob ]\6)ti)e t)4 

44 2l|i d r]STihd}nxo}r] nSwxxd d Tjojr* t^JSe, 7 ■c^t^U 4]ti3le <De jvjt- 
Tcmidin cutj]id-6, tTiirJ 7 "cur^i ; 7 b'lOTD 2 2l3ur d \]u^}]\ -co coT]^c )Scob . 
ye tnaji t1^3*^7n er>|vutn 7 'cu- 1<it^» 4 'cub4t: re, 21 re ro Tli*<^3 't>e : 

45 2l3ur "CO ^63 jdcob doc, 7 "co 7 -o 30)]t re xxuntii -co T)^)t; rJt) 2t)d- 
c>?|i T)a rer^") J [in^U] udjtrie. Ijdtj^nti- 

4(> 2l3ur -d ■Dub4'c Jdcob ]te \]d "6e|v- 3 U 2l3ur "oo cvt)\ J^cob cec-cd 

bii^jtjjijb, C]vvrt))3)-6 clocd. 2l3ur "co ]\6jtt)e, 30 t)6rdu d i5e]ib]i<iit;4 30 r§|i- 

C|nTfj)3e-c4 cloca, 7 ro niue-o^ c^]if) : dF) Sfiejjt, edoot] -cdldit) 6-001^. 

7 d rud^-odji bjd'o dF) rn) ^tv <it) 3c^^')^ 4 2l3ur "co dirji] re rjob, d3 ]\^r), 

47 2l3ur "CO 30)11 i<ibdt) -odjtju^ 'ie 2t)d]i ro -^ 'cediit.^oj \\hx\ 'cj3etu)d 
Je3d]i-Sdl]d-cut;d : dtx> -co 30)]v Jdcob 6rdu : 21 rej]i ro f e^ib^rec J^cob 
3^lee"D re. tt]d|i ro, €)o c6tt)t]>i3e it^e d broc4 l-^-^- 

48 2l3ur 4rub4'c t^bdi), [jr] Tl^^"^" ^^J'1' 7 ro r<it) ti)e d)3e dij H') 30 "c-cj 
T)v?rJ ^T) lecrdro edrjiutn 7 "^ud mil's : d ijojr : 

7 vrttie rn) 'DO 30j|i^r 5^leer rdjtjtn 5 2l3ur dxj^jr rdjtt), 7 drr-^Jl ^3- 

re; dtfi, ■c|iedrd, 7 ten^^lnSHli, 7 X^^X^- 

49 2l3ur 2t))rP^l) ■• ^n^ -^ rub4'c re, b)rJ3 bdr) : 7 ro cvrji ttje recrd ii.^jtt) 
*DeuT)dr di) t:j5t)&2lKN2l r4e erpiitti r-2i jfjjrn) roiii rj3eiu)d, joijur 50 
7 Tvl, 4. qu^Jiibedtt) 3dt) bejt; d Ut:4 d br^3d ti)e 3|tdrd dr n4rd|ic. 

cejle. I1 2l3ur ro f^Uerdji t)d -cecrd 

50 ^l}^ T)j -cu l^Titotti d]i iti;t)3eti>?b, 30 j^cob, 43 ]x<^r, rdt)3dit)di|iiie 30 
t]6 110 bejjx t;u tt)t)4 [eile] lejt: dTtiv?5 t)>?3erore|ibii4rd)ii6r^w, 7 4'c4rej- 
rotti Jijserjd, T)j [brv^l] ^ot)rv?T)e d|i rjoi) d3 -cecr tndji dt) 3ceurt)d ro 
broc4; reuc. -^^^ 't>5^ ^rM3>?i) er- T;53in'^n oji-c, 7ce)riie ceur re]x lejr- 
jivrfj- 7 2lij r)i) ro b) jdcob Ut) re3ld 7 

51 2l3ur d rub4t; i^ibdt) ]xe j.^cob, rdi)bu<^ji) : 7 ro nojfj re i)d r-^ojije ro 
T^euc dt) lecrdrd, 7 reuc [di)] udjrrje bj dJ3e, 7 T)d T;txedrd, 7 »)<i redlbd, 7 
r^oc ro -603 iJie ^riiuiti 7 r.'ix; T)d c4tt)-vTU, d i)r.^ c-VTr^cr-v?!) ; 

52 [B)or] dtj^ lecrdrd rr'jdsvft), 7 8 2i3ur d rub4t:, 2t)d 'CJ3 CrdU 
bjor [di)j ud)t;{)er) rr)d3>?^), ^dt cuin o^recrd rjob, 7 30 \v\'0'<x^)\x)'o 
jx^cd inirJ "cdit di) l5crdr<^ cu3drrd, jdr, d\) X)\\ ixdcv?r dt) cv?recrd r'^3- 
7 t)dc r-cjocrd "cur^i "Cd^v dt) lecrdrd ri'Dtep dr ildr. 

cu3dtt)rd, 7 r<i{i dt) udj-ctjer), ro 9 II 2l3ur d ri7b4'c Mcob, 21 <D})e 

reut)dii) r6c4. tr)d'Cd]i 2lb)idl)dit), 7 d 'Dl)e tti<it:d|i 

53 <Dcui)dr *D)d 2lbiidl)dit), 7 't);d jr-^^^^^' ^') '^Jot)€>2iKN2i tjoc d riib4t: 
t^4})oii, 'Djd d i)<ij'cnec biietreiiiijur jijutr), pjll cutt) ro -cjiie rejt), 7 cu») "do 
^r|in^. 2l3ur "DO it))or)Y?3 Jacob x^ 3<iojl, 7 ro sedbrd^i ttjjr) 30 tt)d)T; 
6d3ld d dt^ Jr<^<ic. ojvt; : 

54 2iri rji) ro )\ji)e j-tlcob jorb>TH'c 10 tij rJ" ^^e dt) cv;r dr lu3d roc 
.d|i dt) c)ijdb, 7 ro 30)|i a rev-biiiic- rti6c4e, 7 ro t)rJli)tje >?le, t)oc ro 
|te rjre djidjt) : 7 a riidrdji djuit), 7 rdjrbeji) ■cti ror 63ldc : 6j)i lett) bdTd 
ro rdt)drd|i re^^ i)^ })6j-6ce r-^O rJjt)]3 iiie -cdn dt) Joiir^jt)re ; 7ai)ojr 
rrl'tdb. dt;<tjit) uti) r^ bdijd. 

36 Z^cvd Jacob cutti 6r<iu. C21JB. 32. SbSl\^^ )Scoh jie \]Sjr]^)oi. 

1 1 SSo]\ tr)e, MH^wtfi ojir, 6 Ujtii tt^o rdii dt) ^bv^n a tju^ M'c, 7 "co cvr|t 
•D^jxbjtdtdJit, 6 Urn) 6rdu : 6j|i 4r<i "cdjjij)* 4t]iitj d |i^jB dJ3e. 
e3ldd3utt)|\6)ttie, X)'F4]r:cjot30T:r;joc- 24 H 2l3ut -do y:<i^hd-6 JScoh t)d 
pd-6 7 30 itjbu^jl-ptr) Tf^e, [7] di) -^oi]d|i ; 7 -do bj •Dv;i)e d3 3lejc ]ijr t)o 
tt]S-c4 ti)d)Ue |i)r ^f) cclojt). ^ 30 T;r^jT)J3 ejii3e T)d tnd)T?T]e. 

12 2l3u)- d ■Dub4T; Tur^, ^o -Dejnjjt) 25 2l3ur d T)u<^]|t -do cotJ4c r^ ^l^c 
-DO -Deuijd ttie ttjdjt; "Dvr-c, 7 -do -oeuiid -Decv?-D dj3e djji, t^o bet) 7-e \\e I03 d 
ttie -DO f jol tndjx 3djt)^tr) t)^ r^J^oe^' 1^34^ ; 7 vo h) I03 ld34ce j<icob df 
Tide f^ejDJiv ^)]t§tti d]x d joifid-Ddti)- dli:, tt^dit -do bj d3 rb<ij|\T) I^Jf- 

IdCD. 26 2l3ur 4 -Diib^'c r^» ^^J3 ^^'H 

13 1i 2i3ur -DO fop;"o r^ dtj i*)t) d Kr)T;^c-D, 6i\i a-cS dt) U d3 e)|X3e. 
t]6;-6ce rn) r^Jt] ; 7 -do b§ii r^ ^r dt) 2l3ur d -Dub^-c teJTJot), V\) Xej'^yett]^ 
tlJ-D |i4)t)jc cut?) d I4jir)e bi\ofj'cdi)ur 'D.i ^vtt: jttit;§f , ^6 30 tribef)v?3e -cii tr)e. 
x>^]\V>]\S'c4 6rdu ; 27 2l3ur ^ -Dub4-c reJTJon l^JT' C4 

14 'Dli4ced-D3^b4bd7r)e4»)7rJ^ce lldnjtti tu J 2l3u-r d -Dub4t: re^Jtlot), 
poc, -D<i cedX5 c^ofid bdjtj^f) 7 T^'cce j4cob. 

jiejre ; 28 2l3ur "co jx^jri reJT^ot), Mi sojfi- 

15 "CixlocdT) c^ft)dll bdjii^rj 3ot)d HlO^cob tojot; -p^r'^^wi^l^ ^^'PH- <Af 
tiibjiotticnb ; ce-nitdcd-D bo 7 -Dejc JTMel: oj|i dt:^ cuit)df d d3d"D ttid}t 
rt:4b ; -pjrce dfT^l bdjT)^^ 7 -Dejc udc-odji^T) |ie Ojd 7 l^e -Ddoj^jb, 7 

16 2l3ur -DO re<ic>?'o re [M'd] d 29 2l3ur "DO tMri^>i3 j<icob [-De,] 
Uni>?b d fe|xb1t*tc> 3<ic ^otjtelb d]i 7 ^ -du^^t: ^^T'djih "^"^ JfJJT ["c^ii)] 
lejr; 7 d -Dub4r ]\e T)d fepblf^cnb, T;djT)tn- 2l3ut "co ]id)-6 r^lrJO'l' 
5lu-^JtJ3 •c4ir <i »)otj jtotridinrd, 7 C|ied-D dr) r^t [r^] br;^r^v?3)otj -cii 
cv?|tJ3 -cdtfidl ej-Djfi 3dc -cS fejlb. tt)d)T)Tti ? 2l3ur "do benvr3 T^ ^i) TJt) e. 

17 2l3ur ^o djt;jt) -cor] cedx) Iucd, 30 2I3UT -do 3o)]v j^cob Per)iel 
T-i \kS-6, 21 T)U^j]i ■cej3eoitidt ti)o -Ddjtjtti -do x]Si-z X}^ ; 6)^ ''^o cor)4c tti§ 
Tie^b|i^t;4 6t^w t^jot:, 7 -pMri^ociit ^1<l -^Sn'D d|i -Sisvr-D, 7 "do f^^bdldX) 
■Djo-c d3 fui'D, Cjd le-^ lejf "cu ? 7 cSj-c t))o bedrd. 

d ]tdcd -cu} 7 cjd l5]\ lejT M'c> TO 31 ^ 2l3ur ttidtv x:o tu^)x> d tjutj 
tiertid-D \ rd^i Plietjuel -do ejj;j3 A\s 3]vidi) djji, 7 

18 21?) y)\\ d -Deujid -cur^t, jr [le] -do bj ^e b<^cdc dtj d Id -643- 

T>o f&^bjr?c j^cob [jd-D] yo\ [jr] 32 Ujitje rn) n^c 1t:j-D cldfj jru^el 

cjo-cldjc^TD e -DO cvTlte-D cutfi 11)0 "cjs- 3ur d t)iu3 [^otj] b"pe1c -do c|\dp, tjoc 

§tit)d 6r^u ; 7, reiicr-^t:^ T^ TGjt) itj^ [bjor] -^ I03 t]d Ur;43e ' ^0 cjon_3Uii 

dt) 3ced-Dt)d dji t)-D)^)3. bet) r^ t^^ I03 Id-D^S^ j^cob dij \a 

19 2I3UT Ji* tt)4 t^n "CO •^)'c;r, te -DOt) b-pejc ro cjxup. 
•D^jid, 7 X)Or) ^it^i*' 7 "^01) «)£^J'D -DO 

l^t) t)d T^l^^. <i3 r4^> 2l]t dt) tt)6-D xo C2ljB. 33. 

idjbeo]it:doj ]ve liB-pdu, d t)U<i]|i -do 
' 3§bi;d6j e. Oo 31)1-0 j^cob 7 6r4u tiejrer). _ 1_8 

20 2l3ur db|iv?-Dt1 or d Clot) y]\\, 'CSjx])^ jdcob 30 Sdlett), 7 T)0 c^o- 
peuc, [d-c^j -DO x^\h)X^c )Scoh d]i d)3 tt)dcdine dijroit). 

t)TDidi3. Oi]v d -Dub4t; r^' Ceifjreoc- __ ^ , ^ 

VTD ttie e leir <it) ttibjiotirdtidr f dcdr 2loUS •do t:o3 )4cob d rnle rw^r 7 

pottidtti, 7 tid -Di-^is riT) -DO cire ttie d -DdtT)4c r^5 7, r^i^^c, -do t^itjic 6rdu, 

3f)v?r ; -DO brej-Djit 30 T)3eubd-D r^ tt)o 7 ceit;)ie cedx? r^T^^ l^'T- 2l3iir -do 
3t)v}r c>?3e. Itoin r^ ^n cld^ -DO ledt), 7 "co H<ic:el, 

21 2t)d]i rit) -DO cuSii> dt) bitorJTdtiur 7 "cot) -d-^ ciiitidl. 

dtiotj |i6)tt)e ; 7 T-o c6ttitivr'6 r^ yen] ^ 2 2l3ur "do c>T|t rf H^ cuit)djl 7 d 
tlSiDcerit) df) r-A cvr-Dec-D-v^t). ccldfj d -cTordc, 7 tedV) 7 d cldtj iid 

22 2l3ur -DO ei|\i3 x^x^^T ^ t)6ir)ce t)x?)<^i3, 7 Kdcel 7 PX^V T^ "Deliver*. 

nn. 7 -DO 3idc re d -oidr ^dt), 7 ^ "c^ 3 2i3ur -do 3iu^ir ^non n^nipd, 7 

iutiidl, 7 d edtjttidc -Ded3, 7 -do cu^j-d -do cUot) e reit) 30 t;dlditi ref i)u-^_ine, 
re t;d)i -21.T: jdbboc d tint). t)d 30 rrj-^iriis d bro3ur "oS -reji- 

23 2l3ur -DO JIU3 r^ ott^4. 7 ^0 c>?|i bju^tdlj^. 

37 Cjijfclrur 6rau. 56N6S,|S. T,\\uA)\\)j^'t^y. <ti]t)^\]. 

4 2l3ur t:o ]tjr ftr^^u t)d cojiie, 7 17 ^ ^Ijur to slu^jj* j4cob 30 
T»o rerj |iir ^> 7 "^o \.y;-6 4]i 4 rt)vjt]eul, Succor;^ 7 to |\jr)e -cjs tdo yen], 7 to 
7^0^)636: 7 TO 3>?le'DUti. l^jfje tt]4jr)|^ec.- t4 ^j|xt)ej)* -. Y?tT)er)i) 

5 2l3ur "CO t63 r^ T}i^X ^ tv?le, 7 SOJU"^^!^ Succo-t ■cd)\)n] to ij^m. 

TO con4c ti4.tnT)^ 7 ^n cUr) 7 ^ t^uIj- is ^ ^3^r -c^mK )Scoh 30 sii^- 

4r, Cjd VidT rw"^ ^3^"^ • -l3"r <i Ifi'^^' C4r4 TO Shecetti, t)oc [4t;4] -d 
x>ub4-c reJTJOT), 2lti cUf) 'CU3 *Djd 30 Trclii Cli-^tjddjt), 4 t)u4j]i t-2ijt)jc r^ 6 
3|x4f^rt)vrl "COT yei\Kh)r^c. Pb4Tat)-2liidtr), 7 to r^rcj'o 4 pubv?l 

6 2lfj rJt) 'C4T)3dTUiv T)4 cuti)d)l, 7 -^ ^t coine T)d cdjrpedc. 

ccldF) d hyo'^ux, 7 "CO cUor)aTU]v Mt 1 9 2l3ur to c^tj-v^s y^ c^t to 

7 2l3ur -c^JHlc iedli \x\<\ di) 3cedT- dr Ujtt) clojtje l)-iittio]v, dt4 Stjecetn 
i)d 3on d clojtj d bf:o3ur, 7 TO cUoii- d]v cedT T)udjT). 

dTUfi jdT i:ejt] : 7 T^ Tejix^T t^jijjc 20 2l3ur to cvTti dlr;5j]\ rw^T ^^- 
J6rep, 7 B^cet d b-jrosur, 7 to cI^ot)- r^Jt), 7 to 3oj]i re t; ei-elol)e-)rn^el. 
dTd]i jdT yhx\. 

8 2l3ur <! Tub4^ re, C|\edT dr C21jB. 34. 

[c)dU] Tnc ]\ir ^n ^r^i^^r^ >?ie 

Tj^txld itjuni ? 2l3tir ^TiIb4t;re)rJ0T), "CitudjUjSt"^ D^ln^b- 13 CdjrrjT 
*Dr^5<^)l 3^^t -^ T^^tT^c ttio -rjsf |VT)d. tt^jc j^cob le cejl3 ruT to tjosUid 

9 2l3ur d Tub-^t; 6rdu, 2lr^ 30 16|\ d]i djrueojiijT Sliecetti. 
d3dtnr^» d te|ib|\dt;4 ; ^JO*^ ^n nl'C' 

dr l^t 434T rejn- 215US to cu^jt ^Djtidh jr)3?:n tedl], 

10 2l3ur ^ Tub4tJ j-2icob, Mj IjedT, t)oc tvu3 ri to j^cob, dtt)dc Tredc>?f| 

3\rcjin t;u, Tti^ rw-^iiji tne d T)ojr st^-^r^ iist^)^ n^ ^ine- 

dT iidT^c, dfj rJt) 3UC tt]o b|vofJT;dt)dr 2 2l3ur d tjuiijti TO cot)4c Sliecctti 
dr ttio Ujtii : 0)1% )r >?if1^ TJH 'CO con4c ttidc ])<^tt)0]i dt) l^jbj-cec, udCTdtt^t) T)d 
ine TO 3nv?r <ittTy?l in4 to c)rJ*i Snnr c|ijce J, TO |iU3 re nn^e, 7 TO lvJ3 re 
«De, 7 TO Td)T:n) ^ne ]i)ot;. le, 7 to -c^tu^)U)3 re 1- 

11 5vTT)tn tm, 3ldc ttio befiusdT, 3 2l3ur to bj d dT)dn) cerjsdjlre to 
•cU3dT cu3dT ; to cjot) 30 |id)b 'D'jd <t)1iJT)^1l n)35^ j^cob ; 7 to 3jt4TV?3 

30 3]\^r^tt)>Ti \\)o\% 7 TO cjon 30 brvri re 1, 7 to Ub4 30 cjij^ird itir dtj 

30 16]\ d3dit). 2l3ur TO f-^]iv>T djfi, 3CdjllT). 

7 TO 3db re dt) TjoTldiceT. 4 1i 2l3ur to Ub4 Sfjecetn t^e t)4 

12 2l3ur4Tub4'c reirjot), 3lu<i)r- ^t4 l)^Tfio|i, d3 ^i^t, "p-^s Tdnird dt) 
jotn 4tj d]t r^l3e, 7 )tiiri3)ott], 7 jidc- cdjllnrJ Ti^ tt)i)d6j. 

>?t imr) l%6it)dT. 5 2l3ur to cudl>?T Mcob 3U|i 

13 2i3ur 4 Tub4-c rejrjot) |v)r, "^r.^ TimdjUjs re d jt)3tn *t>indi) ; (d i)ojr 

4 t)or <i3 trio Tl3^|\T)d 30 [br>?lJT] tjd TO b^Tiijt d cldtj yAv, n]dc4e d3 d i)4- 
lenjb iti^o-c, 7 tjd riiedTd 7 t)d r^lb- T)e;r 7 to toct jdcob r)6 30 rr^j^jc 

dTd tte 1163d d3ditir^"- 7 tn^ rjoin- r^T. 

^11) )T Td6|T)e 30 Tijoiti-^cdc jdT d G 2l3ur to cildjT t)-iittio|v <iT4 Slie- 

i)edr)l6, 3eby;'T dii -cjiedT v?le b^r- cetii dti)dc to coitijidT ]ie j^cob. 

14 6)H3]0T ifio TJseiiTid, idiii>7ti) 7 2l3ur ■cdti3dTU(i ttijc j^cob dt) 
o|it:, tdjuir ^ipt) pojiije d fe]tb)r^c: tt)dc dif)n3 d t)u<A)|v to cualdTij|v 

7 ifTtir^ t})jr) "cti 30 roc4' "^o ^letii tf)^ [rjti] •. 7 to sUc Tojis^or idT, 7 to 

redTpiT d i)dr|U)e;r bjdr it6it)din 7 b^Tuit tid y]\\ \\b re|i3dc. y^ 30 
dt) cldij Truldi)3, t]6 30 Tt;! ii)e 30 i)Te<)r)d re le)ti)e d t)^3d)T jrt^^el, 
t)V73e it)o rlsejuid 30 Se)|i. -cite lV?3e le l)ji)3)t) JJcob; t)jt f)dii 

1 5 2l3ur -4 Tub4'n 6rdu, Lei3 tlj3'cec to Tet)dtt). 

"Tdt'nrd d i)Ojr [o?t] toi) tt)it)t)'c)p. 8 ^l^ur to ^itne l)<Ittio]v cottuv^tT 

[dr^] dit) rocd)]i Trd3bd)l d3dT. nju, 7 d Tub4t:, %t,^ dtidit) ttio nijc 

2l3ur 4 Ttib4T retrjot), Cjofiur l^ldc- Slieceiti Ui) Trot) 'c;t)3]t)e : dx;c>?t)3)it) 

■cd-|i d ler • T^3^^)'n ^ i)<^)T 3V*<^T4 -^ ^l^^^ ^ T:db4'c t6 t)d ti)i)d6j. 

lidT^jc ttio T;)3e|itid. 9 2{3ur Tedt)'v?Tr) cl^tt)fiv?r 1^)^^,. 

if» 2t)d|xro)t) TO r)U 6rdu dtj u rj») [7] TU3d)T buiv i)iti3et)d TV^t), 7 suc- 

rejt) dn d rl)3e 30 Se)i\. vj-6 dji i)jt)3^tid ci(5>-b. 

38 «D)034l cXdn Jacob. C21JB. 34. 2l)|t -bji S\]ecen]. 

10 Slsuf Siveoci^oj tj4 b):oc4: 7 <ir 4iT)4jt) rjsjoni leo, 7 ^j-qteodn^ 
h)^)^) dT) -cdUiti at t-^ 3C>7^e ; cott)- 43nn- 

T)v?3j-D 7 tt)aUj|\rj3j-D a^, 7 r^sajx) 24 2l3ur ro 4oT)t;>?3 a T)-o^cni 

rglfta -cjb tejt) af). att)ac ar 35'ca a 3ca)rix§c le f).5itio]\, 

1 1 2I3UT a -01164^; Shecetn jte tja 7 le Sliecein a njac -. 7 t:o rjincjUs^lft- 
1)^t;4 7 t^e T)a -ce|tb|iajT;^jb, pasntn <^^ 3ac ejT)tg^, at) ttiejTD -co cu4)x> 
SP^t-pa an bu]i jx^-D^c, 7 3J'6 be t)i-6 anj^c at 3et;a a 3caj'c]i§c. 
-ce^-cSoj |vjott) -DO be^ u^nn e. 25 !I 2l3ur x:<t|Ua at) -cjxgr ^^ ^ tju4 

12 Mj b-pvrl r4 Tf)ejr> C]\6-D x\6 vjo-c- to b4ru|i T)e]trit]ec, ^u]x sldcar^ -cjar 
lajcer) jani^vT'oe o|\atti, ^ac ■cvmb\\d trjac Jacob, Snne'^n 7 l-^bj, ^etibji^jT;- 
ttje u<J)tt) ro jtejn tt]-^ a -oe^taoj jtjojt) : ]xe iDlijTjal), 3ac 4ot) aca a cloj-o^tt), 
af 30 ■c'cusrao) ar) cajljT) ■can) t)a 7 ■caT)3a-c4 a|x at) 3c^t]tn3 30 T4t)a, 
ttlT)a6j. 7 x>o th^tibaxjuii T)a -pjii y^Xe. 

13 If 2t3ut TO f|^ea3|va'cu|i . tnjc 26 2I3UT "co in^]\ba-cu|i l)-^tt)oti 7 
j^cob Sl)ecett) 7 a ^^4 t)-^tr)o|X3o c^l- S\]ecen] a tT)ac le y^oh^ at) clSj-ojtt), 
3ac, 7 a Tub4t;, (<Do cjofj 3u|i rjiuajU- 7 t;u3aT4 Ojt)al) at "cjs Sl)ecett), 7 to 
J3 te a tjTejjtbf juiv ^1r)al) :) cua-cuji a ttjdc. 

14 2l3ut a TubnaTuiv |x)u, l">lj t^a-c- 27 r;at]3aru|i clafj j^cob ajt a r]S\i, 
if)4o)T;pe at) t))-© tJ <^ '6eat)air), a]t 7 "co ci\ecax;4 at) c^'c4, "oo c)oi^ ^u]\. 
t)-cef;bt1u|x ro 'r<ib4'c to i)ec tjac btnl 'C|xu<ji)ll)3eTU]x a t)Tejivbpu{x. 
t:ntlcjll3ea]itT;a ; 6)]\ to [buT] tt)atla 28 ^Do t63baTU]v a 3ca6j|\)3, 7 a 
rv^t) n»)- ilTdjti), 7 a t)atr^jl, 7 at) 1i\]e^x> to [bj] 

15 2lt ^ot)'cocatt) T)b u)^ to; ^t]S ra ccaofi^rs, 7 at) be)T to ]b)] a|i 
bj'cJtJ tt)a|i a r4Ltt)^o)Tt)e, 3ac et)tJ]^- -^H "l<^c4e leo, 

)ot)ac asnb TO bejt; 'cjTt)cjll3ea||t'ca, 29 2l3ut a t-^jrbiiiot nle, 7 a t)63a 

16 2ltj tJt) TO beu|xatr) a|x t)jt)3f T)a "VTle, 7. a ttii)4 -jiusaT^ leo a l^jti), 7 to 
T-^ojb, 7 3eubatr) bu|v t)jt)3et)a cu3vrt), 43t"cwix 30 lej|i a []iajb] atjta -03. 

7 co]tT)t)eocatt) tt)aiUe |i)b, 7 bjart) a-|i 30 H 2l3i;t a Tub4T j^iicob ]xe Sj- 

tjeuT)pobal. n)eoi), 7 |\e tebj,' Oo cvtii^^4 bu-^jT- 

17 2lt tt)ut)a t)e)t'cj )tin, t^ l^^J'^ 1^5'C' o|iuit), Tott) Teatjati) b^teut) a 
t;jtt)c)U3e<i]fca: atj tJ^ beu]tatf) a|x ttjeps ajrjiebaT t)a -ciixe, a tf)§t3 n<^ 
t))i)3tT) Ijij, 7 Jtt)eocarn |x6ti)nn. 3Cat)aat)jt;ec, 7 a tt)etc t)a bPejiJtJ'c- 

18 2l3utTo "cajTjjt) a tt)b]ija'qxa le ^c ; 7 3at) tT)e af be3-dt) a T)nti)j|i, 
l)^tt)o]t, 7 le Sl)ecett), tt)ac i)-2Ltt)o|i. ciivrtjeocnr jaT t^^Jt) Y;Xe att) -^3>?t, 7 

19 2l3ut t)io|i cnp at) t:63at)ac ujall tr)>?|it)Ttne; 7 t3T^JotFT3e|x tt)jte tt)e 
ta^ t)jT TO Teut)att), to cjofj 30 |\a}b fejr] 7 ttjo ^13. 

T>7l at3e a t)jr)3Jt) j^cob; 7 to [buT] 31 2l3ut a Tub]iaTU]t t<in. 2l|x c6j}\ 

]\6 cr)6|iv?3e e t)<^ -cis a 4t;4 yjle : Totat) a Teatjatt) ^e a^i T)Tejtxbtj4n^ 

20 If 2l3ut 'cSjr]ic \)S\^o]K 7 St)ecett) tt)^ to TeatjdT t^ 1^^ niej^ritjs ? 
a tt)ac 30 3^'ca a ccajTfiec, 7 to Mb- 

|iaTa]t f\e tT)vrtjt;)]i T)a cajtji^c, a3 C21JB. 35. 

|V.iT, 

21 [21'c^jt] t)a T^ojt)et) tJ0''^c-5T)- ^1)13 Jacob 30 Be-cel. 16 B^t ^^^cel 
"c^ Xm ; ntn^tJt) Siv\i)'STo)x ^^ T:alatt) ajv at) T;tl)3e ^3 b]tejT; Bl)et)jat^)t). 
7 Te)t)T)t tn^il^JTi'c af) ; 6)]i y:e<\.cvr6, 28 I3eii3 7 TaTlajc^T jt^^c, 
[a-c^J at) t^M^ T<^^T<i)13 3^ lot'- 

T6)b ; 3lacaTt) a T)jt)3^t)a t)a tt)t)<^jb 215US a Tub4t: 4))a ixe j^cob, 6jitJ3, 
cu3v;n, 7 'cu3att) a|\ T)n)3gt)a t)a in]T:)3 tu^T 30 Be-cel, 7 c6tT)t)n3 ^^ 
t»)r)^jb Tobtjot). tJH 5 7 "ceut) al-cSt^i atj to <Dl)ta, i)oc 

22 2lt at'najt) 3U|tob tt)4 xo So^-coc- to tojUpS ^ X^'m "^^^ ^ t)ii4)|t to 
nT t)a Tao)t)e Ijtj, c6ti)t)>73e to Teat)- reit -cil 6 1-^t4 to Te]\b|\-^r-^ 6tau. 
att) a)i btoc4 30 Tt)bett)jt ■^^ T)eat^d- 2 Slfj tIT) -^ Tub^t: Jacob ]\e r]d 
al, 3ac dot] tJTxjotjac asn^ to be^-c ttmn'ciit, 7 l^e a [ixajb] T)a toc4 >?!&, 
Tnfic]U3eaf|\-ca, ti)4 a is^iTtJot) rjtt)- C>^|x)t u^jb rja Tee c5)tt))3'c^ca [a-c-ii] 
ciUseajii-c^i. eTjivrb, 7 b)3J 3U1), 7 at;txv?3JT bu'(\ 

23 Mac [buT] l3ne a rj<^j]tt)e1t5 a t)euT>T3e: 

tt)4ojt), 7 3ac ^)t)tt))Te T-21 [it)b1] aca 5 3 2l3ut ej|x3^n), 7 ^^iiutt) tu-^r 3© 

39 Betel; 7 ro -cean^i tniT) ^^^'c^jtt 4n ro 18 2I3UI* ^^l^U, <i tju^jjv -do 1^ a 

*t)h]d, T)oc TO r^e34 ^ne a t)4tt) tno ii<i!)dtti 43 -cui ^jt'ce, (6)]t rw4j]^ rl 

ci\uai56j3e, 7 ro bj Ijott) a t^sac tl)3e hSy) 3U|i 30))x r'j Betionj ■cd)^\^ -ce : 
^|\ 3dbur. 4f t;u3 4 ^t:4 BetiMttut) -c^jtjtn ajlt. 

4 2l3ut 'cu3dT:utx"co j-3icob 4 f^tajb] 19 ^suf fni^Jii K-^cel b^t^ 7 "co 
TO -ceejb co)tt))3'necd af) 4 Uti)>Tb, 7 4 lidrh^ceT j 4 at) T:'|-rj3e -d T)3ab'cdo) 30 
[jidjb] T-p^nje-cludi- Tid 3cludp?b; 7 tjBpiid-c.Tjoc |\e [|x<i)"D'C)0]x] Ber:lel)etTi. 
TO t'^ln3 )<^cob ja-D ^46j at) x-ap^s 20 2I3UT "co cv?|i j^cob iiaj-ctje 4 a 
T)oc TO [b)j lajtt) ixe Slieceiii- ^)u4j3: [re] tJ') u<X}'tr)e uSj^e USceX 

5 2l3ut "DO slu^JTeruji •• 7 'c?o bj 3U1- a TjmS- 

53la <De a]v t)a ca)T;]\ecnb -co bj 3aca 21 2i3ut -oo aji*'C|x)5 JTt^-^el, 7 ro 
-Csiob -cjob, 7 T)jo|v leria-D^ clan J<Jicob. leTtjvTS a -pubvjl r^ob trail -co 'to\i 

6 H 21)^ )-Jn "cajTjjc j^cob 30 iuf, 6Ta|\. 

i]oc <xvS dr:■c)]xC\)6.^<Xd)X], {e-6or),'Be- 22 IF 2l3ut "c-Slttla, a T)u^i|t to bj 
z;el,) epeji),7a[]tajb] aj3eT0 '6<Jojt)e Jn^^^l i)-i c6int]>73e r^ Turajs tJH. 
-v^le. 30 rjTec"*?^ Keubet) 7 su^x Ivt3 |ie Bjl- 

7 2I3UT 'DO ixj^e al-cojti at), 7 ro l)ali lefi^t) a a-c-^: 7 to ciiahrr )T' 
30){\ 6l-BeTel to T)<^it; : to ciof) 3U|i- ]\6eX [TJt)]- 21 tjoji* cUi) )Scoh bS t4 
ab at] TO Ta^vbejr) 'D'ja e r^Jt) "^^^ ^ t^t^ Tea3 jaT. 

i)u4 "CO rej-c re <3 l-^'c4 a T^ixbiia-c-^. 23 2l)jc teali ; Keubet), cejTSJt) 

8 U 2if rw^J^ 'Debofta, baf)al'c|ia j^cob, 7 Sltrieot), 7 Lebj, 7 )uvd\], 7 
Kebecal) b-2ir, 7 to lia-clajceT j 7;4ob jrr^c.^, 7 Sebulut). 

f )or TO Berel paoj T-^'kTS •• 7 ^o 3o)ii- 24 2t)ic K<icel ; jo^ep 7 Bepjatt))!). 
e-D SUlotibacu-c Ta)t)tt) Te. 25 2l3ur tt))c Bl))U)al), ciitijal K4- 

" 9 If 2I3U')* TO tajrbejt) ^ja a |t)r e eel ; ^at) 7 Napral). 
yej^ TO j^cob, a t)u^)|i t;<^)t))c re 26 2l3ur it))c Sjlpal), cutijal teat) ; 

atr)ac ar Pl)^Tai)-atvait), 7 to ben>?3 5^"d 7 2lfe|i. [21 r1^^] ro tt))c j4cob» 

Xe e. i)oc TO ]tu3aT to a Bp^Tat)-a]iatt). 

10 2l3ur a Tub4t: C)1a i^jr. j-^cob 27 % 2l3ur t;^)i)jc j<jlcob 30 i)>T3e a 
-ar a)t)tt) -DY^-cxi •• T)1 SojitriS"^?:]^ T^r'^^i ^^4 jr^-^c 30 2l)att))te, 30 cat|i>73 
j^cob TjoT, af jr^^el btir ajtjtt) Tvrc : 2liiba}), (ea-cot) t)eb]tot)), ^j-c -^ coit)- 
7 TO 3o)|\ re Jn^^^el Ta)t)tt) Te. ij-v^t 2ibnal)ait) 7 Jx^dAc. 

11 2l3ur a Tub4'c ^Dja it)r> JT [")J- 28 H 2l3ur 'cob jaT UeT;e .Jr^<ic 
T)] 'D'ja Ujle cuii)acTac ; bj rjolti)-^, 7 ceur 7 cej^jxe rJ'ccjT blia-cat). 
i:o)]tr)ot) : •cjocrv?T cjt)§T, 7 tt)0|t^t) 29 2l3ur to 'C)oti)>?i) jr^^^c a rpJOji- 
To c)t))Tec u^^jT, 7 TjocrajT ivj3te ^t ru^r^ 7 ru4 ^^T' 7 'DO cit-vrfus^T 
aiMac 6t ro|XT|iotjr?b : cutt) a Ta6jt)e e, -^ [ttjbejt] rojpre Ut) 

12 2l3ur at) TuzrajT ru3 n))rJ "co T^ojr "co: 7 to aTla)c^TU]v a dlafj 
2lbiaal)att) 7 to Jr^^c, to beu|ta tf)e 6rau 7 j^cob e. 

TYTTr) 1. 7 TOT flol aT T)^J3 TO beii|xa • 

it)e at) Til-na)3 rJt). C2ljB. 3C. 

1 3 2l3ur TO cu<I)T iDia uaT ru^T* 

ra r]S)r: a ]\a)b a3 cajt)r ]X)r- T.]\)u]i bat) 6rau. 9 O aTrcajt)l3 riol 

14 II 2l3ur TO ro3 )<icob ilajT:t)e 6T0it). 31 2l3;ir Joit)Ta H'J3. 
ra T).^)t; a ]\ajb re a3 cajtjT: njr» 

[eaTot)] ua)Tn)e clojce; 7 to tojjv-c 21M01S a [r'jaT] ro 3ejt)ealvr3 6rau, 

jOTbYTtxr; T)3e4. 7*^0 T6)|XTreolaa;}x. |ie- []i^jTTea|i] 6T0tt). 

15 2l3ur 'nu3 j<icob BerelTan)tt),4 2 ^113 6rau a ttjt)^ T)t)3et) Cl)4- 
a Tj-^j-c a jxajb *D)a a3 cajtjT; jur- tjaaii) ; 2lTal) jt)3et) 6lot) at) \)i-c-c]v^Cy 

16 11 2l3ur ~o a)rt;ixj5eTU|i 6 Bbez;- 7 2U)oljbatt)a1) jt)3et) 2lt)al), it)3^t) Sj- 
el ; 7 T)j |xajb af r^'J^e 3e|rx 43 ref beot) at) l)jbjt:ec ; 

30 |)6p|xat; : 7 TO 3ab -cejfjjor cloj^e 3 2l3ur Barei^a-c, ji)3et) )x^t]Se\, 
BScei; 7 rw^n^ V r^or^ Tocaiijlac. Tej]xbfju|x Nebajot:. 

17 2l3ur "cajxla, a T)ii4 "co bj r'J ^n 4 2l3ur 1x113 2lTal) to 6rau6l)Tpar; 
a x^oi^ ej3et)'cac, 30 t)Ttib4t; at) 7 |xti3 Baf etf)at Keuel ; 

Bet) cut)3ai)T;a ]xja, I'Ut b1oTe3laojxT:; 5 2l3iir IXU3 2ll)ol)bainal) Jeiif, 7 
b/<i;-6aT)n)acraa3aTti)<}a!)3ceaTt)a. j^^Uii), 7 C6]xal). [21 xU'o] ro '^'^ 

40 3ejnt^>?"?i> ^r^^- C21JB. 36. F5)5r;e ^ r]^v6m- 

er^u, ^)oi |tu34-6 -66 <i c-c)|\ Cli^- 20 H 21 [fid-c] xo n]}c Sliejji an 
ijadjt]. 'f)o|\j'c§c, T]oc -co -^j-qxjb at] Tu-caj-o; 

6 H 2t3UT TO ^63 6rau lejf a iiiT]a, L6T;ai), 7 Sl]6bal, 7 Sibeot). 7 2lT)aV), 

7 a ti)jc, 7 ^ Jt]3eTia, 7 a T)>7le rv?T)e -ca 21 2l3ur 't>1rot], 7 Breji 7 <t))r<iT) : 
t;§3lac, 7 ^ ^Jl^TJejr, 7 ^ nle an)tTiJT)- a rU'^ ro "c-vTbcj-ce T)a l)o]t)-cec, cla^ 
"c^se, 7 a -cabact; vrle, r]oc yu^ T^ <^ Sl)ej|i a -crlix 6-coiti. 
■cz:)]\ Cb^naajt], 7 -DO cu<^)-6 ^rat) tjii 6 22 2l3ur IX M"d T^ clarj i6T:ajt), 1)6- 
^3>rT a -ce|ib|i^'c4 Jacob. ixj, 7 tjenjar) ; 7 -cej{tbpuv- iotjajt) Tnn- 

7 Oj]i bu-6 ii]o a r^jrbjijot r^^ tti4 tjali. 

-co -peaTarujv Tjotnc^ Ujri) jtecejle; 23 2l3ur[Tobl ja"Dr6 clatj Sl^obajl ; 
7 ar) z;j|x a^ a itaba-cujx T)a 3Cojtt)j3- 2UbaT), 7 2t)at)a1)at, 7 6bal, 7 Sljepo, 
•cjb T)]0)v xe<x-o X) ^ Tjjottjc^ le liJotnaT 7 Ot)atri. 
a r)<4tie)r. 24 2l3ur JT H^'^l to clarj Sfijbeojr) ; 

8 2t)a|x'ro ro ^jrjxeb 6t^u a 3Cr}oc a|x^oT) 2ljali, 7 2lnali : x^ To 2it)al) t]oc 
SJiejjt. 21 -pe 6tau BDott). ru<2ijjx \]<x. Ttiu]U)T5e r^f) b-parac, ttiajt 

9 H ^3117* a [rM^] xo 3&Jt)elY?3 to bj a3 be-cu3a'6 atajl Sl]]be6)i) 4 
67-au at;4 Tja T)6T0it]jt;^c a 3Ct)oc a^c^. 

Sliejjx. 25 2l3uf Tob [ja-c] to clan ^lijal) 

10 21 tlarto atiftiatja ttjac 6rau; "Dlrori, 7 2il)oljbaitia jT)3eT] 2lf]a1i. 
6ljpar "lac 2lTal) betj 6'}-au, Reuel 26 2l3U'rTob Ha-o] ^6 clarj ^Dli3ro)t] 
itiac Bljafeifia'c, bet) Bfau. ])eni-DaT}, 7 6-pbaT), 7 jtjiaT], 7 Chejuiii 

1 1 2l3ur Tob jaT trijc 6l)pat Te- 27 2l3ur a [rM^] to clafj 6fe]i 
tiiot), Onjaji, Sepo 7 5<i'catt), 7 Ce- Bjlb^ti' 7 Sa^batj, 7 2lcaTi. 

r)ar- 28 2l3ur a [rUx)] r^ clatj OVjt^^JT) 

12 2l3ur TO bj "Cjititjali ria lerj^r) a3 U-p, 7 2l]taT3. 

6l]paT, triac 6tau ; a3ut |xu3 tj 29 21 [r Ut] 1*6 t^a Tv^bcj-oe [t:4jT))c] 
TBlipai* 2ltnalec : [Tob ja'o] to ^JC to T)a ijojtjrec-vTb ; Tv^bce LSrat), 
2lTaf), bet) 6Tau. Tv^bce Sl^obal, T-v^lJce Sjbeot), Tv^bce 

13 2I3UT [Tob jaT] 7*0 tfijc Keuel; 2lt]al}, 

l^aliar, 7 Sejtali, Slj^ttiac, 7 2t)jtal) : 30 't)vrbce *t)jfoT), T>7bce 6Tett, 
Tob MT fo irijc Bliatetria-c, beat) T-y^bce t)Jr-^T) : jf [1^"^] To tja T>;bc)Te 
G-pau. 'c<^]T]]3 6 !}6|ij, a ttjets ■^ nTvrbope a 

1-4 2131^^ Tob laT to ttijc 2lliol)ba- "ccjii Sliej|x. 
^<^M^ Ji)3§i) 2ltiali, 7T]3eTi Sibeojt), bet) 31 I1 2l3ut ^ [TJ^'oj n^ "PlS^e: to 
6tau; 7 1iu3tJT:o 6^^" J^wf, 7 jaa- tw^)M^503at ^ ^"cjji 6T0tTi, t>?l ^^ 
Utt), 7 Cojxal). bj e)T3|\)3 ^ T^josaf of cjof) clojrje jf 

15 If ^ob [laT] to x;'V7l3cjTe [tt^ac] |t4el. 

6tau : trijc 6ljpat, ceTSjt) 6tau ; 32 2l3ut Bela in^c Blieojx to [bj] a 
T-v^bce 'Cettjot], T>?bce Ott)a]i, Tvybce t^losat a T)6Totti : 7 ajtjtii a caj^ii^c 
Sepo, T>7bce Cerjat, <Djr]l)abali. 

16 ^vrbce C6]xali, T>rl3ce o^'catti, 33 2l3ut tw^Jjx Bela b^t' 7 j6bab 
T>7bce 2ln)alec. [21 tjaTto] T)a Tvrb- trjac Se|\ai) 6 Bhotjia t<i 1x13 r,a ^j-c. 
c)Te [r^jT))3] o 6ljpat a T:r;j]v 6T0tti : 34 2l3ut "co 6x13 jobab, 7 ijufait) 6 
[Tob jaT] to trijc 2lTal]. t:j]x "Clieni^rjj t-^ 1^13 ^■^ ■^'^• 

17 2l3ut a tjaTto inic Heul, tiiac 35 2l3ut to eu3 l)utatti, 7 l)^TaT 
6tau ; T-v^bce lialja-c, T^tce Se^l^, ttiac BlieTaT, rjoc to bu^jl 2l)jTjat] 4 
Tnbce Sli^niali, Tv?bce 2i;;tt<^b- 2l ti).^3 2t)l)6ab, t^ ]^13 T]<i ^jr : 7 [TobJ 
[tJaT] to T)a T>?bc)Te {■b^)X])c\ 6 Paul e ajijtii a cajtu^c 2lb]'c. 

a^Tt;j]\ 6Ton) : a [tjaT] to ttijc B^a- 36 2i3iit "^o ^^3 l)clTaT, 7 Sattjlal) 
tettia-c, ber) Bpau. 6 2t)liatixecal) t^ N3 ^^ ^'~- 

18 2l3ut Jt [Mt] to ti];c 2ll)oljba- 37 2l3ut 'co eu3 SatrjUl], 7 S^ul 6 
ttialj, b^i) 6tau; T-v^^bce jeut, T-v^bce Keliobot; 6 Tjabvrr) t^ 1^53 t)^ -^jt. 
Ja-^latti, T>rbce CojxaV- atl^'otot^a 38 2l3ut to eu3 S^ul, 7 Baal- 
TvrbcjTe [t<Jji)jc] 6 2ll)oljbair)ai], jt)- l)aT)at] ttiac 2'cbo|\ t-^ t^l3 tj-^^j-c. 
3§T) 2lt}ali, bet] 6tau. 39 2l3ut to eu3 Baal-h^vijati tr)ac 

19 21 [tjaT] to ttijc 6tau, (tjoc Jt 2lcbo]i, 7 1)^t4 t-^ ]\13 i)^ -^jt ; 7 Tob 
6T0Tn),7 a tM'o xo a ijTvrbcj-ce. e ajt)tt) ^ cajfj^t^c Pau ; 7 rob e a;t)tti 

41 2ljrlJ3^'c j6rep- 36N6SJS. fud-cY^-c d -o^iibitajr^e e 

4 triT)^ 2t)el)erdbel, jtot) ^li4ri\ex), fT)6)T>e -per d VtyiiU-t <ij|\, T7|\e i)^ 4jr- 
)r)3et) 2t)lierd})db. ljt]3]b, 7 7:116 t)^ bjt'jdrixvTb. 

40 !I 2l3uf <x t'jdT i*o 4r)tTi<in<i tid 9 H 2I3UT -oo cotj-4c T^'Tiot) y:6y 
i)"cnbcera [t-^^n^c] 6 6rdu, ro ]\ej|i a dii-ljp3 ejle, 7 -co jfjit r& "o-^ '65^- 
ttiv?tjrj|xe, 4 lo|\3 d [n^JT^tx^b,] di) d b|i4jt]\jb 1, 7 d -cub^jjit;, "pedcvro, -co 
i)4r)"]'^n'>Tb ; TVTbce Tjrtitjdli, rv^bce cofj-^c tt^e -po^* ditl5n3 eile- ; 7, Teac- 
2llbdl), -rnbce je-cet:. v?-©, to nifje dr) 3]tidi] 7 dt) 3^ldc 7 T)d 

41 <Dnbce2iV)ol;bdttidli,-Dv;bce6ldli, \]do)\]]yeu\-cd -cew^ uttjld -rdttir^. 
•DVfbce P)r)or], ^ ^10 2l3ut ro [wx] T^lVoi) -vS Si:4, 

42 *DvTbce CeT]dT*, x>v?bce TettidT), 7 r4 -c^ixbp^jriiib : 7 ro jit)-ce|\3'v?'6 d 
-Dvybce 2t))brd|i, dr4 ^^ 7 -^ 'cub4'c jij^, C]ieT: e d ndjf- 

43 43>Tbce 2l)d3-cjel, -ovrbcc JttdtT) : l)T)3re "co cotJ4c rufd I dt) -cejttijt) 30 
[jt )dx>] 1*0 "ovrbcj-oe 6rorfi tdo ]ie;|i d -orjucv-d ttiJi*], 7 "co nj^r^ 7 to -d^jx- 
^S}x:\y^bd, d r]'cutd)'S d x^^^^^ '• ^ T^ bji^j-nite -od\i ccXSor]d-6 -pejt] r^ot 
tjr) Bf-jiu dt4 T)d TjBrotnjTJ^c. rntJi-J 30 -cdldtt) ? 

11 2I3UI* ro fud-c>?3^-D4 d T^ji- 
C21JB. 37. bji^jtrpe e; df" to c5ti)-^t>?3 d 4^4 

dt) 3I6TV. 
2l)rlH)3e j6)*ep. 18 "Ctjur; d rȤii- 12 If 21311^^0 cud-c^ d r^Hbiidix:- 
b]\djr]ie. 2 / 21 ]xe)ce 7 d -cdbdJii-c ]\e r jTjsejlt; -cpedTd d x]Sr:-^ 30 Sl]e- 
TO qftsjp'c. ceifi- 

13 2l3ur d T>ub4t; JxvSe\ jte )6reP' 
215US to bj j^cob t]d c6tT)t3v?3e T-^n N^c b-pv^ljx; ro ■ce]\b]\<^jt:]te d3 b^t- 
•cjjx dtj d ^d)b d ^^4 T)d c6jri)J3t:^c, d U3d-D dt) [■c]\edTd] d S>)ecetn '■ 'cS]]i 
■ct:;|v Clidr)d4)T). <i3UT c>?|\i;e tt)e cucrd t;u. 2l3ut d 

2 21 [tj^t] ro3ejn^l'''^3J^cob. 2l]i -cub^r ^-ejirjot) tiiti l^lr^jtt)] dtjto- 
[t^beir] -co )6xev X^T tnbl1drt)d x>ed'^ 14 2l3ur -^ Tub4t; x^ \^1T^ 5v?T)it) 
T^ojT, DO bj d3 )t)3)ln dt) trixed-od d ru, ej|xj3, -peuc dt) tr]dTc d -c^-b-^ d3 
bicoc4 d "oejibit^jriiec ; 7 to [bj] dt) dx) "c^iibix^j-c^itb, 7 dt) ttidfc d •c-^t^ 
■c53dt)dc d b):oc4 clojtie B1))ll)d1i, 7 d3 t)d TixeuTVfb ; 7 'Cdb4 yceuld CU3- 
clojije Sli)lpdl), tt)i)-^ d ^^4 : 7 "CUS ■^tt) d ^ili*- ^^ V^\ "^^ c>?p, t^ dttidc 
jotep d T)T]\oc'ciid]tur3Mjl cuin d e dr Slef) l)eb|\ot), 7 "^^WZ T^ 3° S>)e- 
d'c4. cett). 

3 21 t)ojr Tob d^t^ le l)ji*tt^el j5- 15 21311^ ^pu^Jlt T>;t)e -5ij|\)3e e, 7, 
tep t]4 d cXdr\ vrle, t5 cjot) [3U|idb] ymt, [ro b)] d]t t§C|\^t) d]x dt) ii]d3 ; 
e tiidc d fetj^ojTj e : 7 TO ]i)^e co-cd 7 to tl^'FU'^3 ^^ "co-^Xdt re, d3 ]i^t, 
■TO [-cjoitidT] "Ddrdtj. Cjd dT^i z,u d3 jdITi>iT ? 

4 ^3ur 4 t)u^j]i TO concdT4 d Tf ]t- IG 2l3ur d Tub4^ t^inot), 2lr^)ti) 
h\\S)J:\\e 3U|t bdij-fd le T)d t)d'c4 e tj^ d3 jdntvro tt)o -6e]vb|t4j'C]\§c : 3n-cjit) 
d T^)tb|t4)Tr)\e nle, TO yudtrjs^T^ e, 7 rii, jfj))" Tdrt), c4)t: ^ b>->?l)T ^-IdT 43 
t)j -pedTd^TJ)- ldb4'c 30 tJOTc^tj-cd \\)X- jTjsejlz; f 

5 II 2l3urTO con4c jofep dttlJHS' 17 2l3ut <l Tub4t: dt) rosldc, 4)o 
7 TO ^HJi* t4 T^ixbjx^j-cjxjb [1] ■• 7 b-d )tt)'cj3eTUti dr T^ ; 6j]x to cudld tiie 
rt)6)Te r^T -^ b^tldt; dj]t. jd-o t4 tt^T, <Dedt)dtti 30 ♦Dotdt). 

6 ^3ur d -Dub4^ r^ T^IWi 3>TT)tt) 2l3ur to let) Jotep d Te]\b|\4)r|te, 7 
jb, ejfTJS txjt d T)dJtlJT)3n TO -c^jb- )nuij]x d t)<D6rdt) jdT. 

X^T Tdti) : 18 U 2l3Ut d t)u^j]x ro cotjcdT^ § 

7 Oj]x, rtc>jT, TO [bdit)4] <13 c^t]- d b-pd-D ud-cd, i->?l "Clinic T^ i)^ ^3^' 
3dl pun-2lt) d|x dt) tt)dc4e, 7. V^dcv?T, ro c6tt)4l)35TU|x d tt)d]ibdT. 

TO ej]xi3 11)0 pittj-ilt))*d, 7 TO fet rudt 19 2l3ut d riibixdT^ 3dc r^l^t^f 

30 Tj|x^c ; 7, r^ucvTT, TO b-^-cuit bu|x cejle, 'peuc>TT, dc^ dt) •cdjxljn3'^^c 

bputj^t)drd lid rtT^^ T)d -cHticjoU, 7 )*o d3 -cef . 

-DO ixjnex)^ utt)ld Tott) pur)4jt)rj- 20 t)edt)dtti d t)ojr, djx d t)-^Tb4- 

8 2l3Uir d -cubixdT-^ d "6§ixbtx<^)r|xe rojt), 7 tiid]xbdtti e, 7 rcjls^tt) d bpoU 
|\)ir, ^ tt)b)4jT rurd 30 TenhJI ^3 ^J3Jn ^,74 Te^dtti, 5utx ttl^b -c|xoc- 
tx'?3e 61* d|x ccjtie ? t)6 -2i itibj^jT 36 bejrec ej3jT] e : 7 to cj^t^n c^xeuT 
xe)ti))t) udrdtx4i)df d3dT o]xv7tj ! 7 b^ rjuc^dr t^ ^JT^JISt"'^- 

42 21 2l3ur "DO cudln-oKeubet) [rJnl'7 7 "oo c>?|v eu-cdc t^ojtjls >?ftie, 7 "co 
TO r^o|i 5 lid Urtivrb e; 7 -co |v^j-c, t^J^e pojlSloT r^ n^ ^n^c trjo^i^T) x)0 
N^ itidjibditi e. Uerjb. 

22 ^ur-co tt^j-D Keubet) itju, M4 35 Slsufco ejjts^r^ d cUtj tti^c 
[-d6jii^)3j rnl, [^r] ^ejl3J-6 e dtjrd >7le 7 d it)3et)d ru^r "^^ liiejrtiJUS^'o ; 
bpoU ro dr4 d|i dt) b^^r^c, 7 t)^ cnn- ^f -co TDjult; reJTJon ttiejr»)ec -DO 3UC- 
7-6 Utt) dtj ; joiiur 30 ttib§t)]:<l-6 r^ <ir ^'C> ; 7 -oo |t4)T5 r^i 0^1^ T^dcvrt) ttie 
d Uttjvrb e, -6^ t;db4t; "o^ d-c^ d \i)r- X^oT ^tJT^ r]u3i)^ cutn ttio tti)C 43 

23 2l3ur -c-^ttld, d T)U^)ti 'c^)r)J3 J6- ^edtidtt) -coASJor^. 2t)4 to ^o c.^oji) 
rep ciJtti d -Detibji^jriub, 31111 b^TjdTJ^ -d ^■64 e. 

[d] cord -oerC^] co-cd joX-cd-cdc to 36 II 2l3ur "co t^^cdT-^ i)d 2t))-oMt)- 

[bjlntne; "^^S ^ 'CO ii6j3jpT; ^te Po-cjp^, itl-^oii 

24 2l3ur "CO r63bd'D4 leo e, 7 ro -do Pl]-2l]idoli, [7] cftj d s^jvcd. 
■rejl3t'D4 d bpoU e : 7 [to bj] dt) poll 

yoldix], [7] T)j [|id)b] -v^rse <iltj. C21JB. 38. 

25 2l3ur 'C'O r>73t'c4 TJOT "^1"^^ 

d|\^jt|: 7 ror63bd-c4 yudx ^X"^^^? Cldtj jurdl]. 7 21 n'^^iojcbeur^. 13 

TO dtt)4c^T^, 7, r^iic, -n-^JTiJC c>?T^f d jn-cl^t Tli^tti^. 27 2l3ur 4 3cej- 

To Jf'ttidelj'c^c 6 5^Jl^'D 3Ut) d ccdtt)- T)eo)lj3. 

ullnb d3 70Ttic4 rploTM 7 )ce 7 tiDmb, 

d3 )tnT;^f [t^] biiej-c rior TO T)63jpT;. 215US -c^^Xd r^ T)dttiro)T], 30 t)Tfc- 

26 2l3ut d Tub4T; JuTdli ]ie t)d >rD jUTdli r'lOT ^ H^ Tetxbii^)t;]\jb, 7 
T|]ibti4jt:]ijb, CjoTdt)t:4libdtil<itt)^b- 3Uit tlU -^ T'C^c 30 l)2lTiiUdii1jr^c 
dttj^ojT d]i t)T§|xb]tdT;4, 7 d ^r^l d Sj\i)'se, t-^ bdjtjtti l)i|vdl). 

cejlr? 2 2l3iit TO cotJ4c juTdli d^roJH 

27 Oedtjdtn, 7 t^e^cdtn t^)r t)d t)jr- ^nst^ Clidt)4dT))T;)3 4i|i)3e, T^ bd)t)tn 
ttideljr^cnb e, 7 t)d b^i]dT d|v Utijd Sudlj ; 7 to 3db 1*^ c>?3e j, 7 to 
leiy ; ojji [jfe] d|i t]T5|tb|id'c4 [7] d]i cojir)|\1dtvrt) r^ t^l^- 

b^eojl e. 2I3UI- TO 4ot)t:vr3eT4 d 3 213111* to -cojtjtc^T j, 7 1^U3 r1 

T§|ib]i-^jfr|te r^n- ttldc; 7 ■cu3 T^ 6]\ Td)t)tii djfv. 

28 2lt5ron) "DO 3dbdT4 2t))TjdT)n3 4 2l3ur "CO -cojiitceT d ]\)r 1, 7 1^3 
]ie T)d rr^ob ce^-v^sre ; 7 to -641)3- TJ ^jdc ; 7 ru3 Ot)dT) Tdjtitt) d)|t. 
^T^ 7 TO T:63bdT-^ rildr Joxe-p dx di) 5 2l3ut "co roii|tc^T r^T -^ T^lT h 7 
bpoU, 7 TO jiedcdTU^v j5rep ^ut t)d 1^3 xi ^^c ; 7 Tm3 Sbeldli TdjTjit) 
I))rtn4elj7:§c\?b 4 tJ'^cjT [pjotd] dj]i- dj]t : 7 to bj x^ ^^ Cl)etlb, d T]t4dj|i 
3JT : 7 ^iu3dTd|vrojt) j6repl) to t)6- t^u3 t1 e. 

3jpt;. 6 H 2l3ur "ctiS ju'odli bei) to 6]i d 

29 If 2l3ur "crjll KeiibeT) cutn dx] ceTS^t), T-^bdjr)tti "C^t^^^ 

pv^ll; 7, reuc, t3J []vdjb] j6rep r-^ij 7 2l3ur "oo b^ 6|v, ce-o-sir^ln-od}], 

bpoll : 7 TO t^'jdll re d euTdc. 30 \]o\c d br1d3tivft1 <^^ r.J51)^2lK- 

30 2l3ur -oo tni re d\i d '6e]\b\^STc- M21 ; 7 to tt)dtvb dt) T:j5i)6>2lKH2l e. 
tijb 7 d Tub4'c, M) [brv?l]"di) l§t)b 8 2l3ur d Tub-^-c jUTdli ]te 1)0t)dn, 
dij : 7 TtijrJ, c<2[jc d t)3eubd tt]e? Bj d3 ttitj^oj to T§|vb|i^T:4, 7 por J, 7 

31 IF 2l3ur "OO 3ldcdT4 cdcd }6- TeuT)d rljof "cor T^]xb]i4'c4- 

rep, 7 TO Tt|<}bdT4 n)^tiSr) to T)d 3db- 9 2l3ur "oo bj d rjor d3 Ot)di) t)dc 

jvvjb, 7 TO tuttidT^ dt) coed dij r-^^ ^W'C' leir T^JI ^n T^iof "• 7 ^^l^ld, d 

brnl. T)u4jti TO cudjT re to cojti)i\)drvTT) |ie 

32 2l3ur TO cntifo^ 4t) cScd jol- it]t)-2ioj d T^^xbixdr^, 3U|i tdj|it; r^ -^^ 
TdTdc, 7 ]iu3dT<} cuTti d T)^r4 e ; 7 d ^i) -ccdldtt) e, lofjur t)dc TrmbjidT re 

Tub|\dT4, 213 ro 1114 rw<^M^n4')c ^ ; r^jof -cS 'c^\Oo\idt-^. 

dTb)\] d ]]ojx d T)e c6T;d to tiijc e r]6 10 2l3ur "do cni^ ^t) ti'jt to tti^e re 

i)dc e. r§n3 ^n ^n t:j51)&^i^^2i ; >ntie rjt) 

33 2l3ur TO dj-ttt) rejrjoti e, 7 d to tti-^b re 0^d^ 1114 ^n ccedTiid. 
Tub4'c, [21 re] cord tr)o tr)jc e; to 11 21?) x^^ -^ Tub4^ jUTdli jxe T^- 
ijl-^b Tuojcbejrec e, dT^ jorep djv ]]^ it]^ d bd^ticl'idiiinr)' f^^ ^^ bdjTipjie- 
3§||idT \)d coTC>Tb 3dT) cu^t;db4'c. b>73 d rrc')3 -tSt^ r\o 30 br^r'^S "I0 

34 2l3ur TO r^ldU j^cob 4 eiiTdc, n}dc S^eldli ; (6j|v d Tub4r re, ♦DtsU 

43 30 TrcJ3eTi)dT> 30 BT:>T3er) yt^■\')oxs b^r 23 2l3ur <1 ■c\\hj;c ju^dl), Bjo^ 
^ror, ttid|x [ru<i)it] -d reixbii-^jtite). 4jce, T?e3U 30 bp^snjjr n^J^e : r^wc^ 
2l3ur "CO ntl^)3 ^^^11^ 7 ^tJ ]\jne coti)- to o;|i ttie 4t) w\^dxs\o u^jit), 7 i)i 
i)>T3e A ttIs 4i lidtdji. bpu^^jji -zn 1. 

12 2l3ur ^ ccjof) ajtfirn^^' "^o eu3 2-4 \ 2l3ut ^^itijc <t r'^ec, ^ ccjot) 
jT)3eT) Shu^b i>tn ju"c^h ; 7 "co 3UC ritj <\\]oyA T)d -cj^js rjtj' o^n M^^^y^j^ 

jii-ca ttjeornec 0736, 7 ^o ci»^)-6 ru^r "DO jurdli, 43 jidt?, 'Do iijile tjiis^n 
30 T,)\x\\\d'b \\\<^ d -fv^Ajb luT* beant-cd <t T-^tt].^ tnej^v-oii^cuT ; 7, ^euc, TOT' ■^''^^ 
C40iv<ic, e -pejt) 7 ^ cd|\d \f)\\d\\ 4T) p t:o]jtdc 6 r^njopdcut- 2l3ur <i 
■c'21-culUn)1-cec. 'oub4'c JuTdli, "Cust-^ dttjdcj, 7 loj-pc- 

13 2i3U'r ro luriter- to Z}]^ii)^, -cS t^\K ). 

]\.Sr>, peuc, -cej-o -cd-cdjii cleiijtjd tiidt 25 21 iiu-^)]i 'cu3-^t diiiac ), to c>;|i 
30 r;jtnn^''^'^o ben^dT d. c^ojidc. i*j irjo-p cmn d M^'^<^ clenitjd, T^ ]i^-6, 

14 2l3ut TO C-V71V tJTJ -^ ciih?T bdjfj- Otj-ce ledti [lejx] )<^'^ To dr^nnTJ "cofit- 
r|X5b>?3 Tj, 7 ^o tolvrS T) 1 T^JH. le^ ^c : 7 d Tub^-c X)X), 5v?Tmi -cu, 
-poldc, 7 TO i:)U 1 -pejT), 7 "^o tw)3.'^ tt)edt cjd le]v lejr U"c ro, <it) )-euld, 7 
t)^)t: XordjCTIdTid, Idnb t^JT <^p 'Ctrj3^ T)d b|i4jtl^ejTe, 7 ■^t) bd-cd. 

-^13 "cul 30 TjitiTld-c; 5j|i TO con4c n 20 2l3ur to dTn)V73 jUTdl) [jdT], 
3U{x r^r Sbeldl), 7 1)4 -cusdT 1 -pej!) t)d. 7 d Tub^T, <Dob fJU^wti-cd jfJ i)^ ^U- 
tr)i)4oj t5. X) ; to cjotj t]dc t'cu3 "1^ '^ott) tt)dc 

15 21 T)U-2i)ti TO cofj^c jUTdli J, TO Sljeldli J : 7 t)J0|V b^T) ]i1d d ]\Jt, t)j Jt 
f^ojl [3Ufi] if)ejitT]\ec [to bj] dt), to tii5. 

cjotj 3U]x tol>?3 T) ^ h^S^)"©. 27 1[ 21311^ r^iUd, d T^djitiTJ^ ^ 

16 2l3Ut TO TjU^re^ >;i]te djv di) ■c>?pf)jT, feuc, 50 []idbdT4 Tjdr jofjd 
■cvllse, 7 4 Tub^'c, ^>?Tjtt] ru, lu4)t- b]iojtj. 

)3 o|ir, lej3 Tdti) d be;r d3dT ; (o)|v 28 2l3ut -c-^itld, d T]d)tnrJiv <i '^Tr- 

1)1 ]\d)b d t^ot 4J3e 3U]i b'j b^t) d ti)jc ujjt, 3U|v cv?|v [-^oij] dcd [d] Uttj 

5.) 2l3ii'j- d -cuh^-c xifh C^teuT to dttidc; 7 3iilt 3ldc dti bet) c>TT)3e dti 

beujxd "cu Tdit), TO cjof) d bej-c d3din ? Uii), 7 3U|i c^ti3"v?1 xx\^)'te cojtcjtd 

17 2l3ur d Tub4T: reJTJon. C>?|ire r^t) Ujtii, t^ ]^^t, Se ro -c^^HJC ^ttjdc 
ttie \x\^^\) [cu3dT] 6 T)d 3dbti>?b. ^^vrTUf. 

2l3ur d Tub^T: tJTJ' ^H b^vrsre rii 29 2l3ur -c^pld, dT]i»^)t^ ^^3 T^ ^ 

3611 d3Uin T)o 30 ccv^iijs Tii cu3dn) Uii) d|v d t)d)r. r^iJc, t4)t)J3 d Tejx- 

[e] { b|tdt;4 ditidc ; 7 ^ Tub^-c rJTJ^ Cjonur 

18 2i3ur d Tub^r: r^^ipot), C]ieuT to bjijr-cur^ dttidc 5 [b'joT di)] bjur; 
dr) 3eU TO beu]id n)e Tvrr i 2l3Ut d e-o xo oji-c xe)\): VTtnft p^l 'CU3'^'^ 
Tub<iT xiTh *t)o feuld 7 TO V>\iSn^ej-o, p]]S]\ex Td)T]in di]\. 

7 TO bdTd, r]oc [d-cS] dT Ujri) : 7 'CU3 30 2i3ur t]d T)d)3 T^n p^UT))c dtnac 
re [jdT] rJt) T), 7 Tob) djce; 7 "^o a Teivbu^r^, d]i d itdjb dt)^ xt0jte 
-cojijtceT leji* J. co|\qxd d^x d Ujit) ; 7 ■cii3dT Sipdt) 

] y 2i3ur "CO ej]\)3 rJTJ' 7 'do 51^-6)3 Tdjtjtt) dj|i. 
|to)tt;pe 7 TO c>?]t d rol<ic tj, 7 to 
c-v^ji d IjeuTdc bdjij-cii^bv^s >7if)pe. C21JB. 39. 

20 2l3ur TO c\;]\ JuTdl) dT) inen^T) 

cvTce le Ujti) d cd]idT dt) 'c2lTxiUdtf))- C)d6r(tre joref). 7 21 3enti)t)>TT§f'. 
rec, T>*d3^jl W 3)U dr l<^)tt) t)d int)4 : 20 21 cuiv d bpjMorut). 21 2t)4 

df rjj bru^tj]i re 1. ri*4 c4'ctr *t>^ 7 ^<^'0)ne. 

21 2ii) r;T) TO rjdri^^iS t^ "^o rijvytj- 

t:}]\ t)d 1)d)T:e r^H- ^3 ]^^^^ C^J^ ^ 215US ]m3dT 16rep rior '^o ti63JpT: _; 
[b>:>?l] di) ii]e)iiT]i^c, TO b) 30 l)or- 7 Porjpeit, it)^o)]i to Ph^^Mol), c^n 
c>?lt;e txe -cdob t)d rl)3^'C' • '^3ur <i >*x'C't)d d 3djiTd, 63jp"cec, to cerjvrs 
TubpdT^r^'). ^'11 []id)bj"en)rt)e)]iT]i^c r^ ^ ^r l'^tt)>Tb t)d i)jtit)del)r^c, t)oc 

rd [ii^j-crj]. 'CU3 leo r'jor ^n rni e. 

22 2i3ur TO rUi ren*Joii 30 juTdh, 2 2i3ur -i^o bj di) r:j5l)&2iKM2i 

7 d Tub4r, N J rasvrtti J : 7 1114 d^ nidjUe l^e jorep, 7 'do bj _ t)d T>?tie 
3cedTT)d d Tub]\dTd]i iiivrrirjix i)d roi)4 ; 7 "co b) r^ ^ ^^13 ^ ttl^J3'T^'^ 
Mrce, if) |tdjb eiiiri)C7|\Tii^c r<i ^^)'^]l■ •^■) T;63ipr^c. 

44 3 3 2l3ur "CO cori4c d it)dJ5Jr^j|i 30 bitd-c 43uni, 7 3^^ ^ejt;, 7 3U|i jtn^)3 
[ti4;b] 4n T:j5t)^2lKM2l Tii4)Ue ]\)r, 7 T^ dttidc. 

30 t:t:u3-ciT) t:)51)^2iBN2l 4|i3dc ti)-6 16 2l3ut "do c^ti r1 dt) T;edT>dc d 
xj^ Tj-De^jiijd re, bejtrenn)4t]<^ Ujiti- ccuri)T)<ic Ujii^ ]ijd 136 30 TT;4jnJ3 ^^ 

4 2l3ur fU^Jt^ )orep 3tv^r<^ )otjd -cjseitnd 4 rr^c. 

]\4.-D4c, 7 TO ]\jfje V^JI^^JT Tjo : 7 X)0 17 2l3ur -co ldb4 T^p F)T "^o ]xej}i 
|tjne r&J'ctt]e6)]\ Of cjofj 4. -cjse -oe, 7 t)d tnbjxjdr^f o, -d^ ]v4-6, 21t) TS^^poS- 
x>o c>?ii f ^ t]d Ujii) d ]id)b dJ3e. dT)'c>;3 edb]i>73^c., t)oc tm3nr cu3v?n, 

5 2i3ur r^jvld, 6 t)u4j]t [f 4] Tj-oe^Tjd tc^jt))3 T^ d free cu3dtt)td -co -oedt)- 
te re)'cn)e6j|i -6e t)d t:j3, 7 ^f cjotj d dii) tiid3n-6 ojiuni : 

]uijb dJ3e, 3U|i bef)VT3 <t)M t:)3 dt) 18 2l3uf -c^^jild, d r]uSj]\. t>o t;o3 
c63jpT;j3 d|i rpn jor# ; 7 "co bj ben- iJUrJ ^no 3ut; 7 -DO ej3 tfi§, 3U|i yS-^ ye 
U3d-D dT) "CjoljB^iKN^l d]\i d |\d)b d bji^T d3dtii, 7 3Uf\ tej-c dtti^c. 
d)3e d rT;;3, 7 dtiiul5. 19 2l3ur r:Si\]K df T^H? ^ t)U<I)i% r-o 

6 2l3U'p TO 'f:<ii3 fe d ttdjb d)3e d cudlv^-6 d n)dJ3]fr)ii bitld-ciid d trjt)^, 
l^jtt) jof ep ; 7 tjjofi bf jof to ejtjiT t^ t)oc to ldb4 T1 l^^T' ''^'^ T^^'c» ^Mf 
|id)b 4]3e pejii, af dtt)<^)i) dr) t:dix<Jn to jij^e to x^]{hy:o-^dx]-cy^^ ]i)uit] ; 30 
-DO jreT -pe. 2l3Uf to bj jofep Te3- |tdjb d t?^3 d|x t].^ IdfdT. 

irjdjf^d, 7 r3Jdn)dc. ^ 20 2l3u-r to 3ldc tfid)3Jr^j|i joyep 

7 II '^3ux r:S\\\<x d t)tj-2i)3 t)d Tjejr- e, 7 to cv?|i d 30^04 e, d t)-ii)7; d |\4.bd- 
§fJro, 3U|i 1^3 bet) d tiid)3)r'C)li d rnl TU|v b|t^]3jTjot)d dt) ]tl3 cet)3vrl-ce ; 7 
djji Jofep, 7 30 tJTub4x; Xh l->?3 Ijoiti- TO [bj] re dt) r)t) d 30^^04. 

Td. 21 11 2lf TO h) dn T:j5i)62lHN2l jve 

8 2lf TO Tjult; rejrjot) rJi)' 7 d jorep, 7 "DO rdirbeji) 3|x^r^ ^^^ 7 
Ttlb4'c |ie rnT)d6j 4 tti^J3Jr'cj^' feuc, tu3 c4Tjord to d ld'c4 VV- cojiijeuT 
T)1 rtt '^o\t] ti)^j3Jr'C)]t CjvedT dT^ dt) C4c4- 

d3dtnrd rd ■c)3, 7 to c>7|i re d ]id)b 22 2i3ur ^^13 rtt^co^tritT c.n c-4c4 

dJ3e r<^tt] l<^ti)>?b. r^ Idm) jorep t)d b]v^J3Tioi)d nle, 

9 H) br>?l Tvrrje ir ^^o x\S. it]e jo\)<i t]oc to bj r-^'l C4c4; 7 '31'^ be d^v bj-c 
■CJS ; 7 Tjjoji con>7tf) re ejtjjT udjtii <if '^o t)J'C'JT ^^ TJH' ^^b ejrjoi) to [t)jot] 
•curd, TO ciotj 3U|i cu d bet) : cjofjur e- 

redTV?ti)re tti4 r Jf] dt) toIc it)6p- r^' 7 23 H) reuddT rt^cojtt)edT dt) C4c4 
dt) pecdT TO Tedt)diT) d t)^3v?T <l3e I to i)jt d|v b'lt: [t4 jidjb] r<^ T)d Ujtt) ; 

10 2l3ur -Cv^iUd, tt)4 TO bj r^TJ ^^ '^o cjol) 30 |\djb dt) 'CJ:3l)6^RH2l 
d|i l-ii d3 ldb4'c ^ve jorep, t)dc d|i ejrt: it)d]Ue txtr^ot), 7 3dc t))T t-^ t)Tedt)dT 
re nld, TO hTTe le, t)o to bejc djce. re 30 3cni^eT dt) 'Cj51)G'2lRN2l n^it: 

11 2l3ur c^ti^ld ■cnt]cjoU t)d l)u^}|\e dj|t. 
rjt), 30 t)T^c>TT [jorep] Tot) r'ts to 

Ter)dtt) d r|ij'ceo)l'ce ; 7 i)j [jxdjb] ^ot)- C2ljB. 40. 

Tnt)e TO itjvjri'CJii dt) rjse d r^J3 di) 

r;T|. 2ljrljt)3eT)dr tt)doj|v Pl)^|tdol) ejTjjt- 

12 2l3ur "CO |vu3 rJfJ -^t^ euTdc ti)]t)j3'ne le jorep. 14 Moc |ittje 
dt|i, t4 ii^T, LYr3 Ijojf) : 7 TO r43 jiil T-d coit)rudr3ldT. 

rejrjof) dt) hyvd-c t)d Idjn), 7 to -tejt, 

7 TO cu^jT fc dtr,dc. 215US •c<^fxld d t)Tt-2i)3 t)d t)etT:et)ro, 

13 Si^ur "c^ifxld, d t)uJi)]t. TO cotJ4c 3ti|i cvrit redTtt)dt)dc 7 r>iT)|T6j]x ^\J3 
TJTJ 3W^ j^3 re dt) -cedTdc t)d Ujti), T)d l)63ipt;e r§T^3 ^^ <^ '^'cl5epi)d 1O3 
7 3U11 -cej-c dtt)dc, t)d 1)63jp-ce. 

14 5uiv 3o)|\ x) dji tti^rrnrj]! dt)'CJ3e, 2 £i3ur "CO retx3n'ceT Pl)^|ido1) d 
7 TO ldb4 ri i^'iu, 7 TO I'vdjT, T^euc^T, t)^3nT Tejp t4 tjjdojii, d i)43nT 
■CU3 re 64.b)v>?3ec d r^edc to rt)d3dT dt) p|tttt)r^Ttt)dt)dc, 7 dt)d3-^)T dt) 
o|tv?t); 'c^]t))c re d r'cec cu3dti)rd to pi\jotT)rvn)^TO)|x. 

Ui)3e l]on),7 to sojjittj'jrJ t)d [c6tt)4c] 3 2i3ur to cv?]i re d Ujtt) jdT d 
30 l)4]tT : -czr}-^ c^f) re'otjd dt) 3<i|lTd, TOt) 

15 2l3ur "c^Jtjjc Te X1^^ d t)U-^tii to C4C4, d t)^;^ d )td]b Joreip d Ujti). 
cudlvTT re 3ii|i -663 tt))r) tt)o 3ut: or 4 2l3ur "co culjt c^n re'Dt)d dt) 
^)|\T 7 3U]\ c6ii)4c ti)e, 3U|i r^3 d 3^tvTd d sctljidtt) d]\ j6rep, 7 "co b'j 

45 <i3 1^*551)411) -Dojb; 7 -DO hS-ou]\x^\ 4 17 2l3u^ anra clejbjt) udcrd]tdc 
3^-^c4. ["DO bjj <x Tjvrle f-oivT bjr> b|i>?3t;e to 

5 f 2I3UJ -co coi]Cd-cu]y <X]\So^ djt*- Ph<i]^4ol) ; 7 4. "cud-c^ tjd heunUjt: 
l'])3' 3^c ^OT) 4Cd d djrlH)3 r^jt) d jdTo rotr) cjoF) d]- i)d cle)b)r))b. 
i)edt)6]-cce, 340 t)^c dcd xjo |\ej]i 18 2I3UT to ^1^634 jofep 7 4 "cub- 
ttiJor4jl 4 4jrlJi)3e; ):eu6tn4t)4c 7 4^> Se 7-0 4 cj4UVn) : Md t:T\) clejbj- 
rntje-oojji )rj3 tjd tjesjpre, t)oc to [bj] t))3 rji^U jdT. 

c§t)3vnTe r4r) 30404. 19 ^j-di-d -p^oj cjotj T]\) u rt^r 

b 2i3ur -c^Jijis jofep 4 T^^c cuc4 T:oj3e6b>?-6 Ph^iMol) to ce?] u^jr-pj, 7 

4]X n)4JTJT), 7 TO ireUC 0||14, 7, -peuc, TO C|lOCp'TT re 4)1 C)l4tj tu ; 7 joTn'D 1)4 

[b^^T-^] 30 Tubdc. l)eut)ldjt; 'C):e6}l tjo-c. 

7 2l3ur TO r'MrP?3 re to ii)^oj|x 20 H 2l3ur T^jtld dt) -ci^er U, [t)oc 
Ph.^)xdo}), TO b'j T)d i:oc4 <^ 3C0jn)euT bd] U be^td Pl)^)i4ol), 30 ijTe^t)^ T^ 
rj3e ^ ■cj3§|\i)4, 43 ji^t, C]ie4T y^ >-leT t4 rt1^bro34t]'c>?b -v^le : 7 3U|i 
bpTlTii-J con)Tub4c rit) 4 t))U3 J ^63 ru4t- c§tj d T)4))iTteTtt)dt)dc 7 4 

8 2l3ur d Tub)tdTii)\r4i) ]i]x, <Do t)4|XT');>?i)5T0)|v 4 tf)etc 4 rejtbltec. 
C0T)C4tn4 4jrlJn3e, 7 [tiJ bp?l] ^^n 4 21 2l3ur to 4jpoc re 4t) t:ij]iT- 
ccj4U>?3e 43>?t). 2l3ur 4 Tub4t; ]6- rt'Dtt)4T)4c cutt) 4 rt'^^4tl4CT4 4 )tjr ; 
reip ]iju, H4C |ie C>l4 [b^t)4r] c]4Uu3- 7 "cu^ x& 45) rc4l4'4 U;tT) Pl)-iri4ol) : 
4T? 3>Ttjn) jb, mx^'o T<^tt)r4 [j4t]. 22 2lf to c)\oc re 4T) ri]tTr>Trj^- 

9 2i3ur TO j^jr 4T) 'c^j]iTr§tn)4i)- t6j)x; tt)4 to jfjjr jorep "DOjb. 

4c 4 4)rln)3 "CO j6rep,7 4 Tub4T:|tjr, 23 If 5jTe4T t)1o]i c>?ri)T)i3 dt) 
2lfj tt)4)rlJi)3Te, reuc, to bj r1n5tt)>it) T:^n^'^teTtt)4T)4c 4j)i jorep, 4f to 
4|i tt)<^3vrT ; T5)un>?T e. 

10 2i3ur 4nr4 brjnerijnt) to [b<^- 

TUji] r|\j beT)34jr) ; 7 i'^o bj) 4it)4H to C21JB. 41. 

b)4T 43- rCJTJeT 41t)4C, [7] 30 [)V4jb] 4 

bUT 43 -cgr 4it)4c: 7 30 T;T;u34Tiiti 2ljrljt)3J'C' Pl)4]t4o1). 14 21)1 t)d i)ej- 
4 rriijopnU c^o)\4 4p>;3e u4t;4. Tj)iii)jt)jii34T le j6rep. 38 t^oc 

1 1 2l3Ur TO [bj] rCdU Pl)^|\40l) 411) TO Te]lt)4T t)4 itj43l6jn 4|V 4t) 

Ujn)rJ; 7 "CO 3I4C tf)e r)4 C40)i4 7 63JP7:? 
'cr<iJT3 tt)e 4 rc4U Pli-^|\4ol) MT, 7 

rU3 Tl)e 4T) rC4l4 4 Ujri) Pl)4|V40l). 215US t;-^|\l4 4 3CJ0n T-21 blj4T4T) jotn- 

12 2l3ur 4 Tub4T; jorep jt^r^ 21 re l^T), 30 br4C4 Pl)4)x4oh 4irl)n3 ; 7, 
yo 4 CJ4U rJt) : ^^4 -c)!) beT)3-j[jT) [jr] reuc, TO b) re T)<^ fer^^ ^^J^l T^JT <^ 

"CIIJ l<2l )4T. T)4b4)n- 

13 5)'DeTr'^o)cjofj r}iU4 r^r ■^0^3- 2 2i3ur, reuc, 'bS]x\)c d t))or 4r 4 

e6bvr6 Pf)<^)i4ol) TO ce^ ru^T* 7 c>7|i- T)4b>7^ ref tfib4Tr r3J<^"1<^c4, 7 j4T 
rJT dT 4jr reji) TU : 7 TO beujtd tu ]t4ii)4 ■•^ bre5)l ; 7 to b^TUji 43 jt)- 
rc4l4 Pl)^)x4ol) t)4 l4jtt), TO T)5r 4r) sejlr 4|i ri)0)i)re-^- 
ce4T t})6T4 4 \)uS)\\ TO bj rii 4t 3 2l3ur, reuc, ■t3i)x\)c t)4 t)t]^J3 df 
re4Ttt)4r)4c 4J3e. 4 i)4bn^ ref tiib4'c ejle, 3)i^i)t4 7 

14 2lf cvrtt)t)J3 0)ttt)r4 4 T)U^j]i 'C)iu43 4 breoil ; 7 "co rtT^'^^'^U ^ 
^§■^4 j5o ^n^J'c 434T, 7 3'VTTjtt) Tu, broc4 1)4 it)b6 [ejle,] 4)x b)iu4c i)4 
T;4)rbejt) cjT)5l T4ri); 7 c>?ri)t))3 to Ii4b4n4. 

P})4]t4ol) tt)e, 7 bej|i 4tt)4c 4r 4T) T;J3r J 4 2l3ur tu4t4 t)4 b4T: 3)\^t)t4 

tt)e. reojl rjm434 t)4 r§t tt)b4'c b|\e43T4 

15 Oj)i 4r Te^b 3U|i 4b e n)o 30JT nen)|t4. 2l3ur 4t) rJH '^o tt)ur3>?l 
4r Cjx'jC 1)4 T)64b)\>r6ec to \\)vj^-6 : T); Ph-^|x4ol). 

T5|it)4 ti)e ejFj'jT 4tiro tt)4 4i) 3C§Tt)4 5 2l3ur ^o cot-vtI te, 7 "co con4c 

4r 4 ccvTjirjTjr 4?] r4 30^04^ m. re 47rijt)3 4t) T4]t4 t)u4 •• 7, reuc, 

16 21 T)U^J|l TO COfj>T|tC 4T) T-^|XT- t:4J)34TU|X r^f T)T)4r4 4b4 d]\ §41)- 

rnntTojjx 3U|i tt)4)T; b)\l5 T)4 l)4)r- co]r)ljt)tt)e4r7tt)4)'C. 

1)1)36, 4 Tub4r re ]ie jorep, [*t)o bj] « Sijur, reuc, 'C4i)34TU)i rt^^ 

IfUrJ tt)4 4t) 3CeTl)4 4tl) 4jrljt)3' 7' t)'^)<ir<i ■C41)4 C-^ol4, 4)V 1)4 CC40C4T 

re4c, [to bj 43411)] r)\j clejbji))3 6t) 3^o)t 4 i)ro)tt, 4 i)jor t)4 t)t)^)3. 

b<c(i)4 4|i 11)0 cjo^ : 7 2i3ur TO ri>i 3^*04 1)<^ rer t)'oj4r4 

46 Cusr^jorepcutti Pl)<2lltdoli. C21JB. 41. 6431^4 jo^ep. 

c<it)4 c^oXd t)d x^X T)rj4r4 T^ditjtta T]4c b^i^dcd itje ^jdit) an r^^^* c]\k6 r)d 

Ut)^' 7 "DO tnur3>?l Pi)^]idol), 7, i^euc, 1i63)p-ce d]\ olcdr. 

[■00b] djrlJtl3 [^J- 20 2i3ur 4 TUd-c^ tjd h<x-c ■c]\ud'S<i 

8 2l3ur r^ixU djfv tt)djx)jt) 30 |idjB 3|i4T)x?d ru^r t)d re^dcz) itibdT; n<\ti)|id 
4 i-pjo]t4-D bud)x>e]tT:d ; 7 ro c>?|t prj- 

^)or 7 ro 3oj]i 4]i -Dit^ojtjb t)4 21 2l3ur d t)u4 ^ TUd-odji rudr 

iie3jp'ce >7le, 7 d]x <x T6d6ji)jb cpjotjd jd-o, t]j jxdjb d fjoT ^ tj-cudr^ Id"© ; 

v?le : 7 ro j^jf Pli4|tdoli d djrlJt)3 dCD -do [bd-ouji] 3|\dt)rd -co 3i)-^t;, 

-oSjb ; dc-D [T))0|t );t^1t;] -^oTj-D-vrtje x:o tti4 -do b^-c^ 6 rruf . 2ltj . tJt) "co 

Jne5rdr> d ccjdU ro Pti<^|\dol). tt)ur3>it ttje. 

9 U 2ln rn) -co ldb4 dn T^Jit-ot^-o- 22 2I3UT "co cot)4c nie df) it)djrln)3' 
tf)dT)dc |ie Pli^|\doli, d3 ]\Sr), C>?tt)- 7, reuc, t-^jtijc dr ^oncojtjl'jf) drt)d)t) 
t)J3)tn ttio loc-cd d t)iu3 : T^c-o r]x>)dXd JottiUt), 7in^J'ce : 

10 'Do b) PI)^]Xdoli r§ii3dc ite- t)d 23 2l3ur, T^uc, t^njic rudr tjd 
f-^|ibi:o3dt)rY?3jb, 7 do cvTit x^ tt))rJ ti-oMJS to. T^c'c> t)T)jdrd, C|\joT]d, 
<i 3c-^c4 d x;r)3 cetj dt) ^4^' ^^ T^JH "Cdijd, [7] d|i t)d cc4ocdf) 6t) ^^Soit 
7 dt) 'c4|\X5'pvrT)^'co)|v : d T)T0J1V ; 

11 2l3ur -DO cot)Cdtn4 ^)Tl)t)3 ^ 24 2l3ur "oo rlvr3e-cu|x T)d T^jdrd 
tieutjoj-Dce dtt)4)T), njjrJ 7 ejtJOT) : -oo -cdTjd t)d r§cT t)r>jdr^ tt^djce. 2l3ui- 
Tdj-obfier) -D-^ 3dc T]ec d3'vTt) -do -pejii -oo j^jt ^^I^ [to] "co r)d -Ditdojtjb ; 
ej-Djivniniise d djrlnije -pejT). dcx> tjj [r^x;] ewij^j-v^tje r-pojllreocd-o 

12 2l3ur [t3o bj] )0fj4 b'poc4 dnrojt) d itib|v)3 -Ddit). 

63dT)dc, 6db]i>TT)ec, t?^^T03dT)T;>?3 25 H 2l3ur d -oubdjiit; jotepi) ]ie- 

■Docetj^nM^ ; 7 '^o ]ti)rJ0tn4 -66, 7X50 Pli^ivdoli, [)t] 1ot)dtj d)rllil3 Pli<i- 

■frojUf J3 c)dU d]i iid)rlJt]3J'5^ ^w^n • "^o |tdoli : T50 tojl^TJS *t)jd To^ PI)^]tdol] 

3dc ^OT) d3vrn "CO i\e)|i d dji-ljtj3e dt) t)J'd [dt] tn'jdt) lejt "^o -oeuTjdii). 
■oo c;dU>?3 x%. 26 Hd tecx) tiibd-c it^dj-ce [)t] T^^^c^ 

13 2l3ut -c-iiiiU, "DO iiej]v it)d]i ro n)bljd'6t)d "jd-o ; 7 t)d x^Jix> tj-oldtd 
foniTJS re -cujfj, 3U|i tt)dtt TJt) "DO ttidj-cc, [jr] T^c-d tf)bljdrt)d jd-o : jf 
bj : xjo x)\\ x& tt)ji-J cutt) tr)o 3iiot:>y3, jot)dt5 d i)d)tl)T)3. 

7 "DO c]\oc re ejTjot). 27 2l3ur i)d t^^*^'^ tt)bdT: 'Cdt)d 

14 U 2ltj pt) TJO CYTIV Pl)-^|ld0ll XIOX, 3]l-2lT)"Dd t^Jt)JC d T)r)Ot Tjd T)T0)^J3 Jf 

7 "DO 3oj|i d]i J6i*epl), 7 t;u3dr)d]v leo xk^'^ tt)bl)d'6tid [idx>] ; 7 T)d tfc-o 

e 30 "cej-ctltec dttidc dy dt) 3C.^c4 : 7 t)x>)dtd ):olit)d bu^jl-ce ot) 1)3^0}^ d 

"DO bedjit teJTJOT) [e T^Jt)], 7 x?o d-citv^s tj^ojiv bu-6 redC"D tt)brjd'6T)d 30|i'cd jd"D. 
d culvr-D, 7 -c^jijjc d t^^c 30 t)>?3e 28 [21)*] e to dt) t)jT> d "cilbdt: ti)e |ie 

Pl)^t\dol). Ph^jvdol) : 21t) t)j'D [jtJ ^n le 0)d x)o 

15 2l3ut d "cubdj^-c Pl)^|idol) fxe "oedtjdit) dr-^ t^ -^3'^ tojUtJUSd-o "oo 
)6tepl), 'Do cor)4c tt)e dJtl)t)3, 7 r]l Pl)d|tdol). 

[btnl] t)f c t^drut d 1ie)T!)|tti)jT)vr3d'6 : 29 Bjo-o d tl^t ■^3^'C), 30 btv?ljr> 

7 "CO ciidld tt)e •cec'D oiirtd, 30 t^c-o n)bl)d"6t)d tr)6|x'c6||t'cdcd d3 t^c-o 

T-cy^^^tj -cu djtlji13 ^wi -^ e)"Dj|ttt)7t)- d]i x^-o c]\)ce T)d 1)63jp'ce vrle : 
jje. 30 2l3ut ejixeocvj-D t)d T)"DldJ3 tJti 

16 2l3ut "DO t|ie34 jotepl) Pb'^- tedc-o tt)bljdr>T)d 301x^4 ; 7 "c^jtttjd-o- 
|tdol), "o-i jt^-D, Ml l)1ofjdtt)td [4^:4] f^Stl^ ^n t4T)i13e nle 4 3C|v)c i)4 
t)t) : "CO beu]\4 <D)4 "DO Pl)4|i4ol) V)63)p'ce ; 7 tr)jUtJ'c 4T) 30]tT:4 4t) 
t]Vt3U^ t10'CC-2lt)'C4. r4l4n) : 

17 2l3i4t d "cub4'c Pl)^|tdot) jie j6- 31 2l3ut t)i bj^J3 tJot dr) ljOT)tT)>?|\e 
tepl), 2ltj tt)d)tllil3, teuc, ro tST tt)e t^ ^1^. ^o ^1^13 T)d 30]ird tH) 'Cj3 t)4 
d|i b]\udc T)d i)<ib4^4. "c;4j3 ; 6)]t [bj^j-c te l^o T:|tott). 

18 2l3ut, t^uc, t;^jT)J3 4 t)t)OT <iT 32 2l3ut ro cjoij 3ii]i 'CU34 4 t)4Jt- 

4 t)4bv?f) t^C'C' tt)b4'C, ]l-dTt)|t4 te6ltT)44 l)T)3 "CO Pl)^|l4ol) f^ ''^O ; )t "^^^^ TJ^ 

"r3tdii)dcd ; 7 ro b^ru]v d3 jt)3jl'c d|v 3U|t cjnr^r 4t) cujt ^e 13)4, 7 ro 
le4t)4. be44 13)4 4 ccjxjc e 30 30)|i)r. 

19 2l3ut, t^wc, 'C4t)34ruti t^cr 33 21 t)0)t MJtt)e tH), t^S^'^ Pb^- 
ttlb4T; ejle dtt)4c i)4 T)rj-^)3, 'C)tu434 ]\<xo\) rvnje rjtc^tejr^c ctx)ot)4, ^ 
Sn^tjrd 7 1^0 teji\cte6l4c, 4 lejtejr cn^^r e ot cjotj cjtlce t)4 l)63)p'ce. 

47 34 <t)edT)d-6 Pfi^ixdoli tTi4 [ro], 7 47 2l3U)* ^i?) rn^ Tef ti)brjd-6T]>?b 
oii-c>;3eT. re n]Soj\x of cjoT] t)d cp'jce, rojiji'cecd -cus ar) rdUn) -coit^-D iU-6 
7 'C03bdT> at) cV>3§-6 cvro x:o c|\')c t]4. tja -cojtti-iinv^b. 

l)63jpt:ear)ri)4rec'Dtnbl)d-6tp?Bt:6ji|t- ^48 2l3ur to qi^tiJS T^ITJot) r^^T 

tecd. hed-cd t)4. re;c-D Ti)bl'jdT'dT), t)oc -co bj 

35 2l3ur C|xv?n)3e-c')r >?le hed-cd X]d d r:-cS\dn] T)d. I)63ipt:e, 7 -co c-v^ii dij 
triblU-can md)-c rJH ^o -cjocrdr, 7 berd d rtrdirsi^ df) rijd cdir^xecvrb : 
c>T|ie-cjr 4^4 d ■cr:dJX3& T^o) l^jtti -coixd-o t)d brejidTJ, i)oc -co h] 3^6 
Ph^jxdoli, 7 cun)Z3n3eTjr bed-cd dn erj-cdojb rd 3cu<^j}\-c 3dc edi]cd]T;|iec, 
rtjd cdjr|iecdib. -co cvr^i r^ d -c-cdiX'S)'^ ^H'^e r^lt) e. " 

36 2l3ur bjdj-D di) Ion V^ ^d-tdjx^e 49 2l3ur ro C|t>7r)j3 jorep 4]ib4 tti4 
dSdiTCdldttjd tiojncjUf^c-ctr)bljd-6t)d 3d]r))ti) {)d r^)T^3^' t^6ii]0]\-5ti, x]6 30 
T)d 30|\'cd, T)oc bjdr d -cT^dldit) i)d ii-oecvT-D j^ ^ con)^)]iett) ; ojjx ryjoy. 
1)63ipT;e ; Jof)ur t)dc dj-rttijUrj'o dt) br^J''^n^ -^ ^lixeti). 

-cdldii] -ciij-o dt) ti36|\'cd r'H- 5^ ^ ~l3i^T iui3dr) -cjdr ifl'^c -co J6- 

37 2l3ur TO -t^^-zji] dt) 1)1-6 rjt) jte r^P T>?1 'cdi)3d-c4 bljdrti^'v r)d 30|\T:d, 
Ph^ltdol), 7 |te t)d r§lvbro3dtir>7b >Tle. t)oc |tu3 2lfet)dt jriset) PhoT;jpe|id, 

38 11 2l3ur d 'Diib4'n Pl)<I|tdo1i ]te fd-^-d^T: Ot), -co. 

t}d tt)vrn'cjjx, 2lt) ye}-v)]x -cvrn "c^rje dtj 51 2l3ur ■CU3 jorep '2t)dt)drTeb 

d brvrl Spjoiv^r> C)e [itjdjv] e r^ "Ddjtjir) d|v dt) cce)-c3)t] : Oj|t -op -cus 

Trd34jl f t))d o]\utf), [dj]i re], itio -VTle f-^or^, 

39 2l3ur d 'Dub4'n Pli^ttdol) fie jo- 7 "^13 ^r\<xt<^ v^le to -6e]tn]dT. 

reph' *^o cjorj 3U|i trdirbejt) ^Djd ro 52 2l3iir "cus re 6pii^jtt) -cd)t)tn d|x 

>?le -cnTrJi ni [br>Tlj T-v^tje jr Tjrcjxe;-©- dt) -D^d [reji] : 0)\\ -co ]i)tje 'Did rJoltt)4 

TS^ 7 [)T] c|\)ot]d t)4 ttlrejr) : tT)e d •crdldn) ti)o budj-cjit-o. 

40 Bj<Sj-6 -cu 6r cjof) tt)o t;]3e, 7 53 H 2l3ur to Cfr)oct)v?3ed-6 t)d 
jrTOjiejfxTo bivej-cjie bjdr Ii1d3lu3- r§f tt)bljd'6t)d -coifit-cecd to bj d 
dT tt)o TD^onje vrle : dtj tt)o cdr^ojn -c-cdldit) t|d l)63)poe. 

l\jo3d dti)4jt) bjdr tt)e t)j tr ^'1^ n^ "^w- ^4 2i3ur to topTseT^ ref tt)bl)d3- 

41 2l3ur d Tub4'c Phd]tdol) ]ie Jo- T)d t)d 30|iT:d -cef, tf)4 d Tub^-c j6rep ; 
rep, 'peuc, TO cvrji ti)e or cjof) c\\)tt 7 to bj dt] 30|Xod d T)3dc >?le ■rjiv ; dCT> 
T)d t)63jpt:e "v^le riJ. to bj d|\-^i) d -ccdldti) t)d l)63jp'ce 

42 2l3ur TO be^t) PI)<^|\dol) d r^jtje >?le. 

T<i Ujtt), 7 TO c>7|\ re d]v Ujti) jorep 55 2l3ur d t)u^)tt to bj 30nrd d 

e, 7 ICO cv?]i re culdjT rlord rrtije, 7 3C|i)c r)d l)63)pt:e, to ej3tt)eT4 i)d 

TO cvr]v rl-^bjtd 6j|v rd t)d bn^3V7-D : T^ojtje d]x Plj^^dol) -cidi|trr3 dfi^jt) : 

43 2l3ur'cu3 djjV"cvild)|iin4c>T3ecT 7 d Tub4'C Plld|idol) |\)r T)d l)63jpt:)b 
rdfj Td]id c-^bdT -co b) dJ3e : 7 to >?le jt»j-cj3J-D ■cjot)r'v?3e jorep ; Tedijrr'o 
f tid3iidT4 |iojtT)e, "pjUjT b^ t)3lut) : 7 ^t) tjjT d Te^d re lt)b. 

TO |\]j)e re [udr4<iT)] Te t>\ cjoFj Cjijce 56 2l3ur to bj dt) sojtrd d|t d3>7'6 

T)d li63tpT:e nle. T)d t:dlti)dt) >rle. 2l3ur to ororl j6- 

44 2i3ur d Tub4'c Ph^il^ol) ]te )o- rep -cjsre dt) 'Cd)r5e -vTle, 7 to |iec 

rep, jr [ti))n] Pb^itdoi), 7 3dt) -curd |gr tjd h&s'P'^Jb ; 7 to r^r ^n s^i^-cd 

t)j 'coj3eob'v;r' edt)T>Tf)e d Uit) t)^ 4 30 rjiott) 4 3C]v1c t)d 1)631 pre. 

cor r^dr d -c-cdUtt) T)d l)63jpT;e vfle- 57 2l3ur r.C\)\\\'S d T)VTle -c'tji 30 jo- 

45 '43ur TO 301 {V Pl)^]idol) ti)d|i rep Tot) 63)p'c -co cendc [4^4] ; -co 
djt)rt) TO jorep Sdpt)dT:-PddT)el) ; 7 cjoq 30 ]xd)b dt) soji-cd cotrj'cuott) rJi) 
t;u3 re tt)^ Tt)t)^oi -66 ^4ret)-^T, jt)3eT) dt)34^c et]TJii. 

PhoTjpe]tdl) r^S^'c Of). 2l3ur TO 

cu4j-6 jorep dtt)dc d|i rt"'^ C|\jce t)d C21JB. 42. 

I)e3ipt;e Ivrle]. 

46 H 2l3ur TO b) jorep -cfijocdT 'C^f Tetibjidj-ciie j6rep Tot) 63jpc. 
bl)^Tdt)T-5o)r d 1)114 TO fer ted Uz;4 ''^ te cd jl ^rc^oH) cerTt)vr3 re J<1t. 
P})d)\dol) |iJ3 t)d ])63)pT;e. 2l3ur to 24 Mof dixjr ^l- c^ojt) Tojb. 
cuiij-6 jorep dtt)dc dr tjd3T)^?rJ Ph-^- 

ftdol), 7 TO cudjTi d|i -p^T qvjce tjd 2111U21JR to cotJ4c j^cob 30 ]\d)b 

1)63)pt:e. ^b^ r^ »1^3'P^» <^ Tub4t: j^cob |te i)<i 
48 t^§3^^'^ d x>^\ih]\<^i]\e C2ijB. 42. |ie joi*ep r^ t)63jp'c. 

cloji). Cjieu-D -pd bp?l-cj ^3 -pedcv^r) 4.jt 1*0, ttiutjd -ccj ^Ujx T)-De]ib|idT;4 dx 

A cejle ? 6j3e di)]-o. 

2 21311)- d TulJ4'^ ren'Jot)' }-euc, 16 C>r[iji5 -o-v^tie d3>?b d|i rjubdl, 
TO cudld. tr)e 30 b-pvrl -^b-^ x-^ 1)^3^?"^ : 7 'cu3di6 ye buji tjT^j^bud-cdJii lejf , 7 
en^3J"c> r'jor ^^ TJ!}' 7 cencdj^ -6vrr) cojneoc-n^ jbp d 30^04, i)o 30 ti-oenb- 

drnn; Jor)ur3otn4r^")'7i)<icb):uj3etn -c^ bu|i u]X)]\)dt\\<x, [di) b>->rij rin^ne 

hSx- jo^Y;b : i)6, -04 dtjuin Pliditdolj, 30 

3 2I3U)* -DO ciidr^ 'cej'ci)eTi)4 ^tt^- "cedjib-cd ix Iwc-d bjid-cd jb. 

bft^^r^ jofep riot "SO r,&3jpt: -DO c^f)- 17 2i3ui- -co cvrji r^ jd-o >Tle d 

dc ^bd. 3Cd|\c4 30 c^rj ■ni\j l^. 

4 2lc-D t)jo|v ciuji j<^cob BeT))diti)T], IB 2I3UT d "Dub4'c j6tep jiju dt) 
'D^|ib[i<2['c4 jo-fep, le i)d -Deitbii^j-cixjb ; •c}ied)- l<i, 'Dedi)vr3 it]-^ xo> 7 tr)4l'^ • 
6)|i d Tub4t: ye, 2l}v e3ld 30 ijjtneoc- [6]]\] d-c^ ^3ld ^t)e ojiutf). 

dT -cubnft^e dj|t. 19 [2t)d)- -c-^oj^e] ^jjijijecd jb >'^3- 

5 2i3U'|- ■cdt)3dni|i tiijc Jfji^^el -do b-v^T ^or) Td bu|i tjTieiibix^j-ciijb yd. 
cerjdc [^bd] d inv)-c t)d t)-cdo)t)e -c^^n)- c:eT}3d)l d r'n)3 buji 3C-^c4 "• jti1'C)3)'6- 
■)c : 6^\ -DO bj dt) 30|VT:d d Tcjii Clid- X^^ be]]i)-6 ^b^ Ijb d|i roi) 30{it:d bup, 
r^ddjtl- zi'tj'^-te. 

6 II 2I3UT Tob e J6i*ep [rob] udc- 20 21c-d t;u3>^-6 bu]i iirepb]idT:4 dy 
T^^t) or clot) Tjd-nljie, [7] IX ^rpo]] -DO 6)36 cu3dnird ; Tt)4 r)n Tloiir>?3'^^l^ 
ti^cdr lie -D^ojiijb T)d -cjy.e ^Tle, 7 "cdi)- bujv ir)bji)dT;|id, 7 t]1 bp^S'C) b^^y. 2l3Uf 
Sd-D^ -ce]ib|i<^)t:tte jof ep, 7 -do Ufijlns- ro itjrje-ctnv dt'nbT'o T)t). 

ed-DU|i jd-D yej!) y)oy r<ii ldt;4 [lej i)d 21 ^ 2l3u.y d rub|idru]i erofjid 

i)d)3t;)b 30 rdldti). yeji), [Sl-c^ttidoj-o] 30 r>em]n) cjotJT^dc 

7 2l3ut -oo cotJ4c joyep d "c^ti- d -c-c^ob dji tj-cenbivd-c-^, -co b|\j3 30 
V>]\SjT:\ie, 7 ro dj-cji) jd-o, dc-o -co coi)- birdcdii)^ rojlsjo)* d drjirid d rju^^j^t 
t)d)tt) e yejt) udt;d, 7 to l^^bdjji 30 ro 3vTr ye iF), 7 1)4 e)yreit)<^ ]\))* ; 
3dnb jiju ; 7 d rub4t; |i)u, C^)r dy ^ JT >i"it)e rn) t;d|i))3 ^^1 ti;43re "oji>?i). 
'ct:dT)3db4y) ? 2l3u'p d rubjidr^rdi), 22 2i3ur ro t^§34 Keubet) )d-o, 
2ly ■cjjv Cl)^t)dd)t) ro cendc bjr. r<^ |tdr, Hdc d|i ldb4 tf])y) ^xjb, r^ 

8 2i3uy ro d)r)i) jofep d re|xb]t-^jt- ]i-^r, N4 pec>73jr d i}d3<^)r dt) le)t)b ; 
]\e, 7 t)50|i d)t;t))3eru|iydt) ejf jot). 7 t))0]i e)'pr§b4 ]\)uti) ! djv d i)4rb<}- 

9 2l3ur ro cnttjt))3 Joyep d)]i d roji), reitcn'c, tf)d]i dt) cc§rr)d drd 
t)d))-l)i)3 ro cor)4c ye T)d -ct^jtijcjoUydi), d yv?l r<^ lei)ti)\?i) o]iv?b. 

7 ro |\<i)r ]i)U, [jy] lucr btvdt;d )b ; 23 2l3tiy i)j ^idjb d yjoy dcd 3U|t 
•cdi)3db4 ryedcvTi) edrd)t)3t)^cr t)d Tvr3 JoT^P [M^] ; o)|i )y le y§|i erjji- 
•cjjie. tt))t))3'ce ro Ub4 ye |0u. 

10^ 2i3uy d rub)idrv^ ^ny, Mj l)er, 24 2l3uy ro )ort)po)3 d cill ]\ni, 7 
d r)3§]u)d ; dcr ro cefjdc bjr x;dt)- ro 3>rl ; 7 ro yjU o]i|\d d ]i)y, 7 ro 
3dr4 ro ye|iby63dt)t:'yT3edrd, b) d3 coii)]idr ]v)u, 7 ]iii3 ye S)tt)eot) 

11 [jy] cldfj edt3dt4 jtj v^le : jy tidrd, 7 ro c5r)3>?l e dy cojtje d yiil. 
[rdo)t)e] y))in)ecd jtj, t)') lucr b|t<it;d 25 11 2ltj yjt) ro djrii) Joyep d ydjc 
ro yed|iby63d5)r>;3^rd, ro l)ot)dr, 7 cv?r 43'"^ 3^^ T)rnr,6 

12 2l3uy d riib4'c yejyjot) jilu, t^j dcd ro cu{i t)d ydc ye)T), 7 lotj ro 
l)er, dcr jy ryedcnt) edrd)rj3r)§cr rdb4'n rojb cutt) i)d yljs^r : 7 jy tt)4yo 
t)d'C)|\e t;dt)3db4- ro ]i)fje ye igu. 

13 2l3uy d riibndr4ydi), -oS reji- 26 2l3iiy ro udlvT3eru|i d t)dyyd)l 
bii-iit:4 "^53 [d-c^iijr] ro y§]tbyo3dr)- lejy d t)d|\b4, 7 ro nf)t)3^rujv dy yjt). 
■c>?3^rd, it))c edi)rni)e dn)djt) d rr)]t 27 2l3iiy d i]uS)]i ro oyc>?l ye]i 
Cl)^t)dd)t) ; 7, yeuc, [d'c<i] di) it)dc dy dCd d ydc ro t^h^-c p]\6dT|rd)t) -cS 
6j3e ydtj 16 d i)n3 ^ byoc4 ^1^ t)^^4, dyydl yd -cjs oyrd, ro cotJ4c ye d 
7-^ot)r)dc [byv?l].^ c-irr 43?"^ ; ^^V- T^uc, ro [bj] ye d 

14 2l3uy d ri4b4'c joyep |\ju, [Se tt)beul d yd)c. 

yjt)] dt) i)jr ro ldb4 tt)e jxjb, rd ji^r, 28 2l3uy d riIb4T; ye \\e tid re]i- 

[jy] lucr h]\^-td jb. b|idjt;|i)b, C)o 1)d]yi3^r tt)o cv?r 43)^© , 

15 jy it)4 yo r§|iboc'c4 )b : <Dd|t 7, yeuc, [drd ye] df) itjo ydc ; 7 ro 
dt)UTt) pl)^jxdo1) t)) ti^ct^o; dtt^dc dy Idsvjr [yjt) d] ccti6)rre, 7 ro bj 53U 

49 E I 

o||id, -od ]\S-6 eTniijid yen], Cfe^-o ^j) 16 Hoc to tj|\ ji5i*ep cvr^e-D 7 
[t))Z) p "^t)] T^jije 't)iu. |xj^ I >*le4T). 

29 If 213UT •c<It)3d-cu|x 30 1<icob 4. 

t)<^'c4 30 t:)]\ Cl)4i)ddit), 7 T?o jtjjf eTu^i 215US -co b) at) 30|iT:d 30 ]t6 tt]6]t 
•c6 3ac tfj-D TD^-cc^U "cojb, -ca-p^-D, fd t'iix. 

30 2lt) [ce, J)*] -c'lsenTjd d|\ dt) r)]\, 2 2l3UT 'c^lild, d t)u4 d TUdr4 di) 
xjo Ub4 T^ 30 3<^b jMfi, 7 -co 3ldc jt) -c^b-^ tjoc TU3dX)<^ dy d T)63jp-c, 30 
Tti<} lut bjidtd d]i dT) rrjii. T)-cub4'c d T)dt4 Kju, 6j]i3j-d d tijf 

31 2l3Ui- 4. Tub|idftidj|\Tie ]\]t, JT ceT)c^?■6 -ovTtj b^3iT) bj-o. 

[-Ddojijej >ip)r)ecd JH ; tjHwcx) b|tdrd 3 2l3ui- roUb4)u^dl) ]\)r. d3|i^'6, 
jT). <Do -oeixb diiT63ldc '6>Trj, d3 ]id-6, Mj 

32[2lc<inidoj-D]'c4"6ed3,'De|ibitdjr- tdjcitj-ce tno Stjujt. ttiutjd rtnicrdS; 
]te trijc djx Tj^'it:-^ ; A-cS dot) [t^dc b>-v?l], bu|t TiT5e|\b|x^'c4 Ijb, 
7 [dr-^] dT) [ttidc] JT" 6'3& T<^^ ^0 d 4 2t)i cnpjorj -curd djx p-ce]ibii^T:4 
T))U3 d bi:oc4 d]i T3^-c4 d ■c'cj|\ C>)<ii- l]tj, ■pdcdtt) tjot 7 ce^fjecdtT) bedrd 
l)ddji). -ovrr : 

33 2l3U)- dt) r63ldc, c)3e]XT)d T)d 5 2lf Ttiur)d cc>?|\e tru Ijt) [e], t)j 
■c)|ie, d -cub4'c T^ l^Jfi, 211* tt)-^ to jtdcdin x)ox : 6j]\ d -cub4'c dii r63ldc 
d)te6nu)* ttie 3U11 [rxiojtie] f^jijfi^cd ]tjr),t^jtdjc>*j-6en)0 3T]ujr»^nwT)4 [|^4J^] 
jb : yS^bYf-6 Sot] "oS bu]v T)"oe|vb|uijt|ie buji T)re|ib|i^t4 l)b. 

d.3dtn'rd [dnto], 7 bejtiir> [betd] l]b 6 2I3U7' d rub4T; JTT^^cl, CiiedX) 

d]i -j-oi] 30|i"Cd bu|i r-cesldc, 7 bjT;j d3 dt S t)red|tT)db4 [dti] role yo o]idtt), 

jtfir^r : ^ 3»n WT^Jo^ "CO tio3ldc 30 jidjb xj^jt- 

34 2l3Ut T:u3dj"6 bu|v T)-De|ib|i4T;4 b|i4'c4 ejle d3v;b ? 

JT ^J3e cW3dtt)"rd ; dtjfojT) djT;e6t)ui- 7 213147* d rubiid-ouittdti, *t)o tjdif- 
tti6T]dclufbfx<it;djb,dC'o [3U]v"D^o)r)e] |tv?3 drj 'c63ldc 30 ctiu4-663dc x>)^, 
7:]|tjTiecd jb : tr)4 ^J^ "^^ ^^W'(idttie- bu|x d|i t^4jx), 7 d|i 3cjT)eul, d3p<i-6, 2lt) 
Tj-D^lvbix^-cdJit rjb, 7 XJO se^brdSj [b^vrl] bu^x T]<ii'c4 be6 t^^l* ■ dt) b^v?! 
ce^nsef dfiTd -cjix. -c^itbri^c-^ [ei^e] d3vrb ^ 2l3U7* -co 

35 H 2l3ut "peuc, r^jild d T)u4)it -do wx]orr]^r\e "to -oo |iej]\ b]i)3 x\A 
toln)Vf3g-ou|i d r^)c, 30 [jtdjb] cetj- n)b|\jd'c-^T^. Mdit b^ej-DJii -ont) d 
3ldc<iT) 43'*^ 3dc edT)r)V?t)e dn d fdc 'cei|ib"p]o)-'cobe]Trd3Y?^.3ot)djbeo|td'6 
-pejT) : 7 d T)i44 "^o cotjcdr^ pejr) 7 d T^' T;w3d)"D bu|i T]'Df]\b|\dt;4 Ijb ? 
i]^t:4 t)d cet)3ldc4T) 43'"^' ^o ^J S3l<^ ^ ^3ur <i wub4r jurdt) |\e Ijjr^^el, 
oi|id. d d-c4, Cni^ dt) lefjb Ijottitd, 7 ej]i- 

36 2l3ut d 'Dub4'C jdcob d Tj^-cdJii eocdtt) ; jonut 30 tr)b)dn) be6, 7 T}dc 
]xju, 'Do bet)db4 [tr)^ cld^] ^loni, t)1 ed3'pdtt), )r^ ye)X), 7 Tni^d, [7] d|i X]Sox 
b-pujl jorep df), 7 tjj bp7l Sjnjeot) dtj, 63. 

7 heuji-tSoj Ber)j<JtnJn [udjtt}] : drdj-o 9 Bjdj-6 nij)*j d T]ti||iur^d7* -ovrc djp ,- 
i]4. Tjej-cefj >?le dtr) ^3^^. d)* tiio Ujiiil*J jdijitd-r tu 6 : tT]UT]d 

37 2l3Uf d -cub4r Keubei) -jte T}d ^13^ trje cu3d-6 e, 7 d cufi df ro 
4-64, "Td ]\4t>, 2t)'^b tT]o rjdr tfidcfd cojrje, <xr} 7* jt) bjo-o dj-cb^jt 30 b^i^-c 
tj)UTjd ■C'cu3d trie cu3d"D e : 'C4iib4 dtr) ojxuit) : 

I4j!i)7-) e, 7 ro bewjtd ttie cusdx) d 10 0)]i ttiutjd T)T)^|ir)dTtid6jr T^^'cdjl, 
]x1T ^- JT "cejib 30 tt]bett]j7* d tjoj-)- djjx d|i tjdjir 

38 2l3Ut d -cub^-c tejtJOT], ^]1 ^idcd dj) rdiid l)u4jp. 

7T10 Tt^dCTd Ijb x)ox ; 6;]i "^6^3 ^ "oeji- 1 1 2I3U1- d 'cub4'C jrt^^sl -^ ^^^[t;^ 
b|i-2ir4, 7 ro 7:43bdr> ejn^^H T)d ^or)<i ; pu, ^)<ii7- [e]3J0T] d bejr] tTi4 rJ^ 4 
tT)<i b^Tjdtj -cub .5-f-re ro yd ■cTl)3er d^ tjojf , redijvrs 7-0 ; Bej|tJ3 Ijb i)<a 
-d |\dcrd6;f), df) )*)T] beiinrdoj ir,o rofjitd jf T^d|;i fd rr;)|\ dfj bujt 
3|tud3 Ijdr^-d trjdjUe jte r5b]i5T) cun) roJ^J3JlJ» 7 bejj^;-D rIoT cutf) d 1)63- 
T)d y)U^;3e. Idojc ■cjorldcdr, be3-^t3 jce, 7 b^3.3t) 

tt)§ld, xp)ox]\d, 7 trjjoiiil), CTjo, 7 dl- 

Cqim 43 ttjoj^e: 

^ ■ 12 213117* bejiijr 43?"^ T^ '^'^ ■^'5 

buji IJjit) ; 7 dti 'c4ix3er t;u3db4 Ij^ 

^jUj-D T)^ tr)btidr4 tndjUele BeTjjdTtjjt). 4 i^jf 4 tt)bewlvjb bii|\ 7*40, bejiij-© Ijb 

50 d jiji* <x'i) bu]i UjtT) e ; "DO bejTjji 3U|\ 25 ^-^uf "oo |ijrjedT!U]\ i)d ■cjo-oUtiCTce 
ftid;tj|CT!t)d e : |iejr> 4. ccojtie ^ofep ro 'ce<:vf t<in 

13 Bei|ij"6 1)13 tti4 4.T) 3cedx)T)4. biiit n)e4.-6oi) Uoj : 6j]t -co cu4Urii]t 30 
t)-c§|\b|\^T:4, ej|t3J-6, 7 Jttirj3;-6 d ]t)r tjjordj-Dlr ^n^n ^i) TUl- 

3Uf d r,63ldojc : 26 H 2l^ur d iiu^jji •n^jr])3 j6rep 

14 2l3ui- t))a. nle ciiit^dtdc x^oidh- -oSij^y 'cu3dT)U]t cvr3e tjd •cjorldicte 
4^ SMT "^5^ ^ l^'^4 d t)63ldojc, jotjuf -DO [bj] df) d Unh "dot) ^13, 7 "oo 
30 ccvrjipj-D 7*6 Ijb bujt tj-oejibiidrdJii clioT)d"Dii|i jd-o yej^ 30 'cdldth tjo. 
ejle, 7 BenJdttiJT)- ^^ cdrUjnii-J [tfio 27 2l3ur "do t1di:|i'vT3 r^ "Cjob dn 
cld^J, no cdjU trie IdX). jidbdy 30 ttjdj-c dcd, 7 ^ "cub4'c, 2lri 

15 H 2l3ur -00 3ldcdX5U]t t]d ^JJii t)d [bfvrl] bu|iTi^t:4 30 tndj<c, dt] r^il'^^i)^ 
rjorldjcce, 7 ro 3ldcd-Ddti d))i35'D dj|i d|v Ub)idb4, di) [b^^vrl] r^^ beo i:6r ? 
yd x^\)d 13d Ujiii, 7 BenidTtiJt) ; 7 ^o 28 ^^ur to 'i:]ie3tvdx;4r^n' [Sl-c-i] 
ej|t3^XJU]t X^dx, 7 "DO cud-D-^ ^07* -co -co xef\ih)x&c d]t iidf;4t)e d x^'^^'l'^e 
t)63jpT:, 7 ■c^i)3d'DU|i d Ut4 jorep. nidjc, [dt;i] x^ ^^o ydx- 2l3ur "co 

IG 2l3ur d tiu4)|x -DO corj4c jorep ciyorfid-c^ rloT -^ con, 7 ^o t^JO^'cuTi 
Bet)jdtt)n) it)djUft \ini, d T?ub4'c )-e |te unjld. 

-p^t^tijdfjdc d ■ci3e, 'Cdb4]t [T)d] x)\i xo 29 2l3Uf -oo 1:63 te^JTJot) d j-^-ile, 7 
-cott] 'c;3, 7 iH'^b, 7 ubT)>'r3 ; 6rr». IX "^^ 00^4^ -^ •6e]tb|x.i-n4 BetiJdttiJti, 
d3dttifd 1o7*d)X) [T]d] T^doji^e xo Xdt) ttidc d th^r^, 7 d -rub4'c, 21 [t]e] ro 
n]edto\] Ldoj. bu]t iiX5e]\b|idt;4 dt 6136, di]t d|i Idb- 

17 2I3UI- ro jvirjc dt] -co^ldc tti4 d t^db4 jrjutt] ? 2l3ur d ■cub4t; r^, 00 
'C>ub4'c jorep ]iJT ; 7 'CU3 dt) 7:03^6 ^djb <t)1d 3]t^7-<^^'^i'l' 'c^T'c, d I'njc. 

f)d "Dd6jt]e d T'cec 30 Tjs jo^ep. 30 2l3ur 'do ^)ne j6rep jcej-ciiet ; 

18 2I3UT TO bj e3ld d|v x]d -odojrjjb, ojji ro bj d c|t6)-De d3 lut ]ie tid retv- 
ro cjotj tn4 oU3dr d fcec 30 -03 )d- b]t^'64 : 7 to Idjti [^J-c] d, t)3>Tl'FJor ; 
tep jdr ; 7 d rtib]idT4, jf ^T'' T^n d 7 to cuvJjt d tT^c [t4] feottjjid, 7 
t)43JT TO piUeT dtj d]t T-^cvrb dti cedr to 3nl drj X'm- 

uSj\K ; 'cu3d'D d T'^tc )tj, 30 ttjdT 31 2l3ut to joiivrl d ^3>tt, 7 to 
rejTj]t ]\jx cu)x T)d]it>?3 d]t tjdsvro, 7 cu^Jp dttidc, 7 to coijvTtii djjv r^jt), 7 
luJTe o\i\^vi, 7 d]t T(3ldCdT tt)4 rdoi- d rub4c, Cu)]i dit^r) dn yo. 
T))b r4o]td, 7 d]t ndrr^H- S2 2l3ur to cvritedT^ 115T it6ttipd 

19 1[ 2l3ur rdT]3dTU|t d bro3ur to Tdrdt) lejr T^Jti, 7 Toibriot) le6 rejt), 
-pedTttid^dc T]3e jorep, 7 to I4b]td.- 7 to T)d T)63)pr;)b d tu^js n<l i^c4 
rd]\ |tjt d3 rotiut dt] rr^^e. leo r^Jti : to cjorj ti4 ^"F^ITJtt to V)d 

20 2i3u)- d "cub]xdT4. O nio t;j3e|ttid h^3)p^jb 4^1] T)ce leir tld l)edb|\-vT3- 
T;dT)3dTti4 d Tirudr 30 TejiT])!)*" di) )b ; aijt [jr] ttioti3it4jT) ri^l ^3 ^^ b^- 
cedT u^jjt TO cetjdc bjT : 3)pt;jb. 

21 2l3iiT t;i|trd TUjTi, d \\u^)\x t;dti- 33 2l3ur to p*3^^^^^^T ^ coj^e, 
3dTii4 Ton T33 6fcd, 3v?]t or3ldtti4 dx) -c) x^ V^,^ "^o |ie)|i d cejix-E-bejifce, 
djt r^JC, 7, >*euc, 30 [|xd)b] dj]t3eT 7 dx\ tx rob 6130 to {lejjt d o-^Sr]vdX "■ 
[3dc] ^otiT>Ttie d3v?TJ d irjbeiil d fdc, 7 to bi )OT33r)dT d3 tjd r^ojrjjb dij d. 
•^^ ^43'Z^ "^ cc6tf)t:]\oni 7on)Ui] ; 7 ce;le. 

t:u3dit)4 Ijtj d ]\)X e 1)4 Ujtt]. 34 2l3ur to 3ldc rejrJOT) 7 [to 

22 2l3ur TU3diri4 43^''=' ^'^^ l^n cv?|i] tiijdT^ bj-o cued otjd ldT:4 V&K) *• 
T)4 Unn to cetjdc bj-o : tji rtT tujh 3JTeT >-^ trjo oj|tcer^r Bl]eT)idtii)ti 
cjd c>T-]i d|i T)4lt3eT dtj d]i i-dc>?b. crr3 t)W^J1^^ ')^ ^"^'^ 4oT]Tvjt)e dCdjdT). 

23 2l3ur d Tub4'c x^mor], Sjot- 2i3ur to )b§T4, 7 to b-(iTU]\ r^bdc 
c-^jT) ttid)lle ]\-jV), T)4 bjoT e3td ojinb ; dJ3e. 

bu|i T)t)1d, 7<t)]dbu]t x]Si<^ tu^ jotjttjut 

T;b dtj bu]t t'^cvrb : ro bj bu'(i 13435'0 C21JB. 44. 

d3dtrird. 2l3ur -cu^ x^ Sjttieoti ditidc 

cu3'cd. JO^lec-c |6rep ro coijbdil ttjojUe d|t 

24 2l3ur -ctis dT] r63ldc t^d Td6ji)e d Bli]t4)r]ijb. 14 2ltcojtjjT ni^JT^^ 
d ^Tec 30 rj3 joyep, 7 -cus nrse ^urdlj. 

[rojb], 7 -DO t)l3§TUtt d ccoi"r<i; 7 

^^3 b5dT Td T)drr^inb. 210US to djrjt) r-i^ ^o t^^'^^^^^^ ^ 

51 E2 Lei)t;4|v c\dT] Jdcob. 5feN6SjS. jo^ep Td 3ceurTt)U3dr>. 

■c)3e, a3 tx^TD, Vioi) ydjc t)d iT)vrr)cj)ie- 15 2I3UI* <x -cubajji-c joyep l^u, 

t;i) -Dajib-cj, ojjie-o Ji* f ea-ovYT-o -co C]\e<X'v at) 3i)1otn^o -co txjrjeb4 '• t)dc 

bjiej^ leo, 7 cv?jv 435"^ 3^^ edt)-c>?t)e b):vTl 4. t)OT ^3>T^ 30 hyed-o^J] -oY^e 

<xc<x d inbeul A x<^c >-i)i). nj^ ttiJTJ r<^'^S"^t)'P^t '^'^ "oedtidti) .' , 

2 'il3ur c">7]i 11)0 i*c4Uta, ail rc^l^'l ^<^ '■^3i»r -^ -cu^-^v jn-cdl), C|Aea-o 
431*0, a n)beul x^c ar) -cl a-y 6j3e, 7 a -ceaiiait) iteait) -c)3ea]U)a I c|ieaT) 
43^i'o ^^ -^''-^- '-^31'^ "oo |ijt)e T& ~o Ujbeoiian) f t)6 oofjU)* 3lai)'):aii) jtj 
jieii'i a i)focd)l a -cub v^t; 16 yep. ^eji) ? -co yojllyj^ lV)a ea)cce]vc -co 

3 '2t3ui* coiT)luaT: af -cejt\3e dx) \S, xe]ih)xe;<.\c : T^euc, [)x] X^^^'lX'>'5 "^^1^ 
ro cvjjve-D t)a 'oSoj]]e a]v t)U^-il) K^'=^ "^^13511')^ ni^^ a]i^or), 7 ai) [-cej a3 ajv 
-yteji) 7 a'jjarr^jl. T^jO'c ar) rcala. 

•4 L2l3ur] a \]uS)]\ -co ciia-c^ ait)ac 17 2l3U'r a riib4'n rc^TJot), M^li 

ar ai) 3car|iv73, [7] nac -cecaruit a lej3e *Dja 30 r]-oe}]-)V)X] TJ'); f<itJ ^^ 

hyd-o ixoy^] a -ciib4'c Jox^V' 1^^ ')^ -ce a3 aji ri'O'c at) tcala i)a Uiii) bjaj-c 

te<\-6ii)ai)ac, 6j]\J3 r^^T' ^') ^^ f)~K^J3 T^ ^^ r?U'3):o3ai)T:>?3 a3aii) ;^ 7 a|i 

i)a it)V7r)T:j|ie ii-c ; 7 a i]ii^)|x beujm)* -cii bu|v jonT-^' e)]i3]r) itoti)Y?b x^T 3^ 

o\]\d, abajji ]\)u, C|\ea-o x-^ i)'ce<i]ii)a- po'cc;ai)-ca a cceii bu|i tiar:^. 

b4 olc a t]a'3>T-6 tt)a|T;et^ • 1^ ^ 21?] rJH "c^^HJC jiical) a bi:o3uv 

5 Mac e -po [e arl a^ijlbjof) ti)o -613- -corai), 7 a -cub4'c ye, OV) a •c)3e)vi)a, 

^Un<^i 7 30 "cejii))!) le tjreatjaf) ye 3>TT^]it) 7:11 16)3 -cox; yei^biyeca yocal 

■cajf|t3]|\e? )y olc -co iuf)eb4 pt) a -co Idh^-c a riej-y^ey ino 'c'j3ejvt)a, 7 

-oeatjart). i)^ lara-6 t;'}:e|a3 a i)a3Vj-6 -co feji- 

« I1 2I3U)* T>o |\it3 fG or|ta, 7 -co b)y)3: ojji [jy] jotjaf) tii 7 Pliajiaol). 

Iab4 T^ ti'jw i)a bfv'jatiia ceari)a. l!> ^Do x]dX]^Y;^ n]o 't:j3eiu)a -ca 

7 2l3U"y a -cubiia-ciijiyai) ^ur, rej^^JT^c, a3 11,^-6, 2!r) b>-v?l ^t4, t)o 
C|iea-D-|:^i]ab4Ttio 'cj3e|it]a t)a b]\jaT:- -ce]ibfi^t4 a3->Tb f 

jiaya ? M^ lei3)T5 ^Dla 30 i)-cejt)-c)y "20 2i^ux ^ -cubiiaii)4t)e T^eti) -t)^- 

x?o ye|ib)'yj3 -co ]\ej|i at) i)e)t;eyj. ?lii)^' '^^^ ^"^4 '^3">"')' Te.')"^"^')^' 7 

8 peiic, ar) 'caj]i3e-c, >-u^ati)4 a iei)b |tU3ac) -66 t)a aoj-y xoj]^X^^ l?')^ 
itjbeiihTb a]i yac, x:u3ain4 cu3a-cya. a be3 ; 7 -(:u4 a -ce|'.b|iat:4 bay, 7 '^o 
i)yuay a lut a-yt^jji Cliat)4an)^: cioF)- ):a3ba-6 e x^V) n^ aot)a(i 6t)a inat;4, 
UT it]d\\ xn\ 'CO soj-o-yeitjjy a-y t)^ -co 7 a-ci 311^16 a3a <ir4 aj|i. 
-c33ept)<^T4 «|iip 435"^ ■ ' 21 2l^ux a x;ub4t: •cuya jieo feii- 

9"oj-6 be aj|i bjr -co- fejibjyec bjyecajb, 'cu3a)-6 ci!3ait)ya a i)yua'y 

a3a b-f:v?3T;e]i e, CYT|vre]v ejtJoi) cuit) e, a|i coji 30 byajcrjo n]e e -coit) 

bajy, 7 bjii)1-ci)e 11)4 ai) 3cea-ci)a a]i f -vrljb. 

■ycl^bnT) a3 it)o r;)3e|ii)a. 22 2l3U"y a Tub]iaii)4nfi' 1^^'"l "^'JS- 

10 2l3uy a rijb4o -yejyjot), 21 i]0]x e|U)a, tij -yea-can at) lei)b a atrajfi 
vjineyjT) [b)o-6 -yej iiejji -co bfrjat^^-ya : -D"ya3b4)l : oj|t [-c<$l b):a3ba-6 x^ ^ 
3J-6 be a3i b-y>?3'cea]i e b)4j-c i)a <ir4, wO 3^ba [a <Jir4] b<d-y- 
reixb-yosaij-o^s a3atnya ; 7 bejtjye 23 2l3uy a rub4c ru-ya ite-o fejx- 
i)ejir)cjoi)-ac. bj)-ecajb, ?l)ui)a -cc) bu]i i)Toe]ib)x^t:4 

1 1 'iln -yn) ^o l§3a-cii]v a i)yuar bur" 6j3e Ijb a i)yiiaT' n) t^Jc^jT^e it)o 
3ac ejr)f e^v aca S fac -yejt) 30 liiat; 3t)vy ^)ox tt)6. 

30 ralarii, 7 -co o-ycv?! 3ac eai)-cni)e a 21 2l3u-y ■c^ijila a ^nS^i ro cila- 

-yac. ti)ajiu)e rw<^T -^ 3cjoij a|i ^]S-c<^, -co 

12 21314)- T)o -yp'jot) -yejpoi), [7] -co -jx-Jtibjye^c, 311)1 jnjyeit)^ bjija'Cjia it)o 
•coy>T3 V'^T ^^ "cj r^J TJ')<^' 7 "^o cjxjoc- 'c)3e[\t)a ro. 

T)>?3 ^3 -A J) "cj rob 6)36 ; 7 ro X]V'i: ai) 25 2l3U'y a rub4'C d]\ i)<iT:4, 6J113- 

-yc^la a -y^c Bhet)jair)Jt). ;-c a ]ut) [7] cer)cv?3 -cyv) bea3^tj 

13 ^t) xn) 'CO jieabarti)v4 i)earac, lojrj. 

7 ro CYTH 3ac eai)rv?i)e a fac yua-y 2G 2l3ur a rub]\ati)4t)e, 1)) f^ar- 

^a a-yyal, 7r'0 -yjllerujiroj) caT;ii-^?3. ti)aojri)e nil tjo^ ; ti)^ 'C)3 aji t)re|i- 

14 U 2l3uy •caji)j3 jural) 7 a retv- bn4T;4 )X 6)-^& l)i) af) pt) ]iacuTi) r1t)T ; 
bjx^jrixe 30 t;)3 jo-yep ; (o'jji ro bj -y^ oj|v t)j i:§rii)aojr ^s-v^r a i)63lao;c 
aFjyo;!) rof ;) 7 'co lej3eru]i jar >-e)i) r-yajcyjt), tiiur)4 [t^^jb] a|x ijr^ixbp^t- 
4)1 at) -ci^alaii) i)a tjarij^fryj. 4 'T oJ3e Ijij. 

52 Mocrvrr Jo]*ep e }^eji) C21JB. 45. rd r'liibitajriijft. 

27 2l3Ut ^ ruli4'c TO r^U^Vos^t)- 4 2l5Ut d -cub4"n jofep fie tja reji- 

t;>?5 tn-^t;4 IVH), 21-^ d^jof d3\?b 30 b|i^jT;|ijb, ^DinT-cjs ji-oni, J^mnm "]^ 

]tU3 ino bei) -cjdx [Tf]dcj -cdiij : arc>?T)3J-6 oi\>^d. 21311)- ro r|i>7-c§- 

23 2i3U'p ~o cu<^)-6 -o^rje dcd dttidc Tdiv lejf . 2l3Uf 4 ■cub4'n r^'T^on* 

«<Jm), 7 d ■cub4r nje, jr -cejbjti 30 [jf tturjj jtifep buji t]'ce]tb|\^r4, t)oc 

tl-oe-^Tid-D 3]teind^d re ; 7 i)j T^dcd trie to }iecdbvj -co r]63jpT;. 

6 f]?) e. ' 5 2it)oj'(- >?nie pi) r]S bjor T;o)l5!of 

29 2{3ur tf0 b^jirdoj fo u<5;tti, 7 o|u,-b j)6 -pet^3 d3>7b |ijb rcjt), -pd ttjjrJ 
30 T)jtn6oc>?-6 ■cuhdjX'oe dj|i, to b^]i- to jxejc djjfo : ojfi jfe O'jd to c>?|i 
•cdoj jtjo 3111443 l)dtn]4Xjl\e]KG-c6^l^iox n])X) ^oTrpTb to cuit)Tdc bujt tr)bet;d. 
tjof cuu) i)d l)U^)3e. 6 0)|i df* T^ bljdT>?T) [d-cij di) 

30 '21 r]o)x y^me rjr] d \]uS)]y -tjocx^.T 30|it:d )-d Trcjji: 7 [d-c^jT] ^ro)* ciTjs 
ttlJTJ ")4 ^ IJPTl •^o f5)ibT;63drjTV?3 bijdTijd dn T)dc [bjdjT] •c]iebdT t)d 
Tndr4, 7 T)dc [bjd] dT) lei)b IjFj ; (6 X-6^n]<^. 

d~<i d diidirir^T) ceT]3d)l'ce d tjdijdtf) 7 2I3111* to cvt|i OU tn^r^ t^onjvTbr) 

dti lejtjb;) TO cojii)euT flefd Tjb ^di) •cdldit), 7 

31 ZTjoc^djT dr T^l, 4 TjiJ^jft TO TO cojtijeuT bull ttib^-cd ]ie -ciiji- 
cjfe te i]dc ttibjdjT di) lei]b [Ijijj, 36 -c^]! ni6]|i. 

13^Uj3ei-&b<iT: 7Tobeu]iiijT TO fejib- 8 2i)4 pl dt)ojf, tjj jbfj [to] cnit 

i:63dT]T>T3e 3|iud3 Hdt: Td r^l^^^oS" w^J^ tt^e, df 'Djd : 7 to ]i)r)e- r^ ^"^4 

dt)Tv?3e d|i T)^^4 ttidjUe |ie tojIsjoi* TjotnT<i to P})^|idoli, 7 T;)3e|U)d df 

rjof cutn T]d liudj^3e. ^ _ cjoij d t^se >?le, 7 udCTd|idT]~d]i ):eT> 

32 Ojji TO cudjT TO fe]ib):63dt)- CjOce ijd li63]p'ce nle. 

■cv^s d iiuffiUTdf d)ji dt) lei)b Toif] '1 43edTi>?Tfj Tej'Ci]erj 7 ejfi3)'6 
d.T;4, d3 jidT, 2i)ut)d -ccusdT in© cu- T»J-^T cmn tti^t:d|i, 7 dbji-v^T ji))-, If 
3dT e,bjdjT dj-cbefi 30 bji^^T d3 \t]<xt- n]<^ xo ^ Tejji to tiidc jofep, to \\.)v,e 
4 oi'.ufJifd. <Djd r:)'^e\\i]d T)ottii-d 6x ciot] »)d \]Q>- 

j33 2lf]ojf d]i dt] dTb^ TJij, 3v>Tjni 3(pT:e>?le; T^tji d tjudt cu3dTiifd, ijd 
•cii,coi)>7ttiTo j-eiibj-pecd r)Sir: drj lejtjb Tedijd TtjdjU : 

T)d i-cl<ib'V9^Te d3 tt)o ti3e|U]d ; 7 lej3- 10 21311)* ^irp.eocv^T tu d b):eti4i) 
•ce|i TOP, leijb Tul TW^T ^^ T)d Te|i- 5l)ot^T), 7 bj<^jT oil l^jti) |i)otn)*d, til 
bji^^jrjijb. T^^JH' 7 '^o cldt], 7 cldf) TO cloj^e, 7 

3-i Oj|i cjotju)* |idcu)* ir|i)-j xud-T 3^'* "^o -ciiedTd, 7 'celbdTd, 7 3dc Yjle t];-6 
T)>T3e WiSt^, 7 [3dT]] d!) lenb Ijott) ? bur ^tT* '■ 

"^x^^d 30 'C'cei3eoii!d-6 30 bx^icx^t] 11 2l3ut oil):e tt)e -cu dtj )*;t) : (ojji 
di) T0C4 TO -cjoc^^dT d|i ini'c4- [dr,S] x^X cv'r3 bljdTi)d 30fird dfj) 

Te3td 30 T,-cnicx<X )-ein- 7 to Ttjvrn-cjit, 
C21JB. 45. 7 d T)v?le tfjT betjd)- )ijOo, cuni bocT- 

>7i)e. 
Hof VT3 j6)*ep e ):e)Ti "^^ Tejibiidjrjijb. 12 2I3U)*, ^edc-v^T, to cjt bujt 

5 r^u3 coif]):ujiTdi* Tojb. 9 2i3U)* Thrift) 7 T'^^^e tiio Tetib|i<iT:d]i Bet]jd- 

c>?|i rjo)- d|i d dt^^. ti)jT), [3Utiob e] tt]o beul dT4 ^3 U'ib4'^ 

]ijb. 
21HH tJfl T]30|t re^T j6)*ep e x^l^ "co 18 2I3U)* jr)eo)*'Cd6j Tott) ^-64 ttiejT 
coT)3tT]4jl d laT4 d]i fed)' t]d roc:4^' 7 tiio 3l6i|ie i^d t]63ip-c, 7 3dc ej^iT t4 
TO e)3 )-e, C>Tfi]T 3v4c edi^Tnne dtndc b):dcdbd)|i : 7 TetjvrT Te)t)Jj|i 7 "cus- 
u<Inn- 2I3U)- r)io|i )rdt) edr)TVTT)e T)d djr it)dc4 d T)ud)- dr))-o. 
>-oc4 at) ):eT TO b} j6)-ep d3 le)3eT] d 14 1[ 2I3U)* to b?T t^ <^]^ Tt]>?T)eul d 
djTrje cmt) d TS{ib]v4]t:fi)b. Te]ib|i<i'cdii Eer)7dtTi)i], 7 "^o ^vrl; 7 

2 2I3U)- TO 3^1 T^ o)- 4i)iiT : 7 TO TO 3'>tI BeT)idttin) d^i d tT)nt]eul x^Vf; 
cudldT^ tjd li2>3)p-c]3 7 -CJ3 Ptj^fidOi). 15 O)- 4 cjotj xm T^U "^o P63 )-e d 

3 2I3U)* d Tub4'c j6)*ep |ie r)d Teji- Te-^bji^jriie -vTle, 7 "co 3v?l oijid : 7 T]d 
bn^jTjiib, [21)- rijj)-j] j6)-ep ; di) b):v7l Tld)3 x^^ '^o c5tt)ti^)TeTdii d Tedti- 
tt)<iT4 beo ):6)- J 2I3U)' t]jo]i i:edTdTU|i b)i^]r]ie ]ij)*. 

d T^tibjt<Ajr|ie r|i^'^3^<A "co tSh^'C 16 H 2I3U)- to clot -d Tud|iu)*cbdH 
d){i; ojfi TO b) bu^jTiie-D 0||id -cpe yjt) d rr'is Pii^lpdol), d3 |i^t, rdT^3d- 
bgj-c i)d U1tdj]i. ' Td]i T5]ibjU)r)ie )6x€;-p- 2l3Uf to 

53 tdj-cji) TJT) 30 Tt]6i\ |\e Pl)^|idot), 7 ne 38 C\)0)T))^ Joyev e- 33 %^ux 
i]d f ^jtbi:65aT)'CVTb. c6tt)4l)3 4 ^\^djT:\ie. 

17 2l5U)- <i riib^t: Pl^fidoli lie j6- 

rep, 2lbvrii jxer -r^iibjt^irivjb, <t)e<it)- 215US to 3lu^Jl* Jrt^^el ttidjUe ]t)i* 4 
VTD ro ; udlnse bu]t T)djt]tii)n^J3e;. 7 n>?lft J)l^ ^-^ MJ^ <^'3e^» 7 'c4jT))c 30 
)Ttif;)3nD, 30 Tjii Cli^ii<ia)r) ; Beeixf ebd, 7 to ^tjije jo-6b>rp.TJ to 

18 2l5u-f- •CU3V7-6 l)b hu\\ T)^t:4 7 bu]x 'Dlila. d d-c-^ J)-d.dc. 

innn'CJ|v, 7 "cisj-o cu3dini-d.: 7 -co 2 2I5UT to Ub4 t)id |te ljj]-]x4el 4 
beujxd ttie "cjb ind-jr^i* C|t]ce tid 1)6- "ccdjb-re T)d l)6)-6ce, 7 to ji^jt, 21 JS- 
3]p-ne, 7 TO 3ebt;doj ]\e jte to tijedz;- cob, d Jdcob. 2I3UT d -cubd)]\r X^IT- 
<xx r]d ■c)\\e. " )or), [21-0^)11)] dtji-o. 

19 2lnoj'f 'jJU^Jii ru i:ud3]td, Ted!)- 3 2l3ur ^ Tub4t; r^i f-lT ^IJTJ] 
VTT nidji TO ; Bej|ij-6 Ijb cd|\b>TT df ^jd, ^jd -cd-c-^ : T)<i bjoTo 53ld o^x-c 
cjijc T)<i li63ip'ce d]i cerj bu|i t]^o)* 63, tuI xi^x '^o 1)63)^^; 6j|t to Tetjd 
7 dii cefj bujt tt]bdT), 7 'CU3<^)T bu|i ttiJT) dfj t^l '^lo-c cjtjeT ^6\\. 

i)d'c4 l]b, 7 'C)3)T. 4 Hdcd ttie l^CT Tlo-p ro 1363;^^; ; 

20 2t)d|x dt) 3C§-Dt]d r)-^ cvTixjT iiier 7 to beu]\d tt)e 30 Tejti)n) in^t^ <^^ 
AT) bu|t ^]S)]\i]ejx [Tl3e] : ojji ttid)z;e-|r 3cedTt]d d tirloT [^ 1^)T] tu: 7 cnix- 
cjxjce i)d li63)pTe >?le [)X] U^V ^- X)"^ jt^^ep d Uti) d]i to fv^lib. 

21 H 213111* TO |t]tjeTU|i cldtj jfii-^el 5 IF 213111* to ej|i)3 jdcob T^d]* 6 
Itidji t)t) : 7 'CU3 jofep c-^bvTT rojb, Blieejifebd ; 7 to jonjcjvdT-^ tti)c )x- 
TO]ie)]td)t:i)ePli^|\dol), 7^:113 ton TOjb \\^t\ d ti^r4 jdcob, 7 d T)^of 63, 7 d 

CUttl t)d rlJSx''^- 1f1T)4, dt] 1*1)^ CdjtbUTVjb T]OC TO C>?]X 

22 <Do 3dc -^ot) dcd v<i terj-c ^113 te p})<^t'^dol) r<i )ott)cu]t. 

djreijtdc culdT ; df TO Bl)e-T)jdiU]i) 6 2l3ut txu3dTU|v leo d x\<X)\\\]e)X, 7 
'CU3 x^ ■cig cedT [pjo^-d] 43'"^' 7 cv?3 d ttidjrei*, tjoc i:u^dTU|i d ■cciji Cli<J- 
culv^-cecd edTvr3. r,dd)i), 7 'cdt]3dTU|i to T]63jp'C, jdcob, 

23 2i3U)* TO cn^ T^ cuir) d ^r^ d|t 7 d fljocT vrle leJT • 

dt) [irjoT)] 1*0 ; Tejc Tjdrr^jl d3 join- 7 21 ij))c, 7 ttijc d ii|dc ttidiUe t^ir. 
cu]i ijejr^n tndjr i)d l)63jp-ce, 7 Tejc d )t)3gi)d, 7 ii)3^t)<^ ^ ^<^c, 7 d f Ijoct 
Tidrr-^ll bdjijjond d3 jonjc-^ d^ibd 7 -VTle, tus re leJT to T)63)pt:. 
d|t<iijj), 7 bjT T^ ^-64 cull) i)d rlj5eT. 8 H 2l3U'r d. [tMt x^\ <ii)ii)dtjd 

24 2l)d]t i*)n "^^ cnji T^ d redji- clojrje )x\^^^\ t)OC to r-iinijc to 136- 
bjt-^jrfxe dii rml'^l. 7 TO iit)t;j5eTU|i : 3jpT;, jdcob 7 d tt)jc : Keiibei), cersjij 
7 d Tub4'C T^ rlw, Cojii)edTv?5 i)dc jdcob. 

T7:nrre pb diiidc d|t di) crl'JSe. 9 2l3ur tiijc Feubet); l^dijoc, 7 

25 ^ 213141* TO cudTUjt i*udi* di* d PlidUu, 7 l)ei"|\ot), 7Clid]iiii). 
t)63ipT;, 7 rdi)3dTuii 30 rjix Cljdijddji) 10 H 2l3ur ti)ic SJimieoi) ; jernuel, 
30 jdcob d i)^t;4. 7 jdinm. 7 OljdT, 7 jdcji), 7 Sol)^, 7 

26 2l3ur TO jij)i*eTUii t6, d3 jv^t, Shdul ii)dc ii)i)<i Cdi)ddi)lT;j3. 

[21-?:^] j6i*ep beo rof, 7 ^X^ [JTj udc- 1 1 2i3ur ti)jc teb) ; ^e^Kot), 7 Co- 

Tdji^i) 61* cjot) c|\)ce i)d l)63jp'ce -vrle. Iidt;, 7 2t)e|t-^iij. 

213111' ro ld3dT cjioire jdcob, ojji 12 2I3UI- inic jurdl) ; 6|i, 7 OijdTj, 

t)jo|i c]iejT i-e Ut. 7 Sheldl), 7 Pl)^|tet, 7 Sli^ivdl) : dcr 

27 2I3UI- ro jfjJi*eTuti TO b|ijdt:|id i;u4 Bja, 7 Oi)dr) b^i* d "crjfv Cl)4- 
j6i*ep v?le, i)oc ro Idb^ X^ N^ = 7 ^ i)dd)i). 2l3ui* ttiJC Pl)4]xei* rob jdT 
t)u4j]t TO con4c 1*6 t)d c^bvrr i)oc. ro [)ei-|ioi), 7 Ij4iiiul. 

cv?lt jorep Td )oit]Cd]t, TO dj'cbe63>7r 13 2l3ur iflJC Jr^c<J; rold, 7 PljU- 
Tpioftdr j<icob d i0Tv}. bdl), 7 job, 7 Sl]jtiinoi). 

28 2i3ui* d Tub4r: Jni^el, [ji*] I6|i 14 2I31J1* mic Sebulut); Sejier, 7 
TJH ; 4^^ trio i})dc jofep beo x^X '■ 6I01), 7 jdleel. 

Iidc^^r iijc 7 ro Cji:e tije e p^l eu3- 15 ji* [Mt 1*0] iiijc Ledl), i)oc ro 
I^^T. Itu3 1*1 -^o jdcob d bPdTdi)-di\dtri, 

ii)djUe lie i)d 1)ii)3Ji) t)jiidl) : di)ii)dij d 
C21JB. 46. tf)dc 7 d jt)3^di) >?le [b<Aj ■z\^}\\\\ di\ 

CjlJOCdT JdT. 

CbJ3 jdcob TO ii63)pt:, 7 4 iHJoc«- 16 2l3ur ti)JC 5h*^T ; Sipiot), 7 l}d3- 
51 6 :sSh Sf)UT);, 7 6rbot), e|ij, 7 2l]i6-oj, 7 32 2l3ur [?r] "^0-64^16^ )d-o, 6jti )r» 

Slpelj. hS cejjx-D T56jb 4t)SJT "c^o h^-cw^d-i ; 7 

17 2l3Uf tiijc 2lf-e]t ; jjmn^ll, 7 -cu^d-ouy. a rriie^-cd, 7 d r^l^-^ leo, 7 
jrudli, 7 Jr>T, 7 Be|xj4l), 7 Se|tdl) 4. d ^y-jle ])j-6 -oS byu)l dcd. 
r)-oe}]\bxm\\ •■ 7 »)JC Bbqijal); l;ebe|i, 33 2l5ur t:ej3e6t{)U)3 <i t)U-2ij|i 3oj|v- 
7 2l;dlcjel. r§T Ph^P<ioll jbfj, 7 ^ -Dedjta 1*6, 

18 [21 rM^] TO Ttijc SjlpdT), x\ot qve^D df cej|xxj -DdSjb ? 

'CU3 I4bdn -od jT)3n) led}), 7 t\U3 y^ 34 Stbix-kj-orJ "co bj cejtx-D to r?,^- 

jdT) -j-o -DO j^Icob, [e-4.-cot)] fe l)dnti)'dr)- b'po3dT)'n>T3e4.'6dbei'c-)ttic)oll ^j^tTjei*! 

T)d reu3. 6 d\\ t)6j3e 30 tt:) d tiojt, J^) -peji] 

19 If 2l))c Kdcel, bet) j4cob ; jo- djt-^op [7] d]i T)d)T;ite, jot]ur 30 ti-^jr- 
rep, 7 BenJ<^tt]jT). " lieoctdoj d b):ed]tdil 5horef) "• ^'^ 

20 213U1- -DO |iu3dt> d 3C|ijc Tid [JT] 3]i^;n§t^)ldc-D d Tjvjle t]ied'DVT3ft 
l)63jpt:e ro jo^ep '2t)dT)<irr&b 7 6p- d3 t}^ l}63jp-c)b. 

Iidjit], t)oc |tu3 2lxeT)dt;, irj3^t) Pt}ot:j- 

pe|idli 7-d3difc Ot) -co. C2l)B. 47. 

21 2l3U)* nijc B1iet);dn)jt) BeUli, 7 

Beceji, 7 21-f-bel, ^ejid, 7 M^dttidt), "Cus Jo^ep d b|vdjTr|i6. 7 2I3U)' d 

6I1J, 7Kof-, 2t)uppjtfl'7 i)uppjni'7 2l|xx). <it:4 ^ ^^^4 Ph^tvdoli. 11 Tuj 

22 [2i rM"©] to ttiJcR^cel, T)oc|vu3- jotidx) rojb. 13 y^yx^ dt) 63jpr 6n 
dr> TO j^cob ; t)d l^dTjTtidijd >?le [b^] |tJ3. 22 T^^iob dtt)vj3 -co -pedndtj 
cer<} T;eu3 ]dx>. t]d r43d|t'c. 

"23 If 2i3ur ttpc «t)dt) ; l)urnn- 

24 2l3ur trijc Ndpcdl; : jdlireel, 7 ^^''^^l TH) "c^Itjjc jorep 7 "co jfjjr "co 
OUt)j, 7 jer^l^, 7 SI)>UetTi. Pll^jidoli, 7 d 'Dub4'c, 'C<^i]3d-cuti Tti4- 

25 [21 rM'^ro] ^i)JC BIjillidl), T)oc t;4, 7 tt)o T5e|vb]tdjt|xe, 7 d -ct^ixed-od, 
t;u3 t-^bdT) -D^ ni3)n K^cel, 7 |tU3 r1 7 -d tj^lbd-od. 7 d bp^l dcd, df rjix 
jdx> ro T^o jdcob : t)d l]dT)if]diid -y^le C\\^x\Ad)x\ ; 7, T^iic, [dt:4]-D] yj^-o d. 
[b4] tti6)|xvejrJO[x)diD. b^e]id^ obot^T)- 

26 Ud i)d^r^drid \-;\e t)oc -c^jtjjc le 2 2I3UJ 11113 lejx cv?-d t>4 to^ji- 
jdcob ro T]63;pt;, 1306 t4jT)jc dttidc b]\d)t;|\ec, [e-oot)] c>?3 ^jo|\ -0)0^, 7 -co 
df d -poii-rjioijvTb, -c^tob dtt)>?3 ro ■cd]i*bejT) -co pV)<5.|xdol) jd-o. 

n)T)^)b tijdc jdcob, [b^] x:\\) ^jrcjr jdr 3 2l3ur d "Dub4t; Pli4|vdol) jie r|d. 
7 d ^e. T?e|tb]t-^j'C|i)b, C|\edn df cejtvD T>dojb ! 

27 2l3ur Ttijc Jorep, ]\u^d-6 -65 r^ 2l3ur a -Dub|id-cu]xrat) |ie p[i^|xdot), 
T)63jpT:, [M] -D^ dtjmn U'o •• d T)ujle 2lor4)3e c^opdc ro f ejiblr^S' ^^ T^l^ 
d^wT) ro -njs J^cob, r)oc t-^jt)ic ro d]t4or), [2l3ur] ^V- r]d)t]\e n]d|x dt) 
t363jpT;e, [b^] -cixj ^rj-ccjr 7 d rejc 3cedrt)d. 

jdr. 4 21 rub]\dru|it^t) ydy ]\e V\]<i' 

28 ^ 2l3ut ro c>t|i fe jurdi) ]\ojtT)e tidoli, |)*ro c6n)t)>7re f^f) b-p^jid^ ro 
30 )orep, rofeolur d ^is-ce 30 3o- "cdTjSdni^; 6)|\ t]j b-pvyl yeu]\. 43 dr> 
ret) ; 7 rdT)3dru|i 30 t;j|v 5borei). r§|ib"|:o3dr)t:>73erd -6^ T)dj]iT)e)T ; 6j|t 

29 2l3ur TJO ]\jne jorep d cd]\bdr [d7:4] dt) soiird 30 -ciioit) d -crjii 
t^^J5, 7 ro cudjr rw^^r "=^0 t:§3ii)^)l CljdTjddji) ; d tjojf -cS b|i)3 tJT^ jdjlt- 
-d|ijf|tdel d4t;4,3o 5oret),7ro tdjf- rt]doj-o rdt;c'v?T33e o]\-c, rdb4 ^j-cji^b 
bejT] e -yrejr) ro : 7 ro lu)3 d|i d tTi>?r,- rot: t§]\bi:63dT]rv?3)b d b-peitdf) 5ho- 
eul, 7 ro s^fl d|v d ttj-k^rjeul -cdtiidU r^H' 

ttidji;. 5 2l3ut "CO ldb4 Pli<2i]\dol) |te j6- 

30 2t3UT a rub4t: jtl^^^^ "P^ joT^^p. T^V^ ^3 1^^'C'. 'Cdt)3dru]x t^t;4 7 "co 
Slrjoji* T:d3djtr) b^f o coT]y;]\.c tt)e ro -D§|ib]tdjC|\e cu3dr : 

3T)V>t' "^o cjoTJ 30 [bp^l] ru beo -pof. 6 [21t:4] C]\joc t)d l)63jpre df ro 

31 If 2l3U)- d rub^r Jo^ep jte T)d cojtje : d^ r^ cnr jf T^-^^^IT^ '^ot) rj^ 
-D||vb(i4jr|v)b, 7 lie -^3 d St^, Kdcd cvrjt 'Cd'c4 7 "co -D^ixbix-^jtiie tid 3c6tt]- 
tt]jn TUdr, 7 -pojUreocdr ro p]]S- T]>?3e ; ^;T:|i§bdjr)t d b^p^jidij 5bo- 
|xdol), 7 d redjid tne ji))-, 'cdt)3dru]i r^T): 7 tti-^r '^J'^^ie '6>?r [^OT)rv?t)e] cutt)- 
tt]o ■D^]\X>\iSi-t\\e, 7 t]^ n)S'td\i, x]oc ro uydc ^d tii^r5' ^H TJT] redrjd udG-s- 
[Bj] 4'cr)|\ CJ)d?)ddjT), cw5dtti]-d: djutji) rjob oy cjon tt)<V)|\rj§)rJ. 

«5 Bet)>73)^ Jacob Ph^itaolv 56N6SJS. 6d3t]d joyep r^t) 30^1:4, 

7 2l3ur "cus )6rep Jacob a ^ra)!! t}1o|i 'fS'^hd-c e)ti)r> a Utz;4 a^x ttjs- 
a i-cec, 7 -o ru]3]r> e ar cojtje P10- enT)a, af a|i 3c>T]\p 7 aix brepan. 
juioh,^ 7Toben'>73 Jacob Ph^ilMoli. 19 Ujine rJH CjxeaiD t:<i bp?3eniir 

}i 'iljur ^ Tub^-c Ph^l^ao'n |\e j<i- b<ir a b-pUSH^'T) "^o fu^ Ji) r&n) <l^oi) 
cob, C4 haojr ^u ! 7 a]\ bireitan f ceT)vf3 jfj r^in 7 a^i 

9 2l3ur a Tub^t: Jacob |ie Pl^^- b-peitat) aji ayi^t), 7 b'lan) K)T] 7 4 b^e- 
jtaol), BUarna lae-ce ttiojljjqie [jr] T^afj a|t re]xbf63ai)'c>73e'ca a3 Pli<i- 
cea-D 7 ■c]\)ocd-v blMrat) ja-c : -p^ |\aol] : 7 -c^b^ T'jol "071), a|i coji 30 
-cejic 7 -pa hole laete bljartia ttio iti4Tetn, 7 T)ac b-pnsett] bar, 7 i)ac bja 
be-ca, 7 t)j ]ui.jt)jc tt^e laete blja-cna aj) "penarj rja t-^^ac. 
be^ra it)ajt]\ec, a laetjb a t]ojl)r- 20 2l3ur ^o cetiv73 Jofef) >'e|\ai) T)a 
liepon. l)63jp-ce >?le ro PF)<3i]xaoli ; 6j]v ro ]iec- 

10 '213111* ro bei)>T3 Jacob PI)<^]uioli, dra|\ ^)^ h&3)P'C)3 3ac edfj-cvme 
7 ro cu'aj-D ainac ar T)a3t)>Tre Ph^- 'c^J6V) a retiaf), xo ciof) 30 ]\U3 ar) 
•pdoli. Soix-ca buir> o]\id : it) 4 )-)t) r^ji))c aij 

1 1 *II 2{3ui* -co -^)'C)3 jo^ep a ^^4 >*e|iarj cutt] Pliajtaol^. 

7 a ■ce<^^\\^)T\\e, 7 ^113 rt^^ ''^'^jb a 21 2I3UT ajx to') T)a tj'o^ojTje, ro 

ccjtjc t)a IjBsjp-ce, tan cvTT rob-peaiit -ci-c]ivf3 y^ jdr ro i]a cajrf^eoTb 6 

Tdt) rut:a)3, a bfejiar) Raineyef , it)4 cen bjxu^jc T]a l)63jp-ce 30 1)^36 ar) 

ro aj-cji) Pljajvaoli re. cef) [ejlej rj. 

12 213117- ro o)ljo"pep a ^r,^, 7 a "22 2lti)^jt) tSMn ^^ Ta34'c i)1o|i 
-cejibii^jtite, 7 ifj-y^rjT^jii 'C)3e a at;^ c§tjv73 T^ ^ J ^^H^ "^o [^u^dr^^j 11a 
■vyle, le Ijaji^t), 'co\.t]■^{A\\\\ri\]■c^\\. tas^'c c6rniio)n 6 Pli^ljiaol), 7 a riia- 

13 1[ 21311)- t)j [jxajbj <|^t| a]i bj-c -cuji a ccott)|to)tj t)oc t:ii3 PliJ|\doli 
Xatj Tjja vjle ; 6j|x ro [b'j] <it) '^o^^r.A ]i6 -cojb ; i7ine fj t])0]i ii^carujx a b>-e]\ar). 
Tr|\oifi, jotjuf 3U|i Ijaijbtaji^er c]vjoc 23 ^ 2in TH) a 'cub4'c jotep i^JT at) 
T)a l)63jpT;e, 7 •c]|v Cl)at)aajT) [-vTle], bpobal, 'peuoTS, ro cer)V73 itie a 
-co b^i)3 Tja 30|x'ca i))U3ibten), 7 ^wi'- b-pejiatj, ro Ph4- 

14 2l3itr ro c|\>?{ii3 jorep r»ar a I'taol) ; >-euc>?r, [a3 tJ^n] TJo^ a3"iTb, 
tl>?le 43?'^ "PN"^ '^ ccjxjc t)a l)63jpT:e, 7 o^ix^lre at) Ttt^^ii- 

7 a ri;j|i Clj^rjaajt), a]i tor) a t)^ba 24 2I3UT -cjitcvajr a ccjitc, aii t-^ 
T)oc ro cetjcariqi ; 7 ^^113 jofep at) it)b)tec, 30 x:T;jub<}'caoj at) ctii3e'6 
'^'43?'^ -^ T'c§<^ 30 "cjs Pliaiiaol). [c>Tr J -co Pli.iL|ido}), 7 bjajr cettpe 

15 2I3UI- at) rat) ro r]x<^or at) 1:4- cnr i3>?b t^jt), cutt) t'H a T)>-e]ia)r), 7 
36-0 a cc|xjc t)a l)63tpre, 7 a t7C][i cutt) bu]i ttjbera, 7 ro ttj-vTtjrtjx bujx 
C})^t)aajT), •cat]3arii)i r)a t)63tp-cj3 >?le T:'ct3e. 7 tt)4 beara r^ bu)i leijbnb. 
cutt) jotep, 7 a rub]iarii]i, T^bajn 25 217-ut a "riib)tar-^taT), ^o fab- 
rvrr) a]i^ii ; 6j|i c|vear ta btr?3ett)Jt .^jl ru a)\ it)bera : ta3ti)aojr 3]x4T'<^ 
bat ^r t)a3t)>?t) • ojti -co jtt)tj3 at) a ji^-c-^c ttio rj3e]u)a, 7 bjaiti-^oj-c a]t 
r43er iiajfj. t*^^^lT^ca a3 Pf^^^^aol). 

16 2l3ut a riib4r jotep, Tii3ajr 26 2r3iit ro ixjfje jotep t^t) t)arl)3- 
buti T)<^)]xt)ejt ^^^i^ ; 7 ro beu^a tt);tJ §r a[x tt''^ cjxjce t)a li63tpT:e 3ut a 
-cjb a]v tot) bu]i t)^t|xnejtJ, ii)-^ rtajU- 1)^3, [30] btulse pl)^1)xaoli at) cil]3e'6 
)-6 at) r4p3er o]i>7b. [c>?r] ; at aii)<ijt) y-(\\\A\) vA ta34'c, 

17 2l3ut ru3cini]t a t)^))at)eit 30 [130CJ T)ac ]t-^jt)jc ctitt)^Pli^]iaol). 
jotep : 7 rii3 joteip a]x^r) rojb [ap] 27 I1 2l3ut re bj jtn^el t)a c6tt)- 
A t)erv?b, 7 A\\ a 'C'C|xedrv?b, 7 djx r)>;3e a 3C]xjc T)a 1)63tpT:e, a btejxatj 
^]Ht)ejt a t)ealbd.fi, 7^|x a tjattal^'b : 5')oten ; 7 ro b<:iru]i felba [riitajs] 
7 ro b^tajr te jar le 1)<j<:\t) a[i tct) a aca at) tJt), 7 ro tatarii|x, 7 ro 
T)<^)|xr,e)t) >jle ajx tt''^ tia bljaf tja Ijoijarujx 30 l)jotf)araii)>7l. 

TJT). ^ 28 IF 2l3ut ro it)4 Ucob a 3Cixjc 

18 21 T)u4 "CO C|tjocT)v?3er) at) bljar- t)a l)67:ipi:e t^T it)bi]a-ct)areu3 : it)-^ 
-V7ti -ptt), T;at)3arujx 0736 at) ratia tJf) 311)1 b'j ^ojt Jotijlajt) j<lcob cear 7 
bl]a-c>7t), 7 a riib]iaru}x jijt, Ml cejl- r^x -j^jrcer 7 tet itiblja-cija. 

tjatt) a)v tt)o tj3e)xt)a, 3U)x ca^re-c a]x 2J> 2l3ut ro rtx>?r ajtt)tJti ^A]\ ]\- 
3C\Tr 43'"^ ; tw^lJiv a)i 'C'c'i3e|xt)a tt)<^ jx^el a t)3a)x : 7 -zo 3oi|x t^ a tf)ac Jo- 
an 3cert)a an rrixeara ^j|xr)ejte ; t^P^ 7 a rt1t4t: ]x.it, "^IM ri'4 ^'}S 
oG ' 3 ^Tjojt 5?^r^^ ^"c |idT)^,c, Umntn tti4 ^o itjicr^ U'^ro, tioc t;u3 t>jd Sdrt) 

U-6^j|v3, 7 -oedtid 30 cjr)el-cd rm^nec )oi), p^xb^ cu^dn] )d-o, )dw\Y;n] o\^7:, 

]t)oin ; J<iip?in ■cd-ccyv.]'3& o\\x;, \]<X \]dz>~ 7 beirjeoc>?"6 M]e id-c. 

Idjc tne, r^ Ti63]pc ; 10 (Slfjojr T^o b^-Dti|i r>?le Jn^^el 

30 2lf Iv^-D-pj-o ine d B-pocdjfv itjo T:]xotti 6 dojr, [lorjurl T]dc ]v4)b jid-D^c 
dj-c]x&c, 7 beujid -curd let ^H^ ^T ^ ^^3^-) 2l3urt;u3 r&^ HS-'^m ^oU-o: 
T)e3jpT;, 7 dT:lvrc tiie d i)4)t; d r]d-6- 7 '^o ^63 r^ Id-o, 7 "co T:efj lur U"^- 
IdjcerioTi. 2l3ur d 'ciIB4t; r^jpon, 11 2l3ur d rub4T; Jn^^iel lie jorep, 
^o -cedrid ir,e n)^ d -cub^ir t;i4. MIoji r^on ttur J 3" b^djcr^rj "co 3t)Ujr ; 

31 2l3iir d -ciib^r: rejpot), T:<ib4 7, r^uc, ■cu:5'D)d'6dri]\(d-6^cy6r dnx 
TO tT]jofjd rdil), 2l3iir 'CU3 r^ d -co f jol. 

n]md -CO. 2l3ur -co cUot) jr^^^l ^ 1'^ ^3wr ^"3 Jorep dttidc 6 ?-cj|x d 
>-ejTj d]\. cendT64t: t)d l^ptd. t^^ 3lui) jd'c, 7 -co cUoi) e -pejt) 301) d 

^3v?^ cuTti r)d r;dln]dt). 
C21JB. 48. 13 2l3ur -co 3ldc )6rep Id-o dji^ot], 

^, ,. - 1 . u , „ - ^ . ., epn^jti) dTi d Um -ceir k^ i^^ ^^J") 

5J)db Tjjner jdcob. 5 Kji) udc-D^dJiv ^y^ WnUh 7 2t)dndrrel) df) d l^nh 

TO -cjdr ii)dc Jorep. 9 2l3ur betj- ^^^ ^^J. .^^^ ^^^.^ ^^^^ j^^,^^x, 7 t:u3 r^ 

''^S J^'^- 4 bfosuf -DO [jd-c]. 
215US r^t^ld d n-c)dJ3 T]d t)e)t;enro, 14 2l3ur -co fit) JTlV^^el d Uiii -cer 

3u^ JiiJr ['cv7T)e] TO )6r&Pi 'peuc, dtr)dc, 7 to c>t|i d]i cerj Bptidjtt) [), 

[.dTdj TdT4 "cjii ; 7'CU3 relfe^r ^ "^Mr edTO^] d!) itidc buT 6j3e, 7 -^ l^JH 

ti)dc, 2l)dridrrel3 7 6p]idji!i, cle djv cerj '2{)\]d\]drr&M^ ^3 "cixeo^tus- 

2 2I3U7* TO -jT))X [T)ec] TO j<xcob, 7 dT d Idtf) 30 3gu]icfTr§c ; 6)]i^ Tob § 
d Tub4T;, T^euc, d-ci* to tt)dc jo^-ep ^d^dXT^M [^o] i\U3d-6 d^v Tt^ut. 

d3 -cer cu3dT. 2l3ur TO ijevv-cvrs jr- 15 2l3ur-co b5ii>?3 r^ JoTfP' 7 ^ 
jv^el e t^ejii, 7 to rn3 ^iv -^ leb^T. Tub4t:, C)1d, o)* cvrf)© d|i flobdjl itio 

3 If 2l3ur d Tub4-c J^cob "]\e J 6- djTjiecd Sibixdiidtn 7 JT^^c, dn 9)^ 
Xe-p, Do toAlri3 't)jd Ujle cuTTidfdc to h^r:\i;'^_ ttje d]i -pe^T tiio t^03>7l 
e pen) Td^i) d Luf d -cr^jx C}]d\]<\dj\), ^ux d 13^113, 

7 TO b^Fjvrs j?ie. , 16 2li) 'cdjT)3)ol i)oc to tudir3>?l tne 

4 2l3ur d Tub4T: r^ t^JUtti, peuc, 6 i]v?le olc, 30 M]h<^\]W3& X^ t)<^ 
TO -cedrjdttie-cojfitt^c Tu, 7 ttiejTeoc- le)T)b ; 7 30)|it:^1v ttidii)ttitJ o[]td, 7 
17T [ti]e] tii, 7 TO Tedr)d tt)e tjot dnitt) ttidiTuec 2lb}tdlidni 7 Jt^dc ;^ 7 
joiJidT T^ojrje ; 7 to beujid ttie dT) ^^^-diTlir T)d~ i)]onidTdii)ldt d tnedToi) 

TUtdjTt) TOT f)Ol dT Tj43, [ttjdjx] T)d Tdlltjdt). 

re jib f lotjtvTTe. 17 2l3ur d T)ii-2iitt ^o con4c j<3rft"^ 

5 2l3ur d T]oj)* TO -cUT ^n<ic, 3U|t cn|% ^I dT4 d Utt) t§v d|i c|»j 
6pt\^;ni 7 2l)dT)drre^b. ^o ]ui3dT -d>77: 6p|idjtii, to 30JU te d)|v ■• 7^^o cotj- 
d 3qtjc T)d li63jpTe, ttin ^4^)13 ttufJ "^^li) T^dt I^ti) d -^r^, Td 1)<$T]tu3dT) 
cu3dT TO T]63ipT:, [ir] Ijotij^d jdT ; o cjofj 6p|xdnJl d|i cjor] 2t)lsdr)drTeli. 
104 Keilber) 7 Sjitieot) 't^d Ijotritd IdT. 18 2l3ur d Tub4'c jofep ]\e i)d 

6 2l3Uf TO cldtj, i]oc beu]xr4 T"vrc -^^4, Mj tti4 TH), d ^-c^ ; 6j|i [)r^] rp 
nd T3Tld]3, bu-6 let T^^t) IdT r^H' [/] ^t] cejT3jT) ; cytji to Utt) -cer <il^ ^ c|ij. 
30J|tri3'^^^ 1-^"^ '^o |\e;|i dt)ti)d d i)Te]\- 19 2l3ur ^o t^uIx: d 4t4' 7 ^ Tiib- 
bp^jtiiec^dfj d t)6j3|i.et- " 4~' ^'^^ t^l t^°t d3dtii, d ii))c, dT^ 

7 2i3ur d|i tno fot]r^' ^ tiu^jii [d] tior ^3^in • bj4]-c r^^nj^i] nj^ dt) 

T^)T}13 ^ne^ 6 Pli-^TdT), ru^^l^ K^cel 3cedTtid T}d pobdl, 7 b)d)-6 r^ T^r 

b^r ^3uti1 d t7c1|v Chd\]3id)r] drj r^ ^Ho^ ; ^t 3^ "cejiij^t) buT iijo d -cf |i- 

-crUse, d T]udj|i [tjdc ]tdjb] dt be3^t) b|i4T4 IX ^13^ ^^ ^■> 7 X^Ty"^^"^ ^ tl^l 

rlls^-D ne Tet 30 ViBp^tdT ; 7 to t)d TjjotrjdT cjTje-cdc. 

dTlvrc ii]e dt) r^n ^ <iU tllS^^ Bpiid-c ; 20 2l3ur -co befjYfS X^ '^^"^ ^'^ ^^ 

7 X^ [rni r^Jn] Be-c-lelietn. r^T)' ^3 1^^^' jmjdTrd^bejijeocur )x- 

8 H 2l3iir TO coFjdJiic Jrjx^el tt);c |i4el, d3 |i^-d, 50 t)Te^|VT]d <t))d rurd 

jorep, 7 d Tub4'c, cjd [ii'id-c] ro • tii^epivditti, 7 tnd|t 2t)i)dtidrre^r- ^3»r 

9 2l3ur d Tub4-c jorep t\e t)4 ^i;4, to c>i|v re 6p]\djtf) itojtrje 2l)fidt)drr€'b- 

57 3n^)r> Jacob a^t d claJJ. 56jH6SJS. rjotijtjar rejsjotjdc J4co;b. 

21 H ?l3Ut d -Dub^r jtl^^l T^ft J^- Tln^^na ; "co t)J3 r^ 4 euxxic d Bi:jot), 
yef), "peuc, dT^jtHTJ ^3 T^s^jl b^j)- ; 7 d cuhroecd d bp?l T)d 3c4o|i. 

df b'jdjr iDjd TtidjUe jtjbf j, 7 to beujid 12 [Be;-©] d fvrle ■De|t3 6 -pjoi^, 7 d 

7*6 d t^Jf J^ 30 "Du-cvrs bu|v t]djT:]i§c. -pjdcld 3el 6 bdjtie. 

22 r;v?Ue'6 ejle, x:u3 itie '6>tt:|*) 07-0 13 U 2i)-c}\eoc>T-D Sebuluti 6. 3cudn 
ixotjd 6)- cjotj -co -oeixbiidj-cfxec, t)oc T)d 'pdj|ii3e ; 7 [bj<i)r)] )*e tjd ciidt) 
Tjo bet) ttie ditidc d)- l-dijnid d n^lttjoji- lot)3 ; 7 [bj^jr>] d jtn)ol3o T)n3eS)-coT). 
jr;)3 fetti cloj-ceri) 7 ledit) bosd. 14 H J)-dcd)i j)* dTT^l Uj'dj|i e, d3 

cituttid-c f jof jx;j|i TDd iidldc : 
C21JB. 49. 15 2l3ur -DO cofJ4c x^ [3uu] njdjr: 

dt) Tjj-D rud)tT)i)er, 7 at) rutd)3 [3U]v] 
Vfotr)r]d 7 -p^jserojit^t j^cob. 19 T;d)T:t)eii)dc e ; 7 -co cUot) d 3Udld 

0|v"cu3dx» d T:rjtt)c^l d d-olnce. x^jonicufi udh73, 7 'c^)ip3 t)d t&dpb- 

-p63di)'cv?3e-cd co ^j]i"cc)o)*. 
215US ro 30)|i jdcob d|i d tt)dcd)b, 16 H Oo -cedtjd <t)dt) buej-ceiiinu)* d|v 
7 A 'Dub4t;, C]iv?^J3)-6 )b ):§)?) a bpoc4 d-D^ojtijb, tri^dot) To-citedb^fbjri^del. 
d cejle, 1)6 30 t);ne6)-d it)e -6<3[o)b 17 Bjaj-6 ^Ddi) t)a T)at;4 a]\ dt) 
[c|xedT>] •cej3etT)UT "cdojb yx\6, l^erjb rrUse, T)d t)dT:4 t))tt)e d]t dt) tt)b§ldc, 
'C€)3)ot)dcd. t)oc S^lltdt 7*4ld t)d t)ec, jorjuf 30 

2 C|\v?r))3J-6 lb -j^ejt) d b-j^ocdiji d •ncvT-cpj-D dt) ti)a|vcdc d tj-Djdis d cill. 
cejle 7 ej7"Dj3, d tr)dcd j.cicob ; 7 18 ^o bnt)e d3 i:v7|\^c ^xed-o fUt)- 
ru3a)'6 4& "^o jrt^-^el bu|v r)<it;4- usar*, d t:t))50^2lRH2l. 

311 2lHeubei), [jt] 'cu^^locetTD3)t),it)o 19 U odTo, cUoj>-)-6 r^ilds [e]; dy 
cutt)d")-, 7 -co-rdc 11)0 t)ej|t'c, 6i)xx;5)icut beujin'o y^'X)o\) bu^j-o -y:^ -6e)i\e"6. 
djitdcrdt, 7 ojiv-ceixcut cutt)dta : 20 H 2ltf)dc df 2lte]i [bj^j-c] d 

4 'Netr)toTvr3 tt)4 nrse^^ t)j o)]i-6e|ic- d]t^i) |idtr)d)v, 7 xjo bed]td ud"6 t'^S 
>?3 TU r "DO b|xt3 30 t)xjecd -cii twat |t1o3d. 

30 l^bvjT) rat;^, a?) TJ1 ^o "^T^wajUlse 21 1[ MdpTJdlj [))*] ejlj-o d]v T)d 
•cu [jj ; ro cu^jr* t^ T«a)* dtt) ctljl. i*c-dojlf -6 dii)dc e : x>o be)|\ bji'tdrjid 

6 U Snneot) 7 iebj -De]\b|v4)r)ie itjdj-ce tid-o. 
['jd-D] ; d]iti)a pTlt:^ca [df)] d tj^j^it^b- 22 H j6)-ep [)TJ qi-^ob -co i|;v7-d §, 
■V73. c|x<Job T;of]i>?"D [ed-Ddt)] Idjit) )te -no- 

6 O tt)di)uti), \\^ -c^iiitra t)a )iui) ; O bd|i ; [i)ocJ d ledt;t)>?3)or) d 3€-u3d 
tt)ot)6)|\, i)d bj d T)^ot)rvr3, ]ie t)4 dtt)dc ^4 di) ti)bdUd. 
3C|i>;r))U3d-6 : 6)]i -do tt)<^bdxju|i^ -Dni)e 23 Oo 30)U^-du)i i)d rai3x?e6j]iJ3 
dt) d bi:e))V3, 7 d^ d t)di)-co)l -peji) -do ^i)v 30 3eu|\, 7 -do cdjre-DU|v [dJii], 7 
rocld-DUii T)ot balla. x^o ^iid'cvr3e-D4 e : 

7 [5o it)aT)] Tt)aUvr3e a b-|:e)\3, 6)|x 24 21c-d ro it)4 a. b63a a t)^)^^, 7 
ro [b'jj rl nnhn^c ; 7 a i)rjb>-et]i3, oiji ro ttifjer l^istrec d Uii) Uir^t le Utt)- 
r6 b) ri Tlocit)d)v: jtoj^pr it)e jd'o Y^b ['DeJ cuti)df n3 j^^cob : ([JTl arr^H 
dtj j^cob, 7 tcdojl'p^r 6 ce)le jdr dn dt) 7Tdor4e, doc JtH-^el :) 

T)ji-|\ael. 25 Le tDjd rdrdji [r-2i ttlttjbj, t)oc 

8 IT 21 jiirdl), dt rAX\A dt) [-ce] t)oc cv^reocdf l^cr, 7 lejf d t)Ujlecutt)dc- 
tt)ol'f:>Tr ro -D^iibiidfcite ; [bjdjr] ro rdc, t)oc beineocut trii le betjusdr 
l^ii) d ii)ni)^wl ro t)<iit)dr ; cl^ot)t>i'D t)iit)e fildt befjusd-D d i)dJ3e)i) dt;<i d 
cldtj rdrdii tlof dr l<^r4- t)1ocr4 f jo)*, b^n^sar i)a 3CJ0C, 7 t)d 

9 ji* cnlean leot) jiirdl) ; 6t) c|teic, bjtojtje : 

ro cud)-D -cu Ti^ai% a Ttjjc : ro cjioti) 26 Ku3ar4 bcdfjdcrd r^t;-^ buajr 
re riof, ro h73 fe ii)a)i leot), 7 \x\A\\ tty cjofj binder n)o titj)-)o|\ta 301)^736 
te)t)le6i); 7 cjd -Dv^feocu)* Twat e f at) Teoixdt") d-)- ^djre dit)dc ro t)d 

10 ^fJ rejleocnr dj) •ctlat: t^1o3d ct)6c\?b t')ont>Tre ; bejr t'jar d|t cef) 
]\e jilrdl), 1)6 •cdbd]t'cdc rrj3T;e 6 j6"|*ep, 7 d|i coi\6jt) cnj dt) t;) ro r^l- 
e)rj)\ d copT^, 1)6 30 -nojuci-a SI)Uol) ; >?3er |ie i)d -Deaiib)\<I]'C|i)b. 

7 )r c"Vi3erJoi) [bjdtJ cjinnjiisa-D t)d 27 *l Bj<ijr Bet))dti)tt) t^ar-v^sec 

rA6)t)e. 11)4 it)ar|td alia: a)i tnajrji) rlvrc^jr 

1 1 2I3 c^i)5dl d t^lU'^3 '^'^ WJtl" T^ at) ^ jardc, 7 df) -fd t)6)rce |tdr)t>ir 
eti)>7t)T / b|\om>;5 d drrajl rot) n63d r* at) cjt^c. 

63 2lUjc^r> Jacob. C21JB. 50. Cjtj^l ja^ep -od ri^|ib^<ijr];)b. 

28 [21 ri^^-o] xo >?le -oS t;]\edB -66^3 ttie. 2lt]0)t ;dmv?Tn -od-ccvTHS® o^t;, 
lr?4el: 7 ^i [re] xo 4T) 1)1-6 -co Ub4 4 le)3 -Ddti) rul ru^T, 7 tq-iir^ lod-oUc- 
tjd.'c4 |^)U, 7 -co b^n^TS M^ J 3^c: ^oi] df>, 7 rjocp^. ttie d |\1-p- 

7:4 lejT; TDO itej]i d. betjdc-cd -do b§n- ^ 2I3111* d rub4r Plj^ttdol), )tti'rj3 
Y73ld'D. TU<iT5 7 arlujc •cdr4, nid|x -co tu^ 

29 H 213111* TO c^Tiv cu|tdTti o||td, 7 nijond ofvc. 

d x?ub4t: luu, 2l'c^jrt)n d T)dtT) ttio 7 11 2l3ut "co cudj-o jofep Tu-^l* 
cit>?nJ3'ce cuni trio -odojtie ; d-oldjcj-o T)d-cldcd-6 d Stdy^.: 7 t;o cu^rd|i 
tf)e d bi:6c4 rridj-cit^c dtj f^i T)udn]vr3 Tt1^^'F034T)'cvr3 P}]^]idoli Y?le TW<iT 
<x-cS d ttid3 6p|tot3 dr) \)TC'C]r:e^c ; lejf, rSTi6)|vj3 d t)^e, 7 rt^6ji\J3 

30 2lfj x<^ T)udit)>?3 [dr^] d tri<^3 cjijce t^d l)63)pt:e >?le, 
2t)lidcpeld}), T)oc [dr^^] di* cojtje 8 2I3UI* -c]^ ]oxex> "v^le, 7 4 -cefi- 
2^1ldttifie, d -ccjii Cli<^T)^d)T), T]oc -co bjidj-cjie. 7 f]^ d ^tdji : dc-o dtii})3iji) 
cenns 2lb]\d1idTti nidjUe |ie ttid3 6p- d ttijoTj-cdojije, 7 d "c-cited-cd, 7 d ijel- 
■(xoT) dr) llJ'C'njt^ec, it)-^ yejlb ^j-ce d-6- bd-cd to f-^3bdx^ii|i d b-pe^idtj 5^0- 
l>7CTie. fet]. 

31 2ln T^TTO d-clnc^r^ 2lb|idl]dtf), 7 9 2I3UI* -co cu^)r> x^i^T leJT cdti- 
S^jidli d bet) ; )t -^n Xm "CO d-cl>?C5- bv?-D po)* 7 indiic^lu^S : 7 bd |i6tt)0|i 
-c^ jr-^dc, 7 Kebecdl) d bet) ; 7 jf .dij dt) cn-cec-cd jdT>. 

-co d-chrc tt)jp iedl). 10 2l3Uif T:dT)3d-cu|i 30 l)U]\l^|i 

32 Cetjvrsec-D dt) n)dc4e, 7 ijd budjlre 21-cdTc, t)oc [dt:-^] T:.iiob -cdU 
l)UdTr)d [k-z3i] dt), )f 6 clojfj \)ei: to to jo]i-cdt), 7 ^tn TJH^o ]i)t)e-cu]xcuttjd 
-pftlt; 7. ti)d)Ue |te cd6)i)e-6 dTbdlir)6]\ ; 7 to 

33 2I3UT d t)u<^j|x TO cjtlocTjns j<ii- jijne^ x^ T5b]t6t) d]t tot) d S-cd\K -|*ecT 
cob djT:er)T:d TO t^h^vc^^ clojtj, to l-^. 

c|xvrt)]3 TW<1T '^ coxd r^^ ^bn3, 7 to 11 21314-}* d i)U^)|i to cot)CdTuii 
t^ej-D d rpJOjv^^T ru^^T? 7 "DO cji-v^^- .iijt;jvebvT3 nd })S)-ce, t)d Cdt)<$dt)lT:j3 
ju3d-6 cult) d -D^o)r,e t&Jt) e. dt) ciitf)d d t)U)\l<i|\ 21-cdT, d Tub|id- 

"^W^ UX] 'co)l3Jorac dt) ct4tt)dro d]\ 
C2ljB. 50. t)d li63tpT:jb : ntT)e TJt) -co 3oj|ie-6 

2lbel 2iy,x-\\.Snt] TdjrjTt) -oe, t)oc [d-c^] 
Sl-cldcdT jdcob. 15 ^113 jofep to- "c^ob •cdU to jojiTdt). 
IdtTd bti-3)r|tjb >T]t)rlJ3^^- 25 21 12 2l3u-r to ]i)neTU|i d cldJj tt)dc 
Idifcd-p un)d ct)<^ii)d)b. 26 2l3iit d ttJt tr)d|v to d)T;jt) t^ "cjob: 
b<it- 1 3 Otji TO |tu3dTU|t d cldfj leo e 30 

Ttjt Cl)dt)^djt), 7 TO d-6U)c^Td)x e 4. 
215US TO lut3 }oxk;pd\\. d3vr-D d ^t;^, t)Uditidi3 tt)dJ3e 2l)l)dcpeld>), t)oc to 
7 TO 3V7I dj)i, 7 TO P63 e. ceijvr3 2lbixdl)dtt) tt)djUe V^fV ^^ tt)dc4e, 

2 2l3ut TO djrjt) jofep T^ tejt- tr|d)\tejlb cutt) ^j-ce d-olvrc-ce, 6 6p|iot) 
b-posdTjrvrb i)d led3d d 4^4 to cujC d dt) Ijjt^rjrec, dt cojtje 2t)})dTt)|\e. 
t)1ocd:7TOC-vT^^"D4t)dled3djtl^'^&l^ 14 1[ 2l3Ut "co x^lX Jotep to i)6- 
t)jocd. 3jp'C,etett), /d -6e)xb]Adj'C|\e, 7dt)T5c- 

3 2l3ut TO cojtt)ljot)d'6 c^-cjtdcdT >T-6 lejt TU^T y?^& Td-cldcd-o d d'cdji, 
Id TO : (6))i IX tf)4 t^n c6jihl1ot)z:4 Tdit ejt -A 4^4 ^o d-cldtce-c. 
ldeT:ei)d T|iv?t)3e to cvr|vt;e|v d t)1ce,) 15 If 2t3ut ^ t)u4!)\ to cor)cdTU|i 
7 -DO itjtjeTUjx t)d l)63jpt;)3 Tojl5)ot Teixbitdj-cjie jotep 30 btu^J)^ -d t)^r4 
dji d tot), r|t) tJO'ccjT 7 Tejc IS. bdt, -d Tub^xdTtqx, <t)o btejTjjv 30 

4 If 2l3ut 4 T)u^jjt TO cudT4 Ider^e tt)bjd-6 tudr d3 Jotep -cvrne, 7 30 
d t)T6b|\6;r) -c^jit t-d, to Idb^ J6tep ]xe 3C'rrceocdT njtj 30 TejtT)jt) d T)Teiit)d- 
■^13 Pl)<i|tdol), d3 ]\4-c, 21 t)o)t tt)d tt)d|t. Tolc d;]v. 

tu^tiv tne 3)i<^t<^ ^n buji nd-c^c, 3V;-d- 16 2l3ut 'co c->T]teTiiit -cecTd a. 
Hi) jb, ldb]xvyT, d 3Cliidt>ib Pl)^]\dol), 3c;ofj )6tep, Td )i^-6, ^o djtji) rdx;- 

43 l^^-D, dj|l )\0)1t) d b<^Jt' "^4 F'^''^' 

^5 43o b^T) tt)<i'c4 tt))ot)d tIoh), d3 17 ^d]\to 4 Tedfitdo) ]ie J6tep, 

V^T>,yeuc, dT^jtt) 4-3 t^S^)!' b^Jt- O^T^Jtt) -cii dt)6jt> ti)djt; cjotj-cd to 

■dfj tt|ud)3e i)oc TO tjocvrl tt]e -edit) teit) T^itbp-Siirfiec, 7 d bp^cd-o ; 6j|i to 

-A t:t;jtt Clidt)^d)r), dq t?^ dTl5cut ^« ]tj^eTH)i, olc ojfc : 7 d ijojt^ J4)ttt)'VT'0 

S9 -carcnns^ o^'C' tti<i)c cjorj-cd te^d|v- T)0 njdJti jof ep ced'o 7 rejc tnbljd'D- 

bi:65dt)T:n3 't)e T;dt:4|i. 2i3U)- x?o 5v?l t)d. 

Jo-yep a i)U4j|i TO ldb|\<iru|i \\)y. . 23 2i3UT to corjaj|\c joyep cldf) 

18 2I3U1- TO cudTUji d Te|\bf\dirjie 6ptuiitti Tot) "citeT [3e)rieUcj ; cldi] 
tiid]i dT) 3ceTT)d 7 TO luj3eTii]\ t'jor d 2t)}idciit nidji dt] cce4,Ti)d, ttidc 2l)>)<i- 
b'>:ja3t)>T'rJ ^ d3<i)Te, 7 d TubpdTUjt, iid-p-reb- 'Do 'c63bd"6 T»<^T JdT d|v 
T^euc, [)r] ine^ [^o] reitbp63dn-CYr3. 3lv'n)jb jorep. 

H) 2l3ur d Tub^'c Jotep ^iju, H6. 24 1[ 2l3ur to -[t^iT lofep |xe t)d 
bjoT e3ld o|n;b : 6j\i dt) b-pv?ljinp dt) Ted|tb]\-iVjt]ijb, 'ilT^lntlTJ d3 eu3 : 7 
^Ajr 't)e I TOJlv^s ^Djd o|v>7bi-j 30 Tejii)n), 7 

20 2lcT d|i hu\i totlT^ "CO tttiudjt)- beujtd t& df dt) -ctijiirj Jb 3ut dt) -cc'tiv 
ebd|x olc dtr) <i3djT)'J ; [dCT] to d]3- t)oc to tt)7on>73 -pe to 2lb]idl)dit), to 
T)ejt:e l^jd cuit) Tf)djT;eTd e, t^ t^^b^-c Jfddc, 7 to jdcob. 

d ccf.)c, Tt)d|i [dr^l d t)jU3, TO coT)3- 25 2l3U'p ^113 lo^ep it)iotjd d|i clojn 
if)d)l tt)6|u1jt) Tdojfje beo. jf*]t^el, d3 |x4t, ]'edcp?T> ^Djd opjb 

21 2lt)oj)- \nne TH) t)^ bjOT ed3ld 30 Tem))t), 7 beu^xtdSj it)o ci)4Tt)dTd 
o|iv7b : ojl-pjT ti)ltJ )b, 7 bu|V T)^oy 63. t^^T ^T T^- 

2I3UT TO cotTi-puj'.TJdJS 1*6 jd'C', 7 'CO 26 II 2i)d|x rJt) '^o eu3 jorep, [d|i 
^^^4 3^ cjtjelcd jiju. it)bejt;] to cedT 7 Tejc tr)bridTt)d 

22 H 2I3U)- TO ^j-cjieib joyep t^ Tdoj)* : 7 to c>?|\eT4 d T)1ocd e, 7 to 
t)63)pt;, e ^en), 7 "^13 d -^-cdtv : 7 OTi^eT d cc6tT)|id fd ti63ip'c e. 2lt) ^Ddjtd Lebdtv to 2t)t)2lOjSe, Od Msojtire^ eCSO'DUS. 

C21JB. 1. TTjticrdT cuit) cfijce, dt) rdt) ^6)36011)- 

dT co3dT dil, 30 -ccetirdjT))- tT).^ dt) 

CHlof) l)oi)ttivr|tft TJTje jrn^el. 16 3cedTt)d le^ t)djti)Tjb, 7 30 tt^hoit- 

<Do o|\T>T3 Pl)d|tdo}) d ccldtj tt)dc rJ''^'lT -^T^ T)d3v^T, 7 30 iidc^pdjTjf [tr)4 

TO bdtU3dT. TJT)] dit)dc dt di) T:)\y. 

1 1 U;tt)e TJT) TO c>?|teTU|i luy Td6)|t- 

21H0JS [)y] )d-cxo dt)tt)dt)d clojtje jf tijet"od or d ccjotj, t<\ bp)dt)dT le 

jt-diel, i)oc trdjtlJC TO T)63]p'C ; to tjd T)Udlv93jb. 2l3ur "co 'C03bdTd|\ 

-tS^K 3dc Tni)e 3ot) d TimnTJU. le cdj-cixecd to P[)^]idol) cutt) )o^ti)v?r' 

j^cob. PjTott) 7 1-v^tdit)rer- 

2 Keubet), Sjtt)eoi), Lebj, 7 jiiTdl), 12 2lr Td roejT to pjdtjdTUji IdT, 

3 JrT-^c^, SebuluT), 7 Bei)7ditiit), dr ttiojTe to rjot)dTU|v 7 to r<iTdTuji 

4 <Ddi) 7 Ndp-cdlj, 5dT7 2lfe|\. e. 2l3ur "co bj TOjlsjor ojiid -cixe 

5 2l3ur dt)n1le dtjdtf) -vS 'crd1i)ic 6 clojtj Jri^^^^- 

foj-.Tixoij^Tb j^cob b<i r^P^OTdT dt)dtfi 13 2i3ur 'cu3dT<^ i)d 1)63)prj3 d)v 

jdT : o]]x TO bj jorep r-^ T)63jpT clojt) jri^-^el r'^Sn-^'') "^o Tedt)dit) le 

[ctn^]. T]breni3- 

(j 2l3urru<^Jlt jorep b<tri 7^ ^e<i^- 1-1 2l3ur "CO ]tjr)eTU|i d ttjbeJrd 

bix^ij-cjAe v^le, 7 dt) Tjije rit) 30 1)jott)l<Jt). rSl^b le T<^o)iir) qiildjT, d tt)oj|iz;eiU, 7 

7 ^ 2l3ur "CO b^Titjx cldt) Jn^^el d tf)biijce, 7 d^ d t)v?le^3r)e rdot:^ dtjrd 
■c6]\]\x:ec, 7 to rdr^^'^i^f^ 30 l))oir)-^cdc, Tt)dc4e : d t)>7le fdor^, df) d 'C'cu3dT-^ 

7 -roinijotidT-^ 7 TO rdrdTiijv j\6- ojjtd r^^sn^^'iij "^o [Bjj rj ttjdjue ]ie 

r)e|\t;t})uii ; 7 to ljoi)dT dt) T:dldtt) leo. TJbre)]V3. 

8 1[ 21 T)oir "CO ej]ii3 riidr HJ3 tjiIdT 15 H 2l3iir TO ldb4 ]M3 t)d li63jpT;e, 
6x cjoij i)d 1)63)pre, d3 i)dc jxdjb |te tt)t)<:ijb -zrvTrnDSe i)d t)6db|\>7Tec ; 
eolur d|i jorep. (b^t) dcd [t-^J bd)t)it) Sjpiidl), 7 djtjtt) 

2l3ur d Tii54c re l^e t)<i Tdojtjjb, dt) Td|\d ti)t)doj Pudl) ;) 

pe-ticvro, [jr] t>l<3 7 [jr]ciitt)dpi3ecldf) 16 2l3ur d Tubd)]i-c re, 21 i)iI4 

jri^'^el T)d jije. TO bejtj d3 Tet)dtt) ob4 ^^^^ ^ujr- 

10 r;j3)T u^)b, Tedt)diti ]\ju 30 tf)j3e TO t)d it)t)iijb 6dbtiv;tec, 7 to 

cpjo^d, Te3ld 30 ljot)rdjT)r, 7 30 cjr') H runrtnet; [IdT ; n)^rj tfidc 
60 3e|\ldnn)n>) d\K jriutel. C21JB. 2. '^t)<^Ht '^l^ojxe Bsjpc^c. 

bur ^^' m^H^ e; ^r [tn^r] Jti^en dice -66, 7a-Dub4t; ri. jr Won] 'co 

[b;d"|-] d.n, bj4j-6 i*J beo. clojf) fjd i)6db}v>;-cec 1*6. 

17 21f ro b) §5U <De djv t)4. ttiij^jb 7 2lf) f ji) ^ "Dub^t; ^ -6ej|ibf ju|i ]ie 
■OTpn^Sfrj 7 111 "ceiitid-Duii in4 4. -ciib4o li)n5n] Pb^^Moli, 2lr) ]\dcd injp -DO 
|ij3t]d1)6>-jpTreiv1u,7'Docuit)'Dv?3eTDUtv Svijjui) b4t)dl-cii4. t>o t)4 ini)xi)b e4.b- 
41) cldF) tfiac beo. ]v>?'^ecdcu3d'D,3ot)0)l'j:j-D4i)l§t)b-6nxr. 

18 2l3ur -co 3oj]t lil3 ^^ ll63jpre 8 2I311)- 4 ■oub<\'c )t)3tn Pb<^Molj 
4|i i)d tt)i)^)b T:>TrinJ3&' 7 ^ 'Dub4z: ]m, \yH, 6^11^3. 2l3U"r xjo ]tt)tj3 4t) cdjl'jq 
Cjie-D >*^ i)-oe)ti)ab4 at) t)i-6r5' 7 ^|^ 7 "co 3oj]i tf)^'c4 -dt) lejt)b. 
cutr)To>?3^M ^n cUn iiidc beo J 9 2l3ur 4 T)uB4t; )t)35T) Plj^ixdol) 

19 2l3ur d -Dubiid-cuit r)d tnn^ rvrr- HM, Be^^i 4t) lei)b ^o lef, 7 ojl -odiiir^. 
tt])3e le Pl)<i|\aoli, C)o cjon Tjdc [bt^vrl- e, 7 -co beu|id ilje -oo ru^iif-Ddl [-ovyt;]. 
JX5] ^d tnt)^ 64bji>7-6ecd tn4 i)d tni)^jb 2l3ur "DO 3Uc dT) bei) at) letjb, 7 -do 
6;3)p'cec4 ; oj]v [dr^j-tJoij] beor^d, 7 ojl e. 

be;}ijc) f>?l 'ci:3J-o ^<x m<^ 'CYrnnJ3& ^ 10 2l3ur -DO t^r ^t) l^n^' 7 'cu3 TJ 

r-cec cucd. -vo jT)3Jt) Plja'ixdol) e, 7 -do bj T)d n)dc 

20 Unm TJn 'co jijtje ^DU 30 tn-'^J'c ajce. 2l3ur vws v 2t)^o)re 'D4ji)tt) 
jur i)d tntj^jb T;nrtJ)]5e • 7 "co l1oP;d-DU|i d)|v : 7 <t -Dub4'c y), 'ho cjot) 3U]v 
Tjd -Ddojije, 7 "oo t^]-d-DU|i ]io Uti-cjiv. t:4iii>?ti3 ine dt d nnrss ^• 

21 2i3ur -cJiild, "CO c)oi) 30 ^tdjb 11 •[ 2i3ur cijjtU "pd r]d^t] rn), 4 
e3ld ODe d]i i^d innJjb -o^rtnlse. 50 T)u^Ji\ -DO t^r ^^o)rh 30 r]-o^c>T6 ye 
TjTDeiitid re t:)3re -io-ib. d\t]dc ttj^ 4 ]^dbd-DU|i d 'ceivb'ii^ij'cue, 

22 1[ 2l3ur -co yud^4 PlK'^U^oll 'c<X 7 :^u]i -peuc re d]i d tjudlvTsjb : 7 -do 
trmntrni Kle, d3 |i^-6, 5dc >Tle njdc coijvr]ic 63jpT:ec d3 budldX) 6dbi\>7-D- 
rd Tnbeujtr^ -cejloJ-D e yd ijdbvrF), 7 ec, ^oi) -d4 T5§|ib|t^;T:r5c. 

3dc >Tle jT)3ei) cvjiTj-Deocrdo) beo ). ^ 12 2i3ur 'co reuc r^ dfjro 7 df] ru"©, 

7 -d r]u^m -co coij4c [i)dc |idjb] dot]- 

C9\m 2 '^^^^^ ^^' "^^ "'^^ '''^ ^1 t;63jpt:§c, 7 

Tio rolv?3 r^ dfjrd Sdjijeri) e. 

^, . , . ^. ^, ^9 '^'^uy d ^uSm -co cu^]-D ye d\t]dc 

On_ett)dr) njo3d 43 2t)dojre. 11 2t ai) -c^d U, r^uc, -do b^-cun -Djdr "co 

3djr3e.^ 15 21 rejreiD. 21 2l3tir nd r)ebti>T-Dec d3 rtioj-o : 7 ^ -cuB4t: 

4 pordx>. ye)y)o\] |t)r^i) "ce -do \xi\]e d tjedccojn, 

Cped-D r^ tnbudjleF} tu "oo conjpd- 
213US -DO cYi4X}-6 t5>7i)e 4r 'C13 tebj, T)dc " 7 -DO [por] y& )i)35i) -00 Lcbj. 14 2l3ur 4 vub^x: yeiyjox], Cj4 |iji)e 

2 2l3itr "DO -co^wxcep 4i) bei), 7 ]iU3 p|tjof)r4 7 b|\ej-c^Ti) -Dj0T;r4 or 4ii 
tt]dc : 7 4 t)u4j|i X)0 con4c r1 30 M^^ ccjojtje f 2lt)e ra6jljort;u tt))r) "coirj^b- 
ye x]d [\]So]v>)])] bixed3-Dd, ro cejl r5 ^ dt>, ti)^ -do lij^b rii dt) ■cH'^jp'c^dc 'I 
T\\) tt]joyd. 2l3ur -DO 3ldc §3ld 2t)4^ojrj, 7 4 -Dub- 

3 2l3ur 4 \)uSr\i \]C\\i re4-D r1 <i cejlr 4~» Jr "DejnjjT) 3Ufi rpj-c r^or ^n Snlotij- 
11J buT> r^J'ce, x?o ^ijfje r1 c6if)]\d b>?3- 4r4. 

bjije r>o, 7-00 c>?]i 'o6hS)\ Id-crrse 7 15 2lT)ojr, 4 t)U-2[j|t -co cu4lv?r) Ph^- 

p]c T,\]\e, 7 -co CYTji 41) leT)lJ JU^e ; 7 t)^ol) 4t) T)1^r^ "^o Ujli r^ ^l)^o)rJ "CO 

-co cn|i r1 ^>]r^ 'crojljor'c^ 4ii bpudc tij^bd-o. 2lf -CO -cejt: 2i)^o)rj dr ]i^-6- 

T)d TidbdF) [e]. ^c PI)^|vdo}), 7 -co coTr)Tj>?3 r^ ^ 

^ 4 2i3ur -co fer a -cejiibputi 4 br4-D 3C|ijc 9\)\])'o)d\\ : 7 -co r^rs r^ r'jor 

udr, -cr;or cjie-c -co -cedtj-cdoj |i)r. l^ini) fie -cob^. 

^5 H 2l3ur 'ciji)J3 n)3^T) P1)<iiidof) 4 IG IF 21 x)o)y -co bj 43 r^34^ ^)1l)- 

t)udr jc^ i)l3e [rejt)] d3 4 t)4b'>;n, 7 to)4t) tf)oj]ireno{v ]i)3ei) : 7 ^4T)34-DUit 

-co b^i-U|v 4 c4jlJT))3 43 rJii^al 4|i 7 "CO T;4r)3e-cu|v [nrS^L 7 "^o Ijotidic^ 

bjtudc T)4 lidbdtj : 7 4 x)u^]\\ -DO con4c 1)4 l)Wtt)4 io -tSb^r: v?r3& ^o ^1164-0 

yiyid\] c6tt)iid d ii)er3 <^n ■cro)l)or'c4' ^ n^t:^. 

T>o cvrjv y) d cdjljT) -D^ ^^54-0. 17 2l3ur 'cdx)^dz>uy. i)4 l)iio-c43e 

6 _2l3ur 4 T)u^Jii -DO or3>?l y) [j], 7 -co cvr|x^-cuii 4)1 rmb4l j4-c : 4r-oo 

-co cofJ4c y) 41) letjb : 7, r^4c, -co f^r '^H^iV 7 "oo cn'o^'D ISo, 7 t:U3 

3>>l<it) n^oj-D^i). 2l3ur 'DO b) ■c\\ndj^e ujy^e X)S r;t;neux>. 
61 ti)So)X6 ^3 -)3 )et\\6. 6CS013US. oajtb^tja 43e r<i») "cor- 

18 213111- 4 t)U^j]\ 'cdi)34r'Utv TTi^ 4 5 21311^ 4 -oitb^t; re^poi). H<il t:4]|t 
|i4jb Keuel -d T]it4, -^ "ciib-^'c T^' ^ ^'F03ut dnfo : cvr]x -cjoz; to b]i63a 
C;ofjut x;4f)3db^;p. coitiliMt; [fo] 4, roT cop^b ; 6j]i 4 t^ajt; 4^1 a bp?l 
f)m3 f ru d-o t^T-^tt) [it] "CdUtt) T]-2iotTir4 e. 

19 2l3Uir 4 ruBii4r>d]xt4T), Oo f^oix 6 21 rub^r ye ox S cjorj pi) yox, 
63jpr4c in o Ut'nvrb x]d ii^o-D^^T), 7 jr [tnJTJ] *t>'M -c^r^, ^t))4 2lb]tdlidtti, 
Tor TO T:4ntvTi)3 [vrrS^i 30 1^1^ "^"^^^ 7 5^14 )r<i^c, 7 OM )^cob. 21311^ to 
'CU3 uJT3ft "cor) -cjvenT. tol>T3 2t)4o]TJ 4 43VJ-D ; 6j|i Tob 634! 

20 2I3U)- 4 TUb41]lT; X^JVox) \\.e T)4 lejT t^^c-v?!) 4ii <t)lii4. 

)T13^Tivrb, C^jr 4 [bT>H] 41) -ce rJt) f 7 If 2l3ur 4 Tub4j]tt; 4T) TJot)- 
C|\e4T -p^ji T<$34b4 41) -cosUc ? 3oj|i- 621KN21, Jx t>ejtr]lTl 30 bT4c4 ttiJti 
JT e, 30 ijjrjT r& d\iS^. x^'l^V'T^ ^^^ pobvrl t)oc [dr:S] y^ t)6- 

21 2l3urb^'co]lle 2t)4o)T)c6ft)T)vr3e 3Jpr, 7 to cu4l4 trie 4 T)ej3tt)e to 
4 bToc4 4 T)63l40)c tjt) : 7 'CU3 T^ ^N3 -^ T)T-^oj|\iT|e4)'4T67ite4c ; 6i|i 
TO 2t)\]d6jXJ S)ppo|i4f) 4 )t)3en- dvS X)^X ^ t)to)13jt 43411) : 

22 2l3ut T^U3 r1 ^^^c [to], 7 ru3 8 2I3UT T^JtlJC ir)e 4 T)U4t t^ r^oji- 
oejxfotn T4)t)n) 4))\; 6j|\ 4]i te^jpoi), 4t dx l^Tr)>?b t)4 t)63jpt:4c, 7 t4 
'Do bj tt^e dn\ coj3Ci\)oc 4 -ct;]! co)3- if)b|tejT tu4t 4t 4t) t^jx tJt)' 3<' T?]^<in 
Cfxjc. n)4jt; r^livrJT)3, 30 rSMH 'CO beit\ 

23 f 2I3UT 'cS\dd, 4 3C)on 4jn)TJt^e, Tv?le b4n)e 7 ti)el4 ; 30 \]d)'c t)4 3C4- 
30 hxudi\i ]ij3 1)4 l)63ip'ce b^T : 7 1)^41)^^640, 7 t)4 ]))TT)r:e4c, 7 r,4 
TO V)S-cd]K cUfj J7*]^4el 43 o')-i)4T'VT3 jebvTtJTec, 7 i)4 i)2lii)o]\jT:ec, 7 t)4 
■cjie 4 T)T46j|\)-e, 7 "CO e)3n)^T4, 7 bPejxjfl^&c, 7 i)4 l))b)-cec. 

■c4)i)jc 4 i)ej3it)e r^-^T ^uiii C)e rixe)- 9 21 r]o)x v^ine T)t), t^wc, 'c4i)34tu|i 
T)4 T^o)]xi-e^- coni4c clojiie JT^4el cu34tt)')*4 : 7 to 

24 2I3UT TO CU4l"V?T 'D)4 4 1]UT1)4- COfjvrilC 11)6 1\]^ 41) 3Ce4T1)4 41) ^^^1^" 

t4, 7 TO cujtr)r)i3 ^14 4 cuhMt ]ie i)e]iT: le4]i bjiv^seT^ i)4 l)63ip'C)3 j4t. 
>)2lb]t-ii 1)411), |xel))T44C, 7]tej-^cob. 10 "C-^tji 4 i)Oj)- v?iT)e pi), 7 c>T|i):e 

25 2l3U)- TO i:e4c <t)id 4)1 clojij jp tt))p TjoiJT>T3e Pii.^it4ol) tu, jotiux 30 
|v4el, 7T0 bj t:]\u4)3e 43 'Dl4[T6jb]. 'CT:jub|t4 ru n)o pob4l, cUtj JTI^-^el, 

4ti)4c 4t 4 T)63jpr;. 
C2ljB. 3. 11 f 2l3ur 4 Tu'J4t; ^d6jX) t^e 

<Dj4, Cj4 ir])Xh dx d |\4c>7ij 30 P\]S- 

2ll) TOT ^3 l<ir<i^ 34T) €41-6611). 10 ]t4oi), 7 4T 4 'C}Ub)V>7r) Cl4!i JT|l<^6l 

Oliojji ^14 2t)40)p. 16 213UT TO 4it)4c 4r4i)63Jpt;! 

cy;h T^6r4tt i^Jr- 12 2i3ur 4 Tub4'c r^rioi), 50 ^ei- 

Ti)iT| b)<A)T in^T' ^<i'c ; 7 [bl^lT] TO ^14 
21M0JS TO bj 2t)^o)p 43 cuiT)T4c c6ii)4t4 434T 3U]i cvrix ii))rJ ^n ''^u ; 
c^o]t4c Jer:]\o d cl)4ii)vri), t<134'c 2t)})j- 21 i)U4)ii to beu|\4 tu 41) pop4l 4it)4c 
T)4i) : 7 TO r:)on]S}r] x^ -^1 TjieuT 30 df 4 i}63)p'c, to Te4i)'Cdoj x^'S^^"^ 

CV?l 41) T10T|\4jn), 7 T^iljIjIC 30 T^J4b TO 'DV)14 4|X 4 'CTll4bT4 : 

<De, [6toi)] 30 l)6peb. 13 2l3wr 4 Tub4'c 2t)46)r) ]te 0]d, 

2 2r3upr4jn)c 4ji)3el4i3'Cj51)€>2lR- }^euc [d r]Ud')]i] tjocydx WXJ ^ ccjo^ 

1121 CV?36 4 14^4 TejIjeT, 41t)^C 4T Clojtje Jri^-^&U 7 ^ T6U|14 11)6 jiiu, ^o 

l^]\ c|\46)be : 7 T4tr)djf\c t^JTI^t), 7 c>?li 'DM bu]i i)d)'C]xeT cu3vrb tr,e ; 7 

TCdc, TO bj di) c^t^ob T|ie 14T4t 6 4 Te4|iv?TT)or, |X)0ii)if4, CS l)dnjii1 

t:eii)eiT, 7 [i)1o|i] lojT3eT 4r) c]t4ob. [4t^] 4jp. f C]\e4T 4 Te\i\\.d i!)JTJ ■^0 

3 2I3UT 4 Ttlbv^T 2t)doirJ: 'pjUpT pt)]i^u.' 

fii)e] 4 r)0)x 4 lertr^oib 7 t^uct-^ ti)e M 2I3UT 4 Tijb4'c 'DM )i6 21)40^;, 
4|\ 41) n<AT<}c "ii)6nr4, C|ieT yS i)dc 21S 2t)6 2iM "Cj 21S 21)6 : 7 4 Tiib- 
lojT3'ce]v 41) cjvdob. dj\{T: t^s ti)<}To 4 Teu|t4 -cCi ^6 cUnnb 

4 2l3ur 4 i)i4j]i TO cor]4c 41] V}o\)' jru^el, 2ir2l 2l)JSj, TO c>T]i cu3n^ 
621KN21 3U|x ^Hl T^ <^ let-c^^ob t^ ti)6. 

tdjcril) TJ')> 'CO 50)|l 'Did dllV 411)4C 15 2l3Ut 4 TlTi34'C 'D)4 6f 4 CJOJ] 

dX Uiv 1)4 c]i^o;b6, 7 4 Tub4'C, 21 ^o |te 2t)d6)T^ 'Deu^id ru ^6 cldrjvyb 
2\]\)3.o)Xh d 2l)l)dojp. 2l3ur 4 Tab4-c jpi^el, 2li) T:jol)62lHM2l 'Did buji 
rejtJoi), 2lr<ijn) df))-©. i)4j'c|xeT, <Dj4 2lbn4ljdit), 'D)4 Jr^dc, 

62 7 <t)M j4cob, ro d>r[\ tnJtJ ci43vrB : ^ t^jr» Cji^dp g at) ti^r* prj [^td] Ujtt) ! 
re ro tii4jT)n) 50 bjx^ir:, 7 ^ r^^ To tr)o 2l3ur a x?uB4t: tepoT), 21t:<^ fl^'c. 
c>rti)nfe TDo ij-vTle 3ejr]eUc. 3 ^■^uf a T:ub4T; r&» ^ejl3 4tx at) 

16 ej|ij3, 7 C|vvrfjj3 rnrm Irn^el rraUiin.^ 2l3ui- -DO rejls reipot) ^^ 
a b):oc4 a cejle, 7 ab4 t^ju, <bo fojU- at) -cTralarf) ^ 7 -do jij^^-d r)ar4 i^jiije 
tJ3 at) 'C)'5\)Q'^}^^^ <Dja buji tjajt- 'rj; 7 'oo -tej-t 2^aojp txojnjpe. 

|i§r), 'Dja 2lb|tal)atti, jr^ac, 7 Jacob, 4 2l3ur a 'Dub4r ai) t:j5l)62lRH2l 
§ rejt) -oaitira, 43 |i^-6, Tb-^jtijc tne T^e 2tjaojrJ, Cvni -oo lajir) att)ac, 7 
:So X5ejit);n "c^ ^wjt b-jrjorixusa-D, 7 [-co 3lac aji §|ibaU ;. 213117* -co cv?|\ 
con4c nie,] ai] tjj-d -do ixjije-o |ijb -p-^ attiac a l^it) 7 to 3lac j, 7 x>o t^j^^-o 
T)63Jpr : " rl^c T)j joiia Ujit) ; 

17 213x1^ a -01154^ tt)e, B^,eu1^a tt]& 5 2l|i cojjt 30 3C]tej-Drj'Djt 3U|t 
ruar JB ar buajTDii^-D rja l)63jpT:e, 30 ro^lTJS ^n 'Cj3lje2lRM2l ^ja a T)ar- 
rtitan t)a 3CaT)^ajT);^tc, 7 T)a I}jt:7:j- a|i, t>)d 2lb]iabatt), C)5a jr-^ac, 7 <D)a 
•etc, 7 tia t)2ltT)0|\)-cgc, 7 t)a bPeii^rtJ- J^cob e ^eji) -onT:. 

r^c, 7 tia Hjb'jr^c, 7 T)a jeburlxrgc, 30 6 If 2l3ur a x^uh^-c at) T:j51)6i2lH- 
■cjii -DO bejfi cYTle bajtje 7 tt)ela. 11^ t^JT or a cjoi) r^^), Cn|i a t)ojr "oo 

18 2l3ur ut^locy^-o rl^^'^T^t) tjot? l<^tii a-o bjtoUac. 2l3ur "oo cy^ji r^ a 
3l6|x : 7 cjticra T:ura, 7 vnvv- h]^^^^^ ^^^^ 'oija b|xoUac : 7 a tjuajji 'cu3 re 
a ccgfj |i;3 T)a li63jpT:e, 7 -Deuiia -cu atrjac j, reuc, -co [bj] a Uitj lubjiac 

jijr ; "C^nia an t:j5i)fe2iKH2i <t)ja n^ ^^n rn^c-cd. 

T)6ab|\nT)5c jutj,: 7 a i)ojr jantniaoj-o 7 2l3ur a 'cub4t: r^, Ciij|i -oo Uth 

'cat;cv?Ti3e o]yv, lej3 -oVifj rul ajr'cjoji a-o b|xoUac a jxjr- 2l3ur tjo cn^x a 

^:|ij U rat) br^r^c, 30 T)-ce^I\T)atn<^ojr ^^^ ^)^ bjtoUac a |x)r; 2l3ur 'cu3 

5o'C)b4r -coi) 'Cjol)62iRM2l a|i ij^Dja. attjac aj a biioUac ), 7, r^uc, -do 

19 H 2l3ur at:4 a rjor a3unira ^JOTnpoj3^-6 j a r^lrw)^ ^t)3Cy?X) [ejle] 
iiac lej3r;'6 11I3 t)^ \)Q'3rp'ce -oaojb 'o*^ t^ojl. 

jnic^r. r)Ulej3rJ'c>ar]7leU)n)Uj-Dj|i: 8 2l3ur rjucra a 3cti1c, ttiuija 

20 2l3ur rllT^ ^^JfJ "10 l<^ih atnac, cqiej-Dj-D rK'i'o ru, 7 i^ac 'c)ub]Ky^-o 
7 huSilye it]e a ii63jpt; Igtr) nle ;ot)- e^r'oec'D -co -^uv at) cea-cc6tt)a|tta, 30 
3^T)7;>Tb T)oc -00 -ceatja trie a^ a U]i : 3C]te)c>r^'C' TM^d 3ut at) c6tT)a|it4 
7 T)a -Dj^J3 r^n le)3rJ'6 re -caajb ;tt)- 'Dej3jonvr3. 

"Cfc-o. 9 2l3iir Tjucr-ii a 3C]tjc tti^ at] 

21 2l3ur "DO beu|ia tt)jrJ 'co t)a 3ceu-ct)a, ttiurja cc]ie;r>)-o rJ^^"^ ceac- 
-Da6jt]jb)-j c4"D^r^ <i ^"F'MSijnn l^^ "^^4 ^ot) -c^ coitj^rara, 7 t]ac ejr-c-pj-o 
t)63jpt:eac ; 7 rracra T6e, a \]uS)\k jie-c 3U'cra, 30 rj3lacra 7:11 x^vrrse H^ 
jTr)eocraoj, t]ac rolutt) jtrjeoc-cao). I^abafj, 7 30 rj-Dojjirre tu [e] afi at] 

22 2lc;-c beup^-o 3<ic e-;!)bet) ^jji- ["ccalattj] ■cjjiiit) : 7 at) 'cnr3e beu]xar 
l§3a-c 6 t]a cot'tj^r^^Jt], 7 or) tt)T)aoj bjar "^^ <^T ^ ijab-^Ttj 30 n]h)d}-6 t)a r>?l ■'^T^ 
a|v cuaj|iT: t)a t;j3, re6;w) aj|X3J-c, 7 ar) [-cralaii)] T;j|xjtti. 

re6j-D 6;|i, 7 §ci-c>73e : 7 cnf.>i-ce 10 If 2l3ur a -cuh'^-c ^)aojrJ l^JT 
[ja-c] aji bu{i ttiacnb, 7 <tli tJu|\ t)jt)- at) X)T:|51)2>21RM21, O tt)o 'CblStT^n^* 
3et)-v?b ; 7 c]\5crv?3e i)a b&3jpt:j3. t))^brvTljit)rj -c^slab^ra, T)-ii ]i6;Ti)e xp, 

■t]S 6 lab4 Tiira jteo 'pe|xbro3<it)T>r3 : 
C21JB. 4. 2lc-c ar^jtt) tt)dU a cc6tt)|\4-6, 7 tt)aU a 

T)'Cft)3v?'6. 

5^13 2^do')X) at) ■c^c'C"v?|i§c'D -DO U;ti) 1 1 2l3ur a -cuD4r at) Tjol)62lRM2l 

r-^ T)e}]te. 27 2lr rc^^'cat) 2t)^ojn T^^r> C^J^ t^ine beul at) -c>?t)e, t)6 c5a t)j 

7 2l^|xot) a]i cajji-cer uacToaiiajr) at) balb, t)6 at) bo-c^, t)6 at) -ce -co cj, 

tudtd, 7c;U, ]ie cejle. t)5 at) -call ? tiac tr)jrJ ^i) t:;j5t)62lK- 

1121 -oo jijlje la-D ? 
213US -00 r|te34 2t)a6?rJ 7 -^ 'Dub4'r:, 12 21 tjo^r ajt a t).2i-Db4ro7i) J^I'^JS, 
2lc-D reuc, T)) c)iej-Dr)r> rM'c ")&, 7 1)1 7 bjaj-c tt))rJ tt)d)Ue )aeo beul, 7 tT)v?t)- 
ejr'crj'c -peit) 3ut: : 6]|v a -ceajxYj-c, r^ ^^^ "^"^^ cfxea-c -^ -ceuna Tti. 
Mjojx tajrbejT) at) 'Cj3l)e2lR|-<l2l e 13 2l3t.ir a -Dub4T: f^TJot), O tt)o 
reji) -cvrr. 'C\))^^]xr)d, ^Y;vm] -tii, cy^ uS)-c ]\jr 

2 2l3ur d 'oiib4T: at) 'CJ3!?^2lRM2l at) [re t)oc] c>?]irtT '^w w^jr. 
63 28 2l3ur "CO v^)x 2t)d6n*) ~o SU-iiion, BhJn t))d 2la|\oi) -co eCSOlDUS. ti]^ Uul. 

14 2l3ur -co Ur reti3 an rjol)- 5o -cenm br) r^n rnlrec ranira 
e2lRM2l jie 2t)ao)r), 7 d -ou54t;, tUc -cu. 

e 21atioi) ai) iebjtrec t:o -ce|ilJiiaT:4 ? 26 <Do le;3 t^ udT) tt)^ XJ^ ^- <^n 
A-cS<x tior d3^»n 30 Ubjiar] r^ 3<5 TJr) a TDiIlJ^t; rn'J. [2lr] rey. r'VTl'ctc 
tnaj^. 2l5ur in^ ai) 3cea-ci)a, >-euc, l.-cuj, -co bivJ5 vii) -cnncjU3ea1]it;a. 
AvS r^ a3 rer ainac -co resn^jl 27 U 2l3ur d -cub4o at) rJo^e^lK- 
tijor; j^ 7 a i)u4 ro clice r^ ru, bK^jr N21 ^le 2l<i|ioi) : Jin-cjs -p^iii bv^r^c -co 
lut;3a)|xec joFja ci\6jre. T;e3ti)<i)l |ie 2t)a6)re. 2l3ur -co ]it]T;i3 

15 2l3Uf lajbeofxa -curd ]ijr, 7 T^, 7 -c^t^la lejf e a rlj^b ^)e, 7 -co 
cnji-pe -cu b|ijat:]xa jofja beul : 7 bjaj-o P63 e 
itilp in^jUe ]\ez> beulfd, 7 le tja beul- 
■pan, 7 ti)v^i)y:e 11)6 -o^Aojb qiea-o ro 
reatj-c^oj. c>t|i liar e, 7 a n^^le conjaura r^ 

16 '^^\ixh)dj-6reyjo\]]]dyio\xe-c]\\.- ajtjt) re. 

ir)]r)J3^e a3ar ^ |\jr at) bpobal : 7 29 21311^ ro ji})t;j3 2l)a6jrJ 7 2U- 
bjjijr x^Vox],^ TearoT)] bj<i)'D re^pot) lior) 7 ro C]n7rjj3eru]i a bt:oc4 d cejle 
TejT) a t)<ij-c bejl r-yT-cyj, 7 bjajr -cura rJ')T?^<i clojTje Jri^ael vie : 
a T)<ijt; <De rordt). 3o'*2l3ur ro lab4 2l<i];ot) a Tjv^le 

^ IJ 21311^ 3lacvd -cu ai) rrU-c^o ar tocal r<A|i Ub4 ai) 'Cj51)62lHN2t |ie 
Ujti), le Tireatja tsu coni-^r-vTse. 2t)ao)rJ, 7 ro ]gije T)a cotij^rara a 

18 ^ 2l3u^ ro ;tnr)3 2t)<^o)i-j 7 ro Ur4 at) pobajl. 

yjXl aji jet:|\o a cljathni), 7 4. rub4x; 31 2l3ur ro c|iejrerir|i at) pobal : 
]Ur> onrjif) -cu, lej3 r<itnr<i 1in'<^ecr, 7 ^ t)u-^j|i ro ciialar-^ 30 T:-cSn]K di) 
7 >*jUer a|i tno re]rbjt^)-n|ijb t)oc at;^ T.)'5\)&'li}^U'2i r>-jor]Ui5ar clojije jf- 
Td T)63)p'c, r^ T:eacv?t) at) bp^ljr beo ]vael, 7 3Uiv -peuc re d]i chrije Jr^^el, 7 
T^V' 2I3U)* a riib4'c jerjio ]ie 2i)<^oj- 30 b^racajr r^ ^ H)bu4^r, arj pH) ro 
Th &JPJ3 4 r'jo^c^jf). c|i6tt)ar^ a ccjtj, 7 ro ]ilr)eru]i uii)la. 

1 9 2l3ur d rub4r at) T:i)j562lR- 

N21 ]ie 2t)^o)re a 2l))rjat), ejjtjs, rjU C21JB. 5. 

ro t)63jpT; ; o)]v ro eu3aru]i -v^le at) 

tijejr ro bj a3 jaijxnr ro b<i)r- Pl)-^|taoli rejp pabar p^sajl 6 2t)l)aoj- 

20 2l3up ]iu3 2l)a6jrJ d bet) 74. V 7 o 2lap6jt), Irp^^l ro lej3ei> 
lijjclejp, 7 ro c-kTp 4p dpT^r Mr, 7 ap pjobal. 5 <t)o tt)eiir>r3 pe 
ro p)ll 30 cpjc t)a I)e3]p-ce. 2I3UP r^ojppe jpp^el. 

ro 3lac 2t)a6)pe pUo ^De t)a Utnb- 

21 2I3UP a rtib4^ at) i:j3J)e2lK- 215US n^ rjaj3 pjt) ro cuajr 2l)a6)- 
M21 pe 2l)a6)p), 21 t)u4 ntjeociip -cu pj 7 2Upot) a p-cec, 7 ro jtjJperup ro 
curt) pjUear rot) fesjp-c, peuc 30 P1)^paol), 2l)appo a rejp at)" V)o\)- 
t)reai)a pil t)a if))opbv?lepj vie ap e2lFM2l 'Dja jpp^jiel, iej3 rott) pobal 
cojije Pl)<ipaol) r)oc ro cvp ii)jp) ar jtt)t:e_p, 30 i)repi)a)r pollatt)t)a raii)pa 
lajii) : a«^.r cpu^iijreoca i:))p) a cpoj- paf) bp<ipac. 

re, jofjup i)ac Ic-J3pjr. rot) pobal )it)r- 2 2i3up a rub4'c P1)^paol), Cja 1)e 
ecr. at) 'CJ51j^2lKM2l ra' t]iItt)loc>Tr)n "^^ 

22 2I3UP reiipa -cupa pe PI)<^pao1), 3l6p ap a le)3P)tj jri^^el r)it)t:ep ? 
2t)app6 a rejp at) TJol)e2lKN2l, Se U'l ajrt))r r^itjpa at) rJol)62lKN2l, 
jppael it)o ii)ac, ti)o cejrstt] [pop] : 7 t)j it)6 lei3pep 111c jpji^el riitjcep. 

23 2I3UP a rejpjtt) pjorpa, Lej3 tt)o 3 2I3UP a riibparuppat), ifapla 
tt)dc ap ptubal, jofjiip 30 T)reat)a pe *D)ar)a Hebpvrec \\.)T): le)3rv7r) jtt)- 
po3t)ait) rati) pa : 7 ttia rjill7:at) -cu -cecr, japti)^ojr op-c, vre rpt Iddtjpa 
lej3et) ro )it)'cecr, peuc, ii)v;ppjr tt)j- bp^pac, 7 torbvp'c ro reaijati) rot] 
pj ro it)acpa, rocejr3jt) [p6p]. '<:J51}621RN21 ap r)^Dja ; r§3la 30 

24 H 2I3UP -capla ap at) -cpllse lujrpjor pe opvn le plJ)3, t)o le clojr- 
paf) -ct3 opra, 3up cap ai) T,)o\)- eti). 

62lKNa ajp, 7 3up janx a tt)<^pbar. " 4 2l3tip ro p^jr pj3 tja l)63jpT;e 
_ 25 2ltj pji) ro 3lac Sjppopal) cloc pju, C]iear pa tf)bact;aoj, a 2^I)a5)pj 
3eup, 7 ro 3eip peutr)cpo)c§f) a tt)jc, 77^ 2l^pot), -co i)a r-2iojt)jb a t)ob4 ro 
ro tejl3 pa t)^ copvjb [e], 7 a rub4t;, reatjati) '? e)p3i-6;3 cutt) btip tjuaU?^. 
64 CUf) Jri^iel v*a leT;r!tot)i. C21JB. 6. 5ojl)3 a lijrct^ofii d]t '2l)\]A6jyj, 

v6, [4-c4)x>] pobal rid -cjjie df)o;r" "oedtino i-^ot;^; 6j]v ii1 -cjub^t^ -cv'TSe 
Ijo^tn^, 7 ro beii|XT:4ojt& o[|t<i r>?Ut^ ^1^ ^'^ -o^iojl), 7 sl-oe-o x>o beuivcaoj 

6 If 2l3ur tm5 Plj^ndoli djT^r.e dti U i 9 2l3U|* -do cot]c<x-cu\\. u)So)\\. c\o)t]e 
Xm rejr] TO -c^oji\it)erdro)|t)b dt) pob- )rp<^&l [3»F] ^o^<^ ^') [i)^'^] ^H ^ 
-v?!, 7 "c^ n)4oj|i;b, d3 |t<^-6, [jidbdruji], r4ejr ^ l^^i'c^' ^H 1^13-0- 

7 Nj -cmb^tdo) ):erTcd T:n3e "coi) eocr:>T-6 d [be3] -d^ bu]i tt)b|i1c;-6 dii 
•pobdl -co "oedtidit) bfijce, 11)4 T;u3db4 buji T]r<^oj]it; Ide-c^iij-v^l. 

30 'cr;^ ro : ej|t3;To1f 7 C]iv?tjj3eT>jf 20 f 2I3U')' r^inU ^le 2t)<ioji-J 7 t^e 
T;vl3e rojB yeii). t]2l4|\ot) jdr-, tjoc -do fer an^d ■cx\)-^e 

8 2l3ur d Tivbj|i bjijce-c, ro jtifjeruit it1<} 'Cdtj3dx?U|i ditidc 6 Pli<^|\dol) ; 

50 T)>?3e ro» cv?^>1'ce rn) ojjtd ; Ti) 21 2l3ur d -ciib]idr>U]i pju, 5o 
ld)3-ceocT;doj [d be3l X)e : 6)]x dt;4j-D b'peuc>?-6dt)'CJ5^^^iBN2i ojxv?b,7bej- 
rjonidoji] ; jf ^TinG" T'n 3<^JPJ'C' p^T' 1^?''^ bjiet; ; to cjofj 30 i]X)^(\nab4 d^t 
d3 |i<iT, iej3 -cnn )in^ef -co -cedndin rnbold-o -ooftibldi-rd d U'c4 Ph^ixdol), 
joT5b<^t;d -c^iv Tj'Djd. " 7 d iid-o^jic d x^]\V)y:6^dr]r:y^'5e'c^ x>o 

9 C>;tv<ie jv -oTUe-D ojb|te d|i t)d -odSj- cu}i cloj-Djtii ^^J -^ '-^J"! "^4 it)<}bd-6. 
t)jb, 30 t)Te|ir)d)TD r-^ot^ dij ; 7 tide 22 '2l3ui- -do xi^l 2i)d6]X& cun] dr] 
"Di:u3d)-D 4^ "cjo b|\jdttiv7b -Djonjdojr)- TjSlj^'^lRN^l, 7 to twij-o, 21 'Cl)j5p- 

10 If 213117- TO cudTU|i T^o)|\ri)er- ^2lRN2l, c|\e^T -p^ t]Te4|it)d -cti c6tT)- 
>dT6jttJ3 di) pobdjl dtf)dc, 7 d tn^ojjt, olc-|*o |xjf dt] bpobdlta J cjvedT [d)* 
7 TO Ubi\dTU|t ]\-ix ^t] bpobdl, d3 |t^T, dji] c>t]i ru ttuTJ ii^j-c ? 

jr tt)4 ro d Tejji p}0|ido1i, HI 'cjubjtd 23 Oj]t 6 r^jtijc ine 30 Pli^J^tdoli 
JtlJ)*J 'cv?3e T<iojb. TO Ub4'c dT d)i)itife, to |i)tje t^ olc 

11 6i]t3JT, i:^3djT -ci^^e it^^ d)- 6 rjr) Tot) pobdli*d ; 7 v\] ^o to fioji 
VejTjji l)b d t^3djl : t)) |xdcv?T d b§3 tmt^ to pobdl d]t edi}CO]i. 

t4 bu]i t]ob4 TJor- 

12 2t)4 rJT) TO rPI^^53 di) pobdl C2ljB. 6. 
difsdc d|v i^eT cjtlce r)d lj63)pT;e nl& 

TO c|ivrnm3dT cof)lvr3 d t^^j- t:n3e. NopT3 jeli6bdl) e t^eji) ■cjie i-4o|\dT jf 

13 2I3U)- TO bi\ofT>T3edTd]i tjd ]\<xel. 16 21) jc iebj, 6 d tj'cdjtjjc 
T^ojjtTrjef dT6j|vj3 fjdT], d3 ]idT, 2l)^ojfj 7 2ldt\ot). 

jlotiildT]'v?3 bu]v T)ob4, [JJiM^l t)Td6jii)-j 

Uereinv?!, c6it)tf]d)r 7 d t]ti4]ti to bj 21HH 1*)]] d Tub^t; di) 'C151}6>'2lKH2l 

T;v93e d3'V7b. -[te 2l)d6))-e, 21 tjojf t5 cjt^e -cu cjiedT 

14 213!!^ "CO btldjl^T tfi<^oj|ij3 clojfje to TedT))-d ]xe Pli<i|\dol) : 6)]t if le 
JTI^-^cil, T)oc TO cYTjieTii]i Tdoj]in]er- l^nh U)t)]i le)3'pe"r x^ "c^ojb jttiT^f , 7 
dTd6)]t)3 P}i<^|xdol) 6x d 3C)oti, [7] TO le l^jiti UjTJji Tjbeojxu)* x^ <^T ^ Tur- 
'pjd-p|iV735T Tjob, Cji^dT yS. r)<5i|i c6tii- d)3 IdT. 

l)OT)dbd)]i X)xy\i x)t:>^o)\\x) d T|Tedr|dtT) 2 2I3UT to I4b4 *t)'M t^e 2t)d6)n' 7 
bjajce d T]e 7 d t]iu3, tti^ to tijneb4 d Tub4r x-)X, )x l^n)] ^n oj^l)e2lK- 
|x6;ii)e rJt) • H21 ; 

15 If 2lf) pt) 'cdT)3dTU|i in<^o]]v clojoe 3 2l3U'|* to -tSix^ej]] ir,e ttie x^^^ "^^ 
JTji^el, 7 TO ej3fTUti djt p}).5jidoii, 2lb|t-^1ldtti, to JT<^dc, 7 to j^cob, [d 
d3 n^^T, C|tedT v^ tjTedt) tu 1*0 ]teT Tjdjijtt)] ^e Ujle cuitidtvrs ; dCT d^ 
fe|\b))*5c>?b I TfldjTjtfl j6t)0Bt)2lt) t)1o]x bdjT:T)e T6jb 

16 N) zuctu]\ ^^36 Toc fedji- tt'ie. 

b"f:63dT)r>?3)b, 7 d Tej|xjT tUt ]\jt), 4 2l3u^ to Td)r)3TiJT ttie ttio cut]- 

*l3edr)>?T bjxjce : 7, peuc, 3dbt;4 djt |\dT ]\)u, x:)]\, Cl)<it)ddjt) to r.^b4'C 

TO t§iib"}:63di]-cv?3e, df dt d}i to Tojb, ttl^^H ^ r]o)t\}-c\\.e, di) d yi^bd- 

T4ojT}]b tejT) [d-c4.] dt) locT. T4 r)d 3Cojtr)J3'cjb. 

17 2lf d Tub4T: re^JTJOT), 2lT^'cdoi 5 2I3U')' TO ciidld tfie tti4 dt) 3cedTT)d 
T)ott)^o)t), [d-c-^-cdoj] Tjoni<iojt) ; >Ttr)e o^tjdT clojtje )x\KSel, t)oc cot)3if;'vyT 
TJti d T§|xrdo), Lei3 Tujt] jtii-c^f 30 tjd h^3JP'CJ3 a T)Td6)|\tJ ; 7 to c>rtt)- 
i)T^|xtidtt)o)Tr joTbvrtvc toi) T)51)&^K- t))T ttie it)o cutj|xdT. 

H21. 6 U;tt)er)t) db4 t^^ clojtj j)*l^^<^^' )T 

65 . F oellditinn 't)^ d]\ Jrr^ftl- eCS01[)US. H4 r|\e4B4. 

[nun] ^n T:j5t)62lKN2l, 7 "c^o t^ujtd 20 2l3ur "cws 2lni]\dit) jocebe-o 

Hie dtti<ic )b 6 t^udUc ):4ix c^rjieT^ i)4 -Dejitbrmix <i ^r^ i)4 ttiij-^oj cv^^e ; 7 

1l63jprj5 jb, 7 r<^o|i>-d ttie jb 6r]d to |\u3 r1 21^]iot) to 7 'k)d6)Xh 2l3ur 

T)"Da6;|ife ; 7 TJiMXSefild-o )b le \S)x\) [hS] l)i4.-o blj^-Diid bedr.^ 2liti]x4jtt) 

t1i)t:e dn)dc, 7 ttidjUe ]\e b|icjr^ti)- ce^T 7 ■chjoc^t 7 rtt tnbUdTtid. 

f)U)"V7b ti]6|td. 21 If 2I3UI- Tt)jc )td|i ; C6|uil), 7 

7 '^3ur 3ldcva trie cu3dtti jb^J tti4 Nepe3, 7 Sjc]ij. 

pobal, 7 bj^jT nut) tt)^ <t)li)d v^3v?brj ; 22 If 2l3ur ttiic Urrjel ; ^l)Jrdel, 
7 ajre6i)rdoj 3utt [ine] dt] D5^- 7 6lrapati, 7 S}-c\x). 
621RM21 bull ti'DU, tioc beuimr AU]dc 23 2l3ur ru3 2U|x6t) 6lirebd, ni3et) 
?b 6 daj-c yd udlv?3)b iid i}63)prec. 2lniJtidTdb, rejitbpuiv to ^U4roTl, ri'd 

8 2l3ur beui\d niea fcec jb x^r) rjit, ttiti^oj ; 7 1^3 r1 too M^Tdb 7 ?lbjliu, 
le t;-u3 iiie iti)or)d 30 'cv]u^]xy^T) j to 6l^)-d|i 7 Jtattiajt. 

Sibtidfiatri, TO jr^dc, 7 to j<icob ; 7 24 2i3U'r tfijc Cli6]tdli ; 9.lxx)]i, 7 
TO beujt Tdojbr) Mt14 6)3ntr : ir [")J- ^Icdqdll, 7 ^Ibjdtdp ; jr l^i'^ To 
V] <^^ T^J5t)62lRN2l. Tjiedbd T)d ^Co)\ij-c^c. 

9 If 2I3U'}* TO ldb4 ^Ijdoj^e tfi4 TJI 25 2l3ur 1:113 6ler4. ^n<ic 2ld|\ojti. 
le clojt) Jn^<^^l • 7 ^)1^^ ejTTeT^ ]t§ Jti3e;Ti Pljutriel t]d ttjti^^o) ; 7 ]XU3 r3 
2{)d5)]-e T[ie cjt^T tPJ0li<2ijTe, 7 'Cjie Prijt}e1idr t6 : [jx] IdT -po on «^]t|i^c 
-oSomxi pojsejjx. t)d iebj-c^c, to |\ej|i d Toiiedbd. 

10 2i3ur TO Ub4 dTi T:j5D6;2iKM2l 26 [21 r'MT] ro dii r2l<I]\ot) rni 7 
tte 2l)d6;rJ, 43 |i^t. dt) 2t)d6jre, ]te d t)Tub4t; dt| "Cjol)- 

11 6)]i3JT d r^ec, Ub4 t^e Pil<£i- 621RH21, BejjijT dttidc cldt] J)*]t4el 
|idol) ttj3 i)d Ii63)p'ce, 30 lej35T r^ dr C|i)c tid 1)63 j pre, -co \^e)\y d xluS^- 
cldi) Jni^el Timi-ef ^x d T:lfi. 27 [21 rIdT] xo to Ub^l^ePlidiidol) 

12 213111- TO ldb4 2j}d6m df cojTie |x33 tid li63jpT:e, to f;db4^ cloKje ]x- 
dij T:j5})62lKti2i, d3 it<VT, "Pedc, i)1o|i ]\deX duidc dx d ti63)p'c : [}X\ JdT ro 
errTeTii|\ cldti jru^eljajuin ; tii^ tI cjon- dfj 2t)dojre 7 <ii) t2Uiioij tJH- 
wrejfT'|:jovPli4{idolin)utti,[T}ocdT:4m|] 28 If 2I3UV t:<^lUd, ydii lo [d]\] Idb- 
df) iri6 pufvrb t}ejt})rHticjll3eni^d '? dj\i dri 'CJ5t)^2lK]i2l 116 2t),iio)r) ^ 

13 2l3ur TO U'ib4 dti T:j5r)^2lKt12l cqijc Tjd 1163) pre, 

|ig 2l}d6r} 7 ne li2l^i\oti, 7 to cvrii 29 5u]i ldb4 dr^ Tj^t)^-!^^^^ T^^ 

cuitdtn leo 30 clojf) Jn^^el, 7 30 Ptl^- ?l)d6jre, d3 yS-c, jr [ttUTl] ^H "CjSp^ 

]idoli 1V13 i)<i >)63)p-e,T0 tSh<^r: clojtje 621RN21 : ldb4 ruTd t^e Plj^iidol) |\J3 

JVji^el ditidc dr cj^'jc Tid li63jpT:e. i}d 1)63)pre 340 i)jt t4 T)db]nTttii-e 

14 1 [)x] jdT fo cjtj ryj^e dr|<ijT|i^T : jtjor. 

Gldi) Heubei), cejTsm jrt^-del ; Ijdtjoc 30 2t3ur d Tub4o Qi)d6})l d Ut;4 
7 Pdllu, l)erixoi} 7 Cd]\ni3 . d r'M'o ro ^1) r;j5i)^^KN2l, -jredc, [dr^miT)] 
Xhox Heilbej}. dtti beul TjejitiTjtncjUsedfn'cd, 7 cjorj- 

15 II 2l3ut- itijc SbJtneoti ; jenjuel tiiif ej^T-pjot Pb^jidoli ]ijuni ? 

7 )-5tiijti, 7 oiidT, jdcjT], 7 roh^n. 7 

Sllitul itidc tt}T}<i Clidiiddtijrjs ; [ix] C21JB. 7. 

jdT d ro rljof SJjJttieoJt}. 

IG II 2l3ut [)x] JdT -|-o dtittidtjd nidc CeuT pUj3 t)d I^Gsjpre. 

teb), TO |\ejfi d Ti3e)Ti^lv?3 ; 5enrot), 

7 Colidr, 7 'it)e\\S\xh 2l3ur [TobJ 'mt 215US d Tub4T dt) T:j31)fe2lRM2l jie 
bljdTtid b^td Lebj cedT ruioc^T 7 2t)d6ii-j, T^euc, to iijfje ttje <Did Tjor 

ref ftlbrjdTljd, to Pll-^JtdOh : 7 bK^TTOT^jlbli-il'CdJjl 

"17 2t);c 5'iet^roT) ; Ubtu 7 Slijnu, 2ld}\oT) tid t^jt d3dT. 
TO tc)|t d xHX<^- 2 t^;be6pd rii 3dc >?le r|)T djreotjui* 

IW 2i3ur Iiljc Cliolidr: ; 2ltii|idtti, 7 ttHTJ Tjor ; 7 ldbe6n>?T 2{<{noi) to 
Ji-d|\, 7 l;ebtioti, 7 UtTJe^l- ^3wr '^oh Teiibii^r4 ]ie Pfj^indol), cld^ )f\ySel 
[tdT] bljdTTid b^-cd C})6>)dt:, cedT 7 to cu]i dt d Tii"CdJ3. 
TitjocdT 7 r]v) blldTtid. 3 2l3ut c|iudjTe6c>Tf' ttirfJ cp6jTe 

19 2l3ur IH'C 2t)1ie]i<3[]tj ; 2t)^iidlj, 7 Ph^n^^ol), 7 joitid)Teocvr3 trie trio c6ttir- 
2l)ur ; [)rj JdT TO rtjof iebt, TO|\ej|v 4t;>?3e. 7 tiio it)joi\bv,neT6 d 3Cf\jc tjd 
^ lyjeiTieldc. Il63jp-ce. 

6« tt.ojY 2i)\]6)r) 7 2ti]tojt). C1iI;B. 7, 8. Ha 1)4 ^iJti ^ n^oJpc. 

co|x 30 l^ST^ ^JTJ tno l-^ttj 4]! 4. t)6- t)JO|i ^]l let ttiej-p^'^cc-c. 
3jpt:, [7] 30 trcjub|t4 ttie \\\b fliUs, [7] 1 7 2l)4]x ]*6 4 ^re; jt at) 'Cj51)6>2lRt^2t, 
ti)6 pobal cldnJTT^^el, ain-dc^fcitjc T}^ 21?) r^ aj-ceosjur "cu 3^it^ [it))fj] -di) 
l>63jpz;e, le b]iejt;e<iit]t)Up?b r\^,o\\<i.. ' ■CJ5t)&2lKM2l: ^euc, bu.?olt& ^1^ ^e^JT 

5 2l3ur djceoTin-D t)d li^3JP'^53 3U|i 4r) •cii^J^ [dr^t] <.iir) l<iiiii a\\ tid l)>rr- 
[itje] at] TJot)B-iBN2l, dT)u,$j|t flnT^f 3J^J^ J;oc [dt^d] r<i r,4b>?il. 7 lott)p6c- 
irjc- dfr)4.c tt]o l^it) d]v a T)63jp'c, 7 r-^ jd-o d. b^Vil. 

beujmf itie cld^ )y\.^t\ 5 bej-c i)d 18 2I3UT -co 3ebvr5 di) TjdtS [-d-c^] 
ti)edr3. T^ Tidbyrrj h^y, 7 bf.edrjt'Vi'^ -d i)d.bdii ; 

6 2l3ut'ro ]t)t5e 2t)dojn, 7 2l4|toi) 7 bu-o 3lor!ii]d)t lejr ^<i- ^6i3jpt;)b ^1*3© 
tt)4 TO ^j-cjT] dr) 'CJ3t)^2lKN2l "cjob, r^d Ijdbdild ^51. 

^y ti)<} pt) ^0 |\jrjeT4. 19 "ii 2I3U)* -o iv^)'6dt)'C)ol)62lI?N2l 

7 2I3UI' ro [b)j"2l)d6jfe^cei'6net)'c- jie 2t)d6j't*J7 2lb4ive >i21^|iot], oldcoo 
cj-o bljd-cdT) 'D^ojt, 7 Sl^jvoi) rji) fldo, 7 )ir) dtt]dc ro Utt) d{v 'y^V3J"'^J^ 
bl'jd'^tjd 7 cejTCf.e tJ's^cjt?, d r;ti4 ''^o ijd l)63jpt;c, dn d r|iot:>7b, d]i ^ 
UbjidTUii -jie PI)<t|xdo]i. T)djbt]ib, d|v d loc^i)VTb, 7 d]i d nnle 

8 T 2l3i;7- ro l^.b4 4t) 'C)5l}G2lKM2l coiT)C]inr)iu3d-D nr3e, 30 i)x?e4t)c4 
|te '}K)Ab)y} 7 -[te Ij^ldjtoTi, dj n^r, >**>?l Tjob ; 7 30 inbjd -p'^^l -dn tC'd'D 

9 21 T]u4jii l<^jbe5|\u)- P>]<^jidoli jtjb, cfvice i)d Vifcsjp'ce iTle, ■^^ot) d [toJ'c- 
d3 n^TD, TdifbeiiYj-D tij1o]ibv,ne d|vbu|i J3ib] %-b\\\y^x>, 7 a [toi-cjsib] clojce. 
Tor) tejT) ■• -dfj tJH Ted|id rutd jve 20 2I3UV ~'0 lUn^ 2t)d6)t1 7 2ldiioti 
il2ld)\0T), 5l^c -DO t^dr, 7 T;e]l3 d tti4riT}' '''';4^c>djtitidt]r.j5t)^^'lB'"'I^J 
btM3t)nrJ Pll<^|ido}] [j, 7] -co -oedTj-cdtx 7 Tco t:63 y% pld-t dt) •cfldr, 7 to 
t)dr:4 T))tiie tj. bu-^)l T)d !in7*31^e to [b)] ^^ T)db>rti, 

10 H 2l3Uf TO cu^jT 2l}d6j"n 7 ^^- ^ tt^x-^c pl^^jidoli, 7 d ^uit^c dre|\- 
I^OT) d t'cec 30 Pli^l'.dol], 7T0 iiineT4 b"p63dn'nu)3 : 7 "co t))ot,ip6)3eT d. 
tti4 TO drcjt] dT) 'Cjqtjfe^lHH^i Tjob : ]\J)b Tv^TSe r^ r;db>rtj dbpnl- 

7 "oo re)l3 2l4;tor) d f Ido r'jof d Ut:4 21 2l3U)- tu4 ^'1 '^1^T3 -o [^J] T<i 
Pll<2i]tdoli, 7 d I4t;4 4. it]>7r;t;)|te, 7 "co tjdbvrt) b^t ; 7 "^o b(iei{T) d t)dbdn, 7 
|t)}l§T T)-iiT;4 TiJtr)e "C). t)1o|i t&dTdT4 t)d li63]p'C)3 nr3^ '1^ 

Jl ^ij pt) "CO 30ij[V Pl)<tlido1) tii-^ dti 1)dbdn<i t61 ; 7 ~c> bj ^i^H -^l'- T^^ 
3cedTT]d r;d T^ojT^e 3ljocd, 7 i)d bpjt- ctijc T)d l)63)p'ce -^jte. 
eo3'cdjT : dT)0)f T-jt^ojcerid l)63)pz;e, 22 2l3Uf to iijjieTdit T]i-3[o]t;e t)d 
TO ^ijtj^TUtit-dT) ytiy ^ di) irj^t) cc-dTi)d V)63jp'Cft tJH ^^' iJ*^ ipiidojs^cTYrb ; 7T0 
le T)4 iiTitdojs^cT-y^b : Cjvu-djTeT chojtc Plj^iutol^, 71]) it)o 

12 0]|i TO T:eil3eT-d floT 3^^- <xo\)- Turnl>?3 x^ ''^o]^'^ ; V^ tn^ d Tub4'C di) 
Tntjedcd d fUir,"7 ""CO ]\jr)§T i)<ijt;- ■05l7^2tRN2l. 

ixecd Tjjthe Tjob : df TO fbrs r^at; 21^- 23 2l3ur "^o fjU Plj<i]\do1i 7 to 

■p.oi) tudt d rld'Cdf-d-ti. cu^jT "64 •rj3, rf) t\]6 to cnit T^ <^ 

13 2l3i'f TO c|iiidjT;3 t^ cjAojTe c]i6)Te lejf rn) ti)^ di) ccedTtid. 
Plldjtdol), 30 T]<iii ejfc r^ l^JU ; V^- ^n^ 24 2l3U)* ^o rocldT^ T)d hBsjp'cjs 
d Tub4t, d!) 'Cj3t)62lKH2i. >t1& r<X 3ai.ij|tT; iid Ijdbdtjd Ttd3dil 

14 ^ 2l3ur dTub4-c dT)i:j5V)621Rri2l 'yrr3€^ l^en 6l ; 6j]t i)1op. tedTdT^ >rr3* 
te '21)40)1' e, [C)o] C]iu^jTeT c|\6jTe i)d l^dbdfjd toI, 

PhaiidoV,, TO tIuIt; r^ le~J3j<)r) Tot) 25 2l3ur to cojitUiotidT r?c:T \S, 

pobdl jn)recT. t-^ ejr <^^ r;j5i)^2lB?M2l to budldT t)4 

15 6jtU3 a ccjotj Pli<i{\do1i d|i tr)d)- Ijdbdtld. 
Tin ; teuc, ^idc-ViT T^ dtt)dc cmr) d 

il>ir3s ; 7 TtTP<^ "cuTd d|v bnudc i)d C21JB. 8. 

I)dbdf)d d3 T'»Tivec lie t)d ref ; 7 ^i^n 

•c^^ldr T^ t^Te^i^dT d r^djtjii Tijtije 2iti Td-fid, ^1x01% 7 ce-cyidtiidT C]t^-6 

3Uc>-4 -cu dT Idjtii ). t}d l}63)pce. 

10 2I3UT Tedfvd ■cu|i)v, 4Doc>r{tdT) 

t:jol}62iRlSi2i q)jd ltd rjedbpTT^^c 215US to Ub4 dn T:j3'0S>2lKN2l^ -p* 

^nJ cu-3dT, -vS ]\S-6, Le)3 Toit) po- SQdSjre', 6jit.)5 4. ccK>n Ph^tidol), 7 

bdl nr,ter, "^o T^dndti^ t^r^'n'S'^^^^T^ <^o4 t^JT- ^^ to ^ ~€;)]t dt) Z>)3])^'d}i- 

67 F 2 M'^, te)3 T:^oni pob4l nn^Sf ' JoijuTSO 14 2l3uf tjo CjxnT'jse-D <x ccef) u 
nre^nnr >-o3T)4tri X54tt). cejle jdx> t)^ 3Ctiudcvrb ; 7 ro b|\eij 

2 2l3Uf ttia -cjulcafj rii le)3eTi [x?6jb] 4t) rdldfi). 

jTTirer, rewc. bu^jl-pe ttjj^'j -co -ceojv- 15 2lc-o a i)Ud)-[K -co cori^c P\]S\ido\) 
a^4 -vTle lelujr3)ofj. 30 ^tdjb c^jjfce ; ro ciiu^j-o )-& "^ 

3 2i3xii* 3ejnf)'=> 4 T]4bdr) \u)X3]otiA Cfioj-ce, 7 t)]0|i ejy-D t^iur^r) ; n)^ a 
30 l)or)rf)U|x, T]oc |xdcu)* r»>^T' 7 "cjuc- ^111)4^: ar) 'CJ5l)&-lR^^'^• 

"FdT 4 T'c^c rot; 'Cj3i-e, 7-co'cfe6nip4. 16 If 2l3ur <^ Tub-^-c <x^ Z')'5\)^^H- 
lepra, 7 4|i -co lebv7-6, 7 30 t:)^ -co ^^21 ]te 2l)a6jn5 ^^4 l^e h2la|iot), Sjr) 
fe|tbj)-ec, 7a|v ro ti)>?r)rj]i, 7 a^ ro atn^c -vo yld-c, 7 bu4jl luajtjx^-D a 
uarijajr), 7 4n ro I6j"fc)b "pun))"©. T)'pe|\Kfj, 30 T]re<ji)t:^ njjola rj a]i p^r 

4 "l3U"r -cjucpajr rja InrS'orj^ TW^T cjtlce ria 1)63)^^6 vrle. 

-d|t^0T) ojiT ^ejT), 7 a]i ro Tf)'y;n'cjj\, 7 17 2I3U)* "co ixjner-^ tT]i^ 1*jt) : 6;|xro 
ajt ro reiib)i-ec>Tb -v^le. tin 2l<^]tot) a l^tt) anjac le rja flajr, 7 

5 ^ 2l3uf ro Ub4 4T) Tjol^S^lKN^l ro hu-S)\ lu<cij'C|ier t)a Talttiar), 7 ro 
|ie 2t)a6)n» 2lb4 1^^ li^lanoT], Sjr] 4ir)ac jijfjer ttjiola r j, a t)rv?n^ 7 <i ttiberac ; 
ro Uif) le ro f l^jr of cjot) ija tporatj, ro |\)f)er ttijola ro lua)"C|x^r T)a -cal- 
6)- cjof) T)a Tiabaf), 7 Sf* cjofj tja Ioc4t), njlidr) >?le a|\ y^-6 c]i)ce T)a })63jp're. 

7 T:ab4 y:<x r^ita luj'r3)ona ro recr 18 2I3U1* ro T:43)t^^ru|\ t)^ r|\^ojte 
Tuat ap ralairi r)a l)63)pce. tti^ at) 3C§rt]a ]te tja T)rpa6)3ef' ttijola 

6 2l3u'p ro f'jn 2l<d]\on a \Sri] 6x cjot) ro c|mtu3ar, af r,)0|x j-earar^ : tr)4 
vfx^e i)a li63jpT:e ; 7 T:ati3ar^ \]<x XJ^ "^o b^iraji tijjola d\\. rv^tje 7 a[i 
lu)X3W)<x anrjo)*, 7 ro tol^TSt""^-^ '^^^- ^^'^<^c. 

att) T)a }i63]p'ce. 19 21t) tJ^ ^^ rubitaraji t]a rjx-^ojce 

7 2I3U)- ro |tjtier4 Tia rjt^ojre tJM 1^^ Pl)4|\aol). Se ^o n)eu|\ <be. 2l3Uf 
le Tia T)r|\6)3ef', 7 t:u3ar4 lujT3)otja ro cfiuajr^r c]t6jre Plj<5|taol3, 7 r]}0]\ 
Tuai* aji talatti T)a l)63JpT;e. ej^rte |t)u ; tt)4 a rub4'^ -^H ^Jol)- 

8 H 2ln pn ^o 50JIV Ph^iiaoli ajt 621RN21. 

2t)l)a6jre 7 a|x 2l^tioT), 7 a ri4b4'c, 20 If 2l3ur ^ 'cuti4'^ ^^ "^JSlj^SlK- 
5n'Djr at) 'Cj5l)^2lRH2l, 30 tnbej|v- N21 ]\e 2t)a6jye, 6;]\J3 ru^T 30 ttioc 
^r r^ Tia \u}X3loT^d u^in]x^^ 7 o'i^ anti]a)rn],7 rtl* ^^f ^'o^Tje Pl)4|vaol), 
tijvrrirjix; 7le)3teitieror) pobal jitl'c^t' (^euc, rjucpaxeatnaccutna t-uirse,) 
30 tT]ar -pejrjjx le6 jorbujjiT; ro reai)- 7 ^^4 ^^X^ 21)^7*0^ "cejiv ai) 'Cj3|)- 
atT) ron r.J3t)62lRH2l. e2lHN2l, lej3 roin pobal mt^\\ 30 

9 2i3ut a rub4t; 2t)a6)te |te PV)a- i)r^ai,v?r "|:o5r,ani ranira : 

|iao1), 4)eui) Otjojiv •co[iaij) : 3a liii4 -1 ^^'^^ it)ut)a lej3]r tu rotii pobal 
Snr-peT rr)e a|x ro fot), 7 <^^ Tot) ro j!f)T:ef , t^uc, cv7|\}:e tt)e t^^jre [tnlol- 
f etxb"p63aT)'c>?3)b 7 a|i tot) ro pob\?l, t;63J ofi-c t^lti, 7 a|v ro f e-^bi:63aT)- 
ro i-C|i)OT Tia lujt31ona u^jr 7 ro t:v7b, 7 a|xro tr)nt)T:n\, 7 a t'cec afj ro 
■r^JS^J^' [iofjur] 30 bpaT)>7r p^'D r^ ^J3^jb : 7 bejr r'jsre ija T)63jprec 
ijabvrn att)<iji) ? l^T) ro -f-ajre [tt))ol-co3], 7ti5'^ at) 3cear 

10 2l3ur a rub4'c t^JTloH' ^ tti-iii\- t)a ar) -calaii) [a|v] a bvvTljr. 

4c. 2l3ur a rub^-c t^JTJoi), [B'jorJ 22 2l3U"r reloca tne aij l<i pjt) ^e^- 
ro |iej|i t;tocajlTJ ; JOfj^T [30 tfib'ja] a atj 5borei), 4 3c6ti)r)-v;3)r tt]o pobal, 
TJOf a3ar tiac [b-pujlj ejnec cotrijvrl t]ac bja ^ot) •ct^jte |ti))olr63] an TH) ; 
\\\X ^n Tj5l)t5;2lKN2l a]t Hrjanie. a|i co]v 30 ii)b)a a yjof a3ar"r4 3Ufi 

11 2l3ut Hn^oc>?r t)4lu)t3'on-^w<^J'c [nutJi -^i] '^J5^&21HN-1 4 ir)e4rot) 4r) 
-pen), 7 or -cj3'Cjb, 7 or fe^bt634r,t;- r6tr)>7i). 

-v^b, 7 or pobal ; 7 'p4t)t>i"C' tM'd T<^ ^-^ 2l3u'(* cvrnt^ nie jtoHj jrjji tfio 
Tj^b^Tf) 4n)4ji). r<AO)t)jb t^Jt) 7 ro r<^o)t)jb tJ "• ^ tt)4ji- 

12 2l3u-f- ro ciiajr 2t)a6jt& 7 ^la- ac bjai* at) cotri^rafo. 

]\ot)atfiac 6 PI)^naol): 7roe)3 2t)a6)re iil 213111* ro \\]\]^ at) 'C)51')^'^I^N2l 
a)x at) rjol^B'^I^M'^l xS\]4X liljr3Jor)- ti)^ rjt) ; 7 -cajtlic r^^J'^e rojlse [njjol- 
>7b tjov*- ro ru3 x^ <^ t)a3Ujr Pl)a[iaol). r63l a [Tree] 30 •c)3 Pl)<iixaol), 7 30 

13 2(3ur ro ]\)ne at) r.j5l)'^2lHM'2l rjsrjb a fe]ib"p63at)'c>73, 7 ajx x^^ 
ro|xej(i b)vejt;|\e2t)ha6jTe ; 7 ru^^'c^ cjijce t)a l)63j)D'ce >?le : ro -cpu-^jU^r 
t)4 liI;r3Joi)a bif a-j* i)a rjsrjb, 7 a)* at) calatt) rixer at) ■cr4)re [tt)1olr63]. 
t)4 batlcib, 7 ar n^ it)ac4il>- 2a If 2l^ux ^o 30'^ Ph^1^<^o1), a^v 
^l]^31'o, -e^Tjn-o jo-obn^r: ro bu|t o||id,. 

tlDjd at) r<i -caldiii. 4 2l3ur r^lScnt) dp t:j51)62iRN2l 

26 2l3ur <i Tub4'c 2t)a6rJ, Ml 1)Jotti- ^j|;tie1r jr^^el^ ^Jnrjejr i)^ bBsjpre : 

7re at) tiJ-D )X dtu^tfii^ -co t)<i T]63)p- reu3. 

•cib -ceuTj^r TJfJe 1o-cb>?]\t; -cot] Tjolj- 5 2l3ur -co 6|tr>;3 dti rj5t)e2lR- 

621KN2lanT)'D;d : v"euc, -c^ Tj-cea-i-jd-D N21 l-^i cjFJTce, -cd |t<i-6, 21 tr]<i|idc -00 

TJne 4!) TiJ-D jr 4cudtT)4 -co 1)4 I163JP- "Dednd 41) ~j3};.e2lRN2i 4t) r])t x) 4fj 

■cjb jo-cb>;ix-c 4T cojfje 4 tul, t)4c yd -cuid)^. 

3€ub4jTDj'r -co cloc>Tb o{iv?rj ? ^ ^ 6 2l3ui* -co txjfje 4t) t:;5l)e2lKM2l 

27 R4c4n) 4n"n)0{t tjij U -co f nib4l 4r) dj-d -pJI d|x 1)4 n)^i\4c, 7 >-u4iv4-c4 
r^n b>-^r4c, 7 ~o -6641)4111 jorbnfxt; -^jjtijejr n^ li63ip-ce >rle b^r : 4C"D t)1 
"^on T:joi)621KM2l 4jx i)'D)4, 1:4 ti)4 l37:u^j|;e;t)be-c4cr^)Hi)ej'pt)4t)Jrr-^el- 
djteoi)!!'^ Xe -cjf). J'cec b<if , 

23 2l3ur4.-cub4T;p})^|\4ol), Lej3^e 7 2l3u-|- ro c>?]i PI)^fi4o]) T^jSr 
ttie T646;b ji!)cer, 30 Ti-ceivT)t40) )o-c- 4if)4c, 7 -jieuc, t)1 ■cec>T"6 ^ot) 4n)<^jn 
b>?i;t;ror)T:j3l)e2lRN2lbu]it)^j4r<in 'ceu3 -c^)|;T)e)r jr^el- 2l3ur -do 
^r^ir^c : 4tf)4in t)j )v4ct:^oj 4 b'}r4-c ; Cj\u4r5>?3eT; c|\6)-ce p})^|\4ol), 7 t))0]\ 
3'^^''^J'6 4|i tr,o ton- le)3 -coil pob4l jHiref. 

29 2I3UV 4 rub^t: 2t)46rre, peuc, ^ ^8 % 2l^ux ^ 'cub<]t; 4t) ZJolje^}^- 
|^ac4 nie 4fti4c tl4jr, 7 3Uj"cve 
T:j3:j621RM21 30 luniDSJo r.. 
e4-c4, [TT))olt;63j 6 Pl)-d]i4ol) 

b):634r)t:>Tb, 7 6 1)4 pob4l, 4 t1)^|l4C : ]t4C4C py)4n4ol) ; 
4C-C i]d\]m]\\e-6 P\]S]\do\) C5I3 fjl jr tn^. ^ '2l^nx "^o -ceuT)t;^ lu^)r;|tf'D tii^ot} 
341) lej3er) -cot) pob4l itr)t:er ^o rer,- re 4]\ -per- cnjce t)4 l)63jpz:e >?le, 7 
4it) 5ot'b4i)'c4 -COX] "Cjo'O^-iRM^l. bUr t)4 bfui*eT5 4tt)4c [4] tnbol3vrT5 

30 2l3iir -co cu^j-6 2t)40)r) 4tti4c o 4]\ -DVTne, 7 ^V- ^t^^c, 4]v -per c]\1ce t)4. 
Plj^t^ol), 7 ro 3UJ-6 4t) T:j31)&2iR- l)63;p7:e vie. 

M21. _ 10 2l3ur ro 5l4C4r4 lu^jr t)4 

31 2l3ur ro i^jFje 4i) t:jolj62lHN2l rojj^iie, 7 rorer4r44 l4'c4Pl)4|i46V) : 
ro |ve;|v -1:004)1 2i:)F)45jre ; 7 "co ^■C4f|i- 7 ro c.{i6jt: 2t)46)re TU^T ^ curt) T))n)e ; 
>?3 t)4 r4)t:^r4 [tn)ol-c63] 6 Pl)ii]v4of), 7 -o ]tjn§'6 bol34c -ce 43 b]tjf er 

6 t)4 fe|xb'):634t)trvTb, 7 6 t)4 ir)vrnt;j|t : 4tn4c [4] le4rdc 4|x -ov^Tie 7 4|\ 4^)- 
Tjjojv -p4t) 4or riob. tijj-ce. 

32 2l3ur CO C|XU4r>?3 Pl)^|t4oli 4 11 2t3ur T)io]t i:e4r4rii|tT)4 r]t^oj- 
qvojre 4 T]U4jjvre tn<il^ ^t) 3ce4rT)4, 7 "ce rtT<iih <i l^t;4 '2l)\]d6)X& ro bf\)5 
T)1 11)0 ro lejs-pir roi) pob4l jtT)r;^cr. t)4 inbol3vr'ce ; 6j|v ro b) 41) bol34c 

4]i T)4 r|\-^o)tjb, 7 4n 1)4 l)63)pT;)b 
C21JB. 9. -vTle. 

12 2l3ur ro cim4rvr3 4i) t:Jol)- 
2lt) cuj3e-c, 41) reJr^'o> 7 4t) x^X^<^'^ 621RN21 C|t6j-6e Pl)^]x4ol), 7 t)ioii ej-j-r 
C|\^-6 1)4 liBjipTce. r& nm ; tn4 d rub4t: 41) I:JIoI)621R1n|21 

jie ^)46)i-e. 
^HM TJil <i rub4t; 41) V]3\)e9imm 13 ^ 2l3ur <i rub4r 41) i:j51)62lR- 
tte2t)46jre, 6;]tJ34r'ctc3oPl)^naoli, N21 ^le 2t)46)re, &)N3 TU^T 30 if)oc 

7 Jtjj)- ro, jr tn^l^ TO ^ "cejix 4T) TJol)- <iU in<i)'C)i), 7 TtT ^T come P\)S]\do\], 7 
621RN21 43j4 1)4 i)64b|\n3ec, l.e)^ 4b>Tjv ]uf , )x 1^4 To ^ ^&J^ <^^ '^)'5\)- 
roil) pob4l )rt)r^cr, 30 T)re4t)-y7r-|:63- 621RM21 «^Dj4 t)4 i)64b)\v^3^c, iej3 
T)4Tr) x><xn)x<x. roti) pob4l ]tt)T:et, 30 t)re4.t)4)r 1:65- 

2 Ojfv 11)^ r1ult;4ij ru lej3et) [r6jb] T)4tT) r4n). 

jn]tex, 7 30 ccnneoc>?r ru ^ofUr, 14 Ojji c>?iti:e tt)e 4 i)ojt- ji)o c]t^-D4 

3 "peuc, 4r4 Uti) 4T) 'Cj5b^'^^M2l -v^le 4j\ ro c{t6)-ce, 7 4]v ro f e4|ib^63- 
■^^ '^4T]fe1T ^"c^^L 4)1 41) tt)4c4e, ^\\ -d 4t)'c>?b, 7 4|i ro it)>'?nTJtx ; co|x 30 ti)bl4 
T)e4c|t4)r, 4|i t)4 Vrr^lnb, 4]t 1)4 4 -pjor 434r T)4c [b-):vrl] ttjo lej-ceir 
c^tt)4U>Tb, 4|\ T)4 r4iT)vrb. 7 <i^ ti4 ejle r^ij roti)4ii. 

6a Cfiiidjrjs Pljvitudh <^ 6CS0*DUS. qiojxbe i)iar tt)o. 

15 0)\\ a 1)0)^ rIn'Fe nje <itn*ic tijo 27 H ?l3Ut ^o cnti P>)af\doli, yjox 
Utii, 30 tnbuJjli-c itie rut-i 7 "^^o ^-ji ^)l}d6jr) 7 <AJ1^ 2l<i]tor), 7 "co ^i^j-o 
raoiite l6c|i4-6 ; 7 o^n^PIS'^^H ^H ■'^^- 1^)^, t)o pecn'6 nie 4. T)u4rr- [<x-c^] 
lati) r;u. ^ 4ti T:j5t)^-iKN31 -pjiieuTiT^d, 7 [4T;<i)tn- 

10 2i5ur 30 -ceitT))!) ir [>Tttiej to "co -pj 7] -np nr.?nt:;]t 30 l]olc. 
TOj itie ■cux-^\ XU^T^ jotjuj 30 -ct^^jt- 28 O^Trro dt) 'CJ5l)&2lKM2l, t)<lc 
bei)T>7n JondT^-d tiio ciuijafd ; 7 30 ttibid t]) 7t ^^ "^o 'coj]U)i3 'hoJl^ t)6 "co 
b-^ojU^eoorDtridjiin) ^li 'F^'cdi]'c6t7j'V7T) clojcftiet^^ ; (6)|i [jt] loji d T)-ced]v- 
vrle. 1)^7?,) 7 le)3^e :ti)rJ 'c^jb nti^ecx), 7 t)) 

17 2i3U)- <i T)a|i"cn3en rur<t for t^nr"^'!^ TJ^TJ ^)ox x)<^- 
-tu ^ejt) d t)>l3d)-D ttjc pobnl, t]dc -^jl 29 2l3U'r d ■cub4t: 2t)d6jp |i1f, 
lec-D le)3ef) x)6jb jnii^ec-o \ Conjlud-c ))- jidcdi* ^H^TJ ^"idc df 4.t] 

" IB T^cijc, x-^ t]dnit<i -d tt^-^jidc, 3Cd'C|ivr3, lej-cijeocd ttie- ttjo Iditjd 
cn^x-pe r\vxu clojcfnef d |;6r5ed]i, d dtiidc cutti dt] Tj5V)6'2lRN2l ; [7] 
le)te;"c T]dc jidjb f-^ i)63jp7r 5 Cjiu-c- ^cnpri'D ^tr) -cojiitjec, 7 t]1 bjd ti'i jf 
V'S^'o 1 3ur <i Tjmj. 1116 -co clo;ctt)er<i ; ^1^ co|i 30 v^^ajt- 

10 2l|i d ^]<^■6h■^xo^^ T'^<^'3-^^'^} ^tjojt eoijd -cux^ :s^]\ ie)X L^')] "criJoljC^^K- 
[7] CTi>?r,J3 T;<iii\t]ejr, 7 ^ bp^l d3dT5 M21 di] r6n)dT). 

dtif-d ii)4c4T^e ; [^fV- -^l ^'''^^ rv^tjs 7 d 30 2lc-D d|i TDO tot]ir<i 7 -dji TOTl r-o 
Tj-vTle bet;dc -^ d tiibeV''<^ 4j|v di) tt)dc- fe|vbji-edc, d-c-^ d 'pjot d3diti T)dc 
4e, 7 t)dc if)betit;4 d bdjle, -ciucxd tiib^dj-D esld dt) 'Cj5t)6>2lRN2l Djd 

dt) cloK-rn^t^ ^ TJfU^T 0|]ld, 7 X)0 ^rof 0|lVTb. 

^eb-k^T) b4t- 31 2l3u^ ro bu<i)le"6 dt] II01) 7 d 

20 2lt) ■ce dji d -|tdib e3ld b|ie;Tr{ie T,e6|ii)d : 6j|t -co bj d T]eo]tT)d [d] tixjeji- 
dt) T:)5l3&2lKN2l d ti)er3 t§^lJ1^05-An- 7 <in ^lOT} [dj tnbol3>7b. 

■ens Pb-^]tdol) ru3 T'^ T^eiut -6^ f sjx- 32 2lf rjjop. bu^jl§-6 dt) c]int:r)et t)6 

'b'p63dT)'c>Tb 7 -dS dj]iT)ejT cejrett) d dt] X^3-^'^ '• ^H^ ^io|i -p-^-p^r^ X^T- 

'f cec -co T)d t;l3T;)b : 33 ?l3Uir ro cuSiib 2ijd6)xe dttidc 

21 2l3Ut <ii) "ce d3 Tide tidjb ttie)* d df dij 5CdT;]idj'6 6 P}]^]idol), 7 ro ler- 
itlb]tejr)|i di) T^J5l)&-i^'^2i ro fd3 d 11173 dtt)dc d Uui)d cun) dt) rrjoj)- 
>f-e|xbjp3 7 dd)|\Tieit d^v di) vt)dc^]\e. 6'2iHN21''. 7 ro rc>?|ter<^ t)d -cojixtiecd 

22 If 2I3UT d rub4lvT: ^t) 'CjSt}- 7 <Ar) cloictijefd, 7 tjjon. rdjuoer 
.621Ht<i2l |xe 2t)d6))-e, Sji] dir)dc ro d ij-pei-.-cvTij djv dt) -ccdldtt). 

l^liT) cuin n'j"]e, lofjuT 30 tnbjdr 34 2l3UT<:iT)u^)]vrocorj4^Pb^t*^'^^ 
clojcfti^t^ d',i^er> C]ijce t^d li63jpT;e 3U]v tOTti d tj'pev.'C'k;!), 7 dt) clojcftigc- 
>7le, dfi r>7i)e, 7 d|i d)i)n))re, 7 d]v 3dc rd, 7 dt) rojiitiec, ro peoTr -pe -cv^U- 
->?le Iv^b fdtj ii)dc4e, d|i per cfvjce t]d §ir| >-6r, 7 ro cnudr>?3 d c|v6jre, e 
3ie3)p7:e. xeJ^ 7 d renl'n'J5- 

23 2l3Uf ro f ji) 2l)d(5)i*j d fld-c 35 2l3u)* ro C|tudf»73er cjtojre 
dnidc cuu) fjlrne : 7 ro c>?]v dt) T^jolj- Plj^p.doi), 7 t)to]\ it)o ro lej3 ro cldtj- 
621HN21 ■c6)]\r]^c 7 clojcyriecrd, 7 >7b j-|-|Viiel nn^^t ; ^^14 "^o ^^4 <*n 
x^)t)jc di) rejt}e'd]t T^er r]d -cdlttidt) ; 'Cj51)^2lKN2l ]te 2t)d6)re. 

7 ro txt^ ^^ r.|51)62lK?12l clojc- 

*ri)ecrd d]\ cjijc i)d Ii63)pr3r. C21IB 10 

24 2V)d|i t'n "CO b'j clojcfn^f^' 7 >> • • 
xejije- cott)d)tce Xejy dt) 3cloctt)ecrd, 

30 ]t6 r6)li3, d)\\. coji {)dc r-c-5jT)jc d 2lt) rocrtljdr 7 dt) tidojnjer c]\4r t)d 
lejTcetr ^t 3C]tjc i)d liBsjpre vyle 6 fotj- l)63jpre. 

fr rjtt 6j. 

25 21311^ ro biidjl dt) clojcril^f^ 215US d 'cu\^r: d^ T:;oI)621HN21 jte 
d|i -p^r quce iid h^^'ptre >?le 3dc d ^iMojpe, t'>ilU3 <i f^^c 30 Ph^tudol) : 
jt^jb diiiu)3 pdtj tiidc4& jrtjt r>Tf]e 7 6j}v ro c]tudr'rT3 ttupJ -^ C]\otre, 7 
-b^cdc ; 7 ro bu^)l dt) clojcri)^td cn5;re d ttl^^1-03dt)r;vr3, jonup 30 
3dc ^ot) Iv^b d\i dt) ttidc4€r, 7 ro bpjp •ccdjybedtipvTtj jdrpo ttjo c6tti4'c<ird 
3dc edtic|\dr] dp dt) ti)dc4e- r4 l<iT;4 : 

26 2ln0jTi <A bpe|\dT) 5t)oret), tndjt 2 2l3ur Jofmr 30 t)K)c6pcdpd d 
d pdbdrdjt cldtj jrt^^el, f)) [pd)b] 3cludrnb ro th)c, 7 ttiic ro inic, cjor> 
clo5cpti§f<:t <i]^ btr. jdr t^d t]e)te ro pitje ifitp' T<i n^'3ip^« 

70 .Locv?fcj5 <^^ H<^ 'Cdb4^. jeiiur 30 ^nbu 4 tjof 43>?b 5U]\ [tnjp] 

3 2l3Uf 'z:SnV3 -iM^Jife 7 2l<i|toT) d 
X'cec 30 Pl]<J}i<iol3, 7 ^ ■cu6]xA-c<\ ]\)x, 
)r tf)^|V TO ^ ^en^ ^t) T:j5S}621HN21 
<Djd 1)4. T)6<il3tiv73ec, 34 ^4^; bjdf* -cu 
43 'Djulod'o "cu 'pejt) TDunjlu34."6 -ooin 
14^4 fe ? Iej3 Toni pob4.l Jttj-cgf, 30 
i)-ce4t)d)r> T&l^^lr '^^^^■ 

pob4l jir)tef. >*&uc, 30 t:t:)ubjtd ttjjfj 
4 ii]d\\dc Tj4. locvTi-cjs 4.g X)0 •ce6|t4t)- 
■vyb: 

5 2l3ti)* '^:4)leoc^?-D tM"© 434jr» tj4 
■cdltt)ui), i)4c bur* pej-cj]i le r>Y?t)e 4T) 
■c<^ldtr) -Df 4jcpi] : 7 1o)*vrD tM"c -^i) 
):n3JoU -DO cu4j-6 4r, -con Tjlo t)oc ro 
«)4 -'^3">^^n St) clojcrrjefd, 7 jorn-o 
54c nl.e ctxdt) -cdji f^t ^1^ -^T ■^t) 

Co4ldrr) : 

6 %'sux V)or]X'i'fo tU"© "CO ij^ie, 7 
jcjS'ce -co x^\05x6-^d\)x:Yi'^ v?le, 7 •cjs'ce 
t}4 i)63)p-cec vjle ; t)1-6 i)dc b"|:4C4i-6 
1C4'C4 T)o 4^4 'cdr-^, 6t) 16 '^4 ]\4b4-c<} 
4|i 4n rt;dl4ii) 3Uf 4 t)]U3. ^3UT -co 
jott)p6i3 r^' ^ fejt), 7-C0 cu<^)r» 4tti4c 6 
P}l<5[]t4oli. 

7 IT 213U-}- 4. -cubi\4-c4 invrij-oiji P\]S- 
•p40ll 11)1% C4 'P4-D bjdT ^T] T^i^'^i i]^ 
■6ul o]xv?fj .' le)3 -co t]4 -c.^ojtje jtfitef , 
jofjui*30 t)TDe4i]v?-D ):63i]4tt) -COT] rjot)- 
e>2lKM2l 4 t)t)]4-- T)4(>bprl 4 t^or 
434-0 xox 3U]t tnjller> 4 t)63)p'c ? 

8 2l5ur •cu3d-6 2^46;^ e 7 ^Idjioi] 4 
|i1r cuifj PI)<i|i4o1i : 7 4 TMib4o r& l^m, 
)«1t:j3)-6, -ce4Ti To3i)4n) "coij 1^)51)- 
62mH2l bu|i i)Oj4 : [4cr.] cjd [1)M^] 
l^jt) ]n]eocux • 

9 2l3uy 4 'cub4^ ^)d6)fe, jirjeocuin 
ttjdjlle ]ie 4]i i)63nb 7 ]\e 4|v r^i)'>Tb, 
ti)d)Ue |;e 4]t ti]4C'vrb 7 ^le 4ii rjinsei)- 
"Vib, ttj4jUe ]\e d]i T:T:]\^x:>y^b 7 ]\& 4|t 
t3e4lb4"6'v;b jitjeociuii : 6)|t [c4)t;'p^ii}] 
roUdn)t)4 -co [coi)3tt]4)l] -con 'C)'5l)- 
e2lRH2l. 

10 2l5iif 4 -cub4j]i7; te^JT^ot) tDU, 
Bjo-6 4i) i:j51)62lKN2l iti4 tJT) iJ^n, 

y4 tn-^^ ie)3f er tt^irj -c'^bre m'^^x^ ? 

V^ hu.]\ rj63nb : i:e4c>?'6 ; [4^4] olc 

tl6H)>?1t). 

11 Ml tri4 TJn- 7ttit;j3j-D jb^e 4 
ijoj)- [4'c<^] du]x b);^|tv?b, 7 ^ostjvT-c 

poT) t:j5i)e2iKM2i ; djti )re r)i) -co 

J4f|tdb4. 2l3ut -co cnit^-D 4tt)4C ^d-o 
4X l-dt;4 Pli^givdoii. 

152 % ?l3ur 4 rub4T; 4t) T:j31)e2}K- 
71 C2ljB. 10. Pli^Moi) 4 3un]34c. 

M21 |ie 2^46jt€;, SjT) 4tt)4c -oo Utt) 6r 
Cjofj c|i)ce T)4 li63)pT:e ^o t^h^n t)4 
loc>Ti-'C)3, 4|\ co|v 30 T;r;juc^4)-c X^^X 
4]i -cdldTii t)4 l)63jp-ce, 7 30 T))t:)o 
3dc -y^le Inb a\\ at] r-c4lurt), 4 tj-^^le 
t))-6 -c^ix ^-^3 4t) clojcf Tjefd. 

13 2i3ur -00 f ji) 2t)d67re 4 fl^c 

4ttj4C or CjOfj CttjC T)d V)63]p'CG:, 7 7^3 

<ltj 'Cj51)&21KM2l 340^; 4 t}0)|x 4|t 41) 
■c-cdldti) -pe-D 4T) Uoj tJT) v?le, 7 d]i >-§r> 
1)4 Ijoj-cce [nn] >?le ; [7] U|i "cref i)4 
ti)d)z^T)e, ^113 41) 34ot; 4 t)0)|i I6c>?r- 

^;3- 

^14 2l3ut 'CO cu-^-c^ 1)4 l6cnr'CJ3 
Xu<^X -^^ T§^ C]tjce T)4 l)63ip^e >;ie, 
7 ro ^o-c4r4 4 ET;e6|i4t)>?b' !)d h,6- 
3ip'ce nle : ro [bu-c] •jv6'cojli3 'J^^] '• 
i)j .]\djb d lejrej-c -co lacntT^b ]i65{)p4 
<i ]ij4tt), 7 i)j ti]o bj4r d lejrejr i]4 
t)-cj<i)3. 

15 Oj{i ro '{:olc4r4 43<^i-c t)4 r4l- 
it)4t) vrle, jonur SWjv^ rojic-vTse-o di) 
TdldtT) : 7 •d. riidr-^ 34c nte h?b 4]\ 
41) 'CT:4l4n), 7 -y?le 'co]x4r i)4 scfxdf) 
i)oc ro t'^3 41) clojcf i)§f 4 : 7 ij)0]i 
r^i) e-\xy\x> 3l4r ^^ 1)4 C]i4^>?b, 1)6 4 
h?b)b T)4 7:4111)41), <X\\ 'p^r c]i}ce i)4 
lie3)p'ce >?le. 

16 H 2ltj x)^ ^o 30)iv Pl)4t^4o!] 4}i 
2t)l)d6ji*e 7 4|i 2l4]xoi) 30 re]t:i:|vec ; 
7 ro ^i^j-o, Oo p^cdjr tne 4 i)434)'6 
41) rj3t)62lBH2l buji i)t>:id, 7 bu{i 
i)43v?-6rj. 

17 %X)0)X ^V- ^ tjd-cb^to)!)' Uinnft) 
r4T:c'V7i)3e o]vc, iti4jT: ti)o pecd-c 4 
T)e4i]u4j|ire 4ii)4)i), 7 5U)-6j-c dij"T:)5l)- 
621RM21 bu^i i)<t)1d, 30 njbejtx^r t^ 
4ti)4ji) di) b<l)* xo udjin. 

18 2l3Ut ro cuS]-6 x^ 4,ti)dc 6 Pl)4- 
]i4o1i, 7 ro 3^-6 di) i:jolj62<Rtr2l. 

19 21^ jur "CO 50it)p6)r 41) CJol)- 
621K2121 34ot ]i6 l<i]r)]i 4 i)l4]\, i)oc 
•pU3 le r,4 loort'CJS, 7 "co -cejl3 t<iti 
2t}l)>?]i Fv?4jr i4r : x\)o\\ t^H edi)l6- 
cufo 4it)4ji) 4 3C|v)c r)4 liSsipTe Vjle. 

20 2lcr ro cjiud-c-v^s 41) Tj^l)- 
621KH21 c|x6jre Plid|tdol), lofiuT t)-^]*. 
"b^jl le))* le)3;oi) ro clojtj )tl^<iel jitjr- 

21 'If 2i3ur 4 rub4t; 4i) r;j3i}e>2iR- 

H2l ]xe 2l)46jve, S'ji) 4n)dc ro laii) 
cult) r))it)e, jor)U)-3o r-cjuc-jrdrrojicd" 
r4t r4]i cjMC i)d >)63jpT;e, edroij 
rojicdrdi* [bu-pl ejrj^i ro sldcd-c. 

22 2l3ur -co f )i) 2t)d6jf J d Utt) cuii) 
r|)n)e ; 7 ro bi ro]tcdr4t rijus d)\ yeis 
c]x)ce 1)4 1)63 jpre -v^le 4ix t§^ ^Pl ^«^- 23 K) j:.\cA -oTne ^ca A cejle, t)7 4 "^ -i.^r ^ -uB4t; 2tU6jr&. If tt)4 
TT16 TO ei]t)3 aonTKt)e cicd ar <i a)~ -^ji 70 4. -cejii at) Tjol)62lKM2l, r.jrncjoU 
T^-c r|i7 la : acr to bj i-oluif a3 clojfj tne^tot) orcce ]\Scd v.]e ati)ac a l<i|i 
JritsJel an a t)<S)T;ib rejt). rja Ije^rpr-e : 

24 ^ 2l3ur TO 3oi]t Pli-i|tao1i a]i 5 213111* to 3eaba cejT3jn 3ac <Iot)- 
^t)\]d6}rh 7aTub4p, jm-cjsJT, Tear)- T>?ne afi reT z;jj\ tja l)63jpt;e ba-y, 6 
ITT r^txb])* Tot) T:)ol)62iRN2l : aiMn] ce)T3iT) Phar,ao1i t]oc r>TTer ^tj a 
coifj]3'ce]v bU|t trc^xeaTa 7 on\\ qelb- cat:aoj|i ]i')03a, 30 ce)T3jii at) cutiial 
a-ca ; e)]i3eT)r I'WI^ tj^iof (53 tiia]i ar) a-c^ a^t cul at) Tij-vTljr) ; 7 cej-v^jx] 4. ^y^Xei 
3ceaTT)a Ijb. betac. 

25 2l3ur ^ Tub4o ?t)4lo)re, Ca)T;i:e G 2i3ur bejT c6tn4c dn ^ep cpjce 
ru tiiaji an 3ce^Tt)a T;aba]aT:uir 7 Tja Ii63)p-e >7le, ir nac jiajb^a let;)T>, 
5oTb>?|\r: lo)i*3e to tab4t; Tujii, le 7 r)ac n)bja a lej-cjT t]j jf irio 30 h]\Sr:. 
i)Tear)aiTi joTb>rpT TOt) rj5t)(i2lKH2l 7 2if t)') co|]t6cv?T TriaTjiaT a "^01)3- 
a|i i)<t)ja- ■•^''^ ^ ti^3>T'6 fcar)T>7Tie to cloir] )x- 

2G KacaiT a|\ T]^i|iT)e))- Ijn ttjajx |i^el, a ti^3>tt T>n;e r]6 be^it^s -. a]i 
at) 3ceaTT)a; t]3 rw'3K^'l Jot)3^ ^n 001130 itibja a tjor a3>Tb cior.ur cu'jfi- 
TiT)aj3 : 6;ii Jt "cjob rJtl cajt:):ein 'c^o loy at) ^vj31}62iK^r2l jt^jit^Ut ;tj]\ 
3lacaT cum r^lj^blre "co Tear)ait) tot) T)a l)63jp-c)b 7 j]-]tael. 
T:jolj62iRM2l afi t)^D)a ; 7 t)j re<ir ^ 2i3ur U'=> 'fo "co fetxbv53aT)'c>?3e 
TUjf) civcaT lejr 4 T)T^T)ati) re^bjr >?le T;)uc)ra)T rU'c r'jor cu3atT)ra, 7 
Ton rjoli62lfiri2i t)6 30 ■ccjsetf) atj- cUot)):>TT la^ T^n) rl^T ^^^ttira. t4 
foji). ' tt^T, 6jn)3 an)ac, 7 a T)>?le pobal 

27 H 2lf- TO ctiuaT>?3 ar) Tjot)- l^n^r "^u "• 7 t)a T)a)3 rn) jtaca Tt)jn 
6v;R?^21 c]\6jTe pl)^T)aol), 7 i]1o]i bajl ainac. 21311)- to cu^ijt r^ attjac 6 
lejr 1&3)0T) Tojb jtn-cef . p})<i|^aol) ajfilar^Tf.e- re)^3- 

28 2i3ur 4 Tub^t: Pli^ttaol) ]\)r, 9 2l3ur ^ Tub4T ar) r.j31)e2lKM2l 
jfr)t;3 u^jtt), bj a]i to cojriieaT ■c^rc ]te 2i)^ojre, H] e)i-T:'p]TPh,aitaolniior- 
-peji), T)^ -pajc tT|o 3J)Ujr ^Ijor Tt)6 ; 5)tx r^ ; jo^-cuy 30 tr)ejTeoc'caoj ti)o jot)- 
at) U^ [r JT)] "CO clr^r "cti tn^S'^TT to 3ar)Tara a cc|\)c r)a l)e3ipt;e. 
35ba -cu bar. 10 2i3ur "co ]ijr;e 2t)a6)r) 7 21^I^ot) 

20 2i3ur ^ Tub4t; ^)a6]re, j-p r)a })jon3anTa ro >?le a UT4Pl)^liaol) : 
Tt)ajt: TO lab4 "cu ; i))t^)cveit)et;43>rD 7 "co c|\uaT>r3 ^f) T^^ol)6>2lKN2l 
a ]\jy tjlof it)5. qtojTe Pl)a]iao, lofjuf ij^l^ leJ3 to 

clojfj Jrix4el jii)t^f atf)ac a)* a TutajT. C21JB. II. C21JB. 12. *Do ba34 ^t)a6jTe; 6 «t)l)1a, at) r^cnjar) 
pUj3 a|x PI)4]vaol). Oo 0|iTaj3 ^ja at) c^rs- 29 r:a]r))3 

ar) TectiiaT c];aT. 31 C}]Udiib -pe 
215US a Tiib4t; ar) r:J51)^^I^M^ F^ c^aT tn'jle x^]\ aitiac ar ^ t)63)P'c. 
^Dadji-^' 't)o beajva if)e >-6f ear)cp^T 

atr,ajr) [ejle] an Pb^jiaol), 7 <in a r)6- 215US to Ub4 ar) T:j5t)&21RM2i |te 
3)pt; ; r)a T)4j3 r^n 16)3^)^ re [Tjb] 21)a6jre 7 t^e h^^l^oH ^ 3cpjc i)a 
jiHT^ecT ar ro ; ^i)u4 ler)3rJ'c r© [Tjbj l)63jpTe, -cS |\4t. 
)it)i:ef , 'c)r)3rJ'6 re 30 ~&mr] ar ro '^ )r ) ^t) rtjlre [bjar] a3>?brJ t)a ro- 
airiac 30 l))ojt)Ur) jb. r^c tT))or : )r [J ^"tJ ceaT tr)5 Tor) 

2 Lab4 ^ r)ojr ^ tjejrT^f at) pobajl, bljaT>;r) Tjb. 

7 r^S^i'C) 3ac eai)TVTr)e ^j|tle3aT 5 3 ^ i<dlb|i>7Tr) ]te c6tr)r;jor)al Jrt^-^el 
T)a c6ri)a]xr>Tt)i 7 3-^^ ejrjber) 6 r)a cori)- vrle, 3a -p^T, 2lr) TecrriaT [I4j Tor) 
•^r>?n reojT 43Jt> 7 r^^ojT 6j]i. ti)jre3^^^^^r>TTr1^'ocuca 3ac aor)Tv?t)ft 

3 2l3ur t:u3 ar) 'r;jol)62lKH2l onel aca riar), to pejji rjje [a] t)a)t;ii^c, 
Toi) pobal a i\aT4c r)a T)63)pT:ec. Or uar) ap roi) 3^c cniTj3e. 

a cjoo rJT)' TO [bjj at) 'c63lac 2t)a6jre 4 2l3ur tt)a bjorj at) -ceslac ]i6 b§3 
|x6 TT)6|i a ccjijc r)a l)63jpt:e, a]\<iTa|tc to ijiiaj), 3lacaT reiTiot) [ej 7a corf)- 
TT3>?i)T:j|te PMitaol), 7 -A ru;ljb at) po- <i^x<x )x roi3re "^^ "^^^^ "^^ ^^'^ u)b(ifr 
bv?i, t)a t)ar)ti)ar) ; to tfcat)>?T 3ac <Jof)TY7t)e, 

72 TO jtejii tn-^ lor^r r^^ "^o tiier ^fi rot) tfi^jr) [4ti tjj-dJ (i^ijc-p^r 5<ic 4oi)-D>;T]ft 
a T)U4)T]- ^ "^^te, r^tj 4ti)4;r) jr ej-Djjv ijB 4 -reat)- 

5 B')d)-6 buji T)«^'n 5<^T) rojbemi, 4ti). 

^;]ijondc -CO!) cejT>bl)d-6>?n '• berijnre 17 2l5U)* cmh'ceocr^oi [i*oUtTiT)4 
6 r]d c^opcvrb, 116 6 ijd 3^b|inb e. -^j^ H^^^-^JT) 3dr) Ujbjt) ; ojti jy <^n X^ l^ 

6 2i3uf cojfjeocT^^o) 43>tB e 30 ce<x-o\]<x x)r\ 'CU3 nurJ ^^F T^Uds dn)dc 
Ti>?3e dTj cc^T:iidrf)d-6 U -0643 -con ttij dr cji'ic T)d li63]poe : ntne rn) cojitj- 
ced^ijd: 7 tfj>rii^jr> c6n]t\^>,'^^)n'3<x-6 ewox^oi dt) Ufd -per- Bu|\ f^osvyl 
jotnUt) pob>?l jf |t4el e 43 -cjx-iitTjoijd. tr)djUe jxe l)6}txMi3d-6 r^otjxn'oe. 

7 2l3ur 3ldC'pyr-6 rMT> cv?"o -do 18 If 2ltj 7*d ced-o [ti])] d|i dt) cc^r- 

T)r>?'M 7 bu^nr)"^ [i] <in "^^ ujtrojfj, 7 Txdtf)d-D u ■oeu3 -co?) fn'i d3 -cfidrTjatja, 

dji t^jt-coitur T)d t;t:j3re-6 jon^ ^joy- )oxt,So) dp^r) 3dr) Idjbjt), x]6 30 tt:} 
>rD p'^'C' e. 411 Tiiotjnid-D U -pj-ccjox) -cox) n)j 43 

8 2I3UT jop^-D tI-^'^ -^ ni^eojl 4 T;]i<^t;t)6T)4. 

T)6;-6ce rn], b|t>^t;e tve 'ct)X])-6, 7 d]\^r) 19 2l|i>*5-6 r^C'D \S r)i Xu)'^-c^\{ l4j- 

34!) lA)b)r] ; ive [h^b^tjnB] r^nB jorno bjr) 4]t bjr 4!) buji -crjs^jb : 6j]t 3j-d bg 

TM^ e. 4]t bjr 1or4r pl ^Ur ^)<i l^)B)!) 3§|ii- 

9 f M^ l))^)^; ejijI-D -ce 4n], t]6 r>?3§^ 3^ h^J^^S^ ^H 'c4T)4Tr)roji) 
bp^rie le Tiv?r5e 4jv g4T)co]i, 4c^ 4ni4c 6 cojri)t;jo!]ol )x]^Se\, ir]d-6 cojti)- 
bixy?t;e [le] •cejiD'o; 4 cen tri4)lle |ie t)4 J35C e, t)5 'Dv?!]e ]iU34-6 t^tj rl}t. 
cor4jb, 7 trjdjUe ]xe 4 tt?beT)4n ixjf- 20 Mj jorr4; eji^jTo 4it 4 ttibj4 Uj- 

10 2It:j]* r,j r>r3F-fi ^'"iJ"^ ^& 5^ ^^H ; ^») ^w^ n>?lfr "^'S^jBjortJ^oj 4|\^f) 
ni4j-D)i] ; 7 4i) ii)fcj-D bjdt 34!) )te -oe 34r, l<i)B;n. 

30 tfi4)'DjT) lojr3V*J'^eele'cejT)J'6, 21 ^ 2lf) r^n ^^^o 30)|t ^do^xi 4]t 

11 n 2i3iir IX ^M4ti rojor'c4oj e; >?ie nnrtu jrn^&t 7 4 -cub4t; ]tju, 

[t!i4jUe] |te bujt b-jJotirponv^b C|ijor- 'CJ3J'='^"l^c, 7 3l4cv?-6cu3V7b u4t),T)o 

l>?3t:e, bujt tt)b|\634 4|x bujx ccoprB, [jiejji] buji tnvrfjrjjie, 7 iti4|\bn-6 4n 

7 bu[i ifib4'C4 41) bu]\ l.^|iii ; 7 ^oycdoj 647*3. 

30 ■cejr!)e4r4c e; [re] c^jr3 ^') 22 2l3ui- 3ldC4j-6 ctT)3l4c^T) jof- 

t:j5t)e2lKN2l e. 6jp&, 7 'cun)4)r> [e] r^rj b^vrl t)oc 

12 Ojjl 114C4 tt)jri "Cite CtUC T)4 1)6- [bjdr] 4nr4 b4Jni), 7 bu^jljT) 41] r^ji- 

3Jpt;e 4 T)of, 7 bu^jlpe-D 4 T)nle cej-o- 'DO]iur 7 41) -d4 Ujirnn lejT -^n B^nl 

3J!) 4 -nr'jii T)4 Ii63jp-ce, j-ojfi -6v?!)e 7 [^MrJ anr<i ^^Jnn ; 7 11) Mc-vT-D -^oi)- 

be4'C4c ; 7 'C4)n)'6eoj!i v^le T>ee t)4 "o-y^iie 43"V7b 4Tti4c 41* 'vo]iux 4 T;j3e 

1l63)pt:e cv7|tre4"D b|ie)T:e4n)r)ui* 4 30 n)4j-Dj!j. 

3qijc : 4r [ttiiri] <ii) T.)^\)e'2innn. 23 0)]i ]i4c4j-d 4ti T.}o\)e^HU2i 

13 2l3ur bj4i"6 4 ii^vrl ^S^TlJre tt)4 4^1 r4'6 tso bii4l4r) ti4 1i63jpt;e ; 7 4 
c6iiidivt;d d|\ i)d 'C)3T;jb 4 [iiibejrj :] 7 t)U^J|v x>o cj-pe T^ ^ i1T>t1 ^T^ ^^ hxS\i- 
4 Tju^jji -co c)x& tT)jr) a nr'*^^ M64 -cofiur^ 7 4|i 4!) -D^ u\iXdin, 3eub>r-D 
tije to|iv?b, 7 !)j bj4 4T1 C|i4-6 o|tnb -c4 4ti r:j^^e2lKN2l t;4]x 4 Tirofwr, 7 ti'j 
bu|i in^b4'6, 4 T)u^)]i bu<^jlr5r ^n^ l^j3-f:e -cot) ti])llt:e6)]t -c^f "^ T'cec 4fj 
cjxjoc 114 l)63jpT:e. buji 'c-c't^'C)V> -dS [bufv] t!)bu4l4T6 

14 2l3ur bj^j-D 41) Ur4 43nbrj tn^ 24 2l3ur cojijeoc-c^oj ro ^^jt 6|i- 
cvTtt)ne : 7 cultti^eocr^o) e tt)4|\ foU- ru34-6 '64ojb >'ejii 7 -D4 bw]t ccloj^ 30 
4tt)!i4 -CO!) rJol)e2lKM2l 4|v >-5"6 baji bjat. 

T-^o3>7l ; cntijpeocr^o) e tti4|i roU- 25 2I3U1- ■nej3eo'iiivT-6, 4 t)u^j|i -cjuc- 

4tfiT)4 Tti4jUe |ie li6|X"cu34-D x)0T[}ny^-6e. yy^Te <xx) 1*4 -cut;4J3 beu]\4'p 4!) ^J5I)- 

15 ^ Set U ]ox'cdO) 4|\^Ti 34!) 62iRN2l -Djb, :co|teji\tii4|v-co 3eU r^i 
Ujbjf) ; e4ro!) 4!) ce-D U cn|ir1'6e 30 ccY;n\x>eottSo) 4ti v63t)4n)i'o". 
4n)4c 411 Idjbjn 4r buji Tro)3t;jb : 6)\\ 26 21311)- -ce;3eoti)vrb, 4 t)u<^j|i a 
cjo-D be 4]i bit: )07-47- 4|i<^t) l4jb)!) oi) -ce4|i4r bu|i ccUF; )t)b, Cjotd 4"r cj4U 
ceT) l<i 30 T)>?3^ 41) r^t"l<i'C' U, 3e|]t- -D46jb 4fj)-4 t^e"|-D>?lte I 

rv?3tri 4tti4c 4T1 T:4r)4ni r^n 6 ]x\^Sel 27 5o T)4)beo|\'c^o)ri, 5uitob [j ^Jt)] 

16 2l3ur 41) ce-D U [b)o-6] 43>?b lo-cbnitt; c^r3 ^n T;j5l)e2lRN2l, t)oc 
coni34^ i)<^o^^4, 7 4j|i 411 T§rri)4'6 -co Ttc>?i) 'cl3t;e clojije jrjv-^el r^tj 
14 bjo-D 434jb cotii34tn 11^011)^4 : ti) T)63jpT:, 4 tiu^Jit tjo bu^jl te t)*^ 1)6- 
'6e4r)r4]i e)!)3r)e o/o|ie joijt;d, 4t 4- 3;p'ci3, 7 to t<io|i 4|i r;ci3retie. 

73 2 2l3u)- -co c|totii4x^i4 4?) pobdl a ccjf}, 7 t)1o|v jt^o-cd-o^ T*>^]iec, t)j tno to wU- 

28 2l3ur ro ntirj3e-c4 cUfj jf-. 40 ^1[ 2l3ur cu<A;t\r clojoe jri^^el, 
t^^el; 7 -co t^)nt^4 ^14 ^o <i)^)n <in HOC to c6ii)t)vr3 r<i«j n^3JP^. [l5<i] 
T:J3t;62lRM2l TO 2l)l)doj'}'J 7 "^o 21^- cejT:|\e ce4T 7 TiijocdT bl)4.Tai) e. 

not), JT ^^4 nn tojuFict^j. 4i 2i3ur -c^iiiu <i]v 3C|v)oci)u3-dT n<i 

20 % '2l^ux "c^jijjc a ccjvjc, rdp 3Cc/Ttie ccedT 7 ^d T-ciijocdT bl'jdT- 
inedTorj ojTCft 3Uji bu4jl at) ^Cloi)- <^i)' ^i) l^^r^H) r^JH 30 t:t;^)t))c d 3C|v)c, 
621RN21, d ijvrle cejT3iT) <i Tt:)|i T)<t 3U|i jtnrjseT^ rlu<i5 ^r) I^j5l)62lR- 
l)63jpT:(2;, 6 ce)T3)t) PI)<i|i4oli t)oc to M21 >?le dtriac df cnjc T)d 1)63)pTe. 
r^?"© i)d cdt;d6j|\ |X)034, 30 ce;T3jii 42 J^^ojTce rJt) l^e cojtiie^iT 30 tnoti 
i)db|x^j3Te TO [b)j r<^\) c<^cdy]\, 7 d Tot)rJC)l)B2iRM2l ^ T-ot)drt:db4T:noTi 
i)nle ce)T3n) tjd l)4i)ejr)- Stride dr C|i1c T)d ])(i3)pt:e : [r'j ToJ <i 

30 2l3ur -DO e;]ij3 Pl)v^|tdo1i r^ij rjoj-oce rH) 4.T) i:j5062lRH2l ]\e t]d 
j)o)Tce, e -pejt), 7 <i ii)nt]'c)|\ >Tle, 7 cojitiedT d3 cldr)v;b )i*ii<^el "v?le dtj 4 
T)d Ii6>3)prj3 >?le ; 7 to bj 3d)tt 3>?l T)3ejneldcvrb. 

ti)6j|i rdFj T)e3)pr ; ojti i]j [jidjb] -0% 4;i 21311^ d Ti4b4'c di) T:j5r)62lRM2l 
3di) Tvyr)e ii]<ib ax\. ^te 2t)d6jre 7 tie l)2ld[ioi}, [Se roj o)v- 

31 1[ 2l3ur "Po 30)]v r^ ^1^ ^)h<iojre -ousdT i)d c^rs ■• ^1J jordjT cojii)j3t;ee 
7 d[i 2idf\dt) r^if) T)ojTce, 7 d Tub4'c, djv bjt: tc- : 

6jti3J'D rw<ir> [7] Jn)^;3 dttidc 6 bejt: 44 2lf- y^yXiy-b^AViCT^^ 3dc <ior)Tnnft 
^ J»)ST3 ^^jo pobdjl, jb >'ejr) 7 cldtj jr- ctixsttt^i^ 'a\\ 43f^- ^ nudJti rrnj- 
t\4el ; 7 ej|x3jT, Tedij-^TT ^^osndit) Tot) cjUse^i^if uf 'cii e, dt) th) Jor^^J'D T^ ^e. 
r;jol}B^2lRf^2l, i!)^ d Tub|;db4- 45 "Pgjv edt)>?i)tie t)6 TtU^>*o3<A^- 

32 2i)<t]i dt) 3cedTt)d bejixjT bujt •cvjs 'cud|tuT'C'>?l t]j ioi-v^t t^ tc. 
T:T:|iedTd 7 buji TjelbdTd Ijb, \x\<\ d 40 21 ijej!)^)3 diij^H) 1ort:<J e ; T)J 
Tub|\db4, 7 JH)t)3)T ; 7 b^^vrsjT n^rJ beujid tu ejfjJT to i]>-e6il ditidc Ay dt) 
")4 ^') 3C^'^^f)^^- 'CJ3; T)) tt)6 bjij^-piTe cn<^)ii) "ce. 

33 2i3U)* TO b^TUjv t)d 1)63jpT;)3 47 ^o Tedtp?T cojii)Tjoi)ol cl>?ne 
Tuiiidc-cdc d]i dt) bpobdl, cutt) 30 )y\\^t\ v?le e. 

3Cvr]iTjf .dtt)dc di* df) tJdldtt) jd^ 30 48 2l3ur d r)U<2[)|i to TCdtjd c6m)J3- 
Tejtijer.dc ; 6j]i d Tub|idTd]i, [2lf t;<gc c6iiit)v?3e dT ybti^, 7 cojir^edT-pd)- 
Td6jt)eJ in4^d jt) >7le. dt) cd)r3 Tor) r.j51)&2lRM2l, -nnticjll- 

34 2l3ur |tU3dTd|v t)d T-^ojt)o d sedjiiT^ d cldfj it)dc ^Tle, 7 dfj r)T) 
■c-cAox leo i'kI to bj t^ -^ l^tJ^Jt), Aj]\ ■uj3eT d b>*03U'r 7 cojitjeoTdT e ; 7 
it)bejt T^ lo)r'C)b '):>;t)T:.e cet)3djlt;e bjdI'D ye tt)^ 4ot) be^r^ r^u T'nt : ojji 
rudr d i)£dT^^)b dji d t)3t1d)U)b. t)) jovn'6 edjfjec 3dt) t:tti)c).U3ef]idT e. 

^35 2l3urTO tijtjeT^ cldfj Jn^^el^o 4y BijTljseT diij^tji) bUr <i3 ^^ "ce 
|\ej|v b]iejt|te 2i)l)d6jTe ; 7 "co 4ljceT4 bejvr^ r^^tj -clfx, 7 d3 dt) cco)ii))3i:ec 
6t]d i)63iprjb re^ojT 45>^' 7 r^^l'o c6jiiit)eocur bvi|i bi:oc4- 
6)n, 7 edT>?3e. 50 21)41-6 to |Mt)eT4 ctdtj jf )t^el ; 

3{J2l3urT:u3di)T:;5l)e2iRrmcjr5e.l >*d tt]^ to d)t]i) di) i:j31)B2lRN2l 
Tot) Tpobdl d bv1d3t)>?re^ i)<^ i)63]p-cec, to 2l)l)<ioj)'e 7 to 2Uixot), ti)^ tJ') "co 
70f}Ui- 30 •cT:u3d|T)7- TO)b [i)d f)eji:e to |t)tjeTUii. 

)A]\iA-cu]\] o|]id. 2l3ur x^o f IdTdT^ 5I 2l3ur -o^jvld dt) \S TH) >*e)t), 30 
t)d J)63JP^r> t:t:u3 ^t) i:j5l)e>2lHN2l cldtj jrn^el 

37 If 2l3ur '5DO 3lu..iiJi*eTUn eldnd dit)dc dr d t)63Jpt; |te T)d rlu<i3>i^- 
Jxv^Sel 6 Rdttierer 30 Snccoi, -cm- 

cjoll ye cedT tf)lle r^li 'c<i ccoji*, T^iob C21JB. 13. 

dtt)>T3 TO l^i)bY?b. 

38 2l3ur tti<| dt) 3C^Tt)d TO cu-^T4 'Dejv^ef -^i) pob"v?l to ^T>\)']d, d|i i)d 
ii)6j\iit) Tdojtie cuii]djrce leo tii<iT ; 7 Tdtt)3t)>?3dT. 21 S'cjujidT 7 titio 
■citedTd, 7 elbdTd, |\6ti)6ndt) ^junej^e. De o||td t;]iei- dt) T-d colutt)i)d, t)e)U 

39 2l3ur "CO bi'vvrteT^ b43et)d 3dt) 7 te;t)^T. 
Idjbjt) Tot) Tdof t)oc tii3dT4 leo dtt)dC 

dr4i)63p'c, 6j)i 1)1 ]\Aib Idjbji) d)|i : 215US to Ub4 dt) rj51)G>2lRH*4 jie 
pj|i TP T)y)3^T dindc dr d i)C3)f>i; jdT, 20d6jre. 43 |xdt, 
74 3eU?^ Can^at) ^Dojb C21JB. 14. Cjn^lc^ir 't>o ar^ jrn^ei- 

2 Cojn^]3 T)<itiir^ 3.-16 et) ceT3jT), nocdx yo n]dc -dIot; t^ t]4ijfirJlv 4-c4 

3J-D be 4|x bjr f ojr^^eolu'i* <ii) d]\u a ^5 "cef , -d3 |t4-c, Cjted-o e to ^ 3" 

inerc oXoyi)-^. jrt^-^el, [jrjji] -ovrqe 7 tjajbeojid -cii lejTi le iie^vT: Ujihe 'CU3 

berjdc : ?r IJOTtir^ [e]. 4T) "CjSl^^^lRN^i jfje ^tn^c a\' a i^B- 

"3 1[ 2i3ur 4 Tub4t; ^Ddojr) l^Jr <in 3jpr, 6 t:i3 t)4 -D46)]ire : 
bpobdl, C'krtilT)]3)-6 A\s \C\ ro, ^H ^ 1^^ 0)\,'c<^\aax)\\X\)\\, r^t^ 'C)^c4 le 

'crdT]3db4 <itt}dc dt <i tifesjp'c, <ir -0)% V\\^\^Ao\\ lej3en -ov>Ti nn'^^CT', 3U|i 

t)d -Ddojjire -■ 6)|i ir ttidjUft ite tiedjir ti^^b dt| Tjo^^^iKNSl d t)>?le cej-csjT) 

l^jttje t;w3 dt) i:j5l)6?lK]-Ni'2l dit]dc ^b a cc]t)c T)d l^es^pre, dji^oti ce)-c3it) dt) 

df 4. [ti4it:rft] : T}) lijor-c^ d|i4t] Idibin- Ti^tje, 7 C£)-o3)i) d T)diT)njrpe : nt^erJt) 

4 SdTJ 16 d Tjm3 'cdT)3db4 diijdc, d X)0 tjnr) ^o-cbnixt; -cot) t^j51)^2lKr^i2l a 
ni) 2lb)b. tjvrle tlivjon^c -porcUr 4t) bjul ; dr- 

5 ^ 2I3U)* rej3eotti'»rc', -3l tju-^jji ce]r>3)T) tt]6 cloifje "v^te ^udt3l>?in- 
beu]tur 4T) 'r:j5t)62lRM2l )b 30 citjc 16 2I3UI- bldi-6 ijd c6iti<itd d]i -do 
T)d 3CdT)^dT)jrec, 7 tjd jjj'cjrec, 7 T]d Ujfi), 7 \\}<\ ed-cdrj^t) j-cj]v ^o fnljb : 
t)2lino|ijt;ec, 7 "tjd ])jb}t;^c, 7 T)d jebu- 6j|x le ti^]it; U]Tt)e •CU3 dT) T^J3!)^21R- 
-f-jTe^c, tjoc -co tiijo^v73 r^ ^o-d -^j-c- H21 dttjdc jq dt ^ T)63jpo. 

|\)bt) 30 -crubiidT- TDV^-c, tejtdrj t-^ 17 H 2l3U'r r.^\XA, d t]W^J]x ro lej3 
•cvrle bdjtie 7 n]^lA, 30 3C0jti)edX)t'^Tr> Pl]^|tdoli -cot) pobdl ittipef, T)d.c_d]i 
■cii dT) rudl to df) t^ tt]jt-- t]\eo|i>r'6 ^)A jdx) [T^tej t^l3€^ odlnjdii 

6 Set ^^ )6tdt t;u A]\^\) 3di) l^jbji], T)d bPliUjfclntc, p-c 30 [jx^jb] t)T) 
7 d^t^ x^Vh<i-'^ l^ [bjdjTD] U t^o)|\e d]t;3ent : 5i]\ d -cuh^-c I3)d, ^e-53ld 
-DOT) 'C)51)62lKN2l. 30 'ct:e}3eort]d-6 30 tnb'jd di-njtecut d)} 

7 9l\i.^i] 3dT) U^)b)Ti lox-c^ ttt l<^ ; 4T) bpobdl d iju-^Jix ro c5tJ"c)t co^av, 
7 T)j t^jctJ^'cejx d]t4t) U)b)t) d3d-D, 7 7 30 btjUtej'Cjt "co t)63)pT: : 

t)j tiio c)t)'D'c^]v l4jb)t) d3dx> dij xo 18 2lc-o -DO -cixeoiwro <t)id dt) pobdl 
cf-citdtiinnb Y?le. 1f<i ccu4t:, r;\\e x\)'5e y6.xy^^3 ^^ 2l)dpd 

8 1[ 2l3ut )r)e6xd r:(i "co-d njdc dt) Ku4j"6e. 2l3iit to cud-c^ cldn jtj'-'^el 
r4 Utojt] d3 jt^-D, [Oo ^xjne-D to] "oo tu^t usttivrst^e dttjdc dt c]\k t^d I16- 
cjotj dT) T)J3 [to] |ijne dt) t:j5))- 3JP^&- 

e2lRM2l |t)utfit4 d t)u4)]t -cSmic if)e 19 2l3Ut 1^U3 ^IM^JTJ ct)^''n<i jotep 
ditidc dt 4 t)63ip7:. lejt : 6)|x ru3.te tti)or)d d|i clou) Jj- 

9 2l3iit bj<ijr) tt)4 c6it)4rd Tvrrti jidel d3 jid-o, Tjuctd ^jd 30 rejiii)T) 
A\\. TO Ujtr), 7 tti4 c>Tititie ejTjtx to t^ buji bt)otttu3dT ; 7 beu]iT:<ioj ttjo 
tVrljb, lofjut 30 tnbjd Tr)3^T dt) "Cj^l)- ct)^tt)dt-^ ^t to l;b. 

e2lKM2l dTbeul: 6)\k n ^^ Ujri) Uj- 20 IF 2l3ut to slii^Jt^T^ 6 Succot;, 
-om t;u3 dt) T:j5I)621KM21 dtt)dc ax 7 to itj^^T^ tor^wt)3p>?|XT: A t)6rdni, 
d t)63jpt: tu. A t)nt)el d t)t4tYr5- 

10 Cntt)Teocd Tu d)\ d T)^Tbu]tton) 21 2l3ut to cu^it dt) 'Cj5pG'2lK- 
dt) 'c6n.TU3dTtd t)d dtt) t^^Jt) o bljdT- M21 ]\6it)pd t-^tj 15 d tiudjrt)e TjejU, to 
>Tt) 30 bljdT>?t). tt)UT)dT t)d t^l3eT T6)b ; 7 t^^) t)6)Tce 

11 H 2l3ut 'cej3eotf)vrT, d t)u4jtt d t)Ud)'ci)e ■c)t)eT, to t:db4^^ To.l'^TT 
beujtut dt) TJ51)6i2lP.M'?l tu 30 c|X)c Tojb ; to jtn'cet to 16 7 T6)Tce. 

!t)d 3Cdt)^dt))T:ec, x^ ^'-H tt))ofjdiT t^ 22 Mjojx cojjt-vts te iUrd dt) nA)-tx\e 
T-vrc t^J') 7 TOT dj-ciijb, 7 TO Beu-|vd t)ejU t^^ 16, 1)6 di) UA)tx\e 'cjt)eT t-^ 
Tn-c e, t)6)Tce, dt t'MTt)^!*^^ ^1 pobvjl. 

12 ^O CCn\^X^ "^W ■^l^ lull's TOt) 

T:j51)e>2lKM2l d T)>Tle sen) otclut ^t) C21JB. 14. 

.b|xu, 7 A i)V7le cedTtYTt^nt"'^ "^^3 ^ 

■b^TJdc t)oc Jt tect:t4 ; t)d "tJNotjv?3 B-^tJdT t)d l)6j3)p-cedc, 43 3e|\ledt)- 

Dt l&)r] ^t) Ti:j51)62lRM2l : ti)v?i) jtl^-^el- 

13 2l3ut34c et) cedT t^ll^^c dt 

rdnr«4jt3eold'cu elel)Udt)'*; 7 tt)ui)d 215US to Ub4 dt) i:j5!)€>2lKN2l ^e 
tudt3l4 e, df) t)T) b|tJtT& "cu d tt)'v?t)eul : 2t)d6)te, d3 itdT, 
7 -d t)>?le ceT3eji) bf)\r4 to T>Tt)e d 2 t-2ib4 le cloj^ JTf ^el, 3o^btlU)T 
it)et3 "CO clojfje tu<^]t3Sold T:it e. 7 30 DTe^tjdjT t6t^'C' ^X coj^e Pl))- 

14 H 2l3ut b'jdjT tJi), 4 t)u^m r-jdt- \)A\))x^ot, ejT))i %))3toI 7 ^ x\X^W5^^ 

75 1 rdU 4|\ <13U)-D B\]dA\-xe\ior] ; ar <i >?3J 30 ru^jthrjec, 7 r^ucvT'o c^jxt^jl 

3 0)|i A red]td Pf)^|t4oli d. TTC^ob coricab4 d T)m3, t)1 'p<i)CT:)"ce J4'c d t\lT 

clone Jri^^eii [2ic<5ij-cj rId'D dj|i j^c- 30 b\\St. 

•\\<xT) x^n ^'Jl^. "CO J4-6 dT) -p^r^c t)d 14 o|tojx>^)T) dTi 'CJ5T)6>2lKN2l <i|i 

rrcjnicloU. bu|t tot), 7 bej-c'jf e buii r-cocT;. 

4 2I3UT ct\ti^)r»eocd njjfj qx6jre 15 % 2l3ur d rub4T; dt) rj5t)^^H- 
P10|tdoli, jofjur 30 leT)i:vr-6 T^ J'^'C' ; ^^^ l^e 21)46)1-6, CiiedX) -p^ t)e)ti]3^n 
7 TO 3ebd-cfd. 3l6)|t <x -DrjtricjoU Pfi<i- tu opuinT^ • <lb^;]^ |xe cloj^ JTt^^l 
■\xdo\], 7 d rl6)3 >;le ; co|i 30 \\)h)A A rul 4|\ a ti^isvr'D : 

"pjor 43 T)d }i63)pT;jb 3Ufi [ttie] Ax) 16 21ctj ■c63t<i ru^r to rUr, 7 riH 

■C)ot)^'^J^N2l. 2i3u-|- TO tgvj^T^ rni- dttidc to Uti) or cjof) x\a r^in^se, 7 

5 If 2l3U'r'co hinr^'D "CO tij3 t]d }i6- itojli r- 7 jtneocvT'ci cUf) jn^ael a]x 
3)^^:6 3Utv -cejTr^TUii at) pobdl : 7 to [-cdUn)] -cjiijtr) rjxe U|i r)d rd)^|i3e. 
cUoclojTeT c|\6)Te Pl)vt|\ao1i 7 a 17 2l3ur itl)Te^» T^wc, cixuajTeocdj-o 
ttinn^l^er d r)d3ujT dT) pob>U, 7 d Tub- iiiJi-j cpojTe i)d T)63)p'cec, 7 leti'p>?'o 
|idT4, CjiedT r<^ T)Teitt)dtn4 TO, d^ jdT •• 7 to 3ebdT'rd 3l6)]i d r^ojiticjoU 
d]t lej3£dtii^ JTI^^el Tjttjc^CT di* d]i Pfi<^|tdol), 7 d f lo]3 -v^le, 7 d|v d cd]i- 
tit4oj]\'Pj. bdT-v^b, 7 d]\ d ti]d|xctliid3. 

2i3U"|* TO |iej3i-6 r^jfjot) d cd|i- 18 2l3Uf djreotiv^T T)d li^3Jp'C)3 
bdT, 7 |U43 d tiiujnt:j|i lejf- 3U|t [tnej dt] r.)31)e2lRH2l, a tju^jji 

7 2l3Uf 11U3 lejT T^ ce-dT cdjibdT to 3^bd \\\e oijo^fi <a|v piiaiidolj, dji d 
'c63T;d, 7 cd}ibv?T tjd li63jp'ce >Tle, 7 cdiibdT>?b, 7 dfi d indjicfluds. 

c^tj r^dTtjd Of cjofj 3dc edtjcoTd 19 % 2i3U)* djt)3el <t)e, i)oc to h) 

Tjob. jiojiiie rovluT)3p>7|i'c JTr<^el, to dr-^nx- 

8 2l3ur Tocnu^)TJ3dt)D5^6>2IK- >T3 7 "J-o cudjT T]d T)Tj^J3; 7 -o 
M21 c|i6jTe Pl)<^fxdot) |tj3 pa li63jp'ce, cw^jt dr) ua;t:t)e T^ejU 6 be ]x6jn]e at) 
7 TO sluaj-p ye a t)tj4j3 cloj^e jf ds^ijTjb, 7 to y^x <^V- d3cul: 

]\^el: 7 "CO cudTd|v cldfid JtP'^el 20 2I3UT t4ji))c ye jt)|i toTlWT)3- 

dtt)dc le l^jtti -^jfiT. pnii'c T]d T)63)p-cedc 7 roi"lut)3P'^P'c 

9 2lcT TO lerjdT^ T)d Ii63jpr)3 t)^ jjtt^el ; 7 to bj ija i]euU 7 rjd To|t- 
t)t;<^j3,_ (ejc [7J cdfibdjT Pfj^jtaol], 7 cdTdi* [Tojb yuT] 7 t:u3 rolur '!:^5jB 
a n]-^ctlud3, 7 d flud3 >Tle,)7]iU3- to T^ T]6jTce : jonuf ildc T-c^jtjjc 
aTd|i otjid d b-po )iun3P'v?|i'c coji* t)d cecT-^ Tjob d t]3d|i d cejle d^t ^§"0 T)d 
Vdj[|t3e, tte -c-^ob Pf];})dl]j|\oi:, at* l)6)Tce, 

cojtje Bddl-repon- 21 2i3ur TO fll 2l)d6jre a Utii 

10 1[ 2i3UT d nudjjt T:^jr))C Pl)<^]idol) dtndc or cjon T]<i T<im^3^; 7 'CU3 at) 
Ujrt) ]\)u, TO t;63bdTd|i cldrj jr|t^el a T'J^])621KN2l a]t at) brd)t]t3e tuI 
r>?le x^'^T^ 7, T^uc, TO fjrjeTuji t)d (d|i d l)djr) le 340)^ l<i)Tj|v d t)o;ii 
1)63)prj3 T)d t)T)^j3 ; 7 TO biTUjxrdr) d|i r^T T)d l)oiTce TJtl 7 "t^o jtjne a 
Ut) Te3ld : 7 Tjo ejn)3eTUti cld^ JT- T)TdJiii3e t)d [rdldtt]] rj|tjti) 7 ^0 |ioj^- 
]t^el d|t dt) T'CJo?)62lRN2l. et) T)d l)nr3J'!^e. 

11 9X^\ix d Tjib)\dTUii ne 'ZDdojfe, 22 2i3UT "co cudT4 cldtj )xv-^e\ a. 
*Do cjofj [i)dc iidbdTdn] tldj3e x<^ I4|t t)d i:d)tt^3ed|tdr) ['CT;dldit)] rjit^tt): 
1)63) pr, 'CU3 TU let ^^ Ti:d3d)l Xi^)X 7 'co [b^TU|i] tjd l)>Tr3jte i)d tt)bdUd 
XAX) hx^XAc f CjiedT x^ tpe-^tjd -cii T5)b dji d Ujt't) "cejT, 7 d|t d ccle. 
tt)d|i'p6 \\.]T), d|x TTdb^T du)dc AX a 23 H 2I3UT to let)aTU)i x)A l)63)p- 
t)63]pt; I r)3, 7 to cuaT^ i)a t)T)^)3 30 Uji tjd 

12 Hdc [e] 7*0 dt) -pocdl TO JM^ett)^ T<^Jin3C;7 [edToi)j eic Pl)<Ajidol) >?le, d 
Tnt; T<i t)63;p'c, d3 ]i^t, Lej3 T>7r) c-^b>r^, 7d iii-^cylud3. 

'p63t)dti) d Teatjdii) to t)d l)e3jpT:jb ? 24 2l3ur -c^jinc t;jtf)c)oU i:4«; t]d 

ojji [to] br^|i\ Tvrie X^^'^<i TO Ted!)- ti)d)Tt)e 3U11 x^v.c at) T;J5t)^2lRH2l 

an) TO T)a l)63)pTjb, t)4 h^x "^X^^t^)^ ^V- t^w^^S**'^ ']<^ ti63)pr;ec t\\)-o at) 

far) bf^fdc. udjTtje tji)§T 7 dt) ijeull, 7 3Utx 

13 H 2l3uf d Tub4'C 2tjd6)fe |tjf biIdjTj|irlud3r)d t)63)i?T;^. 

at) bpobdl, Hd biOT e3ld ojOTb. f§r- 20 2l3ur xro bet) d tt)dc fioj-cleit) tid 
76 ~ 3c<i|ibd.'D, 3U|% t^Jixnsex;^ j^T) 30 4 'Do rejlj fe c^b>?-D Plj<i|\<iol3 7 
Tttom : joFjur 30 x]-cub\^d-c^ r]<x 1)6- -d f^w^S T^H ^T<iJn^3e : ^x-c^jr* -pof a 
3;pT;)3, T^ejr^ni^ojx) 4.r l-^ir^lii )f- cjt) rJHJ'O T;63rd b^jre r<^rj 2t)l)vr|v 
|i4el; 6jH dr4 4T) "CJoIJSj^IRN^I 43 jiu^j-o. 
•cf\oj-o <x\\ 4. tot) -d ijasv^-D T)d r)63Jpr^c. 5 tj^o f olcdxs-^ T)d l)4)3ejT) j4r> : 'co 

26 H 2t3ut 4 -Dulj^t: 4t) i:)51)62lH- rl>T3^"6 a tjIoct^ jd-o tt)^ clojc. 

N21 jie 2QdojtJ, Sjn dn)dc t^o Uri) Cf (J ^Doixj^^-dto Uit) -D^t' C) d i:|)J5t)- 
cjofj Tjd tdjnt3e, jofjuT* 30 'C'CJ3J'D r)d 621RH21, 3lo|iit)d]i d ccuttjdf : -do 

ijnrs^'oe d j\jr d|t T)d i)e3jpt;jb, d|\ d b|\)7- -do Uit) -o^r^ o d r:])j51)62iK- 

cc^jibd-Dvrb, 7 d|i d tr)-^cf lud3. 1^21, dt) t)-^if)-v?'D t)d inbl63v?b. 

27 2l3U'|* TO f jt) 2t)d6jfe d l<^n) 7 He Tt)eiix) liojix-Deitcvri* to cldSj-o 
dtt)dc 6t cjo^ T)d T^jn^3e, 7 to ^jU d -cu jdT i)6c to e;|\)3 tu^T ■^'^ •^3-^J'd '• 
T)tdJtT^3e jotjd 1)6-^^ yem d t)u4 "co to c>T]t -cii 'C'p§}\3 dtf)dc, [t)oc] to 
f o)U"rJ5 -^i) ^^I'^J'CJT) ; 7 TO rejreTdii ct)4oj jdT tt)d|i coT)ldc. 

T)d l)^3?pt:j3 T)d 1)d3vjT : 7 TO b^ijr 8 2l3ut le yejT^T to tt^6r)d to 
dt) 'CJ:)l}62lRH2l t)d b^SJP'cJS d l^fv citnfi)3^T T)d M'^X^J'oe d ccjoF) dcejle, 
T)dtdJiH3e. TO fedtdTdji T)d r-v^lre TW<^T ^^l^l^ 

28 2l3ur TO fjUeTU]! t)d >)>TT3i^^» cjtudjc, [7] to ceT)3ldT t4 cejle t)d 
7 TO folcdT-^ T)d c^jib-yTT, 7 df) tr)4C- l)dJ3ejt) d i)jtjri)edToi) T)d y:<X}wx'^e. 
flud3, [7] rlu^3 Pll^jidol) >?le t)oc 9 21 Tub4r dt) t)dti)v?T, Letj^dT, 
r^jtjjc r^n ^'Fdj||i3e t)d t)Tj^J3 : t))0(t bedjidT optd, ^lojfjtt^ ^ TjedT^jl ; 
):d3bdT ojjt^T 7 ejf)§c T)ob. x^TVYi'^'^iV' tt)dfjrojl ofjtd ; ■cdjfiteot)- 

29 2l3ur TO jtt)teT4 cldi) )x]xSe\ 3d tt)e tt)6 cloj-oeit), T3|\jotT>T'o tT)6 
d]i [-cdldtnJ "cjttjtt) d Ufi t)d 'pdjf|X3e ; Uit) jdT. 

7 TO [bdTti]i] tjd liv?T3JTeT t)d tnbdlld 10 ^o fejT-cu le to 3d6jt:, to f ol- 
t>6jb dii d UjiT) Te)t» 7 djx d ccle. >?3 d t)'|:d)|jX3e jdT : <t)o ciidT^ y^^idj 

30 2t)dit 'fo TO x^o]i dt) ^J51)621K- dtt)nl lu-2iJ3e dfj tt)d ^vrrSJ^J^ IdjTjte. 
^^2l jtit<iel dt) U tJn ^T Ut})>9b t)d 11 Cjd [dt] cotJtivTl ]\iot:, O d 
^63)pt:ec; 7 to coiivrnc jtli^Jel t)d r;i)j5t)^2lRM2l, dtt)§tc t)d t)Tee! cjd 
I)e3jpt:r3 tti^b d|i t:|\^J3 t)d t^Jm^e^- t^T] CotTt)>7l |;)or, 3l6|\tt)4 d t)^ott)- 

31 2l3ut TO con4c Jlt^^el d t)ob4 "cdCT, ^3ldc [d] rt)olt;-V7b, d3 Tedtjdit) 
tj)6|\ tJr) TO \K)t]e dt) t:j5t)^2lHN2l d]t jot)3dt)rdT ? 

T)d T)e3jpT:)b: 7 to bj §3ld dt) rj51)- 1'^ '^o fit) t:ii dTt)dc to Un) Tgt. 
621HN21 djx dT) bpobdl, 7 to cjtejT- to tl>?3 dt) rdldit) )4t. 
§Td|\ dt) 'Cj5i)62lHN2l, 7 d tg|\bt63- 13 <D6 t:{\eo|iv;3 -cutd dtj to r:|i6- 
di)t:n5 2t)d6)te. c4e di) pobdl [t)oc] to tudtcvrl vu : 

t;u3 tu eolut ['^^ojb] dtj to T)5|\c cittti 
C21JB. 15. \]S)'C]K]h t)doit)T:d- 

14 Ch?r)t]T dt) pobdl, [7] bj-^j-6 
Cd)Tr|\ejtf) 2t)l)^ojtJ, jt^"^^l' 7 ^^))- §3l^ Ofl^^^ • 3eubd Tobjvot) 3l^ejtt) d]\ 

|vjdtt). 23 CeuT 3e|idt) dt) pubdjl djr]ie6)|ijb Pl)dlett;)t)d. 

43 t)d l)nt3^'Ddjb t^l^bd. 15 2lf) t)n bejT Tv^bcjTe 6T0tt) 

l^t) Tjot)3dr)'cut ; T-^o)t)e ct4ft)dCTdcd 
21NH tJt) TO 3db 2l)dojte 7 cUtj jf ^l)hodb, 3eubnT cnj-c 3|te)ti) ojitd ; 
It^el dt) T-^t)td Tot) 'C)^l)62lRN2l, 7 lej3tJT <^jt:ne6j[\j3 ci)dt)4dn) >?le. 
TO ldb|idTd]t, d3 ]i4t, C<^t)dT Tot) 16 'C>?t;t)T udtt)dt) 7 §3ldOf|td; le 
'Cj5ij62lKN2l, 6j|i |XU3 t^ biidjT 30 Tt)ejT to ldjit)e bejT tM'c -cocTdc tt)^ 
3l6|xtt)d|i : dt) rec, 7 dt) it)d|\cdc to clojc, t)o 30 T)TedcvjT to pobdltd 
rejl3 te tdn btdtn^3e. -cdjiijt, O d T:i)jl3De>2lKM2l, t)o 30 

2 [21 te] dt) 'Cj5t)62lKH2l tr)o tj^jtr tjT^c-v?T dt) pobdl rdjjtjt, [t)oc] to 
7 tt)o T^t), 7 TO b't t^ T)d T^iK-c^jl Cftjvr3 'CUtd. 

Tdti)^ [jt] ejtJot) trio <t)li1d, 7 to Tedt) 17 ^Do be]td ru d t^|c jdT, 7 tnis- 
d tt)e ^j-c c6tT)t)>73e uUtt)U3dT to : eocd tu jdT d tlMb x:6)3|iedCTd, 
t)jd tt)dT:^, 7 ^jjXTeocd it)e e. [dFjtd] t)4jT;, O d T:i)j3t)62lKN2l, to 

^ Ut] tt^ C03nT dt) 'Cj3V)62lK- ]t;ne ru Tv?t: t^lT) ct^tt) c6tf)t)>?3e dtj ; 
t;12l ; d te dt) rj5!)62lRH2l [jt] djt)it) [dfjtd] T:t^t)ct:6|id, d T:i)j5l)fe2lKM2l, 

''^- [t)OC] TO TdJt)3t))3eTd]t TO Utt)d. 

77 5env<ir; JrMe^l * ^^Mh- 6CS04DUS. 2li) r4iv<tihur,b^. 

18 Bjdj-D an r:j5?;62lHN2l a t^'jos- 215US -co slu^jfeic^ 6 eijtr) ; 7 r^jiijc 
ac-D 50 ^^0541 ^A Tao3dl. c6Ti)c|i>7ne3d-6 cloHje Jrr^el vjle 30 

19 Ojfi ro cuStd ec PV)<^|idoJi ^i -p^i'^ic S\))r), r)oc [d-cS] )-cj\\.^\jn] 7 S'j- 
yrec 30T) <i cd|ib4.-ov?l5 7 3ot) a lijdpc- tjdj, -dt) c>'?3er) U reus x;oti x:<X]\S rn]) 
rli1d3 r<ifl t^F<iJtT^3e, 7 tm3 at) "Cjol)- "c-^ eyy a -c-ccf ar c|\)c T)al)e3ip'ce. 
621RN21 ni'oJ-c-e ija r^JtH3e a ]i)x o|\- 2 2l3ur t-o ]ijti^-cii|i c6it)C|\nn)U3a-6 
|ia ; ac-o ro jitiri3 claF) JtM^W ['^^" clojne J)-]'^^^ '^^^ tT)in)ba]t a t^^saj-o 
lattij -cjixjt!) a n]erot) na T-^)||t3e. 2l)})a6j|*e 7 2i^]vo)r, f afj b-p^i ac. 

20 •?[ 2l3U)- 2t))\\)^m at) baf)>--i73, ^ ^3ux a -cubnaniiv clarj jri^-2iel 
Teiixbpuit 2la|ioi), to 3lac t'j 'Cfouy ]v}u, <Do b^reji Ijtj 30 hy:d'^r\)^o)x hSy 
pS\] T]a iSm ; 7 ro cuaraii ^S ttiija |ie lajnj at) Z')o\)Q>2lHH2l a scp'ic tia 
■v?le attiac tja r)<(j3 ii)ajUe ]ve ceol 7 l)63jp"ce-, a tiu^jji ro t^3t"l4 l-^^-Jtii 
lie ii)i}3ce. tie b|\at)]xarnb t)a -peola, [7J a t)i:<^.jii 

21 21311')' ro 7:^e3a)|i?t))|i)aiti jar, ro jT;tr)JT -^sil ^^ T^jt! 6j|Vc;u3Y)b- 
CSr]yro roi) 'Cj5t3^^rvN2i, ojp ]\U3 fJ ^tt)ac jf) i-at"; btr^f^c xo, to ti)a|ib- 
T^ bu<^jr 30 3l6|iti)a|i ; at) -cec 7 ^^ <i'c> tjd cojiiirjotialaya y;\& Ic Ijoc- 
tt)a|icac ro t;Gjl3 x^ t^^) ^X<^W5^' H^^T- 

22 2l)a|xronj tni3 2l)a6)rc jrr^-^^l ^ ^ ^^n rn) ^ -cu^ir: at) 'CJol;62lR- 
6r) 2l)liv?ii-Ku<^jr ; 7 ro cu<^ra|\ 30 U9l fie ^aoj-je, 'peuc, 'peiitta ttjjTJ 
):^V<Ac Su]\ ; 7 ro fjubalara]\ tt\\) IS a]i<cii) o t)ett) r-^ojb; 7 ixao^r i)a r^onje 
X^T] bfi^fac, 7 t))r yudiiarufi U)X3&- atoac 7 c|i>'?r)eoc>?r Ijot) ^Ijjijse sac 

23 If 2I3U)* a titi4;|v r;ai)3ara]i 30 IS, 30 t^rejiba tne jar, at) tJul^oh;r 
2t)^]tal), t)}o;; >earara|i '>?t55'ce 2l)1i^- aq it]o rlj3er, r)o t)ac t)reat)>T'c>- 

jiaf) rol, o)\\ ro [b<^ra]x] T^t^^ '• >?^i]c 5 Slsuf 'C)uc^:ajr a ccjt'jc, at] T^'T- 

Tji) -cusaf) 2t)a|xa1) rajtjtt) a)]i. er> IS 30 t)>?ltt)eocv?r [at) r/jr] ro 

24 2i3UT* ro ]ijt)e at) pobal t:iut)bafv beu|x>?r leo a f^ec ; 7 bj^jr ye ^-^ 
a t)d5i^r 2tjl)aojte, a3 \\S-6, Cpear ro t)j jx ^^ tja ai) i))r c]i>?r))3jr 30 
jbjotii ? Uet^tfjnl- 

25 2I3UV ro 6)3 r^'T'on ^1^ ^^ G 2I3U)- a rub4T^ 2t)a6)te 7 2l<A]toti 
'c'Cj5^J^^T?N^ ; 7 ro 'caj'|rt>e)n at) ]te clojn Jrt^-^el vie, 213 rixa-ctiotja, 
'Cj5t)^^R'^^ cjiafj r6, [i)oc] a tjilajiv aij rJf) ajreot]r^oj 3U]i be aij TJol)- 
ro caj-6 ye atj T*t)a l)Yrt3)r)b, ro |\)fj- 624Kn2l -cus att)ac jb ay c]rjc r)a I16- 
er r]d li>?r5''c>e tt)jl)r •• drj-fojt) ro 3)pre. 

tijtje re 3t)^t 7 o]xrti3ar, 7 JT ^^ TJI ' 2i3ui* a|i ttiajrji), aij riO ^o [cj- 

ro rejib ye jar ; >ics] 3lo)|t at) 'Cj51;)62lKt 521 ; 6j|i ro 

26 2l3ur a rubajtir, 9i}S elt'^tH ''^u clvrt) r^ ^U]i itiuijb^ a v,a3^jr at] 
^o rurjiacrac |\e 3t7t; at) i;j5i)<^'-^R- 'CJot)fe2lRr^2l : 7 [qiear] jrie, ar a 
M21 ro 'Dlija, 7 30 i)reat)a rti at) i)jr t)reatiar 1*)^ inu.)b<^ aji i)a3"VTr ! 

Jt c5].-c i)a |tara]ic, 7 30 •c'c)ub|ia -cu 8 2l3tit ^ rub4'c 2l)a6)t*e, [Bjajr 

aj|te r4 ajretirrvq-b, 7 30 3CV7tf)reoca at) t)jr tti-^to]. ^ r]uS)\x ro beujia ati 

vu a jteacra -vrle, tjj cv,]vf:e tt)e e-rjjr t^jot)62lRM2l rjb ydt} •cjxa'ctjoiia yeojl 

rot;a liearUjtj'cjbrj ojinb, t]oc ru3 lie jre, 7 a|t ttjajrjt) a^t^ii biqi r^J"^ ; 

tiie^ji i;a l)e3Jprjb : ojfi ix Unm] ^0 "co cjo^ 30 3ch?t) at] T:jo]}62lKN2l 

'^j5t)^2lRH2l lej3JTJ0T "^u. bi;]^ ti]Uiiba]v t]oc ro tjj-cj ro tijui)b4 

27 ^ 2l3uy ■c^\]^dx>u]i 30 T',6ljti), t)a ^3vr : 6j|v [cjor] jtje ? i)) a|\ t|a3- 
tt]a|i. 4 [nabarafij -cS robaii rcu3 Vj-ci)e aT:<i)r [bu]\] it]tii)b4af a t)<53>?'6 
'c>?r3€'i 7 ~^^e)c 7 -ciij yj^cjr q\ati a-,) I:J5I}621RN21. 

pajhtie : 7 ro |iji]eru]t coitjij-vjre aij 9 IT 2131;]* ro Ubaj^t 2t)a6jre ■\\^ 
riJj Ujtt) |iji* t)a I)>?f3jrjb. l)2latiot), 2lb4 lie cojiij-ciotiol clojtie )x- 

■|i4sl -kHe, Tjsjr a bf:o3UV a laT:4 at) 
T:j5])621RM21 : ajji ro cilahrr r^ 
bu|t inur)b^. 

10 2l3ur -c^itla, iiia]i ro Ubaj|t 

2lt} rajia l)u<ijfx ro re|ii)^r4 clai) jr- ^S\\.or] le c6jif;t;joi)ol clojtje Jrx^Sel 

]\Sel ttiiitjb^, earoti, jort) y^ola. 4 >;le, 3U]t yeucaruTx a lejt: a tir^T£J3» 

<Do c>7]v <Dja r^jr seitidsmit; 7 7, >*euc, ro tojUr)3 slojjt ati "C^j^S- 

tt)dr)t)a, cucra. ~ 62iRtJ2l afjra neuU. 

72 C2i;b. 16. 1121 ]\e 2t)46jre, 43 ]v-i-D, tfi4)v4c 47;-^ rw^J"ii)er t)^ S4bb6j-De 

12 «Do' cu4l4 ttie ttiur)b4|i clojtje T)'^i>iil^^ "^o^ 'Cj51)^2lRN2l : b^vnrjs 
jrn^el : Ub4Jii ]i1u, 43 \iS-c, S<xn [4 nms] 4T) ir)ej-D bjiv^-ci^js, 7 b|i>?tr5 
•C|i4r;i)6i)4, iorT:<^oj r^oJ^. 7 ^1^ tt)4jX5)t) 4T) ttjejx) bti>?T;)r)-6e : 7 4t) [njej-o] b)4r 
I'jotjf VTST^^ji le l)4]a^i) )b ; 7 dj-ceai)- or 4 cjot) or^J'o ru^T ^^^ T^JH' ^-^ 
tJ^oj 3U|x [mW] ^n T^j5t)€>2lRM2l butv curii'D4c 30 tf)4j"Djti e. 

tj<t)l4. 24 2l3ur "oo c^Ttied-Ddu ru4r e 4 

13 ^ 2l3ur r^liU x^n t:ii4rt)6i)4, "0'C4)rc)3 3^ ti]4Tcji), 111^ "co 4)T:jt) 
30 7:c4T]34-D4|\ 1)4 3§ni43U]i'C JU^^T. '2i)d6jrr, 7 t)]0|i b]ieuT) r^^ 7 T)jtn3 4 
7 3U|i >-olYr5e:'D4tv 4i) >-orlun3Tpi^T^^ • T^^^^ ^^ P^ir^ 4tj. 

7 4|v iti4j'05t)^ [-do] lvT3 4T) -ottut r^ 2-5 2l3ur TOO |\.2i)-6 2l)46)ire. )t:)T6j*jn 

3cu^itxr 4 -D-cnnc^oU 4t) -criu^js- 4 nms ' oj|i [jt] rdbbojx) -ooti 'Cjol)- 

14 2l3ur 4 t)u4ni -co jii)t;j3 4n 621KH21 4n U i)ju5: t)1 bp^s-cj 4 t)ju3 
•ojvucx) r»<iT' T]oc -DO lv?3, >*euc, [too e 4^r^ ii)4c4c- 

1>?3] dji 3T)v?r 4T) t^T>i3 T);"© b^3 cti>Tfj 2G Se U ciiYrneoc-c^oj e ; ac-o 4t) 
[cojtt]niJot)] v-rC ^n t^fjoc r)4)t; 4)1 41) rSc-DTi)4r) U, [i)oc] jr ^ ^T) S4bb6j-D, 

•C4l4lt). T)1 ^M r^- ^il- 

ls 2l3Uf 4 t)ll4j|V -DO C0tjC4'D4 cUt) 27 *il 2l3Ur "C^t^U, [30] 1)1D^C4X>4 

Jri^^^el [e,] -oo ]v<JjTD^X'4 4t) Tjv?t)e l^e- 4 [cn-o] -dot) ipob4l 4in4c 4t) recxJii)4T) 
c§jle, [)r] in4tj4 e : 6j|i t)j )t4)b 4 y}ox U -do qinnJUS^'o, 7 t)^ t»^lx4D4]i 
4C4 qie4-D e. 2I3U)* 4 -Dub4'C 2^46j- ejfjjr). 

re l^ju, 2I3 [ro] 41) t;4)x4t) t;u3 4t) 28 2l3ur 4 -Dub4t; 4i) t:j5l)62lK- 
r:j5f)e2lRN2l -646)b ite jte. H21 |ie 2t)46n-e, 5^t r^*^ I'^J'^' ^3 

10 !I 21 re [ro] 4r) 1)3-6 t)oc ro 4)r)T) -D)ulr4'D iti4)ret)C4-D 7 it)o -Dljsre xjo 
4T) 'Cj5t)6>2lRM2l, CjivTfrJ3e'D 34c .^OT)- co')it]eu-D J _ 

•Dv?t)e T)e TOO |ic-)};'tnv} joy-^XX^- Otne]i 29 "peuc, 4ji 4 f ot) ro tni3 4t) 'Cjol)- 
-D^ 34c ^on-ont)e, [do ]iej)i] >>bj|\e bu]i 621HH21 4T) 'cr4bb6j-D -D^ojb, ntne rjH 
i)4t)tt)4ij ; bej|vj-6 Ijb 34c -^oi)D>7i)e -DO bejiv r© "c-iiojb 4 4T) re^r^^ l^ 4^n 
43'v'rb [cuc4] rJi) [4r4j 40 bu]\ lojr- ^^ l^- r^i)4-D 34c Z\o\] 43>?b 1)4 4jt; ; 
-cjDJb. 1)^ l)ej|i3e;"D ejFjec 43VTb 4n)4c 4r 4 

17 2l3ur "^o -pjij^-D^ cUij jri^^el ^jTe 4j|i 4r) rt'^'c't)4-D l^. 

X)r], 7 "DO c]\v?tj)3e-D4 cyt'd i)j b4 lu34, 30 2t)4 r^H "co t^r^'^^^ -^^ pob4l 

7 c-y^-D 1)3 b^ ii)o. 4j]t 4T) rec-Ditjd-D l<il. 

18 2l3ur 4 T)u<2lj)i x>o rojiiire-D^ e 31 2l3ur do sojivnes JrMel 2t)4f)- 
le ott)e|i, 41] re -do c]VY?r))3 ioii)4cvr-D, 4 -De r^l 1^4 4ji)in "■ 7 "c^o ^) T^ 3t^ 
1)) •}i4)b e4]rjj-D -D^ b^l|t 4J3e, 7 41) -ne ti)4)\ fl^l coivKti)'ce|i; 7 4 bUj cor- 
-DO c|i>7tj33 b§34ii, i)jo]i 'c^r'C'^ edjijj-D ii)\?l )ie4bl4)fj do [-ce4t)t:4oj] ]\e ir))l. ^ 
ii4X) : -DO cprr))5 34c 4ot) 404^)0 fve^ii 32 If 2i3ur 4 ^1^41^ 1{')So)Xg, 21 r© 
11)4 ~o 1or4-5 r^- TO ^n t)1'6 4jti))3]or 4t) Tj51)<2i^J^H2l, 

18 2i3ur 4 -DubdJii-c 2l)46)re, M4 Ljoi)>td) 6it)eiv-DeTD4 co)i'.)j;U'Dr<^ co)ne 

r<^3b4-D -^oi)-D>?|ie 1)1-6 -6e 4 ccojrje i)4 buji r^c'^-^ ; ^V- ^o|i 30 bj4jcrJ"6 

ii)4}Diie. rld-D 41) T;4|v^.r) l&]i bet^n-D rr)e jb r^i) 

20 5j"6^-6i)jO|\e)r'oeD4|te2t)46jre; br^r^c, 4 i!U<Aj]t 'CU3 ttje 4iii4c jb 4t 
4C-D -DO x<}^3 c^D -6job rf)-6 -6e 30 ti)4j- 'c^ldit) i)4 1)63) p-ce. 

-D1T], 7 Dio |t)ije4-6 ci)Uit)4 "De, 7 -DO 83 2l3ur 4 -Dub4'c 2t)46ire jve 1^i2i4- 
bpeut) ; 7 D'O bj 2t)46jr J Te1^34c i\iu. ]\oi], 5l4C ct\>Tr35T]> 7 c>7)i Utt) 6ine]i 

21 2l3ur ^o r|VYTiil3e^4 e 34c e4i)- -do ir)4rj4 4f), 7 Oi]*- ^^ br)43t)vn*) 4i) 
ii)4j-Dii), 34c ^01) Tco" ]\e)]i 11)4 "^o 'Cj3i)e2lRH2l e, x>S c5jTi)et!.-D -do bu^t 

10r4'6 r^: 7 4 r]US)\X -DO l4r4^ 41) r^SC-D-VTb. 

311)41), -DO Ie34-D re- 34 ipS 11)4 "^o ^'"^'H dij t:jol)62lR- 

22 If 2i3ur -c^jiu, 4)1 41) re)r)o-6 M21 TDo 2i)i)46jre, infji rn) "do o^i 

14 [3U|x] C)w?rjj3eD)4|i -64 v?|xj-d 4-fi4n), 2l4)aot) ru4r e 4r cojije i]4 pM^I'^T^r 
-64 oiije-jx 34c [<ioi)D)nJie] 4C4: 71:41)- -d4 curl)-D4c. 

34D)4 «4c-D4]i4jn 41) c6nT)T;jor,ol v?le» 35 2l3ur 4 -du4-d4 cUn jrt^^^el ti)4tj- 
7 -DO ir)r§-D4 r Jt) "do 2t)l)46j're. 4 cet:|i4c4D> bli4'64i), 1)6 30 r:t;4t)34-D4 

23 2l3ur 4 •Dub4t: r^ l^ni, 21 r^ to 30 "-cin 4jt:f\6b4 : -co b4t;4 43 Ita 

79 Bujij-D d\\ 2l\t]<x\ec. 60504)11$. je-cy^o d]v cu^^ 45 i?t)46irf. 

ttiana, t}6 30 •cr4ii3i'c-^ 50 re6]inn 7 -citoj-o j\e l^'^jtidlec ; d tticlridc Ttr- 
•cjjte Ch4t]4d)ti- T<i "nn •^l^ inulUc <it) ct)y?c, in<i)Ue ^le 

36 Otnejt dT)ojr )T bo^<x^ )-,] 7 <^^ r^ar^Dedtn U}ii). 
x:^crr]d-6 [cYfc] -co epdt). 10 21)^ 7-ji) to jtioe joyud. ttid^i d 

'cub4'c 2t)d6)'re ]\)x, 7 ro T;|to)T) ^e 
C21JB. 17. }]'Un]d\ec : 7 ro cii<^j-6 2t)d6)i-e, 2l-d]xon, 

7 IjUJl rW^T -^ 1t|Ull<lC df) CT)V?C. 

T^dldc dt] pobdjl dt) "Cite)* udj^i. 5 11 2i3UT T^iuld, d t)u^j|i to corj- 
ru3 'D)d >?r3e ro)b df cdi]tdJ3 y^nj 2t)d6jve d Utr) yudy, 30 1^3 )r- 
1i)6|\eb. U BhiU'6>r3t''^4 -^1^ 2ln)d- n<^el budj-6 ; 7 d i)u<i)jv ro lej3 d Iditj 
lee, (dT) ceuT t)dn)d-o) -cite u]ir)<i)5e; x'^^y, to ]iu3 2ln)dlec bu<i)T. 
2t)[)<io)i*e. V 12 2lcT TO [b^T^] l<Iii]d 2t)1id6jrft 

ritotf) ; 7 TO 3ldCdT-c} cloc, 7 to cv?it- 
215US TO '^\uS}T^-zu\\. c6tT)ctvnn)W3- §tu|x -p^iioj [e,] 7 to f v?3 fe vjijie ; 7 
dT clojrie jr^<^el >?l6 o t^^dc SliJt), to co^v?tT] i^^i^ot) 7 1)U]\ d Uttjd TW^T' 
r^ eji* -d r]d-iX'^-io]\, to |ve]]i djrtje dt) ^ot) Tjob d]i T^ob re, 7 ^oi) d|x -c^ob 
T:;J5l)2>2lRN2l, 7 TO cvTi^eT^ T:utdT d ejle ; 7 to b<lTU|\ d Uif)d r?T"l<ic 30 
KepjTjtn: 7 in'J MJ^J >TT3e^ <13 ^n Tul t)d 3]iejr)er4oj. 
bpobdl |\e T}d 61. 13 2i3UT to cldoJT joy-mt 2lttidlec 

2 Ujnie pn TO Ub|idT4 dt) pobdl 7 dr^ojrie le -p^ob-^ dt) cl6jT}iii. 

|\e 2t)d6j're 30 3euit, d3ur ^ Tilbjid- 14 If 2l3u')-d Tub4r: dt) rj5l)^-lR- 

T4. "C^b^ Tv^f) -yTto^ 30 T)jb)ti)jr- ^^2l ^xe 2t)d6jre, S3|r)ob ro fii)4J cmh- 

2l3Uf d Ttib4'n 2t)4oji-e jiju, Cy.e^-o yS T)e d leb-cj, 7 djTnt"p e d 3clu<5r>?l' )«- 

cc.^jt)t:j tt)jt) ? c|\edT dt 4 ccu|\T<ioj f ud : "ojjt cvjxre tt)e df 30 l)jott)l^t) 

c4ru3dT d]i dt) T'Cjo])62lKN2l ? cvrti)t)e 2ltT)dlec 6 r^oj t)eii). 

3 2l3U'r TO b) TdjiT: >?i*3e d)! dt) 15 2i3ur to 'C03 ^tjdojT^ dlt:6)|i, 7 
bpobdl ; 7 TO )0fj§T4 dt) pcbdl jtjott)- to sojjx j6l)OBl)21t)-t)j]*TJ "cdjt)!!) tj. 
|tdT d T)d3nT 2t)l)d6)'p^ 7 4 TubjidT^, 16 Oi|i d Tub4t; x^^ 't)o cjot) 3U|i 
CjieuT x^ x^-cws ^" ^tt JH ru<iT <ir *l Tt))or)Y?3 4t) 'C]'^\)^^i<H^, [30 tt)b1dT] 
T)63jpt:, T^ tt)d|vbdT, 7 TO tt)4bdT d]i co3dT) dJ3e )\e ^tt)dlec 6 3ejT)eldc 30 
3clojr)e, 7 <iix t)4)]it)ejn. le rdji-c ? 3ejt)tUc. 

4 2I3UT TO e)3 2l)d6)re d|i dt) 

TT:j3t)62lRN2l, d3 iidT, C|ieuT to C21JB. 18. 

Teutjd it)e \\]X ^\] bpobdlf d ? )X be3 

t)dc b-f:>?l;T d r,ji,ir]e 3dbJld to T^jtjjc jer-po d'c4 clj^imTi) ^\)\\<\6]x^ 

cloc^Tb ofiutt). T.d -jijorixtiSdT. 13 t)d6i)r>?5 

5 2l3ur 4 TuB4t; dt) TJol)62lRH2l 2t)dO)re "04 t§3 c6tr)4le. 
l\e 9\)<\6)xe, Jtt)t;)3 )i6tt|dT d ^7:4 dt) 

pobdjl, 7 be)|i ledf TO f Jtireiv jr|i-^el ; 21MU21JR to cudlvTT )er|xo, 1*^3^^ 
7 dt) Tfldc, \^\\ biidjl Tii^d t)<dbd^, 2t)l))Tjdt), cr)dtt)>?t) 2t)l)d6)re, d t)>?le 
be;]\ let ^'C' l^Jtt) j, 7 )tt)T)3. tjjT to ]i)t)e 4)1d d|i yot) 2t)l)d6jre, 7 

6 'peuc, r^T'F^i "DTJ lx6tt)dT dtj X)^ ^\^ Toi) JTT^^^l ^ pobdl ^ejt), [7] 30 
a|i dt) 3Cd)p-v?3 d t)l)6(\eb ; 7 bu4jl>"e |iU3 dt) r)5i}<i2lHH2l )x\^^^\ dtt)dc 
rui*a. dt) cd|Tid3, 7 •cnicr<i)T m^e df d t)63jp'C ; 

dtf)dc d)i*-ce, Td t)ibjT dt) pobdl. 2 2lfj x)^ "co |\U3 jet:|\o, cljdtt)'v?t) 

2l3ur TO Y)r)e 2Qd6jre TJt) d l4t;4 pfj- 2l)l)d6jte, S^ppo^dl), bet) 2t)l)d6)'re, 

rSF JrMel- leJT ^4 e-jr ^ cu]x d|\ d l)dV, 

7 2l3ur TO 3oj^ x^ ^n)tf) t)d 1)^j7:e 3 2l3ur <i Tjd)* if)dc ; Tdjt bdjt)tt) 
C?t)drT4hi 7 2t)e|t)bdl), TO cjotj c<X)Vfce T.^ot) Tjob ^eixfott) ; (ojfi dTub4'C7-^. 
clojfje jri^^el, 7 TO cjoF) 3U|i cv?h^t-^ 'Do bj tt)e dU) coj3C|x)oc d T.-c]y. cojtt)- 
cdru3dT d]x dt) tT:|51)^'^I^N21, d3 TJ3;) 

]tdT, 2lt) b-pv^l dt) T:j50<i2lPvM2l d|t 4 2l3ur [Tob e] d)t)Tt) dt) riii ejle 
Tnsr3. i)o T)dc bfnl .' 61)61*6)1 : (o))x Tob e ^jd itj^r^ tt)6 

8 H SIF) rJT) Td;t)jc 2ltf)dlec, 7 to cut)3dt)'cdc, 7 to f'^oji it)e 6 clojTett) 
rixojT )ie hJrMel ^ RepjTHf). Ph,4|idol) ;) 

9 2l3ur 4 Tiib4T; 2t)d6jre |\e joyud, 5 2l3ur ■c^Jt))c jecjxo, cHdtt)nn 
^63 -Dvrt) dtt)dc T4o;t)e, 7 ej]tj5j 4tt)dc, 2t)lid6j)*e, tt)d;Ue ]xe t)d tt)dcv?b 7 le 

80 Ci44t; jet:)i6 d3 ^tMo;n- C21JB. 19. Con)4le jerjio. 

a n'ce^|iT)4. r^ ror^urj3f)U|fc d. r^db T)i liej-o)|t -dvtt; d conjljoijdt' ru -jteij) 

f> 2l3iir d -cub4'c re ^le 2t)dojre, 19 &jfc dtiojT jx^tti 3urrd, -do 
2t)jr) x:o cr)dit)>?i) Je-c^io i:Su)K tije beujid ir)e c6n]4^* 'O'VT'C, 7 bjiijr) 4)jd 
cw3dT), 7T>obei), 7 <i x>jdr ^')^c le. itidjUe t^jot: : BjT)r) dj%roT) dij pobnl 

7 "^Isui- "CO cu<X)-6 2l)d6it«i d ifidc d le-c|xe t)jd, coj^ 30 itibeu]id'cu dco";)- 
ccojfje d cletnijd, 7 ro iijne uiijld, 7 30 't)]d : 

t;u3 p63 -66 ? 7 "^o T^d^liVS 3^c i)ec _ 20 2l3ur tJ]V?t)feri{ 6|i:d>73t:s7 "^1)3- 
xjjob -cd cejle cjofmr ro [bdT^^j : 7 ■ce "65)b, 7 -cdjfbediird •cii -cojb dt) 
■odi)3d'DU]i t::oi) Idix-c',]]. T^^'3& dt) d ccdj-c^jD x)d-o^ TJW^^^-'^l. 7 

8 2i3ur "CO jtj)r 2l)d6)"re; "cd cljdtii- d r)ob4 cdji^^^-o TM"^ "^o reundti).^ 
>?T) d T)nle tp-D -co njtje dT) "Cloij&^iK- 21 Of d cjo^ to, 3ledn-4 tu dr 
N2i |ie Pfj^ndoli, 7 ]Uf ud ii63ip-cjb, di) bpobdl vrle xr^ojije dcp^tjecd, 
d]t xor) jrtidel, [7] d r,>Tle djf'^joji T><i x^jiot)3 dn dit)bj e3ld ^06,-0^0)1)6 -pjp- 
■ccdjtjic Ojixd df) T-^. -crllSft, 7 [cjofjur] jfjecd, t^^^^^^StT T-^JT)^ ; 7 cy^\\ oy d 
TO t^o]t di) 'Cloi)^ ~l{^N2l jdT?. dccjotj jdr, udc-c<}dn) nfjl'ce, udcx^d|l- 

9 ^ 21311^ -co 34i|i'ci3 )et:|io div roi] ^jt) cedo, lidc-r^djt) C03d-D, [7] 
j)d b'^T^er ttiitjrerd t.^ T)-D§]iTid dp 'Cjol)- u<xc-o<^Sji] x^eiTnjeTtj-yTjt : 

62iKH2l -o Irt^^el, r)oc -co x^o\\ x^ 22 2l3ur bjigtT]>?3J-r)i- dt) pobdl 
dr Iditinb i)d i)63)p-cec. di) 3dc -vrle dtti : 7 )f dn)ld)-6 bjdr, 

10 2I3UP d-cub4t: Je-cjio, 00 [ind-6] [30] -Dt^jubftv^-D cu3d-cr<^ d ii>?le c>>p 
bennje dT) r/ot)62lKtr2l, t)oc ro n)6ji, dc-o 3dc >?le cv?f be3 b|\e)r- 
f4o}i )b ldit)vrb i)d T)63)p'C5c, 7 d)* T)eoc-y?-D peji) : tt)4 T)n ^'J^T Tocdri)- 

Idri) Pl)<i|td0l), tjOC -co -f-^Olt Ijd -0^0)1)6 IdC -DYrCpe, 7 )0tt)C0|lV?'Dp)0D [dij 

6 be t-doj Idri) t)d t]63)p^ec. -cudldc] ti]d)Uelet- 

11 2li)0)r d)T;t))3nil [3i»]x] tT)6 dt) 23 21)^ td t:u dt) 1)1-6 tJ. 7 30 ?)d)r- 
*^j3tj^'^-^RN2l t)^ d t)nle -oee : 6)]i di) eoi)>?-6 lD)d [pit)] "cjor:, dfj pjt) buf 
Td r)')T5 df) dji bet)d-c^rdt) 30 1)u^)b- ej-cjjv l^f d )ott)c<j, 7 ^H pobdlpd tt)d|i 
|vgc [-co h'l pe] op d ccjofj. di) 3ceu-oi)d ■[kScy;-z> -c4 t)^jt: pe)T) <t 

12 2I3UP -co 3ldc }e-b]\o, cl1dtT)>?t) pjo-cc^jt). 

^Ijdojpe, )o-6bu]vrd lojpcce, 7 jo-6- 24 ^d|i p)t) -00 e^pr 2l)d6;pe ]ie 
bd]itd ^0 4)!)^: 7 -cSn^c ^<x\\.o\], 7 3U'c d cl^it)T)d, 7 "^o ]iii]e d i)rtib4t: pe 
TJfinu jptx^el -vTle, -cjre d|i-i)t) le -vrle. 
cl)drt|>?t) 2tjl)d6)pe d bp)43t)YTp) *De. 25 2I3UP to ^03 2t)d6)pe "cdojtje 

13 % 2i3up rdpld d|x T)d tr)-S]idc, )0it)ci4b'vr6 dp jp]t<iel >Tle, 7 "CaJ |uijd 
3U|i pvr3 2l)d6)pe -00 b)xe)t;t))iJ3d-6 dt) pe tldc-cdpv^jt) -c')ob ox ciotj dt) pob>?l, 
pobdjl : 7 -co X'^jS.-c^ dt) pobdl d3 udc-cdii^jf) t^jl-ce, udc-cd]\^)T) ced-o, 
2t)d6)pe 6 tt)djT)T) 30 'cp4tT)6i)d. udc-cd]\4)T) cd03d-c>, 7 Udc-odf\4)tj 

14 2l3up d t)U^)p -co cor)4c cljdti)- •ce)"rt)ett)'v?|t. 

>??) 2l)l)d6)pe d T)vrle t))-6 -co )\)ne pe 2G 3[3up to t))T)p bpe)Tc^n)t)Up d|i 
^ijp A\) bpobdl, d -cub^-n pe, C)ted-D dt) bpobdl 3dc >?le iidjp : t)d c>?pe 
dt) [t)1-6 x^\ "^o T)) ruiijp dt) bpobdl f cpiidj-6e -co be)\Tlp 30 2l)d0)pe, dc-o 
C)\ed-D dp d r>?3en -cii pejt) d-c -^ot)^, 3dc -vrle c>?r be3 to pejseTjp peji). 

7 dt) pobdl -^7le "T)d pepdtt) d3dT o 27 If 2I3UP "to le)3 2t)do)pc t4 
tt)4J'^Jn 30 •cp<^'ct)6t)d ^ ' cl)dit)>Tt) jit)t:ecT ; 7 to CUdJT pe t4 

15 2I3UP d Tub4T ,^)d6)pe ]ie t)d -6urd)3 pejt). " 
cr)dtt)v?T), ^o cjot) 30 t;'C)3 dt) pobdl 

cu3dtt) TO c^pi)U3dT utt) «DI)14 : C21JB. 19. 

16 21 tjtidjp bjdp o'tp dcd, r.^■^)■o 

cu3dtt)pd, 7 bejpjtt) bjiet )t)|i 3dc T<i T:i)d)pbe)t) C))d e pejt) d pUdb SI))t)<3Cj. 

tidrj ; 7 TO bejpttt) [o|pd] pjop pedCTd 10 <t)o]iTV?3 pe to ^t)l)d6)pe d )df -. 

*t)e, 7 d -61)36 TO bej-c dcd. pdjT dp dt) pobul d T)dott)U3d-6 

17 2I3UP 4. Tt4b4'c cljdtT)'v?t) 2t)1)d6)- T^)n» dccojfje d pecT d -{:.^3dld. 
pe pjp, 2lt) peT TO t)) -cii t)) ti)d)T: e. 

18 CT)^o)pe ru AX 30 Te)tt)ji), 21MMS21 -cp^p it)), d t)ud)p t6 cudT^ 
dp4ot) rii peit) 7 dt) pobdlpd dT -poc- cldfj )pp<Ael 4tt)dc dp cp)c ijd Ijfe-' 

81 G Sipre, at) l<ji cedTti^ •cat)3ar<j [30] e^ itj^r ajnttiJ-oe [§] t]6 -ovftje, t)J tii^T^ 

r^r^c Shin-^J- t^ ■• <i T)w4'u f ^j'^ht t^ ^^i) t'^oc 30 

2 0)|vro bS-c<x\i <i|v t))tnT:er 6 Ke- tIH'^^C' "^Jwcvaj-D t^^Tcinn dn-crrjab. 
pj"onrii 7 'Cdn3d-c4 [30] T)ot]idtti S>\])- 14 If 2i3ur t^o cud]r> 2t)d6)i-e riot 
T)-^), 7 ro coiiin-vTSer^ r<in br<^rdc ;_7 Of) T^-rjdb cuti) dt) pob>?l, 7 to i0ott)- 
4tj tm ^o |x)i)e"DU]\ cldfjd JTl^^cl coni- 'V73 dt) pobdl ; 7 "co 13)35-04 d tieu-o- 
!)Yr3e dr coj^e dt] -cyleihe. vrse- 

3 1[ 2l3ur "CO cu^)-6 2t)d5)ri TU^T 15 ^3wr dTub4T:te l^ir <in bpob- 
30 Ojd, 7 "CO 30)|\ dii r;j51)6>2lKH2l dl, Bjrj ]\ejr) d ccojne dr) •c];§i- U : 
diji df dr) •c)*l1db, d3 lutr, jr tti^ro H^i 'C]3t6 d r]34 [butt] ttibdi). 

•ceu\KA -en |te -^3 Jdcob, 7 ji)]-)- ro 16 If 2I3UI* -c^iitld dr) ruer l<i, <iJt^ 

clo;n Iri^^^el ; ■ ttidj-on), 30 jtdbdx)-^ ■c6jnr;ecd 7 Tif)- 

4 <Do cor)Cdb4 cfied-D ro ixitje ti)e -cecd, 7 T)euUr)U3 d]t drjrrljdb, 7 3ur 
filT T)d 1i63jp'C)b, 7 fciofiutl ~o jotri- dr) ^-cv^c \\6 ^\<x> ; jor^ut 3U|x C]tjor- 
cv?|t tf)e jb-pj d]i ejt:)b )ol4, 7 '^113 tt)e T)>?3e-D4 d [jtdjb] ro -6d6)r))b dtj-j-d , 
cn3dir) -ytejri J^- >)Torlut)3pu|\T;. 

5 2lr)or)- >;ttie rn), tJi4 urt)l'v?3'C)3 17 2l3U)- •cu3 Ctjdojte dr) pobdl | 
rotii 3tit; rd|\j|i)b, 7 tr)o cuniid-o ro dit)dc df dr) i)i:o')-luT)3pun'c ro t:e3- i 
cotridll, dfj-poir) beir'r bd)i rjiontTjUt it)<riil fie 'Djd ; 7 ro f et*dr<} d3 dt) I 
■A)|iJ3e ^3*iin OT cjorj 3dc \rle pobdl : 3c-v;r jocr-^vrs ror) -cfljdb. 1 
6j|i jf l;ori))*d dT3 -cdldri) >Tle. 18 2l3U"r ro bj T^db Slijrj^j >Tle ■ 

6 2l3U)- bejt) d3UTr) b^ |ij03dcr r^^ 'D§7:>73, ro cjorj 3utv t;'>rplJT]3 dr) | 
Y<i3ditr, 7 b^ 3Cjr)er T)^oTr)'cd. 21 'Cj5!)^^lKN2l dj]\ d 'c~eii))r : 7 ro i 
tJdr 1*0 T)d b|t)dt;|id ldbeo]\ut -cu |ie cu^^jr d r^rdc i*u^t <itr]nl re'Cdc i 
clojtj jrt^^el. roJl^T), 7ro qxjorr)-v;3 dr) rlj^l^ nle 30 i 

7 If 2l3Ut ■c4jr)jc 2t)d6jt&. 7 "co ^^ot^- { 
3oj)i T^ d|i X7nT?l^>i"^ <ii) pob>?l, 7 ro 19 2I3UI* d t)iid]]v ro 'f:udjTt)T}i3 3ut: / 
cvTfi dv d ccorfje T)d bjird-ciid to >?le dr) X'z>\^c d b^dr, 7 ro f ^f tjiot 4''^^' ! 
t)oc ro djrjr) dr) t:;j31)&2lKM2l re. 7 t))dr 4"^^' '^o Ub4 2t)d6jte, 7 ro 

8 2I3U)- ro tnt3|xdr4 dr) pobdl vrle tl^534 ^'^^ ^ V-^ S^'c. 

d T)ejr)ter, 7 ^ [rilb]idr4] 21 t)\7le T)1r 20 213117- •c^ji))c di) rj51)^2lKN2l 4 
ro Ub4'dr)rj^])62lFH2l ro redi)>Tir) i)Udt d)v tljdb Sl))r)<2[j, djt ir)uUdc t)4 
g. 2l3ur ro -jrjll 2l)d6)re b|i)d'C|id dl) r^^JtJe: 7 "oo 30)11 di) rj^l)62lKN2l 
pobv?l ciirf) dl) rj3t)^2lRN2l. 2l)d6)re [riidr] 30 it)ulldc r)d rl^Jbe : 

9 2I3U1- d riib4t: dr) 'CJ5i)6>2lKN2l 7 ^o cu4)r 2t)d6)re tu^T- 

1\e 2t)d6))'), peuc, •c)3)it)te cu3dr d 21 2I3U)- d rub4t; ai) rv)31)&2lR- 
t)eull t:)U3, co]\ 30 3ch7t)tjr di) pobdl N21 |\e 2t)d6)Te, 6))v)3 T)ot, d)t;)r) rotj 
d. r)r14 l<^)beo]tdr )\)ot, 7 30 cc|xe)r'|;)r ipobdl, r53ld 30 it)b|\)y>-)r))- rjijr 
rti 30 h\xS-c. 2l3U7- ro )?])')- ^)d6)te curr) di) 'Cj51)^^RH2l, ro yejveir], 7 
b|i)dT:)id dl) pobvjl ror) TJ51)&2lRM2l. 30 rrYf-cter ti)0|t<ii) rjob. 

10 If 2i3ur a 'cub4'c dl) t:JI5|)B21K- 22 2l3uf t)d x<^34'^ it)4 dt)^3cedr- 
1-121 ]\e 2l)d6))-), 6)11)3 3Ut ^i) bpobdl, r]<x, i)oc t)3 d Toyo'^ux "coi) r;):)l)62iR- 
7 i)d6rr)>Tr )dr d t))U3 7 ^ iri^ivdc, 7 N21, i)<^ori)d)r)')* )dr yen], "^^sld 30 
Ol3s-1r ^ r)edrv?3e, n)b)i)rrt^ ^f) t:j5l)62lRM2l dtt)dc 

1 1 2l3ut b)^;) -jte)3 d 3C0)t)e di) ojfid. 

■ciier U : 6)|\ dr) -cjier l<^ ■c)uctdr dl) 23 2i3ur d rilb4'c 2t)d6))-e |i)r dt) 

T:j5t)e2lKr^2l d t)ildr ^ i)dtt)4c di) rrj3562lRN2l, N) re^"cd)r di) pobal 

pobvrl Kle d|\ f Ijdb Sl))r)^). rul x^<^T ^^ tn<ib Sl)ir)4) : 6j)i x>o 

12 2I3U)* 07)1^6' '^^* re6|\dr)d ^e d)-c)r) -cut^ r)t), d3 ]\dr, Cvrji v6\idi)4i 
1)ucr dl) )pobd)l ■c)ir)c)oll -|:<i ccu-^jn-c, ■c)n)c)oll i)d )*le)be, 7 r)-^oii)d)r_e. 

d3 )t4Jr, T:u3d)r 4© ^^ojb ^GJi), [i)dc] 24 2I311)- d rub4T: di) rjot)62lR- 
jvdcrdo) Tu<ir ^1^ ^f) TrlMb, 1)6 iidc N21 )i)-)-, jti)t)3, e)|i)3 pof, 7 'C)uct4. 
tr)bei)'p?'c^& ]\e- rjd ) 11)^1 : 3)r be ber]xux 'cu d r))0')*, "cii t^)t)» 7 2l4)tor) l^f ^ -^cr 
)ijr dr) -nrlldb, 30 rejii)))) cnf-FS'^tl^ 1<^ ^<^''3 "^^ ^^ r-<i3^1t}^' 7 "cror) pobdl 
curr) bd)t e : b]i)ter •c)\jr, ro -cet X^T ^^^^ <*>) 

13 M) bd)r)re l^ii) t^J)*' -^^^'C' 30 re)- 'C^3662lRN2l, r53ld 30 Tt)b|i)r)-^d'D 
It))!) clocv>73'ceii, 1)0 30)i))^)3r^|\ "cp'rr T^ dir)dc ofiid. 

82 Md -cejc t)4;t;et)t;u.. CiiJB. 20. )o-6<x\<x-6\\.<xt 4.J11 t)d ro)}unjoi-c. 

3Uf at) bpobdl, 7 TO ldb4 r^ 1i)u- 15 Nj -Deatjd -cu 30J-D. 

16 Mj Beii|id rti i^jd5t)>?TJ t3]ie)5e d 
021)6.20. t)d3n3 TO coniditrdij. 

17 N1 fdjtjreocd -cu rjs to c6Tt',d|t- 
Slc^jT Tid \)d-)v^r]'cd 4|i T)d 'D'cdB4c T-^t), T)5 t-^jTj-ceocd t:u b^i) TO c6ii)dp.- 

18 Le C|ijo3tju3d"D 7 udifjut) dt) r<ir)' T]o <^ osUc, t)6 <2i bdi)63ldc, ij6 <t 
pobd;l. Tdifi r,6 S drr^^l^ ')^ ^^l"^ [Jfj ^^ "^o 

c6rod]trd)Ti. 
213US TO Ub4 'tDjd T)d b|tjdr:]id to 18 H ^Isuf to cor)CdT.^ dt) pobdl 
v^le, d3 ]\^i5, v?le ijd ■c6j|vT)ecd, 7 t)d -cjnrecd, 7 

2 jr bwvi] ^t) T^jSlJ^^HM^i TO -pu^jtn T)d r'c>?ce, 7 drj ri^<i^ ^3 "©t^- 

<t)}))d, i)oc TO -citeoixnT ■cuTd dtt]dc u3dT : 7, d i)ud]|\To cotjCdT-^dr) pob- 
dr Tdldri) t)d lj63jpre, df "^13 T)d dl [e,] to dT;|i>?3eT^, 7 to -j-efdT-^ 
Td6jia^e. d bi^dT tidT. 

3 If M; bjdjT lD;d d|i bjr ejle d3dT 19 ^l^uy d TubjidT^ |\e ^l)d6;te, 
dtti l^t:d]|tte. l'db4rJ Tijije, 7 ch?r)>-joiii : dCT \]d 

4 Nj Tfedtjd t;u T>rc v&JT) )orr)dJ3 ^ji IdbjxdT 'Did tut"), Teu3ld 30 b):>?3n)j)- 
bjt; 3[i^t)'cd, t)6 co-|-dTf)ldCT d|i bjt; b<J)*- 

[Idjtjejre] T<1 [b):vrl] d|i t)eit) tudi*, r)6 20 9\^uT d Tub4'C 2t)d6j7*e |i)i* dt) 

T.^ [b'f:vrl] d]i Tdldtt) X)oy, t)0 Td [bftv^l] pobdl, US bjoT §3U ojt-^b : 6t|v j-p to 

td T)vr')-3e ^do; dt) ■odldrt) : bu^t rjTenbdT -cdjrjjc <t)ld, 7 jorjuf 30 

5 Mj cUot)'}:d -cu z:u V^jt) no-)* Tojb, tfibjd ^3ld d^* cojfje buji t)^5djTe'6, 

t)) ojii^jT TOjb : 6)|x tt)jr) ^T) T^jot)- JOHur i)dc bp^CV^S^T r)b. 
621RH21 TO 'Dl)1d JX ^'l<^ edTit)d]i 21 2l3u-r to x^x ^^ pobdl dir,dc ; 
[trie], t)3 T-pedcnt) p^cv^T t)d t)djt- 7 to TjinT 2t)d6)rfe d i)3d]x Tot) to|\- 
|i§T d]i dt) 3clo)tj 3Ut dt) "Cji^t 7 ^it) cdTdi* t;m3 tt)^ d f-|\d)bj <t)jd. 
c^T;|idtf)dT [3lut)] TOt) T)\nt)3 vntvit- 22 If 2l3U'r d Tub4t: dt) 'CJ5^6i2lK- 
"VTStr ^n^ ; ^21 ]\e 2t)d6j)*e, jr ^>)^ TO Tedjid)- -cu 

6 213U")- -cdJi-bedtjdT Ti\6cd)|ie to |ie clojtj ji-ji^el, *t)o cot)cdb4 3U|i 
tr))l'C)b TOt) lucT sit-^TVTS^T tt)e, 7 ldb4 tt)e |\jb 6 t)eti). 

cojttjedTd)" tt)d)'cet)'cd. 23 I'^l) Tedt)'Cdoj tt)d]Ue )t)otf)ird Tee 

7 N1 be]t>?3 "cii dn]tt) dt) rjol)62lK- dj|V3iT, t)) tt)6 to Tedt)rdc) T^ojb Tee 

N21 TO €)l))d 30 Tlotr)dojt) ; 6j]v t)J 6i\y. 

i^^XP^"^ ^T) rj51)^2lKN2l T)ejtt)cjotj- 24 If 2llr6))\ to qij^^jT to Tedt)d 

■cdc dt) -ce bet]x d d)t)tT) 30 Tjoft)do)t). -cu T^tT))*d, 7 joTbojivrT -cii nute pt) 

8 Cv?Tt)t))3 1^^ n-^ t^bbojTe, 30 rjoTbujid loji*3e, 7 "ciOTbujid po^- 
t)doi})'cocd e. c^t)d, TO c4o)|\)5, 7 to Tdjrt). Sd 

9 Se Ide-ce xSo-cy-ocux "cu, 7 Tedt)- t)>;le bdll d t^-cjiibixd tt)e -pd T^^td 
df Tu ■nob4 vrle : tf)dtt)tf) to cvrft]t)ni34T rjucpd itje 0143- 

10 2lcT d 1*6 dt) ttcTTi)dT U t-^b- dTfd, 7 beMocd tf)e rii. 

b6)T dt) Z']^])&2\}^U'^ TO «t)l)td : rfj 25 2I3UT tt)-^ t)) -cii dlt^oj^i clojce 

Tedrid TU ob4 dji bfc [d^], "cu 'pejt), Tdtt), t)j 'coj3eobd -cu ) to clocvrb 

t)6 TO tr)dc, r)Ot;jf)3§t), 'c63ldc, i)o to tno)3'ce: 6)]x tt)4 ■c63bdfj -cu ■c>7|it)ejT 

bdt)63ldc, t)o r^Jittjejt' T)o "co cojii)- rw^^T "v^ll^e^i "co -cixudjU -cti j. 
13t;§c[dr-^]'c^ob dfcJSTOTTojix-pjb : 26 T^j ti)o |idciiT vu xu<!^T ^^ cofx- 

11 Ojji ti* [d] x^ Iderjb to jijije cejTt)jb cutt) tf)dl'c6|\d, joijur t)dc 
dt) V)'S\)Q'^}^U^ i)t"1 7 ■cdldtt), d tt)b)4)T TO lott)t)ocT>?3e d]v t)d Tdt)*- 
T)'pdj||i3e 7 4. r)>?le t))T [dr.^ jonrd], 7 bet)dT nt|\e. 

TO tcnit T^ ^n T?CTti)dT IS : ntt)e tJt) 

TO b^tjvTT dt) T:j51)621KN21 U t)d C21JB. 21. 

Tdbb5)Te, 7 to t)^0tT)>r3 &• rn - - . 

12 11 Ot)6n>?3 rdrdtn 7 to ii)^t:4 : ^^^ ^''To r)ot)r3tl^T di)t dt) necT 
jotjur 30 tf)d r^Td TO ldex:e d|t dt) b]ierdn)t)>?r, oixTdJsre cutt) d bejt 
rrdldiT) t)oc TO bettv dt) T:j5Dej2lKN2l '"^m "^ine^ 7 ^>7t)e. 

TO ^l))d tvtt;. 21N0JS [jtl IdT to t)d Tljs-ce cn^tet 

13 U) Tedt)d rti Tijt)ti)d|\BdT. -cij n6Tt)pd. 

83 G 2 64Bp?3ec, r^- bljdsiid bjar r<i -^3 cutii hS)X e. 

41I14C t-^oii 341^ ejfjj-D. ]te cejle, 7 30 ii!bu^)l"prr ^o^ at] ^rejv 

3 2i)Cv 'cSn]K T^ l&'T V^J'l -^ X"^^*^^ ejle, -ro clo;c. i]6 [-co] tojii), 7 t]4c 
^tdc-vr-D yc atti^c lerr "F^Jt) : ti0 b'j r<^^ b-pul3e b^ji]-, 4ct:? 30 3cnin~fio<^'>T'D L'^*'] 
pof-ca, 4.7) fit) •|t4c4)-D 4. bei) lejt leb'>7'6 : 

4n]4c. 19 2t)4 ej|i3joTi r^ 4 ]i1)*, 7 30 pub- 

4 2i)^ 'CU3 4 tt)4)3n"cjti bet) ro, 7 ob?'c 4 ti]4c le 1)4 b^'C4, 4t) f H) r-^o|t- 
50 |iU3 ii tiijc 11^ Jt15eti^ "To: bj^j-D 'y:>73teit 4ii t;e ^o bu4il e; 4i})4i!) 30 
4t) bet) 7 4t) cUn 43 4t) tt).^J3]yrn\, 7 i))oci:>?-d t^' [<i^ T01)] "^ul 41111434 4 
ti4c>T'6 r<^5ir)L)n <^^]dc leif v^jt). 4nnPi^ei 7 30 T:T:mb]v4 y^ repd [4] 

5 ^Iriiy 11)^ -ce)|x 4t) rtli^Ti>3^n- lej3ior 30 l)]OTt)Ui). 

■^>)5 30 'poUuv. )t* joniijni) lioit) ^^o 20 H 2l3U'r tii4 budjlerj -cvrtje 4. 
^Jl^JSJT'^'i^ "50 be^T), 7 ino clv^t)> ti) r^]\^X^'5d\)-cy^'^, i)6 4 lmjI'h), le rl^J^. 
f 4c-d ti)§ 4.tri4c r<^o^ ; 7 30 bp?3e x^ ^^X X^oj t)4 Ujtt) ; 

G 2tn TJn "CO be4n4 4t] iti^J3Jr~Jn ~]034lr.^ 4 30 -ceniun e. 
cutf) 114 nib|tejt;eir]4t) e ; -co be4]i4 v^ '^l ^Ic^o tti<ii in<jei) t^ ^^ ^o -66, x]} 
1^4 TJH cuii) 4T) Toi^^?-!- e, r^o ciur) uji- '6e4i]T:-^ ^10541^47* 4!]i : 6j|i jf ^-e 4. 
r4ji) 4t]'co]nrT ; 7 'coUp4 4 ii)4)3)r'Cj|v ■^J}'-3e-c e. , 

^ clu4f rn^re le ttieti4-6, 7 i^6)3eotj'v^3 22 II 9X)S jiriiiett)>r^ -c^ojTje, 7 30 
Xc -co 30 bji^c. i)30)|it:eooT^ bet) 'co|]Mc, jofjut 3a 

7 9 2l3ur tii4 ]te4C4r) -Dvrije 4. jr)- t)jn]eoc>r'6 <i 'co]i4-6 [udj-te], 7 4]i 4. 
551J -co bejt; t|4 b4i363l4)-6, rf) ]i4C4j'6 for] xm t)4c ler,>">?'D olc 4]x bjr -ce : 
X'j 4 tti4c 11)4 "^^ ^i1^ "^ t)63l<^ojc 7re|i. coiiieocr^ 30 -reiiiui) 4j]v, -co jiejjt 1114 

8 2V)ur]d ■cr:d)-cr])-c X) V-^ ^)^ ^^<i^3- cn^rer Ttl^ ^)^ ^^^"A ^^1} ; 7 ~ jol'}t4. 
jy-cj^a, r,oc -co cer)3vTl leJT T^H) j, 4fj 11)4 [6j|x-ceoc4i-D] x]d b]teireri)ni). 

7'jt) lej3"|:e y^ '^ x^<^X'5^<^'^ '• ^ V^^JC |ie 23 2I3U1- tr)^ leii4^ u\^c6)-o [4|\ bjr] 
c;r)e-6 co)n))3t:ec ijl b)4 cuir)4c'c4 "66, d\]XO]\) -co beujM rw 4r|4it) 4]i -pot) 
4.:)3e, 5 jijije x^ 30 cel34c |t)4- 4i)tn4. 

9 2i3ur 11)4 cei)3>?l T^ t^^ ^^ «l<iC 2-4 Snl 4|t f V7I, 1^)4041 4|l t1^c>?l, 
J, ^0 -De4r|4 ttj4 ro ]tej|i 11)654 ?)4 i);i)- l-^ii) 4]i Ujii). cof 4t\ coj-j-i 

Z]ox]. 25 to)*c4-D 4|v 1*01) loifc-ce, ctie"6 

10 2t)4 bejii x^ [bftT)] ejle, 4 bedrd, 4i\ yot) ctjej-ie, b-^^ls 4]\ yen bvlle. 

4. 1}e4'c4c, 7 4 'CU4I341* p6'j*'C4, T|) 2G ![ 2l3ut ti)4 bu4jler) -c^ije tvl 4 
l4J3reoc^oj-6 t^^. 4 f-ei|tbjrJ3, Tjo p'H 4 lMjIji), le 4 

1 1 2i3ui* ii)un4 i]re4|;!j4 1*^ t)4 t:}i; 3C4jU'pj-6 j ; lej3'p)'6 -cojb )\,\T,et'o 
i)e)i:exe |iJ4, 4ij t^H li4c4)-6 x) 411)40 T^o|\ 4]v xot) 4 rul. 

T^t^ 341) 4j|i3eTc. 27 2I3U1* 11)4 be4t]4ij x^ T'j^c4jl 4f 

12 If 2ii) ce biUjl^tr ^?c, ]o?jui* 30 4 rt^^'F634i]'cvr3 >*J^' ^o i^j4C4il dx 4 
T]eu3i:vr"c r^> 30 "^^l^m cnn'PJSt^^li r?nb'):634t)'c\?3 11)1)^ ; lel3-pe "Dojb jtn- 
cmi) hSjx ^- rec-D i*iio|x 4|x xoi) 4 bi:)4C4l. 

13 213111* ii)uii4 Ui)3e T)vrT)e 4 Bi:o|i- 28 U 2t)^ loj-ceF) x>4ii) i:eii ijo ben, 
•4e, 4C-C -co i-eco-cvTS ^)d \]d l4jit) "cS bi:vr3i-c b^i*: dT) tH) 30 -cejii))!) 
[e]; 4n i*n) c^ji^e 111)1*6 ^;~ rn-c 4 cloci:>?3t;e|i 41) 'c4il), 7 i)1 '))oi-c4 4 
trcejt:i:,-6 i^e. f e6)l : dcx) i-^^ojipTsre]! i*elb4r6)|i 

14 2lc-D 11)-^ rj3 -DVjtje 30 'c<^i*4cr- 4t) r)4jn). 

4c 4]i 4 c6tt)4i-4ji), wK^ iii4b4T> le 20 2lc-c> n]3, 3i)<i'c>?3 4i) T)4ii) i*<ir- 
cejl3 ; beii4 -zu 6\\) 41t;6)ii e, 30 4-6 le r)4 4-c4c>Tb 1*4 i)4)iiirni liojii)e 
birv73e re b4r- X)r]^ 7 3Utt r)43t)>Trt''^ TH) "o^ 1-^11^4-0- 

15 ^ 2I3111* 41) -ce bu4jlrei* 4 4'c4 6;ii, 7 i)4|i cojii)C4-c 1*6 4 tt:J3 e, 40-0 
1)6 4 rr,Sz:<\ ci^xyl'^'t^V' 3<^ 'ce)ii))i) cijU) 3Ujt ti)4b ye reji i)6 bei) ; c\ocxyit^]i 
b<^j1* e, 41) -c4it), 7 cnii^JS'ceiv r5f 4t) x^^^' 

IC H 2I3U1* 41) -ce 34rur T^tie, 7 4-c6j|i cuii) b.^)i*. 
|te4C4i* e, 1)0 n)<i 3e)bre4|i 1)4 l4jii) e, 30 2t)4 1^3'^-^ lu4c ■43'"^ -^'l^' ^^ 
tv?|ti:'j3'ceti 30 -Demur) cuii) b^Jl* c-. tJH '^^ be4]i4 i*e, d\K tot) i:u4T3'Vil'c 4 

17 ^ SijUf 41) -re i})4lb73^r 4 4tr4 4i)it)4, 3TC' be 4|x bjr le;3r>?3re|\ 4)|\. 
81 31 2t)dT tt]4.c '^o loj-c v^. T)6 tri^f "ce to d-r-^;!) 4r) Tejije 50 -Dejir;;?] -co 
ir)3tn ^o loj-c f-e jf -co iiejjv at) T:edr]d x& <X]Tloc. 

h]\e)-cei\)\)Y>y yo -do 'oed.tj'C^ iijf . 7 ''i 2l)<i be-jjx -oTije r-^ coiija-jtpTT) 

32 2t)<i lojTef) at] -oaii) Te^ijiBj-pec 43^'^ t)6 e-d-odjl <i ■codjrcj'o, 7 30 

T^ tfidjSJ'ptJJit r:\\)ocd-z> fecel ro 4)|i- sejb'ce-d 4i)34.r\73£-,-r}olcni;t^T4r6e. 
3J0-O, 7 clocv-vrs-ceii at] -caii]. 8 2l}utid b>-a3r<} ai) 5d"c>;3e, an t^n 

33 H 2i5U'|- tti-i o)*cldtj -Dv^tje poll, to Beujir^ in4j3)rt;)|v 4.1) "cj^e cun) i)d 
tjo tfja ■nocld?) Tv^t-e poll, 7 T)dc b)^ojl- ttibnej-cediiiv?!], [-c^i t^^^'.7T)j r]<}c-i?]i a 
eoc\7-6 e, 7 50 -cnT^pjT Tdn) i)o dfTdl Idri] d tiidjiev d ccni-^f di]. 

at] ; 9 5l}i rot) a tinle 3t]e fap^Stre, afi 

34 <t)o Tedttd x^lV)d'o6j]x at) po;U Toi) "cati), tjo ajx tor, a ap-al, aiiyorj 
30 njdjT: e, [7] to beujtd 43^"^ '^ot) c<^o|idc, djt yet) cdT>T3, i)5 ajv toij 
7:e lejv lejy Mt; 7 buT lejp yeir] at) ■^o)t)3t)e r,e]T:ex;e]Taitii(3a,i)oca3iUip 
[bgrac] it)-^b. [t)5c ejle] if le)f f ejt], -cjucfa ciljf 

35 If 2I3UP ir\S 30tvrv?3er) Tdtt) dt) t<^ ndtj d ldz:4 tjd it)b|ie)t;eti]ai); 
a6i)T-v?t)e [Taii)] T>rt)e etle, 30 br>T3e 3Jt be T^ojifvTT t)a h]\e}-cen]\-;\), )gc- 
ye hSx ; at) XJ^ ]ieac'p>?T at) Td.ri) fd >-d to ]ie t)d c6tt|<]'f*d]r]- 

beo, 7 ]io]fjf jT d r;43eT ; 7 v.ojtj pjt tt)<} 1 2l)d beijv Tv^t)e t^ c6it)d]if >7i) df- 

at) ccedTija at) [TaiijJ tri^b. Tal,t)o Tatt),t)6c^o]ta,tjo be'cac-^bjtTi 

36 Ho n)<i bjof) a f jop 30 i)3i)^r- "^-^ ciin)Tac ; 7 30 bfujse hSy, \]o 30 
v?3§T at) Tattj r^ra-D t^ n^^J'MTJI^ lo^'^nse^^, t)6 30 jiu3a-6 a^i p;ubdl e, 
]i6tti)e rjf), 7 rj-^ co)tt)edT d f^lbdToiji 3dt) 4oi)T"i?r]e -vS -pdjcfjt) : 

a fz:'T3 e : locrajT 30 Tetiijit) Tdii) 4ji 1 1 ['2itj yir]] bj^jT itijotjd di) Tj^l)- 
Tdtf) ; acT bj<^jT at) ti)^b a)3e f eji). &2\HU2i ea-otijia ajx^oi), t]dc aji 

cnjv f eipot) a latt) a itjaojt) a cotii-^- 

C21JB. 22 t"^'' ' ^ 3eubnT at] r^^^>T3e^ [TJi)] 

" -^ ' *" lidT, 7 t)j Tedtjd fejtjoi) 30 tt)djT; e. 

12 2I3U)* ti)4 3dTt:4 lidT e, to 
lei)Jt)>?t)e ail t)a |ier>?b h\\e)i:en]t]y^r- Teai)a pe ajpjoc to:) t^pelb^rse leaji 

lejp e. 
21)21 5dTat) Tvrtje Tatt), t)6 c<AO]ta 7 13 2t)a ]\eubT:4 6 cejle e, [at) pjt)] 
d^tti^bdT, t]6 tf)d ]iecdt) j; djpeoc>?T t:u3dT lejp [tt)^] y)di:^'^\] e, 7 i)j Tedt)- 
pe C'VT3 Tdjtt) dt]i poi) dt) Tdjti), 7 cejt;- a 30 tt)dj'n dt) r/)T to peubdT. 
]ve c^oj|ij3 aji pot) i)d c^ojtdc. 1 4 !i [2I3UPI ti)d ^)|ile3dij Tv^ije 

2 2t)d 3ejbT:e]x 3dTYr3e d3 b|UpeT [ejtjjT] 6 tjd cotii-^pv?!), 7 30 loj7:pj3- 
pudp, a3up 30 it)biidjlpt3t:e]i e 30 "ce^ e, t)6 30 bpvrse b^p, 7 3dt) dt) 
bpuj3e b4p, [f)j T6j{i'cp)3'ce|i] pv^l pelb^?3e a Xd-t^ ; to Terjt:.^ 30 ti)djt; 
dfi a fot]. e 30 Tettt)]t). 

3 2t)4. ej|t3et) at) 3ttjat) 4^ ["^ojft-c- 15 [2icT] it)^ [^'^lor)] at) pelb^Te a 
pJ3Te|i] pujl -cjilT ; [ojji] TO TeajxtjaT Ut^, t)1 Teatjd pe 30 it)d)'c [e] ; tn^iip 
pe djpjoc jott)Ui) ; tf)ut]d pdjb ejr))T (rjjT) dji liiac x^o-t^ e, T^jt)tc pe a]t 
aj3e, atjpojt) ^ecpu)3T:5fi e aji pot) a pot) a liidc x^ot<^. 

3^TYr3ecTd. m if 2I3UP tt)-^ cel3di) T>?t)e tt)aj3- 

4 2t)<J 3e)bT;e|i 30 Tetvbrd dr) 3t)joii) Tet) t)dc bpv^l Tdl-cdc, 7 30 lujspe pe 
t)d l^iit) beo, tt)dT Tdir), ii)dT> appal, le ; to bevf^a pe 30 TejtilJt) cj\6t t) 
t)6 c<io|\d e ; dtpeocv^T pd to e. cutt) abejr: t)a ttit]<^o) a]3e. 

5 If 21)^ betjx T-y-rtje p^ Tejia tt)dc4e^ 17 2t)d TnU'Cdf) d l)^'c4 d|v 3dc 
T)6 p5iieii)>Ti) Tjre, 7 30 3C'>?t'T)'^& -^ eaiico|i a o^b4'n to, TjolpajT pe 
b^Tac aF), 7 30 t)1op>7T tt)dc4e; T^rje 43^"^ "^^ V-^T\^ c{i6t r)d ii)<i)3Tjne^ 
ejle ; Tot) CV7T tp pe<^|p. -cS iiidc4e IB If N] piijleot)3a'cii [b^t)] ptpeos- 
pejt), t)6 Tot) cvfT jp pe<^i]i T<i pjt)- ac to tt)4TYrn. 

ettj'v'jt) pett) TO Teut)a pe ajpjoc to. 19 If 5J'Dbea|x h)-t\uTSX^X ^^ hed-t- 

G If 2t}.ii bjttpef) Tejtje ait)ac, 7 30 ac OTiipjsre]!. 30 Te)tf)tr) cuit) b^jp e. 
■cT;e)3eti)YrT a T)Topat)nb, loijup 30 20 If ^J"© be joTb|iwp to Tja [ajx 
^ojr3'FJ^'cedi% t)d C|ii7dcdd]\bd,t)6dt) bjr], acT Tot) r.j5i;62lRM2l diij^ji), 
T<}bd]i t)d T<iT-'VtT), t)o ai) it)ac4e, at) pcnjopp>?3e|t e 30 lej|x. 21 If Mj bu4j-re6|t4 "cii, 7 ^) ^^u)3- "^o ti^ih^T ^3 -cul <\\i y^ctx^t], x^o 
y:i oil con'm'5'^^c ■■ 6)]\ x^o bab^ v^jt) beupd tu 30 -cejn))?) c'>?3e j.|i 4Jt e. 
biiji ccojni)3t:§c a 3C]r)c tjd l)63jpt;e. 5 2l}4 cj ru <iyT^il d\] -ce le|i -ptidr; 

22 HI Tjeai)4 -cii ledTr-cjiotti 4 ban)- ^u T)a lu'jge 'p^ir) a ilalac, 7 30 b>-a)l- 
'C|'veb'v?r>, t]6 a{v rilecTa a)]i bj-c. leoc-^ ar^^vcJil; cvrreoca tij XejX 30 

23 2t)<I 30|\-cYT3en Tu ^ac a|x eancoji, "cc)ri;n)- 

7 a cc6ir)4c "co ref cu3atnT^ ejycye G 'fi Ml co)n]ej'^r]eoc<x x,u biiejtetj)- 
tt)e 30 Te)tt)jr) 4 cc5n)4c ; t)uv 'co bojc-o af) a cuji*. 

24 2I3UI' larrwJ'o ^H'pettS, 7 ttinix- 7 Cor)>7rt) t;u ):eji] a b-pa-o 6 cuji* 
'pj-D ti)e jbfi lej)- at) 3cl6)T5e^ti) ; 7 bjicu3aj-6 ; 7 at) tjejiijcjonTac 7 at) 
becD buji ttit)<^ t]a tnba)t)-c]xtbac, 7 buji i^Jt^eai) i)<i ttj^b -cuT-a : 6j|\ r/j 3^b4 
3clan Tja t)Tjlec-cv73. trijp loryceal at) ■c|iocT6>?t)e. 

25 f 2t)<ci ■4^e3an tu 43^"^ [reat)- 8 H 2l3ur t)i 3euba -cu rjor lajce-o 
T>;r)e -cort)] pobal [ax^-u] bof Ujtt) ixjo-c, a|v bj-n : ojiv -callvfo at) rjo-clajc^TD at) 
T)'i bja Til att)>?l iir>TUe |i)r> T)1 it)6 cv7[x- 'C53t)n3e, 7 joif)p6)-c butiofcjoi] bji'jat- 
KT ■ct1ur>Tlvtt ^^n^- ^ |xa at) jof}|\>TC. 

26 T 2l)<i 3lacat) Til a|t coit a|\ bi-c 9 IF 21)4 at) 3064-01)4 t)) b]iv?3Y:e -cu 
earac -co c6tt)'^T-^i) a r)3eU, rt^- co]tTiJ3rec : 6)\\ )x ajrtjj-o -6)b cii6)-6e 
o-o\73 -cu -65 e -p^ ait) 3|ie)t]e -do -cul at) cojti))3T)3, 6 b^b4 'pejt) bu|x 3C0jtt)- 
y^\o) : J3recvrb a ccixjc t)a t)63)p-ce. 

27 Ojjt jf e -|-]t) a -polac a it)^)t) ; Ji* 16 If 2l3ut -pe br)a-6t)a cvTivper tu 
e 4 culaj"D -c^ cjiojcefj e: c|xea-D at) T-p^iiatj, 7 c)xv?neocui* rii a "coijita 4 
4 ccoj-Deoh73 i*e ! 7 -cjoc-pa a cc)x)c, a -^'c^c : 

T)u^Jtx e)3):e)- o]iutt)"ra, 30 ccl'y9t)i;e if)e 1 1 2lcri at) i*^t^aT) [blja-oat)] 16)3-^6 
6 ; 6j|x a^ant) 3]x^Tatt|VTl. -cu -66 lui3e 7 bejT; t)a c6tt)i)'^73e ; jotju^r 

28 If IV) liiaj-pleoca -cu t)a x^ee, t)) 30 iijoiruj c> ho)x "co pobv^l -ce : 7 30 
ifiajUeoca rii lOasal-coijx -co pobv^l. t)jotuj-D be-cv^s at) Tt|ac4ft a ^X'^i^V^ 

29 If N)-cear)a'cu -|^a;U)3 p)xnnJ'c>]l tl^'C'- ^M^ ^^ ^Ioto 3cea-Dt)a T)0 
T>o T;6tjxra ab>?-6 7 -00 -6)36 [T>)or>- -6eat)a tu )xex>'p)t)^ii)>Tt), [7]pe'D3<i)i-D- 
bvT|xt;J : ce]r3ji) -co tt)ac -co beu|xa -cii a-c ola. 

-cati)fa. 12 If Sel<^T?o'Deat)ax;u'cob4, 7 "^o 

30 2t)4 at) 3cea-Dt)a -co -6eat)4 -cu -ceat)4 -cu coti)t)>73e 4t) i-^fiija-c 14 ; 
■)xep -6aiT)v?b, [7] ]te-c c^^ojio^b : y^cx) )o\)ux 30 3CO)tt)t)eoc-y?'D vo -catt) 7 
l<^ h'jdx x^ ^3^ iri<^'c4 ; 4]x at) o-fTt)a-6 rai^-ral, 7 30 tjeix-cvrse tr)4c x>o cuit)- 
IS -co i3eu|xa tu -catt) -pa e. ajle 7 at) cojrtusrec. 

31 If 2l3u-|- bej-c) bu]x t)-c<^o)t)jb 13 If 2l3ur 4n 340 -v^le [t)jr)] -o^ 
T)4ott)t;a -c4rt)-|*a : t)j tt)6 jo^t^oj -pe^jl i)rub4'c tiie njo-c b) 30 -):>i|x^c4 "• 7 t)4 
4]i bj-c Tli<'^ojl-|:)35|x le b^-cvTSjb -pat) 'c<i|)x ^4 at)it)at)V7b -oee a|v bj-c ejle, 
tr)4c4e ; t;ejl3):)-ce cutt) t)4 tt)4-D|x4 e. t)a|xob tt)6 chTtji-Jste-^ ai* -co beul e. 

14 If ?:;)ij l)U'^j|xe cojtjeocui* -cu toI- 
C21JB. 23. lait)t)a -catii-pa taf) nibljarKt). 

15 Coj^eoca -cu toll^ttin<^ ^ i)<il^4ji) 
21t) cv?-D ojle TO t)a -jxecxjajb bixejt^ti)- 3at) lajbji) : (7 jopa tu 4<iii) 3at) Ujbjt) 

i]A.}X- 14 Cuj-D-00 |xeac-D t)ar)3t)<2i'c- -pet 14, 1114 -co ajrjt) tt)jpj -cjot, an 
1134-6. 20 2l3U'r t)a tt)o-6at)ar), x^ t)att) cjtjre -cot) it)j Slbjb; 6j|x jx 
oix-c-v^s-ce. jtj-ce-c^jtjjc ^11 att)ac av a t)6vjp'c; 7 

t)1 ■cjiic-pa ejrjec -cott) 14^4 TJ Tolati) :) 
M) ^6^31:6- T" )otf)|xari b)xea3ac : i)4 IG 2i3UTTolla1t)l)aat)t63tt)4'Ce'a-D- 
c^J|l -00 IJtt) lej-p t)a 'c)xoc-c4o]i)jb cu») "coiix-ca X50 -f"4o'c4, i)oc ro c>?tx tu t^fj 
bcj-: a'C'i:ja3v;'t) t)ejintlixeur)'ca. tt)ac4e ; 7 -roUatt)t)a at) c]X'VTtjj3'ce 4 

2 If M) lei)-pa -cu )ott)a'c -co [-6e;t)att)] f^ec, a t)-cejix^6 t)4 bljartja, a t)u4)|x 
>?lc ; T)) tt)6 lajbeoiiu-j* -cu a 3cuj-|- ro c|in?neocur -cii a -rc^c -co f^ot^ 6?) 
cl4ot)a'6 leit)o]x4i) -coTcbaclbixe;!:^!;)- ti)ac4e- 

t)>7r]- 17 T:|xj hu^Jtxe rat) tt)br)a-6v?t) -cjuc- 

3 N) tT)6 coj-ceocur trii r>7t)G boc-c -p>T-D'c-pj)i>7leal<jiT4^')'^'3l)&2lRH2l 

4l)4C>?r- 'Dj4. 

4 2t)4 T;ft3tii4ri njor: -cati) t)6 apT^l '3 ^ HDorbuixvvi'OTU r^?l tfio jo"6- 

86 Zm^d^Y^^ <t)jd <i rjajitjrjb. C21;B. 24. 5oj|ire|i 2t)^6jfe cuin <it) vxDdd. 

b^idxd le l|4fi<ii) UjbjT) ; t)1 tr)6 fdt)- -ciic4j3 dT) Bu|\ Ujtt) : 7 -cjbeojVA -cii 
):dr TtieardT tijo )0"cb4t:d 30 tt)d)-cjr)- 4ti)dc ji6n)4.-D ]<x-o. 

19 21ij ce'D c>?"D -co ce-o rofittv^b 32 Nj -Dedtj^. -cucunfdf) ^iibj-c |\ju, 
T;):eit>?fi ro beu|x<i x:u 30 ■c)3 dr] 'Cjolj- r|o jie ti4. T)ree)b. 

621KM21 -co «^Dl)]d- ^rj b|i>Tt;):e ou 33 Mj cojnlneocvj-c ^ifj t)o -cur^j-D, 
tngrj^T] d iribajne <i r^]6.t<^. ^531-^ 30 'c-cmb]\4.)x;i'|- o|it; pecd^o an) 

20 ^ "Peuc, orHJTti 2ljTi3el |v6ni4-D, ^3y7-6'}*j : 6j]t m^ to3t)dti -cu -o^ tj-cee- 
ro-c cojtTjeuTD afjra t:ri)3e, 7 tot; jb -piH' bj^j-o X]x) 30 -cejtrjjT) 13d Ijoi) 
bixej-c TO T]<ijt: to uUrij4.J3 tne. |t5n)d-D. 

21 Bldjt-co co)ti)e<i'c aj|t, 7un) 1^3 

■cd 3ut, T)^ b|;orr>r3 e ; ojji t)i rjubixd raiR 24 

te irjdj'C'peciit ro bu]t 3C)ot5try?b : 6)|i «^5i;D. ^ • 

[d-n^] ftiditjTfirj dt)"r<in- 

22 2lf tn4 unil>?3erj t;u -c^ ttj|i)b -D^ S4ot:4 c|i<ijbrec 2t)\]So)re- 12 <t)o 
3ur, 7 30 n-ce^n^^-cu ^ n^binrnirJ ^J re ^iji^r) rrlUb, tti^jUe ]xe C)j^ 
>;le ; dtj r^H bldj-otrje dtti T]<iti)n-D toc "^^ t^tJce-o lo 7 "©4 y)-cc^-z> 6)rce, 
i)<^nTj-jb, 7 dtT) f rc4|i>TX) -DO-D 51-c4;|i- n^ t]K0X^d-6. 

nb. 

i:3 Om |idc>r6 n)2ljTi3^l ti6tt)4"D, 7 215US 4 rub4t: re ]^e 2t)46)re, 'C^ 
ro beu|\<t d r-cec -cu curn rid ti^ttio|X)- ru<ir curt] dt) i:j5t)&^KN2l, -cu >*eji), 
-cec, 7 1)4 Ijj^rj-^c, 7T)d bPejvir)- 7 ^Idftot], Mdrdb 7 ^Ibjl^u, 7rOT0'^- 
^ic, 7 T)d 3Cdnddr)1t:ec, T)d l)jbjrec, 4r ro finrt^nb jr^€;l ; 7 -^'C'PTrrJ 4. 
7 Tjd JeburJ'c^c : 7 3e||\r4 tiie dttjdc ^r^r dnidc. 
5dr. " 2 2l3ur Tjucrd 2t)d6)rfe 4rii<^)t) d. 

24 N1 c\io^^r:d -cu x)ox -oS T)reejb, HS^n "con t:j3D62lKN2l : dr t)i tjuc- 
?]j redrjdru rostidnj r6jb,T)j it]6 redt)- r^jr rUrrdt) d b-posur x]) mo \^dcdx 
dx -euro |ie)|\ d Tjojbjtec : df rc^ior- ^^ pobdl ru^f lejf. 

rd ru Idr 30 lej|x, 7" bjxjrre ru 30 3 % 2l3ur t:4jt)jc 2l)d6)re 7 "co j^jr 

lejji d T)ioii)d53e. "coti pobdl vie b|x)dr|\d dt] 'CJ51)- 

25 213141- xoi^eo^-cSoj Tot] Z)'5\)- 621RM21, 7 <^ v-rle biiejcetf)t)ur ; 7 "co 
e2iKN2l bu}i t)^jd, 7 bejiieoc^TD r^ r^§3^4r4 dt) pobdll ">?le le \]edx]'3u-c 
rdji^T), 7 ^nrse ; 7 beujid ttjjrJ ^^r- <^")^JT), 7 <i rub|xdrd|i, Md livfle 
Ujr)-ce dr ro U]i. b|\)dt;tid tjoc ro Ub4 ^r) r;j51)6>2lRN2l 

26 Mj T;eH3rJ'c ein'jr d T)63d, t)j ttio "oo redtidjttin& l^'o- 

bejr rsrc, an txe\\.dti : >rb)|i ro 4 *!i 2l3urrorqx)ob2t)dojre bfiid-c- 

Uerer c6?Ttjl;oT]r<i tne- t^^ 4T) T:j31)fe2lRN2l >7le, 7 "oo ej|\3e 

27"Cvr^r& tt)e ine3U dr ro co;tje, 30 ti]oc djjx ttidjrjT), 7 ro t:63 dlT:6j]i 

7 rcjijorr^ tiie T)d li>rle r^ojne 4 3Cjorj r^t) ctjoc, 7 "c^ udj-cr)e reu3, "oo T^^Jt^ 

d rt^jucpd ru ; 7 ro beu|id tne d|i "o^ rjtejb red3 jri^^^^- 

■cujle n^jriire d t)r]ivrin r;ot})p63 5 Si^ur "co cyr]i r^ r-^oiT)e 63d ro 

]i)ot:. cloin jri^-^fi^l' tjoc ro jorbni^ 'Cdb-^rur 

28 2I3U1* entire ttie cedjiTjdb-djti lojrSfe' 7 ^o jorbvTji lorbuixrd po^- 
)i6n)dr, t]oc r)beo]\ur dtti^c dti \)j- cSr]d ro rdtiivfb roi) T;:j51jfe2lRt->12l. 
b'jcec, dT) Cdnddtfirec, 7 dt) l)j'C'cj- 6 2l3ur ro 3ldc 2l)do)re l^^ H^ 
r^c, dt ro l<^t:4- ' rola, 7 ro cni^ 4 ttib^/rnjjb [)] ; 7 ro 

29 U) r)be6]xd ttje dtti<^c t^ottjdr c]\oj7: x^ l^^c T)d yoU dji d Tidlt;6j|i. 
Mr d t]ejt)bljdrvrn ; 'ce3U 30 -ccjuc- 7 2l3ur 'co 3ldc re le-jib^ dt) cutj- 
rdr dt) reiMf) cutt) r^PT3' 7 30 Ijot)- 4'C4, 7 ro le]3 d i)ejrrer 4t| pobnl : 
r^r be-cdc dt) ti)<^c4e dr ^svrr . 7 4 rub]\drd|ir4t), 21 t)>Tle t)jr d rub- 

30 211 |i be3<it) 7 ajjt be3^i) r'jbeojiur 4^ ^t] t:)5t)fe2lKH2l ro redt)dtt) e, 7 
it)e dttidc Idr ; or l^t;4, t]6 30 b^ojii- h)d\r\ uttidl. 

ljot)vr6 riii-4, 7 30 t)3eubd tu o)3|\ef 6 2l3ut ro 3ldc ^So)X& d t)rnl, 7 

i)<i'cdlrt)dt). " ro ci'.oj-c djt df) bpobdl [1], 7 "oo 

31 2l3u'p c^jire ttie ro -ceoyidnd or) ii.^jr, peuc, r>?l ^r) cut)4-cd, t)oc ro 
2t)livrii pu^jr 30 t)v?3e r4)|ti3e t)d jijfje dt) rj5l)^^HN2l ]ijb d rtj^ob 
bPfiH^r^'nec, 7 6t) rjoriidtt) 3ur d t)d if)b|t)d'C|xdr<l vrle. 

rjdbnti ; 6)itrt^6r>T3 tt)e d)r)teb>73 t)d 9 ^ 2lnro)t) ro cu<^)"c ^)^oire X^^X 
87 ^ 7 SUttoi), Ndr^b 7 '^bjliu, 7 ref - iir4ru5d"6 T;e4|i3, 7 cjiojcne bjtoc, 7 
itiosdT ro rjure]! Jrt^^el : ciiojf) SlDr-cjTfi, 

10 2i3ur ^0 cof)cdr4 4)jd jrn-^ei : ou cuni ^n T:ro^>Tr^ rpjorn^ 

7 [-DO b)J v^oj t)d cap?b tti4 -co bejt; cmr) oU ui)5t:ci, 7 cint) "cun"' ~e3bol- 

6b4 pubdlra "CO cloc Sh^pjfi, 7 dinvTl >?3: 

ro bUx> co|ip tje'ntje- an [dj rojllre. 7 Clocd Cr)jcr, 7 clocd ]ie a ccint 

1 1 213117- <x]\ uSjr\)b clojfje )r]^<xe\ dofd T)epo-D, 7 dnr<i t)uc-Ded-c4c. 
i)io|i le3 re d Uiir- tri4 r)»l "CO coi)- 8 2l3ur ■ce]i]'c)xr^\]c-c6}]\-cS\\]Xd, 
cdr^ 'Did, 7 d xru^r^ 7 ro jber^^ co|i 30 ccojtntJtc-^ "1^ »]<i ^M^rc 

12 5i 2l3ur ^ rub4-c dii T4o\)- 9 'Do iiej]i d" t)>7le Tjir rajrbeijvnj 
C^lRN^l |ie 21)401^6, T:^]\\, cu3dtnrd r>Tr, ro [|ie-)|v] ejtJoitipUlid dt) pail- 

rudr di\dnT;rridb,7b) dnptp 7 "co imt), 7 eirjo^npi^M ^^ vniin*^"^ "^Tie, 

beujid ifurj cld^i clo)ce rvrc 7 rD3- j-p tf)<} rn) ro redt)rdo) e. 

$r, 7 djrenrd t)oc ro rc|\)ob iiie : 10 ^ 2I3U1- ro redtpT^ ^T|ic [ro] 

roTyuy 50 ttiU)r)Te ^UT^ Ur. c)tdi) ShirT^jn) : r^t cubdr 30 lejt joFid 

13 213117- ro e'lius 2t)d6jre TUdr- 7 t^^jre, 7 cubdr 30 lejt; joFjd le)t;er, 

d 03ldc )of-ud; 7 ro cu^jr 2t)d67|-e 7 cilbdr 30 \e)t lorjd b4'^er- 

rudr ^1^ rl'Mb ^3e. ll 2I3U7- >-ojleocii]r oii e le l)6|v 

14 2l3ur d rubdj|\r: T^l^H* t)d 7-)')- 70o]t3ldn, -c^ob d r^J3 7 d Tti>?5 ^oH" 
7'e|ivjb, pdtiiijrT-j dri7-o \i}\] i)o 30 r'ci3- eocu7- -cii c, 7 r o redt)d -cu d;|t cojiojij 
eni d ];J7- cii3djb : 7, redCYrr, [dr-i] 6)\i rjtr.cjoU 7?^ scu^jtix:. 

2l^|toTi 7 l)i»|v bui\ b7;oc4 : ttj^ bjofj 12 2l3uf ^6)137^6 rii ce}T:]ie t^)fje 

cujf d3 rvtie d\\ bjt ]ie d redijdii), 6||i -66, d3U7- cv?]A7:e -en lotjd corjic 

rj35r 7*6 cucd r^i). co|iivrb [}dr] ; 7 [bcjrj rd t^nie d. 

15 U 2l3ur "CO cuSjt 2l)d6j7*e 7*ud)- rc^tob re, 7 r^ f^ifje r^n t;dob cjlc. 
drf r^ ri'lldb, 7 ro tol>73 tjcuU dt) 13 2I3U7- ro-6&dt)d rinnajrire [ro} 
rUdb. I'lidij SliJ-ctrjit), 7 TTojleociT-c -cii le l)6]i 

16 2l3ur ro c6fiinv73 3l6)}i dt) jdr. 

ri5lJ^2lRM2l dii flJA^ S)i)dj, 7 ro 14 2I3U7- cvjjq-e t;u t)d itidirjre dn 

7rolv73 dt) t)euU e re U ; 7 <it) r^Tttldr x^h^ V<-^wXi \\.e T^tobvrb ijd l)d)]icc, co|t 

U ro 30ji\ re d]t 2t)lido,ire dii)dc dr 30 ijtottic^r^d T)^;|icleo. 

Wttdt]t)ejll. 15 Bejr t)d ii)djrire d br^jFjib t)d 

17 2l3ur TO [bi] jtdr^c ^l6j]\o di] \]<.\i]\ce; t)) be^x-r^ dr )dr. 
CJ31)6>2lKtl2lco7-itinl|teT:c;i)ir lo)r5- 16 2l3ur cv^tn-e rti dr)7-d n-^c dt) 
♦l'3 <it^ tnulldc dr) r7-le]be d ru^lj^ rjdrti>?rn)oc ro beu]id ti))rerKT:. 
iclo)f)e |rr<Xel. 17 2l3iir ro redijd ■ctl cdrdoj^i 

18 2l5ur ro cildjr 2t)dajre d ld)i -C|i6c4e roji rJO]^3l<^il : "oS ciibdr 30 
&t\ T)ejU, 7 ndjfiJC re r'l-ir 4 ^^n t:7-rjdb ; lejr S t^jre, 7 cubdr 30 \e)t d lejt- 
7 ro h) 2t)d6jre -^U -^l '^^X^)<^^ ceT:j\dc- er. 

ar la 7 cerpdcdr ojrce. 18 2l;5ur ro redtjd -cu rd cejtubui 

r6|i ; [rob4] 7i6]3'ce ro redi)d rii 
C?ljB. 25. jd.r>, d i)r^ cjof) dt) "crinrc 'rii6c4e. 

!9 2l3ur "t'edtjd ^oti cepub d|i cef) 

07P|\4ld r.o)\cj\)\d dt) pohdil -cjroi) t)d re, 7 dt) ce|iub ejle d|\ dt) 3ceij ejle ; 

Sdnc-co]td ; 8 0|irv73tc le «Djd. rot) rr^Tre ■C|t6c4e ro rcdt)d -cu nd 

c§)iubli))3 dji d r-ii cef). 
?1511S -vo Ub4 dti t:j5!)62lKN2l jic 20 •2l3ur xmfT i)d ce]tub)t];3 [d] 
it)A6!re. rd ii<^r, rc}d^d)t) d it)dc 30 l)^iir, d3 r^l<i<^ 

2 ldb4 lie clojtj jri^-^el, 36 rxu3- dt) r-riijre T;jt6c4e le t)d 7-c)dz;dt)v;b. 
<5)r jorbv^itT ct;3dtt) : 6 3dc >?le v>y,\]e 7 d f)<i)3'ce d 3C'v?r)e d cejle ; lei; nn" 
r<i ■c-cjub|id 30 -coiletndjl } le \-\<x dt) -cru'jre tn6c4e [bejr] ^'iJS'ce f)d 
C|\6jrc 3ldcr'^TrrT tt)'jor b^nir;. cettiibM))3. 

3 2l3ur [pl T<' ^ Ti'iorbnUt; 3ldc- "2I 2l3ur c>T)tre T:ii dt) ruj'ce -citoc- 
*Oi'c ndrd ; 6|t, 7 43'^'c^' 7X'\^^t^ 4^ ru^T ^^ <i') <ij|i<" J 7 -^nr-i n-^lliyc 

'1 ^3"T5'>li"i' 7pii|ip>?|\, /coitctili cvTjxre T;ii d!) rM'c>tl'>7rT "^o bciind tt)ir» 
^I'ltier.dc rin^lrd, 7 [rjonarl 3db<;|. 'cy-,r. 

o '2i3ur ci\ojci)e itejie-6 d)». fjd 22 'J'jur dt) VM) tejseonjdr wji't tid c>T^le6j)M3e. C2ljB. 26. Cuiti^-o a\) jiS)\\}Y;^. 

\i}OT., 7 c6n]\KS)'cx-& ttie ^ijor of cjofj 36 21 ccriaip 7 4. tt)bet)3^)T) b^j-o 

41) •cfuj-ce 'c;i5c4e, 6 ej-ojjv at) "d^ x?ot) rjl''^ ce4.-cT}-2[ : [bjaj-o] fe vrle t)4 

c^jiubjj) t)oc ivic.d] d]i 4.jpc t)4 -j^ld-D- e4tiob4 tlo)3r:e 'c6\\y)o]\'Sl<x\]. 

r]y^Xh "CO t)<d 1]>7le [rje^r^jb] -do beu|t4 37 2l3uf to redn<i tru 4 feet; ro)U- 

ii)e -D-vT-c 4. ijdiriie -co clojij JTl^^el. T^ TH) • 7 TojUfeoc^Tr) tu 4 f oluf 

23 ^1 'Do -6e4T)4 -cu tri'^ 4T) cce4"CTi4 T}^- ^^ vcub\\d -point <^^o^ dy 4 
cU}! [ro] cy.Atj Sl|jo-n;ii) : -cS cub4-D cojtje. 

[bu-D ej 4 -pdr-, 7 cubdx) 4 lej'ce-o, 7 3« 2l3U'p [bej-o] 4 -cerjCATitm fji), 

cub4-D 30 lejt 4^)fi-ce. 7 -^ tii)^r4 T")o}l, ^oji 'P)oji3Un. 

24 2l3ut- tojleoc4 TU e 'z>6]\, y)o\i- 39 [^o] -calhTt! T6fi -pjotisUt] to 
3l4t), 7 TO Te4T)4 t;u co]i6n) 6)]i to Te4i]4 f e e, tf]<ljUe \\^x ')^ T0J'ni3)b 
Tjtncjoll ^4 3cu4t:- TH) >?le. 

25 2l3uf to Teat]4 -cil jinel to lejr- 40 2l3U'p -Cvib^ t;4e 30 t)Te4f]4 t:u 
eT bdjve rjincjoU 1^4 3cu4'c, 7 "co [Mt] to iiejji 4 r,1)*joir}pl4j|x tjoc to 
Te4t)4 ru co|;o)i) o)\i -cjttjcjoll ):4 3cu- rdjfbeatjdT ty^-c dv,Xdr:x\)<xb. 

47: ToriJtnel. 

20 2l5Uf TO Te4i)4 Tii TO cej-cjte 

^4)nc o'ln, 7 OTji 1)4 v-^JM© JOf]-^ cejrpe C21JB. 26. 
coj|it)eul>7b i4t;4! 4f 4 cejT;|te cop^b 

Xm- CuinaT 41) Pl)4)ljui). 31 2(5ur 

27 TIjuU 4f co)T]e 41) nnjl bejT i)4 foUc r)4 l)4;i\ce, 4]i i)4 ijo-nTU3dT. 
X^j'voe iflv} ^jx:e Toi)d ii)4jTjTjb Tjoti)- 

C4 41) Cl4j|l. OS 4 Cjoi) I'll), TO Te4l)4 rU 4T) p4)l- 

28 2I311)- TO Te4t)4 -cii 1)4 ii)4jTi-6e Ijvn [in<iUle ]\e] tcjc 3cv?ii-c>i) [to) 
[to] C|t4rj SljiTojti), 7 ]-ojleoc4 'cin4T Ijoi) -):jr)eul'C4 041*^4, 7 301x11), 7 puii- 
le })6j\, co\\ 30 ijjotncuiirdoj 4i) cU^ji p4' 7 co|ic|;4 : [tt)4jUc] ]\o ce]iub)t))b 
leo. Tob4 3e'^cv>f J3 to Te4i)4 tru i4t. 

29 213111* TO -6641)4 -cu 4 ii);4'i*4 nt)' "^ [But ej 'p4T eai) cv;)\t;)i) oct 
4 1;4C4 fii), 7 4 b^ohiTe TJT), 7 -^ ccub4jT -pjrc^T, 7 lej-ceT 34c e-4t)- 
rc^ln'oe TJi), cut!) 4 b-poUc leo : to|i crrii-clr) cej-c]ie cub4jT : 7 34c So\] to 

f J0|l3l4l) TO Te4l)4 -CU 14T. 1)4 Cn|lt;jl)jb 4or) ^011)41* bj4i- 4C4. 

30 2l3uf cvTiipe tu 4)1 4i) 3Cl^ii 3 CojTt)c^r,3l4 tu cvJ3c>T]i'cjt)]3 
^^t)'C4))-beiJT:44cc6n)T)vTTe|\6Ti)4tt)t4. t<I cejle ; 7 cvt3 c>tjit)i)J3 co;ii)c^i)3- 

31 1i 2I311)* TO Te4t)4 ru coiFjleojji 4lr^ t.5l cejle. 

TOfi 'FJ0|i3l4i) : Tob4 Tlo)3ce TO 4 2l3U'p to Te4i)4 -cii liibd to 30HII) 

■De4ij'C<j 41) cojijleoiji : 4 cox 7 <x bet)- ^^Ji nn^^b 34c c4i)c>7iiT;jt), 6t) cmiijdJt 

3^)1), 4 rciUnTe, 4 ci)dp^)i), 7 4 4^r<^ 3c6)ii)]4T43 : 7 ii)4)v tJi) '^o 

bl^T;4, be)T TOI) CCe4Tl)4. Te4t)4 -cu 41) f4 1))11)J0l Jp -j-'^JTe 41t)4C 

32 ^311^ TjucpTT fe beii34ii) 4ii)dc to cvr]iojt) [ejle,] 6 )ii)3dT43 4i) T4Hvt 
dydr.^ob; t:]i) b§i)34ji)Toi)co)f)le6j)i cot4. 

4f 46t)r;^ob, 7 rjij bet)3<iijt) "coi) cojij- 5 C<^034t liib to Tedi)4 ru 4ij 1*4 

ie6j|t 4')- 41) r^ob ejle : i)e4t) cnti-cjr), 7 C4634T liib to Te4t)4 

33 Tji) i*c^l4 Te4i)T:4 4ii)>Tl 4lii)6)n- TU 4 i)jinJol 41) c>Tix-cji) [4^^] 43 COJIt)- 
e, [tt)djUe ]ie] ci)dp 7 bU-c 4 t)e)t)- cet)3dl dt) Td|\d, co[i 30 tijbe^-vT's T)d 
bf T)3^i) ; 7 ■c]\'] ix^ild Tedt)od 4tt)vfl lub4 3)teni) 4|v 4 cejle. 

4ltt)6jrje 4tj')'4 ii)b^i)3^t) ojle, [tt)4jUe 6 2l3Uf to Te4t)d tu Cv1o3dT 

Ite] ci)dp 7 bUtt; : 11)4 f ji) df) 7*1)4 x^ "cSix^^e T6|t, 7 cet)3ld -cu i)d c>?ttT:ji)e- 

bet)3<5t)>7b -6)3 d\t]dc <xx dt) ccojtjleojii. t^ cejle lejf t)d •c<iji*r;)b : 7 bj<ijT t)4 

34 2I3117* dfn'd coinleont [bejTj edt)pd)lljv'?t). 

cejTJjie tcdld Tedn-cd c6rn)>Tl ]\e 1)dl- 7 li 2l3ut "co Te-dt)d -cu cvrtt-citje 

ttioj^e, [ii)diUe ]ie i)d] cci)dp>?b 7 4 [t^ tondT] Sdb^ to bejt: i)d foldc d|i 

tt)bUttv?b. di) pdjUjV^r) : TO Te4t)d tu edi)c>Tivc)i) 

35 2i3u)* [bui'TJ ci)dp -fdo) Td bet)^ Ted3. 

5<ii) Te, 7a)4p V<^o) -dS bei)3<ii) Te, 8 |Biit] \]e xdx> edt) cnfiTir) t:]iioc- 

7 ctjdp vdof Td bet)3dt) Te, TO |te)|i dT ciibdT, 7 lejreT edt) cn^Tlt) cejr- 

»1d XG tt)bfti)3.^!) r)3 dtt)dc 4r dT) ]\c:. ciibdjT : 7 [beiT] d]] re-dncvTlvT)!) 

ocojfjleojji.** ~ed3 [nle] t^ojt) tt)jorii(\. 
89 Ma c\';\^-c)t])-se. 6CS0'DUS. 'PoUc i)4 3cU]t. 

9 2l3ut c6jrt)C5ti3l4. cu cvt3 cv?|i- cejle Tm-cd fjof, 7 bej-D c6jtr)c^T)- 
r'jiie leo yeji], 7 ye cvr]io)r)e leo ye)x\, 3djl^e f>-iL cejle or ttiulUc d cjfj -c-^ot] 

rdt) Torns -^n pajUjv^n- ^ ]i4oi) : bejt) tM"^ "catjr^ coijuieul. 

10 2l3ur "CO reatjd ru c-^03d-D lub 25 2l3ur bej-c i^d tjoc-o 3cU)it, 7 a 
a]i jttlJol <!• T)Gat)c>?|vc]t) [dT^] T-^ob d -j-ojcej-D 43^'^' T^ roicejT: ■Deu3 ; "64 
iniJ)3 d^rd ccojn)ceti3dl, 7 cdo3d-D fojced-o r^oj edT)cU]\, 7 td^ \o]C%ax> 
lub d T)jtt))ol dt) c>?]\t;jn HOC cejr)3^lu)* r^oj cl<ii|\ ejle. 

di) -Ddjid. ^ 26 H 2l3U'r TJO -oedTid t:u bd||\v;-6e 

1 1 'il3ur "CO redr)4 t:u c4o3d-o [ro] c|\dfj X)-cr:)n\ ; d CYJ3 ro cUjtvrb 
•cdjr^e ro p|i^r» 7 OTivpe -cu r,d T^jr- edT)r4ojb -coi) pdjUj^r)- 

■03 df) rn<i lub>?b, 7 1dT6>?3 dt) roldc 27 2l3ur CV73 bd|i\d to cU|\>?b t)4 

"64 cejle, coil 30 ttibjd-D t^ ijd -doti. -ciojbe ejle -zox) pdjUmr), 7 073 bdfjtd 

12 2i3U)- dTj Tii)3^U iil4rer "co -do cU[\>7b -co tdojb dt) pdjUjv^T) -con 
cv;')^!;!!);-© dt) loji'Tcit), dt) ler cntitJlt) -o^ -r^ojb let; fjdii. 

^l^Ttr^ c|ioc>*>?3e]i, ox cjot) cnl 4t) 28 2l3uf dt) bdjjid it)ed-6ot)dc d U|i 
pdjUjVt) e. ■t)d 3cl^|x ]i6jtceocd x^ ^ cjotj 30 

13 2I311)- cilbdT) d trc^iob, 7 cubd-c cjotj. 

-cot) -c^ojb e)le, rot) t>T3JoU d bx<^'^ 29 2l3U)r ^roHeocd ru T)d cU|\d le 

cv?iit;jt)e dt) l6j)-t:jT), C|iocrv;3e)v tJt) l)o^. 7 "co T;edt)d rtl d br^jtjj-ce -0611 

6)* cjot) r-iiojb dt) pdjUjVTt) Tot) x:Sojb- [ttj^] ^jt; cuit) t)d it)bd]itd'c> : 7 xo-\U 

Xh 7 ^ot) tJdOjb UT), "cS roldc. eocd rii t)d bd||ivrce le l)6fi. 

14 ^ 2l3ur TO -cedtjd 7:1! roldc -cot) 30 21311)- 'c6)3eobv?-6 t:u X^<^T <^^ 
X6]X'c)r} [to] c]\o]ct)jb ^lej-c^-c "cdj-ce pdjUjujt) to |\ej|i dt) cutt)'cd t)oc to 
Ted|i3, 7 ToVdc t«-^T ['^o] cfiojc- ■cdj'rbedt)dT TVfc dtj t^ 'cx^)^^- 

t)jb b|\oc. 3 1 1[ 2l3U'r TO TedT)d inl ^oUc [to] 

15 % 2l3U)* TOTedT)d -cii cl^jjv Tot) 30|\tti, 7 to pu|tp4, 7to co)ic]\d, 7 to 
pd)Ujv?r) [to] c)%dij tJ^t^jtt) t]d rtT^Tt) IjoT) t1t)el'cd cdrt;d, Tob4 S^^cnps •• 
Tuat- le ce|iubjt)jb to Tedt)r-^ e. 

16 <De)c 3cubv?T [bjdt] d b^dT dt) 32 2l3Uf cixoc-pd -cil e d^x cetriie 
cl-^jx, 7 cubdT 30 lejt; [bjdr] d lejr^T ud)'ct]J3e to [c)tdfj] f j-cc^tf) d|i T)d 
edrjcUji. b^oldc t6]\: [bejT] d 3C]tiic>?Te t6]\, 

17 [BjdjT] -cS Ujtf) 4 t)edt)cl4]v, d^i djv t)d cejtrjte rojceTvjb 43J'^- 

n<^ TV3JU3dT d)* coj^e d cejle d. 33 2l3Uf cpocrd vu fudt dt) ^oldc 

t)6)iT : )x 1^4 TO "CO Tedt)d -cii d)v r-^oj T)d -c^^Jt^jb, co|i 30 -c-cjubivd -cii 

cl^liv^b dT) pd)U)\?t) vrle. d T'cec dtjtojt) r4ob d fcJ3 Tot) ^ol- 

18 213117- TO "cedtjd -cu T)d cl^jtd dc dijxc T)d rM'Dt)nTr- 7 ixdi)r"VTT dt) 
Tot) pdjUn'Tt), r'j'cce cl4|Vd d)i dt) r-^ob -poldc Tjb jtj|i d [\]^]t:] tj^ottjrd 7 ]v6 
tex l^t; "cet- t)<3[oif)t:d. 

1 2l3ur TO Tedt)d Tu c^-cjvdcdT 34 2i3UT c-y^itfe rii dt) t^JTe r]i6- 
"TojcedT Td)|X3eT r<^o) t)d -p^^cjT c4e d|x djfxc T)d 'pjdTtjnT^ -^tj T-^ 
cl<^j|i ; t4 fojcedT r-^o) cl4|x Tjob [t)^jr] )t6 tj^ottj-cd. 
Td vS UjtT), 7 TC<A f ojcedT x-^oj cl^ji 35 2I3U)- r^lTeocd -cu dt| cU]i 
ejle Td T)S l<i)tt). r^ob d tT)n3 "cot) ^oldc, 7 ^t) cojn- 

20 2l3U'r dii tot) dt) Tdjid c-^ob le6j|t -cdll df cottje dt) cUtjji, djt c-^ob 
Tot) pd)ll)>Tt), Tot) -c^ob ■cudjt, [bjdjT] dt) pdjll)v>T) Tot) ler re)- : 7 cv?|\}:s "cu 
rjtce cU|i df) r^H' <it) cUji Tot) le-c tu^^js. 

21 2I3UI* dt) t4 tt'^^J'O rojCedT 36 If 2I3U)- TO Tedt)d -cu C|lOCdT 

t43^'d ; Td f ojceT x^o] ^ox\ cl<i]t, 7 to to]iu)- dt) loj-j-t^Jt), [to] 3onir), 7 to 

T<i )-ojc|T ):<io) cld|\ ejle. )pu|tp>?|x, 7 to co]xC|td, 7 to Ijot) ttpt) 

22 2I3U')- TO t^obv;b dt) pdjUj^t) cd)-Td, o)b|\t3re le l)ob4 ri^J'^J'^^- 
ler fj4 TO TCdtjd ■cii re cld|i. 37 2l3ti'|- to Tedt)d 1:14 Tot) CjxocdT 

23 2l3ur TO Tedi)d -cu T<i cU]t CV73 t)iid)t;t))3e [to c\\<xr\\ rjT^Tjtf), 7 
TO coj]\t)euh7b di) ipdjUjvl-i) joi)d Td ^ojleocd ■cii jdT le 1)6)1, [7 bejT] d 
■c<iob. 3C|\uc>?T T6f\: 7 •ce)l3re nl cv73 

24 2I3U7- bejT co)ti)c§t)3'v?lce t4 tojc^jt ptv-^jf T6jb. 

90 2llr6)|i i)d i)')o-cbu|vr4. io)X3&- C21JB. 27. 28. 2lt) alcdjii 7 d\] cv|xc. 

C2l)B. 27. 14 Biu^-c riedt)t:4ob [t^oi) 5edt;4, 

bj^)-6] c>?3 ciib^j-D -oeus : 4 t]U4)r- 
Cutn4"6' <x\x:6\\d 1)4 tio-^rit^ld loji-s-ce ; r,J5e d r|\j, 7 d rojcej-o 4 rit). 

3 2l3Ut 34c jo^l "DO b§i]uv "c). 15 2l5uy 4]v 4i] -c-cSoh ejle [bej-c] 

biiv^t: cV>3 [cub4j"D] -Deu3 : 4 i)U4jr- 
215US "DO T5e4T)d TU 41t;6j]i [-oo] civ4r) t])3e 4 -cju, 7 4 rojcejx) 4 t;|vj. 
XJ-c-cnr], cv?3 ciib4)"D 4]i r^-o, 7 073 16 If 2l3ut cutn 30^4 ij4 cv?|\t;e 
cub4jr) 4|i lej-ce-c; b)4)-6 4 t)4lT;5)|i [be)x>] bjivrt; riijrcj-D cub4-D, [-do] 
cet;4^t^^c, 7 [buTD] -ciij cub4)X) 4 30|un, 7 'co pu|ip>?|i, 7 to co|ic|\4, 7 
l)3ij|i"ce. "DO ljt)e4T4c trin) c4tT:4, ojbpjste le 

2 2l3ii^ ro -0641)4 -cii 4 bf 1)4 4]t l)6b4 xr]S)'t}'oe : [7] 4 i)U4)tt))3e 4 
cejT:|\e cn^jb : bej-o 4 b§r)4 not) c^t:4, 7 4 rojc§)X) 4 0^-64- 
cce4"Dr)4 ; 7 1^0)16064 "cii le pix-^T j. 17 [Bej-c] i)4 l)Vfle U4)'ct))3e yS 

3 2I3U)* -DO ■De4i)4 TU 4 1)0)31)6 cuit) 3cu4)|xt; -otiicjoU 1)4 cv^jx-ce 4|l T)4 
4lu4t;4 -co 314C4-D cuc4,7 4Tlu-^)r'ne, b-trofjpiSdiole 1)43?"^) : [bj^j-D] 4 ccjiu- 
7 4 b4jr1t|)3, 7 <:t 1)4-dvtI, 7 4 l)oj3r,e cvr-oe -D4;]\3e4-D, 7 ^ Tojcejxj [tdo] 
rejt))"© : 4 l)>ile f o)z;j3e ro -6641)4 "cii pji^-p. 

[r-o] p]i<ir- 1 ^ ^ [Bj4J'D] T'l'C' T)^ entire t)4 

4 2I3U)- "CO -De4t)4 -cu -Dj 3|V<i-c4 ceu-D cub4-D, 7 4 lej-ce-D 0^054-0 4|l 
[vo\ r)OT)ob4 p]^^)T ; 7 <^^ "^n ^)o^ "^o 3<^c -^ot) r^ob, 7 cv?3 cub4j-D -D<i)|\-De 
-6^41)4 -cu cotjie t^jije pji^JT ^rj 4 fco] I)t)e4r4c -i:jt)e<ilt:4 c4i*"d4 ; 7 4 
cej-cjie c>iT))b. tojcej-o [-co] pii-^V- 

5 2l3U')* cv?|v-j:e ru -p4 cu4" t)^ h<^^- 19 Bejx? ^0)^)36 4t) p4)U)V7t) v?le 4 
t:6)\4 tlof ^'' co|v 30 it)b')4 41) 1)01) i)>;le >?]Ujr, 7 4 T)>Tle t;4i)3e, 7 •c^)]ii)- 
joi)4r) 30 Ujv r|4 I)4l-c6|i4. 3)-D 1)4 cV^n-ce vjle, [bejri] -co pjv^ii*. 

6 213111* -DO -6641)4 rii ii)4)X))6e -DO 20 If 2l3u"|* 4it:60i)vrD ru -DO cloii) 
i)4lt:oj)i, ii)4)'D)-6e [do] c)v4tj f jtrnjit), 7 jrjx^el, 30 'C'cu34)-d CU34X) 4T) ol4 
-)fojleoc4 ru le ]i\\S)X )4r>. TJoi^Sldi) to c|t4r) ol4 b]tvire cuii) 4t) 

7 2l3Ut' C•\r^^V')'5^]^ 1)^ tl)4)X5)-De 4n crolv?")*, -co 'C4b4'C 4ll 4T) lOC|\4l) l4- 

-^1)4 "p^jijib, 7 b6)-D 1)4 ti)4)'Dj'6e 4ii T<i ')-4-6 4 3c6ii)i)v;3e. 

r-^ob 1)4 l)4lt;6|\4, T^ l))oii)C4. 21 21 bpdjUjv'n) 4i) c6i\]c\\.\^r]T^e 

8 }^ol4ii) [4 fcj3] "DO cl4|i -DO x;<xob 4inn3 "doi) yoldc, i)oc [<x-cS] 4T 
-6641)4 ru ) : 11)4 ^o 'n4)rt)^t)-^'o "c^t: cojfje i)4 -p)4-6i)n')*), ojiireoc-vT-o 2l4)ioi) 

4fj t-^ 'C-|-r)4b, tt)4 T)1) 'DO -D64l)>?-D 7 4 tt))C 6 6 'C|l4'ni)6l)4 30 1t)4)'Dn) 4 

rld-DH]. bi:j43t)>?rMnt:j31)e^'^iRN2i. [Bj^nS 

9 If 2I3UI* -DO -6e4T)4 -cii cv^tvc 4t) yo] 1)4 |ie4c-D 30 b]i4t; -d4 1)36)1)^146- 
p4)ll)\>i) : roi) -c^iojb -t^x 1^"^ '^VC >il^ "c*^ 'c^o)b clojije j)*]\^el. 

[bejT] biivy-c -DOi) cv;|it; [ro] I'joi) tt)')T) 

C41*'D4, C64-D CUb4r, 4]V -p4'D -D64t)- C21JB. 28. 

■c^ojb. 

10 2l3u-|- bejx) 4 -p'jrce i)U4jt:ij)36 0)i-du34'6 2l4|i6ji) 7 4 cUF) tt)4c cuti) 
T)!)' 7 'pi'cce vo)C6)T, [-do] pjv^T ; cu)vvrin 4t) rv434'c. 2l3ur 4i) 

b)4l-6 C)tUC>?-De 1)4 1)U4)'C1)6 7 4 b^ruf)- 6<^-D>93 l)401T)r4, 7 4 b^t)U)* TO'jb. 
t4-6 X)4364'D. 

11 2I3U)- 11)4 t)') "C-on l^t; 'cii.ii)^ 4ti 215US 3UCV4 CU34-D 2l^|\oi) ro 
-)i4r, [bejr] bji-vT-c ro C64r [cub4r] r^iibiidj-cjiv, 7 4 n))C ti)4)ll6 ji)-)*' o 
4)1 >-4r, 7 4 b-pj-cce i)u4)t;i))36, 7 4 tt)^t3 clojije jru^^^l, co)v 30 t)re4i)4 
b-pj-cce i*o)ce4r \>\ui)X ; l5^)'c> c|vu- -j-e 1:631)411) -64tt)t4 4 i))or)4r 4t) ^1*43- 
c^^re 1)4 i)u4)'ci]J3e 7 4 3C6)blt) r4)]i- 4'c, [64-6ot)] 2U|toi), M4r4b 7 2lb]l)u, 
3^r. e^l^r-^ 7 )t4ii)4^ tr))c ^S]\o^. 

12 If 2I3UI' ro r-^ob lejrjr t)4 2 !1 2I3U1* ro -6e4i)4 ru C4r4c 
cv7)i-ce, 4]v 41) t:t;<lob yj^, [bejr] b|a>r'c i).i[on)t;4 ro 2l.^|io)i) ro -6§|ib|i<^'c4 
ro c^034r cub4r : 4 ^ud)r:^)^e 4 11)4 3loj)i 7 ti)4 vcejti). 

reic, 7 4 ro)ce)r 4 r6)C. 3 2I3UT I4)be6]t4 -cu t^Jl* 4 T)v?l6 

13 2I3U1- lejrer i)d cv?]vt;e 4]! 4 [4-c^] 53i)V7r6 4 3Ch6)-d6, t)oc ro Ijoi) 
■cr^ob 'fo)|\ let rojjv [bejr] c^03dr n\)X) le rpJoi^^'C' nd i)ed3nd, coji 30 
cubdr. i)rcdt)4)r ciildjr 2U]xoi) r^ coji'|ie3- 

91 d-o, 10JJUI* 50 B-pdsipT-D -j-e r^iifjTd. 4. "co topdi*, 7 "co cd]ibutjC4U : [bu-o e 
Tjjond-D di) 'CTd54''^. 1*0] <in ce^'D cilnrd. 

4 2l3ur d [tM'd] yo T)d t)ed-c>?3e 18 2I3UI* [bj^tj-r] dt) "odixd cutitd 
T]oc TO -Dedtj^TT) ; -vTCTejre-D, 7 epoT, 7 etriejieuT', '\'A\>\))\\%, 7 "cjditiotj-D. 
culnr), 7 co-cd ob4 Tn^J'^J'c&i 7 ttiJoc-D 19 2I3UT dt) "Cjief cuiifd Ijoi^ie, 
7cttjor:7^o-6edip?-c>edr;vf3et)<ion)t:d d3dt;e, 7 ditie-cjfx;. 

ti)^ 7-0 TO 2id]iot) TO Te|tb|xdjT;)|i, 7 20 2ir) cet;|idTi]d-6 cunTd bqnl, 7 
T^ i}|dcd)b, jotj-cur 30 b>-edT>?3 onic-p, 7 jd"|-p<^r'- <>n o]i c>Tiv>-J3T;eji 
>-03t)diii "CO Tedqdt'f) r>^Tt)T<i d jd"^ <ii) <l t)'c^^^r'C)b. 
t)jofjdT dTi t;^d34'c. 21 2l3ut' bej-D i)d clocd iiidjUe ^ic 

5 2l3Uf 3ldcpr-o oil, 7 3011111, 7 lidijitidnvb clojrje jf]i-:iel, d to Ted3, 
13Uiip4, 7 co[tcpd, 7 IjtjedTdc i^jijedl- to iiejiv d tidtjindf), [ditidili 3ii^bd)l 
TJd. f ]3tiejT ; 3dc ^o\) T'job le i)d djijtt) 

6 f 2t3Ut* TO TedT)v?T di) "cepoT bejT to \\(t]\\. di) t4 ■cjiejb Ted3. 
Tdji, [Toj 3o^xiri 7 [to] puitp4, 7 [to] 22 H 2l3ut to Tedtjd -cii d]v di) 
cojiciid, 7 [to] I'lnedTdc ip)r)elrd ucTpl-^-cd 7*ldbi\>7Te d3 tjd cer)>7b to- 
cdfTd, itidjUe \\<b liob4 3IJC. b4 t'J5''^& ^t5|v 'j:loii3ldr). 

7 BjiijT dJ3e Te tn) T^t plofd 3ud- 23 2l3uf to Tedtjd cu dii dt) uct- 
Idf") cen34il'ne d3<i Td jniel ; 7 [i')^ pUrd Td >"<i)tje toji, 7 OTix-j^e t:u djj 
T^n] cer)3^'il^'^ "^^ cejle e. T<i r-<^i'j& ■'^l^ "c^^i ceF) di) ucTpUt;d. 

8 %'^\x\ h]^)x> civjof ()jbitJ3're d 24 2l3UT- oTiii^e T,n dt) t4 [fldb- 
t^epojT, T)oc [d'c<i] d)|i, TOT) cc.edT- ndT] tl3^er Tdji dt)fd t4 i-'^^joe 
nd, TO ttcjjt d ojb]'.e t't) : Toji, [to] [d-cd] djx ceijnb dt) uc'^lpld'cd. 
30|vt;!, TO pui\p4i 7 ^o concixd, 7 to 25 2l3ut di) Td cet) [ejle] toi) T<i 
IjtjeiiTdc >1iiel-cd cd^Td. [jldbitdT] f is-ce cet)3old -cu dt) I'd t^ 

9 '•?l3ur 3ldC)rd -nil T^i clojc Oipcf, t^jl, 7 cvriiire -cu [)dT] dii pjor>?3)b 
7 3iterj>?'c> dtitiidfjd clojne JtU-^^^- ^ijid : T)d 3udldtjd di) epoT djx d d3^jT. 

10 Se t4 i)dt)ii)dfj>Tb d|v Q:^x\ clo;c, 2G 213111* to Tedi)d -cii t^ t-^J^e 
7 rid t^ l)dt)ti)dt)d t)d coTd ejle dii dt) T6it, 7 oTji^^e -cil dix t^ cef) dt) uct- 
3clo)c ejle, to iiejn d -pj^i-JiiecT. pld-cd jdT, jorjd ijjniel TH), t)oc d-c^;! 

1 1 2l)d)Ue pe l)ob4 3lie;r)'y?3T:e d let: jie ■c-iiob dt) ucTfild-cd d 1*^13. 
5clojc, [cotiiinl] lie 3ixei]U3dT t)3t)eT, 27 2l3Uf [t^] i-^jfje ejle toii to 
3|ier)>;3e')* r.u dt) t4 clojc it)4jUe ]ie Tedt)d 1:11, 7 cvTii^^e -cxi jdT dji T<i 
J)di)tf)dr)VTb clojrje- )y\\^t\ : orji-pe -cii 't<xo\) dt) epojT flo-p, Ujii) \\)x dt) 
):d TCjid d 3C1111 d 3ctui)T>;3)b ojn- 3C-v?t -toyw^^ Te, "cdU df cojtje d 

12 2I3UI* c>?iive Tii dt) T^ clojc dii c6j[i)jd'cd3, ^T cjon ciie^^ ce]iTdtti>Tl 
3ii^)Ujb d T)epoT [it)4] clocv?b cvrtij- dt) efooT. 

i)j3e TO clottj ji*|idel : 7 joii)c6iid 28 2I3UT cei)3oh?T TM"© -^t) •cuct- 
21^1101) d t)dt)ii)dfjd Ay cojije a\)T,]^\)- e;TeT le i)d i:-^trjt3jb to y^]\))zi^ dt) 
62iRN2l, dii d T^ 3ildlvrn, 11)4 C">?iJ)n&- fcpojT le Ur<i^ to 30)111), 00)1 30 ii)b)d 

13 21311-)- TO Tedijd 'cu v^jl3e Toii ; of cjoi) ciieT-^ cedjiTdit)Y?l dt) epoT, 

14 2I3U)- tJ fldbiid Toii 3ldi) d]i d 7 t)dc i-c<\o)lf J3eii dt) oUCTpl^rd Tot) 
3C5tj>?b ; Tob4 tJ3^^ "^^ Tedi)d t.\\ epoT. 

JdT, 7 c5i)3<lH t)d TUbji>7Te fls-ce to 29 21311)* joii)c6iid 2Unoi) di)ti)diid 
t)d i:d)l3)b. clojtje j-rii<iiel df) yA t)ucTpl^rd tjt) 

15 f 2l3Ut TO TedT)d -cu ncTejTCT dt) biiei'cftrf)t)>?)* dii d cjiotTe, d i)U^1j|i 
at) biie)'reii)t)>?t le l)ob4 ce^Tdii)^;! ; ^idcu)* d f-ec to iij^ji:] i)do{i)T:d, ii)<i. 
dti)vrl oibjie d tiqboT to Tedt)d tu e ; c.>Tii)i)e to ldr;4 di) rjo^62lKN2l d 
TOji, [to] 30)111), [to] ipuiip4, 7 [-co] 3c6ti]nv3e. 

coiiC|id, 7 [to] r)i)edTdc v'tnedl-cd 30 I1 21311)- c-v7it)-e -cii yA i)uctiM<I- 
cd)*'cd, TO Tedi)d -cu e. -cd dt) biiej-ceiiitivT)* ax\ XS.\\]W\ 7 a\\ 

10 Cerdtiibefidc [b'tdrl T^-' [^t^ ')<il 7:i}^Ttii;ii) ; 7 bejT dji ciiofce 2Unoi) d 
7:)lleT ; ~)iej)-e f^jdr] i)d t^T, 7 ncj)-e i)Ud;fi iidcut )*c- d )"cec Ay cotne dt) 
[bjdr] T)d lotcT. rjoij62lHM2l: 7 lotticoiOTT 2Unoi) 

17 2I3U)- cr^\\.yt -cu df) cvrii to cloc- biie)t;eii!t)ii)-cloirie Ifiidel dii d cpoj-ce 
>;b, [eTOT)l cejriie cu)trd TO clocv;b: d bvidTijv?)*) di) T:)o1)C21HN21 d 
|.bj4jt' 4T] foedTl »Mi]ird to rd|iTiiir, 3^011) i)>T3<^- 

92 3 31 % '2i^uy -co ■ce<.\^d ou cuUj"D <it] T^uiiji rjucv'djT rMx? 4 bro3Ut xjo 
epoTrToj5-o|xiii vTle. iialT:6)|i -co X'\^)o-t<x\d'6 at) r^ [Tj.itj'c] 

32 2l3U'r b)<j[)r> poll jond njulUc, ti^oiTj-cd ; 30 T)dc ii]otf]C|td]-c ej3C^]fc, 
jorjd Uji •• bj^jT) cen3al -cob4 tl5'^e; 7 30 tj^^ST^"^- [Bj<ijr)] re Tjajteat 30 
-cjincjoU >-d 3Cik1}x-c at) p>?U, 1114 "^o bjx^t -co ^6)1), 7 "^S yl^oc-c v,d -oj^JS- 
bejx: poll l)dben35oi), 30 tjac inbjijr- 

rjse e. C2ijB. 29. 

33 2l3ur [x)oT], a|\ a ra'c'pu^inn ^o 

T'eatia -ctl poitiesjiatjaiT: [-coj 30]ini, 7 51)0-6 co)nuo3a"6 T)a x^'5-M^'^- 38 
[tdo] pu}ipvr]\, 7 [ro] cojiqia, ■cjincjoll I'la 3t)<x)'cio-6bu]i'ca loir3^e. 41 
[ra]3Cu<i)ii'CT)ar^'cu^)ine; 7clyr3Jt)e 21311)- 3ella-6 at) Tjolj^^lKN?!. 
Toix eT:o||ta -cnn^^Joll ^^ 3cu<ij|i'c : 

34~Cl>?3Jt) ojjv 7 pottie3{iatjat~, 2loUS [jx] ^ X^ <^^ t))-© -do -o^atja rii 
clv?3Jt) ojji 7 potrie3Vvat)a)'c, afi >-^r- ];ii1, t^ t)^otT)ar>, -c)-63t)a -D^tT)'t*a 4 
u^jti) at) cular -cjitjcjoU x^ 'SCuS]]\x:. 3cu|xatti at) -cx^^^Vr: : ol^c eat) r»att} 

35 2l3ur bj<Ij-6 r^ a|v 2l^noi) a3 63, 7 -c^ nej^ 3ai) c-^j^e, 
rjtjo-colaiT) : 7 clvrtj^JSeii a fu^jn) a 2 2l3ur -Aji^t) 3at) la^bjt), 7 b^s^n-* 
t)u4]'<^cu)- T^a T'cec ro [i]<ji)r;j t)aoti)- 3at) lajbit) a|\ t)a 3c-vTtf)erc le l)ola, 7 
ra a lajr^ at) "Cjotj^^iKfl^l, 7 a ablatja 3ai) lajbjt) ui)3-ca le l)ola : 
t)«-Sj|i tjocpa-)- ai'oac, 30 tjac b"|:a3ar (-coj pli7}i cimlrijecra -co -6eat)a ru 

b^r- '^>^'^- 

oG V 2l3ur -co rearia -ciI plara -c6]i 3 2l3ui- cv?|\re Ttl a T]ejt)cle)bjt) ja-c, 
'f:jo)i3lat), 7 3|xeT)vT3 ajfx, ati)>?l 3{iet)- y^o beajia -cii lecx> jar> an^^ cl^)bji), 
-ca r)3nej-o, "^j^lO'^l)l)^.!}2lCl)'D 't)OM niajUe |xtr <in raVi) 7 ai) -ca jiejce. 
7:j5i)62iKM2l. 4 2l3ur "co beu|\a ril 2U]xot) 7 <t 

37 2i3uf c>T|\r€^T:ii ea]i Ur-i30j\ti), liitc 30 -coiini- \Cvxr:)X) at) c6tt)C|i>?^J3^ 
joFjiif 30 u)bj^jr> a]v at) lii'toc- ; aji 7 i)J31^e Tii jar le ^TTp^- 

cnr T;op?3 at) lifjoc-c bj^Ajr x<^- 5 213111* 3Ucrvt -cu ^d l)earv?3e 7 

38 213111- bj.ij-6 tfe -^1^ earai) 2la]toi), cvTure tij at) c6ca a)i 2l^|\ot), 7ciJlv?'6 
co|i 30 t))ott)c6|n7r 2l<i[iot) caj3C5ifc at) epor, 7 ai) -cepo-c, 7 at) rucr- 
T)a i)iter) ti^otiira, t]oc t)a6tr)t:oc>?r pU-ca, 7 C|\io)*lV3 ti le c|tjo-r ce^-c- 
cla?) j-n^-^el jora it)b]\or)'c-»Tb t)4oi})"ca ain^vTl at) epo"c : 

>?le- ; 7 bj^jr re a 3c6ri)i)>Tre d]\ 4 C 2I3U)- cvr}i>-e tu at) itjioc-o a|i 4 

^arai), co|i 30 i}3lacr>?3'ne)i ja-o a cerj, 7 c-vri^T® ^» -^') co]i6}») t).1ott)ta 

brjastiiTri ^1) <"'j5i)^2lRM2l? aii ai) ttjiocr. 

39 % 21311-r oqi^e "cii ob4 rri^J^J^er 7 2ir) yjt) 3lacra tu at) ola w]:^r:<x,7 
lejx <ii) 3c6'ca l)i)eax>ac tln^^'^^' 7"co rojixr^e rii aii a ceo [1^] 7 HHSTf '^w e. 
-6eat)a -cil at) tr)joc-D [-co] rjt)ear)ac 2I3UI- -co beu)ta rti a tt)jc, 7 
-pjijelra, 7 -co reatja -cu at) c|v)ot rob- cvrjxre rii c6trv;re o]]ta. 
4t')<i)'^;re. 9 2l3ur cit)orlocv?"6 -cu lar le 

u» ^f 2I3U1- ro '6eat)a -cu cSorre c|t^rat)>?b, (2l-^|tot) 7 ^ tt)ic,) 7 CY?|\ice 
ro it)acv7b 2l-^|\ot), 7 ro reat)a -cu •cu t)a bo)t)ejr o]]ta: 7 bj<A)r cujxati) 
cjie)-at)a-c6)b, 7roreat)a ri^ b-vTtjejt; at) ■c]-^34t: aca it)4 ]\eacr fjo|]tnre: 
"Dojb, tt)4 3l6]]\ 7 tt)4 tcejii). 7 cojr^eocv?r "cii 2l^|\ot) 7 ^ ti)jc. 

41 2l3U)- c->?[ire ■cu a)t 2l^^tot) ro 10 2l3ur "co beu]va "cil ^a rejxa 
'cep.bjia'c4 lar, 7 a^ a tt)acvrb triajlle rati) ro 'c4b4'c at cojtie pa)ll)v>t) at) 
lejr ■ 7 W')3FTo "C" 3^'C', 7 co)i*]ieoc>?r cottic|xv?nj3 ; 7 cutt^^e 2U]\ot) 7 ^ tt))c 
■ctl jar, 7 t)<ioti)'coca)r cu jar, coji 30 a \^v(\<x a|x cjotj i)a rajit)e. 
T)rear)v?r >-|i)o-calar '6ati))-aa3cu)\att) 11 2I3U1- tnulnre -ct* at) rati) at 
at)rra34r. co)t)e an rj5p^2lRH2l, [a3] ro]x;ir 

42 2l3ut ro -ceat)a ru b|ijtc)3e ipatllj>?f) at) c6ft)C|ivftj)3e. 
l)t)ear>T3 "^tjjb r-polac a Trc<ii)vt)ocr ; 12 2l3ut 3lacta -cu rpTl T)a 
6 t)a 1)<i)|u))b 30 i)n3e t)a rlMT'c<i rajttie, 7 cv7|ite -cii [e] a^i b^nvyb T)a 
jiojceocvr n<i'c- I)al'c6)ia ler tT)eu)i, 7 roifx-cte "CU 4 

43 2I3U1- bej-D tI^'C) a]i 2l<t|iot), 7 a^i t)p>7l >?le ]ie -c^ob but) t)a l)al'c6)ta. 
ait)acatb, a t)u4ni rjuctajr rl^'o a 13 2l3uir 3l<ict<^ -cu at) ttiearat "Vile 
tcec 30 loj-tc'it) at) c6tt)C|t>?i)t3, t)6 a folcuv at) tt)joi)ac, 7 4t) t*^4'^ [^l^t] 

93 or cjofj t}4 t)^e, 7 4T] T4 -cub^n- 7 <1T) 1^t;4 at) T:j5l)e2lRH2l -. [)r] -cdb^OTr 
3ej|i [bjor] onta, 7 lojrs^li a r)4lT;6jji Tceatj-ca le ■ce}]]T6 ) -cor) TJol}e2lRN2l. 
IM"©]. 26 2l3ur 3lac>-d ru ucr ixejre ro 

14 2lc-D ye6}l i)d -oamje, 7 d xej-ce, cojrpjcte 2l4|\oi), 7 cixojr^e Tue ftfi<l] 
7 a 01:1140, loj)-3f e ru le -cejtje r^ob )o^b<jrd cjioj-ce a Ut:4 at) "cisij- 
4 tt)>;c TOf) T)>-o]-lur)3poiiT; : [jr] Jo-6- 62tKN21 : 7 bu-6 ) t)') "co c-vTrrj. 
b>r|i-c pecdj-6 ). ^ 27 ?l3ur t)^oiT)^ocd -cii ucto i)d 

15 5Ucr4 -cu tn^ 4t) 3ced"Di)d e-dt) bJOT^b^td ^01)^36, 7 r^Jn^dt) T)d 1)10:6- 
txej-c ; 7 cvT]\):e 2U]\oi) 7 d Tt)jc d b^T;d rosTrd, t)oc -croFi-c-^, 7 t)oc 7:63- 
Uiiid d)i cjoF) dt) |\e)t;e. r^ Tud)', r-o ^lejre dt) coji-nJ3'ce, roi) 

16 2i3ur tn>?Tire -cu dt) jtor, 7 '))^ Jr le W^not)' 7 -01) [t))-6] dr^ rd 
Sldcfd -cii d >->7l, 7 cjioitre Ttl -cjit)- tijdcdjb. 

cjoll rd3cu4)j\'cdf\ d t)dlr6)i\ [1]. 28 2l3U'r hu-o le l)2l<i|iot) 7 le t)d 

17 2I3U)- 361)1 "pd -cii dt) ]\e}-c t)d tt)dcd;b rjt) tnajUe ]xe txedCTD f Joinvrre 
corc^Tb, 7 t))3re -cu d jfjjre, 7 d cord, 6 clon) jr^^el ; 6j|t jr )oi^by^]\'c t:63- 
7 OTjtr^ ^u I'MX) rJJ)] a 3cetj d co-c- id): 7 bur. jo-Db^Tii-c •c63'cd 6 clojF) 
*iat), 7 a 3C)0f) a c)r). ' " jrr'^el } -co jo-6b>Ti\t: tjd -cdb^rdrd 

18 2l3ur loirSTft "cii dt) jtej-c jott)- r1ot;c^t)d j, d t)jorb4t: 7;63T;d cutt) dt) 
Ut)d]\dt)dl-c6)|\: [tr] JOTDbn^T; lojr3e 'CJ31)6^KM2l. 

^oi) 'Cj31)e>2lRN2l rJi) : [Jrj -ceds- 29 H 2l3ur bu-D le tt)dcd)b 2l^|iot) 
bdld-o e, T:db^T:v?r redtj'cd le-cejtjj-o d ed-Dv?3e T)^ott)rd t)d "Dkt)3 r^J^), 
-cot) ■CJ5t)62lRN2l. ^ r^ T)Ut)3d-6 jotj-cd rn), 7 cutt) bejr 

19 •![ 2l3ur 3ldcrd rii dt) |tejr ejle ; cotrt^^crd ]oT]vd. 

7 c>?|tre 2ld|tot) 7 a ti)tc d Utt)d d|i ^ 30 [2l3ur] dt) tf)dc rJH ^Mr t)d 
cet) dt) nejT;e. fa3^'n t)d <ijT: cnM^Ji:? r^ <lJ^ U"d 

20 2ir} pt) it)>7|ire -cu dt) )\eiT;, 7 r^c'o U, d t)itdi]\ -cjocrdr 30 p^Uljvi) 
3ldcrd TU Td r>Tl> 7 c>Tfire ru d]i dt) c6rt)C|i>?fjj3, to r|x5ot;oldtt) yd 
ti)<io'c4t) clu^jr) "cejre 2l^pot), 7 d]x [f)-cvjr] t)4otT)Td. 

ti)^ot:dt) clu^irJ "cetre a ii)jc, 7 d)i 31 If 2l3ur 3ldcrd r.<x )tejT;e dt) 
0)\-c6)3 d Idjttie rejre, 7 a{i 0]i-c6)3 ^ cojri^ecrd, 7 b)vv?ir& "^u d re6jl rd 
ccotre rejre fj,l 7 qtoj-c d t)r>?l a)i d i)^;^ t)".^ott)t:d. 
t)dlz;o)|\ 7:^1)0)011 r^ 3Cu/iJiiT:. 32 2l3ur jord 2l^j;ot) 7 d tt))C reojl 

21 2l3ur 3ldcrd ru ro t)r>?l dr,^ dt) jiej-ce, 7 at) •c^^t) [bjdr] dt) ra 
[d|\] d t)dl'co;)i, 7 -DOt) old tti)3t;d, 7 clejbjt), [d3] ro)iur \o]yT.)x\ dt) c6tt)- 
C|tojt; [j] d[i 2l<i)xor), 7 dji d culd)r>, 7 d)v cn>'?nt3. 

d ti)dcdjb, 7 dn edrvrsjb d tijdc 33 2l3ur lordj-o i)d 1)6)^6 r^T) le 
tt)djlle lerr • 7 bj-^tT) r^ i)^0Tt)rd, 7 d t)T§|it)dr) di) r)0'6c<ji)i), "^^ 3Co)r- 
edr>?3e, 7 d ri))c, 7 ed-o-v^se d ii)dc |i§3d'C) [7] -c-^ t)^ott)d'6 : dtx> t)) jord 
tt)d)lle lejr- co)tt))3'C5c ["6job y)V\\, -co cjotj 30 

22 2i3ur n)4 dt) 3ced-ct)d bet)rd tu [brvrlj-o] t)-^ott)'cd. 

rot) |te)te dt) 3et)t 7 but) d t)^|vb>?U, 7 34 2l3ur tt)^ ratjat) eatjjr) rot) 
at) 3e)|x rolcur t)a i))fj1re, 7 rc^'c ija TfeoH cotri^S^e t)6 rot) a)\^1t), 30 
t)4e, 7 at) r^ rubdt), 7 ai) 3ej]v [d'c<ij ttjdjrjt), df) rJi) lojrcr^^ ^ii at) r>?3ell 
ofjta, 7 at) r^lneut) rer : 6j]v [jr] tiejre le renur : t)) Ijlort;^ e, ro cjo^ 30 
co)riUCT;e e. [lJr>?l] T^ t)^OTtita. 

23 2l3ur ^ot) bvrljt) a|\.jijt) ^01) b4- 35 2l3ur Jr in<} ro ro reat)a rii |\e 
3)t) r.^^t)olard, 7 edt)dbldf) dr clejb l)2l.^]tor), 7 t^^ t)d ttjdcdjb, ro tiet|i a 
jt) d t)dp^jjt)^ 3dt) Idjbjt) [d-c^] dr n'^le [t)efce] ro d)t)\\ ir)e rjoc : r§f 
eojtje dt) T:JoI)621HH21. Id cojri^eocur "cii jd^- 

24 2l3ur c>?|\re -cu rJt) -vTle d Utt)- 36 2l3ur )orb^r>i'C' ^u 3dc ^ot) 14 
v^b 2l4)tot), 7 d Uth^^b d tt)dc, 7 rdtt) [d|x rot)] jorb-^-cd pfcdjr d]i 
cttojrre -cii jdr t)d t))orbv7)i'c ciioj-ce roi) r1o'cc-iit)d : 7 3ldt)rd\'cii d t)dl- 
d br1d3t)vrrj dt) 'Cj51)&2lKN2l. rojix, d t)U<i]|i ro ret)d ru r5'c dfi d 

25 2l3ur 3ldcrd riio d Utt)'v?b jdr, rot), 7 ut)3rd -cti 1, r^ t)4ott)dr. 

7 lojrSTe -cii Ijdr d|x] d t)dl'c6)|i tt)4 87 S^cr U ro redt)d ru y'^-b d|t 
)o'6b>rt\'c lotrse, tf)<j red3bdldr ^rot) t)di)dl-c6]td, 7t)4oti)tocd "Cii j; 7 
94 biS)-6 T)4 Ijdl-cdjii ]\6 ^Sor\]-c<x : 3)0-6 1, 4 Ijudc-c^, 7 4. -cSob rjiticioU 7:4 
be 4|i hj-c beT]4f ]i)T 4 Tjdlrdjjv bj^jx) scii^ji-c, 7 4 be^4 ; 7 "co -664134 ru x>j 
te r]Son]vd.^ co]iO',r] ■c6]\ r:}U]c)o\l -p4 5cu<i|\r:. 

38 H 21 t)ojf x^ ^o [4T) 1)1-6 t^n] ^ ^3WT ''^o -664114 r;u -oS t^jtje ojji 
5o-6bv7|\-|:jo)- ru 4|v 4 T}4l-c6)|i ; -6^ U4t) -6) -1^40; 4t) cojtojrj, 43^ -6<i coj|\t)&ul ; 
-Dot] cej-Dbl)4-6>?tj, 6 14 30 14 30 con)- 43^ -64 'C46b x>o '6e4r)4 ru )4-d ; 7 
Tjns-c^c. berj-o tl-^^ ^4 ^jrjb -co b4'CV7-6)b r4 

39 2I0T) lu434t) x^lob jo-6b>?]\-|:]r) Tu l]]otiic4 le5. 

4ti tTi4j-c)Ti, 7 4T) lu434T) ejle jo-6bvrt\- 5 2l3U't* -co -6e4ti4 t:u t)4 tri4]-cj-6e 
yjZ) -cu utr) T)6]r)- "^o c|\4r) [pt;^^)], 7 ToAeoc>?-6 ru le - 

40 2l3ur le l)4oT) U4T) 4t) r5cii)4-6 \]6]k )d-o. 

|\4f| x;oplv7|x corii4)rce lejf 4T] 3ce-c- 6 2I3UI* c^vTiii^e -cii 4r co)i)e d^ jpol- 
|x4tT]4T5 cn-D -co l))t), "coU bu4)lreT 7 'yT3 ), [4^4] I4itt) |ve li4jixc T)4 rJ^'o- 
411 ceT;]v4ni4-6 c>?-c ro liji) tjoi)4 [tri^] imTJ' ^T cojtje 4t) -cfyrre t|x6c4e 
'r4b4t:ur "else. - [4^4] 6y cjofj 411 i:)4-6t)nrJ' ^^4 ^ 

41 2l3ur 4T) ^{1411 ejle jo-6b>?t\-F)-6 'Ct:e34ni4 WV V-lo-c. 

•cu utii ri5jii, 7 -co -664114 -cu ]i)r "^o 7 2l3ur lo)r31^e 2l4|toii trf^x "^^5- 
liej{t 114 Iij0-cb4t4 b)6 ii4 tii4)"ciie, 7 bolnr^ 34c 4oti tti4j-DjTi -vrn^e : 4 nu4)|x 
no |iej|i 114 liio-6b-^r:4 ri3e 1114 bol4-6 -6eireoc4 ye r]A loc]\Sjr], lo;'r3T<i T^ 
11)4;^;, jx lorbvriiz: ) -ce4i}T:4 le T;ejtiJ-6 -cvt >?]]te. 
"coii T:jC)^621RN21. 8 2l3ur 4 Tiu4)]i l4rr^r 2l4txoi) i}4 

42 [B)4)-6 ro]i)4 li)o-6b>?i\t;c6Ttitiv?3- loci\4)i) inn 156)1), 10)1*3^^^ T^ '^H' Vtl^e; 
rfc Xojxc-ce 4ji 1:^-6 buii ii3e)iit^4c, "cVtt b)obu4ii 4 bp)43iinte' ^H ^J3t)- 
43 -copur p4)U)vri) 411 c6iiic[\>;r))3, 4 e2lKM2l 4ii r^'6 hu\i ii3e)iie:l4c. 
^rl^Sn'^ir) <in Tj5t)2i2lRt-12l : 4)t; 4 9 U) \o]X3T'i'^^ "cVrr co)ri))-6ec 4]i 
•ct:ej3eri)4tii)i-)|\)b,-co l4b4^4rjfjliJ0T;. b)OT;>T]iie, )o-6bn|vt;lo)r3e, i)0'c4b4'cut 

43 2I3U)* 41) x^^ 'ce)3eori)ur tne ]\e b)-6 ; r)) tiio '66)|\r-plT5e ■C4b4'cu'|* x>)3e 
cloji) Jrt^^fel, 7 "CO -6641)^4 [41) p4)l- vrnte. 

Ijvri)] i)4oii)T;4 leiti 3l6)|x. 10 2l3ur "co T5e4i]4 2l4|\oi) r'jr 4|i 

44 2l3ur ii4otTi-coc4 tiie p4)Un;i) 4 ben>?b u4)|i r^tj inbr)4-6nii le T^vfl 
41) c6n)c|\>?r)j3, 7 4 ii4lr;6i|v: ii4oiti- )0-6b4t:4 pec4i-6 ii4 rl^e; u4)f r^n 
toc4 11)6 11)4 ^n 3ce4T?i)^ 214)101) 7 4 iiibr]4-6v?ii t:o -c641)4 r^ T'J'c^ >)!re^ ^1^ 
ti))c, -c-j:63i)4ii) -6411) 4 3CU)V4it) 41) ):e4-6 bu)i ii3eii)e4l4c : [4t:4] XI t^o 
■cr^34T:. i)4oit)t;4 -coij rj5l)&2lRM2l. 

45 U 2l3ur -co r)e4i)4 ii)e c6ii)iin3e 1 ^ *' 2l3ur "co I4b4 41) 'C)o\)Q>'UH- 
4 iner3 clo)t)e jru^erl, 7 beuo 411) M21 |\e 2t)40)te, 34 )x46>. 

C)I))4'4C4. 12 21 1)U4))1 3140-^4)- TU IjOl) 

46 2l3ur 4jt;eoiin"D n^'c 3U)i [it)e] clojije jtji^el, ro )ie]|\ a i)ir7b|\e, 4n 
^^n r:)5^^2lRH2l 4 1)4)14, 110c ru3 4 rii) "co b6U]i>T6 34c e4i)r'v7iie i:u4r- 
ii)4c j4x> 4-)- C)\jc 1)4 1)63jpre, lotjur cl4-64roT) 44i)it)4-coi) D3l)^2lKH2l, 
30 3c6)ii)iieoc>;tj i)4 iiiet3 '• IX iWX)] 4 iiu4))x 47|ieon)UT -cu l4-c ; 30 i)4c 
<^n 'CJ5t)62lKN2l 4 t)<t)l4. if)bi4j-6 cii4-6 i)4 in^Tc, 4 iiu4i|i 4i)\- 

e0ti)4t [cu] J4T>. 

C2l)B. 30. 13 jr 6 ro -co beuix-vT-c, 34c 641) "cd 

)x4c4j-6 -coiit; i)4 ti)etc 4'c4 4)jin)j"ce, 
Cuiii4 41t;6)i4 1)4 "cnr^- 2 6j)x)C lejrrecel,'oo]\e)|irecelt)4 t4t)CT:6j\4: 
i)o 4;i\3jo-D -pu4r3l4t» clojtje Jr- (r^^cel )r [^] Tin TJ^ce 3e]i4li:) 7 lejr- 
ti4el. 34 2ltibolriiu34-6)x6ii4oiiit4. tecel'c4b4'cur 4ii rj5l)&2lFN2l. 

14 54c 6411 "^^ TTcej-o rojit: i)d 
213US -co -6641)4 -cu 4lt;6j|i -co lore- tiier3 4c4 ^^^-te, 6 X]-tc)x> hXjd-o^r) 
4-6 Tvrre >7|iie ; [xjo] qt4tj fjirott) -00 -c4o)t 7 ^T '^ ciot), -co b6U|i4 -pe t;4b- 
-6641)4 ru '). 4r4r toi) T:j51)&21RM21. 

2 Cub4-c [bu-6] 6 4 -|i4T), 7 cub4T> 4 15 M J riub|\4 41) r^jT)bj|i i))or it)6, 
lejt;e4-o, (C6r4j)\b§ij4c bj4r rJ>) 7 7 4i) boc-c i)) T:)ub)i4 r)io-r IU34, 1)6 
[bj4j-6] 4 h^lix-ce -64 cub4-D : [b)4j-6] lejt; -j-ecel, 4 iiu4)Ti -co be^v^-c 'C4b4]i- 
4 b^tjd -Doi) cced-Di)4. "cur "Doi) 'C)3l)^2lKM2l, -00 -6e4i)4it) 

3 2l3ur xojleccd rti -0611 r)0]t3l4i) r I'ce "c4 bu|i i)4i)it)4fj'yTb. '-ih) Ujbdjn pi\si)r- eCSO^DUS. olJc&Bl)erdleel. 

IG 2l3uy 3ldci:dT:tifd an -c^oir x'l'^e jtael, -cS ]\<\x:, Bj^j-6 fo i]d l)oU tj^ori)- 
8 clojr) jf|i<.'(el, 7 cjij-pe Tu e cutn "co ra in]3r:d -Dainfa a.|i -pe-6 lni|t T)3en)- 
t63T)dft) l6))-c)t) at) c6ii)C|v>7r)j3 : jotjuf ^lac. 

30 t?)b)d i)d cS^finie -co cloni )xV'<xeX d 32 2l|i f e6jl -orije t)} 'D8;-txt;i;j3T;e]t 
lsiz:4 at] 'Oof)C>'2lRN?l, to -oeatjaii) j ; t)1 i^o i5eat)rdoj [faiipTl] X)j, -oo 
r'Tte -oS bn\\ t)diinian>?b. ^ lielii a conijercia : [lyl iiuonjrd j, [7] 

17 *■ 213117- ro l<ib4 ai) V)o\)ii2m- bjJ)-5 li ndoVtjra raojbrj. 
H21 |ie 2t)vt6]i-e -6a ]ia-6, 33 ojoi be- a^i Bjt; -oeatjaT ciiuiufc 

13 ^Do -ceaija •ctl in<} at) 3cea-oT)a coi-tt)>Tl \\)d, v,d 3!ot5 be- a]i bjr c^?]v- 

. lajbej]vpiuv;r,7--t cortt)4aT)[3ceari)al -per -cj an co)(5)j3tec, 3eai]tp?3t;e]t 

'CO pjwt-p, -co )onld-6 [arj : 7 cvriv-pe •cil cei)a a ttiac 6t)a -6a6)r)ii3 e. 

e jTjji pa)lln;n <i') coitjqi-yTnjs 7 a ~34 "li 2I3U)- a-Diib4t;an T:)51)6>21R- 

Tjalcojji, 7 c->?t^"|:e -cii 'v?T5<i ^i)- ^<2l |^e 2{)doj"re, 5l<ic cii3a-D fpiotn*! 

15) Oj]i lofjShT-o 2U]ioi) 7 ^'v ttjjc <i "6ea3bab?-6, X'^-^cre 7 ot)ica, 7 3al- 
Utiija 7 a 3co't-a aj3e : banuu] ; ft)a] i-pjoTiia -oesbalvrTDT;. 

20 21-^uy a iiu<iiix ]tac>?T 30 pajUj- niajlle |te -cfn* sloj^ -. ojjie'o |ie cejlle 
V?n at) c6ir)C|X">?f)i3, jor]6h7-6 TK^"^ 1& 'c?^ 3^0 cn'o "ojob : 

l)>?)-t^e, 30 t)ac birasaj-o h^y -. ^\6 a 35 'H^iir ^o r-eatjd tu u'jr) cutijjia 
i)uaj}i rjoc/paj-D a b):o3;ii- -co T]alr:6j]i -ce, cmoarc ro |iej|i ealai^-Sit) at) 
"CO fjijceojlec-c, -co lo 1-346 'jo'5b<}- poreca]ij, cuin>?TC'ce jie ccjle, 'pj6|\- 
•ca -Deatj-ca le -cej^j-o -oi) rj5!j^-lK- 3ldt)i^7] tjaotii-ca : 
N^. 3« '43U1- h]\y;-6fe tu [cvrc] -ce TJ4 

21 2t)4 -j-ji) T)l3i*j-c a Ui!i)a 7 a |i6 liijr), 7 c-^^jipe rii c>?-c -ce at cojne 
3cota, 30 tjac bt^3ajT b^]- : bj^j^o rja y:']A-6i]-^-^xe af) ya pajljvi) at) cott)- 
TP tja iieac-D x^ojb 30 b|\^-c, -c^yan 7 C|x>';'fjj3, ajx: a 'CT;ej3eiiid tT))TJt^Jo^* 
x'a f jol <X]x x^-o a T)3eji]elac. bj-^j-6 -pe ti6 tj^Aoriira -caojti. 

22 •! ■CvTlledii] ^6)-, xso ldbd)|\ at) 37 2I3U)* fa|i foi)] at) balaT> cuti)|ta 
'C)o])Q>'2lHH2l ]\e ^t)a6jT-e> 3^ T^a-c, to -ceatjaf rii, i)l -cedij-cdoi T>jb ^e^jti 

23 o'idc -cufd tt)4 at) 3cea"ci)d 0113- to ]\e)]i a c-vnn^TC pt) : bjajT ye 
a-c tPJorji-^ o)]t-6etxcd, to it)j)]i 310;?) "ov^tJt) T)a6ir)T:a toT) r;j'51)^-lRN'2i. 
c>73 cedT [f ecel,] 7 to f jt^attiot) Te3- 38 5jo^ be a|i bjor Teariat T^^'^il 
bolnT a leii oj|igT th), "c-^i ceaT t6 7-JT) to bolt;t)U3aT, 3eantT>?3^1^ e 
7 ca63dT [)'ecel,] 7 "co cdlainut atnac 6 i)a Ta6ji)jb. 

Ted3Uoln"6 -oS cedT 7 c^03aT [I'e- 

celj. C2tjB. 31. 

24 213U')- TO caTtM ^^3 cedT [fe- 

cel,] TO ^lejjt fecel t)d r^i'i^^'c^>|ia, 7 Bey-aleel ttidJstfTjn t-^0T4 -^^ ob<| 

l)jf) Told cfiojfj old. at) ]?a)U)v7T). 6 213111- a cott)8jb- 

25 2i3UT TO Teat)a -cu ola -ce Tola jiju'ca ; Teuijra le ^D)a cuti) t)a 
T)aoi})ra, 7 ola cmt]d)ycte to i\e;]i Ijo^b^e. 

^la-Diit) at) po?:;ec^). Bj^jt r1 t)a \]o\d 

T]^on]-cd cult) iif)3T:a. 215US to labaj]i at) rj5062lHN2l 

2G 2I311)- ut)3'):a Til pajUjvt) at) ]xe 2t)a6j)-e, Td |t^T, 
c6tt)cinTr))3 le, 7 ajjtc i)d 7:jdT6t)v?rG' 2 peuc, to 3oj|i ttie 30 l)dn)tt)T)J5e 

27 2I3U1- at) cUjv 7 a tt>)t;jTe YTle, aj]i 13l)ei-aleel tt)ac U|i), ti)jc 1jii|t, to 
7 at) cojfjleoni 7 a fojrj-ce, 7 alT:o)|\ T:]iejb jjiTal) ; 

\)d "cv^i-e, 3 2I3UI- TO l)ot) tne e to xpJO]\S)r> 

28 2l3Uf altrojp. tja IjloTbaji-ca *De, a i)ea3t)a, 7 a T:'cv?3')-tt), 7 a t)eo- 
\ojX3^ 30?) a l)Vfle -pojtijTjb, 7 at) Uj- luf, 7 aij|*<i tjvrle 3i)e ojbjie, 

betjt 7 a COX- 4 ^Do 'Cjor)'|-ci)ait) o)l)]\^c 3ea|i- 

2f* 2l3U|- t)a6tr)'coca vu ja*©, jotjui* cnt^c, to ojb|iju3aT a t)6]i, 7 a t)4- 
30 tfibejT ]t6 T)a6tT)'ca : 3)ot be a^i 3eT, 7 a bpii<ij)-' 
b]-c t))T betjui* |ittl bj^jT x^ t)a6tt)T:a. "s 2l3u'r a t)3e|)iaT doc, [Tit 3cu|i,l 

30 2l3ut ut)3}:a x:u 2l^|iot) 7 a tt)]c, 7 a3 3|ier)aT aTit)>7T, Tojbix)ii3aT S 
7 cojfl^eoca -cii jaT, co|\ 30 b):63t)ajT i)3ac 3t)e ojbjie. 

T^tr))-a a 3cu]iatt) at) 'ci-a3aj|\'c. 6 2l3UTtfiiTJ, T^ac, rus it)e ttjajUe 

31 2i3ur laibeojta -cil |ie clojt) If lejT ^^olMb ttiac 2ll)iVoiit)ac, to r^tetb 

96 2li) rabbdjr 4 ^J. -cSh^-c. C2ljB. 32. )teji3 'De 1:41) U05 ojiu 

<t)lldr| : 7 4 3Cn6jr;r)b 340 4 b)rv;l 3l)c C2ljB. 32. 

citSj-cec "CO c>T|i nie ed3Tia, co|i 30 

-Djorr^i ; I'D T]<i ccUji clojce ; 27 "ii^ny 

7 PdjUmjT) at) c6n)C]i>;r))3, 7 djpc at) in^bd-o -cuojrje t:a)r)jc jve Ijrj. 

>?]|te, 7 >?le ro;^J3e ^n lojTT^lTi- 215US 4 nu^jji ro coi)4c an pobdl 

8 2l3ur at) cUtt 7 a tnb§t]an njr> 3"n r<^'c-oSn nuojye -ec-c a nuar Of) 
7 an cojnleojjx 3lat) 3UI) a 3leur nle, rrljab, -co c]x^v]}^e■v^ "dn pobal ju-o 
7 alt;oj|\ tja T:vTre, rejn 30 h^^ttioi), 7' a Tub|ia-ca|i jiif , 

9 2l3ur alrojji Tia \))o-ch^td, Xojx^^ [6j|tj3] ruar, "ceatja rvf) ree, i)oc 
tfjajUe ]te [rja] livrle >i|iljre-D, 7 at) jiacuf ]\on]v?t) ; ojjv at) 2t)d6jre 7*0, an 
Ujbejji 7 a cor, "ce ?i:u3 a^ c\\)c na l,63)poe jFj n'j Kt 

10 2l3Uf n^ hea-o^-De ^osajn'ce, 7 "^vn c^ea-D ro jtnt:J3 ai[x. 

an culaj-6 naoTT)t;a ro 2l^iton an r<i- 2 2l3ur a rub4-c ^lapon |x;u, B|ijr- 
34~, 7 na culara ^^ ri)acajb, to J3 r]d cluarra;rjjte 6;^ noc 'araj a|i 
"P]tjot;ajlT: a 3cutiain an t:ra34T:, cludpTb buji tnban, 7 buji ir)ac, 7 bujt 

^ll_ 2l3ur a nola iin3t;a 7 an rnfrr n'nst^i. 7'cu3a)"6 cu3atnra [ja-c]. 
•cea3bola)-6 to [n^^J'c] n^ottira : ro 3 2l3ur -co bjufe-o^ an pobal na 
tiejji a n>?le t)j-6 ro ajrjn ")e rjor ro cluartajrijre oj|i rjb noc ro [bj] 
reanajr par. jofja ccluarnb, 7 TU3ara 30 l)2lation 

12 •; '^l3ur ro lab4 an V)o\)e2lH- i jar.] 

^^21 fie 2t)aojre, 3^ t^ar, 4 2{3ur ro 3lac ye ay a lati) 

13 L£b4i-e ror n^ clojrj jrr^el, 3a )ar, 7 ro cuin e le liojjtnir 3Iiei)U3ar, 
)t^r, 00 renh'n cojniearrn'ce tno r4 ejf lao)3 leasra ro reanaii) re: 
rabbojr : o)]\ jy coni^ca erjturn rt") 7 a rubi\dr<^ran, 21 nar 7*0 ro ree- 
7 Jbfe J ap re:r bujx n3€^H)elac , 30 rJ< 6 a Irpael, noc ru3 ainac af 
nibja a tjor [a3nb] 3ii]x [tne] an cjijc na 1)631 ijre -ru. 
rjC)|)621RN2l naotijar jb. 5 2l3ur d nuaip -f' con4c 2lanorj 

14 C>?ft)reoc"c-5o) an T<ibb6jr ajx a [nn^] "co -663 t^ al-5ifx <xy a cojfje ; 
narb^-poJ^ ; ojjx [a-c<X] n^otiita raojb. 7 ru3 ^iajxon vua3]xa, 7 a rub4r, )y 
21 nnle r>?n& t3|xjnor ) ori^^iS'^etx 30 la SoUatnna a tnajiac a3 di}T.}o\)- 
rejn)j!) cim) b<i)r e : ojix 31-6 be n^c 62lRH'2l. 

ojb|xj3ear eajfilr jnre, 3?lM^>'3'^?n ^ 2l3ur ro eji\3§ra]x ri^^r 30 tnoc 
an ranatf) pH ^ ^^'^ ^ toears a an na ri)<i]xac, 7 ro ixjfjervj jorb>?|xc 
'c^ojne. loj)-3e, 7 ru3vir4 rdb<jT:ur TJ'ce leo ; 

15 Se XSiy r^J^ ob4 ro reanatt) ; 7 "cjo pTr ai) pobal nor; rjre 7 rol, 7 
af- an reftt)^^ ^^ [T^] r-'^bbojr an "CO ejii3er4 ri'^r "^o f U3|iar. 
rrocari)nle, naon)ca ron'C)5t)62lR- 7 * 2l3ur a rub4T: d^ T:j31je2lR- 
N21 : 3)r be reanar ob4 [a]x bjr] a N21 jxe '^H)a6;re, 6111)3, jn)r!3 |x6n)ar 
15 na tabbojre, cniM-"J3reii 30 re;in;n V)oy ; oitx ro pobal, noc ru3 ruatnac 
cutn bajr e. ar cp'jc na l)63;pT;e, ro riiu^jllj3er4 

16 2l]x a n^'^ba]xf ojn cvTihreocvTr [jar yen]] : 

clan jriutel an -cTabbojr, ro cojfi)eur H 'bo riUearajx 30 Ijobatj dy dt) 
na r^bbojre ajx yep a nS^Hjelac, t:flJ3e ro ajcjn Wyi rjob : ro ixjjj- 
[in^] cutjfxar r)on^>7re. er^ lao3 le^s^a rojb r^jn, 7 'oo 

17 l)y] coih^ra eriimnr^ 7 clatj ar)iar4 ro, 7 ro jorbixar^ ro, 7 a 
JT^-^el 30 bixar e: ojjx a r^ IS ro rubixar^. ;J)-j jar yo ro ree^J, O a 
lune an rj:>l;62lRM2l nt'b 7 ralatii, jr^ael, |xu3 ainac tii ar cpjc na 1)6- 
7 a|i an rcrrrjar IS ro rc>Tp r^» 7*^0 3;pr;e. 

Iej3 rcjtr.^ 9 2l3ur a rub4t: d^ rjol)e21KM2l 

18 II 2l3ur mi3 ye -oo 2l)l)a6jre, a t^e Qijdojye, 'Oo coT}<^c mean pobalra, 
nu<Jj|x ro ciijocn>T3 r^ <i c6it)]xdr lejr 7, yeuc, [)y] raojne cnuarrn>i nil jar : 
a]x fl'jab S»)jn^'iJ, "oa clap T)a yU-c- jO 2lno)r >rine rn] le]3rj ranjra, 
n>rre, cUtjtx clojce, rSjOobta le tijcup jonur 30 larajr tno r'ibrea;i3 n^- 
*t)e. na5vr"6, 730 rcjxjorra ine jar ; 7 ro 

reana n)e cjnt^r tn^jx rjorf a. 
97 "11 1 1 2l3ur ro 3V7-6 2i)d6)p 4t) 'CJol)- 22 2l3ii')* 4 rtib4t; 21^|\ot), M4 1)4-6- 
621KN21 d^DbM. 7^0 ii<i]"6, 21 t:1))5^- t)4t> ye^^s ttjo t'j3e]tT]d -. dr^ -pjor T)d 
621RN21, cjtedT -pd l4'rT4r) "^^^1x3 4 T)r><iion)e d34'ci'd, 30 b):vjlj"c t')4'D 
Tjdsn-o -co pobdil, t)oc ^1^3 ou dtt>dc [ulldti)] cutti ujxcoj-ce. 

41* cpjc t)d >j63)p-ce le cutt)dc'c>?b 23 Ojji d-rub]idTd|t ]t)oinf4, <t)edt)- 

n)6]t4, 7 le l4)ri) Idj-cjjx ? 4 -cee "c-vrn, t)oc \idcuy it6rti>7n • t^j^i 

12 Cfie4x> 4T 4 l4)beo|i4-cji- t)4 [d\i xo^] 4t) 2l)l)46).vj T^ 4ti -f^e^t TU3 
t)63jprj3, 7 4 T)47beoiid'cir, 21)411 olc lejr 1») 4ti}4c 4y q\jc t)4 l563jpt;e, 
]ui3 fe le)t 4iti4c j4'C', 'c<x tij^bd-o dfj t)) >-e'r "c^ii ctied-o -co iifltjs d)]i. 
rnd rlejbrjb, 7 T'^^ rciwo]- -c^isn-c t)d 24 2l3ut 4 'cub4t; nuTJ l^JUi O)*© be 
Tdlrtidi) ? joi!)po]3 6-c i^Jtx3 bvfvb, d^S t-^J-^l ejr)|ieur 6j]t, b]\)"i-t''^ T^ ''^^ 
7 cldoclo -cot) uXcxo 4 T)434j'6 X)0 [e]. 21)4 TJH 'cu34r4 '64ri)t4 [e] : 
pob4)l. 4T)rojT) -co T;e)l3 trje xdn rejtp^ fe, 7 

13 Cnnit)13 2lbtt4l)4tt1, )t'^4C, 7 jt" ■C^JT1JC4T) U03r4 411)46. 

^\-^el, -co f eitb'|:634i)'cvr3, -c^ 'Ct;u3 ru 25 1i 2l3U'r 4 tju^jji "ca con4)|tc 

•cu i^ejn tti4 ri)jor)v?b, 7 4 xrub4t: -cu ^iju, 2t)46j)'e 36 []j4b4-cd]\] t]4 -c^o)t)e 

4)0 -cedt)d ttie bu|i )*)ol coTi)rjotiir)U]i lie z;.^itT)oc;-c ; (6)|i -co ]\}T]e '^Sy.ox] lotn- 

tieulrnb nnhe ; 7 41) -cuidj-cxJ VTle 4j|x t)oc-c4 14-d [tr]d\\.] t)^j|xe -odjb 4 ti)§tc 

^\\ ldb4 ttie -co beu|v4 trie -c<i buji TJc^l» 4 T)^ri)4-c). 

7 bej-c [jon4] I)6)3|ie4c-D 30 bjxdt;. 20 2ir) rJp 'C'O TtT 2t)45jte 4 t)3fc4- 

14 2I3UT -co 3l4C 4jt;|te4C4t 4t) 4 t)i:o)*lut)3pvT|l'C, 7 4 XMlb4t:, C)4 4^^ 
T:j5t)62lKN2l r4n olc -co nnu^Jt) r^ t?o r^1o)b 41) T:jot)62lKM2l ^ ['ci3e-6] 
-co -6et)4ii) -c^ pobdl. t^ cu34tti)-4. 2l3ur t50 c|v>Ttjl3e-c4 

15 "n 2l3ur 'DO -piU 2t)4oj)*), 7 "CO tt)ic ieb) Y?le c>?3e 4 ccerj 4 cejle. 
cu4)T) tjo)- 6t) ■c)*rj4b, 7 -co [bj] -c^ 27 2I3UI* 4 rub4'c T^ t^iu, Jt ^l^^ 
cU|i T)4 ):l4'ci)v?rn)4 Ujit) : -co [b-^-c^] to 4 -cejjt 41) 'Cjol)6i2lKH2l ^Djd )r- 
T)4 cl^|\4 tc|tiobT;4 4]v 34C "c^ob ; d|i ]\del, Or^iier 34c edr)-Dy^r]% 4 cloj-o- 
di) "cc^iobTj 7 4]i 41) ■znSoh ejle ro ^rt) 4)1 4 t^ob, 7 e))X3e-D 4 f^ec [7] 
[b^-o4] yctijobrd. 4 tii4c 5 3et;4 30 3§-c4 4|i y^X) <m\ 

16 2I3UI* [-co be] ob4 4)e 1)4 cU))i, i)torlui)3pv?ixc, 7 tt)4|\b4-6 34c ^oi)- 
7 [ro bj] 41) irc|\1b)i) TCj^lbji) 'De, 4|i -cvrqe 4 -cenb]\-^r4, 7 34c ^oi)-o^?i}e 4 
1)4 t;4]i]t>?i)3 4)1 1)4 cU)\>?b. cott)p^i)4c, 7 3dc -^oi)r>Ti)e 4 c6it)- 

17 2l3U'r 4 i)U-^j]v -co ciidld jofud 4)ir4. 

3)o]i4c 41) pobvrl tfi4)i ro 3^Ji\§r4]\, 28 2l3ur ro tvitj^'c^ cU^ teb) n\^ 
d rub4T: xe )te 2t)d6jre, [2lt;-^] 34j]\ 4 rub4t; 2t)46)te : 7 ro rvrt; roi) po- 

co3^)-6 4nr4 nroriunsp^rn^- t^^i ^n i^ rn) -citticjou -ctx) ti))ie t^ii. 

IB 2l3ur 4 rub^r r^jp^t), M) \]e 29 Olji 4 rub4t: 2l)46jre, Coirn?3- 

3U-C 1)4 i)r4oji)e 1)06 3^))ttr r4 bu^jr, Yi^o jb -peji) 4 i)m3 roi) Tj^lje^lK- 

Uu ^^1 3"^ ^^ n'D^ojne ejtt)3er 4)v M21, 34c -►rle x>\^r\e 4)i 4 ti)4c, 7 4]i 4 

rot) 4 3cUoit:e ; [4cr] yuSm t)4 re]\bfi4T:4 ; co)i 30 ttibjiofj-pd re l^^^- 

[i)r4oji)e ro] i)) C4i)'c4t<^r ro clnf)- 4cr -c^ojB r4n ^^ 4 i))U3. 

jitj^j. 30 If 2l3ur'c<i)vld d|\ 1)4 ti)^|i4c, 30 

10 IT 2l3ur TJ^t^U, 4)1 b4U4'Ct:^1- t)rub4r 2t)46jre^ jvjr ^H bpob4l, <Do 

t))c re t^Jti) )\)r 4 i)rorUn)3p>?lx^, 30 tvn)eb4 p^c4-6 tt)6)\ : 7 4t)0)r 1^4C4 

br4C4j-6 re 41) U03, 7 41) ivjn3ce : 7 ti)jrj ru4r 3»r 41) t:j51)&2ikm2i ; 

ro3i\jor'v?3Tei^3^l)h46jrJ,7'coren3 -ob ejrjiv 30 i)'=^e4i)v?r) rlocc^Ji) 4]t 

re 1)4 cUV 4r 4 Uti), 7 'CO b^v^r roJ) tu]t bpec4jr. 

r^o) bun 41) ^rle)be)4r. 31 2l3ur ro y)\X 2l)4o)re 3^r <in 

20 2l3uriiW3 re 4|x 41) U03 i)oc ro rr,j5l)^2lKM2l, 7 d rub4T;, O)), ro 
Itiijerdiv, 7 ro lojrc re r4n t:eH)jr pec4i-c^r4 4i) ti)>Tr)rj)\re p|C4-6 it)5|t, 
[e,r7 ro tijeii i)^ ludj7;|i§r [e,] 7 ro 7 ro ^vjfi^r^ree 6i|\ rojb reji). 
lernvr-s 4)1 4 i)vrrce [e,] 7 t:u3 4|i 32 DJ-c^-o 4i)0)r, tti4r ^jU leer, 
ciojfj )rn^el "c^^ ["^^3- ■"1^^'^ "^^'^ ^ bpec4-6 ; 7 tt)ui)4 i)redn, 

21 2l3ur 4 rub4T; 2t)d6)rei^e ))2l^- cvr|x WV ^X -o Ie4b4, (j4n^nii) r4t- 
itoi), Cjiedr ro )giierdti i)d r4oji)eri cvri)3e o)\r,) i)oc ro rst^jo^ ^W- 

our, 4r 4 7:7:113 ru 4 con)ti>8ii ro ro 33 2l3ur 4 rub4r 4n T:j51)62lK- 
p,^^^^o|iidf * H^ l^e 2t)d6jre, Cjor be 4)x bjc rg 51)1)3^1 43 rut ttojtije jrr'^el. C21JB. 33. 3^Udtti>;T) iDl^tiSjd 

p^caj-D 4Tti 43.^j-6r), JT ^ cvrfi-per ttje -ojob [43] -DO|tui* 4 16jrc1n re;T), /';ftiii 
ar ttio ledb^. teudd-o^ 4 t]-cj^j3 2t)lid6)re. t)d' 30; 

34 Ujttie r)n ^W5 ^^o■|X^ T:]\e6|ivf3 t)^cY?'6 ■cot) pdjUmr)- 

at) pobal [x>o ij^j-c] a rub4'c trie |i;o-c : 9 H 2l3Uf -c^itld, tti4 ro cua)r^ 

):euc, iiacaj-D tti2ln)3el ]\6tiiac> -. 3)'p- 2t)46j)'e a r^ec t^rj bp<ijU)V7t], 30^ 

^■6 an 14 "cjucpat tT)e -cfr^c-v;!! o]|ta r-c^jpjc at) ilaj-crje T)euUac a tjiiaT, 7" 

l^rj-pYT-D ttie a bpeca-6 ofjta. 3U]i fer U3] roitiir at) lojr^JO' 7 "cC 

35 2l3ur -co cit^-D at) x:j5l)62lR- Ub4 [at)] T:j5t)e>2lRM21 jte 2Qaojre. 
M21 at) bpobal, ro cjot) at) 140)3-00 10 2l3ut 'cocot)4c at) pobal >ilea 
r§t)ait), t)oc ro jijtje 2l4]tot). T)ua)'ct)e t)euUdc T)a t^T^ti) [d3] roji- 

uy dt) pdjUjv?t) : 7 "CO 6j|i3^rd|i dt) 
C21JB. 33. pobdl nle T)d T^T^tt), 7 "co 4r|\dr<i 

3dc4ot)rvTi)e dca [a] r]-zo\^ux a lojf- 
2l)ttx^cui* dt) TTluajs. 14 jocar 7 rtt) ):ejt). 
afjrdcr dt) 'Cj3^]ti)d. 1 1 2l3ui- ro I4b4 4t) T:jol)62irJM2l 

]te 2t)dojre 43nr d|\ 43>?r, tr)^ ro 
2i5US d riib4'c dt) 'Cj5t)Cj^I^N2l ]\e laibeojidr r>;T)e |ve i)d cd]\dr. 2l3ur 
2t)d6)re, 5lu4jr, [7] e)|ij3 ruar ar ro t;U a tt'jr -o r)torlut)3pn|ir : af 
to, tufa [7] at) pobal t)oc tw^ ru a t§^^o3at)'o;3 jo^-ua, tijdc Mat), at) 
leer a tt)ac a)* cnjc t)a l)63jp'ce, rot) ■co3at)ac, t)j r^cvyr x^ <^X 4t) I6)'|-c)i) 
rjjxro tt)jo^\T3 tt)JTJ ro 2lbiial)dtt), ro dif)dc. 

)X^dc, 7 "CO j4cob, r4 ]t4r, <t)or fjol 12 If ^3'AX 4 "cub4t: 2t)a6)re l^;r 
ro beujxd tt)e e. dt) t;j3D^2lRN2l, "peuc, d re;|i -cH 

2 2l3U"|- c>?|itft tt)e d)t)3^l |x6tt)dr ; ]tjutr))-d, Bej)\ ru^i* dt) pobdl^a : 7 t)') 
7 rjbeoixa tt)e att)ac at) Cat)iat))'C§c, t;u3 ru a ^joT "catt) cja c-vTii^ea Ijoti)- 
at) r^ltrioixj-c^c, at) t)jrr)rec, at) Pefii- OJ'J^ear a rtib4'c vu, 9\r:3. a tJor 
t'jtj^c, at) Ijjbjrec, 7 at) jebui*1t:|c : a3UfT) cja rii at "cajtjtt), 7 TW^jft -cu 

3 5o r;l]i t^ "cvrle bdjn^^ 7 tt)^ld : 3|i4td tr,^ dn 5ce4rt)d dtj tt)o jt^r^c. 
6j)t T)) ]idcd ttjirj rwdt bu]\ tr)edr3 ; 13 21 ^o^x v?ttie^ T)'). )4)]\>Ttt) rdt- 
6j]i [dr4t:doj] b-4 t)r4ojt)ib cjiudr- cv7t)3e oifc, tt)d t^ajt^ tr)e 3tt4i*4 ^fj 
ttjntjjl : resla 30 t)r)ob4)3tJn J^ 4|\ ro nar^c, rajtbeai) rati) a t)0)T "oo 
4t) T:rl)3e. rl)3ft. l^ tnb'jd t<x)tr]e a3utti, le a 

4 U 2l3U')* a t)U^j|t ro cudla at) bf:v>3e Tt)e 3|t4va at) ro t\4-6^c : 7 
pobal t)a riiojcfcela 1*4, ro rubar^ : tt)ei* [3U)\obj jar at) cn)(jrTO ro pobal. 
7 t))0|v cv^jx eat)rY7t)e a bpe4racr aj]t. 14 2l3ur a rub4'c feJTJOt), Hacvrr 

5 0)|t a rub4'c at) 'CJ5tj6/2lRN2l tt)43n'6 Ll^cr], 7 ro beujia tt)e i-u4)tt)- 
|ie 2t)aojfe, 2lbv7)\ |\e clojtj jri^4el, )x i)er 'cvrc. 

pobal C|\uartt)u)t)jl jb: -cjucva tt)e 15 2l3U'ir a rub4'c fe -p)-)*, 2t)ut)d 
XUdx )on bu]i U)t 30 l)obat), 7 "cjos- i^-o^c-^-c tS^d)-6 [Ijott)], t)4 be)i\ rw^t 
b<i)3Tse ti)e jb : v?tt)e xm d\]0)x c>?|i ar to jtj. 

rjor ro rejT^cr ti^^j^:, 1ot)U)* 30 IG 0)|t cjotjut bjat 4 Tjo)* di))*o 30 
^Tf^^T^ cjiedr ro ret)d tt)e jxjor. b^ti^tii xt])xi 7 to pobdl 3ii4td <xT) ro 

6 2l3U'|* ro Tjocrdr^ cldtj )x\^^e\ it^r^c ? [t)dc] le rura ro rul Itn ? 
5dr tejt) dt a tt)b]\earacr I4)tt) |\e n)4 tJH re^locr^ jfj, tt))t) 7 'co ipo- 
tl'jab l)6)\eb. bal, 6 t)v?le pobal ra [btv?lj a)\ r|i>T») 

7 U 2l3ut |\U3 2l)a6jte 4)i at) pajU- T)d x:dltt)dt). _ 

Jnij, 7 "CO tu)3)^ "c^ob d _tt)VT3 ro 17 2l3tir d rub4r dt) T:)c)l)^2lPv|xl2l 
t)torluf)3puiir e, d btdr 6 t)totlut)3- fte 2i)d6)te, ^o redT)d tt)c dt) t);r to 
pu|ir, 7 ro 30)|\ iojt^'jT) dt) c6ir)C)t"v?tj- n)d)i di) 3cedrt)d d rub4-c rutd : 6j|i 
73 re. 2l3ut r4]tld, 3dc 4ot) ra tu4j|\ vu 3|x4ta at) tt)o t^^r^c, 7 dr4 
i)1a|]t4r dt) i:j51)e2lRH2l [30] t;r)3- djrt)e d3utt) ojit; dr aif)tn- 
t'D dtT)dc 30 ]Ddjll)ut) dt) cottjcixnnjs, 18 H 2l3ut 4 rub4'c t^ltJo^' K^l^- 
t)oc ro bj T:4ob a tt)f?3 ro r)totlut)3- Ti>?tf) raroTtjse ojir:, raitbeat) ro 
f'J^l^^- 3l6|i ratt). 

B 2l3ut r^ixla, a t)u4j)t ro ciia)'6 19 2l3ut d rilb4« y^Woi), po. 
2t)a6jte 3ut at) p4)lljV?i), [3U11] ejjijs bcuna tt)e a)i tt]o tt)a)t;et' >?le 'oi»t 
a») pobdl YTle, 7 3"l^ t?T 34c 6ai)r-y?t)e ^6n)dr, 7 tiiv4.)3eo|ta trie djtjjn dn 

99 H 2 c)ol)62lKM2l ]\6tij4-o ; 7 bjdT) 3]x^]*- 7 ^^3 co)n]edx> ■c]\6c<^e to tt])lt:]b, 
at'onl Toi) rl r^ iiibjd ^^e '^\\SxdV]y^\, 43 tfidj-c^ti) e)3ce]tr 7 x<^]xv^3'ce 7V>ec- 
7 Tdjf-beatji^d-D •c|i6cd)|xe -cor] -c) -vS ai-6, 7 t)dc t^0]v^vr6 d]x ednco]x [t}<i 
■czd)xhe\]<x \x)e 'cj\6c4e. cjot)'cv'?3 ;] 43 leaT)tT]>^n ciofiTd-D T)d 

_ 20 21314^ d -cubdj|\"c rejpOT), Ml i)d)t:|tedc d]\ dt) 3clojtj, 7 d]v clojO 
ted-cdfj ^u ti03>?-6 -cfdjcrjr) : 6)ii T)j T)d clojije, 30 t)'V73e di) rjxedr 7 dt) 
tdjc>-e edtj'D't;!)© tt)e, 7 ttidii-cnn t)d ce^tiidtijd-o islut)]. 
"C'MjS TJH- 8 2l3ut TO \\)r\e 2t)d6)rs "ce)t;r)ft' 

21 213111* d rub4'C dt) TJ51)621R- 7 to ciAoit) d c^tj cuti) T)d •cdltt)dT), 7 
H21, }'eijc, [dT^it] 4jc Ujti) \\)o\r), 7 to dT4- 

1*e)-"Fd -cuf d d]v cdipvTC : 9 2I3U1* d Tub4'c, 2^4 'jni^^Jti ttie 

22 2l3ur -cjucf-i te, dt) -p^T bjd)* dtjoj)* 3]t^r^ di) to ]t^Td|\c, O d 
tt)o 3l6)]v d3 3db^)l t:o|to, 30 ccT,\\y:e r.l))5t362iKN2l, t;)3^t dt) T:j3l)^2lK- 
tr)etu"|-d d tcojlT;edT Tot) cdnmc, 7 M2i i)^ in§r3^ 3v?T)m t;u; (6)]\ [jf] 
i:o;leocd ttie -ru lett) Ujtii di] i^^t bjdi* T^^ojije c|\u-^TtTivrt))l jdT;) 7 ttidjr d]i 
^•)e d3 3db^)l Toii-c : cco)\\ 7 d|v bpecdT, 7 3ldc jf) tt)dii 

23 2l3U'|r 'c6)3eobd ttie ttio l-iitti, 7 t;6)3pecT T:e)t]. " 

TO cji^e Tii dt) c-vTT Y)4 Tjott) : dCT 1)1 10 If 2l3U'|* A Tub4'C T^jfjot), "peuc, 
'F^JCf )3e]i tt)o 3t)n)*. TO t)nt) cunjtdT: d-f cojije to pobdjl 

ujle TO Tedt)d tt)e )ot)3dt)'Cd, d lej-cejT 
C21JB. 34. t)dc i)Te.^t)dT t-^tj T6tt)dt) >7le, t)6 d 

t)edi) c]X]OC : 7 TO c't^jT di) pobdl >?le 

2l'ct)ud3dT t)d ccUji. J) 2lTtt)djl d tnefc d [b-jtv^l] ■cii to C)i:it ob4 <ii) 

7 uiit)djT 2t)d6jre. 12 KedCTd TjSijeSlRMSl : o))x [jr] 1)JT udzjb^r- 

jottivjcdc. 2(; 'Cj\oi'3dT, 7 i:oldc dc to Tedr)d it)e jxjot;. 

3i)V;f 2i)l)d6jf J. 11 Cojit)euTi*d dt) t)lT <ifte<x^]UT in^ 

tjot: dtjt^ 16 t))t43 : >'euc, 'C)ottidji)ve 
2I0US d Ttib4'n dt) T;j51)6i21RM2l ]xe tt)e d it)dc |t6t})dT dt) 'c2lit)o|xjz;ec, 7 
2t)d6jfe, St)0J3 ■6>Tc yen] -cS cl^|v dt) Cdt)ddt)1'n§c, dt) l))'C'ci'cec, 7 dt) 
clojce iii4l)t tjd cedT cUj|i : 7 tctvjob- Pejtjn'cec, 7 di) Ijjbj-cec, 7 dt) jebu- 
Td \\]]X) d[v [i)d] cUi^Tbrit) t)d b]'odt- n-cec. 

jid TO bi dfj tf)<^ cedTcl^)ivjb, i)oc to 12 'Cdb4 "^46 tv^t fejt), T§3ld 30 
I3|ijf rufd. tjTedijr^ cunjxdT -|ie Tutcd'i'vjb t)d 

2 2i3U)- bj iiejT d|i ttid?T]t), 7 "CdDt "cjne joFjd bp-?l -cu d3 tuI, T^3ld 30 

TUdf d]l 1t1d|TJt) 30 T^'^i^ Sl)JJ)^J, 7 11)b)dT t)1) 1)4 TUl dfj TO l^)\ d ^-cjs : 

rdj)-bedt) t;!! i^en) df) f)') T^tti^d d 13 21ct )-C)xjo)*)?d)T t)^ <^ TjdlTOitd, 
if)uUdc dt) rrlejbe. l^li)rrJ3 TJ^ ^ t)t6tt)4)3e, 7 3§tnP?'^ 

3 2i3ut vf) -cjocfTd edt)Tv?i)3 lecT )-jb y)ox d r)3d[|id)t) : 

fiTdr, 7 t)<$ lej3 cdt)Ti?t)e T-pdjctJi) d)i M Olji 1)) ^T|iocd r.n Tjd d]i bjr 

-pe-p di) •c)-le]be -y^le; 7 i)^ lej? i]4 ejle : ol|i dt) 'CJ^l)62lRM2l, d b):v?l 

Tj^edTd t)6 i)d T^lbdTd T)t)3jlT: df djtjit) 6^Ttt)U)v [dr] 't))d e<ATtt)^ e : 

cojtje dT) -cr'-^J^^ TH)- 15 I3e3ld 30 t)Tedt)T;<ji cufj]idT )\e 

4 ^ 213111- TO tt)0)3 ye t^ cUti Tu-ccdi->Tb t)d Tjiie, 7 30 ]xdcdTd6n' 
clojce TO t)or tjd 3cedTcU]i; 7 to to t^ntdpdcut d t)T)dJ3 d tjTse rJi)i 
e^n^JS 2t)d6ji-e 30 iMoc d]v ii)d)Tjt), 7 7 joTbi;|;-c to Tedi)dti) Td t)Teejb, 7 
TO cu^jT ri^^fjcifx flMb Sljitjdj, it)^ 30 t)3ojti):§T [T>n)e] -cur^, 7 30 V^X- 
To d)t:jt) dt) 'C)^{>62lKN2l tc, 7 ]tU3 ^d t4 )0Tb>7|iT: ; 

joijd \S]\'i) dt) T^ cU)i clojce r^n- 1^> 2i3i>r 30 i)3^4(^'F4 ^ i)Ji)3Jot)d 

5 2i3ur t^jijjc d!) r-j5l)C>2lRN2l d TOT ttjdcdjb, 7 30 )\dcdT^ojr d t)jt)- 

t)t4dr drjr^ t)eiiu, 7 TO f^f ')4 1£54 5§n4 "CO r^itjdpdcur <i t)Tjdj3 t)d 

(driro)t)),7 TO tu<l34 ^'n«0 ^n ^JOl)- n'^ee r)')' 7 30 t;r;jubndjTjr A]\ to 
e2lR2i2l. tr)dcdjb)-j tuI to r^njdpdcur A 

G 2l3ur to 3db di) T:jDt)^-lHM2l t)Tj<aj3 d t)Tee. 
T:dj)gf df 4 cojfje, 7 to ^^34' ^') ^'^ Mj Tedt)d Ttl Tee led3f;d tv^t 
T:j5r)62lRM2l, 2{t)r.j'5t}<2>2lRM2lOjd, pcji). 

Ti;(''^c4ec 7 3;i^r")>?l' 'P'^^T^^^IS'^^c, 7 1» *fF C>?ti|Teocd Tii roUdtt)t)d d 
jo:nldr)\oiiiAjT 7 Trlpifje, ~ ijdn^ijt) 3di) Ujbjt). SedCT Id jo)*dr 

100 Le 'DM <t T)V?le ce)r>3JT). C2ljB. 35. ^)T:1)6c)tj^:ed^r:x^bh6)'c. 

-cu dji^n 5^1 1-^)^)1]' ^4 "^^ ^'^^'1 ^'TJ 3l*^ "6^U|ivr3 cjiojcefj ^ Si-^te 4t) re;*© 
"Cjot;, d T)djttir?tt T]d tn1oi*d 2lb)b : Ojjx ro bj 43 coitiit^v-Dinpon- 
JT dfj x^ ")) 2lbjb t^JH^c t:u d ttidc d)* 30 2l3ut d t)u4 ^o cor)4c 2l<i]iot) 
d i)63)p'c. 7 cldtj jt|t^el -v?!© 2l)d6)re, T^uc -do 

19 21 T}nle T))-D ofclur dt) b]iu [)X\ lof)jn?3 cjiojcjon d -^Sdj-ce: 7 ro bi 
l)ott))*4 e ; 7 d rj^Tle pixntiJTjl d itj^-cc esld ontd -c^c-d T)d 3<i|i. 

'c4t)^Jn> [ttl^r] 'c^tt) T)d cd6|td, [bj^t 31 2l3ur -co ^o)\\ 1\)do)X) cvrse 

X]\^)or\]. )<X-o; 7 TO -pjll 2l<2iiioi3 7 udc-cd]u^)il 

20 2lcx) cejrsjt) drr^H i^u^Jtceold dt) c6ti)c{i>?nj3 -y^le cn3e : 7 "^o l<i^4 
Til le liudT] : 7 inuT)d b-pudfcld ■cii [e,] 1i)d6)xe fiju- 

dT)rojT) bjurre "cu d i}p?i)^wl. pudjr- 32 21311^ r,d r1di3 TH) T:dr)3dTU]x 
ceold ru cejrbjiejr to tt]dc vrle. cldf) Jn^^^l >Tle; d 1)34 to : 7 'CU3 ye 
2l3Uf t)j -cjuc-pd edT)T>yt)e Totn Idtr^rJ "'^ojb dj-c^e r^ t]>7le i))t t<} Idb^ dt) 

roidth. T:j5i)62ir^M2i jur ^^n^ tij^^^ siun^i- 

21 H Se Id TO TedT]d ru ob4, dcT 33 2l3ur t-o c-^tji 2t)d6jTe roldc d|i 
dnr<i T?CTtt)dT Id TO Tedrjd -zu c6it)- d ^3djT, [t]o 3U]i] TOTH T& "^^ Ub4t; 
t)>?3 : td TjdjHif jp. •cjiedb'cd 7 dfjvd ]tm. 

^'F03t})4 TO -oedtjd ru ru^)tt)r)e)*. 34 2tcT d t)u4 "co cu^jt 2l)d0)i-j d 

22 1i 2i3ui- c>7n)Teocd -zd roUdni- r^tc d)* cojfje di) TJol)62lKH2l to 
t)d T)d T5CTn)ni)t'C'> T)d 3cedT'co||tdT ldb4'c ]ur, "co c-v^jv dn -^oldc Te, tjo 
):63TT)'VT[i lid cin^rtj^c-cd, 7 xoUdint)d 30 ■c-c6.)\]]Q. d itjdc. 2l3iif -Cojijic d 
dt) 'Cdntloj3 d T)Tejj\§T i)d bljdTtid. ttidc, 7 TO Ub4 ]^fr clojn jfU-^^^ ^^ 

23 If "CiO liudjjie r-^f) it]bridT-v?T) t))T [to] l}d)t:t)]3^T Te. 

"CJOC-pdJT TO cldf) l})dC >Tle, d Ut4 35 21311)- TO C0t)CdT4 cldf] 1i*]\<.tel 

■^n ^;J5l)62lKt^l2l 'Did, 'DU )ru^el. 43>?t 2t)lid6jrJi 5U|i TeUjidjT cjvojc- 

24 0)|i rejlsr^ ^HJTJ 1)^ cjHiTecdd ef) -^3d)Te 2t)lid6)re: 7 "co c>7ji 
tiidc ]i6ft)dT, 7 \e]^xe ii)e T^^Jt^TJHSe 21)d6)rJ dt) -jcoldc dji -i -^3d)T d ]in% 

CUTtl TO roltdtjdT : \)) H)6 ld|]l)^df edi)- t)0 30 IlTCdCVT d t'^ec to CdJljT |l))*. 

Tni)e TO Tu-cd)3, di) Tdt) ndcur tu 

rudr TOT Tdiri^^i^T^ r«iH) d Ur4 dti r-oim q- 

T:jor)e2lRH2l TO 'Dhid TH) l)a4e r^fj ^^^^- '*''• 

ttibljdTv;t). 

25 If \Y) joTbnpF'o ru pH itio I0T- 2lj'crie cjtjre utn di) -cydbboiT. 4 
bdjird itidjUe ]ie Uibjti ; i)) Tt)6 lej3- 2l3ur X^o\\ rjOThTcte dn pob>Tl. 
V3%V- ToUdtt)t)d loTbu|fcd T)d cdfcd 

cuin t)d itidjTtie. 215US TO c|i>Tr))3 2t)d6)rc ^'^"l^-N^'^'n- 

26 2li) c^T c>7T TO ceT ToiftdT m3dT clojfje 1'j*|\<iel >?le d 3C)on d 
rir^inTn to beu^d tu 30 tjs di) cejle, 7 to \\<X)-6 \\)n, 21 hi^'^"] V6 T)d 
r.j5lje2lRN2l TO 'Dl)id. Nj b|v>?3ve biijdT|id to dirjt) dn T)r)^;e.2lKH2l 
■C1I tn^fjdt) d inbdine d ii)dt:d]v. "cjoi*], 30 i)Te-^t)dT f^-jb] idT. 

27 11 2I3U)- d Tub4T: dj) D5I)- *^ ^ ^^ 14 TO Tedn-c^ ob4, dCT dX) 
62lHN'2l ixe 2t)d6j)-e, Sctvlobvd T)d rt^^''^rt)dT 1<1 bi^jT r^ ')^ ^-"^ r<^<^]^^ 
Vocdjli*) •• o}\\ )x "^^ V^^'iV- c^jUe T)d d3nb,r^bb6)T yudjriineydTOi) Cj5t)- 
bvocdl)-d TO |\jrje ttilTJ cutJixdT |\jot 62ll^hf2l : 3J0T be d|x bjT o}b\\)%\x 
-pejt) 7]ie li))"]idel. dfjfojti c>;ii>-J3eii cuin 1><^'T ^'• 

20 2i3uv TO b) x^ <^n r't) d b):oc4 ^ ^5 te|v3'p-k7Te -ceine d]x i:eT btqi 

^n TI51[)^2lRN2l cetjidcdT U 7 tj^j-cec d To iid TdbboiTe. 

ceT|idcdT ojtce ; n'jofx j-c x^ ^p^ili 4 if 2l3ur ^o Ub4 2l)d6)r* F^^ c6«)- 

7 i)jo|\ lb fe vrT5ft- -l3»T ^o T31i1o^ c]m)ijm3d-6 cloj^e )n^-^^l "^il.^j ^^ 

dji i)d cUiw?b -pocdjl dr) cufj^td, t)d iv^t, f2lr] e to dt) x\)i> to djTjT] dT) 

Tejc t)d)"cei)Td. ■CJoO<2^2iKN2l, 3<x ]t4T, 

29 ^ 2l3ur t:4]ild, d T)u4 't^)x\)c 5 T63b>7T eT]x>7b 'Cdb<[-cut "O'l 

2t)d6)redt)Udr o rlJdb Sliiijd) tndiUe r:)51}e2lKH2t r3J0T be dn brc^fs^J 

jie -cS. cUji n^i pldTtjVTTJ •^ l^J^b ^PT^ C|x6)-6e -cojletijvfl, 'ci43dT x^ l^'^T 

2t)lido)te, d T]u4 t4n)ic r^ diiiidr on >, -cdb-^Tur "con T>)^\)^'iX\<\Vli ; 6|i, 

T^l^db, x)<xc ]\djb d t)or d3 2l)dc>jre 7 43^"^' 7 Pl^^^l% 
101 ? ^2%ur 3ontTi, 7 pu]tpv;tt, 7 co|ic|xa 23 If Slyar S^c 4on, 43^1* >-|t)C 
7 Ijn^^-qAc rln^l'ca, 7 rjorja :^db^, 30]\n] 7 pu|\pV7|t, 7 co^tcjia, 7 ljT)edx>- 

7 2i3jir cpojctje ]\e}T:ed-6 -cdj-ce <xc rlne^l-cd, 7 [y]0f)A-6] 3dbd]t, 7 
^§P3. 7 C{tojCT)e btioc, 7 drnja-D -j-jt;- cpojctje -ceiigd t\ejte-6, 7 qiojcTje 
■c^'^Jj bjioc, TU3dT<^ le6 [jdr'j. 

« 2l3ur .old cutti at) T:rohTr7 7 24 21 T)>?le -ovrpe -c^ 1o-cbv;|i jo-6- 
rpjofiia cjirn old wi)3td, 7 'coi) rVJr b>?|\t; 43^-0 tio pjt^jr 'CU3 r^ I0-6- 
re<i3bdln-6, bvTjXT: an T:j51)6*^lHN2l lejr'- 7 34C 

9 Sl^uT c'.ocd. Otjjct, 7 clocdpe d So\], 43 djv -pN^ "co cj^dfinb SliJT:t;jtn 
3CUI1 r^n epo-D, 7 dtjrd tjucrpUrd. cutn ojbjie T)d re|xbj)-&, -cusdr^ le5 

10 213U7* -xjocyd 3dc vrle -ovTije [jd'c]. 

3l)oc c|vo;-6ec f-Djivrb, 7 -cedn-vT-o 34c 25 2l3ur ^d Ijvrle niT)-2i to bj 3IJ0C- 
e4jfijT5 r^ 4Jt:;T) 4T) i:j51)e2lRM2l ; C]\6j'cec4 x:o rt}1ori)4r^ le 1)4 Uii)vrb, 

11 2|t) p4)UjUT), 4 Ijjr^jt), 7 ^ yol- 7 tm34"D^ le6 4T) T)]r> -co rn1o«)4r4, 
4c^ 4 t<ij-c]-e,_ 4 cl^jjx, 7 4 b-^]u?te, [4|v 4or)] -co 3011111, 7 -co pu|\p>r]t, [7J 
4 u4jrTie, 7 4 f oicej-D, -do co]tcit4, 7 ro V)t)e-c4c 'P)t]elr4. 

12 2ln 4c, 7 4 rTi4jr]-ce, [tr)4jUe 26 2l3urn^ h>ile tT)n^ 4|x coi|i\?3 4 
t^Jr] 4n rrv?re t^Koc^e, 7 roUc 4 cjt), ccji5)Tje rt^r 14-0 4 T)3l)ocur -co 

13 2lf) cl4]\, 7 4 n)4;-cj-6e, 7 4 rojt- rnJon)4-c4 [y:)oT)di>] 34b^. 

Jofi^ >?le, 7 4T) r^^ij T;4)rbeTit;4. 27 2l3ur 'cu34-cutx t)4 l)U4cr^^;t) 

14 21t) cojfile6j|i ,tn<^ an cce4Tr)4 cloc4 0t)]cr le6, 7 cloc4 -r4 3cu|x, 4tj 
cutt) 4T) rrolnr* 7 4 ti)bet)4^ itJt. 7 4 r<^T)epo-D,74nr^r)v?ce4-o4c-Dt)^ori)td; 

l0C|\^JT), tl)4jUe |ljr .4 T)0l4 cutt) 4T) 28 2l3Ur rP)Or|V4, 7 0l4 CUttl 4T) 

•crohrr, -croivTr^ 7 cutn i)4 i)oi4 in)3'n4, 7 cuttj 

15 2t3Uf 4lt;6j]t t)4 :cv?ri, 7 4 tt)4jT;- t)4 Ev^^e -cesbolvyr). 

jre, 7 4 t)ol4 UT)3t:a, 7 4T) xnr "^^3" 29 Zu3wc<^ cl4tj jrr^el •C4b4rur 
bolv7-6, 7 b]xvrt; at) rojiv?!* 43 -vuX 4 tojlreoac leo cutt] 4t] T:)5l)62lRN2i, 
T'c^c 4t) pajUmr), 4 tjvjle ts4|i 7 bet), a t)"De4];t]4 a 

16 2ll7:6)|x t)4 l))0'6bu|it;4 lojr3e, cc|ioj-6e rojlc^t)4c" j4-d x^o t4baj|\'c 
ttiajlle ]ve t)a 3|x^-ca pjx^jr. 3»n ^ tjejte leo cutt] 3ac v^le 3tie ojbjie, 
tt]4;-p)-6;b, 7 4 roJ^J3J^ >?le^. ^i) l^jbejjx i|oc -co dj-tji] 4i) "Cjo^^iSlKNSi ro 
7 4 cor, -6e4t)4tt) le Ujii) 2l)l)4ojre- 

17 Bjivjr t)4 cvjjire, 4 u4)ti)e, 7 4 30 H 2l3ur 4 -cub4t: 2t)46)i-e pe 
buij, 7 b|xaT: -co]x>?r n4 CY;\\.-ce, clojt) ji*ii<iel, peucaj-o, -co 30Jit at) 

18 ^4')3J^e at] p4jll)ut), 7 ^4^3^"^^ t:j5t)e2iKN2l 30 l]4jt)itniett)nl Ber4- 
t)4 cv^ttre, 7 4 t;e4'C4, leel 2t)4c U]xj, ttjjc l;u|C "oo tjiejb 

19 Cula-c4 t)4 i:)\e4')-r4)lt:e cutti jil-c4l] ; 

rtijorolatt) an r<^ i]Stc t^ottjra, 4t) 31 2l3ur "oo Ijot) r^ '=^0 tPJop^j-o 
7:64-046 t)aottit:4 -co 2i<^jiot) 4t) i-<^- <De e, 4 t)3l;ocur, 4 -c-cy^cye, 7 4 
34T; 7 e4-cv735 4 ^i)4c 'C'):o3i)4tt) 4 X]e6lux, 7 4^ 4 tj^le 3t)e ojbjie ; 
5cuf\4tfi at) 'cr434^-, 32 2l3ur "co cuttja o)b|\ec ce|i-c4- 

20 ^ 2l:^ux -co jttirjse-c^ cott)citv?n- tt)>?l, 'cojb|iju34'c 4 t)5|v, 7 4 t)43e4-c» 
tu34'6 cloj^e Jrp^el vyle ar Ut:4 7 4 bpii^i*, 

2t)l)46jre. 33 2l3ur 4 t)3en^4-6 cloc, [r4] 

21 2l3u'r 'C4ti34r4, 34c e4t)-D>9t)e 3cu|t, 7 4 tno;3^4-6 ^Tctijn'D, to 
aca a|i co||i>^3 a C|t6)-6e x^^T ^^ 7 ■6eai)4tti 34c ^oxs 31)6 ojb)\e e6l>?3. 
34c e4r)-cni)e -co iijfje a rpjofx^-c 34 2l3ur -co C'vtii atj a c|t5j-ce 30 
aon'C4-D4c, [7] 'cu34-c^ leo jo-cbnii-c tt)>Tt)-p^-6, fc [T^ejtj], 7 2lf)6l)4b, tt)4c 
4t) r:j50&-lHj^2l cutt) ojbjte lojr^jr) 211)11*411140;, -co rtiejb ^Dliat). 

^t) c6iijcivv7^;3, 7 cutt) 4 ojb|\e >?le, 7 35 ^Do I'jot) r^ )4T) -j-jt) -co 6431)4 

cuit) 4 earvT3e t)<iott)'C4. 61x65-66, ro)b|iji;54'6 4 iivrle 3116 ojbixe, 

22 2i3U'r cat)3a-c4, a]t ^ot) 'pjii 7 4t) 'cr<^oji\, 7 4 tjojbjx'jse 5l)c, 7 4ti re 
ifin-^, at) ttie)-D -00 b) x;o c)t6j-ce -cojl- ojbi03^)r le i-iiajirj-c, 4 1130)1111, 7 a 
^ttiv7l, 7 t:u34-D4 bii<^j-|-lej-c, 7 clu4t- bpu)ip>;)i, 7 4 3coitc|i4, 7 4 I'joii X]\s- 
^^)\))-tt, 7 "pajrij-ce, ,7 •c^Ijblej'o, 4 t)vfle cdl-cdy 7 4 i)"j:)3e^-c6|i-^, ijoc -co i}) ob4 
fcu-c 6j]t : 7 3ac t^^ "^-^ 1orb4 7:u3 a)i b'lc, 7 j4-c)*ai) cuit)u)- ob4 3^4)1- 
frt t:ab<)-cur 6j)x rot) r<J5^62lRH2l. c^r^c. 

102 '0;bntc4 t:VT3e ^e. , C2ljB. 36. ...- Oj|iljr 1)4 p^jUmn^. 

C2ljB.'3^." "i^'-iJ- ? 'jniel 46t) c>?t^rin 6i) ccjuttinr <i^T^ 

•' •■' •' cco)thcet)34l : jtl4 4t) 3ced-cT)4 -co 

'Zdh4'cv;r ^n pobdjl. 2lT:d ob4)t\ 4n nJfie ^ijr^ r^ob ainnc ro c>?l\rji) 

loircjn 4n rjorJrSTjd-D-iDO \(ej\itt]i^ [ejle,] 4 ccojiT)ce4ti34l 4!) "cdivd. ^ ■ 

ro oni>?3 D'0. ' ^2 C4034-D lub -co tvjne re 4 ^ed^- 

' cnn^'it], 7 0^034-0 lub -00 ]\jt)e re^;<i 

2IMH vn -co o)b|tJ3 B6r4le6l 7 ^^o- r])rt))ol 4T) cnitrjt) ro [b'l] 4 cc6)ti)- 
l)db,7 34ce4tirntie3liocctv5)rec, 4tj ceT)34l 4ti r4]td: ro cot)3n)4r4 t]4 
4n cvrn 411 T:.151)e2lKN2l c]i)or)4cr 7 lub4 34c [edr]CY;]\r:)r]]]xe cehe. 
t;v?3re rrds^jl eolnr cjotjur -o ojb- 13 ?l3ur -co txjrie c4o34r t:4)t;re 
neoc4'5 34c >?le 3r,e ojbite ro ob4j|i •cc'li, 7 -co c6jtt]ceT)34n n<i cn^T^ine 
114 r<it)CT:6|\4, ro jiejiv 4 T)V7le t]jr r^ 3^c 46t) r4|v 6)le ler tl4 •c4)-cr)b : 
djrjn 4n T:.-5I)621KN21. jofjur 30 Ttib)4r r^ \)d e4)nt:e3>?r- ^ 

2 2t3ur ro 3oni ^t)45jr) Ber4leel 14 H 2l3ur ^^o \<m cv?t^t:it)e 
7 2l})ol)4b, 7 34c ^oi)rv?T]e 3l)C 4 [ri:jori4r] 34^4 rot) lojr^:)!) or cjot) 
ccjxojre, 4|i cnn 4T) T:|5t)e^^HM2l 4t) p.^.Ujn;!) : ^4!) c^Tjirln "^643 ro imje 
>e6lur JOf54 ct-v6jre, [e4rot)l 34c €4T)- rjob. ^ _ . - ,• 
•rv?T)e 41V conivrs 4 qv6)re e ro recr 15 «t)o bur e r^-o e4t)cn)vpjn rjob 
cUTt) T)4 l)ojb|ie -cS re4T)4n) : ■ct\joc4r cub4r , 7 cejrjxe cub4)r ro 

3 2l3ur -co 3l4C4r4 6 2t)1)46)re 4 [bur] e lejr^r re4Tic>Tt^'cit) : ^o 
T)>7le r4b^t;ur, t)oc 'cu34r4 cUf) Jr- [M"c4]t] 4n vSo\)cy^tijr) ^£43 rejr)- 
]t<iel led cuni ojbjie r^o^4 H^ r^nc- ttjejr. 

■ T;6tx4, ro re4T)4th [lejr V^]]- '^3wr 1^' 2l3ur ro c6jtt)c^T)3>?l cvt3 c>?|i- 
-cu34r4 cv?3e r^r ^4b4rur "c^ t:-cojl T;jr,e leo rejt), 7 r^ cvrtx-c'iTie leo r^Jt)- 
34c tt)4)r)t). 17 2l3ur TDO tvitie c^034r lub dy. d 

4 H 2l3ur 'C4r)34r4 t)^ r46)t)e T]jtt)el 4 ii)>?3 rot) c>;u'cii) 4t]r4 cojii)- 
3l)0C4vrle, ro o)h\\)^ ob4 t)^ r^Tjc- 051)341, C4634r lub ro ttjije r^- 4tt 
-c6ix4 Y7le, 34c 4ot)r^?t)e 6t)4 ob^ i)oc Jtr)el 4t) cntvt;)t) t)oc c6jtt)cet)3l4r 4ii 
ro iijfj^r^ ; r4]t4. 

5 2l3ur -co I4b]i4r4 ]\e 2t)46)re, 18 2l3ur "co tt]t)e r^ c^034r ^457;- 
3^ y.S-6, Sl-c^jr 4t) v>ob4lr4 43 •C4b- r* ["co] ptx^ir -co c6nt)cef)34l 4t) I6)r- 
4r leo ^) )r 1^0 tt)6 t)^ ]\.)d)-6t^\i 4 ler "C'l) "^^ ceile, co\k 30 trib)4 t)4 e4i) 
cutt) r^J'ceojl-ce 1)4 t)ojb|ve, ro 4)tli) 19 ^ 2l3ur -00 ]tjne rol4c rot) I6jr- 
4t) Tiol)62lRM2l ro re4t)4tt). rit) ro c|\otct))b ]xe)'cer r4j'ce ^e]\3, 

6 2l3ur ■CU3 2t34ojre 4)'ct)e, 7'cu3- 7 rol4C ro c]\oict))b bjvoc or 4 
4r4iv f6. re4|x4 ro3M 4)1 r?^ 4 cjotj. 

T)r6rlut)3V>o|iT;, r^ ii4r, H6. re4t)dr 20 If 2l3ur to \\irie cUj|\ rot) p4jl- 
r§iv 1)6 bet) i)1r ir ^6 rob^ cuit) )or- l]>?i) [-co] c\\dT) x]'cx^)rr), i)4 rtT^ii) 

b>?iv'c t)4 r4t)c-c6|x4. 2t)^ro -co t;o)|v- r^^r- 

tt))or34r 41) pob4l 6 tjlr ro t:4bv^r. 21 ^Do [bur] e r<ir cl4|i rjob rejc 

7 Oj^i bur X6]\ 4 r'cu34r4 leo ro ccub4jr, 7 bur c lejr^r cl4|x e4i)cu- 
n5e4i)4tt) t)4 l)0)b]ie >?le, 7 t)) bur tt)o. b4r 30 lejr. 

'%. 8 If 2l3ur 34c e4t)rYTt)e 3l)oc- 22 <t)o b.^r^ r4 Ttiojitrjr 4 t)e4t)- 
.•c|\6jrec i)4 tti^rc "c-^ ojb|iJ3 ob4j)v 41) cU)x, iot)4t} r^'C' ^4 34c 4ot) rjob 
lojr'c'jt) ro lufje r^ -cftjc 3cv?i\-c)t)e 6 cejle : tt)^ro "co ^ijije r^ "c^le cU)i 
[ro] l)ot) r1t)tl'C4 C4rr4, 7 30|itr], 7 4t) p4jU)V7t). 

pujipvrii, 7 coi\c|\4 : []ie] cejiubjtjjb 23 2l3ur -co ]\)tjc clS)\^ rot) p4)Uj- 
rob4)ii ce4r4ii)>Tl ro ]tjne r^ )4r. vjt) ; r J'^ce cl^)\ -oot) 'C46)b 5 r^r • 

9 [Bur e] r4r 34c e4t)C'V?tit;jt) y:)t- 24 2l3ur ro jtjne cet]\4C4r rojc^r 
ce 7 ocr 3cub4)r, 7 ro bur e lejrer r^ser r-^oj 4t) bri'ccir cl^Jtfi; r4. 
34c e4t)cni\T;jt) cejr^xe cub4)r : [ro rojcer r^oj e-4t)cU)v 'c4 r J ti)o)]i-cjr> 
b4r4] t)4 cf^iirjije vrle re)t)ti)e)r. 7 r^'fojcear r-^oj cUn ejle r4 -cd 

10 2l3ur -co c6)tt)cet)34)l r^ t]4 itjo^ii'cjr- 

CY?3 c>?jir)t)e ^ot) r^ ojle : 7 [t)4] cu>3 25 2l3ur -cot) c-S^ob ejle rot) p4)llj- 

cvTiiT)t)J3 [ejle] ro cojtr)C5t)34jl y^ ^'Tt). [i)oc 4^4] lej-c )\ir ^i) 3C»4)i)e 

a6t) r4 ojle. tu4)r, ro ]me r^ y)tce cUjt, 

11 2l3ur -co |i)i)fe lub4 ro 3otut) 4iv 2a 2l3ur 4 3cet]\4C4r roic64r 

103 folxc T)4 3gWi\ le \)6y.. 6CS0t)US. 2li) rn'ce r|\6c4e 

r43i'c; -6^ xo)cedx> y:S edtjcUp, 7 3 ^IsuT ro -ceils rj ce)-tyie y<xir]e 

"cS xoKGd-o v*a cU]i ejle. x^o^jt, [-c<x] ce)T:]ie co)|\i)eh?b ; erot) 

27 2i3Uf -co ■tSoby;b <x\) lojt^jt) r^'p^jiie a|x ^ot) r^ob -cj, 7 '6<i t-^jtje 

lejt: v';^ -o ]\)r)e ye ye clS\\.. 4{i -At) -cT^^iob ejle -6). 

20 2I5U1- -co niFje x^ "^^ cl<^|i ro 4 9l^ux ^o ^vjFje "re tti-iljTj-oe [do] 

cudHIlb <in p^tjUjvi) joFja -c^ -c^ob. citdf) tJ'^^)'1> 7 "co tol>i3 T^ le b^l^ 

2y ^2l;^ux "^o bS-v^ cojnicetjsajl-ce ja-o : 

fjof , 7 c6jn)cet)34)lT:e -zS ce-jle 43^ 5 Slsu-r -co cvji i)d tti^j-cj-ce af) ftid 

c^i), re4.t)V4)rje : 1514 t^ 'co ivjfje T<^ -j^^^Ljtjj-cjb |\e -c^ob i)U ti-^jivce, rjotticuix 

]vju <i]\So\] <xT) Td -c^ cudnie. T)d li^jjice. 

30 '2l3ur ro b<Ir<^ ocr 3cl^]i ; 7 -^ C If ^i^nx ro ]\)tie at) tv?re ■z]\.6c-^e 
Vojcejr fft Tojcejr red3 r43)r, "cS r6|x 'pjonsldt) ; r^ cubdr 30 leji: ro 
fojcer i^doj 3dc ediicU|\. [bj] jotjd yd-o, cubdr 30 lej-c jofjd 

31 I1 213111* ro -|i;Jje bd]iiv?re ro lejrer. 

cjidij fjccjn) ; cv?3 ro cUjyijb edt)- 7 2l3ui* ro |i)i)e t>S ce|iub)t) r6|t, 

r^ojbe dr) pdjUj^t), 4 H^ inbudldr dtt)dc df aet) 3]ie)tn "co 

32 '2l^x CV3 bdjitd ro cUl)]i)b dt) jijfje 7'e jdr, d]i -cS ced^ di) •cn'jre 
r^ojb e}le roti ■pdjUjvrn, 7 cvt3 bd^td ■c]\6c4e ; 

ro cUi^^b dt) TpdjUjvii) roi) -c^xob f 54. 8 2lot) cqiub d|\ dt) 3CJ01J roti 'c^ob- 

33 '2I3UI* Tus ^-e d|x dii ttibd[]^d 7*d, 7 cejiiib ejle 4 -^t) scgf) roij r-^ajb 
r)eroi)dc rul tjilr t)d cl-^iu-jb 5 cgtl [iir :] dttidc d-j' dt) ■cf-Vjre -cjiocdjixe 
30 ceF). ro jtjne r^ t)d ce|xiib5p)3 d|i d r4 cgt). 

34 2l3ui* ro 'pohTS ye t)d cl^)iv le 9 2{3ur ro l^-ctj-iTS^r^^ t)d ce|tub- 
l]6|x, 7 ro igfje t^ ^ b-p-^jnjre roji ji))3 dtijdc [d] rcld-c^jt) 30 l)^]ir, [7] 
[cuif)dti)bejt;]t)di)^)t:jbro i)d bd]|t-v7r- ro ^olcdr^ le T)d ycldr^tinb ox cjon 
)b, 7 ro ^oUts t)^ bd||x>T-6e le 1)0}\. dt) ri-u'jre 'Cji6c4e, 3UT)d T)^J3r)b 3dc 

35 I1 2I3U")* ro ]\)T}e x^ Tol^c ro -^ot) d]v d cejle ; l^r ]X)T dt) Tyulse 
30]itf), 7 ro punp-yTix, 7 ro co]iC]\d, 7 rjioc^e ro b-^r-^ ^j3ce T)d ce]iub)t)J3. 
ro l)t)edrdc T:)t)elT:d cdr^d : [ti)djlle] 10 ^ 2l3ut- ro ]\]T]e yedt) cU|i [ro] 
3te ce]iubjt))b ro ^xjfje i*^ e le l)6bdjji c]idt} f j-ccjir) : r^ cubdr [r6b] e d 
cedtvrdttjv?!. t<i^» 7 cubdr d lejt^r, 7 cubdr 30 

3G 2I3UT ro ]\}?,e -66 tH) cejrjte lej-c d ^j|tre : 

udjrrtje [ro civdJ]] Sfjj-c-cjti), 7 ro yol- 11 2I3U")- ro fol>T3 T^ e le 1)6|i 

"kTS ye le l)6|i jdr : ro [b^r^] d cc]iuc- 'ftjojisldt), 7 'co ^ijtje ro cojtojt) ~6]\ 

vre r6p ; 7 ro rejls ye rojb cejijie rjtncjoU >*<i 3cu^)Iit;. 

yotcejr r-43Jr. 12 21)4 dt) 3cedrT)d ro i^ji^e t^ ro 

37 H 2I3UT ro ]vjne T^ b|tdT: ro jtt)jol ro lej-cer bdjfe ■cjtticjoU x^ 

rojtut dr) 'ce3'^7f [ro] 30|ut), 7 ro 3cu4c ; 7 "co iij^e cojion) r^ji r4 

■pu]ipvr|i, 7 ro coficjid, 7 ro Ijtjedrdc jifijol tH) ■c)n)c;oll -j:^ ccu^jjit;. 

i-iijelod c:d)*rd, rob4 tn^J^jre ; 13 2I3UI* ro rejls x^ "^^ cejcjie 

3a 2I3UT d 6^3 uA)-t\]e 3ur) d t^jtje r6|i, 7 "co cv^ji t)d -p^jnJ^fc d|\ 

cc|uic>Tr;b : 7 ro tol"V73 X^ <^ 3Cdjpj- i)d ce;T;|\e com^Tb dii d ce)t:]te co)->?b. 

•c|ve 7 d i:uj]ta le \]6\\ : dcr ro [bj] d 14 oljdU d|i d3^jr d T)nf))l ro b4- 

cc^,>3 I'ojcejr ro x>\\Sx- "cuji i)d >*<ijn)re, <ij-ce i)d tt)d)rf rd 

cut!) dt) cl^n r)otf)cu|i. 

C21JB. 37. 15 2l3ut ro \\)r\e: x^ T)d ttidjrjre 

[ro] ciidfj fjrtrjtt), 7 ro tol>?3 T^ 

2lr4 d3 let)ii)>TT) X'^X ^V- ohd)\\ dt) r6|i 'jdr, rjoit)cu]x dt) cUji. 

'Cdbe]ii)dc>?l ro uUii)U5dr. 10 2l3ut ro \\)\)e x^ T)d I'oi'cjse ro 

__ [bj] d]i dt) cl^jv, d ii))dr-<*, 7 ^ I'jdcd, 

2loUS ro |ijtje Beyaleel d t)<ijitc [ro] 7 d ycdldrd 7 d bpdt: cuu) d f oldc, 

cjidfj r''c^)"l '■ "6^ cubdr 30 lejr ro r6|i ^)0)i3ldi). 

[b'tl joFid "f-'dr, 7 cubdr 30 lejr jotjd 17 If 2I3UT ro ^iioe t^ dt) cojFjleojji 

lejfrer, 7 ciibdr 30 lej-c toijd l)<ij|ire. r6|i ^)0|t3ldt) : rob<} bu^jl-ce ro |\jt5e 

2 2l3ui- ro tol>T3 ) Is \)o\\ T^jon3ldi) x^ '^^ coji)le6)|i ; d co)*, 7 d bet)34tf), 

dtn^TC 7 a fcjs. 7 ro iiMje rj cojioji) d yc^dhTre, d ct)djp, 7 d bl«itd, ro 

rojji -cjii)cjoll x<^ 3cu<\))vt:. bdru|i roi) cceurijd : 
104 •^It) co;t)le6jit. C21JB 38. 5^^'C4 pfi^Jt roi) dlroj^t. 

18 2l3ut x^ ^§^3^n ^3 'CJul dttidc e-p ; to [Bj yj] cet:d)|\b§tjdc ; 7 tii) 
<!)• d tSoh ; -civj b§t]3<J^T) -cox] co]x\- cubdiD d. T)4'°e. 

leojit ^x •c-iob -ce, 7 t;]i) beT)3<^n "^of) 2 Sl^ui* ^o |x)ije t^ 4. bf^4 ati d 
cojoleojji 4)* 4t) •ctj^ob ejle : cej-qte co]|iv7b ; -oo b-^-o^ d b^f)^. x>or\ 

19 "Cii) I'c^ld a.]v t)d T)re4T)dtt) TO ccedTtjd: 7 ro ^^oU^s ye le pji^)- j. 
\\e)\\ cuint:^ -dUti5jne -d T)ei)bet)3<ir), 3 2I3UI- ro ]\jf)e vojcjse x)<x. l)dlt;6- 
ct)dp 7 bUc ; 7 rttj rc-^l^ -cedtjtrd jvd vfle, T)d 1)6j3T);3e, 7 t)d rUldJt'ce, 
dtiiajl dlftioj^e d tt)b^t]3^t) ejle, ctidp 7 i)<i b^jr1t))3, [7] t)<1- b^^djl, 7 \)<x. 
7 bUic ; iti4 tJt) ■^1^ T^^ dtndc T)d x^ ^)o)3ne ■cejn^''^ • -^ Tojtj3e -v^le to 
n)bfT)3^t) 43 Tul dnidc dt d.T) 3Coj?j- \me X^ 'co p|i<^)* l^"o- 

leojji. 4 213!;)- ro igFje x^ "co TidlTfijji 

20 2I3U1- TO [b-^TU]i] cej-cjie i*c.iU Sji^'Cd p;;-^))- Tob^ I'jr) -p^oj tjd cii^^ 
d^T^ to]\)\e6)\i Tetj-cd d.ff)djl dlitiojije, TJo)* 30 t)>?3ft ^ 1^1^- 

d ct]d)p, 7 d bl-ii-nd : 5 2I3U)* TO -66)13 ce)t;|ie t-^jfje to 

21 2l3U'j' CT)dp x^o) T-^beT)3-^t) TOT] cejTjie coi]t>?b dT) Sji^-cd p]%^)t' ['C'^ 
ccedT?)d, 7 crjdp -pdoj t^ ber)3'^T) Tot) t^bej-c] i)d tj^jTjb to T)d iijdjTjTjb. 
ccedTtjd, 7 CT)dp x^o) Td beT)3^T) toi) 6 2I3U1* to itjfje t]^ ttidjTjTe to 
ccedTr)d, TO ]ie)|i tjd -pe itibeT)3^t) d3 c|idn fj^^J^Hi 7 "C'O tol'*?'^ l^r p|x<^t 

TUl dtndC d1*. " jdT. 

22 <Do b^Tuiv d ccndjp 7 d ttib^T)- 7 213111* TO c\?ii r^ i)<i n^J'cjTe dt) 
3^jr) TOT) ccedTijd ; to [bj] -pe -y^le d X^<^ pdjfjjTjb d]i t^ob>?b i)d lidlroftd, 
r)edT) ob4 biidjlce TOfv -pjojisldi). T<:i lljottic^ ; to jijfje fe d i)dlT;o)|i 

23 2I3U)* TO itjfje t^ ^ T§CT loc- roll le cl^ix-vTb. 

]t<i;n. 7 -^ ttnol3ldi)ooj]ie, 7 d tt)jd)*d 8 H 2l3U'j- to ^tjrje dt) Ubejn [to] 
rit)6;l, Toji tjojisldi). Pli^J)*, 7 d cor [to] p|i4r. TO xcd-tS- 

24 [^oj TdUd^ TOjl TJOjlSldT) TO 1)>?b [l)d tTlbdl)] t)0)|iedCTnTi ^oc TO 

ivjfje r^ e, 7 d roJ3Tj3e v?le. cii>Ti);o3dT d3 TO|iur pdjUn?n <1T) 

25 ^ 2l3U'p TO ]i)rje T^ dlr:5)|i ijd coti)C|iv?r)j3. 

■cvr-pe [toJ cjidFj -f-j-CTjir) : [bd] cubdT 9 ^ 2i3uv to |gtje t^ di) cv^ji-c: d|i 
d -f^dT, 7 ciibdT d lejr^T ; to [bj p] dT) rc^ojb 6 Ted-y* ledT o Ted^- ; bju^t; 
c^-t^h^T]dc ; 7 T<i cubdT T)d l)4^e ; T)d c>?i\Te [toj Ijot) >i')&'>il^<^ cdfTd, 

TO b^T^ d bCTJd TOT) ccedTijd. TO cedT ClIbdT : 

2C 2l3ur TO xoht^ x^ ) le 1)6)1 1^)0)1- 10 [BdJ ):ji;cft d l)ud)t;T)e, 7 b<i -pitjce 

3Utj, [d)idoT)] d l)UdCT^, 7 dfj Tdojb d roJCcjT pji^jf i c)mcv?Te i)4 hu^)^- 

TTii)c)oll -pd 3ciid)]it:, 7 d b§j)d : ii)^ t)e 7 d b):ut)f d t43^t. 

di) 3cedTT)dT0|t)rje t^Tj cofiojf) TOji 11 2l3U)- cutt) dT) t:<io)b rudJ3 

c;tt)c)oII ):^ 3cw4'c. [b]i>?t: to] cedT cubdT, [bd] ):jTce 

27 2I3111* TO )\jf)e T-^ t'^j^e t6|i tj d l)ud;TT)e 7 -pj-cce d -yojcejT pp^))* ; 

X^<i) T)d co)ioji), UjiT) ne d Td coipTb, cjmoTTe i)d ijiidjtTje 7 d birufji-vTS 

dji d T^ T:Job, TO bejt; T)d ij^jTjb d3 T43edT. 

Tjd if)dTTjTjble i)dT)loTi)c6|iTvr3J. 12 2t3U)- cutT) di) Tiojb fJ4 bjint; 

20 2i3ur TO \\)\)e T)d it)d)T)Te to to c<io3dT ciibdT, d l)iid)rt)e d Tejc, 

cjtdfj tJ^'cjif), 7 "DO tolvfS r^ IC' ^^t^ 7 <i roJcejT d Tejc ; c|\ucvTTe i)d 

MT. l)Ud)i;i)e 7 4 ^X^^X^'^'3 "^^S^"^- 

29 If 2l3U|- TO jijfje d T)old i4i)3T;d 13 2l3ur toi) -cdojb xo;)i ledt fojit 

^j^OtTjTd, 7 dT) TV'?)' 3ldl) TO y-pjofjld C^03dT CiibdT. 

T^3bol>?T, TO |icj)i ojb|\e di) )pot:ecd- 14 Bji-vrt: edT)T^o)be dt) [sedcd 
1^)3* *J<i] CV73 ctibdjT Teu3 ; d i)ud)ti)e, d 

^n'j. 7 4 TojcejT d "Cjij. 
C21JB. 38. 15 2i3U)- Tot) Tdob ejle to 3edTd 

r]d cniitre, d)v dt) ld)tT))*c 7 ^^ <it) 

^\)6-6 d)\i d T'cii3d'D ob4 dt) Tdbeit- U)tT) ut to [b^T.^] b)inT to cvJ3 

T)dc>?l 50 cjijc. ciibdjT Teu3 ; d t)tidj'ct)e d ritj, 7 d 

tOJCejT d T|l). 

215US TO )\jt)e t^ dlt:6j|i T)d T)i0T- 16 Bjivfc T)d cujit-ne "v;le t;jtt)cjoU 
biqiTd lo))*3e [to] ciidfj yi-con) : c\75 v-^ 3<^u4^ "^o [buT] l)i)edTdc '(:jT)edl- 
ciibdT d V^)''^e, 7 c>;3 cubdT d lejt:- -cd CdfTd jdT. 
105 17 2I3WI' r)d rojce'i-D ro i)d IjtiaiT:- 28 2l3ur tot) rifne re<tr ccear 
T))b [roj p(x<^jr ; cy^ucuTce ^<x Tjuajt;- r?f 0)034-0 7 <x ccu)3 [fecel] ro iijfje 
t)e 7 4 bfrunrard ^436^?; 7 -poldc re citucvrre -cotjd l)udjrt)|b, 7 -co 
d 3Cdjp)ciieac r^se-c ; 7 U4jt;t)j-6e tob?3 d ccdjpjT^ite, 7 -D^ufirvTS M'c. 
T)d cu)|vre >?le a]i i)d bfunruS^'o l€ 2U 2l3ur "co [b)] \)\iSx i)d Ijlor^b^d 
*)43e<i'D. T)d rernio3d-D -cdUdn, 7 t)-^ "c^ tijjle 

18 2I3U1- dT)c|iocdr) curt) 3ed7:d T)d 7 dt) cejrjve ceux) fecel. 

c>?txT;e 'cob4 riJ^J^i^Si "co 3oi'.tt), 7 30 2(311)- jf lejr TJn ^o l^Jt)§'6 
ro pu)\p>?|t, 7 ro co|\C|td, 7 -co Ijt)- rojcej-o ro -coixut pdjUjviT) dt) c6n)- 
ed-pdc y)r)ed\-cd cdrx>a : 7 [bd] rl'cce cfv>Tfj)3, 7 d ^d\v6^\, pfiajr, 7 dr) 
cubd-D d t-i-D, 7 c>?3 cubdj-D ^.jjire d 3]t-^T:d pix^Jt rj, 7 d T)-V7le f<>J'^t'- 
•lejrne, cojtt)):)ied3<}t:dc to bpd^v;b i)d IjdloOjid, 
i]<x cv^iare. ^ 31 ^[■^nx X^jcej-o T)d cujifcerjtncjoU 

10 2I3U)* [bd] ce^t;4 ^ T)Udjt:i)]re, r<i 3cu4'c, 7 tojcej-o serd T)d cu)]i7:e, 
7 a tojcej-D p[\ijr d 06-^^4 a ccfxuc- 7 t;4t)3JTe dt) pdjlljujt)^ ujle ; 7 t^4')- 
vroe ^43^-0, 7 >*oldc d 3Cd)pjc|\ec 3jre T)d cuj|ir;e -^Tle t;jif)c)oll r<^ 
7 a bf uf))-dt)d T43eT. 3cu4z:. 

20 2lc-o ■c<\i]^)-6e di) pdjU)v?t) >7le, 
7 nd cv'^firc- r^ 3cu4'c, ["co but] C21JB. 39. 

Pii^)r Ut. 

^21 H jf e TO IjoT) dT) pdjUVjn), pdjll- 2lt:^;x) ciildtd ^dott]'td t)d T<^3^'c 
7UJT) T)d rU"6t)nre, tn-^]^ to l)<ii)]i^tt)d-D d|i t)d T)-ceut)dtr). 
e, TO |iej|i dj-ctje 2t)dO)')*e, [cut?)] f e|i- 

V)jxe t)d Lebjr^c, le l^^jti) jtdu)^ tl)dc 215US tot) 30]iTt), 7 pUjip-vTii, 7 cl)0]v- 
2l,^jioi) dT) ■r'^34'C- c|vd TO ]ijtjeTd]t e^Tv?3e riiedTTdUi 

"22 2l3U)-^ beraleel ti)dc U|\j, n))c to -oedTjdTT) x\^ex'cd^\ dT) r^ [tj^Jj'n] 
•'l)U|t, TO tjiejb juTdb, TO |i)tje d T)>Tle r]Son]-bd, 7 to |ijtjedTd]i T)d culdTd 
t)1t to djtrjt) dT) 'CJ3^62iKM2l -co T)^ott)t;d ro 2U]ioi) ; tt)d|i to d)-c;t) 
^hd6)xe. dT) T:j5i)62lKM2l -co 21)l)d6jre. 

23 2I3U1- ro [bj ti)djUe ]\jx 2ll)ol)db, 2 H 2l3U'j- ro ]t)ije di) repor r6it, 
flidc 2ll)j')-att)dc, TO tiiejb *bf)dT) : 30|iTt), 7 puiipv?]i, 7 cojxcpd, 7 Ijt)- 
3)xedt)dT6j]i 7 ojb|\)3 ced|irdTt)>?l, 7 edrdc rijjT) cdxr^d. 

b]\6jrji)ej)t d T)30|iTt), 7 d bpu|ip>?|i, 7 3 2l3ur ro biidjler^ dT) t:5|i T)d 
d 3co|\cnd,^ 7 d r)r)edTdc jjijelTd. pldrdrv^b TdTjd, 7 to sejitdr^ [T)d] 

24 21t) itjejr 6j]i ro cdjr^r y^Xe \e)X Tedrvjb e, rd ojbitmS'^T dtj^d 30|\tt), 
j^T)ob4 leu)leob4 T)d [Ij^jTe] T)d6tT)td, 7 dfjXd pu|ipv?|i, 7 dnT-^ co]vc)\d, 7 
[edror)] 6)i T)d Ijjorbuiitd, bd -p'jTJce d^T^ l)i)edTdc fltjelrd, tT)d)Ue It- 
7 r\d6] rpdldtid, 7 rgcc ccedT 7 l)ob4 3e-^cujrJ3- 

■cpjocdT fecel, ro \ie)]\ fecel T)d 4 <Do iijtjer-^ 3|ieTt)dT)d siidldf) ri?, 
Xdi]c-c6\\d. ^ [rd] c6ri)ceT)3dl T<i cejle : lejt dT) r^ 

25 2I3U')' tT)e)T 43t'° T)d i)T4o;i)e ro )tf))ol ro c6)tT)cei)3ldr rd cejle e. 
J)^j|tTi)er ror) c6iT)C|\>?t)ju3dr [bur] 5 2I3U)- C|i)or c4Tdtt)v?l dr) epojr, ro 
cedr pdlldtj, tt)jle 7 t^cc ccedr 7 [bj] dj]i, ro [bj] roi) cedrtjd, ro jiejji 
pit) v-jT;c)r 7 cilj3 fecel Teu3, ro |ie1|i d o)b|ie T)fl ; t6)\, 7 30|iTr), 7 puppvT|i, 
fecel T)d rdT)cz;6]id. co]iC)\d, 7 ro Ijijedrdc f ]n^lt:d cdf- 

2» Becd djt rot) 3dc ediir>TT)e, [;r ^^ ; tT)dii ro djtji) dT) i:j5l)B2lHH2l 
e rJT)'] ledr fecel, ro ]ie}]\ fecel t)d ro 2t)d6jre. 

r<*t)CT:o|id, d)x rot) 3dc d6i)rv7t)e rd G 2l3ur to ojb|iJ3^Td|i clocd 0T)jcr 
i)Tec>?r rd <i)|iedTt), 6fjrc)r bljdrdT) d|i T)d 3CU)i d r'CJ3 d brdjl3jb 6jfi, d]i 
Td6;r 7 or d cjofj, d re cedr tT))le T)d 3|iedi)d, Tt)d)v 3|iedT)T4 r)3t)ejT, 
7 -cii) tt);le 7 cuj3 ceur 7 cd03dr tt)d)Ue )ie l)di)tt)dF)>7jb clojtje jri^^el. 
Cre4] 7 2l3ur TO cvTix re ^t^ 3u4;lljb 

27 2l3ur TOT) ceur cdlldn 43^'^' <it) epor )dT, [d|i co\\. 30] tf)be)rjr 
ro •ce)l35r rojcejr t)d r<it)cro]id, 7 i)d sclocvjb tt)d|i c-vTttiTje ro clojfj 
rojcejr dT) folv?3; cedr rojcedr jrn-^el ;tT)vjTo djrji) dtj'CJ5lJ^2lHN2t 
rot) ceur i:dUd^, TdUd^ J!\i rot) -at) ro 2t)l)d6jre. 

crojcejT. 8 H 2l3ur TO ^ij^e 4t) z;uf pUrd 

106 Clocd 4r) ruct: pUrd. C21JB. 39. ^dvdc dt) TXd'^^r:. 

rob4 3IJC, coxn]d)l [|\e] f)ob4 4 23 2l3ur [to Ji] poll 4 \S\\. arj 
r)epo)-o ; -coft, [to] 30|ttti, 7 pu|\p>?|i, ttob^i, tt)^ poll lu)t^)3^, [tiiajUe] jie 
7 co]tC|i4 7 ro ljr)e-Ddc y:)\]e\r:<x yoT]Xd yd 3cu4)|x'c tJjtticjoU 4t) p>?ll, 

c^r-c^- " 30 T]dc tnbjijrt^ re- 

9 'Do b) t^ cet4be^ac; ro |ijt)- 24 2l3ur to ]\jneru|i 4|i cjutt)- 
T)§Td|x at) ruc^plira [VjUt^-d] yS to ur>?b at] |x6ba ponie3]taT)a)'c [-do] 
|tl;rJ to [bj] T)a t^T, 7 jiej-pj tja 30|itTi, 7 pu]tp>?ii, 7 co|\c|\a, [7 Iji)- 
lejTj^T, i:;llt:eaT. eTac] caf-ca. 

10 2l3ur TO c>T|lex^4 an cejrixe 25 2l3ur to jiltjeT^ clnSJi]* t6ii 
cupra TO cl6c\ih : cujli-a to r-^Tiur, T)o|t3laT), 7 to cvrueTa^x i)a chTSjije 
to i6par, 7 TO c<ibui)ca)l : [Jt] ^ to '"^^1^ n^ ponresttana-c-vTb aji cmrt)>?r 
at) ceT cujira. at) ]v6ba, ■cj\r]c)on yd 3cu^j|i-c )-dj|i 

1 1 2l3ur at) -oaixa cunira, ertiejiauT, t)^ portie3t\at)a-c>7b. 

rap;tt, 7Tjainoi)T. 26 Clns^n 7 poine3|\aT)ac, cl>?3Jn 

12 2ln T|\e)- cu|ir<i> lJ3ul^. a3a'ce 7 potne3|\aTjaT, -cjincjoU ):a scviijix-c 
7 atfiet;j)-T;. " ^raruajtrje at) ]\6ba to -ceaTjari) inn)- 

13 2l3U)- at) c^titattiaf) ciitiTa, be- )ort:|\alar [atj;] tnaii ro ajtjrj ai). 
]t)l, 7 0T)jcr, 7 jarpetv : [to b^-D^.l 'C)5t)6>2lKN'^l to 2l)l)a6jre. 

cutxta a T^)3 ^ b"}:a)l3jb -coji jofja 27 ^i 2l3ut -co \me-c^ c6rvTTe [to] 
TjTpuTnb. Unearac tH)elt:a Tob4 t')3'c^ "^^ 

14 213111* TO [baru]i T)a cloca to 2l<i|toT), 7 Td it)acvrb, 

tiejjx anttiatja clojtje jrt^-del, a t5 28 2l3ur tn'jocT [ro] IjTjea-cac 
Teas, ra |\e)|i a T)ai)Tna^, [atijajl] -pltiealTa, 7 bojtjejT tt)a)T;e ['co]1)t)- 
.3]xet)T;4 t'3')^'T, sac eai)T>7T]e 3U1) eaTac fjiiealTa, 7 bjilfTj-ce l)i)eaT- 
a ajtjtii, to iiejji at) Td tiiejb -ecus. >T3 [to] Ijot) ttiln c^tTa, 

15 2I3U)- to ]ijJ)eT4 a]\ an urpldtAi 29 2I3U1- c|\)or to llrjeaTac n))t) 
rlab|\vT-De afj a c^r)>?b, 'cob4 t'J3^e carTa, 7 30j\tt), 7 pui\p>Tii, 7 co|ic|\a, 
x>6|\ fjojislat). Tob4 Xf]S)-c)-ce ; itiaji ~o ajtji) at) 

16 2l3ur TO T^jfieTUtv t4 r^jl T:J3»)6'^IHM21 r^ 2t)\]So}xe. 

■c6\\, 7 "ca yS)ne Tojir 7 to cvrjieT^ 30 21311)- ro juneTaii pUra T)a co- 
at) Td fdjije a]i ra cetj at) iitpUTa. |t6)t)e t)i1oft)ta tojv slat), 7 to- 

17 2l3ur to c>7ive-D4 at) Ta rlab- r«^|i'joba-Da|i rcjMbjtj a)|t, [tti^] 3|tet)- 
|taT> t'jsce Toji atjfa t^ t^jn^ ajt r<} rejstjei-c, N2lO'4)l)n)2lC|)'D <DON 
ce^>Tb at) ucTpl^Ta. i:)31)^2iKM2l. 

"l« 2I3U1- -64 c^f) ai) x>S rlab|\aT 31 2l3ur to cet)3la"cuTi t6 rjn l-^^T^ 
yj^ve '6a)r(3t))or>4 di)Xd Ta ^ajl, 7 to sofxtn, [Ta] ceijsal 30 lidfin^ajv 
-co c>7|v^-c4 jaT a|i 3i4ajlljb a t)epo)T, at) ttijoi* ; ttia^i to ajtjt) at) "CjoO- 
]i6jii)e. 621KN21 to 2t)f)a6)re. 

19 2l3U"rro ivjtj^r^ r<.t -palne t6|\, 32 If 2t)a|\ r^ to c|\)oct)VT3e-D -v?le 
7 t6 c>?|\^t4 [Ut] an T<i cen at) ob4 at) paiUniJt) loj^Tit) at) coit)- 
ufpldTa, a]t a jtnel, t)oc To[b)] a|i cpTtjjs: 7 -co]Mt)e-cd|iclati jri^deljco 
cdob a t)epo)T raob a tTjs- -ivejji a t)>Tle t)')T to ajtn) at) Tjot)- 

20 2l3U'r -co |tjr)e-DU|i x>S ySm 62iRN2l -co 1\)\)d6)X&, )X tt)4 rJH "^^ 
[ejle] "c6|i, 7 TO cv^pcT-^ jaT a]iT<i |ijtjeTa|t. 

ra'ob a t)epojT -f-'pi-, ler |\)r at) 3Cv?t 33 H 213111* rusaT^ at) pajUjujt) cutt) 

Tofvs ''^^' ^^^l ^^ is^iJT a coti)- 2l)a6jrJi ^t) IoJTtji)* 7 3dc t)tt) bet)- 

C5n3d)l, 6)* cjofj cfiei-a c$]iTatt)>Tl d dx ]\)X "^le, a raiTJtJTe, a sclajp, 

rjepojT. " a ba|[iv?Te, 7 4 ud)tr]e, 7 d foJcejT. 

21 2I3U1* TO cet)3UT4 at) tuct- 34 2l3ui* at) i^olac to qtojctjjb 
pUra le i)a ySw-^)h Ti:a)fj)3jb a nejr^T Tajre T^^ts,^ 7 dt) i?olac to 
^epojT le Ui*a to 30|ut), coji 30 ci\ojct))b bjxoc, 7 ctttt)Tac at) t^l>?3. 
ttjbja 61* cjon at) c|ier<.t c5]\Tatt)ujl 35 2r)|\c t)a vJaTt)>?i*j, 7 d tt)ajT)Te, 
4. i)epo)T, 7 T)^c tc-^ojlrt at) •cuct- 7 at) i*vTTe 'C|i6c4e, 

plara 6 t)epoT ; tt)^ to ajtjt) at) 36 2lt) cU|\ [7] d t^'J^J^'^e >?le, 7 at) 
rj5J)62lKN2l TO 2t)liao)re. -c^^t) rajrbetjTa. 

22 «[ 2i3ur TO |v)fje r^ |i6ba a 37 2lt) co?tjle6j|\ yjo\i^iSr), [30] t)a 
!)epojT Tob4 tJ3^fii nte [to] 30|itt). loc|\^t)V7b, i)d loctt^t)a t4 r>i3JW3at> 

107 a tjoji-c, 7 d. >?le to)'cj5e tJH' 7 <A tioU IdjfcjT) at) cott)C]xnnJ3 7 at) alr6)]\, 
cmn Tolvr)-, 7 cvrjife ru V^f ce <xt). 

3H '2l3Uf d. Tjdl-cojii 6]i-Da, 7 a ijold 8 2I3U7- cv^ii):!-© ru Tw^iT -^T] cu)|it: 
tit]3'cd, 7 at) -cuj-j- r^3boh73, 7 bi'.a-c ■cjtticjoU -pa 3cu4'c, 7 ctvoc-pa -cu r«<^T 
TO -co)iu)* at) -cesuj)*. ija b)x>?-c a3 3eT:a rja cujiiice. 

39 21 i)alt;o)|i p|ia;r, 7 ^ 3U<ica 9 li 2I3U7- slacpa -cu ai) ola iiT)3T:a, 
p|\<ijt, a lijaj-cj-De, 7 ^ >Tlft fojtjs, ai) 7 UTi3f:a tzu at) pa]U;u)t), 7 a bTr-v?! 
Ubejji 7 -d COT, ^ a Tt;]3 atj, 7 \]Sou]-td -cu e, 7 a yojt- 

40 B]x-v7t: T)a cujjvce, a uajrrje, 7 <i )3e nle : 7 bjaj-o t^ ti^oiTj-ca. 
-j-ojcejT, 7 bjiat: -co s^tia tja cuj]i7:e, 10 2I3UT iiti3>-a -cu alt;6j]v ija l))o-c- 
a co]ir>?^-6e, 7 a t4t)3]'C(j, 7 nlfc f ojf:- buiitja loj^C'ce, 7 a yo^-cjse vrle, 7 
j3e ro -j-e|\b)t*ft at) ■cesnt, "co I6j)*rji) tj^ottjocra -cti a Tjalroj^i -. 7 bjaj-6 t)a 
at) coti)cinTr)j3, al-cojii |\ot)^ott)T;a. 

41 6ar>73e t)4. )J)ijteo)lre TO -ce^it)- 11 2l3ui- ut)3):a -ctl at) Ubejjx 7 a 
aii) T|ajT;eold-D an^a [t)ajoJ ij^ottj- cox, 7 tj^^ottitjoca ru e. 

"ca, 7 t)a cula^a j)^ott)t;a to 214- 12 *il 2I3U1* to bea]xa -cu 2U)iot) 7 a 
ttoi) ai) T^S'^t:, 7 culaTa a tt)ac, tt))c 30 TO)tu)* I6ji*'c1t) at) cott)C]i'v?nJ3i 7 
T'p63t)aT a 3cii|\att) at) 'ct^34'c. t)j3>-e tu jdT le \]')';xce. 

42 ^Do )ie)]v a t)VTle t)iT to aj-cjt) 13 2l3ui- cvrji^e -cii a)x 2l4not) t)a 
at) rj51)&-lBM2l TO 2t)l)a6)re, jf tt|4 IjeaT^se T)-^ott)t:a, 7 iit)3)?a -cii e, 7 
tJT) TO iijtjeT-^ claij j^tx^el a t)ob4 t)<Ioii)'coca ru e ; coji 30 ^rixjoral- 
>?le. pn*© x^ T-dii)t4. a 3Cil)xatt) at) tt^S- 

43 2I3U1- TO ):eiic 2l)<x6}x& a)i at) ajii-c. 

ob4 >?le, 7, T^uc, TO t^'n^"^^ 5 in^iv 14 2I3UT Tobea)\a -cu attijc cu3aT, 
TO ajT^tt) at) 'Cjot)62IRN2l, j)* tr)4 7 ejTeoca Tti laT le co-o^Tjb : 
r)t) TO ivjFj^T^ j, 7 TO b§tlvT3 2t)a5jre ^15 2l3ii)* iit)3r^ -cii laT, tt)-^ to tit)3 
ja"©. "CU a t)4t;4, co|i 30 by-eaT-pajT ^^itOT;- 

alaT TO Teat)ait) Tatt)ta a 3ciiitatf) 
C21JB. 40. at) Ti*a34t: : 6))v b)a)T a i)Ui)3aT 30 

Tettiji) i)<t iM34^-^t t1oilti?Te aji -peT 
21'ca at) Tabetujacv^l 'pejt) a]\ t)a cuji a t)3e)t)elac. 
Tudf. 13 <t)o t)4ott)v?3eT 2ta|\oi) 7 16 H J-p tt)a)i')'o to ]iji)e 2t)a6j"|-e: 
a Cl)lar] tt)ac cuti) o)X)3 ^^ T^34'c. to ]\.ej\\ at) >?le t)lT to a)T;ji) at) 
14 ^o Ijot) 3loj]v 43e at) T^abeitt)a- 'Cj5l)^2lKM2l Te, )X ^^^V- Xl^ ^^ l^J^Je^ 
cvyl. ye 

17 H 2l3ut "c^i^ld at)va ceaT till 
215US TO Ub4 4t) T^J5t)6i2lKN2l )ie Tot) T^a bljaTajt), a}t at) 3ceaT [I6j 
2l)a6jtc 3^ 1^4'C'- Totjtt)), [3U|i] T63baT tuaf ai) pajl- 

2 2l]i at) 3ceT U Tot) cejT it)j cv?|i- Ijiijt). 

):§f rit riiaf pajUjiit) lojt*t:jt) at) lu 2l3ut "oo •C03 2t)a6)te; at) pajl- 
c6fr)ctvvTr)J3. Ijujt) r»^f , 7 'CO Ta)i)3t))T a fojcejT 

3 2l3ut cv^tt-pe -cu arj-pojt) -d f^^c 7 to cvrjv ru-^T <i- cl^H*' 7 "co c^rp. 
a'tjic t)a 'pjaTt)nT^ 7 T^Heoca rii a a ba|]t>7Te a t^^c, 7 to 7:03 tiiaT 
i)a)]xc lej)* at) 3ciiJt)Tac. a uaj-ctje. 

4 2I3U1- TO beu^xa ■cii a tt;§c at) cl^ji 19 2i3U)- to le-ctjvjs ait)ac at) I5jf- 
7 Tn'ceoca -cu a i)0|iTil3aT t)a tjej-ce -ctt) 6x cjofj at) t^esvjVi 7 to cvjji 
a-c<i tie f>i'^JW3^'C' ai)6nTajii; 7 to -polac at) \ci)-t)i] -cjitjcjoU a;|i; tt)4 
beu|\a Til at) cojgleojii a r^^c, 7 lat- Toa;rjt) at) 'CJ50^'^^N2l to 2i)al)6j- 
7:a "CU a locji^tja. ^e. 

5 2l3U'r T^i^Croca Tii a i)alt;6)]v t6|i 20 If 2i3U)* to 3lac x^ 7 '^o cv7)t 
cult) t)a -ciM-pe a)r coj^e ajjic i)a vI^t- at) 'i:')<^^n>Tf ^ ^i) T<A') <i)l^c, 7 to x^^V)- 
i)V7T<^' 7 cnji-pe rii b|iat; at) TO|vv?f J3 t)a ttjajTjTe a]i at) -^i|tc, 7 to 
lejT at) I6j)-c)t). cvrix at) yvj-ce 'C]i6c4e Tu^f -^l*- <^n 

6 2l3ut t^'C'Soca Tti al-cojii T)a 4j|tc : 

lljoTbuixra lojxc-te a-p cojtje toiu;-!* 21 2I3U)* -6113 t^ at) 4)]tc cutt) at) 
pajUmji) lo)i*rjt) at) c6tT)ciiv?r))3. l6))-cji), 7 "co cvjji x^<^T ctitt)Tac at) 

7 2I3U)* rv't'ceoca rii at) labejji jr-jft yolr,^. 7 to voh?3 4j]tc t)a x\^-t\\r^X}y 

108 Cjijoc ob<ij|i ai) resnr- 'C21JB. l. olojji ^t)£ 4]t 4t) ob4- 

in<i|x ro divjx] dx] Tj51)62lRM2l r>o 7 to cvr|t v?)*ce dtj, cutn lorjUj-o. 
2t)lid6jre- 31 2l3ur 2t)d6jre 7 2l4|ioT) 7 4 

22 H 213U7* ro cnii T^ 4t] cl-^|t 4 tt))c -do i)l3^x;u]i a. Uit)d. 7 4. 0001*4 
lojrrjT) dt) c6niciiv?^J3, 4]x r^ojb at) 4536 : 

16)xt:)[) le'c tudi'^i xSoh 4ttinc "dot) 32 21 r)u4 "^^ -ce-j'S'c^ix 30 lojT-cjt) 
cun)XJdc. 4T) c5Ti)C|i'VTtjJ3, 7 4 r,u4 ''^JS'^JT 4 

23 2l3U'r "DO c>?|i x^ 4T] -cdfiiT) 4 i)"}:o3Ut "CO 1)41^6)11, TO lorjldj-r))" ; 
i)0]\T'U34T> 4j]t 4 b-pj^rrjvrre 4T) ttidji to 4jt;ji) 4t) r^Jol)62lRM2l to 
T:)o\)e>1lHH'U ; ttidji TO 4)^;!) 4T) 2t)})a6jtJ- 

'Cj5l)62lHN2l TO 2l)l)d6jre^. 33 % 2l3ur to 7:63 x^ rw4r 4^ 

24 I1 2l3U'p TO cy;]x x^ 4t) cojtj- cujiic rjtricjoil -j^^i sciuijii-c 4t) lojfdn 
1e6j|i a lojtTjTi 41) c6nic]ivrn)3, ^411 7 tja 1)41t:6|x4, 7 to c>?i\ TW4f b|i4r; 
41* cojne 4T) cUjv 4]i ■c<^ob at) ^4)11}- 3er;4 t)4 cuiji-ce. '2t)4|i XJt) "c^o cixjoc- 
UJH ler •net- t)>?3 2{)d6jx& 4 Tiob4. 

25 2l3Uf TO \dx r]d \oc\\.Sr)d d 34 T SIFj^-ojt) to tol>;3 T]euU loj-pTjTi 
b):jaTT)>?re an 'r)5l}^2lRt-l2l ; tn4|i 4T1 cotiicft-vrrjjs, 7 TO Ijot) 3l6j]i at] 
TO ajtjti dx] t:J51)e2iRH2l TO 2l)lia6)- 'CJ5r)e2inM2l an t:e3U)r- 

re- 35 2l3Uf \])0]\ b>-e)T)|i TO 2t)lia6jf e 

26 U 21311)- TO c>r|x t^ 4n d\r:6^\ tuI 4 T-ceac a loj-f-T^n an c6n|C|vv?f]j3, 
6|tTa 4 lojfcjn 4n c6n)C|\nTj)3 4 to c)o\] ^u\k coiimn^ 4n n^wll 4j|i, 7 
b^r'ja'rnnre' an cutnTV?3 : 3U11 Ijon 3l6j|i 4T) T:j5l9€^21RH2l an 

27 2l3Uf -co \o^xc x^ "^WX "^§3- "cesajf. 

bohT3 >??T^e; ; n)4{i to 4)t;)n 4n t^Jotj- StJ 2l3ur 4 nu4 T^U34T 4n neviU ru4'r 
621RN21 TO 2i)lia6j're. 6 ri)uUac an 'ce3U)"r, to cu^jt clafj 

28 1i 2l3ut to c-vrji r^ TW4)* an Jrt^^el a|i a n-534)T an a n>Tle rupuT*- 
bjiat; a3 Tojvur an pajUjujn = 4jb. 

29 2l3U)- TO cvTjt alt;6j|i n4 }]')o-6- 37 21f inun4 n]heu]\'cSo) d\] neuU 
ba]VTa lojfc-ce a3 vo]\ux "C^SUJT TW4'r, n'J 4)fcneoc4]T)r 30 ^>^3& 4n 
loj-p-cjn 4n coi})C)u?r)j3, 7 to joTb^n. IS }ot)d it)bm\\r:^o) TW4i* ^. 

>?ftte, -cabaixrui* loji-cte 7 Tabajtru)* 35$ 0]\\ to bj n^uU an rjol)62lH- 

bjT ; tnaji to dj-tjx) an T)3l)G>2lHN2l N21 d]\ an iiajUjujn 4n r4 lo, 7 ^o 

TO 2t)}i4oj)-e. b) -cejne 4j|i )*a noj'oce, 4 ii<^Ta]ic 

30 •[ 2I3U)* TO c>?|i an UjbeiinTijv 7:136 Jtl^-Siel -v^le, d]\ i^e-D a n4)r'c)|t 

i6)i-cjn 4n coTncp?n)3 7 4 n4i7;6jii, >?ie. 2in v\\.^x ^ej)d\\ TO 2t)i)2io;se, t4 nsoj^xreji teBt)j?:)cus. 

C21JB. 1. ^ont;a3aiT i^e^n a3 TOjiur pajUjvn 

an coniciivrnisre a b'p)a'ci)>?]-e at]- 
Dr;Ten4 liJ0Tbunt:4 loirse. 3 ^on T 151)^-^1 RN'^il. 

cjtoT. 10 iDon tT)jonciioT. 142I3U1- 4 2I3UT c>T)i)*iT fe 4 Utt'n afi CIO?) 
TO na l]em)ajb. n4 }])otbu\\d loj-fcre ; 7 3eubt:vj d]x a 

yon 1 TO T(jn4th p'5'^4 4|v 4 -ron- 
215US TO 30)11 an T)olj62lHN2l d]\. 5 2l3ur tnvrii-pjT re an Tail) a 
2l)f)ae)j)*e, 7 "DO lab4 |t)r 4t resuj)* b^rjatnnre an 'Cj5t)^^^'^^l ^ 7 beji- 
an c6ihcj\>Ttjj3Te, 3^1 |\aT, "" vro t)a T434^, clan 2i<tpon, a npil 

2 LJb4 ]te clojF) jri^^^erl, 7 ab4 jUU, [leoj, 7 C|\o)7:rJ'D a nPTl- •cjtncjoU ^4 
2l)d beiji eanT>Tne a3v?b -cabaixmif 3cu^;|i'c ajx a n4l'Coj|\ noc [4t:<I Ujit)] 
cuu) 4n r)5t)62lRN2l, TO be^iixrao) ]\e Tonur pajUmt) an c6tt)ciivTfj)3t:e. 
buft -o-cdh^vux TO n<}')^'JT' [ea-Don] 2i3ui- tn^urJ^ T^ ^ rfjo-cb^^w 
•con <5)|\)3e, 7 Ton T^ivcuT. loj^cre, 7 3e<Sll^T4 n4 T'polhTTjb e. 

3 IF -.'t)^ [bjon] -cdh^mix n4 joTb>T|ir 7 2l3ur cvT1irJ"c tnjc 2i<5|\on 4t) fa- 
lo]xcve Ton 4^3^' ioTbu|taT ^Jl^Jonac 3a]\r; -ceine a|i a n4l'c6jit, 7 l^3'p>T"o 
3<in c^J'ce ■. )oi>bu\\XT3 T^ ^ "^4 rojl d\] cofjdT 4 n^ixT 4]i an -cewo. 

lOy 1 Cuttid 4f) >orb>?t\t;. IQ>B\))Z)CUS. N4 x^o\\. )o'6hii\\x:d. 

8 2l3ur l^Sf^?"^ T)4 r^34^, ttljc B^-cur bj-o TOT) T:j5t)^-ll^'^'^. bjo-6 
2UtfioT), Tja co-ccd, 4T) ceij, 7 at) sejji, d jo-cbvrjfc [-do] pluji rifn) ; 7 r6j|\-c- 
4 r]6]i'Z! <x]\ dT) 5Cund-6 [bjdr] dtJTd t^j-d old a)|i, 7C>7|\'f:j-6 •cv;i- djji tJH- 
reitiJ"^ 1)00 [h)dT] djjt d T)dlt;6jf\ : 2 2i^uy ro be^pd ye 30 nidcdib 

9 2lcT> T)d hm'se '7 T)d cord tilsr)"© Sl^not) T)d rd34^ e : 7 ■c6)3eob>?-6 df 
te d T)V7rce: 7 lojrc'pj'D di) r^sdix-c PH Ut) ^ rv^jxt) t^ plup, 7 -zS old. 
dT) -oottiWt] d|i d T)dl-c6j|i, fro bej-c] itidjUe le d tvrT >?le ; 7 Iojts^J'd dt) 
T)d jo-6b>7|fc Xojycte, )0'cb>T]i'c djt T)d Td3^'C d c>;tr]T)e tjt) d|i di) dl-coj-p, 
"cedndiT) le renu'D, ro bold-6 cun)jxd [ro bejt:] T)d jo-cbni^-c redtird le -cei- 
-cot) T:J51)621R^^'^i• t]?-©, ro boUr tiidjt roT) i:j31)6^K- 

10 !i 2l3ut H0r ["C*^] ^^ •cjied-c-vTb N21 : 

[bjdr] d jorb>?ji-c, ro t)d c<AO]xc>?b, 3 2l3ur yy^^loW \]d l3)ob^t:d bjr 

r)6 ro T)d 3db)t>?b, tri^ jorbv?|\T: lojtc- [bur] le 1i2ld|toT) 7 le T)d ttjdcdjb e : 

■ce ; ro bed|td leji* e i)d -pjiijofjdc 3dT) JT t)j porjclottjtd ro^t^^Sild dT) "Cjolj- 

rojbent). 621RN21 redTj'cd le rejTjjr [e]. 

1 1 2l3ur ti)>Tlt>*J'C' re e d^t tr^ojb T)d 4 f 2l3ur tii4 beT]\ -cii leer rdb^- 
lldlrojtd let -cudis d brjd3t)v?re dT) mir r)orb>T|X'c bjr d]v T)d b^wTr d 
t:j3l)^2lKN2l : 7 i)d rd3d;|XT;, cldt) TjudtijdT), bur b^SJT) 3dT) UjbjT) ro 
2l<^]\oT), Cjtojrrjr dT) r>?l rjttjcjoU r^ pl^|i tij'jT) e, d]t T]d cutT)drc le l)old, t)6 
.3cu<ijitr d|i d Tjdlroiii. dbldTJd 3dT) Idjb'jT) d]t i)d T)UT)3dr le 

12 2l3ur Stn^r!^ X^ t)d rF'Unrjb e, l)old. 

30 Tid cef) 7 d 3ej|x : 7 lesrvfD dT) 5 If 2l3ur ttid [bjoi)] lijorbni^r t)d 

rd3^c d T)0]iru3dr jdr d|\ dT) 300?)- l)jorbvr|X'c bjr [b|X'V73-ce] dT)0)3eTJ, bjd 

dr [bjdrl -^1^ ^^ x:ven)j-D [dvS] d\K d [ro] pli4|x tt)JT) s^t) UjbjT), cutt)djrcte 

t)dlr6T|i. le \\old. 

13 2lcr T)jrJ3 T^ T]d li^ni^^ 7 T)d 6 Kojfjrj'o ru T)d corcv^b e, 7 
cord d T)v?rce : 7 "CO be^)id dT) rd- rojjxrre tu old dj]x ; [jr] jorbvr|tr; 
S^r lejr [r)t)l nlC', 7 lojrcr)^ r^ d|i bjr e. 

d Tjdlrojix [e : fxl jorbniic lojrcre e, 7 H 2l3ur tf)^ [bjotj] 'c<Ib^rur T)d 

jorb-vrjir redi)r;d le -ceiTjir, ro boldr l)1orb-4'c bjr dfjrd Tjojsefj bixv^sre ro 

cutf)|id roT) T,)o\)i&'2i}m2l. redT)t:4 j [ro] pluji tt)lT) Ift l)old. 

14 IF SlTur tt)d [bjon] d jorb^Tftr 8 2l3ur "oo be<5[|td rii dT) jorbnitr 
loTrc'ce d)i ro') d jorbuiird roT) bjr ro redT)'C4 ro T)d Tjejrjrr) cutt) 
t:jol)e2lRM2l redT) dtJrojT) ro beuj\d dT) T:j51)62lFM2i : 7 d T)ii4 rdjrb^T)- 
re d jorb>T}xr ro rS^^H' t)6 ro co- r-^ roT) 'crd34'C e, ro beujtd cuft) i)d 
Imt) 63d. Ijdl-coitd e. 

15 a[3ur "CO beujid dT) r-^S-^^ ^ ^ 2l3ur roj3eobvrr dT) r^34'c <^T 
cuTf) T)d l)dlz:6|id, 7 r^ircrJ'c* d c§tj d jorb>?|iT: bjr cvrTT)T)e v?))te, 7 lo;rc- 
re, 7 lojrcrJTi d)i d T)dl-c6j|i [e] ; 7 rJ'c> r^ 41^ ^T) dlr6)]i [e : )r] "cdb^rur 
yS)Xcy:jx>^i;i d v>il drt)dc le ^c^ajb t)d ir^nl "cedtjrd le -cen))^, ro boldr 
ijdlt:o|\d : tT)djt roT) T:j5l)62lKM2l. 

16 2l3ur t:dj]]teoT)3>?r d 3djle dr 10 ^ 2l3ur dT) T)jr rvT3T^J3tl^ "^o^ 
3UT)d cle-cjb, 7 •ce)l3rJ"c> |ie r-^ob T)d jorbv?]it; bjr [bur] le 1)21ixot) 7 d 
Ijdl-cojtd e d]i dT) 3cv?r foj^, d3 ^jc clojn e : [jr] ^j'o jvo T)<^ott)rd [ej rjor- 
T)d lu^rd : buitrd dT) 'C)5l)6>2lKH2l redT)rd le 

17 2l3ur rcoilrrir* r^ ^ 30 T)d T;ejT)jr. 

rcTdr<iT)>Tb, [dcr] T)j iioinr)"© 6 cejle 1 1 21ot) "Cdb-^-cur bjr, t)oc ro beu^t- 

[e] ; 7 lojrcrJ'D dT) rd3i^^ d]i d T)dl- •cd0TcuTT)dT)'Cj5l)&2lH1i2l, T)jreaT)r- 

•c6j|\ e, d|i dT) ccotjdr [d-c-i] d)v dT) 4 le IdjbJT) : 6j|x t)j loircrJ^s l^jbiT) d|i 

rejTjTr : [jr] jorb-y^jir loTrcT;e e, jor- bjr, t)6 tf)jl, d T)e)T)jorbvf)\'C roT) "Cjo^- 

bvTixr; redT)rd le reiT)]-©, ro bolv?r> 621RH21 redT)rd le rejT)!-©. 

GUTi)]td roT) 'CJ3t)G>2lRN2l. 12 2l|\ rot) 'Cdb^^rur T)d_3cedr- 

ronxrd, jorbu)vr>ir roT) "001)6218- 

C21JB. 2. |n^^ j^^; 4cr T)j lojrcriStl^ ^1^ "^H 

«t)lJ3e T)d rdon jorbunrd bjr. dlrojtx jdr tT)<) boldr cuTmid". 

_ ^ 13 If 2l3ur d T)>7le jorbv^it-c ror 

215US d T)ii4 jorbu|\ur edjrjedc rid- r^b^rdr bjr lejrcocd x:u le r<il<AU * 

no ^^cv^d C2ljB. 3, 4. lilorbutxtd r)0TCdt)4-. 

*Dbe bejf: -o^r^u-o a|i rdb^-cur b1r> : cldrj 2l4|tot) a t>?l ^JtticjoU r^ 3cu4r 
jor)bu|x):d cur^tdtjle-co >?le jo-6bv?|xT;. 4jx 4T) dl-cojji. 

14 H 2l3ur tn^ )0-6bu]xdn tjurdb- 9 2l3ur )o-6bu]irv?t r^ ro )o-ob>T|\r 
4T:ur tI'D '^o t)d c^-D-cant-c^ -vox) dt) rdb^rvrr r)or>d •cdb<jT:ur redT)-cd 
r:j5l)62lRM2l, jo-obvTixri-c t;u tn^ T^d- le T:e)T))'6 -ooti T:j51)6i^HN2l ; d 3ej|i, 
b-^rur bj-D -Do-D cedTDto||\rd -co x^eur [?] 4 lotibdU >?le, bedT)rvrr) r^ rm 
3ldrd^pbd d]\Ti^ t;T;jo]XTtiu3d"6 lejr 4Tri4c Ujn) t^ir 4ti ccti^itt) TO]toind ; 
dt) rT^ejnJ-o, #4 budjlce dr -oeur- 43ur dt) 3ej|x folcur tid h)OT)dr>?i\, 7- 

>?b jottiUn4. "^n >?i^ TTjedrur ^)or dti n4 bJ^J3'^: 

15 2l3ur c>;t\rft ru old 4Jit, 7 le3- 10 2l3ur 4n -o^ -Dub^n^ 7 dt) 36Jtt 
yd -cu -CY^r Sl\^- Dr] -cdb^rur bj-6 e. [b)or] onid, T)OC [bior] Idntl rir t)4 

16 2i3ur loncyj-o dn r434^ d i)4]idtjnb, 7 413 rc4^ ^r cm t)d tide, 

c>?bT)e ritl' [cv?-d] -Dd 3|\^)T) budilre, tT}djUe t^JT ^^ "cubiijifb, bet)r4)'o r© 
7 cv?r T?d old, 30tid tvjy ejle : )r 4r ^. 

jo-obnn^ -cednrd le rejt)]T> e -cor) 11 2l3ur lojrcrJ"=' 4t) r434^ 4|i 4i) 
r: J5^e2lRH2l. 4lr6i)\ e : [re rml b)4-6 T)4 liJo-6bu|\T:d 

redTjrd le reiT))-© ror) T:jo];62lKlN2l. 

C21JB. 8. 12 ^ 2i3ur tn^r 3^^^ 4 jorbnnr, 

*,. ,....• ...^ ,-• dtj rni iorb;i]ir>i'6 r^ ^ 4 brjd-6j)>?re 

K^CT> T)4 1))0-Db^rd rio-DCdijd, 7 b>TTD- ^^ t:j5i)e2lHt^2l. 

^*^'*^'**- 13 2l3ur le3V'4 d Uri) djt 4 cen, 7 

2l5UStti^ [bjof)] 4 t;4b^t:ur r)4 )o-6- tipr^rJ^ p e'"4r coj^e TJOiinr ^tsnr 

bvr]tr f )0'cc4Tj4, tti4r ^or) ^Ji^ISe^ )o-D- dr) c6it)C]xv?n)3'^e' • 7 C)xo)'cr)"o tf)jc 

hu\K'cux r^ ; ^<2i [b'jorj] rn^'^H T)o bdji)- 2l^)tor) dr) r>?l 4]\ 4r) 4lr;oj)i 'cjn)c)oU 

jorj, jorb-^r'^'D r^ ^ 34T) roibent) 4 ^4 3Ci44'C- 
Ut^ dT) T:j5l)62lRtNl2l. 14 2l3ur jorb^ip?^ T^ ^ "Cdb^rur 

2 2l3ur H3r4 r^ 4 Utf) 4)x ciofj ^ -re rui. rdb^rur redr)rd le ■ce)r))r> 
rdb^TTur, 7 tt)>?rir)"6 r^e [d3] T)0|iur -coi) T:)51)&^HM'?l;dT) 36)11 r^Jlcdt 
pd)llj>;r) dT) c6n)C)iv7t))3te: 7 Cjiojt- T)d i)jtj)3e, 7 d r)>?le rt)edt;ur [bjor] 4)i 
lej-D tt)jc 2l^)\or) r)4 r434'c 4T) t>Tl 4)i dt) ior)d'C4, 

dT) dl-cojit •cjtf)cjoll r4 3cu^)|i'c. 15 2l3ur 4T) T^ "Dub^T)^ 7 4t) sejji 

3 2l3ur 1o"6b4r'^'c> r<^ jo-DbvTix-c 4i) [b'jor] o]]i4, t)oc [bjor] l-J^nj) l^jr t)4 
r4b^-cur r')or4 1o-6b>?|ir 'oedT)'Cd le Ij^ijidnnb, 7 dt) rc^'c ^r cjotj r)d T)de, 
Tem)x> -COT) Tj51)<i2lRM2l ; dr) sejfi tT)djlle )t)r n4 ■cub4T)>?b, b<^T)r4 r^ 
'polc4r T)4 l)Jn)3e, 7 4 Tj-v^le it)edrdr [dr] ^. 

[bjdr] d]i dr) tt)jondc, iG 2i3ur io)r3r)"c> 4t) r43^'c j4t> 

4 2l3ur 4T) -c4 -cub-^T), 7 4T) 3ej|t djv dr) dlr6)]\ : [r^ V^] ^'W t)4 Vjo-d- 
[bjor] ontd, T)Oc [bjor] l^nb lur t)4 bd|ird -ce^^vA le -cejT))-© tr)^ boldo 
l)<i|idTJ-yTb, 7 4T) rc4t: or cjotj T)4 T)4e, curt))\4 : 4 r)nle it)e4'cur [ir 1^)1*3 4T) 
tt)d)lle ]x)r t)d -cub<ir)>?b, be^n-6 re rjSljGj^lKH^l [e]. 

r)r)iejr4r. n [BM)-© r^] ^^ i^^^^r riom^i^e^ 

5 2l3ur lojrcrJ'D cUn ^l^ltor) e 4|\ -C4 bu)\ T)3e)T)e4l4c4)b 4)t yed-o bu|i 
dT) 4lr6j)i 4)1 4r) jo-cbnitT lojrcte, t)<i)t:|\^b, t)4c )6xt:Soj tt)e4tur t)6 r^Tl- 

1)0C [bjor] 4)1 dT) 3C0T)T)d-D [bjor] d)l 

4t) "cceiT))-© : T;dbd)x-cur redr)'cd le C21JB. 4. 

•cejT))-©, T)0 bold-D cuTt)n4 x>OT) "CjSl)- 

e2lRM2l. *t>l)3e t)4 1)ortx4l4 d)xror) pecdj-c -co 

6 If 2l3ur rt]S bjorj d rdb^rur d|i t)1^?1^ ^r& dir)br)or. 3 le r43^^' 
roT) 1o-6b4r;4 ■c4b^T:>;r r3orc<ir)4 -cot) 13 ^^ comit:)OT)4l. 22 Leu4cx>4ii- 
T:j5l)e2lKN2l -COT) t;)teu-c ; rmjotj t)o ^t), 27 t)0 le ^Y?T)e -cm) pob4l. 
bdjT))orj, 1o'6bd)xr>i"6 re e 3dr) c^j-DT^e. 215US -co Ub4 dr) 'CJ5\)6>2lKN2l ]\e 

7 9^S jo-cb^dT) re U4T) 4)1 roT) 4 2t)46)re, -64 it-^-c, 

rdbdjirdr, dfj rJH 1o-6bd|tr>?'D re e 4 2 l.^b4 )te clojt) jr^<^el, 3d )i^-6, 

Ut:4 dr) T:j5l)62lKM2l. 2t)d p^cvTserj dr)UTt) r:t\e d)r)brior d 

8 2l3ur l§3r4 4 Utt) 4j|i cjotj d T)d3v;-6 edr)4)T;r)e dr) 'C15t)^^J5^^ 
x:db^T:v?r, 7 tt)>T)\rjr' e dr cojtje pdjl- ([4 t:x;iob T))t^x)] r).^)t c6))i -co -cedr)- 

111 ♦Dl'js^e r]d L6B]}|T:jCUS. \))o'6hu]\r:d pecdr». 

4n),) 7 30 T)TedT)4 ire i)jio d t)^3<i)-6 [rcaob tje^t^e-D] t)^]i c6j|\ to T>e4T)dtt), 
§di) ditt]e x^Job. 7 30 bpTlj-D ootirdc ; 

3 2t)<A ipec-kT3edn dt) T<^3^'n dT;<l 14 21 riu^jji bjdT VJOT? ^t) pecair* 
iiti3'ca TO iiejji pecdjT di) pobdjl ; <xT) to pec>?3eT4 t)d d3V7T, dfj -pjT) iot- 
Xji) -cu^d-d ye <x]\ rot) ai) p^c>t3, r)oc b-^^?T dt) cotrjcit-vrtjmsdT Tdtt) 63 aji 
TO pec>?5 ye, TdTtio3 3dt) Tojbejtt) toil at) pecdjT, 7 to beu]id. e d^p cojfje 
cutt) di) r.j5l)^^^{^'^l'^l HI4 jotb-vTii-c pdjUmn <^t) conic|i>?n)3'ce. 

pecdjT. 15 2l3UT- le3'p^TT tIhTJI^ ■'^n c5tii- 

4 2t3Uf TO bed]Ad x^ -^t) Tdit) cutt] cju?n}3'ce d liitid d|t cjofj t)d Tdjnje 
TOjinf pdiUmt) dii c6tt)c|XYrni3'ce d df coj^e dti 'Cj5t)&2lKM2l : 7 tii>?|i- 
Ut4 di) rjot)62lKH2l ; 7 lt3r<t -A viTTreti dt] TdtT) dt cojtje dt) TjSb- 
l-^ti] 61* cjofj t)d Tdjtrie, 7 tt)v?ia'P)'c> T^ &21HH21. 

dT) TdtT) d bt;^Tt]>?vedi) 'Cj5^62iK- 16 2I3U)* dt) t<i3^itr bjdi* ut]3rd 
M'2l. TO bedjid cv?T t):v?1 t)d Tdjtt)e 30 

5 2l3Ut stdcpd dt) t^3<^U'c ^MT lo;to)t) di) coit)C]tnnJ3'ce : 

uti3T;d c>?T Tt>;l tjd Tdjii)e, 7 to 17 2i3U'r rvrttieob-v^T dt) T'^S-^t; d 
bedjid let 30 pdjUjvjt) dt) c5tt)C]\v?t)j3- ti)eu]i [d 3CV7T] to t)t>il, 7 cixoitti-o 
re ';. T^ recT tjtidjjxe [1] dt co^fje dt) T^jol)- 

6 2l3ut •oTttieobV'TT dt) x<X'^A\\r: d 62lKhj2l, [eTot)] dt cojije dt) biivTr. 
tf)eu)i dfjtd bprli 7 Cjioj-ctlT [cvtt] 18 2l3ut cv;|it)'c> t& [cViT] to T)tv?l 
TO T)t>?l t^c"^ r,u<iij)te dt coj^e dt) d|i benvjb r)d lidl^coitd i)oc [<xr:S\ AX 
t:j51)62lKN2i, dt cojrje b]tvrt; tjd cojrje'dij T:j51)62lHN2l, [dt:^J dbpdjl- 
tdi)C'c6|vd. IjV^t) dt) c6TT)C|iY7rjJ3ce, 7 Tojix^tJ"© 

7 2l3ut cni^tJ'C' dt) t^34'c [cn'c] dn)dc d iit>?l "^'le d3 boij dlroitd T)d 
TO T)t>?l d|x berjvrb dl'c6|;d T)d Trvrt^ blo'cbdjid lojtCTe, t)oc [dT^t d3] to- 
T53bob?3 d ld'c4 dt) T:j5t)^2iRt^2l, ]tut pdjUmt) dt) c6t}iqi>?fjj3re. 

t]oc [dr^x] d bpdjUn'^i) dT) c6tt)C|ivr«j)3- 19 2l3ut bdjT)tJT t^ ^ 3^^^ >?l^ 4T» 
■be ; 7 Tojix-ct)"© t^ T'^tI T)<i Tdjtt)e nle 7 lojtctJ'o ^t^ ■^ T)dl'c6j]i [e]. 
d3 botj dlTOjvd r)d l]jOTbu]id lojtcre, 20 2l3ut "co Tedtjd t^ l^^T^^ ^-^^H 
T)oc [dT<^ d3] TO]tut pdjUjfri) dt) cott)- n)4 TO jufje |iJt ^H '^'^^] ^V- T^^ ')^ 
cuvrtjj3t;e. VjjOTb-^Td pecdjT, tti^ tJ^ "co Tedt)d 

8 2l3ut b^titd t^' "^^ ^^ 'vrle 3ej|i t^ T^l^ X^'-^7 '^o TedT)d dt) t'<i3'^'c 
T)d Tdjtiie 1114 joTb-^Tji-c pecdjT ; dt) t^ot; d]t d xo\], 7 itidit:t^3'^Sl^ Tojb e. 
3e]]i tolcut dt) 'c)or)dT;<}, 7 d T)v?le 21 2l3ut bejfVTT t^ -^'l "^^^^^l ^^'T 
tijerut b)dt d|i dT) )0T)dt4, T<^ob dTT)dc To"T)totlut)3put^r, 7 lojtc- 

» 2l3Ut dt) T<i Tub^t), 7 dt) sej-ji tJ'C' ^ tt)-^ t6 lojtc dt) cedT TdtT) ; [)t] 
h)ox o\\f>d, t)oc h]ox l-^JTt) jtjt T)d let- ox'\\^)\ pedo^T e d]i toi) dT) cdTT)C]t>'?ij- 
>rb, 7 dt) tc^"^ ot cjot) tid t)de, Tt)dHle J3t:e. 
jtjt T)d Tub4t)v?b, beu-|xv?T te TJH Ift^T- 22 If 21 \\\xS)\\ p^cdjT^t u4cTd|t^t), 

10 21)-^ )\ll3dT dt Td1T) JOTb^Td T)d 7 30 T)Ted|lT)d [edJnJTJ d [T)d3<ijT] 

VjoTb^Td t'J^'^c^t)d : 7 lojtctJ^ ^t) edt)djT:t)e dt) 'r;j5t)6'2lRN2l d 'Dl))d, 
td3d|ir jdT d]v dlT;6)|i T)d l)jOTbd)iT;d [Tx^^ob T)ej'c^T] t)<$)i c6)|i d TedT)dTT), 
lojtcte. 7 30 it)b;d cjotiTdc ; 

11 2l3ut C)\ojcjoTJ T)d TdjtT)e, 7 d 23 Ho ^t)S tj^ d T)c6lut dt) ped- 
vfle t^oH, Ti)djUe jve i)d cjotj, 7 le T)d cdjT, jot)-^ pedcdjT t^' -^tJtoJT) to 
cotdjb, 7le i)dTT))0T)dc, 7 le T)d-^ojl^c, be-djid t^ "cdb-^-cut leJt* if1^^<in "^o 

12 6dT0T) dT) TdtT) >?le be<j>7T lejt T)d 3^b)i>;b, tJO)idtjdc 3dt) c^jte : 
diT)dc T^ob dTr)'V73 "CO t)tot^UT)3PO|t'c 24 2l3ut le3t^ <!• l<l^) ■^U cjotj dt) 
30 1))ondT 3ldii, Tt)4 d i)t6j|1'C51i dt) 3<^b4, 7 it)Yr|\tJ'C' e- jofjtd t)^!?^ d tT)4b- 
lu^j-c dtt)dc, 7 lo)t3tJ3 ^1^ ^^ ccoF)- -v^T d Trdb^-cut lojtC'ce dt cojtje dtj 
dT le -cejije e : Tt)^ d T)T6)|tT:^)i dt) V]'5^)Q>'H}^U2l : [jt] )0Tb4'c pecdjT j. 
ludjTT dTiidc lo;tct73^tn ^•- 25 2l3ut 3ldct>?T dt) t43d)\-c TpTl 

1 3 "tI 2l3ut ti)^ pec>73eij nle c6tt)- T)d VjoTbuurd pecdjT le t)d it)^u]i, 7 
cn>7i))U3dT jtl*^el ■qve djT)btJot, 7 dt) cnjite j d|v betjvfb dlT;6|id T)d \))ot>- 
t)1T TO bejT t^ cejlt: d t^Tll)^ <^^ ot\}- b-^td lAJtcref 7 T6t|irrp)T dit)dc d 
^CT>Tt' 7 30 t)Tent)r<} ii))T ej3n) d T)tnl d3 bof) dlr6|id T)d IjjOTbdivrd 
i)^3-y?T| djtiieT dT) rj51)62lRN2i d lojtcce. 

112 26 2i5ui* lojrcVJ'^' ■vedr]d 4T) T^^s^x; rlo-n 4|i 4. tor) d. 
cc^JojB 4. pec4j-D, 7 Tr)djt;y>5e|v r6 e. 

27 ^ 2i5ui- tf)4 ptOTsen 4.i)urn ro 
pobul t)4 TJiie "Cite ajt^b-pjof, 4 rj-oer)- 
411) [e4)nejre 4 ti<i54j'D] e-di)<xj-cr]e at) 

c6j|i 4 'De4T)4fT), 7 30 tt)bj4 cjon- 
■C4C ; 

2S Ho tt)<^ bjof) i^jof, 4n pec4j-6 
jof)4|x pe4C4j'6 t^ 4J3e : 4rjTojr) to 
beu]\4 jo'cb>7)i'c lejt^ tnen4n "co rj4 
34b|inb, b4jT)jotJ4 34?) r;6)bejn), 4|t 
Tot] 4T) p5C4}-6 x^o pec4j-5 x^- 

29 2l3ui- le3i:4)T5 4 l4ii) 4)1 ce4n t)4 

1))0"Cb4]l'C4 pec4j'6, 7 ttJ'VT^TJ"'^^ 4T) 
'C4bi^'CU1- ptC4J'D 4 r]^Jo ?)4 l))o-cb4'C4 

lo)xci:e. 

30 21311)- 3l4C')J>r6 4f) V'^s^r cv?-© 
r>o Tj-p-v?! le r)d rT)eu|x, 7 cv^jx):)-© 4|i 
t)|ijY?b 41t;o|i4 t]4 liJ0-cb-^r4 loji'cre 
[jj, 7 ToijiT:):)-© 4tn4C 4 Tjp?! >7le 43 
bbn 1)4 !i4it;6ji4. 

31 2l3U)- b4]tl1^J'C> r^ 4'fn4C 41) 

tne4T;ut YTle, 4if)vrl in^ betjr.^ 4ti)4c 
n]edT:ux 6 jo-Db^t; 4t) 'C4b4r-v7r f jor4 ; 
7 lojTC'FJ'c 4T) T<^34^ ^1^ 4 n4lrd;n [ej 
tr)4 boU-D cuit)ii4 -COX] 'CJ51)G'21HM21 ; 
7 "CO -0641)4 4t) T^S-^r; por: 4]i 4 fot), 
7 n)4jr'pj3e]t ro e. 

32 2I3UI* tt)^ bej|i U4t) lejr tn4ii 
■r4b4ti~u")- p^c4)-D, "CO beu|t4 x^ leJT 
[iidt]] bdir]]oT) 34?) rojbejn). 

33 2l3ur le3):4)-6 r^ 4 l^ii) 4^ cef) 
T)4 l)jo-6b4T;4 pec4)-c, 7 ti)>rt^1^J'6 T^ 
11)4 •C4b-^x;u)- pec4jr> e 4t)')-4 i)<^jr 4 
tn-^bv^T 4 tjjo-Dbnii-c lo)T*ct;e. 

34 2l5uy 3ldCt:iTT6 4T) r^^34^ "^P^l 
T)4 1i)0'cb4T;4 p5C4jr> le i)4 ir)eu]i, 7 
cnti^^j'D 4)1 berj^Tb 4lt:6|v4 \]d }])oth^- 
td \o]Xc-ce [f], 7 roj|vT;-):j'6 4ti)4c 4 

t>7l nle 43 bot) T)4 1)41-061X4 : 

35 2I3U-1- b4)t)r)'c r^ 4n)4c 4 tt)e4T:- 
UT nle, tf)4 betj'o^ tne4ru)- 4 i)U4jt) 
4it)4c o jo-Dbnix-c t)4 -cdh^-zux x'^o'cd ; 
7 lojrc-pj-D 4f) r43<^T: 4|i 4 T)4lt:6)|i 
74-c, ro |iej]i T)4 Tio-j-^iXv^Ut-D ro Tjjor-c^ 
le t;e)T))-6 -con T:j51)e<2misi2l : 7 ro 

"6641)4 41) r434t: C^r4C4r 4tX -jTOl) ^ 

pe4C4)'c i)oc -CO ]\)T)e fe, 7 if)4)'c'p']i3e]i 
"CO e. G2ljB. 4, 5. pec4-c4 ijejtTjb-pjorac. 

2l3ur 4i; tt)5-6 d\\. 4 bpTsrejt 3I41)- 
4-c iid't. 

SioUS tf)^ Ptcn3^.»1 ^'H'^^b 730 i)eir^- 
>*e 3u~ iDjof), 7 30 [tnbj4] T)4 -pM-c- 
T)>Tn. 41) b)rdc4)r T)ot)4r)ot} re [e], 
ii)un4 b):ojllr;3e re [ej, 4i)ro)t) jotn- 
c6\iYi-6 4 coj|\. 

2 No v)S bei)4f) 4nuin ]te \)Sojti')-6 
Tdldc, [■ft)4r] coi)4bl4c r,)-? i;e4n)3ldtj, 
T)o cor;4bl4c 4)r)ni)-r£ T)64tr)3lojT), i)o 
coi)4bl4c TjejTcer) T)t"13^^') r'0J'c§r» 
[Tf)^] cejl-ce^leJx i^h Mir> x^ Tjett)- 
3I41), 7 cjo^-c4c 1114 ^1 3ce-ct)d. 

3^ Ho iT)^ be4t)4T) re le f^^lc^ -o^ije, 
[^j-D be] 4|i bjT; T)g;tr)3lojr|e le r4ileoc- 
t^ -D"V7i)e, 7 30 3cejlrJ"D e ; 4 rju^^jji 
bi4r [4] x^jox djse, 4t)roji) bj^j-6 re 

CJ0n'C4C. 

^4 Ho ti)^ be;ii 4i)iiii) ii))or)4, 3d jt^-o 
tie [i)d] beul 30 T)re4T)4 re olc, ^6 30 
i)redi)4 ti)4;'c, 3J-6 be 4]i bj-c [e] ru4)- 
3eoj;ur rvT)e le ni7on>Tb, 7 i)dc |v4ib 
[4] r;or 4736 ; 7 30 3cenr)"6 e 4 i]u4 

b'jdr 4 rjor 4)36, 4t)rojt) b)<^j-6 re 

cjorjTdc 4 nl'c e)3;i) rjobro. 

5 2l3ur IX dn\Uro b)dr, 4 1)11^)11 
bj4r re c)oi)c4c 4 [qejiil-D] rjob ro. 
30 i)4jreoit)>r-6 re 30 bit>?l re cjotj- 

rdc 4nr4 [i)j-6] x^n - 

6 2l3ur -co beu|i4 re jo-cb^'c c6;]ie 
CU11) 41) T:)5r;62lRH2l 4)1 rot) S pec- 
4J-6 -co iDfje )-e, hdn],o\)dc or) rixeu-D, 
U41) 1)6 niefisii) 6 ijd 3^bn>7b, tt)4 5o"6- 
b^t: pecdj-c ; 7 ro -661)4 41) r<^3<J^ 
r'j'c 4)1 4 foi) 4 -crc^ob 41) pec4j-6, 

7 2l3ur tt)ur;4 -c-cj^ re udi) ro r^b- 
<^-c lc-,x, 4nro)n ro beu|i4 re r^ coluit) 
-pcdud;?) lejr, 4|i roi) 4T) pecv^-D ro ]iji)e re, 1)6 r4 colun) 634, cuti) 4i) 
T:j5t)e'2lKH2l ; ^ot) 11)4 Jotb^t: p^c- 
4J-6, 7 41) r4|\4 11)4 )t>-cb4"n lojrcre. 

« 2l3ur ro beu|X4 cuii) 4t) •cr434t: 
Mr, i)oc jo-cb|i4r 4)1 rrur TJt) [b)4r] 
4 roij 1)4 l)jo-cb4r4 vse^cdjr, 7 r^l)*3- 
rJ'c 4 ceij r4 b|i434jr, 4cr i)^ |\o;^- 
r^'c 6 cejle [ej : 

2l3ur r6j)fcri6) rr>7l i)4 l)';0-6- 
b4r4 pecd)-6 djx ■cdob ij4 1)dlr6)i4 ; 
7 r^)r31Fl3^|i ^n c-i-^-c eile rot) r>Tl 
4ii)4c 43 boF) T)d 1)411:6)14 -. )x )0-cb4- C21IB. 5. )01t)-64 C^r 4 i)rei\tit:4 
113 pfC4-c ]\d pec>?r xm- 

10 2i3ur orix^tjlrj'c 4i) r^|i4 [it)4] 
oy]\,S)l lojrcce, ro )\e)iv 4t) 3T)4r : 7 
ro -6e4i)4 41) r'^3^'c x'JO'ccSjr) 4|x 4 
-j-oi) 4)1 roi) 41) pec4)-6 ro ]\}vje re, 7 
in4jrr)3e]i ro e. 

I jo-6b>Ti\r: r-ms^e. L6Bl))rjCUS. 'Dri5e-6 ')or)b>Tt\t; lojrs^e 

11 ^ ^2lc-D \t)U\]Ji t;c)3 -ce -64 eui) 215US ro Ub4 at) T:J5I)621KM21 ]\e 
r):e)A^i), T)6 TD^ colutn 53d -o tdb^T, ^)a6jre, -6^1 ]\d-6, 

aiifojt) TO beui^a at) -ce to pecajT a^t 2 2i)S pec>?5^t) at)uit), 7 30 t)TeaT)a 
rot) a lOTb^a at) Tectt)aT c>tt to r^FisaT a r]S3d)-6 at) T:j5t)62iRH2l, 
epal) TO iMilji tti')t) tt)4 jotbajjt-G p^c- 7 30 n^ceana b)iea3 ]ie t)a cottj^r^^t) 
-V7T ; T)) c>7i\i-)T ola ajjt, t)j tt)6 c-yT|x- af) r^tj t)iT 'cu3aT to a rra)r3J'^' f)o 
>-^r re ^Vrr ^n^ • ^'t^ ^l* lo-ob^t; pec- 4 3cuttiar), T)6 a t^U3aT t))t a^t e)3)t], 
^)T J. T)6 TO it)^U x^ ^ c6n]<^x<^ ; 

12 9lv,xon) TO beu|ia r^ cu'l ^H ^ No 30 b>*u<iij)x ^e at) t))T to cu-^m 
rra34c e, 7 slac^vT-c at) r^t347: I4t) 4 ti1U3<i, 7 30 t)Te4t)a bnea3 T<i 
a Tniu) Te, [ea-coi)] i)a cv9tt)i)e rnj' 7 ^<iob, 7 a Ttjjotj to t4b4t; a t)e)r^c ; 
loj^cfrc an a i)alc6j|t [e], to |\ej]i a tjejrjJT T'tob yo to i)) T>?t)e, jorja 
i|a t)joTbv)ta TO i)1t;e]\ le rejt))T toi) bp^c^sen x^ '■ ' 

■Cj5l)C>5iHH2l : jr1o'c>b4'CTpeca;TrJT)- '^ ^n T^n buT attjla bjat, to cjoij 

13 5l3iir TO Teatia at) x^3^-c x'^o-c- 3"l^ p^cvro r^, 7 30 ^Pil cjotjt^ac, 30 
c<iji) TO a); r^') ^ Ptc<i)^ "^o jtjtje a T)ajre63T;a ye at) t)jT ]tii3 d]\ ej3)t) 
tj^ot) T)ob)'o, 7 u0)^rJ3%l^ TO e : 7 Ie;r, t)" ^t) tjjT xH X^ 3^ c^l3ac, t)o 
bjajTCatj r>T3^l^J ^3 ^H ^r^34'c, tf)^ ^t) t]1t -cusaT to a^-cTajrcjT, t)6 
joTb>r(i'n DjT. ' <^t) ^)^ ^o cUsijT a tt)U3a tjoc xu<^)\\. 

14 ^ 2l3ur TO l^ba)|v at) Tjol)- r^, 

621BN21 tve 2t)a6jre, Ta iv^t, 5 Mo a T)>7le i)jt r;jtf)cjoU a -c-cu^ d 

15 2i)a r)3 aT)utt) cojji, 730 bp^c- "djioc tr^joFja; a)reo3'^'^ T^ 30 ^IJ'^m- 
6c>?T r^ "^U^ ^^n^rjoi*' <^ T)eiT5b t)<ioi})- Ut) jofia ppjori), 7 cni^TJ's at) cv?3- 
ta ai) rJ5l)6'2lKN2j_; afjrojt) to ^t o^t to bajji t)a cjotj, [7] to 
beu|\a re cutt) at) rjot)&2lHM2i aii beu|\a Tot) -c) t^)i c6j|i e, a 16 joTb^- 
rot) a f<i^>T3■ce i^ejre 3at) c4jTe ar ^ ^1^ TO') ^ cjo~)vd. 
t)aT|\etiT>7b, ]iej]v TO thtrt-^ l^fecel- 6 2l3U|' -co beujta a joTb4'c f^- 
>?b a)|i3jT TO |xe]tx fecel T)a r^ijcro- n>?3^e^ cuit) at) i:j51)2>2lKM2i, |iejre 
]ta, if)<^ )0Tb4'c r-^lvvrS'ce : 3at) c^jTe ar 4t) pjxeuT to ]\e;}i to 

16 2l3iir TO Teat)a r^ ^^^^3^"o ")tr<i- ")4 Jt>^^4^ r^F?3t;e, Tot) rra- 
atjra T0C4 TO jtjne aor^^ t)jt t)4oi}iTa, 3'^^'c : 

7 cvTjirj'D at) cv?3§T c>?T T)a cjoij, 7 7 ^3ur_^ Teat)a at) ra3^~ rjt; a 
TO beU|\a toi) 'crd3^t: e: 7 to Teat)a l'^t4 at) c)o])62iFN^ [to] : 7 it)a)T:- 
■^'l T<i34^ rjotc^ji) TO le jiejte tja XJ3^\^ '^'^ d.\^X^^ ej^ejte t^ t)Te^i)a 
l)orix4la r<in>T3^e. 7 tt)a)rrJ3t^ 'C'o e. r^ -^3 r^fuisaT atj. 

17 H 2l3ur it}^ pecnsef) aputt), 7 8 "li 2l3ur to lab4 at) r:j5t)62lR- 
30 t)Teat)a ej^jT to t)a tjejTjbrj to H21 ]ie 2l)a6jre, 3a \\S-6, 
•cojiiftDorcaT Y;tt)e to Teatjatt) le 9 ^Ij-cjt) to 2la]\oi) 7 t^ lijacajb, 
Ijajtetj-orb at) rj^l)62lKN2l; rt)aT;4 'o^ H<Jt, Jr e to "^DseT t)a )))othu]\d 
t)ac i^ajb [a] tJ^r 4)3e,.'^4Jr T'U ^^-^ lojrct;e: (jr joTb4t;lojrcTe j, a]i rot) 
cjoHTac, 7 jott)c6)xvTT r^ <^ c6j|t. a lojrcTe aji a t)alT6j|\ a|v xv^ f)<i 

18 2l3ijr TO beujia r^ ^ejre 3ai) l)0)Tce 30 it)ajTji), 7 b;a;T ^6^)6 t)a 
c^jTe ar <x\] T;|ieuT, |\ej|i to {r]^xT<^, l)alt;6i\a a3 lorcaT j^^e). 

if)^ joTb>T]\T r-^jivrs-ce Tot) T:ra3^t: ; 10 2l3ur cv7|ir)T at) r<i34^ ^ cu- 

7 TO Teatja at) r^3^'c TJ'c "co a)x rot) Ujt I'ji) "VTitje, 7 c>7i\r)T a b]\trrjb Ijt) 

a ajt)brJor jotja T)Te^t)a re rccji^ip 7 Pf^ »)^ i-eojl, 7 ■coj3eoBv7T r"^r ^1) 

T)ac jiajb [aj rjor v'Vise, 7 tDaj-cr^stn luajTr to lojrc at) rejtie it)aiUe jur <^^ 

TO e. joTbV7|XT lojrcce a|v a i)alr;6))\, 7 

19 [jr] )OTb>T]ir: r<3i|t>?3re e: to c>?)tr'3?^ l^'^JtJ) FH* <i t)^l'c6)|x ja"^- 
0)0^-073 r^ 30 Tejt'n') <^ n-^3>?'c> -^t) 1 1 '^l3ur c>7jirjT a eaTac fe, 7 
'Cj5l}6-iKM2l. c>7]tr)'c> e^'^dc etle V7ti)e, 7 jon)c6}iv7'c» 

att)ac at; Iu^jt; c^ob a tt)>7c toi) catt)- 
C21JB. G. pa 30 >)lof)aT 3lat). 

12 2l3tir bj^jT at) renje a|\ a T)al- 

«Dll3e )OTba)VT;a at) rr|t r<^tt>T3er ^ojjx a3 lorca-o jn'ce ; t)j if)-acr>73tli 

at) peacTa le rJ^l*- *' ^^3^V ^^- '^ ; 7 lo;rcrJX) at) r^S^I^ cotjaT >7fne 

a;T:)t)r aiv 3r)^T t)a T)joTb^t;a. 3ac Sot) it)ajTjt), 7 le3ra a T)joTb4'c 

114 lojyc-te d t]6]\-c -VTfl^e; 7 lojrcVJ'c >;[rie tndnbrdjt d tjjorbv^iit; lojyc-ce ly 4il 
rnedT^ar T)d \])o-6h^-td porcand. in>?ltrJ3^eti u t)jo-6b>TnT; p^cdj-o d. 

13 Bj^j-6di) 7:6)06 djildrd-D c6jt5- bvid-6r,nre dt) r;j5!)62lRN2l : [<x-cS] 
ce d\\ d T)dlT:6jii ; t)j c>T|if J3e|; dtndc r<i \^o \]dou]td. 

30 bjv<tT: J. 2U 2li) r^34T; jo-cb^dr e djt r^^n 

14 •![ 2l3ur fd] re ro -cljse-o t)d vecd)i> joyy^-o ire ye)^\ e : dtjrd ij^jt: 
tl'jorbdjid b'l^ : )opb<;v'V7-D ttijc 2l-^|ioi) T)<AoiiiT:d jort;^ e, 4 ccnj^t; pdjlU^i) 
j d Ur4 dti rj5t)62lRN21, d-rcojfje dr) c6ti)c|iv?r))3te. 

j)d lidlrofid. 27 ::))oi> be d|i bjz; t)jr> Bet)dr iic 

15 2t3U]- 3ldcp?-6 Ut) ^ "cvTjti), ro ij^eojl pt) b;djr. r^ no ijdoiijrd : 7 ^ 
plu|i j)d l])orbd|id b)-c, 7 t4 Ipld, 7 t)U^jii 6^0)^:^)3611 -cJ >->7l dii edrdc 
at) rvf >Tle t)oc bjdr <M^ ^ tilo-cbYTft-c dji b)-c, rjls^e -cu d ]]Stc rdjx b§T) 4t) 
bj-r, 7 lo)rcv)'6 d|i d t)dlT;6))i [■^^^] Cftozra-o d^r^ t)d)- T)^ori)t;d. 

bold-6 cimipa, [ed-6ot)J tjd c>?ti)t)6 yn). 28 216-0 dt) ro)'cedc c|\)d-6 )ondti 
■cot) rjoI)&2lRN2l. bpTred-D e bti)rr)3e^iv e ; 7 in^r 4 

10 2l3tir )orr>?*^ 2l<t|iot) 7 d n))c inbjtdniid VMiy -co h]\u)'ce-6 e, rc)U}i- 
41) 1->?36U : le lidn^t) 3dt) ld)bjt) )oy- mstli e, 7 tnerc^ujsgfi a Tj-vT^ce 
r^ e driyd \]S]'c x)6.o\\]td ; a scvnt; 4r) b|idt)|id. 
pd)U)v"n) dt) 66ri)6n>Tr))3 joi*d)-6 rMr e. 29 Nd l)V7l6 f )tt)or)dc d tnerc t)d. . 

17 N) bjuT'cpseii ina)Ue ]ve Idjbjn r^3<jT: jorvrt re : [dr^j re l^o t)<^oiti- 
e. ■C1)U3 ine r6)br)oi) e {d\\ yo\)\ <x t<x. 

Scord. ro iti)orb-^t;d redtj-cd. le t:e)T)- 30 ^^) \])6y'c<^ jorbv?itr p^cd)-© a|i 
jr ; d-c<i re tio tj^ioiij-cd, [n)d]i] di) b)t;, 4 Tt)be<^'cd.ti [edti6vrr] r4 rnl 30 
jofb^^jt-c pecdjr, 7 4t) jorbnjtz; f-^- pd)U)nn <in coti)6|\nfj)3re ro redt)- 
liiJ)3T;e. d-ri) y)o-ccS\]d [le)r] ^nrd [t)^)^] i)4oii]- 

18 21 br>?l rr)]t)on6d)b d intr^ "^4: lo)rcr)3e|t4r)r4T:e)t))r ). 
clojtje 2i^|ioj) )ord)r re. [B)^)r] T)d. 

|\ed6r 30 h]\3it jo'jbuit n3e)t)eld6djb C21JB. 7. 

d 'CT:^ob jorbuii-cd dt) 'Cj5t)62tKN2l 

ro T]JT;ed{x le -ce)n)r : 3d6 <Aot) r<^ t^tv) 3ne jorb4rdr)ot;c^t)d7]te)rT:er. 

n)bet)rd ]i)u b)<2i)r ij^otij-cd.. 12 21)4 t^l^e)'c b>T^e6vrr- 16 ^1)4 

r9 ^ 2l3ur "c-o U^vb4 4t) 'Cjol)62iR- ti)6;r, 7 tti^'jorbn^'c ^0)1611)14. 
N21 |te 2l)d6)re, r4 |t^r, 

20 H [jr] 1 T*^ )orbn|iT; Sl^jtot) 7 ^1)21R 4t) 3ce4rrid [)r] e ro "cllser 
4 tf)dc, i)cc)orb4>?r r)4r rot^Tlol)- T)4 1i)orbuit4 r'^n>T3'ce : [d-cS] ye ]\6 
621RM21 dr)r4 16 4 i)itt)3ru)3'ce|i e : x)^on\td. 

d\) re6tt)4r c>?r ro epdl) ro pluft 2 2li5r4 1)4)t 4 tti^b>?r rl^*^ -^ 
inli) I'H jorbv^n'c bjr 30 rloip^re, 4 T))orbu|t4 lo)rcT:e )r -^H tt)>7iar)r 4 
ler 4)1 it)d)r)i], 7 d let )orjr4 i)ojr66. njorbujid f ■^]iu)3't;6 : 7 C|t0)'cr)r re 4 

21 21 T]0)3etj ro redtjr-^ e tt]4jUe r>Tl 'c)t^c)oU 4]i 4 T)4lz:6)|t. 

lie l)ol4 ; 7 [4 T)U<^)]v bj4r] bjiv^re, ro 3 2l3ur jorbv^pr^''^ Te "oe ^ 11)64^:- 
beu|v4 -cii 4 r'c&4c e : 7 tj4 plopTre 4r "Vite ; 4 T))o|ib>?l, 7 4t) \\]tdtdy yo\- 
bfi>Tt;e rot] jorbn]tt; b)r jorb-^r'^ c:ur t)4 1))r))re, 

TU [tf]4] boUr curr)ti4 rot) 'Cjol)62lR- 4 2l3ur 4t) r-^ rub^t), 7 ^H 11164-6- 
h^\. 4r [b)6r] 0|]i4, T)oc {d-c6.\ yd t}4 1)-^4t)>Tb 

22 2l3ur dx) r-^S^^'C r^ ti)4C4)b 4t) yc4,r: [d-c^] oy c)or\ i)4 t)4e, tt)4)U6 
dr;<i ut)3rd t)4 ^]-c jorb^r'^''^ re e: |t)r rjd rub^r)>?b, bd)i)r)r re pt) 4r : 
[burj ]xe46r 66)r66 roi) T.}'^\)^%\1- 5 243ur loircrjr 4t) yd'^<\T^ )4r d\}. 
N21 j, lo)rcr)3'ce|i 30 l))ott)Ut) ). 4 tj4lT:6)|i [i})d|i] )orb>T|\t; re4r)'C4 le 

23 0)|i lo)r3r55'^e]v 346 >?le )or- ■ct)\]]x> rot) 'CJof)62iRM2i : [)y] jor- 
b>7|it; bjr 4]v yox) dx) x^yd^^v 30 l))otr)- b>?|iT: r^^wrste rJH- 

Ut) : x]') lilorT::^ e. ;6prr 34c 40!] r)fi)0fJ4c 4 iJltrc 

24 ^ 2l3ur "CO Ub4 41) 'C)C)t)6;2lR- t]4 r^34^ "ce y)]) : 4T) r^ n<i)* T)^on)- 
t>12l iie2l)46)re, r^ t^.^"^' "^^ lorr^ e : [4^:4] ]i6 \]<xoi\]7:d. 

25 i<ib4 lie l)2l^]iot) 7 le i)4 ii)4c- 7 2t)4 [4o<x] 4 t)5orb4'n pe4cdjr, 
4)b, 3<i ]Ur, IJrJ e ro rl)36r t)d [)r] 4ii)lvfr dr:S 4 tijorbnixr r^|x>T3- 
>))orbu|ir4 pe4C4)r: 4!)r4 i)-^J^ ^ ^<^ • [Jf^ ed)\)-o\)^ex> [dz^] o\]\d: d\\ 

115 8 2l3ur4i)r^34^lo'6b|vdr1oi6bu|td ijen|5lojtie S)]\, ^tW^T^'^'S'^^V- ^n "c^')- 

.^o [^ien)] bjo]- C]to)C)on rjd l})or!bu]t- 21 Oy a cjot) ro 3)^ ^^ dijuni b^t]- 

td lojrce ro t)) lo-obvTjx'c. dr |xe [tp"d] r^ldc, [1114] d-c<^ T<^\c<^ 

9 2l3uf 3dc >7le jo-cb4'C bj-o T-ci -ov^tje, tjo berd)-© T3^ii)3lo)r|, t]6 jie 
itibitVT3red]t duvd i)iidjri), 7 3dc >?le [liedjrj'j-D] d-oudtt'ndit r)eti)3ldti, 7 JO- 
-rgpTSt^.i dfj^d b-pi'.jorojseFi, 7 dfjTd X-^X c>?'d -0^60)1 jorbd^vijd dt) -cdbdji- 
r)0)3ei), bj<Ir6 d3 di) -cyd^^^ jo6b]tur ^^r TJO'^?^' i)oc [bedrjdt] ]m d\) 
e. " 'Cjolj&SlHHSl, 5ej|i):>?3^^n ^i) "Cdi)- 

10 9l^nx 3dc "v?le jo-obv^iit; bjr, dtt))-ojT] t^tj-o dttjdc 6 T]d r^omib. 
curtid)rct:e le boU, 7 t:]|inn. bj^jr d3 22 U 2l^ur '^o ^^^4 ^^ '<Cj5i)&2lK- 
clo)T) 2i^tj'.o}) Yfle, 3dc edi) [ojiie-o] |ie M21 ]\e 2t)d5j)*e, -6^ ix-Sl-d, 

t)d cejle-. ~ 23 t^hS)\i |\e clojn )TT^>2lel' ^'^ 

1 1 21311)* [df] e tJ^) X5l)5ed'D jo-D- h^t5, M; ^oy-cSo) edjT)3T)e tijed'cdt, ro 
bdit-cd t]d V3ior)bu|td t'jo'cc.^T)d, tjoc rdjti), \]6 ro c^ojxdc, T)o ro 3-^b4. 
jorbujird)* ye rot) 13)51)^21^^21. 24 2icr 3e3]t di) betrdj-o ro 3e)b 

12 2t)^, jorbujtdr} ye e tt]^ bjiejT; bat w^'o r^Jt), 7 d ir,edtdt TJ^ ^]oc ro 
'13ujrecv?f, df) pr, jorbu^irl"'^ t^^HdjUe fieubv^r betdjr, )X ejrjjv VJi] "^o cii|i 

jxe jorbvr^fc bejjfce bu)rec>?r b43^i)d d ijuf^jr djt b;t^ ejle : s^rer ijj ^oy- 

3dt) Idjbjr) cutiidjtcce le T]oId, 7 -c^oi c-jf]j-D re dn edt}co]v. 
dbldnd 3di) l^;13jti| un3t;d le 1)old, 7 25 Oj|t 3)r be d]i bjt; jofdy re 

^43?';^"'^ cutr,dJirct:e le Ipld, ro plu|v 3er|i di] b^tdjr, jorbfivrr r-Sojije itiM 

tijjt), b|i*i73-c. 'cdbi^TUi* redr^-cd le "cejTjjr ror) 'C)'^\y 

13 "C^oa d tt)''/Tc rot]d b43ltie"6, 621KN21, roT ^J) '^d\]d\\] )QXdX [re] 
jorb-vrji^Jr [iii<|] lorbv^^it: d|i<3iT) Idjbn) tJ^ 3Sn^P?3'^§1^ dir,dc 6 i]d im^fj'ciji e. 
Tr)d)Ue jie lorb-y?]!!; be]|vz;e b-v^rgcv^t 26 'C'v^Ueii) ejle tfj jorr^^o) 3t]e T^l^^ 
r^ jorbvTii-c fjord. d|i bjt, [\x\dx] reui) t]o rdjijtij)5e, d 

14 2l3ur re yj^ jorb>7]if )r T^ <iot] i3^on rd bujv Tj^jriiebdr. 

4.T d l)1orb^T]l1: jotnl^^r) [t!]^] jorbvfjit: 27 3jr be d]i bj-c di)int) 'ioxdx 
■b&l^-td rot) DjotJ^^lRH?!, [7] bur ed;t)3t)e ^old, 3e|ix>*'y73'Cf|i C5t)d dt) 
lejT dt) 'crd3^'c ro c|vojt; r>il t)^ 'cdt)dtt)tojt) 6 T)d it)'v;!)t:))i. 
1)1orbu]ird i')otc-iir,d tJi)- 28 % 2l3ur ro Ub4 dt) 'Cj51)62iK - 

15 2l3ur r^ojl jorb^rd T.dh<^v\xx M21 |ie 2t)<^orre, r^ |t^r, 

r'jord dji xo^ b^recv?)* j6)*'c4 dt) 16 29 1.^54 1^^ clojf) jri^^^l, r^ ]i<^r, 

TH) T^^n J6rb<)'c<} j; t;1 tv?3rj'6 i*^ 2?n re jorbdV^UT jorbvrnr r<^ rdb4- 

ed)?))r re cutt) T)d tt)djrt)e. rut TJ^rd rot) ■Cj51}G>2lKM2l, ro 

16 2lcr tfi<v [bjorj] jorbi^iir d rdb- beu)id ^x rab^rdt cut;) dt) 'Cjot)- 
ditrut t)d tr.cjr, t)o r)d 1)iorb4r rojl- 62IHN21 ro jorbv^itr rdb^rdt T'jor- 
^it)>Tl, jotrdjv dt) U tJH T^Ji) 7 1orbd]t- d. 

dt ts d ]orb>?iir : 7 dji t)4 ti)^)tdc 30 21 l^if)d t^Ji) beu|iut leJt ^^r- 
it)d|i dt) 3cedrT)d jotr4 dt) r^^S^ll : l5'i?^r dt) r,j51)62iKli2l redt)rd le 

17 2lcr t>?3C^l t&old T}d 1)jorbd]t- -cejtjjr; dt) 3ej)i tt)djUe jiJt dt) 3cl)dr- 
•bddr\ -civ^t l^ lojtctlS^^T'' ^® "cejt)- <if), ro beuiid t^- leit? ^OV- 3^ 3Cjio)'c» 
ir e. tJ^lt ^i-T) cl;dr<Jt) [d]\ toil] "Cdbdii-cut 

18 2l3ut trid l))ot'c4 [edt))r rte6]l lu^j:i)t))3re dt coj?)e dt) TjoljeSiK- 
jorb-^rd d rdb^riit t'jord dji edijco)v N21. 

dt) rpet l<i, t)] 3ebr4 ), t)j ino tf)et'C4 31 2l3ut lojtctJr dt) t^5^^ <i«) 
rot) re jorbdjAdt 'i : bj^tro t1 «]^ V'i^- 3&]|i d]i d t)dlt;6;]t : dcr bur le 1)21^- 
udrti)vr)tecr, 7 dt) rdtjdii) jotdt rj ]ict) 7 le i)d ii)dcd;b dt) rucr. 
jott)c6inTr te d c6j|t. 32 2i3ut ro bejir^ioj dt) r^Jijedt) 

19 2l3ut d T)te6jl bqt)dt ]te ])^ojrj- redt roi) rtd3d|\r [is)-^] rdb^rut 
Ir x^'^dt \\\ blofc^ J ; lojtct'JSrefi r^o'^td rot) lorb^^nr ro bu]v tjjorb^- 
lereji)f6 '): 7 dfi tot) i)d tc-old, dt) rd tJorc^ttjd. 

jb^jrb'jdr 3ldt) jotnr rj. 33 2li) re ro ti)dcdjb 2l<J]toi), /or- 

20 2lcr dtj-cAtjdu) jrt^t ^t(^o;l jor- bdjuit t'Tl \]d\)]oth'^td x^ott^d, 7 
-cer ^n TO') [<^] co"^^- ^'^ = / "^^ cv?]i dnr<i ijvrc-ced-cdc 40 

»)ec 7 an r^mlw) 'C03'cd -co cloitj Jr- 9 '■^S^ir "CO c>9tv at) iii'iccT djt d 
]tlel TO joTb>7|\r; d rrcdb^tmr rjo^- ceii ; djx 4T) tijIoc-d n)4 at) ^cedTijd, 
c^t)^. 7 "^^3 ")^ "^o 2i4t\or) at) r^s^t; [earot)] a^ a earat), -co c^]i xe c\) 
54-c 7 r^ tt)acd)b ttia]i ]iedcx) 30 hx^^-b pUrd 6j|i, dt) co|xo)t) t)<ioti)'cd ; tnd]\ 
6 tnerc clojtje ]y\\^t\. "co djrjrj at) 'Cy3X)<6W(<H'^ to 2i)l)d6)- 

35 H [JrJ ^ TO [c6tT)|iojn] i(T)3t;d re- 
21^f\or)^ 7 un3t:d d ttjdc, dr )0-6b<}>?b 10 2l3u-f ro 3ldc '?t)d6)r2; at) o.a 

at) pajUmt) 7 iV 
|d)-c- ]d-c. 
:j dji d l)dl- 
t^dtti dt) t;ra34'c ; "co^'l^ T^c-c t]u^Jixe, 7 "co uijsn'c d T)dl- 

36 rioc -co d)t;jT) dt) 1^)5^^^^^^ "cSj]! 7 d rojsjre nle, dtv^ot) dt) Ubejji 
-co T:ab4i; -cojb 5 clojfj JfjuAel, dijra 7 4 cov, -cd t)<Sotr)dT>. 

1(3 d]i ut)3d-6 jdx), [le] jiedc-D 30 b|\^T: 12 9\-:^nx -oo iooitjkx: d'f dt) old ut)3- 
d]t -pd-D d T)3ejqedldc. a-6 a|i c^ 2l-^|toi), 7 -co in)5dj-6 e, -cS 

37 [Jr] - TO "cUse-D r,a. Iijocb^rd t)^oti)d-D. 

lojvcte, t)d Ijiorb^td bjT, 7 ^)4 ll'io-D- 13 2l3ur ■cus ^)A6)xe ti)jc 2l^itot) 
b^rd p^caj-c, 7 T)d Ijjo-cb^rd -t*<i]u?3- lej)*, 7 "co -^-y^it cSTrv^C) o]]id, 7 -co 
■ce, 7 t)d 3co)'p^e3d'6, 7 jocb-^.-cd rjd CjxjorlnT) jd-c le c^i^r^^'^b? 7 ^o cvf]i 
tdb4z:ur rio'cd r bv;r)e-j-D ojjid; ir^ -co dj-cjt) dt) "CJSl)- 

33 r<!oc ro djrji) dt) r:j51)6^KN2l e2lRM2l TO 2l)l)d5jre. 
■CO 9X)\\<x6]xe d r^U'^ StiiT)^j, d'ljra 15 14 2I3UI* -cus Uj^ ^H -cdtt) dlt Tot) 
d|V djtjt) -|re TO clo]t) /rr^ael d tjjo-c- jo-cbn]^^ p5Cdj-6: ; to le3 2l^|iot) 7 
bvTjic TO •cdb^r; Tot) t^jol)^^''^'^'^' -^ ^ ^HJC d Uti)d d]v cjo^ tja^Tdjitje cult) 
b^drac S\\)P,^). •cdb-^'o?)- at) pecaj-c. 

15 2i3ur TO t'n^b re Lej ; 7 to 3ldc 
C2i)B. 0. "^^Oaajre 4 T}-p-k?l, 7 TO cv,|i dji bg^ijnb 

t)d l)al-c6];a r<^ 3cil4o le r^. trjeuji ), 7 
Cnivneti t)dl)e3h?re 14 2l3urt)dt)ejt- to 3ldt) d T)alo6j[i, 7 to T0j]xt; d 

eij ojle d|x lejr, r^ cojije ob4 ^)^- W*^'^^ -^5 iJOtj t)d ljol-6|td, 7 to T)^otr)- 

j3t:e dt) T:j5ij2>2iK112l. djT j, to Te.jdn) aj-cflotc^ijd >r,ne. 

__ _ 16 2l3ur^To 3ldc a [jvafb] to ^ejit 

*aoUS a Tub4o at) 'Cjt)l3^2lKM2l |ve arj a 1)101)4^4, 7 at) rc4^ [oT cjotj] T)a 
^Ijljdojre;, -6<i ]^<i-6, T)-^e, 7 ai) t<I Tuo^t), 7 a ttiedrdr, 7 

2 Bejji IgcT 2l-$]ioi) 7 d Tt)jc tt)ajlle to lojrc "^Ky^o^'e ati a Tjdlrojjv [jdT]. 
t^jr, 7 4 T)edTVf3e, 7 dt) old ;jt]3d'D 7 17 21ct to lojrc T^ 1^^ ^e)t)JT dt) 
Tdti) cult) t)d Ijjo-cb^cd peca;-c, 7 -64 Tdtt), 7 a r-J'^IS^ 7 ^ T^ojl, 7 d l)o-c- 
Itelre, 7 cljdb Td]a^t3 sat) lajbjt) ; )iac, -caob a ti)>7C toi) -(--orlur,3p>?jX'c ; 

3 2l3ur cii>?^J3 at) cojti)t;joti6l nle tn^ wO ajt;);) at) 'CJol}62lKTi2l to 
30 Tojiur v^^\\)'^^^ at) cotticji-vTtjjs. 2t)i)aorre. 

1 2l3ur TO |une 2t)a6]r& tt)ati to la H 2l3ur -U3 dt) jtejre lejr cw-H 
djrjt) dT) 'r;j5!)^-i;^'N2l -ce; 7 "CO ijd VJO'cb-k^yx-c lojrcce: 7 to c-k?{i 2ia- 
ci^>T^?3 ^1) ■5:;oj|\eeTur a 3C)otj a cejle I'lOt) 7 a tt)jc a UtT)a a|i ce;] at) )\e)t:e. 
cmr) TO]tiijr pa]ri)>?t)aT) coTt)c|t"ni)i3. 19 2t3ur -o tnajib r^ [&] ; 7 'co 

5 2l3ur a Tiib4T; 2l)a6)re l^JT <it) cjioj-c 2i)a6jre a rj^nl 4'|i a t)al^6;]t 
3c6jtt)t)otjo|^[Jr] ^yo ^t) T))'C't)oc TO r^ 3Cit4j]fc. 

ajtji) dT) 'CJo])62iRN2i to Tet)atT). 20 2l3ur -co 3e|(i r^ 4r) jiej^e iia 

6 2l3ur t:w3 2t}a6)r& 2ld|\0T) 7 a rpolhTSjb ; 7 to" lojrc 5l)d6jre 4t) 
it))c, 7 TO T]13 le ])T,xc% jdT. cer, 7 i)d rpcih;3, 7 dq 'jejjx. 

7 2l3ur TO c>?]v dt) coTd ntt)e, 7 TO ^21 2l3ur ro t))3 <iT) tiijoijdc 7 i;d 
c>;)i c|\)or r4)r5 7 "co c>T^ at) ]\6ba cora a T]>?rce ; 7 "CO lojrc 2t)d6rfe ai) 
>Tit)e, 7 TO cnit at) TefjoT ajji, 7 to jiejre -vrle d|i d iidlt;6j[i : to [bj] t)d 
cfijor>?3 V-^ cjijor t^dT'^ntid d i)ef30T JoTbvriit; lojrct:e r)d bdld-c ciiii)}id, 
c, 7 TO ccf)3>7l lejr Ti») >7it)e [e]. [7] i)d jof bY?)it: Tedt)t;a le zicji^jt 

117 ?i)c A tnbet)u3^. i6B;)jr:jcus. La^b^rur 2i^rtoin 4 4 fon rein- 

ton r.ji5i)62iHN?i ; tn4 ro d]t)t) ^t) 32 2i3ur ^n r>?3§u b^r <i3 ^ 

r.Jol362iKN2l TO 1{)\]a6)xc:. i)re6)l 7 <15 ^ T)4|i<Jt) loifcpj-ce le rej- 

22 H 2l3Uf -cti^ ar) |teit;e ejle lor, t)'"'^ f^l- 

jtejie -dt) coiri^jcte: 7 ~o 165 SUIjiot) 33 2l3ur r]) ^lacc^oj 4indc r^ ro- 
7 d tTi)c 4 Uttjd <iti ce^ ai) ^telre. ]tur p4jUjV>n ^H coti)cix>Tn)3 [<ij rt<^"^ 

23 2l3ut TO tij^tt^b r& [e]; 7 "^o l^, ^o 30 iidb^-o UcT^e bu|i 3coirtMC- 
3UC 2l)46jre Td rnl, 7 'CO cv?|i aji re coiu)V)o\]-zd : 6j|i TSCt U b'jar r^' 
b^1;|; clu<ijre= -cejre 2Unoi), 7 d|\ ojx- r^ hu]x 3C0)nit3<i^- 

tSis 4 Ujttie -oejre, 7 ^n oixrojs 4 34 2i)^ -co ]x)fje_re a t)]U3, [jr] tn4 
coire -cejre. Tj ~o ^J^JH ^n 'rJoi)62lKN'^ d -Deat)- 

24 1:113 ror IIJIC 2l^]t0tl, 7 TO CV?;i dit), TO Te4T]dli) rloTd T-^ojb. 

?t)46jre c>?T TO Tjpil ^n ^<^W^ ^ 35 Ujnie rm dTi>-v7Te [43] TO]uir 

cclu^r "cer, 7 ^jt onT63\Tb a Uri) pdnijnt) at) c6rt)cixKfj]3 to 16 7 toit- 

TjT^t' 7 ^V o;iT63nb d ccof TjT^r : ce t^ct U, 7 cojn)edTr>?Tc- cujiatn 

7 TO c|io)t ^tjdojte a i)rnl ajv a tjdl- <.U) t:)51)62iHir2l, i)dc br^s-c^o) b^r ■ 

t:6)|v -cjnicjoU r^ 3011^11x7:. 6j]\ jr tti^ rJt) "^o lid)-ci)J3§T Tjotrj. 

25 2l3ur TO 3ldc <x\] sej-jS 7 ai) 3b 2t)4 tJ^) to ^ijrje '■2XS\xo\\j d itjjc 
t;)0]ibuU, 7 ar) 3e)jt to [bjj a|v d\] 340 vrle t))t t<} d)vm at) T:j,t)t)e2lR- 
iiljonac ujle, 7 at) r34^ [f^r c^on] ^a N21 rjxe Uljii) 2l)}]46jre. 

T)^e, 7 ai) T^ Tub4i), 7 at) 3eJl^> 7 ar) 

rlnjeut) Tef : C21JB. 9. 

26 2l3ur TO bei) ^or b^jjiStn S^n 

Ujbjt), ar cljab al) t:a,H£.t)_3vdij l<ijb)t), Tur tja rnJoratijUT cojrcjtje, unj 

TO [bj] d-r cojFje ai) o)otj62iRN2l, cn^biTT. 24 t^oc to -cdj-cj]) \\e 

7 b43et) Ta]i^T) r^r^l^'^^ ^^ ^'^^^' 7 'Dia. 

eat) ablaf) <iii)^)n, / to cytix a]a uacT- 

4ivT)a3e-r|tc, 7 at'-crUije^JH Tejr laT. 215US •c^;r])c a 3qr)c a|v d t)oct- 

27 2i5ur TO ^mi Tin ^^le ai\ U:?)- it)<xt l<^, [3U|x] 30)]i 2t)do)re 2l<^noT) 7 
nb 2iaiioT), 7 a;^ Urt}>Tb a ihac, 7 to 4 irjjc, 7 r^nrJU jri^^^l ; 
luSnt]r]]-3)d-o:n]<;{]joth\;\i-c\uSnm^5- 2 2l3ur a Tub4T: r^ lie 1)2Uiiot), 
te ar corner) c:jol)62lRN21. 5lac U03 63 ii^ rub^jriir PtcajT, 7 

28 2l3ur TO 3lac 2t)d6jre= ar a tiejre ina^x tabd]iour lojrcce, 3an 
Utijvrb V-T, 7 TO io)rc a|\ a T)ait:5)|\ c^jTe,_7 ioTb\T|x [ mt] a br'jaTtjv^rJ 
[Mt] ajx a t)]OTb>?iiT; lojrcce ; to d\] TJol)&2lFtH21. 

[b^T^l r;a 3CO)ri^K'rj3e to bdUT 3 2l5iir l^)beoj\VT -cu f'.e clojij jr- 
ciltiiixa : [ir] joTbrriir rn;. Teai)t:a le ji^el, 3^ i\4t, olacajtr) tt]eii<\i) to 
-ceny-D Ton T:j5i)^2lBM2l- i)^ 3abv7]\ ail roi) rdb<|^ur pecaiT ; 

2!) 2l3ur T0 3ldc 2t)a6jre^ at) tuct, 7 U03 7 ilai), [a]x<ict]] toij ce-TbljaT- 
7 TO iTi^)Uj3 e [ttjv^l rab^^Tur 'u^jtij- ajt), 3ai) c^JTe, 104 lotbvrii-c lojrcre; 
T)j3T:e a iSi4 at) T:j5V)&^lHM2l : [6j]i] 4 'Daiii 7 l^el^e ii)^ at) 3cedTt)a tt)_4 
TO bj r^n c^T 2t)}ia5)re TO ^xelre d\] joTb>7]\r f jora, TjoTb^Tjir a brlas- 
cojntecra ; itH TO ajt^n at) r:jo'r)- mTTJ at) "Cjoij62lKN2l ; 7 jotb>nit; 
e2lKN2l TO 2l)i)d6jr&- t'^T cutnajrc-ce le Ijola •• oj]\ rojU- 

30 2l3wr TO 3lac 2t)d6jrecv?T Toi) rtocajT at) 'Cj5l)fe2lHN2l e ifijt] a 
ola iii)3aT, 7 TO Tirujl to [b5] ari a t)nl3 T<iojb. 

t)alc6i|i, 7 TO cjiojt le] a|i 2ia|ioi), [7] 5 *! 2l3iir t:ii3vlT4 [leo] d\] [t)jT] 
aji a eaTac, 7 a]i a ii)acaib, 7 a^i to aj-cjt) 2t)d6jr) a la'c4 paiUjvt) at) 
eaT-k^Sjb a it)ac rtiaiUe l^jr ; 7 to c6ti)c]\>?nJ3: 7 ratjsaT^ at) c6jtt)T:jot)- 
t)c1oii)v?3 2l^]\ot), [7] actilaT, 7aiii]C, -I >?le a 3Cott)3a||i 7 to reraT<} ar 
7 cillata a ttjac iti<} ^01) ]in-- com at) r.jol)C>2lKN2l. 

31 I1 2l3iir a Tilb4T: 2t)d6jre jve G 2l3ur a Tub4o 2l)a6jr<^.[^rl t^ 
1)2l^noti 7 tte 15a inaca)b, bpTt)3e a ro at) i))t tjocTOrxjrjr) at) T:jot)e2lR- 
T)rco)l [a3] Toixur lojr^Jt) ^n ^'o")- ^^''^ "^'^^ To_Teiiati): 7 rojUreocrati 
cpTHJ-S ; 7 l^'^e ^n Tit) 1 tnajUe lur a 5lo)lx at) T:j:)De2lKH2l T^ojb. 
i)ait^ti [ar^l a 3cl1ab t)a 3Coirn?c- v 2l3ur a Tub^-c 2l)a6;re lie l)^la- 
ra-D, tfi4 TO airji) mn^ Ta h^t, t^ot), jitjrjs ciut) i;a f)alr6|xa, 7 Jot- 
jret 2linoi) 7 a ii))c c, b>T|i tiotbv?t\r; pecai-D, 7 rloTbnixr 

118 Cun]<x dx) TJ^b^rvr- C21JB. 9, 10. iojrcceti Ndxxib 7 *ab)f,u. 

loixcie, 7 redfjd rlo^ "c^T^ T^Hb 7 cljdr-^ir) 7 <ii) rlJO^ut) ^^tt [tn4^^ K-d- 
T?of) pobdl : 7 jo-6b>T]v -cdb^rmr 4i) b>7ivr cjiojtre d birjd'DtpTi*) ^') '^J^O" 
pobv?l, 7 T-eaiid y)ot -oajb : tt)^ to 62iKM2l ; 1114 -do dj-cjt) 2t)d6)tl- 
djcjti ati T:j51)B2lRM2i. 22 2l5ur -co t;63 2l^]ioti TW^^T ^ 

8 ^ 2l|i d t).^-cb4i-oji) X30 cUiij'D l^ti) le-c |tji* dt) bpobdl, 7 -co bi^tivo 
2l<iHon cutn T)d bdlrojid, 7 "CO ttj^b ^d-o, 7 'c^)x\)z d tjUdf 6 1o:6b>r^t: td 
U03 T)d l))o-6bu]itd pecdj-D, T)oc tdo 1ijo-6bu|iT;d pecdj-o, 7 tid liio-Dbu^itd 
[bj] d|\ d foij l^ejT). " lojrcce, 7 v\^ liJot)bu]\t:d r1oT)d. 

9 2i3ui- T;u3d'Ddji tiijc Sl^jiojt) d 23 2l3ur "co cu^jr^ 2t)d6)r) 7 2l^]\(>r) 
tjl^nl c>?3e : 7 r-o rutn d ti)eu]t dn^-d 30 pdjUn'?n ^t) c6it)C|i\Tt))3re, 7 r,Ay 
i)):nl, 7 ro c>?]i dp befp^b t)d l]dlr6]td 3dr4 dttjdc, 7 "co be^)K3e^:^4 dT)_po:- 
[e], 7 ro -cojiit: d T)p;l dtt)dc d3 botj bdl : 7 -co ):ojUT>r3dr) 3l6)]i dt] t^j^lj- 
T)d lidl-cojid : e2lKM2l ror) pobdl >?le. 

10 2lcr> -co lo;tc r^ di) 3ej]i, 7i)<i 24 2i3U)-r^jT]iC'cejt3edttidc6'p)dr- 
xjub^it), 7 di) rc4'c or cjof) t)d T]de, TO i)vrrJ ^n t:J5l36;2lH?^2i, 7 TO Tjob^jo 
\\)oi:hs^\r. pecdjT, dji d T)dlt;6jii ; t!)4 d]i d T]dl-coj]t d T))o-6bvr|\'n loj^cie 7 
TO A]-b]\\ A\)'C]'^\)^'^'i<WX TO 2l)lidoj- dTi 5e;|v : [tioc] d r]u4j|vT0 cotjdjiic dq 
f e. pobdl, TO 3^)|v^T4 7 TO 'c>'?t;eT4 d|i 

11 2i3ur TO loj^c d i)reojl 7 dt) dij^sdjT. 
-cfejre le -cej^jT r^ob d tt^vi'c TOt) 

T)")coTlwn3pnpT. C2ljB. 10. 

12 2I3U)- TO it)4b t® ^ i))o-6bnirc 

loji-cre ; 7 ru3dT<j itijc 2U]\ot) d tir>Tl "Cejije cojitjjs-coc Idfcd d i*<inct;6)t- 
c"V73e, i)oc TO cjioj-c i*^ "CjtiicjoU y^ d <t)e, -cejije ejle Td tJfl^fwSdT. 
3Cij-^J|it: d]'. d ijdl-cSjf- 

13 213111* 'cii3dTdiv d ii)0Tb>n\r 2i5US to 3ldc MdTdb 7 Sibjlju, ti])c 
loj)*cTe c>T3e, rodjUe ite t)d rpoU>?-6- 2l^|\oti, y)o^xA 3dc t)T\7t)e dcd, 7 to 
jb, 7 dt) cef) : 7 TO loji*c d]i d i)dlt;6)ti c>r[i reitje dfj, 7 to c>?|x tuji* >?ii|te, 7 
DdT]. TO joTbjtuTdii t:ejr]& c6)ii))3t;^c d 

14 2l3ur 'CO ti)3 dt) tt)jot)dc 7 t)d Uc4 di) 'CJ51)e2lKM2i, r)dc d]i djtjt) 
co)*d, 7 TO loji'C [IdT] d]i d ifjOTb-vTixt; te Tjob. 

\o)XQ,t% d]v d T)dl-c6j|t. 2_2l3ur TO cu^jT rcnie d ttidc o\) 

15 H 2l3iirn43 joTb>T]XT: dT) pobnl, t:jol)&2lRl^i2l, 7 to tIoo^jt r1 J<i'c, 
7 TO 3ldc di) 3<ib4, t)oc TO [bj] lijdii 7 rii^^*c4 b^r -^ bi:1d3T)v?rJ 4T) r:jot)- 
lOTb-v^ii-c pfCdjT d]i yox\ dT) pobdjl, 7 621RH21. 

TO tt)d|ib e, 7 TO joTb>T]i d|i rot) p^c- 3 2li) -pji) d Tilb4t; 2i)d6)re t^e 1)2l4- 

dj-6e, tt)4 di) 3cedT. ot), [jr] e ro dt) t)JT to Ub^ di) 'C]'S\)- 

16 2l3U)* TU3 dt) Tdb^^ur lojrc-ce, e21KN2i, 3^ )t^-6, B)<1jt tt)e t|^o:t)T:d 
7 TO joTb>?|i J TO )iej|v 3t)<itd. d^r^l 'ciiojf)3 t:j3 d t)34)v Tdtt), 7 ^r 

17 2l3ur t:u3 d t))OTb>?ixt: b)T, 7 TO cojlje dt) pobdjl v^Ie bj.^jT 3l6j]x Tdtt). 

3ldC Ut) TniU) T1, 7 TO loJtC [j] d|l d 2I3U)- TO tJof 2l^)lOf). 

tjdlrojji, r^ob d 1!)>T3 TjoTb>Tiit; lo^'c- 4 2l3ur to ^q)\\ ^)d6j)*e 2t)jr^el 7 

re t)d it)djTtje. 6lrdpdt), tt)jc \Xyy}t\ Te|xb|t<$t:4 ^t;^ 

18 <Do tij^b ti)d]v dt) 3cedTt)d dt) 2l^]iot), 7 <i Tub4T: ]iju, 0J3)t d 
Tdtt) 7 dt) i^ej-ce [tt)4] jOTb>?]tt; -cdb^- lejr, bej|tjT Ijb bu|i i)Te]ibiv^)t:]\e 6 

-cur riOTd, t)OC TO [bj] A\\ rot) dt) po- ^JdTt)Y7n T)^ r^TjC-COjXd dtt)dC dr dt) 

bdjl : 7 'cu3dT4 tt))C 21<;\uot) d t)vv?l t)ro)*lui)3po)i'c. 

c>T3e, (i)oc TO ci\o;t; y^ d]t d r)dlr6j|i 5 2{:)4 tin ^403^^4 ^ T)3d||i Tojb, 7 

r<^ 3cu^)]xt;). ]txi3dT4 leo jdT dfj d cco-cdT-vrb d 

19 2l3ur tt)edT;dr i)d Tdjtt)e 7 4t) ttidc df d t)i:oiitit)3potit; ; it)4 d Tub- 
■jvette, dt) Tjo|vbuU, 7 <^t) r;jT yolcd)* ^-c 2l)d6jte. 

dt) [tt)joijdc], 7 t)d Tub^jt), 7 4t) rc4^ 6 IF 2l3ur ^ Tub4'c 2t)d6jre tte 
[6)* cjotj] t)d t)-^e : 2l^lxot), 7 ne V,Q>ie^x<^ 7 1^^ lll'cdtt)^, 

20 2l3ur TO cn)t§T4 dt) if)edT;dr d Tt)dcd, M^ t)oct:>9^3 buji 3cjt), tj^db 
dji t)d cl)d'c^T)v?b, 7 TO lot)-c dt) tr)ed- tt)6 b|tj)-i?jTe bu)i t)edTdc ; Te3ld 30 
tdf d|v d t)dlT;ot|x : tt)U|irJ^e jb, 7 Tesld r^J^S^ ^o ref 

21 2I3U)* "CO tt)<ijU)5 2l^)iot) dt) d]x dt) pobdl >?le : df cdon)Tjr bu|i 

119 ^J jobr^ vjon r^o pajiin'?j). ieB]))T:jcus. Bet;>r3 3U1) 7 ne«)3i<iff- 

lorcat) T)oc -co Ur <\i] Tj5t)62iRM2l. jsre, -co ■cc-at]dii) tJo-cd a]x a rot) ^ 

7 2l3ur n'J tuict;^o) d tt)dc 6 -eoixur Urdjjt ai) 'Cj5i)62iKM2l ! 

pajUjVji) at) c6tt)citv?tjj3T;e, -c^sU 30 18 "pewc, ipji zrusd-o d tnl ^ T^ec 

bt>93eT) pb b^r ■• c)i\ dr4 oU un3d'6 r^ob d rr^c rot) [<iiT:] ij^loiij-cd : -co 

^t) T:)5])e2lKM2l ojivfb. 2l3ur -co bur> cojji'rdSjb 30 ^ejr\)]\] d jie dFjrd 

mep^ -co ]\ej]i tocdjl 2t)1)d6jr&- [r]<xi'c] i)^ott)t:d, tt)^ ro drc jt) ttjjre. 

8 IT 2l3ur -DO UH d^ i:j51)ej2lK. ly 2l3ur d rub4z: 21^,101) jve 20d6j- 
M21 |te })2l^tnot), -OsX ]t^-6, 'fe, peuc, d i))U3 -do jo-Dbjid-cdjv d 

9 HS 1)ib)-6 r'joi) t|6 -Dcoc Ujr)|v, rrdb^rdr pecdj'67dl)lO'Db>?]l-clo)rc- 
l:ur<l, T)6 ro tt))c tt)d)Ue let, 4 t)ii^Jiv t;e dr cojije "dr] 'CJ5t)62lKN2l ; 7 ^o 
jidcr^oi 30 pdjUjut) di) c6ti)C|\>?fjj3T;e, t^l^i-D^ d lejcej-o f jt) t^o t)e)t;jb r-^tt)- 
^esU 30 b^nse-D n^ b^f : [bj<^)-6 r^: 7 [-d^] T)jr;jf) d ~db^-cur pecdjo d 
TJT)] T)d i\edr 50 b|\^t; 4|i y^v buji i)ju3, dr) i)3edbt;doj d brj-2l-6t)nre 4i) 
r3e)T)eldc : "CjStje^lKM^l e ! 

10 2I3UT co]i 30 ccn^TJ'C'e rj-c^Jt^ 20 2l3ur d t)u<1)ii ro cudldjr 
erj]i Tj^otTj'cd 7 t)^tt)t)^oit)'cd, 7 erjjx ^^dojfe, ro bj x& I^H^^- 

3ldf) 7 i)en)3ldt) ; 

11 2l3ur coti 30 tt)v?t)pire cldtj CiXm 11 
jrjt-^el dt]7*d t)v?le itedcr t)oc ro l<ib4 ^ 

dt) t:j5l;e2lKM2l ]iju le iSm] 2t)l)d6jre. 

12 If 2I3U1* ro l<^b4 2t)d6jfe ]\e Nd b^-cdjs dT^ 3ldt) 7 tj^ttjsldt). » 
I)2i4]ioT), 7 ]\e l]6ledrd)i 7 |\e I) j-cdtij^, Hd l)e;i*3- 13 Md l)eut)ldjre. 20 
d ttjjc ro ti)4, v':)ldC'v;r d Tjlorb^rjit; Md rv^lerd 3ludj"t*^ec. 

bjr dt* rY?3eU rdb^-cv^T" ^t) ^jol)- 

e2lKN2t redtj^d le t:e)t)jr, 7 jT;jr 2i3US ro Ub4 dt) T:j51}62lRM2l tte 
3dT) Ujbjt) 1, Ujii) itJT d t)dlt;6j]i : 6j|v 9)()d6)xe 7 ^e l)2U|'oi), 3<i ]i<^r )im. 
[d-c^] -|t6 i)<2ion)'cd : 2 tdb^vv^r ]'.e clojn ]x^d^\, 3-^ fidr, 

13 2l3ur )oX'C^o) e d^fd tj^j-c [jr] jdrfo t)d bet:d)r r)oc )6x'cdo) d 
tj-^ottird, cjot) 3U]iob ro ced]\t;t4. e, itjerc T)d i)djrjtt))t)'cer r;\e \<xnd] <x\k di) 
7 c^\\-z ro ii)dc, dT )orb4T:djb 4X\] "cdldit). 

'CJ5l)€>2lKM2l ro i))t;eii le re^tjir : 6j]x 3 ,')Jor be d|t bjr ttojfjet d i)]0T)3d, 
Jf «)4rJn ^o1}<^J'^t))3irriott)t4. 7 d b^^Tl d cor rcojl^e, [7] co3i)dr 

14 2l3ut )oxr.do) dt) -cucr qioj-cTe dt) cjojt, d 11)61*0 t)d T)djt)tt)jt)'cer, jor- 
7 dt) tlJ^^ut) r.o'^izA d i)^Jt: 3I0JI) ; tu 'Cdoj rJil- 

ffijt), 7 ro it))c, 7 'cjt)3ei)d tt)d)Ue 4 5)^edr i)) lor'cdoj jdr^o rot) 

Igcr : oj|i [)x] ceji-c r-y^^r^ [l^'o,] 7 tfjejr co3t)di* dt) cjoiv, T)d itojtiet d 

c^ji-c ro ttjdc, [tjoc] ro be-^r^ dt i)J0T)3d : [tt)4] dt;.^ dt) c^tijdll, ro 

jorbYTji-c T)d ■cdb-^'cdjl* tlord 6 cloji^ cjof) 30 3C03T)dtj dr) cjO]i, dcr t)j 

jrr-^el. V-0]r\^r\ d T)joi)3d ; [dr^J r^ i)S")5l^n 

15 <Do be-^v^r leodt) tljijedt) 'c63t;d rdojb. 

7 dt) -cucr c\\o)-br:& nt)d)Vie jiJt i)<i ^ 213111* dt) cojT))r), ro C]o\) 30 
l)jorbu[VT:v7b ro t))t;e4 le T;e)ti)r rot) 3C03t)dtj dt) c)0)t, dcr t)j ]idt)dr) d 
3e;|t, [r^J cjtdtdr [tt)d]i] )orbv;)fc tjjot)3d ; [dr^] re t)fii)3ldt) rd6jb. 
cuojTj-ce d br1drt)^Tr^ ^i) 'Cjo])62iK- 6 2l3ur ^t) '3W^Y^^'^^ "^o cjoj] 30 
M21, 7 bur X^-cx^ ^'' 7 ledr ii)dcd)b 3C03t)dr) dt) clo]\, dcr i)1 jtdrjdf; d 
tt)djUe leer, d )ic-dcr 30 h\\St ; ii)d|\ Tj;ot)3d ; [dx^] re t)etri3ldt) r^ojb. 
ro djrjrj'di) 'Cj31)62lKN2l. 7 2l3ur i)^ itjucd, tt)^ -c^ 30 brvrljr 

10 "il 2l3vir xo lo]i34 ^)d6)re- 30 d ccor^i rcojt'ce, 7 30 ]xdr)df) d ijjot)- 
rjicjolldc d i)r j^)3 3<ab4 t)d l))orbi^- 3d, i)j c53t)">?r dt) cjo)\ ; [dc-^J X^ 
d pecdjr, 7, rewc, ro lojrcer e : 7 i)eiii3ldi) rd6)b. 

ro bj re r§T^3<ic le l)6ledr4 7 fue] "li Nj jor-cdoj r<^ breojl, 7 t)1 b^ij- 
l)jrjit)d]x, tt))C 2l^]^ot) [roj r^3^^"D r^T'C'e l^e t)^ 3C0t}dbb;b ; dt:^jr t)^ti)- 
[beo,] 'sS ]\<x-6, 3ldt) rdojb. 

17 Cjxedr x-^ ^^\^ 1'ceb4 ^ i)jor- 9 ^ jr Jdr ro jort;doj ro i|>Tle tjjr 
bv^jx-c p^cvrr df) r^ t)^)T; t)<ioii)t;d, 6 [<X'cS] )X i)^ l)>?r3'''^J^ • ^ H^'^e t))r d^ 
[■cS] x^ t^^ t)<iott)T;d, 7 wO tti3 ['Djd] d brvfljr e-jrec 7 T^JS*)^^ dtjri)^ l)>Tr- 
120 C 3J-6;b, anrn^ v^JIli3jb, 7 ^fjftjd rjioz:- \])o]]^d x<^o)\-ce, i)6 i)<ic cco3t)dn d 

a;b, lortJdO) jd-DTo^n- ^'o|\, [dr;^)-©] T)eti)3ldi) rdojb : ^dc 

10 Sl^ut -^n Tr)ejT> 4 t)dc b}:v?l ejtr^c vrle rv?i)e t4 itibgi)"pd |xju, b;4j-6 t© 

»)o idtjd dnn)^ >'^jm3J^' 7 dtnnd ijeihsidt). 

7*ttoT;djb, -con ttjej-o coi|t>?5e)* dntnd 27 2l5ur 3JO"6 be d]^ bjt; nn'^JSef 

i)ni*3J-6jb, 7 -ce)^)-© beo rd [bp?l] t')^ ■^l^ -^ ciiobv?b, d tt)^i*c d T)v?le ojr)edt 

})yrr3J'Djb, [hei-c] d-6"pudT:it]4 d3>Tb : berdc ntl'cjs^t d tjejij-pec-D cer4 cot- 

1 1 [Bejr] pd-o T)d t)d-D'pijd'crr)4ec'D dc, [dt:^)-©] n^'HSl^^f) 'C)!^ • 3dc ^ox\ 
d3>Tb ; T)j jot^doj -o^ b^reojl, dcr 'b^xyfdX |^^ tl<^ ccot)dbh7"6 bj^^j-o [)-e-j 
bj4j-6 d 3>?itp ?)d i)d-6tudrTi)dJtiec"c t)erij3ldt) 30 •ciidrnorid. 

d3nb: 28 2l3ui* dT) "ce jctiiC0|iu')* di) coT)d- 

12 5jo^ be djt b;c dj|i tjdc bjd bldc x\)^V)i^ d ed-cdc, 7 bj^j-o tj^ri]- 
emedc ijo Idtjd dtjrnd })\T)-c)T:^jb, 3ldi) 30 'C|id'ti)6t}d : [dr^j-o] r^eiijsldi) 
ibj<ij'6] t;!) ^d d-Dtud-ctijdJiiedc-o rdojb. 

"cdojb. 29 ![ [Bid^] TO tt)4 dt) ccedTi^d 

13 •[ 2I3UT [jT jd'c] ro bjdT i)di) i)eii)3ldtj Tolb ttierc T)d Tjej-ce-D tj3lu^jr- 
d"6tudt;n)dj|'vec-D dsnb d tnefc x)d "cecslu^i^t^t^t^ ^H '^'cdldtr) ; dt] ero3> 
t)euT) ; T]j lllof-c^ jdx), [jf] d'Dtud'ntn4- 7^1) l«c> 7 ^H "cojizjoji- 3UI) d c)t)ejl, 
cCT) [IdTj] : d!) rjold]!, 7 dt) pt^edc<^T) 30 %'^ux dx) >'j|\eu-c, 7 41) cdtfjeljoT), 
ceiidf],7dn 'cjdi-34&cdj!ii|ec. 7 d tj exclude |'.d, 7 dt] telj-oe, 7 dt) 

14 2lr| bdrb, 7 pjiedc^T) x)d 30640 -cdlpd. 

TO |\ei|t d cjjjejl ; 31 21 [-c^jD to] T)etti3ldi) -odoib d 

15 odc v>le tide TO jiejii d cjijejl ; itieTc dt) >7l& t^4j"ce"r '■ 3)0-6 be dtt 

16 2l3ut dT) -ciilcdbcdf), 7 di) t?^- bji: beridf 1^)U, d t)U<ij|x bjX5 tt)d]ib, 
dc 6jrce, 7 dt) cudc, 7 3^c nle cjr)- bjdji5 TiettjsldT) 30 ■c|idT;t)6t)d. 

eul Tt»3450. 32 2{3ut 3J016 be d\\ bj-c i)]-6 d]t d 

17 2l3U)- dT) •culcdbcd?) b§3, 7 ^t) 'ct:n'C"F)-6 [e^jr] Tiob, d t)u<^)ji b'jdr 
tJ-^c it)6ji, 7 dt) ■culcdbcdij tijon, if)4b, b)4)-6 r^ tJ^^S^^H 5 ^^T X^l't^c. 

18 2l3ur d t)eld, 7 dt) peljc<iT), 7 dt) Cjtojn [e], t)6 edTdc, t)o cixojcer,, i)o 
^)ol4 [3ped3dc*], r^c, i]o 3)0-6 be d|x bjr roj^t^^ [^-]. l& 

19 2l3iif dt) coDt3Ur, 7 ^t) cojii- T)-Dedt)T:4 ob4 d]v [bji:], cd)'ct)3e]i d 
3ix]dn ro jiejji d 3c;T)ejl, 7 dt) -p)lb)t), cu]t d r)v?-)*ce, 7 b)^)-6 i)edtt)3ldT) 30 
7 d t))dlt;63 leT:4. T)6)T) ; 3l^1P73?n it)4 r)T) e. 

20 5dc ->tIg eut) 3lu^)r?T' ^3 J^l- 33 2l3ur 3dc >?le xo)t^S c|v1d-6, dij 
rrecT cer4 [co-Tdc, bei-c] dT-pudt;!!)^ d TJt;-^?^^)^ [e^jri'xc] -6)ob, 3)0-6 be d|i 
T;d6)b. " ' ' bjr [fcjdr] <^n b)-a)r> T^ r)^ii)3ldT) ; 7 

21 ^J^f^ yed-c-pdo) Id-cfo Tire b|tji-t)''='e e. 

3dc -vTle T))-6 e)t:)oUdc x^^^^^T 3^ ^^ 21 ^y^\e^)d■D JX^I'^fV''^'^'^^^ t■^^] 

b-pvrlj-D ce)'c)\e [co-pd], 3d bVv?lfo d ttdcd)-6 dT) -cYixce [xm] b)^)'6 r^ 

cof d ox C)oi) d -ct^jtojsec, le 1)T)3)t> d]i T)etr)3ldT) : 7 3dc >?le "ceoc )X e)T7|i -col 

dn t:dUti) ; ^ d^ 3^c edT)T:ro)t;§c [ti)4 r)T)] bj-^JX* T^ 

22 J^T ro [ctdT)d] jx &)'c)it 1)13 d T)etr)3ldt). 

r))-ce ; dr, locvrr'ce -co nei|i d c)t)e)l, 7 35 2l3ur 3^0 vrle [t))-6] d|i d -c-cnc- 

dT) l6cv?-(-'ce c&t)di) 11)4 bjo-|- d c)t)ejl, 7 ^jtc [^^orriJT] Td 3Cot)dblnTe bj^jTje 
[bej-c] d-6vudT;ti)4 -cdojb. 36 Z^iix X^^ ^ob4 t)5 cuiji, [m^ 

24 2l3ur 4 d TOT) ro ^^)'^) nt^l3l^n • ft)b)d] 30 loji Tonr^e, b)<^)'6 3UT) : ^ dcx) 
3)0-6 be d]x b)t; betjdr l^e T)d ccoi)d- dr, cn-o b§T)dr |ie t)d 3C0t)dblv?-6 PH 
blvrte bidjT t)eTt)5ldi) 30 'civdrt)6t)d. bj^)-6 T)eii)3ldt). 

25 2l3ur 3)0-6 be d|i bjt: joincojidr 37 2i3ur ^^d ^:^'^'cer) redt)c>?-c] -cd 
[erjjTD] -Cd 3C0i)dbln'6 r/)5^T d ed^dc, ccoijdbldc d]\ r)ol cojitd bjdr ciitt) d 
7 b)^)6 t)eit)3ldt) 30 r]i^t:t)Oiid. co)\d, [b)4)-6l r)t) 3^^')- 

26 [Coi'ivdbldcj 3dc vrle d)T)ti))6)e 38 2lc-c tt)^. c>?|it§]i -v^rce^^l^ [bj-cl 
t)oc pofjef <'- n'onS'^' 7 tide [b)^)-6] d div dT) t;r)ol,. 7 3^ 'C'c>?-cr)'6 [4ot) en's] 

121 K ■con cotjdbln-D af), [b)^)-6j i)&tt)3ldr) 4 2I3UT V^tj^^d p <in f jt) <:i ^Vy^ <i 
rdojb. fjdrjdjcce -c^i'i \S 7 r^ijocdX' ; t)) bedi]- 

39 2l3ur itl^ ^usdf) Son]he-cdc, r^ -pd r J l^e \]ed)T])-6 t)4onird, 7 t)j "cnicr^ 
Ve;-cjfv Ijb jre ; di) -ce bend)- |xe t]d xoi) -ct-fincT^o^v, t)o 50 ccojiijljoti-cdii 
cotjdblvr fi, bj^j-r x^ n^^lS^^n 30 n^H)- \Se-te d >)dndjcT;e. 

40 2l3ut dt) -ce ^-cef -c<^ condbh?-6 5 21c-d xt]Sx leiib ttit)4 beutiut x'u 
t))3e-6 d edTdc, 7 bj^j-o T)etri3ldt) 30 bjiij-6 T) T)^Tt)3ldi) cdojcj-o))*, dnjvrl 
Tjdjt) : dt] -ce TtJ4 dt) 3ced-ctjd jotticjidt jofjd -celusd-D : 7 x<^^V'^'^ ^ bp^l d 
d 3Condbldc TjJSP'D d ed-Ddc, 7 bj^j-o lid^djcce ^e 1<a 7 t:\vi p-ccj-o. 
i)^n)3ldt) 30 T)6jr)- t) 2l3ut d rjudjj; cojujllotj-c^ Uere 

41 213U1* 3dc vrle ryj-o rt]^J"crec d 3ldT)'cd, d]i fot) ttijc, t)6 d|i xo^ H)- 
fn-^J'cer -^lU -^n "c-cdldtl) [bj^jt] tjd 3jt)e, ■cobeu|^dT1tidT]'coT]ce)Tb^)d'D- 
d'6'f:ud'ctt)4ec'C) ; i]j Ijjoxr^ e. vri),d|v yot) lo-ob^rd lojTS'cJS, 7 colutt) 

42 o)o-6 be d]i bjr jii]'cj3eT <l^ -^ 63 t)o i^ediidt), u]<^ -cdb-^TUT pecdj-o, 
ttibol3, 7 3jor be d|i bj-c iit)'cJ35r ^1^ 30 ^o]\ux pdjUJVO <it) c6n]c\\.yjt)]-^y 
ce)-c]\e [cofdjb,] t]6 310-6 be d]i d cuin di) •c)-d34'c. 

I'n?! n1 JT ^'10 ^o coi-v^b d tti^fc i)d 7 Moc)o-6b'V7i\>-joTedU'n4^'^jol)- 
il-vrle T)ejt;e-6 r»)'^J^'^^*i x^^^'^^T ^V- ^') &^KN21, 7 -co -iedtid x'T^ ^V- ^ Totj- 
•cdldiii, 1)1 li)0)-c4 jdx> ; 6]]x d r^j-o t)d x<^ ; 7 bjdjTD n 3ldi) 6 ixjt: d -pold. 
i]d'6xu<i.^\)4^c-o. [Se] )-o [ir] 'dIIs^'d "do ii)i)d6) beupd^* 

43 Mj -cedr^-cdof jb iJejt) 3|\djn|tt)'VTl itidc t)6 jhS^H- 

le liejrj)r> i^ti^j-ot^c xt)^)'^iT-' V'l ")^ "^o 8 2l3ut ii)ut)d t^<^~1^^ Tl ii<^n "o 
"oedTjt^doj jb -pejr) T)edri)3ldT) leo, le z;db4'c, dt)")-o]r) x;o bed]vd -64 -feun^t), 
•c^itu^iijUeoctrdoj jb t)d Ti'c-diob. t)o t^-^ colutt) 63d ; ^ot) -job ^\]d]\ jotd- 

44 Oj|i j-p [tt)Jte=] dt) 'Cjol)62lRH2l b-v^ji-c lo)rc7:e, 7 dt) ^d]td tt)^ rdbdji- 
bu|vM-D)d: d|i dt) d-ob-^'iTojt) i)^oti)'coc- ■cur ipecdj-o : 7 -co 'cedt)d dt) i*d3<^'c 
rdoj fJ^ J^ r&Ji)' 7 bej-c'i T)4ott)cd ; 6j]i p^ dji d tot), 7 bj^j-c x1 5l<iM- 
dr:Snt]X^ t)doit)'cd : i)j tt)6 -cixu-^jUf jre 

jb x^m le l)ed)t)3t)e t)e)T;§-6 i)3lu4)r- C2l jB. 13. 

•cec tjoc slu^JT^T ^1^ -^t) codlditi. 

45 Oj[v Jt [tr))re] dt) T:j5l)&2lK^>i2l HedCD, 7 c6{i)T:dti^ pl^3-t t)d liibjid, 
-co bejji d ii)^c jb dt -cdldti) t)d 1)6- d T)XiV?r|e. 47 2l3ut d t)eux)dc. 
3)poe, ^o bcjT; dtt) *DI)5d d3'v?b : bejcj 

dji dt) ^-cb^ tJt) T)^ott)T:d5 6j|v d [-c^jtt)- 2I0US -co ldb4 dt) Tjol^&^l^N^l ]ie 
tJ] \]SorV)-bd. 9\)d6)xe7 [lie] l)2l^|iot),"6^ ]\<$-6, 

46 21 reto rl)3^-6T)dn)b§t:dc,7i)^ 2 21 tju^Jti bjdt d3 edt)To>7t)e do, 
T)eur), 7 3dc >'?le -tr^Xit beo -o^ 3C0f|i- i)6 3e|\b, t)6 leut d cc\\o)c^] d teold, 
>T5edt) dtjtt)d linrcj'cjb, 7 3dc -v^le 7 3o"t!ib1d d 3Cf.o)cen d t^old [dtt)%TlJ 
t>v}le -D^ i)3lu<^)r)O0 <il^ ^t) "ccdldit) : \o]-c lilbjid; be^^c^ "dt) rJH t;utt) 21^- 

47 <Do T6edt)d-D ej-Djiv-celv^se )"dj|v |\ot) dt) r<i34^ ^> i)^ 30 h^'iot) -64 ti)dc- 
dt) 3ldt) 7 ^n t)ert)3ldt), 7 jtdjii dt) djb t)d r^34^ : 

b^tdc dr ej-Djji -cj-ce 7 dt) b^cdc r)dc 3 2l3ur redc^n^ <it) r<i34^ ^U ^H 
^jr>)|i X))te. lojT d 3ciio)C)otj d ^eold : 7 [tt)dj 

1ott)p6t3er) t)d potjdr) b^t) dt]Xd \o]-c, 
C21JB. 12. 730 [it)bjdj dt) loj-c tjjor "TOjimje \\e d 

tdjci-Jt) t)^ cttojcef) d reold, \]x\ \o]n 
5l4t)t:d i)d ttjbdt) -c^ e)X 'crrrtt)e-6. lilb|id tJ') "• 7 r^^cfv?-© dt) r-'^34^ <iir. 

7 riwjoeoivnr d beit t]eit)3ldt). 
215US TO Ub4 di) T:)51)e;2lKN2l iie 4 2t)4 [b'jotj] dt) leur b^i) d cc\\o)c- 
9X^d6)xe,x:6,\u\-6,^ ej\ d x^oXd, 7 ]ve ):d)crji) i)v4c [b'jd] 

2 L<^b4 lie clojtj .Irp^el, 3d ]i^"6, t)) jr ■Dojtijtje t)4 dt) cuojoof), 7 t)dc 
21)4 3db bet) r'jol, 7 30 tt)bediid ttidc : jonrocv?-© d tjotldr bdt) ; df) rm U^- 
drj rn) b)4)T T) t)et3)3ldt) r^c-o M ; -co T.t dt) T^S^t; dji dt) [t;e] dii d Ltf)bjdJ 
tte^it Ide-cep^ ■c^Xr.^-be d ldJ3e \\)d dt) lojc rec-o U : 

bj^)T5 r J i)ert)3ldi). 5 2l3uf reucvv?6 dt) r^3<lt; djii dt) 

3 2l3ur dfjrd tiocrtndr* Id cttticjU- r§c-Dthd-6 \S : 7, >-euc, Ittid bj] dti 
ttmrns^^p ^£6)1 d iiedti)c|tojcjn- lojc dt) dtt)^crdti d3 r^nec, [7] tide 

122 2Jf) ret] liiBttd. C21;B. 13. Ce-0 cojij^rd di) UB|t<l. 

lejrtieocvr'c ^t) lojc dn)*d cjiojcjotj ; t)oc a jiajb. at) tjercoj-o jotjd c|io)c- 

dnrojq -Djivr-Drj-D dt) r^5<^r; 4tii rtc"o jon, 7 -colej-sniot, 

Uejle: 19 2i3ur d tj^j-c tjd. t]§rc6)re 30 

6 2l3ur reuc^n-c at) r^3^T; djtt a itibjd di^b^it), bdllfcSj-o fotUr^c, b^ti, 
tijr ^n r^c'DtiidT) U : 7, r^uc, [tti<£i 7 sn^ -cetjtse a^, 7 30 t;r4jrbedi)T:4 
bjoF)] dt) lojc ]\edT> e)3tt) "ooiicd, [7] TOt) -cxA-^^-c e ; 

T)dc let-ctjeocvr-^ dt) lojt: atjrd c\\o]c- 20 2l3ur, d titi^jji to ct^e dt) td- 

70?), dn TJn rw^Jseon^TD dt] r<i34^ <^ 3^^ e, ^euc, m^ [^m] a r^jcrji] tji 

bejt: 3Ut]: ii) b^v?! [dtl dcr] leuf- n* iT^e t)o dt) qiotcen, 7 30 T)or,t:oc- 
i]1)rjr) re d ed-Ddc, 7 bt^j-D 3ldt]. >?T) d rjond-o b^n r rojUreocv;-6 dt) 

7 2lcx5 tt]^ l^ttinsen <in leur d tt]dc r^3^1i'c t]ett)3ldt] e : [jr] lojt: liib|xd. 
30 ttioji d^r<i ci^ojcjof), t;^ ejr d r^jc- e djt t)d b|i)reT^ d Tt]dc o \)&xc6)x>. 
rJot]d -cot) r:rd3<^^ dji yox] d 3ldt]rd, 21 2ic-c tti£ redcdtj dt] -1-^3^^: dj^x, 
reucrnr) dt] r^3-^^ ^^1^ ^ V^n ■ ? r^uc, t]dc [bjd] rm<x-6 dfx bjr b4ti 

8 2l3iir ImS] CI dt] r^i3d]xt: xm, ^Jj^, 7 [itiutjd iidjb] i|) Jr irle t)o dt) 
):euc, 30 lejT;t]eoc>r-6 dt) leur dtird Cjiojcefj, dc"D 30 tt]b) i)j ej3)t] roitcd. 

ctiojootj, dnroji] rud)3eopi <5 dt) r^- <ijn ; dtjrojt) -civn-crj-o dt] r^3^^ ^iv- 

34t: t]5rt)3ldt) e : \jx] lub]\<x j. re^CD U : 

9 H 21 tiildjix bjdr lojr t]d liib|id d 22 2l3ur rt]S leT:i]v?3^n 30 itl^^ d. 
t)'c>?t]e, dii rnj be-djir^ cutt) dt] rrd3- ttidc d^r<i qtojcjol), df) rn) rw^J3eoti- 
djix-c e; n-6 dt) r<i34^ t]ett)3ldt] e : [jr] loj-c 

10 2i3ur retJcrvi-T) di] r-^s^'c [djji] ■. r^^)- 

7, reuc, [tr]S bjofj] dt) rdr b^t] dtjr^ 23 2ic-D tt]^ -fidtidtj dt) bdUrcoiT? 

ct\o)cjof), 7 30 "cjotiTOcn-D re dt] rjoi)- f ojUrec t]d ^jc, [7] 3dt] let^ijusdr* 

dr> b^t) dtj r^ c]io)C)oT], 7 30 [tnbjd] "60, [jr] ijercoj-o lojrcntc 1; 7 rU'2i)3- 

):e6jl beo re]i3 dijrd \\6x^ ; co]td dt] r<i34'c 3ldi) e. 

11 [Jr] rer]lii'oiid. r^t] d 3C|\ojcjotj 24 Mo tt]^ bjof) reojl d|v [bj-c], rdrj 
-d -feold, 7 r«4J3eo]\U]'D dt) r<i3^^'c c|totc)oii dr d T:cjiicrd -cer lojrct]ec, 
T]ett]3ldt) e, 7 r,) c>?|trJ^ <i T'^ec e: 7 d [t]re6jl] beo bjdr "cd lorcd-6 30 
6j\i [d-S] t]ett]3ldi]. tt]b)d 3Vf|v1t) b^ij lojtjjtec jt]t;e, tjj-o 

12 2l3ur tt]4 b}vjrJon dt] lubjid 4 ej3]t] ^61x3, tjo b^n ; 

ttidc d]i rw"D dt) c]vojcjtj, 7 30 ^roH- 25 2in rj^i reucpj^i dt] X'^'s^i^ ^Jt^ = 

eocvT'o dt] lt4b|id dt] c]tojCjotj v?le [dt] 7, reuc, [fl]4] d'C]i>73et] dt) rjofj^^ ^^ 
ce d|t d tf)bjd] dt] lojt: 6t)d cjon 30 r^ ^5"^^V■)^ foj^lTec b<St], 7 30 [ttibjd 
i)n3e d cord, dtj 3dc: -3[or)bdU d tie] d redcnt) t)1 ir "cojitit]© t)o dt) 

breucrvi"© dt] r<i34^ ; ciiojcjo^; [jr] lubftd j d]t ttibiijr^"^ 

^13 2in rJH tti^rr^?^ <^^ t^34^"- 7, d ti]dc dr dt) urr^'o: mtie r^ti 

yeut, [tt]^] rrol'*T3 dt) liib{\d d cojip ru^lJSfeopi'o dt) r^3^^ T]^tt)3ldt] e : d. 

>?le, rudt3eo|t'VT-D re 3ldi) dt] [T:e] d|i d re [pt]] Iojt; t]d lub|xdi-6. 

[ttibld] dt) lubjid : -co jofj-coj-D re tTle 26 2lc-o ii]^ reucdrj dt] r'^34^ <^J^' 

b-iiti : [dt:<^] re sUtj. 7 reuc, t]dc [b)d] riotjdTD b^t) d]i bjr 

14 2lc"D d t)ui)|v T-^r^iT "peojl 'c-ejis df)rd t]3niUf] foJ^iTec, 7 T]dc [bi] t]i jr 
dil, bj-^j-D re r^^l^c. jr^e t]6 dtj C|\ojC)otj [ejle], dc-o 30 

15 2l3ur reucr>i-6 dt) r434'C d|i dt) [tt)bjd] t]1 ei3)t) TO]icd dtjrott] -ciivr-c- 
bre6jl •6ej)i3, 7 rud)3eonvr-c e -zo x)"^ dt) r^iS^'^ -^'1^ 50 cei] fecxj 14 : 
bej-c t]edTt)3ldt) : [6)|x] dr^ d T)reo)l 27 2l3iir reiicr>i^ dl) 3d34"c dtji 
'c§]t3 t)edtT)3ldt) : [tr] lubjtd ). dt] r^c-Dttid-D U : [7] tt]4 l^'ct)>73en 

16 No tri^ jonTojs^tj d t]re6jl •D§t^3 30 tr)6|v df)rd ctiojctof), dt] rJH TW'^J3- 
^ T^JTj 7 30 'ct:)ucrd cutt] bejt: b^i], eo|vvfT6 dt) r^34'c t]eiTj3ldt) e : [d re] 
rjucr^ re cutt) dt] •crd34'c ; rjt) loj-c t)d lubjxd. 

17 2i3ur reucrvrx) dt) x^3^^ ^iv^- 28 2i3ur ft)-3i r<it)dn d^ bdUrc6)_D 

7 reuc, [tt]4] totj-cojsetj dt) lojr d|i f ojUrec t]d -^jt: rejil^ [7] 3di) let:t]ii3- 
bej-c b^r) ; dt) rJt] rU'^J3eo|n?-6 dt) r^- -^"c r-^n citojcjof), dcr 30 [tt)bt] t)j"D 
34^ 3ldii [dt] T:e d|x d it)bjd] dt) loj-c : ej3)t] -coiicd ; [jr] dt: UrT;d e, 7 
[dT:4] re3ldt). rwdJ3eottv?r> dt] r^34^ 3l<in ^' ^^l^ 

J8 I1 21 i)re6jl tt)4 dij [3cedwt)d,] [jr] dtn^ir l^T'cd e. 
128 lojoi)acut|u;re. L6B})JCJCUS. Sec>Tt)t;^li di) iojc 

20 "^i 2t)4 b'jot) at) io)-c <x\\ y:e\\ ^6 <X]\ n]<2iojled-caodc ; [SJ-oe-o a-c^J r^ '5^'^^■ 

\o]v : 7 reuc, tiiJ c) 1)1-6 jr irie t)6 dx] [n] lu^iid r)n "co t^r ru^r lotjd cjof) 

<:|toic)or) e ; 7 30 [tt)b)l V'or)dr> -cdijd tt)<iol, t)o jofid ii)<Io)led-c4i). 
bvf-ce jtj-ce ; dfirou) Tuaj3eo|UT-6 at) 43 2lrJrojt) reuc>->?T> at) rasdix-c d)|t : 
ra34t\'c tieii)3lat) e : [ir] cdfpuire 7, r^uc, [it)^ bjotj] dr dt) citedtd bat) 
T;jt\]!t) '), [cdroi)] liib|\a d|i at) 3Cjot} t)6 -cedH3 jotjd tn^ojlcjoF), i)o lood tT)^otl- 
d|i dt) b):^uroi3- ed-odt) tud^v rd)rbei)ur at) lubjia d 

31 21 sur tt)^ ireucarj at) 1^5^ l^^ ^l^ 3C|\ojcjofj t)^ r^oXd ; 

at) Iojt; catnvrs. 7, T^^"^' ^m")^ f-p^J^J 44 )x r^n lul54 ^' t^'c^] re t)ttt)- 

n1r~o)ft)i]ear)vaciio]cjor), 7 t)ac [bja] 3lai) : yo)\lxeocy^x> at) r^34'c '^1^1'=^ 

3|md3 Tub aix bj-c jtj-ce ; dtjrojt) id'c- dti)dc T)ett)3ldti e ; [dr:S\ lo)-c )oi]d cetj. 

a-6 dt) r<^3di\T; d]i at) [re d|t d it)bjd] 45 2l3iir at) lub^ joFjd tt)bid dt) lojt:, 

di)lo)t:cd||tnrer?r l<^ : l^nm-IStF ^ edTJdc, 7 bj^j-o <i cefj 

32 2l3urdi)r^C'Cti)dX)U>*euci:v?-6dt) tjopTT), 7 cv?|irJ-6 ^ol^c a|i a p^iTH) 
rd3di;r a|x at) \o)-c : 7, yeuc, [tT)ui)a] tlaf^ac, 7 rw^JSeoivvr^^, t^e^tiislat), 
le-ct)v?3)-6 at) cani>?"De, 7 i)^c if)bja)'6 T)ert)3lat). 

3'"ni4a3 bv-oe at), 7 t)ac [itibja] at) 46 Ha 1)>;le Uete d [Tr)b3d] dt) lom 

cdi]\v?r>e d itd-o^c T)jr n^<^ ^^ ^^ ^^' bj-^j-o r© T^lac ; dr;^ r^ nt"13l<*n • 

ciiojcjoij ; cSttiijocn-D T)^ ^ot)4 ; r^ob a it)^?^ ro 

33 BeijirnS^t^ e-: ^T ^1 bedjitrd r^ i)rorlui)3ip>?nT; [bUr] ^ djriieb. 

dt) cdiiivrT^e ; 7 -DiivT^ri^ ^n r-'^S^^ 47 2I1) t:ed-cdc tt)^ at) 3cea-ct)a jona 
d|i at) [-€]] ajjx a [tt)b1] at) cdt|t>?-ce tt)bU loj-c t)d liibud, [ti)4r] ed-odc olU 
rtr l^ ^He : e, T)6 gdTDdc Ijt) ; 

34 2l3ur at) r^.C'OTt)d-6 U reuci:vrr> 48 2l)dr d i)-clut:, r)5 d i)jntc [^J^T] ; 
at) r^34t: dtv dT) 3Cdifi>?r>e : 7, r^uc, x>o Ijoi), t)6 -roluitj ; it)4r ^ 3CT^ojcjofJ, 
[tnin)dj leT:f)^'?3)-6 dt) cdn\>?r;e at) r^ t)6 a t)1"d d)v bjt ro tjireji to cjiojcjot) ; 
c\^.o)C)o% \]6 d b^idjcriT) T)1r "00111)1)6 49 %-^ux "30 ii)b1d dt) loj-c iidnie t)6 
T)6 dt) c^ojcjon ; dfjrojt) i:o)Ureoc>T-6 -06)13 dnrd tjedrdc, t)6dr)rd cjtojootj, 
dt) xd3dnt; 3ldt) e : 7 i)l3V*)'Dre d dnfa rltic, t)6 dfjira T))t)6c, t)6 a 
ea-oac, 7"b1aj-6 3ldt). i)ejil1-6 ro cjiojootj -, [j^*] lojr lubjid e, 

35 2lr it)<^ l?'Cf)>T3erj dt) c^|i>?-De 30 7 Xo)\\x(tott<.\ -cot) -nrd3d]i'c e : 

tf)6it dnrdciiojcjof) 'c4 ejr a 3lar)t;a; 50 2S311)- i:euc-|:>T'D at) r^3a]x-c ^ ai) 
30 2lfJi-ojt) KvicT^vrT) at) t<^3<^-c aj]i : \o]n, 7 -DjtYT-D-pjt) a)i at) 1)1-6 a [tt)b1aj 
7, -jreuc, tt)<i l§tt)v?3en at) cai}i>?6e at) lojr; r^T ^^ '■ 
aTJ-pa c|io)cjor), t)<i l)1aVa-6 at) r^S^'c 51 21311^- x^ucxy;-6 aji dt) lojr dt) 
3)\ud3 bV^re ; [dr^tj t& T)eii)3ldi). i*^tij)dr' U : it)<i le'ctjYrsef) at) lojo fa 

37 2if' it)^ bjoF) at) ca|]tvr6e ]xe \]ed-o<xc, ^ao -oltl-c, [t)6J fa t))rj5c, t)o 
feao??) c6it)t)VT-6tec, 7 I30] b-):<itvT-6 a ccpojcjorj ; i)o d t)ob4 dji bjr x>o 
3|iud3 rub tiidf jnne : at:d dt) cdjit- t)lT:e)i to qvojcjof) ; [))'] lubud qiji)- 
■vT-6e rl<^t) [dr;<ji] x^ S^^') • 7 Ti><^J3feO|i- -cec dt) loj-c ; [dr^] \e i)etr)3ldt). 

Y?-6 dt) )-d3^'C3Ut) e. 52 Loj'pcr)'6 fe dt) ■cedTdc-y-jr), >?ii)e 

38 H 2t)d bjotj d|\ -f-joji t)6 a)v tt)t)<ioj -)*jt), tt)^t Tltiz; tio )nec e, d !)oly?tj f)o 
tt)dtv dt) 3ced-cT)d b-y^lsiedi-dc tojUT^c d Itiied-cdc, t)0 d x\e<X]T])i:> -oo c|iojC)ot1, 
d 3C|io)Cjor) d b-jreold, [ea-oot)] bv|l3- jo^d ti)b1d dr) lo;o : ojjv [j-)-] lubjtd 
le-dtdc b^i) f ojUrec ; c\^']X)x:,'rJ: e ; loji-cj^lsen d x,-ce)\])-o e. 

39 2ir)to)t) i^C'UCpvrT dt) T^3^''^ • 7. 53 2l3U)^ tt)<i feucdi] dt) td3d{\t:, 7, 
-peuc, [it)^] bjotj dT) b-k^lsleurac d "peuc, ii)Uf)d l5i-t)v;3j'6 dt) pld3 dtji*d 
3C|io)Cjoij d b-peold bdt)-co(icd ; bdt)- T)ed-rdc, dili'd -tXnt, \)o afj^d t)ji1ec, 
leuTd -cerbvfT IdT t-^Tdt dfj^a cpoj- r)6 d T)edjr)}6 -cot) ciiojc^tj ; 

Cjof) ; [dT^J ye 3ldt). 54 2iiivojT) -pu^)3eo|i"yT'6 dt) 7*d3d|iT: 

40 2l3ur at) -D>?i)e d •ccv^rer) d [dt) t)1-6] d^ a [b-):>7l] at) loj-c ro t)l3e, 
3|md3 -d4 c^rj* 1 bj] T^ it)<iol ; [3J-6e-6 7 (r>,'|if j'6 X'^ )<x-c<\~6 c )-ef U ejle : 
d-c^i T^ 3l<i^- ^5 21tu)- -jreucv'i^J'C' dt) )*d3d]i'c 4 dt) 

41 2l3ur at) te d TJO^-cen d 31^043 lojr, d t]-c)^)5 d t)l3re : 7, "jreuc, [it)Uf)- 
r^ cet) let ]ie T)d ^sdjr, [a-ca] r^ ^^l^] ^"Cjivrs at) ^oj^ a -oat, 7 t)4 let- 

124 2t)6-6 5Ui)t;d i)d \ub\id C21JB. 14. d i]r>?t]ft HO ^ ^^15 

i)v?3 dt) loi-o , C^-c^] ye tiettjsUi) ; 4-6 S edrdc, 7 be^ynr) d y]oT)d-6 
loiycyj-d -cCi dfj^d -cejiji-o e ; [dr^] t& >?lft ^^^ 7 M)5'FJ'C' ^ P^in ^ ijvrrce co]% 
ci)d]r-c^c t;^ob A yr,]^, ["H^T] lo^l ^ 3^ iH^M 5Ut] : 7 t)d t6i^j5 TJT) "cmcpd 
Vcjs V)0 A TTi>?3 e. -co \x^o'^\\xxs'SV^^\f^, 7 r^nruj^ <i in>?c 

56 ^suf tt]^ Treucdfj dt) r^3^'c, 7, df d loj^-cji) y^tx) IS. 

y:euc, 30 [inb;d] 4t) Xojv t)1 e)3n) wO]i- 9 2lc-o it ^^ ^t) r^c-cttjd-D U, 
cd -cdji ejr d r)i3re ; dtj^ojii biiJi-T)"^ Ymd^xfAX d tjotjd-o \?le r4 cet) 7 -od 
ye dit)dc dx d r^edxjdc e, t]o dn)dc dy yedyoj^^ 7 ro tt)dU3lb d fill, edX)otj 
dT) scjiojcjot], 1)6 dr d tj-clur, T)6 di* d b§]]tt>?-6 d XJov,d-o y;\& "ce : 7 m^XJ-o 
tjjn^c : 4 ed-odc m^XJr> x^X ^ t^^jl d i)-vTrce, 7 

57 2i3ur t()<i 'cdrxher]dt) fe rof bj-^ir? re 3ldT). 

dT)Xd ^ed■odc, r,6 dnfdrlur, i)5 dtj)-d iO 'h^ux dr^td tjocrtnd-D U 3ldc- 

ijJO^c, T)6 d ^ed]ry\i:> ror) citojcjorj ; [jf ^'^"^ T^ "^^^ udt) tn^'ood 3dT) c^^j-oe, 

lojt;] leri)>?3'ce e : lojy3'p)-c t;ii dt) 7 u^H b'^THJof) rot) cedx?br)dr>nT) 3dT) 

ijj-D fjt) jofid [ti)bjd] dT) lojT let:e]i)jr. c<5ijT6e, 7 t\\) -DeciijdTD 09-0 ro pluji 

58 2l3ur dt) -ned-cdc, it)^t Tlii-c, t)6 ir)1t) [tt)-^] joribv^itr: b1^, cu\x\d)xct% le 
jn^c, t)6 3J-6 be djx bjt; t)1r> xro c|vo)c- t)old, 7 edt) I03 old. 

jof) TOd [tf)bjd], T)oc \])'SX^T ■^«. ^n^ 11 -l3«r ^^ X^5^'^ ^o r>edt)dr 
r43bdt) dt)lojt:)d'c, dfjfotr) i}l3Vl3^|i 3ldf) [e] b&d]i>76 te ^^1 "J^^Tne ^^^T l^e 
dt) ■cd)\d l)Ud)ii ), 7 [bj^fo] 3ldT). 3ldt)d'6, 7 T)d T)e)t:e T)^» "co Ict-cdiji dt) 

59 [jr] e to ■oli3)'6 lojre ^d lubjtd r:)ol)62lRN2l, d3 rotiiit lojt'cjt) dtj 
d r)edx)dc old t)6 Ijt), dtj^d -cltl-c, t)6 c6ti)C|i'»7n)3^e : 

dofd T)jijec, T)o d t)edjri1-D ro cjiojc- 12 2i3UT 3ldcr>rc> dt) t'^34'c edr)- 
r)J3e, r<^ tud3]td 3ldt), t)o r^ ^iid- udi) VJrijoi), 7 jorbujitYrr § tr,^ ^or- 
3]id t)eit)3ldt). bnjitj f<^|v>?3re, 7 4t) I03 old, 7 cjiojr- 

Xl'6 Id-o [w,<^] jorb>?|iT; lu<5nf]nJ5 '^<^ 
C21JB. 14. U^i dt) T:j5[)62iRM2l : 

13 2l3ur tr)Kl^TJ'^ T® dt) -cildt) dt^t-^ 

2t)6-6 3ldt)'cd Tjd liibfvd, dt) rv^tje. 33 tj-cij-c d nj\rprj-6 d. nJorb^Tiir p^cdjr 7 

2I3U)- d 'D'Cj3. d tj)orb>-rifc lojTC'ce, drjt^ tj-Sj-c ii<3[oit)- 

rd: ojji it)<j Dr] leJT ^) "cr^S^^ 
215US ro Ub4 dt) 'Cj51)6>2lKM2l -{xe dt) rdb-^tmr p^cdjr, [))*] le)T ^*)4 TJtj 
2l)d6jre, r<i]x<Ar, dt) •cdb^mit f^jvnsre: [d-c^] ^1 l^o 

2 Bur e to rl)3er dt) I6b4 dlo d t)<ioii|"cd : 

3ldt)T;d: Oo beixtr^ cutt) dt) -ctds^t; 14 243ut Sl^c^v^r dt] 7'd34-c [cnr] 
e: rrnnorbvrtir dt) 'cr-^tiv^re, 7 cv?};- 

3 2l3ur ^idcnr dt) r'^3^t; dtt)dc xi"^ <^^ r^-34^ CT^H] ^1^ ^^^^It^ clu^Jte 
dr dt) brorlor)3Ti3o]i o ; 7 reucpTr dt) re^re ^^ "ce bjdr T^e 3ldT)dr, 7 dji 
rd3^t; e, 7, reuc, [tt)^] bjon lojr t)d 0]ir6)3 d Ujtrje rejte, 7 dji o|iro)3 d 
lubjvd lejser'cd dtix^ l^b^ , cojre rejre : 

4 2lnrojt) ro beuj;d dt) T<i3^r ^^ 15 2l3ur 3ldcicvrr dt) t^S-^c [cnt^] 
re]id rd eut) ro 3dbdjl beo [7] 3ldT), rot) I03 old, 7 rorn'c^jr d|v cl^jv d. 
rot) r) bjdr |ie d 3ldt)dr, 7 cc?idr re^r^ojre cle^ejijCl]- 

rer4, 7 cojv:|id, 7 jor^jp : IG 2i3ur T:itTt)):v7r dt) r^Sdjfc d 

5 2l3ur d)reoT)'v?r <it) T-^34'c eut) 1*1)64 rer df,Xd x]oXd IdnS] )o\]d \S)n) 
r'job ro ro^bdr d toj'c^c cjtjdjr 6r clfe,' 7 citojr-pjr d r,old le i).^ tijeufv 
cjofj nrce ixe^td : 7-ecr nudj|te dr cojfje dt) 'C)'5\)e>9lH- 

6 2i|a r^i) ^ Jieojt) be6, 3ldcpn^ e M21 : 

7 dr, cof)dr redr4, 7 dt) conc|\d, 7 17 2t3Ut "cot) c-v^r ejle ro t)oU 
dt)^'c';or6jp, 7 rutr)>->Tr jd^ 7 <^^ "ceut) [dr4] jot]d l^jri) c\^V-V-6 dt) r^34r d^i 
beo^d b^m d. t)e6]t) [ro] tt)4bdr 6x b^]x cludn*e rejfe d re bjdT l^e 3ldt)- 
cjotj d T)'vrrce fie^rd : dr, 7 d{i 0|ir6)3 d Ujit)& re^ye, 7 

7 21311)- CfvOirrir d]i dt) -cj bjdt |ie dy. 0]\r6j3 d coj^e 'cej^e, d|\ f -v^l qd 
3ldT)dr ot) liibnd ^ecr riud^ne e, 7 Ijjorbdjid i-djaTS^e : 
roiUreocd)r e bejr 3ldT), 7 tc^ojb-jr 18 2l3Uf r>?3ell t)d 1)old [bjdrl d 
dtt)dc dT) reut) beo xS^ •n)dc4e T\e)r. l<^)ii) dt) rf d34r rojji'cpjr r^ djx c^t) 

8 2l3ui- t)j3pjr dt) re bjdf |te 3ldii- dt) rj ^Ux ?e 3ldT)dr • 7 ^o redtjd 

125 Hdrdb^rvfjr l6Bl)jc.|CUS. cejir; d|t)*ot) lub(i4 

^x) T'^s^'c x'^o-b a|x d yo\] d ^^4 4t) Tfeu|\^)T) i)6 ro t)d colutrin^ 63a, 3j6 

r;)51)62lFN2l. be ^ica St^^^T T^ ; 

19 2l3ur 1or>b4):)t> 4t) r'^34'c at) 31 [Bd-cotj] at) tfj-o }:ed-c):dr r^ 
5orb>7|it: pecajr, 7 'co -cearja r)^ <^tv -o^as^jl, ^ox] [a|t rot]] lo'cb>?i\T: pec- 
ton at) rj bjay pe slan^'c 6 i)a iie^tTi- ajrs, 7 ai) -cajia [a|v roi)] jorbni^t: 
3loit)e ; 7 n^ "5^)^)3 tH) tt)vr]t>-j-6 at) lojtctre, m^jUe T^JT ^t) -cab^^-cur bj-6 : 
•cab^rur loirc-ce. 7 "co reatja at) r^34t; r'l'c a|i rot) at) 

20 2l3ur ■ceat)v;3 at) r^34t; jor>- -ce b'lar T^e 3lat)ar) at coj^e at) 1^)51)- 
bv?|x-c loifc-ce 7 at) T;ab<^rur b)-6 a]x a 621RN21. 

t)alT:6)]i : 7 TO x>eat)a at) r^^o-^^ TJ'c 32 2lr & to -Ust"^ U^n T;e] lotja 
a]\ a f ot), 7 b)^)-6 3lat). [tt)bjal loj-c t)a li4b]\a, a3 t)ac b):vrl to 

21 2i3ut* tt)<i bjotj bocT), 7 t)ac cmt]uy t)a lajtt) [at) t)')-© bet)ar] t^e t)a 
lj^>?3e at) o}]\e-o xh) ; Hilton) 3^-^c- 3lat)a-6 -D>-a3^)l. 

>*n"6 eat) uat) ^aii)^)t) [tt)^] lorb^n-c 33 ^ 2l3iir -co Ub^ at) T:)51)621K- 

)*^|x>73'ce ]xe t)a cixota-D, to -oeapait) N21 ite 2i)aoii-e 7 "pe V)2la|\ot), t.^ 

t)T;-e TO, 7 ^ojt)Tectr)aT cv^t to plilii |i^t, 

ii)1t) cutf)a)rct;e le 1)ola tt)4 loTbnii-c 84 21 t)u^]ii Trjuct^v^Te 30 -cjii C^a- 

b'jT, 7 I03 TO ola ; i)aai), i]ocTO bej|tjit)ri T<\ojb it]^ t^^^^' 

22 2l3ur ■c<i teuitai), t]6 t^ colutt) 7 cv?|v"pe'f tt)e loj- pa ltib]ia a -c-c)-^ 
63a, at) t)r6 IT ej'cj^ lejt a r^3<i)l ; 7 "oa bu{v b^^eiva") reH^e ; 

b)<^jT eiit) Tjob t)a lOTbnU'c pecaiT, 7 35 2l3ur 30 T:T;^ucx<^■ 4t) •ce lejx leji* 
at) Ta]xa t)a -cab^rur lojrc^e. at) 7:13 7 nieor^i [r&] ~on ^T^S^"^' "^^ 

23 2l3ut "CO beujta lejT at) -coct- ]i^t,<Do a'ceajt T<^tt)'ratt)4 to [bjaT] 
tt)dT U jaT a]t rot) d 3lat)-ca cutt) at) lojt; anr^ -els -. 

T:ra34r, 30 TO|tur pajUjvrt) at) coir;- 36 2ltjro)t) ^u^JS^oFT^ ^') T^o^"^ 
c)i>fn)3t:e, a brl^^tsnnre^ ^n 'C)'5\)- Tojb at) -^3 TtoltiiusaT, pTl iu4cur 
621HN21. at) r<i34'c -^ [f^ec an] TreacYfi) t)a 

24 2l3iir 3lacp?T at) r^s-^-c uat) lojre, coit pacTerjrao) a !rt)b)a] af)ra 
T)a l)1otb4ra r^p;3-ce, 7 ^n I03 ola, -^3 >?le Tieir)3lat) : 7 1)4. -61^13 tJt) l^ac- 
7 qtoi-c^JT at) r^34'c laT [tti^] jot- >7t a r'^ec T):euc>?t) at) rise : 

b>?]\T: c|io)-ce ar cojrje at) T:)5^621K- 37 2l3ur reucr'vTT re 4)x at) lojc, 7 
M21 : xeuc, [tt)<^r] ^ tt)baUvrTjb at) rj3e 

25 2l3ur tt)v?)\rJ^ r^ wat) T)a 1))0T- bjarat) lojt: le r'citjoc-vTb -colla, 3lar- 
bufi-ca r<in>i3^e' 7 3Ucr>?T at) x<^- ^it)^^ ^o 3^^ Tej|\3e, t)oc jr iTle t^e a 
34x: [cvtt] Tr>Tl 1)4 l)joTbit|\t;a r^- r^i'c>Tt) t)6 at) balla ; 

UVTSre, 7 c>?]trJ"C' [^1 ^1^ ^^^ clu^jre^ 38 2l^ron) jidcujT at) r^S^I^'c 
Tejre 4t) -ce blar tie 3Ui)aT, 7 4|i att^ac ar 4t) -c-cls 30 TO|xxir at) 
o|\To)3 a Ujiije Tejre 7 a|i otiT6)3 a Tjjse, 7 TprTr)T rtUr at) -els recT co;re Tejr^ U 26 2i3ur Tojix-crjT at) r^34^ '=^0 39 2i3ur -c^ucrvrT at) ra34^ ^ rir 

t)ola a|\ cUji a -ce^tiojTe cle rejt) : at) recTtt)aT IS, 7 r^ucpTT : 7 [tn<i] 

27 2l3ur TojixrrJT at) r^34^ l^ ^M le-cijnserj at) lojr a tt)ballaTnb at) 
tt)eu|v Ter [c\tt] to t)ola [bjar] JoTja -c^se ; 

UjtT) cle recT t)u^j]te a br1aTt)v?re 40 ^Itjroji) ajreot)'k?3 at) r^3^1^^ 
at) 'Cj51)62lRM2l : Tjob t)a cloca to buait) ar joija 

28 2l3ur cvTl^r)"© ^n T-^S^^ '^o t)ola [Ti)b)a] at) loj-c, 7 -cejlsr^T att)ac a 
Ibiar] jofja Unh a\\ cltiajr 'ceir ^'1 n^J^ r^lajT laT -c^ob a ti)nc Tot) 
re blar ite -d 3lat)aT, 7 a)x oi\t6]3 a cat;]i>?3 : 

Ujtt)e Tejre, 7 a|i o]\t6j3 a cojre 41 2l3ur to beuita r^ ^e)ia at) rjs 
Tejre, a]t atr r>?l 'ja bloTbuivra r<i^- TO r^lWoraT ra 3ciiaiixr r^ob a 
>73Te-. r'C]3, 7 TojiirriT ati)ac at) luajT;]\eT 

29 2l3iir at) cv;t ejle to t)ola rcii]orr>'?'^ TiaT -ce r^ob ait)ac Tot) 
[bjar] a U)ii) at) -eraser ofixr)-© re cariuTs a t)^)r t)eti)3lojt) : 

a|i cet) at) re blar l^e 3lai)aT, to 42 2l3ur 3lacr>?T cloca ejle, 7 

teatjatt) rioTa ajv a f o«) ^ l^>*)a3t)v?rJ oritrJ"© a t)4jr t)a 3clocro)i) [jaT ;] 7 

at) t:j5l)e2lKM2l. 3lacru]T tt)oj|\retil eile, 7 Tob<^lv?3 

30 2l3Mr loTbuivrvjT <iot) TO t)a at) rl3. 

120 6 5ac t))5 b^t^ur le C2l)B. 15. Xuh\\<x <x-cd t)^ii)5Uii. 43 2l3Uf ttld ■CJ5 <in loj- d jij-y-, 7 
30 «)btvjt):j"D anjdc dtJT^ "^13, t;-^ ejf 
^A 3CI0C ro bu^jT] ^1* -co, 7 04 ej)- 
dt) ■cj3e -co tciijob^ri, 7 1:4 ejy a -66- 
bdlc^t ; 

44 2itj'|*ojT) •cjuc'pn'D ai) t^3-i}t: 7 
'peucp>?-6, 7, -peuc, [tri^] le-ctj^^s^i} at) 
lojt; 4.rji-a. ^13, [jf] lubfid c]x)i)t;ec e 
dijfd. t;j3 : [ar^t] t)ett)3ldt). 

45 2l3ur h\\.}xy:)-6 re Viox <iil t:j3, d 
clocd, 7 4 4'Drt)d"D, 7 Tnoj}it:etil di) 
TJse >7le ; 7 jotticoiiv^-D )*^ dir)dc di' 
4t) 3Cd'C|v'V73 [jd-o] cult) )ot)d;x) tj^it]- 
3ldii. 

46 Ox d cjofj to 3^''^ ^^ -^ ^5t; jidc- 
UT d i-c§c f ^n -cjs d|t t^"© T)^ ^l^Jttl- 
VJjte dt:d x^ 'C']v>rce tu^lT bjdj"6 t)eitl- 
3ldti 30 T)6)t). 

47 2l3U'}- di) -ce l>73tei* dtjfd rjs 
')J5TJ3 -^ e-d-Ddc ; 7 dt) !;§ joi*4.t d^T-^ 
^53 ^13V)'^ ^ edTidc. 

48 '2l3ur tii<^ 'CJ3 di) T^34'c d T'c^gc, 
7 t^^c-v?!) [dj[v], 7, t^uc, niuijd d|i 
le-cijVTS ai) lo)-c dtj-j-a t;j3, t^ ejf dt] 
'CJ3e "CO -Dob^jl : dfj^OHl TW^^S^oitv^-D 
^1) r^3<}^ ^t) ^)5 31^']^ "^o cjoij 3U|t 
X^}3)X^'^ ^^ lojt;. 

49 2l3u'r 3ldcv*vr-6 x^ '^o Sldrjd-o 
di) -cjse -6^ eut) 7 ttidj-ce T^^4' 7 cojv- 
Cjid, 7 iox6}\i ; 

50 2i3itf tr)vr|it)'i T^ etiT) rjob d 
)*o)t:ec c]vjd)-6 ox cjOYj ntce jied'cd : 

51 2l3if'p 3ldcp?'6 1^ dt] tn^j'De t^- 
■^4' 7 d^ joyo^p, 7 -At) co{iC|td, 7 dii 
T:eur) beo, 7 •cutnp'?"6 jd-o d b-pvrl d 
ijeut) ti)4b, 7 drjT^^ T)>7tce jxed-cd, 7 
cjtoj'ctJ'D t^f) "cjs x^c-o tjudjjie e. 

52 2i3ut 3ldi)):n'D dr) rjs le t>?l d 
Tjeojt), 7 lej)* d Tj-^tcft ^eat:d, 7 le;f d 
ijeujt) beo, 7 lejy dt) indj-cs T^^4' 7 
lejT d tjlofi^jp, 7 leiX '^^) cojtctid. 

53 216-0 le)3t)'6 -co ijeui) beo jif)- 
"cec-o dttidc <xx d^ 3Cdt:|iT73 cutt) di) 
tildc4e iiej-D, 7 -co T)edr)d t& T)"^ '^ot] 
^)3 : 7 bj^j-6 3ldn. 

54 2lx e [to] x>rj3§-6 3dc nle 31)6 
lo)t:e lubfid, 7 cdi|td, 

55 2l3U'r xjo lubjid ed-o'v;3, 7 'Cj3e, 

56 2l3U'r djv dt;, 7 dji 3e)|\b, 7 d|i 
bdUrc6)-D rojUt^S : 

57 ^Dd 'ce3dt3 d r)Ud\\. [bjdt] ')5^n- 
3Ut), 7 d i]Udjjv [bjdr] 3Ut) : [d r^] 
TO -DIJ35-6 ijd lubjid. 

C21JB. 15. 

Cjxedcr rHt; tjd bi^eit. 13 2l3Uf d 

127 ^ t)3ldt]d-D. 19 Sjlt; t)d lt)bdt). 28. 
2l3ut d i)3ldi)d-6. 

215US -co Ub4 dt) T:j51)621KN21 |te 

2t)d6]te 7 l^e Ii^I^jiot), 3^ |\^-6, 

2 t^b4 ]ie clojf) jtl^^^l'' 7 ^b4 t^ju, 
21 tjU<^j|i b'jd)- Cjiedc-c x^^'^ -^U -^oil- 
-cvrije df d >*e6H, [x:o b]rj3] d cjiedc-o 
[a-cS] x^ t)ett)3ldr). 

3 2i3ut bur> e I'o ^ tieit)3lon)e jond 
cjiedcx:! : it)<i lurjoil d -peojl leji* di) 
ccnedct:, Tjo tt]^ -pdijdf) d -peojl 6t)d 
cjxec-o, [jf] e d T]eti]3loji]e e. 

4 2l3ut "Sdc nle l^bd, d]\ d lul3-|i)'6 
tepoi) d]v d bt>7l di] vx^l-c, <xx:3. tieti)- 
3ldTj : 7 3dc t)j-6 d|i d X'^'^V^ T&. 
bj^jT) T)tti]3Uli). 

5 2i3ut 3Jor> be dji hj-b bedij^ut ]\e 
t)d l^b-yy-D T)J3-pj-6 d ed-cdc, 7 ^o'ctvvTC- 
XW [e pejij] d i)-^rce, 7 bj^jTD tj^ti)- 
3ldt) 30 T]6)tj. 

6 2l3u-r [3J0-D be] d]v bjt; xu)v>x^X 
d]i df) S)r: djv -f-ujs di] -ce d|i db-pvrl dt) 
Cfxedc-D TjistJ-D d ed-Ddc, 7 -po-cjiv^c- 
tJ"D [e -|:e)tj] d i)>?rce, 7 bj-^j-D tj^it)- 
3ldT) 30 rjojt). 

7 2l3Uf di) -ce bet)dr t^e ^c^ojldf) 
■ce d|i d b-pv?! di) cjiedc'c ijJStJ'o d 
ed-odc. 7 totjinc-pj-D [e pejt}] d t)"*?)*^^, 
7 b0.)6 i)en)3ldi) 30 tjojt). 

a 2i3Uf tr,d cy;\x]oT] di) -ce d|i d 
bpu)l dr) c)tedcr; d f jlz; d|x di) -cj bjof 
3ldt); d^rojr) T)l3tJ^ ^n t:e nn d 
e-d-odc, 7 -po'C|i>9'C-|ci-6 [e peji)] d 
T)>rf ce, 7 bjdj-6 i)edtt)3ldi) 30 t)6ji). 

9 2l3Uf 3JO-D be dji b)t -ojdUSojx) 
joT)d x'^V^ rer^ot) d|i d tf)bjd dt) 
cjtedct; b)d)-6 i)edii)3ldT). 

10 2l3ur 3 JOT) be djt bj-c bet)dt |ie 
\]So}T}r6 -oS ti)bjd T-'doj bj^^jf) r)en)3ldi) 
30 r)6jt) : 7 3)or) be dfv hj-b )on)c}id-r 
[ejfjjri Tojob] xi^ ijlsp)"© d ed-odc, 7 
To-cpTCpj-D [e pejt)] d rjvrrce, 7 bj^j-o 
r|eri)3U}) 3oi]6jr)- 

11 2i3ut 3JO-6 be d\i bjt: |ie Tt)ben- 
Xd dt) -ce djv d it)b)d di) cfiedc-c, 7 ^^ 

tjj&rc d Uitid d t}>?rcc', i)j3):jT) re d 

ed-cdc, 7 xot]V,^cxi'i> X^ [p T^H)] d 
t)nrce, 7 bIdj-D t)er;)3ldT) 30 \]6]\). 

12 2l3u-r dt) -rojT;edc c|ijd-6, |ie 
itjbetj-pd dt) •ce dp. d b-in:! dt) cnedc-c, 
W^nTl5^lv fc •• 7 n)&rcrn3t!i 3^c ->7le 
f ojrec c\\o)\] d ijv^f ce. 

1 3 2l3ur d r)tU)|i 3ldi)7:^ dt) rj d|t 
d tt)b;d d!) Tf jlt; 6r,d c]vedct; ; dtj -pjt) 
<ii|teot't|v?3re -co rejt) redci; Id cutt) d 
5ldi)T;d, 7 TiJSl-jr) d ed-cdeS 7t6t;|x-v?c- H^rbslvTtje l6Bl)jt:jCU$. i)4t5U|xrd rnf)e. 

14 2l3urd]x d T]ocTtt)dT> U 3UC- lebns d lejttiecujr : SJ^D be d|\ bj-c nl'D 
>->?t5 cn3e "c^i eut) -peuji^n. ^^ "^^ col- a^t d x^^^V^ TJ T^^T bj^ij-o t)eiti3ldT), 
urn 63d. 7 rjuc>-d d Ut4 dt) "Cjop- "H neii)3lojt)e d lejr;|xec>Tr- 
62iKN2l 30 roitur loj^'cit) ^U coit)- 27 "21311^ 3J"d be djibj-c bet^ar VH* 
c|iujn)3'^e, 7 TO beu|\d roi) -cr^sdixz: i]dx]e)i:)V) nn b)4jT5 ijetrisUi), 7 n^s^Jt- 
M*© : 4. ed-Ddc, 7 ^6'C|\>7C'p)-6 [e >'eji)] d 

15 2l3ur jorbiJit-pns <^n r^5^^~ nvrrce, 7 bj4]-6 ijeitjsldi) 301)611). 
jd'c, 4oi) dcd [djv roi)J -cdb^-cnr P^c- 28 2l3ur iT)^ 3rdt)T;4 j otid tJl^;, dtj- 
dj-6, 7 di) -Ddj'v^i [dti rot)] tdb4T:>7r rojt) d)|\eoit)VT-D t>j -pejt) r^c-o U, 7 Tjd 
loj-rcce ; 7 TDO T5edi)d dt) r^3vjt; r')^ "c'jdjs tJt] bj^^jr xi S^^t). 

d|i roT) d ril'ce d Ut;4 di) r.jol)62lK- 29 2l3ur 4]v d T]oc-»Dii)dr) U 3edb- 
*^2l. -v^iD r'j c>?ce -cS xe^Sjx], t)6 rd coluii) 

16 2l3ut tf)d jni'cjset) d fjol c6jn)- 63d, 7 beiijtd cutt) dr) •cTd3<|t; id'c, 30 
ttjdc-cdnvrr ^ edtir-yTtje, di]rojt) i)l3- "ooixur pdjUn'?!] di) coiiicinTfjJstc. 
7-jr> d veojl >Tle d rj^Tce, 7 bj<ijr; tjeti)- 30 213111* )o-6bnji)^5^ di) r^3^^ -^ot) 
3ldt) 30 r,6)r,. dCd [ti)^] )o-cbY;\\-c pecdj-6, 7 dt) r^d- 

17 2i3ut 34c >;ie ed-cdc, 7 3dc [tf)^] lorbnji'c lojt-cre ; 7 t:o redtjd 
•vrle c)tOjiC;oo, djidinbjd 7-)ol di) cojii)- di) r^3^'c TJ^ ^^ -^ Toi] d ^-64 4i) 
Itjdc-cdj)^)-, i)J3i^)3e]i le l)>7i-ce e, 7 T:j51)621KH21 d|i roi) TJ^^e ^ i)^")- 
bj^j-6 T)3tr)3Ur) 30 i)6;t). ^ Slonjc 

18 21t) bei) u]<i dt) 3ced-ct)d le luj-6- 31 21)4 To re]le6cv?-D cldn jri^^^l 
>*e T^eiv [ii)djlle lie] iiol d?) cojti))t.)dc- ixe T)d tieti)3lo)T)e ; ^otjUf t)dc brd3djx> 
-Dd!)>?f , i:6t;|inc>-)-D fjdr] d [jt^ot)] d b^r jotjd netti3lon;e, d t)u4 t:)\ud)UjT> 
ijnrce, 7 bej-D i)eii)3ldt) 30 r^Sjr,. ujo I6jrt:)i)r) [dr4] T)d t^^rc- 

19 11 2I3UV t?)<i bjor] t)^^ ^]^ t})T)^o), 32 l)x^ e ^-o -cljse-D dt) re d]t d ti)b) 
[7] 30 tJjbjd d t^^ )oi]d >-e6)l T)d p?l, rH~, 7 4t; [tre] d |idc>T^ 4 f jol ud"6, 
cvf|V}:j3e|i d)! lejc t^C'^ ^^ '" • 7 310-6 7 d t-^jleocr-^ lejx TH) e; 

be dji bj-c bei)d'f |t)d bj^j-o i)§tt)3ldT) 83 2i3u-f dt) bet) bid)* tjT} 6 i)d bUr, 

30 1)6)1). 7 di) -c) dji d tt)b)d CjiedCT) tH'cec, dij 

20 2I3UT 3dc -vTle 1)1-6 ]oi)d U^ri^l^) ):j)t, 7 i)d tf)T|^, 7 dtj re Ivj-c^t le i)oc 
T1 joiid lejtivecu-r b)-£i)'6 t)eii)3l4i) : ^i-cS T)§tr)3ldt). 

3dc ej^l-D tt)4 dt) 3ced-DT)d d-jt d t^.1-6- 

>-;-6 r1 bj^j-6 t)x"13i^t). C2l)B. 16. 

21 213^1* 3;ot6 be dfi bjr beijdf |ie 

T)d leb>;-6 1)13^)3 T^' -^^ edrdc, 7 t^ot:- jo"6bd]ird 7 'ple'Dd 3ldi)'Cd udi}; t^u 

|U'?c'p)-6 [e >*eji)] d i)v?vce, 7 bj^.j-o blj^-cdjt) d]vrot) di) -cTds-vjiix: yeji) 7 

i)ett)3ldi) 30 ijojtj. dt) pobdjl "v?le. 

22 2I3U)* 3)-6 be d|v bjr bgrjd-)- )ie ^ 

1)edjfj)-6 d)]v d}i tii16) t1» t]l3p)o x^ ^ 2I0US ro ldB4 dt) r;jol)6;-iHH2l pe 

e-dT5dc, 7 pjT;]n;c-pj-6 re [e '):ejt)] d 2l)d6ji-e- -chx b^JT ^)TJ I'l^c 2U)iot), d 

T)V7tce, 7 b1dji5 i;,eit)3ldi) 30 t)6jT). iiii4 "=^0 io-6b)id-c-^ d b'|-id-6i)'>7rJ <^') 

23 2l3ur htl^-f ^i^ <^] l5b\?-6, r,6 d|x r.jO^)^^^•v^^2l, 7 -co ed3d-c4 ; 
edjtjl-6 dju d)x -f-i^-D t1, 4 i)u<i)t^ berj-pd)- 2 21311^ d -rub4r dt) Tjolj62tHN2t 
ye 11)1% [bjdjT^] r)eti)3ldi) 30 tiojt). fie 2l)d6)i-e, i^b4 ]ie 1)2Uiiot) ro -ceji- 

24 2I3UV \\\^ l>?3lor) T-v^tje d|i bjr b|idr4, 345) •cec'o 346 edi)i14 ''^o 
djce d)t edi)CO|v, 7 d i^ujl lijlc)* bej-c [ij^Jt;] ij^ioitj-cd r.^ob 4 r^^c T;ot) fo- 
djjt, bj^j-6 rC' i)?tt)3ldi) tecx) U ; 7 Idc d)- cojrje 4i) •cp'jre ^^6046, tjoc 
bj<A)-D 41) l^bd -^Tle 4|i 4 lv9"6i^j-6 r^ [4t:<i] 4)i 4 i)<I]]ic ; 30 i)dc bi:-.T3e-6 
i)etT)3ldi]. b<vr: 6)it rd5rbc4T)y4 ^\■\^x^ tt)e >-e)i) 

"25 2l3ur tt)^ biof) rUr roU 4|v 4ijr4 iieull 4)1 4t) t:i-v?-6e t;|i6c4e. 
ri)i)^oj in6i\^i) -co Ue-re or 4)ir,rn^ <l 3 21)4 ^^ 'c)uc>-4r 2l^)iot) r4 [ijdjt;] 

le)rt\^c>?iM)o ii)<X iij-cjoTj 1:4 4ni]i-ji-i 4 t)Joii)r4: it)ajUe tic i-dtt) 63 11)4 ^o■b- 

lejrjiecnr ; liie-'ce rilre 4 i)^iil3l^JM^ bn]iT: )pec4jr, 7 l^ejre ir)4|i 1o-6bv7|ir 

bej-D ~>?le ti)4 Uere 4 lejt|iec>?i* : lojrcre. 

[bj^j-D] r'l i)eii)3l4i). 1 Cv^jtviT^ T^ ^?tt)e 4t) cord n^orij- 

128 iii) 3^b4 r^otx. C21JB. 16. jotb>?)xr 2l<iiiojf,«. 

ra lJT]^aT?>?3, 7 bejT? tid bjijrrj-ce Ijn- tti4 ro i^jfje r^ t^e fr^l r)d -cdjnie, 7 
ed-cv?5 ]ie tjd c|iojcjofj, 7 <i|\ t)d cjxjor- qiojt^jr) j d}i dt) r>?'6e T:);6c4e, 7 djv 

tfiJoc-D lji)edx)v?3 ej-ceoc'c<j e: [jf] 16 2l3U)* ro i6edn>r6 x)o'c <X]\ -por) 
^ax3V?3e T)4on)t;d. j<ix>xo ; -vmie pt) t)J3- <xr) [jotjdjr] Tj^oitjrd, ro bpj3 ii^n)- 
-pj-D r^ <i -peojl <i Tj>?rce, 7 [^fjrojtj] SloJne^clojfjeJrjx^el, 7*00 cjofj df^ji- 
c>T|i>-]-6 vroe m^- >?3T:e jofjd v^le p^c<i-Dv?b : 7 ro -ceaiju. 

5 2l3ur 'c6)3eoBn-6 -do c6it)C]i>?ti- if)^ pt) d|x ton loJr^JO ^i) corijciivrf]- 
7U34.-6 clojije jri^^l '^^^ tijeiidt) -do ;3je, rjoc cotijtjns^T i)4 tijedfc 4 
T)d 3dbjinB 4.|i yoji •cdb^cut p^cdj-o, tt)ed-Doi) d T)§tt)3loji]e. 

7 4on \ie)-te \r\^ jo-ob^yii-c lojtcce. 17 2I3UT tjj bjd 6dr)T»;Tje d bpdjUj- 

6 2l3ur jo-cb4rJ'^ 2l4}xot) d -edit) Vtt) dt) c6ti)c}i>?tjj3t;e d t]i74 jidcui* T^ 
T]d rdb^TorT Pt^djt) r,oc [bjdT*] d]v d d f-T^c to -oedtidn) T]d TJo-od drjtd 
for) ):ejij, TO -cedTjdti) fjo'cd d]; d rot) [n-^Jt;] T)<^oti)'cd, t)o 30 'c-ce)'^ dtf)dc, 7 
rejT), 7 <iii rot) ^ ^JSe- 30 ij-oedrvtjd r5t: d]i d fot) rejn» 7 411 

7 ^-^ux 3ldC'f:v?-D dii -c^ 3^b4, 7 rot] <t 'cjse, 7 dji rot) c5n)C]t-v?i5;3t;& 
rdjr'oedr)rv?"c> Mt dr cojrje dt) 'Cjol)- Jn^^el nle. 

e2lKM2i [d3] -cojiur p^ijUjvJT) dt) c6ii)- 18 2l3i;r ixdcdj-o r^ <iit)dc cuifi T)d 

cnn?))3- Ijdl-coiid [dr4j dr cojt'e dt) T:j5i)- 

8 2l3ur cvTiirJ^ 2l4|iot) Cjidtjc-^ dji 62lKH2i, 7 r>o rednd rJ^ ^jv <i fot) ; 
dT) -D^ 5^b4 ; ed-coi) c]idn 4|v rot) di) 7 3ldcr>T^ ^rv?! r)d -cdjtt)e, 7 Trvrl dt) 
t^j5i)B2lKN2i, 7 cjidil d]i rot) dt) 34b- 3<^b4, 7 orttr^'o d|i betjvrb i)d l)dlt:o|td 

4d|;dcur4r- r^5cu4r [ij. 

9 2l3ur "CO beujid 2i4]iot) \e)X 4t) 19 2l3ur c|\oj-crj-6 x>o t)r>?l "VTHte 
34b4 4 d]i tnrc C]idr,c4 dt) t:j5!)- le tj^ ti)eu|t rt^"© t)u4e, 7 3ldt)rn'6 j, 7 
62lRN'2l, 7 )or)b>TjirJ^ ^ [tr)^] jot- tj-StottjrocnT ) 6 t)etT)3lo)p^e cloj^e Jr- 
b-v^ir p^cdj-o. -ji^el. 

10 2lc-D dt) 3db-^, djjt dii^rvrc 20 II 2l3tJr d Tju4 cnnKT Cjtioc d'ji 
ci\d^c4 3^1^ 4b e dt) 3<ib4 d lejs^e -cedtjdri) rl'ce to [t)4jT;] t)4oti)x;d, 7 
dr, bedjtr^ beo dr cojfje dt) 'Cy5\j- "^o pdjll]>vt) di) coiijcjxvjjjsre, 7 Tot) 
62lKN2i e, TO Tedijdtt) rjord lerr. [7] 4l-c6jjt, to beiijid dt) 34bd]i beo letr • 
le)3re t6 jitjtecT tt)d|i 34bd|i r^o]i 21 2l3ur lt3r>?'^ 2l<^|iot) <X'6S I4)tii 
r-^t) bv^r^c. 4|i c.]o\) dt) 34b4 bed, 7 djTeotiji^T or 

11^ 2i3ur wO beu|\d 2l4|iot) Tdtt) d cjotj olc cloj^s jri^el -vyle, 7 d r<^]t- 
i)d IjjoTbufi-cd pecdtT Isjr^ tjoc [b)dr] 'V?3'ce v?le joijd bp^cdTvyb -y^le, -oS 
d]idfoiir^ro,7'^OTedt)d rl'^'D^T^Jt), 3cutt d]i cjtl dt)34b4, 7 c>7|irjT dj4. 
7 Td 'CJ3, 7 tn-vTjirJT Tdtt) pd l)to-6- rw^4l [e] le l-^)tt) T'V7t)e jott)cubdjT> 
buii'cd pecdjT [dr/:i] d|i a fotir^jr) : r-^t) br-^r^c. 

12 2i3ur 3ldcr>r^ Xl^nX^ l^t) to 22 2l3ur )ott)co]vvr6 dt) 34b4 dj|V 
rtt)eof.T;ojTjb ceitjeT 6 x]^\r:6}\i <xx T^^H d r^^jscejxr v?le 30 r^t^^i) 3dr) 
cojijedf) CJ51;B2lKM2l,7l4t)d3ld)ce ^j-cji^b : 7 la)3ri'6 dr 4j) 34b-^ u<xx> 
TO -cVir ^tSbob^T b]t>7ce 30 irji) 7 r^-t) br-^r^c. 

TO beu]td 'c<icb d r'cjs TO t)roldc [e] : 23 2l3ur rjucr^tT 2l-^|;ot) d bpdjl- 

13 2i3ur cvritrJ'^ 4.11 ^nr ^ji dt) Ijvjt) dr, c6tt)q\>7^;5'ce, 7 cvrjirj^ r^ 
■cejti)Tdbr1dTr)VTrs4r)'Cj3^&21RH2l, rjd ]iedT'V9^3e Iji) Te, t)oc to c>?ii 
coji 30 bro)leoc>7T t)euU t)d Tv^r^ 4t) d)|i d t)u4 "^o cu^^jt to [r)4jc] t)-^oti)- 
rn^e 'ci[i6c-4,e [<x-cS\ d|i dt) br1d3t)nTe, rd, 7 T>t3rJ'6 dtjrojt) jd'o : 

30 r^dc brd3d)T b^r : 24 2l3ur t))3r;T S veojX le l)nrce. 

14 2l3ur 3ldcr>?T Trnt t)d Tdjtiie, dfj r^ tj<ij-c t)<ioit)t:d 7 c>?ix>-)T edTdc 
7 C|iotT:r^T r^ l^ t)d ttjeuji d]i dr) djjt, 7 ]idcr>T'c> dtt)dc, 7 )0Tbu|trvT5 
Trv^Te ■cp.6c4e 1 le-c fo)|i ; 7 d(i 45v?t jOTbv?[XT: lojrc'ce, 7 odb^Tur loirc'ce 
dt) ^r^i^''^^' ■c|\6c4e cnojrrjT to t)r>il 4.t) pobdjl, 7 to Tedt)d r)0'6 to r^JT)» 
r§CT r)u4e le t3d tr)eu|x. 7 Tot) pobdl. 

15 IT 2ir)rojt) tt)>?iir JT 3db4 t)d ViOT- 25 2l3ur Xo)XcxiT> re tt)edrdr t)4 
bd]id pecdjT, b)dr dji rot) dt) pobdjl, ViJOTbui^cd pecd)T d)v d t)dl'c5j|v. 

7 TO beu]td d p7l r4ob d r'cec to 2« 2l3ur dt) re to 16)3 dt) 34b4 

i)roldc, 7 TO T§df)d |i)r 4t) brv^l xm u^t it)<i 3ib<} fdoji rjjsrjo re d ed^- 

129 L 2lt) r]\orcdr bl)43n4Tt)V?l. LeBi)Jt:jCUS. jo-cbnttt; •co'r)4blv?b'CO)]iti))orcv?'D. 

ac, 7 T:6r|\vfciJjf' 4 t^oil d T)>rrce, 7 3 3)'C' b§ d^ bjr -ovne [b'jdtl '^'^ 
tjd -6)^5 rn) rjucvd ro T)Vorluij3- r)5 jri^-^el, tiiv^t^-Fer Tdtt], t]o u4T), t)6 
•poiv-c. S^'ib^, dr)r<:i T)yorUiT)3W'c, t]o tT)v?|i- 

27 213111* 4t] -DdtT] [d]t Tory] r)d t)ioT!- -per "c^ob d iii^^c to i)torluT)3pU]iT; e, 
bun-cd pec4j-6, 7 di) 3<^bv} [dy. rot)] t)d ^4 2l3ur T)dc "ctimbpd 30 TO]iur 
l)1o-6bui\^4 pecdj-D, 4 'CTm3dT5 d byvrl I^jt^JT) dt) c6tt)C]i>?r)J3t;e e, to jot- 
4 T'cec -co -cedTjdni tloTd dtjrd [n-^J-c] b>9j\-c lOTbdixrd tot) 'C)pt)62lKH2l 
T)^ott)t;d, beuiiyvr-D [63ldc] dnidc dx dy cojtje pd)U)>?r) dt) 'Cjol)62lKM2l ; 
4 ij-porUitispiniT: [)d"c] ; 7 lojrcyj'D cvT^rlS"^^!^ T>Tl d lej-c dt) t^T^T^T) ; to 
dr)T-d 'ce]t)jT d 3C|io]ct)e, 7 d byeojl tojjit: re- Tv?l ; 7 3eTTir'^T3?'P- ^') "^^H^ 
7 d tjocjtdc. rJH <itt)dc 6 tt)er3 d T4ojt)e : 

28 2i3ur <it) -ce lojrcr^r i^^ nio- ^ ^^i^ ^o]x 30 trcmbixdjTjr cUtj Jr- 

IPJ-D d edTdc, 7 r^tn-vTcrjT d reo;l d ]t<xel d tjjOTbd^t-cd, i)oc joTbii|\r^'^ 
t)>?rce, 7 t)d t;^j3 r)n t;)ucrd re Tot) d]i dt) it)dc4e d it)v73, edTot) 30 ttjiTo- 
rorlut)3pqir. jxdTjr )dT TOt) 'C15\)&2lKH2l, 30 

29 U 2i3ur bj-^jT [ro] t)d |iedcT) 30 Tojmr pdjUn"?!] dt) c6Tt)C]ivTt]j3'ce, cu?t) 
b)\<Xt d3V7b : bu)! t)di)ii)dt)d TO c|t<^T dt) •crd34'c, 7 30 Tt;n1li'*?T [tt)4J jot- 
d|i dt) recTtij-dt) tt)1, dji dt) TectijdT bu]tT:>?b r'jo'Cd Tot) Tj^ll^^lFMSJl jd^- 
[Uj TOt)"ti)), 7 t)j Tedt)T;4io) ob4 d]i 6 2i3ur C]\o)T:r]T dt) r^3^'c <l T)rvil 
^ot)co]i, [tt)<2ir] "CO buji -crjii r^Jt) e, t)o d]t dlt;67]\ dt) TJoD^^lKN^l [d3] 
cojtijrjT^c c6tt)t)n3er ^U]i ti)er3 : TOjiur pdjUjvTt) dt) c6it)C|i>TnJ3'"^e'> 7 

30 0j|v jr ^1^ <^n i<i rjt) TO Tedt)d iojr3rj'^ -^u ■'^)^^'^^T ^n^t^ bdU-oT^s- 

[dt) r^34^] TJ"^ ^1^ ^"l^ TOt), T^ buji boldjT Tot) 'CJ3l)^2lRM2l. 
i)3ldt)dT, [le] ifjbej'C) 3ldt) d br5d3- 7 2l3ur t)) jOTbvrjtjT tjjor ttio d 
T)nre <^') 'C)oi)62lHM2l 6 bu}x bpec>?3- t)5oTbd]itd to T)dbl>?b, d t)Tj^)3 d|\ 
jb nle. jtt)'C)3§Td]i le r'^N^^P^cur- B)^jt5 

31 [Bj^jT] r^ ^<^ f^bbdjT yuSnr)- T^ t)d ]iiSdCT dcd 30 b]i<^T: d]x y^-o d 
t)^r^ d3vrb, 7 c|\<^)TrJ^e biiji tjdt)- t)3e)i)eldc. 

it)di)d, le |tedCT 30 b|i^r. 8 ^ 2l3ur Teditd •cur^ ]i)ii, 3^*^ be 

32 2i3ur dt) r-^34^5 t)oc ut)3rdr r^^ -^i^ ^^■^ T>Ti)e to 7:^3 jri^-^^i' 1^ "^o t)d 

7 qoc co)ri^^o3dr r^ ciitt) ro3n<^^1 <l cSjttjjs-cedc [bior] d]v cu^t; eT]v>?b, 

3CU|iun) dt) 'crd3dj|i'c d t)4)t: d dt:-^, ioTbii|vrdr "cdbd^irdr lojrcre i)(5 

jr e "CO Tedt)dr dt) 'cri'c, 7 c>?|vrJT> dt) j0Tb>TT^-n, 

-cedTdc I)!) dj]\, dt) cttlnTrj^oiTj-cd: 9 2l3iir t)dc TTnlbjtd 30 TOiiur 

33 2l3ur TO Tedt)d x^t Toi) -crdtjc- ISjr'cJt) dt) c6tt)qnT'))3'ce e, t^ jot- 

•cojti t)^5ott)T;d 7 TO TCdtjd x'^"^ ^o b>7]it; TOt) 'Cj5|)&2lKTl2l ; 3e]]tr>i3§lt 

pdjUmt) dt) c6tt)C]\>?nJ3Te, 7 TOt) t)dl- cet)d dt) T:e r)t) dtt)dc dr Wr* d tt)>?tj- 

-cdjii, 7 TO Tedt)d ri'c 4 rot) t)d r^34^, -cj^ixe. 

7 d]i rot) pob>?l dt) c6tt)rjot)6)l v^l*. 10 H 2l3ur 3IT be d|v bjt; Tv?t)e 

31 2l3ur b)d)T ro t)d jtedCT f loji- [b'tdr] TO ^33 jri^^e^l, t)6 TO t)d cojtt)- 

-|vvjfe d3>Tb, TO Tedt)dtt) rIOTd to J3t:ec b)or d]\ ci'i4'c bu|\ it)er3, J''^§T 

clojf) jrr^-'^sl <i^ TOt) d bpeck^sjb nle ed;t)3i)e Tyold ; OTj-irjT it)jr; wtt)d]jto 

u4 r^^i tt)bljdTV?i). 2l3ur to iijtje re tt)43d)T d t)-2i3djT d dt)tt)d nn I^^t 

itidji TO djtjt) dt) 'CJo])62lKH2l TO r^T^ 7 5tn^T<i tr)e dii)dc 6 t)d T^ojt)- 

^[)d6jre- Jb e. 

11 Ojji IX <^VT'^ Vixy^l [d-cS] dr)dtf) 

C21JB. 17. t)d reold: 7 "^113 tfjjp T<to)br) J dji d 

t)dl'c6j|i TO Tedijdtt) poTd vS bmi 

1^1 j bre)Tj]t r>il "oi-ne ; 15 Ho reojl tjoc t)dt)tt)dnv?b : ojji d [rl] d t)p?l [to] t)j 

TO)\eubdT le bez;dcd)b. rl'^" ^1^ Toi) d t)dt)tt)d. 

^ 12 U;ti)e rJt) d TtB4'c ti)e le clojtj 

9t5US TO Utb4 dt) t:jo|;^2lKM2l ]ie jp^^el, Mj jordjT ^ot)T>?t)e d3>?b r>?l. 

2t)d6)re, T<i )i^-6, t)j tt)o 5ordr ■^ot)cojtt)J3T:ec r"^! "co 

2 L^b4 ]ve l)2ldnot), 7 ^e t)d clojij, c6tt)t)v?35r ^tJ]i ttierc 

7 )ie cloj") Jnti1e-l>?le, 7 db4 iiju; [Jr] 13 2l3ur 3)t be dii bjr Tvrt)e [bjdr] 

e ro 4^ t))-6 t]oc TO djrji) dt) TZJol)- to clojij JrP^el, t)6 to t)d co)tt)J3- 

621RM21, -^6. u^T, t:|c c6iT)t)>?3er ^u]i tr)5rc, to t)j pj^^''^" 
130 <ic 7 bei\\^X ^1* be4t;4c t)6 dji cut] jr ^HT^^ ^)3 bea|tt;d]i j, r)6 d «|V3> ^1 
ej-Djit T^'jre ; x^ojixr-pj-D r^^ dtticic 4 t>il leJ3)^e rui*d [c^T)d] a •cc^U^tjocT ^ijt- 
r^r), 7i:ojleoi>?-6 lelu<ijr}t^-6 J. 10 r;4|]U)oc"D ji]5)i)e xo lijjc, t)6 

14 Oj|i [])- j] be^T;d 3dc >?le -p^jSld Jt)3Jn^ "^JnSJt)^' [^J "cc^nttioc-o TJH 
[Jr] ^V- Toi] d bcai-d bjof d. rnl : [uniunio] t)5 lejsi^e ru ]tjr = OJI^ IT J '^'^ 
JT v?if]e rn) d rilb4^ tne ]ie clojf) jf- tsi||it)ocrfd [a] rc^lltijoc-cj-aT). 
li<^el, N1 )ox-c<xoj v>H teoU d]i bjt; : 1 1 "C^fittjocTJ ji)3Jt]e ttiT)^ -c^-rdit, 
^J^ [Ir 1] 4 i:>?l dT)dii) 3dc nle te-old: to oJO^"© o-o ^t;4, [;r 1 "^o] ^ej^tbputt 
SJTD be 4|i h}t joyAx ) ZW^^^^V- h n'J lej3>'e -cu lejr ^ ^-^l^noc-D. 
atndce. 12 Nl lej5'pe tu -c^jitiioc-D '6e)|xb- 

15 II 2t3ui*3dc >?le dr)dtti jOT^^T <i r<^d'C]idc -tSidx^ \\)x: [jy] j b^t] yo- 
tjveojl ):ii4 b^f ludj-ce 'pejr),] 1)6 to 3ur3^ojl tai:^. 

ttldfibd-D [le b^rdcdjb, tn^T] ^ntje 13 N) lej5'pe ru t)^Jiie Tej^ibf^i- 
Toc -cjji -pejt) e, 1)0 cojitjj-D-cec, T)J3'p)'6 |idc to 11)^1:4 lejf : 6)|i [Ji*] 1 b^r) 
dji^oi] d edTdc, 7 T:6t;]i>?cv1^ [e '{rosur 3^ojl "co it)^'cd]\ j. 
-}ce;t)] d t)'vTrce, 7 bj^jT i)eti)5ldt) 30 14 Mj le)3t:e -cii o^||ii]oct t^ji- 
r)6ji) : dijroji] b)-5ljT j^ 3^di), b^x-^c^ -c^T^dit lejf, i)j ^idcd -cu d 1)3^ 

IG 2lcT it)ui)d i)J3'pj'D r^ [Ut*], t)6 d tt)!]-^: 6j|i Dti 1 b§t) T^^tb^i^-cdji 
a cojvp TO y6i:\\.u^d'6 ; dnfoji) jotn- tS'Cd\\.). 

cojivTT r^ <i cojji. 15 Mj lej3t:e -cu c^||it)oct to bdjt)- 

cl§rr)i)d lejr : [JT] 1 b^q to ii)jc j ; t)1 
C21JB. 18. Iej3):e -cu d t^jjiijoct lejX- 

16 H) leiST^e cu -c^ntTjocT ti)t)-3l to 
CejUj^T i)d t}3^ol-'po5U'r, to bdc^^dt Te|xb|v^t;^ lejl* : [))*] j fj x:4nii)0CT to 

pofdT. 19 Nd tt)jdi)3U'rd ti))ci}5t- "ofed^xbii^tdii. 

Td. 17 lij le)5i:e cu ■c^ijtijocT 11)1)-^ 7 

_ -^ ^Jt)3)i)e lejr, 7 t)1 cjubitd cu ii)3§t) 

2I0US TO Ub4 di) 'C)5^^2lRN2l lie d ti)ic, 1)6 ji)3^t) d l)Ji)3Ji)e, cuti) d 
2{)d6;re, T^ |ULT, cc^lfiriOCT T-pojlrl^S^''^ ; [oj^] IT 

2 L^b4 )te clojtj Jn^-2iel, 7 db4 l^)u» [Mx)] d it]i)^ T0)3T^ 3-^ojl tJH ^^^"^ J 
Jr mw <!») 'CJotj62lKN2l bu]i i]C)]d. [;r] c6j|t §. 

3 T1) Tedi)c<^oj TO |iej|i 31) joined 18 Nj 1^6 beu|xur cu b^ij d 3C)otj 
c^ilce i)d hC^sjpce, itid^v d|t ^jc)3eb4 : d Tej[ibf^cd]i, [t4] bu4^^, cutti d 
7 TO iiejji o)b]tec cjfie Cdi)<id)i), jotjd -c6.\nr)oc-o T^ojlT^wSdT, c^ob d ti^-y^s 
b-pvrljit) T^ bu]v ccdb4c, 1)1 Tedrjc^oj- toi) [ti)i)-^o)] ejle, d]\ TS'c> <^ b^cd. 

XI : i)j tt]o jit)eocc^oj le i)d t)6]iTV73- 19 2t)d|vdr) 3cedTt)d i]i |idcd cu d 
Cjb. T)3d|ll tt)!)-^ TO c6jti)|xidCTvri) |t1d, dt) 

4 iDo Tedi)c-2ioj it)6 b]te)c^tt)i)>TTJ' Tt^ bjdT -^^ t)d cu|v d]t lejc d]i rot) <t 
7 conhedTT'VT'oe' ttiofVT'vTSce, d3 TJubdl tj^iiislojfje. 

jot)cd : Jt [mv] ^t) t:j5]>621KN21 20 r:>?Ui|ti) ejle t)j 1>?3P ^u 3° coU- 
bu]iiiC)jd. >rc>e le tt)i)<ioj to c6ti)d|\t4i), toc 

5 Cojtt)edT):'vrce ^V- ^ ^•^■ob^T^'Jn cjiu^jU^T ^ejt) le. 

tt)0]iedCTd, 7 11)0 b]ie)ceit)ii>Tr ■• n^c 21 2I3UT i)1 lejs^e 'cu Tedt)T>?i)e 
ii)<2t 1)1 -Dvrne, tt)4TJ''=> T^ loFjcd : [itijp] "^oc f IjocT tuI c^x) [dt) cejijjT] 30 
di) 'Cj51)62lKH2l. 2t)6lec, i)i ti)6 Tirb|3r4r "cu dji)tt] to 

6 IF H) cjuc-pd edi)T>^t)e d3v?b d <t)f)e: [tiijri] di) 'C)ot)62lKM2l. 
T)3dni -^ojT) T^ ti)bjd i)3^ol to3iir 22 ^^j h?3i:e cii le c)i)eul TtFp^» 
T^o)b, cutt] [d] cc<2i||xi)ocT T-pojU- Tt)4 di) 3Cjt)eul ti)bdi}Td : [Jtl sM^H" 
rmsdT: [iiilri] 41) T:j51)621KM21. ^n)ldcT e. 

7 t^dDxi)ocT cdC4, 1)5 c<i|]^nocT TO 23 M) 11)5 b?3TtT "^ J;® bedcdc 
tr)4c4, T)) le)3i:e cu leif- iJT] 1 "^o 4|i bjc toc c|iud]lltp ^peji) le6 : x)) 
ti).^c4 1 ; 1)1 lej3t:e cii d c^|)it)ocT tT)6 'pdij'pdt bet) d3 b^cdc d]i bjc to 
leiT- lulTe le : [jt J x^dti)j)dT e. 

8 Ml lej3Tft cu c^ftii)OcT it)n^ c4c- 24 M^ citud)ll)T jb ^^m ^ i)ejt)lT 
d]v leit • [it] ) TJi) c^i)ii)0CT c^cdji. to t)d i)e)C)brJ 6j]i )t lotj'c^ to nle x>o 

9 'C<X|]ii)ocT TO Tej]vbfec|xdc, ji)- cjiudjUeT ii*i T-^ojT)e to ce!l3 ti)^ 
3et) cdcdji, 1)6 ji)3^T) TO lillc^j, [ii)<at] ^i^dc ]t6ii)>Tb ■• 

131 25 2l3iir d-cct at] -caUri) tJiuldjUj-D- 2li\ d nd-6b^T0)i) [3dc e<iT)-c>TT)e] 
7:e: vrtne riM ^3p;ii)ri d ^'i^n^ T^JH "^^ »)lovv?-6 e bjuj-6 4 pecd-6 i56, a]i 
ajjx, 7 a-c4 dt) Tdldtt) yeji) d rceji d a \\<\-tbd\\^u\\ 'C]uux)nji> ye \]]-6 t)<1ott)- 
a x:\xtc\ir\--6 i>i. -cd at) r,)ol)e2mN2l : 7 3entvv?3t:eii 

20 Co)tiieo"ot:<io) dji a ti^-Dbafi- at) raijatt) xn) dinac at l^n d t■r)^?tj- 
yo)?) tt]o tieac-oa 7 ^n^ litiejretijtjv^r, 7 'cjjie. 

t)i -ce-d^-cSo) [ejFilr] -do t)a ijejrjb H 2l3ur d tjii^ b^tjp^TDe r^^S^I^^ 
3)ia)n§ii)Urd ; [cecTJ^] ^ati-Dntje -cS bii^t b>*^|v>?n, t]1 b^tj-pvTT^e clvi-D buit 
hu]\ -c-c^x v*ejT), r]o at) cojtijjTir^c c6tt)- it)ac4e 30 li)ott)l4t), t)) tt]6 c^i-vTrjeocur 
i)>73er butv iti^rc ; ^i* -cjo^lY^rt] T;i:63it)->Tti. 

27" (0)|x T^o ]\jtje-cd\i ^t]y^r)'c)\l T)a 10 2l3ur t)) ^joslutiirvT'o ru -citjT)- 
rjpe at) stx^jt^^itiUc-ord >?!&, tjoc to 5it)>?t)' Hi ^^o c]ivrf]eocur "cu [3^6] 
[bj] |i6Ti)>?bp, 7 d-c^ dt) "caUii) eat)c<io]\ -Dot: tnietii-y^t) ; r^rSTft "cu ^3 
x:|tuajUj3t;e;) i)d bocx»?b )d-o 7 ^3 at) 5co]tt)J3r^c : 

20 C1)o]t T)ac rcejTcrJ-D dt) raUtt) [Ti)jn] dt) T:j51)ej2lB?12l butt tj^Dja. 
ibr J <iit)ac it)a|\ at) 3cea'oi)a, a i)u4 1 1 ^ N1 s^-oirvr-oe, 7 t)j '6eat)raoj 
T^udjUyj-o xjh e, tt)4]i TO rcej^ i)d ill"© r)e)it)'j:iH)f]^c, tij it)6 -co teatjraoj 
cjtje-Daca-Do [b)] it6tt)>?b at). b]i§a3 vve cejle. 

29 Oj]v 3Ji5 be a)i bjt; T>eat)ar 12 11 2i3ur t)1 t:juba|\'caoMtld)t)tt)i*e 
eaifj)r> to t)a'6'i:ud'ciT)vr^^cT'|*o, ga-oor) d it)b|iej3, t)jtt)6 -cituajlleocut t;u a)T)it) 
t)a l)at)ti)atja to 1)) [jdT] 3ent'|:n3^|i to <t>^e : [tnjn] at) T:j51)e2lK^^2l. 
att)ac 6 T)a if)>?nt^n^ J^*^' ^^ ^ ^^' ttjeaUr^. -cil to c6tr]^x<^i 

30 21)1 a T)dTba]iro)t) coiii)eaT^v;Te t)j it)o rj^T-f^ar -cu [e :] t)j rdT)rv?3e 
tt)6nTn3ere> co]i i)ac -oedxyc^o) [^ajf)- a34T t;ua|\atTal at) -ce to^r^eoc-c-^ 
b6Ta|t, 

^ejt) )o\)'zd: \\r\)xy\ ^0 cj^fj«:5^aM- 7 t)i cv^i^T^e ru c^pt:'>?rU'o t^cjit)e aij 

tNl2l bun T)<t);d- rjTall, acT bjajT esla to ^\]%o\<r;: 

[tnjp]dtjT:j51)62lRN2l. 

C21JB. 19. 15 If H J Teat)raoj Qdccedi^n a 

tf)b)tejt;^iT)t)dt ; t)) tt)e'f*)r>-T -cu 3t)nt 

2t)1t))U5dT t)a t)ajt:§t)ra, ix6 Tjasa. at) bojcT, 7 n'J oi3S|i):vf3 rii 3t)V7r dr\ 

cutr)acT-v?3 : a b'):))iet)-cacT to Teatjd 

215US TO Ub4 dt) 'Cj51)6j2iKM2l ^xe Tubtiejrgtijtjur d]iTo c6ti)a]irdjT). 

2t)a6jre, T^ l^^T, 16 If Mj jttieoc-vro ru rIoT 7 Tm^T 

2 L.^b4 l^e c6tr)C|iv?nju3dT cloj^e [a.ii)>Tl] jce-al'v?3e a it)eT3 "^^ T.2iojt)e : 
Irn^el n^e, 7 db4 l^m, Be^rj T)-^ott)Ta : i)5 tt)6 y^XT^X ^ d T)^3ajT t^U to 
6j]x [dc^jnire] at) T:j51)e>2lKT^2l buji c6tt)atir4F} : it);rMT) T:j5l)e2lKH2l. 
T)C)1d T)^ott)T:a. 17 If Mj xud-botd-m to Tg]vb|ia'c- 

3 If Bj-SjT ^3la bu]x it)^jc]ifc, 7 4 ^il "cjo c|v6jTe : acT jon)aj'cbeo]ta 
bu^ \)d]t\\^c (a|i 3ac ^ox) ttl^), 7 "cu a|v 3ac -v^le coit to c6ti)a|vrd, 7 t)j 
cojit)eaT>?3 it)o y abbojT : [tt)j)-j] at) tnleoi)3ra -cu peacaT to h&)-b d)\\. 
t:j51)621KM21 buji i)<Djd. 18 If H) T^atja n1 Tjo3alT;ar, t)1 

4 II H^ l)jor)'co)3iT le !))0Tal>7b, 7 bjd tt))orcnr "^1^ ^5^ a3aT )ie cloj^ 
t)-2i Teat)djT Tee l^3t:d T^ojb -pejt) : to T4ojr)e, acT 3|i^jTeocd -cu to 
[inirJ] ^n Tj51)&^1^'^2l buit t)<Djd. c6n)d)ird itidji rii y^Jt) : [n)jr^] di) 

5 2l3ur tt)d t:43'C) jOTbvrii-c T;aba)i- 'Cj5l)&2lRN2l. 

7:>?t TjoTd Tot) r.J51)&2tHN2l, )ot- 19 If Co)ii)eaTp7Te it)o ]veacTa. 

bnt^rJ'C' 1 <^1^ ^w]i trcojl -y-'gjT). Hj lej3V-jTe t^ btqx t)^j]ti)eji^ 3)«)t^>in 

C jorxiaix ') dt) U r^') T^Jt) )0Tb4- ]ie cjt)eiil ea3rdit)v?l : i)j c>T|ii:e -en 

X)-tt^X^), 7 <l t)a itj^pac : 7 it)^ it|aj|x- tx^\\dr\ le i-jol cutt)d)rce: 7 t); tt)6 

lot) ir>73joll 30 TTj di) -cjiedT la, cnivf^i* -cu eaTac cutt)d)'|-ce to Ijotj 

\o]Xcy)'^-b^\\ d\)Xd 'cejt))T e. 7 Tolv^n jottjdT. 

7 21311)* it)4 1)1^x^)1 a]t co)i a|i bjz; 20 If 2l3U')* 3)t be ajt bjr liijT^t 

at) rixer l^ e, fir] 3l^^Jn?"l^l ^; '0 30 coUnTe le it)t)^oj, ara t)a ttir)4o) 

'3€ tibr^ e. T^ojjt, cuf^ajxrac a3 r§t^, 7 r,d]x yudx- 
132 lucc):4jr^lt]er6jiitii)orc\T3- C21JB. 10,20. iDajDSnmSd'D t)d l0)r^t)T:d. 

5UT) '], 7 T]<ic Bvu4 T^ojitre^ ; rcmtir- ^t'l^ b-poc-^ bj^j-6 attmi "OYrtie bc-djtr^ 

r>i3§^ 1 i HJ cnnr)3?U cutn b^r )^x>, I3u)i ttJtrc, 7 SJ^^J'^eocd rjb e Ttidit )b 

ro cjofj T)<ic itdib yjt'i T<^o|t. -pejij ; 6j|i -co bdb4 T^Jt) bu]t cc6jttjJ3- 

21 213117- x?o beujxd re^JHon ^ ^^^4- "^1^ ^ 3ctt1c T)d 1)63ip'ce : [ttiJTJ] -^n 
cur r^jiViSre cum ^t) rj5t)62lKM2i, T:j5i)62lHM2l bu]t tjI^'m. 

30 r>o]\ux loj-pc]!) -dt) c6«)C|vnijJ3'ce-, 35 H H; '6e4.t)rdoj edjcceditc 4 
liejce tii'^ rdbdixtnif r-^jUTS'ce. i\)h]\e}t^n]]]ux, <x. •ccottid)* T^djce, 4 

22 2l3U'|- TO i5e4T)d dT) T434'c tl'c 3c5rr)'cnotti, i)6 d tti)oi-vr|i^c'D. 

d}i d f 01) le ]iejt;e i)d l)jOT5bd]id t<^- 36 Sc^lvr-oe c6i}jz;t\otf)d, c6tt)x:|vv?iti 

luT3re d ldT;4 dt) 'CJol)62lKH2l d]i c6ti]-ciiottid, epdl) cbrii-cjiotti, 7 1);t) 

1*01) 4 pedcd]-6 ro 'ivjFje r^ • 7 t!)d)'c- coTiitjiotri, bjdf d3V?b : [tt)jp] dt) 

T'J3'^^^ "^^ <At) pedcd-6 -DO ^jfje ye. 'Cjol)62lRM2l bujt r)^)d, rus d tt)dc 

23 II 2l3ut d t)u^)]i -cjuc^vr-De tot) dt Cjijc t)d 1)63jp'ce ib, 

■cjti, 7 cni^TJ'^^er 3dc nle cn)C-dl ctuio 37 2l|t d t)<t"6bd)ttoji) cojtt)Teoc- 

cuir) becct, dni-ojt) tt)etTv?'C'e; d -co)!- r-^oj tr)o jiedcTd rrle, 7 1^0 bjiejr^itj- 

d-6 i)ejii)t:jtt)cjU3<5'^IIt'cd : -c^g bljd-crjd !)>;)* -y^le, 7 -oedtj-c-^oj idT : [it)JtJ] <in 

bldT r;ejii)r:jtt)c;U3C'^1}jtt;d d3>?b: t)j 'CJ51)6j21RN21. 
jo^c^oj -oe. 

24 2lc"D dnfd c^riiditldT bljd'Ddt) C211R 20 
bj^jT d -coiid-D -v^le t)^oii)'cd TO ii]ol- -^ 

dT di) T:j5i)e2lKN2l [leo]. 

25 2l3ut )oxr;3iOi dt) co'iidT dt) 't)djt)3t)mjdT t)d t)djt:et)rd, rjte Ttt)df' 
cv^3§-6 bljd'Ddt), co]\ 30 7;tru3d 1*^ T^d3]td d]i 3dc <ior) cojv, d|t d 
bjrtc T^ojb : [tt)ip] dt) T:)5i}^2lF.]^2l ti)btxjr^51^ 1<i'D- 

bujx t)<Djd. 

2G If n) )or-c^o) [tijT d|i bj'c] tt)dni- 215US to Ub4 di) t:j5D621km2i ]xS 

e -fijt dt) b^v^l : t)j tt)o 3t)<ijt:ecc'cdoj 2t)d6tre, t-^ ii^t, 

3etdT6j)i§CT, T)1 cv?|xrlTe b^tj d|i 2 ^Dedjid ■cu d |v)r> l^e clojt) jr^'^^l^ 

d)ttiTxt^Y?b [-^J|xJ3e]. "Sio-o be d|i bjt; to clojij jtr*-^^^' T)o "co 

27 Nj bentr^T'De ttiuUvTse bu'ji 3051), c6jtf)jTedcd c6tt)t)n3^T -^ \))x^^e\, 
7 t)j tt)o tiijllt^T "cu co;|it)eul credt- beu^aut [edtjjT] t<J fjol to 2t)l)6lec ; 
0J3e. 30 Tejiijjt) hSixeoci:^ ^ '• cloctU)x> 

28 Mj Tedt)'Cdo) 3t||idT d]i bj-c jot) tt)>;^r:j]i t)d -cjiie ie clocY?b e, 

bii]\ bpeojl d|i rot) t)d tt)4b, t)6 c6rt)d|\- 3 2l3ut t^I'DeocnTD t!)ii*) tt)^3dj-6 

■cd d]ibjt; TO cl63U3^T jo^Vib : [tt))t)] ^ t)<^5d)T dt) TYrt)e yjT), 7 3tl^t^'o d 

dt) 'CJ51)&2lKN2l. it)dc e dt l-^]i d Td6;t)e : to cjotj 30 

29 ^ Mj joTbnjitJT 'cii "cjrjs^t) t4 'Ccu3 c>ro "c^ xi^l to 2t)fj6lec, to 
•bS^^-c 'v?||te bej-c t)d fcjildpnT ; Te3- t:|;ud)U§T tt)o ^^1)0^6114, 7 to rd):i- 
td 30 TJTrvrntedT dt) Tu-cdjT 4 fcjildp- cvrt^lwsdT ii)dt)tt)d i)^oti)'Cd. 

dcdt, 7 30 TTjuctdT dt) Tiit;djT cut!) 4 % 2l3ut tt)-i cejljT Td6jt)e x\S. 

bej-c l.2it) Tulc. rtiie d]i tt)6T d|v bjt 4 tnle 6t) TV?T)e 

30 H Cojtt)e4Tt>?Te tt)6 f^-bbojTJS, tJT)^ <i t)u^J]i to bej]t t^ fj^l "oo 2t)l)5- 
7 ot)6^t>?'ce tt)o t<it)cro)|\ : [tt)JtJ] <lt) lee, 7 34t) 4 tr)4b4T : 
'Cj51)6>2lKN2l. 5 2lt) tJH twj'c§c4 tt)Jt) tt)<^34j'D 

31 II K4 bjOT tf)§t 43>?^ 4r)t4 4T)^34)T 4t) TnT)e tJT), 7 -^ t)^3d)T 4 

T]ivrt)3 3d tt)bjT tpio|i^jT tt)ntj'ctl^''^^' ^'^TtJ'cJl^Si 7 3^T^T<^ ''^1^ -^ i^l'^c [e, dt 

7 T)-i l))dDV>7T lucT xSjX'c)r]e, Td bujv l<^ii 4 T)^-^o)t)e,] 7 dt) it)edT l^t)tut 4 

T)Tedt)dtti 'c\iuSMl'5 leo : [tf)JtJ] di) t'c^1^P^cut e, "oo Tedt)dit) fc^jdpdc- 

T:j51)621HM21 buti t)43l4. >9t le 2t)6lec. 

32 H 6)|ieocn'D "cu xvi^X T^onhe 4t) 6 H 2l3ut ^t) •c4t)dtti jotjrocut leJt 
ccefj IjdT,, 7 ot)6jvt>T3 "cu ^T>;3 dt) dt) T|ivrt)3 3d tt)b)T let)-^it) tl3e, 7 4 
T;f§i)o-jvd, 7 1)72116 §3ld d3dT itojttje xyv)^)'^ Iuct xS-iX'C)r]e, to tuI to 

'.T0<t)l)ld: [tt))t)] dt) T:j5t)e2lKt^j2l. rcjildpdcut t)d t)Ti-^)3, cnnte ti)e 

33 H 2l3ut tt)-i c6tt)t)vr3eii TV?T)e c^i^d tt)-2L3diT d t)^3djT dt) rdtjdtt) 
edt)ud)|xe d3VTb dnt<i 'cucd]T, 1)) 30)|i- tojt), 7 3edt]it<i tt)e 4t Uti 4 tt)>?n- 
'ceoc'c^o) e. ■cjji e. 

34 [2lcTj dt) c6jtt))Tt^c c6ti)t)n3^t "^ ^ H^orr)y^i> jb tejt) dfi d t)-^tbuit 

133 8 2l5U)- cvftiiTeoccdoj ti)o ivetic"c4, tjoc-d i5^\\h]\^t<^ a ^^^ lejf : bj^j-6 4 
7 -co -6641)^:40) ja-o : [tnm] ^M "CJolj- bp|C4-6 oni4 ; ro 5^b4j-D b^)- Tdn 
e2lHN2l t]04n)4r jb. clop). 

9 IF 01|i 34c nle •c'vTTic tt)4ll>T35r ^ 21 2l3ur Vi]S bej]t -ovrne b^ti 4 reit- 
i$t;4 1)6 4 tt)^t:4 b^)reoc'c4|i e 30 b-jx^r^, [jr] i)J'd T)§it)5Ui) r)n • "co 1§J3 
■rerrjjtl : "do tt)4U'f?3 x^ ^ ^^4 ')o 4 x^ l^Jf 'c^nnjoc-o 4 -cejibiuiT;^; be;-© 
^^c4; [bja)-c] 4 rnldJJt -peji). 34T) clojrj. 

10 If 2i3uf 4T) •ce '6e4i)4i- ^r)4l- 22 ^ Ujitje yjt) cv?n)Teoct:<Ioj if)o 
Eii4ij4'nieiiir)<loj'6nT)e [e}\e],'oo -cedr]- 'r^4t;v>'D3-6 >?le. 7 ttjo X)\xe)t^n]\]>'^x "'H^* 
4.t-^'c4l'C|i4tjuf ]i&ir)r)4oj4coii)<i]vy4r), 7 "ce^tjaj-o 54-0: joiju)- i)4c fcej-c-pe-o 
c>?|iTJ3e|t 30 -Detijjii 4t) i::4'C4lz:ii4^4c 4t) 'pe|x4rj ^b )oT]d bp?lj;i) -c-i bilji 
('FJ^] 7 r«lT)^] cmn b-^)i*. Tcx:4b4c -co c6ii)T)V93e. 

11 If 2l3uir 41) -0^1)6 lui-ce4'|- le 23 2l3ui- i)j fjuboltn^se 4 it)be4^- 
11)1)40) 4 -^t:.^ -do lej3 'c4fjii)0C'D 4 -^t:-^ nb 41) cji))-6, i)oc ^631311^"^ 4ii)4c 
le;f : b<^Jt-eoct;4 j4'd 4 )\-^oi) 30 -cejii)- tiojii) : 6j|i X)0 ■\i)r,e<i-o.d\x i)4 r,e}i:exi 
Ji) ; [b)4j-D] 4 bptl 01)14 peji). vfle, 7 4|i 4 ij^-ob^voji) ro tw^J^)3 

12 2I3UI* ti)^ lv?3Jor) 'D>?i)e le ti)i)40) if)Jn M^?. 

4 n)7c, c>n\'P)5e)i M"© 4 |i^oi) 30 T>err)- 24 21ct> 4 x>ub4'c ine jtjb-n, 5')vb- 
71) cun) b^Ji* : TO o)b]tj3§"c4 bu4j-6- "c^oj 6)3]xecx> 4 i)"ruT:u)3e, 7 ro be4H4 
jft-c ; [b)^)-6] 4 b'pv^l onx4 i^eji). it)jxi "c-jb I -©4 t^lbu34'6, x&\\.dT] Ijoi)- 

13 II Ct)^ Ivro^rj );e]i ti)4 41) 3ce4-o- 41* ro ii)jl 7 -co b4)t)e ; [ttjJT)] <^U 
1)4 le xe\i ejle, 11)4 l>?3Jor le ti)t)40), r;j3t)62lKN2l bu|i i)'Dj4, i)oc ro r^l- 
ro |ij^5r4|i 4 fi-Soi) 3|i^ji)ett)l4cr : -vts jb |ie r^oji)ib [oile]. 
b4)l*eoct4 30 re|\bt;4 54r ; [b)4)r] 4 25 2l]i 4 T)^rb4xojt) c\r)t):j3e rj-pjjt 
B-pv^l 01)14 i^eji). " jrjji 4jt)ir)jr)b 3l4i)4 7 t)§n)3l4i)4, 7 

14 f 2l3ur tt)<l bejti X^V- ^tn <i3wr erjjt e4i)l4)r i)§ti)3l4i) 7 5I41) : 7 i)j 
4 ti)4t:4, Dr] p^c4-6 [3|\<iJn^n)v?l] l^: re4i)T;-^o) bu)i i)4i)it)4r)4 4ri:u4t:ii)4 le 
lojfC"pj35|i 4 "c-cej^fo l4r 4 tt-^oi), b^'c4c, r]6 le 1)e4i)v?b, t)o le ry)-6 4|i bjt; 
ftJDoi) 7 j4'D)*4i); lo^ui* t)4c it)bj4)r) bSo fi)4j'cet 4]i 4i) 1:41411), t)oc ro 
p§C4r bu)v ii)e4r3. Tc^ WX) ]vJb it|4 i)^ti)3loji)e. 

15 If 2l3U)* it)4 lul3Joi5 T^eti le b^r- 26 2l3ui* bejr) 1)4011)^4 r4n)t4: 
<lc, hSjxe^oc-c^ ejXJOT] 30 rett)ji) : 7 ^)n [trUTJ] -^t) ^J5l)^2lHN2l [4 r-ijit)] 
")^M^J3t^ 41) be'c4c. t)^oti)'c4, 7 ro r^lv^s tt)e )bn 6 r^oji)- 

16 2l3U)* tf)^ ij3 b§i) 4 1)34 ^^^>T3. 1^ ejle, joijut 30 ii)be)r) 43ml) 'pe;i). 

7 lujre -j-joi* ro, n)y^x^ "cu 4i) bet), 7 27 H 2l)4)i 4i) 3ce4ri)4 vt)^ ^^ 
4f) b^T;4c ; cv?)t')JJ3e 30 reiijji) cuii) be4i) 434 tt)bj4 tPJO)t^r 'c4'C'v?3'c^c, 
b^jf Uxj ; [bj4)r] 4 b-pv^l o)|t4. X]6 bj4r t)<i T^JT^Jn^c, cniirJSt^ 3^ 

17 If 2l3ut tt)^ bejji r>7i)e 4 re))tb- retijii) cuit) hS]X M'd • 3e4bvrr ro 
f 'JW^> J^Stn ^ '^^•4. t)6 )T)3^i) 4 ti)4t:- cloc>?b 0|]i4 : [hjdj-o 4] bpTl 01)14 
-4, 7 30 "b');4)ci:e 4 •c^||ii)ocr, 7 30 r^Jt)- 

b)r4jc);e TJTJ ^ T;^nti)ocrr4i) ; [jr] 

r]toc r)1r tJi) ; 7 3tinrn3^l^ ^ ^n^c C2ljB. 21. 

j4r 4 ')i4r4C 4 tt)nfjt:)]te : ro le)3 x^ 

c4))ti)ocr 4 rej)\bf-^t|\^c lejt ; jott)- M<^ori)4cx; 4i) r^3-r^34)|ir. 

c6)i>;r te 4 c6))t. 

18 If ^3ur tt)^ InSJti Kn le tiit)4oj 215US ro Ub4 4n r.j5l)^2lKN2l |i6 
4 ti)bj4 4 •ciij^r -v^n^e, 7 30 lej3i:)r 4 2t)46)re, l^b4 ]^1X ^<^ r^34|iT:>?b cUij 
r^nii)ocr lejf ; ro 'r4)i*b^i) X^ "^ '^o- 2l^)ioi), 7 4b4 NU, Nj bj4)r e4i)r>;i)fi' 
b^, 7 ro lej3 tJtJ ^ob^ 4 '|?ol4 lej)* : 4)t i)4 T;)ui^)U§r 4^1 t^t) t)4 ti)4b 4 
7 3§n^'F^T3e]x j4r 4|t4oi) 4 ti)4c 6 bejr \r\^X(^ ^ f)ob4jl : 

4 n)irc 4 inniJTJJlte. 2 2lcr 4^1 rot) <i 5^ojl, b)4t r<53ur 

19 2l3U)r J)1 IftJST^ cu T;^||ii)Ocr r5, 4|i ^01) 4 ti)^r4, 7 ^l^ To«) 4 ^t;^, 
rejtiby^r4 ro 11)41:4 lor, ^o rf )ib- 7 4]i yot) 4 ti)]C, 7 4|i rot) 4 )i)3)t)e', 7 
f et4 'C4r;4 : 6))\ le)3jr 4 340I ro3Ut <liv T01) 4 re]vb)tsA'C4, 

lelr • J0tt)c6fivro rM'D 4 ccoj^i i:eji|. 3 2l5ur ^^^ Tot) ^ rejivbf^iji^c 

134 •Olj3e-5 )i)3Jn ^n ^r434^- C21JB 21,22, Nj b^tj djijetti-D 4 faj^jtr. 

A-cS T)a iti4)5T)T], T]oc a'c<X a D-po^ur t)jT;], t)-^ •cj5e-6 a 306^)^03111* tjo-d- 

To, 4.3 T)dc jxajb -p^ix ; an a tot) t^ bYrii-c a]i<^n) a *D1ie. 

at C)-cj|v lejT bejt; a|i r)a •cixuajUe'D. 18 Ojji 5^0-6 be ajv bjr ['0'v?t)e] a|t 

4 [21c-d] t)) t]\n<x}ny:)T> e t^)t), a^ a Tt)b;a ajtjeii), t)1 rnic^a ye ^ t)3a]i 
[Hjbejr;] t)a td-v^h^^ ot)6]iac a itieTc a t>) : -D-v^tje -call, t)o bacac, t)o at) rS a 
r^ojtje, "o^ -6eaT)att) >* ejt) tHjorajt;- 3a ii^bja tt^ot) leacra, r)o ejt])r) jott)- 
t)eti)ac. a]\cac, 

5 N1 x>edr]Y}-o ttiaojle i)a 3ceatjnb, 19 t>1o T?v?tje a3a tt)b)a co)* b^t^re, 
T)1 bejjt'pn'D -c^^ob a b'peai"03, t)j tt)o t}o -^ l^^t) b|tjt''^e, 

•cean'VT'D 3enta-6 a]v bjTc i)a bte6)l. 20 M6 c\ir^-c)i), t)o abac, t)6 a^jt a 

Bej"D T-ja-D i)^ott)'ca cuit) a t)*De, b^v?! ajtjeti) d\i a f>?l, t)6 bjat clatt), 
7 1)1 'ca|nicv?i-t)eoc>rD TK^"^ aii)tt) a t)o 3^iibac, t)6 at) re 3a tt)b{ij)*TJ3ct* 
T)'De : 6)]\ jo-6ba]ta at) rj5l}621RN2l a cloca ; 

reatira le ■cejijJ'c, 7 a]xiii) a i)*De, jo-6- 21 t^j trjuc^a ^ot)x>'v?T)e -co f-jol 
baiiv^-D tl-^"^ • '*?^n& TJt) bej-D i)4otT)- 21^i\ot) at) t^3a|it; a]i a inb'ja ajtjetii a 
•ca. t)30j]ie TO 'c^T)a jo-cb-vriira at) "Cjol)- 

7 2l3U"r \y) -cjubitajx) bet) [bjat] t)a 62tRM2l -ceatj-ca le Tejtjj-o : <xr:S y& 
trpjapn^, t)o 'c\\ud)X\)'^-t% ; t]j tr)o ajt)ett)ac ; vj] rjucpa t^ <* bto3ut x>o 
beatt-v^-o ber) cv?]xT)3t^ ^ f)^ TS^ • ^^l^ rojyxb jji-c a|\-^jT) a 'Dlie. 

[ar^] ye p^1oti)ra x?<^ C)l)1a. " 22 j6r>T'6 re a]t^T) a Olie, a [jt^orj] 

8 fl<iori)'coc>T'6 Tu e a^t a tj^rib^ roi) ]xo tj^ottjca 7 x?ot) t)<^on)'na. 

t;t) ; 6j|i )o-6b<}n-6 t^ a|i<ii) T!o 1[)l)e: 23 21 tr)^;r) t)1 jiacvro r^ob a fc^c 
bjaj"© T<^ T)<^otr)'ca r»?T : 5j]v tf)]rJ <it) to tj^olac, t)6 a bro3U)* to i)at-c6)|i, 
'Cj51)^2lKN2l, t)oc ij-^oitj-cai* txix^, to cjot) 30 b^rrl ajt)eti) aj{i ; joiju)- 
[a ■c^nt)] ti<cion)'ca. T)ac ■crituajUrt'o tt)o faT)ct:oj)i : 6j|i 

^ 9 H 2l3ur if)a t:}xua)Uj3ei) jT)3eat) it)jr^ ^^ t:j5t)^^J^^2l to ti<iott)'v?-6 
eat)')*43a]xT:, ) t^jt) le T'c^japacuT', tt)e ja^- 

•cjiuajllrjT p a l)^r4 : lojtcrjseji le 24 2l3ut to jfjj)- '2t)a6jtJ [tJf)] "c^o 
ce;T))T ). " 2l^]tot), 7 T^ tt)aca)b, 7 to clojf) jy- 

10 2l3ut at) [t;ebjat] t^a 4]iTfa3- fi-^el'v^le. 
aix-c a ttietc a -o^iibii^jrjxec, ajjt a]i 

TojiireT a T)ola utj3ra ajC a cen, 7 G21JB. 22. 

to cojt^JosaT TO cii|x t)a t)eaTvr3e 

•dJit, T)) T)ocTr>?Te a cet], 7 t)1 bf\it- Cj^§tJt t)a tjejc^I) lob^t;^ to <D1iJa. 

-pjTe a eaTac ; 

1 1 N j rt)6 ]iacur ^ T^^c 30 lieat)- SIqUS to Ub4 at) 7:)5t)62lHM2l |ig 
co|vp Ttiaitb, r)6 f ajleocut ^ r^)ij a|i 2t)a6j-re, t<^ i\<2it, 

rot) a 4r<^, T)o a ttj^T^ ; 2 i<^b4 jie li2l<^]toT) 7 t\e T)a li^ac- 

12 Nj it)o jiacur a tnac ar at^ ajb, Ut r^jt) to fecija aji neiTjb 
t;r^i)CToj]v, T)6 T;|>uajll>-^t r<i^)CT:6j|i a t)-dott)Ta clojfje jr^<i«l'» 7 3aT) tnajTjrfj 
*D>)e ; 5j;> A-cS co]t6jt) ola T)^otiit;a a Tj^oni-cara to -ciwajUeaT [afj xx)d 
•Dfjeajjv: [inlp] ^n'^)51)62lRN2l. ijejtjb] T)^otf)roc>7T Tatt) : [in^n] art 

13 2t3ur TO beii]ta r^ bet) jo^a T:j51)e2lHM2l._ 

tt)aj3Tjot)ar. " 3 2lb4 ]iju, ojot be a^i bjr t^ bujt 

14 Ba^tj-cjiebac, t)6 b^t) T^lv^sre, riol v?le a tt)erc bu|it)3ejt)5lac, iiacur 
[t)6 bet)] -cituajUjste, [t]6J tnejixTftec, cutt) t^a tielre ti^ouj-ca, t)oc t)<Aoti)>?'o 
t)j Tjub^xa r^ jaT nt| •• acT to beu^ia cUtj )n*^<i^ "^ot) t:j5l)62lKH2l, a|t 
re tiiai3T)ot) Ta t-3lojt))b x%)\\ tja it)bejt; a T)5tt)3lojt)e d)\\, 3e<ifft):>T3§ii 
tiin^oj- <iT) "catjutt) \] a tt)ac ar it)o ^^T^cra : 

15 K) if)6 rjmajUr^r ^ t)ol a tt)erc )X [^nln] 4t) t:j5|)€>2lKN2i. 

a T^o)t)e : 6jti tti^n at) 'Cj3l)^2lRH2l 4 5jot be a]i bjr Tv?t)e to f Ijoc-b 
i)^if)>?tr) e. 2l4]tot) [bjar] t)a I6b<}, t)5 a)i a tt)b5a 

16 j[ 2i3ur TO I4b4 at) t:j5l)62lR- cfxeacT f Jl'cec ; t)j jorr"^ X^ to t)a 
t92l |\e 2t)a6jr), t^ )t<^T, T)e)rjb t)4orr)ta t)5 30 jtajb r^ 3lat). 

17 t4b4 ]\e l)2la|ioT), 3a ^S-6, '5)0-6 2l3ur 3J0T b^ a]\ bj-c b^t)<ir l^e li^jtlj-o 
be a)v bjT [bjar] "^ot y\)ot-o jot)a T)ett)3lat) 5t) tt)^b, t)6 6 T>TT)e a f)]Tt)- 
i)3e)i)elecvTti a)i a tnbja aji)^it) [a|\ r)3jo^ a f Jol war* ; 

135 H) )o)^r^6 cntTijrec L6Bl)jT!^jCUS. rot) ^)■6 T)^on)t;4/ 

5 ^^6 3)0-6 be 4|i b)c b^tjd)* |xe bendi* Jor>b\;|\r a|t xot) ^i liioj'^tn >i^ft» 
liejfjj'D tTi^J'c^c, le Tj-oeaij-cdii TjetrisUr) 7 ^^ Toti -d -cdb^'OTt "coileitiU vjle, 
e, 1)6 )ie 'c>7t)e 6 d bp^se-o x-^lc-d]i, i)oc jo-Db^-pvTX) -rot) 'Cj51)&^HH2l tt)4 
3JO-6 be 4|i bjc i-dlc4.]v h)<xx <Xf\\. ; rdb^T-yTT lojTCce ; 

6 2lt) ■cdTjUTt) beijdt l^e liejrjj-o -cot) 19 [jo-cb^^-pire] r^ hu\i -crojl -pejt) 
cjT)edl )^ bja;x> t^ldc 50 pojr), 7 ^) TJNotjdc 3dT) Tojbejiti, to i)d biidjb, 
jopT-6 -DO T)4. nej'cjb T)^oit)t;4., dcx> t)o -do tid. caoivc-y^b, t)6 to T)d. 3^b|\vjb. 
it)ur)d. ijJS-FJ-D d co]ip le l)>?r^e. 20 [21ct] 3)ot) be d|i bjz: d)i d bp?l 

7 2i3U)* d T)Ud)jt ]tdcdr 4t) 5|x)dT) Tojoejit), t)i jOTb^-pvT-oe [tn|] : 6)|i t)) 
y:d6], bjd-6 t^ 3l<iT)» 7 1op?T> i)d -6jdJ5 3edbt;4 d|i buji roi) e. 

1^ TO T)d t)e)'c)b Tj^ottj-cd; to cjot) 21 2i3U"r 3Jot be d)t bjf; lo-obdittiT 

3U]v b) )] [d] bedTSd. rdbdix-cuT jo-Dbdji-cd f1o'CC^i)d TOt) 

8 2li) t)jT TO 3e;b hSr ud-o yejx), t)o T:)^\)^%Hh^ to coit)dU [d] ri)6)Te, 
\K^uh'c^ [le b^-cdcv^b], i)j joyyi^ T^ "^^ H^ 1o-6b4'c ^or^-cdTdc to bud)b t)o to 
fdlcd >*eji) lejf. jf [it)JT)] ^t) "CJot)" c^o|tc->?b, bld)-6)Oll)U1)|-ieT)d3ldCd-6; 
62iKN2i : ^. ^^ ^'^ -cojbent) d]t bjt: d;|\. 

9 Co)tt)euT'):nT v^trie tjt) n)o|iTU3- 22 iDojlle, 1)6 bixj-re-D, 1)6 cjonibdT, 
4.-6, Te3ld 30 tt)b;d'c ijd pedcd-o -oojb, t)o dj|i d tt)b)d TJ'/ic, t]6 cldti), t)6 
7 3ob-pdJ3T)-j-b^-)*t;]i)T, T^T^imdjU- 3?|vbd, t)1 )o-6b4jT jdTTo toi) 'CJol^- 
TJ-re: [tt))p] -^t) 'CJSIj&'^HN^l t)<iott)- 621KM21, 7 t)j TedT)'cdo) jo-Db4-c l§ 
d-p idT. -cemi-o -ojoh TOt) 'C)5!)&2iKM2l d|v d 

10 M) )oy>;-D ediic6)tr)j-Dec [tot)] r]4iXv6]\i. 

ryj-6 T)-^ott)'cd : y^\\. edr]u4^ "^^H "CT-^S- 23 2icT Tdti) t)6 udt) -^jjt d tt)b jd 
d|io, T)6 ■)*e]vb^63drj'c>T5 ■cud|\utTd)l, jon)4Cd)-6, T)6 §t^^ ^r- ^ bdlh^b, 
T)) jo-i'n-o [tot)] T)j-6 t)4on)'cd. 'pedT>?3 -cu tJT) Tjo-Db-y^iir [11)4] -cdb-^- 

11 2icT tt)^ c^nc4i) dt) T-^34'C [edt)- -cYtx 'co-}lver]Y;-^ : dcT t)) '^Gudt^ e d]i 
X)>?i)e] le T)d cvrr 45'*^' Jop?''^ T^ 'C'^> Toi] tt)6jTe. 

7 dT) re |xu3d-6 jofid -cjs : )oxu)-6 -|*jdT 24 t^j jo-ob^-p-yTTe tot) r;j5|)^2iK- 
t4 bjd-6. M21 dt) t))-© bjdT* bjiv^re, ^,0 c6ii)b|\>7-ce, 

12 9i}S [■pS'f'c-c)] jT)3et) dt) 'C)*d34'c t)o biij-r-ce, t)6 3ed)|\-cd; i)nt)6 -cedt)d 
tt)4 dt) 3cedTr)d le c6)Tt))-c^c, t)1 fedT- -)-jb joTbd)|iT; [d|i bj-c -6e] jofj buji 
dt) tj j-ce TjoTbv?|it: t)d tjejre^ t)'^oit)- bpejidtj. 

rd- 25 Hj n\6 to-Dbd)|i-):j-6e bjd-6 bu|i 

13 2lcT tt)^ bjotj Jt)3§t) dt) T;)*d34'c T)C>e dt Ui)tt) cSjthJS-cjs TedJOjT T)ob- 
T)d b-5;T)T:]xeb>73, t)6 T§lYT5e, t)5 t)dc r^ ; to cjolj 30 b-p^^l d tt)6]'.3d-6 -peji) 
bjd cld^ djce, 7 30 b-jJjU-pj-D t1 30 t:j3 joij'cd, [7 30 bp?l)T] djtjttje ojjtd : t)j 
d. "Cdr;^, TO t)5)' d }]SofX& o;3e, )o-pi?-6 3eub-c-^ d|; bu|i -pot) )dT. 

r1 TO bjdT> d r^t-cj : dCT t)) 5orp'>r6 26 ^I Slsu^ to Ub4 dt) 7:)5!)6>21R- 
edT)C0)tr)j-6ec -6e. t^2l |ie 2t)d6)'|re, 3-d |\<i'6, 

14 If 2i3u-|- tt)-d jijot} T'y?t)e [TOt)] 27 21 T)ti^j|v to beu]\'t<^ Tdti), t)6 
1)1-6 t)^otr)'Cd 3dt) fjot -re, di^Ton) cSo-}}d, x\6 3^b.^, dt) rjt) b^jt- r§CT 
o^-pjT dt) cv?3^-6 [c>?t] Te t)d cjoF), 7 IS -pdSj T)d \r\^t^ ; 7 o t)0CTih4'6 14 7 
x>o beu]xd. TOt) 'C')*d34'C [e], tt)djlle ]xj)* ud-o -y-jt) dtt)dc 3eub'C4 e n)4 lo-ob-yrffc 
dt) x\)-6 r]Son)'td. Tedt)'cd le -cejiUT Tot) 'Cj^i)6'2lKN2l. 

15 2l3ut T)j t;]\ud)lli:jT T)e)'ce t)4oTt)- 28 2l3ur [tt)dr to] Dojt) t)6 to 
-cd clojtje jri^-2iel, t)oc joTb^-vro Tot) c4o)|tj3 btd-p x'h i)J tt)-y?|ipe -cii 1 >*e)t) 7 
T:j5])e2lKN2l ; d ho3 it)^<iot) d r;edijl6. 

16 t^int)6 -i:-y7leor;3v?-6 udldc d bpec- 2!) If 2I3U1* d t]u4 J0Tb4T''C' 'J^^' 
djT ofiid -pd f ^|xu3d-6, d t)u4 )(^ i" T'^ b>?]xt: bnTec->?r "^OH 'Cjp^B2iRN2l, 
t)d t)cjTe t)4ott)t;d : 6j]v fx ^W ^^) lo-db^XJ^ "^^ ^^V- "^^ojl -pejt) [')]. 

'cj5r)62iKtvi2i t)4ott)dr Ut. 30 jorrvrsteit ru^r ^n i^ tjt) t^jh 

17 H 2l3urTO Ub4 dt) 'Cj5t)6>2lK- 1; T)1 X'^:sV'6e ew-6 ti 30 tt)d)Tjt) : 
M21 )\e 2t)dojre, -^4 jt^T, [tniTJ] <it) T:jot)e2lKM2i. 

18 l,4b4 '|ie l)2l4]toi), 7 |ie t)d it)dc- 31 U)tt)e rn) co)it)edT-)?-y?Te it)dtr^t)- 
■vrb, 7 |ie clo)tj JTji^el >?le, 7 db4 l^ju, -cd, 7 to -redrjrdo) jdT : [tr)))*)] -^O 
5jot be djv bjt [ej to clojf) jrn^el, 'CJ5l)e>2lKH2l. 

1)5 TO t)d c6jit))"6t:ec d t)jn^del, to 32 H) tf)6 -citiidjU-p^Te if)dji)ti) t)4oiii- 
I3e 2 Ke4f-4 f)4 roUtfitjd-Dd. C'illB. «3. Kear4 4 T)to3ii)4' 

t4 ; 40-0 bj4)-6 tne 4]\ ttio T)<Iot})4-D 4 13 ^l^ux [bwo] e 4 r4b<)rut b'j-6 
ifjetc clojoft Jrn-^ftl • [tiJJtJ] ^T) ^ioO" TJf) "c^ ■rejc 5c>;-o -co p\u]\ ii)')t) cu- 
621RN21 t)^on)4t lb, it14jrc'ce le l)ol4, 1114 jorb4'c -v^d^x^a 

33 T:1)U3 4 tti4c 4r C|\)c: 1)4 1)6- le -reji))-© rot) 'Cj5t)62lHH*il lti)4ii] 
3)pre jb, Tott) bejr bup T)'D)4 : [inJTO bol4-6 cu!t)|x4 : 74 'C4b4r:u"r T)5e tji) 

4!) "CjoO^^*^^^- f'l*^ ~rJOT) bj4r, 4t) C5-ClV4li)4-6 lC>7T)j 

ro lijt). 
C21JB. 23. 14 2l3ur t)') lorc^oj 4]t<Jn. t)6 3|\4n 

b6|l'C4, T)0 "C)4t4 3147-4, 30 -CZ.) 4T) la 

•lOllSTie T)4 3C|i>?F))U34-6, X^<^ T^^^'^^- ce4Tt)4 4 rru34b4 ')OT:b>7|i-c ciiu) bii)i 

tj^De : Lbj-^)-6 1)4 ]\ib<xcx) -i-jofp-y^-o 4|v 
215US ro l4b4 4n 'C)5tJ<3-lKN2t ]ie -pe-o bun i)3ej>)el4c jof) hu]\ i)-k?le 4jr; 
tt)46j'|-e, "o-^, ]i«ir, ci3n)T]vr3e. 

2 l.^b4 ne cloju JrMel, 7 4b4 ]tju, 15 ^1 2l3U)* c6tt)4T5''^c -cdojb 61) I4 
21 [-cTdob] T:le-64T6 4t) i:j51)62lHM'2l, 4|i i)4 n)^n4c -oeji* i)4 r^t>n^^' ^') ^*' 
T)oc 7:144)3601x^40) [bot] 1)4 ccotij- 7:4 rr)ub<ir^o) Ijb pun4r) i)4 1))orb^74 
34") i)<Aoti)T;4, 37* D4'o] to 11)0 7-ier4'c- cnoj-c-ce ; yec-o 7*4bb6)-c}3 c6)n)l)oi)- 

1-4. " mstn • 

3 H Se 14 ro -D^tjr^ ob4 •• 4cr [)7-] le B^rot) 30 nvrse 4]\ ti4 ii)4ii\4c 4 
e 41) T^crn)4r \S 7-4bb6)r 41) ^7*114)11)- T)r)4]3 4i] 7-ecrn)4r 7-4bb6)r <ijneon)- 
1)67*4, c6tn34in t)4ott)r;4 ; t)') -ced^vSo) -cdo) c<jio34r I4 ; 7 )orb47*)'5^e -c4b-c^- 
ob4 4]i bjt [40 : fx )] T^bbojr 4t) rur T)W4r bjr roi) 'Cjol)62iKM2i. 
T^jol)62lHN2l ) 4n ^wi^ H'^J'cjb >?le. 17 'Do beutirao) 4 ii)4c 4r l^uji 

4 ^ [)T] 1^'C) 7-0 Toll4tf)n4r4 41) 'CT:)3T:)b r-2i b^TDi) cti4iT:T:e ro ra 
'Cj5l)6>2lKN^, cottjcn-vTijjse T)<^on)'C4, re4ctt)4'6 cnr : ro plutx tt)lt) bejr 
Tjoc 7:u4)3eonr40) )or)4 T)4)n)7-)]i 7:6)1). t)4r ; b|n?3-ce it)4)Ue \\^ h^bji) j4r ; 

5 2ir) 7-4 cf T:]i4it)4r [1<J] re43 4f)7-4 [4'c<i)r] 7-)4r 174 ccerroiit4r roij 
cejrii)') 43 r;i^4-ci)6r)4 [bj4r] C4)T3 <^^ r;j5t)62lKN2l. 

t:j5t)62lHN2i. IB 2l3ur )orb47:)re l6)r ^ t)4|t<:lTj 

t; 2I3U7- 4)1 41) 3cv3e'6 14 re43 7*^cr i)u4)i7 341) 4)i)ett) rot) cejrbl)4r- 

roT) 11)1 ce4ri)4 [b')4r] T^'^i'^ -^ T)4|t4)r) >??)' 7 "041*) '"13, 7 "64 ivejre : bejr [it)-^} 

341) l4)b)n roij t:j5t)B'2lRM2i : recr 1orbvr|\r lojrcre rot) i:j51)^2J]^M'2l, 

U )or7i>Tre 4|i4i) 341) l4)b)i). " it)4)Ue jte t)4 r4b^ru7* b'jr, 7 ]\e r\<x 

7 2ii) ce4r 14 b)4)-6 c6it)34)|itT) •C4b4|x'cu7- rjse, [e4roT)] jorbnjtt; 
t)4otf)r4 43vrb: ij) re4T)"c4o) ob4)]\ re4i)t;4 le ■ceit))''^. ro bol4r cuiT)p4 
t4ot:[\4c 4|i bjr 41]. roi) i:j5t)^2lKN2l. 

8 2lcr )orb>7]\7:)re iorb>?]i-c re4T)- 19 2ir) 7*)!) ro re4i)r4oj jorbni^-c 
'C4 le T:e)T))r roi) TjSb^SlKMSi ro tt)^tj4n roT)4 34b]\>?b <x\\ toi) jor- 
recr 14 : 4n7'<i Tfc'^crtT)4r 14 [b)47-] b-vTjtr •p^c4)r, 7 r4 U4t) roi) c^jr- 
41) c6ii)34in t)4oit)T:4 : t)j 75641)7:40; blj4rv?i) 4]\ T^oi) jorb4nt:4 t4b4]\ri47' 
ob4)]i f ^or|i4c 471 b)r [4t)]. 7*jo'cc4i)4. 

!> II 2i3U7- ro I4b4 41) 'CJ31)621K- 20 2l3ur c]io)'C7:)r) 4t) r^3^r j4r 

1^21 |\e 21)40)7*6, r4 7\4r, tt)4)Ue ]%§ l)4|i4t) 4i) cerro|]\>7r [tn^] 

10 I4b4 7x6 clojrj )7*|\4el, 7 4b4)j\ )o-6hr;\i'c ciioj-cre 4 I4r4 417 'CjoO* 
71.n1, 21 1)144 "cjucTfY^re roi) rur4)3 4 62lKfl2l, ti74)Ue le)t ^^ "^^ w<^n • ^^J^ 

. 1:4)11)7*) "^o 'C4b4r r46)b, 7 b^T)7:"VTre 4 Tl*^"^ t)4ott)'C4 rot) 1^)51)^21^^121 cutt) 
^'F'^sin^, 41) 7*)i) ro beu7\'c4o) pui)4tj 4T) ■c7*434'C. 

ro c64rro||i4r bujx b7:63tt)4)it cutr) 41) 21 2I3U7* 7:i44)3eo|X'c4o) 4t) 14 no 
^7-434^: 7^6)1), [30] ttib)4 c6tt)34)7iti) T)4on)'r4 

1 1 2I3U7* c|to)T;7:)r 4r)-puT>4r) 4b7:)43- r4o)b : t)) re4i)r^o) ob4 7*'^ot;ii4c 4|i 
T)nrft ^n T:j5^621RN21, r4 3l4c4r b)r [417 : bi4)r] t)4 7xe4cr 30 b|\4'c 
4)7x buix 7*01) : 4]i 1)4 tr)47t4c r6)7* t)4 4tj bu]i t)>7le ^)r; 471 T^er bujx T)3e)r)- 
7*4bb6)re C|\0)r7:j07- 4i) t'^3-^'c j. §l4c. 

12 2l3tir 1orb47:)re 4t) 14 tJO -^ 22 H 2l3ur 4 tlu^T^ b^T)7:v?re 7:63- 
i)u4)7i c)\o)t;7:)re 4t) ■put74T) u4T) 7:)t\)on tt)-^ buTt b7:e|x4r), t)') r64i)r4o) c4]iti4r> 
341) 4)i)e4tt) roi) ce)rbl)4r'VTn tt)d\\ 3I41) 47^ jtnljb 417 it)4c4e 4 i)u4 l>?t]- 
)otb4r loiycre roi) T,]'o\)^^Vp>Y\^. p^'c^e e, t)) 11)6 c|\>?ijeocr4oj r)o3b?ni 

137 M rnli l^-o, a3ur ^3-^1) coni))'5^ec : IX bejt; i]d cc6tt]34tn T0oti)ra, "D1o-cb->?|vt:: 

[tiij-j-J] ^'^n T^J51)6^lKN'2l biqi rrt))A. 'caiK}rur reantra le-ceiijir) -rot) L.)'5\)- 

2J "fi 2l3tir -00 1.164 an r;)oi)62iR- 62iKN2l, )orb>;|tr Xajyc-ce, 7 )od- 

H21 |ic 2i)a6jre, -o^v iia-6, b^'.-c bj-o, loxjbvrix-c, 7 rab^nir "c'jje, 

21 L^b4 |xe cloirj .)ru^eU "^-v ^i.t-o, 3ac eajf))-© af) a 16 r^Jt)- . 

^ir)i*a t'jc'^'j)-^'^ I'H' ^ilr-i cti-cla -01) ^ 3£5 e-aob a ttiv73 to f<-'^bb6jT)b at) 

till, bjaf r^bbujT a3>?b, cu'jriHje T^^J"^- < Jotj^^lHN^, 7 ^^"vo^ ^ tn>T3 ^--^ bufi 

e-6 t~oc, Ci3ii)34t»! T}aoinT:a. iribivofj, 7 -c^ob a ttivrs -ca bij]i 

2') Nl -reaiiT^.loj obaj{i f^lo-cixac atv uK'Jt vrle, 7 'c<^ob a tTi>73 -ra bu]i 

bj-c [afj] : acT jo-cbajjfpjTe jorb>?}vt: tjjorb^Tia vrle 6 -cojl <Jot)rarvr3, tjoc 

Tgatjrale rejtil-o Tot) X: 151)621 K^r2l. ro b(iU|it:<io) rot) T:Jot)e2ij^>H^2i. 

20 ^ 2i3ur "5^0 labsi at) 'C)51)&-^f^- '"^'^ -i)4 ^^ sceartja anr-^ cv3e-6 U1 

VXl\\Al\).\o)\'(b,-b^\\^-t, reu3 Toi) oveacrttia-D ttij, a ijuaj|i 

27 '2l)vj at] 3cea-ct)a at) Tectijar) ciivrneocri^oj a f^ec y^t<\ t)a b^renatj, 

flit] -cot) ■crftnt)-'^''^ wfj [bi^l-6] 1^1 [U1] c>?r;eocr4o) -pleT TOt) T:i5\H-2lKN2t 

y)o-bA : bjctj-D t]a c6(i)34tr) iiaonira x^jz-o \6. : a^i ai) 3ceT U [bjajr ] 7-ab- 

-D^lojb ; 7 cp^j-6>i-ce bu]v tjaijtijAija, 7 boro, 7 a\\ a tjocTiiiaio la [b;<i)T] 

jorbv^j^t^jre )OTbv?|fc "ceati-ca le -cejij- t^ibbSjT. 

I'D TOt) "OSIj^^SlKt^^l. 40 2I3U)- 3eiibr^1o] cn3ajB a|\ at) 

2» 2l3U'pr)iTeat)t:.^oj^o)t)5t)e o)b|\G ccgut la Cjiaoba cjiaf) iijbiteaTa, 

raf) lo tni r^jr) •• 6j]\ [Ji*] Ut r'jota §, 3ea3a to ci^a^^ pa;l{f)e, 7 beat)- 

To Toatiatt) Tjora T)b a b-pja-cij-vTi-e 3aj!) to c]tatj -cmsa, 7 ro)te63a at) 

at) 'C)J)\y-b%MWl\ bii]i t)*t))a. -cfi^cca ; 7_^3<5jviTeocT^1oj a b^tja-D- 

29 Ojrx 3JOT be a}i bj-c at)iin) r)ac tj>?VJ at) Tjoij62iHH2t bu]i tjDja i-ef" 
bja TojlSJo-yac at) l^ tJH T'^i'b 3^^^!!^- '•'*• 

V^TS'^jx Ax\ -caiiutt) tjt) <\ tt)-^^ <^T ^-^1^ ^ ^^ -iSi'i* coniiTc^ocr^oj toU^t})r)a 

if)>?rjt;;|;e. rot) cj51)B'^H'N'v'l r^-^^'^'^ l^ T^O 

30 2l5iif sjoT be atx bj^ atjtitt) to iiibl)a3^Ti). [L'j<Jj-6 t'ij ')^ veacT 30 
Tea't)a'|* ob4 a); bjc af) i*a l<i tin m^)'!) bjtar a3 biiji t|3e)i)ealac : cojiiieuT- 

rc]\jor'r^ nurj ^t) ratjuin tjt] r^'n) <-ir rn'oe e arj]-a trcTthaT uij. 

Uji ^'i tTi>7r)-c)5ie. -^2 }'af)):v7Te a \r\\>oty(v> fecT U ; 

81 Ijj Tcat)t:^o) e)t)3t]e ojbjie : ai) tijejT to TaJ3a'6 x\<x tj^T-iiaclj-cec 

[bjsAjT tej i}a jieacT 30 bji<5t: aji iji^t cojiijtjeocvTT a iiiboz^-y^b : 

buti tj3ftjt)^lac jot)bu|i t).c1)T:;b ^'^lc-. 43 jorju^ 30 ttibja a \)ox as bujv 

32 [BjajT] {)a fabb5)T fikliijtier^^^ rlecT>?b 30 •c'cu3 n)jp a]i clojij jf- 
Taojb, 7 cji^jTifjTe bu|i tjatjitiaija |tael^j-c|xeb atr)bu'cvrb, a t)i74 t:ii3 ti|C- 
atjra t)ao)tJ)^T [U] toi) it)') ^3 ^t) ^T_pl^^ ^K^ l)63ipt:e jaT : )x [I'UTJ] 
•cix^rrjOija, 6 -ciiartjotja 30 rtx^-cijotja, ai) c.Jol)6'2lRN2l buji f)<t)ja. 
c>7f;60c-c:io) bu]t iMbbojT. 4 4 21311]- to fojUrJS 2l)a6j'|-ft ^50 

33 H 2l3U)- TO I/1B4 a;) r:j5t)62in- clojFj )ri«<iel roUaii)i)aTa at) Djol)- 
M21 ]ie 2l)a6jre, "oa v-'^t, 621HN21. 

34 lab4 pc clojf) jri^^el, Ta "dT, 

2lt) cv3eT U Tca3 tot) oTecTiria-o C21JB. 24. 

It)) [^)<it] y^^J^ "^A b)M7ll]>7t) a]\ i^eT 

fecTli Tot) 'C,'5lj6^^^^-^- " *Dll3t;e etisi-atiila. 10 6acTa|iTa. 

"35 2l]i at) 3ceuTla lbja)T]c6ri)34Jt) ii3 2i3ur \i^x <^n t)^ "^o ttjaphTS 
i)^oi?)'ca : t)) Teat]T<^o; 6at)ob4 t<^c]i 7 "^o tf)aU>73 <Dja. 
[af)]. 

3G SeacT U )OTb<ir^?Te jorb>?|\t; 215US to Ub4 at) T:j51)G'21KN2l |ic 
Teat)Ta le Tejr,iT toi) r,jol;62lKM2l: 2l)a6)p, t<\ ]i^-6, 
a]\ a r,ocTit]aT U bjajT c6n]3aj}ttn 2 "pi7a34 ^o clorj ?ri^<'iel» ola tloji- 
T)<ion)6a a3>7b ; 7 joTb4>*)Te }OTb\?|fc 3lat) to -Cvtb^t: ci!3aT b|n7T£- ctitt) at) 
Tear,ca le -cenuT TOt) 'C)'^\)Q:>'^^^\WiX : •c)'olv?r, to T:.'lb4'c a]x i)a ro)U)*)T la- 
n* cjv>;fjn!34T ')-oll<Atr)at)t;a e ; [7] t)j t^T a 3c6tt)j)>?Te. 
Tf arjcao) ob4 «.i jx bjt; y-^oTfiac [an]. 3 t:;<iob a \V{\rs "C'^olac t)^ 'j:jaTt)'v?Te, 

07 ^Ir] J'^'^ TO ro^l<iii)t)aTa at) I6;)"cji) at) to\\\t\<n^]^t^, CjixTeocu)* 
130 Ker it)arlu3>ir^ C'2l)B. 24, 25. dji)itl ai) I'I3'}}621KN21. 

•:U|iot) e 6 ■t]U-cn6i]d ^o ii)4;t?)m a -c'wx, a ijt^ tiiajrlcocur r<J ^Mim [<^t,| 

6v'M-oi)>?re ai) "Crolje^lKHVl 30 rjoiji- ■rj5r)6'2lHN'4, o7in-')5eii nut) bair c. 
noe : |b;^j-6j ?)U ]\e<xc-o a 3C611)- 17 U *2l3ur at) t:e tii^ibur e-U|-cv;ijc 

i)>?T5e af) I3u|i rlecT^vTb. c^TivpjSeit 30 -cott))!) cnii) bajy <i- 

4 0)\\-Deocy;'D r<i '1^ loqi^ji) aji at) 18 II '^sur at) t;e tijvibitr bc^rac ro 
ccoHile6)|v 3lat) a bnasij^ffe at) x>et)a -d)oI a]i a fot) ; b^rac aji ber- 
r,Jo\)Q>2Ul[m 30 stKliac. arj. 

5 If 2i3ur 3euba oii pluii ii)jt) cu- 19 2l3iir "i^r cjofjcac •cA7t)e [xe 
Sar', 7 b|i>T^>-e -cu x>6. Ik.jsii) ~ea3 l)a)t)eii) -co bjxej'c ajx a c6ii)a|vra)i) ; 
•ce: x)4 -6§ctt)aT6 cno bjar ^ i^b^SM) atlml-co )i)ne r^, M' aitjln'o i^o tcat)- 
Tjob. caiiiDr; 

6 213U1- xu)-cMocd -cu a tj-cii ctifira tio t^i^^rt"^ aji r^n biur'^e, rvji an. 

lar), a re at) r a cu)ira, a|i ai)3cla]i ron prle, -pjacajl a)v ro'l viacajle'- 

f jo(t5lat) a b-|:ja3t)>;r<i at) T:j3?}e2IR- ti)aH -bu-^ y& ajtj^ti) ro rntjc, xr)d]i TM) 

M2I. -6cat)t:a]XTijr la |v)rj- 

7 2l3ur c>?iire cil -cVrr -FJoiislai) aji 21 ^Ijuf at) ce itjvrivr^r bea-cac, 
[sac] cilnra, con 30 ii)bja aji a tj^jvVT) an'e63v?-6 r<^ c : 7 ai) -ce itiaivbar 
tt)a)i cujti)i)e, [eax^or,] iorbv7|i-c -oeat)- -c^^tje, c>rixTJ3-i:i^ ^i"n ^-^^T fe- 

■cd le re)t))-6 -cot) r:j5l)62lRN2l. 22 B)^)-6 c-atjitioT^ ani^jt) _ x-ljse 

8 C\^\\y:)i> re a t)6{i-D e sac <{ot) asnb, c6tt)ti)a)T: a]i r^') c-ojtlijc-cjs, 7 
crabb6j-D a brjasijvrre at) 1^)51)- a|i yov) at) t:e iuJ3a-6 atj_buji -c-cjii 
e2lBN2l -TO 1)0)1, [a)i t)a slacat)] 6 reji) : 67JI jr [iniriJ at) T;j5^j<i-iJ^N'2l 
clojtj )x^^e\ le cufj|\a-6 ruT;\?i). bu|i tj'Dja. 

9 2l3ur hwb le 1)21^1X01) 7 le f|a 23 If 9X^\ix -o lib.djjv ^aojfe j^c- 
clojij e; 7 )or>?'o e afjra i)<tj'c T)^ott)- cloju jr^^^el, at) T;e -co )x)i)eai] lijall- 
ra : 6)]i [a-c^] re t^<5 t)^on)T;a ajse ii3a-6, x>o -cabajix-c le6 aitjac ar a 
Tjo-cbaixra at) r.j5t}e>2lHN2l -Dear)- t)rorlun3ViM^~' 7 sab^ijl 'co^ cloc>7b 
ra le •cejT)j'6 le )xeacr x)Q7zhud)\). ajjx. 2l5ur 'ao ^ijqea-Daix cUit) Jntael 

10 If 2i3ur TO cuajr) tt)ac tt)r)^ jr- "snajx ro ajcjt) at) r.joljC2lKN'-il ro 
ix^elra, a3 [a|i] bBsjpr^c a Si^A, a 2l)1)a6jre. 

tt)erc clojr)e Jri^^iel-. 7 ro rfxojr at) 

tt)acra i)a [tt)t)^] Jru^slra 7 r>?t)e ro C2ijB. 25. 

JrM^l l^e cejle ra nror^^i'lSP^^^ ! 

11 2l3ur ro ttjarlua)3 tj)ac T)a ti)r)i <t)r)3t;6- at) jubjle a 3cetj at) T:re^'=^- 
jrt^^^l'oa ajr)fi) [at)] "CJStjBSlKN^l, 7 tt)ar rabbdjr ro bUart)>Tb. I SaFj 
ro ii)allvf3. 2l3ur Tusaraix dutt) caosar bljarat). 

2l)a6jre e : (7 [ro be] aji)?i) a ti)^T;^ 

Shelottjjt, ?t)3ean 'Djbfxj, ro rixejb ei5U3 ro Ub4 at) 'Cj5l)fe^iJ^^^^ ne 

*t)})ai) 2t3a6)re a rl'jab Sl)1t)a), 3a )x^r, 

12 2i3ur ro cnii^r^ a 3ca|xcarjX 2 t^b4 t^e clojfj jru^^el 7 al54 U^w, 
■e, 30 ti)be)t; rJ^r J^rjtje at) T3j5i> ^ t)uajjx -cjucrnre rot) ru'caro ro 
621RN21 aca. beijxjttire r^ojb, atjrojt) onjeocvrr atj 

13 2i3ur ro Ub4 at) rj3l)&2lR?N|2l rurajr rabbojr rot) rj50e>2lKN2l. 
ixe 2t)aon*e, ra )x4r, 3 Se bljarija riol cvtn-<iT 5» ^o 

14 'G^b4 attjac at) re ro |x)tje at) ii)acajjxe, 7 re bljart)a lejreC3cur ru 
ti)allu3ar r<^ob ait)ac ro t)rorlut)3- rrjijeatijni), 7 C|xv?qeocur ^^u a r^^c a, 
ptJjxr ; 7 lg3-o-^ojr at) ti)cjr ro cila- rojxar ; 

lajr [e] a l<^n)a a]x a cjotj, 7 clocar 4 2lcr atlra r^crtijar bljarat) 

at) coiijcjxv^tjjusar -vTle e. bj-^j-o r-^ojtxe ru<^)it)t)^ra rot) rutajs, 

15 2l3ur lajbeoixv^-D T.d )xe clojF) )x- rabbojr rot) 'CJ5l)62lRN2l : t)j cnfxro 
)x<iel, ra )x4r, 5jr be a]x bjr tijaUvrs- riirre)xatj,7t)j rejreocarilr.rltjetijnt). 
<ir a *DI))a r>Tleoi)3>?r a peacar. 5 2ri) t))r r-^rar war rejt) roj> 

IG 2l3ur at) re rcaf)l>?3^r a)t)tt) ro3ti]a}x t)j b^tj^a rii ^, 7 i)j tt)6 cjxvTn- 
ai) T;f5l)B2lHH2l, c>7|xr)36jx 30 -cejttj- eociir ru c<io)xa rrjijeirjija 3ai) r^r- 
)t) cutt) b<ijr e, [7] cloc):v?r at) coii)- usar : [ojii] )r bljarvyt) fua;ii)t)cra 
cn>;r)jii3a-6 30 rt^jxbt:a e: coti)ti)a)t; ^oiin'icajr j. 
at) cojti))rec, 7 at) ce bcu)XT;4 a'Ora 2l3ur bjvi)6 yabbujr tia rucajt^ 

139 i]<x bjdTD ajnb ; •DV?c VeJH' 7 "co-o 'c6|\4'6, 7 )OVr;dO)i'e bajt t^ir, 7 Stc- 
reai^bitosntj-oTse, 7 "cox) cdil'ii), 7 'con eoc'c^o) 4.tj 34.TI yAjvcjox- 
63I4C -cud^tdTXidil, 7 x;ot) comiJ-Dtec 20 Sljut tti-ii x;e4|\t4o), CixeuT? 
c6ti)ti>?3et d-D toc4- jotdtti <xT]X<X T^c-Dii\]dT> blidTidii 1 i^euc, 

7 2l3UT- ro t]4j]xt)ejT» 7 '©ot] b^cdc t)j -Dedijdtti tlolcu^, 7 t)j cix-vrtjeocdtt) 
[bjdr] df) TO rurdjs, b0)"6 d tnbjt^c d r'c^c d]\ ttibjrtc ; 

TH) Vile ni^ bjd-6. 21 2lnro)i) ^ji:eor]y^-6 ttiJtJ 'cott) 

8 U 2l3ur djjieottiujr) "cii T^^^ T<ib- betjusd-o -c^c-o otx>?b dfifd t^JT^'o 
b6)'cj3 TO bl^d-rdn *6>?r, rec-o Tiu4e bljd-DdT), 7 "co beu^td x:o}\d-6 -zy.) 
recT ttibrjd-Dtid ; 7 d^x rf ''=> n^ X^cx) ttibljr>dn ud-6. 

rdbboj-o ro bljd-cdt) bj4)-6 i6nt;re t)d 22 2l3ur OTit-pj-ce [r'jol] dt) toc-d- 
Sceritdcdr 7 T)d T)4oj tt]brjd'cr)<ijb. ttid-o bljd'Ddti, 7 lor^j^o) [-pot] -con 

9 2lnro)TJ c>7tiT:ft -cu yd -oeitd r^oc [t^feptoitd-c] 30 t)v?3C dt] ti^ottid-o 
mbjle TO yejTe-D d^x dr) T^citidT [Ut] bl'jdTdT) ; 110 30 ■ct;)3 d rd]\bd d r-c^c 
rot) ■ci*^c'ctt)d'6 ttl), d 16 T)d i-jocd c-vTiv- jot-c^oj tot) T:]*^T)'co|\d'6. 

yjre <x\] T'coc t^ fej-cex) d|x y^-o bujx 23 U Mj ixec):>?3e]\ dt) i^et^dn 30 
3ci\jce>?le. ^ r)om>i'ce: ojty [)r] ll^^ttir^ dt) rttxdtj; 

10 2l3iit T)^oihoc>?'6 -cii dr] c.£[o3dT- ojji to b4Tb4re bu]v ccojnj^cdT 7 
lildT bljdTdT), 7 ru^JSeoii-c^oj i*-^o)|\re ^u\\. r]Sox €:<xi]uSi\\.e dtti tocd)]irJ- 

^ -p^T T]d c|\)ce [vrle] to T)v?le ^j-cjieb- 24 2l3ur d]\ Tfet* te^^>Til bu|i rejl- 
dc jfJTje '. bj4)T t]d jubjle dsdjb ; 7 be ^o\]-zoci:So)XJ T^UdTsldT 4 dt) tut:- 
rjU'|:e3dc -2[oT)d3vjb t4 feilb, 7rJllrJ'c> ^J'd- 

3dc .^ot)T>7ne d3v?b cutti d ti)VTt)t;j|\e 25 H 2l)d bocT>?3^}VTO T5|ib|t4r4, 
Xe)\]. 7 30 ]iec'):v?'6 T<i re)lb udT, 7 30 

1 1 B;-ci)T di) c4o3dTn]dT bljdTdt) -cnmciidT edT)TV?i]e t4 3^0! t4 tu<iT- 
TJn n^ lubjle dsnb : n'l c>Tivi:jTe, 7 t)j Z^'^'^^ ^tjrojti 'pud)r3eold r^ di) \y)x> to 
betivviTe dt] r])T x^x^X iidj-te -pejt) ]v^c d T^|\bi\4t;4. 

itjre, 7 t)) c]\>?r)eocd jfJT;e [c<jioiid] 20 2l3ur tt]ut]d yy<X)h e<xi)t'^\]e d3 
T;^)t]5ti]t]d 3di] Teru3dT. dij 63ldc yiUx'Sldx e, 7 30 ttibjd rejf) 

12 Ojjv )X e tJH <^i) Jubjle ; bj^jT cmijdCTdc d]i d y ud'r3ldT ; 
t]4ottiT:d d3djb: ]ox'cSo) d b))-ec 27 Slfji-ojt] -2[j]tit]eT x^ brjdTt]d dij 
dtiidc df di) tt)dc4e. " tiedc-cd, 7 <i)rJ3t^* -^n b^nt TO T]63- 

13 21 tiibr)dT:^>?n d\] lubjle r^ 1=Jll- Idc |\§|t jtedc te e ; coj\ ^^ tf]d f ejTjji 
):)re 3dc <ioi)T>Tt]G d3>Tb T<i yeilb -pejt). lejr 1^)UeT jotjd x^)\b x^^V 

14 2I3UT 11] Jt ivecdt] ■cu edin'jT ]\eT 28 21ct ttiut]d tiibjd cutt]dCTdc dji 
c6itid]tr>i'l' ')^ "0 c^tjcdf) "cii [edjFfjT] d)i*)03 to, dtjtojt] di] i]jt to ^edc r^ 
dt Ujtt] TO c6tt)d]iTdtj, n') r^;tteoctiioj -puj^eocrdoj d U)tt] dt] t'j to c^^v?5 
d cc)le. e T]6 30 ttj blldTvyt] dr] jubjle : 7 ^4c- 

15 4)0 |tej]i vjbiie t]d itiblldTdt] -cdji -vtt dtf]dc jo^td jubjle, 7 rJl^TJ'C' teJ- 
e,)X di) jubjle ce)tieocv;T ru 6t cottj- TJot] jofjd f ejlb. 

d^trYTn, [7] TO tiejfi VTb|xe bljdTdt] i]d 29 2l3ur tti^ jiedcdtj Tv;r]e tj3 
xrconird ]\ec^df x^ V)ot:, : c6ti]i)>?Te d 3CdT|i>73 bdUd, dt)i*ojt] 

16 <Do fejji jotfidT i]d ttibljdTdi) 'pedT>?5 )-e d tu^^TS^^'c* [d ccjotj] 
tt]ejTeocvTT ru d ludc tiH' to ]\ej|v bljdTtjd 30 blottiUt] Tdji ejt d itedcd ; 
l<iJ3^'c t]4 it]bljdTdT) ld)3TeocYTT rti d 3cion brjdTt)d jonjU)r]e -pedTvrs i*e 
d ludc: 6]\\ )X "CO |iej]t. >Tb)|i [t)dj ^xn^X'S'^d-o. 

tt]blid3djT] x^edcxnx X^ H^ to(|trd 30 2l3U'r ttiutjd yudxcdXv^ e c^ob 
]i)orTd. d t'CJ3 TO bljd'CTjd lottiUjtje, dtj- 

17 2l]t d i)drbd]irojj] t)1 cnit-pjTe d rojt) 4t] rj3 [bjdr] T^n ccdt|\>T3 bdlld 
cejle t'joT ; ^ct bj^jT e3ld to iDlje bj^jT Td;f)3J0T] 30 b|\-^r d3 dt) t;e 
oitr; : 6)\\. IX [WV] '^^ €j51)^^^H^ cetjocur e d^i r?"© d yl^cTd •• t]j ]tdc- 
bu]i tj'D'id. n't) dttidc d^r^ jubjle. 

18 H Ujtt]e t'n "CO 'cedr]vSo) tt)o 31 21ct r;j3re t]d tt]bdjlr§T tide 
jtcdcTd, 7 coiitiedTi:>;TC ttio b|tejr;- b'jdT bdlld t)d T:rjtt]cjoll tt]^i*'F>i3§1^ 
^ttiiiuT, 7 TO Tedt]"c46l jdT ; 7 Sj-ceoc- jdT ttidji it]dc4e t]^ -c^xe : ix €;)x>}]x d 
rSo] dnxd TUt;di3 3dr] ^^jrcfor. b):ud)'3ldt, 7 ]xdc>?T dtt]dc d^^d ny 

19 2l3ur "^o beu^vd at] rdldtt] d bjle. 

110 •t>l)3^e sn^r^ttj^Tl C21JB. 25, 2G. ail rot| r)d \t\bor. 

32 5jr>5T) cajr|\ecd t)d Leb'jrec, ttidii 4oi) |i)b, ijoc tiu34f> an buit rr j|t : 
[7] -cjste caj^it^c a rejlBe, >-eaT'i^n'© 7 bejTs tja rc)lb a3\?b. 

t)a Lebjrjj a bruarsla-o sac eat)u<4. ^6 2l3ur 5lac"|:vr-6e cu3ajb jax? tn^ 

33 2l^ux ttii ceijcarj r^rne^ o i)a 6j3|\§c-d -ca buji sclojrj buji ^-oj^js, 
tebjcjb, atjf ojt) at)Vj3 -co ]ieaca-6, 7 [-caj r^^lbusa-o ttjaii 6j3|\5cr> ; bej-o 
carajji a rejlbe, ]\ac>?'o aiiiac [a ^<x i)^<iioj|ti-)tieaca a3vrb 30 bi\4r : 
itlblja-ont)] <in jubjle •. ojjx jt jar* rjsre ac-o 01* cjof) bu|\ ti^o^iibitajrix^c clan 
cajrixec tja Leb)t;^c a t^lb a in^TC JrP'^ftU t)j -Deaijc^oj uacx>a|t<lt)^c-D 
clojnelrt^'^&l- -^1^ ^ cejle 30 -Djb-pejixs^c. 

34 2lc-o T)) -peaTsiait itiac^e i^ot;- 47 If 2I3UT 111^ t^T-^') oj'oe t)o cojtt]- 
cajTjjteaca a scaj-cjxec -do ]t6jc ; ojii j-otrgc t-^j-cbjii Ujii) ]i)or, 7 -do td^^i- 

jr ') TJH <i rt^b riotjinrje. bt\^T:4 [c6ii)r)>?3erj i^jtt)^ n^r "cr^r 

35 ^ 2I3UT iti<t boc-Dvr3^'o "CO -D^li- bocr>, 7 30 ^t^cpvro e ye)\] \Ke \]6)r>e 
b|t^T:a)ii, 7 30 rrjuj-cpj-D a ^d)r))X) ^6 ]te co)n)ji6'cec I4jti) jxjo-c, [t)6] ]\e 
asa-r ; arji-ojt) c^fx-cocvr-o -cu e -. \y:6y butja-o itj-vrFj-cjixe at) coitjj'D'cjs : 

n\d bjofj i*e] t)a cojttii'c'ceac, t)o i)a 48 Dajx e)x a jxeaca ay ej-ojti a 

6)re ; jof]uT 30 byeu'D-pa'D ye iiia|i- yuaysla-o a ]\]x ; yeu-oyvno T»?n€; "c^ 

i'^i) ar> toc4- td^ ivbiiaj-cti^c a yudx^^-dx) : 

36 H4 3lac)*a uwrixecTJ, 1)6 bj^ec 49 pea-o^iS ■o^\<b\\S-c-^ a ^t;a|i, t)6 
a|t bjc uar> : acD bjor> e3la -oo <Diie t^ac a ■c^]\b]\Std\x a yuai-3laf», t^o 
o|tT:; jotjuf 30 byeu-oya-D -co "c^ji- [■iior)-D\;t)eJ ra byv^l ^6311)- ai) 3^ol 
Bli^-cajiv tt^aiitvrt) a-o yocajji. to t<^ cjrje-o jy ej-ojix -06 a yuat- 

37 N) tjuh]\d -cu rajjiseaT) -co a|t 3la-6 ; t)o t^a -cjs ye -oe yejt),yeu"D 
umiiecT), 7 i)j ^jjiljcye -cu -co bja-o -vt3 e yejt) TyuaTsla-D. 

p6 dy^hjx^c. 50 2l3ur to Teat)a a)]iti)f t ]tJT aij 

38 jy [tnJTj] ai) r,Jot)62lRH2l bu|: re to cefjKS e otj bljaTvrt) a]i ]veaca-D 
t]^)d, t]oc rus atiiac ay c]i]c t)^ I16- ]iji* e 30 bljaTv^t) at) jubile •• 7 bj-^jT 
3jpTe jb, TO -c^^ibajivc rjite Cliat)<iajt) luac a ]xeaca to ]xejit V^bixe i)a 
T^ojb, [7] Totti bejt atii ^lila asnb. tt]bljaTai), to ]ve)]i ajtiiy)|te 63lao)c 

39 H 2l3uy tn^ t;4)t)JC to ■6^]\b]\ST:- -cudjiuyTajl bjay ye a]3e. 

aj]i [bjay] l^jtt] jijot; cutti bocT>?t)e, 7 51 2t)^ [bjorj] ii)o}i<xi) bljaTat) d\t 
30 jiecynstT^ I^Jot; e ; i)j c>?]vye ru [3cul] yoy, to beujta to t^ ]ie]|i yjt) 
Tyjacajb aj|i yosijatt) Tv?t; att)ujl luac a yuaycvrlre ay a T)aj]t3eT ajiv 
p>?T)e T-^oji : a]i cetjcaT e. 

40 [21ct] atijViH yca|\by63at)T;>?3 52 2l3uy rt]W]d ]xd)h acT bes^t) 
ru^uyTajl, [7] tn^l^ OJ3J, bjay asaT, bljaTat] 30 bljaTKt) at) lubjle, ariyojij 
i7] yo)3eot)>TT Tnc 30 bljaT>Tt) at) to Teat)a ye ^tjy, [7] to ]ve)|i a bl'jaT- 
jubjle : at) TO beujta to a \x)x ^udc a yuay- 

41 2l3uy [anyojT)] jttieocnT uajr, cajlre. 

[a]t-iot)] e yejt) 7 a claf) tT)ajUe t^jy, 7 53 [2l3uy] bj^jT ye aj3e to Tj6y 
yjUyjT cutt) S T§3lac yejt), 7 yjUyjT 63lu)T -cuajiayTnl bl)aTt)ati)'v?l : 7 »)) 
yejyjoi) 30 yejlb a 4jt;|i^t. bja jiMslaT T)byej|t3^c a3 [at) bye^i 

42 Ojp [jy] jdT tr)o yeitby63at)'cvr3e ejle] ox a clot') aij to jx^t^c. 

jaT, T)oc Tm3 Tt)e aii)ac ay citic t)a 54 2l3uy tf)ut)a bytiaycalr^ atj ytjd 

l)63jpre : T)j ]teacy>?3^]i ti)a|i T4o)t)jb [bljaTT)v;byj] e, atjyojt) ^lacnT att)ac 

T^o|xa jaT, a tt)bljaT>TT) at) jubjle, e yejt), 7 <^ cl^iH 

43 Hi jijasloca -cu of a cjotj le lejy. 

T)jbye)|v3; acT bj^jT easla to <Dl)e 55 0)\i jy asattiya [ar^jT] clafj 

onr. ^ jy^i^el i)a y5]vby63aT)rv?3e ; [)y] )d-o 

44 2l|i^oT) TO T^o)|\y)t)ec yejt, 7 tf)6 ye]iby63at)t;vT3e Ut t)oc 'CU3 n)e 
TO T4oj]tyjT)^c bat), t)oc bjay asaT, ati)ac ay c)xjc t)a l)63)pt;e : tt)jy) at) 
[bejT] TO T)a 3ejt)'C)b ar^ a|i sac TJ5l)e2lKN2l bu|v tj^D'ja. 

vSoh TjoT ; IX "cjob yjt) cejtjeocuy rti 

yjlt T^o|ia 7 tt)t)4 T-^ojxa. C21JB. 20. 

45 Oy a cjotj yjt) to clojtj t)a scojiij- 

jTrec bjay et)u^Ji\e bujx tt)eyc, ilata Seiila 7 coihTiIijas at) \\cdc-c. a 
n't) cejfjeocraoi, 7 o t)a Tcejlac bjay Z\)So]b be^^cT jo^a c6jti)eT. 14 

141 2i3ui* njalUcD -co liic-o ^-oiyb^S- 15 2l3i(y- n)J t^c>T)*i))5cnno jieava, 
4"D. t)o tt)^ Bjon 3}i<ijn -^3 I3ii|i i]di)uin 

^lojii) tno bixej'ccdtiitjUT, )o\]uy \]<xc 

bj-c 1)6 joii)Jj3 3|teti'cd, t)j trio cnii-pef 30 iiib|i)i*'Fl'6e ttio cun|idr : 
ri^ TU^T 1^<i)<iJ3 t^rtijdc, r)) nio cnii- 1<> 4)o -redtid. it)jrJ ^n<} <^n Sced-Dfja 
TJ'ce ct) jot!)Jj3e clojce ru-M' joobuji to t^jb^e ; cv^jire it](i Cfxj'ce3ld ojivrb, 
bfedjtdn, xo cnoitid-6 p'^r "^f '■ o}\\ c\]So) 7 y)db]\ux "cj^-cj-^e, x]oc c\]^0J'6- 
{u]}y)\ <\.;] Z')o\)^'^lHH'H bn\\\y\yid. yex r]<x rvle, 7 "co beujui -coHsjoir 

2 Cojrjeocvn^e ti)o fabboj-c, 7 oi)6ti- ciioj-ce : 7 cnivi:j'»^& ^^i^ V^l 30 -cjoti;- 
>T-6e 11)0 -raijc-cS^id : [ttiJTJj *^n '^)^b' ^^jr), 6j]i Jt 1^'C' ^U]\ i)<^ii) vo jofdT e. 
62lFJN2i. 17 21311-)- cv?|ite it))t) tn>i3>?-6 bii|i 

3 U 2t)<ji 'j-n'ibl>?3T;) dt) tfio ]\edC"D>Tb ri^Ssv-c, 7 Tt)>T]i):J3'ce]i |\ojtt)e hu]\ ^]Sii\\- 
7 tt)d)tet)t;d TO cojit)eu-c, 7 d tj-cedtj- dj-o jb: di) '^iioi)3 dj|i d|v be3 ib jv 
dii) ; IdT {^l3V)or or bull scjof) ; 7 rejT:i:i-re 

4 ^T)XO)\] TO beirjtd iije x^J^'^'^V) ~c)\j d t)u4 i)-ic ^t)he)t §dt)Tv?i)e r^ bu|v 
i)d l)dtfi r^]t), 7 TO beujxd dt) Tdldti) d •ccoji'V73ecT. 

^n'^c, 7 TO bedj\>TT Cjiojrj dt) tt)dc- 1^ 2i3U|- tt)ut)d T)ejrcj3e ]ijoti) yoy 
djjied'crojidT. dji d roT) to '>?le:, dtjtojt) pidi)td it)c 

5 2t3ut bedjivjT bii|i tt)budldT 30 jb xi^-c v,u^e ejle d]i tor) bir]i bpec- 
Ijdtt) t<itc-«^'6 r)d 3C<^o]t, 7 b^jvvTT t<it- -^J^- 

cdT r)d 3c<ioji 3ut ^i) "ctiolcuii : 7 19 2l3ut f.eubt^ n)er)e|XT;bu|\ r)Udb- 

jot^^o) btiji ijdiu^i) 30 TtidT Ur), 7 4; 7*^0 Tedr,d it]e bufx ijetr) ditjdjl 

^jreocr^oj jorjbiqi i)Turdj3 30 Td)t)- )d]xdrj 7 bi;|\ TTdldti) dihvl pp<lt: 
3er). 20 2l3ut cdjttj-ce bii]i r]^]\-c 30 

2l3ut TO Muy.Ji nut' t)ot;c^jr) Tjotijdojr] : o)\i :)j rjtibnd buji bttd- 

d^t<i "citi, 7 lvrTt)5e tJot> 7 i)1 cnjtte t^d^ d x<^c<^, i)1 rr]6 to bed|xv?T C]tojt) 

§di)T>7r)e e3ld ojiv^b : 7 co}xcx)'o trie r)d rdltt)di) ^ -ctJoijtdT. 
TixojcbedtTdJS Tor] TU-cdjs, r)i tt)5 21 f "l3ut tri^ fj^bh^s-cj d tti<^3- 

]tdcdt -^n clojTeif) ■c\\e bu]i bte]tdij. djTp, 7 i)<^c c^fct^'^e^ijuiri ; Tobeii]\ 

7 2l3ut ledr]t>T"C'G bu]i t)dnt)Te, 7 ^ tt]e t^cT r)t'i4ft ^'^^ T;vTUeri) c|t<iT 
r>rct;T |i6rT)U)b ^tjt ^v, cclojTert). ojiv^b to ]vej|\ bu|x bpecdT. 

8 2l3ut b}wttJ''^ cV73e]% d3>?bt? <i|i 22 C>?|tte tr)e iri<^ di] 3cedTiid be-c- 
cedT, 7 c-v^jvte ceuT TjbtJ t6jc ttijle dc>T3 dUt;d bii]t tri^tc, r)oc f IdTtuy 
curi) cej-ciiie : 7 ■cvrrtlT bu]i r)dtt)\?T jb t-^i bu^i 3clojrj, 7 tr)>iiitet bnii i)^j|i- 
|t6ti)djb lejt '^^ 3Clo)Teil). i)ejt> 7 "^o Tedrjdt r:e]\c d rjnbjii jb ; 

9 Oj|v bj^jT trjv^t d3urn o{tvrb, 7 "oo 7 bejT bujt t^lS'^e [tti(5|id1 tjd bt-St^^"- 
Tedrjd trie t1olt})d]t jb, 7 ir)ejTeoed 23 2l3ut tTiui)d -ccj^-c) a]i buii i)ajt 
trie jb, 7 Tdji)3t)eocd)-6 ttje tt]o curj|xdT lejt ^^^ ijejrjbtJ, dcT 30 tJubolt^oj d 
Nb. tfl^3djTtJ ; 

10 2l3ut joX'cSoj dx] XV) ^'^^'l^ 7^0 24 Sirjtoji) t)uboh?T ti))tJ ti)d|i dij 
beu^.-c^iOi dx) XV) ^tn^c to b|ij3 <x^ 3cedTrid bd|\ ri^sdjTt), 7 t>M^)CT- 
lojfj r)rldT. eocd it)e tot X'i.'^'^ r)Udj|ie ejle jb dji 

1 1 2l3ut tuj'ceocd tr)e tiio pdjlljvt) tot) bujv bpecdT. 

bufi tti^tc : 7 t)) b'jdjT 3n<iijr) d3 tr)dt)- 25 '2l3ut"T5 beu]xd trie clojTjoin 

drri oji\?b. ojWTb, -ojseolut cVrt [itio] ciuj^j-cd : 7 

12 2l3iit tJubolvTT trie buji ir)etc, d ijtu^ civvijeoc-c-^o) d btoc4 <i cejle d 
7 bejT rrie dtt) <Dli)d ds^b, 7 bej-t)xe f^JS JoF) bd]< 3CdjT;jiccd)b, c>?|ite; ti)e 
buji bpobdl d3dtntd. dt) Cji^T bu|v uietc ; 7 t^C0Tt;d]i d 

13 )x [triJt)] dr) T:)51)&21HN21 butt Ujtii i)d r)^lii)dT jb. 

t)'bjd, r)oc t;u3 dttidc )b dt c]i)c t)d 2« l-l3iit] -^ '1^4 bit]tt<J1* '*lC bdt^d 
l)63)p-ce, cojx tide tribejT t)b birji biijx iid]tdit), bin-jt^tJT Tej-cijetiidiv bdt) 
r)Tdoj|itn)<JCYTb dcd : 7 "^o bnjt itje biiji t)diuii) d r)Gai]iidri), 7 to bedjUTT 
c>Tb|iJ3e bufi 3CYrt)3e, 7 ■CU3 it)e o]iv7b |binij tjdiuu) TjbtJ dji t)d roiijdt : 7 
ittiTje^cT 50 TJiiec. jofc^oj, 7 tj) bcjij t-^'cdc. 

14 II 5j'c<^'6 iiiui)d i)cji*cj |x)urri, 7 27 2l3ut ti)tnjd j)c)tcj U^oiiit-^ -i]i d 
i)dc r)TCdr)z;doj i)d l)djcei)cd xo v?le ; yot) xo vjle, dCT t)ubdl d ii),ji3d)TtJ . 

142 L-?d34c ^De C21JB. 2«, 27, <\]\ ■6\\oc Udr^ih. 

i]jx^yjz>x) d b-pej|i3 ti)6jii ; 7 tturi' Tidtija-o )^-d< nfjrojt) ii)<i bj <.t 3cii6jr5- 

ea-DOT) tiuTJ T^JH' r")^Jcreocur lb te ijejtijrjtticjUseanird iifi)dU, 7 30 

tec-D Tju^ft a|i toi) buti bpecaj-o. f)3lacif>7-o plotjui* a ijv^lc : 

"20 21311^ )orx:Soj feoji buji itiac, 7 42 2ir) tJt) cvrri^neoca nufJ tt)o cun- 

-jteojl bull T))t)3iot) )ox-c<xo). |iaf> lie /4cob, 7 iriaji at) 3ceari)a ii)(y 

no 2l3tjr r^^]^'o)->*4 iiurJ ^"I^ t)^jre cv^fiita-D ]ie IjJr^ac, 7 cvTiijtjcoca trie 

^Ifoa, 7 3?im-4 "l^r i-'jo]- bu^v i)loit)- iti4 ^n cceartja it)o curjua-o ]\e 1)21- 

^T3&, 7 'cejl3]-e tije bujv -jcotiablac aft biialiatt] ; 7 c>;ti|t)eoca ttie aii Ti<taj3. 
cot)ablac>?b bu]t t)1o-6al, 7 viUJ^eocvjT) 43 TA)<^ix xm X-'^cx^-o rja-c at) t;j|i, 

ttjatjain )b. 7 3eub>;-6 t' ^ i-abb6jx>)3, at) 1:^-6 

31 21311-}- TO -ceatja nie bu)i scajr- bjaf uaj3t)eac 3at) )a-ox^]] Vfce: 7 
]ieca tja byr^-rac, 7 ro beiijia ttie bii|i 3eiib>7T rM^^ p)ot)ur -^ T)c-i3cejn'c: to 
r<^it)ct:6|ia cutf] i1aj3t)n% 7 n'l bojl-c- cjo^, eaTot) to cjoij 3ti|i T:<]cni-D)3- 
Tj^ca ttie bolt:at)'v?'r bu\\ t)T§a3boh?T. ct^ tt)o bitej'cettjiiv?)*, 7 to c)oT) 3U]i 

32 2i3ui* to beu|ia ttie ai) -cjit ciitt) yudvd)'^ a tjaijatt) itio jteacTa. 
w<iJ3t)Jr : 7 bu|i t)<^jn)Te ^jiceocux 41 ^jteT >-6)- a]i a f of) TJi)' ^ r,i'<<| 
jtj-ce bj<5)T uati)at) o|i»d -p^it) r))T pt)- bejT yjaT a ■cv)\i a t)^ttjaT, 1)} -cejlsTre- 

33 2i3U)* tc<Uii|ieoca ttie )b a in^tc ine r^c^^ )<i'C', 7 i)1 itl6 filatocwr ttje 
T)a t]3et)'ceT, 7 -cajnieotjsa ii)e cIojt- jaT, vS xc]iiox ■i\^'o att)-ic >?le, 7 to 
eti) attiac bu]i t)Tjaj3 : 7 bj<ijT bu]i b]\))*5T itio cut)^T;a ]\ni : oj]x )X Imx^l 
i)Tt1t;a]3 i1aj3t)ec, 7 bu]t 3caj'C]\eca at) T.}^])&2iHKll a r,l31a. 

1)4 b^^-pac. 45 2lcT cntt)t|eoca tt)e d]x a roi)T<ii) 

34 2lij)-o)r) cojijeocut ^t) "calatt) a cutj|iaT a rJ>)Teit, t)oc -^113 tt)e a it)ac 
r4bb6jT;3, at) yaT bjar X^ >*olatt), 7 ^t c]\)c i)a l)e3)pt;C' a ]i^Taiic r)a 
beji'ji-e a •ct^'jii bu|t t)ati}aT; Jt -^i)- i)3et)t;eT, jofjtir 30 ttibeji) att) 43l)1a 
roji) ruani)t)eocur ^^ -calati), 7 biiajT- aca : jx [tijjp] ^t) T:)51)62iKN2l. 
eoc-cSoj a r4bb6jT;3. 40 [jf ] jd-c xo t)a |ieacTa 7 T)a 

35 2lt) -y^eT bjat r<^ 3^n ^J~}^eb b|\e)T;|tr)t)vrr 7 n^ "cllste, t)oc to itjfje 
h}Si-6 ruajTi)r)ec ; to cjoF) r,^|i fu^^nn- at) T:j^|)62lKM2l jtcji e -pejt) 7 claij 
i))3 X^ mdu]\ rabbojTjbrJ, Jt) rt^ '^'^ jri^-^el a rl'Mb Sl)jt)^j le Ujtt) 2t)1)a6j- 
c6jtii)Vf35b4 ^cjt) aij. r^. 

30 2l3U)- cvj]iite tt)e loj3e a 3C(t6jT- 
z:jb at) inejT r>Tcvi3e|i [beo] a3\?b a CSljB. 27. 

ccujoo^b a t)^ti)aT ; 7 cv?]rt:e -cojian 

at) TvjUeb4 a -c-cejteii) ja"© ; 7 T;e)T- ^Ijse i)^ iT)8jTe. 32 Nj b-jre^Tjit ai) 
Xjx>, 11)^ TO te)t;i:jTJr |iojTt)e cl6)Teti) ; TeactijaT to ii)al^t:u3aT. 

7 "cn-citjT a t)u4 t)ac bja eat)T'\7t)e t^ 

leat)Ti)>?n- 215US to UV>i d^ t:j5lje21KH2l ]ie 

37 2l3ur rvrcrJT^ a]i Tti-v^i] a cejle, 2t)a6)re, t^ ia^t, 
att)*r?l TO Teat)Tao)r iiojthc clojTjott), 2 l^b^ ]ie clojf) Jri^^e-^' 7 ab4 ^tjtl, 

a r,it4 t)ac tf)bj<^jT eat)TVTije tja t)T)^)3: 21 t)tl4 "^o beu-jta tytijc a it)0)T rn)3Jl, 

7 1)1 bcjp ciitfiar a3>?b reratt) a Ut4 [buT] lejr at) c:j5])62lRN2l tja Ta6;i)e 

bu|x t)^Tt)aT. ]ie)ii TO tt)errara. 

33 213U1* -cvrtrTtjTe a tt)erc t)a t)3Gjn- 3 2l3ur buT e vo to it)er ^o t)r;o|i 

•c^"©, 7 jofYrT caldij) buji t)^ti)aT ruar 6 -jrjrcjT blja-cat) Taojf 30 i)>73e 

J^- ttTcaT blja'cat) TaSjf, buT e to 

39 2l3iii* at) lijejT tti4lPSr "c'jb x&\^3- ti)er ea-cat) cao3aT f-eccl a)]t3)T, to 
rn-D af) a t)olc a-crj|v a t)4tt)aT ; 7 ]tej]t f ecel t)a ratjc-coiva. 

tt)a]i ai) 3ceaTr,a a ccojjvcjb a t)<i3T- 4 21311-^ [iti<5r] bar^Ta, ai) r^) buT 

jx^T re]t3V*>?^ ttiajUc ]iju. e to ti)er -cjijocaT fecel. 

40 9i)S aTtt)>?T r'MT a r]ea3cetxT:, 5 2l^ux [inar] 6 cv?3 blja-cri^^b 
7 ^ejcc^liic a t)ajT;);eT, if)a)Ue jie tja TaSjf bjar 30 ij>?3e xr<^^<^ blla-oat), 
r^usaT \eu]\ X<^i\iyr5^-o^ a iti^-jajT- at) xm biiT e to it)car "oo i))^)o|x ^'jc- 
TJ, 7 inaji at) 3ce-aTi)a 3U|v r)iiblv?3- ce recel, 7 "con it)i)c\oj Tejc fecel. 
^Tait a ii)^3ajT ; 6 213111* [ttiar] 6 tt)t Taojr bj^r 30 

41 ^Jjur Csin^l rmbnl tn)r; tja t)n3ecn3bljaTj)aTa6jina^r^t) [biiT] 

143 e -DO it)er "con tJO]t c>?3 f seel -o-^se-D, 19 2l3U)* ni^ rudrsUf) 4t) -ce -c6 

7 TOT) tT)i)^oj [bu-D e] TOO 11)51^ x;|xj \]Soii]V!z> 4 i^ejidfj 4]\ e4T]co]\ e, dtj- 

fecel. r<5J1 cvTix-pjTD t)^ cjoFj di) cvse-r [cvjx)] 

7 2l3ur [tti^r] 6 ^U) r'J'ccjX) blj^-D- -0430-0 -cox: lijer^r^, 7 -cdn)3t)eoc<t 

at) T46j)- [bja-j-] 7 ^r <i c)on '■ tn^r "^6 e. 

^eii e, atj-pon) bu-6 e ro it)|r c>r3 re- 20 2I3UT tnutid bru^Tcl^ T^ <^n 

eel 'Deu3, 7 "oot) n]r)Soj -rejc f ecel. T^MH^ H^^ tr)4 |\ec t^ ar) -peiidn jie 

8 2lc-c> tn^r bojCTie e t)6 to ttj^t' "ovjtie ejle, t)) -pwdiTceolr^ 101* itio e. 
at) tJT) TojUTeoc>T-6 e -pejt) d Ut4 an 21 2ic-D at) r^itaf), a t)u^j|i ]\dcur 
'cr'^34'^' 7 ttieTT"*?-© 4r) T^'5'^'^ ^ ; "co dtT]4c dnfa jubjle, bj<j[)T5 t)-^0Tt)t;<i roi} 
]\e)\K cutn>TT fill T)d tnoj-oe lij^TT^T <^n t:j5t}^2iRN2l, iti^ t^MH -cdb^-orr ; 
f d34-c e. b)4j-r d -j-^lb d3 dT) 'ct^3-^'C. 

9 2l3Ut [ttl^T] b^iJdc, T)-^ rrusdj-D 22 2l3ut tt]^ T)-^otT)dn ["ovTne] -coi} 
i|d -D4o;t)e jo-6b4'c d ldt:4 ■^t) "CJ^V)- 'CJ5t)6'2lFM2l reyxdr) -co ceFjvTS -j-^. 
62iKM2l, 3dc v^le ^)x> -do bejji [-cvrtje] T)dc -co tt)dc4J3)b d fejlbe ; 

■cot] r.j5()^2lRN2l rot) cjtjedl tH) 23 Sltj-rojt) CDtiidj|\-p)-6 di) 7-^34111: 
bj<i)-6 T)<ioti)t:d. ludc -65 T114 iiieT"F<^T "CUT^i, 30 i)>?3e 

10 Mj drixdcv?-© te e, 7 t)) tt)dl4^re; bljd-Dvrt) dt) jubjle : d3vii* -co beu]id 
e, T))-6 ttidjt; d)]v -D]toc tjj-o, tjo -dixoc to tn^TT^^ u^''^ ■^t) U T)^)' C^H^] ^J''^ 
ijl-D d|i t))T tt)d)t;: tt)<ii n)4l4'C§tj d|i T)^ott)td -COT) "CJoD^i^B^^^l. 

■^ot) coji be-cdc dji b^Tdc, dtj t)T) 24 21 it)brjd-6nT) dt) jubjle -pjUrj-o di) 

bj-^jT -pen) 7 "AT) n)dl4t: T)4otT)T;d. 'FtM') cutt) dt) -ce 6)i ceT)cd"6 e, [ed-o- 

1 1 2l3U'p [u]^X] betdc T)5tt)3ldt) e, ot)] cuit) dt) t:e [l§|i Xejx] Tt^^ <i iJ'F?]^- 
T^ T)dc -cedtivT-D jo-Dbn^fc Tot) r;jo^- >?n- 

€>2lRN2l, dt] i*Jn 'cdjtbedtjrvro T^ dt) 25 2I3U-1* bj^j-o ro rherr^ "VTle -co 
berdc d I4t;4 4.t) 'C'r-^3djii'c : |iej]i fecel T)d )*dt)crojtd : -p'jtce 3e|tdl) 

12 2I3UI* tt)tT'F>T''^ -^n T^S'^'c ^, -AT) bjdf -^nrd Trecei. 

itjdjt; T)o dt) t^^jr e : tt)d]t tii^r^r tni- 26 H 2ltt)<^ji) p|\3tt))-Dil tjd tt)b^r:dc, 
Td, [bjdr] d-o X^^^-c e, JT tT)^ r?') bu"6_c6j)v -co bejt; T)d p|tjti|)-c)l d3 dt) 
b;df r^- 'c'C)^T)62lKti2l, t)j t)^oii)tocv»)-6 edT)- 

13 2lc-D M]S yudxchxr] d^ edt)co]x e, r>?t)e e; [tt)4r] -cdtt),?)© c^o]id [e: irl 
dfj rni cv?ivTrj-6 dT) cv73edr [cvr-o] d lejr ^t) -crj5l)62lKN2l e. 

ccjot) ro iTjer-cdra. 27 2l3ur [tt)^r] berrdc T)eit)3ldi) e. 

14 !I 2i3U)- d t)W^Jl\ t)d6tt)rocur 4nroJT) TM^jrceolvrr -j-S [e] ro ]\eti\ -o 
r>;T)e d -^13 [rd bej-c] t)-^ott)t;d rot) tij^r^dr^, 7 c>T]i-p)r dt) c>?3e-D lc>;r] 
rj5l)62iHM2l, dn TJt) ti)erp?-D dt) re t)d cen : 7 tt)ut)d b^u^rcdl-c-^ e, 
rd3<}T: e, dt) it)djt; i)6 dt) r<iJ^ ^ : it)d]\ dntoJT) ixedcpnsed^i e ro iiejji ro 

liieVriir ^T) r<i3^^ ^' jr ^n4 th) bjdr ti)§r^dr4. 

r§r»t)<ic- '^^ orpe-D, btxotj-cd bjioij-p^r "c^tne 

15 2l3ur tfi<i 'f:udr3Uii <in "^e "oo rot) rjolj62lRr^2l ro T)>Tle t)J-6 rd 
i)^ott)d)-6 d tj3 C-, dt) r^i) cvTityj-D 4t) it)b)d dJ3e, ro rv?t)e t)6 ro betdc, 7 
[c>?35-6] cv?r r4)|i3er dt) it)§r'cd t)d r^ TO^H fejltej il) l^edc^nSSU 7 tj) 
cjotj, 7 bu-r lejt e. ^ tw<i)rceol-c4 e : [a-cS] 3dc ^ule ^t)jr 

IG 2l3ur tt)4 i)^otT)dtj r-v?t)e rot) bixofjr^ ]\6t)^^oTT)rd 43 dt) r;j5tj^-l^- 
r.j51)62iKt^l2l [cn-D ej3Ji)] ro tt)dc4e M21. 

d r^JllJe. ^tJro;r) bj^j-o ro tt)^r "^o 29 6jtj)-D bixofj-c-^, t)oc b]ioi)t:^ 6 
)ie)|v d r'jl rJi) ■ [tn^TTYT'c^^n] c<2io34r -D^ojTjjb, r)) -j:u4)rceolc4i\ e ; [4crl 
fecel 4)]\3)r ro ]]6\\]e\\ r)reo)tt)4. cvr|\r)5^eix rn) cutt) bdjf 3^ "oejrtiit). 

17 2t)4 T)^ott)4i) 4 tt)4c4e 6 blj4r- 30 2l3ur IT ^^n ^^'J -cT:j5t;^-l'^N2l 
>?t) 4t) jubjle, rtrr>i^ "^^ l^^n^ '^'^ 41) >7le -cectt)4-D d nrtFi")'. hn^il^'^ 
it)ei-cdt4. fjol 4t) -Fe|v>?r), t)o ro to]x4r 4t) c]iojn. 

18 2lcr tt)4r "C^ ejt t)^ Jw^)le t)-^ott)- [c§C'C4)\] r job : [4^^] t)4ott)rd rot) 
-cocdT x^ ^ t§l^^^> 4r)ro)t) c6ii)4)ii- r'Cl5«)^'^^'^^- 
-pj-D 4n r<i34'c 4T) 'c43^r cvrse ro 31 2l3iir it)-^ tu^rsUf) i)^c 4i\ e4T)- 
]xejix bljd-cdt) d T)-pv?3)U, cdroi) 30 coii [ejFjjrj r<i rectijnr, o^m-j-D dt) 
bl)4rvTt) T)4 jub)le, 7 16)3^)3^11 r^'j cVT3e-D [oTr] re t)4 cjof). 
l-'jof ror liiefr^- '-^2 2I314)* d x:z<\oh S}\\t^. ^o rixedr- 

144 iUrd6;n<i C2ljB. I. cou\Si\\n\j'^-ce. 

A, yd \]d nr^criin-D 3)-6 be t)')-6 nn- erjco|i e, aovo)!) bj^j-o yejti 7 at) in<i- 

^'3tr 'F<^n r.ylAiT:^ b0]-6 d. rectiid-o l^rac ti^orii-ca ; i)') vndjrceolr^ e. 
f)<ioti)r;<;i a5 at) rjol)6'2lKN2I. ~ 3J |lr] MT) r^ t)<i l)a)T:et)'rd, ro 

33 H) rpjot)^^ at) tt)a)t; r,6 at) olc e, ajtjt) at) "C) i:)\)Q>'2l}m2l to 2t)lia6j)-e 

fit tT)6 ti)al4t;vev c : 7 tt)<i tijal^r^f) a^t cutt) clojtje jrr<iel a rlJ^b Sl)jt)^j. 2I1) Cet;|tatija-6 i^batt ro Cl)tj?l0jS6, ra t)30)]iT;e|x UjB];Ke2lC])2l. 

C2ljB. 1. 14 «t)ooi)^"^: 6lj<^r<Aprtiac<t)eueI. 

15 tDoNap-calj; 2ll)jp.a tt)ac 6f)at). 

Cott)^1j|teaTi| tja 't^ojs ro -cajtiic a^ 1^> Ba lijarro [rob] 6j|ire|\ca rot) 

6'5tpT. 1 603550 -caob an)>TC ro c6ti)cit>Ti)ni3dr, uacr<}^jt) ro rjteba 

•cjiejb Lcb;, t)oc t]a|i bur c6)ti at) a t)ajr]ter, cji) tijjl'ce a tjjfit^el. " 

\;b)\i ro 3lacvtr, n)a)Ue t\ec<5c. 17 1i 2l3ur ro ^ab 2t)a6)re 7 2J<a- 

ttot) tja raojtjer; i)oc a]i [tjaj b^ro;U- 

^5US ro U'ib4 4t) t Jol)62lRN2t 716 TJ^S^'d ue [t)a] T)at)ff)arj>Tb : 
'2t)a6?)*e-, a by-^r^c S1)jt)^j, a bpajUnTi) ^ 1» ^^ux ro c^vrrjjs^r^ at) com)- 
at) cotiicjtvrnjsre, at) cer [U] rot) "cjotjol vrle 4 b)?oc4 ^ cejle at) ceur 
rajta Tt)j, at) ra]ta bljarat) raji eji* [l<i] rot) ra|ia ti)j, 7 "^o toiUv)5§r<j a 
a -creacr att)ac ai* c|ijc t)a f)63jpT;e, t)3ejr)^lac ro -[teiii a 1^y;'i]■c^\e, le -c'jse 
x>4 |t.^r. a tjajriter, ro |\ej|i >?b|ie a t)at)tt)af;, 

2 31'^c'vrc v?bj)t c6ti)c|xvrt)J3'ce clojije 5 7:jT:cjr bljarat) r^oj)* 7 of a cjoi], 
)f jt^el v?le, ro nej)i a it)nr)"C5|\ar, ro ro ]\ej]x a cceatj. 

Itejfi ^536 ^ t)a)t:|ter, tt)ajlle jxe nbjji 10 "P^ Tt)<} ro ajrrjt) at) T:)5i)6/2tR- 
faj t)at)tt)ar) 3ac nle t^jira ro |\ej|i a M21 ro 2l)I)a6ji*e, jf tt)-^ 'pjt) ro ^jji -j-e 
cc^t) ; jar a bir^)-ac Slijt)aj. 

3 O cjof) vjrcjr bljarat) r^oji* 7 20 2I3U1* claf) Ketibet), at) tt) ac ipS 
6t a cjotj, at) ii)ejr a-cS jot)rula att)ac T.n)e a3 jrp<^el, le t)a f)3e)t)5lac, ro 
ro rear,ati) co3a)r a i))x\^Sel : ^jjteti)- jtejp a tt)>Tr)ri]te, ro |xej|\ T:)3e a ^dTt- 
nr TUfa 7 2l<d|iot) jar ro |iej|\ a Ttf^, ro |xej]i vb)\e a t)at)tt)ar), ro 
rlu^J3- T^ejn a ccgfj, 3ac )jj|\jo?)ac 6 '^^j'ccjr 

4 2l3U'r bjor ar toc^TJ '^'VTne *c^<a bljarat) r-^oji* 7 6^ ^ cjofj, at) tt)ej-o 
3ac eajt)-c|tejb ; 3ac ejt)c^f) -cj^e a|i ro bj jot)rula aTt)ac cutt) co3v?r ; 
lo|i3 a t)ajt;ix5r. 21 2lt) n)ejr ro 1).^j]\tf)ear» rjol>, 

5 If 2l3Uf [a] t^ar-}*© atjitiaija T)a [earot)] ro r|\6jb Keitbet), [ro b^r.^] 
t)r<{ojt)e re^aT-pai* ar yocy^\\.xe- ro T^ tt)jle 7 r^-jrjtrcjr ttijle, 7 073 ceur. 
lt;i\ejb] Heubet) ; Gljfuji tt)ac S})e- ^22 IT iDo cla^vrb Sl)jtt)eot), ti)ajlte 
"c-eujt. |te r|a t)3ejt)^lac, ro fxejit a tr)\Ttjt:j|te, 

6 <l3o Sl))tt)eojt) ; S1)elutt)jel tf)ac Su- <1T "cjse a T)aj'C]t§r, at) n)ntjrjii ro 
Itji'arraj. l)^j|iti)§r rjob, ro ^ej|i v?b]te a T)aT)- 

7 <t)o jural); Mafot) tt)ac 2lft)3t)a- tt)4ij, ro |tej]t a 3C^t)) S^c r'^Jo^acd 
rab. tJ'^cjr bljarat) r^ojt 7 61* a cjotj, 

8 <t)o jfacajt ; Merat)eel ti)ac ^t) ti)ejr ro bj jot)rul att)4c cutt) 
Suaji. co3vr6; 

430 Sl)ebulut) ; 6ljab tt)ac l)elot). 23 2lt) tr)ejr ro l)^j|ttt)e'ar rjob, 

10 <t)o clojtj jo-j-ep : 6 6p)iajtt) ; [earot)] ro -qtejb SliJTt)eot), [ro bur] 
6lffatt)a tt)ac 2ltt))l)ur : 6 2t)})at)a'r- c^03ar 7 r)^oj tt)jle 7 "cttj dear jar. 
rel) ; 54tt)aljel tT)ac PeratU|t. 24 IT ^Do clatjvrb Sh^*^' "co |tej|t a 

11 43o Bl)et)jatt)jt) ; 2lb)raj) tt)ac t)3)t)elac ro ]tej|i a tt)nijce|ta, at 
3h)'ceot)j. rjse a T)ajT;|ter, ro ttejjv -v^bjie a T)at)- 

12 •iDo'Dbat); 2ll))et^|i tt)ac 2ltt)tt)j- tt)atl, 6 i:jrcjr bljarat) r^oj)* 7 of a 
Varraj. cjotj, at) tt)ejr ro bj )ot)rul att)ac a 

13 <Do 2lre|t; Pa3jel tt)ac Ociiat). 3C03ar; 

J 45 N 25 2lt) tijejz; ro tj^jjutjea-D rjoB, [e^toi)] ro rjxejb Bhenjdtt)n), ["cp 
(cd-roti] ro t^jteib 5h'^'o. ["co b^raji] b^r^] ritjocar 7 c^S ttfjle 7 cc)t|ie 
i]d ccvjs 7 c^ritdcdr tt))le 1*^ ^^"'C' 7 ceur. 

Cdosd-D. 3y ^ *t)o clojf) «t)l)dn "CO ]\ejn 4 

26 11 *t)o cldti>?b jurdl], ro |tejii d T)3Ji)eldc, ro ]ve))v d tijvtjreji, dr "cjse 
»j5ji)^ldc, ro ]\e]]\ d invrrjrejid, df *^ i)d)T:ixe-6, ro |\ej|i >?b]\e d tjdiinidTJ, 6 
rjse d T)djr{\er, ro ]tej|i -^Jixeti) d dojr tl^cjr bljdrdn 7 or d cjo^, di) 
T)dT)indtj, 6 t'J'ccjr bljdrdji) rdojr 7 ii)C)r ro b'noijrul dtiidc cutt) cosdjr ; 
Of d C)or), dt) thejr ro bj )OT)rul cutn 39 "In ^^^^'^ "^o l)4)]tn)edr rjob, 
C03d)r ; [e-droi)] ro -rjiejb ^Ijdt), ro [b4r^] 

27 2lt) ti)ejr ro 1)<ij]tu)edr r job, r4 it)ile 7 "cit) ^l^cjr 7 rt^^'^^ scedr : 
[edron] ro tjiejb jurdi), ro [b^rdpj 40 1i «Do clojn ^Ifeix, ro ]iej|t 4 
•c|ij vjtcjr 7 cejr|\e n])\e reus 7 T^ tJS'nel^c, ro \\ej\i d tn>Tr)t:eii dr -cj^e 
cetir. <i ijdj-cjier, ro \\e)]\ i)d\\e d tjdnttidij, 

28 U <Do cldtjnb )rr^cd]t, ro ivejfi 6 dojr rl^cjr bljdrdT) 7 o)* <! cjotj, dt) 
d t)3iT]eldc ro ]\e)]i d ttinf)t:e|\, dr ti)ejr r<.t rt;^)t))c rul dtrjdc r^n ceo- 
Tj3e d' Tidj-cjver, ro ]ve)]\ >7b]ie d 3dr ; 

T]dt)ttidn, 6 r'J'ccjr bljdrdi) rd6)r 7 or 41 2lt) t'nejr ro l)^)|vii)edr rjob, 
4 cjof), dt) ttjejr ro bj )ot)rul cuii) [cdroi)] ro rjietb ^Ireji, [ro b<^rd]\] 
C03d)r ; <ioi) 7 r^ f.)-tc)-D tf)jle 7 cv;3 ceur. 

20 2lt) ti)ejr ro l)^)]xti)edr rjob, 42 51 •Do cloj^ tldprdlj, d]i r^^ <i 
[edrot)J ro ■t\\^)h)rr<^cd]\,-zo [bir^j] T)3Ji)tldc, ro ]\e}]\ d tiivrtj-c^it, dr rlse 
cd63dr 7 cejrjie tt))le 7 ce)r)ie ceur. d ijdjtJtier, ro )ie)ii ujb|ie d T)dt)tt)dr), 

30 !f <Do cldij^b Sljebulut), 3ut) d 6d6jrt3^cjr bljdrdi) 7 5r d cjo^, di) 
t)3Jt)eUc, ro ]te)ji d itj'VTtir^lt, dr "cjse ti)ejr ro bj joi)rul dtr)dc cuit) co3d)r ; 
d t)djT;]i^r, ro ]\e]\i >?bi\e d i)dT)tt]dtj, 43 2li} rijejr ro |j^j]\ti)edr rjob, 
6 rJ^cjr blldrdi) rd6;r 7 or d cjofj, [edrot)] ro tjxejb Hdp-cdlj, [ro b^r^] 
at) tt)e)r ro b) jotjrul d tt)dc r^O Cd03dp dji tfi) itjjle 7 cejt;)xe ceur. 
Cdt ; 44 [2I3 ro] Idr r^H "^o 1i^)|ttt)edi6, 

31 2lt) tt)e)r ro li^^jjxttjedr rjob, t)oc ro S}]\ 2^d6)re 7 2U]tot), 7 udcr- 
[edrot)] ro r|\ejb Sl)ebulut), [ro b^r- djtdt) Jri^^el, [dji ttjbejr] r5jb t)d i)r^ 
a)\] c<io3dr 7 Kcr itijle 7 ce)f:|\e Ht^ red3 : ro b) 3dc fejlj^c rjob d|i 
ceur. rot) r;j3e d djrji^r rejt). 

32 U ^0 clojjj jorep, [edrotj], ro 45 2l)d]i rn) ro b^r^ >?le dt) ttjej-o 
clojtj Gpi^^^'^n? 3Wt)d t)3)t)eldc, ro)\ejit ro l)<Ij|\ii)er ro cldF) jri^-^el, ro 
4 tt)V7r)T:eii, dr rJ3e d t)d)-cji§r, ro ncj|t "cjse d tjdjrjier, 6 dojr t)'cc)x> 
1tej|t vrbjCe d t)dr)tt)dfj, 6 dSjf tl^cjr bljdrdt) 7 ^r d cjotj, dt) ttjejr ro bj 
bljdrdT) 7 or d cjotj, dt) I'ljejr ro bj jot)rul dttjdc cuit) co3djr dt) jrt^-^el ; 
3ot)rul dit)dc cutt) c65djr ; 46 2lt) ii)cjr uti)U|\|io ro ii-^jititj^r 

33 2lt) lijejr ro 1)<ijittt)edr rjob, nle ro Mr<} r^ ceur tt)jle,7 rpj tt)jle, 
[edrot)] ro t|iejb 6p)idjtt), [ro bdr<}] 7 c^s ceur 7 c^03dr. 

r^^ rj'ccjr ttijle 7 cV;3 ceur, 47 H 2lcr tjjoji l)<\Jivtt)er t)d Lebj- 

34 H <t)o clojtj 2t)l)<jit)drre^'l5 "CO )iej|i rjs ro ]\e))v -ciiejbe d t)djr|ier joqd. 
4 T)3jt)eUc, ro )tej)i d tf)>;t5reiv, dr tT)erc. 

•cJ3e d t)d)T;)ier, ro ]xej|v Yib\\e d t)dt)- 48 Oj|i ro Ub4 dt) TJo^G^SlRNSl 
it)dn, 6 d6jr Vj^cJ^o bljdrdt) 7 6r d l\e 2l)d6jre, r^ |t^r, 
pjPH, dt) tf)ejr rd tvS)\)1^ rul dtt)dc 49 21 tt)^jt) T)j cot})<ii)i\rc rii r|tedb 
cutf) C03djr ; iebj, 7 t)4 3ldc d T)nbj]i d tt)edrc 

35 2lt) Tt)ejr ro It-^jjittjedr rjob, clojtje )y\\^el : 

[edrot)] ro rjiejb 2t)l)dT)drTe^1)i ["co 50 2[cr ojftreocd rii t)d tebjrjs or 
Mr^] TJixtocdr 7 r)S it)jle 7 rd ceur. cjon pdjlljvjt) i)d ri-^SI'^TT^ 7 ^T cjotj 

36 ^ <Do clojo Bl)eT)Jdtt)jt), ro |iejjv d fojrec nlc, 7 or cjo^ 3dc ej^ejre 
d t)3Jt)eldc, dr ^J3c d T)dj'cp5r, ro rd [tt)b5t)dnj ]x)r'- Jott)c6|t>?r rMr 
|\ej)i V^bue d i)di)tt)dtj, 5 rJ^cjr bljdr- dt) pdjlljv^t), 7 d nle foj'cec ; 7 ro 
dt) rdojr 7 <3r d cjo^, di) ti)ejr ro bj 'Dedt)v?r ri^Jotoldtt) r6, 7 ro redi)nr 
jpi)rul dtt)dc cutf) cosdjr ; rorlunspojir r<^ 5Ct14^ rjtt)cjoU dt) 

37 2lt) ti)e)r ro 1)^j|itt)Cdr rjob, pdjUjV^t). odf \]d t>rne46 C'2ljB. 2. t)4 Bforlin)3poiic. 

51 2l3ur 4 T)u4 3lu4jri^)or an pan- ^)..1nltf)er) -ojoB, [ro b^-r^] c4o34x> 7 
i)>)T) 4|i 434J-6, 4. tja"^ ^<* iebjcjs r^c-o tfjjle 7 cej-cjie ceu-c. 

lec^rar a T)ua)* e : 7 4 t)u4 l^Ur 4T) 21 t)>;le to 1)^j]\tT)^r' 4 bfoxXut]^^ 
pajUlVrn T<i cuji T)4 rer4ii), jf J<:it::' t)4 pojit: )u-c4li ro [buTD] ce4-D tfi'jle 7 
Lebjrj3 cvrfi-jter rw^T ^- 7 a?) cojii)- cejcpe v'jtjcj-d tti'jle 7 r<i ttijle 7 ce}i:\\e 
it^c t}ucy<xr T)4 c6it)34t\ C"yT|i^j3e|i cea-o, Ijotj 4 rlw^)3- )r )d-o xo it4c- 
cunj hSiy e. ut 4 in4c 4jt ruf . 

52 2l3u)- f v?Teocv?'D cl4n JT^-^^l 4 10 ![ <t)oi) -c^iiojb ref [bj4i*] biMr- 
l6jrr1t)J3e, 34c e4n'oy?r)e 4C4 4 b-poc- ac >-6vltn)3po]i-c Reubei) ro ]\ej|i 4 

4 4 toriun3P>^u^ rejt), 7 3^^ ^an- riu^s^ 7 [bu-o] e eijrwtx in<ic She- 

T>7t]e l<J)ii) ]\e t)4 b]x4t;>T3 >'en), 4}i reu|\ cef) >"e4-6r)4 clojfje Keiiber). 
>-4-D 4 rtu43. ^1 1 2l3ur <x rlua3, 7 41) ii)ejr) -co 

53 2lcT) p'T-DeocvTD T)4 Lebjt;)3 4 1)<iJiiil)eT> -cjob 7-ji), [-co b4-c4|\] "6^ 
[rc4UjT]] V^ 3cu4'c rnncioU pdiUj>?t) t5^c)o-D 7 7*e tt))le 7 cv>3 ce4-D. 

1)4 "p)4rt)VTre, co]i t)4c tT]b)4 rjbfe|X3 12 2l3ur at) lucx) f ujr-pet l^Jii) |\jr 

ajx bjr a|i c6tt)C}t>?r);u34-6 clonje Jf- [bur] 54^- r|\eb Sl)]tt)eoT) : 7 cetj TJer- 

jiael: 7 jx Mr T)4 Leb)t;)3 b)4-r a i)a clojije Sf)1n)eoi) [bur] e Sl)elutt)jel 

3cufi4n) cojTT)e4r4 pajUn'rt) t)4 p)4r- ii)ac Su|x)f4rr<^j. 
Tjnr^- 13 2l3ur 4 flu43, 7 at) ttjejr ro 

54 2i3U)* ro jtjtjer^ clan JTU^^l "^o b-^Jlit^^r rjob, [ro b^r<j] t)4 30-^03- 
jxejii 4 T)>Tle T))3 ro |x J;r 4i) Tjot)- ar 7 t)a ijaoj it)jle 7 T)a rrjij cce4r . 
<i2lHM2l |ie 2t)46j^e, jr ^naji TJ^ "^o 14 2lfj ^rjt) ri\e4b 5l)ar: 7 [bur e] 
]ijper^ rar). 6l;af ap tt)ac Kebl)el cen re'ct)a clo;t5e 

Obar. 
C21JB. 2. _ 15 2l3ur ro [bur] e a flua3, 7 at) 

ttjejr ro l)^jixtt)er rjob, ce-cixacar 
64cr p'?3)U3ar tja rjieba a b^of- 073 it)jle 7 T^ ce4r 7 0^034-0. 

Uii)3poiir. 10 21t) itjejr ro Ij^jpiJjer 4 hyox- 

^ lut)3po|ir KeiibeT) [ro b-^r^] ce4r it)jle 

215US ro Ubujji at) c|ol)62lKN2l 7 c^034r 7 4 l)^ot) ii)He 7 cejr|\e 

jie 2t)4ojre 7 lie- li2lJ|ioti, r4 )i4r, ceur 7 c^034r, Ijoi) 4 liuajs '43U'|- 

2 Sujseocnr 3^0 vie r>?tje ro JT lar itacai* 4tt)ac atj-pa ra]t4 l)5}i- 
clojf) JT'it^el \<xnh ]ie ija bii4t;>T3 pejt), ru34r. 

Tt)4jUe ]te b]i4cvT3 r)3 4 T)4jriie4r : 17 IT SlfJtojT) 3tu4jrrJ"C' pajUjui) at) 

a b):4r 4 it)4c rjtiicjoU ^4 30114)111; c6ti)c)i'v?n)5'ce 4]x 434jr le 'po')-luT)3- 

p4jUjS>t) at) c6n]c\\\^T])-^r:e i*>i'C'eoc>?r pujir i)a l.ebjt:|c a tt)e4roi) a i)toT- 

Tlar . luT)3putvt: : Tt)<) pTSJ'o a r«)3t'c>> tt)^ PH 

3 2l3U'r rot) r^ob f oj)i leat; ]te jiacnr i*J4r ajv 4 i)^34j-6, 34c earj- 
1)e)|i3e Tja st^ejtje tulreoc-y^r lucr rv?t)e t)4 .^;t -pejt) a bi:oc4 a tt)b]t4'C- 
bfidry^re ):o'rlu;)3p>?|vr jtir4l) 4]i ^^er 4c. 

4 ■rli»aj3 : 7 f^ldfoi) tt)4c 2ltt]ttiji)ar4b 13 ^ <t)0T) r<^o)b fj^ [bja]*] b|\4r4c 
[bjdTj ')a uacr^di) aji clojfj jiirdl). yo)iut)3p>?]XT 6p|t4)ti) ro jtejii a 

4 2i3ur ba 1)6 4 rli74)3, 7 4ti ttjejr- rlw4J3 : 7 [bur] e cenu]|t4 clojtje 6p- 
ri ro ))d[jjtn)er r)ob, [ro b<ira|i] r]ij ivajtf), 6ljf-att)a it)4c 21ttj)l)ur. 
-pjrcjr 7 cejt:j\e it)jle reu3 7 T^' 19 2l3»r a f^ilas, 7 4t) lijejr ro 
ceur. l)<ii)l\il)er rjob, ro [bur] cerj^acar 

5 2I3U)* at) lucr fujreocur t)1 jx ttlJle 7 cvt3 dear. 

ro]3re ro [bur jar] ■c\\e<\h ^rvacaji : 20 2l3ur Unt) |tjr [bj4r] "creab 
7 Necatjeel it)4c Sl)uaii r^ L^i»rj ^^M 2t)l)at)arreb • 7 bur e celjuipa clojtje 
7:64-61)4 ro clojtje jrr<ica]x. 2t)l)at)4rre^ 04ti)4l)el tt)4c Per4l)- 

6 2l3ur a fellas, 7 at) tiiejr ro x^^^■ 

\]<ij\^\\]er> rjob [ro b^r^j] c^034r 7 21 2l3ur a f^uas, 7 at) thejr ro 
cej-c]\e'tt))le 7 ce;t;|xe ce4r. l)^)pii|er rjob, [ro bur] r|\joc4r 7 

7 [^Inrojt)] 'C]ie4b S1]ebulut): 7 ^U- r^i itjjle 7 "o^ cear. 

ab it)4c l)elot) r^ [^»T] cetj -peartja 22 Sltjrojt) r|xe4b ^l)eTfi4tt))i) : 7 
4)1 clojij Slje-bulun- " [I'li'c] e 2lb)ran tnac ol)J~eot)j cea^- 

3 2l3iir a rl"^3' 7 at) inejr ro Ufna clojr)^ Bl)et))4tt)JTj. 

147 23 2l3ur 4 rlu^'3' 7 <in ^J^J"^ "^o 21s U^ro tn^ <in scea-cija setiehrj 

cv?3 nille 7 ce)-c|ve ced-o. [jondtx] Ubai]v dn rj5r)e'2lKmi ]it 

24 2ln tijejT) to \]S}\\m-6 ro tor- ^tM«5)re aj^ r^db SliJT)^). 
lUT)3pu]\T: 6p]\djtn [ wO bi-cdjv] ced-o 2 2l3ur [JT] 1-1^ To dT]inan<i clonju 
tnlle 7 oc-c inlle 7 ceu-o, Ijon d r^ii^)'3- 2ldi\on ; Hd-cdb dt) cej-D^jt], 7 "^^bjiiu. 

^43ur t^dcn-D d)|\ d t]^3-^)'=> r^n "cper 6iedrdii, 7 jt^tiidix. 

yuj3m5d-6. 3 [)r] M^o ro dTjnidnd tiidc 2ld]toi), T)d 

25 •,! Bjtdrdc rortunspo^-c 'D>]dn r^o^J^'C ~o l)un3dt, r\oc -co cojriue; 
lb)^)-6] r J "con -cdob -cudjTD tridjUe ]ie r<^- cuii) r63i)dit) d 5cu]tdtn dt) rrd3- 
ild rlu<i3^J^ ■• 7 [bUT>] e 2lh)eretx ttidc d)\\-. 

^Injttur^-c-cdj cenujitd clojne 'Dlidt). -l '2l3ur ru4 ^^"^alJ 7 2lb)>)U b<3r d 

20 2l3ur a flw^3' 7 at) njei-D -DO Ut:^ dr) "CJStj^^lKHSl, d r,u4 ro luf)- 

ll^Jt\tt)^z> rjob, [-co bu-6] Tii'j r'J'^C)^ 7 e-c^ joiobnn'cjro teinJ-D co)tt))-6t;j3 .i 

rd iT)jle 7 r^c'D 3c^d-D. Ui4 dt) "CJ^ljGi^lKH^, d bvdrdc 

27 2l3ur^aT) -0110113 -cedT)dr ror- Sl)n)d5, 7 i)l M)^ cldf) dcd: 7 6ledr-) 
lun3pu]i'C T)d 3^ [bu-r] jd-D o^b 2lre|i : 7 jtdiijdti -co bd-cu]x d3 rosnatt) a 
7 cerjuntd clojtje ^x^ [bu-6] e Pd- Tjjond-c dt) •crd34x; d ii^-c^c '^ldi\o;) a 
Sjeftfidc Ociidi). tja-c-^. __ 

28 2l3ur a -rlilds, 7 at) ttjejT) -co 5 U 2l3ur -co Ub^ dt) "Cj^t^G^lK- 
l)^j]\ii)e-6 -c'job, [-co hu-z>] -oS yjtc}-^ 7 M21 ]xe 2{)d6)re, rd )xdr, 

dot) ii)ile 7 CVT3 ced-D. 'Cdb4 ■c|iedb Lebj d Ur^, 7 ~ajr- 

29 H 2lt) rJt) -cji^db H<xi>-cd\} : 7 l^et) jdr a Ut:4 ^t) ^r^34^ 2Utjvoi), 
[bui>] ^ 2ll)))\d1) ii)dc 6r)di) cetju]|\d )oi)-cur 30 r)-ce|\T)djr)r rt^^^eoldii) -co. 
clojne Map-cdl;. 7 2l3ur c^-^neocyro rU-o d ciindti)- 

30 2l3ur a rlt1a3, 7 <it) triej-c ro r^t), 7 ciindtn at) c5tr,cin7nj3e >?le dr 
l)4jlvit)^r rjob, [ro bur] c^03dr 7 cojije pdjUnTi) dt) c6ii)ci\-y?tj)3te, ro 
■c\i) tt])\e 7 cejcpe cedr. -cedijdtt) r^)^<i6)lt;e dt) lojr^lt). 

31 2lt)ti)e)r rol)4ji\n)5r)dbrorlut)3- 8 2l3ur ■cd)r3eocv7r -vHe ">?txl)r 

•pufit; *Dl)dt) [ro bur] cedr it))lft 7 pajUmt) dt) c6tt)C]nT())3re, 7 cii(idij) 

c^03dr7rt^r tt)tle7re ceur. )r jar clojrje JrMel, ro rer^ati) -puj-ceolre 

TJt) pdcur ra rejjve-D le t)d tt)bf\drdc- at) pdjllj>7t). 

djB. * 9 2l3ur ro bedjid ril T)a l.eb)'C)3 

32 IT [jrl M"^ '^'^ ^t) tt)ejr ro lidj)i- ro 2Uiiot) 7 r^ it)acd)b : [drajr] d|i 
iT)e-6 ro clojf) jri^-^^l' "^o ]ietii -cjse d t)d Trcdb^r ro 30 Jijott)Ui) dtnac dr 
i)i)C|ier : dt) ti)e)r >?le ro l)<i)|iti)e-D clojf) ]y\\^t\.. 

ro i;a -rorUJT)3poj|X'c a)i -rear a 10 2l3ur oj^xreoca ru 2l^{\ot) 7 a 
-rliias [ro bur] r^ ceur tf))le 7 -cjij if)jc, 7 beir a3 -peit;eth a|i ctiiiati) at) 
tr)tle 7 cV?3 dear 7 c-3o3ar. 'cra3-^T; : 7 at) cojthtr-cec -cjucrar a 

33 2lcr t)]0]i l)<^))ui)e-6 i)a iebjrj3 r)34 c>?iv"|:j3e]\ cutt) b^ltr ^• 

a tt)erc clojtie jru-^ell m^ ro ajrjt) 1 1 2l3ur ro Ub4 at) 'CJ5l)G>2iKM2l 
dt) T:j5t)62lRM2l ro 2t)lid6)re. lie 2l)d6)re, rd |\d-6, 

. 31 2l3ur ro )ijtjedr4 cldt) jrr^el 12 2l3ur ttun* r^uc, t{)jrJ "oo ro3 
ro i\c)|\ 3dc d T)rub4'c dt) 'CJ50^2iH- t)d Lebj-cjs du)dc dr clojo Jrjutel a 
1"^2l ]ve '4)aojre : it)4 r)') ~o p?rer4 tl^^Jt; a t)v;le cctr3)t) ra brorclan at) 
a broc4 a tt)b)iaraca, 7 ti)^ rtt) ro bim d it)erc clotne Jri^ael : ■»Ttt)e pi) 
cudr4 dji a tjdsajr, 3ac eai)r>;i)e ro bu-6 Ijotiira t)a lcb;T:t3 ; 
liejji d tt)V7^t:;|\e, ro |xe)|v t;J3er> a 13 'Do cjofj 3U|i Ijoii) d tj-v^le cejr- 
T)d)'C|\e-6. 3Jt) ; [6j]t] di) U ro budjl tt)e dt) tM 

ce)r3)t) d scjijc t)a I)G3)pt:e ro t)doif)- 

C21JB. 3. nr itie rati) r^H) a t)>Tle corsiT) afj 

jri^^el, erjjv -6v?i)e 7 ajtjinfce : [burj 

"Cu3 <t)ja t)a iebjrjs ro t)a r^S^tratb ljotf)ra jar : jrD'Up] at) 'Cj3l)e2lK- 

ciiit) rUJ''^*^oHre rot) iojrr'tt). 1 1 M21. 

2lt) jonar cejrsji) Jrn<iel >Tle. 21 1-i ^ 2l3ur ro ldb4 dt) i:j3l)e2lK- 
. Tivb))\ 22,000. Ma cejr stt), 22,273. M2I ^ic 2l)dojre. *^ ^r^r-^c Sl])t)^j, 34 
■IS 'Do rudV3lar di) co|p. ]\4r, 

118 Ciiiian) 1)4 tebjtj^c. C2iJB. 3. '^ 3ce]x>'^)^x^o\^. 

15 C6tr)4)ii cldrj Lebj -oo ]iej]\ rise 31 'ilsur [bu-o] (j <i ccu|\dtn ^ 

a iiaj^iie-D, -co ]iej]i a tHnoTjixe : u. r^jjic, 7 4T) cUji, 7 ^n cojr)le6j|i, 7 

Tjvrle fJIUotjac 6 ti)j tw<^T 7 i^r ^ cjoFj 1)4. Iial-cojid, 7 Toj'cjse i)4 r<inc'c6ii4 

cotijajji-pe t;u 14-0. le n-oeatj-vT-o -piiio-coUn), 7 4t) cciioc- 

IG 2l3ur -DO con|^j|v 2t)46jre ')4-d a-o, 7 4 T)-v?le TP53t)4tt) bet)4'r VIX- 
TO jiejtv bfieitjxe 4i) "CJolj^^lRN^l, 32 2i3ur bu-6 e 6lear4ii tn4C 214- 

ir)<} -00 \]d}t\])'^ep -oe. jior) 4t) r^^S^'C [b'Mr] t)4 cef) or cjofj 

17 '2i3;i'r "cob 14-0 1-tJ tnjc Lebj "oo t)4 ■Di\Y7i)3e 4;ivce -co t)4 tebjrjb, 7 ;-j- 

]ie;|i4 j)4r)tn4n ; Seixfoi). 7 Co}]4t;, 7 4j3e [b)4tl r^jteti) or cjorj 4t) lucx> 

V't)e)l<i]l). c6jtne4'D4r Cl4f\4ll) t)4 t<inc'C0]i4. 

lU 213111* [j]-] J4-D to 4i)tn4n4 ti)4C 33 1[ O '^l)\]e]\S]\j -DO [bjj in>?fjt:eii 

5he^|ifoi) "^o |vej|i 4 tn-vTTj'cjjie ; Ljbi)), i)4 2t)4lirjT;ec, 7 it)>;fjt:eju)4 2l)ut3'cec . 

7 Sljjinej. )4r) to tr,>Tti'ce|\4 '^\]e\i^\\h 

ly '2l3U'|* ifiJC C}jol)4'c -co ]iej|i 4 34 2l3U)- 41) tt)ejx> -oo 1)4 j 1X11)64-6 

tn>7i]cj)\e; 2lTnii4n), 7 jt^]^ t;eb{\oi), -ojob, -^o |ve)|i >>b;ie i)4 b-|fJ|xioi)4c >7le, 

7 Llrrjel- t^ ^Vj "cJojr 7 Of 4 cjof), [b4] r^ ir,jle 7 

20 2i3U|- tnjc 2l)f]e|i<$ju -oo jxejji 4 ^4 ce4o. 

ii)>Ti)t:jiie ; ^)4l)ri, 7 *4)uf )• [JT] J4"d 35 '43ur ["oob] e Sujxjcl tn4c 2lbi- 

fo Tlgc'o4 T)4 iebj-cec TO ]xc-jii ■6)3 4 li4)l cet) ■c)-^e Std\i 'n)'i'iT]x:)]\e ^))]e]\S- 

7)4jt:|X(^'6. ]tj : CY^]i'f)x> [to] tW'C4 ]v6 x:<:iob 4ij 

21 6 5hc^^toTl 4-C4 CHje-D 1)4 tjbl))- ]M)Uj>i'r) but) ^114)3. 

•c^c, 7 cji)^-6 i|4 Sfjnnl^^c : [)t] 14-c 30 2l3ut bej-o cU|i 4i) p4Uljv?tj 
to tltC'o4 t)4 ^^e]\xo^)x:<lc. [t<i] cujj)-04c 7 yS cuft4ii) it)4c 2t))ie- 

22 2li| i\]e]-o TO l)<^)|iit)e-6 ojob, to ]x<i]tj, 7 r)<^ b4ntvT-6e bet)4t ^Jt^ 7 4 
|ie;ii vj'biie 4 i)>7le tJ|i)oi)4c, 6 ii)1 tu<^r U4j'ci)e, 7 i)4 to^ce-jT Te, 7 4 -v^le foj'c- 

7 Ot 4 CJOtj, 41) I'nCiT TO IjJjJUneT ;3e tJM' 7 4 l)Vrle 1}JT t03I)4t "CO, 

X))ob TO [bs^T^] t^CT n)Ke 7 CV73 37 2l3ut >T4)'cr)e t)4 cv^ivce -cjincjoU 

C'e4T. t^ 3CU<Sj|l'C, 7 4 fo^CejT, 7 4 'C'C4))ll)- 

23 Sul3eocnTtt)ntjt:j)i i)4 i)3ei^to^)- 315^. 7 4 •ce4T4. 

)cec 4]i cut 41) p4jUjv'rn -cSojb xI'^\k. 3o ^ 21ct 4t) Iuct to "co i)) t^t- 

24 [2l3ut buTj e 6lj4t4p it)4c tSel lu^spuix-c 4t cojfje 41) p4]U)V;t) l^t; 
^^SJJ •c'jSe 4^4 1)4 i)5eivtot}J^t^- TOJI^' [e4T0t)] 4t co}t]c p4jH;vi) 4i| 

25 2l3ut [but-] e cu|t4ii) i?)4c '3^]\' c6\t]C]\\'^T]T^'ce le4'c foJli^ [buT j4t] 
t-oi) 4 bp4)Ujv>i) 41) CO il)C]\>Tfj)3te 4i) ^l)46jte, 7 2l4|ioi) 7 4 ii)jc, b)4t 43 
p4jU)ut), 7 41) lojfcji), 7 4 btol4c tJi), co)ti)e-4T cu|i4)iii 1)4 t4i)Ct:6jV4 4)1 tot) 
7 a:jioc4-5 cull) TOji-v^t p4jU;>'7T) 41) cujw?it) clojije jtl^^vel ; 7 4r) c6jti))T- 
c5rf)ciiv?r5J3t;e, tec 'Cjuct4t 4 1)34 b<i)te;0CT<} e. 

2G 2l3ut Ci\oc4T 1)4 cv;]vt:e, 7 4i) 39 2ir) iIjcjt to l)4j{\ir)§T to i)4 
c>7ivc)i) cult) TO|v>?t 1)4 cvrti-ce, lv,oc Lcbjrjb, r,oc to coit)4;)i ^)d6jxe 7 

4c4j Ujitj |t)t ^n bp4)Umn. 7 i<^j>n i^n* 2i4|ioi) le b^^j^ne 41) i:j^])62ikn2(. 

4 t)4l'c6j]i -cjitjcjoU t4 3C>?4j;xt:, 7 4 4)i tG4T 4 ii]Y;T)x;e]i, 4 i)>7le tejx 6 it)) 

■Cfi4T4 t)T) CUll) 4 t03t)4U) TJI)- T46jt 7 6t 4 Cjoi], TO [b^T<}] t'j^Ce 

27 *1I 2l3ut ^ C})6l)4t [to b4T4|i] 7 t4 it)]lfe. 

«)>7r)x:e]i 1)4 i)2lti))\4tt)loec, 7 tt)>?r)-c5|v 40 'i 2i3ut 4 Tub4t: 4t) Tj5!)&2lH- 
t)4 i)Jt4]\jt;e4c, 7 in>7'jt:e4ji ij4 i)e- H21 ]ie 2t)40)te' cotT)4 4 ijvrle cejT- 
l)^;or)')-cec, 7 tt)>7r)o§]i i)4 ijUttJelrc^c : 3J1) t5|iT4 to c\o}T) It Ji^'<il o it)1 'caojt 
[jtl J4^ to tnv?rit:e|i. 1)4 3Col)4'cjoec. 7 ot 4 cjoF), 7 3I4C -t;b}|i 4 i)4i)tt)4i). 

28 21 i|>7le vjbjji 4 bt;]xjot)4C, 6 il)j 41 2l3ut 3l4ct4 -cu ij4 Lebrc)3 
T46jt 7 ot 4 cjofj, TO [b^T^)] OCT ■64ii)t4 ([ti)JtJ "^MI ■CjdI)B21KN21) a 
it))le- 7 t^ ce4T, 43 co5it)e4T cu|\4it) r]S)r: 4 t)'v?Te cc)t3ji) 4 ii]5tc clojije 
1)4 t4i)C'co)\4. Jt^■^c-l; 7 ■^'t^sj'JJt ')-^ •-'i^J'^^2^ 4|i tot) 

29 2i)>7r)t;e]\4 n]4c Cl)6'o4'c p'^T- 34c ce4]Tb;ie;T 4 it)e4tc'' <^jnv,e-)xe> 
eoc-v^T lie T<dob 4i) p4)Urr:i) 'coi) -cSojb clojije jtiulcl. 

^St- 42 2l3ut TO coi})4j]i 2t)46jte, tt)4|i 

30 2l3ut [buT] e 6l;t4p4j) tt)4c to 4jt;ji) 41) T:j5p62lKN2l tc, 4 t)V7le 
UjttJel cef) t;)3e 4-64 myn]-z(^\\ i)4 cej^3Ji) 4 ii]etc clojije jtn^iel. 
3Cul)4tjrec. " 43 2l3ut 4 ijKle cejr3Ji) xe\\zd 

14 9 ?l njoindt) cuttdtn UjBDH621CI)2I. ija leBjrec. 

tnajlle ^« vbj]t 4 i)4ijtTl4^, 6 iT)i t45;r 43UT IfSm^ vox 4t) b|\4t; rolnse, 7 

7 i3r 4 c)on, 4r) Ttiejx> -co \]Sj\Kn]ep yo)\eocY;T> S}]\.c i)4 rM3T)vrrJ lejT ^ 

"Djob, x>o b^-c4 -pjrce 7 "c^ nj'ile -oi 6 Slsu)* cv7ii)r)-D >>)ite -do c\ko)cioT] 

ceu-o 7 c]i1 -pjtcj-D 7 4 cfx) reu3. b|\oc, 7 lej-crieocvyr) [-c^ob 4 tn>?3] 4)]i 

44 f 2l3ur TO Ub^ 4f) i:j5t)e2lK- e4-D<ic ro 3o|\tn >?le, 7 cni^-pj-o 4 
N^ tie 2t)d6jre, "6^ p^-6, t})4jX5j'6e 4 t'cec 4^. 

45 oldc CU34T? 1)4 Ub'jrjs 4 Ti^jr 7 2l3ur 4]i ~cl^j|x 4ti ^\^SJ^ -tdjy- 
4 T)nle ce)TD3jt) 4 ttierc clojtje Jrn^^l, hed^x:d l^ri^eoc-vT-o rM"© e4T?4c -co 
7 ^JitTjejr T34 leb)re4c 4 t)Joti4'o 4 30|\iii, 7 o^ixvi-o t)4 ttn4r4 4^1 r)T), 7 
1]S^\K^ejxe ; 7 buT> ljonir4 t)4 Lebjrjs : n4 Ij4c4, 7 t)4 rc4ln"De, 7 i)4 yol\r; 

[tnin] ^n T:j5i)e>2iKN2i. rojieocur : 7 bj^j-s 4n r4]t^r) r jon^- 

46 2l3U1* 4|i roi) 4T) tt]e)X5 4^^ |ie >T-De4J|X: 

7)4 bi:u4rcl4'6 -Doi] nS ce4'D 7 x)Oi) -cixj 8 2l3ur lej-c^eocn-D xUx> e4-D4c 
-pjrcj-D 7 4 ^11)^643 -CO T)4 cej'D3jT)jb co|\c4]\4 o|]i4, ^o)leocv?-D rUx? rn) le 
clojrje )x\^^^^^ T)0c jr ^i5 r)^ t)4 Ubj- -poUc -do c]\0Km bjioc, 7 c>?|i):j-d 4 
■CJ3 ; tT)4j-c)r>e 4 tt:ec 4^. 

47 5l4ci:4 "cu e4-6on c>?3 recet 6t) 9 2l3ur 3e4bvrx5 cuc4 e4-c4c -co 
"DYTtje -co ]x§j]t 4 cc^n, -co ]tej|t fecel 30|\Tti, 7 -yrojleooT-c cojT]\e6i\\ 4i) -crol- 
T)4 r4t)cr6|\4 3l4C)r4r ^u [Mr)] : (jr Yjx, 7 4 locji^jt), 7 4 t;^tic\T]ij-ce, 7 
rrcce 3e4]i4l) 4t) recel:) 4 it)J4r4 rttjojl, 7 4 nle roJ^J3^ t>l^» 

^ 48 2l3u)- -co be4|\4 tu 4t) •c43Jo-c, le t)'ce4T)n'D x'^^"^ ri^iorolutt) -co : 
Ieb)ni4rc4lr^ 4T) >?bj|i coiji -cjob, ro 10 2l3ur cvr|i-pjx) rl^'c e KJT) 7 4 

2I^|\0T) 7 -C4 1t)4C4)b. f 0J^J3& "^Ifr 4 fCJS 4 biCoUc T)0 t\\0)Q.- 

49 2l3ur -co 3l4c 2t)46jrc 435'c> t)4 jotj bpoc, 7 o^f^r^'^ TJ^'^' <^J^ b4|n4 
'li:u4tcul'C4 6ti luc-c -co b) ^x 4 ccjofj [e.] 

TJf) t)oc -co 'pu4rcl4-D lejr T)^ iebj-cjb : 1 1 2l3ur 4)1 4 t)4lt;oj|i 6|ix)4 lejr- 

50 O cej-DSJtiib clojtje Jtl^-iiel -co T)eoc>7"c )*j4-d e4T)4c ro 30|itr), 7 rojl- 
t:63 rf 4T)'c43)or»;^ tt))le rjij ce4r 7 eoc>;-c e -cpoUc -co cjiojcjotj bjioc, 7 
7:|g -p'jrcjr 7 c>r3 [fecel,] ro |\ej]i 7-e- cntiT^'C' t)4 tt)4)'cjre f ^oj : 

eel 114 r4T)'c6it4 ; 12 2l3ur 3eb>TX) cuc4 v;le YTjxljr 4i) 

51 2l3ur ru3 2l)46)fe 4)tx3^Tc 41) -pi\;or6jlt;e, l§ T)-ce4t)>?-D -fr|\gr'cul4-6 
lijej-o -co 'pu4vcl4-c -cjob -co ^^]iot) 4^1*4 'C|-4t)C'c6)|i, 7 c>t^):)t> [j4r-j 4 
7 r<i it]4C4)b, ro tiejji b|\ejr|te 4t) T)e4r4c ro 3onn), 7 -pojleoc-vrr [)4r] 
t:J5[)621RN21 tti4 r4;rjt) 4i) "0)5!)- r^oUc ro cixojcjon bjtoc, 7 c>?iiirjT> 
621KH^ ro 2t)l)46jre. 4]i b4||t4 j4r : 

13 2I3UT be4]iv?r le3 4t) li44jt; 6tj. 
C21JB. 4. 4lr6)|t, 7 lejrneooTr e4r4c pupp4 

4J|i: 
2i6jr 7 4jttirJ^ 'FltJTjedU t)4 T)leb|t;ec. 14 2I3111- cvrii-pjr 4)|t 4 roJ'^J3« '♦ile^ 
5 ^3ui* T)e)re4ij ojle be4t)UT r^ le T)re4t)>?r -p|iioT:6l4tt| 3464 r4ob -ce, 
3CU|x4tii. it]-^dvS T)4 -cvTreojixer, t)4 Ii4r4l4, 7 

T)4 rlu4j)-T;e, 7 t)4^b4jr)T)l3' 7 >?le 
213US ro Ub4 4t) rj5l)S2lKN2l |\e r^J^JS^ i)^ l)4lr6]\4 ; 7 lejitieocvrr 
2t)46;|-e 7 n& ll^4]\0T), 3<i ]i-^-c, -)-J4r 4j|i i:ol4c ro cttojcjofj b^xoc, 7 

2 5l4cnr v?bj]i ti)4c C})61)4c 6 c>?|ii:jr 4 i})4)rj-6ft-|J^o). 

bej-c 4 in^K ^14C ieb), ro tiejfv 4 15 2l3ut 4 t)u4)]i c]i)Oct)ocut 2l4- 

tt)>7tjr^|\, -cfte •cJ3e 4 t)4jr|\er, }\o\) 7 4 tT))C -poUc r]<x X4t)cr6|t4, 7 >Tle 

3 O -ziyjocd-o brj4rdt) r40Jt 7 of 4 f 6j-c;3e T)4 t-^tiC'co)\4, tt)<t bj4T 4 
cjoij 30 i)>T3e uii)i»||io c^o3or blj4-64i) T)foi'lui)3P'v?t\'c 43 3lu4T4cr <i\y 
r46jf, 4 t)VTle r>;t)e \\dcux 4r)'p4 -di34)r ; xj^eji-i-jt)' "Ciocp^r ttijc CI16- 
■c)-lu43, ro -ce4T)4ii) T-4ot:4 4 bp4jl- 1)4t: r-i jott)c^ : 4cr t)j b§T)):>?r ]\e 
IjvTi) 4t) c6ti)qu?tjj3t:e. [l)&)tj)r] be4n>?3T;e, re43l4 4 itib^T- 

'1 *l S'j to 4T) r^Otr^ [bl4t] 43 tn4C4;b "VrS'CC. 2I3 1*0 U4l4C tt)4C Cl)0])4'C 4 

Cl)6l)4z; ^ bp4)Uj>7t) 4r) cotTicix-v^tjjsre, bp4jUjv7ti 4i) corijcu-v^rjj'^te. 
[rjtncjoU] 1)4 i)e)reij )i6 i)4oit)T:4 : 16 H 2I3UI* jte cuitutt) 6le4'|-4 w)jc 

5 2iGU'r 4 i)u4 ]t4cur ^n TIU43 si^pot) 4?) r^3^T: [bet)ur] 4 1)614 cutt^ 

4)1 4 i]^3>?r, ■c)i4C):4 2l<5|tot), 7 4 tT))c, 4t) rfolYTT, 7 41) rVj^ •c^3boh7-6, 7 <*> 
150 2l|\ aiiitii^r* C2ljB. 4. to j)*i Cdlj4)t;j«^c. 

jo-obYJifc \dex:edn]v;\ bj-c, 7 d ijold. 30 O i:\\)o6dT> brj4x>dt) T>46)t 7 ^t 
ut)3t;a, [7] i-ejteti) or cioF) at) pajUjv'n] <i cjorj 30 tj-y^^e 04034-0 bljd-odti "o^^jf 
Kle, 7 3^c^Tle tjejte ■c4b):>7l aFj, atj- 4;|\eori)4r "cu jd-o, 34c lyle r>TT)e -od. 
Xd 'crA^cv6)]\, 7 joi)4 rpJ3t;j3ib. ]idcdj-6 ciiir) ro3i)<i"1. ^o -Dedtjdnj 

17 ^ 2l3U)- TO Ub4 at) 1:^51)621^- ojbjie pdjUjVrt) di) c6tT)6|U7tjj3t;e. 

M21 \\e 2t)d6jre 7 l^e 1)2ldtiot), 3<i |\4r, 31 2l3ur X^ [xo\ cutidtt) d i)UdUj;^» 

18 bU 3e|i;>T-D d it)dc -cjiedb «)>??]- to ]ie;iv dt) -VTle tl^^T'Cdl d bpdjUmt| 
repd T)d 3Cohdo)t:^c 6 bejc d it)ei'c dt) coir)C|\>Tr);3'ce ; cU}|i dt) pdjUj"v;t), 
t)d Lebj-cec : 7 <i bd|}tv7-ce, 7 d ud)ir])x>e, 7 d fojc- 

19 2lc-o 'cedt)Yr6 tti^ TO ]im, co|i 30 ejT, 

Tii4rJ*c rU-o, 7 t)dc bvvrsj-D b^r. ^ 32 2l3ur udji:r])-ce t)d cv?|ire vnn- 
i)u4 Tcjoc-pdjT d 1)34 t)d t)ejt:ed^ ]io cjoU r<^ 30114-0, 7 d tojcejT, 7 d 
t)4ott)rd : iidOTT 2U|iot) 7 4 tt)jc d •c4))|ti)3j'6e, 7 d reuTd, tt)d)lle ]\e d 
Xr:^c, 7 ojfi-ceocn-c 3dc ejfj^c -o)o\i T)n}U)r >ile tf)djUe ]xe T)<i t)"v7le f^or^ : 
jof)d r^lor^ r^;t) 7 jotid iidldc : 7 ^JV*?")"^'"^ TJ^J 30 >)djt)Tt)i)ett)Y?l n^lJf 

20 2lcT 1)1 ixdC'VTT t']^'^ <^ T'ce^c cu)n?it) d ijudhTT. 

T^edcnt) di)u4 rojleocr^ i)d t)e)re 33 [21 )•)] To 0154 ti)'v;fjr)|ic ti)dc 

i)-^oi})t:d, ■ce3ld 30 brujseTir b^f- 2l){)ejv4|t1, ro ]te)|x d X^ot-^ >?le, d. 

21 H 2l3ur'co Ub4 dt) T:J5l)e2lK- bpdjUn'TH -'ii) con)cit>Tn)3^e, r^ Ujth 
M2t jte 2l)d6)i-e, t^ t^^^*^, )tdtt)d|t it)jc 2l<^|\ot) dt) T^34"c. 

22 5l^c cu3dT tt)d]\ dt) 3cedTt)d 34 H 2l3uir to 4}]t 2t)d6jrft 7 StcC- 
uibiji tt)dc 51)ejiron, 1)01) T:;3re d ]ioi) 7 'D§3t4ojt)e dt) c6tT)C|tnii)3T:e 
i)dj'C]xeT, TO]tej|i d ti)>Tr)ce|i; tt)dc i)d Co})drjT:l3 to |\ej|i a tij^tj- 

23 O ritjocdT bljd^dt) TdojT 7 ^T "ceji, 7 'co |tejjv 'cl3ed t)d;t;iteT, 

d cjoij 30 i)->?3e c4o3dT bljdsdT) 35 O t|\)ocdT bljdTdt) Tdbjf 7 of 
T^ojf Sj\\eo\)]ux ru )d^ ; dt) ttjejT d cjotj 30 T)n3e c4o3dT bljd'Ddtj 
rejT d T^ec to T^t)dT t^or^, to Td6jT*,3^c ejjjedc Td ttcjt r^tj ob4, 
Tedi)dtt) t)d lio)b]\e d bpdjU]v?t) dt) cutt) t)d 1)6jb|\e d bpdjUjnt) dt) 66113- 
c6iT)C|x>?tj)3t;e. C]n;ijj3r:e : 

24 [S1J ro X^o-cd\i ttinnrjite i)d 36 2l3ur dt) ti)eiT to ti^jjuned-o 
1)56^01) jrec, X^o-c<^ to Tedi)dTt), 7 Tjob to ]iej}\ d n)'>?i)t:ein?b [to b^T^] 
udldc Tjoii)cd|\ : T<i ttj'jle rSCT cceuT 7"c4o3dT. 

25 2l3ur joinco|tn'D rM'=> cnji- 37 2l3ur IX U-^ ro dt) it^ejT -ca 
T:)t)J3di) pdjU)v?i), 7 \6)X^)r] di) cori)- ll^JttineTTO tT)>?n^e]\ t}d3C61)d)T;lt:§c, 
cp?r)j3re, d roldc, 7 <it) r^ldc TO dt) tf)eiT t^ji bre)Tj]i r-^o^^ "oo 
C]\o)cm bpoc [bUri rii^r ^m^ 7 -oedt^dit) d bpdjUjvrt) di] c6ii)C]i>T^)3T:e, 
bjidt; TopTr P<i)U)vjt) dti c6it)C|x>?rj- i)oc to 4jji 2t)d6)re 7 2l4|\oi) to iieift 
J3^e. djrne dt) t:j51)62lRH2l le Ujit) 2t)})d6j' 

26 2l3ur C]tocdT t)d entire, 7 ci\oc- r^^- 

dT TO T0|\ur 3ir:d i)d cv>i\T:e, i)oc 38 2l3ur dt) n)ejT to li4ntri)eT to 

[bjdr] Urn) ]t)r ^^n bpdiUmti 7 ?jr ^ m^c 5e[xrot), ijoi) d tnvynreft, 7 r|\e 

ijdlrojft t;jii)cjoU x<^ ccu^c, 7 d tcut- rJ3 d t)djT:it5T. 

v;t, 7 4 t)>?le nixln* ^ r^o^>?U' 7 3^c 39 O rjt'jocdT bljdTdt) Tdoir 7 
>Tle T))T Td i)Tg|ii)dT Tojb : IX tt)d|i 6r d. cjo^ 30 i)>?3e cd63dT blidTdi| 
rit) TO Tedi)n'D d brnloTioldtt). -cdojr, <i T)>Tle T>?t)e Td ]tdcd)T dijr4 

27 2l|i 6|iTU3dT 9.U]\oi] 7 d tr)dc -cr-Sio-c^ cutti 6ib\Ke pdjllj>;t) 4i) cdtij 
bjdr -^n "^1^ ot)4 tt)dc i)d T)5eM'*ot)J- cit-vTtjjSTe, 

Tjec, jofjd i)udl>T3jb >rle, 7 Jorjd r^or^ 40 2lij tr)ejT to :i)4j|tit)5T Tjob, 
>Tle^ 7 6j|xTeoc'v?T rJ^'c6)bd3CU|\din Ijot) d tf^-yTn-cgii, -cite rjstjb 4 i)d)t- 
a i)udln3e >Tle. t^e-o, to b^T^ t4 it))le r^ cedT 7 

_^28 S) [ro] r^ordii tfintj'cjtte ti)dc ritjocdT. 

qhettroi) d bpdjUmt) dt) c6ii)ctxvfn- 41 [jr] id-o xo dt\ tt)eiT TO Ij^jji- 
J3ce : 7 [b'jdjT] d 3cuttdin r^o) Ujti) ttj^T to ti)>?nx:§|tdTd Tt)dc 51)e|xfoi), 
jtdti)dit it)dc 21^1101) dt) rd34^- ^01) nle t4 -c-cSnvc x^o-c<^ to Tedt)- 

29 U 2l]i rot) tt)dc 2t)heix<iiu, coii)- diii d bp4)ll)ni) 4t) c6ri)C|\v;^)3t€, tjoc 
^tttre -cti j4T to j\e)|\ d itjvjFjre^XjX^^ "co <i)]i 2t)4ojrft 7 2l4|t0T) to n^;ii 
^jje u fjdjtitex) ; 4)tt)6 41) r;31}e2lBH2l. 

151 •CO w)>?nre]tdrd tijdc 2t)hej\<i|tj, a|x rub4'c at) r.)ol)<2;2lRM2l ^e 2t)d6jre, 

y^-D ^ ttinnreivib, -cite t]5 <x }]d)-t- )r ")4 HI "^o ]tjne-c^ cldtj jr^-^el. 

jte-6, 5 ii 2i3ur T^o ub4 4n r)o\)Q>'nn- 

43 O i:\\)ocdT' bVid-cdx] "cSojx 7 of H21 |te 2t)d6j're, rd. |i<i-6, 

<1 cjoij 30 nvr^e cdosdr) bljd'^d.n ^^> -lb4 pe clojn )vt\^.el, 21 t)u4 "=^0 

Tdoj)-, d T]>?le rATTje r-d -DT:ejr> dF])- d Toedtjd T^e|i i]o ben recd-6 d|\ bjr tioc 

•cySo-ti^, curt] ojbjie pdjUn'm ^ti coti)- ro t]';-c ■v^on]e, -co re-dtidn) r^iioTS-ce 

c}t>?r))3te, -d ti<i5<i;^ <^I) T^JoO^^lKN^l. 7 30 tnbl 

44 2ln tiiej-r -co Ij-^jpiiier- -cjob to •dr] Tvrtje pt) cjofj-cdc ; 

]\ej}t d Tti>Tr)rj]xe, to b^r^ ritj tijjle 7 7 2lt) TJf) ^jreoiti-vTr tl^"^ <^ bpecd-o 

■c4 ceuT. t)oc "CO njrjedrdjv : 7 d]'|*eo3>T-c r^^ ^ 

45 IJy] jdT t'o dn I'icjT ro ^<xj]\- c6j{x Ttidjlle ■p.e iid pyiloti) rni, 7 c>?|i- 
tll^-D "CO timnt^Jt^ liidc 2l)l)c|i^nj, T)oc rrc r,d cjofj dTi cv>3e'c [cv?-c] tc, 7 to 
TO ^j}t 2t)d6jTft 7 2i<ipot) TO \\e]]\ bed]ui toi) [re] d T)Te|iT]d dt) c6j]i i)d 
buejTjte dn t:j3l)e2lHN2l le Ujii) ^3djT e. 

2l)})d6)re^. 8 2lcT iniii)4 |tdib b]t-^t;4 3^ojl d^ 

46 2ln njejT rin '^tIg T<5[t 1i^i|tii)PT -d!) Tvjne tie leiteocrd T^ dt) Tio3b<1jl. 
TO t)d LebjrjT, Tjoc TO Si]\ 2l)d6jfe 7 Tedr)T-^ dt) cojjt to leyw^d-c itji* dt] 
2lJ)\ot)7 ti)djt:e cloj'ie lTp<xel, to \\ej\K T.):j\)^2l}i\\^, [edTo^] Tot) •cy*d3<|r; ; 
^ n)vrtj-cj)xe, 7TO ttejjt t:i3 d T)d)r|i^T, T^ob dtf)"V73 to ^tej-ce dt) toT*^3» l^ 

47 O TftjocdT bljdTdt) Tdojr 7 6f t)Tedt)r^ T')0'cc<ljt) 'c^o. 

d. cjotj 30 T)>73e c<io3dT bl'jdTdt) 2l3ut 3<:ic v?le jOTb>?|ir to t)4 

Tdo))-, 3dc edt)Tv;i)e t^ T;t:^jT))c tuI IjVTle tjeJTjb T)^ori)'Cd bet)df |\e- cloji) 

TO Tedt)dti) t^ot:'^ T)d i:|i^i*TdlldCTd, JTjt^el, t)oc bed|inT tM^ cint) dt) 

7 t-^ot^ d T)UdbTT d bpdjllivj'T) dT) rt<i34'c, buT lejr yc]]] e. 

c6Tt)C]tvTf})3T:e, 10 2I3UT biiT lej^iot) T)e)t;e t)^oTi)rd 

48 2ir) t})e)T to Ij^jfxiiieT T)ob, to 3^6 "\?le TV?t)e : 3;ot be d]t bj-n tjit 
b^T4 OCT it)Hft 7 C">73 ceuT 7 cejTjte bjton'pd')- T>?T)e Tot) •c')rd3^T, buT lej'p- 
f JTCJT. TJot) e. 

49 <\^o ]\ej\x djrtje d!) T:j5t)62lRN2l 1 1 IT 2l3ur -co UH ^n T^J51)C21K- 
To 1)^)|\theT jdT le Ujtt) 2t)I)d6jTe, M21 ]te 21)d6jte, t-2i |\4t, 

3dc edi)Tvrt)e to |iejji d r-^ot^, 7 12 l,<ib4 |te do jt) ^-j-jx^el, 7 <^b4 1^'"' 

TO |te)|x d udl>73 : Ti)4 to TO c6ti)^jj\- 2t)d rejT bedt) yf\K dji bjt; to ledt: 

tii^T jdT lejTi tt)4 TO djrjt) dt) r;j5l)- "c^ojb, 7 cojp. to Tedt)dti) i)d ^SdjT, 

e21BN2l TO 2^1)d6jre. 13 2l3ur 30 h^Tr^T -j^eti le 30 col- 

Iv^Te, 7 30 b'jrojleoc'c^ ^JT) <1T p-^'c-^c 

C21JB. 5. d -jijit, 7 30 ccvrfi)Teoct:4 ft 30 i^ol- 

vT3edc, 7 W "^o tjtudjUedT, [7 t)dc 

5lo)t)C 4 nV*orl«r)3V)oixT. 5 2l)po3d|i ttibej-c] rU'ovjt) d)i bjT t)^ 1)<J3d)T, 7 

dn ?3Cottd. 1 1 2l3ur ctt5r'^W3<i'^ T)ac tno be^t^ >?nte Cr^f) t)3t))otf) ;] 

T)d bedTd. 14 2l3ur 30 ^^JUC):d rpjojt^T edTd 

4T1o\), 7 30 tt)bjd Tft fe4Tti)4 ]\e t)d 

215US TO Ub4 dr) 'CjSl^^^l^^l^l ^xe ti)T)doj, 7 irJ ^U n^ T-cituajU^T : 1)6 tt)^ 

2t)d6)re> "c^i V^'o, '^}3 rv^o\^^■o dt) edTd 4, 7 30 Tt)b)d 

2 2l)-c)t) TO clojn j)-]t^el, 30 ccvTix- edTii)d|v to T^ojb d ti)t)^, 7 t)dc. 
jT dtt)dc dr d T)i:orUit)3Pon^ S^c edi) -crixildiUjseti W ■ 

I6b^, 7 3dc ^01] d]\ d b):vfl ri^-c, 7 15 2lf)i-ojT) bedjtnT dt) -pett d beij 

3)0T be d|\ bjr bjdr rimdjUlS'Ge o ciitt) dt) 'CTd3d^|xT, 7 to beditd re lO'o- 

ttj^b : bvT|\T; d|v d Tot), dt) T^cti)dT [cvtt] to 

3 2lt) i^^^iTd 7 4t) bdfjTd d|t^OT) epdl) TO Ti))t) eoiit)d ; t)) cvjjitcjt old. 
c>;]\r)Te dtt)dc, -c^oib dttiv?3 to x\^oy- djx bjT 4, ijj it)6 cvrj^rJ^ T^ "cV^r ^n; 
lui)3po]tt; cvr^xTtjTejdT ; cutt) i)dc 6j|i Jt JOTbntxr; edTd ), jOTbvritT c-vrrf)- 
rrf tidjlrJ'o r'l^'D 4 bi:orlut)3P'V7iiT:, t))3^ei ^3 "^^^4^ >tIc d ccYTtt)T)e. 

t)oc d cc6n)t]vf3)tt)r) n^ it)edToi). 16 2l3ur to be^d dt) r43^r; d 1)34^ 

4 2i3ur TO |t)n^Tutx cidfj )\\\^t\ h 7 r^''^ftoc>?T x^ <\ ^^^4 ^^ ^J5U~ 

nn> 7^'c^o C'VT]\5T4 d tt)dc x4ojb 4-621KN21): 
152 Sci\ju-od d \]edvd. C21JB. 6. He^x i)4 Hdy^j-cec. 

17 'U^nx sUc-pYT-D at) )v<3<jt: -yrrce r)T5e^t)d cojji ^ \]S^d)-6 <x )-)]\, 30 yac- 
coiy]\ecid d f oj'c^c ciud-o ; 7 c>?-d -vt-d at] 'c>?ixe t-o bejtt ai) inallusa-o 
roij cjijdJ^ V))aT <^U t'^l-3|v at) pajUjv^t) jij-ce, 7 30 jit)bjajT6] r?r^' 7 a-cp^To a 
SlacpT-o ai) r^34t; e, 7 cnp-pe aiira bolj, 7 lubr>75 a r^b^ejc : 7 bjaj-o 
i)v?)-ce |e ;] ai) b^i) ir)alh?5'ce a ii)erc a T-^^Lojfje. 

IB 2i3ur V>'T'Deoc>7-6 _at) r^3^t; at) 2U 21^uy n]u\]d V-d)"^ d\] be.) aji tja 
beat) at cojije at) rjolJ62li<N2l, 7 rjtiiajU^r), acx^ 30 i;]bja 3lai) ; af) tji) 
t)0CTp'?'^ c^ef) i)a tt)t)^, 7 c>-r|i-j:)-6 jo-6- bjajo ii r-i^ot^ 7 -cnpijeoci^^ tj^l Ic. 
bvriit; at) cvriijijjs-ce jotja laii)v?b, ye 21) Se xo 'cr)3e"6 i)a ijeu-o, a i)ii4 
[pt)] jorb^TiiT a ijea-oa : bjajio a3 at) "cej-o b^t) a l^-c -c^ob 50 t§]v [ejle] a 
'Ci*a34r t)a Utjti) ai) 'cv7)*ce T^tvb -co tj^j-c a i^-jji yeji), 7 30 ttjb'ja r]vuaU' 
bejji ^pa T>e]ia Ti)aUu3a'6 : JS^ce ; 

10 2I3U]* beajm-o at) T^v3^c itijotja 30 No a t]u4 "cjoc/pay T^pjo|t<2i"C' a 
■vTIl^^r^ 7 ~e^a tijT at) ti)i)aoj, 2^t)ut) i)eura ^Tiot), 7 30 ttibja eu-o 4 1^^ ^1^ 
a|t IvTT) eat)^v?rie lec-o, 7 ti)iii)a ij-cec- tt)t)<^oj, 7 30 ccvrm^j-D ai) bet) a l-^'n4 
VT-D ru T-o let -c^ojb a i)^ti)3lo)t)e le at) T>)o\)^'ilHH9i, 7 30 3cii)oct)ocn^ 
["P^ix ojls] a \]3.]-c ■tx)\\. rejt), bj-6vJ ^>) r^3^'c ^-'j "cljseTD ro ^^le vflie. 
t^ojx 6 t]-.?tce r^lib I'o i)oc ro c>T|\eir 31 2ir) ^-ji) bjaj-o at) yejx t)ejiiic)0!j- 
4t) ttjallusa-D : cac 5 e^vjcceairc, 7 i;vfleoT)3>?"6 at) 

20 2l.cr) it)a cuajx) tjiI tdo I^t; -c^^ob bet))*o a \]ejcce)\\-c. 
cutt) [-DV?t)e ejle] a x]Sir: "ty^m, 7 ti)^ t;-^ 

ml a)v -co 'c^majU^'D, 7 3U]t IviO ^rgjt C21JB. 6. 

ej3it) lecT: x:iiob a tt)VT5 Tor i^ea]! 

^ejt) : " *DlJ3e tijojire t;.a Matajureac. 22 

21 Slfj VJt) cv^ji-pj-D at) t^3a|\'n vo 21)6-6 berjiJ3ar> at) pobajl. 
cu|tati) 4 d\] it)t)<io) it)a)Ue iie itjjorj-v^b 

at) ti)aUv?3e; 7T)ea]\aai) t434T;|i))*at) 213US ro Ub4 at) rj51)G>2iKll2i jxe- 
tf]i)^oj, :jo \]x^^]\r]d at) T:)5lJ62lKN2i 2l)a6))*e, -64 ^v-^td, 
tnallu3a'6 7 it)joi)a rjot: a tij^Tc -do 2 i^b4 ■pe clojn jt^i^el, 7 ab4 itju, 
ttjvrfJT) (le, a t)ti4 to beajia at) "Cj51)- 21 i)u4 TDejleocut >"e|i t)o b^i) to -cab- 
621BM21 a|\ -co t:4^l^Gjc lobta-o, 7 a]% 4^ tt)ojTDe ti)a|i i\]6]-o i)a Narajvjcec, 
TO bol3 at; ; 7 [jaT ^^ejtij TeTj^iTealusari rot) 

22 'il3U|* at) rnycer; cniteay at) rj5t)S2lKN2l : 

tt)aUu3a-D itacajT -ye at] to ii);or)ac, 3 S^corj-v?-© re [e t^ejt)] 4|i VJO'l 7 
TO 'cab4'c a|i [to] bol3 ar, 7 4 [to] d\K tj3 U)Tj]t, 7 t)1 joba yn]ed'^\id 
c^tjxatiiaji) lobra-D: 2l3ur a Tea^ta rJotl^» t)o Tn)§3ua t)3 l^)_T];e, 7 nJ 
at) b§t), 2itt)et), an)ei). tf)6 jbrjof 7-e Teoc to f u3 c<lo|i d]x 

23 2i3ur rciOo^''^^'c> ^t) r^s^r r)a bjr, t)j Tt)o joydy c-^o|xa i^ljuca, t)o 
ttjallv^s-ce)*) a le4ba]i, 7 Tub-pvj-oe a rjoivtHa. 

tt)ac [jaT] lejt a tj-vTrce x^V-^ '■ 4 2l|i -ytcT UtereT a f ^carica i)) 

24 213U1* TO betj]ia t® T<^ Tf|ia joya t^ G)fi)-6 to rf)-te]i to c^iatj i)a 
Tot) ti)i)aoj at} Tvrt'ce rtl^^ "^^ ^^H^ ^H PJnt'M^)'^' or) Tcell^i) 30 i)>i3e at) tt)o- 
ttiallu3a"6 toI : 7 at) -cnTce to bejji 3uU. 

at) ti)aUu3aT ^tacajT ye ji^-cs, [7 bjajT] 5 2l|i -j^e-o l^e-ciiT iljojTe a rc:^Ta 

t^T^b. t)j ]taca tcjai) beciTcaaiia cjolj : 30 

25 2lf) rjT) 3lacp/?T at) T'^34t; at) jiabajT t}a Uere cojiijljot^-ca, jof) a|i 
-cdh^-cY^X eaTa ai* Ujii) qa tt)t)^, 7 eTj|iT§lv?3 ye [e i^e;t)] toi) t;jol)- 
voT]x\;-6 at) )0-6b4'c a Ut:4 at) T>)'5\)- 621RN21, bjajT r^ t)^otijTa, [7] lej3- 
621RM21, 7 jOTb4i-)'o 1 a]i at) al^corit ; p-o t<^ to cjabvrb 3]iua)3e a cj^ -paf . 

26 2I3UT 3lac'):'v;T at) Xd:s<^x: lat) 6 2I[i freT t)a l^^e-ceT a t^acajT ajjx 
3la)ce Tot) -cab<jz:u'r, [eaTotj] a cv?ii)- lejt toi) ■Cjol)62lKNC'v ij'j tjocpa r^ 
T)e TJH, 7 lojTcpT aji at) al-cojji e, 7 a 1)34 eat)cv?ivp it)4^- 

t)a Tjaj3 tJt) TO bea|\a a|i at) tt)t)aoj 7 N; -6eat]a ye e if:e)t) J)eit)3lat) aft 
at) r-vTi-ce TO ol. 7*ot) a ^"^4, 1)6 a]\ for) a ii)a-c4, t)o a]% 

27 2l3uf a tju4 bea^va ire -v^jpe at) rot) a Te-^b)iiT4, no a|v rot) a Tejjib- 
•OTTce t61, TjocpTT a cc]\'ic, a^ t'H. t^'<^*^. a i)u4 ]^^c>tt tcu3 : oijt [ar;(S.] 
[tf)^] b'jotj r') d^. Vjd 'CjwajUeT, 7 30 b^^u3a-6 a 'Dijeajv a cpij. 

15J "* O 8 'il|\ -^64-6 ajttifjixe <x io^t]xc<X]\t<x U)b)ii, 7 c>?]ti^|t> [)dx>] 4]\ Uninb at) 

i; 2I3U)" it)J 5e)b x>^■i\)e ajt bjt: b^v vcaji-ca -co beajixa-D •. 
30 ]\6 obari !]a ^'^^4. 7 30 -cciiuajU- 20 2i3ui- -cofj-pvrT) at) 1--^3<11^'C J4'd 

•>■ j-6 ye ce?) a ijaoiijt^ac-Da ; 7 at^ fJi) ftn-^it] lo-cbnifc t^ofjra a l<:iT;aj|v at) 

beaffiva r^ a cen a 16 a slaijca, a|v T:;j3l}62iHN'^ •• [)rj i)4ot}|ra ro "^or) 

aij r^cx>itiar> l^ be<Xn\}:ar T^' ^- 'cr<^34^, tri^jUe ]ur <i t}Uc-o oofj-ca 7 ; 

10 2i3ur ".'til <ir) ociDti)a-D U to at)r^H)eui)'C03ra: t)a-D)a)3t}MJT<2jT)|i 
beajia ye -6a vtuii^i), tio -c<v colutt) lej)* at) l^ata^xj-cec 'plot) -col. 

63a, cuti) ai) Tr<i34'c, 30 -cojiuT pajU 21 Se yo T^ljse-o t)4 Marajilrec 

IjKT) at) c6!T)Cfinr)]3T:e : t]oc -cw^ v]6)X), [7] a jo-cb-vTii-c -cot] 

1 1 '213111- )orb\7]iy)-6 at) r^34^ ^ot) T:j5V)ti2lKN2l a|i r^t) -^ )oit)rc<jta, 
acd A]\ toi) )o-6ba]ia peacajr), 7 at) r^ob aii]>?3 rot) ifj-o ro 3ebaT a l^tt) : 
rent) ejle ajx rot) )o-6ba)ia loiyc-te, 7 to pcjn ija ttiojTe i)oc -co ru3 T^, jf 
-co -oearja tjt: a)i a fot), 6j|x -co pec- iti^ -fjr) ca)t;i:^T ye a -ceatjait) -co 
ajT ieiy at) U)^^o, 7 i)<ioii)t;oc>;x) a ]\ei\i -cljse a )ott)yc^T;a. 

cen r-^^n ^^^ cea-cija. 22 1i '^3ur "oo Ub4 4t) 'CJoljGi^lH- 

12 2i3uy co)f|i(joc>7-6 ye-cot) TJol)- ^J2l |te 2l}a6jye, -d^a ]\4"d, 

62iHN2l laet* a jottiycajtra, 7 -do 23 L^b4 le l)2ia]iot) 7 le t)<^ t'nac- 
beana ilai) -cor) cen br]a-6>;t) lejy ajv ajb, a3 h^S-d, 2I|v at) tt)o-6 yo bejFjeoc- 
yor) loTbujia ej3ce)f;-c : ac-c -co cajU >?t6 clat)a Jyi\ael, -ca )i^t )iju, 
T)d laere -co cuajT ■cajjuy, aii at) 24 00 ttib^nv^se at) 'Cj3ijC>2lKK'2l 
ai-cb^ 3ii|i TiiiiajU^T a ioii)yca)ia'D. jb, 7 30 ccojitjea-ca jb : 

13 II 2l3iiy ye yo -oljs^-c at) Hd- 25 3o t)jott))36)3e at) rj5t)^21HN2i 
y4rcj3, a tju4 c6jtt)r)ot)T;<4 Uete a a 3t)>Ty yv?Ubjji ]ijb, 7 30 ]ia;b 3i\Jy- 
erjti-6ebT3te : he<X]\.t<\ e 3o^-Doj\uy aii)>Tl "o^ojb : 

f)a)Un'7T) at) c6n]C]\y^\]}'S'ce : 26 3o ■c'co3a-6 at) Tjlol)62iHN2l a 

14!2Jl3uy )o-6bu]iy>7-6yea)o-6b>?]\t:-roT) 3r)V;y it)aUle ]ijb, 7 30 t;oU3aj-6 y'jo-c- 
oJoO^^^^'''^' ea-cot) eat) iiai) yjiijoF) cajt) -c^o;b. 

-cot) c^-c blja-D-vrt) 3at) -cojbejii) a]\yor) 27 2l3tiy cnjiyj-D yja-o tnanin) a)i 
jorbujia lojycce, 7 6ai) ttat) bajDJotj clojFj jy|i4el ; 7 bej^eoca it)e )a-D. 
-Dot) ceT blja-D'v??) 3at) -cojbejti) 4]iyoi) 

l0Tbu)\a peacaj-D, 7 <iajt)]ie)t:e 3at) C211B 7 

•c6jbe)Tf) 4 yor) T^dbaji-cuy y)o-6a. ^" 

15 243uy cle)b)T) -cajvai) 3at) lajb'n), 
b43tT)a -co pluji '}:K)elna cuti)>7ycT;e J6r)ba)\'cau4c-Da)i^t) Jy|t<Jel, alo ro3- 
le l)ola, 7 ablar)a -ca]iaTi 3ai) lajbji) bala at) pajU)V?t). lo 2l3uy t)4 
iir)3t:a le l)ola, 7 at) -cabajvx^uy bj-o, 7 l)ali:6|ia. 39iDolab4'Dja jve '*'l)a6jye 
a t])0-Dbu|iT:a "cjj^e. ot) z:yvj-6e ■C|i6c4e. 

10 '2i3uy TO bea)\a at) y-d34T; [jaT] 
a Ur;4 at) rj51)^'^lHH'2i, 7 to -Deatja 215US r<i(itla a)i at) U to c]ijocr)>73 
joTb>?)ir peoT-D, 7 )o-6b>;|VT: lojycte : ^)a6)ye3o1)jo!r)lat)at) pajUj-y?!) to cu^t 

17 ^3uy" ;o-6bn|v>*|-D ye at) ]xejt:e yuay, 7 3uit ur)3a)T e, 7 3u]i t)4ojt)V73 
tr)a)\ lOTbyjjir; ■caba]it;>7y yioTa Tot) e, 7 a jiajb TV7)\ljye a)3e, aii<Iot) a 
■<CJ3t)62lKN2l, ttiaUle )\jy at) ccletbjt) t)alr6)fi 7 a l]>Tl^ yo)t;i3e, 7 3U(i wi)- 
Ta)i<3t) 3at) Ujb)i) : )OTb>?|ay;T at) ya- 3a;-6 jaT, 7 3UU i)aott)>TT kit; 
3a|\T: tt)a)i at) 3cedTi)a a jo-Dbni^t: 2 S) yo 'joTb-v^ii-c to jijijeaTajx 
bj-D, 7 aio-Db^iir T)3e. uacT^<i;T) jyjiael, cjtj pj3e a T)ajt- 

10 '^3uy beainyvTT at) Mayai^rec iiea-6, (ft)ocTobjj n^ i)uacTa|i^ji) a^ 
cerj a iott)yca)tT:a [a3] TOjvuy lojyrji) t)a -cjieab-v^b, 7 to bj 6y cjofj at) Tt)e;T 
at) c6tt)C)v>rr)J3^e, 7 3lacy>TT 3nua3 to l)ajiitt]<^-6 ;) 

cjf) a -D^lYT3re, 7 c>?|iyjT at'iyareji)- 3 2i3tty 'cu3aTa|i a t))OTb>?^-c a Wt;- 
)T Tjoc ra-c^J yvtoj )OTbv?)\'c -cab^trv^y 4 4T) T,)'^\)&2lHW2i, ye cajibvT yol- 
t)a yjoTa. vr^-ce, 7 Ta -cati) Teu3 ; cajtbaT to 

19 2l3iiy 3lacy>;"6 at) ya3anr; ) -0- -dly to t)a l)iiacTaivaT)">?b, 7 Tati) to 
etit) b)v>73t:eat) |ie/-cft,7Gat)b43)i) 3an 3dc 6at)Tvft)e : 7 'ca3aTa;i ;a-o ay 
Ujbjrj ay ai) oclejbji), 7 eat)abUt] 341) coj^o <H| pajUjvjt). 

154 }6-cb\;\x-c \]d ec^fj. C21JB. 7. Cojrn^cdTD fat) pJ;Ujv;n. 

4 2l3ur TO l<xb4 at) n5ij62lRN2l T:at)jel tt)dc Sljiiap, uacrajiat) Jrr^- 
p|: 2t)ao)'|-e, "6a )x<^-6, ca]i : 

5 5lac tia-ca [e,] co]v 30 tt)betr)r 19 <Do jarbnit re [a|t ro»)] ^ t:a- 
icutn ro3t)a)ti l6)i*T:it) at) c6inc]u?r)j3T;e baiiruf eat) bajTJn atiiaji) -45^^' •A 
/CO -ceanatt) ; 7"rob§a|ia ^u ja'^ ^o c6ttiT;{ton) rJH ["co but] ceu-o 7 "civ'io- 
tfa Lebjrjb, -oa 3ac eat) -DVTtje TO ]iejii caiD [fecell, eai) bulla a)|x3J-D ro 
a ro3r)a»i). r^c-ntiiosar fecel, to ]ie)]i r^cel tja 

6 2l3ur TO 3lac 2t)a6jfe t)a c^b-v^r- r<^r)cc6]\a ; jax: ajutor) Lit) ro pliifi 
7 ija ro)?i), 7 -cus too t)a lebjcjb tti'ji) cutt)V7rcre le Ijola ii]a|i tab^ruT 
jaT. bjT : 

7 r;u3 re tvX cajibaT 7 cejrjie _ 20 6^1) Ijac a tt)^it) roji ro rejc 
-cont) to tiiacajb oh^^M'^t). to |ie)ji a [recel], \S^ to -cy?)- : 

bf luorojlre. 21 64t] tati) 63, ear) tierce, eat) iiat) 

H 2i3iir r;u3 r^ cejrjie cajibvfT 7 rot) c^TblUt-v^t), tt)a|x )orb>;j\r lojfc- 
ocT liTojtii TO ti)ac'>rb ^DljenajiK to "ce: 

|ie>|i a bv[\;ot:ojlre, ^^ lajtt) |tatf)a|i 22 6<it) tijefjilt) to t)a 3ab>T|i a|\ 
Tt))c 2laiiot) an r<^3^'c. Tot) jotbvrnT: v>ecajt : 

9 2lcT t)) ^1*3 re et)c^tj to tt)aca)b 23 2l3ur tt)a]\ )otb>T]fc t:aba]AT;ur 
Cl)o})ar : TO c)ot] 3uivob j ri^o^ojlre r'»OTca»]a, -cS tatt), CV93 jiCTce, 073 
t)a r^ncr;6tia to bet) jiju 7 l3U|iobj 4 3ab4 r)UJon<i» cvr3 iiajt) rot) cct 
a T)3ua5Ujb to cajrrjrjr rro to joh)- bljatvTt) : tr ro b<i l)1o-6b>?]i'c ro tJe- 
ca)i. ratieel tt)ac Shu^t^- 

10 ^ 2l3ur TO ro)|\bea|iaTan t)a 24 U 2l|i at) -cjv^r ^^ [to] [jotb>?|\] 
l]uacTat\<i)i) a 'c^63bala tva \]^^- ^^J^b tt)ac Ijelot), tiacTajt^it) ttjac 
t:6\\<x X<xt) 16 a )iajb r') ^l^ ^<^ but)- Sl)ebulut) : 

, 3at, eatot) to iotb|vaTa}v t)a l)iiac- 25 ^o [but] j a jotbvrjir eat)b4)rJn 
Ta|t4jt) -i t))otbvr|vt: a lat4 t)a \]<x\- T43eT, a cotii-ciaott) r)t) ceuT 7 -ciijoc- 
•c6]ia. aT [fecel], eat) bulla aj)x3JT to 

1 1 2l3ur a Tub4T; at) 'C)B\)Q>'^HH^ r^CTtijotaT fecel, to |ve)]\ fecel t)a 
]Ke 2i)a6ire, j6tbvT|irJT r'MT a Trab- rai)cx;o|ia ; laT a|\<iot) Ui) to pliiii 
ajitrur, 3ac ilacTaitii) s.iT] a U yejt), ti|)r) cutt)nrcie le l)ola n]d\\ jotbvTivt: 
aji rot) 'c63bala t)a ])alt;o|ia. bjt. 

12 'u 2l3ur Tob e T^^foi) it)ac 2itt)- _ 2G 6<it) Ijac a tt)^)t) 6|\ta to x>e]c 
ttinjaTab to -cixejb juTal), at) -ce to [fecel], lat) to tnr '• 

rojiibeji a )otbv?)vc at) ceT la : 27 6at) tatt) 63, eat) ]tejre, eat) 

13 '4311 r a ri [Tobj -cabajxrur TO lubat) Tot) ceaT bljat-v^t), tt)a|i jot- 
eai) b<^)ni) ^ ri)<i)i) 43''^- )o(}a liiajbj bv?[it: lojrcre : 

coiij-cfiott) ceuT 7 ■cjijocaT [fecel,] 28 6^t) Tt)§r)^t) to t)a 3-ib|\'V7b a)i 
eai) bulla a)p.3JT lofja jiajb] recT- r^n t<xb'^-cux V^cjltd : 
Tt)otaT fecel, ro )xe)]\ fecel i^a rai)c- 29 2l3ur a)\ rot) )otbv?|ir; rabaji- 
•cojia ; laT ajiaot) lat) to plu|\ riju) "ctir r1o'cc-^t)a, t4 tatt), 013 \iejte, 
cujf)nrct;e le l)ola tt)a)\ lotb^t^t: cVr3 3<ibvr)v f jjtjotja, cv?3 tlajt) Tot) 
bjt : ceajT bljatvit) : y) ro [b-ii] Vjotb^ji-c 

14 6it) Ijac a tii4)t) [cSttj-cjiott)] to 6ljab tt)ac l)elot). 

tejc [fecel] 6)]\, Uit) to rnr '■ 30 !f 2lt) c^rjiattjat IS [to jot- 

15 6ai) tati) 63, eat)|iej'ce, eat) uai) bv?|i] 6li)*uix ttjac SheTeuji, iiacTa]i- 
Tot) ceajT bljatv?!) curt) jotba|\ta at) clojFje Reubet) : 

lorctre : 3 1 2l3ur to but ) a jotb-vriir; eatj 

. 16 Q>Si] thetl^t) TO t)a 3^b>?|i a|x b^jrl^) aj|X3tT to c6tt)T;)iott) ceuT 7 
tot) jotbaixta p^cajt : t]vjocaT [fecel], etjbulla a)]t3)T to 

17 2l3ur a)i rot) cab^rur tia r lota, recTtt)03aT fecel, to tiej]\ fecel t)a 
X)S tatt), c>>3 |\ejre, cvt3 3ab4 f jji- r^t)CT6)ia ; )aT apaot) I4t) to )plt4|i 
)or)a, ci^3 iiajt) tot) ceT bljatvit) : f Itjealra cutt)v?rc'ce le hola, tt)4 jot- 
[jr] Ut ro [b<i] hjotbajxta x>o Na- bni\"c bjt : 

for) ti)ac 2ln)tti]t)aTab. 32 6^t) Ijac att)4jt) 6jtt4 to tejc 

18 1i 2!?i Ta]td U TO jotbnfi t^e- [ffeccl], Ut) to i^r • 

155 33 6<^T) -cAtii 63, edr) jiejre, 6at) 49 [<t)o bux)] 1 4. iO'cb>T]t'c eaTjb^]-)*}?) 
u.U] ~o\] ce-D blld-cv?!), cuif] t)d V)3o-6- a Tt)<^)T) ^1)13)^, -cd]i c6tt)t:jiott) ce^T) 7 
b^-ca loj^cre : -ci^locdx) [fecel], e<iT)bviUa a}|\3)r' ro 

34 6^T) tiieti^t) TO ijd 3db4j|v djt -f-ecxMtio'od'D [yecel], ro ^xejjx fecel 
7*ot) )o-rb>Tp-c pecdjTD : rid x^^c^c6\^d : )dT> <X]\So\] Idri -co plu|\ 

3o £13111- d|i xc>^ jo-cbv?;!^; rdb^oni* n)jt) cuit^dJi-cre le t]old it)d]i -cdb-^xj^)* 
rlo-od, -r^^rdnj, cv?3|tci'ce, cv3 p>7c, bj-6 : 

CVT3 "^^n ''^on ceirbljdT>>;n • ro 50 64t) I'jdc dttj^jr) 6|x-Dd ro rejc 
ibu-6] 1 ro lo^b^-c 6l]rwi^ "l^^c SJie- [recel], Ut) ro cvif- 
reuji. 51 6<$t) -Ddtti 63, edt) iiejre, ed!) 

3tt H 2lt) cvjser) 14 SVjelurtiJel tiidc tidr) -cot) ced-o brjd-cv^i), ir]d]v )o-cbvj|\-c 
Sujij-fd-D-cdj, udc-cdtt^i) cloj^e Sf))- loj-pcce : 
tneor;, r^ [ro lo-rbYT]!] : 52 64ti itjefi^t) ro i)d 3db>7|t dji 

;J7 Sj [bur] jorbvTji-c ro edtjb^Ji-Jn T^n lorbv^jit: pecdjr : 
d?{)4jt) d;|X3ir, [robl e 4 cgn]r"f.o!i) 53 21311)* d]i toi) lorbdjird ^dbd];- 
Xm ceur 7 r|\]ocdr [fecel], edi) build -cv?)- rlot^c^Tjd, r4 rdti), 073 ]ie]re, 
•^3jr ro f ecriijcrdr f ecel, ro \iej]\ cir73 pv?c, cvrs udjti roi) cejr bljdr- 
■fecel T]d fdT)CT;o|\d; jdr dtt^ot) U1t) vrtj : ri To [^wr] 3orb>?]it: ro 6ljtdtt)a 
ro fDliitv iT)ii) cuttidji-cre le T)old ii)d|i tt^dc 2liT]tn]iiur. 
T:db-^T;>?r bjr : 54 H 21|i di) ocrtiidr 14 ro [jor- 

38 64t) l^dc 6]ird ro rejc [r^cel.] bvrji] 5^^n<iliel nidc Perdtujt, udc~- 
Idi) ro -cVrr : ^M^^') clojrje 2l)1)dr]drTe1) : 

39 64t) rdit) 03, edTi jtej-ce, e<xr) 55 l3o [bur] 1 d lorbv^jxt; edijb^j- 
iidii rot) c^r bljdr>?t), it)d)i jorb^^jir rJH ^ ^l-^JH dj|i3ir ro cotijtitott) ceur 
lo)XCT:e: 7 r:\\joc<x-o [fecel], edi) build djii3)r 

40 64tj iT)e!J4n "CO Tjd 34bd)]v d|i ro t5crti)03dr fecel ro jxejiv j-ecel 
TOT) jorb>T]\t: pecdjr : t)^ T^^)C'co|id ; jdr di\4or) Ut) ro plu|i 

41 2I3UT d|v ron1orb4'cd -cdb^-cnT ti))i) cuttivT-rccele bold tn4 lor b-y^jipbjr: 
TJord, r<x rdif), cv;3 iiej-ce, cVi3 p>Tc, 56 64n Ijdc 6]ird ro rejc [fecel] 
c>;3 ud)T) roi) cer blidr>Tt) ; X) T^ l-^H "^o VYtx '■ 

[bur] Vjorbvrjir ~ro SljelutiiJel tipc 57 64i] rdt'n 63, edt) ^telre, ear) 
Su|ijf-drr4;. udt) rot) cejr bljdryrT), i!)<4 jorbv^lfc 

42 IT 2lt) t^^Tt''^ U ro jtjfje GliT-^P lojrcce : 

ttidc <Deuel, udcrd|\4t) clojfje ^l)dr, 58 e4i) tijen^t) ro ijd sdbdjjt d|t 
[jorbnitr] : TOT) lorbv^jxt: pecdjr : 

43 ['Do bur] 1 d rdb^j-ctiT edrjb^)- 59 2l3ur djv roi) -cdbdivoTT lor- 
TJi) djf\3jr ro c6Tt)T;|to?T) ceur 7 rnjo- bdjird rjorc^ijd, r4 rdti), c'v?3 |\e)re, 
cdr [7-ecel], build d]|\3)r ro f ecr- c>>3 x>yiC, 0^3 iidiT) rot) cedr bljdr- 
ti)03dr f ecel, ro \Kej]i fecel i)d r^i)c- -vtt) : fro bj] to Tdb-^tniT o\]^m<^ll&l 
Totid ; jd'D dn<Sot) 14t) ro plii|i tijjt) tt)dc Plierdi-Uji. 

ciin]djxcte le l)old tt)d|i t:dbd]ir>?f 60 1i 2l|x dt) i)4iort)dr 14 ro [jo-o- 
bjr : b>?]t] 2lb)rdT) it)dc ^l)jreor)j, ildcrdji- 

44 64t) Ijdc dn)4n) 5|\rd ro rejc 4tj clojfje BeT)jdir);i) : 

[f ecel], I4t) ro rVrr •• 61 [*t>o bur] j d rdbdjtruT Tir) 

45 64f) rdtt) 63, edt) jtej-ce, edT) edK)b4n1n ^7^3)'^. "^4 c6ii)t|\otr) ceur 
udT) rot) cejr bljdr-vTT), cuit) lorbv^jir; 7 riijocdr [fecetj edt) build djji3jr 
lojTcte : ro 7-ecrtt)03dr yecel, ro |\ej|i r^cel 

46 64t) ro^T]4t) ro t)d 34bn]t d|x T|d Tdr)Co6|\d : id'o d|x4or) Uit) ro y)lu\K 
yot) 1orbyr^t: peoTr : tiijj) cun)>7rcte le- l)old djx Toi) jorbv^ixT; 

47 2i3UT d]i Xo^ jorb^rd rdb^-cvft bjr : 

r'jord, r4 rdti), cv?3 )\ejre, cv}3 y^y^c, 62 64t) Ijdc dir)47T) 6|ird ro rejc 
CV73 udjt) roq cer bljdr-y?!) • V Jo [fecel], I4t) ro tjvtt : 
[bur] rdb^rnr "ro Bljdtdp tt)dc 63 64 1) rdti) 63, edt) jiejre, gdt) 
*Deuel. udt) rot) cejr bl)d'c^v?t), Tt)d]i jorb^jxc 

48 H [2I3UT] "CO [jorbvrit] 6lj'fdTt)d lo;i*C'ce •• 

indc 2lrt)tt);{)ur, 6dcrvAn4t) clojne 6p- 64 64t) tt)efj4i) to iid 34bd)ti ^f^ 
^djtfj, dt) ttcrit)dr 14 : TO') )0'cb\7)V'C pec<ijr : 

136 tdb^-cvjr n^ con C2ljB. 7,8. 43 cotii^^d-o at) alcojji. 

65 5I3UT a]i ton )OTjb<iT:d rabaft- X50 plu]\ tt))i) cun]<xjxc't& le l)old it)a|i 
-cvTf t1<^^'^'^n^> "J^^ T'dtJ), cV;3 |\ejt:e, jOTobv^ii-c bjiS : 

cv?3 bv>c, cv73 tidji) rot) cej-o bl'jd-6- 00 ^6i) lidc 4fri<i)t) 6\\T>d -co -cejc 
ajt) : TJ TO [bu-6J tab^tJU-j* -oo 2lb)-oat) [tecel], Ut) -co •c>7]- : 
ttidc 5bJ'ceot)e. Bl 64t) f^dtt) 63, eat) jxejre, eat) uat) 

GO U 21]v at) Teacttja-D l-^ xio [jo-6- -rot) ceax? blja-ontj, ii)a]i rabaii-cv?)- 
b>?|\j 2l})jeteii ti^ac 2ltritn)t'^'ox)4j, iiac- bj-6 : 
r^^ti) clojoe *Dl)ai) : H'2 6^t) it)^rj4t) ro t)a 3^bv?|i aji 

07 <Do [bu-Dj ) a -cjo-cluca-D eat) b^)- -por) jo-cbYTji-c fj^caj-o ; 
tJf) aiti<^)i] ajitsj-o, ro c6ii)-cjioit) ceax> B3 2l3uf a{v rot) jorb^-ca -caB- 
7 t:|uocaT) [fecel], eat) bulla a)|i3J-d a|l•c^7l- fio^c^n^^ "cx^ xiatt), c'fT3 
TO fftc-:iti05ax) irecel, tjo {lejji fecel jteire, cvJ3 bnc, cv?3 iiaji] Tct) cejx? 
i)a t<^ijccdna ; ja-o a|\4ot) Ut) tjo pUij; blja-cvt) : -co [bwo ) fo] jorbv^ivc 
tt)1i) cunjajfce le l)ola it)4 1or>bv?t^c 2il))pa tijjc 6T)at). 
b'}r' : 84 [<Dob ja-o] to ■c^b^'cv?')* ija l]al- 

68 2I61) Ijac atij^jt) ojvca -co -cejc ■cojxa, an t^ l^ aii l)UT]3a'c j, 6 uac- 
[Vecel], Uii) -co rvji* : ' -c^^^y^b JxV-^^^ '• "^^ ^<^)X)^ ^^113 ajfv- 

61) 6^1) -cattj 63, eat) t^ej-ce, eat) 3;-©, -oS rcala Toeus a)]v3)-c, x>^ Ijac 
uat) -cot) c'^j-c blja-c^?!), 11)4 jorbvrit-c -cea3 5)^1 : 
lojfcte : 85 5<ic ear) b^;tit) aj|i3J-D 43 [c5i})- 

70 6an ii)er)4i) ro tja 5^b>?ii ti)<j r}tott]a-c] ceu-c [fecell 7 ■cjiiocax), 3ac 
jo"6bv?|i-c pecaj-D : eat) bulla x^^<i'^i'103a"o : -co [c6it)- 

71 2i3ut ttia|i "cjo-oluca-o jorbvrji-c T:|iotr)aj3] *)^ l)v?lft foj^lo^^ aj|X3j-c -64 
tjo-cc^tja, -cS -caTf), cv^3 |\e)'ce, cvi3 ti]jls 7 cej-cjte ceu-c tecel, -co |ie;|t fe- 
b>;c, cvJ3 uajt) -cor) cej-c btia-cvyt) : eel T)a ')-aT)C'c6|\a : 

[ro bj] to jo-cbniir 2ll);eten n)jc 2itt)- 86 Ha Ijaca a)|i3J-c -co [bax?^] a, 
ji)JtvV-c-c4j. -co -Deu3, \Sr] -co -cvrt, a3 [c6rt)T:|iorr)- 

72 If 2l{v at) eat)tt) 1-6 14 reu3 -co a-c] -cejc [fecel] 3ac Ijac x?)ob, -co 
[)o-cbnit] Pasjel itjac Ocjiajr), ceatj jiejji fecel T)a t<it)C'c6|ia : 6]i T)a Ijac^i 
clojtje 2lfe|\ : -vTle [hS] cea-o 7 -pjcre [tecel e]. 

73 ['Do bu-6] ) a -cjorluca-o ear) 87 Ma -cam) nle 'cot) jo-obv^jir 
b^Jtli) atij^;!) aj|i3)-D, [-ca]t] c6tr)t:|ioTT) lojtct;e -00 [b^-oa^t] -64 -can) -ceu3, 
cea-c 7 -ct^locax) [tecel], eat) bulla r)a -fve^T;e-D a. -c6 reu3, r)a l)uajt) rot) 
aj|i3JO [ro] t^crti)o3a-c t^^cel, -co cej-c bl)a-6>?f) a -co -ceti3, tt)a]lle |\e tja 
]iejfx tecel i)a t<i5ic^o|ta; lar a]i4or) Tjlorbnii-c bj-6: 7 ti)e^4jt) T)a T)34ba|i 
14!) -co plup. Ttjjt) cuttjvrtc'ce le f)ola ap. tot) jo-cbv^ji-n pecajr a r5 ■6eu3. 
ii)4|i ■cab-^-cnt Bj^c ■• 88 2i3ut ija 1j>?le -cajri) cutt) jor- 

74 6ai) Ijac art)ajr) 6]v-6a ro -oejc bajxra t)a l)iorba]ira t1o'cc4t)a [ro 
fecel, I4t) ro rv^t: b4ra]i] a. ceT;4 a)i tl'ccjr ro -CvUtt), 

75 64t) -cait) 63, eat) T^ej-be, eat) T)a fxejce-ca rn) t)cjr, T)a b^c r[ij 
uat) rot) cejr blja-cvTt), tt)^ jorbnr*^ tJ'^cjr, t^a 1)uajT) rot) c^jr bljarvri) 
lojtCTre : rji) tJ'^cjr. [Oob] jar t^ 'c4b4'c-v?t 

76 64t) n)erj4t) ro 15a 34b'VT|i tt)a|i T)a lial-c6]\a, -caji ejt ^ t'^)'^ ut)3'ca. 
jo-6bn|fc pecajr : 80 1 2l3ut a t)u4 ~o b; 2t)a6)te 

77 2l3ut tt)a|i 1o-6b4"c rjo-ctUca-D aji T)rul a. fcec a bpajll)v?t) at) c6tt)- 
t)ot;c4t)a, r4 -6aTt), cvt3 )ieit:e, cn3 c|i'v?fj)3'ce ro I4b4'c Kit, ^V tK) -co 
bvrc CV73 uajt) roT) ceir bljar-v^t) : cilala t^ 3wt; t)ec a3 lab4T; njt 4 
ro [bu-D j to] io'6hY!]vc P})a3)el ii)jc iijac at ca-caojiv t)a •qi6c4e t)oc [ro 
OcpajT). . bj] aj{i 4j)ic iia tja-cjinte^ ^ ft'^Jl^ ^H 

78 H 2lji at) ra]\a 14 reus C^o jor- r4 cefiubjt) : 7 ro I4b4 ^Dja ttjt- 
Ij^l^] 2ll)ina u)4c 6t)at), uacratv4t) 

clojtje Map-al): C'JB 8 

79 [<t)o bur] 1 a tjorluca-6 eat)b4j- "*-^ 
tJt) att)4)i!) a)i\3jr, [ratx] c6tt)rtiott) 

cear 7 Tiiiocar [tecel], et) bulla ai|i- tat^"© t)o loc)i4t)a. 5 Coitfieacar) 
31^ "CO t^crti|03ar t^^el, ro ]\c)\i i)a Lebjrec. 28 2i6it 7 a;tf)tJ)v a 
fecel tja t^tr)CT:6i\a ; 'h\-o 4i 4)iot) lat) btojtjaTt). 
157 2151-lS ro Ub4 at) rjol)6-2lKN^ |\e Ijvrn ati cotiiqi-v^nJS'ce : 7 3U4!)1?4 T:ii 

2 I4b4 ]t& li2l<i]\0T), 7 ab^ jtiT' ^ lo-Db-vrfxt:. 
iiu4 Uf):dr "cu na locpdtjd, be-^>?r' f)4. 16 Oj|x 'cu3d-6 "oathra 30 IjjotriUi) 
vecT loc|iafja yoluy rail ap. -^3'>?'6 ai) lar 6 beir a Tr|e)*c cloifje jf|\4el; a 
coifjleojia. t]<5jT; 346 ^oji) -cS TjOfclar) at) bjiu, 

8 2l3u'r TO itjfje 2l<^noT) THI ; "co lay [earot)] a ftj-^jr] t)a cejr3ii)e to 
-f-e a lociiana a|i -^3a)T ati^ojnleofia clojrj jfix^el -vrle, to 3lac ttij]-) cu3atti 
rail, tti4 TO ajrjt) at) r:j31)62lHN2l jaT. 

TO ^Dliaoife. 17 Ojjv jf ljoit)i-a v?le ce)T3)t) clojt)e 

4 2l3u)* TO [b'jj a i)ob4'rJ at) co}T)- JxyK-Se*, [)-c)\\] t^tje 7 berac : an ra 
leopa TOfx buajlre, 30 t)VT3e a cof, 30 16 ajjt aji biiajl it)e 546 "VTle cejT3jf) 
t)>T3e a bUtr4, to [bj] Tob4 buajlre : a ccjijc i)a 1)63)pre to T)4ott)n5 it)^ 
TO jvejji i)a cotatt)lacTa to rajTbet) jaTtat) Tati) yejr). 

at) TJo 1)621 HN '21 TO 2l)l)a6jte, tt)4 18 2l3Ut to 3lac ttie T)a iebjns 
■ni) TO ]\.)T)e ye at) cojnleojji. a|i totj a n'^i^^r cejT3it) to clojf) )y- 

5 H ^l3ur TO lab4 at) r:j51)62lK- ]i4el. 

1^21 |\e 2t)a6jxe, Ta )i4t. 19 2l3ui* ru3 ttie t)a tebjri3 [tti^] 

G Bej|i i)a Lcbjr)3 6 bejr a ttie^c rjoTlacaT to Sia^ot) 7 t4 tiiacajb af 

clojtje j^nulel, 7 3lat) jaT. til^rccloine jr|\^el, TOTeat)att) 'p)Uor- 

7 213111* tti^To Teatjaf ru |ijti "ca alra clojTje jru-^el -^ lo;t"rjt) at) 

T)3lat)aT : Cjiojr v?)-ce 3lai)ra oijia, c6tt)c]v"v?ii]3re, 7 to Teai)att) rIoTa aji 

7 bejitajTH* a bi^eSjl v?le, 7 t])3tj7* a tf'i) clojfje jvi^ael: co)\ t)ac tt)bja 

i)eaTv?3e, 7 [ii)^ tH)] TeajrjT;)- )aT erlanire a iii^r^ clojtje )x\y^t\, a 

l^cjt) 3ldt). T)u4 rjocpajT claf) jr^el 4 lJT03ur 

'i\ %T] vjt) 3ldcaiTji* Tart) 63 tt)a]Ue Tot) r7"at)cro))t. 

pe t)a t)lotb>?i\r bjT, [eaToij] pliiix tt)jf) 20 2l3ur -o ]i)i^e %)<xt]ye, 7 2l^itoT), 

cuttiajrcre le i)ola, 7 3lac>-a nita 7 c6tt)c]in?j]U3aT clo)t)e jri^'iel >;le, 

Tati) 63 ejle tt)<[ rab<jr>7f p^cajT. to t)a iebjrjb to |tej)t a t)>7le t)iT t<^ 

9 2l3ur "CO bea)\a ru t)a iebjrjs ajrjt) at) 'Cj5t}&2lFM2l to 2t)lia6)re 
ar coiFje pajUn'TH at) c6tt)C)\nt)J3t:e : 7 a rr^ob t)a Lebjr^c, tt)"^ r^) ^o pjtj- 
civvffieoca ru a b'):oc4 a ce;le cojti)- ^t-^ claf) JTl^^el |t)u. 

rjotjol clojt)e Jrr-^el^ile • 21 2l3ur "c^o 3lat)aT t)a tebjrjs, 7 

10 2l3ut TO beajxa rii t)a tebjri3 to hIs^t^ a t)eaT>;3e ; 7 "^^ rjoTlac 
a lar4 at) 'CJ3l}e;2lKN2l : 7 cvtiiitjt SUVpot) jaT [ti).^j rab^rvrr a Utr4 at) 
cUf) Jriulel a Uitja ajp t)a Icbjrjb. TJ^])62lKN2l; 7 to )\)!je 2l<ii\ot) 11^ 

1 1 2l3U'|' TO Teat)a 2l<^iioi) t)a Lebi- TOjb t^ i)3lat)aT. 

r)3 TjoTbv;)\r a lar4 at) T:jol)&2ir{- 22 2l3ur i)a T)aj3 y]\\ to ctiaT^ 

H21 [tt|^] rjoTlucaT 6 clojtj jri^^iel, T)a lebjr)3 a r'^eac to^ T^atiatt) a 

co|v 30 i)Teat)>TT ir|ijoralra at) rj31)- i)ob4 ^ bpajUnji) at) c6tt)qxv?ri)3re a 

e2lHN2l. Iar4 2J^|vot), 7_a lar4 <t tiiac : tt)4 

12 21311^ c>?|iri'c t)al.ebjr)3 a laitja to ajrtti at) r.Jot)6>2lRH2l to 2r;l)a6j- 
a]i cetjv?b t)a t)tati) : 7 to -ceatja ru ye^ a rr^ob T)a Ubjr^c, Jt 'H^ T") "c^o 
joTbT^itr T^1ot) aca[in4l joTbv?)\r pec- p)»jeT<) jutl. 

a]T, 7 Tot) Tajia Tatt) [tt)^] )0Tb>7];r 23 11 21311)^ to Ub4 4i) rj31)6>2lR- 

lojrcre, Tot) rj3i)62lRH2l, to Teat)- ^>52l |ie2l)a6jre, ta ji^t, 

dtt) r'jota TO t)a Lebjrjb. 24 jSe ro] at) t))t [b^tjar] r)r n<A 

13 2I3U1- online ru t)a iebjr]3 a lebjrjb : 5 c>?3 bl'jattja y^tcDO-o 
Ur4 2Unot), 7 a Ur4 a ttiac, 7 Jot- T<iojr 7 or a cjoF) )iac>7T y]<xx> a 
b4r)TD ru KIT [tJ)ap] rabajirvTr Tot) r^evic Tr-yTprejrioti) ap ctl)iaif) lojr- 
ri3t}62lRM2l. r'li) at) c6tt)civvTr))3re : 

14 2l)aix ro yc^'P^^T "cu t)a lebjrjs 25 2l3ur 6 a6)r C'^03aT bllatatj 
6 be)r a mere cloj^e ]x\\^<iX: 7 ^Vi'i^ rcv^itVJ"^ 3ac aot) Trnprej^joti) a|i a 
Ijottira t)a Ub)r)3. f^^orap irif)]* 7 n') reatja r^ n'J JT tno 

15 *a3ur n-^ ■C'l^JT) TJ1 t^acajT r)a to r^ior^ . 

leb)t)3 a tree to tcatjatt) ob4 pajl- 26 2Ict to rtn>i"c y\\]tt®\d.\\\ a 
158 Hear T)4 C4r34- C^jB. 9. ^H ')eul 7 ^n reinJ-^J- 

c6n)C)i>7r)J3T;6, r-o cojth^u-ci ui) cu|vv7rti, 6'ilRH2l. 

7 t)) -eeanajT r^o-c<^ •^\\ bj-c. ^)v4 ro ^ ^ ^»l cet;)\4tha-c U ■cf.\:s ron -oa- 
x?o "oeana -cu ]\)X x)d lebj-cjb 4 x^vSojb ]\d iti'j ^3 T;j\dT;i)6t)U cviii-ceoccaoj e, 
a 5cu)i>Ttn- jorcdo) e inajUe ^e lid]var, 3UI) la;b)j) 

7 ]ie [b^bioijajb] yeivba. 
C2l)B. 9. 12 Ni t^SFCD f'j^"^ ^^^}'l'^ "^^ 5? 

ttia)"Djt)i 1)) bp))-T:j-D x')-^'^ ^o\]C]]6]n] 

0|i-cti3dT6 \]d cSr^d a ]\ir- 6 ^in ^^ ^ '^o n^n^ ^^^^ oji-cus-ce i)a c^r3^ 

ojlft -ooi) c<ijr3- ^^ oluajre^'C' 7 cvftn-oeoc^T-D r)<^'c «^- 

proear) cUtF) jr^iel, -do ]xe;iv at) 13 2lc-o an x)>Tt)e [bjar] 3^^')' 7 M^^ 

T}§uU. ^U a]i -cui^ar, 7 lejc^er t^n :5-^^ ^n 

cajr3 "^^ c6)ii)eax>, seajjipTsea^x at) 
2i5US -DO Ub4 at] t:j51)62lRN2l ]te ranatn cearr)a ainac 6 ija liivncin : 
2l)a5;re a b>:^r^c SI)jn<iJ, anr^c^1"o- -cojriorj iiac t:ru3 r^ leir )0-6b-vTiiT: ai) 
tf)j"coi) 'D^ytabljaf'VTnr<jejf a-c-cecc- TjoO^i'^HN'^ tia b^tt) cjr)t:e >-ett|, 
a aniac ar cjijc r)a lj63JpT;e, ~ -ca b]S}x) ualac 4 pecvTt) <i)fi aij b):e]i 

2 Cutt)-Da)3-Djr clafja jrn-^^l «l<i^ 1^ ^3"T ti]a 'c)3 cojtiij-cceac^ a|i 
ai) 3cea-DT)a at) c<i)r3 Jon^ att) )6tr)- cu4'c b^ trierc, 7 ccVni)-ceoc>?'6 r^ ^') 
cubn-6e reji). c^JTS "coi) t:j3t)^'^lHM^; ro ]iej]i 

3 ^nt<A cceaTixattia-c IS x>ed'^ -vov} 6]v-o>T5t;e i)a cai^a, 7 "co |\ej)\ _a 
tT)1r»i» <^3 'civ4tT)6i)a, cir?rr)X)eocr^o) e tt)6-6a rJT), "do -oeatia x^ ' e^ar) Oft-DU3- 
jor)<x att) cjHce r^jt) : ro ]iej|v a >?le a-o ati)4jt) b'jar a3>Tb a|v4oi) ^ot) cojrt)- 
STj^ra, 7 "DO |\ej|i a nle ^]6x, c>?it)- J'ocec, 7 "doi) re bea]xtajx r^i) r'nx. 
•06067:^0) e. 15 U 213U1- at) r<^ U ^o -co3ba-6 

4 2l3ur 'oo l^b4 ?tU6)rft 1^^ clojt) rwar ^T) pajUmt) "DO "^oVv?3 T)euU at) 
jfliiftl, at) cajr3 ■C'O cojti)ea-D. -pajUmt)' [ea"Dot)|, pajUnli) t)a "pja-o- 

5 2l3U)- "CO co)ii)ejr> x^^-oxdr] at) T|>?n : 7 ^3 at) ■ctta'ci)6t)a "do bj aji 
c4)r3 ^n cet^jxatiia-D la xjeu3 t^oi) at) bpajUjvni tt)aix -do bjat) t:a)t})Tti)- 
cej-Dti)) a3 T;|iat:t)0T)a a b):4)-ac SI))- a"6 •ce)r)e"6, 30 tt)aj"0)t). 

T)I; : "CO ]xe}]i a t)>?le ijej-ce "oajv aj-cjt) 16 )f ii)an "fji) -co bj r^ a 3c6tt)- 
dn 'C)3l)&^iHM'2l T-o 2Dl)4io)re, Jt in4 n'^'oe: -do jolcar) at) i)euU e [raf) loj, 
fji) "DO tijfjer^ claf) }x\\Sel. 7 coraTT)lacx> T.e}\]ep x^. T)0}"Dce. ^ 

a % "H^ux T'O bS~^ -o^ome Sjy.i'se, 17 2l3U'|- a i)ua)|v -do -cosba-D at) 
"DO bj rf\iia)ll)3e le copp ■6>?t)e tt)4b, T)eull rw^T ot) bpajUjvt), anifojt) -do 
30 tjajv b}:d)-Djj\ leo at) c^}X5 "c-o coti)- 3lua))-^"D clan )x\^dQ\ : 7 d^T<^ ^'4'?.'^ 
eux) at) larou) •• 7 'cat)3a-Da|\ a Ut4 cc6ti)T)>T35^ ^M H^i^^l' an]*ojf) "do t^'?^- 
vJl)l)ao;re 7 a ^^4 *^a]toi) at) Uyo^t) eio claf) jf^aela lojt'citie. 
"pejT): ^ 18 2l[xa)-ct)e an r)5062lKH^n "co 

7 2l3ur a "cubfiar>a]t n^ "©^011)6 tJtl '5Mid)Tt'^ d^n JTl^^el. 7 <iii d}-ci,e ^n 
t)ir, 2lc<Xtn>?-D t)et}i3lai) 6 cofxp -D>Tne t:j5i)^2lJ^N*2l ro f-ul-De-rjr : <H) T't"^ 
Tt)4b: >TtT)erJn cjofiu)- aratnaoj-D -oa;x -do fan'pa-o an neull a]i an bpajUjvn 
3con3n)ajl a]|v ajt tjaj)*, tiac b^rea-D- -do c6t))t)vT3e-Dj')- an a lojt'c'jtnb. 
tn^oiD cabajtt:^)- -Djo-Db>?]vr; -Don 19 21311)- a nu4 "^^ t^')^"^ ^^^ ^^"^^ 
'C}'o\)Q,2lHWH r]<x atn cj^-ce -pejn a a b-yra-D ino|vin '^o Uerjb aji an bpail- 
tn^)x clojfje Jfji-del ? Imn^ d^iyon] -do cojihL^aDajxjJr clan 

B 2I3W)- a -Dub4t: 2l)a6)renm, 'pan- JrT^^el cujiatn an T:)5t)^'^HN2l, 7 \]j 
>rD buji 3c6it)t)n3e, 7 clnnr*^ tnirJ ajT^iuse-Dj-j*. 

Cjieii-D ajtfeonaf an rj3l)62lHH2l 20 2l3ur JT ftn^n TJnl JO. ^1 ^ »)w4 
bu|i •ct;<iob. bjo-D an n^wll be3^n ^^ \Ser:)b ajji^an 

9 % 2l3ur -DO lab4 an 'Cj3l)62lK- bpajUjv^n ; "^o *pe]|i 4)-cne at) T^jol)- 
1>J21 ]\c ^t)a6)re, 3a ji^-D, 621HN21 "do vana)-D]r2o^^ I6)rc'ji))b, 

10 Lib^jji ne cloH) jri^-^sl' 3^ U<^'c, 7 "oo |\ej)i ajrne an "CJol^B'^HN^l -do 
>t)<i bjof) ean-DYTne a3>Tb no "Da buji 3luajT;'Djr- 

riioc-D nernsian 6 co)ip in<)i3. no tt]S 21 2i3ur jr [tn^i^ rinl "cio bj, a. 

[bjtjj a ■CTcunuf a b^ar) uajb, c^))" r)U'^ -do -par^ao an neuU 6 t\iSti]6r]4. 
Ib'J 30 ttid)"©;!), 7 [30] 'cc63i:<^oj ai) neuU y:u\iy:o'^\[,d-6 lejT i]<^ t^ocnb ; 7 cvrit)- 
rudf djv inai-c]t), <xv,xon] t>o 3111^3^^- Jieoct^ jb d \^i4 ^H ^J506>21H1N|21 
"clf : n]Sy -co 16 i)6 -Doj-oce ■c63'!:v;-6 bu^i i)'Djd, 7 T-^oM^vJStl^ )b 6 bufv 
4t) i}euU yudx, "co sludjTJ'ojr- t)<2iti)nx>. 

'22 Ho [-od iiidT)] r^i U e, i)6 tin, 1«J 2t)d]v dtj 3cedT>t)d d 16 bu|x Xnr:- 
1)6 bljdrni), T-o -FdTJVdX) di) tjeuU d]i 3<$)]te, 7 dfj bu]v l^et;jb rol^^tt)i]d 
di) bpd]UjY?t), d3 ^>?|i^c d)|i, "oo con)- 7 d ■c'cop73)b bu^t tti)o)*, budjlVJ"De 
i)VT3e-Dj)* cldtj Jr|\^el d^ d. l6))*T;)t))b, bu|i T'c^TC 6]- cjoij bij]i ijjorbuiitJd 
7 t)1 StudJtJ'CJr : -dcx) d t)u4 -^ "^63- 1011X^:0, 7 6x cjofj jo-cbdji-cd buji 
"c-^oj x^dx e, TO 3ludJi*e'c)"r. r-cdbd^i-cv?'}* -pjorcdtjd ; con 30 itjbej-D 

23 43o |\e)]i dj-cijedt) ■Cjot)S2lKM2l d3>?b it)^ c\?iiin)U5dr> d ldt4 bu|i 
T)0 c6tt)T)"»^3eD}V jorjd loj^'cjijjb, 7 d|i T)<t)e: [itijp] dt) 'Cj5l3G>'2lHH2l buti 
dj-cije dt) 'CJ5i)62lKN2l -co sliidjrJ- tj'Djd- 

Ttf : TO COniied-DdJTJI* CU|tdttl di) 11 II 2l3ut -c^jtjic d cc]Oc djl dT| 
Z,)3])(b2l]\H2i, d]i dj'cije 4t) T^jo'O" >it;cjo-ctT)di5 [l^] -oct) Td^id it)), drjird 
62lKN2i b Utjii) 2i:)l)d6jife. . i:>d]vd bljd-odt), 3U]i. 'c63bdr) rudf dt) 

ijeull 6 -pd)llj>>i) t)d T:)drt)>?t^- 
^01 IP 10 ^^ ^^^1* "^^ 3^.udjred-D4 cldt) jr- 

^^ ' -p.-^el jofid 7:-cii]mx dt t^T^c Slfin^; ; 

7 -00 t^^f^S d\] t)eiiU d b-p^Tdc Pl]<i- 
}^03]id t)d yroc dJt^3)'D- 14 0^-0736 ]idt). 

3liidrdc-o di) pobdjl. 35 o>?^& 13 2l3ut to rioni-CT)d'D4 djcotJixuv 
21)l)d6jte dt) dtt) 3lud]*dCT, 7 at) du -cui- to nej|i dj-cijc dt) 'r>j5l)62iK- 
att) c6ii)f)'v?3e i)d 1)<X)jvce. T^'2i le l<A]fi) ^Ijijdoji'e. 

14 II Slij-y-d c^T [^)c] TO cud3r> 
215US TO Ub4 dt] 'CJ5!)&'^HN2l ^le bjidrdc toTlwt]3ipo|\t; clojoe JttTdli 
2t)d6)i*e, Td ■|\<iT, TO |'.c-j}i d xlwd3: 7 to ibj] fidtot) 

2 <t)edt)d Tnc x^m "^^ T^oc ^SJ*^ • ^^!^c 2ltt))i)dTdb 6)* oof) d jludjs- 

TO 3|iett) lotfjUt) Tedt)dt "ciI jd"© : 30 15 2l3ut of cjofj rlw<^J3 "cjieibe 

i)3t)d'cvj3)T ■cti IdT d3 3dj]itn d t)0){^- clojrje JTdc^ to [bj] T^d-cdijeel tt)dc 

gCTYT)*, 7 TO 3liid)Tr§CT t)d Tlud3. Sliudji. 

3 2l3U"r d t)u4 r^J'c"F>i3^|i jdT, 16 2l3ur 6x cjof) rludJ3 -civejbe 
C]\>7neoc>?T dt) cojttj'cjoijdl -v?le jdT clojtje Sljebulutj to [bjj 6ljdb it)dc 
X^n] cu3dT d3 TO]iuf •pdjUjv?!) dt) Ijelot). 

c6ii)ciiv?ilj3'ce. 17 2l3uri\U3dT dt) pdjUmi) tJoV ; 

4 2l3ui- ttiut)d x^l'^V'^ [dcT] edt) 7 to 3ludJt)OT4 ti))c 5h&utot) 7 it))c 
X-coc dtjrojt) cinTtjeoc-yTT t)d l)udcTd|i- 2l)ljeji^j'.j <X]x d t)<i3djT, d5 }otr\cu]\. dtj 
<i;t) [t)ocJ dT" ctfj A\\. ii))lr;jb clojije jr- pdjUjVjt)- 

]\<^el, jdT >*e-)i) cu3dT. 18 *il 2l3ui* to 3ludJt b|tdrdc xox- 

5 21 t)u4 t^5''^TJ''^e^ T:o3ixdT, d5J)*o)i) lui)3po]io Feilbet) d.]i d i)43d)T, to 
]xdc.d;T t)d T:ofluT)3po;{ix: t]oc bjd-)* ^tejji d t^ilds : 7 .[to bj] 6l)niit ttidc 
Toi) -c^ob foj|i d]x d r|.^5d)T. SijeTetiji 6x ciof) d f 16)3- 

6 21 t)t74 '(md)\x(iX Xi^ futtT03|idT If) 2i3ui- to [bjj Sl)elutt)jel ti)dc 
dt) Tdjid l)u4, drjfoji) 3li1d)t>1'^ ij<i Suivjt^TTdj Of cjof) t^^JS t:pejbe 
f liidJ3 bjdf Tot) -cSojb -cet d|i d clojfje SVjHH^ot). 

i)<i3d)T: fejTfjT fmvf03]idT citit) d 20 2l3U"r 6f oof) flojs -cjtejbe 
T)d)r^Jti. clojfje 5h<i^ i^o bjJ 6l)fdp tt)dc 

7 21cT d tju4 ^J<^T ^n c6it)r)ot)6l d3 ^Deilel. 

c|i>7t)m3dT d 3Cjor) d cejla, budjlf e / 21 2l3Uf to sludjfjoT-^ t)d Ccl)dr;- 
•cufd, dCT 1)) biidjll-e •cii f ujxf 03]idT. jt:j3, d3 jottjc^ tjd rdi)C"c6]id : 7 ^o 

u 2l3ur JT l^'^ c-^^f) 2l^}\oi5, i)d rd3- C'yTtieT<}f dt) [ejle] at) pdjUmti ftidf d 
4^: f ejTyer ^d fcvTC ; 7 bjdjT d3'>7b- scojfje d -ccecTd. 
X) tt)^ o]tTU3dT fjoiji-v^Te d|i veT buji 22 II 2i3Uf to sludjf budrdc fof- 
t)3e)i)eldc. lut)3Tpo)\-c clo^oe 6p|\d)tt) to ne/jv d 

9 ^3Uf i»0 ^^)^ V^ <^ cco3dT) dn Tli^-^5 ■ 7 i3f oof) a t)d]\ii)<^ld [to b'j] 
btqi t)'TUT;d)3 a t)^3d)T t]d T)'5ii)dT 6ljrdtt)d ii)dc 2itt)in)l)UT. 
i)oc bud)-6i\)ov jb, di-rojtj bu4)lf)Te 23 2l3ur ox cjotj rl6)3 Tf.ejbe 
160 Cii)t]d-o-c\^ejb. C21JB. 10, 11. jottic^r^oj-o at) pobdjl. 

clojtje 1t))]dr]drx^]] [-co bj] 54ttidl)el C'ZljB. 11. 
tt)dc P)]e-c<xxu\i. 

24 2l3ut 6x cjotj f^6j5 -rjieibe <Do 7*widc'cno?'c» -cdUc an pob>?l le 
clojfje BlietiJattijn [-oo bj] 2lbjirdT) ttidc -ceme. 18 ^b^^l *t)M -At-iT: >-e6la. 
5hJ'C'e:or)]. T>6]b. 2-1 <t)o o[vr'>?5 *D)d at) ^ai)- 

25 H Sljuf "CO 3lua)i* biia-cac yoy- l)eer]ijtn> i)o ar) 72 t^M^J^'s.''^- 
luijspoix-c clojrje t)han ^oit)pa, t)oc [x>o 

bjj a|t -ceijie-r tja b'poiiur]5poivc >;le 2loU.S a [i)u4] "^o joit]cafa6)'D an 
d\i -pa-D a Tlu-15 '■ 7 6)* c^of) a ii^i^ pobal, -do c>?|i tJH T^]^3 -^1^ -^M ^K'')p- 
PT) [x.0 bjJ 2lfijer€^|\ ttiac 2ltn)ra-D- 6'21RN'2l: 7 ro ciTaln'o at) f/jSO" 
-raj. e2lRN2l [rjn] ; 7 wO ldra-6 a -petts ; 

20 2l3ur6)*c]or)floi3 -cjtejbe clojtje 7 ro \d\' -cejtje ai) r.)5l)^^HN'^ t^a 
Xl-f-eji fro bj j P<t3jel inac Ocitap. ttie'r5, 7 to 10)1*3 ^H [luc-c] -co [b'j] a 

27 %yxx or ^-"Jo'j f^o)3 rjieibe ijirtjljb at) b'potlut)3poii-c. 

clojije Napral) [ro bj] 2il))]xa ttjac 2 2I3U)* -co 6)3^-04 at) pobal ajt 
6r)at). '2t)f)a6}f e ; 7 a t)u4 "^o ixjfje 2l)a6j're 

28 2t)4 1*0 -co [bj] ajf-cjojt cloj^e ui^tjajse cutii at) iCJ5l)^-iKN-l> "co 
.JTIi^el x>o ]\ej|\ a r^i^^S' ■^ t)u4 "c^o v^md-b at) •cejrjj-D. 

3lua)7*eara|i a|i a ti^saj-c. 3 2I3UT ■cu3 "Cabeitali -cajtitt) a|\ a. 

29 *i 2l3U'f a rub^t: 2t)a6ji*e |xe t)<I;t;: ro cjoij 3U)i loj-j-c -cenje at) 
t)6bab, ttiac Ka3uel at) 2t))x;iat))rec, r;j5l)6>2lRN2l t)a ttier3- 

aT:4 [liin^] 2l)fjao;te, 2lT;aiti4o)-cj)e 43 4 2l3Uf jottiao ra l]va)b] r,a ti)ftc 
■c|v)aU 3ut at)a)o4^^^<^'^4 <^n ^J5l> "co 3lac ajijitjlat) jar : 7 clarj j-pji^el 
621RN21, 3a tx^-D, ^o beu|ia ttje rti^ at) 3cea-ci)a ro 3nlearu]i a |xjr. 
r^oibi*) e : ■c^fitfa l)t), 7 ro reatiatt) 7 a -cubixaraix, Cja be^u-p 7:e6)l rV^n 
tt)a)'c r>?t: : 5)|i ro l^b4 at) T,y^\y ]\e ^d 'Tce ? 
621R2121 tiiajr ro t-^ojb jt^-^el. 5 C>rtt)i))3^ttiio)r> ajt a t)iarc, ro 

30 2l3ur a riib4t; r^JT^O') t^lT* Mj jrtnir ^nr^ T)63)pt: a i)a)r3]'6 ; i)a 
]tacar ; acr itacar rott) riitajs ci1lai\<:i)T), 7 t)a trjelbucajT), 7 at) luf, 
rejt), 7 30 r]^^5^ ^no 3^01. 7 i)a 1i>?o)>Ti). 7 ^n 5^5n^&03 : 

31 2I3U)- a rub4t: x^^Vox], Ma ^^3 6 2icr a ijoj)* [ar^] a]x T)aT)uiri a|i 
in. J^ntn^n Tf)4 atcnti3J^ o|ir; ; 6 t^)\- •ct;m]ur)Xi3a-c r^^T = i'l'J bp^l] t))-6 d\i 
ta a t'joi* a3a-D 30 bf>7ltt))-o a|i x;3 bj-c a3>7n at)o))*i -^^"C) at) tt)ar)ai*a 
yoxd-6 reaT)aft) i-an b):4)*ac, 7 30 atij^jt), [lotj] a]v ]\S-6<^c. 

^^h)d -cuxd a tj^j-c yul rV^f). 7 213111* ro [bj] at) itiafja atijnl T)ol 

32 2l3ut IX atiilaj-D bjai*, ti)^ -6)3 coixjatj-ceit, 7 a -Dai: aii)nl rai; brel- 
•cii Ijtj, 30 reji}))T) b]-2iir, 3ac niaj'c ra Ijutt). 

T)'ceat)a at) 'cJ5V)6>2lRM2l rvrtje, ro 8 [2I3UI*] ro )tt)'C)3f-6 at) pobal 1?-^ 
reat)'v?tt)i)e a lej-cej-c r>?'ci*). 3cu4'c» 7 ^o c^x-vTnJserji* [e,] 7 ro 

33 li 2I3UI* ro jit^-c^s^r-^ 6 f l^b tt)ejlerjf a tti>'rl'C)b [e,] t)o ro b|\>T3e- 
at) r;j31)^^HM2l ajT'ce^ "nii) l^ -. 7 rji* [e] a tt)6)|x-ceu|i, 7 ro bp^rerjf 
^)]tc cufjaivra at) 'Cjo])62lRM2l a3 a i)oj3T))b [e], 7 ro T))3rji* b43ef)a 
jtfitecr iiottjpa a t)aji-T:)o|i t)a x:-c]k) re : 7 ro bj a blai* ati)>?l blay i]uar- 
U, r)ant>?r S)x:e c6ii)t)>?rer6)b. 6la. 

34 2;3ui* ro [blor] T)etiU at) Tjol)- 9 2I3UI* a t)u4 "cx) 'c>;t:er at) rjtucr 
621RN21 o||ta rat) 16, at)u4'co te)rji* ajp. a T)>*oi'luj)3po|i'c -pa T)6jrce, ro 
aniac ai* at) bi:oi*luT)3po|\r. -c-irc^r at) roaija aj|v. 

35 2l3ui* T:^]%la, a r,u4 ^o 3luaji*- 10 ^ 2ltji*o)t) ro cualnr '2l)a6)j*e 
er a t)^j]tc a|v a l)<ji3>rr, 30 t)ab]xar at) pobal a3 3UI a]x ^er a it)>?i]r)pe 
2l)a6)i*e, &1|M3 TiW. <^ 'C\))o\)Q''2lH- >He, 3ac 4ot) rjob a t)ro|iui* a loji-T:]t) 
M21, 7 b]or ro t]<2iHi)re 4 t)a ^cabar ; ^ejT) : 7 ro Ijartiar i*ei^3 at) ojol)-- 
7 at) ri\ut)3 fuat>73eai- x:u rejrjrji* 621KN21 30 tt)6]x; ro b) 2t)a6)i'e i^ejx- 
1\6tt)ar. 3ac it)^ at) 3ceart)a. 

36 2I3UI* a t)ua])i ro c6ttit)>?3ear, 11 2I3U1- a rub4-c 2l)a6)i*e ti)i* 4tv 
re^arre, jotjro)3 a r:i9J3r)e2lRN2l, rT:j5t)B2lRM2l, Cjiear i:4]\ c^,t^-6 ru 
cutt) T)a t)jon)ar trill-ner -co )ri^<^el. ro -j-eaixbirSsaijrvTS I 7 qieir i^a T)ac 

161 " P rii iidUc T)ct i)X5<AojT)erJ vrle o]iuni ? cc]X'vTT]e;oc'cd]\ Utc T)d T^JTPSe >?le 4, 

12 2lj) if))t; "CO 5ejt) -dT) pobdlfo broc4 ^ cejle-cojb, -cd. r<ii^a'C' • 

v?le ? at) xjdii) |iU3dr> Mr, ar a rjdjb- 23 2l5ur a ■cub4t: at) Tjol^&^lK- 
ejxr-^ Itioti), jotfic4 <xT] r:y:oc]\.dx Ur, H21 ]xe 2t)a6)re, 21 T)r^nt]a-6 Uti) at) 
(Tt)v} 1ott)C]iar at) •cat4-al'C[\dt]ur l^^jb T:]51)6j21KN21 tjjor SJ^n^a ? -co cj^e 
T)a cjce), 3UT ai) b-pejta^ ro tT))ona)x> -cu a T)ojt at) -c-cjocfa ti)v*ocalta a 
"cil -D^ r)a)t{\jb ? 3C|ijc "cvy-cTJ r)6 tjac -crjocyja. 

13 C^jr ar a b-yra^vrtjn T^^Jl l^e 24 II 2l3ur ro ctiajr 2t}a6jrft <i- 
•cab4'c TOT) pobalro >?le { 5j)i 3v?Ij'd Tt)ac, 7 "co jtjn* rot) pobal biilarjia at) 
rlar o|\uit), 3^ it<ir, 'C^b4 rvjtj -peojl, T:jo!)^2lKM2l, 7 ro c\\.^v])'3ed-c<^ a 
30 T)jt;iijn* J. bi:oc4 a cejle at) t^crtt)03ar ro 

14 H) -jrearvrtnrJ i)<i -cSoj^ex) vjle T-jfj-j-eivvTb at) jpob-v?!, 7 ro rv735'ca|v 
rjonic^ ait) So\]<^, ro cjot) [30 b-pvrl] yS ccu4^ ■cjtf)c]oU at) patUjnt). 

re |t5 'C]tott) a3Uii). 25 2l3ur r^lT)lc at) T:j51)62lHM2l 

15 2l3ur iil<^r ^4 TO reaT)a)* tni a T)uat a T)euU, 7 "co Uba^ii ]tir, 
t^JUft), 3>^rjtn til, it)ab Tt)e, a^i ball, 7 7 ro t;63 cv?r rot) tpjojt^p ro 
ii)aru4^^ tt)vl-}jt:e]irui- ar 14^4 ; i)4 [bj] aj|i, 7 r.U3 rot) -cp^crttiorar 
rajcjij) tt)6 'c]iija)3iijejle. r^^T)6j|v [e] -. 7 -c-^itla, a t)u4 "^o cott)- 

10 ^ 2i3u-f a rub4r at) r;j5i)6>2lK- i)v?r at) rpjo]\-^r o||tatat), 50 t)re)\T)- 
H2l ]te 2l)a6j('e, C]t>?f))3e cu3att)ra ar4 ^ai3er6j|t^r> 7 t))^]^ t'carar^. 
7-5criiio3ar >*e|i ro fjnfgitvfb j^l^^el, 2(3 2icr ro t^t)ar4 rja^ [ro] t)a 
T)oc JT ajrtje r^-c bej-c T)a rJOPI^ ^^ r^o)t)jb afj^a T)torUiT)3po]i'c, it ^ ""^o^ 
pobajl, 7 t)a ir]^oj|xjr 6t a cjoij ; 7 ajt)tt) ro rv?t)e aca 6lrar, 7 ajtjtr) at) 
■cab4 )d-o 30 pajUmi) at) c5it)Cj\>?^j3- -^jji ejle 2t)erar : 7 ro c6tT)T)\Tr at) 
re, 30 ]iaba)r t)a tST-^^l -^"^ toc4TJ TP^ojt^r o||ta : 7 ro [bur] rot) lucr 
ai}to)T)- '^'^ ^1 fc^jobra jar, acr t)i recar-^ 

17 2i3UT trjuc-pa if)JtJ a T)udr 7 an)accutt) at) pajUjvrt): 7 ro ^xiFj^r-^ 
l^jbe6j\a 11)6 jijo-c anrcjt) : 7 b^tj^a r^jrerSjiteacr )-a r)totlut)3poit'c. 
it)e roi) xV>fo\\Sl'o [dx:S] oji'cra, 7 27 2l3ur "co |t}t: 63lac, 7 ^o lijjt 
cn|i'|:e ttje oniaTat) [e] ; 7 jott)cojv'v;r ro 9\}\\d6)x&i 7 a rub4'n, 2lr-d 6lrar 
Tjar iiaUc T)a t)r.5ojtje lec-cta, joijur 7 2l)erar as -pajrerojpecr t^ T)tot" 
i)ac T)jot!)co]\>7r Tuta leer -pejt) [e]. lm)3po|vn. 

18 "il ?i3iir ab4rJ ]^}X ^^ bpobal, 28 2l3ur "cro ■f:{te34 jofwatt)acHut), 
Bea^v?3jr jb x^^^ ^ cconie at) Xdoj yepbi:63at)rn5 2t)a6)te 6t) ^oji* 5j3, 
ir}^]iac, 7 joxr:Soi x&ojX : (6j|iro 3YTI- 7 a rub4T; re, 21 ■c)3e]\T)a a 2t)l)a6jre, 
eb4 a ccliiarajb aij T^j51)&2lKN2l, •coj]trt)irc jar. 

ra ]\4r, Cja beupar r^^jl rv'^p )ie t)a 21) 2l3ur a rub4'c 2l)a6)re T^;r» 21t) 
l)jt:e'? djp. [irl ii)<ijt ^o b^r a3ntj bpH rtitlr oiiTira ap, tr)o fotjra? ro 
ra 1)63 jpt:) : ^711)6 X)^ 'c>o beu|ia at) breaiji Ijott) 30 ti)be)r)r pobal at) 
'C;51)(i2lKN2l reojl r^lojb, 7 jor- T.)o])e9imm >?le t)a brajsjb, [7] 30 
■c^o) J. ccnurer at) r;j5!)&2lKM2l a rpjoji-^r 

19 Mj l)eat)l^ ati)-2i)t) ^oxn^o), t)o r^ oijta. 

l^, t)6 CV93 14, 1)6 rejc l-2i, i)6 rl'^ce U ; 30 2l3ur ro cuajr 2t)a6jre "co 

20 [2lcr] a|v x&p ti)1ora joit)l<J.jt)e, T)rorUu)3poiir, e reji) 7 r^HTJ^ JT" 
1)6 30 r-cj r^ -^^n-^c A\\ bu]\ bpoU4)b, ]i4el. 

7 30 ]\-^jb 3loiiti)<| a3nb: ro cjotj 3U)i 31 If 2l3ur ro cjiajr 3^0^ an)ac 
T;4cvTrt)J3 rJ^ M T:jol)e2lKM2l i)oc 6t) rT:j5]}62lKM2l, 7 tm3 3§ma3Y?|ic 
[ar4] b4 tt)earc, 7 3wn 3v?leab4 r^ or) brajfj^se, 7 "c^o lej3 r'jor l-^Jtt) jtjr 
1^-64, 3a |\<Ir, Cjiear ar a "ccatjsa- at) T)roi-lut)3pon'c [lar], it)^ ro b^j-c 
tt)^ ait)ac ar a T)63jp"c ? r^ "^"^^ ^^oj rot) r^ojbri, 7 >rc'er l^oj 

21 2l3ur a rub4t; 2l)a6;re, 2lt) po- rot) r^ojb ejle, x^ 3cti4'c -cnncJoU 4 
bal, a brvrljTt) i)a trj^rc, [a-c^jr] rjar t)roi"lwn3Po^"c, 7 -cjincjoU r^ cub^'o . 
re cear itjjle cojr)3e ; 7 a riib4'c [r<2ij|irej a]i 3t)i^r ^l-^ 'caltt)ui). 
rura, <Do beujia ii)e re6jl r^ojb, a)t 32 2l3iir ro f^^drarajx at) pobal 
rer Ti)jofa |xe f)a l)')"^^- r^^T ^^ X^"^ ^H l^oj r^i), 7 aji x^"^ 

22 2li) it)>Tnr^3?^ n<^ r|ieara 7 T)a 1)4 l)ojrce, 7 aji r^^'"^ •^J) ^^^) ^V- ^)^ 

1G2 C\iS-D C\])b\\oi:-\]dzddhd C2tjB. 12. lub\\d ^'U)\]m)<A.\t). 

iT)^i|uic, 7 "DO c|i>?i]j35T»4 pd 3eiti<i- d]\ d t)d-6B^^oin eslac utn UB4t: 4 
3vt|it; : 4n 'ce Jt lu3^ ^o c]t>;F))3 -do t]<i3dJ5 njo r$n^']*'^3<in'c>T3 ^dojr) • 
<ip?»}J5 r^ ^sjc 1i5ine|i ■• 7 ^o let;T]>73- *' 2i3ur "so Idr pens ^n rj31)62lK- 
ex)^ fU"^] T<i 3^1*4^ t;)tncjoll dT) Tji^of- N2i t)d i)<i5d)'6 ; 7 "^o )ir)'c;3 r© : 
funspofio -vTle rojb >*6jt). 10 2l3ur -co v\]tjj^ <^^ ijeull 61) 

33 2i3ur dt) rt^ "c-o [bj] dt] nfeSji bpdjujvrn ; 7, veuc, [t^jni*^] luiJi^d d]i 

1i6f i-Djjv d b):;^cldjb, 7 -po)* ]xo)\r]e T]d 2t)li1jijdtti, [c6)tti3el] le -ptj^c-od : 7 -do 
co3T]d-D, -co hdT6i)d-6 T§ti3 ^^H "CJob" t^uc 2l^|iot) d]v ^Ijlp.jdtr), 7, >*euc, -co 
62lRN2i d T]^3vr'6 di; pob>Tl, 7 "co [b'j] x) lubjidc. 

budjl dt) T:r5^&21KM2l dt) pobdl le 11 2i3ur d -cub4o2l<ilioi] ]ie ^)d6j- 
C|i^-D |i6n)oj|t. rft. Uc d t:)3ed]iT)d, ld]}t>9tT) -cdx:- 

34 2l3U'|- TO 30J11 fe C)b|ior-l)d- c>?f)3e o|tr, tj-^ lej3 dt] p^cd-6 o|i>Ttje, 
■cddbdl) -cditjtti x:o T]^)-c : -co cjof) 3U|x- dFj d t)-c5]\t)di{)4 30 l^ri), 7 d]v pecv^s- 
ob dtjrojn ^o d-cldjc^-c^ dt] luc-D 4 §ttid|i. 

d t^d)b di) ■cdjt)ri))df]. 12 H6. bjo-6 -|*j -|-6 tt)4 <iot) itidjtb, 

• 35 [2I3U'}*] -co dJi*r|i)3eT^ dt) po- -d^ ■n-cji^O'Cdfj l§t: d -^66^ d t)U-^j|i 
bdl 6 Cliibixor-lid'cddbdli 3ol}df e]\ot ; •cj3 diiidc dt bljiiojf) d it]<dr^. 
7 -co i^ovd-D^ d3 Ijdrejioz:. 13 2l3ur t>o e)3 2t)d6j-re d)|i dr) 

cCj51)B2lR?^2l, 3d it^o, Sl<inv;-D d 
^OMR ,c, i)ojr 7, d 'Dhe, Idntntti ^dT;c>?i]3e oy.r. 

*"^^'^- ^- 14 *!l 2l3ur d rab4t; dt) rj5l)62iR- 

M21 |\e ^tldSj^e, 5^ur,d ij-c^HTjd-D d 
<Do lid)3Jf §-6 lub|td 2t)l)){tjdii). Il^'n4 dc-o yejle 'co ^6^3^!) r^d 1)<13- 

dj-D T)dc it)b1d-6 r)Sj\\e -vTiyie T^c-o l^ ? 
215US -co Ub4 2t)1liJdtil 7 21^)101) d cujir^ dttidc dx d t)'f:orluti3f30]it; j 
t)^3dj-D 1t)\]d6)xe d]\ xoi) t)d tt)t)<i rot) -p^cT? U, 7 ij^ ["o'MJS TJilJ 3l<^-ct:^ d 
Btjopid t]oc -co pof v^ • o)\i -co pof T'cec j. 
Veb^t) t)6tjopid. 15 2I3U)* ro CY^\\.x&d'6 2t)){ijdin 6 

2 2i3ui'd-Diib]td-o<^, 211)^:116 2t)l]d6)- i)-f:otUit]3po]V'c -fecx) U : 7 tj)0|v djf- 
re dtt)djr) -co Ub4 dt) 'Cj51)<2>2iK- -cjils^Ti^ c-^c t]6 3U|i -cw^d-c 2t)){i.)dtt) 
^]2l ? d t)e t)dc d|t Ub4 re -cfij-cjje tr)4 d r'cec [d tijrl- 

di) 3ced-ct)d ? 2l3t!f- "CO ciidlvr'6 dt) 16''2l3ur i)d -61dj3 tit) ro ^'C|\">73-= 
T:J3lj6>21Rfl2l [tJn]- ^"04 di) pobdl 6 ])dtenoi;, 7 ro toT* 

3 (Slnoj-jr -co [bj] dt) TDV?t)e 2t)do)te^ dX)^ d b-frdtdc Pf)^]tdti. 
|v6tt)dcdt)rd, 6x cjotj d t)>7l& ■ovrrje "cd 

[]\d)b] d|\3r,nr n^ cdlttidt).) 

4 2l3ur-co Ub4 dt) T:j31)e>2lKN2l *^^*^^^- 1^- 
30 l)obdn T^e 2t)d6)re, 7 1^^ l)2i^t^ot), 7 

]ie 2t)jt\jdtt), 'Ct3t'6 dtr)dc bu]v -Cofxiiiii 4Do cnite-cu]! luc-c ^d?ii-d5dX) t;j}t t)d 
30 pdjUj>?T) dt) c6ti)qv-y?r))3t;e. 2i3ur " 3eUdii)t)d udTDd. 

'Cdt]3dX)4 dtt)dC t)d T7Z\\ni]i. 

5 2l3iir ^^}t)jc dt) rjol) ^2lRH2i d 213US -co Ub4 dt) T:j51)S2lRN2l ^e 
T)udr d t)ud)'ct)e rjejll, 7 -co -f-^r W 2t)d6n"e, ^^ |t<i-D, 

T)-co|tur dt) pdjUjvjt), 7 "CO 30)]i 2ii]iot) 2 C^^jv "c^loitje- dtt)dc, 30 rplo -JT 

7 2l))|\)dfi) : 7 'cdt]3d'04 d)i<^ot3 dtiidc. t:)]x C^d^d<x■}r], i]oc -co bej|Xjtr))-j ro 

2l3ur d •ctib4c X&Woih ^)X'^)'S clojr] jn^^&l- "co 3dc ejt)t;|vejb -c^ 

drjojf tt)6 bitld-ciid : 2^it;d i:<^)-6 bd]^ t)d)r;jtjb c->?tv-i-et "cu -071)6 dTi)dc, 3dc 

Tt)5rc, ttiip dt) 'Cj5t)^^R^2l rojU- edij-cntie t)d ]i)d5lo)-|X t)d itie-pc- 

Xeocd-D tt)e ipejt) "co d b"pjr> [7] l^)^- 3 2l3iir "^o c">7tv 2t)d6jre le l)djrt)e 

eo]id tt)e itJT d t)dti-ln)3- -^t) 'Cjot)62lRN2l dtf)dc jd-c dx x^x<^c 

7 ?i)o -re]tbr63dt)T;v73 ^i)d6)X& [t)J Pb^t^dt) : i)d -c4o)t)e pt) -vyle -co [bu-o] 
birvrl] re it)4 r^tl' T)oc [dnS] rll^JO^c d cjn <iU clotf) Jri^-Siel. 

ii)erc it)o "cjse v^le. ^ ^ 4 2l3u-|* -co [bu-c] jd-cro d t)dr!tr|dt)- 

8 jr l^)rr)o^ U)beo|iur tn^ b&ul d]x t)d •. -co rjACjb Reubet), Sl)dti)njud tt)dc 
beul, ror 30 roAleil^, 7 T)1 d i]3l6|i Slidccu|i. 

-routed ; 7 -co clre r^ cordti]ldc-o dt) 5 <t)o T:]te)b S1)1itieojt), Sl)dpdr tt^dc 
'CJ5l)62lBM2t;qieu-c'pdt)dC|tdbdb4rJ l}0)ij. 
163 Cjij clntje jri^^el- UjBl)Fe2lCl)2i. TAid)]\n5 C\)d\]Sd]i]. 

6 «Do -cjiejb Jux)4h, Caleb tt)dc je- jottic]\dr4 e ]-oj]\ -cjx 4 tt)d)-oe ; 7 
fjuneh. [-cusd-D^ le6] -do i)d potTi3]idT)d-c4, 7 

7 Oo rttejb j)-r4cd]x, J3dl in^c ro r]d vi3)-6e. 

J6ref3. 24 Oo sojite-D to t]djrrjti ri^u-c 

8 <Do rjiejlj 6ptiajin, Oy-ed ttidc 6f col, ro bjijs dT] -CiXjop-vrU c^©^ ^o 

Mui). 3tiM'^4 cidtj jrit^ei dr rni- 

9 Oo riiejb BeT)jdtiiJt), Pdlcj n]dc 25 2I3UT -co tiUex)^ 5 tp)ot]dr) tid 

10 <t)o -qiejlj ShebuluT) od-o-cjel 26 2l3ur "co 3lud)rJ0'O4 7 -cdns^- 
tndc Shorj. -cd|i 30 2l)d6)re, 7 30 M-^^\^o\), 7 30 

11 <l)o ri^ejb j6i*ep, [edTodT)], tjo c6ri]ci\v7n]U3d-6 cloifje JT^4^^ '*"^^' ^'^ 
TTjxejb £l)l)di)drreb. Sd-orj itjdc St)U- -p^^r^^c Ph^ixdt), 30 Cd-rex ; 7 "^13- 
XI d-Ddji tc^iild cucdtdt), 7 cutti dt) 

12 ^Do rji^jb ^l)dT), 2ltr,tfi)el it)dc c6ri)cttnt))3 v^le, 7 "do -cditb^tidTOd^i 
Obein^i^U- roiidX) T)d r]|\e rojb. 

13 'Do -cixejb 2lfe|v, Set;u|; it)dc 27 21311)* -oo jfjjpo-D^ -65, 7 d T)ub- 
2t)l)jc^el. lid-c^, i:dti3dtn4i)s 3^X <i1 "ct^liv )or)4 

14 H l3o -ciiejb T^Idp■cdlJ, ISdljoj cvr|i -cu ji), 7 30 ^emijt) dr-ii r'l <^^ 
tt)dc UoptJ- _ _ TH^-d x>o bdjfje 7 "co rijjl ; 7 ^ [t^ To] 

15 'Do tjiejb 0^)4'!2. oeuel i^dc dToitd-o. 

^lldcj. 28 '^)-6e<x-5 [dr-^i-c] t^d T?4on)e. 

10 IF ji* jd-D to dtjitidrjd lid t)-D^ojr)c ^)T:|iedbdr dtj)-d wutdjs Ui-ojii, 7 
T)oc TO cv7]x 2t)d6jve dtndc -do bixdr [dr^j-o] d 3Cd)'C|\^cd to bdUd-c>?b, 
t)d ruT;d)3e. 21311-)- to 3o;|i 2l)d6)te [7 dr^jT] n6n)0]t : 7 T^r "^o cofjcdtn^ 
jelioxud TO Ofed ttjdc Hut). cldtj 2li]dc dtj^oji)- 

17 *J 2I3U)- TO c>T|\ 2t)d6)Te IdT TO 29 Slj-cjieb-vrT T)d T]2linelec)"CJ3 d^T^ 
BUdr T;5|ieCI)di)dd)n. 7 d Tul^•c nm, b^eiidii T^ob 6 Tet •• 7 Tid l))r-c)'C)3, 
Oludjps HofiiYTb TO T)^i|\T 6 Ter, 7 7 i)<t jebunt:j3, 7 T)d 1)2lti|0|i)T:j3, 
ejn3)T viidi* d|v dt) "ci-lldb : ^jrtiebdt d|i di) 'ct^K'^^ • 7 T)d Cd- 

18 2I3UI- t«^^c>?T dt) T^l^^i) CjieT i)<3ldt)j-cj3 ^rcfvedbdr Utiti) ]i)r dt) 
e; 7 T)d T^ojije djrixedbdT dij, dt) btdj[)t3e, 7 l<i;ii) ^le lej'cnt)edl )o\\- 
[b-pvrljT] ldjT)]v t)6 ld3, i)d it)be3dt) T^jt)- 

1)6 t)d ti)0]idi) [T^o)t)e] ; 30 2l3ur 3J0T 3U)t rocjn73 Cdleb 

19 2I3UT cjiedT [if] t^M'l ^ ^^) ^ ^^ pobdl d l^r4 2t)l)d6jte, 7 d Tilb- 
3c6tnt)>?3JT rJ<^'D» U')] ^')<iJ'c t)6 [dt)j ^-c, 'L'Jc-dtjdtt) x^i<^X ^ T)eji)tedcT, 7 
olc e; 7 cjiedT t)d cdj-cjiecd dFj d i-ell^>?5fj»i) 6 ; 6j|i dt:<iitt)^ojT cuit)ui'dc 
t)d)r)3JT li'^''^' <^») ^ ISjt'cjrjjb, i)6 d 4 <l budji) dii)dc. 

t)<i)'c)b Tdn)3t)e. 31 OJ'cgT t)d T^ojt)e TO ciidtT le)f 

20 2I3UT cjiedT [e] dt) ttMH IV'^H), TUdf, d TiibjvdT^, Nj b^vrlttUTtje ^o^- 
dt)] "CjiudS e t)6 [dt)] tt)ejt:, di) b>-,Tl Tuld TUdr d i)d3d)T t)d i)T^ojt)e ; 6}\\ 
cojU dt), 1)0 i)dc bp7l. 2l3ur bjtjtJ JX l^J^^e 'M"d T)<i ji). 

beoTd, 7 t:u3d)T l}b cv^t to r;o|\dT 32 213111* 'cu3dT4 T|ioct:iI<}U)*cb<^jl 

i)d z,')\\c. 2lT)ojr [^o be] tJr) ^)t»)ri|^ "^^o clojrj )x]\Sei <.\\i dt) TiIt;dJ3 t)oc 

i)d 3ceTC<io|xd dbvjT : to xp'jotjdT^, 3d |v-^T, 2li) fepdij, 

21 II Qi^xo}^ "^o cudT^ tti-^f' 7 "citjT d t)T§cdtt)<^li Td tVlc>t)dT, [tx] 
TO rp1oT)dT4 dt) -c'riv 6 t^r^^c Sl))i)3o T^dlmn e )o)-dt rw^T <^ ^jt:iieb>73; 7 
KeV)0b, it)<^ <i ■c'n;3JT T^ojrje 30 ])d- t)d l)vrle T<iojt)e Td btdcdif)d)|i df; 

tT)dT:. [dr^iijTj T)d t)T^OJI)C- d||ldCTd. 

22 2l3U'|* TO d«!fdT4 rwdt buT T^t' 33 2l3ut to cotjcdtf)^ dtjxojr) dj-cjs, 
30 •crdt)3dT4 30 ]jeb|ioi) ; it)d]i d ii)tc 2lt)dc, 6 T)d v^i^)3)^ • 7 "^o b<i- 
[jidbdTi^j 2ll)jti)dt), Sl)e'i-d;, 7 Tdltt)dj, itj^iie dt) d]i ]\^t<jc t^jt) tt)^ TiieoUdt)- 
cldf) 2lt)dc. (21 1)0))- TO tuFj^T l)eb|\ot) -vyb r^r^^iT, 7 to b^iitf)^ d^ d |t^T4c- 
t^CT tt)bl)dTT)d ]xojtt)e Sodr) f^ i)6- tJot) fOT ^H^ ^0 3cedTt)d. 

3'P^) 

23 2l3i;r rdf)3dT4 3ur d T)dbv?tj C2ljB. 14. 

6f col, 7 "CO 5^(lidT4 dnrojt) b^fjjdt) 

t^ e)?)rjt)opdU c^.o)\ t')')^fi)')^> 7 ^o ji;joit){idT dt) pobdjl, C 2lrdJT jof"U4 
164 7 Cdleb -cjler. 24 Noc "Dd|i sell 13 IF 2l3ur 4 -cubir: ^Ddojre tijr 
^Dld n)4)t; -oi cjofj. ^ an -crjoD&^lRN^l, ^2lr cl>7T)r)-D Tid 

>ie3ipT:i5 [nnj, (ojii ru^ -cur^ i^-cro 

215US -DO t6^ an pobdl vie d nsilr dtridc 6 bejt i)d ttjerc \ev> cutijdc-D- 

■041X41) pob4l 4 tio'j-cce pti- 14 2l3ur ineop;-© tJ^"^ Jo ti)>>n- 

2 2l3ur "CO |;)tie-D4 cUt} jr^^iel v^le nit ti4 -ciiteri \^'- ^^V>\ "^o cu4l4x>-^ 4 
rioinp4t) 4 T]^34jr) 2l)li46jre 7 4 T:r)j5t)B^RM'^3o[^T>?^]p"T4.4"1trc 
t)^34)-6 2l<i|ioi) : 7 4 rubn4X)4iv 4t) 4ti pob4ilri, 30 bir4icz;e]x -cur^i 4 
cStticiivTtjjusd-S vrle Ttjii, ^o bre]]t Ijn 'CI|)5l)6>2lRH2l ^341-0 4|t ^34)'6, 7 
30 bi^ulsetn^ojf b^r 4 cc|\jc ti4 I16- [30] tnbj ro tjeull or 4 ccjo^, 7 [30] 
3Jpt:eI ifo -co b^en^ Ijil 30 bfujse- -crei-o -cu |t6tiip4 ydJ) 15 4 tiu4itr)e 
tti^o;r b4r 4r)r4 b-p<^t4CTo! " \\^^\\■, 7 ^ r]UdTcv,e -ceitji-o x^ T)6i-6ce. 

3 2l3ur Cjie4'Dr^r;-cu3 4T) T^jot)- 15 IF SlFjojr [tt]^] Tti4|ib4T) ru 4T) 
62iKN2l rot) rr(tr7 itj, -co trv?T;jtTl \e)X pob4lro [>?le] tt)4 e4T)-c-y7t)e, 4tj')-oJT] 
41) 3cl6)-ceTi), co|i 30 tt)bej-c)r 4|v if)T)4 Ujbeoixv?-© t)4 c]X)oc4 -d4 cu4l>?'6 -do 
7 4]t CCl4tj T)4 31iejC 1 T)4C 4J1 bf-'^n^ r4T-, "O^ l^^'o, 

•DnF) -)fjlleT5 -co t)^3)p'c ? 1<J "Do CJOH t)4c ej-oj^i lejt ^H 

4 2i3uV 4. -cub|\4r4it tie 4]t ojle, -cTjotl^^l^^^l t)4 -c^o)t)erJ "co -cab- 
^De4T)4in cet) 7 -|:]lleit) -co r)63jp'c. 4*^ -cot) -nltv -co 3^11 ye -cojb, v?tt)e 

5 2lt)vojn -co T:nt:"2t)46jre 7 ^U^toT) rJH "^o Ti)i^b i*e 14-0 ^Lr}r4 b-p^r^c. 

4|v 4 T]4J3t;]b 4. Ur4 oj|\ef>?T con)- 17 2l3ut 4t)0Jt, l^fl^ntt) -cdt^c-vriise 

qoT^JS'^e clojne Jri^^el vrle. o\iv, b'jo-c cun)4t4 tt)o 'Cl)jol)62lKM2l 

II 2lc-o Jof U4 tt)4c l^^UT), 7 C<iileb tt)6]\, 4tt)vrl ro l4b4 "cu, -oS ]t4r, 

tt)4c jefDuijel), i)oc [ro bj] rot) luf "co 18 [2lr<^] an 'Cj51)&2lKM2l i:4r- 

-peuc 41) -pgj df), ro txeubar^ a t)e4r- tv!jt)3^c, 7 n)6t\t;|t6c4ec, 43 tf)4)t;- 

vT3e : " §n) e4jcce|i'c 7 pe4C4)-6, 7 3<in [<in 

7 2l3ur ro l^b)\4r4 tie t)oj|ief4t- cjorfcdc] ro -f'-dioti4-6 4ti e4t)coti, 43 

clojtje Jrfi^el nle, -cS ]\Sv>, 21t) rtM^' aj-nb^t^ pec4)-D t)4 T)4)'C|ier 4)1 at] 

ati 3abatt)4ti 't]\)-o x>S t€=4c>7t), [jt*] cclojtj 30 t)'^?3e 4t) 'C|ieT 7 -^t) cex;- 

T^etxafj 1 :^t^ti)ajt; e. t^att)4-c [3h?T)]. 

G 2t)4T:^ rii;l 43 at) rT J51}&21KM21 19 2t)4jT;, j4ttintt) r4T;cv?t)3e on-c, 

joqiijtje, atjfojt) beati-vT-D t^ rot) ru-c- eajccetxr t)4 t)r46)t)ep ro tiejtx tt)eur 

■^J3P Jtj, 7 "DO be4tia -ov??) [j] ; 'oui- ro rtioc^e, 7 tt)4 ro tT)4jr ru rot) 

4J3 t)oc l)ot)4t- ro b4]^e 7 ro it)il. ipob4lf 4, 6 T)63jpT; 30 -ct] 4 t)oj-)*- 

9 2lti)^)t) \]S. I)e)ti3)rr) a cco3ar a 20 213117- a riib4'c at) 'CJ51)S21K- 
t).t34)-6 4t) r;j51)&2iRN2l, 7 t)<i bjo-6 M21, <t)o tt)4jr tt)e ro t^ejji ro bjiejt- 
e5l4 o|iv?b ]ioiti) -riojt))b t)4 t;)|ie; ojti t^efJ : 

[jf] 4tu1t) rvTtje . r: ro -ce4lYT3 a 2,1 2lcr c6jit)-6etibra [7] ar^^jtftTJ 

cciiTTjrac f-iti, 7 [a-c4] at) 'Cj51)6>2lK- atj) be-cajr, l1ot)-pv73eri at) r6it)4t) ■►^le 

M21 Ijtje : \]<x b]o-6 a t)e3la otinb. ro 3I6JJ1 at) T:j3l)62iFJtvi2l. 

10 2if ro a)'ct))3er4 at) c6tt)cti>7n- 22 'bo b{T)3 t)a ii)Vj-nt;]|ien -vTle ro 
iu3<^-c -v^le a 3loca-6 le clcoTb. co^<}c ii)o 3I6311, 7 it)o iot)3ar)ra, ro 
2l3u'|- ro -natrbejt) 3161)^ at) 'CJ5p- I^Jije tt)e f^ t)e3)pr 7 atjr^ bfr^f^c, 7 
621KN21 t -peK) a bpajUjvrt) at) c6tr)- ro cv^ti ca-cusa-o otiir) a tjoj)- rejc 
ct^>?t))3'ce a Ut^ajti cloj^e Jn^^^^ t)u4&. 7 t)^]-. ejt*^ l^ett) 3ur ; 

>ile. 23 3o rejtiijt) t)1 -patc^ttr par at) 

11 H 2l3iif a rub4^ 4t) T:^J51)&21R- ruT;4)3 ro 3eU ti)e r^ t)4jt:|i)b, t)j 
^^2l ti§ 2l)46))*e, 5^ T^"^ ^J^T -"^n po^- t^Jc^jr e4)r]^c rjobfo r^ c>?jx -p^j-s 
alfo a3 cuji retti3e otiatt) ! 7 3^ ojiait) e : 

^ar t)ac cctietr-pjr tt)e ati tot) t)a 24 2icr \x\o ttt^t^T^34t)'c>?3 Caleb, 
t)vfle cStij-^ra-cd ro "caj-f-bet) trie eroti- ro cjoi] 30 ti^Jb ajre[tiac Tpjoti^jr 

M- ^ " " an, 7 3wn ^n r© ttiV^ 30 i)7ott)Ut) 

12 Bilajlre tt)e jar le c|i^r, 7 bet)- beittia tije ejTJ^H '^ot) rut;aj3 jofja 
-pa tt)e a i)0)3|i§t rjob, 7 ro -ceat)a f)recaj-6 r^ ; 7 t^lboo^r a ^Ijof e. 
tt)e -cjorra cjt)er jf tt)6 7 )X t)5t^-c- 25 (2lfjoj-r ro ^-^jrjiebar^ t)4 1)21- 
tt)>?}ie t)^ jd'cfat). it)4lecicj3 7 n^ Can^^atjj-cjs 4i)r<t 

165 TOT) t^tdc a Tli5e T)d 2t)diid ]\uST6e. "o-^ d [3Conit]v?3e]. 

26 1i 2l3ur "oo Ubv^ dT) ■r;)5l)e2lK- 39 2l3ur ^o }v,n '^tldoj^e Tid bfiUr;- 
M21 tie 2l)a6ji*e7 |xe li^ld^torj, 3d ^v^-D, v-dyo -co clojfj JTl^^e^l v?le : 7 ro 

27 o-i -pdT) 'jon]c6|iui'] tije [lejt] c^oj'C'^'04 dt) pobdl 30 ni6]i. 

dj) T|iocpobdl)*d, T)oc -DO T)j )t:jotnTxd'6 40 *il ^3ut "co ej{t3e"c<j dt) pobdl 

dti) d3di-6 ? TO cildld n)e jr;joiii|\^-D 30 tnoc <x]x itidjTjT), 7 -co cud-o^ TWd-j* 

clojtje Ifjx^el, t)oc ro t)1"d -co tt)untt)U|t 30 it]uUdc dt) -ntlejbe, 3d ix^Sito, "peuc, 

dtr) <i3dn5. [dt;^indoj-D drjto], 7 l^dcdui xu<xx 30 

28 2lb4 t^l^i- ^4 nidjpnn, 4 Tejji ^pt^e d tj^jc to 3§U at) 1^)51)^21}^- 
dt) "CJoljB^lKM^l, diiml TO l^bitdb4T*J ^2i : ojji ro pecvT3etn<}- 

drti cludi*>?bi*j, jt* 'tl4 T)i) '©o Tednd 41 9X';^ux d-cub'^-c'-2K)<x6jye, C\ve-o d 

miv N^ : ')oir r^ r-^nv73^J3 djcije dn t:j51)- 

29 {^nrpjT Bu]i ccot^dbldcd dtj'fd 621KN21 ! df ni bjajTi tt)d)t; -Djb df). 
b):^1-dci-o ; 3dc d|i Vi^Jixitjer) Tib to 42 N^ 1iej]i3)Te Ti^di*, 6jtv tji [b):v?l] 
]iej|x bu|i tjV^bpe joir)l<iH)e, 6 >itcjT dti 'C)50^2lKN2l b^ tiie^c : co]x t]dc 
bljdTdt] Tdoj)- 7 6-p d cjof), TO ]\)i]e budjlTe]! ib dr cojfje hu\i r]Si'{]d-o. 
)tjot\]]\^-c dtti ^3V7Tre, 43 6)\x [drdiT] i)d li2lttidlecJTJ3 7 

30 odi) cur)'odb<|T: T)i r;juc^>i'De TOt] T^d Cdi)^dT)1t:)3 dfj-f o)i) ^otiinb, 7 -07 »lo- •cj|x d TTTec, d [-cc^AOib] d|t ttjjoFjd tr]e -pjTe leji* dt) 3cl6jT5otn : to ciorj 3U]x 
30 t]^)t:f;eocdT tJ'' J^jtre, df dii)djr] \])ol)-c6}-^Qb4 ^H "CjStjG^^lKMSl, "v^itie 
Cdleb if)dc jepujjeli, 7 jofud tijdc x^^ HJ t'ld^dt) T)51)^2iRH2l Ijb. 
I^utl- 44 2ly TO cn|t^'c4T<^Ti |x6tt)pd Tul 

31 2if bujx ti<io;Tn), a Tub|xdb4 to X^^T 30 tiiuUdc ai) ct)0}c : 3)TeT ifioji 
bejt T)a 3C|iejc, bed]ia trie ja"© TJn a itfit:j3 4)|ic cutjajita at) 'Cj5l)^2lK- 
ttJ^c, 7 ajteotinT TjaT at) Ttt^at) tjoc 1^2i, r)-i 2t)d6)te, atriac at ar) b^Sr- 
To i^c-^Xm^^HV- luT)3po|i7:. 

32 2lf [a]ij buji [foiird], 'c^'^TZXTO 45 2ltiTojt] t:dr)3dT4 T]d l)2tttidlecj- 
bu]x ccot)dbldca, an^a hx^xdcxo. ■C13 a ijuaf , 7 r)a CaT)^aT)i'cj3 noc to 

33 21311^ bejT buji 3clafj ati x^c- c6rijt)'v?3 -pat) ctjojctJti, 7 to buajleT^ 
|\.^r) af)t*a b>-<ii-dc)*o cetjxacaT blldT- IdT, 7 to bttj)*l0T4 o|]td, [aj]\ ta^] 
ar), 7 joc^nT ar\ ron buji t'cj^japac- 30 l)o|xtnali. 

y;X, ^o 30 lc3a)T bujx ccv^fxp afj^a 

b^^rac. ~ C2i|B. 15. 

34 <Do |xeiii v^bjie na laetr^T a ]\ab- 

^b4 a3 t^wc>;r, a Tj^epTn, ce-cjtac- Ha \])or>b<X]\id beujtajT leo, at) "cat) 
aT Ut, (3ac eatjld d|i -foi) bliarna,) -cjuci^ajT tot) tiii c6Tr)T)v?3e. 30 
]oir)co|\t:aoj buji tiejcc^jx-c, [ye tJHJ Sn)df a|x a bpeca-o t^t). 32 2I3UT 
c^riiacaT bljdTat), 7 ajreotj-c^oj ti)o a]\ bjijyeT T)a tabb6jTe. 
bjxjteT 3eUaii)t)ata. 

35^2l)jr]i ai) T:j51)62lKN2i a Tub- 215US to Ub4 at) T:j5l)&2iKH2l )ic 
4t:, 'Do Teat) a iT)e 30 Te)iT)jt) e jxit a 2t)d6ji*e-i Td tx^^T, 
t)T]ioc c6iT)C|xv?fjju3dTi-o >?le, t)oc a-c-^ 2 i-^b4 txe cloj^ JT?^*^^' 7 ab4 t^JU- 
a]x t)a 3C|xv?r)m3aT a ccjorj a cejle atr) 21 t)ij4 "cjucpTTe Ta btijx r-cjix c6tt)- 
-^3v?T : atjfa b^-^t-^cto x^^^vxi'o TJaT, T)>?Te, t)oc to be7|xni)Te^ T-^ojb, 
7 afifoji) b^Jteoct;-^ ja^. 3 2I3U)* to Te-dtir-^o) joTb^jx-c te 

36 2l3ur t)a T^o;t)e, to cnix 2t)d6j- rejtjjT Tot) 'Cjc>]j62lKN2l, joTbyrix-c 
Xe T>-eac>?i) a T)t§ixv?tj, i)oc to ^jU, lo]xc-ce, t)o joTbvrtx- a 3Cojii|ljot)dT 
7 -013 aj|x at) 3c6tt)ciivrr)ju3aT i^i^jott)- ti)5jTe, t)6 a Trab-^-cut rojletfjvrl, t)o 
|iaT TO Tedrjari) jor;a ^sajT, le tjxoc afj bu|x "^cojxv-ectr^d i-oUatndT)r;d, 
■ci7^u'|*3l3<^jlTO 'cab4^ aj|x at) bf:e]xa^. to Teai)att) T§3b6la)T Tot) TT!;)5t)- 

37 21i) ii)v;r)t:))x cedTt)d tjt) "013 at) 62iFM2l, to T)f Iba, t)6 toi) rjxeuT : 
T]xoc -cu^ursbijl a]x at) •ct:jtx, ^u-^- 4 2lt)'ro)t) at) -ce be^ut a -cab^T^ui* 
aT4 b^r Toi) -^fx a Ur^ at) T:j5§- toi) 'C)5t)^2[KM2l beu^xv^T lejr ^^J" 
621HH21. ^vux tjT TO TeciTjaT cv^t to plu]x 

38 2lf jofua tt)ac Hut), 7 Caleb cutf)aj)*C"ce le cet:)xdti)dT to l))n old. 
rf)dc jeputjel), [t)oc bd] Tot) Iuct to 5 2t3ur 3leufr^ "cil cer]iati)aT to 

IGG 1 Re^r t)4 3cn^)3^ec. C2ljB. 15. Redcr; 4t) 4ji)l3rJor. 

]\e -tdh^vux lojycce, t]o le tiJorbYTix-c ce-c [c>?-d] T^t buji r:-cSox i n]<|] jotd- 

a|i rot) 3^'^^^ ""^JH- ^ ^4^ T;63rd: ttidii to fin-n)] iof>b4r 

6 No a|i yot) jtejre, sleatTsd -ctl ^63^4 -cot) u\\\S\v {x)o\hud]l'ce), tti<j 
[tti4] c^b^ruf bj-D -64 TDectiid-D cv?-d -j-jn ^oisi^jse e. 

ro pluji curtidjfcce \eix dt) rtiedT 21 <t)on ce-o cvt-d^t^ bujx -cr-iioi* 
[cv?-d] -do l)it) old. ro be^-biio) ^-vox] 'C]5l)62lKN2l jor»- 

7 2I3U)- bejid Tu trid^i ■cdbdjiru'r bni^T; -costd [)oT]\ bujt )-l^fvrb. 

' 'cl3edT)r|ierlcvr-D]T)0 lnnt)on<i'ltn^] 22 U 2l3ur Tt]^ T^Jneb^ r^cp^t), 7 

boldTD curt)]id Tot) TJStj^^HN^l. ijdc d]t co)it)ed-Ddb4 nd l]->?le dirt)e, 

8 2I3U)- d T)u4 3le<^TT^T "cu Tdti) Tjoc TO Ub4 dt) TjSO^-lKN^l jve 
[ffl^] 5orbv7|fc loji-cre, rjo ir]<^ jor>- 2t)d6j^e, 

bv?]t-c d cc6)■lr]\)o^d^6 tnojTe, fi<i ^-^1^- 23 21 \)\^\e \])-6 -odji dirjt) dt) Tj5t)- 
^Try?r rIoTd Toi) r:j5l)62lKN2l : e2lKN2l '6)b tie \Sm 2l)d6)re, 6t) lo 

9 2lr)fon) TO bfcU]\d r^ ttidjUe le -p^ d)t;)t)dt)'Cj51)B2lKH2l To[^l)d5j- 
Tdri) "Cdb^-cuf bjT leji* to -cii) Tec- )*ej, 7 o 7-0 dii)dc d it]e')*c bu|\ i)3e)t)- 
ir]dT cv?T TO plufi cutt)d)i*C'ce le let; gldc ; 

}]'>i) Told. " 24 2lfiron) ly driildjT bjdi*, rt]^ T)1r;- 

10 2l3Uf TO beujid ru let ")4 '^<^*^- ^^ [ed)n)Tj ■c]ie d)T)b)rjo)- 3dii ^^jot Totj 
•^tJUf TJ3e l^-c l]it) Ti:)ot), tti4 rdb- c6n)C]\>7rjjn3dT,3o TJ-cmbfvdjT dt)pob- 
^ruf Tedr)t;d le- rejrtJT, to boldT dl v^le edr)Tdti) 63 iid'cd tt]4 )o-6h\^\-c 
cufT)jtd Tot) T^j51)B'^HN2l. loj-pcTje, tn^ boldT cutiittd Tot] 'Cj51> 

1 1 2t)4 ^-o TO Te-drj-c^ d|i tot) edi)- 62lKH2i, indille le T)d rdb^-cut ^3'^', 7 
Tdri), Tjo d]iTon ^JT) i^ejTe, t]o d]i tot) d rrdb-^ruf T)3e, to |ie)|i d T)0|tTV?3e, 
iidjr), Ti5 ttien^jt)- 7 ejtjttjgfj^t) to T)d s^bnp- tt)'^ Jot- 

12 4)0 jiejti t)d l]vjb!ie to 3ledt- bv7|it; p^cdjT. 

■ tni^e, tti4 tJH ^o TetjTc^o) ]iji* 3dc 25 2I3U)* to Tedtjd di) t^^s^r tJt; 
^ox] TO ]\ej|v d T)nb|ie. dji 7-or) clojne jTix<^el >7le, 7 ttidj-c- 

13 2lt3 itjejT tiu3dT TOT) tjii to t^se)! TOjb >?le e ; Ciri jf djr)^T^JO)- e : 
j T^dtinT v?le T)d riejt:etJ tr)4 7*0, d3 7 "co be-^-^T d t)j0Tb>7t\'n leo, ^ot- 

joTbYTjit: )0Tbd]td Tedntrd le 'ce]t)jT, bv;-)i-c Tedtjrd le -cejtjjT tot) Tjo!)- 
1 TO boldT cutr)]vd Tor) r:j51)6>2lKN2l. 621RH21, 7 d TjloTbnpo pedcdjT d 
1 1 14 213117* Ti)^ 'CJ3 cojtt))T'cedc TO Ut4 dT) 'Cj3t)62lKN2l, dji roH <i 
'i c6iJ)n>T3e CTfivrb, t)6 3jt be dji bjt ndjijbpjof : 

I [b)dr] bdji Ttieyc di) buji T]3e)T)eldcv?b, 26 ^^^ux indj'C):j3e|i to c5rt)C|i'v?fj- 

M 7 b§|m)* loTbnjtt: Tedij-cd le 'ce)^)■6 m3dT clojije Jtn-^el >?le [e], 7 to?) 

j to boldT ciliijud TOf) 'Cjol)62lKN2l ; cojtijjT-c^c cojiijrj^cut T)d tt)§tc ; 6 

ni4 TedTjT-^ojte, x^'^ '^o Tedtid tej- tj^jtld toi) pobdl >?le [bej-c] d ijdji)- 

rjor). " b^jor- 

15 6^t)o{iTU3dT <in]Sir) [bjdtj ©it- 27 IF 2l3ut tt)^ pecnse^ dt)dtt) d]t 
-yrbjj Tot) c6tt)cp?njU3dT, 7 in^ dT) bjr; -cite A)r]V>xiox, <xfjXo]\] to bedjid 
3cedTT)d Tor) cojti))Tt^c cori)n>?35ir fe lejt ^Sb<^ bdjt)Jon ^ot) cejTbljdT- 
[buji ttjetc], 6|iTU3dT t'joijtujte dt) v?t) tt)^ 1oTbv?|vr p^cdjT. 

bu]\ tljof : 11)4 d ■cS'c^o)xe, )X t»]4 TH) 28 2l3ut to Tedt)d di) r^s^r lojji- 
bjdr ^T) cojn))T'c^c d Ut;4 dt) rj5i)- 3')1o^) ^U Tot) d T)dt)sn'A Ptc>T3et 30 
621KM21. l)djt)b7:jo'rdc, d T)ii4 "^o t]j r^ pecdT 

16 e^jt)Tl)3^T 7 edT)tr)6T bjdr d3- 30 1)djT)btJordc d Ut4 dt) r:j31)^2lR- 
'>»^, 7 d3 dT) ccojiT)jTt§c c6it)i)'yT35r ^^2l, TOTedT)dtt) lo)tX3T]]ott)d djid fot); 

i IttjdjUe ]ijb. 7 tt)djT;):j3§|i t5 e. 

17 2i3ur -co Ub4 dT) T:j5Dei2iK- 29 e<iijT)Tij3tT d\x\^)\\ bjdr ^3^?^ 

N21 ]\e 2t)d6jte, Td )\^t, tot) -ce pedcnsedi* "ctie dji)b):jot, 

18 L.^b4 l)e clojfj Jxn^Sel, 7 db4 [dji-^oT) tot)] -ce be^r^ d ti)erc clojtje 
]i)u, 21 T)u4 tjoc'j:>TTe Tot) Tutd)3 d )r^<^el, 7 tot) cojtrjjTt^c cott)T)>T3^T 
t!)bgd]\d tfutJ )b, T)d tT)§rc. 

i9^2itirojT) ^r 4tt)iv?T bMr. ^ t)u4 so if 2irdt) t;dT)dtt) t^o tjI [edj^jT^] 

^oX-cSo) Td|i.^i) T)d TJiie, 1oTb4T;Te 30 1)dT)T6T;cui*dc, [m^Y "^or)] rjii [e], 
1otb4T: -costd TOT) T:j51)e2lKH2l. t)o cojtt)jttec, rc4^lvT3 r^ dTi r:j5D- 
167 fc ! BSx 41) -ce TO bjtJT dt) crdbbojD. UjBDK62lCl)2l. )rti|t|r^Jn C}i6|t<i>]. 

621KH21 ; 7 sent-pnseiv dt) vdr]dtt)- tiijc 6ljdb, 7 Ot), tr]dc Peeler, n)jc 
1*ojr) <it ^^V" ^ "c^ojne- Keubet], r>o sUcdr^ cuc4. [-D^ojtje :] 

31 'D^ cjon 3utt -cdiiOTrn'S T^ 2 2l3ui- T)ein35'Dait rw^^T <i l^t;4 
biijdr^ at) rj5i)*i2lKH2l, 7 3U)x bjxjr 2t)l)d6jre, ttidj'Ue jve c\;x> 4j|\j3 -d6 
d aj-cije, 35l|i"P>i3|^ ^1 Tdtjait) r^) cUtj>?b jri^^el, r-^ ceu-o 7 cd63d-D 
•c|\)"D dttidc; [bjdj-c] ^^. olc 4 T^H)- udc-D^<ijT) tot) c6jtt)'C)OT)6l, 6)|i'ce)]tc 

32 H 2I3U1- at] y^d-D TO Mr^ cldf) dtj-fd cottjcti-v^i^jusd-D, x-^ojfje djt)tt)- 
JT|\^el dtitd btt^t-dc, -pii-^d-c-^ X)V?i)e T)en)ld : 

TO c]\nr))3 tt)dj-ce-cd dfjfd T,x<xbh6]-D. 3 2l3Ut ro cjtvrtjjser-^ )dr> ^ejt) d 

33 2I3U)* dt) luc"o -pu-^ 43 C|x\Tf))U3- ccjot) d cejle d i)-53d)-6 2il)1)d6jf e 7 d 
^1-6 tti^jxje-Dd i 'ru3d'04 e cuit) 2t)d6j- t)^3djt> 2U|\oi), 7 d x;ub]idr-4 ]\ni, )x 
re 7 cutt) 2l4|\ot), 7 cult) dt) c5tt)C]vv?o- t*<5 [i;)6]v Sdbt^Sojre] ojn^b ^eji), 6 
J3e >Tle. i'c^ld] di) c6tt)c]mnJU3d-6 vyle t]<iotT)- 

34 2l3ur -DO cni^^"D4 --t Ujti) e, ro rd, 3dc ^ot) X)job, 7 di) TJSlj^^lK- 
cjon t)4 yojllxiw^d-D c|\edx) -DO -oedt)- M21 [t)dj tt)etc : d|i d t)4-cbd|ii-ojt) 
r^oj |\))-- Cfved-D r^ ccu|ir^o))-) )b >-e]t) TU'^T 

35 2l3ur 4 T:ub4t: dt| T:j51)621K- 6r cjotj pobdjl dt) T:j5t)e2lKM2l ? 
M21 ]xe 2t)d6)te> Cv?nr)35^ ^^ ^^^3" ^ 2l3ut d t)u4 ^^o cudld^-o 2l)d6)'re 
Idc 30 -Dejtijjt) cutt) b-StJT : clocrn^ dt) [tJt)]' "^o -rvj-c ^e d]i^ ■^S'^J'd : 
cottjCjivfrjjusd-D v^le le cloc>?b e r^ojb 5 2l3UT* to l^b4 T^ 1^^ Coitdl) 7 ]ie 
dtt)V7c -co t)totlut)3po|xz:. t]d c'V7rec'C'v?t) ■vTle. "o-d |t4ri, 21 tti.^t\dc 

30 2I3UI* 'cu3d'c^ dt) cojtijrjotjol ^eji) •cd/tb^t^^ivr'D i^t)] 'Cj51)6>2lKM2l 
>^le t:<iob ditidc -co t)toi-lui)3po)i'c e, 7 cjd [jx] le;T' 7 [cj^ <xx:S\ t)^oit)-cd : 7 
-DO clocdr-^ le cloc-v^b e, 7 -co eu3 re ; -06 bedjid [dj|i] -cgc-o Ujti) ]\.]X '■ <^^ 
tt)4 c-o djtH) dx] 'Cj5!)&2lKN2l -co -ce rJt) rejt) to C03 r^ JT 4 "^o bedjtd 
2t)lid6)re- r^c-D d t)34 to. 

37 H 2l3ur to Ub4 4.t) T^J5!)^21K- 6 <Dedi)v?-6rJ ro ; 3l4Cd)'6 r)on- 
M21 |\e 2t)d6jre, T-il X'S'o, r>TT^e cu3djb, C6]id1i, 7 d cv?TecTd 

38 L<2lb4 lie clojf) )ri^-^el, 7 TU^34 "^^^^^ 

T6jb 30 i]TedtiT-2io)r r-^^M ^ ^l^h^ 7 2l3ur cv?|\jT reiiiiT jotj-cd, 7 c>;iv- 
a tjedTv^s^-D d]t r^'C' '^ t)3eni§Uc, 7 TJ'C' "cnr jotjrd d Ut4 -dt) "Cj^ljG?!}^- 
cniU"© |i>ib)r) 30|vtt) d|i f-^bixdTVfb d fl2l d ttj^jtdc: 7 IX <lii)l>?^ bjdr 3)'d 
i)jii))l. be T>?t]e -cosdr [at)] T:jotj62iKM2l, 

39 2l3ur bj^j-6 r^ <i3V?^ ^^ r-^bi^d, [bU^'c] r^ tj^ioitird : [3dbdrj rj^j 4 
co|x 30 dx^c-tSo) 4' 7 30 tr)bjd-D re tjjotti^o^s oji-y^b rejt), d cldt) Leb;. 
a3>Tb tt)d|t cujtijt)e d|v dj'c^tjTf^b dt) 8 2i3ur d Tiib4'c 2t)d6)fe ]\e C6- 
'CJ51J&21RN21, 7 30 t]Tedt)r-^oj t^ ]\d1i, 3v?Tjtt) jb, e)rt;)3, d cldF) Lebj : 
jiejiv ; 7 t)dc l^tj-c^oi lo|X3 bu]t 3C|\6j-De 9 2lt) [r^oilt;)] 3U|\ t))-6 3dr) ejrtr* 
irejt}] 7 buji rul r^H), ^ t)Tj<iiJ3 d iti^ to Telv?3 C)1d ji-]x-^el fi3i-) 6 cott)- 
i)3r).^'cv?3^r) rjb Tul to r'C^l^^ip^^cur : cjiv^tjjusd-D jri^^el, Td bu)v •c-c^b4'C d 

40 jotjur 30 ccvjirjrjeocr^oj, 7 30 1)34 to r^H) to -cedt)dit) ob4 p-^jUj- 
t)Tedt)-c^o) it)djT^t)rd -vrle, 7 30 tt)b)d v?t) dt) I^jq1)62lKN2l, 7 r^T^^it) d Uc- 
r;b tl^oti)T;d Td buji t)t))d- 4 ^^ c6tt)C|iv?r))3 to r^jotoldti) -cojb ? 

41 2i)jrj dt) t:j5I)62ihm2i bu]i 10 2i3ur -cus r^ ^ur<i ^ ^xo:5ux 

i)<D)d, t)oc t:u3 dtt)dc lb dr C]ijc t)d [t6,] 7 to Te|\b]x^jt;]\e v?le it)jc Lebj 
T)63jpi:e, cutti be|-c dtt) <Dl)jd d3nb : it)djUe ]xjot; : 7 at) bp?lcj d3 jdtl^>?3 
tt)jrJ at) 'CjC)V)fe2lKN2l buiv i)C>jd- r]d ra347:dra tt)^ dt) 3cedTtid I 

1 1 2i]i roi) t)d cvrrerjn Tura 7 to 

C21JB. 16. c>?TecTd -vrle to c]i>?r)J3eb4 ;ib rejt) d 

cc)oi) d cejle a tj^sn-c at) 13)01)6211^- 
Jftin^rajt) Cl)6t\ab, ^Darat) 7 2lb)itaiti. 1^21 : 7 c]teT e 2l^]iot], ar a t)Teat)- 

31 21 |i t)a r")acTU3a-6 3U 3euii. -c^oj 3^Jott)]t^-6 tja ^3aj-6 ? 

41 2l3ur jr)oii)i\4-6 14700 to l^t) 12 H 2l3ur -co c>?]i 2t)d6)re 34tt) 
dt) loj\3. ail *Dl]^t:ai) 7 4 2lbjiiatt), cldf) 6ljdb : 

T)oc d Tub4t;, 1i) ]idc>?ttit)e X^^X '• 
21N0)S Cor^dl) tt)dc jrd]i, it))c C1)6- 13 2I1) tj^T 3dt) edjr^c'D 30 rciis 
J)dr, ti)jc ieb'j, 7 'D^rdt) 7 21bjiidii), rtira )tj ar Tiitdj3 Ijotjdr -co bajfje 
168 Cvrr Cho|\4li7 C21JB. 16. -DMlrur C)e aj|i, 

7 ro H)jl, r^ ifit^bar' atji*4 byiii-ac, ojr) Cl)6|\dli, *Dh<iT:4n, 7 2ib)H4ffi, <x\i 

acr tiiut)4 t)reat)a ru ceFj -rjat; -pen) 34c eaq^^oib : 7 t<I)t)ic 'Dacai) 7 

rrpjr^ aifiac of <x\i ccjoF) f "^Ibjudtn 4 ui^c, 7 t^o ver<3-04 a i)-co- 

14 T^nlleait) 1:61* n1 '^W3 "^^ jFj 30 nuf a loir-cH), 7 4 inn-^i. 7 4 tiuc, 7 4. 
•CI,. Uonuf ro bajile 7 ro liiil, 7 t)j u)o cclaf] be3. 

ru3 ■cu o)3iiet Tepvrr) t)6 >-jtievUi)T)a 28 2i3uf a rub4t; ?t)d6jTe, LeJi* fo 

T^?!) : ai) 3cnp'}:e -cu yv>le i)a r\-oSo)r)e a)t;eoi)T:aoj 3U|i c>;|i ai) L'}o\)^'HHH21 

atnac ? T]j iiacmtine ruai-. ttijfj -co -cearjain iia i)ojbixec)*o >?le ; 

15 2l3uf TO bj ?t)a6)rft t^i5 'Feii3ac, 6j|i !)) [-ce^nd ir)e 14^)] df inint;)tj pejr). 
7 a -cub^-z ]\.)X ar) r:iot)6^1HN2i, Net 29 2l)<i 3eibj-o r-^ lJ<^r cojocef) a 
rab4rnn^ir ^M^<-^ n)»J'^b>Tn-ci-)un : ii'joji ijnlervrne, t]5 ti)^i* w,<^ -cjcreiv d|i t)a 
ben "lip eaijati'dl dtiiajt) rjob, 7 i)] ii>Tle roio)i)ib 'C]oci:>?3e;]x o||id, [aij 
ti)6 TO 30]vcn3 it)&<ion ^ca. fJ')] i)i l)e ai) 'CJor)62lUN2l -co c>T]i 

10 5l3uf a "cub^-c 2lja6)i*e ]\e Co- irjjfj ija-o. 

]i4l), B|pVJ 7 "^o cij-cer^ Kle a ld-c4 30 2lc-o tti^ t]i ai) r)ol^62lRN2l 

4n ^JoOft-iHM2l a Tiji^jxdc, ■cura, 7 tjio ijiia-o, 7 30 b):o)rceol>T-6 at) ral- 

Id-ovdi). 7 2l<X|iot) : aii) a beul, 7 a r^usa-o rii^T' 3^*') *^ 

17 2l3Uf 3ldcao 3dc ^oi) a3>Tb ij-v^le tfjo T<i [tt)bet]an] i\ju, 7 30 l^^c- 

X)oT)yd, 7 OTjij-o -cV}-)* jofj-cd, 7 tni3d-6 aj-o t'jov beo afita poll ; aijtojt) ■073- 

3ac Jot) 43nb a iioTjXd 'pejt) a l<vt:4 'FJ'ce 3U|i o?i\e-c4 at) lijvrtJTrjixfe v^l^o 

an ?:j3t)<2^'^lHM2i, ra cea^ 7 cJosa-o 4 ai) ^rj51;62lKN2l. 

tjoofa ; 'cuf a it)4 at) 3cedri)a, 7 2l<i- 31 *J 2l3ut t;a|ila, tr,4 to tS"*^!^ T^ "^^ 

]tor), 3dc <5oi) [asnb] a fionfd. I<iib4'c t)d inbjgd-c-cjro y^Xe, 311)1 ycojlc 

10 2I3U1* TO 3ldc 3dc ttl^ -^cd a at) -calait) -o [bj] ytlibd 6 cejle. 

fjoiifd, 7 TO c>?)i -cejtjjT )ot)t:d, 7 -zo 32 2I3U)* T^rofcv^l dt) rdldti) dbeul, 

cvjier^ •c'k?f<\j]i at)T:eit))-6, 7 to fer- 7 "co ')l>?3 tu^T J^"^ T^^')' 7 4 rr'jsie, 

4T4 a ijTOjitif pajUjVTt) at) cuii)c]\>TnJ5 7 4. T)>ile T'VTtje T4 [b^i)] )ie C6|ial), 7 

it)dille ne 'U)do)]-e 7 2i4i]iot). [a] tt)<io)i) -vTle. 

19 2I311P TO cjivr^js C6)idl) at) 33 jdT> >-ejt), 7 at) liiejT to [bet)] 
c6tt)c]\ntjju3at) \?le T)a i)<i3ajT 30 to- |xn1, to ciiaT4 beo vjoi* atj^a bpoll, 7 
^tup pajUjfTi) di) c6rijcp-v?tji3 : 7 to to tix-vtt at) •cdldn) 4 -^ tt)>?n: 7 ^o 
pojllpju3aT 3l6]p at) TjSlj^-lHH^l eu3aT4 ap \S]\ ai) c6ii)c)vntji3. 

Tot) c6i})cp>Ttim3aT v?le. 34 ^3upTo rej-neT-^ t)a lijppjelj- 

20 2I3UP TO ldb4 at) t:j51)62lRH2l r)3 >?leTo [bi] p4 ^0^)01011 pa 301141: 
jie 2l)a6jpe 7 pe l)2ldpoT), t4 P<It, pojtt) a t)^)3^") ■ ^^V- ^ TubpdT-cj, 

21 'DehT3]-6 lb peit) dp Up dt) pob- ^De3la 30 pln3pJ0'6 at) -aluti) iFje 
ajlpt, 30 p3pioppa i{)e1aT3o Ijobai). [11)4 at) cceaTtia]. 

22 2I3UP TO •c'v^-ceT-^pai) ap a i)-2i3- 35 2l3up 'cdit)jc -cajv^e a it)ac 01) 
ajT, 7 a TiibpaTap, 21 'Di)e, Oja t'CJoI)621RM21, 7 to loipc ai) t^i 
ppjop<iT 3dcd -kjle peold, dt) bpec- ceaT 7 dt) c<^03dT '\i:^\^ to joTbnp 4n 
ocujT -^or)T>?t]e ait)ait), 7 4t) it)b;d ov^p. 

ru peJp3ac (upat] bpobaU^le^ 36 *I 2I3UP to Ubaip at) Tlol)- 

23 II 2I311P TO Ub4 at) t:j5l)e2lR. e2lRTN|2l pe 2t)d6)pe, tJ paT, 

M21 pe 2l)d6jpe, t<^ p^tT, 37 i<^b4 le l)6le<ip4 in<ic 2i4poi) dt) 

24 tJb4 pip 41) 3c5n)cpv?fi)U3dT>, P434r; t)d pjofjp-v^Te to r;63bjjl pudp 
tJ p^T, 6)p3)T piiap 6 bej-c a -ctht)- ap at) lopcaT, 7 TP^^Jo]*e; 4;) -cejtje 
cjoll lojpTit) Cl)opal), <^D})J'cat) 7 2lbj- af) puo ; 6jp arJjT t)Joti)'ca. 

patt). 38 S)otjp?Te i)a bpecacpo a i)<t3ai'6 

25 2i3up Tejp)3 2t)a6jpe pudp 7 -o d T)<in"1<i') T^JHi Tedt)t:ap cJoji) let- 
cudjT 30 <t>Stdx] 7 30 l)2ib)pdtn ; 7 T)d Tjob [tt)dp] poldc to T)dlt;5)p : 
TO lef)dTup pjtjpjp jpp-iiel >7le e. ojp to loTbpdTdp idT a li'c4 4t) 

26^2l3up T6Ub4 pe ]\}X at) bpob- '(::jol)62lKM2l, ^Titie pH) 4'cJ)t T)Jott)- 

4l, 3^ ]\di>, oujTjtt) lb, Telnse )b -64: 7 bejT t)^ cc6tT)4pr4 to clojt) 

peit) 6 l6)pt;iT)ib 1)4 t)TpocTao)i)epe, 7 jpp<iel. 

T)<^ buajipT pe l)ear)jT jp leo, Te3la so 2I3UP to r63 6le<^p4 at) p434t; 

30 it)>7pp)Te )b -k^le jotja bpecnbpjot). pa ptorjpvfTe ppJjp, le i)'^6<^^T)aT4 

27 21)4 Xi^ Te)p3eaT4 pifap 5 lojp- at) Iuct to lojpce-o j0Tb4t: ; 7 to 

109 Q |tjne-6 c<^ojt) le*it;?)d -cjob [tt]dit] yoUc c)T)e ^el3j -co ^03 ye cmt) t)4 T^s^-c- 
ro nalTSjii ; dcr). 

40 [Cliutn] d [ttibej^n] tid cc>?tiit]e 

TO clojti jrn-^el, joi^rur i)dc -cTijoc- 215US ro UI34 4i) t:j5^)6.^lHM2l ne 
'pa-D ed^c61^t]^)'6<lc, r)<ic ro i jol 2l^|\ot), 2t)a6ji-e, -c-^ t\-^r>, ^"^ 

-Djo-obnivc •cv'^fe d 1<\t:4 at) r:j5!)- 2 L<2ib4j|i ^ic clojr) jfn^el, 7 sUc 
621HH2i ; co|i TjdcitibK'i'D te^ti)-^ Cl)6- t^^'c 6 3dc ean-cv^tje dcd ro ]iej|v 
■|\dl), 7 ttivVji 4 cv?recT:v?i) : tiidji ro -c'lse <x ti^j'Cjxe-c, 6 ti4 Ijudf-^djTjjb 
ti<3)-D dt) t:j3t)^2iKN2l |tji* le Ujit) >?le ro jtejiv ^136 [a] r]dTC]\e<i-6 [r^] 
2t)}5^oj-i*e. fld-c reii3 : tcjxjobyd dji)n) 3dc edi)- 

41 H 21 1^ a^t x]d rr]S]\dc ro t^JH^'^^ rv^tje d]x d fUr. 
c6tt)c|i>?nm3dr clojfje )x\y^el -v^le 3 2l3ut t^^io^'^a -cu diijtti 2l<i|ton 
jrjo{ti|t<^r d T)<^3djr 2t)i-)d6)t*e 7 21^- d|i f Idjr Lebj : 6j]v [bur] edtitldt: 
]ton, 3d |i.^r, <t)o ir)4bdb4 in>?'j'cj|\ 4T) dti)-^)ti [bjdr] ^3 cef) -else d ndjrjter. 

'C):j\)Q>^HU2i. 4 2i3ur cni^Ts "cu ru^r M'c; d i6jt- 

42 2I3UT r^jxld, d tju4 "CO C|-iv?t))3- -cjti dt) c6tijc|v>?f))3 d Ut:4 ija -yrldr- 
fri^ dT) pobdl >7le d i)<J3>?r ^l^ljdSj-pe nvrfe, tt)d]x d 'C'cej3eTnd tJii)*j |tjot:. 

7 d i)^3djr 2l-^]to)T), 3U|i 'freucdrdji 5 2J3U)-'o]uci:ddccii)c, [30] rTjuc- 
ledr |te lojf-cjt) dr) cott)C|i>7tjj3 ; 7, 'pd bUr 4 f^^^^ -^-i) "^^ "^0)31^6^ tiJJTJ ^ 
'peuc, ro folv^s dt) t)euU e, 7 no 7 'po bed|\d if)rf ) 'pd r^|\d 30 tc>?|i- 
t:d))'bejt) 3l6)|\ dt) 1^)51)^-1^^21. ):jr jrjotiiit^r clojije )i*|i^el rjott], le 

43 2l3U^ 'tS)X))c 2t)d6jre 7 2l^|ioi) t)redT)>Tr j-cjottijt-^r bu]i i)^3d)rr). 
dt cojtje \6)X't]\] di) c6tt]C|i>?tj]3. 6 H 2I3U)' ro l<iibdj|\ 2t)d6)te ]ie 

44 H 2I3U)- ro lg[bd]]i dT) 'CJSD- ^^^JfJ Jri^^sl' 7 'cus 3dc -^otj rd udc- 
621KN21 |i§ 2l)dSjve, r<i |t-^r, rd^i-^jt) T^^'c "co, <ion d]i xo\) 3dc 

45 6r(i]3 dn)dc AX at) scnrecr-y??], edr) udcr^^t), ro tiejji T;53e d t)4jt;- 
30 if)b4r*>?3e ti)ir; Jdr 30 liobdi). ner, r^ rldjr: reti3 : 7 [ro bjj yld-c 
2l3«)* ro ■c>7T:er<}i-dt) d|i d T]^3d;r. 21<^itoTi d tt]etc d yXdr;. 

46 I1 2l3ui**d rub4^ 2i)d6j)-e jie 7 21311)- ro cy7]i 2l)d6)i*e T)d vldr;d 
l)2l4|iot), ol^c x'^f^nX'^^ 7 cnii -cejT))-© X^^X ^ U^Jdj^i dt) "CjSb^^lJ^l^^l 4 
dt) 6i) Tjdl-cojii, 7 cy^\\ TYjx ^Il^er, 7 bpdjUj-V7t) ^d rldrnn-j-e. 

^J^J3 30 lud-c CMt) dtj conjcji'k^ijjs, 7 8 2l3Uf x:S]\\d, d|i r)d it)^]idc 30 
redt)d I6j|^i3t))0ti) d|i d Tor) : 6j|\ ro t)r|cvyr 2t)d6)T& 30 pdjUjvn) t)d ^M^- 
ciidjr r)03dlcdT dif)dc ot) rT;j51> ^"^1*® ; 7, T^tic, ro bj yldo 2l<^]iot) dji 
62iHN2l ; ro 'i:]o^X'3^v.] di) i:^]!. T^i) "cjse iebj d]i t)3ed3dr dtt)dc, 7 

47 2l3ur ro 3ldc 2lc\\;or} if)4 d t:u3 udjtre ti)<ior^)T),7 ro bl<ijc bl^7;d, 
rub4r 2i)d6jf e ^i;-)** 7 "^o itj-c d l^ji 7 ^U3 dltnojFje udjve. 

di) pobdjl ; 7, ^euc, ro bj dt) "C^^i dji 9 2l3ur ro 'CU3 2t)d6)tfe t)d f l^'cd 
r'<:o)-u3d-D d tijefc dt) pobdjl : 7 ro >?le dti)dc 6 Ut;4 dt) 'Cj51)fi2lKN2l 
c\?|v 'cv;r c-y^se, 7 ro )v)tje fji; d^v t^O cutf) clojije /T)idel -v^le •• 7 ro t^^c- 
dt) pobdjl. •^'c^, 7 "DO 5ldc 3dc r)ec rjob d f Id-c 

48 2I3UT ro f er r^ €;)x>j\\ x]d be6r- 'pejt). 

djb 7 t)d tt)d)ib>7b; 7 ro cojTc^^ dt) 10 II 2l3ut ^ rubdjjir di) Tjat)- 

r:S]i. ^ e2lRN2l ]\e 2t)d0)rc, T-cibdj^x rl^^ 

49 2l!Jo)T dt) il)e)r reu3 rot) 'c<J]i 2l^]iot) d ]iji* d U1r4 t)d ^M'^^'l^Tr^' 
ro bur cejr^te if)]le reu3 7 i*§cr r^ -cdJTcjr ii)d|v c6rt)4r:d d t)<i3djr 
3ceur, l^r ditivf3 rot) t^n^-cjii rlu3 i]d ti)e)|iljocv?b ; 7 ^6)31:6 tu tjtjr 
fd cv?TCI)o|idl). dttjdc d it)ot)db4 rjottj^d, 30 t)dc 

50 2l3ur ro XjW QXS]^o\] cuit) 2t)d6j- tt)b^pT3t;5|v jdr. 

Xe 30 rojiuf l5jT'cjt) dt) c6ti)C|\>7f))3 : 1 1 2I3UT ro |i)tje 2l)d6jt*e' CTJt) :] 
7 ro cojpcer dt) r^ji. tti^ ro djrjt) dt) 'Cj51)62lKM2l re, 

^r tn4 rni ro ]\m x^- 

C211B 17 ^"^^ ^^3^1* "CO Ubjidr^ cld^ j^T^^^^ 

]\.e 2i)d6}xe, 3^ )t^r, 'peuc, d-c^iti.^ojr 
d3 eu3, ro ){t)-nj3Jotf)4 rtc<i'o, ro 
B^j]i 'DJd d]\ fldx: 2ld|xoji) bl^rd ro cudrtti^ v^le yecdr. 
cu|i udjre, 10 21)4 cv?tr)t)e 3U|tdb 13 5jr be dji bjt: tKic>*df d t)3o;]te 
170 c«|t4ft) T)4 r43^^- ceijB. 18. t:oc<} n<i r<i3<}^- 

ro sebd i*e b^y*: 4t) cct)<iojrTfJ3e|i a Tjiitj^cd, 7 'cor» lijdcdjb, |ie Ijoji- 

9 liu-6 leccTd to 'C'O t)a. i)ejt;jb 
C2ijB. 18. ]i6i)<d[ot})T;d, [ro cot)3n)dT5] ot) 'cejOJ'D : 

3dc >?le rjorldcd-D n* leofdi), 3dc 

Cuttdtn T]d t^-ijdpr. pjureoldu) >?le tjo-Dlacd-o bj-o Jt leof^H' 5<^c 

T)d tebjTr^c. 1) "pjdc-r^or^ i)d t^- Tjorldcd'o pecdj-o Jt leotdi), 7 3-^^ 

34r. 21 2l3ur T)d Leb;t;^c. •cjo'Dldcd-6 djtj'dJSJ'D jy leor^T), r)oc 

TO beuit-vT-o -D^itiji-d, [bj^^jr] X) lt5t)dottj- 
2ioUS d Tub4^ dt) o)51)6;2lRN2l ]te rd -Dvr-c-rJ 7 ^or tijdcdjb. 
l)2l^Itor), joiticoiid -cur^ 7 "CO ti]jc 7 10 21^1*^ [t)^J^] n \^6r]Son)td jofdr 
t;15 li^^-c^ ti)d;lle lef e)3ce]ioTldr<'^!)c- •cu 7-jri ; 3dc <ior) pediird lo^^r ^: 
■coiid : 7 joii)coi\d oUfd 7 -co lijjc bj^;-D x^ Tj^Aottjrd tSv^-c. 
ttjdjUeledf d;i)rl)3e-6 bu]i r^3d|Vo- 11 2I3U)* [jrJ leered ro; )otby^]\x; 
^X^. " -co^-td d ncjo-olvfcce, ttidjUe tie >?le 

2 2I3U1* -06 f>f dixbix-Sij-cjie n]d|t dt) jo'6b<j'cd -coFj-cd cloj^e Jxv-^^^ '• ^1*3 
cced-oijd -DO ■c|i§)b Leb;, -cjiedb rdt:-^, ttie "o-^^r-p) Jd-o, 7 ro-o tt)dcd)b 7^ "oo-o 
t;^b4i*; l^t jd-o, 30 tjjdst-^ l^cx) jd-D, jr)3§t)'*?^ uidjUft |i)or, le jxedCT) TJon^- 
7 30 tjredtjvTo t|\jreoldit) rv^c : dc-o nre : 3dc <xor] •c<x tt)b)d sldt) di) "oo 
TO [-DedijdJ ■cu')*4 7 -DO cldf) ind)Ue -t)^ lox'^ro x^ '^^^ 
]\]ov tli)t:eoldti) d)* cojtje p-^^jUjVjr) T)d 12 21 i)V7ls cv?-o Jt Hll^ ~o tjold, 

tM'Dtjvrte- 7 4 T)vrie cn^ )r Ttn^^^oi) t)viot), 7 

8 2l3Uf cojfije'Dp^-D tIdTD -DO cii- "Dor) ciin^n^^^c-o, d 3cedTro|td-6 xm 

)tdn), 7 cujidtt) dt) pdjll)>T!) vyle : dc-D t)oc )ovb'>^\iX)'o xjot) 'CJ5l)6>2lKH2l, 

dti)<in) t)j tjucfdjT d t)3d ^oj-cec t)d i:u3 ii)e )dx> i*)i) -ovfrTJ- 
l-di)Ct;6|id7 t)d l)dlt;6pd, 30 t)dcl)eu3- 13 [2l3ut] 31^ be j)* ^-^ofcd bjd|* 

djr> rU^r^i), 1)^ tufd, ti)div di) db\?-6 dijt^ -ciirv?3, t)oc -co beujin-D 

3cedri)d. cutt) dt) T:j5t}S2lKH2l, bu-6 l^cryd 

4 2l3ur c§i)3olo4 let 1<i^' 7 cojii)- xm > 3<lc ^ot) x>S tt]b)d 3ldt) dg to 
^■Dt^TT cu|idit) lojtTH) dt) coti)cti'v?r)j3, ■cjs jot^TD fe [re.] 

•DO Tedi)dtt) pjxj-ceolcd t)d pdjUjvjt) 14 21 t)nle •c'jo-oldjc-ce t)<ioit)'cd dij 

i?le : 7 t)j -cjucpd CO) liiJTcedc bd]v Jn^^^^ buT l^fcrtd jd'c*- 

30)|ie. 15 21 t)'V7le r)j-6 xoxcldx d\] b|\u dtj- 

5 2l3ui* co^ttiedrpTTe cil]idtt) t)d r<A t)>?le ^€^6)1, t)oc he)\x)-o XJ^'o cun) 
tdtjcrojid, 7 cujidtf) t)d l)dlt;6|id : 30 dt) T:J3l)6>2lRM2l, [tt)^r] "^o -6^01^)13 
T)dc ttibj^j-D X^X'^'^ X^\^3 ^]^ ^^'^ «5)* 1)5 -co b§t;dcv?b, .buT l^ct:!*^ jdT : 
cjot) clojtie Jn^^^l- SJTe-D celrsji) dt) T»yt)e ti*^Jl*ceold 

6 II 2l3iir ti))i*j, teuc, |\U3 it)e bu)v -cii 30 TejiriJt), 7 cej-objtejr t)d it)b5'c- 
tj-c^jibjidjzjiie i)d iebjt;)3 6 bejr d dc i)tib3l<in tw<iJTceold rii. 

tt)^TC clo;^e jtl'*^^^- "c^^crt Tcii3d-D 16 2l3Uf dt) tijejT bjdT 1^^ ^ ^)^i*^T- 
Id-D 11)4 'c4b<)T;d)- Tot) 'CJ5l)B2lRt'12l, cldi5 6 tr)') x>Soix yudixceoXd x:u jdT, 
TO Tedt)dit) tt^J'^^oltid \6)xt)T[) dt) TO |iei)t to tijefc^i^ T^)D» <1U 43'^ 
c6ii)C)vnfjj3. C'y73 r^cel, to |ie)]t t^cel i)d f dtjcro- 

7 2lji d i)^Tb4i*0Jn cojii)euTtd t;u- \\d, i)oc [ir] TJ^ce 3e)idl). 

Xd 7 TO cld^ tt)d)Ue tijoc cu|xdif) buji 17 2ly cedTUo3 b5, x\6 cedTudt) 
rd34t:df d d i)3dc ejijtT to t)dl'c6jii, c^ojidc, no cedTtt)edtjdt) 3J13d)|t, r\) 
7 Ti^ob d tTj3 TOt) bjidx: ; 7 to Tedt)- tuiUTceold -cil ; [dc^jT] t/') i)<^oti)- 
p^o) -posn^iii) ; "^us ii)e buji T<io'C4 -cd : c|toiT):e "cil d b^^il *i)t -ci t)dlt;6j|i, 
r<i3d)it:dCTd [T^ojb ttid)t] t-^ordji 7 lo)r3V^ "cii d ii)e'cdi* \^^d\^^ jOTbYTiit; 
rjoTldjcre : 7 dt) cojtijjTTfc tcjuc- Tedi)-cd le -ceniJT, ii)d]t boldT cuti)|id 
^dx d 1)34 <^n^rJ3t^ cutt) b^ir &• ^01) r;j51)€i2lRN2l. 

8 If 2i3urTo Ub4 dn T:j5|)e2iR- i8 2i3ur buT i^c-cr^ d breoji r)n. 

N2l )xe l)2U|ioi), peuc, -cus ti)e t>?c dti)v?l jf lecT dt) cl)dt^i) roijdc 7 <it) 
tt)4 dt) ccedTi)d cujxdtt) 11)0 -cdb-^^uf t^J^eur) t^i*- 

r.o'^r.^ TO i)v?le ijjt t)<^oit)'cd clojije 19 21 i)>;le ■c:dbd)vcv?i- ■c63'cd to 
Jrt^^el ; T>7^tJ ^1^5 ti)e )dT to biijs t)ejr)b t)4oti)t;d, t)o6 iOTbv7)tiT cldtj 
171 n>7ti t)4 lebjrec. U)Bt)R62lClj2l. LiUir;^ i)<i colpv^re loj^se- 

?rMel rot) r;)51)6>2lRH2i, t;u5 n)e 30 Ujttift rJi) ^e4^t<i t;u ]iju, 21 r)Ui 

'r>7T:n, 7 ro-D riidcdjb 7 to-d 7i)3eipq^b 'c6j3'pet "cu at) cvt"d jx T^V} "^^ T1') 

tf)4)lle ^ijoT, le jieac'D fjojuvT-re : [jf] iidr, asii-ojti cojttjeon'c^ ~o T)d iebj- 

cuiifid-D r^^^JH ^ 30 bn<1t a l^ir^ ar) Tjb e ii)d]i b))-ec U]U^|i dt) budjl-ce, 

"^JSl^^^lRH'^l f \rcTJ 7 "^0"^ iiol ti)djl- 7 tti4 bj-p^c yoj-cjs bj\v?t;e dt] ij'pjoijd. 
le njor. 31 2I3U1- )ox-cSo) e d i)3dc-iiot)bdU, 

20 '2l3ur TO l^b4 dt) T:joI)621F- jb ]:ejf] 7 bujv rt;e3ldc : 6j]v r^ ^u^c 
N21 i\e l)2l<inot), Mj bj^jT) 6)3|xedt bu]i x^o-b<g^ d bpdjU)Y?t) di) c6iT)cpTr)- 
d3d-D jorjd tirutd)3r)or), \\) 11)6 bjdr J3e- 

Hoji) d]x h]-b d3d-c i)d if)ei*3 : jy [ttDTl] 32 2I3UI* i]j 'oid pecd-o dji bjt; op?b 
"CO cnr-pj 7 to)3|\ec-D d \\\^X'3 c\o)\]e rd b{ij3 yjT), d t)i44 •c6j3'pjr> re dt] 
./f|t^el. c-v^r Ji* -p^iji re : \]) iti6 rnudiUeoc- 

21 H 2I3U)* -peuc, -6113 ir)e ro cloji) t:<Jo) T)e)t;e Tj^otii-cd clojfje J"r|\4el, 
tebj d r)^;le reciT)dr d t)jf]i<:iel itid|t resld 30 t)eu5'pdr t)^- 

6j3ji5r <inron ^n T^^Sn^'h "co i)jr, 

1 11)4 d-c^l 'ptisqdtt) -pdjUjv?!) dt) c6ii)- C21JB. 10. 

c|\iijij)3. ' 

22 H) tt)6 ■cjuc'pdjr cldTJ jtt^^el 2li) 3ldt)dr ro redr)'cd le liidjre T)a 
l^^l'rd d T)3dii lojft;)!) dt) cott)C|u?ij;3, colpv?re lojfcce. 1 1 2lt) coji d]\ d 
"^tS^^ 30 t)redt)djrj)* p^cdjr, 7 30 i)3t)^t:d)3reii yiir. 

bv>T3erjr b^r- 

23 2lf T)d Ubjrjs redtidr ro3n^«1 ^loUS ro Ub4 dt) (:j51)62lKtNj2l ]ie 
lojp-cu) dt) c6r\]c.]Ky^r))'S, 7 )ox[)t6\\\^x> 2l)d5)re 7 ]ie l)2l^|iot),3-^ |\^r, 
1*1dr 3i ccjotjrd : [bur] i^edcr tJof|t- 2 [Se] 1*0 ojirusdr dt) rlj3e x)oc 
vie rn) d ii)|r3 ^4 tj3e)t)§ldc, t)dc ro d)t;)t) dt) 'Cj5lj&2lKN2l, 3^ ]i^r, 
^P?3)^ ^)'5\^VC 4 ^'^ ^ n)eT*c clojfje L<2ib4 ive clojij jpn-^el, 30 t:t;it3r4oj)- 
jpp-^el. cii3dr colpdc bdj^et) re|t3bnre 3dt) 

24 2lf redctijdrd clojtje Jni<iel, oojbetti), ax\ tjdc bjd 3V»^t), [7] dji t)4 
r]oc ro ijejjijr [tt)d]x] lorbv^jir; rosrd c>?|ter cnn3 -^ lOdtt) : 

"^ot) 'r;jol)62lHN2l, -6113 Ti)e pji) ro 3 2I3UP ro X)^\\r;^o) r6le^P4 ^H 

Tid iebjrjb ti)dti 6j3]tecr : d]i d r)dr- x^'5<^\^'^ h coji 30 'cru3dr ye dti)dc 

b^yoji) d rub<|"c ttie nju, t^'j bt:>73jr dr di) b>-otlut)3pojfc j, 7 30 it)d]vbdr 

6t3necr d]i bjr d ttiedp3 clojfje jf- [^ot)| 1 dfj d >idri)v?Te: 

|\^el. 4 H 2l3up 3ldcvv?r Blefdji dt) yd- 

25 If 2l3ur ro U^b4 dt) T:j5l3Ci2iR- 3d|vt: -oS r>?l le t)d ineifti, 7 cpojr- 
H21 |ie 2l)d6jpe, 3.^ jutr, -j^jr rd ):y?1 30 rj)\ec dp coj^e pdjl- 

26 i-^b4 tt)d|i po ]ijp t)d Lebjcjb, Ijv'n) dt) coii)C]v>Tr)j3pecr t)i7^e: 

7 db4 pju, 21 t)ti4 betjpv^re i)d rec- 5 2I3UP lojpcpjr t^xoi]] dt) colpdc 
ii)drd ro clojt] jpp^el t)oc 'CU3 iT)Jf J di) d p.cir<jc ; d ci<o)C)or), 7 d peojl, 
rjb ii)d]t 6)3]\5cr udrdpdt), dfjpoji) 7 d p>;l, tt)d)lle ]ve T)d l]4ojlec, lo;pc- 
jorb4l^)r pjb jorb-y^iir 'co3'cd re pjt) pep pe. 

rot] rj5t)&2lKM2l, dt) r^cit)df» [c\?r] "g 2I3UP 3ldcpv?r dt) pd34'c cpdn 
rot) recii)v?r. cedr4 7 jpojp, 7 cdpcjvd, 7 cdj'cpjr e 

27 2I3UP d t)jorb>?p-c r63"cd [xo] d l^ji lojpcte i)d colp>?re. 

■^3^^TJ c6)it)eo4t:4 cu3d)b [j, tt)dp] 7 2lf)pojt) i))5p)r dt) pd3d|it: d edr- 
d]ib-4 upldji dt] budjlre, 7 it)d|i joii)- dc 7 por^pdjcpJ^ "^ copp d t)v?p3e, 7 
l^jt)e po]t;)3 h\\Yfce dt) i)p'joi)d. i)d rK'\)3 pitj'Cjttcpdir pe roi)poplut)3- 

28 21I4 TO ]orb4pe j*jbpe pop jor- poiit;. 7 bj<A)r dt) pd3<|x i)eii)3ldi) 30 
b\;p-c 'c63rd rot) rJt)Jj^2U%N2l rd -ci^^t ijoijd. 

bu)i ijVTle recti)v?r, t)oc 3ldcp>Tre 6 « 2I3UP dt) T;e lojp3pep 1 r)t3pjr pe 
clojt) jpp^el ; 7 ro bedpt^lo) re pjr) dedrdc d i)>?P3e,7poz:|i>?cp)r dcopp 
jorbvrjvr T;63rd dt) rj^l)62lRN2l ro d i)v?p3e, 7 bj<5;r T)ett)3Ui) 30 r|\<^t;- 
2l<.^]tot) dt) pd3-^t;. T)6r)d. 

ti'.> 2ltt)dc AX blip iinle 'cdb<jciip 2I311P cp^Tt)eoc>;r r>7t)e [bjdp] 

jorb4pe pjb d i)>Tle jorbvpr 't:63rd 3ldt) ludir T)d colp-^rre, 7 cnpp.ir d 

di) X')5l}Ci2irJM2l, rd y;Ic tijedtdp rod)p3ir [ej -cSob duj^c ro f)pop- 

pji), dt) cv^r t)aoii)t;d re. lut)3po[\'c d j)joi)dr 3ldt), 7 c>?tt)reoc- 

172 Ujrs^ 41) re4h?3re. C21JB. 19, 20. U)r3^ 40 Coi^yS-o. 

t:<} e ro (5:6iir|7;)5i)ol clojtie Iru^el tti4 i)dc 3Ut)pT-6 e -^en), 3?inv*v?3et\ ^r) 

vr^3e 'cel>?3te: [)t] 3l-^i)<:i"^ ^iv ton -caiiatt] rjt) ^tiiac at ari cc6if)cp;r)- 

pecdj-D [e]. 1u3d-6, to cjoF) 311]% -cjiudjU r«i T-^n^- 

"10 2i3ut an re cin?tjj3Jt lu^jr r)d TOjia at) T,}o\)^'^^y^^ • i)]0|i Cjtojt- 

colpvTTe ijTStJ'D X^ ^ edrac, 7 bul)"© e-6 >7T3<i ^t) ■c^hT3te a;]\ ; [ar^] t^ 

tieujslan 30 'c\\S'cr]6\]d : 7 bj<ij'6 ye i)eit)3laii. 

a3 c\o)t) )rn<iel. 7 -^3 -^-U ccSjir))-©- "21 2l3Ut bj^j-o T^ t)a ]\edc-o xio\]\- 

tec c6it|t)vj-3et t)a ttietc, tja ]\eacx) -^^-re -cojb, at) -ce ciiojret >7r3<i ^f) 

tjoiiu^re. ' Teh?3re T)J3t)"6 T^ -d ea-rac: 7 ai) -ce 

] 1 •[ 2l3Ut an "ce bet)at ]\e cojip benat ]\e 1iv?T3^ -^i) ^elvjsre b0j-D fe 

\t]d\\b r>?t]^ -^l^ ^J^ bj^jr- i*e t)ett)3laf) T)eifi3lai) 30 •c{\^T:t)6t)a. 
30 cjorj x^c-c Ut. 22 2l3ut sjt be tjIt? |\e a itib^^nv^''=> 

12 5l<i»)t'^'C' T^ e -peji) lejt TJ^ -^l^ at)['c>?tie] i)eti)3lat),b)-^)T5 reti§ii)3laT)j 
ai) t;|\ei* U, 7 at) r^CTiiiar' U bj-^jT 7 ar) -catjutr, bet]i^ai* [ti^t] bj^j"6 ye 
-j-e 3laT) : acT tijiuja T)3lat)a ye e -yrejr) i)en)3lat) 30 ■c\\^t]]6r)d. 

ai) -ctief la, ailtojt) !)') bj^jr- t^ S^-^H 

an rft*^tn^^"C) u. C2ijB. 20. 

13 o)^ be beaijUf i^e co|i|5 ttiajib 

r>?t)e a|i bjc eusfa^*, 7 tjac 3Uni^vr6 Seiu'^t) at) "cylojs as n^ce at) cotj- 

e -peit), r^^lca)-© [re] pajllivit) at) y<xi:>. 8 'Do b)|i ^)d6)X& r.xct 5t) 

T:j51}fe^RN2l ; 7 3^]I^r>T3eiv at) -cat)- cai\]xaj3. 23 B^t ^l^tiot). 

atf) PI <5 h'U^&l" "^o cjoi) T)a|i c\\o)i:- 

ejb >Tr3e -^n TelnS'ce ajjt, bj^j-o r^ 2lNNS0j^^ rat)3ar^ clar] jri^^eii <^'J 

t)eti)3lar) ; [at;4j a t)eatt)3loii)e yof c6ii)c]t>?r)m34'C' vfle, 30 -c}ot:)\aii) Sl)ji) 

ajji- aij)*a ce-o tij) : 7 xro bj at) pobal i)a 

14 [Se] 1*0 a I) rllseiD, a t)u<} 3eb- cc6it)t)v?'6e a cCa-oet ; 7 "c^eus 2l))|\jaif) 
MX T>?t)e b^t a \6)X'c]\]: at) niej-o afjtojt), 7 ^0 Ija-clvyceTD atJT-ojt) 1. 
tmcxdx a fcec ant^ loji^r'n), 7 at) 2 H 5^3111* t)) )\a)b t^xZ^ ^3 ^n bpo- 
n)e)-D [bja'f*]a i-Tjs at))*a loj^Tji), bej-o bal : 7x^0 cjt-vTtjjsea-oaiv )<x-o yen) a 
T)ei})3lat) i-ecT> l<^. ccjoij a cejle a ij^svi'd 2t)l)a6)i*e 7 

"15 2l3iif3ac eat)rojt:ec'|^o)*ca)lr;e, 2i^)ioi). 

a)i i)ac b-pvH T:olac cet)3>?lre >itt)e, 3 ^-^ux "z^o tP^§3^'c<i^ <in pobal 

[aca] t)eait)3lat). 2t)a6)re, 7 -co Ubjxa-raix, -oa )t-5-6, 

l(j 2I3U)* sjT be bet)at ttji* at) Tj TO Tiiuas a <l)l)e i)a)i ea3att)a]i at) -cat) 

in^baT le clojreti) x^^ tt]aca)]\)-c)b to eusaTaji a|i t)Te|xbjia)tiie a l<it;- 

liejT, t)6 ]ie co|\p tt)apb, t)o )ie ct)<itjti) 4 ■^i) T;)o1)621KH21 ! 

Tvyrie, t)o ]\e l)iiaj3, bjajT t)^ii)5laT) 4 2I3U-1- cfteT i^a 'cr;ii3ab4re; l}b 

TecT U. c6it)C|ivrtjm5aT) at) 'Cj51jfe2lKN2l Tot) 

17 2l3ut :^lacp?-D rU'c <iJli rot) b^^racro, joijnr 30 b^rajsttjjr -peji) 7 
[T>7i)e] t)eti)3la)t) to luajt t)a col- a|v i)-S[)iu)e;r hSx ? 

pv?Te lojfc-ce ai) slatj-ca aji yoi) pe- 5 2l3ut cjveT r<^ ■C'cu3ab4 r-^ Teiid 

cajT, 7 c>;|i>-jTea]i >tt3& )veara t)a Tv?n recT att)ac at a tjBsjpt:, Ta|i 

cjof) a xoT^^c; 'CT:ab4'c a T'^ec Tot) t];oc Sjnxe ? 

18 2l3ut 3lac):v?T TVTt)e 3lat) jro;p, t)1 reiAatj til e, t)0 ]-)3eT, t)o tltjetinja, 
7 'nmi)t>?3 ai)ta t)>TT3e [e,] 7 cjioj-c- i)6 potri3|v<it)at: ; v,) tt)o [a'c^] >?)*3e jie 
t)T aji ai) lojt-cji) [e,] 7 an tja rojt- 61 at). 

?3Jb v^le, 7 aji i)a T<^on)jb to b) af)- 6 2l3ut to cu^^t ^t}ai5.Jte 7 ^^- 
tojt), 7 a]v ai) "ce to bet) )ve ct)<^ni)i not) ar XSr;^ -^H pob>?l 30 Toput lojt- 
1)6 i\e T>Tt)e TO tt)a|\bat), t)6 ]ve Tnije z:)i) at) c6t})cioTi)J3, 7 "^o 'c>TreT4 aji 
Vu4 b^t. T)^ l^e l)ua)3 : a t)^3ajT -. 7 'co to)UrJ3 3l6}|i ai) 

19 2l3ur cixoiT^jT at) [TVTt)e] 3lat) t:j5l)62lKN2l j reji) Tojb. 

aj|\ at) t]eait)3lar) at) rj^ear U, 7 <^t) 7 il 5I311)* to Ub4 at) rj51)6>2lB- 

recTttjaT U ; 7 a)i at) yecTttjaT Ut M21 ]ie 2t)a6ji*e^, "c-Si -jt^t), 

3rat)):>r-6 e v^JH^ 7 T)i3r)To a eaTac, 7 8 "Side at) -ctUt:, 7 cinrniS ^n 

'Fort\>;c):jT e t&ji) a t)vf'|*3&' 7 bj^j-6 rojixecTair a X)Xoc4 d cejle, tu >'eti), 

re 3lar) a3 ■cixa'Cf)6r!a. 7 2l^)iot) to Te]ib)ia'c4, 7 lab|u;T 

20 il^nx ^^ "c^ ^'^r nt"i5l^n- 7 i^r at) 3cani>iC ar cojtie a r»l; 7*^0 

173 5 Mu]\d ^ h'^'iX'se udTte, 7 ro be<i.|\d ]\)T, Hdc4jn)tie 4]i -ped-o tjd. tlise^d-o 
•cu-|-4.4it]dc af 4T)ccd|]iv?c vypserojb: tfjo;]te: 7 tt]^ jt3;otn -peji) i)<i tfi^)tvT]eji* 
tT)d|x 1*JT) x?o bedjxd. t:u "ceoc Tot) cotij- x>QiOC ■cor; c'vt'o 'vttS^* •dfji'ojt) "ojolTrd 
ciiv?nju5a-6 7 r^ x\^]\\\\t]\. nje d|i d for] •• \\<xtdx> dtti^iji), fodi) 

9 21511)" ro 5I4.C 2l)d6jf e <it) r.yXdr. tjt))i> ojle,] "Cjij-o di) t^jji -dou) coyv^b. 
d^ Ui;4 dt) oJotjG'ilKN^l, ii)d]i -co ZO 2l3u)* d 'cub4t; reJTJot), Tij jidcd 
d)r;ji) ^-e -oe. -cu t;|i)X). 2I3UT r^jtjjc 6-coit) dii)dc 

10 2l3ur TO c{v^-t]j3 2t)d6))*e 7 21^- t)d t)^3>?3 le Tt)6]ui.T) rl»<iJ3» 7 Ic Ujtt) 
^tot) di) pobdl d b'poc4 d cejle d'p l^jX)Ji\. 

co)f)ei)d Cdji]i3e, 7d icub4'c t&i ^JT"^- 21 2l)<} 1*0 ro "Djul'n 6-cott| ced-o 
33 d TjojT, d ii)ej]tlecd ; dt) 3Cd]T;- T^l35'c> ro 'Cdb4'C ro )x\\SeX x;|ve t]d 
T^jtiiije v?V3e ro t^b<\x: r^o;b d)* dt) 'te6]\\^\] : -y^iije ^JH "co >-jU^r^ jy]t^el 
cdi]tv?c)-j < iidr. 

11 2I3UT ro ^63 2t)d6jtJ d Utt) 22 II 213UT* ro 3ludJi*Jord]i cldn 
tud)-, 7 l& t)d f Lijt; ro budjl t^ dt) )X]^^^X, dr) cotnqi'k?nJ»3^'c> nle, 5 Cl)d- 
Cd||iv?c f:^ ro: 7 -c^j^K dt) "cnrS^ "ce)-, 7 'Cdt]3dr4 30 ^-lid^ l)o]t- 
dtfidc 30 lijoTti^cdc, 7 TO )b5r<} t)d 23 2l3ur ro Ub4 dt) <::j5|)6;2lRH2l 
r^ojtje, 7 ^ t)<^JiiT)e;)- [itj^ di) 3cedr- -jie ^d6jte 7 ]\e 1)2l^t\ot) d i-rjdbt)oji, 
t)d]. ISjU] ]\e b]iudc ptpro Grott), 3^ ji^r, 

12 f 2l3ur ro Ub4 dt) T:j51)62m- 24 Bedjitdiv 2i^|\ot) d 3001") d 
N21 ]te ^Ijdoj-pe 7 1^6 l)2l^]iot), 'Do r^oj^e : 6)|i i)j -fidcdjr t^ Tot) "cj^i 
cjol) T)d]i ciie)r^b4 rdri), rott) T)<ioti)- t)oc 'CU3 it)JT^ to cloifj jfix^el, ro 
dr d ldt;4 clojFje ))-]i^el, >?ti)e fJO t)) cjot) 3up. cdt^73eb4 d i)d3djr n)o 
■cjuhd\\.t^o) dt) cvrrecrd'i'd rot) rut- bivej-cjie d.3 vrTce ^ijeitjbdJ). 

dJ3 'CU3 it)e r^ojb. 25 3ldc cu3dr 2l<i|ioi) 7 d tiidC 

13 Se xo "VTTS^ 2tll]6]t)bdl) ; ro 6le^t^^^ 7 'Cdb4 X^^^^T ■^ TlJ<^^ l)o^ 
c;ofj 30 t)red]U)dr4 cldf) }x\\^eicei)- jdr: 

45 ]}^T ^^ rT:j5()&2iRN2l, 7 3U|i 26 2l3ur b§t) d edrdc ro 2i^]toi), 
i)^on)dr 6 jofjtrd. 7 cv^iv d]i 61e<Ifd|i d tt)dc e : 7 C]mi)- 

14 H 2l3Uf ro o?]v 2t)d6j)*e -c^crd eoc-bdx-^ 2i<t|;ot) [cuti) dr^on)e,]7 to 
6 Cljdret 30 |iJ3 Brott), Jx ^d]\, xo d 3ebd hSx dtii*o)r). 

rejji ro re]ibndt;dj|v j)*|i.^el, 21'c-^ d 27 2l3Uf ro iijtje 2l)d6j)-e tiidii d 
VOX d3dr d|i 3dc r;)r rd^i cj\\-}^ rt7b4r dti 'Cj5t)^^HN2l ]ijf: 7 ro 
rv?ije drj d|i "ccuiiut : cildr-^ i*iidi* d|i fl)^^ ^)o\^ d |'<jir<ic 

15 21)4 "^o cudrd[i d]\ i]d'jr:\\e x)ox dt) pobvrl v^le. 

ro t)63)pt:, 7 tt)d]i coii)r)'y93^ii)d)jxt]e 28 2l3Uf ro bet) 9i)d6}Xe d edrdc 
Xdi) t)63jp'C djif)no|v f drd ; 7 3ii|v ro 2i^]iot), 7 ro c-vt^ d|i 6le<ifd|i d 
cji^jrer^ ijd T)63)p'cJ3 jf; ):eji), 7 dji ir)dc e ; 7 >-u^Jiv 2l^t)toi) bdf dt)i*o;i) 
r]djt]\e : d]i tr)uUdc dt) ■cflcfoe : 7 r^AjriJC 2l)d6j- 

10 2l3ut d t)i14 '^<5 e)3ett)4 d^v dt) t& 7 Ble^)-d|v d i)tudr TO!) -crljdb. 
'c'C^ol^B^lRN?!, ro cudlnr t^ <^^ 29 2l3u)* d t)u4 to cof)Cdrd|x dt] 
T)3U'c, 7 ro c>?]i te dji]3el 11 dr, 7 -6113 pobdl >?le 30 b):i44 2ld]iot) b^y, ro 
lejx dtiidc jf) di* d t)63jp'c ; 7, luetic, ]\p}e rls ji-n^el nle T6b|\6t) d t)TjdJ3 
d-c^ni^ojr d cC^ref , dt) Cd'c4 JT 2l-^|iot) r;|tjocdr IS. 
):djre dti)dc dt] ro 'ceo|iv?t]v) : 

17 T:-ab4 cer r^)3^T Tno, jdt]i>?tn C211B 21 

ifl4 d'cc\7t)3e o|\o, "citjr ro rii'cdJ3 : ) • • 

t)i 3ebdif) r)ijr tjd tfidc4i3Jb, t)6 T;]\jr 

T)d 'pjt)etnt)>?b, tjj tt)o jb-cjoir) r't?f3e r)d 4Do ScjijoT )f it^el tjd Cd\)Sd\])-c\^. 4 
•no)b|vgc : jttieocdtt) bor^ dr) ii'j3, i)j n)<:i)i]jc ojftd t)d Tjdjrjiecd T))rne 
fjUett) roi) Ujit) rejt »)o Tot) Ujti) cl), •cejt)'cj3e. 7 2lt) t)d-cv^ pUdf. 21 
t)6 30 7:t:ej5)oit) r^ ro -ceojiv^ijxt. *Do it))Uer Sjljoi), 33 2I3UT O3. 

IB 213x1)- d rub4'c Broit) V))\ Nj 
3^bd Til rnjotijvd, r^jld 30 Trjuc- 2}oUS [d t)ij4] to ciidldjr J1I3 2(jtdr 
-pvTf) dti)dc dr Sj^T^-b lejf dtj cclojr- di) Cdt)iidt))-^c, i)oc ro c6ti)t)>T3 bur 
a«l- ^ T^f' 30 t:c<5ji)JC JrUdel d rl'JS^ dt) 

19 2t3Uf d riibftdr^ cldfi li'udcl lucr b]\drd ; dr))*©)!) ro tuojr ye d 
171 rec-D i)d naj-cjAec t)e)ti)e. C21JB. 21. Jrt\-5el 43 cob^ Bhee]i. 

i]S'5d}-D )r\^^e\, 7 ^o 54b [CA7-D] aca x\j-^^-0'<^<x\i_<xr] ccvt-d tall ro 21|\t)ot), 

rjd if)bp^j3-Djot)d. T)oc [ar^J aijfd b):-^r4c Tjoii tj5 attidc 

2 2i3ur -cus Irt^^el inoJ'c Tor) at Jinljb T)<iT)2litiop)cec: ojix [f^i] 2lf\- 
T:j3t)62lRN2l 7 ^ 'c:iib4'c, '4)a f-ec- T)or) reofiarj 2l)l)6db, j-djji 2t)li6ajb 7 ijd 
a-DdF) -CU30 "oejibna i)d T^iojner) ait) lJ2l!»io)ij^J5- 

I4;tri]-e, dfiroji) rci^jovpa ti)e 30 Ijioiti- 14 )f >yine nn ^ teji^teix a lebjinb 
Ut) a ccajtueca. C03>t'6 an D^t)62lRH2l, 5j-6 be jxjrje 

3 2l3ur "CO "ejt'c ai) t:J5|)&2l^N2t r^^ r^i-'J ^)hnp lUJ^ij-o, 7 as ri^6tvb 2l]i- 
]ie 3l6]i Jn^^Iel, 7 "co feca)-© x;ojb tia T)or). 

Canaa)t)jt;j3 ; 7 "co vc{t)or4ra|\ 30 15 2l3ur ^3 ri^u^ tia Tjajbn^f) t)oc 
IjjotnUt!) 1ax> ^ejH 7 -^ ccaj-cfx^.ca : 7 rejx) rior 30 "cjii 2l]i, 7 h^-ojof a|i 
ro 3oj]i r^ Ijoiutjal) "cajt)Ti) ro n^j-c. reojxnf) 2l)l]6ab. 

4 U '2l3ur ro 3luajrJ0-4 ^ t^^b 16 2l3ur ro [ciiar^] ar yjr] 30 
t)oii Ujiii ]ie x^'l'S^ Tia 21)a]va ^m^jre, Beeji : [re] TJH ^^J "cobajt ajji a|i Ub- 
cutti r§cr r)U)C)oU c^jce 6rott) : 7 ro 4 at) T^jo])62lRM2l j\e Ql)<x6)xe, Cjivr^- 
bj atjatn Tia rir^ojiie <X]k ^d r]ioic- J3 at) pobal a b^oc4 ^ cejle, 7 r>o 
tf)e)rf)n»3<^'o 30 Ttio]i ro b]xj3 T)a r^JS" beajia ttun nrse rojb. 

§r. 17 U '^ij-pojT) ro c^ti Ji*|x<^el aq 

5 2I3U1* ro Ub4 4r) pobal a 11^3- c^jij-cjcp, Tjbjix a tirJof, a rob4 J 
ajr <De, 7 a t]^3ajr 2Qliao)n, Cjier ^pit^sp^rn ro : 

X6. 'cru3ab4 attiac ax a tiBsjpt; jii 1« *Do roclar^ i)a ]]udcv<^^]^ at) 
r>:a3^H bij^ T^iJ b-p^ir^c ? 6)]i t)j rob^, ro roclar-^ u^jfle <in pobajl, 
[bp7l| a]v4ti, tio -vrrs^ [^1^ ^J^j ^fj ; 7 "CO )\ej|v feolar -jjetxr-^b^ra at} rljse, 
ro -pilaraj-o aji tjatiatti at) rajt^i) le tia tiibarnrjb e? ^^ux [ro jttitjs- 
eu-crjioiiif o. _ ^r<jj 6t) hx^xdc 30 2l)art:at)al) : 

G Ti^ux 'CO c>7ii at} T:jol)e2lRt^2l I'J 2l3ur 6 2t)liat:T;at}al} 30 tUl)^- 
iia)r|xeca t})tT)e rjfirjse a itierc at) Ijel : 7 ^ N^lialjel 30 Batt}ot : 
pobajl, 7 ro co3t}araii at) pobal ; 7 20 Slsu-p 6 Bliattior [atjya] sl^n. 
i:u4 tnt5]u-iti r^ojt}e ro Jxv-Sel hSx- [d-cS] a -ccjii 2t)l)6ab, 30 ttjiiUac Pluf 

7 "i 11)11)6 tin catisar-^ at) pobal 3a1), i]oc t^^cur let ]\e jerjniot). 

cutt) 2l}a6jfe, 7 a rijbfxar^, ^o p^c- 21 ^^i 2I3U)* ro cvrii Jxy-Sel -c^x^ 30 
>?3etn4, 6t|v ro Ubpari)a]i a r]S'Sd)-6 Sjliot) 1113 t}a t)2ltt}oi\jt:ec, 3<^ |v^r, 
an i:j55^2lRM2l 7 ar ^sajrp ; 3>lr 22 le)3 rati) sabixjC T:\ij-o ro rilr- 
an t:jol)62lRH2l, 30 inbej]\er t}a aj3 : tjI tjllv-jotn dT}Xt]d triac4)3tb, no 
najrji^ca i)jii)e uajtj. 2l3ur ro sn'o aFjrn^ tJnSTiinnb ; n1 jobratn r-t;)-ce 
2t)a6)rfc ^1^ Ton ^n pobajl. ^ at) t:ob4 •• [acr] jtt}e5cutn bor^ an 

8 2l3U)* a rul34t; at) t:J5lj62lKt^2l ];53, t)5 30 |i^cpuin '^^IV- ~o reoiiafj- 
]\e 2t)a6)fe, C)eana rvrc n^'^4 nJ")e nbn- 

r)t)r)3e, 7 cnt^ d-ii c)\an ) : 7 -cjuc^a 23 2l3ui* t))0|t b^jll le Sjl)on c^r 
re TJTl' 3^c r>;ne lo)rt)3re)i, a i}u4 ~o -cdh^x: ro j)*|t<iel sabijl -ciig n^ 
teacrur >?n'^e,3o in4ri^ [r^j- rilrajs: acr ro c|i>?nj3 Stiion a 

9 2i3u]- ro ]v,\\e 2t)a6tre n^'^4 T)JtT}e r<ioji}e y^\e a btoc4 ^ cejle, 7 ro 
ro piv^r, 7 'CO cv?ii 4 cjian 1 ; 7 r^nla, ciiajr re ainac a n^S^U"© jri^^el r^ij 
-oS lojrer r]di:4 r])n]e eanrv^ne. d br<^r<lc : 7 tSmic 30 jaljar, 7 ro 
nu4 "CO feacar re d]\\ d x\d-t^ \])U]e tjiojr a n'^3<^)^^^^^el. 

Plt^r, 30 if)4^'c re. 24 2l3ur ro btlajl )xv^Sq>\ e le 

10 % 2l3ur ro 3luatr)or4 clan X;^<^^<i -^t) clojrjtr), 7 to felb>Tr a 
jri^^el )\6Tnpa, 7 ro fv^rearait af) rurajs 6 2l)inon 30 jabboc^ earon 
Obor. 30 n*>?3e clojF) Sltntnon : 6j|i ro [bj] 

1 1 2l3ur ro 3luajr)or4 6 Obor, reottafj clojfje 2ltntt)on U;r j|i. 

7 ro Pi'ce'c^ a3 c^^n^^ 2lba]ijtn, - 25 2l3tir ro 3ab Jrn^el t)a cajr- 
aiira br^r^^c noc [ara] ar cojfje ]\eaca ro v?le : 7 ro coii}nv?3 jr^^iel 
2l)li6ab,le-c ]Ae 1)611X36 3|xejt]e. a ccajt;]\eaca?b x\d n2ltnoNt;eac, 4 

12 11 <Do <I-c-fi>?3er4 ar r)ij. 7 "-^ .jl^ef^on, 7 <i!) ^ >ile bajlTjb. 
f>>3^-c4 a n3^jn Sliajier. 2G Ojp [r5 be] Ijefbon cat;4 Sl)j- 

13 ^0 <it;|\n3er4 ar TJT;. 7 "co l}on |\J5 t)a t)2hnon)i:ec, tjoc ro cat- 

175 2li)-T;jn )nSel UjBl)He2lCt)2l. Cecra B\)Mdc cuti) B\]MS<xu]. 

v?3 4 tjiisvT'o cej'D|\J5 2l)h6ab, 7 -co riiuji : 7 to bj 2l)64b buaji6e|ir4 "co 

bet) <i 'oiitaj'D vrle ^x <^ l-Sjti), 30 bjij5 clojtje J)-]t^el. 

i)>?3e 2l|\i)oi). -4 2l3U)- a ■zub^'c 2{)6dh jte tJU- 

27 Ujnie i")i) d\] "C)jiot)3 Ub^dt a r)0|\>;b 2i)\])-DHU], 21 t)0)r I'JS'PJ'C' 4i) 

ret)^och?b 4. x;enU''=>, C^Si"^ 30 i)&T- tT)>?fiTj|ii-e TU^T -^ [^V>?l! ^T} 'C'cjnj- 

boi), c>?|\te]i tWviT 7 uUtn>T3te]i cdc- cjoll >7le, tiid^i I'lsei* dt) xjdti) ):eu]i ija 

4 Sfuhof) •" r-U^ce. ^3UT "cob e Bdldc u)4c 

2» 0}|i ro cudjTD ren)}"© dtiidc df Sl)ippo|\ [bu-oj 11)3 d]x t)d ^)6dbjt;ec 

Ijetbot), ldr4 ^ cd-ujins ShjlioT) : TO dt) t;dT]foji). 

lojfc 2l|i 2l)l)6db, [7] rJsi^ixnvT-De ^jr- 5 ^Do cnii T^ recrd udri wne tJi) 

e-6 ^it-o 2ljtt)oi). cuin BlidUdit] ii]dc Blieoji 30 Peroti. 

29 21 tt)43 ^Vi'ci'j, d 2l)l)od)b ! A-cS ^oc [<x-cS\ Ujit) ]ie lidbv??) ■zutd):^ 
■cu ti))Ure, d pobdjl C\]en]ox : r;u3 T^ clojrje d tTi>?r)t;)]ie, r^ 34"1' ^3 l^-^"^'' 
d ti)jc "CO cud)-6 dti 7 -^ )')35n^» ^ feuc, ■td}]]}c pobdl ditidc df d t)6- 
iflb|td;3-o)OT)df ro S1])I)0T] ]\53 i)^ t)2l- 3jpT; : -peuc, to -jrolcd-c^ <i3d)T i)d 
it]o\\)r:^c. -cdlTiidr), 7 4t;^)"D T)d ccoii)t)v;3e df it^o 

30 'Do cd)t;ettid)]\ne owi-cd : to cojt^e r) • 

injUe-6 ];erboT) 30 t)>?3e 'Djboti, 7 to 6 T^nt d poj)- d'|i d ij^lXTb^-roji), 
T^JnenH r<ir^c Tjob 30 i)vr3e Nopdl), 5dnt>?tti in4 drc-kTHse o]fc, it)dUv3 i)d 
i)oc''[|io)C'ceT] 30 2l)eTebd. T^ojtjeri 4 ^Ho tot]!*^ •• 5j|x [dx^^jT] 

31 H 2i)^ -y*)!) TO CVj-cixjb )x]\^el d ]t6 Tjeifciiidii d3dn) : Tob ejTjfi 30 
tjTurdJS i]d i)2ltr)oi\)rec. itibeuii-v^n budjT, le ccldojT-pein'rr 1^"^. 

32 2l3UT TO cy^\\ 'ii)d6}Ye b^^-c d|x 7 le r)Tjbe6|iv?t] df dt) o-c'iji id's: 6j|i 
Mdve);, 7 TO 3<^bdTd|i S b<^jlt:e, 7 ^^^ 4 t'OT ^3i'iM 31"=^ ^^ beitjeocuf 
TO t;e)l3^Td]v dttjdc tjd li2iit)0|ij^J3 -cuxd 30 [b^vrl] ben>T3e, 7 31'C' be 
TO [b)] )0{)-cd. itjdjUeocur rii 30 bp?l tiidU>T3&- 

33 ^ 2I3UI* TO -pjUeTdji 7 "CO ciid- 7 2i3ur ["co] iiti^jsedTdiv rJni'Jt^ 
Tdji yudt d rlJSe Bl)df^r) : 7 "co 2t)l)6db 7 x^'^)X^V' -Ohl'^J'^t) ii)dUle )\e 

CUdJT O3 )tJ3 Bh^t^t) dni^C T)d TjOTldJCTCjb 1)d T]UlO)TedCTd df) d 

i)^t3>?T, ei:e)t), 7 d TTjvJnrjii >?le, cutt) l<^Jit) ; 7'Cdt)3dTU|t 30 BdUdtt), 7 to 

cStd d r)6Tnej. l^b|\dT4 bfxjd-cjid Blj^ldc ]i]f. 

34 2l3ur d -cnb^n dt) t:j5l)6>2lK- 8 2l3ur d Tub4'n r^JHoi) 1^1"' F*^^)- 
N21 ]\e 2l)d6;i-e, N<i bjoT e3ld o\\tc >?3 dfji-o d tjoct, 7 to b(fd|\d tmri 
|xojtt)e: 6j]v TO tecdjT iturJ ^"D Ujit) Tocdl cu3dib tt)dti d Tej|i dt) TA'o\)- 
e, 7 d T<2io)t)e -v^fe, 7 d Tu<i>T3 ; 7 to 621KM21 ]\)utt) : 7 to tdi)dTd]\ iidc- 
TCdtjd Til |\)f it)d|\ TO \<)v,e Tu |ie S)- t-^^ji) 2l)l)6db d bv6c4 BJ)dliiditi. 
ho\] |\13 t)d t)21tt)0|ijt;ec, ijoc to cott)- 9 2I3117* r^jijtjjc 'D'jd ciiti) Bdl<Idtt), 
t)^?3 ^n tjetbot). * 7 ^ Tub4T;, C|\eT [jdT] t)d T^tojt)evi 

35 21)4 TO "^o biiditeT4 e T^ejt), 7 d dT "^064 ? 

it|]c, 7 d T<Io)t)e >?le, T)6 30 T)d]t }^ii3- 10 2l3U'i- d Tub4'c BdUtdtt) )\e *Djd, 
bdT dofjTv^tje beo d)3e : 7 to i'^lb- B-^ldc it)dc Sljjppoii, |i}3 2t)l)6db, to 

^TS^iwdjl d Tlit>?3. " CYi]i XIOX CU3d1t), [T^]\<iT], 

11 pe-uc, ■c<$jt))c pobdl dit)dc AX 4 

T)63JP^' t)oc rolcur ^34)-6 T)d rdl- 

L^ajtJ. 22. lijdt) : rdni ^rjojr^ ii)dlh?3 Tdti) jdT ; 

Tob ejTj]v 30 ttjbejf) cuttiuf^ic cutt) d 
l,^b4)3 4t) rd)*t<il 1^^ BdUdtt). ccUojT-ce, 7 30 c>?|i>-)r) dr ld^ -c-c^x] 

5dT. 

2i5US TO 3lud)reT4 cldtj )x]\Se\ djt 12 213111* d Tub4T: 't)jd tie BdUdtt), 

d i)<i3diT, 7 TO c>;ii^T4 'pucd d ]\e)- !)j ]v§cd TUtd leo ; t)j tt)<A)Ueocd tu dt) 

•cec 2l)l)6db Tot) -c^ojbfj to jojiTdt) pobdl : ojn [d'cdjTJ betjnse. 

[Ujii) ]ve] jeitjco. 1 3 2l3ur to ejjDS BdUdtt) rw^J ^tv 

2 !1 213111* to con4c Bdldc it)dc itidiTj!), 7 d Tub4t; ite i4dCT4<$t)v;b 
Sljippoji d i)Ted)xt)dTd]i cldf) JT|A^el Bl)-Sldc, 6jix3jt Td buii_ T)TUt;djT 
]\)X t)d i)2lti)oiijT:,)b. i:6ji) : 6}]\. TO tjuIt: dt) Dol)^21RN2l 

3 213111* TO b) 2l)odb Ut) Te3ld t)d ceT to ■njb4t; T^iijV^ tuI Ijb. _ 
tjT<io)i)e, TO c)otj 30 f]idbdT^J Ijoi)- "l4 2I5UV TO ejjts^T^ udcv^S)r\ 

17G «Do c; dT) -cdTdl 4)t)5^l ^3e. C2ijl3. 22. Cojiinijofc djj rural dji BJjdUatt). 

2t)l)6db rw^r. 7 ~o cud-o^j cutn Bf)<t- e2iHN2l i)j jr ra)Te,7 ro f-cr d T)^jt; 
l4c, 7 d -cubpd-D^, ^Do -Djulr BaUdtr) cutnajtj^, in<j tjac {lajb ^oijbdU ^ec- 
rgf Ijfj. dTj-cd ail d lajii) -dc-;)- i)o aji a ufjtij 

15 ^ 213U1* T>o c>7{i B^ldc 4 |U1*. cl;. 

uac-D^^jt) T)jor n]o, 7 Tjjor ox\o\\yi^ tj^ 27 SJjur a r)u4 to co!)<|c d?) rar- 
M-crat). ral ajtis^l at) 'C;5})6'?lKrr2l, -co ts\-c 

16 2l3iir ran3a-D<t 30 Bal^atn, 7 T? nor raoi Bljdlaait) : 7 -co Idr 
a-Dubjid-c^ ]i)r. '^tMroaiDej|iBalac rtns BbaUtatt), 7 -co bilajl r^- at) 
tiiac Sljjppoii, Na. 'co;iitt))r3e'6 cjFjj-d rarral le bara. 

tu, jani>?fn -oarc^THse o|i-c, r^ ^^cx) 28 2l3ur T>rorcv;l ai) 1:^51)621^- 

cu3atn : N21 beul a r,arrajl, 7 a rub4t; r1 ]te 

17 Oj|\ cv?{\re ti)e rw^r ^^ ariot)- BaUatn, Cfteuxj ro ]t)netn)n]^5ot;, dr 
6;)i |i6rt)on*, 7 ^o x^eatja ii)e sac ejfjj-D ajv budjl ru ii)e d T)ojr ■cjt) iiud;j\e ? 
x>e^ur ru \\)m\\ : -c^iiit 4 a i)a-6b^roJU. 29 2l3ur a -oub^r BaUatJ) \\y( d 
3>?t>jti) "cii, tndUv?3 -oait) ija -o^ojijerj. tjarral, C)o cjoQ 30 T)Te^iiT)a ru it]d3 • 

18 2i5ur "CO t|t534 BaUdtf) 7 a af) ojtuiti : ro brgiv Ijotti 30 trfoc-jt; 
•Dub4r |ie r^ivb^osaijc-v^b Bl)^lac, *t)a c16]-6|t!i atr) l<iijti), 6;|i ro it)>7jir)i] a 
•crusa-D B-^lac -oan) I4t) a ^jse -04- i)o)r "cii. 

3gr 7 x?5|i^TiJ >:ea-D>?ttir) "^juI t:^ yo- 30 2l3ur a rub4'c at) rdrt^l T^e 

cdl at) 'CJo])e2lKN2l ttio <t)ti1a, -co BaUatti, Nac [tnjrJ] ■carral, a]i d 

TDeat^att) T)jor lusa t]6 tjjor tn^- tj-oe^lttja -cii tti^cvr-o^c-o 6 ru^n^ ■cii 

19 21 Tjojr vrne^ rJt). 3'^"D)tt) jb, ):aT)- njatii ttie 3ur a tims'.' ajt 3n<^t>?3 trie 
v^-D a \\otx> d'jro, co|i 30 njbja a >*)or To -co Toeaijatt) ]i]ot; ? 2l3ur a r-ub- 
asatt) c;ieur ejlea-oe^ar at) rj3t)- 4'^re)r)ot), MJO]^[3t)^t;v?3)r]• 
e2lRM2l jijoij). 31 2inrojt) rrorcni at) t:j5i)e2iH- 

20 2l3ur r^jt)jc C)1a 30 BaUatf) N21 rv?le BhaUatt), 7 ro co^4c Ba- 
ra t)6jrce, 7 a rub4-c ]i)r> 21)4 z;j3jr Uati) ajt)3eal at) 'C)5t)e2lRM2l T)a 
t)ar4oji)e -co-D34it), e)(\3)"6 ru<^T» [7] TSTati) ra^ •crl'ise^. 7 a clojr^ti) 
)tt)T;j3 le6 ; 3jr^-D at) rocal a reajia o4t)3t;e joiia Ujtt) : 7 ro cUot) r^ 
tt);r) FJo^, 30 tnar e rn) reaijdr ru. rl^r a c§t}, 7 ro r;>?t: y'\v{z^ a^x a 

21 2l3ur ro ej|tJ3 BjlUatt) 4 n)ajr- '^3>?^- 

jt), 7 "CO c>T]i rjallaojr ajti a arral, 32 2l3ur a rub4r ajtjsel at) "CjS!}- 
7 ro cudjr le udcr^-Stjvrb 2l)})6db. 621RN21 |ijr, Cjieur p^ji btldjl ru rdr- 

22 ^ 2l3ur "CO Ur r^^3 ^^ "^^ tal tja Tiij l)ii4erJ • V®»c, ro cuajr 
cjon 3Utv jtn^)3 r^ • 7 "CO t§T ajt)3^l njjrJ att)ac ror ro))itt))orc, ro cjoq 
at) T:j51)621KN21 arjrd rrUse ttjaji 30 brv?l [ro] f Ijje 30 ct\orat)r:a 4ti) 
earcajw^r i)a 43v?r. 2lijojr ro bj I4t;4 : 

re;rJot) a3 it)4cv?r§r ^^1^ -^ arral, 7 S3 2l3ur "co coi)4c at) rartal tt)e, 
ro b^r^ a r^ y^)\br63at)-cv?3 [tt)a)i 7 'c^o t^^ i^^'^O i)a -cjij l]u4^rJ • 7 tr)ut)a 
4ot)] )tjr- brjU^r r'J uajtn- 30 r^iibiia dfjojr tt)4 

23 2l3ur ro con4c dt) rdrr<il -^n)- at) cceart)a ro liinitrji) ^ura, 7 "oo 
3§l at) rJ51;62lKN2l tja rtratt) aji f^onrnn JTJ ^e^o. 

A\s rrl'jse, 7 a clojr^tt) i)ocr>73e jot;a 34 2l3ur a rub4r Bal^att) )\e V,ajt)- 

Ujtt) : 7 ro jot)t;6)3 at) rarr^l ^T ^H 3^^^^ ^^) ^J5!)^2lRM2l, Oo peacajr 

rrUse att)ac, 7 ro cuajr a]i rt^ at) tt)e ; ajji t)j ]iajb a fjor asatt) 3U|i \-^x 

tt)ac4e: 7 ro budjl BaUdtt) at) rar- "cura atjra rrlJSeatJj^Sv^r : >?tt)e rJI 

ral, r4 rA^^.'D anra rrHse. anojr» inutja bur rojl leer e, rjH-pe 

24 2lcr ro f 5r ajt)35l at) rj51)- ^HJrJ ^^n ttjajr a )tjr- 

621RN21 a yX)yb\\^ brln^inat), balld 35 2i3ur d rub4-c djt)3^l ^H 'Cj3l)- 
rot) -c^ojbrJ 7 bdUd [rot)] -c^ojb ojle. e2lKN2l |\g BdUdti), )\x\t]^ lejj t)^ 

25 2l3ur d tiii4 ro cotJ4c dt) -cdr- r4o)t)jb : ar dit)d)t) dt) rocdl a re^dr 
rdl d)t)3el dt) t:j51)62lKM2i, ro rjott)- tt)jr) l^iot;, r^ TM) ^ "ce^dr ru. 2l)v:j 
ajnrll rejt) d ija3djr at) balla, 7 "co rn) ro jit)'C)5 Balkan) le \]u<xx^^n] 
b)\>>3er cor BV)Alaatf) ]\)x at) tt)balla : Bl)4ldc. 

7 ro budjl rS a )i)r '). 3G H 2l3ur d tjii4 "^o cualv?r Bi- 

20 2l3ur ro cud)rajt)3tl at) T:)5t)- Uc 30 rt:4)t))3 BaUdtt), ro ctia;r r^ 
177 H .Atnac T)vX coilje 30 carat; ^O^odb, 7 ^l^ur -0 t:63 r^JTloi) mr <t 
i:oc [ar^^l a t:t:e6]i>7r) 2liu)on, i)oc co|-4n)ldr, 7 ^ Tub^r, T:tiU3 B<iUc 
I'dz:;!] aijr^ i)Ht))ol dx raj-oe aniac. 11J3 ^)l)o4b itur) 6 2lttdtti, ar flejbrjb 

37 2l3ur a rtib^-c B^lac ]\e Bal- a r)o)iir)|\, [-oa v-^-o], Taiji, in^U-k^s 
-^atti, Mac aiv c>?|i ttiJTJ TJor 30 "^J^- T^<^"ir<i J^cob, 7 t:an\, -c^H ^^^ Tl^l 
cjoUac cu3a-ora -co-d 34?!] ? c]\eax) r^ jrn^e^l. 

Va i)ac rrc^ifiJc ru cu3ani f n^c 8 Cjotjur ttjajUeocur ttijp an re 
■c^jtbra 30 ^^13 Ijonir^ -do cu]\ r»<^r T)4 tt)alhT3 *t)1a ? 7 cjotjur to beu]t 
a i)OT]oj|v ? 1^0 r^^'li r^n ["ce] tiac rrus at) t:j5])- 

38 ^i3ur <i riib^r Bal^ain n^ ^^- 621BN21 a fl^n r^oj { 
^<^c,yeuc,'cS}^K^^]ecu^d■D■. at) bp?! 0)t\ 6 tt)uU>T3e tja 3cajni3«c -oo 
cuttjaf a a]i b)-c [a] ^o)x a3atii ej^jr. cjtt) e, 7 6 ^d ctjocvrb atnajiicnn e: 
-DO y.S-6 ? at) vocal cyi\KX-jox *Dja ait) r^uc ajreoc>?D at) pobal le3 -pejt), 7 
bcul, re rJt) Ujbeotttir Tt)e. t)) l)4))ieoti)r^ )ax> a tti^rc t)a ccjt)- 

39 21311)- ^o cilajTD BaUait) le B<i- e-6ac. 

lac, 7 'cat)3a-c4 30 C)ii)ar-l)urot;. 10 Cja feax^ar Itiajr^tear) j^cob 

40 2l3iir TO ioT5b4 B^lac -cajti) 7 T^j^te^xit), 7 vjbjji at) cerivat^a-D [cv7"d] 
c^oj)i)3, 7 -DO c>?t\3o BaUatt), 7cutt) ro )n^^el ? fS^^xmv ^^T n<i ^VJV-- 
i)a t)uara|i-2i)t) -do [bj] T)a -foc4- eut), 7 bjof) tt)o C|\)oc Tejitjx) cortt)v?l 

4 1 2l3ur r^iUa dy. t)a tt)4|tac, 3U}i ]ie a [c]i)oc"|rat)] ! 

3lac Bullae BaUati), 7 30 t^U3 rtiar 1 1 2l3ur ^ -Dub4'c B-^lac ^le Ba- 
e 30 l)-^)T:)b ^]\-Da Bl)^al, lotjur 30 Uatt), Cjo-6 r^ -do |tjtje rii o]\utt) ! x>o 
Uvajc^eaT t^ ^T TJH lejt;jtr))ol at) 3lac tt)e tii -do tt)aUu3a-D tt)o t)^ti)a-D, 
pobajl. 7, r^iic, -DO betl-v^s ril [ja-D] 30 l)vrlj-6e. 

12 2i3ur TO tn^34 rejrjot) 7 ^ 

C21JB. 23. -Dub4r, Mac ccajr^e tt)e -^e -c^h^x: 

at) i))-D xm "^0 V'^'^ TO cv?i\ at) TJoi)- 
BjoT3titt )antB<Alac ajvBal^att) ar, e2lKM2l att) beuU _ 

Ttiaojre it)aUu3a-D to )x]^c\e\. 7 13 2l3ur a Triib^-n B^lac )i;r. C»?t- 
Oo betjvrs r^pon M'^ T<i ^o. jti) t;u, -cant uajr ljott)|*a a t)^jT ejle, 

ar a]v r^J^n^ ^^^ ^ bratcrm : t)1 
215US a Tub4r BaUatt) \\e B-2ilac, -pajc^e tu ay at) c^t att)vrc Tjob, 7 
T:53 -Dati) anro r^^cT T)al'co]\a, 7 i)1 t^^jcre ru >Tle jaT : 7 it)alh?3 
3leur -oatt) afjro t^ct t)Ta)tr) 7 Ttt Tatt)ra jaT ar r^H- 
Itejre. 14 If 2l3iir r^tt3 r^ leir ^ 30 tn^c- 

2 2l3tir TO ]ijtje B^lac it)4 a Tub- 4e Sopjtti, 30 tt)iiUac PhiT5^h^ 7 to 
4^ BaUatf) ; 7 TO 1o-Dbv?|i B^lac 7 ^63 r^cTt)alr6|ia, 7 to jo-Dbn^ Tatt) 
BaUait) ajx [3ac ^ot)] alrojji Tatt) 7 7 jtej-ce a]v [3acj alr6;|i -ojob. 
•jiejre. 15 ^3wr ^ Tiib4r r^ 1^^ B^lac, 

3 2l3ur a Tub4'c Bal<2iatt) ]\e B-^- S^r <^firo a3 r)otbvr|\-c lojrcre, 30 
lac, Sear a3 -cio-DbvDir lojrcre, 7 rre]3eott)a tt))rJ l^ir <^n LTr^Jol)B2iR- 
jtt)eoca tijjp : Tob ^jtj^i 30 rrjuc- M211 atj ruT. 

ra-D an T.yS\)^'^W\% to t;§3tt)^)l IG 2l3ur r<i||Ua an T:j5l)fe2lBN2l 
ftjotn • 7 3)T be a|v bjr ta)rl>tt)rur \-^ BaUatn, 7 to o;)! rocal na beul, 
r^ Tati) jfjeoraT TVT-cri- 2l3ur to 7 a Tub4T, Bjpjs a )ijr 5<^ B4lac, 7 
cilaj-D r^' cutn -^jre ^iit. ab4 tn^ ro- 

4 2l3tir T<i]aa Dja ^e Bal<iatn •7 17 2l3ur a nM4 "c-^'lJC r^ cn3e, 
a Tub4r itjr^ 't^o 3leur ^ne r^cT r^wcj TO bj r^ iia rtT'^") ^3<^ 5oT- 
t)alt:6|ia, 7 to jo-Dbniv tne -oatt) 7 b>7|ir lojrcre, 7 liacT^^jn 2l)l)6ab 
ixejre a|i [sac] eanalrojix. tnajlle )i)r- 2l3ur a -Diib4r Balac 

5 2l3ur TO c>7tv an i:j51j^2lHN2l jvjr, Cjicu-d-do Ub4 an o)5})^2iRN2l. 
rocala tnbeul Bl)aMatn, 7 a Tub4r, 10 2l3ur to ^63 r^'TJ^n X^^T ^ 
'pjUajji Bl)^lac, 7 Jr ^^4 TO l^jbeo^ur coratTjlaf, 7 a Tub^r, ^^\\^% ruar, a 
cii. Blialac, 7 eji'r ; 'C<xb4 r4e Tait)>-a, a 

"6 2i3ur TO -pju re 4' 7, rettc, TO tt)jc sippoji : 
b) re n^ r^r^") ^3 <i 5oTb>^|\-c lorc- 10 Mj -o^ne ^la, ar <i nTeanaT re 

te, e rejn* 7 wacT^^jn ^)lloab >?lfe. bjieas '> ^'J ^^ n* »)<ic T>?ne e, ar ^ 
178 rajifisn^^ Blidlddtt) C21JB. 24. <\]i CUT) )y\\^el. 

7 1)^0 be^.t cutn c]\jce e ? t)o aji Ub- -oo cv^ji re ^ ^3>Tt^ <x\\ ai) b^^^r^c. 
4 re, 7 n^c bre^JU ^ cojiiiljotja-D » 2 2i5ur -DO t63 BaUdtt) a fvle 

20 "peuc, -DO 5ldc tfur) [^Ut-tje] b^ij- rn<^r, 7 ro con^c JrMel ijd ccoti)- 
U5dr): 7 ro be^>?5 '(^)y)ox\; 7 t)J i)>?3e Jord [I6)rt:jt))b] ro ]iej]i 4 
red-D>?tnrJ ^ rjUe^. T:t;ne4bd ; 7 tdjtijc rpjop^^ <De- 4)|\. 

21 N; r^cn-o re- e)3C^|it; a t)j^cob, 3 2l3ur ro ^65 ru^r ^ cordiijUcr, 
I)) ir)o ro coi)-4c olc d \\)y\u\t\ : [dca] 7 d rtib^r, BaUdtt) tt)dc Bljeon d 
df) T:/5J)621HN21 d ^hU ttidjUe jxjr, 'cub4x;, 7 dn t;e d^^ br>?l)r d fnle 
7 dt:<t SjdTjr^ N3 edt:oind. r*5rc>Tlt:e d rub^r; : 

22 T:t)U3 'Djd dit)dc dr d r,63jpi: 4 21 rubdjjit;, di) re ro cudl^r 
Mr ; dr^ djje dn)djl neiit; ut))Coitt). b]ijdritd <De, t)oc ro coFj^c rjr d 

23 oorejtijjn [t]'; brnlj r]id6)3ecr tiUjl^cunidccv^s, dti-crvrT^jin [d rw^t)] 
d^t bjc d T}-^3d)-6 j^icob, 1)) tTi5 dc-^jr dcr d fnle roTc>?lT:e : 

pn'e63d d|i bjr d T)^3djr Iri^^el : ro 5 Cjietir e d redbur dr^jr ro lojr- 
Itejji t)d l)di!r)rniep£T^e^t:4 ^le j^- Tjne, 21 j^cob, 7 ro pd)U)nt)> ^ jf- 
cob 7 |ie l)jrp^el, odc r^ ojbjijs ]i4el! 
*t)jd ! 6 %-z^)x> r5r)T;e dtndc tti4 t)d 31??)- 

24 'Peuc, e)]teoc\7'D ax\ pobdl ru^r *^^'^' ^4 34rdr>?b l^jtt) |\jr <i T)dbvft5, 
ifl^ leoT) tt)6|i, 7 ^013^^-6 e rejr) TU^T "H ci^^tjv^b ro coiU 2Uoer i)oc ro 

tn4 leof) 63 : t)j in-6rj^ re nor t)5 30 cv?[i dt) T:j5i)e2iKN2i, 7 tn^ c|vdtj>7b 

i))t;r [rot)j cjxejc, 7 50 tjjbjr rv^l T)d c§dr4 l^jtt] jur T)d l)nr3e'C)jb. 

wi^ij- 7 ^ojjicrj'o re dt) -cv^rse dtfidc dr 

25 H 2l3ur d rub4t; B^ldc i\e Bdl- d bv^cedrvjb, 7 [bj^jr] d fjol d ttioji- 
^dtn, Hd it)dUvr3 M'c ^n edt]co|i, 7 -^i) i^rc^x?, 7 bur 1)^j|ire d |i)3 n<^ 
T)4 b^flv^s jd-D d]i edi)co|i. 2l3d3, 7 ^jjireocr^ d |ijo3dcr. 

26 2icr ro r^53^;tv Bdl^dtt) 7 d « ^llW3 *I>M dtiidc dr d !)63jpt: e ; 
rub4T; |ie B<ildc, Ndc dji ix\)x tfiJrJ ^^-^ -^^Se diijdjl tj^ji-c ut)jco|xt) : jorvrr 
rn^, r4 ji^r, 21 ti>?le r,jr d re^d re rw<ir i)^ cjtjjrecd d Tj^jttjre, 7 
^n r:j5l)62lKH2l, re rJt) cdj^r^or ttje bjijrn* d ccTi^tf|dr7 ToUrv^r [U^:?] 
d redtjdii) ? •c[ijot:d le r)d rdJ3rjb. 

27 !! 2i3ur d rub4'c B4ldc jte Bdl- 9 ^o cjidp re, ro U^r re r'jor ^H 
4dTt), Tdjit, 3Vfrjtti rii, be4>?3 tt)e leot), 7 iti^ le6t) tt]o|\ : cjd coijiocur 
Ijotn ru 30 10jr ojle ; ro brejrj|i 30 rw^r e ? [jr] b§^v?3e dt) -ce b^ijocur 
tndr x.o]\ le 'Djd 30 ttjdjUeoct;^ rdtt) turd, 7 [jr] ttidU-v^ss dt) r^ ttjdjUeocur 

jdr* dr nn- tii. 

28 2l3ur t^u3 B^ldc BdUdtn 30 10 IF 2l3ur ro Ur re^iS Bl)^ldc d 
itjuUdc Peoix, t)oc reucur l^t |\e jefj- tJ-^Sdjr Bljdl-^dtfi, 7 ro "biidil d bdrd 
tfiot). d]i d cejle: 7 d rub4r B^tldc \\^ 

29 2l3ur d rub4'c Bdl^dit] |ie B-^- BdUdttj, ro 30)|i ttje rii ro ii)dUu3dr 
Idc, ^Dedtjd rdti) dtjro rt<^r tjdl-coiid, tfjo T]^jtT)re, 7, reuc, ro be^vjs '^w 30 
7 3leur xidtt) dtJro recr rdjtt) 7 rtc"© livrljre jdr tjd rnj 1iti4en^ 

pejre. " 11 2l|i d ijdrb^rojt) d T)0)r "cejT: 

30 2l3ur "CO -fxjrje B<2ildc tt)4 d rub- ror jotjdr reji) : to tijedr tfie ro 
djjvt; BdUdtt), 7 ro jorbnt^ 'cdtt) 7 t;63b4jl cutf] ot)0|td iii6j|te ; dcr, reuc, 
Hejre d|v 3dc edTjdlrajfi. "oo con>?tt) dtj 'C)5t}6j2iKH2l 6 or)6;it 

tu. 
C21JB. 24. 12 2l3ur d rub4c BdUdtt) \\e B<t. 

Idc, Hdc d)i l^b4 tt)jr) )ier •cfcr4- 

Bdl^dtt) d3 lej3er r)t^oj3ecr re, v?b tt)^ dt) ccedrijd t)oc ro cv^ii T:t1 

3 ro jttne re r^'Se'coju^cr )ott)d cu3dtti, 3^|v^r, 

fot)drJrMeU 15 7 )ott)d Cl)]ttor'D 13 <Dd T;'cu3dr B^ldc r<jiti)rd d 

]te ■cecr. tts I4t) r43er 7 r6]i, i)t >-edr>Ttti rul 

t^ djtt)edt)T:j51)^21KM2l, roredt)- 
213US d T)u4 "CO cot)4c BdUdtf) 3U|i dtt) indjrerd t)5 >?lc dr itiuirifj rejt) ; 
tojl lejr dt) rT:j51)62lKN2l jri%4el 3)r be t))r reu)tdr dt) T:i3De2lRM2l, 
ro beljw5dr, tfjott jtt)tj3 r^^ ^^4 ')^ r^ rJH Uj^eo|\dr «)'rJ • 

179 C|i)Oc 4 rdjjr.smt;. UjBl)R6?lCl)2l. 'C&jr^\\d-D P\]n]&Jm 

14 2l3ur KHCj <^ »}oji- dr^jifi 43 215US -co c6r\)r]\r^ )x}}Se\ a Sl))x:x;)in, 
-cul cutii iijo r-^oji^jb: <i|i 4 [tj^-oBuii- 7 -do T:oi*'v?3ep4 4t) pob4l r'C|\iop4cur 
rojT], -c^jii 7 vojUreocd tt]e-6v?r ct^eii-D T'O T6e4i)4tt) le 1i)r)3)otju)b 2t)l]adb. 

-co T6edt)v?o t)d ■oSo)t]ex) ]\^x> -o^ojt]- 2 2l3ur "co 3oj]t^T>a|i at) pobdl 
jbf J 4nrt)4 Uez;)b x:ej5§ndcd. ctitn lotb^rd 4. ti-oee : 7 "co jt^r^ 

15 !I 2i3UT ro 'C63 r^ TU^T <^ ^H pobal, 7 ^0 cUot)d-D<} T)ot "^^^ 
coratijUc-D, 7 <i "cub4T:, BdUdtt) iijdc tj-o^e^b. 

Blieoiidrub^-n, 7 4t] r;e 3^ bTr-vrlj-o 4 3 2l3ur to jd'o jrt^^el e ireM) 16 
rvrle vo)*c>?l-ce 4 'Dub4^ : B^4l-Peo]i : 7 ro t4r r§t^3 -A^) "^Jo^) 

16 21 'cub4r, 4ti ri tdo cu4ln'D 621KM21 4 r]S^yro )T\^Sel 
bjtj4T;]t4 4)e, 7 TO t:>?3 e6lur 4t) -ce 4 2l3ur 4 "cub^t; 4n 'CJ5t)e2iHM2i 
JT y^6 ^Jifoe, -DO coii4c W ^ nl^Jl^^i- t^^ ^46j'|-e, 5l4C v?le U4t4|i-^)r) i)4 
cutti4cr>73, 43 r-vrcjtn [<i Tj^uU,] 4cr) n^^oji^e, 7 C]\oc ru4r j4-c> 4 l<it;4 <^») 
4 f >Tle roT'^'^l^^ : T:J51)&^HM21 4r coj^e 1)4 3)te)i)e, 

17 <Do crr^T §, 40-0 10 4T)oji* : 41})- co\K 30 bvjUT^JS^Ii >'§ii3 tJ<3Cii)4 41) 
4ci?e tt)e e, 4c~ i)j 4 b'}:o3Uf : -cjuc- 'C)5l)^'^RN2l 6 jrii<iel. 

i:>?-6 He^l-c 411)40 4T j^cob, 7 ejtieoc- 5 2l3UT 4 ruB4'c 2t)46jf e |ie b]ie)r- 
■VT-D Sl4t; KJ034 4r JTi^^e^l, 7 bu4)ltij'6 e4tt)T)Vfb jri^-^el, 2t)4|\b'v;-D 34c -Slot) 
-c\\e udCT^-Sijt) 2l)1)64b, 7 ')*c|\)0T*):vy'6 43^96 4 n)VTf)t;)|x, t)oc -co M*© le B^4l- 
^e cUf) Slier. Peojx. 

18 2I3UI* r^lBoct;4 6-cott), 7 bj^jr) 6 If 2l3ut, yeuc, -en's ^ot) to cXojt) 
Sej|i ^6t t)4 f ejlb 43^ i)^jit)Tjb ; 7 -do )x\^Sel curt) 4 r§|ibii^jti\^c b^t) to 

-6641)4 Jn^-Slsl 30 C|l5'C4. t)4 2t))-Dj4Tj4C\7b 4 |\4T>4C 2t)l)46j)'e, 

19 2ltt)4c 4ir j-^cob 'C)uc')J4')' 41) -ce 7 4 |i4T4C cotnciwjtjjs clojtje J7*|\.Siel, 
434 tt)b)d 'c)'S^\ir\ux, 7 cUoj-D-p^t 4t) t)oc to [b'j] 43 3UI 4 t)T0{tiJr I6j)-T:)t> 
re tt)4tT T01) c4'C]\>;3. 4i) c6ti)C)t\?n)3. 

20 H 2l3ut 4 r)u4 to f euc t^ <1J^ ^ 2l3ut 4 t)u4 to coii4c Pl)1t)§t» 
2lti)4lec, TO 7:63 t^ TU^T ^ coi*4it)- ti)dc Ble-^t-^jt, tt))c 21.^)^01) 4i) T<i3-4'C 
Ur, 7 4 Tub4'c, ['Do be] 2ltt)dl6C T^jt), -do er|i)3 tw<aT <^ ^n§Tc 4i) cottj- 
p[i)ott)ru)* t)4 ccjtj^'D4c ; 4ct [buT] J c|inij)3, 7 to 34b 34t; be43 joij4- 
4 c|V)oc Te)5)ot)4c, 30 tt)bj4 TC|ijo)-t:4 Ujtt) ; 

30 b|t-^r. 8 2l3ur TO tuAyb 4 i)t)4)5 -^ p^Jt* 

21 2l3Uf -DO -peucfe 4)\t)4Cet))r)b, -do j)*]x4el -Dot) l6)-|*^jt), 7 to r4j'c 

7 no -663 1*U41- 4 C01*4lt)l4CT, 7 4 'C|\)0-C4 4|l.^0t), 4T) X^\^ TO j^l^.^'^l' 7 

'Dub4'c, ji* l4)Tj]x \\^)x. c6tt)r)vr3e, 7 ^it) b§t) -cfte t)4 bol3. 2t)4jx TJH "^^ 
CV7JIJ3 ru -co r,^-D 4 cc4i|xv73. coj)'3^-6 4t) r^ji o clojtj jf]i4el. 

22 5jt^t b^t)v-v?351\ 4t) Cei))r^c, 9 2I3UT 4t) it)ej-D t:u4 bif -doi) ^j|i 
1)6 30 tt)be)|t)-6 2lT'ru]v \t)\ 4 l^jtt) to bu-o ce)t|ie tt))le tltJcjo-D j4T. 

rt*. ion 2l3ur 4 Tub4r 4r) r:j5t)e2lR- 

23 2I3U1* -DO 7:63 4 co)*4tt)l4cT, 7 M21 ^\e 2l)46)-|*e, 34 ti-Sl-D, 

4 TiTb4r, Uc, cj4 b'j4t be5 4 t)u4 to 1 1 <Do fill PV)jt)5t' tt)4c 6le^t<i|i, 
-6641)4 <Dl4 to ! tijjc 2l^|ioi) 41) r434t;, ti));e|i3 6 clojij 

24 2l3ut [rjuct>?T] loi)34 6 jtt)jol JTt^^el, 4i) 7:41) to bj ye r4r31^'^T4c 
CI)jr'C)tt), 7C)t.2l)T>-pjT 2li*tu|v,7civ-2i)'6- 4|i tr|o fot)t4 tj4 tt)etc, 30 i)4|v tij^b 
X-y^ 6beti, 7 jtt)eoc4 yej^joi) -poy ttc- ti)e cUr) JT)i.^el Tr|te ti)o cut. 

4T 30 h\.:xb. 12 Ujine X)\) 4b4, ]*euc, to bejjtjtt) 

25 2l3ut -DO e)|ij3 B4U4tt) ru^ n 7 "^^ ^'lo cunix4-6 t1o'cc4i)4 : 

to Jttirjs 7 TO t)U ^4 ^)T. pejt) : 13 2l3uf ro 3§b4 Tejfjoi) e, 7 4 
7 TO jit)t)3 B414C 11)4 41) 3ce4Ti)4 f )ol t)4 -Dj^js, [iixir^J cot))i4-6 r^3-^'c- 
|iojtt)e. 40^4 tJ0i|X'v?6'e ; to cjofj 30 )t4jb 

'cef3t\4-64c -DO 'Dl))4, 7 30 i)Te^|ti)4 

cQiin 25 rfo^<iitrot)cio)rjejrM«^i- 

' 14 2lijojT 4ji)t») 41) Jru<^el)^J3 to 

ti)-^b46i, i)oc ro iii<ib4-D it)4)lle leif 4t) 

2164)T:)i4tjiit 7 to-64t46')t4T clo)r)c )f- t!)r)4oj 2t)l)j-D/ati>?3, to [bit-D] e Sjii)|t;, 

tt^el, 7 4]\ 1)4 ttt)4CTU34T te Pl))- tt)4c S1)4lu, u4c-D4ii^t) p)rjtt)tj3e 4 

t)^r- »n^rc t)4 Sjii)e6t)jr^c. 

180 ^Ijitnijreit cldti jri^^el- C?IJB. 26. U)t')iich?tie Jn^^el. 

15 21311^- ba lie dJHtti T)d i!it)<i 21)1])- ii-^)"6r^c dfird c6ti)C|\nniU3<i"c, t^oc-co 
Tjdt)>?3e ro tna|\bd"D Corbj, ji)3en c\\)o\)cS)r] d t)^3d)"6 2t)lid6)i-e 7 <* 
Shu|\ ; T)oc [ba] c^f) 6y cjot) poba^l, ^^^dj-c 9lS]\oi] a coT-oec-ra Cl^opaT), 
[7] rj3e tn6j|\e a 2l)'irjati- ■^ t)u4 '^^^ c|\)otic4n<^^4 ^ t}-^3a)-D at) 

16 n 2i3ur~o Wb4 at) rj5i)e2iR- rioi^e^iRmi : 

N21 )ic 2t)a6jre, -o^t jxJ-6, 10 2l3ur ~rorcv?l at) calatt) a beul, 

17 Bii4j-6)|i T)a ^tijrjarj-vTS, 7 buajl 7'corln3 rior M'c niajUe ]\e Cojtal), 
jar): a t)u4 "CO eu3 at) c>T-c5cx>a tJ^i' T^n 

18 Ojtx ac^jTDpoT) X50T> buaj-Dit^r- qatt) a)v Iojtc at) Te)T))"6 -o^l ceux) 7 
ra le r,a ccel3>?b, le^x trieUa-c^ jb a caosa-o -p^ix : 7 -do ixjtj^-D )rJ0W)pl4 
3C>7r Pl)eo}\,V a 3c>>r cTioT^J. )T)35f) "cjob. 

uacT^<it) -co 2l)l))T:)ai), a t)-ce)]ibf )U)\, 11 '5j'c^'6 xyio]\m^<x-c^ clatj C1)6- 
t)oc -co tfji^ba-D a 16 at) -tijit a|v for) |ial). 

Pf)eo|t. 12 I1 2t))c Sl)Jtt)eot) ro )tej)\ 4 

•cz:]\eaba : o NetT)uel, riteab T)a Ne- 
C2ljB. 26. tr]ue\)-c^c : 6 j^trijt), -cixeab tja )S\t]}iyi- 

rec : 6 )Sc)]), -ci^eab T)a J<jic)t))T;ec : 
U)bj)i clojF) jfjt^el a|i t)a cc6n)<dLj|i§Tt) 13 O Sl)e]tal), -cjxeab t}a Se]tal)j- 
atjojf at) Tija 1)u4 601730 Xe-i-t an)- c^c : 6 Sliaul, -civeab t)a Saiilj-cec. 
>r3~o 23000 Lebjrjb. 63 C^le-b 7 14 [Sja-o] fo "Cixeaba T]a S)tr)eoT))- 
jofua att)<^jT) beo to tja l)^j)\n)j5^r) t:|c, -pjct^e 7 x>S n\)le 7 T-i ceu-o. 
<XT:vuy. 15 H Cldtja 51]^'D "CO |iej|i a 

■crjieaba: 6 Sl)epoT), -n^ieab t)a Se- 
215US r^tila a t)r1ai3 at) ^r|t, 3ujt poT))t:ec: o l)a33J, -cjieab ^d\)A^'^)- 
Ub4 at) 'Cj5l)62lR^^2l )ie 2X)^6ixi 7rec: 5 Sl)ur)), t:)%eab T]a Su^jrec: 
|\e l)6leaT4 ^H^^^ 2l^|;otj at) t'^s^", 16 O Oft)), -cjteab T)a t)0i*t)1t:^c : 6 
3^ |i^T>, 6]t), -citeab t)a 1)6)1)^:^0 : 

2 5l^c v?b)|x c6tijcti"v;t))3 clojtie jf- 17 2l]tor», -qieab rja i)2l)to)T)5c : 
]i-^el -v^le, 6 fjTCjT blja-cat) r4ojf 7 6 'iljteU, rjieab t)a tj^ljielj-cec. 

6)* a cjo^, a|v -per) -cjse a tj^j-qtea-D, 18 [Sja-c to] -cixeaba cloj^e 3^"^) 
3ac a b):>^l cuir,uTac aji-owl tat) 003- ro jiejji a|i i)^)|xtt)eT) -job, c^-cjiacax) 
a-D -^ Tjjn^-^^^- ^n)l€r 7 c>?3 ceuT). 

3 2i3ur TO l^b4 2t)a6)re 7 61e^- 19 ^ 2l))c jurai) [rob jar] 6|i 7 
ra)i at) T'^34'c t^)u a jiej-cec 2t)l)6ab Otjat) : 7 'pu4 6]t 7 Orjat) b-ci)* a -cc^tt 
Ujti) fve jofxrat) a [b):o3U)rj -co jeyijco, Cl)aT)^a)T). 

3^ ]t£r), 20 2l3UT'co bur> jar tt))c Jural) ro 

4 ^lac [nbjjx T)a T)r^o)t)e,] 6 ^j-cc^r fiejii a Trc)t^ba ; 6 Sl)elal), -cjveab tja 
bljarat) raojf 7 6)* a cjotj ; ti)-^ ro SelaT))T:ec : 6 Pl)^]tet5 "cjteab T)a Pl)a- 
ajtjt) art 'Cjo])62lRN2l ro 2i)l)a6))-e jienrec": 6 She]\al), rjxeab T)a Se)\4- 
7 ro clojt) JTit-Sel, T)oc ro cuajr \])-c^c. 

aii)ac ar cjxjc T)a l)63jpt;e. 21 2l3tit tt))C Pl)a]ier ro b<ir4 ; 6 

5 ^ Keiibeti, at) mac ;t t^n^ ^3 jl*- ^)^Tl^ot), iqieab t)a l)eriiot))ceac : 6 
luSel : clatj Feubet) ; t)aT]oc, [6 ttc^j- ^att)ul, -qieab T)a l)att)uljrf c. 

t))Cj r]veab tja l)aT)oc)r5c : 6 Pljallu, 22 [Sja^fo] T:)teaba Jural) ro fiejji 
c)xeab t)a bPalhrcec : a)i l)aj{\it)er rjob, -cit) 'pjcrjr 7 t^ 

6 O Ijertxot), ■c)xeab t)a T)6)*)iot))- tt))le reu3 7 cn3 cear. 

rec : 6 Cfj^tt)), ri^eab T)a 3Caiitt)j- 23 !i [<Do] Ti)ao?b jrr^c^ ro )te;it 
^t<^- a -crixeaba: [6] Tljola, r|teab tja 

7 [Ji* jar] TO rjxeaba tia Keiibet))- rTolajtrec : 6 Pl)ua, rjieab tja bPu- 
tJ^c : 7 at) lucr ro l)4)|itt)er rjob ro ajr^c : 

bur cer|tacar 7 rit) nyjXe 7 T^cr 24 O j^pi^ rixeab t)a jaTubjrec : 
3cear 7 rjijocar. 6 Shltt))tot), rjxeab tja Sl)):t)|ioT))t:§cr 

8 2I3UT n)ic P\)dX\u ; 6l)ab. 25 [Sjarto] r|\eaba jTT^c^n "co 

9 2I3UT it))c 6l,iab ; Nettjuel, 7 ^^- ueJT^ a|\ 1)^))An)^r rjob, ■c)i) yjcrjr 7 
^t), 7 2lb)|iatt). S'jar TO [at)] <l)^t- cejrixe itjlle 7 "Cfx) cear. 

^«i^ 7 4t) T^abjjtatt), [tjoc ro b'll jott)- 20 If [Do] it)aca;b Sl)ebului) ro 
ISl llS-o^ ai)»t)<l tj4 rrpedb UjBl)K62lCl)2l to fiej^t <x 3Cit)e)l. 

|tej|i a -oCjteabd : 6 SlieiieT, cf\e<ib ^<x qjcedc. Sjd'Of'o rit^aba 131)4^ "^o 

SejijTec : 6 6loT), ritedb Tjd t]616?)j- ]ie)|i 4 t;r|\e4b4. 

tree : 6 jdljleel, -ciiedb tjd jalileel^c. 43 T^xedbd tjd Sljuljdtjj-cf^c >;le to 

27 [Sjdrfo] -ciieaba. S^iebulut) to -ttejjt 4]\ li^Jixiti^T Tjob, to [b^T^] 
jxejji ajv l)<i)|ui)eT) TJob, -cjij -^ijrjcjT "cpj ^^jcrjT 7 cejt;|ie ii)lle 7 cejTrpe 
rjjjle, 7 c>'t3 ceuT. cedT. 

28 IT 21)'jc joi-efj TO |\ej]i -drrcjtedbd 44 H [43o] clo^) 2ife]x to jiejn 4 
Tob [j4Tj, 21)41)4^1*61) 7 ^Pli4jtt). 'C'C|ie4b4 : 6 j)tni)4, Titeab T)4 t))jtt)t))- 

29 <Do ti)4c4jb 2t)})4t)4)"tel) •• ^ "c^c: 6 Jeyvr, 'Ciie4b i)4 tjJefvT'c^c: 6 
2l)li4cju, t;]ie4b t)4 2t)4cj]ij'nec ; 7 Bl)e]tj4, -cjiedb i)4 n)Be|i;Tec. 
|\U54T 3^^"^ "c^o 2ni)^cj|i : 6 5l)H§'C) 45 <t)o ir)4C4jb Bl)e|ij4 : 6 V)ebe]t, 
[■c<£i)i)jc] -cjiedb t)4 t)5)l§~1^5c. Titedb i)4 tjebe]x)'ce4c : 6 2t)4lc)el, 

30 [SjdTto] ttijc ol)He'o: [6] jec- t;|ie4b t)4 2t)4lcjel)'cec. 

reit, 'C|xe4b t)4 jeerer'jtrec : 5 Ijelec, 46 2l3ur S4ti4l] [Tob] 4)t)iil Tjt)3Jn 
■cfiedb t)4 Ijelecjc^c. Slf-ejx. 

31 2l3ut [o] 2lt|tjel, -cttedb t)4 t)2l)*- 47 Sj4'OTo ^Ite4b4 tt)4c 2lte]t to 
fijeljrec : 7 [o] SJjeceti), r;]ie4b i)4 nej]v 4)1 l)^j]vtt)e4T Tjob ; [i)oc b4] 
Secettjj'cec. C4634T 7 -citj ii)jle 7 cejrjie ce4T. 

32 2l3ur [6] Sheir))T4, ■c|i§4b t)4 48 If [<Do] n)4C4)b H4pt;4lj TO]te)|i 
Se\t]j-ojr:^c : 7 [o] l)epe|i, •c|ie4b i)4 4 'cr|\e4b4 : 6 )6.xee\, T]\e4b t)4 r])S- 
l^epejvjTj^c. reeljrec : 6 '5^u^h ■ciie4b 134 t)5ui)j- 

33 2I3UI* Selopefi4T tf)4c Ijepeji r)j rec : 

]t4jb g4T)ir)4c 4J3e, 4ct )i]'^eAr]<i: 7 49 O jei*e|v, ■ct\e4b t)4 jereitltigc : 
[Tob U*©] to 4tin)4r)4 jT)3eT) Sl)elope- o ShjUeit), ■c\\^<iV) t)4 Sl))Uett)1t;qc. 
i)4T 2i)4l)l4li, 7 N54l), 5^3l<i^, 2t)jl- 50 Sj4Tro 'Ct\e4b4 M4pT;4l| TO 
C4l), 7 t:j|ir4l). jiejji 4 'Ct;iie4b4 : 7 4t) tijejT to MS)]\- 

34 [SU'C'To] T;|\e4b4 2t)l)4T)4tTfill, tt)§T Tjob [to buT] t-^ t'j^cjoT 7cv?3 
7 4r) tt)ejT TO li^jjiitj^T T}ob, c^034t ti))le 7 cejtjie ce4T. 

7 T>4 tiijle, 7 t^cT 3ce4T. 51 SMt^o 41) iT)ejT to l)<^j}itT)eT 

35 H Sl4Tto tii)c 6p|t4jtt) TO yej]x to clojf) )x\iSe\, x^ ce4T tt)jle 7 it)jle 
4. T;'C|ie4b4 : 6 Shu'cel4l), 'C|ie4b t)4 t^cT 3ce4T 7 ■c]tjoc4T. 
Sl)U'c4ljt;^c •• 6 Bljeceiv, -ntiedb ti<'. Be- 52 ii 2l3ur "co Ub4 4i) T:j5l)&2lK- 
cenlrec : 6 'Cl)^l)4t), 'C|ie4b t)4 Tl^d- M21 |ie 2t)46jte, t4 |\4t, 

Vtj'^-cic. 53 4Dl)jobro lAo)fJr)5?n 4t) ren4fj 

36 2l3ut ir U'DTo ^<)JC SbureUl) : it)4 5j3|\ecT to ]ie)|i 4 i)vjb)i> 4titn4tj. 

6 6tt4t), •c|ie4b T)4 t)6]t4t)i^tc- 54 <t)o ti)6it-^r) to Be4]i4 t;u vj] )X 

37 [S)4^ro] •cne4b4 tT)4c 6pti4jtt) tt)6 T6)3]\ecT, 7 "oo b§3^T) t)j ;r ^W3<i 
TO ttejji 4(1 l)^)t^tr)^T Tjob, 'C|t)oc4T T0J3]tecT; to 34c ^otj bejir^ 613- 

7 T<i tt))le 7 cv?3 ce4T. S)4Tro tr)jc ii§ct to iiej^i 41% l)^j|itr)eT TJob. 
jorep TO i\e)|x 4 'ct;]\e4b4. 55 5j^eT iiojf)t)3^1^ ^') KT^^^ ^^ 

38 If 2t)jc Bl)et))4tt))n TO ]iej]i 4 C|i4^c4 : "^o ]\ej|i 4T)tr)4tj r|ie4b4 4 
•CT;ite4b4-. 6 Bl)el4, 'C]\e4b i)4 tt)Bel4j- i)4jt;[\§T to 3ebv?T ojsiifCT. 

-c^c: 6 2lrbel, 'C|v64b t)4 r^4rbel4c : 56 <t>o ttejji 4i) 6^4^64 itoinr^SSU 
<3 2ll)'iri4ti), •c|te4b T)4 T)2l]i)|\4tn4c : 4 f^lb jti|i tt)6n^T) 7 lJt3^il- 

39 O Sl)up4tn, 'ctie-4b 1)4 Sliup4tf)j- 57 If 2l3ur X^^'^XO ^o l)^j|iif)^T to 
r^c : o l)up4in, ■c]\&^b 1)4 l)up4H))- 1)4 ieb5re4c to t^ej|v 4 t;'C|ie4b4 : 6 
r^c. Ohenfof)' 'C|\e4b t)4 n^ento'll^ec : 6 

40 2I3UI* Tob }4T to it))C Bliel4, C\]o])<xt, 'C|ie4b i)4 Ccoi)4T)t;ec : 6 
2l|XT 7 N^4tn4n •• (6 2l]tT], •c|ie4b 1)4 2t)lieu^n), t;|te4bt)4 2t)e|X4|\)cec. 
r)2l|VTlT:ec : I7J 6 M^4tt)4t), T|te4b t)4 58 Sl4Tto •C]ic4b4 i)4 iebjT;e4c: 
t)2l4Tn4i))t:§c- ■cite4b t)4 tjbt)jT;e4c, 'C]\e4b i)4 t)6- 

4 1 Sj4Tto ii))c Bl)eii)4n)n) "co ]\ej]\ bnoi)jrec, •ctte4b t)4 2t)4lil)rec, 'C]\e<xh 
4 rr|ie4b4 : 7 41) ttiejT TO l)4jiut)^T 1)4 2t)utic5c, 'C|\e4b i)4 300^4^)^56. 
Tjob TO [b-2iT4] c5t;]\4c4t 7 cvt3 2l3Ut -po 3eji) Col)4T;2liini4tt). 

iti'jle 7 t^ cctiT. 59 2i3ut [to be] 4ji)ti) it)1)^ 2lii)n4jm 

42 51 Sj4Tto ii))c 4)41) TO iiejtv 4 jocebeT, )i)3ei) lebj, i)oc 111134-6 to 
t^rne4b4; 6 Sl)uh4i), Tttedb i)4 Sui)4- Lebj t^^O «)6^3JP^- 7 n»3 Tl "^o ^")" 

182 0)3Kr j'OT) Selopeljd-c C21)B. 27. 'Do cj 2t)^ojre 4t) 'peiian. 

t)re;iibr'nip. 4 ^H ^j5l)e2lRM2l. 

60 2l3ur 1U134-6 TO 2l^]iot) M^-odb, 6 U 2l3ur -co UB4 4T) rj51)e2lK- 

7 2ib;l)u, ^{e<\y^, 7 )tSn]-d^. M21 ]ie 2l)d6)re, 3^ T^-d, 

01 '2I3UT -co eu3 M-irdb 7 2lb)tiu, 7 ^Do Ubit^ir-^ jT)3et)4. Sliel6pef)d-o 
d T)u4 ^o )0-6b|\d"C'4 •cejtJJ'D cojtijjT)- 30 ce]ir : no beu]Xd -cu -cojb 30 -oejiij- 
r^c <xlS-t4 ^^ r.J51)^^KN2l. jt) r?llJ 6j3|\^cx?d <t in^Tc ■cft]vb|i4jc- 

62 2I3UT dn luc-D ro li^jnttief) xijob ]\ec d ti<i'C'^ ; 7 to bedjid -cu -p^ Te|\d 
ro b^T4 VJcre 7 -cjij tt))le, d tjnle 6j3|i§ct d i)dt;<| to recT cucd. 

f Jltjofjdc; 6 ri)) T^ojf 7 61* d cjof) : 6)]\. » 2i3ui- l^^jbeojtd ru ]ie clojrj Ji*- 

i)io|i l)^Jiiti)§T jdT d tnedrs cloj^e ]\^e\, 3-^ |t^T, 21)^ 3e)b T>?t]e b^r, 7 

Jfji.iiel TO bnj3 i)<iix 'cu3dT oi3|\ecT T]dc bjd ^oi)ri)dc d]3e, <xT}xo)r] to 

4 bir d 11)61*3 cloj^e )i*U^sl' 'oojb. beS\KT:Soj -p^ T§|td d 6;3|xecT to 

63 IT SjdTyo TO l)<ij|itt)eT le 2t)d6j- "c^cT cuni d inSHje. 

re 7 le M^leSx^ dr) r<i35^» i)oc to 9 2l3ur tnurjd |tdjb edjt))n3§ij <^13ey 
c6rT)<3[j|ijtt] cldt) Jfjx^el d |iejT;)b dtjfojT) to bed|\r-^oj d ojsiv^ct t^ 
2l)f)odb d3 jojiTdt) [d b):03Ut] to Te|xb|v<ii)'C|ijb. 

jejijco. 10 2l3ur tnut)d |id)b Ted^xbit^j-qie 

6 4 2lcT r)d ttiers To t)1 ]xdjb Tvrtie dj^e, driyom to M-^-cSo] d 6)3|tecT 
T)ob T.^ c6tr)<i)iijTti 2t)d6n*e 7 21^|\ot) to T§|\b)\<^jt;|xjb ^ dt^. 
•^n r<i34^, <i b):<it^c Sfjjtj^j d T)u4 11 2l3ur niutid ]\dbdjT Teitbji^jrjxe 
TO l)djjtri)eT cldtj jf t^-^el. d-^S ^t4, he-d^-tSoj S ojsjx^ct t<^ 

65 0]}i TO ldb4 ^n 'Cj5!)6)2lKN2i c6tii3-^ol dr TOJSTJ "oo "^^ "Cjiejb, 7 
o||id, C>0 3ebvrT30 TejtT)jn baT 4f)T<i T^l'^ocnT t^ ^"^ 7 bj^jT ye T}d jiedf 
bv^rdc. 2l3ur T))0|i pd3bdT T>?i)e bjlejr^njtjvrr' -^3 clojrj ]x\iSe\ 1114 to 
Tjob, dcT C<ileb todc jepuFjel), 7 )o- ^Jttjt) dt) 13)51} &^KH2i to Qi)\)d6i- 
rud ttidc Nui). re- 

12 '^ 2l3iir d Tul54t; d^ T:j51)62lR- 
C21JB. 27. H21 lie 2l)d6)re, ejfi)3 rudr d]x dt) 

-crlMbr^ 2lb^|xjtti, 7 r^wc dr\ rtM^ 

0;3|tedCT nisedt] SlielopelidT. 12 tu3 ttiJr) "^o clojn jrt^^el. 

21)d_5jre d|XT:1 eu3d 18 'Do Unt dt) 13 2l3ur 4 T)udJtv to cjre ru g, 

■CJol)62lRM2l dj|t cu|\dTTi dT) pobvrl C|i>;r)eocT4 -tu tr]^ dt) 3cedTtid cutn 

TO cu\i d\y)oxud. TO n]V?n^)txe yejr], tti^ to c]\>:^i)j3eT 

2l<I|\ot} TO T)5|xb|v^r;4. 
21MNS0JN rdi)3dT4 jT)3tn<i Stielop- 14 0)\i to v.)n§^4 cSvu^d-d d ri^j- 
elidT, ttjjc ]}epe]v, tijjc ShjledT, n))C >rD Tnd)-ci)erJ (d T)Tjot:|xdtTi SIijt], d. 

^iidcjfx, ttjjc 2t)iidT)drreb' o fiJocT T)jtti]x^r^t) dt)c6l^)c|vnfjJ3),Tor^T)^o^J- 
2l)l]dTldrre^) triic lorep : 7 Dvl Ut ro ^t d3 d T)nr3e ^r cojtje d yul : re 
dtjtndfjd d m^ej); '^d\]\d\), HodI), 7 rln nrse 2t)l)et\jbdli d 3C^Ter <i 

]jo3idii, 7 2t)jicdi), 7 <::ri\r<iii- br<^r<ic Sbin- 

2 2l3ur TO x^dxd-cdi(i d UcdJtt 15 H 2l3ur ToUb4 2l)d6jrett)r^n 

2t)})do]re, 7 <t Ut4 eie^r^t^ ^n r^- 'Dt:j5t)e2iRN2i, t^ ix^t, 

34^, 7 <i Ut:4 T)d bp]ijotir<t"cd 7 ^n 16 c^jx^t d^ T:j5i;e2iRH2i, <Djd 

c6ti)ctx>7n]3 nle, d3 T0|xur p^^Jl^J^^H ^H TpJot^^'C) d T)v?le feold, Tnije 6r c;otj 
c6n)qxv7r);3, 3^ {x-^t, dt) c6n)c|x>?f5]3, 

3 Oeus dtx t)^t:4 dtjr^ br^r^c, 7 17 Mod redTVdr Till diiidc-jio'ifipd, 

^'1 M^^ X^ ^nr-^ CVTT^CTVrT] TO C]XV?tj- 7 t^^^^pt 'CUl d r'CeC tXOtnpd, 7 15OC 

73 jdT^rejH ^'^ ccjotj d cejle d i)<2[3>?t ttxeoixocur stride jdTr7 t]oc to bedjid 
■^n ^J50^2lRH2l d coTT^CTd Co- d r^&c JdT ; 30 T]dc mbj^T coti)- 
rx4li ; dcT Teu3 re jofjd pecdT r^Jt), qxnnjUSdT dt) T:J50^21HN21 ir)d]x 
7 ni MJb in)c d]x bjT dj3e. c^o{xcd 43 T)dc bjd 4oTn^e. 

4 CixeuT r<i tt)ucrnte d}\]n] d|x t)^- 18 U 2l3iir d ■vCib<^-c d^ TJ51}e2lR- 
T^ 6 bejt d Tti^rc 4 tr)v>^TJtxe, djx rot) H21 ]xe 2t)d6jre, Dl<ic cu3dT jorud 
n-Ac brv?l edt)n)dc d)3e '. 'C4b4 Tnije tt)dc tJut), Tv?ne jo^d [brnl] -^T) rpjo- 

[d|X d T)^Tb4rOJ1)] rt^^ ^ ^SrC "CflX- ]X<iT, 7 C>?]X TO UtT) dJ]X ; 

b\^Sj-c]y^c d]\ r]S-c^. " 19 2l3ur cv?|x d Ut;4 eie^r4 <in 

183 T-^S-^^ fe, 7 4 \S't4 "^n c6tl)C]\y7^j3 b-vTtiT; bj-6 r]d tijaj-oTie, 7 dtijdjl 4. 10-6- 
riXe ; 7 r.^^^ cuitdnj "oo -D-it l-2l'c4. bniir -ojse i'Ji)» 1o^b>7|v^e -cu [e,] t)A 

20 2l5ut cv^tiTie -cu [cv?-d] ■oo'd jo'6bv?i\'C -oedij-cd le -ct^xys-b, -z^o boU-6 
ot)5)|i aj]t, co|i 30 it)b)d c6tT)C|inf)JM5- curijjid tot) rj3l)^'^RH2l. 

4-6 clojr)e)T|x^elvfleutt)4l. 9 1[ 2I3UI* a. IS t)d T<i^b6)'De -6^ 

21 ^3UT TtTT^ t^ 4. 1^t:4 6>le^'r4 ii<^n "^o'l cej-oblidTDUi) 341) c^jToe, 7 
dt) T-^S^t;, T)oc Htl^Ti^T [c6tti4lft] "^^ "^^ -cecind-o cv?r -co pliiiv [in^] rdb- 
X)o ii§j|i b]\ej"cettit]Ut Uixjii) ^ l'^t;4 •4'cu'r b)r>, cutt]v?tc'ce le l]ol4, 7 4 
4T) "CjStjCidRN^ •• -oo |iejit 4 ):oc4jl- jor)b>?|i-c Tojse t)t} •• 

tJOi) ]i4ci:>?x) X)<xro 4ni4c, 7 -DO |iej|t 10 [Sj to] ■C4b4t;u'r loji-ci^e 34c 
4 ):oc4)li*JOT) 'cjocpn'o tM^ ^ f^^c, T-^bboj-oe, -c^ob 4tnv73 -c6 •c4b4T:uir 
ejtJon TOT' 7 cl4p JTl^-^el >Tle tti4)Ue lojtc-ce 3i)-^t^v;3, 7 4 r:4b4T;uir 'c>l3e. 
HJf, g4r»ot) 411 c6Ttic|v>;nm3<i'6 >?le. 11 *>■ 2l3ut 4 -c^ot^c bujv it]jot 

22 2i3UT "CO i\)iie 2l)45)te tti-d]i x>o jo-obniv'pj'D T4b4it'cut lojtcre [T:>ot)] 
4jT;jt) 41) T:j51)e2lKM2l te : 7-00 3I4C T:j5l)e2lR?vj2l; i5<2L -641*) 034, 7 e^)!)- 
te jotu4, 7 -DO c-v^jx 4)* cojtje 6le4t4 t'^ejce, t^c-o t]u4)t) toi) cej'Dbll4t>Y?i) 
41) T^S^'^ ^, 4 W'c4 d\) c5ti)C]xnr)J3 341) c<$j-De ; 

>?le: 12 2i3ut -cii) '6e4cit)4'D c\?"o ro 

23 2I3UT ~o cv?]t. fe 4. t^it) 4' 7 'CU3 plu]t [tt)^] ■C4b^'cut bj-o, cui^vrTCce le 
cu|x4tn 'DO, ni4 T>o 4)^51) 4T) Djo^)- Hol^, "Deat) -6411) 4ir]^)t) ; 7 "^^ "Die-. 
e2iKN2l le Ujtt) 9Xj\)d6)X^- tt]4T5 cvt"d ro pluji [tt)4] loTobvrvvC b'lr., 

cutr,4JtC'ce le I10I4, xjejiijiej-ce 4tt)<i;i) ; 
C21JB. 28. 13 2i3ut ut) ^^01*114-6 cv?to to plu|i 

cuin4j)-ct:e le l)ol4 [1114] •c4b4cui- b)r> 

2lc^ 4)r-joti)ti4i5 4^1 |ve4f t]4 t))©-©- le 34c e4rju4t) ; [tt]4l tdh^vux lo)xc- 

h^-bd. re -do "653bol4"D, )0'Db4'c 'ce4r)'C4 le 

rejT)ni -coi) T:j31)62iKM2l. 

215US -do Ub4 4T) T:j5!)e>2lKM2l ^le 14 2l3ur bu-6 j 4 TDT:4b4'cur "Djse 

2t)46jrfr' "D-i t^'^'D, ler l)n) tjoi)4 le 34c "64it), 7 ^f) r|x|t 

2 2l)T;jt) X30 clo)^ JTl^^^l> 7 ^b4 [cvt-d] no }]jr) le )ie)re, 7 d\] c^r]i4ti)- 
lijii, Cojtr)e4-Dtv?-D tt])0i5b>?ifc [7] 4-6 cv, d t::o 1)n) le Tjudt) : rl, CTo] dt] 
n]d\i3i\] cuti) tt)io-6b4'n4 "De4r|r4 le t:4b4]vcui* loj-pcre 4r) 34c ejT)Ti)j 4]i 
■cejiiJ-D, tii-4 're43bol4-6 T>4tt)t4, -o.^ ^S"*^ ^I'^^T i)^ hl)d-Dt]d. 

jo-Db>?|i'c -64111 1)4 411) jorticub4)'6 t^ji). 15 2l3ur edr)'A]^T]Sr\ -do t)4 3^b- 

3 1[ 2l3ut -©§4^4 vuxd ]\)U, [SI] TO ^tji tt)4 jo-olnji-c p^c4j-6 tdo ■cedr]-c<^ 
4t) iO'6bv?]i'cre-iii]t:4le'ce)iij'Dt]oc1or>- -Djo-6b>7]tr rot) i:j5p^2lKN2l, -c^ob 
ti^iSoj -COX] 'C)5^62lFt12l ; -cS ud\) 4tt)U)3 -oci) -cab^rur t^^'^^^3 lojTcre, 
TJOT) ccj-D bl)4-D>?i) 34T) c^jre 34C U, 7 4 r4b4'cur "Dlse. 

[tt)4] )o-6bvf]vc lo)rct;e 30 ^r]Stdc. 16 U 2l3ur d\) ce-c]\dn]d-6 IS re43 

4 USt] -Djob jo-cbY^tvp^r -cu 4 ti)4jr- -cot) cej-riij) [4'c<i] c^Ji'S <^^ "^Jo^)- 
jt], 7 41) -cud}] ojle 43 'C|i<2lri)6i)4. e2lKN2l. 

5 2I3UI- 4t) x^tciiid-D [c>?-d] to ep4l) 17 2I3U)* 41) c\;3^-6 U -ce43 roij 
TO plilti ti)<} )0'Db4'c4 b)-6, cuiijnTcre [ii)5T5 <i'c^] ^H coj-ri^^c'^^ • T^ct U 
lejt 41) 3C5-c|\4it)4'D [cn"D] to 1)n) ^old bj4t 41) -cdii^i) 341) U)b)i) -D^ jt:e. 
b|\>?-ct;e. 18 2ltjra ce-o 16 [bj^jT]^ c6ii)34in 

6 [jy] lOTby^jic lojvcre pojU'^^'De i)i1oii]t;4 ; x]) -ccd^-cSo) 31)6 4|v bjt; 
[),] i)oc ro 1l6|lT3^?3e•6 4 TlUb Slinj-^l o)b|;e r^or|t>?3 [4r)] : 

11)4 ■ce43boldr) jorbdiiir -0641)^4 le 19 2lf joTbv^tipis )0"6b-v?tiT; r)e4i)'C4 
rejijjT -coi) rj5^C>2lRM2l. le rejijjT [11)4] t4b4T;ur lojrcre roi) 

7 2{3ur [buT] ))e 1oi5by?]it; -c)3e rj5l)^2iRN2l ; -6^ T4jii) 634, _e4r,- 
■66 TH) -^1) 06^1X411)416 [o-jt] ro l)?r) nej-uc-, 7 t?:CT i)U^ii] -cot) cej-cblj4'6>?i) ■■ 
4|x roi) e4ijui')r, •• drixd [i)4jt;] ij^oii)- C4)t:):j6e 4 iiibejc 43>?b 341) c4j6e :^ _ 
•C4 TO be4]\4 -cu t<i Te]i4 41) x)o\) 20 2i3ut [bj-^jT] 4 T-4b4t:ut bjT 
UjTjfi TO TojirdT Tot) Tfl:)l)C2lKN2l [to] plan cuin^jrcre le^l)ol4 : -cn'j 
[ti)4|i] )0Tb\7]it: T)3e. Tecii)4T cv?t joTbvritTJS \^ 3^^ T4ii), 

^3Uir 41) Tudx] ojle to Te4t)4 tru 7 '6<i '6ecit)4T cv^t le jxej-ce ; 
5oTb>Tjix; r^i] ■cn.^'crj0i)4 : 4ii)4)l jot- 21 ^Dec")<i'c* c>ro d\\ le;t jo6bv^i\- 

184 G )o-6bu\yT:d 7 V^i"^^ C2l)B. 29. 4 T}jon)ar l^ere. 

ipjoy vu le 3dc edtjuUT), 4|\ )?^-6 t)4 3 2I3U)* d rrdba|iTnit tii-6 fbi<I)r)] 
Tef" t)udT) : TO plufi ciittiajTcie le liola. r|il r^c- 

"22 2l3ttr e4r)3^l3^ dn]S)r] [^ 1*01)] Tfi4-6 or-o le 34c e4i)-64ni, [7] r-i 
"tdd^vuy p^c4j'6, ro '6e4T)4tT) tjot:- -6ecrn4-6 c>td le \\e]te. 
c^t)4 -D^^ojb. 4 2I3UT e4jr)'6ectT)4-6 ot-d le 34c 

23 J0-6b-V?ItrJ3 j4X5fO vSoh 4in'V?3 U4tl, 4]\ -p^T) T14 r^C-D t]U4t) : 

ro T^jorbniit: lo)tct;e 4|i Tti4)'Djt), i]oc 5 2l3U)- e4jntT)etj4ti ro t]4 34b4tx 
[4t;<iJ 4]; yot) t4bv[-cui* lojf-cce 3t)4t:- 4]i [tot}] jo-6bv?|\-c pec4)-D, ro -6€4t)- 
>T3- 4Ti) i*1or4 rojb : 

24 2lft 4T) TT)6-6)*o jorbYTixVJSe 30 6 T;<Job 4tTin3 r)orb-v7|x-c loji*cre 
l4eT;eni>?l, 4|v y:e<xr> r)d y^f l4, bj4-6 t)4 tifjo)*, 7 4 tdhi^-cux b)r, 7 4 t)1or- 
t]4 l])orbmx'c4 re4i]t:4 le TejnJ'D, ro bYTjiT loj^cre l46T;e4ti)nl, 7 4 r:4b<j- 
bol4r ci4tf)ii4 rot) Tj51)&2lKN2l : TUf bjr, 7 4 rr4b4t:ut ri3e, ro |\ej|\ 
jorb^r-^ e -Csiob 4inuj3 rotj vdb<^z;ux 4 T)3i]<it;>;3e, tii4 re3bol4r, )orb>7|\-c 
lOfcte 3t)^t;4J3, 7 4 jorbn|\t; rj3e. re4r)T:4 le T:ejr)jr rot) 'Cj5l3&'-ilRM2l. 

25 2l3ur 4J1X 4t) r^crit)4r U bj<1jr ^ 7 !I 2l3ur bj^jr 43nb 4]i 4ti rec- 
cott)34iiiTfi ti4oii)'C4 43v?b ; i)j ret]t;46j tfi4r [l^] rot) r^crii)4r tt)) coti)34tti 
ob4 xSo-c\i.dc 4|i bjr. T)<5oti]r4 ; 7 cix^jr-pe r)^ ^"1^ T]4t)- 

20 *[ 2l;<} 4.t) 3ce<irt)4 4 15 t)4 ti)4fj4 : t)) re4t)'c^oj ob4)]\ 4|\ bjr 
3cert;o|\4r, 4 t)u4 ro be4|iT;^o) lor- [4?)] : 

bnjvt: t)U4)r bjr cutr) 4t) T3j5t)6>2lR- 8 2lf jorbvr|xtJ3 T:4b^rur lojtc-ce 
M21, rej-r bujv rscrtt)vrr)er [ro bejr roi) T:j51)62lKN2l [it)^] resboUr ; 
C4m)re], bj^jr 43nb c6iti34tTi t)4otT)- §4t)r4tT) 63, e4t)|\e)te, [7] t^t nw^JH 
r4 ; r;1 re4r)'c-^oj ob4 t^^o'^l^^c 4|t rof) cejrbljdrvjt) ; 7 be)r r^ojb 341) 
bjt : c-^jre : 

27 2icr }orb>?|xv]3 4t) r4b4ruf 9 2l3uf [bj^jr] 4 t))orb>Tlt'c b]:5 
lojrcce Tti4re3bol4r rot) "Cj51)62lK- [xjo] plu|i cuTti4)rcre le 1)ol4, z:\\) 
N21 ; r^ r4Ti) 634, e4)t)tte)te, t^t Ti^ctt)4r cv^r le 34c r4tn, [7] r-5i 
lub4)t) rot) cejr blj4r4)t) ; r)§crt)4r c\?r le 1)e4it)|iejte, 

23 2I3UT 4 t)]orb>rtx'C b]r ro pluji 10 21 joTt)4r recit)4r cv^r 4]i lejz; 
cutiidjtcce le l)ol4, "Cjil r^cit)4r c\?r le 34c u4T), 4|x t^'o t)4 t^t t)U4T): 
le e4t)r4Tt), ril r^cft)4'6 orr re4t)- H 6jt)tt)e4^^t) ro f)4 34b4]t [4)t 
liejre, ton] Jorb>T|\'c pec4jr ; r^ob 4Tr)'yT3 

29 <t)ectt)4r cV^r 4|i lejr le 34c r)orb>?]it: pt<^4jr t)4 t)0'c>4, 7 4t) )or- 
e4t)t44t), 4|t tft'D t)4 tecr t)U4t) ; bvrtt-c lojtcre 3t)<ir:v?3, 7 4 r4b4rut 

30 [2l3ut] e4]r)ji)en^t) ro t)4 3-^b- bjr, 7 4 r-c4b4T;ut rl3e. 

4]x, ro re4t)4tT) t)or4 r^ojb. 12 IT 2l3ut 4t^ 4i) cc>73^r l^ reu3 

31 JorbuptJS D^^] ^-^ob 4tt)>;3 ro rot) ttc~ti)4r tii) b)4)r 43^?b cott)- 
T)1orb>7|\'c lojtcte 5t)4'cvr3, 7 4 t4b4- 34ti) ^ion]■t<x ; t;i re4t)z;<^oj ob4 t^or- 
xrv?t bjr, (bejr )ott)l.^i) 43>?b) 3ut) 4 ]V4C 4|i bir, 7 orrijreocr^o) to^l^t^')^ 
t)jorbu|i'C4 rJ3e. rot) Tj5i)G>2lKN2l tecr U : 

13 2i3Ut jorb-vTivt)"^ ■C4b4]i'cut 
C21JB. 29. lojtctre, 7 jorbv^ii-c re4t)T:4 le 'ce]t)ir, 

ro red3bol4r rot) t:j5t)e2lKN2l ; 
i^t)Tn'v;^e 4)x ]te4cr t)4 r))orb4]t'c4 7 rjij r4tt] reu3 634, r^ jiejte, 7 cejr- 
t)4 'C4b4-cnt' <i^ T)4 Uerjb toU^^tl- l^^ l)u4jt) reu3 rot) cejrblj4r4)t) ; 
41)^4. iaejr tJ4r 34t) •cojbejtt) : 

14 2l3ut bj^jr 4 T)1orbvr]\'C bjr 
215US 4tjt4 t^c;rTr,4r tt)j, 4j\ 4t) [ro] plu]i crnt)4)tc'ce le \)o\d, rixj 
cce4r [U] rot) ii)j, b)4)r c6tt)34tt) rectT)4r cnr le 34c e4t)r4ii) ro t)4 
r\Sor\]-td 43vrb ; t)j redtj-c-^oj ob4 "ciij t)r4itr) reu3, tS r§ctt)4r cv^r le 
XSo-t\[dc 4)1 b)-c: )t l-^ n<^ t'coc ro 34c -|\e)t;e rot) r^ -pejt^e, 

fejrer rojb e. 15 2l3ut r§cti)4r cv?r 4|v lej-c le 

2 2l3ut jorb>rtit55 •c4b4T:4t lojtc- 34c u4f) ro t)4 cej-ciie l)U4ji) reu3 : 
re tt)4 r^3bol4r rot) i:)5l)&2lRM2l ; 10 2l3ut e)tiiT)eti^t) ro r,4 3<Ib4|i 
e4t)r4iT) 63, e4t)|iejte, [7] t^cr tjiidji) [ti)^] jo-6bv?|\-c pecrjr ; r^ob 4it)*v?5 
ro?) ce)rblj4r>?i) 34t) c4)re: rot) jorb>7)\'c 3riutn3 lojrcce, 7 

i«3 S 21 i))ottidr) C)T)eul U)B\)He2lC\)^. }-ltr>. 

x>S rdbd^irnTf b)-6, 7 -z^S r^bditr^Tf loji*ct;e 5t)-^'ca)5, 7 .i jo-Db^Tjit; h]-6, 7 

x»J3e. -d )0T5b>Tpr "0)36. 

17 f 213U1" <l|\ ai) rajtd l^ [)orb>T|v- 32 11 "^sut <il^ 4ti t^c-citid-r la 
)Jjt5] -D-d -catt) reds 63d, -6d ^le'i-ne, yec-o T)r>a)iti r4 116)7:6, [7] ce)i]\e 
cej-cjie IjudjT) X)eu3 toi) cej'obljd'DajT) iiiidn) reu3 roi) ce)T>bl)dT5nt) 3^1) 
3dti c-Stj-ce : C4)"6e : 

18 2l3U)* 4 tjjorb-vTjvc b]-6 7 d tno-6- 33 2I3U)* d. -ocdb-^rut bj-o 7 d 
bnji-c -cjse to i)d -Ddjit), "DO t)d hiidn- T'Cdb-^'cut "else 'oo T)d -oditi-nb, no t)d 
•v^b, 7 TO T)d iiej'cjb, [bj^^j-o] ro ]\ej\\. d ^lej-cjb 7 to x]d liudi)-y;b, |b)^)-c] to 
tjVTbixe, TO \[t}]\ di) sij'^'cd : ]\e]]\ d Tinbjxe, to |iei]v dt) 3n^^d : 

19 2I3UT §djr]tt)er)iti TO T)d s^bdii 34 2l3ut edt)3db^^ [tn<^] )0Tb4c 
ftt^^j )otbn)it; f)^cdjT ; "c^Job dinv?3 pecdiT ; T^ob dit]'V?3 toi) joTb-kTur; 
Tot) Tdb^-cuf lojixt:e 3n<2it;'V73, 7 ^^d lojfcce 3i)^'cd)3, 7 4 tdb^ouf b)-6, 
joTbnii-c bjT 7 tJ loTbvriit; TJ3e. 7 ^ rdb^jcuy T'i3e. 

20 !I 2I3U1* d|i dT) "civeT l<l edtjTdit) 35 ^ 21(1 at) ocTtrjdT iS bjdjT cotti- 
Teu3, t4 ]ie1t;e, cej-cjie bildji) Ted3 din-jrjjusdT ToUdit)dt)'cd d3Vfb : i)) 
TOI] ce)TbrjdT>?n 3dti c^jTe ; TCdij-c^^oj ob4 tdor|Xdc dix bjc fdn :] 

21 2I3U')* d i))OTbn)x-c bJT 7 d 11I0T- 3(J 2{cT joTb>Tt\i?)3 rdb^j-cti-)* lojfc- 
b>7H-cT)3eTOt)d Tdit)'>Tb,TOT]d|te)r;b, rre, joTbv^jvc Tedij-cd le -ceitiiT, to 
7 TO i)d l)uar)>?b, [b)<2LjT] to iiejfi d ho\<x-6 cun\]\d -coi] 7Z')'5\)^'^HH^ : edi) 
i)>>bpe, TO iiejjv dT) 3r5<l'cd : Tdii) edi)]ie)T:e, I7] T^ct i)Udji) toi) 

22 21311]- edt)3db4 d^i [yoi)] iot- cejTbridTV7t)3dt) cdjTe : 

b-VTfix: pecdjT ; -c^ob dtnv?3 toi) jot- 37 21 T))OTb>rixT bjT 7 d i)iOTb>T]ir 

b>T|it: lojfcre 3i)it;dJ3, 7 ^ tdb-^rut Ti3e Tot) Tdit), Tot) i\ejce, 7 "co t)d 

b)T, 7 ^ t;db<4 -CUT T)3e. l)iidt)VTb, [bjd)"©] "oo ]<e)\\ d i)\>b|\e, 

23 I1 2l3Uf d|\ dt) 3C^'r]tdiT)dT U to nej|i dt) sijdrd : 

Tejc t)Tdjft), T^ ]\e']-ce, {7] cejcjte 38 2{3ut edt)3db4 [iti^] )OTb>Tli^ 
lliidjt) Teu3 Tot) ced)Tbr)dT"y?t) 3di) p^cd^T ; -c^iob din'>i3 "coi) -ndb^-cuT 
c^jTe : \o)XCT.e 3t)<5rn3, 7 -d joTb^Tiit: b'jT, 7 

24 2l3iif d TiloTbn^t: bjT 7 d r)1oT- S -cdh-^^-cux "^IS^- 

b^^iiT T)3e TO i)d Tdtt}>Tb, TO t)d ]\e]'c- 3f> <Do Tedt)-cdo) r]d [\)e)'cex)] Tot) 

jb, 7 TO t)d 1)Udt)v?b, [bjdjT] TO iit^ii d r;|5l)^'^lf^N2l df) bull roldii)t)nb cjf)- 

t)v?b]\e. TO iiejfi 41) 3i)^rd: T;e, t^^lob dti)'»?3 t^ bu|i tijojTjb, 7 

25 2t3U)* ejijiii^rj^ti) TO t'd 3<iBd|i t^ bu|i T)1oTbu)vt;d 'cojleii)ld, dji yoi] 
[tf)4] joTb-vTjit: pecdjT ; -c^ob dii)>73 bu)i ti'ioTbu]i'nd lojfcte, 7 dji )*ot) bun 
Tot) 'Cdb4T;ut loj"pct:e 3t)iltrv73, 7 4 t)jOTbii|ird b)T, 7 d|\ ^-ot) buji i)jot- 
•cdb^-cuT bjT, 7 S t^db-^-cuf T)3ft. bujiTd T)3e, 7 djx yoi) bu^v i))OTbu|x- 

26 II 2I3U)- d|v di) 3Cir;3eT U n^oj •cd t'^o'cd. 

T)Tdjri), tJ itelre, cejrjie ])udjt) Ted3 40 2i3ui- to jojt ?t)doj)-e to clojtj 
TOI) c§jTbrjdT>7i) 3di) c4jTe : Jri^^<il "^o ]\e)\\ <x t)>;le ifjT t^ djtji) 

27 bj^jT d i))otb>7]\T; bJT 7 d i)1ot- di) "051^6^-1^^121 to 2t)l)d6;ve. 
b^fir TJ3e to i)d Tdjii), to t)d jicj-cib, 

7 TO T)vi. l)udtnTb, TO iiejji d tjv^bjie, C21JB. 30, 

[bjsJjT] TO ]\e}]\, dt) 3t)^'Cd : 

28 2I3U1- eH)r})ef)^t) [tt)^] joTbnjvc <Dlj3eT t)d tt)(5jTe. 3 ter d tt)ii)3 to 
p^cvTT : r-ciob dtn'VT3 'co^ joTbvTix-c ii)6)T ti)d]3Tjot)d. ?l)l)n<^ pofcd, 
lojycte 3t)<i'cn3, 7 -^ joTb^f]it; bjT, 7 fl bdji)T;nebrdc, 7 ii)J)^ Teh?3re. 

^ joTbv^ivc Tj3e. 

29 f 2l3Ut d|i dt) rejrt'C' l<i OCT 2i5US to lab4 ^i}<x6nc! t^e cetjv^b t)4 
i)Tdjti), Tct i\C)-ce, [7] ce)-c]\e IjtTdjt) r-cjiedb d rT;>:\ob clojrje j]*]i^el, 5^ 
Ted3 TOt) cejTbljdTdi) 3di) -cojbejtr) : h^t, Se [to] dt) t)jt to djTjt) di) 

30 2l3ur d t)joTbvritT: b'jT 7 d i))ot- ■Cj51)621HN2l. 

bnjv-c T)3e TO i)d Tdii)vrb, to t)d 2 ^)<X bejii TV?i)e it)ojT tot) "Cj^l)- 
He'jtjb, 7 TO t)d V)udi)TOb, [bj<ijT] to 621RM21, t)o ii)^ bej)v ti)iond to c^r); 
He;|i d T)>?b|ie, to iiej|x di) stjdTd : 3dl d dt)tt)d le bd^d ; T)j b|vjtTJT r^ 

31 213U1- edt)3^b4 [ti)<i] joTbniit: d yocdl, to Tedt)d x^ ^o I^^JU *^ M^i^* 
pecdjT ; •c<iob dTt)>73 toi) joTb^ixc b^jdrjid tjoc^dt dttjdc df d beul. 

180 I 2lji Ti)6jr;b. C21JB. 30, 31. Cfi^c t]<x Qiy^vh^dc. 

tf)6jp -DO!) T:j^iI)621HN21, 7 [1 r^JHl ^)i5-D d]\ hjt r^ ejy [m-d] to clojr- 

ro c^ns^l ^ tt]b<xt)d, <x Trc)5 <l li-iii:^ t^i) ; 4!])*oh) joiticoia^-o i*e <x pecd-6. 
dt) d b<5j3e ; IG Sjar-po t]d ^leac-ca, ro aitrjr) 4i) 

4 2l3ui- 50 cclv?ni:e a l)itT:4 a T)5f)62lRM2i ro ?l)l)a6)re, Jt:;ii ):^|i 
tnoi-D, 7 a bafja lei\ (^.eat)3>Tl n a l)a- 7 a b^t), jrj]i a tjar^ 7 a j!)3et), [a]i 
Tjatn, 7 30 n^Jft^i-j-o a Ii^t;4 jija : aij- tf)be-jt] -6) at) a >)6;3e a xrT:J3 a ii<it^. 
To;i) TtT>*>T^ a inojce vTle, 7 r^T^^T'o 

3ac ba"na le|v cet)3>?l y) a Ijapanj. C21JI3. 31. 

5 ^Ic-D tHvt c]iofan a b<i'c4 1 ati 

U cl>;r)fer T^ TJ') ; t]) f $rrY?'c> eai)- Cji^c T)a 2t)jTjaTi>r3. 8 2l3ur tt)^ba-6 

tfi6jT?, T)5 (iaijbatja leji cetjsajl p <i- BhaUain- 

lianani : 7 itiair^rjo at) r-J5l;e>2lHM2l _^ 

■cj. ro cjoFj 3U}i 'co)|utijr3 ^M^'^i'h ?ioUS ro l^Ab4 at) 'Cj5!)6>?lKH2l ^e 

2I3UT tri<i bj >-eii aji eat]co|\ ajce, 2t)46)re', 3^ I'.^'o, 
a t)ii4 ru^ )•) a iijoj'r, i)6 it)^ lab4 rJ '^ 't)jo3d)l clatj j^U^^^ ^U ^)^ ^t)1- 
eajfjj-D aitiac af a beul, lejt cet)3ajl natjacujb : i)a ri-:ij3 t;i) c^x^Tneoc-c-^ 
|*'M hatjain ; cutn ro r^ojtje -tii. 

7 2l3U|- 30 3cualnr a re^ e, 7 3 ^^uy ro Ub4 2t)a6jre j^Jr ^1 
t)^I\ lab4 ai) Isi ro cualnr* [e] : ar]- bpobal, r^ |i^r, 5aba'D c>?r a3>?b 
rojf) r^TT^T'C' a inojre, 7 TtlT^Tr* a ajiitr) cutn at) co3a)r, 7 rejrjr a t)<i3- 
bafja \e]x c^t)3a)l rl ^ J)at)arii. A^rja ?t)jrjat)ac\?b, 7 rjoslajrjf arj 

8 2lcr it]<x T)§tt)<ioti-c>T3 a ye\i Ig n5l)621RH2l aii T)a 2^jrjcir)acnb. 
at) 14 ro cilalnr [e;] d^xo}^ ro 4 2l))le at 3ac e)T)'C]te)b, a]x t§T5 
reat)a [-pe] a tt)djr t)oc ro tti6jr)3 -pj, t:[ieab>7b ji*]\-^el v?le, cv?]\f)re cut!) 
7 at) t)ir ro lab4 Tl ^^ ')^ ^^wl> l^^ •^H co3ajr. 

c^t)3>?l r1 a l)at)att), 3at) £n-§cr a)|i 5 2t)^ i*jt) ro rusar att)ac ay tiijl- 
bjr : 7 ^dj-cYj-o at) i:j:)l)62iRH2l rjb jrn<iel, tti'jle dy feac] eji)-ciie;b, 
'cjfe. r4 tiille -6eu3 a T)<^|itt) cutt) co3nr. 

9 21cr 3ac -v^le ii)6jr bajT)-c)\ebY?3, 6 2t3Uf -co cvriv 2t)a6jf e cutt) at) 
7 t)a n)t)4 -)'3.^t:a, lejt cei)3Lvr4 a co3a)r jar, tt)jle dx [sac] e)\]-c\\e)d, 
t)ai)tf)aiia, rtTT^^ T^ i)"^ il43>?'o. jar^at) 7 PluntT ^t)ac 6lera|i at) ta- 

10 2I3U1* n]S it)ojrj3 r1 ^ ^^)3 a saji-c, cutt) at) cosajr, leji* T)a ar- 
X)\^, T)o 3U]i ceT)3vrl TJ ^ h^ijatt) le barnb t)<1oti)'ca, 7 t)a fcojc cutt) tej"©- 
bafja TtiajUe jte tT))ofja ; ^r joJja Ujtt). 

11 2I3U)- 30 cciialnr a i^eii [e], 7 7 2I3UT ro cat;v?3eratx a T)43ai-6 
3U|x eji-c nja, [7] t)4 z:o)]itti)fc j : at)- t)a 2t))rjat)acvfb it)^" ro ajrjt) at) 
rojt) r^rrn'D a niojre v?le, 7 X^X- ■^J5i)B2lKN2l ro 2t)l)a6))-e; 7 0.0 
Xy^t 3ac eat)ba^a Iqi c^t)3>?l xj a it)4bar4 a b-pjji -vrle. 

l)*it)aif). 8 2I3UI- ro ttj^bar-^ x^X V-Jt'^^ ^1^ 

12 2lc'D tt]d itjtje a x^V' "c^lotti^ojT) 2t)jrjat)ac, r^iiob attiv?3 rot) c>Tr ejle 
jar at) 14 ro ciialvro ^-l [jar ; at]- "ojob ro tt)<^bar ; 6b), 7 Kecett), 7 
ToJnJ 3i'c> be T)jr r]3 af a beul aniac Su|i, 7 ])u]i, 7 Keba, c>?3 ]iJ3T;e 2i)}ij- 
a trc4ob a tt)6)rer, t]o a -cc^ob batja rjaij : Bal4ait) tr)4 at) cceartja tt)ac 
a l)ar)ir)a, t)j f §TT>?'o T1'^'c> : ro ]tjtje Bl)eo|i ro lij-^bar-^ le))* at) cclojreti). 
a xe]\ rjott)4on) jar; 7 it)a)T;):)r> at) 9 2I3U)- ro s^bar^ claf) JrMel 
t:j51)62lRN2l r^re. uiH^ ia 2t)jrjat)ac [>?le] i)a ttibp^jsre, 

13 5ac >7le TT)6jr , 7 3ac -v^le tt)iona 7 a lejtjb, 7 -pusar-^ le6 ear^jl a 
c^nsajlrec ro c]\4r a i)at)tt)a, i^ear- i)S]\K\)e}xe -v^le, 7 a -criteara -^le, 7 <l 
>T3 a -peji a ra)t)3T))U3ar, 1)6 T^ear- tt)4o)t) -^Tle. 

>T3 a Tfejx a cu|i a|v cciil. 10 2I3U')- ro loj^rc^r^ a scajrtigca 

14 2lcr tt)4 bjon a i:ei\ -cixjr att)ac >?le lotj^ ^jriiebar^, 7 a ^cd)x^e]x) 
T)a rocr 6 15 30 lo ; aijrojt) rajT)3i))r> t35au)^ca v?le, le reji))-©. 

re a tt)o)re -v^le, t)6 i)A l)>7le batjara, 1 1 2I3UI* i^usar^ le6 na l)earala 
x>4 [b-pv^l] -v^i^te : c6tt)ra)T)3T)J3 1*^ lar, >?le, 7 T)a cyi^ca >?le, [jr;t^] r>?t)e 7 
ro cjofj 3U|i e)x-c r© ^vja afjra 16 a aji|ti)jre. 

ccual^r x^ [jar]. 12 2l5ur rusar^ \]d bji^jsrc, 7 t)a 

187 C|\^cd, 7 n^ lie^-Ddla, le6 30 2l)d6jre^i "cjais tjr) rjocprre tjo n-pof lut]3- 

7 30 b^ie^r^ ^n r^3^n^' 7 30 c6n)- vu]\-c. 

c^v?r)iU3d-6 c\o}?,e )rn^el, 3on>T3e' ^ ^^ ^ ^3ur "DO Ub4 dT) r)5l)e;2lK- 
T]i:orlut)3pot\-c d ii]d3v?b 2l)li6db, t]oc M21 |xe 2t)d6jre, -r^i |\^-6, 
[dr4] Ujtt) |\e jo]\-cdT) d [b):o3Ut] "co 26 ol^c djuett) t)d l^edrdU to 
je]t)co. b^Tjd-D dtndc, [)T)|\] rnna 7 berdc, 

13 2l3ur ro cudj-D 2t)d6]re. 7 Sle- iurd, 7 6le^r4 ^H r^34'c, 7 pu'iott)- 
^r^|i dt) r<i3d]xt:, 7 udcr-^^Tid dt) 4jt|\ecd dt] cotr)C]t'v?t]j3: 
canicix-vTOJS -vTle, dtr)dc -do 'ce3tt)<^jl ]xiu 27 2l3ur 1^o)tj d Tjedrdil d tit^ 
r^ob dtr,>?3 -COT) torluflSpoivr. cv?-o ; )x»\[. di) ii)niix;))v -do 3ldc ojitd 

14 2l3Uf TO bj 2t)d6j're Ttl^3^c |xe dt) co3d-6, t)oc ro cudjr dti)dc r^i) 
it)^oj|x>Tb dT) -crlu^JS, CnJr] n^cjtj 6r c^t:, 7 ej^j^v dT) c6n)C|i>?f})U3dTJ vrle: 
cjoF) tt);lt:gr, 7 l^JT ^^ c)n or c)o^ 28 2l3ur ■C63 ^Jit-cc'jor rot) ^151)- 
ceur, T)oc t;.^jt)jc 6i) cc-^t. 621KN21 ot) lucr co3'V7-6 ro ciidjr 

15 2l3urd rub4'c 2t)d6j)*^ tijii, N4 dit)dc cutt) dt) cdtd : edt)dt)dn) dy 
cuti)r>73eb4 i)d ti)T)4 vrle T)d tt)b^t- cvt3 cedr, ro T)d r4o)t)e, 7 ro T)d 
4)3 J " tt)b6, 7 ro t)d >)di*Tdl, 7 ro t)d cSo]\- 

16 peuc, rttsdr^ t<5 ^V" clojrj jr- ^c : 

^Se\, rjxe c6tt)4le BI)dUdTT), p^cusdr 29 Budjt) r-^ l^rtdt) [e,] 7 •cib4 
d t)-^3djr dt) TJ51)&2lKb<2l d 3CY;r "^^ 6le<Ir4 ^H r^3^^^ [e, ti)^] lor- 
Plieo;|t, 7 ro bj ^tp d tt)erc c6tt)C|i>?r)- b4t: T;63'Cd roi) TjStJ&^I^N^l. 
)3 ^n ^J51)^2lHM2l. " 30 2l3tir ro l^t clojne Jm^^iel, 

17 Uni)e tn -^ noJT tt)-^b'y?r» 3dc budjrj^e -cii edT)cv?r ]\or]d ro c4o3dr, 
^dt)tJ^Jon4c d itl^rc T)d tt)be3, 7 tt)4- ro t)d r^ojt)e, ro T)d it)b6, ro T)d 
Bnr 3dc ejt)b^T) d3-2i |xd)b y:)ox y]\^ l)d|*T^l, 7 ro T)d r|iedr, ro t)d linle 
tie lv?3e lejr- <^'n_§l ^j]tT)ejrJ, 7 T;db4 jdr ro T)d 

18 2lcr T)d le)t)b bdt) v?le, d3 t)dc Lebjrjb, t)oc co)tt)edrdt ctiiidtt) ipdjl- 
]tdjb y)ox y:]\i |\e lv73e it))*' co)ti)gdr- Ijnt) dt) 'C)5!)6>2lKN2l. 

■VTS be6 jdr r^ojb re^Jt)- ^^ 2l3ur ro turje 2l)d6jre 7 6le-^r4 

19 2l3ut redr,y?r c6tt)t)>73e r^ob dt) t^3^^^ tt)^ ro djrjt) dt) TjSI)- 
dtt)ui3 ^t) T)tor^ut)3pu]X'c r^cr U : 62iKM2l ro 2t)J)d6jre. 

3)r be rr)<}b edjtj^c, 7 3)r be bft) jie 82 2l3ut 4 t)edr^H, yY;^]o\\ t)d 
cojtp trj^b, 3ldt)'v?r jb r^J^ 7 bu]i c)te)ce t)oc ro 3ldcdrd]i dt) lucr 
tt)b)\^J3re d|i dt) "ct^^t l^» 7 ^jx dt) co3djr, ro b^r^ x^ cedr ii))le 7 
Tgcrttidr \S. t^^C''^i^]03dr tt)jle 7 cv^s ti))le c^loftd, 

20 2i3ut 3ldt)>?'6 [bu|i] tjedr'V'fsc 33 2l3ut 'C]i) ^jcrjr 7 r^t ti)'ile 
€;ll<5^ 7 34c edjfjjr r^ t)re^]xt)dr ro reu3 b5, 

c|\o)C)ot), 7 3dc vjle obd)]i [r^jorjdr] 34 2l3ut -ciij r'jc'cjr 7 edt) tt)jle 
3^b-^, 7 3dc ejfjjr ro |v)n§r ro cixdf). dtT^l, 

21 If Slsur d riib4'c 6ler4 ^^) T^- 35 213111* -ciijocdr 7 r<i ti)jle 
3d)tr; -pji* dt) lucr co3v?r, i)oc ro r^o)t)e x<^ t)jotf)Wt), ro tt)i)^ t)d|i 
cildtr cutt) dt) c^rd, [Se yoj 6|iru3dr ^JOT x^V- ^ V-l-^^h l^e lu}3e ]\ix- 

dt) rljse t)oc ro xud^^ dt) 'Cj51)G>2lK- 30 '43UI' dt) l^r, [ro bur] cv?r 
1^21 ro 2t)f)d6)te; ]iot]d rot) tt)>Tt)T;)|i ro cudjr dtt)dc 

22 2ltt)^jt) dt) -c6]\., 7 dt) •c435r, dt) cutt) dt) co3d;r, ro bj d t)v?bj|v -cixj 
Pji^r, 7 dt) rjdpdf), dt) r'c^')» 7 di) cedr Tt)jle 7 r^c^^ ^)le red3 d]\ -pjc- 
lud)3e, tjr 7 cVt3 cedr c4o|id : 

23 21 t)v?le t))r r^ b):v?leot)3v;r dt) 37 2l3ur ro be ^j^^rcjot dt) r;j3!)- 
T;ejt)jr, ro be-^tJdoj [4] rul rjv'jr dt) 62lKtl2l ro T)d c^o]idc x^ cedr 7 
T:t-e)t)jr , 7 bjdjr ^e 3ldi) : 3jredr -citj ^jc-cjr 7 d cn3 reu3. 
3ldt)i:vT35)t e le l)V7)*3e dt) r^lvrstre : 38 2l3ur ro [b^r^] t)d hS rjtjoc- 
7 d Tj'VTle t)dc br>Tlt')3'^''^ ^1 "cejt))-© ro dr 7 )*e ttjile : 7 [ro be] ^jjircjof 
be^rdoj r-^ rcdjtd d rul tixjr d dt) rj5l)^2iRM2l r job i*Jt) c|ij rjctjr 
t)VTrce. 7 d ro reu3. 

24 2l3ui* t)i3'|:)rc bu|t t)edrn3e djt 39 2l3ui* [ro b^r^] t)d l)dt*)*djl 
dt) r^c'C!i)d-6 U, 7 bejTj 3ldt), 7 t)d rejc ttjjle xictjo-o 7 cn3 cedr ; 7 

188 CV?r t)4 Keub)i))t;ec. C2ljB. 31, 32. 21 -.js^:: ro '2l)hu6)re. 

[■CO be] ^JixTCior 41) t:j31J^2lRN2l at) c6ri)C|t>?fji3, [m^] cviiine ro cloji) 
rjob d b^oT) 7 -cv-) r'lcrjr. ^ JT^^iel a Ut;4 ai) r.j51)^'^HN2l. 

40 2l3iir ro [b^T?-^l T)d raonie r^ 

tiijle -ceas ; 7 ["^ob e] <i)jx-rc1or ^n C2ijB. 32. 

r.j3l)62lKN2l "c'job r]i)oca-D 7 "o^ 

■DVTTje. pu^a-c^ clafj Reubet) 7 5^1-1^, 6)3itedt: 

41 2l3ur rus 2t)a6jt& ^^H ^^IT^'C'- <iiv at) riiob tall ro Joivoat). Itt 
clor ud-6, noc ["CO be] lo-obniit; t63ta 2ljt curi)i)at)T;a)b t;a;T:t)^ii)ac. 

at) t:j51)62irm2i, -co eie^r^ ^n r<i- 

3a]xr, tT)4 to a)t;jT) ar) T:j5t)^2lKH'2l 21N0JS to bj t\6 Tt)6|i<Sn ^l]}^CJre ^3 

ro 2l)ha6)re. clojf) Reuber, 7 a3 clojfj 5i)a-D : 7 a 

42 2l3ur "CO lej-c clo)ne Irti^^l' t)u4 t^ corjcar^ rtl^af) jareji, 7 
T)oc -co ]iaf) 2t)a6ire 61) Iuct co3a)T, i-eitafj objler, reuc, 30 [jvajb] a ijsijc 

43 (2li)0]r 4T1 ler [t\4jT)jc roT]] c6tii- T)a Ij^jt; 4nu)e]rJ ; 

CF?nm3a-D ro bur -cp) cer t^jle [7] 2 T:aTi3ar^ clafj '5h<^'^ 7 clatj Reu- 
Tiuocar ni'ile, [7] T^c"© it))le 7 cn3 beti 7 "co Ubjiar^ ]ie 2t)a6jre» 7 T^e 
cear caojxa. llfele^^r^ ^H T^S^i^' 7 ]ie l)uacr^- 

44 2l3ur t:|t]oca-c 7 re ttille b6, atj^b at) c6rt)C|\>Tr))3, 3<i ];ar, 

45 2l5ur TJpjocar tn'jle arr^l 7 cv?3 3 2lra]iot: 7 ^jbot], 7 )<xyt\\, 7 
cSar, Njttitxa)), 7 l)erboti, 7 G^lelel), 7 Sl)e- 

46 2l3ut t^ ^'i^s "^^-"^3 '^^^'^6' ; b<i")' 7 Nebo, 7 BeoT), 

47 'Dot) lerro clojne jn^^^l, ro 4^ [B^rot)] dT) -clfx ro btiajl ai) 
r63 2t)a6)n "eat]c>7r ^lofja ro 6^03- ojol)^2;RN'2l a ^^4 c6tt)C|tnfiJ3 jf- 
ar, [j-cj|\] r>TT)e 7 betac, 7 ^U3 lar jt^el, [)r] T^MJl -^Jl^ne^JT^ ^^ 7 4t;4 
roT)a lebjcjb, i)oc ro^cojniejr cu|uitii ^jjtTiejr ^^3 X!0 r?|ibr53aT)rv?3. 
paiUjvTT) ati "Cjotl^^l^^^^ ; ^^n "co 5 2l]\ a tjarb-^rojt), d|i r)*!*©, tn^ 
ajrj!) at) "CJSl^C^^RH^ "CO 2l)iia5ire. yu^dxr]^ 3l^^r^ ^'o t^dr^c, -cust^ at) 

48 IF 2l3ur t)a tt)^oj|i)3 ro [b)] dy 'cut;aj3t) "cor f ^jtbT^osatj-cnb Ttia)\ 
C)or\ ttijl-cer rot) rrlua3, cv] tti]lT;e-6, jeiXb, [7] t)<i bej|vte]i a Tjotj -c^ )o\^- 
7 cjii ceur, 'caT)3ar^ a b'po3UT "co rat) jfj. 

2Q)]u5trs- 6 ^ ^3iiT <i rub4'c ^<x6}xe |i& 

49 2I3U1- a rub|tar4 \\.e 2t)a6j)-e, clanvrb ^\]<i-o 7 ]ie clafi>?b Kc-ubet), 
't)o 3ibar4 ro r^p.b'p63at)r:>?3e nb^ix 2it) -jiacvTr b;i]v t)re]il3ft^)T:|xe cuti) at) 
t)a b"pe|i co3ajr [tjoc a-c^] ^^ a|v co3ajr, 7 at) pTr)-*e i*rbTJ ^HTo • 
Ujti], 7 t)1 -cef-car) r^tje r'lob. 7 2l3Ut Cjiear y^ tt)jit)ej'r')J3'^J 

50 '0)U3atti4 a)i a tj^rb^fojt) jor- c|\6)re claf) JtM^I uin "oul a ijof) rot) 
b>T{x- cutn at] i:j51)&^RN2l, a bi:u4 rlt^ t)ocru3 at) rj51)62lRN2l rojb ] 
sac -^ot) a3>rt). "co feojr 6]]t, ro 2t)4 yo "co ]\jnsr4 bu^x tj^j-cjie, 
tlab|tar, 7 to b|\^jrlejr, r-p^jtjjse, a t]u4 ^^o cn|i tt^n 6 Cl)aref-ba|\t)^ 
ro clu^irr^ojr, 7 ro t:ajble)r, ro r^eacnt) t]a rjiie jar. 

reatjatti rjora ra]\ tjatjatt) a l-d'c4 9 Ojp. a t)i44 '^'^ cuaxj^ tw^T 30 
at] rj5i;62lRN2l. 3let} 6f col, 7 ro cotjcar^ at] "peji- 

51 2I3UT 'CO 3lac 2t)a6ji*e 7 6le^- at], ro it]e)^'ct])3er4 c]\o)re cloj^e 
t4 at] T434T; at] ro)x uaca, [tt]4 ar^] Jr^^e^l, t]ac |\acajrji* rot) rilcajs t]oc 
a f]vrle feor o)b)x)3t;e. rus at] TjSb^^lRM?! r6)b. 

52 2l3ur 6]t t]a l])orb>nt'c >Tle ro 10 2l3ur to lar T^^3 ^H ^J5l)- 
jorbu|tar4 ru^r "cot) 'CJ5t)B2lRN2l, e2lRN2l a t]iIaj]\r)T) r^Jt], 7 "cus 4 

6 cjtj ttijlr^T, 7 5 c)tj ceur, ro buT ttjjofia, r-^ |v^t, 

re Tijjle Teu3 7 T^c'o cceaT 7 0^03- 1 1 5o Te)tr])t] t]) t^jc^JT eat]T-yTi]e 
ar recel e. ra 'cr^jt])c att]ac ar dt) t]63jp'c, 5 

53 ([Oj|t] TO 3lacaTa|i lucr at) tlcrjr bljarat) ■d^o)X7 6x d cjon, 4t) 
co3a]T ear^jl a]\ lejt, 3ac eat)r>yt)e TU'caj3 ro tt))ot]a tt])rj "co 2lb]\a1)att}, 
aca ro r^jt].) ro jr-^ac, 7 ro j^cob ; ro cjo^ r)d\^ 

54 2l3ur TO 3lac 2t)a6)re 7 6le-^- ltt)aT4 ttup 30 l])ott]Ut) : 

r4 ^1) r^34t; at) t:6|i 6 cjf) t)a ttiH^^T 12 2lcr Caleb tt)ac jepuneh at) 

7 t)a 3C€aT, 7 ru3ar4 e 30 l6)r^F) Cet))r)^^c, 7 jofi^ tr)4c Hut) : 5jf to 

1B9 Oj^\^^c-c oh^^v 7 Feuberj. UjBl)Ke2lCl)2t. Zo^y^v cUn 3h^"o 7 Reubei). 

ler)<lrd|t 30 TjjottjUT) 4i) r;j3l)62lR- 25 2l3ur ro Ubitdr^ cUn 5f)d-D 

N21. 7 cldtj Keubet) ]te ^Dailjre^. 'c-^ li^"!^, 

1 3 2l3iir -co Idr rtl^S ^^ '<^J5t)- *t>o "6eat)v?-D TO r^l^l^r634t)-c>?3e iti4]i 
621KM21 d T]43>T-6 )X]^de\, 7 to c>?)x to dj-cjt) t^o TJ3e|U)d. 

aji r§cn<^f) r^t) b-p^f-dc U-D Tct t)C- 26 BejT an scUf) be3, 7 <i]t iT)t]<i, 
rjT blU'Ddt), t)5 3U|i T)03U)'C|xi3e-D 4 7 4]^ -ccitedTd, 7 dji^ t)^itxi)e)i* rrle, 
t)>?le 3en)eUc, to ixjrje olc a \<iv4 ^H ^fJToJH ^ 3CdjT|tecd)b o^iH^'d : 

i:j3t)6'-?iHM2i. 27 2icT ]idc>TT TO rei^^r^s^n- 

14 2l3Uf, i^edcn'o, ^■cS'tdo]X& d]\ -0736 'n4jr' 3*ic edT)T>Ti)e" a[Ui]dlc4 
t)ej|\3e ru^r ^ Tj^jt; b^ ti^jtjt^T, bj- cutt) di) co3d)T, to cdru3dT ttojiije^ 
7*ec T^ojije'D pedCdTii)>;l, to Tt)edT- dt) 'c7Z)'5\)*i''Hli^H% tn-^ d Tej]v tno" 
W3dT ):5r 'cib'pe)|\3e dt) T:j5t)&2ti^- '^J3§1it)<1- 

t^isJl d t)43djT Jt^<^^l- 28 2t)^ )*jT) TO djTcjTi 2t)d6jre t4 

15 Ojji tt)^ f)UTJi*e udT, 'pv^3V*jT rTJdojb to Ble^r-^ ^i) T^3-^'C' 7 "co 
re 5^T 3dT) dTt]d|\ii'r d ]t1r dnra jofud tridc Murj, 7 rdjrpjb ot)6]\dcd 
B-p-^fdc ; 7 "|X|i)oi-r>?'CTe t)d T-5io)t)eT) t|\edb clojtje jf|t^el : 

v?le. 29 2l3ur 4 Tub4'c ^d6jre t^m, 2t)4 

16 H ^3Uf r:dT}3dT4 d 1)3-^ to, 7 TidS^jT cld^ 5V'c 7 cldf) Keubet) 
d Tub|tdT4f\, C)o TedT)dTti tOdt)|\dcd Ijb r-^ jojtTdt), 3dc edtiTv;t]e djuritd 
dfjro T^ji. T}<ijitT)ejt5 7 cdjtj^ecd T-dji cuit^ cdTd, d Ut4 4ti Tj5l)&51RN2l, 
i)T<:iojT}jb be3d : 7 30 cclo)Tr)3?^ ^H 'c2i\ iioiijvrb ; dtj- 

17 SlcT) ]\dcx<^'i^ yh\) l^ejT djinjrd tojt) to bejit^ioj tjix ^IfjleT t6jb tt)^ 
jxojnje clojtj jf-jv^el, t)o 30 n)bej}iett) fejlb : 

t^tj^jt; jdT: 7 cojti)T)eoc>T^ d|iT)do)* 30 21ct trjiit^d r)Tecd)T p^'C' Ijb d 

63 ^iTJftjd cdj-cixecnb Tdjr)3tje d]i §3ld x\nr) di\Tn"cd, to 3^b>^T yelb bu|t ti)^i'C 

<ij-cii^bdc T)d Tjjie. d -cojiv Cl]dti^djt). 

18 Mj rjU^tf) tdjt -crjsrjb, r^o 30 31 2i3ut ^o tu§3]xdT4 cldij Sh^"© 
y^Xhr;^)^ cld^ jl*^^€;l 3dc ^ot) d 6)3- 7 cldtj Keubet), 3^ i\-^t, "^4 d Tub4'n 
■pecT rejti- •'^^ 'Cj51}^^RH2l ]\eT f e]ib 1:63d t)t;v7b 

19 0)]v T)nd||ip?nine 6j3|iecT ttidjl- jf w]^ t^H ''^o Tedtjdjttine. 

le |iju TOt) T;<2lojb ut to )o]\TdT), t)5 32 Hdcdtt] r^JT <^^o^) -^lttil'^4 ]tojii)e 
■^4^1* TJt) ; TO cjon 3tni ■cYT'c d|x t)6j3- dt) Trj51)^2lKH2l 30 r.)\\ Of)dT)4dji), 
]xecT cu3>Ttj x>ot) r^ojbrj to jojXTdt) co]i [30 tt)dT] Ij^ d|\ tt^b TOt) -c^ojb- 

lejr f OJ|l. tJ TO J0|lTdt). 

20 H 2l3ur d Tub4-c ^doj^e |i)U, 33 2l3ur'cu3 2t)d6jre rojb, [e^Tor)] 
2^^ i))t;) dt) i))TrJ, tti<i rr)3 1*)^ 4]ittitd to clojt) 5h^T, 7 to clojn Keubet), 7 
]io)ii)e dt) Tj51)^2lHM^ cutt) C03djT, to let T;]te)be 2t)1idt)dTreh tt)ic jo- 

21 2I3UT 30 i^dcr^oj vrle d|iti)t;d rep, ti)03dcT S)l)ot) ]\)3 t)d t)^it)0|\1- 
t;4 jotiTdi) d 1^-64 dt) rj51}e>2iKM2l, -c^c, 7 n'josdr O3 iij3 Bdr<it)^ dn 
t)6 30 i)T]bi\)3 re ]\ojti)e dtr)dc d t)djtt)- re^^^n* 3Ut) d cdjrjtedcdjb di)rt)4 
Te 6t)d rM3>)Y?r^ rojpJ^nljb, [it)dix] d-c-^jT cdjrpecd i|d 

22 2l3ur 30 ccUo)Tr)3§^ ^n ^w^- ''^'Jtte rjincjoU r-^ 3ci'i4'^- _ 
d)3 d Ut4 dp T:j5D^21KN21 : dfjrojt) 34 H 2l3ur "CO ]ijtjeT4 cUrjd ct\)<x-c 
rjUr)3e r^ tcojs, 7 bejtj t)e)tf]C)ot)- <t)jbon, 7 2lt;d|i0T;, 7 2lnoe]i, 

T:dc d Utdjji dt) i:j5l362lKt^2l, 7 d 35 2i3ur 2lt:|\ot, Sl)op4n, 7 J4d- 

Ui:4 jrit^el ; 7 h)^)-D dt) ret^afjr^ t)<l T^l^' 7 J03bel)d1i, 

rejlb d3>?l7) d l^t;4 dt) t:j5i)e>2lK- 36 2l3ur Bert)jtti|tdl), 7 Berdjtdt), 

M21. cdj-qtecd cuii)Tdj3e : 7 it)<ii)ttdcd to 

23 2lcT tt)utj.d i)Te<^]\t)'c^oj ro, c^o|\cv;b. 

redc^T, TO pedcv73^b4 d t)^3djT dt) 37 2l3ur to c>?iieT4 cldf) Keubet) 
r:j5l)e2lKN2l : 7 bjoT d -ce^b d3>?b r«<^r ^erboi), 7 eijdlel) 7 C)\\)Atd)X[\ 30 brv?3)T buji bpedcv?T dtt)dc jb. 38 2l3ur ^^ebo, 7^ Badlttieot), (dti 

24 <i5edt)\?-6 cdjtjiedcd t4 bu)i t)dT:)Ui3dT d t)di3tt)dtj), 7 Sl)jbTiidr: 7 
t)T^ojt))b be34, 7 it)^i)iidcd T<i buji rusdT^ di)tt)dt)d ojle djp t)d cdjr]\^c- 
3C^o]\cv?b TdcT Tedt)>T'6 dt) i))-© r^j- djb t)oc to ^xjtj^T^. 
i);c dfi)dc dr bi i\\ tt)beul. 39 2l5ur to nt))34'c^ cldtj 2t)l)dcjti 

190 njjc 2t)\]^M]drre=h 30 5)le^, 7 "^o felb- 10 ^l^ur -ro ^T:n>;5er^ ar 6l)tti, 
vr3^r^ g, 7 -co cniie"o4 ^r rejllJ ai) 7 'C'O tor^^'C'^ 43 at) ^[]>^\\. Hud)-6. 
z,2U^o]\)vGc -co bi aTi. _ H 2l3ur ^o ^•c|i>T3e:-csJ 6\) 2l)}i\tiv 

40 2l3ur t;u5 1i)<x6)re: ^)ie-v -co Ku<ijr>, 7 -co ^01*4-04 a byafac Shit). 

2i)h<ic)|x Ttidc 2i)ii4ti^rr<^b ; 7'5^oc6tTi- 12 2i3ur "CO 3iuajr)o-ov| 6 i:<ir«*c 

t)>?3 re ^t). SbJt), 7 -DO ru)3eT4 d i)'Dopcal). 

41 2l3ur -CO ctiaix) )aj|i tiidc 2l)[)4- 13 2l3ur -c)TtiT;)3e'D4 6 Oljopcdli, 
tldrreb V "DO 3lac a ttibajlre be3a"|-dT}, 7 "co rv?3e-D4 a t)2ilur. 

7 -DO 3oi|i l)aboT;-)ajii T^job. 14 2l3ur -00 ^-cixvrse-c^ 6 2iluv, 7 

42 '^l3iir T^o ciiajiD Hobal) 7 r-o to fv^se-o^ a Repirjni, 4jt: t)ac i^ajb 
3lac Cetjar, 7 <^ bailee be3a, 7 "oo -v^rse ^3 tja -c^ojtijb |\e nol. 

3oj|i NobaJi Te, to |te)]i a arjttia ^ejq. 15 2l3ur 'oy:^^bd-c<^ RepjTjiti, 7 "do 

fuj3e-c4 a bv-^r^^c Sljit)^). 

pmiR o, i« '^3"r ^o ^t;p73t'^4 ^ r^r^c 

*^i«;D. .5». Shin^^J' 7 TO p73eT4 a cC)b]\or-liaT:- 

■ca^bal). 

42 ru|i>;r flo)3 jr^<^el r^ Tjjardc, l? 2l3ur to jit)t:)3^T4 ai* Cl]i- 

50 OjiTUsaT d]x TU-rcuTajs Cl^a- biior-ljatrca^bali, 7 to t'^s^T^ afj 

i0aH) TO rc|Wor- \)dxe]\or:. 

18 2l3ur TO 'p^3baT4 \)dxe\\.ot, 

2tS j^lOSO )-'wba)l clojije JTV^SeX, r]oc 7 ^o fu'335'°4 <i Kjrrt)ali. 

TocuajTaniacaf c|ijc t)a i)63jpoe le 19 2i3U')- to r^3baT4 Kjrttial], 7 

t)d rlu^iS'^Tb rio) UjiT) 2l)liaoj)*e 7 "co fujseT-^ a Kjttirnon-p-^l^et- 

21<J]iot). 20 2l3U'p TO '{:<^3baT4 Hjttiinot]- 

2 "^Isuf TO rcivjob 2l)a6ji-e a r^jn]- p4|\ef , 7 "co fwlsf^^ a Ljbnal). 
r^fa atijac to iiejfv a r-cuiiuT -ciie 21 2l3U')- to 4t|\vr3eT4 6 Libt]ali, 
ajctie at] "CJotJ^^lHNSl : 7 ^ rl^'^To 7'C'oru)3eT4aHjrT<^b" 

a crujxnf TO iiejji a r.-c^jd dvc\dt. 22 2I3UI- to 3lud)r)o'C'4 6 Hj)*T<i'l' 

3 2l3ut TO r^sbaT^ Katfieret atj- 7 to tor^T^ a Cljeliela-cal]. 

td cejT ti)j, a]t ai) 3C>T3eT la Teu3 23 <bo ntr^JSeT^ af CV)e})elara>), 7 
Tot) cejT ii)j ; a|i Tja tt)^]\ac Tejf x\d to fot-dT^ a r^jab Sljapep.. 
c^X'S^ TO cuaT-^ claf) jtl^^el ain<ic le 24 2l3iir to -^•c|xn3eT4 6 f Ijab 
l^jni ^j]tT a ix^T-^c Tja T)63jp-cec nle. Sliape|x, 7 "co roT<^T4 a3 l)a|xaTali. 

4 (Ojji TO aTlnceT4 r)a li&sjp'cjs 25 ^Do ^cjivrseT^ 6 t)a]iaTali, 7 
fa] t)>Tle ceiT3jti, t)oc to buajl at) to twJSftT^ a 2t)aceloc. 
r:j3IJ62lKH2l Tja ltis]-c •• d|i tja Tee]b 26 2l3ur to ^t|i>?3eT4 at^h'^ce- 
^^4 ^>) 3ceaTt)a to ^tjne at) "CJDl)- lot;, 7 to toT<iT4 a3 "Calia-c. 
6^HN'2l bixej-ceiiiijU]*.) 27 2l3ur to t^3baT4 'Caliar, 7 

5 213U1- TO a-c|v>T3eT4 clatj )x\x^^\ to fwiseT^ a TTajiali. 

6 Kaitiereri 7 TO ^)r)3fjT4 a Suco-c. 28 ?l3ui* to ac|x>T3eT4 5 T^ajial), 

6 2I3U1* TO jtt1^J3eT4 ar Sucot, 7 7 "^o ruj3eT4 a '^)-bQ.d\\. 

to ru)3eT4 at) 6cait], tjoc [ar^] a 29 2i3U)- to cuaT4 6 2t)l)jTccali, 7 
tjjttjjol ati r^r>i3- "^o f '^35'c4 a3 Ijatnjonal). 

7 2l3ur TO 4'C|\'v;3eT4 ar 6ratn, 7 30 %%\\x to f^3baT4 l)artt)OT)at], 
TO r)UeT4 a ^tir 3^ P)-lia))j|vot, t)oc 7 to raT]aT4 a3 2t)ore|ior;. 

[ara] ar cojtje Bl^ial-Sepot) : 7 to 31 2l3ur to f^3baT4 2t)ore|xot;, 

t>T35'D4 ar coine 2t)hJ3Tol. 7 to rul3^T4 a inBeije-iaacar). 

8 2i3ur TO 3lu^jr3o^4 <5 cojtje Pl))- 32 2l5ur to ^'c]tvr3eT4 6 Bljeije- 
lialij]ioT, 7 TO cuaT4 rjie l^|i T)a jaacar),7Tocori)i)'V73^T4a3 Ijoji-ljas- 
rajnt3e 30 t)>73e at] r^rac, 7 to jT3aT. 

cuaT4 nTe 'c|\j U a br^r^^c Btair), 7 33 2l3ur to jnirj3^T4 6 t)6ii-l)i3- 
"oo r>T3eT4 a 2l)^|xal). jT3aT, 7 to rwl3eT4 at) Jorba-cal). 

9 2l3ur TO ^Tii>73eT4 6 2l)1)4iia}), 34 <Do ^t:|\>73eT4 6 )oT.\i^x.d\\, 7 

7 jati34T4 30 \)Qj\]\\) : 7 TO [b<iT4] to c6tT]Tiuj3§T4 at) 6bfi6T)ali. 

t4 ■rob4 ■C'eu3 Tvrrse a T)6l)tti, 7 rpj 35 2l3ur Tr^3baT4 ebji6t)ali, 7 ^o 

ricpjT 7 Tejc cc|iajii pajUtie ; 7 ^o ru)3eT4 43 6r)0T)-3abeii. 

rn3^T4 a^r'^Jt). 3«*2l3ur -oo ^ri\vr3eT4 6 Grjot)- 

191 


37 '2l3ur^ TO J-ci\>73eT<j [6] C\]d- 
Tef, 7 TO ru)3e-o4 aix^fljdb l)o]\, 4 
iT)b|\u4c ttU**"n t?>"cotti. 

30 5l3ur TO CU4JT 2l^]ior) 4t) r^3- 
■cjt; rwdf 30 rlMb \)o\\ 4|\ 4)'cr)e 4t) U34T. 

54 2l3U)* itojn-pj-De 4n Kit4fi le 
C|t4nc4|i tTi4 6j3|ie4r 4 niearc bu]\ 
'cr]\e4b4 : [7] X)OT) lucT j-f tiio to 
beu]\-tSo] 4T) cnT 11* tt)6 -co T]6]3- 
Tiet, 7 TOT) luf n lu3<i TO be^r^^o) i:j5l)62iKN2i, 7 -puvj b4r ^nrtJJn. <in ^n cnp jr iu3<i to t)6j3|x^f -. bj^^jt cerji4c4T br)4-64jt) ^4 ^j-j* clojije jf 
•p^el TO -cei- 4tr)4c 4f C|ijc t)^ b^- 

SJpTC, 4ni*4 CeT [U] TOT] C'V?3§T TT]J. 

39 2l3U'r TO [bj] 2l4itot] ce4T 7 

-pjcre 7 "CIVJ brj4Tn4 T^OJI* 4 T)U4 

Te43 x^ 4 rlMb 1)o]x. [o)3|i§f ] 34c e4T)T'V7T]e tt]^ 4 7:t:>;t:- 
rJT 4 cit4^c^ ; TO ]veji\r|ie4b4 bu]i 
t)4)t;|i^-6 TO s^br^oj 6j3|ief . 

55 2lx Tt]UI)4 3CU|lt<i0J 4Ttl4C ^6ttl- 

■VTb Tuz;cur4)3 4t) i)r§tiv?fj ; dijrojt) 
^1001:4 4 3C|ijc, 4T) c>?T T^ lej3^j-6e 40^2l3ur TO CU414JT |vi3 2l|i4T 4T) T^^ec 43>?b [30 tT)bej-D] t)4 rcolb>?T 
C4T)^4)t)jrec, (t)oc to ^}-c\i^h but- 4fj bu]t rnljb, 7 t)4 TiTe4l3>TT 4n bu|i 
Tei* 4 -ct;))! Ch4T)^4jn)> "cef clojtje ■cr^oj^b'v^b, 7 30 TTibu4)Teo]\>7io )b 4tj- 1*4 TU'C4J3 4 3C0]tT)T)e0Cr40J. 

56 'C>yU^n) ojle, x:]ucxv;t> 4 3C|X)C 

[30] TlT$4l]4 Tt))rJ p)bn, tT)4]X TO 

nnu^JI tTie TO TeT)4ir) ]tjuv<ii)- 41 2l3U'r TO t^3b4T4 r^U^ l)o|i, 
7 TO tii')3§'^4 <i S4ln)6t)4h. 

42 2l3Uf- -co ):<5l3b4T<} S4lt1]6T)4ll, 

7 TO rwJ3?'c4 ^ bPuijot). 

43 2l3Ur TO i:^3b4Ti^ PUTjOl), 7 TO 

f ul3eT4 41) Obo-c. 

44 2l3uir TO i:i3b4T4 Obor;, 7 to 

f Ul3e4T4|V 43 C^|\T)>Tb-4b4|l)ni 4 t^eO|t4^4 T;4l4tT) Cl]4T)^4JT] C^jB. 34. creojtv^r) 2t)l]64)b 

45 *^3Ur TO 'p^3b4T4 T)4 C^HT)4, 
7 TO to'r4T4 4 T)'Djb0T)-34T. 

40 2l3ii"|- x^o <J'C|i>73eT4 6 ^Dliibotj- 
34T, 7 TO coTi)t)v?3eT4 4 T)2lltfion- 
T)bl4t;4jTr). 

47 2l3uf TO -^r|UT3e^4 6 2llii)oi]- 
Tjbl4r4)ttl, 7 [to] ti'l3t^4 <i ylejbcjb 
2lb4|ijtfi, Of coj^e Nebo. 

48 2l3U'|* TO nn'cjs^T^ 6 flejbTjb 
2lb4|tnn, 7 TO tw3t^4 ^ ]ie)7:^c 
2t)l]64jb l4)ri) 
to] jejijco. 

49 2l3uf TO tw)3t^4 l^nt) |te joji- 
T4r), 6 Ber-jepttioT; 30 i)v;3e 2lbel- 
X)VT:}tt] 4 |iejt;ec 2t)l]04)b. 

50 U 2l3ur TO Ub4 4T) c:joV)62lH- 
M21 ]\e 2t)46j)'e 4 ]\ejrec 2t)l)o4ro 10 2l3ur 4JT)tT)l)e 4T) luf TO ]TOJt)^T e. 

215US TO Ub4 4n i:jol)e2lKH2l |ie 

2|)46jtJ, T<X|l^T, 

2 2ljr)t) TO clojt) jt^^^el, 7 4b4]vm, 
21 T)tI4 •cntci:v?Te 30 Tz)]\ C1)4t)^4n) ; 
(4 x^ TO ^^ TSl^-^n t:>T'c-t:)o)* cu34jbp 
^4 ^JSl^^t' [e4-coi)] ret^<in C1)4T)44H) 
tt)4jUe |xe T)4 t;e6]i4fjv?b :) 

3 2h)toii) b)4)T buji 3ceT;]\4Ti)t)4 

bUT T^l* 6 ):^'r4C Sfjll) 4tt f^dT Ujlf) 

jte jo]tT4T) 4 [b):o3uY tie Ijjttjljb 6Toti), 7 buT e bu|i "creSji- 

4r) buT T|r riiijtnjoi t)4 r^jn^3e 

l*4jl-ce I^t; f ojji : 

4 2I3UT ')JjUl-)T buji rre6|X4i) 5t) 
■c<Iob 6 Tet 30 1]-^]tT 2lc]i4bb)in, 7 

TI'5J3'PJ3 A)]\ f 4T 30 SjT) : 7 bj4)T 4 

Tul 4tt)4c x^^ ^n "c^iiob Tg)* 30 C<iTet- 
[UjTi)'] |ie jo]\T4T)4bi:'o3it'r"To jeiuco, b^tjg, 7 li4c4jT 30 I)4r4|l-4TT4, 7 3^ r<iT, 

51 i4b4 |ie clo)t5 JTit^el, 7 4b4 
|\ju, 21 T)u4 jidc-p^o) r4 jo|\T4T) 30 
-CJIi Cl)^I)44JI) ; 

52 2lt)t-o;T) cv?|\t:jTe 4tt)4c t)4 l)v?le 
TUT;cut*4J3 4 tit^jivrn -^T ^Wjl t^4T- 
<ic, 7 rciootv^j^e 4 T)joTT)4j3^T -v^le, tti4 
7 tti]Uv)te 4 t)joTtiv^)3^T le3T;4 v?le, 7 TH- 
l53TY?Te tJor 30 V)joit)Uit) 4 tj^jre 7 2l3ur buT 1 to "^^ reoti4n bu-6 
^tiT4vrle: f;u4)T : 6 T)):4}ni3^ «)6)ix c^i-pe "' 

53 2l3ur c>?tir)'c>e 1)4 [Turcur^JS] tv?t: ^ejT) 30 xlj4b l)o|\ : 
4r rejl^ 41) i)reii'VTr), 7 ^jreocr^oj 4fj : 8 t^M^ l)oti cj^K ^» 3 

192 i ]X4C4JT 4]l 4 ^3>7T 30 \]^lx^t]0:]. 

5 2I3UT be^-v^-D 4T) Te6\KdT) cu-^-c l§ 
6 l)2t)*iT)0T) 30 XW^ T)4 l)63jp-ce, 7 bUT 

J 41) 1)T4)n^3e d TUl 411)40. 

2l3Uf [4|i 1*01)] i)d Teoimf) r^ioB 

fH, bj^jT 4 i)V4Jm3e' ^b^n 434-0 

'ce5tivfr) : buT j to TO te6]\dri ■cu TUl4 Uacr-c}4jT) i)4 rxiiejb. C2l|B. 34, 35. ll<x cajcp^ca rjrjon. 

yc^c \)d:r]dr:; 7 bj4)-r xml anidc ijd 26 2l3ur udcr^<Ji) tr,i§jbe clo;ne 

ceSfiaF) 30 Serar : jrfac4, Pdlrjel \x\aq. %yy&x\. 

9 Sijuf lutoT-o Ax\ T;e6iid ap. d. 27 Sijiif udc-c^^ij r|\ejl3e clojtje 
l)^3d)r) 30 S)p|\oti, 7 b)<i)-6 d rul 2li-e;i, 'illphuT todc Sljelotiij. 

dttidc d3 l)dreii-er)dt) : tJ To buji 2a '21311^ udcr-^^t) ■cjxejbe clojtje 
creofxd bu-6 ■cudj3. M.-\p-alj, PeTdliel tnac 2ltr)u))1ii--D. 

10 2I3111- oTi^TJ'^e; dftidc lhi]t r-eo- 29 [Sidryo] -co A]t)x\ dt) rj51)- 
lidfj foiji 6 l)a)-v}-et)di) 30 S})eiM:n •• 62lKhr2l -zo jiojf) i)d li6j3[\ecTrd ro 

1 1 2l3Uf pdcdj-c dt) -ceond po)* 6 clojfj jf|i^el d t;t:)}x CJidT)dd)i). 
Shepdii) 30 Kjbldti, x^0T) -cJojb fojji 

T>o 2ln) ; 7 -cjoc^rd dt) reond d rjudr, C21JB. 35. 

7 noj3-trj3 30 r:4ob r^iJino^^ Cljjnenec 

cdob f'ojji : 40 Cdj-ciiedcd t)d tebjredc, 30 i]d 

12 2l3u)* iidcdjr dti reojid t'OT 30 ccnuiitjjb. G Sejpo^v Tr'jab d^ifoi) 
loi'.rdt), 7 bMj-6 d rul ditiac d3 ar) T'lriri rcr) tu)^ to -cearia TUt)Tt)4- 
^)-^^n^3e t^jl-ce : bu-6 1 1<^ ^w^ r.rur- bar 3ati ttjjoitun. 9 Keaf aiv ai) 
aj3 tiiajUe ]\e t)a ■ceojia^nib T;j!nc)oU ruiinj-^Ba-D. 

y^ 3cudj];t;. 

13 2l3ur -co djrit) '2t3d5n'e -co clojn 215US ro lab^ at) TJol^eSiKM^l |te 
JTl^el, 3.^ |\4-c, Sj t6 ar) -cutn73 t)oc 2l)a6jte a ]\ej-cec 2t)lioa)b Uir'n |ie- 
ro ^edb-tSoj a T)6)3|xet le c]iar,c-^, jojiraT] a [b"):o3U-|*] -co jejxjco, 3.^ 
tioc -co ajtjj) an TJo'^Gi^lKH^l -co ]ut-c, 

tab^T; ro T)a qaoj •cc]\eabvTl3, 7 rot) 2 21j-cjt) ro clojn Jn*^-^^^, 30 -c-cu'^' 

lejr; rpejb : raojT ro T)a teb^rjb r6)3|ieacr a 

14 0ji\ ro 3lacar4 Tr|\eau clojije T&Hbe cajrueca cutt) c6trin>rce joij-ca ; 
Keubet) ro |iej|x -c'T^e a tjaj-c^xe-c, 7 7 "^o he^tdo) [tti^ at) sceart^a] ro 13a 
cjieab cloj^e Sh^r ro fiejfv cjje a iebjr;)b cojnijt) r^ 3cajrrtecajb tja 
T)a)Trf\^-6, [a T)6j3|i§f ;] 7 ^ejr; ^ite-ab -crnncjoU ^a ccu'4'c. 

?t}l)ai]aT-reli ro slacar^ a Tj6j3)tet '• ^ ^Iju-p ro 3ebnr tMr t^a cajt;- 

15 *Do 3lacar-^ at) r<I trite^b -f jt) "peca ro c6tt)T}>'r-ce lotj-ca ; 7 bj<^j-6 a 
7 at) lejr rjiejb a tio)3»iecr ror, 3co5ttiJn <^3^ T]<^1ttt)ej)-, 7 a3^ tt]<^ojn, 
■c^ojhf) ro jojirat) [Uni)j lt§ )e]\Ko 7 ^"5^ \]<X)x]\x\)x\xi)i:> nle. 

■cSoh fojjx, let ]te Ijej^ise stiejtje. '^ -I3UT CtioJ'cvir] coittiir) tja cc-»trc- 

16 !i 2l3ut ro Ub4 ai) 'Cj31)&2lK- T>ec, v,oc ro beu|iraoj ro T)a Lebjrjb, 
N21 |ie 2t)a6jt-e, 3<^ v-S-c, 6 balla i)a caj-citec 7 6 r^T) attiac 

17 Siarfo atitriatja x\<x rir^ojtje tffjle cubar -otricjoU -yr^ 3cu4'c. 
Itarj-par at) rsi^^i} ^ojJJ • 6le<ir4 ^t) 5 2l3ur rom)s6r>?3 TJp 613 3car- 
ra3<i-, 7 jofua tiiac Nut). ]n?3 att)v?3 a^i at] -cc-^ob f oj|i -6^ tri)le 

10 2i3ur 3eb-c^oj cusa^b earjiiaf- ctibar, 7 a|v at) -c-cSoib 6 -oet "c-si 

a|;ar, aiiiajt) rd 3ac "c^iejb, ro |tojij ir,1le cubar, 7 a|v at) 'C'c^ob f j-^ -c^ 

^'3l^tt^ <in ^»"tT^>ifi- iV^lfi: ciibar, 7 a|x at) -c-c^ob •cuai3 -6.^ 

19 2l3iir [fjarro] arjttiana T)a iii)le cubar; [hfS^-o'] at) ca-c4 r^^ 

r]-cSojr]e -. ro TCfvejb jural], C^lleb tt]ac l^]x : bur e yo blat rojByjor) ttiatt 

)e-pu\]r]ei). connit) tia ccajruec. 

2;) 2l3Uf ro t:|tejb cloji^e Shlttieojt), 6 2i3ur a tneyc T)a 3cai'C|tec i]oc 

Sliettiuel it]ac 2litiir|iliur. be-^t^oj ro i)a Lebjrjb [bj<ij-6] -j-e 

21 <t)o t]iejb Betjjattijt), 6ljrar cait:]teca cutt) rirjt), t}oc 6j|ireoc- 
ti)ac CruiloT). tSoi rot) rurjirj^b-cac, lorjut 30 -ccejt;- 

22 2l3(if udcx:<^Sr) r]\ejbe clojfje rJ'=> T^ c>?3e : 7 c>T]xf-i-ce rja ccenfojT) 
4Dl)aT), Bucj rt)ac J03I). a ro 4 c^rjtacar car^- 

23 2l3ur uacr4^n clojfie lorep, T [^t)^ TJH b^ir 1 jotiiUn iia 3ca]t:- 
a|v ton "jAeibe ciojrje '^tjl^atja-n-ei), t^ec ro beajx-cjoj ro ija Vebirjb a. 
lijdttiuel tTiac 6por. Ijocr ai]t c^rnacar ca'ca)i% •• lar xn) 

2i 2l3ur iidcr<|-^T] -cixejbe clo^fje ro [be^t^^oj iiaib] tt^ajUe |ie 11a ccojtt)- 
6p|\aitri, Ceitiuel ti]ac Sliiprar). j\]iV>. 

25 2l3ut tlacr^^t) r^xejbe clojtje 8 2l3Ut T)a cajriiecd t)Oc bea,r^oi 
Sl)ebuluT), 6lifapar) mac pi)^t)ac. liajb [bejrj ro rcilb clejtje ]X]\^ei : 

193 T 6i) ^luc-o 43^ B^>n] tnoti^n "CO beujx- ttl>;|ir)'^ Tttt rlos^l-cd t)4 yold at) 
r^^o) TTi6]\^T) ; 6^ [lur ^3-21 Bp;!] be3- -DutjiTj^bTrSiii, a t)u4 tej3tTi]4ir T^ \^n- 
^n, Be^tioi be3^r)-. to Bea|\A 3ac 22 2lf tj)4 f^i-cefj )-§ § 30 liobau 
ed\\-cYi\]e -oS cdjTrpeca ro n^ LeBjt:)B 3dt) ti^triaruf , r,6 Tii<i cd)t; ejFj]-© |\)r 
ro |\§Jii a 0)311^0^4 t)oc realBv^SJoT 3411 a bejt: a nojiicjU ajt^, 
y§. • 23 Mo le clojc a|x bjr;, lejt B-pej-r^jx 

9 ^ 2l3ur ro UB4 <xt] t:jol)62iK- -c>?T]e tti-^Ba-6, 3at) [a] ydjcrm, 7 [a] 
M21 |;e 2t)a6)r«i. 'c<i tut-o, cajteri) \\)y, cop 30 T)eu3i:a-6 re, 7 

10 l.^B4 1\^ clojf) jri^^'iel, 7 ^B4 ];m, T)ac [a]\] t)aTt]vT-D -06 e, 7 T)ac 43 laji- 
^ iiu4 bejr] a)i T:t;er a ijall r^ jo]x- tiuj-o a -cocn|x to bj r& : 

Tat) 30 T;in Clian<i4rn ; 24 "^IrtroiT) to rear)nT an c6ri)- 

11 Stfjrojr) ojixTeoc-c^o) T-^ojb -ptin cpTtim3aT> b|teireniTiur itiji an in^b- 
ca)T;|\eaca to bejt n^ cca)T:j\ec^ -cac 7 Tjo3al7:ac n4 ^ol-^ "co ]iej|\ n^ 
TjTjn T]b; co|\ 30 •ct:eiT;r)ot> an tnbpejreiimur To : 

m^b-cdjix jorjt:a, noc n)V7|irtr ean- 25 2i3ur y^o\\y:w-b an cathcrvrnms- 
T>7ne 'ciie-ajnB'FJor. ar an tn^b-coiji ainac Ay Ujth rjoj- 

12 2i3U)- bejT a3'v?B n<i 3ca)r:]teca A\x.^\\d na ^ola, 7 ^jreocv^T an c6fi)- 
TjTjn 6n T)03alt;ac; cofx n^c eu3- c|\>7fi)U3a-6 e 30 cat;]i>?3 a TJTjn, 

r>?3 an Tunttj^bT^iijii, ni^ 30 rtP^T r^ jofj^ te)T;re : 7 r^nr>7T an 30 B<Jr <in 

a 14^4 an cotiicifvTn/S a tnbiiejtgtn- r^|iTra34-c, noc TO I)iin3at) Ifejr ^ 

iju)*. ^ola n-^otirca. 

13 2l3U'r \i)t^■h x^ cajr]t§ca TjTjn 2« 2lf tn^ t;;3 an tii^Btojjx u4 <il^ 
a3nB TO n^ cajrjiectojn rt> beu^x- bjt -c4ob arnv?3 to nn^jB cajT;|\ec a 
t^oj [uajB.] ' TJTH)^ fn4 ^ ^^^^ r^ ; 

14 <l3o Bguixr^o) [uajB] rix) cair;- 27 2l3ur 30 B>-v?3e T)03alT6j]t n^ 
Hqca Ton "c^oiBt-j TO jojtTan, 7 "^o ^oUi e t-SoB afn>;3 to juUjB ca)t;|tec 
biu]\-c^o} ny^) cajt^neca a -ct^jjv Cl)a- a rjTjn, 7 30 invi^^e T]03alt;6j]\ na 
n^^ajn [uajB nocj b'jar ^^ 3cajt|i§ca ^oU an tn<ibr6)|i ; \]) bux> cjo^-cac 
TJTjn- Tola e : 

15 BejT n^ T^ caj-cjieca fjn n<^ ^^ ^M^ <^ r]<^rB<} 3U]\ c^jji t6 p?jv- 
nTjT^n^ [^l^^on] "^^ clojn Jri^^ie^l' 7 tc Jona caT:ttvr3 TjTjn 30 hSy an 
non c6)r*))ttec, 7 Ton nt^o]^ cu^tra T:^}iTra34'c : af raji ejr BJjt an 
e-conta ; co]v 30 -c-cejtr^T 3ac aon t;^]iTfa3a]ir: rAlV*)"© an v]-<^ht6Tii 30 
TO nl in-^l^'A'C' anroin- Tut:a)3 a f ejlbe. 

l(i 2l3ur tn^ bilajl^n x^ l^ bni^lir '^-^ ^'04 TJH bejT tia 'n^l^^flj \]ji 
^antvrn §, jt 30 ^X^ii^ X^ ^^r^ hrj neafa buej-cetnnvrr asnb ajx >-eT Bun 
TanTTi'^B'nSjii e : cmir)351i -^n H^l" Tl^f-^ ^i) t?u|i x)y;\e ^ir;ju3a-6. 
7:6)]! 30 Tejtiun cutn b-djf. 30 ^ro be ti^Buf Tv^ne ajx bj-c, 

17 2l3ur tn-Si Buajlefj e le Topn^^S c^ttiT'S^F •^1 Tuiini^Btojti cutn b^jf 
clojce, ]\e n^u3ra-6 r^, 7 30 bpT3e le beul x]dr>Y^i] : af ni Teana eajn- 

b4r» [ix] Tunrh^B-cSjii e : cnjA^'s^n tJ^'c^^n ^fti^in rj-^'cnvrr^ a n^s*^"© 

an TuntTi^Brdjiv 30 Tejrnn) cutn b^jr- eat)Tv?ne [cutn 30 Brv?3eT] b^f. 

18 Mo itn<i] Btlajl^n e le lath-a|itn 31 ^ "Cvrlleatn oUe \]) seaBr^o; 
tnajTe, lena Brvr3eT hSx, 7 30 B):a3- ruarslaT aft Bjt: a]i fot) antna Ttin- 
afj t^ b-^r, [j)-J Tuiitn^brojji e : 7 c>7f\- tn<}B'c6|xa, [noc ar^a] cjoijr;ac cutn 
TJ3§^ -^T) Ttinth-^B-cac 30 Tejtijjn cutn b4jr : at cv?fi):)3t^ cutn B^ijf e 30 
b-^tr- "Demin). 

19 <D;o3al'c6j|x n^ Tola jr ^ T^Jn ^^ ^l^ur n1 3eaBt:^oj T]03h;3^r 
^"^TfT ^n Tuntna]tBt6j|t : a nu^J^ -^^ I'J'^ -^T^ Ton ^f) ^^ "^o -teiv ts 
tei3etnat x^ NT. tnvriirJT re e. caT;nK3 TJTjn^ cojt 30 -c-cesaT a \\)x 

20 2lf tn4 Beni ra-ca-o dm 6 y^^Cidi:, to c6iiin>?"6e roti ~ui<X}'^, 30 ^^1^& 
n6 ttja caj-c^n eajnjT 4 Teatj-cojfs, bar ^^n ^Ta34t;. 

cott3o Br'VT3e re bSx ■ 33 2t)-^ rJ') t)') r|u7ajllr)Te an tuc- 

^21 M6 tn^ BuaiUen "ciie ajn3lT§f e a;3 an a [brvrlrj :] 6j|i rjtuajUjT a 
le n^ Wri], co|i 30 Bruise re b^r • 'lT>7l ^^ TtirajT : 7 n1 te)Tj|v an rt^- 
cv;jtrJ3t^ 30 "^etttun ^n -cc buajl [e] atj to 5lat)aT> 6t] nT>Tl Totji-c^fv atj, 
cut!) b4;r J [ojjv JT] Tuntij^Btdjji e : af le r>Tl ^^ ^e to TOJiir j. 
194 0)3nf ^^oV)-^ C2ijB. 3r>. Sl)elopel)ar. 

"P^t^dfj a tribeir;). TI14 a 3c6ti)n"VT5JtiirJ : riitujc -cfieaij tiiac jofep e. 
6j|i Mi;rJ <iil rJoij6':dlHN'4 c6ii)t)>;5)ii) __ 6 fSe ro] <iU i)'^ djt:nj5edr ^H 
I d rn^rc clojfje jti^-^el- c.jl5i)62lRN^i a T;T:aoB ji)3ei) Slje- 

lopel)a-D, 3^ iia-6, Por-djTcjr l&JT ^') 
C2ijB. 36. re buy -djll leo pjr) : dii)4jt) le ttmr;- 

•cjji -cfiejbe a nar-^ p6v>7'D tJ-^^- 

Keaf a •ccjnjceU at) p6fa'6, 7 -ool tja 7 21),^ pt) ijac 4t;jioo?T) Sjsftgc-o 

T)6j3iief. clojije JrM^l 6 -cne;b 30 -cpejb : 6)|i 

^ co;r)eocv?-6 3ac eaf)r>?i)e r-o clojtj 

2i5US T;ar)3ar!^ cni ajrji^r) ttivMrjite JrMel e -pejt) -do 6j3|x^f rjiejbe a 

clo/rje 5hneu'D, tijjc 2i)fiacj)t, tt)jc ajrue-o. 

2i)h4narre^' "c^o f-ljof cloifje ioyep, B 213141* 3ac v^le Jtjseat), "o-ii rt^b- 
a latvj, 7 "DO Ubfia-D^ a bpa-onvTre' "^S^n <3j3|t§f- a ijejnrjiejb -oo cloj?) 
2t)})a6i)*e, 7 a b-pKi-Dn>?r& T|a t)uat<iii- JrMel, b}aj-6 i)a tiii0o) a3 -^ot] "co 
^n- §'con piijoiiiaj-ciie clojtie JrM^l ^ citje-o rixejbe a l]<dT;4, a|i cofv 30 

2 2l3ur 4 Dilbfiar^, <t)o djriT) -dT) ccvffjeoc\?T5 a t)>Tle "Dnfje r^o t\xe<xb 
T.}^\)^'liHH'2l x?a|x ■crJ3e|tT)dji)e ar) clojfje Jr|x<Sel 6j3|tet ^ t)4)rtier». 
rur;ai3 -co ^4040 n)<} ojspef le C}tdn- i' Nj \t]6 ^tjiocut ^ ^)t>J3^ef 6 
c4 "DO clojfj JtU<ifrl : 7 "CO Jiaj-ct^is^TD titeib 30 rjiejb ; af c>?r)eoc>7-D*3ac 
-oott) t)3eiu)a leir 4n 'Dt:j5t)^2lKNa vrle T5nT)e tjo tjieabnb cloj^e j^it^el 6 
6j3|ief Slielope}]d-D ap. T)-c§]\b)ta-c4 T^m '^'d 6j3|x^f irenv 

•DO t;ab4'c x:S ni3et)nb. 10 Oo jxe^ji ii)^ -do d^rjii ai) Tjolj- 

3 2i3U'r m^ por^4 Id-o ]te Ijear)- 621RN21 to ^i)lia6jre, JT* ti)^ tH) 1^)0- 
rv7T]e -co t'rjac tja rrfieab [ojle] g^^^ jti3joT)d Slielopelid-o : 

clonlG JrMel, ^nrojt) beujit^ a ^6^^- 1 1 0))\ -DO poTdTD 2l)al)lal), rj]ti-a1), 

U?f o 6;3|xer "djt ijajrft^j-one, 7 cytji- 7 t)o3lall, 7 2t)jlca}i, 7 Hoali, i\]^e\\di 

Tio^,\^ 1 •^ no)3pef T]d -cnjieab 3eabu)- Slielopelia-D, le itjacajB -o^ivbit-iit^ a. 

cuca jaT> : tt)^ r Jt) be-^r^ j 6 cjiaFj- tja^c^ : 
c^ a]t T)6j3|xejrne. 12 [2l3urj "co p6r<i'6 jdx) le cj^fo 

4 2l3Uf a T)u4 ^'I^T jubjle clojiie itjdc ^Ijl^aridrre^l) ii))c jofep, 7 to 
jr|i<iel, anroin c>?nr)3ei^ <i noJ3}ter- t^n ^ t)6j3fit^t d rrjxejb cjtjj-o a tj^-c- 
rdi) d ii6)5|iedf i)d -cjiejbe cuu) d dj\. 

ilSeabt;^ jdT : tn-^ HT) 'c6j3):j3eji a 13 SidT-po ija l)djt;^T)^d 7 tid b|iejT:- 
T)6)3|iearfaT) 6 6j3itec-D -cttejbe <x\x ^ttinv?]*, r)oc to airjr) at) TJolj^^lK- 
TjdjriiejTfie. N21 le Idjii) 9i)\]<x6jxe: to clojf) Jri^<3el 

5 1i 2l3ur TO Ai-cji] 21)a6jr) to a jiej-cjb 2t)f)6ajb a3 )o]iTai) [ldjri)j 
clojt) JtU^e^l '^o ]\e}]\ b]iejT:jie at) ]ie je|UCO. 2lt) C>?3eT Lebaix to 2l)l)2lOjSe, Ta !}3ojixreii OeureKONO^i);. 

C2l)B. 1. '"^'i^ P<i]^^n. 7 oopel, 7 Labdi], 7 l;d- 

yejiot, 7 'bjTdliab. 

. 2 ([LljTe] ear)l<J Ted3 6 l)o|ieb d 

'^v-<X)-c]\)r <i\\ <i]\ rajxla-D Tojr^ael i-ij3e rl^ibe Sbej.a 30 C^Ter-bdjitie.) 

ran r^r^ic. 34 :Jeu]\r^^<lc^o dt) 3 2l3ur r^^ld d^rd cetttdrniaT 

T:j51)621RH21 aixrot) ti))ciiejTedTT) U)A■6<li^ r<in TjedtitiidT tnr-Deu3, dji 

di) pob>?l. ^,j cceT [U] Tot) til), [31^1^] I^IJ4 

2l)d6jr'^ V-^ clojf) JTt^^^'l, TO |ie)|v d 
Sj2l^t)S0 t)d btxjdrttd TO Ub4 2l>d6j- tinle t)j-6 to Ub4 at) i:;5])e2lHN2i 
re )\e lij-rjtael >Tle toi) -caojbxj to |\jf to ^^t^e Tjob-j-at) ; 
JojxTat] dr)i*d bifaydc, dtj-pd ]\ej-nec 4 04 ejt SjVjot) ^I'ls t)d T)2lttio|urec 
^4ll dt coj^e T)d [2l)d)idj KudjTe, to Tt)<^bdT to, t)oc to ^j-cpejb dfj 2\vd)m ^n 't)6ur:6H0N02i)j. -od^^-o. 

^efbor], 7 O3 ]\)5 Bh^f'^!). tioc -oo b-pdidiji, 7 4i) co)n))'6'cec [b)4t] t]<a 

•^j-cj^eib at) ^iT'ca.]\o'c af) 6T|iej : focdjix. 

5 2l]i at) ■c<i.o]hx) "CO jo^vr^r), a ■c-c]\\. 17 N) -cnid^-bSo) itief a]\ TD^o)t)ib a 
2l)f)6ab, T-o •cjori'|-3Vin 5l)d6)fe at) inbive)t§it)!)ii"r ; [dfj ej^-cvire at) be5 
'cr}5d'ci*o -DVojUrJ^'S-^"^' 5^ U^^^' tn<j at) ii)6|v; tii b)<ij-6 esla ojw^b jie 

6 % 'Do I4b4 di) T>ro\)Q>1lHH2[ d|x 3rivt ^vrt)e ; 6)\\ \)x\ \e <h)A dx] b]ie)T:;- 
r,<D)d ]\}T]e df) ])ojveb, 5d ]\<x-6, <Do eiiinuf -. 7 di) c>7r b'jdt ^i6ciiUci)-6 
•f dr)db4 30 16|\ -pd-D d]v dt) -cfijdbvo : oin^b, ousajx) cu5dtt)i-a, 7 ejfcpe 

7 pjllj-6, 7 3lud)r)"6)or)buti)T)5e, 7 tne'}. 

^J1^3J^ 30 ii)db t)d t)2ltt)otut:ec, 7 Tot) 18 2I3UT "co dj-cjt) it)e "cjb a iju^- 
i}'»?le [^j-c] Ujti) ]\)X, dljr<i ]iejTec, t)t) a n>?le i)i-6 biTO c6)|v -caojb a 
anxn-^ ci-jocnb, 7 dfj^ij^i 1)3^0' 7 bu-o -oedTjdn). 

-ce-f, 7 U)tT) lut dt) b):d)||t3e, 30 rue- 19 ^f 2I3UI- d t)u4 "^o 3lud)riotn4 
-^'3 t)d 3Cdi)<Jdi)jT;ec, 7 30 Lebdi)ot), ar Ij^p.eb, -co cudtt)^ 'C|t)-o dt) b-p^i*- 
30 Twjse at) t)ab>7r) Vi]6)\\, db-vfTj 6u- dc tti6tv udtb^-pdc >7le, t)oc ro cofj- 
pji^-nev- cab^ d]i T^IS^' tl*^)^^^; tia r)2ltt]0]x)rec, 

8 'pecv?-©, -co c-vTix tt)e at) rdUni) dt tn^ -co dj-cjt) at) T)51)&'2lHH2l dti 
b^ 3co)r)e : ej|\3jti d fcec 7J'elb>;3- tj'iSja -vjT) ; 7 ■cat)3att)4 30 C^-cey- 
■}-6 at) i-enaf) ro -cev-b <At) TjoljB'ilK- b4t)e. 

N21 -Csi" bujv i)a)r:]v)b, 2lb]ia1)aii), 20 %:^ux 4 -Dub4T3 ttjjri t^)^» TVidt)- 

jt^ac; 7 J^cob, ro ■cab^'c "cojb 7 3ab4 30 t^)-^^ H^ t)?ltt)o(\)'cec, t)oc ro 

-C.J xljof t)a tj-Djaj-D. bejfi at) cJ51jS'2lHll2l aji r,^1d rvrr). 

9 % 2l3iit -co Ub4 tn)r) I^J^re ^ 21 "peuc, -co cv?|\ at) "CIS^^^RN?! 
t)u4TJn' 5^ ■P^'^' ^^ btvrljjntJ cutr)ur- d]x t)l3)d dt) Tui;d)3 |\6i-r)Y?b : eri'-SJ-o 
ac d]t bu)v t)joit)c4 l^tt) -pejt) att) [7] -ptl^YrS]"© [)>] tt)^ a Tub4t; atj 
So\]<{. I^J5t)6*2lKN2l ^Dld •cdi'C]xea-D |\jot; ; 

10 ^o it)e-DV?3 at) 'CJ5l}G;^KN2l r)S l))Tt)e3l>7T5)3, 7 t)a b)o-6 n])n]ejx^ 
V)U\i t/l)jd jbtj, 7 teuc-vT-D, [d-n-iic-iloj] T)ec o]\vrb. 

-^ iptiS tn4 t^eul-ca i)jtT)e d]i jotija-catt)- 22 'J 2l3ui- t:at)3ab4 -d. 1)34 'D^ti)t4 

lac-D. 3ac ^o\] a3>?b, 7 a -cub|\ab4, C,>^\- 

11 (543 t)"De4i)a at) TJolj62iKM2l f ett) r^ojije iiotijYrn, 7 -fp']otjtvj"c -cV^fi 
4)jd buji t)d]"cpe-6 jbf J ti))le u4 cojiij- at) -cxitd)3, 7 -co bed]vvrxj t^euld 0113- 
ioit)a"cdti;Yrl jy d [c^r^oj], 7 30 v?fi c)<x dt) ■ctlJSe -^ 3Cdjt;'):t^t) -cul 
inbedr)V73)-6 x^ )^> ttid|i -co 3eaU -pe t^^T' 7 cjd hla-c T)d caj-cixeca atj 4 
-c^ojb!) jiacatt). 

12 Cjoijut JT ej-oj^i Ijoin^'d dtT)^jt) 23 2!3U"i- -co idjtjjt) ^^l 3lo|t ]\-io\r)' 
bu|i 3Cir.iat!) rjott)C4, 7 ^^^l^ i)Udldc, 7 -fd 30 mdiv : 7 -co t;o3 itje -c^ x^\k 
bujv !)jU)nepTi) ! ^eu3 d3n'j, <ioi) dy 3dc "ciiejb : 

13 oldcvj-cn cu3ajb -D^ojtje cjijoij- 24 2I3U)* -co -pjUex:^ 7 -co ciiar^ 
■A, 7 •cvr3"rjot)aca, 7 ajretj'ca a it)erc vuat afj-pd -ctlldb, 7 ■cdi)3a-c4 30 
bii)t r-cpxaba, 7 -co -oeaija tt)Ji*J uac- 3ler) 6f col, 7 ro tp)ot)d-c-^ dtndc e. 
-cdji.^}!) -cjob 6)- bu]x 3C)ot). 25 ^'^ux "co 3ldcd-c4 cvt'c -co t:o|i- 

14 21311)* -co tl^§3t^^^4n ^^» 7 <A 4-6 tjd Tjjie at) d Utip?b, 7 ru3d'c4 
iMlb)idb4, 2lt) T)iT) ro Wb4 -cu bx] leo d titlar cu'^YiT) [e,] 7 'cu3a-cati 
iijdjt [f>^7tje] a -ceaijati). t^^wla cii3>?r) a ]\)X, 7 ^ rubiia-o^, 

15 2lrjfojt) ro 3lac tT)e ■co'^d bu|i ( Jt] tt)djT: at) -caluti) e, t)oc -co bejjx dt) 
•crjie-db, -c4ojr,e C]i1or]d, 7 <x)-ce\]-cd, 'c)5tj^2lKM2i d|i ij^Dld -cVt?). 

7 TO )\)r)er cjt) r^ob 5r bujv scjofj-fd, 2(i 5j'De'D t))0]v b4)U Ijb^j -ciil rw^^T"*, 
cjtj -|:^ed-6r)a 6-f cjotj if)jlT;ed-c, 7 cjjj df to |tjr)§b4 cdt;u3d-6 d t|<i3nT^ djrJ-' 
6r cjof) ceiiT, cjtj 6t cjoF) c^03aT>, i)e dt) 'r;|50&2lHN2l bu|v v,^)d : 
7 cj?) 6)- cjoi) Te)T;i)ett)4, 7 in-So^jV a 27 2l3U'p to ia)neb4 j'cjott)|t4'D dtj 
iiierc bu|i -CT^ivGdb. bu|v I6)r^jt))b, 7 d Tiib]tdb4, 'Do cjoij 

16 2l3ur TO c>?iv tf)e at) ratjfojt) 30 |\a)b xd^'^ <^3 <^n 'oT4^\)Q>2lBH^ 
TM7dlac aji bti|t ii)b]ie)t;eati)t)>?b, 34 ojivrfje, 'cu3 x^ aif)ac ji) ar c)i;c t]d 
]i^r>, 6jr'c'i3 [tjd cn^-joija] jTj)t btiji l)63jpt;e, T4 •CT;4b4'c a Uti)>?b i)4 
TiTe]ibfid)-nn>b, 7 be)HJT> bjxeac 50 i)2lii)o]\t'cec, t^ ti)<}ba-6. 

cc^)it; jT^it [3dc! c-at)T>\?i)c 7 <t teii- 28 C<1)lc a jvacuii) niat* ? TOTpojc- 

190 Cl))fe Caleb ari)4)t) di) t;)ii. C2l)B. 1,2. '^li) Kjiai] 4|\ co;|t jofipTS. 

tf^ejrni^s^''^^^ <i]\ T)"Dea|ib|iJjt|xe a|i ejusjr an bu|v rl'S^: a r^?c curn at) 

3C|\6)-6e, tS \\^-6, [)x] tn^ 7 [JT] T)r^r>?5 <^ TllS^ H^ 2l)a]ta Kuajre. 

4ipacrv73 Tia -oaojtje fu-c] i)<2[ jne ; 41 %\)X0)\) ^o i:i\^;3|iaba)pr) 7 ^ 
[a'c<i)-cl na cajrpeca tti6{x 7 a|\ f}a ■cub)\ab4 t^jvitnr^i '\^o pecnseriKi a 

tnballusaTD ru^^r 5^) ij^rt) ; 7 )-*or "^o T)<i3ajT) ar) t:j5^^^HN2l, pacutti 

cot)cani4 n])c 2itiacjfti aij. rw<^T* 7 ■c]\oj-Df)otti, -co jieiji a tjvHe 

29 2ifiron) <^ x»ub4t; tint*) ^i)b, M4 tjejte ro aj-cjr] ^H T/ol)^^^^^^'^ <i^ 
ciuotr)v?3)-6, T]^|v ab irjo bjaf ea3U x)^)^ f))^. '^i3ur a t)u4 ^o jar> 3ac 
o)\>?b |i6itipa. ioT) a3\?b e -pen) tja a]xiri co3aj'D, -do 

30 't~ivo}^f jr- ai) D31)G>^RN2l bu|i b^tb4 uUuit) cuni -cul X^<^X <Anr<i cnoc, 
tjlDja a]\ bu|i Toi), t)oc T^ej-o ]i6iti>7b, 42 2l3u)- a T>ub4o <ir) rj5l)<^^R- 
To ]iej]i a TjYTle tjej-ce ro jijne aji bu|i ^>l2l |i)mnT4, ab4 ]^)u, Mi^ liejn3)-6 
7-ot) r^iF) t)63)p-c av cojoe bu|\ rul. TU^T^ 7 t)^ ■cpoj-cjTD ; 6)^ 1)) b'i;>?l]ni)-J 

31 2l3Uf afjTa b^^J^-ac, tnati a bu|v iti^rc ; 'c^e3la 30 in>TM^5'ce jb a 
bf aca -cu cjorjur -do jott)c4 -^i) ^J5t)- U'c4 t^up. T)-^Tt)ax>. 

62lRN2t -co 'Dja ru, in^ jotncojta-D 43 2t)4 r^H ^o l^^4 ^^ 1^'^ ; 7 

-D>7rje a itiac, afji*-^ i)VTle tllS^r -c^ T)io|t e^x'ceh^ F'witi, at t>o car>;3e- 

t)'c^cab4, t)6 30 'ccat]3ab4 4 i*t;§c b4 a t)^3>?'6ajz;T)e ar) r.j5l)^2lRN2l,7 

-cor) T)<Ji-c)*j. -co cuab4 30 \]<x^■o6tcux<liC Tu<iT T^^*) 

32 5j'6e-6 afjfd t)1t6tj t)K)|i c|ie)TD^- ct)oc. 

b4 at) 'CJ5r)62iKN2l bii]i ri^'ja, 44 2l3ur ra^s^-c^ T)a li2lttior»lc)3, 

33 Mod -co cilaj-D ixottjvrb ai^-pa r]oc t>o ^jtr|\e)b atj-fa •c)-l1^b]'ojt], 
r)-r)3e, -co -co3a ^j-ce ainac -cjb af) a aniac a?) 15u]\ T)^3a;r», 7 -co ]tuaj3^- 
tU)3eocaT' ri*? ^U]\ 1o)7-'c1t)J3, a -cce)!)- -C4 jb, 1^4 -co t)1-d beice, 7 -co xcy^iox- 
JT) 7-<^n Tjojrce, -co ■caiT*«jeati<i'D -c-iiojb a-c^ jb a Se)|v, 30 t)Yr3e l)o|\Ttial). 

c'ja at) T:i*li3e afj a T)3euba-6 -pjb, 7 a 45 2l3Uf -co -F]Ueb4 7 -co 3>?leb4 

T)euU r<in 16. a Ut:4 at) T:j5D62lKN2i ; af nlofi 

34 ^ 2l3ur "CO cudUjTc ati r:j5t)- ej^ an TJoVl^jSiRNSl |\e bu|i ns^^ii, 
621RM21 -puajTti bu|v itib|xja^4» 7 "co 7 t)i 'CU3 clua-p -c^ojb. 

^J^K4o -^^U, 7 'oo n)joovT3 [re,] -oS 46 2^)4 pn^'co >-aT]ab4 a 3C<l-oer 

t^-^r, tf]6}\4i^ ro laerjb, x;o ]tej]\ 13a laet:)b 

35 00 -cejniJT) T]) x<X)cx)'o -cv^tje -co -{:ai]abaj|x [^.ijfojnJ 
riobi-o ar) -ciiojcsirielacr^ ar) tjut;- 

aj3 nijditxh T)oc -co Tt))or)vr3 tr)j)*j -co C21JB. 2. 
tSb^-c -oS bu]i tjajrixfb, 

30 2lf an)^)T] Caleb ttiac JepuTjeli ; Cja -pejtar) aji r]ac bu-c cojit ]orixd)-6 

-co cj-pe reJTJoi) 1, 7 )T "coT^iT) -DO -co •cab4'c. 27 2I3UI* cja x^o bj 

beujxa tr)e ar) ri|i 4 <itv ralry?]x -pe, 7 ce'Dv?3te a coyrjatr). 
-D^ clojn, -DO cjofj 3U|i ler) ^e 30 \]jo\t]- 

Ux] an i:j5t)e2lKH2l. * 21NMS0JH -do rjUetr)^, 7 ro sltlajr- 

37 2t)a]i ar) 3cea-cria to bj ar) ettiaji -oo rjt-^r^c^a 7-IJ3 ria 2t)a|ia 
T:)^t)62lKM2l rtl^3^c ]\)unir<t 4 ^"it Hilaj-ce, tti^ -co Ub4 ar) 'Cj5l)62lK- 
rorjra, -D^ ii^'CJ, K] iiaca ^ii an r^'C' ^ H21 ]ijutr)r^ •• 7 "co -rjtTicjoUatti^ r^Mb 
T^ec. Sl)e)|i tti6|\<iir) x>o laecjb. 

38 [2lf ] ;o-rua ttiac Mut), t)oc r^T- 2 2l3ur t^o Ub4 at) T:j5l)e2lRN2l 
)iat a-D 1^-64 ixacaj-D re atj a t'cec : ftjottir^, 3^, t^-^"c>, 

cnit tTie)rr)ec at) : 6j]\ -co beu|ta ye a|i 3 ^3o 'cnticjoUab4 -dr) rlj^bf o lojt a 

jrn^el ar) T)6)3|\^r 'co rt^biisa-D. r^-D : xMj's bux) tu^)3. 

39 Or a. cjot) rJT) ^"1^ t)-D^ojT)e 4 2l3ur <iJ'cjr)rJ "cof) pobal, 3^ |x<^r), 
b§3a, t)oc a -cubivabajji a bejr t)a Caj^ri'De 3abajl ■c]\e )it]io\ 'tj]\.e buji 
ccpejc, 7 bu|i cclarj, a3 t]ac jxajb tj^j^iibit^j-cTi^c clafj Br^u, tjoc ^)t;- 
TJor >tIc t)o tt)a)rer<i r^tj 16 rJt), itac- t^^bur 4 Sej|v ; 7 bj4j-6 e3la aca 
>rc rU-oror) at) a r^ec, 7 ir r6jb- ]i6tt)v?b: V7tt)e rJH ^)ox> afite ttjajr 
riot) po beujia tt)e e, 7 relboc>T-D a3>Tbrj o|iv?b re^n • 

T)<^'o e. 5 \<\^ beT)>?"D |\ju ; o]|i T)j -cjiibiia 

40 2lf [a]\ buiij rot)r4, rJ^lJ'c>, 7 tnjr^ -D^ojb -d^ bre|\atj, r)i 'c;r1b|\a'D, 

197 2 hi-te-c ed\]r:]K6-i^e <xn]^)X] ; -co cioT) -^o 17 ou|i Ubdjjx <xt] T:j31)^'2lK1^^2l 

fejlb. '^ 18 Kdcv?-© TU anof) 7:t\e 2l|t, dFj'rd 

6 Cejne^oc-cxioi bjd-D udrd d|i 4)|i- 16 d t})U3, d -c-ceopTr) 2t)1i6db : 

3e-D, cojx 30 TiloTrioj ; 7 cejtjeoc-c^oj 19 2l3ur [d t)u4] "cjoc'ifd)' ru d 

y^x nrSft u-^'cd dji 43^*^' co|v 30 b-posur trdU di* co]v\e cloFje 2ltrittioi), 

ijlobr-^oj. t)^ budj-6|^J3 jdxj, 7 r)4 b^tp?"© ]\)U : 

7 0]]t TO bffpTS dt] ■C)51)621R1121 6j|i rj) t]ub]\A ttup r^dlb [d]\ bjr] 
'CO 'i)\yid 'tux<^ <in >?le ojbjxedc x>o -cSojb -co rut;>?3 clojrje 2ltntnoT) ; 
lS)V]e: AvS xioT ^u|i tidjfcioix d53e 6j|v ^113 tt]e to clojtj Lot ) [itidji] 
t\(]-o dT) b-p-i^dc ti)6ttr<i : ["CO bj] dT) xejlb. 

t:j3i}S2lKM2l -DO ^Jli'jd dT} -oS tic- 20 (<t)o tfi^r^'D tti4 <iti 3cedrT]d 
■cj-D blld-rdrj-ro tfidjUe jijot: ; t)') iidjb 3U|i rut;dJ3 djtec )-)t) : djrjs ro ^ij-c- 
erbdj-D dtx bj-c oitT. ]ieb dnf*ojr) t^fj -ctt'l^'^^T'^ ; 7 "co 

8 2l3ur d t)u4 "CO cudn)4 r^ d]\ 3ojtiT)ir tjd 1i2lniirioi)ft;j3 Sdttirutnnn- 
r]-zed]yV>\\S)'t\\.)o cldn feT-^iu^ T)oc to j3 -cjob ; 

4jt;|\)b d Se)]t, -cue f^jje dr) |tej-cj3 6 21 <t)^o)i)e Tti6|id, l)onn)d|\d, ^\\' 
Bld-c, 7 6 f)6t"jot)-3dbe]x, ro ^jUett]-^ dc-od, tiidji T^d li2lT)dC)tti)3; dcx^ to 
7 TO ciidtti^ d rtl3e r<ir^J3 ^hodb. rcr^jor dt) T:j51)62iRM2l jd'o tionipd ; 

9 *ii 2l3ur d Tul^o dT) 'C):j\)Q>9l}i- 7 ■cdri3d'Dd|irdt) T]d t)T)dJ5, 7 "co 
1121 ■pjottit-'i, M^ bud)T|t)3 T]d 2l)6db- -2ijt;|iebdT-^ T)d t]ior}dT : 

5'CJ3^ 7 T)d redTiv?3 jtnjx^t'^n T^nl <i 22 2t)4 ro iijtje 7*^ T^^ clojf) G^-du, 

SCd-c : 6j|i lyi ■cjubjid truTJ "o-^ojb t4 t)oc to <ij-c|iejb d Sej]\, d t]u4 'C'O 

b-p^jidtj [tt)4] f ejlb ; TO c)o?] 30 •cru3 TCT^Jo)* fe T)d l)o|\jit1)3 l^ottipd ; 7 "cdr)- 

11)6 2l|x TO clojfj Lot: [tt]d]\.'] fejlb. 3dT4i-dt) i)d t)tj^j3, 7 to ^joji^bdr^ 

10 <t)o -^j-cjtebdT-^ r]<x l)6tr))n)i3 -^n ^)<^ H-^J'c 3ur d t)ju3 : 

t)T) d t]dUuT, T^o)P,e ttiojtd, ljot)ti)d]\d, 23 2i3ut T)d l)dbjtT)i5 t)oc to 66rr]- 
-^ipdtd, tti4 T)d l)2lT)dC)tti)3 ; T]>?3 <i») ])dret^Jn), 30 i)V73e 2lrr^')- "^o 

11 Moc dit d |idjb tii<^ dtj CGedTt)d T;b|xedTd]i i)d Gdpro|i)tt)i5 jdTi-ojr), 

tT)eT dJ-C^C, TO T)6r tJd T)2lT1dC)tt)eC ; T)OC T^JtlJC dtt)dC df CdprOIX, 7 TO 

<XY 6tr)nt1J3 SOJI^J*^ T)d ^i^odbjrjs ^j-ciiebdT-^ T)d T)ioijdT.) 

'cjoh. 24 "n 6jti)3rj ru^r. 3iw^jrJ3 ^n 

12 C)o ^jT]tel3dT4 i)d l}o]ijtflJ3 11)-^ V)U]i TTUi^ui*, 7 Jtnt)3)T d T)Oti T;d]V d 
dt) 3cedTT)d d Se]]i -^di) r)dni)TJ^ T)db>7J) 2l|ir)ot) : v^uc, tw^ ^v,e dT 
■lxojti)e ; df JT jdT cUtj C'Tdu ■bA)x\)c l^jti) Sjl)ot) dt) T2lit)on]-cec, ]\i3 ])eT- 
t)d t)T)dJ3, d t)il4 "^o Tjb|ieT4 dr d bot), 7 d Tutdjs : 'c)o\]xc~d)x\ [dj f ^^^- 
li^T-^c )dT, 7 TO ^i'C]tebdT4 tjd r)4iT;; U3dT, 7 rjxojT igf d ccd-c. 

tT)4 TO T); JTt^<^s^ 1^^ Turd)3 d -j-ejlbe, 25 9X T)m3 Tojfeocut tt)JtJ d|\ udttj- 
T)oc zn.13 dt) T:j51)G>21KM21 Tojb. dt) 7 e3ld ];oti;dTrd to cu)i d)\ t)d 

13 2ifjojt ^J^3i'c> rudt, [d]trd tt)tn]> c^ocnb [Td b-p^^l] i:^oj T)ett) ">Tle, t)0c 
7 "cejsjT r^ dbnn Sl)ene-T. 2I3U)* to clv?i)"|:eT tm<}ufcbdjl ojiTTd, 7 cj^jot- 
cu<itTi4 "^4 dbv^tj Sl)e|\eT. t)oc>tt, 7 bejT d tjTojlsjof div te3- 

14 2I3U1- t)d Idete jofjd •crdt)3dtti-^ Id^d. 

6 C})dTe')--b'^t)e, t)o 30 t)T^cdn)4 t^ 26 2I3UT ro c>T]x tt)e T^CTd dt»)dc 
A^YiT) Sl)e]teT, [bd] Iioct iiibrjdTr)d dt t-^LT^^c C\)fc(t\x\ot 30 Sjhoij |\)3 
Teu3 4 tl^cjT JdT ; i)o 3U]i lesdT^ tjefbot) le b)vjdt|i>^b )-]OTC<ii)d, Td 
d Tjv^le 3ejt)5ldc Tot) lu^ co3djT d jt-^T, 

K)erc dt) Ti-I6j3, tr|<^ to itjjoFjujs dt) 27 Lej3 T<^tt)td 3db^)l 't\\]-o to 
'Cj3l)6>2lKTl2l Tojb. Tut:d)5: nt)eocd ir,e i\6it)dtt) dtlrd 

1 5 0)|x 30 Te)ii)it) TO bj l<^tt) dt) "ciilse tt)6j|i, 7 t)j jOT)'c6cd ir)e d|i dt) 
'CJot)G>2lRN2l T)d T)<i3d)T, T^ -j-cixjor \^)n\ Tejr t)6 d|x dt) Idjtt) cle. 

dr tt]erc dt) t:tlo)3, t)6 3U|i TJ03- 28 H^c^djT -cii bjdt) ixjott) d|i diji- 
b<i]TeT JdT. 310'c>, 30 tjjte tt)e ; 7 to beufid vn 

16^^ 2l)4roit) r<j[)t^jc d cqi'jc, d Tdii) vri-3e d)i <|3Jot, 30 tjol^d tnc-- 
t)u4 T^o Tjo5b^jTeT dt) luf co3djT dti)^ji) T-jiiboh?3 it)e )i6ii)uu) toh) tox- 
vle 7 TO eu3dT4 6 bejt d it)ei-c dt) >?b ; 

pobdjl, " 29 (2t)4TO itjij^T-^ cldij 61-dU t)OC 

198 Sc|v)or i^js l)erbot). C2iJB. 3. T>]\\ t)4 S)-c6i)jvii)VT3 twrij-ce- 

4)T:|iebur <^i S§i|\, 7 ijd 2t)odb)-ci5 t)oc |i)oinr<l, N4 blor> 5314 o\kx: |io)rtie : 

^jrpebur at) 2l|i ]\)un] ;) t)6 30 tir^c- 6j\\, x>o bed]id ffuri e V^m, 7 ^ ■6^on]& 

vf-D ttje atioJi "c^ joji-Ddt] rot) -outajs "v^le, 7 -^ 'cut;aj3, ar> l^jri) ; 7 ro 

t)oc -co beijt di) T:j5l)fe2lHM2l 4]i reaiid oil jur tn^ro |\jne ru |ve Sjf)ot) 

t)<DM 'onn. 1^'3 »)<! r]^")oitJ^ec, tjoc -do <iJT;|^)b ^ 

30 21C-D Tiiotx 4jU le Sjlpt) t\l3 l)ef- tleybot). 

bori le)3eti -DYrn S^b^n rajtur : oi\x 3 21)^ r)') "^3 ^n T:j5J)62lRrq2l dji 
-co c|U!di-c)3 at) r;jolj6j2iHH'2l bu]i t)'Dja afj ajv Uti)v?b tt)^ at) 3cea-Dt)a 
TjOjara a rpio]v4-o, -co \\)T]e ye a O3 nj3 Bliaf<li), 7 a -D^oiije v^le : 7 
C]i6jte ^-filttial, co|v 30 tecorax) ye to biiajlgtt)^ e 30 x\S\\. 'fa3ba-6 4otj- 
a-D UiJtire e, iti^ [ar roUitf J a t))ti3. "ortje beo a)3e. 

31 2l3ur a -ciib4-c at) r:j5t)62lRN2l 4 2l3ur -co 3^bat!)4 a cajt;i\eca 
]iuitt)i*a, peuc, ro torvrs ttie aji Sli»- vrle at) -carj-pon], vf) ]ia]b ca-c4 aca 
})0f) 7 aji a •cut:ai3 -co cuji noiiia-D : T)ac a|i ba)t)^n)a]i -c'job, -cjil ):jd'cj'D 
'copT3r) a telbu3a-6, 30 if)a-6 Igc-o car4; "cjp. 2l|i3ob ->^le, it)03ac-D O3 a 
a •rilt:ai3 a tjojSjxec-o. ti)Baf-<iii. 

32 ^[\)yo]x\ t<x)\))c Sjf)ot) aif)ac a|i 5 "Do cm\]x>r!-^e-6 t)a cajrjieca v?le 
i)^3v?-6, e -pe^ti 7 a 'c<5on)e >?le, x)o le baU>?3)b 4|i-Da, le 3et:vr"6)b, 7 le 
t|vo)-o a3 )4X\]Ay. ba|iivf-6)b ; •c<5o.b aitms" -co iti5]t<lT) 

33 2I3U)* -DO reac>?-o at) "Cjol)- ti)6]% -vo h<x)\-c)h 3dT) balla. 
621RM21 a|v fi'bja |i6Tti>?r) e ; 7 -co « 2l3u^ no yc\\)oy:x\x\^ ■cjtj-D attiac 
bitajl^tt)^ ei-eji), 7 a clai),7 a i64ojr)e v?le ja-o, ii)^ -00 ^ijO^ir)^ jve SjI)ot) ]t)3 
>?le. l)efboT), a3 yc]\)oy 30 l)joii)Ut) T)a 

34 2l3U'r -co 34ibatt)4 a caj^n^ca b-p^jt, pa ttibai), 7 t)a lejtjb, at) sac 
>?le -pa TjatriTloTl, 7 "co buajl^in4 "citj-D -^otjcat^. 

aif)dc tja -piti, 7 Tja tr)r)a, 7 a cclat^ 7 2lcx) -co 3ldcditi4 tt)^ cjiejc -dvto 

b§3, a t|3ac Sox) ca'c4> i)1o]i -p-^sbaiij^ pejT), a ij^jfuje)-)* v^le, 7 eaxj-^H i)a 

4oT) r,a beraj3 : 3cajT:]iec. 

35 21tt)<ijT) -DO 'c63bati)4 a ij-^ijvijej)* B 2l3ui* -co bdjtiett)^ a t)udj|x -yj?) 
cu3v?n ye)\] itid|t c|iejc, 7 ea-oajl ija aitjdc a)* l<^jii) -6^ ]vi3 tja t)2lTti6irjt:ec 
ccaj-cjx^c T)oc -co sabaiijaji. at) -ouraj3 ro [b)j -cot) ■c^ojb-j-j -co 

36 O 2l]i6e|\, ijoc [ar^J a]i bjmac jojv-cdt], 6 dbv^fj 2Jju)ot) 30 T^llab t)e]i- 
na f)dbdtj 2l|tt)0'.), 7 [oti I cdT:]i>?3 [atid] tr)ot) ; 

U;tt) tiji* ai) T)abv?n, 30 T)v?3e ojle-o, 9 ([21t)] IjeittnonTojt] at "oe sojjijtj 
i)j t^djb dot) cdi64 dii]<5n) }i6ldt-cj|i r)a Sjrotjjaijvrs Sjfv^or) ; 7 30)ii)r tja 
r>v?tj : -co fecn-c at] r.j5lj^2lRH2l a|i li2in)ojr)-cj3 Sl)eT))|i -ce;) 
t)t)ja -cnn >?le la-o -. 10 Cajt|i|cd dt) ]iejr)3 nle, 7 5il- 

37 2ltt)^ji) 30 TDuidjs clojrie 2ltti- V^ >?lei 7 Bdr-^ir) "^l^^ 30 Sdlcdli 7 
ttjot) t)) 'Cdi)3db4, [\)o\ 30 liedT).ii)t; -cot) 6-c}iei, cdjT;|ieca -co ]go3acr O3 a 
T)db>7n jabboc, i)o ro tja cd)r]iecdjb ttjBa-p^t). 

atj rna rl^Jb-c2b, t)0 30 >)eai)^)-c -04 11 Ojjt ro be O3 11I3 Bliaf^ti 
t6)]ut)if3 <^i) t.)5l)e2iRN2l ^|v tilDja arij^;t) ro n)4 -cp^SJoll t)a T)a)T;ec ; 
opno- pe-uc, ro [bj] a lebd tja leba l)1a}\aii ; 

T)ac [b-pv^l] -f-j a Rabbat;"clojT]e 2ltn- 
C21JB. 3. tt)ot) ? t)4oj ccubajr ro [b'j] tja -par, 

7 cejt:jie cubajr t]a lejtgr, ro |ie)|i 
2lt) coji a|i bi1arn3 JT]\^el aji O3 ^1^3 cubar y]\\. 

Bh^f^t). 12 Cjtatjc^ fl^ocr Hen- 12 U 2l3ur ^U3 tiijf j at] rur^ajsn, 
; bet] 7 5>)ar. 23 \V) b"pt44 ^a6))*fc [t)oc] ro ttlbv73etf]4 a T]iia;|i r^n. o 
i rul a rt:ec a rrjfi Cl)aT)<ia)t]. 2l|i6e|i, T)oc~[ar4]' UjtJ) NT ^ i)-^bvftj 

2ljii)or), 7 leat; rlejbe 5h)lear, 7 a 
■ 2lH1i ^)t] ro jot)T;o)3^tti4, 7 X)0 cua-6 ccajr|i§ca y]r], ro tja jReubetjjtJjb 7 
yxidy di]v dt) rrUse 30 Bar^t] : 7 ro T]a 5^'Djz:jb. 
T:^)t)2c O3 |\J3 Blia-p-SiT) anjac ^|v ti^3- 13 2l3ur tu3 tt]e at) cn'o ojle ro 
n"6, e>*eit) 7 a -6^o)t)e >?le, cuti) cara 5^)1?'©, 7 Ba-f-^t) vrle, [ea-cot)] |t1o3- 
<i3 &'C|iej. aer O3, ro \e)t ■b\\e)he 2t)l)at)arrel) ; 

! 2 2l3ur a rub4r an T:j5l)62lRH2l ii'josacr 2ln3ob T,\e, tnajlle ne Bar^tj 
199 v?le, t)oc r4 i]3ont:^o; ruzrdjj t)<i call "do jottx>4i), di] r^UlJ ")^)^ TJH. 7 

14 ^DosUc )^]]\ tndc et)hdn4rreii 20 21c-d -do bj dt) t:J5t)e2lK^^2l 

"cjii 21|\3ob vie 50 \)m\}b ^exu]\l 7 K^3^c txjottir^i <^V- ^^V- XonV^^ 7 i])o\\, 
2t)ddcat) ; 7 xo 3oj|\ rjob ro ]xe)|i d bljU lejr m^^X'^^c'c : 7 4 -cub^T: 4t) 
dT)ifld rejt), Barat)-})dbot:-')d)|i, ^uy 4 T:j5])e2lBN2l ]i)otn, 3o ttidt loii -dvtt; 

15 2l3ur inline 5j1^td tjo 2t)1)dcj]x. b^r^. 

16 2l5uf t;u3 nie 6 5f))^'o 30 rimr 27 6j}xj3 yu^r 3° tnulUc n-^ ct)vrce 
^HTjot) ro T)d Keubetj'jTjb 7 ro T)d 7 ^63 ru^T "^o ynle ler f'H' 7 ^^^ 
O^rjrjb lear at) slefja, 7 ai) ojttijol T:uaj3, leat: r^JI^ 7 letT -c^r, 7 ):euc 
ajji V'dr 30 ri^"^ jabboc, [i)oc )V] [ej ler p'T^)^ • ^1\^ t)j ]iaca •cii -c^ ai) 
reojta ro clojtj '■zl^^w,o\] ; )o]\raT)ro -^^on. 

17 2lt) jtejocc rof' 7 |o]xran, 7 at) 28 2lcr ajrjt] ro joyua, 7 cvrjx 
re6|ia, 6 Cl)n)r)ejiet 30 ii>?3e 'Fa)t|i3e ttiej^rj^c at), 7 ti^jfOTS e : ojji jiacvrr 
at) ]\ejt:j3, a r)>-a)j]i.3e fajlre, -p^oj r^tTJon ^Tjof) |\oitt]e tja r^o)t))brj,7ro 
2lj-rot:-p)r3^h ■c^ob fo)|\. beujia r^ o|]ta at) rut;a)3 ro rt^bus- 

^18 1i 2l3Uf ro^ajT^jT) it^rJ r<io)b a ar a [T)oi3i\^cr] t)oc ro c)xe -ciiT^. j 
t)u4nn^ "c^ ]\Sx>, C.I1U3 at) r:j5l}e2lR- 29 ^t)^ rni ro c6ti)f)>;3ett)at\ r^H 
tj2l buji t3'Dja at) >-^|iar))-a raojb r^ t)3l§il "call a)* cojfje Bhet-peoit. 
I'elbusar: ]tactao] i^i]- a|ut)'ca a 

lar4 bu{x t]reitb|\d)t|t§c claf) jr|uiel, a C21JB. 4. 

t)nle r>Ttje [r-^ b):\9lj jott)cubajr) cutt) i 

at) co3ajr>. Bfiofrusar cutt) iift)lar. 14 Ma rtij | 

19 2lcr -^raiipTr bii]t tj)na, 7 6u|i cajr^i^ca r'jrjtje a]v t^ob -call joji- ! 
eclat) b^3, 7 bu|\ v,Si]\v,e)x^ <^^ ^w^ 'oajt). 

Scaj-cjieacajb, tjoc tu^ tf)))*) r-^ojb, 

(lojjtj <x-cS a vjor a3uit) 30 bpyl 21MH0)S a|\ a tj^rb^roJI ^JT^JS. 6 

jotnar ^j]ir;e)rj a3v?b;) ^ a jrn^el, -tijr |1^ |\eacrv?b 7 ]i)r H^ ; 

20 M6 30 rcusajr ai) Tjolj^^il?- b|ve)T;eatt)t)U)"v?b, t)oc ro ttint) tt)e ; 
M-l ru^ijintje)* r^ bu]t t)re]ibjia)'c]vjb, r4ojb, cutt) [aj t)r^T)'ca, co|i 50 tt)a))i- ' 
c6tt)tr)ajt; 7 r^ojbp, 7 [r)6 30] r4^b- )i)re-, 7 30 |tac-c4ot a T'ceac 7 30 
^3^''^ TJd'C' tt)4 at) 3ceart)a at) ):e)xai^ Te^l^ocr^ot at) rurajs ro bej|v at) 
T:i|3.^n J^j5l)62iRN2l bu|t tjlDja-cotb T:j3i)e>2lKH2l <D)a bu|i t)a)T;near 
•c^ob -call ro jo]\rat) : 7 [atji'ojt)] r^^ojb. 

YjU'pjre 3ac eat)rvft)e a3>;b ctitt) a 2 Mj cvr|x'):jre a 3C)ot) a tii^ocatl 
fejlbe, i;oc -cus tt]ip r-^ojb. atr^tjur tt)jn r'jb, t)) tt)6 laj3reoc'c<jio; 

21 2J3U)' ro ajtjt) tt)j)*) a t)U^)|irJt) [Gjfj'jr] re, co|v 30 3cojtt)ear'):vTre 
ro )oxud, '^d ]tar), ^o corcarajx ro ajt;^t)'ca at) T:|^il}62lKM2l bu|i tj'Dja 
fii^le 3ac t)jr ra r)re.aiu]a at) T,)^\)- t)oc a5'ci)53)it)i-) r)b. i 
621KN21 ro <D1))a |t)v at) r^ )xi3Te^ : 3 <\)o cofjcar*; bu|v x^^^^ T^f^ c)\6r» j 
t!)4 Xm reut)ar at) T:j5]j62lFN2l |xe ro |ijt)e at) TJolJ^^HHSl a -cvSob 
3ac vjle |i)03acr a r)3eaba 'cu)*a. Bl)^al-peo]x : 6}]\ a ij>rl& rv^ne rati 

22 M; hiSi-b e3la 0};vTb ]\ott)pa : ojjt let) B^al-peojt, ro yc|v)0|* at) V)d\)- 
riio)r>-jr at) "CJ51)62lKH2l bu)v ii<t)1a e2lRN2l bujt tj'D'ja ar I3u]i ii)5rc U"^- 
A\\ buj\ 7*ot). 4 2lcr jbf t t)oc ro 3|ittt)v?3 rot) 

23 ^ 2i3ur ro 3f;-6 tiuvj at) "151)- T:j5];e2lRN2l buji i/Dja [ar<iT:^o)J 
621KN21 ^4 tiati)')-oi!), 3a |u\r, beo 3ac eat)'D>7r,e a3\?b a t)jtl3- 

24 21 i:])j5tje21Rt{2l <lTja, ro 7:or- ^ }-euca)-6, ro it)vt) it)e r Joib 
■^T^JT •^I^ "CO ti)6]iracr, 7 ro Uttt) ^cMcra 7 bucfcetijij-vTr' "^o l^^^'l^ ^'H 
cttii)acr>73 ro rajrbei)a-6 ror te|\- ro a)f;jt) at) 'CJ3l1^2lKH2l tt)o 't)V|ta , 
oT03at)'CY?3 : 6j]i cja at) "-Dja a|i i)^t}) rjott), ,i>i')iir 30 i)re-ui)t:^ojri T n-^r'T^ ■ 
1)6 a]x ralati), f eurai* a r)eat)atr) ro tjji a bfvjlr') 43 rul r^ ')-elbii3ar>. 
]iejiv to)b|veacva, 7 ro nejji ro Co)ii)eurv?3 vfti)e tH) 7 reaf)>?r 
i)etii-cl [1ar;j ojit Jt j ro bu)i ciijotjacr 7 

25 onrjtt) -tu, let3 rati) rul aijoP), bujv 'C'cv?3rjt) a ^i^r^c t)a 3c)i)erac, 
r):eac>Ti) a t)):ejx>;r) tt)a)'c [a-c^] t;4ob t)oc clt^-tji^^r t)a )ieacravo >^le, 7 ^ 

200 I ' Tev-ipa, 5o "Dejti);!) [jf] -D^ojtje cjijo'ja 17 Co]*diJ)ldcT> e4ji)beT;4j3 -cS 

7t:vT3rec'vi an cjt)e-6 tii6|\T4. [^F>Tl] ajx ai) oojiUtp, covatt)ldcx> 

7 Ojfi cja he at) ajfjex) [d-cS^ c6n]- eo;t) ajji bjr )-cja-cat)n3 ijoc ejc'joUuf 

. tt)6fv [ni)],<A l'P?l <Dja~c6n)v-o3ur rJ'J T^H n<i)e'n. 

; T)6jb, tt)<}aT:4 at) rj50^^l^'''' -^ <^l^ 1'3 Cofali]Uc■oea)t)eJT:eraI33luaJ)-- 
r,«t)Utt)e afjftja l)v?le [tjejtjbj a t)50))i- jo^ a|i at) -oraliiti), coraiijlacc ejyc 
itjj-D aj|t f a|i bj-c r<i [bpUJ aFj ^tja I)>ir3erjb 

» '^3Uf cjaai)cn)e'D c6tt)Jt]6{i [pt) ] T<^o} at) -c-calaiij -. 
asa b)-*->TU'o ]\eac-oa 7 b]\ej-ceti)t)ii;f _ lo 2l3U)* "ce^la 30 'C7:6)3i;e'6 ro 
cojiijcejit: |xj|- at) T>rj3er)*o vie, t)oc tv?le- )-iTar cutt) i])ii)e, a i]ii4 "co cjve^SiX) 

' 6iir>n5i'i)n "D^oiba t))U3 ? ^ <in^ SN^H. 7 at) selac, 7 t)a T^eulra, 

I 9 '2li}j<1jT) r^b^j -iiU^e -D-v^o )|e)t), 7 T^u^S ip'^l^ "^l-i 30 'CT;4j|teot)3t;<\o) rii 

, co)ti|eu-o t;af)atr) 30 riicitac-cac, '063- cutt) a t]^-c^v<x, 7 to -ceaqaii) ^;63- 
la 30 T)"^ej\tr)a-c>-<i t)a t)e)t:e to cofj-dc tjait) rojb, t)oc to ]\on] at) Tj5lj^2IK- 
To fv^Ie, 7 ^'^sla 30 r^^F<^)^1r V^ ^2f -o t)l)U )ur <^ ijnle; cjt)^"^ T^^J 
TO c|\ojTe ^^le laeTeT to beta : af neit) >7le. 

Tt)VTri TOT tijacv^b jaT, 7 "co itjacnb to 20 2Ict to 3lac at) 'rj51je>^lKH2l 
tt)ac i ^ jb^j, 7 'CU3 an)ac jb ar at) T^fojiit) 

: 10 [00 1)^)^13] ati 1^ to ftr'cila J^nu??], attiac ar at) t)63)p-c, 30 
fi)^J43i)v?rt at) oJ5t)&'2lKN2l to <l31)ia Tt)bejT y;b tt)a]x pobal cj3iiecTa aj3e 
a t)f)6j;eb, a t)ti4 <i TLib4t; at) tjoi)- T^H), tr)^ [ar^^-c^oj] a r))Ci^. 
6?i!'N'2l njutt)ra, C|i>7rj)3 cusati) !)a 21 Or a cjot] rH) to bj at) TJoJj- 
Taojtje a broc^ a cejle, 7 to beajxa 62iKM2l r§|t3ac ]i)uit)ra a]\ bu]v roi)- 
tr)eo|];a tt)o b|iia^p4 TO clojrTjp, co]i r^, 7 "co tfijofjajs r^ H^c ]iacrnii 

• 30 bro3latt)>7T ea3la to beir aca at)on o-^ jo)iTat), 7 t)ac jtacrnrj a. 
]i6if)ait) aji r^T laere-D a r-^^oS-^A 4|t Tt;ec Tot) Tura)3 thaj'crjt), t)oc to 
at) TJTjalati), V [co^] 30 uinnT^"^ ^ ^^^l^ ^H t:j5|)6>21HN21 to <Dli)a Tv^r- 

;; clatj. tJ [^14] o)3}\ecT : 

I 11 2l3tir 'caf)3ab4rj a bro3iir 7 22 21ct cajT^jT tt))r) b<1r "^^^3^)1 
: TO rerab4 y:Soi at) T;rl)ab ; 7 to lar <it]ra t^jjirj, caj-crjT tt]s 3an Tul 
at) rl'M^ le cejtjtT 30 t)vr3e ttieatot) ar^ofj r^ jo|\Tat) : acT ]\dCT;^ojy} 
t))ifiei Ift TO|icaTar, [lej tjeulnb, 7 ^i)on, 7 Xt^^ocYfte at) 'rtt^at) ttiajT- 
: pojxcaTur T)ii3. PH- 

1 12 2l3ur TO lab4 at) r:j5t)e>2lKM2l 23 T.u:sd)i> bu|i i)4e Ttb r^Jt), Tt3- 

' ]\)V> ar \.S]K t)a -cietjeT : to ciialab4 la 30 i)Tettti)aTaT rJ^ ct4t]]ia-6 at) 

riiaitt) t)a tnb|\ja^4> "^CT t)j r^cabvj r)oij62iRH2l buji tjlD'^a^ t)oc to ivjfje 

r^"|lu3aT a(i h-jt; acT ati)<3lji) 30 r^ 1^)^^ 7 30 t)Teat]aT p^ ^)^ Vejt) 

; [ccualab4] 311^. jott)^)3e 3|teat)Ta, [^6] coraii)lacT 

I 13 2l3ur "CO ro^lT)^ T^ Tiiojb a eajFjejTe t4|\ t;o)]ut)jrc at) cJ3!)&^H- 

icufi|iaT, tjoc TO aj-c)t) r^ T)b to M21 buji f)<D1a oii-v^b. 

!c6)itir]ot)aT, [ea-cot]] Tejt: tjaiT^tjra ; 24 0)\i [)x] Tejt)jT Tjo3b.^lac at) 

7 TO rci^'fob r^ H'D a i)t4 cU}\ 'Cj5t)^2lRM2l buji i]t)ja, <I)1a eaTti)^. 

' clojce. 25 *!I 21 t)u4 StJJijr^T "cii clatj, 7 clatij 

14 2l3ur TO ajrjt) at) "CJolj^^lR- clojije, 7 ratipyTe^ a braT anra 

= N2l T)oit)ra a t)ua)iirit) ]ieacTa to Tu-cai3, 7 ■cftuajUrJSJ'D [jb reji)0 7 "^o 

.ri)ilnaT T^lojb 7 b|\e)r§iili)vrr> co|v 30 Tet)T^oj )on]S)^ oU^H^^ 1^1^ 'F^H), 

n"ceai)r^o) jaT atjra TUcaiT a |iac- t)o] coratr)lacT [tjej-ne] aji bjr, 7 to 

ir-^oj a ijuFj t4 f§''-^i^i3^'^- Teat)t;4oj olc a briaTtjnr^ ^^1 ^)5|)- 

; 15 If ■Cit3a)Tr) a]i a t)^Tb4ro)»l 621KN21 bw|i tjiDja, t^ b]iort:ii3aT 

[ a)]\e tt)atT; T^oib re it) ; 6)]x t)1 r^ca- cutt) r&)l^3e = 

b4 3t)e A]\. b)r r<it*n^>?3'^& <iT) U to 20 ooi|\)ttiri t]eti) 7 calinr) Tr)a3- 
Ub4 at) nol)62lKM2l ]\)b a T)t)6];teb t)>?r) bu]v tj^s^^t a i)tu3, 30 rcjuor- 

• attiac ar Uji i)a re)t)eT •. TU)3e|x ]b 30 li^jt:3etlt r:]\)-o atiiac ar 
'] l^ ^ea3la 30 TTituajUrJTTjs [)b at) Tilraj3 af) a br>?lt:) a3 tuI ai)on 

V^lld 7 30 i)Teat)a)T ri^ 5oiii^)3 t^j jo^vTat) t4 re:l^U3aT ; t]) f-dj-veoc- 
3l\et)r;a, corati)lacT ciitf)a a^x bj-c, -c-^ot ibu|v] laete >?[|ie, 4ct rSU^^r- 
coratt)lacT x-)V- T)6 tT)tl4. T^iSe-^ J^ 30 bv^llTe. 

201 U 27 2l3ut XVV'^^'SV^ <^^ "OS^lGi^lR- 4)|\ le T)d cutT]ac"D t)eiirtrj<itv at ^t) 

r)3e{i lb bea3 a tivbi;i 4 ttiedtc iid 3B <Do r)bj]it; cjtie^Ardc ttottia-o 
ii3ejn'ce'6, tn-^ <x lobe^nri dr) T'J5^)- dtnac-p^rtjo 7 ^Jd l^ir-ite Ti<i ru [>-ejT)] 
C'2lHN'2l jb. -co-c rab^'cTJ d T~ft*^> cutii 4T) byeit- 

28 2l3u)- dnfon) TO -ced^-cSoj ^03- dnydn T<i T:db4'C r>?T; [rrj^] 6j3|iec-c, 
tidu) -co -oeejb, o5b]\ecd Uti) 'c<^oitie, it)d|i [dr^J r^ d t}ju3. 

TO c]\drj 7 cloic. tide bt:d)cef) yox, 39 Bjof) d tjo-)* d3d-D d t))U3 d]x 4 
7 t)dc cclnt]^^, rjdc j'ceti,7 r,dc bol-c- ti^-ob^i-oji) , 7 niet [e^ dti -co cuSj-ce, 
di)>73erj. "* 3U]i be dt) T:j5r)e2lRH2l [dr] 'l3)d 4 ^ 

2!) ^Ic-D ttid 3v?-cer) -cii dti T^j5t)- b-pldjtet'ntiuT tudi*, 7 d|x dt) -ctJdluirj I 
621RN21 TO 'bind df fjt), ro 3ebd -cu poT : [t)) bp-jl] §dt) ojle dtj. ! 

[e,] in<i jdndtj -cu OT -v^le c|i6)re 7 o-o 40 Cdinje-driiid -cu a^i d T)u-6b^)*o]t) j 
vfle dt)diti e. d iiedcrd, 7 d dj-neri-cd, r)oc d)ri))3- 1 

30 21 rju4 ^l^y "CU d tnbiidj-cpe-D, 7 mitJ 'cjo-c d T)ju3, co|\ 30 iidcdjx* t^ j 
■njoc-pdv T)d Tjejtev) >7le ojir, [edroT)] 30 todj-c r-v^r, 7 tot clojn ■^'d "oj^js, 
diittld Iderjb Te)3er)dcd, tti<i ^J^^^^n 7 30 bitdTv^se -cu [to] Idere d|i dt) 
rii ciiti] di) T:Jo^621RH21 to ^Dlfid, 'ct:dldtii, t]oc to bejji dt) 13)51)^^^- 
7 30 tt)b)d t;ii utt)dl T<2i 3117; ; N21 to <t)l)jd t-v?-c, 30 biv^ji-c. 

31 (Oj|;dt)T:jol)62iRN2l TO «pliid 4\ % %T]rm "^o ojXTns 2t)d6]re 
[dr] l^jd 3n.2iTdtt)v?l e) ; t]) 'cnet3)re t;|x3 cdj-cjiecd d]\ dt) T'c<iob)-j to jo'iv- 
Xetu-, 7 t)] ycniofrd fe ril, 7 !)'nt)6 Tdr) l^t: ]ie 1)e))\3e3)ve)r|ft; 
TetttfidT^dj-D rc' cutjudt) -cdi-cjieT 42 ie bredT^dT dt) rt)-^brdc rejr:- 
T)oc TO Ttjjonns ye Tojb. eti) joFj-cd, t)oc to n)>?]ir?''=' ^ ^^")" 

32 H Oj|i rMl^li>T3€: d 1)0)1* 6 i)d ^r<l 3^T) rjof TO r^J^' 7 T)^c jtdjb 
Iderjb TO cudjT to\\T:, t)oc to h) yuAiz dJ3e d))\ dtjt^ t)d)»))*i]i "oo 
fiotijdT, 6r) 15 x^V- cittitJdJS 'Djd dr) cudjT ■to\\Tz; 7 d)i -c-cejrett) 30 cdr- 
TV7t)e d|i dt) •cT:dluit), 7 ["p)drix>i3] 6r) |\>?3 t-'job 30 b^edTdT m^-c-vTrj : 
■c-c^oV) 30 cejle to T:ld)T:ett)i)U)', dt) 43 [6dT0t),] Bhetetx do^d b^^fdc, 
Vidjb [lejtejT dt) t)e)te] tt)oj)ii*J' ^^ ^V ^ "ccjit |te)3, i)d Rei4bet)i-cec ; 7 ^^- 
clof d lej-cejT 5 tt)o'c d t)5lleT, rjd t)5^'T'i^5c ; 7 3o- 

33 2li) ccudldTd)v T^oKie [N<iit)] Idt) 6. ti)Bdf^t) t)d 2t)dndrn^tc- 
3iit; ^De d3 Ub4'c dtndc d)* U)x tjd 44 ^ 21311)* [i*c] yo -'it) "clfst^ ro 
■cejt)er'6, ir)4 to ciidld -ciifd, 7 e ir)^- cy^)i 2t)d6;re vjoy- to clojfj jtli<^el : 
tv?tj '? 45 S)dT)*o t)d y)di:r\>^x^<^^^ 7 t)4 

34 Mo d)\ 3db t)id d U)it) )tt)'cer )tedCTd, 7 i)d b|ie)'cett)t)>Tr' t)oc to 
[7] cn)§T TO 3ldcdT c>T3e di* Uji Ub.^ 2t)doj)-e ]te cloin |)*|\del t^ ejx -^ 
c)t))T [ejle,] le cdt;n3)b, le c6tt)4t:>?b, -cr^gcT dtt)dc <xx d t)63)pt:, 

7 le l))ot)3di)T;nb, 7 le co3dT, 7 leUjti) 46 ^Dot) ■cJotbyj to )o)\Tdt), dnT^ 
ldjT))\, le Ujti) t1')^^ <^tt)dc, 7 le IjUd-c- sledfj dy cojr)e B})eT:-peo|i, d -criji 
b^r^"^ "loi^<i> '^OT^^n^'^')'^*^^ ^^'"^^ "^^^ Sb'bon N5 »)d t)2ltt)oiij'cec, t)oc xjo 
i)Te^t)d dt) T,}'5^ib2lHH2i biijx ti'D'jd .^jTft;b d Ijefbot), t)oc to biidjl ?t)d6)- 
]gbi*) r^n i)63jpT: df co}r\e hu]x xul '■ X^ 7 cldFj )x]x^e\, Td]i e)]* d -crecx) 

35 ^l)^o)br) TO T:dj'rb^t)dT e, coji dtt)dc df d i)63JpT: : 

30 tHbjd d xjox d3nb 3Ut\ be dt) 47 2l3ur "co 7-eUh73eT4 d Tilrd^s, 
rj5J)e2lRN2l [jr]/t))d dtj ; 7 [«)dc 7 -curdjs O3 |i')3 Bljdriit), -64 11)3 t)d 
bp^l <D)d] df) dcT e. t)2lit)o)t'fcec, t)oc [to b)] d)x dt) TT^ob- 

36 2ly >-ld)t;ett)Ut 'CU3 t^ ojir d rj "co jojiTdt) ledt: jxe l)e)|t3e i)d 
3Ut: TO clv7t))*)i), co|x 30 •c-ce)3eorcdT 3ttejt)e ; 

1*6 rti*. 7 <i^ dt) T-ndluti) TO t4))-be)t) 48 O 2l|i6e|i, t)oc [^-cS] U)tr) |il 
re d rejtjiT ttjotvTVT-c; 7 to ctldldtT b]mdc t)d lidbdf) 2l)it)oi), 30 t)-v?3e 
•cu d bjOdTjtd dtt)dc dr Uji t)d -ce)!)- r^Mb Sl)iot) []ie )i<^)Tre]i] l)eiut)ot), 
§T. 49 2i3ur dt) |ie)rec >?le Tot) T;do)b- 

37 2l3ur -co b)\)3 3U|i 31^^''^y?3 re p "co lojiTdt) led-c ro))^, edTot) 30 
idj-c^te, >7tf)c rni "CO t;o3 re d rjol t)d t)>73e dt) brd)|H3e Tot) )ie)-cec, >' Jo] 
»)"D)^13, 7 "^S re •curd dtndc t)d Ut:- rojb|i5cv?b PhirS^h- 

202 C-^ljB. 5. 13 Se la 6jb|veocwr ru, 7 tean^r 

ru r6b4 v?le : 
2l-c-^i-t\\)y 7 tf)ni;u3d-6 t)d t)-cejc djr;- 11 21c-o an r<tc-cnid-6 U fr^l T<i^- 
§i)T;a. 25 6a3la at) pobajl -pa boj-c at) T)o?)6'ilKM'2l ■oo'Dljee: nl 
3U-C d^Vi^])(5'^lrm2l -oeatja ru ob4 a|i b'j-c [aii], -cii ^tejn 

no TO ii)ac, ^6 'CHi3et), T)t> toslac, v)6 
213US ro 50)|i 2l)a6;Te h]\<xe\. vjle, to banoslac, to Tail), r]6 -carral, 
7 a Tub^t: ]iui, 6)1*0, O a Jrix^el, ^tjr t)6 <ioi) tot <i)]U]e)X, t)o at) cojiin'c^c 
t)a |ieacTa 7 t]-i b|ie)reai})Ti>?r i)^*^ larJ|r<iojba T'^)5 TOT-co)|vr)b; 30 
lab|intnrJ ^n ^w|i ccluafnb a n'W3, tf)aT yeTc}]\ leo oslac 7 I^t bai)63- 
30 bf:63lun)t;uoj kit, 7 30 cc6)n)eaT- l<iojc tu-iiJiiin^T "^^ slaca-o tt]^ tu 
-paoK 7 30 nTetiraoj jax). T^IH- 

*2 <t)o jtjtje an rj3l)62lKN2l a]v 15 2l3ur cviimJS 30 iiajb -cu -pen) 
i)*t)ja cuFijiaT \y)T) ^ \]])o]\eh. aT f-e]ib'p65ant:vi3 a cci^c n-^ ^l^- 

3 Mj Tejina an r:)5062lRM2l an 3Jpt:e~ 7 [30 j -C-CU3 an rJo^l362lF.M2l 
cutitiaTfo le|\ n-ii'^l^J^ <iitK'^)n' ^^'C' "^ro 'DlOa ainac a)* i*n) "^^^ ^^ 1<^J") 
|ijr)e, [eaTon^ jtiije, no^ [at:4] >7le beo l<iijT;|i 7 le |ij3e ntjoe ainac -. v^tne fi) 

anro<i nni3- "do ajrjn ^n rjoi)62iRM2i to <i>i]]d 

4 <Do Ub4 <in 'CJ5l)6'2lRN2l ]\)b Tjor; an -crabbojT to cojrijeuT. 
43>?T aji ^3->?T anr^ "ci^llab attiac ar 16 H r;ab4 on^j^i tot ar^ 7'C'ot 
14 1\ n<i rejneT, tr]^i4> '"H ''^o <^)t;)n <^n T^joO^^lK- 

5 {(t>o fef tinn J"oiti4n t^1o1)62lR- H21 TO 'hi])d tjor: ; coji 30 b-pajTeoc- 
t^2l 7 jb-)-] an •canro^n^ "^o -naj-j-bean- •c<io] to laere, 7 30 iiaca-o 30 tn^jt: 
aT b}ie)T;]ie an T;i5^fe2lRN2l Tjb : t-vtc, afjr^ Tutais noc to be)|i an 
6)11 TO hj eajla ojvnb to bfiJ3 n^ rjol)62lRN^i to 'Dl)')a Tyr-c. 
reineT, 7 ni ■c^cab4 X^^T ^'i T-^ '"' H) Tean<i- -cu ■cunth-^ba'o. 
rrlMb;) t4 j\4t, 10 M) Tean<i "cil aTalcivanuy. 

<i ^ /r [tnirjj ^n t:j51)6?irn2i to h) Nj Teand t;u 30JT. 

4)li)a, nt>c tu3 aniac -cu af Cjijc n^ -'^ ^H Teaiia ru -plaT^inTfi' b|ie)3e 
l)63)p-ce, at ~J3e n<^ T^-2io)]in- a n-'i3-^)^^"^o cotij^l-afj.^ 

7 N) bja 'Dja a]\ b)^ o)le a3aT atn 2i Ml f-^)))-ceoca -cii ben^~o c6rii- 
Ui:47"'- -^V-^n. t)1 ^^o Xdn]-ceocux "cu -c)'^ to 

H N) tcand t;ii T^^-c v^JT] Jou)a)3 ajA cotiis^r^rj, a t^^^n^ i)*^ <x 63lac, \]6 
\}o)-t] 3|ient:a, [no 1 coTatiilacT [_\]h-te] a bai)63lac, a Tdit], \)6 a ai-)-al, no 
[a|i b;r[ t4 [bp^lj a bplaj-certinur L^i^l^l JT M to cotn^pTf). 

ruar, no "^^ bp?i r^n raiuitrt jor, 2'-^ ^ 'DoUb4an t:)5V)62irh21 n^ 

no t4 [b):vrl] anfn^ ^'v?r3et>)b >ra6) bn)af;]\ard )ie bu]t ccojui-cjonol v^le 
an -caluti) : arjf a -crli^b <x\\\<xc ay U|i n^ "cejn- 

9 Hj cl^onfa t;u "CU -pejn r1oT^<^)^ S''^^. <iti tjejU, 7 -^t) T0|tcaT>?t 'C)U3, 

n') 6)}t):)T T:ti Tojb : 6j|v tn)rMn "^Joi)- v^ 3ut inoti: 7 ifjojx cYr]v ni ir "i^ 

62iR'N2l TO ^Dl))a jf t))a euTii)a|t \&)X- 2l3ur to rc^lob jaT a n^^ 
[tnej, a3]iuv cjoFj-ca n^ r)<X]t\^^-6 a|i cl^ji cloice, 7 'cu3 TainT<^ J^i'o. 
an 3clo)fi 30 i)n3e an 'C]\er"7 an 23 2l3ur r^lii, d n^4 "^o cudla- 
ceari'iaitjaT islunJ "oox) ttjejT ^w^"^- b4r) ^0 3»'c din<ic ar l-^l^ ^t] "cojt- 
■^SJof n)e, caTnr, (6)|x to lat <in T^1<^^ ^^ ■ce^\]- 

10 2i3ur ■cairben^T t:|v6ca)]xe to )-6,) 30 ■cran3db4 U)ti) |\)uinr<i. cjf) 
tn)l-c)b Ton lucT ^'S\\S-6t^'^]ox ine 7 bu]v T;-c|ieab, 7 bu]i rJ^JTM^ >Tle ; 
co)tt)eaTar \\]A]-t^\\cA. 24 2l3Uf a Tub|\aba)]\, peuc, to 

1 1 N) T;)ub]ia rii ajntn ^tj 'C]'S\)- -cajrbejn ^t) T:j51)fe2lHN*2l a]i n*t>)a 
62lRtNl2l TO ^Dl^e 30 T)otnao)n : o)\\ a 3l6)|i Tvrn 7 4 Tn6j\TacT, 7 to 
V tnerPT"6 ^n T:j5t)62lRH2l n^J^^l- cu^l<iiti4 a 3u^ ain<ic ar U^ n-i 
c)ot)-cac [an Tje] be^jv a ajntn 30 ■cejn^'c* : ^o cofjcart)-^ a nm3 3° t^b- 
'pjoniaojn- Mi) ^">U jte "cnn^' 7 30 tn4lotj x^- 

12 Co)ine)T U n^ rabbojTe T-i 25 2lt)o)r '^V- A \)<x-6b^x^'\^] CjtedT 

n^ottiaT, tn4 -co A)-b]x\ an T:j5l362iR- x^ b'pii)3)jn)rn« ^^r • ^in \o]xcx)-p ^n 

fl2l TO 4)1)14 Tjoc. -cejne tt)6|x)--A jn : ina chTnin')"© 5ut ai) 

203 4vr))-o)ii -DO 5^biiU) b.1)*. eur'i^^ d -|te4c-DA v?le 7 4 aj'Teij-Cvi, 

2(5 O'jjx c]d [d'cS <xT) to] T]nle yeoil, i)oc i:ud3|u?tt)TJ "c-vTr;, -cu >-e)i), 7 -co 
T]oc TO ctulvj-o 3iTr: iDft bj d3 U\b4t; cUr,, 7 cldf) to clojfje, dji t^i^t to ! 
ditidc d'r l^fi i]d -cejJieT, ttidjx TO fdop^l ; jofiviT 30 h^<X)'oeoct<xo) to 
[cudldHi4t)c,] 7 "CO iii4 ! Ide-ce. 

27 CrjV)5Tr) d byo3ur, 7 ^JT'^ ^& '^ *i GiJT^ ^^ ^ tidTb^yoit). <i )r- 
3dc tjro T^ t)d)be6;vd dJi 'CjSO^'^iK- iiiiel, 7 T^tb^ Vj^e- [tn]] to Tedtjaiii ; 
1^121 d|i i)'D)d : 7 Ub4r) l^liJ© <^ H'^^fe ^""011 30 Ttibej-c^l^ 30 ttidTc d3dT, 7 j 
TjjT 'ce.^di* dt) T^)^l)621KM2l dji i)'b}d 50 l)oi]y:<x -c.u 30 Ijjott^cdc, tr]^ to i 
pjot; ; 7 edt^i^nitin^. 7 "CO tedi)urn sell dti 'cj51;fi2lKH2l 'iDjd ta)T;)'.§"6 j 
[e]. T>Tt;, dFj^-d -cj|x ar) d bp;l -cv^le bajne 

28 2l3ur "^o cudh?T dt] c:j51}62lK- 7 meld. 

t-l^l T034 bu)i itibpjj.'Cjid, d T)u4 "^o ^ <^]r^, O d JTiutel : dt) T)?;! 
Uuf.db4 t\)onii*d , 7 d Tubd)]v-c d!) 62iK1^2l dji t)<l3)U)rje [})•] eii) Doi- 
T:j51J621KM21 ]\jom, <Do cudUjT tne e^lRN^l dttj^ji) e: 
rudjTTi bjijd'citd T]d in>?^r;]|ie]-j, i;oc to 5 2l3ut SP-^tocv^t tu dt) T)51j- 
liib]\do4 jijo-o-rd: j-p itidjt; d Tub- 6'2lRH'4 to "iDljld ]veT c|xorce "v^le, 7 • 
]idT^ d i)>?le T)]T T^n Utb^dT^. iiCT di)a!fi vrle, 7 ji.eT curi)acT -vHe. ! 

29 O 3dn d lejrejT xm "^o c\\6)-6e (J 2i5ur beiT t)d bji'idtrjidfo, tjoc ; 
lOfj-cd, 30 M]b)<x iiie3ldi-d oji'.d, 7 30 dj-crjisjiiji*) tjot: d i)m3, di) to 
ScojniedTdiTJf indjT;edr]rd >Tle d cjiojre : 

ccori)n>iTe, coii 30 ttib)<l)T t^ 30 ^ ^3ur tti>>i)):iT ru 30 Tut^jidcTdc i 
it]djr- dcd, 7 d3^ cclojtj 30 b|i.^t; I tot clojtj )dT, 7 l^jbeoji-v^T t;u oj{td | 

30 6j]i;3 db4 ]\ju, 6jn3JTe Td bu}i d t)u4 p;T"|-§r "^w ^H ^o ^J3» 7 ^1 
lojf-cjHJ^ ^ T^jr T)u4 f Jf^'^ldr ru di) "crUse, 7 d i)u4 ' 

31 2lcT d|v TO foTifd, v^df din luJTV^r ^» n^T^ 7 ^ «ju4 ^^"t^^ocuT ^ii ! 
toc4rJ ^ijro, 7 l-^jbeojid tr,e |\)ot; ijd tu^T- 1 
i)djtedn^d ^7le, 7 T)d jiedCTd, 7 i)d ii 2l^nf cer)3oUt ril jdT it)^ c6fT)- 
biiej-r^rhipTt' '}oc to teso-pcuf -cu -^-cd dfv to Utjiri, 7 bejT dti)\;l edTdt)- j 

T6jb, COfl 36 t)TC-dtj>7T [jdT], dfjTd <Xt]d JTJ^l TO f V^ljb. 

Tiit;dJ3 TO Bed]td ttiJTJ T5jb ]\e t)d J> 2l3Uf tt^plobrd tu jdT d]i ii]i- 
1*5lbii3dT. 7*^n>T^ 'C'O TJ5ej 7 <i]\ to foiutJlJ- 

32 <^Do bed|\T^oj T^ bu]i Ti4e d|t d 10 2l3U"p jy dn]U\ bjdr, d i)Udi|i 
T)dTbd'|irojT) 30 r]-oe<\\\x)T:Soj rod]v to beu|iur dri TjoljG^lKKl?! to <D1))4 
djrji) di) r.j(otjB2lHN2l bu]i rj'Djd ru toi) Turd)3 tjoc to ti))orj>?3 tot 
Tjb -. T]j cdXfy'i'ce d le'cr.^ojb dji bu]i djrjtjb, to 2ibnd1iditi, to J'fddc, 7 to 
l^jni TejT* 1)6 cle. J^cob, 30 TTrjubjidT t-v^t cdj-cn^cd 

33 S)ub6l-p^o) dijyrjd Ip^le yIJ5C)b in(3]id 7 Tf)djT:e, 110c i)^|i c^tt x:ii T^dt; 
T<jd)-c)t) dT] oj31;e2lHH2l buiv ii<Djd 11 2l3u-|- 7:531:6 l^t) to ijd l]>Tle 
Tib, cofi 30 iti^T'r^-^ 7 [30 inbejT;§|\] [tjejrjbj itjdjre, noc T)-^]i Ijoi) -nui*^, 7 
30 tijdjr: d3v?b, 7 |"3o| b-p^jTeocT^ioj TOjbjifCd •oocdlt;d, i)oc i).ii|i rocvrl 
[bu|i] laete diji*4 Tur;dJ3 t)oc t^lb- "cufd, l^jneitjnd 7 cuojFj old, i)oc ndc 
ocT^oj. TO c>?]i -cuxd ; d t)ii4 jof dr "cii 7 ^J<^X 

Til Ui) ; 

c2i;b. g. 12 [m)xojt]] •c^b4_ii4e t^su 50 

nTe]itr)dT)r<X d?) T^/o^i^^^^'^l. ')oc 
T^itdcT^ y6)* dji tt)jt)ju3dT i)d ijTejc tu3 dttjdc tu d)* cjilc r)d Ij^s^pre, 6 
tjdjretjcd. -t)^ i)d T^ojiifJ- 

13 BidjT §3ld dti T:)5t)62tHM2l 
21N0)S )X M"C' T^' il<i^ lidjTcetjcd, t)d to <Dl]jd o}it, 7 to Tednd Tii ^55i)dtt) 
1'CdCTd, 7 t)d biteiTeiijtj-vTT' t)oc to to, 7 injoFiocdjT tcu df) d djniMfjoi). 
djrjf) d?) TJoi;C2lHH2l bu)i rj^jd to 14 Nj lei)>*d tu Tte dji bjr ojle, to 
■C6d3df3 Tib, coji 30 t)Ted{\-^o? Teejb rid t)T<ioji)e t)oc [d-c^J X^ 
lldTj dr]l*d bpejidfl d b):>7lr;j d3 Tul ccua4c: bujx Tt:jnic)oU ; 

T.5 r9.ibii3dT : - ^ 15 (0;iidi)rj5l}6eiRri2iTo wm 

2 loFjUf 30 n)bjd e3ld di) cTJol)- [jTl 't))^^ ^-<iTir)^ l^wp in'tV3 e;)Te3ld 
201 9\;] neac-o ra cu\\ a 5cnlJ>)* C3l|B 0, 7. Nj p6v>?r rid cji)^'ivlc. 

'Dlfjd d-D d3v>-D, 7 30 -ccnio^ltd-D -tu 6 7 30 ccojttjerd x^ o d tp^le olc jax?. 

"Dpvnn T)d •cdltiidj). _ 

IG yV) cvuve oil cdt;u3d-6 d|\ dt) 21HU21JK to I3eu|\d dr) Tj^^O^'^RM'^l 

Trj5t)69iKN2l -co 4Dli]d, ir)dt\ to to "Dli'id ■cu Tot) rjix d bt-vjl -cii d^ 

c>T|i t:u [di|v] d 2t)drr^^- ^"^ ^^ r<^dlbu3dT, 7 d^t t;cej1.3edT) 

17 CojttiedT 30 TjrcjoUdc djret)- ditidc tTi6(i4t) cjtjedTdc |i6ri)dT, tjd 

rd di) rJoije^lRM^l TO ^DbU, 7^ d Ijjc^irjs, 7i)d 5Jlt3^rJ^r5, 7i)dl)^tilo- 

'{:'M3inTr'3- 7 ^ t^&dCTd, Tioc TO djrjt) iur)3, 7 n<^ CdT)ddnJt:j3, 7 T]d Pejij-p- 

re tiot;. r1^)3' 7 H^ \))^)'CTS, 7 H^^ jebur)cj3, 

ly 2I3UT TO Tedtjd Tii [dt) T)iT jVj T?ct 3C)i)^Tdcd bd ii)6 t)<:x jb^e 7 bd 

T)]iec 7 ijr] 1^41'c d jiit^c dt) 0)51)- cutridcT>73 ; ^ 

621HM21 : co-,i 30 tiibej-ceji 30 ttidj-c 2 '2i3ui- d tiu4 "OO bedjxd dii T}o\)- 

d3dT, 7 30 bi^edT-pa -cu tuI d i'''cec 621RN21 to ^l)jd Tv^t; )dT ; bildjl-pe 

7 dti'peiidn tiidi-c TO f elbii3dT i)oc to -cu jdT, [7] )*c|ijofp7T t,u jdT -ch'jt d 

ii)jor)dj-6 dt) rj5{;^-iHH'2l TOT djt;- njdc ; t)) Tedt)d x:u cuT)]\<xx> d)]x bjt; 

|\)b, ]iji1, T)6 -cuScdJiie TO t:d)Vbf,T)dT TOjb : 

19 21311'r ^61131^6 x^ dttidc TO 3 N] ino Tedt)dt -c;! potdT dfi bj-c 
t)vijtt)^e >;le {totijdT, iti<^ to \Sb<^ dt) t^iu ; t]j -cjubiid -cii 'cjt)3ei] t-^ fndc, 7 
ri506'2l'RM2l. t)j 3ldC):d t:u d niSiot] tot tirdc. 

20 H [2l3ur] d T)u4' T}dX]^ocnx "co 4 Oj|\ pjU-pjT yjdT to Tijdc 6 tinfl 
lildc Tjoc dtjfd T]d)(r)-n^ d'c^ d3 -cef , let)mvrt], cutti T:63r)dil) to Teeibojle: 
3d |i;iT, CjifeT )|- [cjdU] TO T)d T^UvT- Tt)^ ^^1 b)d^ 'f^e]i3 dt] r:|5t)^2lHM2l 
t]>?n^' 7 TO t)d ]\edCT:>Hi, 7 to T)d d}i T]d IdydT dT d3^jT, 7 lej|i- 
bix§jTedtiii)UVVfb, i)oc to djt;jt) dt) fc^JotT^ T^ "^w 30 Ijobdn. 
Tj51)2;2lKN2l d|i t)<t)jd Tib ? 5 2lcT itidpro to Tedtjr^oj jijii; 

21 2ifj pi) Ted|td Tti |\e TO Ti)dc, T;e)l3):jTft ^-^cdT d i)dlt;6|id, 7 ^I^IT" 
t)o b.5i!)d)]U)e d]\ rcUb>?3)b d3 Pl)<i- i^jTe rloi* d T))oit]^)3e, 7 3ed||ip?Te 

itdoi) r^f) T)e3ipt:; 7 'CU3 dt) "Cjol)- r'jor ^ »i3-^iMn), 7 loj^cpj-ce d iiiott]- 

621RN21 dit)dc d)* dt) t)65jpT: jF) le ^J3e 3H^r)t;d le -cejrjjT. 

Idjii) iJjTjji : ^ 0)|i [))*] pobdl Tjiionjrd toi) 

22 2l3ur TO tdixben] di) "Cjol)- 'CJ5I5B2IRN2I to <D1)id t;urd : to 
e2lRH2i c6tt)d]xt;-k?Te 7 jor)3dt)rdtd -603 dt) 'Cjol)62lK]^2l to <Dli1d ru 
ttiofvd, 7 T6]l3e, d|v dt) r,63)pr;, d|i cutt) bej-c dT pobdl dJ]tJo <^J3^ T-J')' 
Pljdjidol], 7 d}v tt)^.'9fix:)j\ d ^136 -^Tle, 6f cjorj 3dc >ile pobd^l Td [bp;l^ d|i 
d^ c6u)4 <il^ Tul • <^3>?T i)d t;dlti)dT). 

23 2l3ut ru3 r^ jije dtndc df rjti> '' ^'l "^^3 ^^jii d 3ji<iT T^ojb, 7 
coji 30 ■cr;]iib|idT 1*^ <^ T^^c jf), to t))Ofi 7:03 jb, to cjof) 3U|i ti)o d rjv^bjji 
r^b^o -cVrF) T)d Tii-cdjse t)oc to tijjoF)- jb i)^ pobdl d|i bj^: ; (6jp. [bd] fb po- 
■^^S T^ '^■^ Tjdjcpjb. bdl bd lu3d to Tj-v^le pobdl :) 

24 2i3UT TO djTjT) 4T) ojol)62iK- 8 21ct to cjotj 3U|i stx^Tv^s dt) 
M21 Tjfj t'jd ftedcodto "v^le to c6tt)dll, 'Cj^^l)62iR|NJ2l jb, 7 to cjof] 30 ccoit)- 
7 e3ld dt) 'CJol)62lRN2l d]i r)'t)'jd, dU-pdT T)d ttijotid -tw^ x^ "^^ t"M^ 
TO bejT ojn^n, d|v tt)d)t; |\jt) ^ejr) d T)drctv)b, 'ru3 drj 'C)I51)<2j21R'N21 diiiiic 
3c6thT)nTe, cojx 30 ccojtijc-dTiPdT x^ f^ I- l^nh Ujt)|i, 7 to tiidi*c>?l fe 
)^ beo, tr]4 [dT^] ydtj 16 d t)ju3. dttidc di* tj3 t]d T<$o)|ii*e ib, df Utjti) 

25 2l3uir buT e d|i hx')V-eut]ZidCx>, PTi^jxdoli |i]3 t)d V)63)pTe. 

tt)4 beifxtiijT d;|te t)d lidj-netj-cdTo v?le 9 If Bjot d x^ox d3dT d|t d t)4t- 
To TedTjdtT) d b-pjdsiivr)-; dt) 0T3I)- ^^TOJH 3"!^ ^^ <^n 'CJ5l)^^R^^2l to 
621KN21 dji t)'t)jd, tti4 TO dj-cjt) r^ ^b'l^' [JT] *t)jd dtj, ^jd i:)p)r)ec, tjoc 
'C'jn- c6)n)edTdT d cufjivd-o 7 d riidcdjtie 

TOT) T|xojt)3 3|v4Tn3tT ^ 7 co)ti)l)OT)ur 

C21JB. 7. d. djt;5t)'Cd 30 tt)3le 36)1) t^dc ; 

^ 10 2l3ur cvT-c)3)or itir ^ t)T|io;T)3 

^ 54n c^t)3dl TO TeT)dit) tut lid otie-D- twdTnsei* e dr cotne d t)<ii)5Te, t^ 

I dcajb. 8 'Do bt^)3 3it|x f ildtSdjl r^NO]* : t)j b)d x^ tt)djn5CTt)dc \\]X dt) 

200 re tudjri^er e, CY?oeoc>;f r^ I'-JT ^ <Dl)1d e-c|*>7b, 43)a curi)dcrdc 7 udt- 
^y co)T]% 4. -ii54.)'6e. bd)*ac7 

1*0)11 T)d \)<xTce]]-cd, 7 T)^ nedc-C'd, 7 -co ^Df^ija i)d -pnie-cdcdro aiiiac \\6n\- 
t]d bjxejt:ett]i)>?f ' Hoc tt)V>i))tt)P 'D<io)b d-o 4 bes^ii) 7 ^jV be3<it) •. i)j rcpjor- 
^ nJU3, ro -redtj^tf). ^d -cu d r)e)t)vedc-D jd^', T;ed5ld 30 

12 H Unne tJn trjuc-pd d ccjxjc, b-p^rr^'D b^-cv73 dt) ii)dc4e 0];r;. 

tti4 ejx'cjor] tJlJ leir tid b]te)reitir]ur- 23 21c-d -co bed|td dt) r:j5])(i2{K- 
>Tb, 7 fd ccojrne-d-o, 7 d T)-Dedndn], M21 to ^Dh'jd r>?-c jdT, 7 rSl^Jorpv^-o 
30 3co)tT)edTpT'D at) T:j51)621KN21 r^ld-o le -Djosbu-o ttiojt^, i)o 30 ]\dbv?-D 
■CO <t>\])d -cvrcxft ^n cunixd-D 7 dt) ttijU-ce-. 

T;i\6cdj|ie t)oc -co tTiJorj>?3 7-^ "co-o 24 2I3U)- ro beu]u?-D t^ ^ N3^^ <in 
djtfvjb : ^ -co Uni), 7 T3}^J0T1^a "^^ ^ tjdjtitti 6 

13 2l3Ut 3ii^)-6eoc>;3 ye ru, 7 bejt -pdoj rjeri) -. t]) -ciuc-pd x>o -6^1)6 
be)neoc>?-D [i-e-j tii, 7 inejreocn"6 [fe] djt bj-c re^dTi) |i6ti)d-c, t)6 30 TSPJO)*- 
tn: 7 beitieoc^T-6 t^ tt)^ di) 3cedTDi)d 'pd ru jd-o. 

roiid-D -co bjtof), 7 -noiid-c •c):eiv>Tn, 25 ^ J6tr)ij3e S^eiird d tiree lojfc- 
•c^b^, 7 r-pjoT), 7 rold, 7 jofjUosdr -co i^j-c -cii le re)t)]-c : t)j f aji,T;eoc>?-c t:u 
bo, 7 •cjtedrd -co c-^otvdc, dn yd-ciit- dt) •c431or> i)-ii drj rojv [d-c^J onid, 7 
di3 Tjoc -co ni)ofjY73 ye rc-o dj-cixjb -co i)) Jldcpd -cu tw^A-o [e,] -c^3ld 30 
'c4b4t:'6vr'C)* J. t)3edbT;do) d i)3dji-ce lejf "cii : 6)|i 

14 B3dj-D rii be?jv;3 oy cjot) 3dc [jtj 4-6}-udT;t}i4^c-o rot) T)5'lj^2lH- 
v?le pobdl : xy\ X)]A)-6 y)\i)o\)<xc r]d M2i -co ^Dlijd e. 

bdjrjjotjdc djtrifijT) bu]t it)e"rc, t)o d 20 Nj n)6 beujidt -cu d'D-{:udT;iTi4ef' 

ti)e)*c buji T)<i)pt]ejv^- '^wiii -co ^136, r(j3ld 30 n]beit:ed-c dr 

15 2l3Ut be<^>T-D dr) Tj5t)6'2iRN2l ti)r ti)dlhT3 corni>?l|\))* : [dc-c] >-udT:- 
3dc nle ed'pldjtj'ce iidjb, 7 t)j c-.T{v-|rjr ocdj-c r-a e "cpl-c dir]dc, 7 bj^iij'D 
edjfij-D -co -c|vojct;jtje"|-vrb T)d l)63jp'ce 3|t-^;t) ojit: fi6jit)e 30 Ijjonildi) ; 6)]\ 
o|iv?b, T)oc dy eol rjb ; dc-c c>?]i):e [))*] T)jr inaU>T3 fe- 
te U-D 4 [d ti-c]ioji)3J -pudjtjsjor tu. 

16 2l3ut TC|i)ot'pa)'c "cuyd d rj-v^le C21JB. 8. 

pobdl tojjtbeoiiur at] t:;5l}62lRN2l ^ _ i 

-co 4)V)jd -cv?-c ; ^) bjd 'C)tudj3e 43 Oo tu|x<I)l ye tjttildcr rite tiieur j 
-co i"v;l -cojb •. T)') ttio ojix-pJ-ctjb -cd rjo-clvrcre 43e -cojb y^ tj-j^aV^^c. 
Tireejb ; 6)\\ [bjdj-c] yn] tr)^ -cul oftr 
-pejT). H21 l)vrle djretjrd djrtjJSJtriTI ■'^J^ <^ 

17 2^4 rejn Tu d^ t>o C|i6j-ce, l)y] nJU3 cojttied-cin^-oe d i)redt)dn), co|i 
ttio t]d -pjTi^rdCdt^ t]4 it)J1*' ; cjotjuir 30 ttibejrj beo, 7 30 Ijotivv^re, 7 30 
cv'rfitjot ttje dt d tejlb jd-o ? ji^fr^oj d ycec 7 30 telboctaoj dt) 

IS H<^ bjo-D e3ld ofir )i6ir)pd : [df] teMH ^oc -co rt)joF)'v;3 di) T3loi}62lK- 
cvn)t)eocd ru 30 trjdjt: Cfiedr -co ]ijf)e M'4 -co r^Ab^T; -cd bun \]S)i]\i\J. 
dt) i:jol)6>2lHN2l -co 'h\)H tie Pl)^- 2 2l3ut c>?tt)t)eocd -cH j)d r^JS^* 
]tdo1), 7 T^Jt -^n tl63jp'c >?le ; nle jo?]-^ r|ieo|i>?3 dt) ■0^t)62lKN2l 

19 Nd cdru)3re tt)6|id i)oc ro coF)- ro *l:)]])d tu dt)o)t )ie -c4 t'jcrjr 
djjic ro f-y^le, 7 i)d cotii-^rv^-c, 7 t)d bljd-cdt) t^f) bt^xt^c, ror -cedi)dtt) 
l)joi]3dr)'Cdta, 7 "^'l l-^Jih ciiitjdcrdc, iittjul, [7] -cor -c^iibd-c, ■cyd'^Sil >*§T^ 
7 dt) )i]r tjt)re dtt)dc le d rru3 dt) Cfiedr ro [bj] dt) ro c)i6)-6e, di) 
i:j51)&^KH2l b^ i)'D)d dttidc -tu : tr,<) 3c6jtt)eolr4 d djredt)rd, t)6 i)dc 
-pjt) ro -cedt)d dt) r;j51)6;2lKN2l ro T)redt)r-^. 

'Dl)5d )i)r ^ T)v;le pobdl ]ie d ti)bjd 3 2l3ut ^o uti)lv?3 t^ '^ti, 7 ro lej3 
e3ld o]ir. ocjtur o]ir, 7 ro r4r>T3 T^ "^^ ^^ 

20 Ot d cjoij tJt) cv?|i>-j-6 dt) TJol)- tt)d?jd, t)oc r)^)v b-pet rvrr-j-e, i)o roc 
621KM21 ro <t)l))d dt) 1)0)\t)er eronid, ^)-c\i)b ; cojx 30 rrjiib)td-D ojir d tjot | U 
T)o 30 tt)b^t>T3''^J0|^ -^n W)"^ t>^?3- "^o bejr d3dr tjdc le h^Si) dti)4jt)j^ 
-p)-c)o|i, 7 -pojleocu-f )dr tG-Jt) ojxrtd. ber>?3et\ dt) r-v^tje, dcr le 3dc Itjjr]!! 

21 Hj bjd lidrbdr o)ir d)i d tot)- "c^ t^'nj3 dt beul dt) r.|5U<2^^^^^i * 
tdt): o'jji [dr^l dt) DoD^-^^*^'*^^ ^o ^J^'T •^^ "c>?tje beo. 

20(3 ^ Cuit)-rcic <t)e d\\ lrn<iel C2l)B. 8, 9. r^i] b):^r^c. 

4 Njop c]\)o^ ted-cdc jottivi-c tf) tno cj^oj-ce, 2l)o curijac-Dd 7 T)e]\t: [tt^o] 
ro <iz; -co cor, ^t) -cS yjctjo-o b\)Ai>- \S}t\]e [yen]] r"4 ^H T^^iT^^UJor T^ 

5 C-f;u]r]ecd -cu tti^ 4T) 3cedrt)v^ an li{ ^ct> cvTiiitjeocn'o cu at) r)5l}- 
ro citoj-ce? athvrl rtn^^^>i3er '5:>Tne 62tR?l2l to ^Dli'ia : ojfx [jr^l ^o bej|t 

a r'nac, [3U11 tn<} rnil rtnac-c>73jo'|- at) neaiit; -c-vtc ■ov-a3iiji r^^jTDbjijr. 30 

n5t)62iBH2l ro 'Dl)jd T;ura. tpeajuja a cuniiax) rtr^l^c t)oc xo 

6 2l]i vi i]a-6b4Tojt) cojn)ea-oi-a -cu tt])or)>73 te ra bu|\ t)ajt|gb, tr)^ [ar-d] 
_ajT:eT)t:a at) TI5i)e'21HM2l x>o ^Dli'ja, r^a ^m^. 

'to fjiibal joFja f r)3T:)b, 7 a e3la bejt: 19 21311]* n anjln'o ^l^T^ fH^ "c^jt- 
on-c. " ttia-catj -cii aix eatjcofv at) rj51)G.2lR- 

7 Ojjx ro be;ii an r:)5|)62lHM2l M21 ro <t)bl^, 7 30 lenr<i ^"; "^^^^ ojle, 
ro <t)fiia -tuxd 30 t;j}i itjait, "clji 30 7 rosnatt) rojb, 7 a n^rjiar,^ ra 
Tiajbrjjb vrrpft, 30 r-cojbpjb, 7 30 n'ntiTJ rl^i'^'r-'T) ^Wji t)a3VTr a i))U3 30 
i)r|io73^t]>;b 3e]T)er at alT:>?b 7 at jiecraoj tt^*^"^ 3^^ rejiiuT]. 

cijocvTb ; " "20 2lnia)l tja cc)t)earac t]oc ro 

8 <t)v^ce cn>7T;r)^cra, 7 eopija, 7 rc|xjor an r.)51}6>2lRM2l ar cojtje 
fjnetiina, 7 ciutF) 'p)3e> 7 pon]3|;ana"c ; bujt n<i)3^e. Tnajx tJ^ "co jc|ijorT>i3- 
7 rvj-cce ola, c|ian ojl^b, 7 tiieia ; re^i jb-p) ; ro bi\)3 t)4 b-2[)l Ijb here 

9 <Dv>T:c.e jotja nl^T-^ ^» ^1}^') 3^^) »»^^l "^o 3^^ <^i) 'Cj5t)^2lKH2l bu|v 
3ajrje, 1)1 bjajr erb^^r [e)vi&)'te] ojx-c tj'Dja- 

a^ ; rv'cce i3U|iob] jajiafj a cloca, 

7 30 inar \)e)-cj]\ l^cr p]\4T ro to- C21JB. 9. 

c>?lc at a cnocv^b. 

10 21 nu4 loyai* ru 7 bUr 'cu Un^ *1^o cofcar anr6cuf at a ns^l'^o^ 
)n TV] be)r)eocav x:u d\] t:j51)6>21KM21 tejn 'c\\e CY?Tt)nm3^T6 rojb a 1)4 
ro t)li]a afi toT) a nTtt^'^') "l^^*^ "^3 "4«= cuar^ a ccojtjT^jn^ T^^ 't)^^- 

te r>r-n 

1 1 r4tb4 t^e \]dc nre^tnart^ an 6jSr, O a jtji-^el : [21t;4] ^1*^3 rul 
r:)ot)62lKN2l ro ^V)M, a neTnc6)th- r^ jojtran T^t) 16 an)U3' "^o rt^buj- 
&ar a ajrner, 7 a biiejr^njnwrar, 7 ar cjijerac if mo 7 it lajr^e n^ci tu 
a ixeacra, \]oc a)t;t))3)nitJ "cjot; a t^^li cajtfi^ca tno|ia 7 curi)ra)3T;e 

t])«3- mr3on§»i' 

12 2i]i e3la a [nu4] ]0TT<^T "cii 7 2 Oaojne njofxa 7 -^n^acra, clafj 
bjat "cu t^^^C; 7 reanat "cil 'ci3'ce n<i n-lT)<ic;inec, n^c Jt ajrne rn'c, 7 
n)d}te, 7 cojtnne^ocut 'cu [jorJTa ;] [3a] 3cuala -cu-cecr [r^tita], Cja le 

13 2l3ut a [nuaj|i] ttieireocnr \]<x -cTjjuctar t^T^w) a n-^S^?''^ clojtje 
TJtelbara 7 ro r;|teara, 7 tijejreocut 2lnac ! 

ro cY^r 6)\\ 7 rijejreocut a r]^^\e rfj-o 3 Vy;^ d]\ a n^^'C'^^t^Tojn 4. r)iu^, 
but leer ; 3U|i be an T:)5i)ei2lKM2l ro <t)TiU 

14 2lrj XV] 30 nc^n^^ocv?r ro te^r anotj |i6ti)ar ; \n]<^] tejr]iT> lojt3- 
C|i6)re xv^T^ 7 30 n'^^^xtnurt^ an n'3 cUojrtJr t^ 1^"^' 7 cnivte t^ 
rj5])621RT^l2l ro 'Dljja", noc tu3 iiot jar at cojne t:4)3-ce : tn4 tJH 
atnac ru at cji'jc n^ li63)pT:e, at rjbeojtut "cii atnac jar, 7 tcjtjottat 
rj3 na r-^o)i\te ; "cu 30 luar jar, tnaji a rub4o an 

15 Hoc ro riveoix^TS "cii t:|ijr an 'Cj5t)^'^KN2l |vjo-c. 

bt^t^c tnojv ua-cb^t^c XV], [v]d\\ a 4 US liab4tJ -^U "^^ C|x6jre, ra|i 
jxabar^J n^^J'^l^eca -cejtj-cjse, 7 tcoji- ejt an rj5&&2lRN2l ro ^Dhja r4 
p'jona, 7 t:jo|\inac, 7 -^J^ n^c [tiajb] 'ct;ejl3)on atnac ]\6tnar, 3^ ^i-^r,^l^i 
"^^X^^ ; noc 'CU3 y^xce cu3ar atnac ton tntJt^^^ij'cacra 'cu3 an 'C)^\)- 
at an cca}}tv?3 ctiiiajr ; 621RN21 a fc^c tn^^ "^o felbusar atj 

^16 Mod ro berv^s -cii t'^^ bt<2itac n'P&^l^v^fJTr- acr aji xox] peaorr na 
le inatja, nac 4 bfet rot; aj-cixjb, co{x 3cjneract4 cvrixjot an 'CJ'5l)B2lRH2l 
30 n>?Ti)leocar t^ "tu, 7 30 nre|\boc- atnac tt6tnar jar. 
ar te tiJ, ro reanatt] tnaj-ceta r>?t: 5 Mj a|v tot) rtjtxeatj'cacra, no 
af) rajtntJl^ ''^e'S'otjVTS ; r)]xeacrat "co qiojre, rejr tu ro 

17 2l3ut 30 ^d)\3eo]K'td an ro tftalbu3ar a btea^x^n ". -^cr a]t toil 

207 c)ont:4 t)d ^onedracr^i cvrjijo)- at) Utdx* dt;eji))'6: p -co [h^-c^] -c^ clS\i 

TZ)^\)<&^HH^2i -co ^})M <itnac ]toii)d-D 4ti cutj^td dfj ttjo xxlUjti). 

ja-r, 7co|i5o 3co)ti)rjoti"par? <in vocal IG ^5ur -c4!i)4c ttie, 7, v^uc, ro 

T)oc -TO iTi)or)V5 at) T:J5|)^'^IHN21 ror p^cv?3eb4"rJ <i- ^^'5<i'o -di) T:j5D6>2lR- 

U)-c]i)5, 2ib)ial)dtn, jr^ac, 7 j^cob. N^l bini t)'Dja, [7J -co lun^b^ 'ca6)B 

G Tns a|i a tia-ob^fojr), T)ac rr4b- i^eitj 1^03 lesca : ■C70ttip6)3eb4 30 

ajiat) ar) oJ5l)C>2lHN2l -co 4Df))a at] luat; rjb -pen) or) ^-1*1)36 t)oc to ajtiij 

):^]uvr) tf)a)trJ "cvc -ca -f-elbusa-r a|\ at) rj^t)62lHM'il -cjb. 

Tor) T:>-2];eant:ac-ca >*e)t) ; ojfv Ij-)*] po- 17 2l3ur "co 3lac iiuri <i^ "^^"^ cU]», 

bal C|iua-6ii)^Tfiejl ru. 7 ro teUs "1^ ^T ^'io "c^ Ujtt) ja-o, 

7 1i [2l3urJ c-vTtiinjs, [7] r]S rjii- 7 -do biiji* ttje or cojne bu^i viil 
tnvr"ci, ttia]i cO b)iovT;n3 t;u ai) ojbO- M*©. 
624RN21 ro 'Dli'ja cutn ye)\\'se t-^n 1^ 2l3Uf ro -c-^-c trie -)ioT 6y co)r\^ 
bf^f ac . ot) 16 if:<x\\. f:J3 -cu atnac at) D55^2lKN2l, tri<|aii 3C6ur [u^,] 
ciuoc i)a l)63)p'ce, t]o 30 -cT^ajrjic ru cea^ixacar l-^ 7 ceaTriracar 6|-Dce: 
roti r]^rcxh "CO bab4 c63-cac a t)a3- r])0]\ )t. n)e a|\<^t), t)1 n)6 rjb it)e >T'r3e> 
>?-D ar) ■Clol)62lHN2i. a|i -roi) ria tj-v^le peca-6 T)oc ro pec- 

8 2t)aix at) 3cearr)a afj l)6neb ro n3t^4TJ' •^S rearjatt) c)or,t;a a |tar>- 
b|iorT:v?3 -cii at) T:)5lj62lRN'2l cutt) 4c at) 'C)3^&^H\<\% ro cuji rei^S* 
-pi- Jiv3e, )or)ur 30 ]iajb at) i:j5r)62lK- 4)|i. 
N2i r?1^3^c"- 1^)1^ ^I'^f) ^^U tnjU-ce. 19 (Cj|t ro bj e3la T)a "Fe^J^S^ o^H 

9 21 t)i44 "CO cuaj-6 ^*)'T' xudy ^T)X<x 7 ^^] it))0T:a)T:i3)r liiojji, le a ^tajb at) 
•c-f-ljab ro 3laca-6 i)a ccUfi clojcte, 'Cj5t)6j2lHH2l r^l^S^c biiji tj^svj-ctJ 
cl^jyi at) cutlajira tjoc ro ]tjfje at] "c^ btqt ttDll^-o.) 2icr ro ejf-c at) 
'CJ5D621KH21 ]\)b-r*j, afjroin "CO |\jne T:j5t)Cj2;KN2l |x)ott) a r,ii4T)n i»i^ ^n 
tt)e c6tt)r)>?3e afj y^ orl'Mb ce'cjiacar 3cearr)a. 

U 7 ceatjiacar 6j'cce, tjjoji j-c ttje 20 2l3ut ro bj at) rj51)&2lHH2l 

a|\^f) r)j trio ro )b itie >?r3e^ : V-o t^l^^^c |\e l)2la|\oti curt) a tt))llt:e • 

10 2l3ur ro 'c;u3 at] oj51)62lRM2l 7 ro 3vi-6 ttiJtJ ^|v toil 2li1]iori yox <\ 
r<I cla]v clojce -rati) i-ciOob-ca le r)ti4 ceart)ato)!). 
trieuiv *l)e ; 7 ro [b) -yciiiobtra] o\[\a 21 2l3U"r ^o 3tac trie buji ccoin, 
tJt) ro nejji a ii-v^le bjija-c^, v,oc ro at) U03 ro |ijf)^b4, 7 wO lo)'|'3 trie le 
l<^baj|ii ar) 7"J^|}62lRt^2l ^jbi") aii-|*a rejtjj-D e, 7 ro bji>;3 trie e, r7] ro triejl 
z;iijab airiac a-p l<5fi tja -cejrjt^-o a 16 trie 36 ixojrrili) [e, earoi)] 30 jiaib 
41) c6riic]iv?f)j3. cojtri'ni |ve lijaj-cjier) : 7 ^o cajr trie 

1 1 2I311-1- -caiila S ccjof) ce'C}i4c4r 4 luaj-ciie-o jofita ri<ib>7r) -b)-^ a rjtiar 
let 7 c^-riiacar 6)-6ce, [30] 'ct;u3 ar) at ari r-rlj^b. 

i:;jol^6;2iRH2l -caiti at) r<l cla^i clojce, 22 2l3ut ro b)iof 'CY?3eb4 4t) Tlol)- 

[ea-coiij cUjjiat) cufiairca. 621RN21 cutti -):^e)|\3e a 'c'Cabe)iali, 7 

12 2l3ur 4 rijb4T: at) 'Cjol)e2lR- 4 2t)ara, 7 a cCjb|io-c-V)at;<iabali. 
N21 )ijoiri, 6j]ij3, ttti'cjs lio-p 30 Irla-c 23 2iji ari tti6-6 3ceari)a a tiu4 "cro 
4)- TO ;^o)l^ ^o z;|Uki)ll ro pobal r)oc c-vr|i at) T^j3l)^2lRfl2l jb at Caref- 
t;u3 -cu aniac 4t 4 r}63ipo [jar b^^^e, 3^ )i^r, 6j|ij3e tw<^T> 7 X^^^^- 
tejri ;] ro tjlljor-^ 30 l)obari at 4t) VT3e 4r) te]i4f) 'cu3 triJt) "rjb ; arjtojr) 
•ctljse ro ajrn) tfjjt) "cjob ; ro jurj- ro catYr3eb4 4 ii^34)-6 4)'ct)e at) 
er^ }oir)^j5 leas^a -cojb te;i). Tj5t)^2JHN2l bujv ti'Dja, 7 'I'lon 

13 Ot a cjof) t'l), ro I4baj]i at) c]\ejreb4 e, 7 t)jO[i ejfcgbv^ |\e i)a 
T'jotj62lRN2l |\)ottit4, r^ n<i-6, 'Do 31JT:. 

co?)4c ti)e 41) pobal to, 7, t^"^. [JT] ^'1 'Do bJb4 cer)<Jj]ic^c a i03>;r 

r<^o)r)e c]ma-ctt)->7t)H J4r : 41) T:j5Ufe2lRf|2l ^6t) 16 t<^l^ 4jt;ti)r 

14 iej3 '64tt), JO nut 50 tc)itott4 r4ii)t4 )b. 
ii)e jar, 7 30 ttib4jtjr trie 4tr)ac 4 25 '4)4to ~o t-yt^ tt)e tjot 4 btJ4r- 
t)ajtiiri 6 bejt t<ioj r)ett) : 7 ro -6e4ti4 t}v?tJ 4t) T3j51i)^2lRM2l ceT:itac4r la 
tiie -6joT:t4 cji)e-D Jt trio 7 )t cuii)4t- 7 c^'cp4car oj-cce, ttiaji ro -ct^-c ijie 
v;3 10 jar. t'ot [4r) ce4r tl4 ro cioF) 30 t)riib- 

15 2t)^ tn) ro tjU^t 7 'C4lt)a3 4 ajji-c at) T:j5l)62inN2l 30 ttijUte^^^'C' 
rjiiat oi) "ctljab, 7 ro bj at) tl)4b xrixe t^' J^- 

208 26 <Do juj-D tti)]-) •^n 4 i)S-6h<{xo)t] T-^ ^ i')-tc a ^cu\\<x\t) at) ■cx^'54'^ 

^IlJ3^Pn^ <i 4)1)6, t0 itijU TO pobdl 7 2lt) 'rji]ro3ludjrjo-c<} 30 5u^3o- 
7 ■co;3tiec-r. tjoc ro -jrudfcnl -cti Icd ^al) ; 7 6 ;)l]iiT50Tdli 30 joribat, 
tti6if6ac-c, t]oc t:u3 -cu atnac af a "ovtce ajbtier* >?i*3e;- 
T)63jpt; le Ujif) Uj-cj|i. If 2lfj r^ tiainroJH ^o ''='^^>'?3 ■^H 

27 C>?ri)ri?3 "^^ rea|ib'p63ar)'cvr3, T;)5l)6'2lRN2l -cjieab Lebj, -cjoinc^ 
2lbita})aii], Jr<^ac, 7 IScoh -, x]S yeuc S)\\ce cufj^ia ai) 'CJot)62lKM2l, -co 
4(1 erun^ainacT) t)d t)"c^ojr)erj, t)6 a|i r?r<iit) ^T cojne at) 'rj5i)62lRN2l ro 
a t}olc, tio a|i a bpecar* : f jijot;aii)ld-6 fo, 7 ro benu3a-6 jona 

28 2t|i ca3la 30 n^'beojia-o an djt)tti, 3ur ai) la a i)u73. 

ruiT:ce a^ a 'ct:u3 -cu aniac )v\, <t)o ^ It >Tttje rn) i1<i^ bv\Tl -nojo x\6 
W)^ ^<^^ X'^n-^ ai) rj5ij62iRN2l a 6j3{iecr) a b):oc4 d -o^iibji^jt^iiec a3 
nib|tejt; rot) t.)]x to 3ell r^ r6;b, 7 lebj ? 7-6 at) rj5i)62lRh^2l [arl 6J3- 
■"^0 b|xj3 3U]i 'piid'c>?3 t^ jd'c, ■CU3 -pe t^edc-o ro, ro |\e;{i ttidp. ro 3ftdll at) 
dtnac lar ra tq^bar -pat) b^r^r^c. 'Cj5|)62lRN2l ro <Dj)1ar6. 

29 ojrgr a [rldr] ro pobdlfd 10 If 2l3ur ro i^at) ttlir^ drjfa 
idr 7 t;o]3tiecr, t)oc 'ru3 ru aniac "cTlja^, "co ]tejji tja ceur 114©^ "c*^ 
ler T]e^-c curtjdcrdc 7 ler \^)■^ Titj'ce TJ^cjor 14 7 x>^ "pjrcjor ojrce ; 7 "co 
atndc. ejft: at) 'Cj5t)6-lK'N2l j^outn in4 atj 

3ceariia a x]uAx)r], [7] n1o|i b^jU leji* 
C21JB. 10. at) T:j5f)e2lRN2i t;urd ro tiiJUer. 

11 2l3ur a rilb4r at) r.j5t)62lR- 

<Do aT;f)uarvr3ear at) r^ cl<^]x. 1 2 N21 ]ijutt))*a, ^v\\)% 311^))* af) [ro] 

•Do twi^aH t^ uttjlacr tp)o)tar- f Use fxoitije at) bpobal, coji 30 ]\ac- 

alra ro t:db4'c ra <X)t]x)T.)h. nr a T'^^ec 7 30 Tftl^ocv?r at) T^l^^^'fi* 

i)oc ro n]jonv?3 ttje ra r]a)t;|t;b ro 
2iHM r<t nattiroji) a rub4'c ar) Tjol)- "t^^^x: rojb. 

621RN21 )ijott)ra, Si)0}3 r>rc vejr) "64 12 ^ 2i3UT a T)ojr. <i 'T?<^^^' C)^edr> 
cUi\ clojce an)d)l ijd 3cedr cU|t, 7 dt;-^ ro 'Cl)j51)62lRH2l 'D)d rjd]}t- 
r<1i\ x^^^X cu3dtt))-d aijr-^ rfUdb, 7 ajr o)ic act; §3la ro 'C})Jol)62lK~ 
redT) 4j|xc ttidjre r>;r -pejt). N21 <t)ja ro bejt; o\\-c, T)wbdl joFja 

2 2l3ur -ycixjobra iniTJ -^i^ ^^ cla)i- X^)^^)^ "^T^e, 7 d 3|x-2irii3dr, 7 dr4'c 
-v^b t)d b]ijdt;|td ro bj jofj ytjd ceur ro 'c:db4t; ror t:l))5l)62lRN2l <D';d 
cl<V|u?b T)oc ro bjgT -cu, 7 c>T|i>*e -cu tt)djile jier tM cjiojre 7 ler -y^le 
tdij 4^ ^ar. atjutf). 

3 2i3Uf ro )ijtje ttijfj -^])ic [ro] 13 2l)t;fT)t:a at) 'Cj5t)62tKM~l "^o 
c(U^ f j'c-cjtt), 7 ro tt)o)3 ttie r4 cl<^|i c6jti)ear, 7 ria jieacrd, tjoc ajrrjjs- 
clojce corTJjnl ixiT T)a cer [cUit-v^b], )\\]x^ -cio-c a t)jii3 aji yot) ro leya J 

7 TO cuajr tt)e TUd-p jofj^d •crl1ab,"7 14 )^euc, ai) ^Hdjtreiijtjuir 7 Vl^Jt;- 
at) r<i c\^]K dtt) UjTT). t1h^'^iT T)d b>-id)teTi)rjU-|* [jf] leji* at) 

4 213117- ro rc]i)ob x^Wo^ djv t)a rr:j5l)62lRM2l ro'^DVia e, a?) T:aluiT) 
cUpT'b, ro jiejii at) ceirtcfvjbjF), tja [tri^ at) 3ceart)a] 301) a [b^p^nj dtj. 
rejc tjajrearj-ca, i)oc ro l<dbaj]x at) 15 2lii)djr) "co bj r>>l a3 at) roi51)- 
^j5])62;RM2l |x)brJ a]|i at) TrrHab e2lRH2l joj) bujt i)djr)\)br J r^ t)3n4r- 
ditjdc at l<i|\ T)a Tjejtjer a 16 at) cct'ri- U3ar, 7 ro -cos t^ ^ yljocr t]a 
CFTf)l3 : 7 t;u3 at)" T:j51)62lKM2l t)r)dl3, [edrotjj jb)*] or cjotj 3dc vTle 
rdtij-pd jdr. pobajl, -pa ttjajx [at:4j a t))U3. 

^5 2I3U)* ro -pjU iti)r; 7 '^^nV3 tr)e a 16 U)tt)e r^') ^JtticjUs^lTivr c^xojc- 
r,udir df at) •c)-l1db, 7 ro c>?|v ttie Tjd jtj "cot-vts bu]i ccjxojre, 7 i)4 bjrj t)j 
cUjji an T'^ Tj^tjjic ro ]\]?,e ti)e ; 7 bu)* tt)6 cjiudrti)v?t)euldc. 
drajr dij Tjt), ti)^ ro a)r)t) at) 'CjSl)- 17 Oj]i at) rj5i)62lRN2l bu)i \]^)d 
621RM21 rjoit). [re] 'Dja t)a T)ree e, 7 I^J3e)iT)d t)d 

6 H 2I3U)- ro 3li4diy)or4 cldf) jf 'c'C)3ed)it)d, 4)1a tt)6|\, curijacrdc, 7 
It-^el 6 Bl)ee]i.ot clojfje j^cdt) 30 udrb<Jr^c, aj3 T)dc nibjotj tt)©)* d{i 
2t)ope)id : at)'|-oir, reu3 2l4f.ot), 7 atj raot)->?b, 7 t)ac T)3dbdti c6nid:ir : 
li ro Ijarldjcer e ; 7 r-posajt) r6le<i- 18 C)i)ocr)>?3ir r& b)ie]teii)t)uf tjd 
2U9 X >73 4t) co)3q\ioc, 43 •cdb4'c b)-6 7 ijoc -co ^ijfjc t^- 

.eux)v;3 -co. Ujine T)I) c6jii)edT'^:v?f'e t)d l)v;U- 

19 3t^'^'C'V?3T*J -^t^ <i Tid-6b41*ojt] 4ti a)r;^i)-cd i)oc Aji^j-smM "olb 4 tjiu^, 
co)ti)i3r;ec : d)\\ -co b-^t)b4 i^eji) b4 co\x 30 t^bej^cj Uitiji, 7 30 ]\ec-rdoi 
SCojitjiTD'cecvrb 4 3C]\jc i)d l)63]p-e. 4 f'cec 7 30 i-elb6c'v?"6e 4i] T^MH- 

20 BjoiD 53I4 4t) T:j5l)^-iHN'2l ro 4 b-p-vflrj 43 tuI -ret xelbu34-6 ; 
'DJ))4 o]\t; ; ]X ''^^ ^H^V^iX "^w, 7 Jr •' -^31^" 30 1114-6 l)e)-cj]v Ijb [bi^n] 
T)6 4'64vut "nij, 7 Ji* T)4 4)t)in tijjoi)- Ide-ce -c'p4-DU34-D 4r) t4 "clji, i)oc ro 
t)ocu)- Tti. ti3joijv?3 4i) rj5i)^-lHN2l -od buji 

21 Dx] G "CO it)ol4'6 e, 7 ire to f)4)T;|ijb x>o 'C4b4x: -oo)b 7 "o^ yjol, 
^l]j4 [e,] T)'5c TO ]\)\)e t}4 i)e)t;e ttiojtd ■D>7t;ce t)oc T;vjlt;j3)oi" le b4)rje 7 le 
U4'cb4]*4cvo '6v?-n, t)oc to coT]C<x-c<^ njjl. 

-co tvrle. ion Oj-jX 4r) T^l^^^n^ <^ ^1^^"^ '^» ^3 

22 ^Do cudr4i\ 'c<X]-c]\e Xi'^X "^o'l "^^^^ "^^^ felbusdT, i)') it]^ cjvjc i)4 I16- 
i)63jpt: it)d)Ue ]ve "oejc 7 •ctx) 'pjrcj'o 3jp'ce [4r^] x^^ ^ ^ 'c-c4t)34b4Ji\i-j 
T<io)i)e ; 7 4noji- TO ]i)Fje 4t) "Cjo])- 4iii4c, tn4 4|i c-\7|i -cu TO t'jol, 7 4|l 
621KN21 TO *DiiJ4 Tjor 1114 itcult;4 i^ljuc t:u [e] leT cojx, tt]^ 5^'c>4 l>?b- 

t])\\]e 4jl J0H)4T4li)l4CT. joq : 

11 2lct: 4T] 'ti§^\4ii, 4 bv>?it;i3e 43 
C21JB. 11. Tul -oS telbu34T, [ix] T^l^^^n ctjoc 7 

3le4tj e, [7] jbedy >iV3ft T]^e4|vt;>;r) 
Tfi^cT^ 4]i C14U t)4 ceT 4)rr)e. 2^ t)jn)e : 

Be?ju34T 7 iii4llii34'6 4]v t)4 ccuji 12 tDv^Tce 43-^ b-pv^l itiey 43 41) 
Ii6jnp4. Tt:j5l9^2iRH2l TO tt)V)d jrJTe: 6jii 

, - [4-c^)T] rnle TO T:i))51)62iKN2l 'D'jd 
2iB 4 t)4Tb4to];) 3|i^)Teoc4 ru 4t) >T|ite 4 3c6tiii)>?3e, 6 ^01-46 x-^T Z^ 
cJ31)&2iRN2l TO <D}iJd, 7 cojnjedTifd Tejii^T t)4 blldTijd. 
•oil 4 cuiidii), 7 4 |xe4CT4, 7 4 bjieji;- 13 II 2l3ut 'C)Uc>-4 4 3C]t)c, ttid 
(ii})tjn|-, 7 4 4)t:ei)rd, 4 3c6ii)i)\?Te. eji-rjoF) yjb 30 Tu-cjvdCTdc ]\.en) dj-c- 

2 1i 2l3U'|- bjoT 4 t)OT 434T 4 t)ni3: eT)-cv?bn ijoc 4)'ci))3)tn T46)b 4 i))U5, 
6)|i i)j [Ubn4)n)] ]ie buji ccldjn 43 4r) Tj5tj62lKM2l buji i]Oj4 to 3]i<It- 
ijdc iidjb 4 tloif, 7 i]dc b^rdcv-jT ttf)<^t W34T, 7 'p63n4ti) to Tedtjdii) to le 
41) T;)51)^-1HH21 bu]i tj^jd, 4 tijOji- bu|v i)>7le c]i6)Te 7 le bii]i tjvrle 4t)utti, 
'C4CT, 7 4 l^ii) U)Tjjt, 7 4 ]\)3 fiijre i i O'J •c'c)ub|A4 it))tJ ["c^lojb] ^re]!- 
4tt)4c. ■cvtFj buji rt:4lti)dt) i)d 1)dtn X^^^■: dt) 

3 2I3UT 4 joi)3di)-c4, 7 4 3tj)0ii)- ceuT peiit-v^rj 7 4t) -jt^ii-c-y^F) Te;3joi)- 
li4'6, i)oc TO ]i)F)e ye 4 ti)e4T6T) i)4 4c, co|i 30 cc|i"V7rieoc4 -cu 4 ycedc 
l)63jpre ^le PI)<cX]idol) |VJ3 i)d l)63jpt;e, t-cjB^}, 7 -c-pjor), 7 "cold. 

7 ]ie i)d Tv^-cce 'vHe ; 15 213111- c\?jii^e tije i:^u]x 4t t})dc- 

4 2l3U'|- 1^4 TO ]iji5e t^ ^^^ t^w^S djjjtjb Tot; <A)iu)e)i-, co]; 30 ttidT 
1)4 l)63jpt:e, ^ve i)d T)ecv?b, 7 iie t)d l)ejT;ii lecT t)jT Tjre 7 t'ej'c T-^jrec. 
3C4b4Tv?b ; ti)v:} TO cii\\ x*^ T'):ldcv?b IG T"u3d)T biqv t)4e T^ojb -j^eji), 
4|v "v?r3e 1)4 2t)dj\d ]iu<ijTe ej)i3e 6^ tjdc tt)bj<ijT bujv 3Cn6iTe tr)CdU'cd, 7 
4 ccjoij 4 i)u4 "^o l^i)4T4 jbfj, 7 [u)<lJ 30 bi:jU)teT T)^ ^ l§'ct:<^ob, 7 1:63- 
To n)jll di) ■c)^])62lRN2l jdT 3ut dt) i)4it) to T^ijdii) to Tcejb ojle, 7 ^t- 
16 4 T)m3 ; |\4T TOjb ; 

5 2l3ut CjiedT TO )tjF)e x^ T)bi*e 17 2I3UI- [dij i*ii)] 30 Idf^^dT 1^6)13 
Tdtj biP<I'|*4c, 1)6 30 •c'C4t)34b4 toi) 4t) 'CJ50fe2lHN2l bujv i)^3v?t, 7 30 
i)4jcrJ ; tiTvij-jreT tiidt ijeti), ioFjut i)dc it)bjdT 

2I3U1- cjiedT TO tijFje ye )ie <Dd- ve)iT;vF) 4)1 b)t; 4fj, 7 i)4c 'C"C)ub|i4T 
•C41) 7 ]ie 2lbj|t4it), tnjc 6l)4b, ii)jc 4i) T4luil) 4 ^61x4^6 ; 7 [T^3ld] 30 
Heubet) : cjoF)U)- to o)*cvrl dt) -cdlutf) d i))n)e6cdT yj^ T^cdT 30 l)obdF) 61) 
beul, 7 TO f lv75 y'jo)* jdT, 7 d it)v?ijz;j|v, TTCdluii) tijdjt; t)oc to be)|v dt) 'Cj5|)- 
7 4'l6jr'cn)e, 7 4 ijVTle t4Tb4ct; to 62lRtv|2l -cJojb. 
[bj] )ond)-e)lb, 4 tneyc jr|i.^el nle: 18^21)1 4 i)^Tb4|X)*ojt} oTuvite 

7 21cT TO coijcdT^ biiji p;lef j -v^le kit to it)o biijdtiidtd 4 'c-cd)X'3& ;oq 
210 ?l)a cef)3l>7T5 le -Djd C21JB. 11, 12. b)d]x>^o iti^jt; |iju. 

buji cc|i6jrrjB 7 jof) bu|\ T)v\t)utti, 7 o)le ro joji-odi), <x\x ai) r-rU'^e tn4|i a. 
c^niseol-c^oj jd-o tti^^ coin^ta a^i bu|i "crej-o 41) 5ii'jat) T^oj, a -ccjii t)4 
Ujti), co}v 30 Tt]be)t:-c'jf n|4 cdrdij^n sCaij-Sidnrj^ec, t)oc <^c|i^bur dfj t^ 

e;Tj|i buji r>'?ljb. jiejt^ec rail d-p cojlje olplsdl, Ujti) iv^ 

19213111* ii)v>i)}:)re jd-D t4 buit tndc4i3'^ *^l)I)oueb • 
3clojrj, d3 U1b4-n ojiid a T)ii4 f ui-6>:jor 31 Oj|i ]ie_ctdoj -c^j |o|i-cdt) ro rut 
•ciI )oT] vo t;)3, 7 d i)u4 t'llt'olur t;u d r^ec ro f-^lbiisdr d i)i:einit) hoc 

dfjfd -crlise, d i)ti4 lulritjof t:ii rjof, ro bei|i dt) T:)ol)6'2iHN'2i bu]v i)^t)1d 

i 7 d iii^e^ne^JCUT ru tu-ir- r<Iojb, 7 f-elbocrdoj e, 7 -cvjreocidoi 

'; 20 2l3Uf f cixjobrd rii jdr d|i ujv- dij. 

r^JOjl^ rojini* ro T;)3e, 7 d|i ro ser- 32 213111* ro be^Tj-^oj di]\e ro conti- 

! tjsjb : " Ijoijvir i)d livfle ]vedcrd 7 b{iei-ceiti- 

21 C\\o^ 30 b'pdr>T3t;c bujx Ideie, nVf c>7|\nnrJ rior r<iO)b d \))US 
7 Ideie bu|i cclojfje, dtj t^ rV^rce 

t)oc ro tt)joTJ>73 dTi OJ50B21KN21 r^ C21JB. 12. 
bu\\ fjdjrjijb ro -c^bdJii-c r6jb, tt)d]\ 

; Uere t)jitie -^1^ <it) trcdlutt). "Cii^crdii d|i cjdll t)d rd]td fjdjriie 

( 22 11 Ojfi 110 coitiieurrdojTJ 30 13 i)di)e)t;eT)4ott)^d )'cre|irM'^ MJ'c- 

rtlrndcrdc T)d l)>?le djreijrdr^ ijoc jb t)^otf)t;d. 19 odx] di) Lebjt;edc 

■ '2i)ttn3mirj r-iiojb, ro ridtjdtii, dt) ro rjxej3eii. 
rj5l)62iRN2l buji Ti'Djd ro 3n^r- 

ii3dr, rmbdl jo^d f Ijsrjb ^^le, 7 cet)- Sj2l1:)S0 tjd ]iedcrd 7 n^^ l^n^Jpt^l* 

3dl leji* ; " ijvri-, cojn)erp;re ^te d tjreatidrt] dfj- 

23 2lnrojr) c\?]it:jr dt) 'CJ5])e2iK- T^ rjjt, t)oc ro bej^i dt) r.)ol)&-lK- 
N2t ditidc i)d T:jt)§rdcdr4 >Tle t\6it)dr, N21 'l")jd rditJitf r rnc r^ r^l^w3<i^. 

; 7 relbocrdoj-yj cjtjer jf tt]5 7 ))- curt)- <i|t ri'c* T)d Ueter n]dj\\f')-6e d\\. dt) 

1 dcr>?3 t)d )b -pejt). " rdluni. 

24 ^^c >?le bdll d r^jl^eo]i\;r 2 lejitrcniorrvf^ TJo 4t)>?le <i)T:, 4 
, boj^ buji ccof btir Ijb -pejrj e : 61) t^f ')'^t^i)^'^4 ')^ c)t)erdcd t)oc rt'-^^^c- 

dc 7 6 lebdt)0T), 6 T)db>Tt), dban 6u- r<1o) dr^idr rd T)reejb, d]\ t)d yl^jb- 

Pji^rer, e^rot) 30 t)n3e dt) b'}:dj]}i3e rjb ^|ird, 7 d]\ t)d ci)oc>?b, 7 vdCj 

IX T<iJ"ce di!)dc jf ed-6 bjd)- bu|v 3dc edt)C]idtj sldi* : 

.creoftd. 3 2l3ur TCj^JofF^^^ T'JOT <^ '1^1- 

i , 25 M5 i:edr>:d)r) rv^tje d]v bjr rer- rgjxd, 7 b^jrVJ^oe d. t)tidjT;i)e, 7 lojr9- 

-dti) 1101 ti) : I6j]\] c>T|i>-e dii "CjSl;- >i'De d i)3dni-2[)t) le rejTjir ; 7 ttjojr- 

621RN21 bu]it)'D]d buji i)e3ld 7 bu{\ r^'c^^r r'jor )o\t]STSe 3|vet]t;d d i)ree, 7 

3cn)ori)U3dr> dji d i)>?le vendf) d|i d rcjijov-pv^re d t)dt)ttidtjd. dttidc df d 

rajlt^eoivr-^oj, y:S Ti)d]i d riib4'c r^ U-^J^ T^)- 

|i)b. 4 If trj redtj-c^o) tt)dtx TJT) ^JT 4»l 

ijd 11)113 benusdr 7 nidUu3dr ; 5 2lcr cutt] i)d li^lit^e t)oc ro)3i:er 

27 Bedtju3dr it]<i uii)h;3ior) r^o -^n T)51)62lRN2l bu|x i)«t>1d dtiiac ar 
,rd)redt)t;d)b dt) T:Jo^^21KM21 bu^i buji r-ciiebv;b -y^le ro cu^x d dt)tnd af), 
:i)<t))d, r)oc d)'ci))3iitirJ r^ojb d iim3 : [earot)] "tS jo^ar c6ti)t)>?3e )d|H- 

28 2I3U1- it)dUu3dr, tt)ui)d i)im)h73- ii>?rerJ rul, 7 JT ^H rjocpfre : 

t) rdjrenrvTb dt) T.}^\)e2iHmi bu|x 2l3ur n ^H TJ') -co beuixrdo) bu]i 

tj^Djd, dcr jotiipor d lerr^ojb ai* dt) rt:dbu]XT:di* loj^cre, 7 buii t)iorb4c, 

''^X^)^^^ ^oc d)-ct))3iti]rJ raojb d i)]ii3, 7 ^^^1^ ip^cnidr, 7 jorbii]xt:d t;o3td 

ro rul ro let)tnv?i) ree ojle, t)oc i)d|x bufx lilt), 7 ^^V- tt)6jre, 7 ^^ r-cab- 

bdjcijjr r^Jofb. djxtJdf rojlertiU, 7 Pl^ini'^ll ^1*1^ ')^^- 

29 2I3UI* t:juci-*4 d cc|xjc, d i)ud))x bdF) 7 buiv t^-cixeiir : 

.beutxdf dt) r.J5l)e2lRH2l -co I3hid ru 7 2l3tir n* ^lurojt) 1ort:4o) d brldr- 

AJ-ct^c mr<x breixdF) cull) d rrejr t)nrJ -it) T- 151)^-1'^'^ -I ^^M^^ 'VW^. 7 

xii ri i-elbu3d-6, 30 cc>rni:e Tii dt) ro redt)rdo) 3diixreciiv joij 3dc >?le 

b§t)U3dr 4rlUb 5l)e|xjrJtii, 7dn ti)dl- t))r ri ccn|i>*)3e bu|i Uu) af), rjlJ 

lu3df) d(X f l)db 6bdl. r^jt) 7 bttjx iii>7t]-c)ix, m^ -^U ^'I'i^'S ^1 

30 tNldc[bi:>njrlrUrdixdt)rT;iojb rj5tje2iRN2l bujx t)^U jb. 
211 B eijoji 3aUtri>ii) 'DeUt:eK0N02t)j. 4T]t)ef6]b. 

8 Mj re<ni'cao] -o 116)1x346 [^ajrj- 18 21c"d joya -cii j4"d a b-pj^rnViTJ 
ejie] T^ tjredTjin^ojxjne jofj-po a t])u5, 4t) Z^)'5^Q>2iHH^ -co <t)h)d ^^tj t^ 
3<ic T'V7n& 3J'cbe ijlTo -cd c^jxt ro ]\ejii ti^jc t)oc 'co)3>-et -^t] ■Cj'oi}&2lR]i2l , 
<i -told feir). -co *Dl)j<i, tu yeji], 7 ro it)dc, 7 tji\~ j 

9 Ojfi i)j T;dT)34b4Te^ yor cutti at) 3)ot), 7 to^ldc, 7 xjo bai)63ldc, 7 4t) ■ 
■cvudjiTjnJf 7 cuu) i)d t)6)3|iec-od, t)oc Lebjt;edc [bjdtl r^ob d ycjs xjot 
-co bejji at) "CJSO^^^^^^ ^"1^ t)'t)jd -cojjxrjb : 7 b)4)T5 lu'C5di]v o\\-c d 
-Ddojb. bi:jdriinr) ^n T:)ol)e2lHH2l -DO <Dli)d 

10 2lc-D [d r)u4] liedcrdo) d Tjon d i)3dc vrle i))-6 d cc>?n^e ru ro l<itt)d, 
•cdji joji-Ddt), 7 ^j-cpeocrdoj dij-j-d 19 H T^bdj^v -cdine -c-vt-c v^J') t)^c ' 
b-pejidn i)oc -co be)|i dt) Tj5t)^2lKM2l 'CT:|',ej3i:e -cu Ax] Leb'jrec di) "pedX) 
iJwtx rj'Djd -Ddojb ti)d|\ 6)3]iec"D, 7 [d tt)4'per "cu d|\ di) -crdldn). 

T)u4] "c-o bedjid vudjihtjer X5^0)b 6 'iO^li 21 t)u4 t4T^on3^T ^^ '^Jol)- 

Bu|x tj^jfij'Djb >7le d]! 3dc eat) r^ob i?^ 621K1^2l x;o C)V))d to T:e6]xd, Tr)<j ro 

SCiidJi'v-c, coji 30 T)<i)-c|ieoccdoj 30 3eU x^ "^vyt;, 7 -oedixd ruf d, joya ttie 

pidjriinec ; Te6;l, (ro cjot) 30 biryjl >-or) -peold d|i 1 

11 2lij xm bj^jo jotjd-o i)oc t;oj3- •cdquin) ; JT l-eJ^Jl^ I^ct) ^:e6]l rjte, i 
^er at) 'Cj5{)62lKN2l buji T)^ja tco 3)t) be d]\ hjt a tribj^jt) xv?l as ■ 
'cab4t: i^a -ceita a aji)in to ajt;|ieb tdrjait) dtj. i 
an ; cult) d tjjofjdj-o rn) to beunt^o; 21 2l)S ^o^ d tj^j-c to ros dij | 
3dc -vTle T))-6 t4 T)djr;T)J3Jtt)r) T-^o)b; T:J31)B21KH21 to cu|\ d dT)tt)d fejt) ! 
bu|i Tt;db4t;d'r loj-fcre, 7 bu]x ijjot- d^ d b-pdT ud)-c, an^oit) tt)vr|ii:)'6 ru '■ 
bajir^, 7 buji T)Tectt)aT>a, 7 joTbuiita Tor elba 7 tot; r^veiiT, t)oc 1:113 dt) I 
'c63'cd buji lati), 7 bu)v itiojTe vrle t;oc oJSlj'^^HN^l TVfc, n)d)\ to aj-cit) : 
TO ti)o;Teb4 tot) "Cjolj&^lHM^l : it)]-)-) tjot, 7 1oT<^ 'cii atj to Tojix^-jb ; 

12 2l3Uf bj^jT 3^)|iTecui- o-!((\'^h a ):ejr) 3)-6 be t))T jo^a it)b)a t>?1 as | 
Utajjx at) rj51)621RM2r biiii T)<l:)ja, tanmt). I 
jb -pejt), 7 bujx ii))c, 7 bu]x i];i)3?^^' 7 22 Slriivrl )rre]i at) i^jaT -pjorj 7 at) ' 
"buji T)63laojc, 7 biijv tt)bdt)63ldo)c, 7 ):jaT ]mdT, tt)4 tJH lofdi* -cux^ Ut : 
at) Leb)-cec [b'jatj r^iob a -rtrjs Ta jofjat) jo-pai* at) T)§ti)5lat) 7 <^^ 3^<^H j 
■bujx t)T0)ji)-)b ; TO b|\J3 T)ac b-pvrl Tjob. | 
ivojf) 1)6 o)3]tecT a)3e iijdjUe |%)b. 23 21ct dtt)-^jt) bj Tejttin) Tjdc 101*4 

13 iC^b4 1)4^ T^r i:eji) ijac tj>OT- -cu a i)i:v?l : 6j|i [jn] a tipv?! at) ra- 
l)U)\at) -cii TO raba|iTdv \ojx^& a tjint) ; 7 t)) c6j|v tv^t^j at) t:dt)UTt) 
i)3dc ^jT Td bpa^ceatj x:u : Tjie it)d)Ue ]\jt dt) b)Je6)l. , 

14 2lcT dntd t)<^)T: 110c T0)3ite)* dt) 24 I^Jijoxd zu ) ; T6;|it:i:jT -cii ) d]l jj 
'^J51)^2iKM2l d i)^ot) T.^ bu|i -cTiiedb- dt) t;-cdluii) dii)>7l >^X5^^ 

>?b, dfj xn) )ox:h\^\\X]ox "cn T)OTb>?ii'c 25 Mj jofd -cu ) ; co|i 30 itdcvTT 
lojTSe^i 7 aij tU) to -ceatja t:u 3ac a 30 triajt Tv^t:, 7 to-c clojt] aT tj^)3, , 
r,d)t\]j'^}it)xi Tjo-. a T)ii4 '^^ Teatjd ru [dt) tjjt) iy2 cdjji 

15 II oj-ceT ir ^}'^)]^ kcT) -peojl to a ]\S-c^c at) TJ5l)62lHH2l. 
ti)d|ibdT 7 Tjte dq to v?le s^TdT-^^b, 26 11 2lTi)4)t) tid tjejre t)^oir)t;d bldf 
3)T be a|i a ti)b)d tv^I d3 litrj-cjtj dt), asdT, 7 to tt)5jTe, to beu|xd -di 
TO ]ieji\ b§f)>73 dt) r;j3l)^2lRN2l to lecT jdT, 7 |idcd -cii r^^ t)^)^ i)oc 
*DI))d tjoc tu3 je tv?t; : -pedTvrs dt) 'coj'^rex dt) T:^j5D^2lKN2l : 

3ldt) 7 at) T)eTi)3lat) tn) TjTe, ea-oot) 27 21311-)* joTbo)\vTT -cii TjOTb^jxr 

ii)d|v TO t)"p)dt) fjoFj, 7 Toi) cdjip- lojr3'ce, d T)iJe6)l 7 -^ t)PtI, d|i dl- 

t^T. 7:6)11 dt) i:j51)62lKN2l to *Dl)jd : 7 

10 2itT)<^)t) T))T jo)*t:do) d T)i:v?l; T6j|tT>-)3eiv 'p>?n)1oTbd)\'cd ati)ac d]i 

T6jji'ci:jTe a|i at) t;t:alutt) ) atijVTl alTOJiv <xii r;j5t)^-lHM2l to 4)l)jd, 7 

>?r3&- JoT-^ ■cu d t)ve6)l. 

17 I1 N) l)ejTj]i l^CT TectijdT •c4- 28 CojTtjeuT 7 cl-v?^ t)d b)\jdrttato 

b4 Tjtce T^ob d 1*'CJ3 tot; ■6o)]iX)^, >Tle t)oc dj-ctDSJtt))*) tjot, co|i 30 jidc- 

1)6 T-p'jotjd, 1)6 rold, t)6 pii)tt)jTjl t^l- >7T 30 tt)d)T; TvjT, 7 "cox: clojf) dx> 

Bdfj t)6 TO t{veuT, t)6 edrjttjojT x>d Tjdjs 30 bjia-c, a t)t44 Teaijay -cu [at) 

TTU3TI4, Tjo TO tdbajXTUi* rojl^ttjv^l, f)lT )1*J tt)dj'c 7 J)* cejit; 4 pdT^c dt) 

Tj6 jo-Db>?|tT; tostd ToU;ti)e; T^J51)62lRH2i to ^l))a. 
212 Clocp?-6T;^n C2l)B. 13, ai) )tijp')r^c. 

29 H 21 T)u4 35mi^^r ^n T:j51)621R- ati crUse^ noc to djrjH <ii) T:j51)621B- 

M21 -co 'D}))<x tja cni^-caca r^) <ittiac M21 -co <DhU Tjor ro f Jubdl : tn4 
Hoifia-D, tnd}v d jxdca ru T^ rel^wS- T)') cv7]iiFe rti ai) t;olc ayi rmbdl ar 
a-D, 7 30 t)3e4ba rura a ^Sj-c, 7 30 ro U|i y:e)\]. 
T)^jr|teba)3 ru joFja t)TV?t;ce ; 6 II 21)4 bnorrv?3ioi) to retxb|i.i- 

30 t:ab4 c^e T5>?t: -pe^r) tjac 3ab- ^4 tu, tnac to tti-dt:^, t)o ro itjac 
r^ a t)-cul in 6 tja lentipTt), r^ ejr T^jr)' t)6 tji)3)on, t)6 bet) iocra, i)d 
a rci^jo^ra |\6Tt)ax> ; 7 nac reatja -cu to ca|u?-D, [bja]*] tyt-c inaji -caijutti 
lo|i3ajjtecT aj|v a rjTeejb, 3<i ]^<i-D, -pejt), 50 >*olv?3rec, Ta]t<i-6, 5lw<iJr7 
CjofjuT TO 6jfi)T T)a ):)t)eTacara 4 jotr] 7 fostjatn 'co Tcejb ejle,^ t)oc 
i)Teejb ? IX ttiaji PH ^0 Teatja itjjn rjac a|\ b-p^i-T-vrt;, T>;r -pejr), t]6 Tor 
iiiajt at) 3ceaTna. aj-civjb ; 

31 Ml Teatja -cura nt) \^e-DZ\))'5\)- 7 'Do na reejb bjar ^3 ^1^ "^^^ojijjb 
621HN21 TO 'Dhia : 6j|i 3ac ea^nj-o 3aca ■c4ojb tjoo, a bT;o3Ut '^^'^^ ^^ 
IX attuaii)a|x ]\)y at) t:j5l)62lHN2i, a b-paT iJaj-c, eatot) 6 cef) 30 [cejle] 
i)oc a yuajrjat) r^ "c tjjTj)- v)i) l^e t)a toi) ToiijaT) ; 

ijTeejb "peit) ; earot) a tpjc 7 a t])i]- 8 Nj ^ojijceoca 7;u ro, 7 1)) ej-fr-pe 
5Jot)a ro loj)*3erjr afj^a ■cejtjjr r4 tu |tjr ; t)j tt)6 bjat 'Cjiuajse a3 ro 
ijreejb. pTl ro, tjo co)^eo\ux "cn e, 150 cejl- 

32 oJ*© be a|i bir t))r> ajreoijuf i^joi* -cu e : 

tturJ T^ojb, cojriieaT>?3 a reatjati) ; 9 2lcr 30 rejnijT) itp^jxre rii^e ; r1 
T)j cvn>*e TU ejfjjT Tja cjotj, t)j if)o ro Uii) >-e)t) betj^^ur T^Jr <i^ ''^'ir "^^ 
bet)):ar TU re. - cu]x cutn b^Jt. 7 t)a r)<2i)3 rJt) Uti) at] 

pobvrl ■v;le. 
C21JB. 13. 10 2l3ur clocita -cu le cloc>?b e, 

loiiux 30 t)eu3i;a t^ ; ^o ciotj 3U|i 
Clocprs-ceiv at) jtnpj'oec a|i cl<^ot)ar ^43 T^ ^o Tiotti-^jt) 6r) T'Cj51)fe2lR- 
ot) c§|xt;-c]i<AbajT. 12 Sqijoi-paii M2i ro ^\yjd, tjoc ^113 attiac ru at 
cajT]teca t)a t))oral. C|ijc t]a l]63)pre, ar ^'13 tia r^ojii^-j. 

11 2l3ur chTtjrJT jrn^el v?le TJTi' 7 
2t)2l ej|t3Jot5 b^ tiierc r^jT, tjo i?e|\ bj<^).r §3la o|fta, 7 tfj redijn'o ti'j buy 
a)rlH)3ear T>-ajcr^t), 7 30 Trjubjia tJ)o eaT)co;|i iij4 a ijolc^a bu|\ ttierc. 
-}-& T>?-c coiij-^Ta t)o )0T)3t)ar, 12 ^ 2l}4 chTt) tu a cca-cjivrs t4 

2 2l3ur 30 TTjoc^a at) c6tt)a]iT;a bu]\ scaj-citecvrb, t)oc ru3 at) 'CJ^t)- 
1)6 at) ■c)o\]^x]<x-6 a 3C]ijc, r^fi lab4 62lRM2i ro 'tf\))<x r^^-c r^jTjxeb jijre, 
te ]vjor, a3 |x.^-6, <t)eat)UTti ro l§t)tt)>?t) 3^ |\4r, 

reeojle, (i]ac a)i ^x^X 'c>?t;),7 reai)- 13 ^o cuar-^ Ta6)t)ft [-^Jl^lS.] clat) 
utti -postjart) r6)b ; Beljal, att)ac ax bu]x tt)ea"t*3, 7 "co 

3 Mj ejx-cxe -cu \\.e b|\jar;|xvrb a Taj|it)3^ra|\ leo lucr ^j-cji^b a ccajc- 
t)r^)3 TJT)' T)6 tm r<i)cr)ot)a t)a tiajr- \K^c, 3^ ]i.4t, ^liiajTJotti 7 ToS^l^^n 'c>o 
ljT)3er ; Oj|x r§]\b>?-6 at) 13)^)1)^211?- reejb ejle, t)ac a]i bajrt))r raojb ; 
M21 Buji t]t)ja )b, r<i i^eacajt) at) 14 21^ i^ loj|x3T;e nl, 7 rpJOTj-pa rii, 
T)3|^-^T>T3er) t)b buji ri:j51)^2lKM2l 7 Ttja-piioca tu 30 'Pit)oct)aTi)ac ; 7, 
4i)']a |xe bu|v t)>?le ct\6)re, 7 le buji ^euc, [tt)4r] T')l^)ne [&. 7] 30 ^T^^ at] 
Tj-vile aiiutr). tjlr r§]\bta, [30] t)rea]tt)ar a lejT- 

4 SmbolT-^o) a t)r)-2l;3 at] 'C)'5\)- ejr tJt) rar'i:uaTtt)4^CT bu|\ tt)§tc ; 
621KN21 bu|v tj'Dja, 7 bj^jr a §3la 15 Buail^e tu 30 rejtt)jt) Tt)>?n^jli 
opTb, cojttjear-pvTre a aiTet)Ta, 7 tia cajtjtec tjt) le ):4oba|\ at] clojrjtt), 
YTtt)leocTao1 r^ 3iit, 7 ojixf^r e, 7 le)|xrc]i)or 1, 7 3<ic a [tnbja] jfjre, 7 
31i§tt)oc>T3e re. a l)4)]\t]e)T, le t.^ob4 at) clojrjtt). 

5 2l3ur c>7]ii:j3e]t at] ^^jr i*)t], t)6 16 2l3ur civ>7i]eoca tiI a Ijear^jl 
at) bi\)ot)3l6jrec t)a t]ajTln)3tti, cutt] nle 30 U|i a t|\4jre, 7 lojfc-pe tu le 
b^jl* ; TO cjotf 3U]t Uib4 r^; "c^ [bu]\] Te;t)jr at] caT4, 7 ^ liear^jl v?le 6 
T)jott)p63 6^ Ti:j5l)e2lKM2l bu]x t)^ja, be3 30 tt)6|x, a]t rot) at) i:j5De>2lRN2l 
t]oc tu3 att]ac jb at c]tjc t)a 1)6- ro t)l)1a : 7 bj^jr t]a cajxt) 30 b]x<lT ; 
3)pTe, 7 rtuatOTl )b attiac at TJ3 t)j cv7]it)3tlt t»^T cojrce j. 

i]a r4o;]xtJ, tot Tjott)ajt) att]ac at 17 2l3ut t]j bet)ta eaj^jr rot] t)jr 
213 Na ijejte ^Und 't)eUT:eR0N0'2l)j. d5ur neft)3ldt)4. j 

ii)d,U>75 "c^o^ l^J") • co|i 50 IJi^jUj-D 41) b-pvrl ejreac t)6 bUo]-c4 i)j )oxvdO) '■ 
T:K^t)62lHH2l 01)4 r^r^c-D rejjtse, 74-0 ; [4t;^)t?] i)eii)3l4t) -o^iOjb. 
7 30 t:r4jrbei)n'D 3r^r^ 'Dvr'crj, 7 30 n f [<t)o] i)>Tlft eui) star) loyr^oi. 1 
li4jb r|iu4J3e 4536 -ovrt;, 7 30 ii)ej-D- 12 2lct; [j)- j4'c«] ro "c^^ il^c jof- 1 
eooT-D r^ru, tti4 TDo t})jor)n3 re ^oc T;io) : 4n rjoUjt, 4t] ^641) rJ^fJ^ 71 
<i)r:\\.)\j ; 4f) rjaTc^e ci)|tt)ec, j 

IB 1I_2lt)u4 ^^U|t4r Tu<^6 ]\e 3ut; 13 2l3ur ^t) \>]\L\cSt] 3e4nu 7 4t) , 
41) T^jo06^lHN2l ro tl31))4, ro cojtii- p|ie4c<li) ce-jji-c^c, 7 4i) ppeac^ti) jt)3- i 
eux) 4 4j'ci)e4r> vjle \]oc 4)T;i))3jti)TJ ')5c ro ]ie)|i 4 cjt)e)l, i 

t>J0T; 4 t)ju3, r-o re4t)4ii) fai) ifir n1 14 2l3ur 34c vjle yUc rub ro i\ej|i 1 
cejvc 4 ]\4r^c 4t) t:j5l)6i2lHN2l ro 4 c;t)e)l, 

*t)lij4. 15 2I3UT 4t) •culc4bc4T), 4 t)<^ji)leo3, J 

7 <in cu<AC, 7 4t) t^'^b4C ro |vcjn 4 
C21JB. 14. c)t)e)l, 

16 2li) 'culC4bc4t) b^3, 7 4t) -cuX- 
0|iru34r 4|i clecr4r t)4 ccjT)er4c C4bc4ti ^^o]\, 7 4 T)el4, 

uin<i t)4 if)4b, ro ^601)4. 4 2l)ijti)jt)- 17 'H-^uy 4r) peljoc^i), 7 4r) r)ol4|i 
^J3 S^^n 7 i)eit)3l4t). 22 5T)4t 7 T;;n)cjoU4c, 7 <it) r1<ic 7:4)11136, 

V03t)41t) t)4 rectT)4f>. 1 8 2l3Ur 4t) CO)|l 5l4"r, 7 41) C0||t ; 

3)1)41) ro |\e)|i 4 0)1)6)1, 7 4t) rUb)t), T"'' 
jS )b cl4n di) T:j5l)e>2lKN2l bu)i 4 t))41t;63 16t:4. 

t]^)d:-i)) 364i]imre )b ^6)1), 7 t)) 19 2l3ur 34c >?le t))r rn^)364c , 
"oe^Av^r^So] lotfi4r 4|i h)t 6)r)|t bu|v e)r;)U)of [4t;<^] t)eit)3l4i) rvjx:)-) •• t)> { 
tv;l)b 4)1 tot) 4T) tt)^1))xb. 1))orr4|i )4r. I 

2 0)]t [)i*] pob4l r)-2[oTt)r4 rtl rot) 20 [2lcr] yed-vb^oj [34c] >?le §4^ 
T:j5l962lRN2l ro 'DVM, 7 'co 'C63 4t) 3l4t) r)T;e. 

T^)5p^2lRN2l rii cuti) b6)t; 4r pob>?l 21 If N) )oxn^o] e)r))r iiecui* re43 
"^Jt^JS 4)36 t^)il, t;4 34c >?le c)t)§r> r^ U4'6 i:6)tl : t:?o beu]t4 -cu e rot) co)ti)- j 
[b^Y^l] 4|i4i)t;t:4lutt). )r^c [b)4r] 4t) ro ro)|\t)b, 30 tjire 1 

3 If M) )0i*4 r:u e)\))-o 4ru4T;tt)4|i. X^ 6 ; T)0 '):e4rt4 "cii 4 rjol \\)x 4tJ j 

4 [)x] )4TD to t)4 l)4)t)ti))t)3 t)oc t|re6fi4)r : 6)]v [)t] pob4l i)jofiiT:4 
joy-cdd) : e4rot) 4t) r4tt), 4t) c4o|i4, 7 T:ur4 rot) T:j5I)^21RM21 ro *bl)')a. 
4t) 3<^b.^, f^) b|\vj'ct6 -cu it^efj^t) 4 ii)b4)r]e vi. 

5 2ifj c<I)nit)4r, 7 4t) pociiu4r, 7 ti)4c4)i, " 1 
41) tMr tJof), 7 4t) 3-2ib-^ tMt*.^))), 7 22 If ^Do beu|\4 -cu u4)t: 30 cejic j 
41) p)034|t3, 7 41) r4tt) 4U>?3, 7 41) 4T) recti)4r ro b)tec ro -v^le t)ol, i)oc 1 
C4u)0)t. "CO be)i\ 4t) raliiit) ii4r 34c blj4r- 

G 2l3ut 346 v?le be'c4c i)oc |to)i)- 4)t). 
T)$t 41) t))oi)34, 7 tco)lT;)ot 41) tco)l-c- 23 If 2l3Ut )0f 4 -cii 4 bt)^rt)>?tJ "^^^ 
er 4 t)r^ MrirT)i, [7J co3t)4r 4i) c')iv T.\))o\)&2l}m'^ ^e, t4r) ^)^ t)oc , 
'')§T5 T)4 t)4)t)tt))t)T:^r, )oxx.So) )4r- 'co)3tet T^ 4 4)i)tr) ro f>9r)U34r 4^, 
to)t). rectt)4r ■C4b4, t;t)ot)4, 7 roU, 7 

7 S^'C't'o t)) jofc^o) )4rto Tot) p|i)it))r)l •ctelb4r) 7 ro -cjieur ; co|i 
ii)e)r co3t)4t 4 cc)|i, t)o ]to)tje4t 4 30 bt63l4tr)4)r -cu 6314 ro TA))'S\)' i 
i))oi)34 rco)l'C6 ; [tti4] 4^^ 41) C4it)4ll, 621HM21 <De ro be)T;o]vc4 3c6ti)i)>7re. \ 
41) 3e^JmTJ^'C^' 7 41) co)i))t) : 6)|i C03- 24. If 2{3iir 11)^1 bjotj 4i) r^)^^ \\^ \ 
t)4)r 41) cj|\, 4cr T)) )to)t))r 4i) t))oi)34 ; r4r4 434r, 4t \\<xc bteurdf) rii 4 i 
[v?if)e tJt) 4'n^)r] i)eti)3l4i) r')bt). )oiticu)\ ; [1)6] ti)^t biofj 4 t)^)t; ii6t4r4 i 

8 2t3ut 1)4 it)uc4, ro c)otj 30 no)r)- u4)r, i)oc 'co)3tet'co Tl)J^':)lj62lRN2l 
jr 41) t))oi)34, 7 t)4c cco3i)>7r 4t) c))t, <D)4 ro cti|x 4 4i)ti)4 af), 4 i)ti-4 be)tj- 
[4T:^)r] t)eti)3l4i) r<:Io)b : 1)) )ott;4o) eocitt "c^o ^'UI5l[)^-lRH2l 13)4 tu . ! 
r<i bteo)!, i)j tt)6 b4)i)tvjr6 ^ve 1)4 25 2ltj t)i) "c^o r64t)4 t,u 43Jor [re,] ; 
3C0t)4bl4c tt)<jb. 7 c5)i)3eol4 ril 4t) 'c43)or 1*1*41* 4^ ro i 

9 If )x I4r to loyv^o) ro i)v?le r^ l4)ft), 7 i\4c4)r_ tu rot) i)<^)-c t)0C i 
(btv?l] )orjti)4 li>;t36'DJb : 4 t)>?le 4it T;o)3tet Ton))Dl)621HN2l 43)4 : i 
4 it)bj4 e)r^c 7 bUotc4 )oxr.^o) )4r : 20 2l3Ut ro beii)t4 ni 4i) 'c43)ox> | 

10 2l3ut 3)r be 4^1 bjc 4)]i t)4c tJ») 4]v 3)6 be i))r 4 tt)bj4 rVyl 43 j 

214 * ll •c^ot) roT ■cojjv'i'jb af) -co -cvjrce t)oc 
T?o belli ro r:i))5t)(i'^'lKN^2l 'DKi -ovTt:, S40Ji\re t)-l ttibocr; C^JB- 15. o rcl4l)v?3ecr. 

})l?jt;)i) aF), 4|\ •cdn)>?b, tia <^ c.{io)\o?b, locd -cil of cjofj n)6|t.^jt) cjtjerxic, 4cd 

t)o dji t'jot), 1)6 a|t rj5 Uj-c-iji, 3}ri be i)j ]rjd3locd)ri-Joi) or to cjonyd. 

tllT bur "cojl le-D JM-c^r) : 7 lord r;ii 7 H 2l)a bjon U j li) 1^ o-c "o^tje bocT) 

afjroji) <x bri<i'ci)>Tr) ~o rtjlol^^^lH- ^on tot: Te|ibi\d)-c|ijb raob <x r'C)^ 
^^2i iDe, 7 TO -ceatjd -cu 34j]\Teciir, 
ru r^") 7 "CO tt)>7r)T;j]i, 

27 '^Isur -'^n teb'jTec [bjar] "c^lob a t)j cjiiidjTeoca rii to c]\6)te, 7 i)j 
rr)3 Tor Tojjxrjb ; i]) -cpeisre "cu e ; TixvTTre tu to l^tt) 6t Te|ib|\<iT:-4 
«5)|i t)j br>il \\.o)r\\]S 6;3]ief dJ3e inajUe bocT : 

]ijot;. 8. 2lcT ojrceold ru to Uii) 30 

28 If 21 ^^ce^\.e■D •cji) niblja'can to 'F-^Jiirn)3 'co, 7 to bed]td -cu to aii 
beujid t:u dt^dc Tecti)v?T) to bjrJ3 '^1]\\^'3-at> 30 Tejttijt] 30 lop. cutn d 
>Tle at) bria'c>Tt) rni vejt], 7 c>?]ire ^u ]OacTaT)ur, [4tjrd t))t] jr erbnt) 
d 'crdjr3ft ['] •c-iiob d r'C)3 vo-c toj]i- dj|i. 

rjb : 9 'Cdb4 "c^e t)dc bldT rtiludiT]-cju5- 

29 2l3ur rmcrdf) dt] Lebj-cec, to dT dT T]\occ|x6jTe, 3<i ^x-^t, Sl-cd dt) 
bft)3 Tiac brnl \^ojT) ^6 6)3]xecT dJ3e xec'cn\d-6 bljdTdt), bljdTdt) dt) ttidj'c- 
ina)Ue lecTrd, 7 <it] cojn)J3t^c, 7 ^n tT)ecv?r» -^3 '0|x>?tjoi] ititj ; 7 T)dc bj^^T 
TjUecTd, 7 dt) bajH-cfi^bdc, tpc [dr-ci] to fuH 30 \]o\c d Tj^^sn-o to Te^t- 
vSod d r'cJ3 'J^o'c Tojurjb, lorvfT 7 b|\<^r4 bojcr, 7 t)dc •c'C)ub|id tu ejiJiT 
bejT x<xrpec ; co(v 30 ttibejr)eocvrf> to ; 7 30 t]e)3riT r^ ^^V- -^U "c^jot)- 
To nj/olj6^2iKH2l ^^jd tu d T)3dc 621RM21 d T:d3djT, 7 30 ttibjdjT t)d 
v^le 5b4 "^o l<5in*nft n^c T)o t)) "cu. pecdT o|xt:. 

10 <Do beuftvi -cii ro 30 Tejttjjt), 7 

p-oiiw J- T)) bj-:ijT) TOJtxber 4lV TO CjlOJTe dt) 

^ ^' t:|t^t; beti|xdr "cu t6 e: to b|i)3 30 

tnbejfjeocn'6 ro i:V))5t)621KI^2l iDjd 

l^udrcdlr;d i)d itiboicT r^tj recTtt]dT rii djji ro\] dt) T]e)T;er) dr >rle ojb|\)3)b, 

bljdTdt). 15 Hedcr d "crjittcjU 7 41^ 34c -v^le tjjt jotjd 3cv?|\re "cii to 

tnujfjrjii. Utti- 

11 Oj]i T)j rc-^r'^T tjd bojct; cojTce 
91CC)0HH r3dc] rtc~tt]dT> bljdTdt) tur ^ T)T>?T;ce : vTtr)eriT) cvriuttjr) 
TO Tedt)d ■cii ru^rcldT. Tr1dc>?b ojx-crd, T^ jt^r, Oirceold 

2 2l3ur X^ rotiioTdr) ■rudrcnl'ce : cu TO Utt) 30 r^))xrJil3 "^^o^ "ce^i- 
5dc Tvrpe bedjidr [ejtjJT] 4 '^}^lile3- bjx^Tdjjt, toz; bocT reji), 7 T0t:iijac- 
dT -cS c5ii)4r'>T»j r^<^i^'F^ [T^ ^ ;] ^1 rdtjdc re)T)» <^n "^o fv-cce. 

tedtid re e]3)ot) d|i d coni^pi'n. i)5 1'-^ ^ ["^oiiT] ^^l^ ]te^CTd|x to Tf|i- 

d|i d teixbiv^ir^^; to cjorj 3U|i be bt\<^rdj|v, 6dbitv^Te rjp» ^o 6db)ivjTe 

rudrcid-6 dt) r:joi)e2iKH2i sojixr^n i^^^ ^ijo^:, 7 30 t^bj^jt. d3 ro3T)dtn 

re. r-vrc 30 cedn r^ n)bl1d3dt); dnrojt) 

3 O dcT]\dndc jdi\|ir<i ru [e d d]i dt) re^crnjdT bljdrdjr) le)3re rii 
|iir :] dCT dt) T)jr TO-c c>TT a-c^ a3 to to jtt)t;ecT x^o]\ uaj-c. 

rei\b|\aT:4 rud)r3e^olu)T ro Uit) e ; 13 2t3ur d i)Udj]i cnjtrjor ru dtiidc 

4 2lcT dti)^jt) d T)u4 T)^c bejT bojf T^oji uajr e, t)) lejsre rii r5 jtt)recr 
bu|i ti)erc ; 6j|i b§noc>Tr at) r;jol)- Udjr rol^tt) ; 

621HN21 30 tn6|i -cu dtj r^ rii]rceT)oc 14 C>7|\re ru le)r 30 T^J^nt)3 ^r 

ru3 TO 'C])jol)62lK1S2l ^3U r^r r^ ro r|ieur, 7 dr ru|iUii, 7 dr ro 

relbu3dr [tt)d)\] 6)3txecT : cnr r1ot)d : [r^ 3<^c T))r] lejv ben>?3 

5 2lcr dtii^jT) tt)^ e)rr]iji 30 rur- ro T:l))5t)fe2lKN2l <Djd ru ro bldjid 
^dCTdc -{xe ^ut TO 'CV)jo])62lF^^12l rurordt). 

<De, TO rab4r 4^ 3^ 3c6jti)eolr5 15 2l3ur c>7tt)T)eoca rii 30 jiajb tu 

T)d lidjretirdrd -vTle t)oc djt;r)J3Jtt)rJ r^Jt)dt)r^oj|irJ ^^■c<il^") T)^b^3Jpre, 

rjor d t)ju3. 7 3U|i fiidrcnl ro 1:1)^01)62181121 <Djd 

6 O'nv ber)\73)r ro n)15l)62lKH2l tit ; ntt)e rJH ^;rt)J3Jtr)rJ ^t) Tjjrrj 
43jd rii, tTi4 ro 3eU re r>?r : 7 ro Tjor d i)m3. 

be4drt'iaj)xle3dr TO tiiop^tt) C)t)erdc, 10 2l3ur IX <^JT)l>Tr b'jdr, tn4 rej|i 

dcrt)) jdijtr^i'cu 4jiile3dr; 7 v'HS- X^ N^t;, H) jrijeocd tt)e iidjc ; ro 

215 c;oi) 3U]i 5p^-6vr3 r^ t:u 7 ^o t;l3, f)^3jpre 30 "Deji^iiec : ) c6|i 30 30?!?)- 
'C'O b|x)3 30 bp7l te 30 ifjdjt 4-0 fo- tjeoca rii <it) 14 rSjtJJC x:n dttidc at 
cdjlt ; cji'jc T)d 1i63jpre ^^^-6 ldet;e-D -co 

17 2Hj -j-jr) 3Uc):d -cu ttietjd-c, 7 j-^osdjl. 

or|t"pe -cu T:\\e t)4 cludjf dfj^-d Tonuf ^4 2l3u)' t)') vdjc-|--;r)o|i djt^i) lojbji) d 
[e,] 7 b'jdj-D xe T)d fe^^pb"|:63dt)T:v?3 r)^di)4)z; bet)ur t*'^^ ^U l^^d-o rt'^x) j 
^3dx>30 b\\S-t. 2l3ur ttis} di) 3ced-D- U; T)j tti6 ttidj|t>*)or [edji)3iie)rti] -oot) ( 
t)d -oediidf t;u \\e-o bdr)63lv7C- Tj'peojl, -cd tj-oedtid tu joTobdJix-c dt) ' 

18 Hd b)o-6 ijd ciiudT ojtt;, d T]udj]t cerU d3 -cii-dT; t)6t)d, 30 tiidjrji) d]\ i 
c>?^'F§T 'Cii T^o\\ udjz: e ; ojjx to b'j t)d il)<ijidc. 

V4 -co cotijitidjr: |\e r€=^f}^T03dr]T;>T3 5 K) -ped-Ddfj ru jorbdjjfc t)d c^rs 
•cudiidfodjl, d3 -posndri) t^Tt; tft ''^o -oe-dndtt) -c^ob d fcJS r<1ot)-co|iu')*, i 
brjd-ct)d : 7 bejueocdjx) ro 'Ci)j31)- "^^^ "ecus ro c})j5i)^2lBN2l <t)jd > 
6'2lKM2l tD'jd turd d T)3^c nle t)j-6 T>d "dytc : I 

T)T>edt)d t:u. 6 2lc-Drdni0J'nro;3>-5T'cor;i}j51)- i 

19 II 5dc >?le cedT) rojid-D rjjijoti 621RN21 <t)jd to cuii d di)ttid dtj, ! 
x?4 "ccjuct-d 6z> x^l^<x 7 OD -cjieu-D dtjfojn "co -oedtjd -cujo-rbv^ii-cijd 0-^7*3 j 
n^otij-cocdjr) t:« tg-c V])]lj\)Q,2lHH'^ 'c]\^-t r]6r]A, d3-cul liofcoj) 3|\ejt), fd | 
<b)d jd-D : 1)1 TSedJ)d ru obd)|i dji bjr T)dJt) drc^jTlJC-cudtridCdrdi) t)63jpr. j 
le ce-o3ejT) "co -rdiij, 7 t)) lotijrd -cu 7 21311^ b|\>73):)"6 7 Jor^-A tu [e] ' 
c^rudt] TO c^iojidc. x<^^) ^^)'^ Tjoc t6j3reT to X1,\))'^\)- 

20 jo^d 7:u [e] d brid3i)>?n ^o 621RH21 'Djd ; 7 rjU^e t;u dji indjT)t), 
'Ct)j3t)^2iKt\i2l<t)e3dcdbHdTt)d, r<in 7 jtdcdjT tu tot; I6)fc1t])b. 

t)<ijT: t)oc tojsrer dj| T:)5i)G;2lRli2i, 8 Se U lord)* •cii dji^t) 5dn lojbjn ^ ' 
■cii r^JT) 7 ti)>TFjt:jfv TO -6)36, 7 dt) l*§CTtt)dT 14 [bj4)T] C(5tt)ct\-v?fj- j 

21 2i3tir 11)4 bjOf) c4jTe [dji bj-c] jU3dT ')*oUdn)dT)'Cd d3dT Tor rl))5i)- i 
dt), [tt)4 bjoi)] bdcdc, 1)0 c4oc, t)o 621KH21 <t)jd : 7 t)j Tedijd -cu ed)t)3T)e ' 
Tjtoc djt)t^T) d]\ bjt: dj|i, t)) Tedi)d -cii ojbjis [dfj]. 

jofbYTti-c Te tot; ■CD)51}^2lRN2l <D1d. 9 H SecT t5CTit)YTT)e c6tt)4j]i>'jof , 

22 J6fdT:uet:4ob dfrjSTOoTOJii- tu Tvyc ^^jt) : rorvrs c6ti)d)]ietr) t)d ( 
TJb : jOTjdf) [)oi*4f dt) TvrtjeJ i)eti!3ldt) x^S'^ TtcTtti>?i)e 6 [i)dtn d|i] toi-vT3 "cii 
7 3ldT) [e,i n)d]x dt) poc r;oij, 7 it)d]i dt) cof|t<It) [to cu|\] t^ t)30|it. 

-dt) 3c4)|titjdT. 10 213117- cojiijedT^d x.n toUdtiif)d i 

23 21it)4ji) i)noTdT;ud tvH; to)]Io- T)d ftc'^^l^int''^* ""^^^ Tlj)5li^'2lHN2l 
re Tu djidtj-crdldtt) jdii)v?l>?)*3e. *Djd ir)djUe jie T;4bd]iTur }OTbu]\td j 

■cojletijld TO Ulitije, t)oc bcd]tdr x,(i ' 
C21JB. 16. [To^J i:r)J5[)e2iKM2l ^Djd, TO ]iejti ! 

Ttid|v TO bedt)>?3 [to t:[jj5t)e2lRM2l 
2l|i T)d rii) r^^-^J^ tt)6nd. 2 Md c4r3. ^'<^1 "^W : 

9. Md rt^'c^ivrns- ^3. t^d bp^jl- ll 2l3ur T0Tedt)4 ru 34i|iTecui* 1 
ImjT). 18 2l|i b|ie)i:eit)T)djb. 21 d U'c4 to T:t)j51)e2lRN2l <\^e^ -tn^ 
2li)d3d5T dTbd)|x dt) lOTdldTjidT. r^jt) 7 TO tf)dc, 7 tjtjSJot), -cosldc, 

7 TO bdr)63ldc, 7 dt) Lebjrec t)oc 
COJ^)l}62l't) tt)i 2lb)b, 7 cim)T>;3 dt) [d-c4] -c^ob d r'cjs tot TO)|vi-)b, 7 di) 
c4jr3 ''^OT 'Cl)J5t)&2lRH2l 'Djd: 5jit cojii)j3t§c, 7 dt) TjUecTd, 7 dt) bd;t|- 
JT d ttij 2lb)b -1:113 TO 'Ct)j5|)&^RN2l Tftebdc, [bjdr] bu|i •tt)erc, t^^tj T)4)r 
4)jd dit)dc dr dt) T]63)pt; til dfj yd t)oc toj3"t:er to T:1)J36^21RN21 ^D;d 

T)6jTCe. TO CUjX d dt)tt)d dtj. 

2 ^o Tedt)d TU d]i d Ti4tbd]ii*o)t) 12 2t3U)- cv?ti)t)eocd -cu 30]td)b-cii 
jotbdJixt;T)dCdT3T0-E'd)j5l)^*^lRN2l dT t>Tt)et4oji T^f) 65JPT : 7 cojtt)- 
*D)d, TOt) rixeuT 7 tot) dt^se, t^f) edT):d tju 7 to Tedf)d rii T)d ]\edCTd 
t)4)T dtj d "crojsrJS dt) r;job^2lRH2l xo. 

d djt)tt) TO CU|V. 13 % C6;it)^T):d T.U i*oUdit)t]d T)d 

3 Mj jofd Tii d|t4i) i4)bjt) \&)x ; bp^jUjujr) t^CT 14, Td|t e)X tii to 
r^cT 14 jordT -cii d]t4r) 3dt) lojbjt) C)i>?tj)U3dT to [coTd] di\bd7 v'joijd d 
le)i*» [^dTot)] d]idt) t)d TitjublojTe ; r^edc : 

(6j|i t4)t))c -cii dit)dc df c\\]c i)d 14 213117* bo T€dt)d ru 34)]xt5cui* 
210 1 dt] TO rolUitt)nd, ru -pe^n. 7 "oo ii)4c, bdjttc ror r:l))5I)e?lRM2l Dja tio 
7 r;n5jon, 7 to3lac, 7 -do bdf)63Uc, c6o\xd, <^dt^hU ajtietti. [t)o] 3|x^jti an, 
7 an Lebjr^c, 7 an cojthJ3cec, 7 an bjr • o)|i [i^l aTDruarih^ec-o rm a^; 
rni?c-ca, 7 an banicneabac, [acaj -do T:il)J5t)C'iiRM'>i <D)a. 
r4ob a r^J3 ro-c -oojiirjb. 2 1i 2t)4 3ejbT:;o{i hu\\ tmr7i> 'C<iob 

15 Sec-D IS com]e<i-oy:dr -cu co^x- a yo-^ roc rojiirJ^J noc* tu3 ro 
ix^ca rollanjanoa roc r.[))5l)6^R- ?:!)J5fi62iKn2l 'Dja -d^^t:, -pejv n'o b^n. 
WiX 't)ja ran naic \\ot toj3v-er an ro lune [cdjfi] 3|t4)netti>?l ^a narac 
T:;3t)6'aRN2i : ro cion 30 inbejileoc- -oo 'C\)]^\)(6%Kn% 'Xie^ <x tnbjijrer) a 
vro -DO 'Clj;5l)e?lRN?l »Dja rii jot) cufjatira, 

•CYTle bj^ec, 7 JOfj tvrle ojbjieca ro 3 2l3ur 30 n'c-ecaj-o 7 3U]t rp^r- 
Utn, >?fne rn) 30 r^rnni ^o -D^ana -cu rahT3 ree ejle, 7" 3U]i ^-opaj-D lar, 
34)|irecu)-. ^ an 3MJan. n^ an 3elac, no ejtlj-o ro 

16 H rji'i 1iu4e ran tiiblja-cvrn cair- ■rlu^3 nniie, nac dyCd}t)x) iniri : 
beanc^ c>?le r^pr-a a briarn-^Tr' ^^o 4 '^3ur 30 x])r\eox-c<^ r^v^crj e, 7 
^t)JD0^^^N2l <t)e an ra x]S)Xi \]oc 30 3cuala cii, 7 3U|i cerr:>73 ru 30 
^o)3r§r re; a roUainna a nap^m ■Ducparac e, [7l, reuc, ttn<irl riop [e, 
3an lajbjn. 7 a roUatnna na recr- 7] an \))i> reixbca, [3U]i] hojbplse-c a 
Thnne-D, 7 a rollanina na bpaiUrvrn : lej^ej"© rn) T^ac^uatit>aj|\eac-D a nJr- 
7 ni tjocrajx) rolati) a Urajjt an t^<^el : 

cj5i}e2iRN^ : 5 2in rm "^o bear-a ru an r<5nroin 

17 <Do [beajta] 3ac ean^nne ua-o aoiac n^ an benro'n, noc ro ]une arj 
tnajvbMr a curnur, "oo jteifv benvjsre Titojctjir r^n^ 50 n>i3& "^o ror,\rj, dx\ 
"^o T:t)j51)^''^iKH^ <De noc ^^3 r^ KU ^o an b(^n [cearnaroin], 7 cloc- 
^>?^- ya t:ii l§ clocv?b lar, no 30 ne^^sn"©- 

18 f <t)o rcana cu bitej-cetnv^n 7 ^ ''^o ixejji beil -6.^ irja-o-vTn' i)o c^ij 
nj^ojftj-D )ol) rnle •6o)]irib, noc tdo b-pja'^an, cv7|xr)3e|t cuin bajr an ce 
bejfi -co T:[))3l)evaRN2l Oja t>7-c, afi t^^Urer bar; [acr] a]i ron 5l6j|x 
r^'D ro tjioab [v^lel : 7 -co '6ean>T'D ean'o^n^ ain-cijn n'J cvrfir^S^ajv curii 
b|iejceti)nur ajft ro pobajl tna;Ue jte b4)r e^- 

bixejceninur cejic 7 Bjajr Uitia na brjaran ajjt a|t 

19 fl) -ceanaru cojinej3nf'6 b^ic-jc- "ciir 'C'4 cu]t cum b^)r, 7 na 'c;4j3 r^l 
?|hT)>rr ; t)j cjubpa cu mer a]\ -DJojn- Wrna an pobajl -v^e. 2t)^ro)n c>?lt- 
)b red a cejle, 7 n1 3euba cii cutna : rjor t^u an olc a]v r'^bal uajc 3an 
6j|x x)aU>?3 an cutna yriXe na n'o^ojne a berc bu|t tner3. 

^a3n>?3e, 7 aj-ornUljX) bj^iarpa n<^ ^ ^ ^)^ eJ1^5Jon c>;r ^lar t^o 
^)=)p§n- cpuajr oji-c a tnbitej-ceatiinur i'c]\k 

20 2l^n t))"© bjar Ito cei^c jr r^^ l^^- t>7l 7 T^l. J'^lU ej-cljot) 7 ejrlior, 7 
rar cu, co|i 30 tnajnr^ "^w* 7 30 )"c)|x bv^le 7 b>nft, TO cv^rJ^ )"iPtT''iM 
nseuba cu 6]3|\ecr a nf^^^rn noc ro c^ob a r'C)3 roc -co^xx)^' anrojn 
beai^a-co "Cl^jSO^^iKN?! <Dja-D>rc. §j]ieoca cu, 7 |iaca cii r«iar x<^^ 

21 If Ml c>?|\recu'6>7crejn sant^n t]ajc noc co]3r5r ■co'C1})ol)^2^KN2l• 
a]^ bjc c]tan lann T\e tialc6jj\ ro <t)]a ; 

ri))5l)62iRN2l <De, noc ro reana cti 9 -l5ur ■cjucra cu 3ur n*^ tas^c- 
rnc rejn- >Tb Lebiceac, 7 3ur an inbtxejceath 

22 2l3ur 10 tn6 c>7ivrjor ^u }0tn4j3 bjar at] jr »)a Uecjbrm' 7 Cftir^eoc- 
[a^x b)c] ruar rv^c r^JH ; noc tiiac- nr cu; 7 cajr^eanr"*!"^ "coTt; b|t^t; 
>73)or ro T:t)J51}62lRN2l <t)'ja. an bixejceinnvrr •• 

10 2l3ur ro reana cura ro/|\ej|v 
C21JB. 17. a no^r>?3e, cajrbeanvrr r>v?t: an 

r|;on3 ^Jar ron ti<^''C X^^ T)oc roj3- 

2ln )orba]tc ro be)c 3an c6jbejtn. rer "^o T:i)J5l)6>2lRN2l ; 7 ro beajxa 

B Ma ra34'c 7 T)a b|xejcgtT)v?n ro cu roc aj]^e a reanati) ro ^vej^i 3ac 

jiejc)3ear 3ac C]iuar-cv7r- i"* a ccea3orc.vrr rvrc : 

i ^1Co3a, 16 7 rl^r'^anar t^JJ. 11 *t)6 ^lej^t 6]tr>?3ce an rl>3e 

noc ti)VTnrJr rlar rv;c, 7 ro \\^]\\ an 
Mj r§ana cu rati) a]\ [^icl rjor- bjiejc^rnnviT )n«or>rr rvjc, ro Tsean^i 
217 Y ^n 30^ 11)3 Jr ce]\r. <DeUT:eB0H02t)). Selb t)d Ub)T:(^c. 

bedt)>?-D T''v?T, 4j]xdt) l-iijtti rejT, i)6 d]\ 

12 213U1* 41) T»Tt]e T>o x>edr]dx 50 I'nd-o, 7 d^v ce-Dronxd-o. 15 B)i)t> 
tjefuiii^niac, 7 T)4c gji-cvj-o |;)ir ati C^ijoy-D at) -^3^)3 jot)-eir"^eaT5 idv-! 
T:r43<ijxT; T]oc f^T^T ^H TH) ^3 T^3- 20 2lc OTix-pj-r^jx cuii) bSiX ^^ y^)x>^ 
T)at}) a Ut4 ro'"'Cr)j56ft2lHN^2l 43e, >Mlra. 

1)6 njy ai) ttjbitejc^it), 'p>?leon3v?'C' ai) 

Tv?tje cea-Dtja rit) b^r ^ 7 cvrit-pe -cu Mj bp^s)-© t)a t<A3<^n^'^ Lfbj-cjs, [7] 

at) -cole aj\ tuibal 6 jr)\.^el. t;}ieab Lebj >Tle, ttojfj t)6 oj3|teac-c aj 

13 Slsu-f* chTt))ijr) at) pobal vjle, 7 T))r)i<^el : 1ot>?"o x)<^'^ lo-obuix-ca 4i| 
bj^j-D ^5la o]pa, 7 t^i reat)>;-D ^r^p "CiSljCj^iKN^l reat)T:a le ceji))'©, 7 <i 
|ia-6ar 1)5 )r tno- 6j3n^c-o. 

14 T 21 T)u4 "cjocitaT "cu -cot) rv?c- 2 Lljn)6 rJf) ^)J ^T^3'^ <^J3^^ct) a]\ 
ce ro bejfi ro T:t)JC)l)62lKH'3l <l3'ja bjt;a tt)ev3 <a t)Te|vb|\<iijT:|iec : [r^J ai) 
•©nr, 7 f elbocuf -cil), 7 ^jT^n^bur -cu T:)c)1)6'21KN21 a t)5j3]iec-oyat), tt)a]i d 
Jiice, 7.'oea)ia ru, C-y^iq^e iiie t^J3 61* xMib^x: ^e |i)ti. 

it)o cjofj, TO T)6r tja 3C)t)eTac "v^le 3 % 'il^nr bu-o e t*^ c^^xt: i)a )*a- 
[-dr<ij uti) r)tf)c)oU ; 3^t; 6t) pobal, 61) ■d|iojii3 )ox>bu\\dx 

15 Cvnite Tu att 3ac vfle co|i at) jo'cb4T:, [tt)^] -rait) t)6 ti)a c-iiojia ; 30 
[ce 7-jf)^ i)a t\)3 6r to cjotj, tjoc ro)3- crjubjiajT Totj •c't-a34'c at) tlJ^J^^^H' 7 
r^r "^o 'Ci)J3i)^2lK^^12l 4))a: [^ot)] 6 dT) T^ 3')aU, 7 41) tneuTdl. 

a trj^-pc TO Te|ibix-^jt;]t^c c>?ii):jo)- Tii 4 CeaT-cofjtaT r-^ivbajji ir)4^ 4t) 
?)a |ij3 or TO cjoF) : T); t^aTan cu [cceaTi)a], 7 'ci:)ot)a, 7 t^ola, 7 pjinnJ- 
cojti))3t;ec TG cu]i 5)* to cjot], i)ac tjI lott)|ia)'6 to c^o|\ac, to beujia ru 
[b^'nlj tja Te)\b]\^t4 a3aT. to. _ 

H> 2lcT tji c]\>Tr)eoc>?T Te jGtt)aT 5 Oj|i to ro3 to "CljJoljB^lRbJSl 
^c TO rejt). i)j it)6 beaimi* T^ T^ Te^ta 'bja e;tJot) att)ac af to -ciieabrfb 
a)i ar) bpobal -pjUedT Tot) t)63jp-c, vie, to feT^tt) to Teatjait) fpjoraii)- 
coji 30 tt)ejTeocaT x^ ^Jc to >:e;t) : laT a T)a)i)tt) at) 'Cj31)^^BN'i, e ireji) 
TO b|iJ3 30 T)Tiib4r at) "CJ^ljB'^lHN^i 7 a tt))c 30 bjx-^z;. 
.]i^b, U) rJll'r-JTe o yo att)ac t^tj ryljse G I1 21311^ tf)<I -cjs l.eb)t:$c ar ^oi) 
ceaTt)a. toc TojutJb att)ac af )'|-]i<iel >ile, tt)^ 

17 H) tf)o c)x>?fjeocuT T^ lott)4T bat) a T)T^a]u)a t^ c6fi)t)v73e, 7 tt1<i 'c)3 r*^ 
t6 rejT), co|i i)ac b-pjUyiT a cjiojTe tt)a)Ue ]ie tojI a jfir^jne Tot) i)ii)c t)oc 
aji aj)- : 7 t)j 11)6 c|\>Tne^ocui* t^ to to t6)3i:e)- a?)'C)5^)^2lKH2l ; 

T^Jt) 4 i)jon)aT 6jfi t)6 43't. 7 2lti ^Jt) to Teatja re rpJot;att)l4r> 

18 2l3ur IX ati)hTT b'jar, 4 t)i1a)|i a tjajijtt) a 'CljJolj^^lKN^l 43e, it)dii 
nOsrJor r«i 4cca-caoj]i a it)03acTa, to lt)')Tj a Te|ibji<^)t)ie >7lc T)a Lebj- 

30 rcjijob-ca r^ TO r^jt) cojb at) Tr)3- -cjs, r?r4r 4Y) rni 4 br)43i)>Tr) 411 

en. a leabajt, atn^c ar Ie4b4 [Ta t:J31)621HH21. 

tt)bj^] a brl4Tt)>;r) t)4 r434iit; Leb;- ti ^Do sebv^T v?ti)T )\e cejle )ie j-ce, 

"ceac : r^ob ait)>Tc toi) i)'jt cj3 6 ti)al<}c a 

lu 2l3iirbj^jT xm 4J3C, 7 le;3):jT ar^T^f. 
re ai] aji rea-o laeret) a f 4o3dtl : i) H 21 t)u4 tijucr^r "C" TOt) T^t:- 
con3obro3l>7inr)Tre*^3l4 4Tt)j5l)- ce i)oc to bejn to TSljISOti-iBN^l 
6'ilHN2l «De, to bejz; ajii, b|i>aT)ia l)ja tv^t;, t)j ro3l>Ttt)re -cii Teai)ati) to 
at) Tlj3er) "vrle to cotrijljoijaT 7 i)a ]ie;)t aTru4'ctt)4er i)4 3Cji)eTac rjt). , 
lieacTar4 T^ i)Teat)ait) : 10 N't brn3T;)o|t bw]i it)erc feat)- 

20 joijur T)4c 'cr6j3rjT 4 c|i6;Te Tv?t)e] beupur 4)|i 4 tt)ac t)o 4 4 )t)3)1 I 
ru4r or cjof) a T5)ib|\<ijr|i§c, 7 i)4c Till ■c]\)-o at) -creji))-©, [t)6] 3t)iiT;v?3)or 
brjUre-D re a le-cc^ojb 6?) tjaj-ctje, aji r^JT^)')e, [i)6] cojth^TVTse ajtt)rJ0|t«9i 
at) I4;ti) Tejr. ^6 <X]\ at) Ujtt) cle : a|i t)6 3er4T6j|t, t)6 luy p)reo3, 
co|i 30 brajTeoc4 re [4j l^ere ;ofja iT Ho T)ia6j, t)6 r^U Teat)"ca cott)- 
lt;o3acT, e rejt), 7 a clatj, a U|i 41e jve lefjat) r')^» no r4Jr'cJf)^c, ti** 
iri^^el. Tnbelt)§c. 

218 .;1 12 OjitdTmlef-DaoitjelroTj'jTidtieic- *Dt)4 if^}<\^r]d)x a^ 5ac cV^^. 10 
erJ DrJ art udr:tTi4|r '^op T,)'5\)&^H- P)ot]UX <X]\ fj^S^M ft^e^se. 

N21 j^D ; 7 no cjorj T^a i)3najnett)Ut- 

dra ro njbjit -co r:i)j3lj62iRN2l «Djd 21HU21JK ^e]]xr^r -co i:i)j5i;ei2iHH?i 

4tn4c |i6tt)dT jd-D. <t)jd atiiac i)d p>?bleca, t)oc a -ccusd^ 

13 Bj<ij-6 t;u jotnl^t)a3ro rljjol)- no T:i)J5l)e2lHN2l'" <Dia a ijrvtce 
621RN21 <t)Ki.. rvyTTJ, 7 rjucpa-j- ruf a df) d ijclj-, 7 

14 Oifi no un)h;3^r<j i|d ciijocdfa, ^jrn^bd)* -cu d^ d 3CdjT:|\ec>?b, 7 di) 
i)oc x^Xbocuf vu, no luf dna]it;a a 'ccj3t;)b ; 

ajtHTeji, 7 ~o lucn -paji-cjije: ace 2 Cvji-pe tn a]\ lej-c -cjx^ caj-cfteca 
ap. -co t^nTa, t)jo|\ t^i^'HS "^^ r.|)J30- ''^'^^ "F^J'J ^ tpednof] -cyeiidn, t)oc no- 
6?lRN2l 4)'jd n>?t:r) TH) [ro neat)- bejji no i:l)j5r)62lRN2l Vja nvrc na 
ari)]. f^lbii^dn. 

15 H T.6)^y:e vo T:l)j5t)62lRM2l 3 ^o nearja tu rUS^ uUtiiusa-o 
*Djd }^4j3 nv;r df no l^jx y^jr] nvrr ):ejti, 7 l^ojtj-pe tu jitile r-peix^f); 
dtiidc, nor T>^]\b\\S)-c}}e, tt)a|i tttjp ; noc no be)]v no 'Cl)J5l)6^FH2l <D)a 
no -nn urijlocn^o) ; ny^c n5j3it^n, a trcnj cv?n, cofi 30 

16 <Do ^lejji d Tj>?le t]ejTe nd|i ja^ii b-jrednT^vro 3dc nuntiidjibrojii rerc- 
"cu dji no T:])j5i)e21BN2l 43jd dij ett) dtj^oji)- 

tjojieb d 16 dT) c6tt)C]t>Ttl)3c, 3<X |i-Sn, 4 1i 2l3U'|* [fe] f o c^f dt) nmj- 
N4 ch;n)fti d t^lf 3UC 1^6 'C1))50- tT)atibr6]ta -nej^-pjoTr, loiiaf 30 tr)d 
621RN21 <t)e, 7 ti^ 'pajotti at) TcejT)- T^)-c)\[. Xeix ^n4^>i^ : 5j^ b§ itidivbur 
jn ]i6tt]0|\i-o t)) jf tti6, co|x tjac b-jrv^se a c6n)a|xfa 30 tjejnicjorjrdc, i)oc tjdc 
itje b^^f. d|v fudrdis x^ tat) T)djtn]rj|v no 

17 ^3ur a nub4t; at) t:j51)621R- cuajn r^ji*; 

N21 jtjoTriTa, )t ttia)r a [nub|tana|i] 5 2t)a|i d-cS a t]u4 t;ejn nvrrje x^ 
a|i UB|tana]i. cojU le t^a c6n]^x^^ "^o s^fjian cojU- 

18 'C6):5X^ ^HJTJ '^Sjb "p^JS dTt)dc en, 7 30 -CT^jubi^d d Uti) brrlle not) 
di* d i)ne|\b|\^)t:|\)b >'ejt), bun coTitinl "cudjs no 3ef]xdn di) c];ojrj ^jor, 7 30 
jijorfd, 7 cvrix^pe ttie ttio bjijd-qid d^ Tjjnjeocvro dr) ruds not) r'irdtt)'c>^, 7 
a beul ; 7 lajbeop^n ^e )vju a T)v;"le 30 ti)betivajn x:S c6ii)a|iT>Ttj> 7 30 
tjln n^ T)ajt:eot)ani*a ne. bi:v;3edn hSx ; "cejn^JS T^'T'OH 30 

19 2I3U1* JT dtt)la b'jdf, 3)'6be d|i cdn)t>^3 njob r;t), 7 bj-^jn b^o : 

bjc T)dc ejT-c-pjn -pedtt) b|ijd'C]v'VTb]-j 6 't)§3ld 30 l^t)Trdn n)03dl-cdc T]a 
T)oc l^)beo]mr TS^TJOI att) ajt)tt)TJ, )^- ^ola at) nuT)tt)a)ibr6j]\, at) T^e^n no 
Tn'oaji a lam) [e]. bjdr a qi6jne -ce, 7 30 tt)bed]\a-6 

20 2lcn at) x^T5^ Seabuy a|i no a;|\, -co cjot) i)a Tl'^35^ 'C'o bejn x^'^-^^ 
Ub^r d tf)dit)tt)re, >-ocdl t)oc t)dc dji 7 30 it)v?txi:en e ; a|\ i*ot) t)<l]i c6j|i 
ajnjt) tf)Jte ne no Ub^t;, t)6 U)beo|i- a b^^ no rdb^c, no cjoT] t)ac [jiajb] 
ur a t)an)tt) nee ojle, c\Ttt-p]3§]i at) yu^t a)3e dj]i t<i'1 T)ajTt)r)it )^oJti)e 

T-^JS r^n 30 "ce)tt)jt) ctitt) b^jr- r^n- 

21 ^ ^yax tt)^ nej]x ru an c|\6jne, 7 2lii a t)inbd)vroiT) ajntjjsjitin 
C;ot5ur bjdr V^ox at) >-ocajl t)4]\ Ub- njorf a, 3<x ti-^n, Cv?|xve -cu "Cftj cd)T;« 
4 at) T:)3t)62lRH2l a3>?n • T^tca a]\ le;r nvj-c ):e)t). 

22 21 t)u4 U]beo|\ur r^73 a T]^jt)it) ^8 2l3ur ttii tt]eanv?3jotj no 'C\))B\)' 
at) 'CJ51}62lRM2l, njutjd Trj an r,)-6 e2lRM2l t)ja no -ceoixa^a, (if]d|\ no 
TJt) d 3C|ijc, t)6 tjdc b)4t;n ti)a|\ riH^ •'i]Joi)>T3 T^ "co-c dj-c|\)b), 7 30 rrjub- 
ire r)t)] at) t)]^) t)^|i Ub4 at) Tjoi)- 1^^ "^^^ ^H 'cvjnce o)le t)OC no sell re 
621RH21, [dcn] no Ub4 dt) x^^'S 3° nor d)r|\jb ; 

l)dt)n6rcurdc : t)j bjdjn edsU ojir 9 2t)<i co;tt)edndt5 ru x]d 1)4inet)na 
•j\o)ti)e. ro "^Tte n^ t)neat)ati), t)oc djt:t)J3Jti)ri 

njor d t)nl3, 31^^"c> ~o bejr d3dn di|i 
C21JB. 19. no T:1))51]621KM21 a)jd, yjubdl cojn- 

ce jofjd r^lsrib ; dt)ro)t) _c>Ti\re -cil 
■C]tj cdj-ci^edcd ojle n)nt)e, 4 7 dt) -c]-.) cd]T:)i^cd ojle^ d ccetj i)d rrnl 
cutt)dcnd na b^vrl aca. 14 5dt) 3Cd)-n|\ecra nnt; r^-n) •• 
civ'jocatjd Kd)tY7n narixacan. 15 10 jofjur »)ac n6j)\rr)3 T^)^ ')«i"V- 

219 cgoorac a^ TO -6>;rde, t)oc to bejji C21JB. 20. 

6j3|i5c-o, [niviji Tjr)] ?)ac ttibja-6 -p-v^l 21N -p^acn dtrc)tticeU at} co3dj-6. 5 
0|\-cr<i. 2l5tir T)d -Ddojne T)dc lant-pvTJ^iv 

1 1 If 2lc-D tn^ f iXd-cYTSJoo "Dv?T)e 4|i rol 4 ccjotj c<it;a. 
bj-c <x c6ri)<i|XT-d, 7 30 ttibjjj-o -d 

b):o|\4e <il^, 7 30 Tiejixeoctro 4i)|x, 7 21I1U21JR |\4cuf 'cii atn-dc -co -cjioj-c 

30 it)bud)l>-)-6 30 tn<ib-c4c e co|i 30 <x ti^s-v?-© xo Tj-^Tti^-o, 7 "co ci'pe ru 

b'}:>T3e hdy, 7 t;ejt;j3 -pe 30 c<xt\^'ir5 ejc, 7 c4|ibvTx>, [7] -o-iiojTie nr li<i t)4 

xsjobTo : tu "Fej?!, t}^ bjot) e3ld o]\t ]»6ttipd : 

12 ^n r^n c>rnr>^ rtT)Si^>T5 ^ c4)t- 6jt\ [at;^] -do T:pj5t)&2iKN2i ^)d 

7\ec icejT] -pjoi* aija 7 -co be4tx>?"D leo tT)ajUe l^joc, t)oc tu3 4tt]<ic df c\Cjt 

^r TH) e, 7 TO be^n-D 4 Ujtt) -6)03- t)4 l]63ip'ce -cu. 

<tlt:>^ T]a -poU ^, -Dd cu|i cutti bS)X- 2 2l3ur Jp 4Ti)U bjap, 4 t]u4 "cjuc- 

13 Nj bjaj-6 -ciiudjse 43 TO t>Tl ^rvroe Icijtt) |\it at) cca-c, 30 -ccjuc- 
x6 : ac-D CY?]\pe rii uajr [cojjx i]<x\ p>?-6 4t) '|-434txc cu3'nb 7 30 Ujbeo^i- 
f old T)ejtt)C)otJT;YT3e 6 jt|\^el, co|v 30 -v^-d \ijx ^^ bpobal, 

jiacdj-D 30 i\]d)t ■6>?t:. 3 2i3i4Tr -reajid x^ ?JW, 6)^-03^6 4 

^14 If M] <it;noc>?-6 -cii re6|t4TJ x^jk- JTT^^e^' 4r4'c-^oj 43 ml 4 i)m3 4 ; 

>?») "DO c6ri)^r4T], T)0C -DO C>?]lf "Ddll TJ-D-il)! C4'C4 4 Tj^S-VrT" bU|V ^S)i\)X:t1b : \ 

'P4'04 6 xij] 4ii "cajspecTTa i)oc t§lb- t)-^ l43>;5^'6 bu|\ cc|i6it)te, 7 T)4|A4b 

'v?3e4]* -cu 4t) t<^ -OYjtce -co bej|i to §3146 ib, 7 t)^ cjiiottjvjsj-d, 7 T)4t\ tT]6 

^l)J3lj6^KH2l 43j4 •6>rc X)<x x^^alb' bj4)" U4T:b4'|* o|t>?b 4]\ 4 fOT) rit) ; ! 

u3<x-6. ^ 4 Ojfv re bu]x 'Di:j51)B^HM2l <Dl4 j 

15 II Y\) li3|\ ejT)'pj4'6T)vjtJ 4TT)4jt) 4T) "ce -cejx) Ijb, to trpojT 4]\ bu|i fot)- 

Tej|t3e 4 T)^3>?-D Tv?r)e 4|i fOT) e4jc- 1*4 |\e buix T)^tt)Y?T, t4 bu]i rrc^ixr^jl. 

cejiv-c ajjxbjt;, t)6 4|i tot) pec>r6 4|i 5 If 2l3ut U)beo|iv?T t)^ tn^^ojix j^jx 

hit, 4 T]en v>ec4T t4 bp^c-vTSjoT) r^ • <^^ bpob4l, 34 ]a-^-6, C)4 T)e [4T)] Tvrrie: 

41* beul T<itj4T4jr), T)5 4]- beul f:]\5 tJt] to ]ijne -cj3 t)U4t, 7 ti4c 4]\ ■co)|i- 

bp)4T4jt], Tejtbocr^ 4r) en)-- bj]v e I )ttiT:)3eT r^ 7 ^jU^^t t^ t;;3, 

J 6 If 2t)^ ej]ij5)on vM'i^vfr) b|iej3e Te3U 30 mnfirJ"^ ^ t4t) C4)t:, 7 30 

Xudx 4 n-^S"*?"*^ eaij-oyjTje cutti ^^4-6- •cro)iibeo|\4T t>?t)s o]le e. 

Tjnpe TO -6641)411) T)4 .^3v?T r<^t) [t)it 6 2l3ur c)a [1)6] 41) Tv;n<i "CO c>n\ 

i)4c] ce4|iT; ; TJn?Ti)V7t), 7 t)4c tu4)3 t^ r6||t4T ? 

17 21?) 7-Jr) rerr>T'c> <<r] Tjdt r'n- .itt)tj3er> r^jrJOT) n)4|x 4t) [3ce4Ti)4] 
eTj]\ 4 [iTib)4] ar) r)tn|tey4T), 4 Uc- 7 pjUeT t4 ^53, TI3I4 30 tTi>r|irJ'6 
<i 41) "CJStJ^^lRN^l, 4 l4f:4 T)^ T<i- er4r)"c4)r, 7 30 r))op4T T>7i)e ejle 
34|it: 7 T)4 tf)bpe)Te4tn>7T), bj4r JX Vh 

Tj4 l4eTjbp;r) 4»j ; ^ 7 2l3ur cj4 1)6 4t) T><?T)e TU3 3641- 

18 2l3ur "CO Te4i)>?T T)4 bpej-c- Ut to Tf)T)4oj, 7 T)4c rT;u3 c>r3e jl 
en)>?n r'Mrr>i3e^ tj-ccjolUc •. 7, peuc, ;tt)t;j3eT r^, 7 TJU^t t^ rj3, T|3l4 
ln)4rj r54Tv?T) bpej3e 4T) nrK^T=»Tn TJi)' 30 'ccy^-cx&p T-^H C4)t, 7 30 Ti)be4ii- 
W 30 »)^e|iT)>7T >i4TT)>?rJ b];ej3e 4 4t r^ji ojle lejr J- 

T)^3>?T 4 Teiib]t-$r^^ 8 ^3ur U)beo|vvrD t)4 tii-^ojitJ3 Tr>;l- 

19 21?) TJf) "CO Te4T)r<^oj jtjr, tj)^ lett) |\)p 4t) bpob4l, 7 Te4|i'vr6 Xl^^"^* 

TO r46jl re^TJOI) "5^0 T6ai)4Tr) p§ T)4 Cj4 1)6 4t) TY?!16 [4C^] 643140 T)6 

T^pbiiJr^ : tr)^ r^n Tjbeojiur ru 4i) l43C|i6jTec I in)rj3^T r^ 7 tHI^'d T^ 
role 6 bejt buji tt)^rc- t^ t)^, T53I4 30 l4J3eoc4T cjiojTe 

20 2l3ur 4r) T|ioi)3 ^J^r beo cl>tn- 4 T5|ib]\4jtn6c ti)^ 4 C|i6jTe tJot). 

TJ'D rjn» 7 b)4jT 6314 ont4, 7 ^^ Te4T)- 9 2i3ur jr <^^^^ bj4r, 4 pu4 "oo 

4)T 6 rir) 4n)4c 4 \e}te}x> xn) tuIc Te4t)>TT t)4 tt)4o)|\J3 C]ijoct)U34t 4|i 
bujx rri^irc. ^ ^ cc6ri)]X4r) itj-p 4!) bpob4l, 30 tjT^t)- 

^ 21 2I3UT I)) BjdJT C|lU4)3e 4n TO >7T r)4T CJ^ 4)1% 4T) T;rlU43 TO TlxeOjl- 
rVl ; [4CT |\4C>?t] 4T)Utn 4|V 7-Oi) at)- U34T 1)4 T)T^OJt)e. 

tna, rvTl 4|; ror] r>^le, rJ<ic>Tl ati roT) lO U 2l)a]i -cmcxd ru 4 bpo3ur 
7:)ac4)le, lani <i|\ pot) Ujtr)e, 7 cop to c4C|x>?3 to tjiojt r)4 l)^3v?-6, 4^ 
ap poi) cojpe. -pjij pw434jn pjoreajn t;. 

'22Q S1o|\tT)^Bar> T14 r]Siii])z>. C21JB. 20, 21. Keacr r)4 ccejr3jt|. 

11 2l3ur jt ^^1>T'* *'Mr> ^n^ ^ei|\ 21t) it)ac c^T)lajrj|\, 22 7 a]\ 4t) 
T1 TPS3M rioT:c4t)^4 o]\-c, 7 of cldr> tSji to c|iocr^. 

|\i1tt)d-D, at) rJH Jr 415)1^-6 b'jar, 4 

[tijbj^jr] -DO x)Soj\])X> )t)ce bej-c fa ^21 sejbrjojt [T>7T)el tn-^B r^tj ^J^ 
^jfv-Dcjor asd-ora, 7 43 V"63i)4n) i)oc -do bejijt to T:i))5l)62lRN2i <t))a 
r>Tc. 'o>rc T^ f-ealbusa-D, t)a lv?re faf) 

12 2l3ur tnuTjd tj-cettpa r'J'c t^Jor, ttjdc^e, [7] 3aT) -pjof cja Tt)^be: 
acT 30 t)Tear)a co3a-D ar ^sajt, 2 2ln fjt) rjocfdjT -co r^^^Jt^J^* 
atjfojT) cv?)if e ru 'po')*luT)3pU]iT: -p-e t)a 7 to b|;ejT:etT)Y?t), 7 'cojttieof >?t cuttj 
l)^3d)T : »14 ccajtrjieac [ar4] Tjtt)cjoU at) ri 

13 2l3ur a t)tidjti r^^icoTar "c>o tT)>?tirJ35li = 

T;t)j5l)62lRN2l <Dia aT UjnirJ 1, 3 2l3ur ?r attjlvrT bjar, at) car- 

mvTitf e -cu 3ac eajt)t Jl^jo^ac jfjire le 4 ^^T Voj^x^ ^ot) T>?t]e Tt)a]vb, 3ldc- 

f^obaji at) cl6)Tjtt) : yvi^ TtHoJU^S^ H^ cajriieac tjt) col- 

14 2lcT t)a if]t)4, 7 t)a T-iiojt)e pac, le t)^]\ l)ojb]ij3^-6, [7] tj^ji -cant- 
b§3a, 7 4 t)^Jt^t)e)r, 7 4 t)>7le t))T Ta >Tt)3 atjra c>?rj^ ; 

tf)b)a tan car|i>?3, a l)eaT<i)l vrle, to 4 2l3Uf beu|vvTT reT)6j|\j;^e T)a cajr- 
bea]ta rii cu3aT -pett) jaT ; 7 jo^a ]\ec XV] ai) colpac r JOf 30 3H^ 35I6, 
■cii eaT^jl TO t)<itt)aT, t)oc tu3 to t)ac aji rjt^baT 7 t)ac a)\ cvrfi^T, 7 
t^t)j3!)62lRN2l <Dia -cnt;. 3tll^T>i'c> atjrojt) a it)nt)eal Tot) col- 

ls 2t)aiv to Teatjaf -cu txjT ^<^ P**^ <ii)T^ n3l§^ • 
cajrii^cnb >?le [a-Csi] |t5 t^Ta uajr;, 5 2l3ur rjucf v?t t)a ra3aj|ir ti)jc 
T)dc [b-pnl] TO ca)r|\^cvb t)a 3C)t)^T- LeB)aUt:4; (6ji\ jf jaT to 7:63 to 
ac r^. 'Cl)j5])e2lKM2l <t)1a to -n^jorurhla-b 

16 If 2lcT TO cajt:)i^c>?B tia iti-v^tj- t6, 7 to b^r)U3aT a t)a)t)it) at) 13)31)- 
rT]\en,t)oc to bejjiTo 'Cl)j3l)^2lRN2l 621KN21;) 7 jf le t)a tt)bjte)T:)|\ [qxjoc- 
<t)ja Tnx; [tt)-^] 6j3]v5f » T)'J f'^o|ii:a -cu tjvrsT^ix] 3ac nle jtt)|ieata)t) 7 3^6 
b§o e^niT at) a tt)b)a at)al : y?le bvjlle : 

17 2lcT fcujoffd rii rixjT att)ac 6 2l3U)- t)]3f )t T§t)0JtU3e t)a cajr- 
jdT ; [itjdjv ac^] t)a ])j-c'CTci's, 7 t)a ]\^c rJt) >?le, [ir] VOKM toi) [T>?t)e] 
I) vlit)oixj'cj3, t)a Cdi)^at))t;j3, 7 T)a rt)a))vb, a l^TT)d o-p cjon t)a colpv^ t^ 
Pejp.jnt:)3, 7 t)a I)jbjt:j3, 7 t)4 jebu- ba)t]§T a cef) at)ra Tjslef) : 

T)^J3 ; n)i^ TO ajtji) to 'C^J31)^21K- 7 2I3U)' f:|i§30|\nT 7 a Tea]vv?T, 

fj2l h)d Tjoc : M) 1))dT a|i Uujdjne to t6)pt; at) 

IB C})0]\ t)ac tt)<rt)'}:)T T)b a T§at)- t)'pv?lp, t)) tf)6 to coijcdTa^t ap. fvjle 

att) TO i\e)]i a t)v?le 3)i^jt)^tt)lacT, [ej. 

t)oc TO |\)T)^T^f at) -oS t)Teejb ; tt)aji 8 Bj r|i5caji\ec, a T;^l)j31)62lKN2l, 

TJt) TO TedTj-c^o)-!*? pecdT a i)^3ajT Tor pobal ]x\\^el, t)oc to f uafCYjl 

bu]i T'CJo1)62lRN2l <l5e. tu, 7 t)4 c>?|x ):>7l t)e)tt)cjot)T:ac a 

19 H 21 t)uaji\ bjaf ru |\6 I)^3v?t lejt; to pobdjl Iri^^el- 2l3ut it)a)r- 
cajtii^c a bfdT, a3 Teat)atr) co3aT f j3^,tx at) t>Tl T6;b. 

t)a l)^3a;T cutt) a 3abala, t)) seirtira 9'2^a]t tJn cKfvi^eT "cu uajt; [coj|i 
Tu a 3qta)r) 43 buala-o ■cuajse jotj-cd: t)a] -y^ola tjejitjcjotj-cvTS 6 bejt; ^T|i>?b, 
6)|v feaT^-a ru 5t;e T^ob, 7 t)) 3§n|T-^ a t)udj|i to Teat)a ru at) [t))T jf] c^jit; 
Tu poT jaT (6)|x r^ c|vai) at) tt)dc4e a |\4Ta|ic at) T:j3l)^^KH2l. 
[beta] at) T>^e) x>S ccujv -ii b^ejTtt) 10 ![ 21 t)uaj|\ )iacut ^ att)ac to 
atjf a b'po)-lut)3pu|\r. carusdT a t)<2i3v?T to t)^tt)aT, 7 it)4 

20 2lTt]^jt) t)a cjiajtj a t)ajreot)>?T tu3 to 'Ct)j5tj62lRN2l <D)a aT Utt)- 
■cu t)dc cjiajn TOj^n'o jaT, l^c^ia ini 7 n^ M"©, 73up 34b -cu )<xx> t)a tt)b]i4)3T- 
351^1^4 Tm TJOT J4T ; 7 TO Te4T)4 ru jb, 

T>;iiT]ob |te l)^3>?Ti t)4 04)^1156 bj4r 11 ^3wr 30 bi:4jcjofj -cu a tt)^rc 
a cco3aT txjor, t)6 30 T)3^br^ j. t)a tt)b|\^j3Te bet) Te43n)a)rtc> 7 4 

it)bja Tiljl a3aT"jtjre, 30 itjaT it))at) 
C21JB. 21. I^CT a bejr; a3aT t)a tt)i)a6j ; 

12 21^ fjt) TO bea)ia ril Tot) bajle 
ReacT a|\ ttj^ba-o ^olns^c ; 10 Bat)- j tot t)3 ; 7 beaitt^ra r'j 4 cc^, 7 beij- 

^p43<iJT3- 16 2lt) ceT-3Jt). 88 2l|l ):4 n 4 l)Jt)3t)e tj ; 
221 )^^4cr> 4t) tt)4c c^t)Ujrj|i. t)6UT:6R0M02i)j. Keacr 1)4 rej^ce. 

13 2I3U)* c>?|ii:e r1 <» cul4)-6 b|t^j3- 4f), Tjoc ro 6e)[i x>o t:i})5t)8'2lFH2l 

'c)ot)>?r "cj, 7 r<inr>i^ ^'1 "^^ rjsri, 4)j4 ty^v [tti4]0 6j3]x5r- 

43iit l^K'ij'C) cuni4jr> 4 l)<iT;4]t 7 4 

M]^t<X)i >Tfi|ie tt]) jotril^n i 7 ti4 -cj^js C211R 2-2 

Xix] 'CO -ce^^d vu b§») -Dj, 7 buT> ru 4 »^**;d. -rsz. 
"frgH, 7 bu-D jn TO beT|r4. 

14 2l3ur jf 4ti)l4 bjdt, inwt)4 ]t4jb *Drj3e t)4 r^Jl^ce. 5 7 n^ r)oti3n]4l- 
•cujl 434-0 jtjre, 4^rojn "^o be4]v4 ■c4c-d 4 ccuUj-o. 13 C4f4 4T:rjtt)- 
■cu c^T) T) rul ttj4]t 4]i "cojl le -jtejt) : c^U 41) p6i"D4. 

4C'D r)) \<^Cyd VU ) 4|t, e4t)C0|l 4p. 4)]l- 

3J0-O, X]) •©641)4 -cu 4|l]t4"6 T)), ^DO t^j Y4JC):e rU T4tT) T)6 c40|\4 "TO 

cjofj 3U|i utt)l>T3 nu ). 'C5|\bn4r4|\ 4]\ xc^c]\Sr], 7 ru rejrf 

15 "H 21)4 b'jotj -0)41* b4T) 43 'c»Tt)e, "cpoUc 4Jii : TO be4]\4 -cu 4]i 346 
b^T) joijifi-v^t), 7 b^n T)ejtt))OT)it)>?T), 7 30 e4i)co|\ 4|i 4 T)4jr cwTi) ro TDetibjt^t- 

lt)b§4|\'Vt'0 Cl4i) X56, 4T) b^t) 3|\-ii-D4C 4)|X J4-D. 

7 4T) bet) t«4rtt)4|i ; 7 [30 tti4'6] lejt 2 213111* tTiun4 []\4ib] ro 'cetibj\^T4 

4T) tnT)40) tu<l^")W^ 4t) C^JTSJl) tT]lC : l^JtJ) |tJOT;, 1)5 tt)Ut)4 i:^X54)|irtJ CJ4 })§, 

16 Jt^T* bj4T re tJt), 4 i]Ud}\\ -co 4T) TJT) to be4t\4 -cii ctiit) x-o t)'^ey:e)r) 
be4]t4 x^ T^l^ "c^ tt)4cnb [rot) Tjlr] §, 7 bj4jr 434r t)6 30 lo|\34]i'v?r ro 
^J4T <1J32^> ')<^c bi:e4r'p4 cejrsjr) ro reiib^i4r4j|i t)4 rj^J3, 7 4)'reo3>?r 
ri4i)4tt) ro tT)4c t)4 tt)t)4 joi)tt)>?T)e ru r6 4 ]\)t §. 

ltdjn)e ti)4c t)4 tt)T)^ t)e)Tt)jot)tt)>?t)e, 3 9t)d\K 4t) 3c§4rT)4 ro r§4T)4 r(i 

[t)oc 41* e 30 re)it)jp] 4t) ce)r3JT) : ]te t)4 4'|*')*"^l ; 7 Jt Tt)4|i rit) ro re4t)4 

17 2lcr 4jrtt)eocur )*§ tT)4c t)4 Tt)t)^ ril ]ie t)4 e4r4c ; 7 ^e 34c ^jrjj-d 
T)^c jOT)tt)VTi) lejf [tti<^] 4 cejr3)T), rejr 4 it)U34 6r r§i\b]\^t:4)li, t)oc ro 
tt)4)Ue }\.e -dS \\o)'ti ro tSh-^v r6 r^ lej3 -pe 4 tt)U34, 7 i^u-^)]! 'cu'r4, ro 
34c nlc i)1r b)4t 4)36 ; 6)|i [j)*] ejTJoi) r64t34 ru tti4]\ 4t) 3ce4rT)4 : x)) i:e4'D- 
ce4rrui* 4 t}6J1\c ; [j)*] leji* c^^r T)4 4^ t:u rii f ejt) r^roUc. 

C6jr3JT)6. 4 Mj ^4)C')ff6 vu 4Tr^l t)6 r4tt) ro 

18 H 2^-i b)otj tt)4c c5^Ujr)|\ 7 re|\b|i4r4|i 43 -cvyrltti 4|i 4i) •c-yljse, 7 
^1*wili4tt)4c 43 rY7t)e, T}4c >7tt)leocv?r ru ror -^0146 yeji] o\i'\\.d : cvTreocd 
ro 3l6|\ 4 4t4]i, t)o ro 3l6|i 4 it)-^^^, t;u l6)i* 30 rejitjjt) [4] Tx63b4)l tu-^T 
[7 i)4c] \Tti)leoc>?r) r6jb, 4 t)t44)|\ 4 ji'i)*. 

pn^iJ^'C'eocnr 6 : 5 U Nj cvTititjr 4t) bet) vritipe ejtijr 

19 2ltj tjt) 3l4cv>?r S ^td)y. 7 ^ )X c6j]v ror) tlo^i ^1 ^H^ Oiii-pjo)* 4t) 
tt)<\r4Jii 6, 7 be4ti>?r 4if)4c e cutt) -p^ii culdjr tt)T)^ vtt)6 : 6;]\ 4i) tijejr ro 
TJnr^t^. ^ c4jt:|\^c r^H), 7 3^ T)>?36 i)j tJH [iTlSn^Jnt^l^^cr 43 roT:l)j5^- 
roiiui* 4 -^jre ; 621KH21 tt))4 j4r. 

20 2I3UI* re4nv?r |\e t Jnt§T^>T^ ^ ^ ^ ^)^ ^e3iJl^^ ^^"^ ^K) li6tr)4r 4)1 
C4)r|\5c, 2lt) it)4C'|*4 45v?tje [4t;<2i] ye 4t) rtl'jse 4 cc|\4n, t)5 4ii 413 r-c4l4n), 

bojib 7 eruniutt)4c, i)i utf)iv?3)ot) re [tn^rl eut)iv?3, 1)6 >?36b)4r 4n, 7 ^n 

r4]^ T)3iir ; [dc^ t^J cn<^o|*4c, 7 tf)^"C4)|\ r)4 lu)3e 4]i i)4 i)eu!)>?b, t)0 
tl))r35ti)V?l. 4|\ T)4 h>i3J^. nl 364b4 "CU 41) it)<it;4j]i 

21 2l3ut clocyvir lucr 4 c4j'ci\5c tt)4)Ue ]x)t H^ ho3>T^ • 

>7l6 e le cloc>;b, t)6 30 ^tdib tt)4|xb : 7 [21cr] 16)31:6 ru 4|i 34c ^d\)COi(i 
tt)4|i tJH cv?i\i:^r ^» ^n ^o^c 411 3cul 4t) ti)4r4)i\ r)jt)t^cr, 7 3l4ci:>Tr cii 
u4)t; ; 7 clvrnrjr jn^^el "v^le pn. 7 T)4 1)6)1) cu34r ; co|\ 30 i\4cvrr 30 
b)4)r ^314 o]\iv4. tn4)T: rvrc, 7 [30] b>-§4rr4 -cxi [ro] 

22 H Slsuy tt)^ t)) 46t)rvrT)6 c6)i\ l^6t;e ri:4ru34r. 

rvTU)oi* b^r. 7 S*' ^nb)4 -tS cu|i cutt) 8 U 21 t)ii4)]\ [ro] re4i)^4 -cu r)3 
b^)!*, 7 30 cc]\oci:4 ru 4|\ c|t4^ e : T)U4r, 4^i*o)t) ro r§4J)4 ru c4)fi*)ol- 

23 t^'j b)4)r 4 copp 4)v yi-o \]d Xotc d\i 4 U4cr4|i, cofi t)<ic rT;4)|t- 
l)ojrc6 r^n c)t4tj, 4cr 4rloc>7r ril iieot)34 x,n i^u)! 4]t ro t)^, \\\6. T;>rc- 
4|t 34c e4t)co|\ 4t) U TM) r^H) e ; oJU Jo^ e4i)rv?t)6 re. 

4t) -ce ci\oct;4|i [4^4] X^ tt)4Uv?3 6 1[ Mj cv?iii:6rurit)t)^ti)ni)ler)olr4 
^\\)d; con i)4c 1:^11144)11606^411 tr^n- e3r^inU: re5l4 30x;ri\u4)Ui:)rroii- 
222 Re4cr) dt} porT>d. Caj B. 23. Re^c-o H^ ^I^S^vTre. 

a-6 4fj cr't^ "CO cvjn cu, 7 "cojui-d r\d n\S)^T:ji) d t]3?UdT5 d^ tcjo^, 7 30 

"nnenifid. ^)=>T3e^ "^>Tne dfjra cJLritv73 j, 7 30 

lb N'j reat)d ru ritebca le r«dti) Ivrs^j-ole; 

7 le Mrr^l ^ i)ef)tecx5.~ 24 'ilfj rjt) ro bedrvT^ao) Kit aji-^ot] 

11 N'j c>T|i'Fe r if innd-D ciiUj-6 ro dinac 30 se-ca t)d cdjtuec, 7 cloc- 
cMiedl ed3ruTi)ld, [tt]d|i) ar^ -coh?^ r^r^e le cloc>7b jd-o t)6 30 b]tu')3j-D 
7 T^o Ijoii d t)ejt)vef , ^^T; 4T) Cdjl'jn, ro cjorj iidji e)3 p, 

12 ^J 'Do -redtfd ru -one r-^^l^^ a|i dj|i fnjbejr] -cj dtjra ccd'C|u73 ; 7 dt) 
cercinj ced'C]\dti)t)'V7b ro culdjr, le 'pe^t, ro c)ot) ^u\\ r]tud)ll t^ beij d 
bfojieocd ru [ru "peji)]- cotti^fdrj : 1114 TJn cvrit^jre di) role 

13 !: '21}S bejjx edtjrnne bet), 730 d]i 3CUI ud?b. 

tiibjd djce, 7 30 bfudjreocvfo j, 25 1) 2lcr it)S 3ejb r>?n« cdjl'jti d^i 

14 2l3u|- 30 rr)ub]\d cuif Ci\mre d ttibjd 3tUd-6 p5]-rd d]i t)d itidc^Jb, 
Vtvfte, 7 30 rro)3eob->7r r|ioc rudix- 7 30 T)ej3t)eoc>?r dr) -p^}! ), 7 30 lui3- 
Jif3b<.tjl ujujie, 7 30 Tid)beo|td, riiu3 ye le: dtj-j-ojn cv?liV'J3ed]i di) Ted|\ 
nje dt) b^t)Td, 7 d nua)]\ ro bj n\e d)ce, drij^jr) curn b^jf ro luj3 le : 

t]) b-pu^jji ttie t)d itidJ3rjn 1 • 20 2icr lyj r^edtid ru editjjr |\)f ^H 

15 2ir) fji) bedi\>?r 4rdHv7 ttidrd)|i ccdjl^t) ; T]) [bv>'?l cojtx] d|i bjr d^rd 
Ai) cdjl'jt), [cotiidjird] 63dcrd dt) cdil- ccdjljt) [rvrller] ^^X '■ o)\k tt]^ §j]i3)of 
)T) leo 30 )*jr5')'e]i>?b tjd cd)r]\ec d^fd rvrrie d i)43>;r d c6iti4)*dfj, 7 ttj^bdi* 
i)3erd : ' " e, jf ttid]iro)i) [dr^J dti cvrrrJ • 

10 21311^ r^ditd^rdTivdTicdjljn NT ^ 27 Ojj\ yu^x^T<^^ tti^c^e 3, [7] ro 

lid ret)05it)b, 'CI1U3 tne tti)t)3)oi) roti 673 dt) cdjlji) d]\ d ^idjb rdjt)3edt) 

frjoji^d T)d tt)t)d6j, 7 t;u3 T^ TfUdr po)-rd, 7 t)j [iidjb] ejtjec ro cntt)- 

r; ; reocdr ). 

17 2l3ur, ^euc, ru3 re cujf <i^Jt)re 23 If 2t)d 3ejb T»?t)e cdil'jt) [bjdr] 
[t)d l)^3>7r,] 34 |\<J-6, Ni brudjji tt)e f)d Tf)di3rjT), 7 3dt) ) pofrd, 7 d l)ej3- 
"cinsjon T)d tt)d)3rjt) ; 3Jr§r ir D^"^' T)ju5ar, 7 l>?-ce le, 7 30 ti)b^]ir4 ontd ; 
Xo c6tt)d]tryrre] 63dcrd tt))r)3]t)e. 29 2lfj XJ^ dt) re ro l>?r le to 
^3ur lejrt)eocv?-D X)dT> dt) redrdc d bed)td -co ^r4 dt) cdjljt) c^03dr [f e- 
brj4rT)vTrJ f Jnrjon T)d cdirpec. eel] 43'^^. 7 bj^jr ri t)d tt)t)doj di3e ; 

18 2l3ur 3ldcfYTr x^^^lV-'>3^ H^ "^o cjoo 3U11 uri)lv?3 xe ), x\i fedrdtj 
Cdjrjtec dt) V^l^To 7 T^najcreoc-v^r e ; d cu|\ iidr d|i r&r d f<i03djl. 

^19 ^3Uf cvrji-pj-D tiar c^jt) ceur 30 U M7 3edbd rnt)e bet) d <{rdii 

[ttdt)] d)ii3jr djji, 7 ro bedjivyr tJT) c>T3e, 7 t)1 tjocr^nr x^ ^^)X^^ ^ ^^<\. 
rdrdiji dt) edjljt), ro cton 3U]i r6j3 

ye x>\\oc djt)«) d|x ti)di3r)t) r)tli<i<5l: C21JB. 23. 
7 bj^j-D X)X) n-^ tTit)<ioj d)3e ; T)1 r^dr- 

prc r& d cuji iidx) djvrer d x^^Z- J^^acr e3b?re, 9 ]tedcr-co3djT, 15 7 

djl ; ]iedcr r)0|\rd. 

20 2lcr tf)d bfo^ dt) t))r to Tf1|\eur)de, 

7 T)dc bydjcr^]x [c6tt)d]ir>?re] 63df*d 2lt1 re lo;rre|t lofjd clocnb, t)5 d 

[roi)] cdjljt) : T)3entrdii d bo}U retc|ie^Tedcd re, t)j 

21 21}") Tit) ro beu|x>;r t'jar dt) cd)l- p^c-v^r d ccoiticjivtjtusdr dt) "Cjol)- 
)t) dtt)dc 30 TO]tut "c^se d l)ird|t, 7 621RN21. 

cloct>?r tt]Y7^rj]t d cdjr]tec le cloc- 2 Nj )\^cd]r bd-rrdjir d ecoti)- 

>?b 'j t)6 30 t)eu3d r? : ro cjot) 30 rjot)6l dt) Tjotje^lKM^l ; 30 T)>?3e dt) 

t)red|if)d x^ \e)\\]e dt) Iri^^el, rri\jdp- rectiidr 3lut) t)j |t4orr r^ d free d 

dcuy -DO T)ed»)dTt) d rr)3 d tdrdji : 3c6jtt)riot)6l dt) "CJoO^^lRN^l. 

tfjdji -j-Ji) c>;]\tr6e dt) role dji ccul 3 I1 2lt) r2lif)tt)ot)jrec 7 dt) 2l)6db- 

w^'^- 7cedc t)i ]tdcnr r'jar d 3c6tf)rjoi)6l 

' 22^ If 2l)4[ 3ejbr§l\ ^^^t 43 Inre le dt) T:)51)e2lRN2l ; edrot) 30 T)n3e 

tflndo) 3<i it)bjd r?t^ p^r^d, dtjTott) dt) recit)dr -^Xux) t)l tidcno d 3c5ttj. 

b^jteoer^ jdr d^x^ot), dt) ttl^ "^^ rjotioldt) t:jol)62lRM2l 30 bi\^r : 

1^3 leJT an ttit)d6j, 7 dt) bet) •• tt)d]\ riT) 4 <Do b|ij3 T)dc rrdt)3drd|x cu3djb 

cvTut^l' ru olc dn 3cul 6 Jri^^^l- l^ 1)d]i4it) 7 le >)vrr3e dtj ra rrlj3e, 

23 IF 2t)^ bjot) cd:)l)t) [bjdt] 1)4 di)ii<^J]\ rdf)3db4 dn)de dt d t)63jpr ■ 
223 riuit; ii^cfdr 436UreROH02t)j. 4tj rlu^s dtt)4c 

7 -oo Bixjj 3UJI c^nca-e^ii BdUdtn 18 U Hj ^)«b|i4 cii cudnur'odl 

Tt)4c Bheoji 4r Perofi r)<i 21)eropo- T'cnidp-v^Se, ti6 ludc tti^-D|tvrT6, 30 t;)3 

■cJniJd, a t:43y7-D cuttj ru^d -co ttjdl- "oo Tt)J5l)62lBN2l <l)e <i|t yoti ttidjre 

lusdr-. 4|x h)t : oj|i [ji*l ar-jrudTctti^ecx) )4"d- 

5 5joer) t)jo|i ejr^ "do r.t)l5l)e2lR- ro 4i\^on -doc 'Cr)j5l)e2lRH2l «t)jd. 
tl2l <t)'j4 |ie B<iU<iin ; dc"© -co )otn- 19 ^ Nj ■c)ub\\^ -cu. ^)|\led34ri 4t\ 
p6j3 -co T^1)joc)62iRN2l «t)j4 411 in<il- ur>Tt^ecT) roc fie|ibjt4t;4 ; urVKC^ 
IU34-D tja betiu34-6 '6>?T:f), ro b|r)3 <i)|i3J"D, ufnt^^cr b)-6, utvr^tc-D Tjejre 
3U|x bjofjttjvT!) le ro T:l))3t)62lRH2i 4|x bjt 4j|\lgcr;4 4ii urniv?c"D : 

*t)ja til. 20 Oo cojitiJ'ot^c vearnr ru ^)]t- 

6 >>lj )'^V^T^ ■cu 4 r1o^c4jti T)6 4 l^3dr) ro ■C4b4t: 4|i up7|\ecr ; 4cr 
3coT)4c 4)1 -p^r ro f-ios^jl 30 bit^t;. ror r^jib)i4'c4 1)') t^^x-dt) 'cu^)|ile34'D 

7 II Hj tu4'coc4 t;u 6ron)j'ce4C ; "c^o 'C<ib4jnr 4|i UT>T|te4cr : to\\ 30 
^n^ [JTl "c^ixb{i^-c4 rvjc e : i)') f ua-c- ttibejr)eoc4)r. ro i:l)J3'0^2lHN'2l <t>j4 
0C4 Tu 63)pt;ec : ro cjofj 30 |i4bnf "cu dfj 3dc vrle t))r )or)4 ccn|x'Fe ru 
4r c6jTi))'cec )0tj4 rvjtce. ro l^i(), 4r)|'4 -cjjt 4 "ciiejr ru "d^ 

2ii) cl4i) b^jvr^ rojb |i4Cdjr 4 f$l^W34r. 
cc6Kt)rjotiol 4n ■Cj5<}^^RN2i jor)4 ^21 H 21 t)u4j|v ro bg4|i4 -cu ttiSjr 
x;iier t)5)i)^l4c. r6r c:]jJ5i;e2lRrv|2l 'Dj4, ti^ cv?|v 

9 ^ '4 t)u4 juicut ^n Tlud3 dTr)dc d|i c4jp.re d cojihllon-dr : oj^i 10113- 
4 t]<i3nr ro T)dn)dr, di) \)x\ co)ti)e4r y:>^X) ro r.l))3\)^2lRH2l <t)j4 o|\t; e 
ru -i^ejT) d|i 3dc ^Tle rfiojc i)ir. 30 re)tr)jT) ; 7 ^c<) bjdr i)4 p§C4'D 

ion 2l)-i bjot) buji itiefc edtjrvjrje, ojit;. 
T)dc b)4 3I41) "Cjie f 4lc-^ ber)Uf rd 22 2lcc tt)ut)d r-cu34 -cu »)6)r, tjjr 
T<i^ T)0jrce, dTjtojt) H<icdjr 7-e 4tt)4c bjd n<i p^cdr oit-c. 
4T 4 TiTroTlunspoivc, T]j ■c)uc'}:4 )-e 23 5)^6 be Ti^r ro cu^jr 4tt)4c 41* 
x:^oXi 4 ir-cec ro ni-o)-lut)3po|i'C : ro beul cono^^'^'F'^ "cu 7 conilUori-pdj 

11 21ct; 4)* 4ti)hTr bj47-, d tjudJH- ■cue; [edroij] dr) ^4b.^t;uf cojl^njnlr 
•c;uc)?4T -^n ^]i'^'ct)6T)4, r))3>:jr re [e ro |iei|i tt]d]i ro ri)6)r)5 cu ror 
rejr)] l^ ^VTos: 7 <i tiu4 Mcdf 4ti n}Jo^&2lRH2i ^jd, i)oc ro 3eU ni 
31Wdi) Tfdoj, cjoci:4 )*e ro t)>:otIut)3- ler beul. 

po}ic [4 t\)r] • 24 I1 21 t)i44 tjocT^dy cu 30 3dnt- 

12 "ll Bj.^)r d3dr ii)^|i dij 3cedr- >?r >itieri)n4. ro c6nj^i*dr), dT)to)n JT* 
t)d ajc cdob dti)V75 ro t3to)-lur)3po|xc, ejrjji leer c^ojid pJn^t'HH'^ "^o r^jc 
tr)4 4 |i<icd cu dit]<^c : rjce dji ro cojl yen) ; 4cr t]) c'Vip'Fe 

13 2i3U'|- bj^jr rludr<i"D d3dr dji cii [ejfilr] 4r) ro f-ojc^a 

1l<l]i'.ri ; 7 j-p 4tt)h?'6 bj4i-, 4 i)U^;[i 25 21 tju4 cjucvd-j* cu 4 t|30|ic rq 
t^jlttieocuf cu cu T^ejT), cojceolvrr cii c6ti)4]i'r4n, 4i) t^) T^^'^^'^^S "^w tl4; 
lejf ^-jT), 7 Joti)poc>7r cii 4)|i l)dj"|- 7 reur^ ro cdt|t>?t)3 le ro U)it) ; dor 
"pojleoc^Tr cii 41) i))r cj3 u^jc : T)j co|]ioc4 cu cofitdt) 4 n^jtb^ ro 

14 0)|i i-jublyr3 ro T:i)j5t)ft2lRN2l c6Tiid|ir4fj. 
<t)j4 4 l^|i ro C4ii)p4, roc ciiri)r4c- 

r4, 7 ro c^b4'C ro T]dtti4r xu<\.x ^"^ C21JB. 24. 

tjd3nv?r) ; 4|i 4 i).irb4|xrojt) b)^;r 

ro toi-luT)3pu|ic T]^oir)cd : 30 tide 2lr) rc]\jbjfj relnse. 5 Cejic 7 cjn^l- 

b-pdjc;-© xex)o^ edjfjjr t-^ldc jorjdr, cut "c-o cor33tt|d)l |ie 3dc tj^c. 

7 30 bT)U):er re u^jc : 

15 *i H] ciiibjid cii r<i tt)^)3ir^Jlt 2lNU2i|R ro be4]i4 y&^y^ bedij, 7 
4ti rei|vb):634T)cv?3 t)oc cdjt)ic 6 tjd pofdr X^ h 7 30 ccejseotijn'c i)ac 
tb^J3rr^)|v cu3dr : b>-v?3e x) 31^^'d <i^ bjc udr, ro cjofj 

16 C6m)neocv?r r^ -^"^ focdjn, 30 b-pii^ re^Tjettjslojne e)3)t) jn^t^ "• -^'1- 
[edron] erjivyb, r^ t)^Jc "cojsr^T 1*^ TOH) rcr'iobdr x^ '^] jcnlbjij r5l>T5e, 
AYS ^ot] roc rojurjb, tti^^i 4 cc4)c- 7 cu3dr rj dij 4 U)ti) [e,J 7 cvrp^pj 
i)$n P)r : T]j f<ij|ieoc4 cii e. 4tt)4c 4r <i i'JS 1- . '^ 

17 W Hd bjor r^N<ip^c 4i\ bjc 2 2l3ur <i t)U^^U t>?3)^Jor TJ -^ ^)3*I 
"cjnSJon^Tb JrMel, tj4 rc^^>ott)'jc^c ro ;r ^J'^'M^ l^ Jttlt^cr 7 be;c T)d ti)ij.d6r/ 
Tr)4c>?b jrr^el -^3 T^n ojle. > ;j(j$> ir ES 

224 8 2I3UI* [tfi^] tuarvrjjon an T>S]\d -oo-c cojri)jr;$c iioc [4r:4] 4^ ro -dvtt;- 
T?t^ J> 7 T^^l^J^'n 'cealv?3e "co i*C|;)ob- ce r^ob a T^J3 "cod r>o}\\x)V> : 
4'6 r'j, 7 30 -crjubiid tdj atj 4. l<i)ri) [),] 15 joFja 15 cjtj-ce -co be<x\Kd x,n 4 
7 a cu]i atnac <xx a "cjs ; t}6 tt)a •cuanufcal to, 7 t)j )iac>;-6 at) 3|i)an 
5ejl) at) y:&\\. "cejiijoFiac b-^T, t)oc -co po)- a;)i ; ojjv [at;<i] ye boc'o, 7 cvr]\- 
3ab c>T3e T)a nnj^oj 5 ; )-6 re 4 cjioj-De aj|i : -0^3^ 30 1)6)3- 

4 If Nj x^^-c^T] at) cei-D^eait, -co rt''^ T-s a-o ^s"*;-© ajv at) tTjoI)^^^' 
cvfi uax) 1, a 3laca'6 c>?3e a \C)X t)a N'il, 7 30 ttjbjar* i)d fseca-o oiv-c. 
tt)t)Joj, raji ejv ^ 'cim4)U)3e ; 6;|i [ji*] 10 *l Nj cvr|v>*J3^1i r)a \)<X)i:\\e cutt) 
ar'pt»at;iT)4ec'D r") a b').ia3J)v;)-| at) b^jT a|i to') ')-'^ clojFje, t)o at) clai) 
r:/5!)^-l^»^J^2l : 7 t)j Tciiibjxa nu x^ cutt) b<^ji- 4]i tot) r\<x i)a)rne4"6 : 
te[a4 rot) rv;T;ce p^cusar-, t)oc to ba))"soc'ca|x 3ac T'>;t)e a|\ fot) a c6))ie 
beiji TO r4|Jol)62lBH2l 'Dja Tvrc r^Ji). 

[ff)4] 6)3|xecT. 17 If Hj c\^o\\x<x -cu bj\e)t:eti)T)ut 

5 If ?l i)uajji TO bejii T'vTt)e beat) at) cojtt)j'C)3, [t)6J at) TjU^cTa; 7 i)1 
tiuar), f)') iiac-tTT ye attiac cutt) at) slacpa -cu eaTac bajtj-ciieabvrs a 
co5ajT, t)j if]6 cv?fit)55I^ ciiftait) ejrj- t)3^11 = 

ejte aj]t : [acT] bj^jT t^ T-^o^ T-^tj f^ 21ct cv?tt)t)eoca -cu 30 iiab>?')* 
Tijbajle a]i tS'C' bljaTt)a, 7 to Teat)a t^JI ^o i*clabvr3 r<^tj T)63)p-c, 7 3U]v 
te rol^T T<i^t)t)^oj HOC t;u3 r©- t"^TCV7l to 'Cl)j5^^2lRN2l <Dla ar 

6 f N) 3lac);<t eat)Tv;t)e doc jac- tJH'^w- 4j)i 4 t)-dlTb4tito)t) 4)"ct))3)tr)TJ 
c-^ 1)5 U4CT<| ttjnljo ^ 1)3^11 ■• o]]\ 3I4C- tjot: 4t) t)1t 1*0 Teat)atr). 

vjr ye at)utt) [T^tje] a i)3eU. 19 5i 21 i)ii<i))i bet)t'^T -cil T:>-o3ir)4 4 

7 If 21)^ 3e)btjo|i TYrtje a3 30JT at) tt)ac4e, 7 Tej]utieoTui* r;n pu^^t) 
eai)TY7'ie t^ Teaitbit-^j-cjxjb to clojtj afjta ■n]dc4e, t)1 |t4ca "cii a |tjT* a|t 4 
jriuel, 7 30 T)Teat) re ^t)al4t: Te, t)o cf ij : bu^jt) r^H -^3^^ ccom)jt;^c, a3 
50 T)Tjolra)t) e ; atjrojt) b-^jreoc-caii at) T)TlUecTa, 7 a3 at) it)ba)T)-n)i^b-v;5 •. 
at) 3aTvr3e ; 7 c>?|ire '^w ^^ 'colc a|i co)i 30 tT)bea)rjeocv?T> to 'Cl)j5l)^^K-> 
3cul uaib. H^ 'D'xx iu af) >?le o)b]\)3)b to lati). 

8 If IZdh^ t^jjie a T)^|x t)a lt4b|\a, 20 21 t)W^)|t bu-^jlrjor r:u to cjiatj 
30 3co]tt)eaTra -cu 30 TiI-c|\acTac, 7 ola, ^) jx^ca -cii to rpjot)-^^ T)a T)3ea3 
30 T)Teaf)a -cii to jtejjt a t)v?le t)e')'ce a ]i)r ^ bj^jT r)t) a3 at) ccojiri)t;ec, 
rt)Yri)r)T t)a r<i34^ lebjr^c TVfr : tf)^ a3 at) T)T)U§r^, 7 43 4t) tt)b4)t)t;ti^b- 
To 4iT;]t) tturJ 'c1obr4t), [ti)4tx] rJT) >?3- 

co)ti)eTr^ojrJ "CO Te4r)4tt). 21 21 t)u4jt^ c]xvTrjeoc4r t;u c^Jojia 

9 Cv7itiT)j3 c|teaT to \iit)e to •cr1t)etr]t)a, t)4 T)03lv?n) t)a tj^;3 rJt) "• 
'Cl)j51)62iRN2l 'Dia ]ie 2l)j|\)an) jotj- bj.ij-6 rJH ^3 <!') cojttDtec, a3 at) 
ra -crllse, T-^ ejr "cecT ait)ac Taojb T)TjUecTa, 7 asat) Tt)bajt)t;|ieb>?3. 

ar at) t)&3)p-c. ~^ 22 ^2l3ur c>?ftit)eoca ■cu 30 ]\ajb rit 

10 !f 21 iju<i){i TO beai^a -cu ejfjjT aT T^oj|vrei)ac a ccjtjc tja 1)631^^6 : 
a)t ^)|\le5a-D toc Tet\b]i4r4, t)) t^ac- >?tt)e rin a)T:rj)3]tt)r) "ojot; at) t))"6 ro 
VTT ■cu a r'cec x>S CI3 Ta b|\e-)c 3JU to Teat)att). 

uaT. 

1 1 Searr^ cii atiiv^s, 7 at) ce t^ C21JB. 25. 
•ccjub|ta C14 ^j|\lea3a-6 to bea]i4 

rejriot) 4ir)ac cu3aT 4t) 36411. 2t)oT rttl^cTUsa-o at) ciotjrai3. II 

12 2l3urina [bjofj] at) Tv?t)e bocT, 2it) bet) tt)jot)^j|\§c. 13 Cott)c)tott) 
1)1 co)Teola cu 7 <i 3e<xU a3aT : cettc." 17 ie]\rqijor a|i r)4Tet)an) 

1 3 21|i 346 >?le cojt TO bea)i4 -cu 4|i 2ltt)4lec. 
4 3^U t6 4 t)u^)|i cejT 4t) 3txi4t) 

r46j, co|t 30 breaT-pd cotUt joija ^21 bjon jtt)Tier-^Jt) 7T))t T>^o)t))b, 7 30 
edTac rejT), 7 b^f)oc>;T re cur-^ : 7 •ccjucrn'D cutt) b]\eicetT)t)>;r' ^^^'^l 3" 
b)^)T ro t)a r)|ieat)cacT t>?c a Ut4 t)Te]t)T)r [t]<i b|\e)c^ri)nT)l b)iejc^tt)- 
To T:I) )3V)e2lPvM2l ^e. t)ur eacojtxa ; at) r)t) r^oivTYf^ ^n 

14 If t^l't f<^j|\eoca cu e)t)r^t^^r^3- rjjxeut), 7 Ta)tt)t)eoc'v?T at) cjoucac. 
■^n^vTS cuajtur-cajl t4 [tt)b]ia] bocT 2 2l3ur n 4tt)lnT blar, it)4 c>?U§n 
1)6 T4)Tbj)\, TOT T§)\b)t^j^c]tec, T)o at) cjo^c4c a bualaT, 30 ccvr^rJ'^ ■^'J 

225 " Z Sc.2(ojler> ti4 h\\6)^e. t)e>Ur6P0M0?t)j. 4>)ol 9irt\A\ec. 

bjtejretti -cyrUcv^b a ltj34.r) x'iox, 7 14 Ni Bj^jr 434-0 dtj ro -c'ls tt)ioT- 

3db4)T 4j]v "c^ li'c4 T^JIi '^o ]iej|\ 4 u]i rdtimf e43f4tt]l4, tii6|i 7 l^tS- 

cojfxe, 4 ti'^^bitt -aj]tj3. 15 ['ZIctd] bj^jT 434-D c6tt)r|iotn 

3 Ce4'cn4Cd-D b>?lle 'pe4rur T^ loitiUi) ceyi-c, 7 itilofmi joinUt] c^\\-c 
tiu4l4r) 4' [7] 34t) rul 'c4iT ■• ■06314, b'j4t 434-0 •• co]\ 30 b'p4i-Deoc'C4 -do 
f-Csi] nibu4il>*^-6 e 6f 4 cjotj V^], Ve Mcce 4ti T<i ■C4l4tii t]oc to bejji -co 
ttioji^t) b>5'U§'Oi 30 inbi4 ro t)^]tb[i^r;- T:;|);5t)6'^RM2l *D')4 -cvj-c. 

4 ■c<X]\c^'ix^^c 4-0 |i^c-^c : 1(J 0)\\ 41) rijejx? -co i)j 4 lejt:ei-ot)n> 

4 H M^ c-vTn >-e4r'C|x4c lejT ^H [7] 4T) tijej-D -co til 30 Iie4)3ce4]ir, 

Ti4lt) 4 t)U^J|\ t'^l'CP<^T 4ttl4C 41) T^JX- [4^41-0] 114 X]dZ)yud'tr,)^^C-D 43 -©0 

b4ti. r.l))5i)62lBN2l ^)d. 

5 1I,v2^<i c6n)nn3J'c» X5§tib|t4jr|te 4 17 11 Cv?ti]nJ3 C|ie4-c ro tijrje 2ltfi4- 
b):6c4 4 cejle, 7 30 T)eu34 .^oi) -c'job, lee iijor 4rjT4 ■cx\)^e, 4 t)u4)|i •C4t)- 
7 34n cUtj 4J3e, \]) p6ri^4 b^T) 4t) x:e 34b4 4tti4c 4f 4t) t)63)pT: : 

cu^j-D 'Deu3 4TnuJ3 ]ie co'iit) 1^640 : 18 C]oT)ux 'tS]\id -fe itjo-c 4^)*4 
h)d)i> -ce|ib|t4t;4 -^ T'P' <AJce, 7 be4ii- ■n-rUse, 7 "oo bu<i)l 4n c>?t» -6ej3)ot)4c 
vr6 c>T3e 114 niTi4oj j. 7 c6)ttirjot)):4 -c46jb, [e4roi)] dr\ tiiej-c ro [b'j] 4fj- 
cilimtii -C5|ib|t<:ir4|v 4 -pjji -Dj. bv4r) 4-0 -6)4 J3, 4 r]uSi\\. -co [bj] nii 

6 2i3Uf jf ^U)l4 h)dx, 41) ce)-c3)t) I43, 7 co||ir4; 7 i)4c ji^ilJ e3l4 De 
[t)oc] be4]iui* ti 30 rtib)^)-6 4 t).^jr 4)ji. 

41)11)4 4 'ce|xb|\4t;4 [)iu^Jtt] b<if, c6|t 19 U)iner.iT) JX -^ttjlv^-c h)dx, 4 

i)4c cc-v;|i-):j3^1i 4 4]r)tti 4n)4c dx )x- 'JU^M^ beixur to r,l)j5V)<2/21}<N2i ^j<i 

|i4el. -ru4)riiT)Joi* -CYjt; on ii^ijiii-cjb -v?le 1:4 

7 2I3UI- ttiuii4 t:'C4)'CT)j-D lejT 4 3cu^jtt'c 4-0 T;)it)t^'?oH, 4Tir<i nv'^TJce 
1)63146 bet) 4 -6etxb]x^t;4 ro 31404-6 t)oc ro bejjt ro I^l))5t)&^R^l^ 't)j4 
C'v?3e, 4iJro)f) e:j|X3e-6 bet) 4T] re4ji- 'cn'c [11)4] 6)3|\ecr r4 telbu34r), [30] 
bi\4t4 Tu<ir 3t^T -^^1 Ti3e4'C4 tt)4|t 4 ccv?]xi:e ru 4it)4c cu)it)tie 2liti4lec 6 
tiibe;r ii4 Tt^)o) fvi3, 7 re4|t4 -)*) |xju, ^e)^ T<^6j ii^tt) ; 7 1)) -6§|iiiior4 rii e. 
4Do -cjult; reitbtx4T:4 tii-pjfi fljocr ro 

t:63b4jl -rii4'|' r4ir)ft) 4 -ce|ib|i-^'C|i4 C21JB. 26. 

4 ii)t|t^el, 1)1 1i<^)ll Xejx cufxutri rejx- 

Bii^c4]i ttl'piii ro c6>iiil)oii4r. *t)r)3e 1)4 ccert;oi|tt:4. 12 21314-)- i)4 

3 ^t) rjt) 3o;];>-)r T^nrJ^ <i c4ic- "tirecit)4-64. 

Ttec 4, 7 U)beo|\\7r ji'jr •• 7 [tt)^] TtT- 

4tj reiTJon [i)^ ^S^T^)], 7 30 ti<ijbeo]x4, 215US ix 4itilv?-6 b)4r, 4 tiu-^Jix ■cjoc- 

Mj TdTc^^forj jijoii) 4 -cSb-^-c ; x<^X ^" <^ T^^c 4nT<i r;)]\ r]oc ro bej]i 

9 2lt) xir] -cjucxdj-c b^t] 4 -ceixb^^- ro r:l;j51)62lRN2i 'D;4 -6^^; [tn4|i] 
f:4]i cn3e 4 ldT;4i|i i)4 ')-jii-|-e4|i, 7 6j3iie4cr, 7 'rc4lbocu"r rii ), 7 cojtij- 
rc46jl-pj-c r'J 4 bii63r^ coj-p, 7 bu^jl- x]eocux "cu jfj-ce ; 

-|^e x) tejle t)4 e4r4ij, 7 -)^txe3oii\;-6 2 ^o i)3l4c-):4 -cu rot) cerc>?r ro 
-rl, -64 ]\S-c, 2t)4it -j-jr) ro "661)^4 ]\)X tivrle t6|t4-6 ti4 'C4lii)uii, T)oc b4n)'):§')r 
411 T:e T)4c ccv?|\iie r')3 4 -6eitb|i4t:4 rii ro-c -f:eit4r) ro bejjv ro "CljISO- 
rw<ir- " e2iKM2l <b')4 -6>7r, 7 cvrpfe ru 4 

10 2l3iir 30))t)^)3e4iv r4)i)tn "ce 4 3cl)4b [e,] 7 ii4c4 ru rot) i)<X)t; 7:013- 
T)Ji*Mel, "Cjs 4f) -ce d\i 4 bv-v;! 4 bn63 y^x 'co rt)j51j62iKN2l '6)4 ro cuit 

XCdOjlTe. 4 4t)t1)4 dt]. 

1 1 H 21 r]uS-}\i T;e)3eotT)4r jtii|t^r4ji) 3 2i3ur |t4c4 ■cu cutn 4t) ^1-434)1x7: 
jrjjx -pvriie 7 "cv^tie ejle, 7 30 ■criuc'):4 bUr 4r) 4ori)<i l4er;b rn), 7 re4ix4 
bet) -j:)jx 4C4 4 Ur4 ro tS\itd)\ 4 ru jx]-)*, 2lrit)>?3Hn <i tl)U3 rott) ^?)j5^|- 
-pjjt 6 14)111 41) -ce bu4)l)o-|* e, 7 30 621KN21 'D)4 30 -cc^j^jc itierotirv?r- 
cc-vTix-fre X) -A l^i'n 411140, 7 30 nibeujx- ce i)oc ro ti))or)V93 41) rjol)6i2ir?N2l 
y^-6 d\i b4llnb '):ol>73ec4 4)ix : r4|i t)4)'C|x]b ro ■c4b4c -ty^T). 

12 2lij -|*)ti 3§|txi:4 -cu 4 I4ii) rj, t)j 4 2l3ui- 3l4C>-4 4i) r^3-^'c dx\ clMB 
b;4j-6 rnu^jse 43 ro -j-v^l [rj]. dx ro Ujii), 7 le4cpT'6 4{x l^ix e 4 

13 U I^J'j bj^j-D 434r d\) ro tr)4l4 bi;)4-6f)VT')'e d\r.6\\d ro rijjol)^^^- 
c6riiT;]xurti4 C43r4ti)l4, c6tt)r|toiti tTi5|i 1121 4)e. 

7 c6ttit;tiotti b§3. 5 2t3ur l4)beop4 cur4 7 re4]x4 titi 

226 SSl-6b\x}r t:)\\ c<X]]^djt]. C21JB. 26, 27. JTM^l t)<2[ pubal ^)f\J3 

<t)o [bjl tt)4t;4 n^ SliJHJdt)4c |icjr> cutrj Svic c}t)ejte x>djx djtir) ye r'jotT). 

-Dul d f-ecax), 7 TO cu^j-6 7-e xjoy "ooi] 15 "peuc <t i]udT 6t> ^jTfieb T)^otTi- 

r)63)pr;, 7 '^o pjne cu^x: a^ yjr) le t4, 6 tj^ti), 7 benn3 "co pobiil jri^^e^l. 

be43v^r) [fnvrrjtyiie], 7 r^Ijrj'C ^fjtojn 7 -^H "Csvrcce tu^ -cu tdv?}), in^ji do 

CMHI bejr; t)4. cjtje-r, lijoji, ciinj-^c-cac, tn)orj-v?5jf -Oi^ T)dj-c[t)b, -Dvyrce ■cvrlr- 

[ xi46jT)ec : J3J0T "CO bajFje 7 -co ii)il. 

I 6 213117- -oo h^-Dd\i r\A 1)e3jpT;)3 30 16 H 2ir)r<i 16 d r)ju3 to 4iT;;n "^o 

I \]o\c -o-a^ ccjorj, 7 -co 3otit;YT3^-D4|i it), 'Cl}j5t)<2>'2iRN2l ^Djd -djot: t)d 3t)^^- 

7 ro c->?iied-D4|i r><io;|vi*e CfiUvIj'D 41*4. -do -Deatjdti) 7 i]4 b]vej'C|tr)t)>?'p : 

onYjo : 4[\ 4 tj'fi'ob^i-ojr) co)roe4-Di:4. -cu )4-d 7 

7 2l3uf 4 T)u4)ji TO ej3§rr)4|x ajji to Te4t)4 ru mt 6t v?le c]iojte, 7 
4f) TT:;j5i)<i*iHN2l "DU 4(1 i]4)t|\§-6, leTr4r)utn >?le. 

Tocu4hTT4i) 'Cj5l;62lRN'2l4}U)3ut;, 17 tD4Ttt)>?3 -en a T)m3 <xr)'C)o\)- 
7 TO freuc 4jji 4jt cc\\^x>, 7 4Jii 4ji 62iR^?'4 4 bejt; t]4 ^DbM ■^3<i'!^, 7 

XSot^, 7 41|l 4|l ]-4f\U34T : JUireCTD J0rj4 f I'jSTjb, 7 ^ |Xe4CTVTb, 

8 2l3uy -cus 4r) 'Cj51)62lRH2l 7 4 "4jT;et)t:4 to com)e4T, 7 4 b|iejt- 
4ni4C jn <Ar ^t) r)63Jpr le Ujt'n Ujtjji, §n}t]Y7r, 7 ^Jpe to T:4b4T; t4 3l6)t : 

7 le ]ij3 r Jf)^ft 4iti4c, 7 le l)U4tb4r 1 B 2i3ur T4Tfh>?3 41) i:j5t)62lR- 
n)6|i, 7 le c6n)4iitvTb, 7 l§ l)joi)54n- t^2l Tnt^r) <i t);u3 sujt -cu 4. pobal 
"cy^h : <ij^J3^ in^t^ "CO 3ell fe TV^t;, 7 30 

9 2l3U'p Tni3 r^ <A T^ec Tot) ri^jrirj cco-jt^ed-oy:^ 4 ajr^tj'c^ "^He ; 

)t), 7 'CU3 4T) Tv^rce TJ ^>^n, re4Tor)] 19 2l3uf 30 T]Te4ti4 r^ 4]it tu of 
Tv^Tce t-v^lrisjor to b4)ne 7 to ti)jl. cjofj a i)nle cjtjeT tjoc to jijfje -pe, 

10 2I3U)- a i)oj-r. reuc, tu3 tfie 4 tnol4T, 7 4 r)4)ntn, 7 4 TjoT)6j]i ; 7 30 
Ijott) c^T-coijtdT 4 rot^iivTfj, i)oc TU3 tn4T b^jTjji le4CT Bej-c ir)4]v pobal 
rur^ T4tti, O 4 T:l)jol)62lRM2l. T)^ottiz:4 43 to X:l)J5i)62lRH2l iDja, 
2I3UT Ckri^Te "cii 4 b):j43t)>?TJ 'C'O in<l^ <^ Tub^r 7-e. 
T:]5)51)621RM21 <De e, 7 4T4rv>-4 Tii 

4 b):j43t)>?r) "CO T:t)^51)e2lRN2l t)e : ^a.iR 07 

11 2l3Ur TO Te4t)4 "CU 3<ij|\T^Cl!t 

]ie 34c ed)T))-6 n)<xj-c t)oc -cus to 

Z\))o\)'i''^^^^^'^ ^)<x T>Tr: -pejT), 7 to-c 4)0 l)OjiT>73e4T t)4 l]4jTe4!)r4 to 
TJ3, t;ui-4, 7 4T) Lebj-cec, 7 41) cojri)- fCjijobaT 4]\ cloc4)B. 11 Se 
jt^c [4t4] bu|i tneTC. rjieaba. 4|i f Ijdb oe]tj"t-jit) to b^ij- 

12 If 21 T)U<ij|l Cn]t):jOf TU C]\5C 4.|X U34T 4t] pob4jl. 13 Se ojle 4{l 

3<Ib4)l TeacujVTT to b)t)3 >?la 4t) t^J<^^ 6b4l, to n]4llu34T. 

■CP^T bri4T4)T), blj4TV?n 3-2lb4l4 T]4 

TectTj^T, 7 30 ^^^13 -cu [)] Tot) iebj- 21511$ TO 4)Tjt) ^SofXl tti4)Ue |ie 
■c^c, 7 TOT) cojitjj-cec, 7 TOT) TjU^fd, t^^^tl^n^lSJ^ JT^-^cl TOT) ■p6b4l, 34 
7 TOT) bajTj-citeab-vTS, joiju)* 30 t)jt:jt ti^^T, CojTi)e4TVT3 ti4 l)>?le ajreij-ca 
r^ob 4 )-cj3 TOTTOj|v)-)b, 7 30 tijbejT t)oc 4)'CT)73)tnT) 'o4o)b 4 t))U3. 
t-^jcec ; 2 2I3UT )T 4TTllv?3 b)4')- 4.]X 4T3 \S 4 

13 2lfj fJT) Te4|l4 Tli 4, l.^t:4 TO |t4Ct;405 T^ J6|VT4!) 4T)0rj TOT) TVTtce 

t:j)j5i)62lRH2l Oe, i:i)U3 tTie Ijoni ^d T)oc to bejiv to i:l)j5l)&2lRrNl2l 43j4 

tjejte T)-^oTi)T:4 4tii4c dx [rtio] t:)3, 7 TV7t;, 30 ccv?|ive 'cu TW4f TVft; -peji) 

7:61* •CU3 tt)e J4T Toi) LebjT^c, 7 tot] cloc4 tt)6]14, 7 4 TjTob^jl le Tojb : 

comij-cec, 7 TOT) TlUef-A, 7 tot) V>d]X}- 3 2l3U'|r 7-cn)obt4 -cu oni4. b|i)4t|td 

r|\^b4)3, 'CO ■P'^J^ 'C'Vile 4jT:e4T)'c4')*4. 4T) Tl'isetJ v?le, 4 T)ii4 lt4cur 'cu t^JT 

t]oc TO 4)T)T) rii Tjotr) : ryiojK t^jiv;3 4T)otj, coji 30 b7:e4T7;4 tu tuI 4. X'^^c 
tt)e l)4)t^T]t;4t4., 7 T)jo|v T§]\TT)'V7T tt]e TOT) -c)]! T^jT) T)oc TO be)|v TO ■Cl)jlo^- 

[j4T] : 621RM21 <Dj4. T-y^-c, 7:§|t4t) tv^lrjsjof 

14 Hj TU4J3 tile Tiob dT) Tt)o t6- to bdjije 7 "co it)A; tr)4 to 3^11 4t) 
^l^^n, X]i tt]6 ]\U3 trie [e4)ii)T] 4C4. t:j5l)€;2lKM2l «t)j4 •c4)t|\^T t>tt;. 
IjotT) cult) [uf^jTe] T)^tT)3lo]T)e [4|\ h)t,] 4 U)TT)er)t) 17- 4ti)lvT3 b)47* d x)U^)V- 
1)) tt)6 tus ttie [ejTjjT] 471 x^t) 4T) tii^B •■ |t4C'C46) t^ )o\ix>dr] 4T)of), [30] 3cv7|i- 
[dcT] TO ejx'o ti)e|\e 31671 tt)o 'C\))^\)- T^jTe i)4 cloc4 ro yu^T^ ^oc 4jrt)j3- 

227 2 jttir) r^oi^ <i t)ni5. <i rl'H^l^ ftbal, 7 -DO b|tejten)T)ut 4t) cojriij'DT;)'©, dt) -c'jU- 
reati-c^oi a T)rob<i)l le -cdjb. eac-o4, 7 T)d bdjt3'C]\e4.b>75. 2I3UI- 

5 2I3UT 4T3t^ ti^jrriti TO x5eaT)4 -cu "oeciitd dt) pobal ^He, 2ltiiei). 

dlrojii -oor r.])j51)6?iKt]2l «D)4, 4l- 20 [5o tTi4] tt]4Un3 4n T;e luj3Jor 
'c6j|\ "CO cloc : 1)1 'c6)5fe -cu tudT le tijtjdoj d ^t:-^ ; to c)otj 30 ijoc-od^ 
[utiTic))*] )djn?r) [d|i bit] onid. T^ i)S)\\e d ^t^. 2I3UI- -cedixd di) 

6 Cnjive Tu TUdT dl-c6;)v -co Tl))^!)- pobdl >;le, Sltnet]. 

621RH21 't)jd ro cloc>Tb )oii)UT)d : 7 21 [po tT)d] tridlh?3 dt) -ce lulsjof 
7o-cb4r">T^ "CU 5o-cb>Tj-vt: lojV3e >?nxe le be-cdc djx bjt. 2I3U)- x?ed|\d di) 
-DOT T:l}J5i)62lKN2l <Djd : pobdl nle, 2lnieti. 

7 2l3tti- )0Tb>?]i):jT) cu jo"6b>?|fc 22 [5o ttid] ttidUY?3 dT) -ce IU13J0]- 
rJot:cdT)d, 7 )oi*d Tu dfiroiTi, 7 "CO le t^d X)e)|ibpd)|i, iT]3)on d ^t-^, 116 
TJedTid 7:11 3^)|i-cecu'r d b-pjdTtjvrrJ "co jr)3)ot) d ttj-iit^. 2l3U)- "Ded|\d dii po- 
t:T)J51;62lF:N2l <De. bdl \?le, 2lfi)et). 

8 ?l3ur rcplobrd ru d|t t)d cloc- 23 [5o t^d] tfldllvT3 dt) re lulsjoi* 
i?b >He bjudr^xd dt) rlJseTJ 30 Tt6 le tjd bdjncrjdtt)v?T). 2l3ur Tedtid di) 
XOjUejfi. pobdl -v^le, 2lif)et). 

9 H 2l3ur TO Ub4 ^dojfj, 7 T)d 24 [5o ttid] indllvr3 ^n re bii^jljot 
rd3d]\'c Lebj-cec ]ie Jn^^^^l >Tle, 3^ d cottier <^ d b):e)ll. 2l3u^ Te^ijAd dt) 
p^T, ■Cu3diT buji T]4e, 7 ej^'cj3, 5 d pobdl vrle, 2l!Tiet]. 

jri^^el; dfji*d 16 ro -cSniK -cu cutri 25 [5o md] tndlh?3 dt) Te 3dbu)- 
bejr dT pobdl d3 to 'C\))'5\)Q'^HWU cun)d to cjotj T>Tt)e ijeitijcjotj-cdc to 
^jd. tij^bdT. 2l3ur Tedjid dt) pobdl -vrle, 

10 U)tt)leocd TU d|i d ri-^Tbdtiroit) Slnierj. 

TO 3l6)i TO 'Cl}J3t)&2lRN2l <be, 7 26 [5o tnd] ttjdllvrs dt) Te t)dc 
cojtt)lioi)):d -cu S dj-cetjrd 7 d )iedf d, Tdn)3t)eocd b|i1dt|\d dt) TlJ5e'ri [>?le] 
T)oc rw-^3^YrttlP "D-vit: d t)m5. Td cco;ri)ljot)dT. 2l3ut Ted|'vd di) 

^1 1 H 2i3UT TO c>Tii 2t)d6j')-e to pobdl vyle, 2ltt)eq. 

cu)\dtn dj]i dt) bpobdi dfjr^ \s r^t) 

-pejH.T^H^T, C21JB. 28. 

12 BejT xo T)d tedrdtt) d|v x^)<xh 

51ie|ij)-]tti TO bed^U3dT dt) pobdjl, d T^dj|}i3)|i T)-^ott)td dji roH'^T ^ l^'t^S 

t)U^)|V ItdCT^OJ Tdlt jOjlTdt) dtjOfj ; Sj- ilTTjldCT. 15 )j]^CdT 7 dt)|\^t d 

it)eof), 7 Lebj, 7 juTdl), 7 JrT^c^l^, 7 lc>^3 edrunjl-^cT. 
jorev), 7 Bet)jdtT)jt) : 

13 2I3U)' rertvT'C' ro ^Ji rlH^ 6bdl 2ioUS Tmcf d d cqijc, tt)d ejt^cdn rij 
TO Ti)dUu3d-6 ; Reiibet), 5^^. 7 2lfe|i, 30 TircjidCTdc )\e 3l6|x to T.\))o\)- 
7Sebuloi),t)dt), 7Mdpt:dlj. e2IRN2l 'De, to cojtrjljotjdT [7] to 

14 H 2I3U)- ld)beo|vn'D t)d l,eb]-cj3, TCdtjdtt) djtrj^T -v^le tjoc dj-ctjisjitiT; 
7 Ted)\"V':T |;e clojtj )x\\^el >?le ii;djlle "oioc d t))U3, 30 3cv;]i):e to 'Cr)J5!)- 
]ie 3uc_4]tT, 621RN21 <b)<x riUr ^u of cjotj 3dc 

1 5 |3o tt)d] tridll>?3 dt) Tv?^e Tedt)- >Tle cjt)§T d|i Tdlutt) : 

d)* 1oti)<^j3 sit^fiTd 1)6 les-cd, ^txudi:- 2 2I311)- T)uc)?d)T t)d bet)dCTd)*d 
tii^ecT Tot) T:j5I)621RN21, ob4 Utt) nle o\\r:, 7 bed|t>7T o\\v, ii\]S ej)*-c^q 
dtj rJlV^etiiTe, 7 c>?ti^r 4 [t)jofjdT) t;il |ie 3lo|v to Tl)j5f)e2lR?Nl2l <De. 
u^)3t)^c [1]^ 2l3ur r^§3o^>)T dt) po- 3 [BjdjT] -cu bet)>?3 x<^ cdi]\y;^y 7 
bdl >rle7 T&ditvTT, 2lti)eT). [b;<^jT] tiI b§fjvr3 dt))-d it)dc4e. 

1« [00 in<il tt)dllv73 dt) -re -c^cnf- 4 [But] bedons bjdf ToiidT to 
n'SJ'^r <i <it:d)ii t)6 d Tii<Jr4. 2I3U)- cnt^P, 7 roftdT r^redjvnt), 7 ro|\dT 
Tedfidjit) pobdl nle, '2itt)et). fidjiujej)*), b;)*^c to bo, 7 to triieuT 

17 j5ottia] tt)dllv73dt) Tv?t)e ^tjioc- c^ojid. 
uf •ceojidfjd ted|td)n d c6TT)d[trdtj. 5 [But] b§nv73 to cljdlJ 7 "oo lo^- 
2l3ur Tedjid dt) pobdl vrle, 2lti)ei). 6 [But] be^^?3 ^» ^ t)"^J^ ^J"C- 

liJ foo Ti|d: tr)dllvT3 dt) -cc c>7|ijo)- );dr Tti d X'^kc,7 [buT] betjvTS rii d 

TeC]t^») dj|t dl) Tdll dr dt) -CX^j-^e. T)U^))l {IdCUf Tli dtt)dC. 

2l3urTed|xd dt) pobdl vjle, 21 tijen. 7 *Do bedttd dt) ?:;51)62lRKl2l >-d 

19 [5o n)dl n)dUv?3 dt] ce cUotjuf TRjtd to t)djttjTe tjoc &m3er T^^f 
228 4-D ^3dj-6 -co Bu^U-D 4-D Ut:4 : -cmc- ly iBj^j-o] Tii nidUvrs a nu^m 

^341-6, 7 rejt-pix) ]i6n)d-D u i-edCT vr3 4. tju^Jii |\acur -en atn<ic. 

^r,3rib. 20 Cnnre at) -Cj5l)e^"2lKN^ mall- 

8 }'udi3eonvr-6 at) T)ol)62lKN2l a u3a-6 o]}r:, 7 bu4j-6|\e-6. 7 nyoclu, ap 
beatju3a-6 out; af) ro rj3 rajr^)3. 7 r<^ tprle i))r> jotja 3c>Tiire^ ^w po Utt) 
arj 3ac >7le t))-6 jofia ccujivpe ru ro "o-^ -ceatjati), i)6 30 Trij-cpe ■cu, 7 30 
Utt) ; 7 beji)eoc>?-r r^ ru afjra rv;tce tjjtH'cj'D -cu t^cax) 30 }]oban ; "co cjotj 
t)oc -DO bfcj]i ro t:l;J5t)6>2lRN2l <Dja uitcoj-oex;© sVjoiti, leii 'ct\ej3 -cu nurJ- 
xjnr;. 21 <t)o beapTo at) T:j5l)62lRN2l 

9 <Da)i)3T}eoc>TT5 at) cj5t)&^R^^2l -pa reajta rot) lojt; lei)TT)>?t) rioc, t)6 
ru ifi4 pobal i)aotT)ta -66 y:e}\], tT)a|v 30 rct^jorr^ T^ "^u ar at) -cc'jit, a 
ro tt))or)v?3 r^ 'C''»Tt;' ^1^ cojTi)ea-Datj b-pv?! tiiI a3 -oul -o^ f ^^busa-o. 

rii ^jr^iira ro r;l;)5i;62lKH2l <De, '22 BuajlrJ-o at) rj51)B2lKM2l tu 

7 fjiibal jotja rl)3T;)b. le ct)a6j, [7] le rl^^biiur, 7 le ^<iJn- 

10 2l3Uf "DO cjpe t)d l]>;le '6a6jt)e ret, 7 le lorcar jotf)a]icac. 7 IftJT; 
ajt ralufi) 30 Ti3otix7:)3e|t tu a t)ajt)tT) at) scloj-Djort), 7 le ^teocar, 7 l^ 
at) rjolj^'ilKN^l ; 7 blajr §3la aca 3a6T;]ma]-D; 7 l^tj^nr y'^^'^ ^^ ^^ 
^6tT)ar>. 30 t))n)'cj3 -cu T^car. 

1 1 2l3ur -DO reaiia at) "CjSl^&^H- 23 2l3ur bur p|\^r ^t) rv^iy. [bjar] 
M21 f-^irb)tx a ttiaoji) ru, a -ccojxar ^f ro cjo^, 7 lajiatj at) -calutt) [bjat] 
ro cvr|\p, 7 a rT^ojiar l)^j|it)ej')*), 7 a pur. 

trcofxar ro ralaitt), at) ya ,rv^t;ce 24 <Do reatja at) 'Cj5t)&^J^N2l 
f)oc ro iti)otl>;3 at) 'C)31)G'2iRH2l ror lu^j-c|vear 7 c^xea-pos r-peajit-y;^ ro 
ajtixib ro r^b4'c rvjr. rnrce : a t)uai* 6 tjeait) rjucpa)* x^ 

12 Ojfceoluir ar, 'Cj3l)62lK]12l a 0|Xo, t)6 30 tti^br^ rti. 

jot)tt)ur ttjajr r>rc, t)eti) ro r^bajji-c 25 4)o beajia at) 'Cj51)6/21RM2l -jia 
rei'.rafja ror t^M^ ^^ ll^^H T^Jt)' 7 ^ea|ia ro biialar a l^r4 ro t]Sn\- 
ro beilu3ar >?le ojb|iec ro l-^ti) : 7 ar : jx^cajr ru ait)'^c a t)e)r)tl53fe 
ro bea|ta rtl ^)p.le3ar ro tt)6|\^t) ro atT)^jt) t)a T)^3>Tr, 7 rej-c^e ru a x^X 
cjt)eracatb, 7 t)) jaijxpa ril -2i)|vl$3ar. tllS^jb |t6ti)pa : 7 St\\.ocr:-^ "cu ra 

13 2l3ur ro reat)a at) 'CJ5i)^2lR- 3ac ea)t)]x)03acr a]\ at) r6Tt)at). 

N21 cefj r jo-c, 7 t)) ejxball ; 7 bj^^jr 26 2l3ut bj-djr ro co]\p t)a f eotl 
rii ar})4)t) a t)uacra|v, 7 t)1 bj<$jr ru a3 eatjlajr a t)ajej|t vrle, 7 a3 berac- 
a t)]ocra|i ; 111^ e)X'^}oT) ru tie l)a)T:- nb t)a -calthat), 7 t]i ixuajcpj-o eat)- 
et)t:vfb ro T:V)j51)6-lHt^l2l <De, tjoc rvrt)e r joe [jar] . 
f )^T))3WrJ ■c)ot; a T)m3, [r^] ccojti)- ^ 27 Biiajl-pjr at) 'CJol)62lKl^l2l tu 
ear 7 r^ 3c6tti)ljot)ar : le ntTcojrjb t)a l)63jpre, 7 lej^r T)a 

14 2l3ut 1)1 t^aca rii a l^'C'c^ojb 6 l)ett)0)\6jr)b, 7 lejr H^ 3e|ib'y7b, 7 le 
eat)>:ocal r^ Ubp^iT)"!*) ixjor a t)m3 rocur, "Da t)ac -pearf-v^seaii ro 
[a|v] at) lajtt) rejt, t)o [d]\] at) l^jtt) lejsior- 

cle, ro letjttjvrt) ree ojle ra bf ostjati). 28 BuSjlye at) T:j51j&2lRM2l ru 

15 "li 2lcr -oucT^a a cc|tjc, ttiut)a le bv;le, 7 le r^jUe, 7 le c]gt 
t)titi)l>T3e -cu ro 3l6|t ro T:l)j51)e2lK- cjxojre : 

N21 <t)e, ro cojrtjear a -^jrtjear >?le 29 f Slsup ro reat)a ru Utt)a3^t) 

ro c6)ti)l]oi)ar 7 a |\eacra t)oc ajt- a tt)earot) at) l4oj tt)-^ 3|t5tt)>?3to7- ar) 

T))3J")ri 'c^'io'c a t]jU3 ; 30 rrjuc-p-vro rail T^t} rojtcarar, 7 i)j beajia nu 

t)a ttiaUacra)*a v?le oivc, 7 30 tt)be-^- b))*eac afj ro rl^S^'b : 7 bj^jr -cu 

"v^r o]xr : bjxii^re att)^jt) 7 TT))llt;e 30 bit-dc, 7 

16 [Bj<^)rj ru tr)alh73 <^^ T^^ car- t)1 rjreot)>?r eat)rv7t)e [ruj. 

1^>T3' 7 [bj.5)r] ru tt)alln3 ^^ T^i) ^^ Pof-pa tzu beat), 7 lujspe rnne 

^<ic:4e. ejle le : ro reat)a ru rjs, 7 \y\ Stc- 

17 [B).^jr] ro cljab 7 ro c^Tre ixeba -cu 'pejt) atj : cnjv-pe rti v1t)ett)- 
tt)dlh73. v^■, 7 t)l cn>Ttjeoca ru a c^ojxa. 

18 ' Bi^)r] -cojiar ro cnjip n)all- 31 2l)vr]ipt3§|i ro ratt) ar coj^e 
>T3, 7 coii.ar r-peixvrfj, bjpec ro bo, ro yvX, 7 t)j jo-j-a ru 3|tejtt) re: 
7 ro ci^ear c4o]\ac. ' [bea)\ta|tl l)<*rr^l ap ej3)t) u^jr ap 

229 co;ne -cajSce, 7 T]j VlTfrocr^ t^rt; e : cjon__Ti4]t uriib?-© cu -do 3l6|i x)0 
be^ii-c^ix -co cd5tg3 "dot; T)4tiiv7-D, 7 'Cl))ol)62lKN'2l 'De, to coittied-D 4 
T)) bj^)r> •D>7f)e a^dx) bdjtjicer dit)dc djtedijrd 7 4. Txedc-cd t)oc to 4)t;q 
[5-4'd]. -pe f-'jot; : 

^ 32 Bed]\td\\ -co iJi;c 7 •cjj)5joii4 ro 46 2l3U'|* bej-D tU"D o|\x: n]d\\ con)- 
TD^ojHJb ojle, 7 TO ci>-e to f y'rle e, ajx-cd 7 ii}d|i )ot)3!jdT, d\\ to fljoc-o 
7 TrdjU-pjT 0|x-c I4t) TfJof) 4 T;t;ecT4 30 b]i<lt:. 

CU34T 4]x f ^T 4n Ue : 7 1)^ rbj^jTj 47 *Do cjorj T)dc Ted|\i)d tu r^^sn^tij 
cuttidCTd 4[x bjz: df) TO l^jiti. -COT T:l)J5l)e2lRH2l ^Djd le 3^)t\T- 

33 j6rv?"D ■)^)i]ev\Tdcd t)dc djrtijT eacut, 7 le lut;3^)|\ cjiojTe, d]v foi) 
TY^r, -c^jidT TO TvjTce, 7 TO f^ot;4 JonidTdtijldf dt] T}>?le [r)ejt;ej. 

vie ; 7 h]^}-6 •cufd 4Tr)-^)T) "pd T^ojjtp 48 Unne rn) "do Tedtjd vu x^o'bd\L 
roT bjiusd-D d 3Coit)T)>7'6e : tot T)-^ri)n"D t}oc c>?ii"F]0)- di) I^jol)- 

34 jofjuf 30 tnbjd •cu d]i ir)i|\e v\\e 621KN21 dT dSV^T, d r]oc\inx, d 
fi^iTdjic TO f ul t)oc TO cj-per 1:14. t:rd|i-c, 7 d Tt;^|]it)ocTdCT, 7 d itldf- 

35 Bu^HrJ"© <ii) "C^Stl^aRN^l -cu dTjut 3dc -v^le [n^^'^e] = 7 c>?]i-pe re 
dtj TO 3lnt])b, 7 df) TO coY->ib, le c>;t)3 jdpTij dji t6 iT)v?t]eul, t)5 30 
T>]voc bol3'v?'6 i)dc ejTjji to f Ut)U3- xcy^loxyd te tu. 

4T, 6 bof; TO coi^e 30 tnuUdc to 49 4)0 bed]id dt) T)5l)fe-ll^N2l 
cjrj. cjTjeT 6 ^j-c jtncjdt] dT 43>TT, 6 r.HJol 

86 Bedjivy-D dt] T::j5l)^^BM2l -cu dt) T5ttim), [coirjludrj 7 ejrjoUur dt) 
)re)t], 7 -AT) ]ii3 T)oc c>?)\'pet "cu of z;jold]t ; cjtjedT t)dc t;'c>7C>-e Tii 4 
TO cjot), 30 TJit i)^|i bdj-criJT -OY^-c T'ceT]3d ; 

-js^ji) T)6 TOT dj-cjtjb ; 7 dF)fo)i) to 50 CjneT 3<J ii)b)d STjfrT bojib, tjdc 
■cedTjd ru >*63t]dti) TO -ceeib ojle, to bf edct; .tt to 3t]>?t di) <i]^tYr3' 7 H^*^ 
cftdiivrb 7 TO clocv^b. crdj)* bet)v?T cjtieul toi) 1)63 : 

37 2l3ur b)-2i)T TU dT ud-cbSx, 7 51 2i3Uf joyn^ fe roc^ T:^1|tT)ejri, 
4T fet)it<iLT, 7 dT foix-pocul, d ttiexc 7 TojidT -c-pe^tnr), t)6 30 ttidT t?id|vb 
t)d ti>?le cjtjedT 3UT -d ttibedpd dt) tu : t)oc ti)^ di) [ccedTi)d] T)dc bpvis- 
T^jSlJ^^KN^l -Til. X^'^ d|\bdti, T)o riot), t)6 6ld, [t)6] bjfec 

38 Bed)t4 TU tr)6|i^T) rll dti)dc ^^t) to bo, \\b to T^iveuT c-^o|\dc, x\o 30 
tt)dc4e, 7 t)j C)nTtjeocd ru dCT be3- rc|ijorrd re rii. 

4t) d r'cec ; 6j|i jorvrx) ^d Xooyr^-c- 52 2l3ur nuS'FJ'^ Te ^"^ ^uq df) to 
53 e. " -vrle TO)]xr?b, t)5 30 n)b]iir^)oi^ TJOf 

39 Cu^fife TU 'rit)§ri)nd, 7 Tejreoc-d to bdU>yTe 4]iTd Tdjt)3t]e, dt) <i|t 
Tii jdT, 3)T^T t)') )bre Til [toi)] T)f1ot), cv7|t ru x;o t6j3, d|i fet) To^c|i1ce 
7 t)j c]t>rtleocd Til T)d [c^ojidl ; 6j|\ eile : 7 ri^3T''C' T^ ^"^ ^^'^ ^^ ^"^'^^ 

^orn^D T)d pejrTe jdT. Toji^r^^ ^t^ ji'^'^ ■^o "^'^^ "^i^*^' ^)*^^ '^'^ 

40 BejT cjtdjf) old d3dT dti r?T tu3 to T:j)?ol)62iRN2l ^3)d tvtt. 

TO Teottdtj >?le, dcT t)5 ui)3r<:t [rti 53 2l3ur ^ox^ tu TO|idT to cnjip 
Tu] rejT) lejr ^ t)6ld ; o)|\ rsejtrfJ^ rejt), peojl to tijdc 7 ^mS^H^ (noc , 
T>o citdtj old [d tt)edr]. 'c>o TU3 TO T:||)5t)^2lRH2i <D'jd t>7t), ; 

41 OJriK "cii tt)tc 7 )t)3J0T)d, 7 n'J ^fjrd borlut)3po)iT,7 dfjrdcuttjSdc.lS j 

bUT ledCT -rejt) )dT ; 0)\\ )\dC>7T 4 \X\]\\X-]'^ TO t)^Jti)Te Tti : . . I 

tr)b|td)3Tiot)ur- 54 [jorjur] ^H "^^ l^Mr] tt)^0T bu|i 

42 2t)jUrJ'D T)d l6cv?rt:J5 ^o c^idj^ tt)er3. 7 t^^ Ted3ti)djrec, 30 itjbjd 4 . 
vrle 7 rocdti Tr^lxvTf). r>Tl 30 l)olc d TT^ob 4 Te|\b|ulTd|t, 7 , 

43 2lt) co)ir))Tt^c [bidr] buji ti)5rc <i TT^ob ttjt]^ 4 b{tolh73, 7 ^ TT^ob t)d 
e)|ieoc>TT te r^^T 6r "co cjofj 30 |\6 br>?5JoU t<^ clojf) t>T3'FJor T^ ^ ^ , . 

^iiT ; 7 jrieoc^4 "cur^i 30 1*6 inoi. 55 jo^ur n^c TTmbpd re -De)t)|c ^ 

44 <i)o bed|\d re <^j|tle3dT T-vrc, 7 -dcd )io)?j Tre5jl d clojt)e Iprdr J* • | 
t)') Tjubjvd Tur^ jdr^c"© Tor^t) : bj^jT TO cjotj i)<i|v r^3^^'^ ed)i)JT^ .'^^'''f^ ! 
re t)d ced^ 43dT, 7 buT Tur^ ^^ brorlur)3f)oj\T dJ3e, 7 <inr<^ cuir)3^c, 1 
TgjibdU. le ti)bu4jTeo)tvrT to t)^)tt)Te tit d\) "oo 

45 Or 4 cjotj rin Tjucrvr'o t)d ti)dii- -oojiirji' "^ii^- 
dcTdrd vTie o|iT, 7 icdtjrn'D tu, 7 &« 2it) b^t) it)^ot ii)djr^c bjdr ^n 

b§4ti>rD ojvc, 1)5 30 tt)jUTjoti tii ; TO ttj^rc, t)4c lu4J3r^'6 boi) 4 co;p "co 
230 bu4in t^§ TJdlutt) le rlnJ^^l'c^r 7 le §3U ojit; ro 16 7 -Doj-cce, 7 m ^J^J"^ 
nnheJSe, bjajt <i rujl 50 hole a-cr^ob -04)45)011 a|i b)T; 434-0 4|\ li^tiurti : 
-jrjix 3ib]\o\\y^3, 7 4 t:i:4ob 4 \v\vz, 7 ^ <>7 "^S^r 'ceait4 ru 4)1 tti4)X))i), 21 
xc<Sob 4 li)i)3)nt5, 't)l)6 T)4C. e 4!) riatnona ^4 4ri ! 7 

57 2I3UI- 4 T:t;iob 4 1)6)3 '^»3 -diri^c ■oeu|\4 ru r;]\<it:t)oi)4,^ 21 »t)lie t]4c j 4t) 
4|- )r)|v 4 X)<\ co)i*, 7 4 -c-c^ob 4 clo)r)e tn4i-o)n 4^4 4tj ! •cue 6314 -00 c]t6)'6e 
T)oc be4i\ur rJ ; o)|\ jorv?x> y^ )4-o -ovTii- le tnb)4 e3U o|it;, 7 t^ne n4t)4nc -co 
§rbn"6 [e4)r)e)-ce] e)le 30 >-olv?5ec r^ r»l »)oc -do c)):er -cu. _^ 
T)vorlun3po|tT;, 7 ^•)r4 3cutt)34c le 68 2l3ur -co be4]x4 4^^)51)^^^- 
tiibu4)"6eoi\>?t> -co t)4ti)>T^ tu 4q ro H'Zl -coj) t)63)pT 4 |i)r "cu 4 lot)3Vfb, 
roijirJ^- ^^1^ ^l^ Ub4)ii tne it)or 4iir<i ^rl'J3^' 

58 2l)uti4 cco)ri)e4-D4 T;ii >7le b|i)4'c- N) V4)ci:e -cii t)') bur i^o 4 |\)r ') • 7 
]i4 41) -r)3er) -04 i)-oe4t)4ri) [in4|i 4fJro)t) ^e4C):>'r3e|v )b |\e bu]i T)J)tti-c)b 
4t;<i)X)] rctOobt4 401*^ Ieb4iir4, cotv tti4tt Kn>ib 7 tt)4]t tt)t)^)b x)4oii4, 7 
30 tf)bi4 6314 4 t)4ntt)4 3l6'|ui)>?ii b405- t)') c^)tjeoc-k?5 e4t)-cvTT)e [jb]. 

i>T-6n otvi, 00 i:r))5»;e2lRN2l ^Dm ; 

59 2lnrojn -co -614))^ <ii) T.jo^- C2ljB. 29. 
62lKN2t -co cii<i'D4 )0t)34t)c4c, 7 c|i<iiT)- 

4 CO f lec-c4, C|\4-c4 it)0]\4, 7 11)4^)0^ Soc4|i pobvfl <t)e of cjorj c4)C. 10 
^ br4-or7 'C)r))or "c6)l3e, ^4^4140. 2lz;t)U43u-64-6 cutjji4r) 'De. 18 Lqt- 

60 21)4 )\ 4t) 3ce4-cr)4 ro be4|i4 fe rc^jof 4!) -pitx bj4r r4r4c-D4C tt)')o- 
o]tT; >?!& e4tl4)t)'ceTS i)4 t)63)pTe, T)4)|\ec t4 t)oIc. 

|\o)tt)e 4 |\4)b e3l4 ojir ; 7 ce)r)3eolv?-D 

■Cjor. " )^ 1<1C' fo b^)4T;]t4 4t) CUt)4|XT;4, t)oc 

. 61 2t)4|t 41) 3ce4-ot)4 34c e4)T]^r- X)o 4)r)t) 41) 'CJ51)^2lKN2l -co 2t)ba6)- 
tdJDre, 7 34c >?le lo)~, t)4c [bp?l] tJ "co •ce4t)4n) iteclo)t) Jn^-^^^ ^.''^'^'^ty 
rc|i)obr4 4 l^b4ii 4t) -cllserJ, ^o 2t)l)64)b, -c^iob 4ifiv?3 "cot) cuii]^4T) t]oc 
be4]t4 4T) ■Cj5^^2lKM2l 54-0 t)T) o^ir, -co iv)t]e feivju 4f) l)o|\eb. 
1)6 30 rcn)ort:4|v ru. 2 II 2l3ur "DO 30)|x 2l)46)re 4ti Jf- 

62 213111* )r be3 4T)v?b)|i t>T3'FJ3§1^ ]t4el>?le, 7 4'cilb4)'t\'ctt)ii, <Do cor)C4- 
rjb, 4 t)jot)4-o 30 |t4b4b4 tt)4|v |ieul'c4 b4)|v 4 t]nle mr* -co |t)t)e 4T) 'r;j30- 
T))Tt)e 4]x )0ti)4-c4tr)l4c-o ; ro c)ot) t)4]\ 62iRH2l 41* cojfje bii|t yvX 4 cquc t)4 
utt)hr3 t:u -co 3ut; -co rt}j5i)€>2lRN2l l)e3)p'ce, |ie Pli<Xii4o]), 7 ]\e t)4 rST^- 
4)6. b):634r)T:vrb >7le. 7 jie t)4 'cii'C4)3 v?le ; 

; 63 2l3ur t:)uc'pn'D 4 cc|\)c, [it]4] TO 3 N4 C4'cn3te it)6]\4 ro conc4-D4it 
i 34)|v'0)3 4T) 'CJ5i)<2i2lKN2l oy bu]i -co f wl^^ ')^ c6iti4|\t>?re, 7 t]^ K'ot)- 
' cc)or)r4 ro -6e4n4i?) bu{\ 1i)4jt:§1*4, 7 34i)'c4 M|6p4rojr) ; 
-04 b4)i n)e4-DU54'6; \xsA\.\o)\\ 34j]i- 4 o)t>t|-6 t)) ^U3 4T) 'Cj^i)62lRN2t 
reocilf 4')rjo!}^21RH2i6irbuii3C)on C|v6)-ce -olbi'e le 'o?3r)t)' 7 pile le 
T)<i butt rci^jof, 7 -co -De4))4n) T)e)iijt))-6 >-4jC')*)r), 7 cIu4T4 le lieji-o^c-c, 3UT 
•D46)b ; 7 t:4)f.|\eoi)3t:4]a )b 4^ 4T) 4t) l4 4 t))U3. 
rc4luit) 4 bpTl-cj 43 -cul -D-ii 7-elbu54-D. 5 2l3U'|* -co 'C{ieo|tnr 1JIIT) ceT;j'»4c- 

64 2l5ur r3<iPT'^?3 <it) 'Cj5l)^21R- 4-0 bl)4-64T) )b 4r) r^ b-p4r4c"': t)')Oji 
N21 4]v fu-D 34c -v^le pob;?! til, 61) ci\)Ot) bujt t]e4-c4.c uttivrb, 7 T)jo|i 
3C)ofj 30 cejle rot) r4lutf) e4-cot) 3^)* -c|i.e6)3 ro b]\63 411 ro co)i*. 

4t) 5CVT1111 e)le ; 7 4rjf o)t) -f:6)3eo))>;r. 6 IT)0|V )T:§b4)|x 4|\4t), 7 il)o^ )^§- 
■cu ro ree)b ojle, t)4c 4|i b'jul rnt; b4)]i vjct) t)0 reoc l4)r)]x : [co|\] 3a 
re)t)i)6 rot;4)t|\)b,[e4rot)]roc]\4tjnb tt)bT4 4 -piof 43v?b 3uj\ [ti))TJJ bii|V 
7 ro clocv?b. -Dr:j5i)e2lRH2l <Dj4. 

65 2l3ur 1)1 ^fvrse -cu ru4lti|t)^r ^n 7 2l3ur 4 t)tl4)tv r4T)34b4)tt rot). 
bjT; 4 tt)erc T)4 3C)T)e-64cr<i, i)) ti)6 T)^)t:r), x:4)t))C S)Vjot) ti)3 l)erboi), 7 
3tb4r bot) ro co^jfe roc4tt)>?l : 4cr O3 |\)3 Bl)4t4t), 4tt)4c 4tv t)4L3>?-6 
'9obe4t\4 41) 'CjC)l)^2lRN2l •6>;'c 4r) cutt) C4r4, 7 ro bu4)leit)4|x M^d : 

TJT) C|\6)re C|\)o'c4t)4c, 7 CU0CI034 8 2l3ur ro 3.alb4tt)<lj\ 4 t:c)|i, 7 "CUS- 
Ii4r4|ic, 7 r6)l3)or )r)-c)iie : 4ti)4 ) 11)4 6)3nef ro t)4 Reub)t))t:)b, 

66 2l3U'|- b)4)r l)4t|uin C|\o)CT;e 4 7 ro t)4 S^vr)^)^, 7 ro ledr ttxejb* 
3cur)c4b4)t\c: 4r ro co)t)e ; 7 b)4j-6 2t)l)4T)4rreh- 

231 CuFj^ra 4)e ]ijr <in «t)6Uc:eR0N02t)j. «D6n)dn V;le. 

9 CojiTied-Dv^s d|i d ti^-Dba|\)-ojT) 21 2l3ut "oejleocvj-D ati rj5t)62lR- 
bftM"C|\d di) cun<iiir;di-o, 7 -Dedrm-D M21 e cuit] vjlc attidc a^t -citedbvjb 
jd-D, con 30 jia-c-cao) A]k bu]t T)<i3'VT'6 jrr-^el >?le, -co ]veni liidUdc-D ai) 
atj 1*4 tj'VTle ni'D TO "oeatj-caSi. cutj-qra >7le ar^ tc^^ob-ca ar)i*a l^b- 

10 If Ser>^r>)x> -v^le a t))U3 a laz;aj|v -^ro ^n -cl'jse : 

bu|i xj'Cjob^^RN'il 'De ; buji c&jfj- 22 ]or]-cnx 30 tiajbeoin^-o at) 311^6- 
l^ert^a bu]i ■cTjneb, bu|i fiHTH^ 7 ^^^I^ lac t;)ucfut "c^ b^]vcclo)TjT)oce)]teoc- 
1n<ioJ]ll3, [inajUejfxe-pejtnb jfii^ielnle, UT Tii^'iT IJw^ i)'cJ-^J3i 7 <iti cojttijr^c 

11 Bhu|i Ti-c:a5n)e b§3a, bujx i^r]3., tjucy^x 6 c|ijc n^cc)\), a i)u^j|x vo 
7 TO co)i})t:^c [a-ca] ax\-co X'^\\\xv{^- t)X)-o ^j|t ija-ciiierJi^ 7 -at] Tjjtjjot t)oc 
poji-c 6 3ea||i'c6j|\ ro co^>?'6 30 cajpt)3- "^^ ^3 ^^ "CJoO^^RN^l v^tl^e ; 
reojji T;v?'|-3<i : 23 [2l3ur 3U|x] ti>?b 7 yd\A% [7] 

12 Ctio^ 30 ]xac^ a ccunita-D ^le no lo-rca-o a ttl^^^^l ^He, [30] tjac cc"vt]x- 
?Tl9)51)62IRN2l 4Dja, 7 jotia itijorja, y)^^\i 1, 7 tjac -ct^iub^xa ro^ia-D, tio 
t;oc ar^ ro 'Cl)jol)62lRN^ <t)ja ro t)<ic b^r-^Lfafjlnb a^t bj'cvjtute, -co ]ieni 
reaijatri ]tjoc a i))U3. lijjU-ce SljCDoit), 7 oho»)OTl^<^b' ^Iruialj, 

13 Cl]0]x 30 Ti-cajt)3t)eoca-D i*e^ "cii a 7 Sl]ebojtn, tjoc -do it))U at] Tj ^1)621 R- 
t)ju3 tTia]i pobal X56 'pejT)' 7 30 ii^bja H21 joFja Tej|\3, 7 jofja -6io3wl-car : 
?ld <t)hM <i34-D, ttia|i a -Dubajji-c i*e 24 "pa -Deajs 50 tjajbeop^-o tja Ij-v^le 
igo-c, 7 itiaji -DO Tr)jor)Yr3 te "cot: ajr- cjTi^TSaca, C|\e"D Ay a T)re4iit)a at) 
]vjb, -do 2lb|tal]atti, -do jfaac, 7 00 r;j51)6/2lRH2l tfia]iro |i)r -^n "c^lK^ ' 
Jacob. cixe-D Ji* [cjallj ro ref i)a re^Jj^se 

14 2I3UT t)] l)b v^JTi att]Jjti -co tilttiTe tti6j|ier) ? 

at) cut)|\a-6)*o 7 r)a tii)otiai-a ; 25 2lfj ^jt) 'oe^'VT'c •Da6jt]e. xjo cjoi) 

15 ^c-D ti))- at) [t:e] ar^ t^a r^r^ih 3U|i T;|i§)3er4 cufJtta-D at) TJo^^^^H- ' 
a3>Tti a T)m3 a b):'ja3f)v?ri ^it -dTjdI)- ^^ ^^ ^ na^tit^-o, X30 )vjtie r^ Ki^ ^ • 
621RM21 *De, 7 it)aix ar) 3cea'otia jur t)u-^jtt tm3 r^ air)ac A\ qijc t)a i 
at) [-ce] t]ac [b-pv^lj r)a ttT^^ 45>T»J -^ l)63jpt;e ja-o : 

t)m3 : 26 Oil! TDo cua-D^ 7 t>o irit^TT-oala- 

16 (Ojjxa-c^ a -pjof a3'v?b c)or)ut "c^o -o^ -oee ejle, 7 to ^-Dita-o-^ iaT>, -cee , 
c6n]t)>T3t«14 ^ 3Clt)c \\a l]63)pt;e ; 7 ti4 ^T^T T6)b, 7 t)ac 'C'CU3 Te^JTJoi ' 
tt)4 •caT)3aTti4 rjxjx) x\a c|ijoc>?b rjxe a^i "oojb -. 

34babaj|v; 27 2i3ur ro lar r?1^3 ^t) '^51)- 

17 2I3UI* x)0 coticabaj]! a t)3|t^jn- 621RM21 a tj^Svrr tiacliterJ, to r-db- 
etijlacr, 7 a tjlorajl, cjvaii 7 clojce, ajjir; a b^^v^l to tijallacT^b tcj^jobta 
^J^3i^ 7 ojjx, T)oc TO [bj] T)a tti^rc ••) atjra leab^i*o vrnte: 

1 u <De3la 30 ttibjar bu|i iti^rc rtl^' 28 2l3ur to tocvrl at) T:j5p&2lR- 
T)6 bet], t)6 ttivrnt:^^^ t)6 -cjieab, a T))oifi- M21 attiac at at] cc|\jcn lar a bi:e)]t3, l 
\>o)Z^ox\ a c]t6jTe a i])U3 6]\ rt^jo^- 7 ^ t]Tjo3al^ar •• 7 ^ t)T)bT:ejt^3 ^)^'T^' ' 
621RN21 "Dla, rntirecT [7] to i:|ijor- 7 to te)l3 a ■ct;)]i ojle jar, tt]a|\ [at:^] 
olatt] TO Teejb t]a ccjt]^Tac)*o ; T53la a tijiis- , , ^ 

30 tt]bjaT; bu|v tt]§rc -piteatt] to b§-^a"6 29 B§t]VTT t)a [t]ejre] -polvTSf ca 1^® 
liaT Tott]Uir 7 tt]o]vtt)6t]t;a ; -^ji tT:)31)^21RM21 <D1a -. acT t]a i 

1 9 2l3ui* 30 -nTjucpajT a ccjt'jc, a [t]e)re ar^] a]t t]a b-poiUfjuS^T jf 
t)u^j]i clv^ij-pjot b]i)a'c|ta t]a tt]aUacT- |\j^e fbei]v?T] tjar 7 y.% a]v 3clojtj 36 
^T^' 30 tfibeTJeoc-v^T e -jreji) jotja tJO]tttv?Te, C01130 t)Teat]tt]a6)i*b]tiar;- 
citojTc, 3<iL ]'v^T, B)4jT t)^ ^3utt], ]ta at] Tljser J v?le. 

3JT 30 nubolu)3 tt]e a t]etutitutt]acT 

tt]o c|\6)Te -peji], a3 cujv tt]ej)*3e a C2ljB. 30. 

3cjoii at) rajtra : 

20 M'j coj3eola an T:j5t)&^RH2t 5ujtab le lia)T]iecur ^ q^ojTe to 
ejyjot], acT atifojt) la^-pYrT v^1^3 ^1 b-piU-peii ]ie <t))a. 1 1 ^ui^ "Fosur 
T:Jot)e2lRN2l 7 a eti-D a ti^fajT at) roUafac a)tt)e 'De. 1 5 ?l3ur b^r^t j 
Tv?t]erjt], 7 luj37:)T t]a tt)aUacTa a-c4 t]6 b^i* to |xejii at) 3t))ott)- 
rctxjobta T^^f) leabai^To -vTle aj^x, 7 

rcitjortm^ at) T:j5l)e2lR?\|2l aa)x\\\\ 215US rjiic^^ a 3C|xjc, a t]u^ittt;|t4C- 
d [bejr] );a6j t)etti- t^iJ'CJ T)a »]ejrcrJ >il€^ oitr, at) betiU3aT 

232 C>T|ic§ji b^rd C21JB S§, 31. 43UV bir li6»)pa. 

7dr) tt]dnu^<xr>, DOC do cnt% n])ri ^r 13 Nj «)o [))*] T:<i{oli cdll xjfdjnise 
ro cojfje, 7 ^"VTftineocur "cii [o|\ii4j [ara] r'^ 50 rjajbconri, Cia jiacu)- 

TO Z\)}o])Q>2m^'ll 'Dm ru, cu3>7n, coji 30 3ch?i)feii))r. 7 30 

2 '2i3U]* VjU-pei* -cu cutn x>o n)j51)- 'I'^enjtnlr 1 • 

621KN21 4)e, 7 vnjleocur ru r^ 3lo|i 14 Slot; 4t;<ji at) biijar^ ^6;3etii 
■CO ]ie;|i 4 T)>?le t)eiz;ea)rt);3jtnrJ^')ot: -d^t;, afj to beiil, 7 4^ "co C]y6)te. 
<^ T)jiJ3, ru f:ejt) 7 "CO cldtj, ]te-D c|\oj- co)i 30 Ti-ce4T)t;d j. 
■6e >Tle, 7 ne-D anuu) Y?le ; 15 If ^euc, to cnii ine rloi* 4 

3 21?! rn)3ot))onipocvT5 TO i:i)jol)- t)h73 T-v^t; be-cd 7 fti^jt;, b^f 7 olc ; 
e2lHN?l 'Djd -Doraojjxre, 730 ttib'jd IG 2li) rdrj to djrjti ttie Tjot; d 
cnuJ)3e dJ3e -oy^-c, 7 30 b^rjll-pjT 7 30 !);u3 to T:l))5l)^''^tRM^'T3)dro 3|i<3iT- 

ccti>7f)eoc>?3 r^ ^ur^ ^1* 35^ >iit^ u3d-6, 7 rmbdi jond ri)3^ji^> 7 ^ 

cjrje'c. d 3cjofi<jTJo)-3d6)lTO (^l)J51)- djtetird to cSjnilloiidT 7 d jiedCTd 
BSlRM^l «Djd T;ii. 7 d b]\ejt^it)\y,^r, cuu] 30 tnbejT:)re<.t 

4 ^S Tjbe|xrdti [edijcnT] d3UT beo 7 30 b-pona'jOTjVd : 7 b^tjocn-o 
-coi) [c^'d] jr r^J'^'^ w-^J^ "conTonidt), ro T:l)j^l)621RM2l 'Did ru df) 7*^1 
C|iv;i)eocv?T to r;|))5D^2lHN2l <Did Tv^cce d bpU -cu d3 ml Td r^lb- 
df TH) "cii, 7 TO bed|id fe <xx r^) •cu : u3dT. 

5 2l3ur TO bed|iv?T to TA)}'5^)- 17 21ct ttjji jottip6)3Joii to c\\6)-6& 
621HN'4 lL)jd Tu Tot) r]|x to t§l^>i3- w-^r, jorjur T)dc hycye r^n, dCT 30 
e-odji tdj-cjie, 7 r^^^ocv?T rurd 1 ; 7 T:rdi[it)3T;eii udT ■cu, 7 30 i)dT0|x\?-6 
ro tednd re tT)djr; t>?c, 7 -pojpljoi)- -cu Tee ojle, 7 30 bfojseoijno -cu 
f ^^r T^ "CU 5|* cjorj tJdj-cixeT. t-ojb ; 

6 2i3ur'cjtt)c)ii3entrn^ ~o'Ci)l5i> is 'Fud3|vvTtnrj -cdojb d T)m3, 30 

6?lRM2l ^Djd TO cpojTe, 7 C]\6jTe to rcHJoriiyr3e|v jb 30 Tejtiijti* [71 n^c 
rledCTd, TO 3]i4TU3dT to 'CX))'^])- b^djTeoc-cdoj [bufx] \3^tte <x\\ dt) 
621RM21 <De jxct c|\6jTe v?le, 7 Ict t)rvlr:ce, d ■crejS'cj d t]o^ t^ jOjiT^it) 
dnuit) YTle, co|\ 30 tn<ire -cu. TO Tul T<i T^lbusdT. 

7 2l3ur cn|xi:e TO r,l))5t)^?lHM2l 19 5d)ii)in Tjedtii 7 -cdlutt) d t)JU3 
't))d t)d TtidUdCTdtd >7le d]x TO T)^jir]- T-pjdsnv^f J bu|\ T)<i3\?T, [3U|i] tojli- 
Tjb, 7 dji dt) ti)ejT le|i ^rud-c ru, t)oc r)3 trje df buji 3co)rje b^cd 7 b<Jf , 
ro |\jf]e )i]31ie]») t>ifc. ^ ^ b^r]u3dT 7 tridUu3dT : >;tiief)i) bejjx 

8 If 2l3Uf '^)\\Te cu 7 "vrrijleocd ru bedrd to ii63v?t), jotjdi* 30 nj^fe "cu 
■CO 3ut: dTi ■C)5i)&'^KN2t, 7 to -peji) 7 ro f Ijof : 

rednd cii d >?le t))"© r)oc djcnJSiiflTJ '-^0 Jofiur 30 t)3]v<:i)Teocvr'6 "cu ro 

Tjor d i)ju3. 'Cl)j5l)e2lRM2l O'jd, [7] 30 Tint'nleocd 

9 2I3UI* TO T^dTjd TO 'CI))5l)6>2lR- cu T^ 3ut;, 7 30 T)Tji>?Ti:e -cu |ljf : 
M21 t)jd T<iJrbj]i -CU d Tjvrle obd)]i o)|i [jf] e tJtl ro Xi^td, 7 ^rdrusd-o 
ro Ujnje, d •croiidr ro cv?|ip, 7 d to IdeceT : co|\ 30 cco)n)r)eocd rti 
rocd]x TO tr)d6jt)&, 7 4 ttibjTr^c r-p^ii- dt])*d rv^cce t)oc ro ti))or)n3 dt) "CJSt)- 
nf), dtxtTidjr: 6)|\ TO redtjd dt) "CjSb- B21RH21 tot djrjtjb, to 2lbitdl)dit), 
621RH21 3^j]\Tecuir jofjdr d]t ri)djr, TJ)*ddc, 7 to J<^cob, to rdbdj|it; 
^^ '^o s-dljivTJS fe 6r cjotj 't<X)r,\\^-6 : T6)b. 

10 2t)4 ejrredtj ru jie 3Ut: ro 

T:l)J51)e2lRM2l Oe, ro redtjdii) d C%]B. 31. 

djrtjer 7 d jxedcrd t)oc dr;<^ Tctijob- 

td dtifd ledb<4)-o dt) rljse, [7J n)<i 2i)^o)'j*e |\e 3dbdld c^r rjoB, ru^ 

rUl^tj CU cutt) TO 'Cl)J3t)62lRN2l Oe djcije rot) pobdl. 7 'Do jof-ud. 9 

ler cjiojTe >?le, 7 ler drjutt) v?le. *Do T)d fd3d]v'cdjb. 24 ^Do T)d Le- 

1 1 H 0)|i d T)d)r;t)erJ t)oc d)ri)J3)tr)- bjcjb. 28 2l3U'|- to i)d fJ^TJ^J^- 
Tft rjo-c d t))U3, i)j [b):v?l] d b^oldc 

ojit:, x\6 d b-pdr uijc. 215US ro cu4)f> ^)di5j're, 7 to I4b4 

12 ?^j d|v T)en) [dc^] TJ, con 30 xeijdbjxjd-ciidfd |\e l)jf]\4el >?le. 
Ti4)beo|vc,i, C)d]\dcur rv?n T^^T ^^U 2 2l3ut d rub4« x^ |i)U, 2lr4jtttTI 
tj^tt), t4 tdb^^ cu3>?tj, co\\ 50 sclv^i)- d t))U3 cedr 7 -p'jcre bljdSdjt) rddji* ; 
T)ott) ), 7 30 T)Tedt)dtt) ) f t)j TredT^?!!) t)j t^ tt)6 rul d T^^^ ^»^ 

233 2 A ' ref" 4nidc : TTid|\ at) 506401)^ 4. x;ub- edraj-o vjle b]i54"Cfi4 4t) "olise f) "co 

^ritr 41] 'Cj51)B2lHN2l ]xjott), M'j ]i4c4 ■6e4i]4n) -. 

rii 4 tjorj 7:4]i 4T) jojx^D^i) r4. 13 2I3UI* [30] cclvfTiVJ^ 4 ccUij, 

3 Hacv;-© X50 T:i)j5l;621RM2l <t))4, 43 t]4c ];4)b -pjor [e)r)e)T:e], 7 30 1 
4i)on |t6n)4r), [7j tcpJor'F4 r^ T)4 b}:63luttl>rD 6314 bu]v T)t:jot)C2lRM2li 
cjf)e'64C4i*o 1^611)4-0, 7 tl^bocY?-© ru- *De -co bejt; o|]\4, 4t) '|:4-d tr)4TJ'c>e; 
X<x u\-q : f-] 'tt4c4]'6 Jofud, 4 ticn 4^t<i "Dvr'cce tt]4]i 4 trcej3^j -d^ jo]i- 
1\6tt)4-c, iti4ix 4 •cul34t; 4T) "CJoO^^l^^- '^'^^^ ''^<^ f t^^^S^^'C'- 

fl2l. 14 ^ 2i3ur 4 -^1454)117; 4T) T'j31). 

4 2l3ur -co T)e4T)4 4T1 T:j3t)62lR- e2lKM2l ^le 2t)46jre, 7^640, 4t:4j"d 
M21 ]\ju iti4]i TO |\)oe T^ t^^ Sjliot) 7 "^o l^ere 4 1334 ''^■*"'^ ^ cc4)t;i?)"6 ru 
]te O3, ]\J3-ce T)^ n-NoiUot«^S 7 jte i)4 b^r -Dr43-^)l: 30^11 joru4, 7 ^4jr- 
t)x:v;t;ce, t)oc to i*c]ijot 7-6. be4i]v?T jb -jreji) 4 bpdjUjvjt) 4t) c6tT}- 

5 2I3U)* r^coT>?3 41) oj5D^2lRN2l ctx>?tj)3, co]i 30 •C'cmb]t4 tfijfj cu|i4ti), 
TU41* J4T 4)' cv?fje bu]i T)<i34j'ce, co\\. to. 2l3ut to ^^'^13 'U)d6]x& 7 jof U4, 

30 t)Te4t)'C46j ]IJU TO jtejtX 4 l)nle 7 "CO 'C4JTbe4Tl4T4]l J4T -pejt) 4 

4j'ct)e t)oc TO 4)f;)r) ttijyj tVi3. bp4jllj\Ttl 4t) coriicjxvrtjjs. 

6 BjT) Ut)Tj]v 7 bjoT ttieji*t)ec ih6]i 15 2l3ut 'co tojU)-)3 4T) 'Cj5i)&2lK- 
'd3v?b, t)^ liiti]e43h7Te, 7 t)4 bjoT M21 e ^ejT) 4r)'|*4 ■p4)Ujv;i) 4 t)U4jr;T)e 
Udrii4r) 43nb ]t6inp4 : 6;|i y^ to i)ejU : 7 to f ey u4j'CT)e 4t) ijejU 6^ 
"CljIolj^^HNSl <DM, "cejT l)b ; t)j Cjotj T6)tnt 4T)'^p4)Ujnt). 

f sU>*4 r^ oji-n, 7 if) 'C|iej3):e T^' ''^u- !(> If ^V^X ^ '^ii^4'^ 415 T^J5t)^''^P- 

7 !i 2I3U)- TO 3oj|v 1\)d6)xe 4|i jo- H21 ]ie 2l)45)t&i peuc, coiTech^T -cu 
f U4, 7 4 Tub4'c '\\)X 4 -fx^T^c j^^fx^el 4 bi:oc4 T;4jt{ieT ; 7 ejjxeoc-kTT 4t)'. 
vrle, Bl i)5t\t:rti4|v 7 bjoT \r\e)X\)&Ac pob4l')*4, 7 ]t4c'v?T to T'ctxj4p4cuT 4 • 
it)4jr; 434T : 5)|i 04)^1:6 tu Tulleiv r)Tj^j3 Tee co)ii)jTe4c t)4 -clfxe, 4 J 
41) bpob4l 1*0 "con TVT-cce t]oc to b^vrl^T tM"^ ^3 '^wl t)4 tr)e4)*c, 71 
itijoov?3 41) "Cj^lj^^lRNSl T4 ti4)r]i)b r]iej3'piT itjjp, 7 b]i)i*i:jT ti)o cu^|t4f 
TO 't;.^bdj]it; TO)b ; 7 to be4]t4 ru t)oc to ^ijtje tt)e |\)u. 

oi]i4 4 3l4C4T 4 i)6j3iiet. 17 2ltj T*ji) Ur^vrT tt)i;§v-3T<^ ')<i • 

8 2l3ur 4t) T:j5]y62lRN2l, [j)-] t)-^3nT 4tlr4 15 rJf)' 7 •c|\ej3i:e ttie' 
ejtJoi) 4t) "ce )t4cu'r ]i6tii4T ; bj^jT r& )4t, 7 cejl'PJT tt)e ti)^5Y?T o||;4, 7 
it)4jUe f.jo-c, T)j tt^^T^ T^ o|i-c, t)j it)o Tl>?3T^5?l^ J^'C), 7 rjucT^djT ti)6|u1t) 
^1^^73T'or T^ t;u: T)^ l)jitie3l>?T, 7 >7lc 7 -cjijoblojTe 0]|t4; lotjut 30 t]4)b- 
t).^ bloT u4tJ)4T) oixt;. eojinT xj4t 7-4 i) lo i*)t), Ndc -VTitie 

9 "il %z'^T "^^ Tct^lob ^)45)te^ 4i) 'C4ti34t4|x t)4 b'^^cr; oiwrf), ti)4)i tjdc , 
Tr)5eT'r4, 7 ri's TO t)4 t^34|it;v?b e [b>:vrl] 4]\ t)lDj4 4)i trjeTC ? 

TO cTojrj LeB;, i)oc to )oix\tA)\\ A)\\c 18 2I3U)* 30 Te)ti)jT) '):ojleoc4 tt)JVJ 
cufj^t^d 4t) 'Cj51)6>2iK112l 7 TO fe4i)- tno 3nv?r 4r) U TJ») 4)i tot) 4 n>?le olc 
-v^b jtl^^^^' '^"^fi'- ojb{ieoc>;T p<^'o> "^o cjon 3U)\ jott)- 

10 '^su)* TO 4ic)t) %)45jTe Tjob, p6;3eT4|v cutt) Tee ojle. 

34 tv^T, 21 ccjot) [34C4] tC'4ftt]4T 19 2lfio;r 4|i 4 rj^Tb^)*©)!) rc|t)ob- , 

bl)4T4t), 4 V0U4r]4l)t;4t brj4Tt)4 4T) >?T1*J 41] T<lt)ro 'Cjb >-ejt), 7 1i)VJT))T TO I 

tu4i*cvrlt;e, 4 3Coj)*|t5C4 t)4 bp4jU)- clojf) ji*|\^el e : cnnjT a\) bu|i ttjbeul- 

■VJt), -Vrb e, CO[l 30 tt)b)4JT 4n T<£it)'r4 t)4 

11 21 i)u<^j)i r)oc'):4r Jn^^el nlejr^ tj<t'Di)'v?n ^5ii"ir^ 4 1)43v?t cloj^en, 
t;r4]r'-'C4r)4T T^ejT) 4 Ut4 to TA))o\)- jfji^el. 

621BN21 ^e 4T) t-^ t)-^jt; t]oc tojs^te]- 20 Ojji 4 T)U^j|\ to be4]t4 ttur) "coi) 

re, lej3i:)T ru 4T) tIj3§ti*4 4 l4t4 t.)]\. j4t t)oc to ii)ioti>T3 ttie t^ r]<iJ*- 

jriulel i?l6- )or)4 r)ejfc^cT. Iijb,